ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ"

Transcript

1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ & ( ITTC,. ISO 9002) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ LABORATORY ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FOR SHIP ΥΨΗΛΩΝ AND MARINE ΤΑΣΕΩΝ HYDRODYNAMICS ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Member ITTC, HELLAS LAB. ISO 9002) 1 O Μέρος Κρουστική γεννήτρια 1600 kv

2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Απαρτίζεται από: πέντε μέλη Δ.Ε.Π., δύο μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΙΙ, δύο μέλη Ε.ΤΕ.Π., τρία μέλη Ι.Δ.Α.Χ. και τριάντα περίπου ερευνητές-υποψήφιους διδάκτορες και εξωτερικούς συνεργάτες. Μέλη Δ.Ε.Π. του Εργαστηρίου: ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι.ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Καθηγητής, Πρόεδρος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΜΠΟΥΡΚΑΣ Δ.ΠΕΡΙΚΛΗΣ, Καθηγητής ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητής ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΟΠΑΛΗΣ Β. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής Α. ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Α1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ο διατιθέμενος βασικός εξοπλισμός, ο οποίος έχει αποκτηθεί κατά καιρούς, στόχο έχει να προσεγγίσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους τρεις κύριους λειτουργικούς σκοπούς του εργαστηρίου υψηλών τάσεων, ήτοι: α. την υποστήριξη και κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Ε.Μ.Π., β. την υποστήριξη και κάλυψη των ερευνητικών ενδιαφερόντων των μελών του εργαστηρίου και γ. την κάλυψη των αναγκών της ελληνικής βιομηχανίας, σε θέματα ελέγχου ποιότητας ηλεκτροτεχνικών υλικών, συσκευών και διατάξεων. Ο εξοπλισμός μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει: Μετασχηματιστή δοκιμής 500 kv, 50 kva.

3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 3 Μετασχηματιστή δοκιμής 130 kv, 260 kva. Μετασχηματιστή δοκιμής 30 kv, 60 kva. Τρεις μετασχηματιστές δοκιμής 100 kv, 5 kva, με δυνατότητα σύνδεσης ώστε να προκύψει τριβάθμιος μετασχηματιστής 300 kv. Σειρά μετασχηματιστών δοκιμής μικρότερης τάσης και ισχύος. Πηγή συνεχούς τάσης 200 kv. Γεννήτρια κρουστικών τάσεων 1600 kv, 16 kws. Γεννήτρια κρουστικών τάσεων 420 kv. Δύο γεννήτριες κρουστικών τάσεων 30 και 12 kv αντιστοίχως. Γεννήτρια κρουστικού ρεύματος/κρουστικής τάσης (1,2/50 μs, 0,5...6 kv, 8/20 μs, 0, ka.) Γεννήτρια κρουστικού ρεύματος (8/20 μs, έως 30 ka). Καταμεριστές τάσης (ωμικούς, χωρητικούς, χωρητικούς με απόσβεση). Πλήθος μετασχηματιστών μέτρησης (τάσης και έντασης). Πλήθος πυκνωτών υψηλής τάσης. Τρεις θαλάμους (ο ένας εξ αυτών όγκου 12 m 3 ) ρυθμιζόμενων συνθηκών θερμοκρασίας και υγρασίας. Ανηχοϊκό θάλαμο διαστάσεων 3,5x6,5x3,3 m 3, θωρακισμένο θάλαμο μεταβατικής ατρωσίας διαστάσεων 3,5x2,5x3,3 m 3 και θάλαμο ελέγχου διαστάσεων 3,2x2,5x3,3 m 3, για τη διεξαγωγή ελέγχων ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΝ , και έως 1 GHz, εξοπλισμένο με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό μετρήσεων και δοκιμών. Τρεις ηλεκτροστατικές γεννήτριες 25 kv, για διεξαγωγή δοκιμών κατά EΝ Προσομοιωτή ταχέων μεταβατικών φαινομένων (παραγόμενοι παλμοί 5 ns/100 ns), για τη διεξαγωγή δοκιμών κατά EEC 4517/79COM(7-8)776 Final. Γεννήτρια κυματομορφών, για τη διεξαγωγή δοκιμών κατά EΝ Άλλες διατάξεις ελέγχου ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας συσκευών. Θωρακισμένους θαλάμους. Τρεις παλμογράφους κρουστικών τάσεων.

4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 4 Παλμογράφο με μπαταρίες. Παλμογράφους με μνήμη. Μετατροπέα εικόνων. Όργανα μέτρησης ραδιοφωνικών παρεμβολών. Πλήρη διάταξη μέτρησης μερικών εκκενώσεων. Γέφυρες Schering. Διατάξεις ελέγχου διηλεκτρικής αντοχής μονωτικών ελαίων. Συστήματα μέτρησης του σφάλματος μετασχηματιστών μέτρησης. Συστήματα μέτρησης του σφάλματος μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας. Αναλογικούς/ψηφιακούς μετατροπείς. Σύστημα καταγραφής ταχέως μεταβαλλόμενων σημάτων. Αυτόματο ψηφιακό σύστημα πολυμετρήσεων. Γέφυρες AC και DC ακριβείας. Καταγραφικά όργανα, ενισχυτές, γεννήτριες συχνοτήτων, τροφοδοτικά τάσης και έντασης. Πρότυπα τάσης, έντασης, χωρητικότητας, αντίστασης, συχνότητας. Συστήματα μέτρησης μη ηλεκτρικών μεγεθών. Ζυγό ακριβείας. Εξοπλισμό πληροφορικής, αποτελούμενο μεταξύ των άλλων, από πλήθος προσωπικών υπολογιστών Pentium III, scanners, μονόχρωμους και έγχρωμους εκτυπωτές laser και plotters. Τέλος, υφίσταται και αξιοποιείται πλήρως η δυνατότητα πρόσβασης στις κεντρικές υπολογιστικές διατάξεις και στο δίκτυο δεδομένων του Ε.Μ.Π. Μεγάλο μέρος του ως άνω εξοπλισμού ανήκει στην κατηγορία των προτύπων και χρησιμοποιείται για τη διακρίβωση οργάνων μέτρησης. Εκτός των ανωτέρω, το εργαστήριο διεθέτει τα αναγκαία για τη διεξαγωγή μετρήσεων μετρητικά όργανα τελευταίας τεχνολογίας (π.χ. όργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών, όπως μετασχηματιστές έντασης, μετασχηματιστές τάσης, βολτόμετρα, αμπερόμετρα, όργανα μέτρησης πραγματικής και αέργου ηλεκτρικής ισχύος, όργανα μέτρησης ηλεκτρικής ενέργειας, μετρητές συνημιτόνου, καταγραφικά όργανα, διάταξη ελέγχου

5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 5 σφάλματος μετασχηματιστών, συχνόμετρα και λοιπές βοηθητικές συσκευές και διατάξεις, όργανα μέτρησης μη ηλεκτρικών μεγεθών, όπως μανόμετρα, θερμόμετρα ευρείας κλίμακας, μετρητές παροχής, διατάξεις μέτρησης αγωγιμότητας υγρών, κ.λπ.), υλικά, εργαλεία και την εν γένει υλικοτεχνική υποδομή (διάταξη αναγέννησης μονωτικών ελαίων, φωτογραφικό εργαστήριο, πλήρες μηχανουργείο, κ.λπ.). Τόσο η οργανική σύνδεση όσο και η άριστη συνεργασία του εργαστηρίου υψηλών τάσεων με όλα τα υπόλοιπα εργαστήρια του τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος (Ηλεκτρικών Μηχανών, Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, κ.λπ.), συμβάλλουν σημαντικά στο έργο του εργαστηρίου, ιδίως σε περίπτωση αντιμετώπισης ανάγκης διεξαγωγής μετρήσεων διαπειθαρχικού χαρακτήρα. Μετασχηματιστής δοκιμών 500 kv Χωρητικός καταμεριστής Γενική άποψη του εργαστηρίου

6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 6 Μονωτήρες διέλευσης και ανάρτησης Ανηχοϊκός θάλαμος

7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 7 Α2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Α2.1. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες Το εργαστήριο υψηλών τάσεων του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. υποστηρίζει τρία μαθήματα της ροής ειδίκευσης Ζ (Ηλεκτρικές Μηχανές, Υψηλές Τάσεις και Βιομηχανικές Διατάξεις) του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του τμήματος: παραγωγή υψηλών τάσεων, υποχρεωτικό μάθημα του 7ου εξαμήνου, μετρήσεις και εφαρμογές υψηλών τάσεων, υποχρεωτικό μάθημα του 8ου εξαμήνου, προστασία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από υπερτάσεις, κατ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα του 9ου εξαμήνου. Τα δύο πρώτα, από τα αναφερθέντα τρία μαθήματα, είναι εργαστηριακά, ενώ στο πλαίσιο του τρίτου μαθήματος υπάρχει, αν και μη προβλεπόμενη από το πρόγραμμα, σημαντική εργαστηριακή απασχόληση των φοιτητών. Τα μαθήματα αυτά παρακολουθούνται και κατά μέσον όρο από 50, 50 και 40 σπουδαστές αντίστοιχα. Διεξάγονται, επίσης, πολλές διπλωματικές εργασίες κατ έτος, εκ των οποίων οι μισές περίπου είναι πειραματικές, οι δε υπόλοιπες είναι θεωρητικές ή/και υπολογιστικές. Στην ίδια γνωστική περιοχή εκπονούνται διδακτορικές διατριβές με αντικείμενα εντασσόμενα στις ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου (κεφάλαιο Α.2.2). Το εργαστήριο υποστηρίζει επίσης το μεταπτυχιακό μάθημα του τμήματος «Ανάλυση πεδίων χαμηλής συχνότητας με Η/Υ». Τα μέλη Δ.Ε.Π. του εργαστηρίου υψηλών τάσεων έχουν την επιστημονική ευθύνη διεξαγωγής σεμιναρίων, που διοργανώνονται από το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του Ε.Μ.Π. (επιδοτούμενων και μη), στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, όπως: Τριών μη επιδοτούμενων σεμιναρίων, διάρκειας εκάστου 28 ωρών, με αντικείμενο τον έλεγχο ποιότητας βιομηχανικού ηλεκτρολογικού υλικού και εξοπλισμού. Τεσσάρων επιδοτούμενων - επιχορηγούμενων από το Ε.Κ.Τ. σεμιναρίων, μεγάλης διάρκειας (155, 300, 150 και 300 ωρών, αντιστοίχως), με αντικείμενο τον έλεγχο ποιότητας και τη διασφάλιση βιομηχανικών ηλεκτρολογικών υλικών και εξοπλισμού. Τριών επιδοτούμενων επιχορηγούμενων από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. σεμιναρίων μεγάλης διάρ-

8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 8 κειας (50, 210 και 210 ωρών αντιστοίχως) με αντικείμενο θέματα ηλεκτρικής ενεργειακής τεχνολογίας, κ.λπ. Ενός επιδοτούμενου από το Ε.Κ.Τ. σεμιναρίου, διάρκειας 300 ωρών, με αντικείμενο την ενεργειακή διαχείριση σε κτήρια. Α2.2. Ερευνητικές δραστηριότητες Οι ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου καλύπτουν, μεταξύ των άλλων, τα εξής επιμέρους γνωστικά αντικείμενα της περιοχής των υψηλών τάσεων: Αριθμητικό υπολογισμό ηλεκτρικών πεδίων. Διάσπαση μεσαίων και μεγάλων διακένων αέρα. Προεκκενώσεις και διάσπαση στο συνδυασμό αέρα - στερεού διηλεκτρικού. Προεκκενώσεις και διάσπαση του συνδυασμού στερεού - υγρού μονωτικού. Διηλεκτρική συμπεριφορά ρυπασμένων μονωτήρων. Διάτρηση μονωτήρων. Μετρήσεις σε εγκαταστάσεις υψηλών τάσεων. Μελέτη και βελτιστοποίηση συστημάτων μετρήσεων υψηλών τάσεων. Κεραυνό. Αντικεραυνική προστασία ανθρώπων, κτηρίων, τεχνικών εγκαταστάσεων. Ανάστροφη διάσπαση σε γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Συστήματα γειώσεων. Καταγραφή και εντοπισμό θέσης κεραυνικού πλήγματος. Επίδραση του ηλεκτρικού πεδίου και ρεύματος στον άνθρωπο. Κατασκευή στοιχείων κυκλωμάτων ισχύος. Αλληλεπίδραση μεταξύ δικτύων τηλεπικοινωνιών και ισχύος. Hλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Πέραν των ως άνω ερευνητικών δραστηριοτήτων, τα μέλη του εργαστηρίου έχουν συμμετάσχει ή συμμετέχουν ως επιστημονικοί υπεύθυνοι, κύριοι ερευνητές ή ερευνητές σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων, ορισμένα των οποίων ενδεικτικά είναι: (εντός παρενθέσεως αναφέρονται ο χρηματοδότης και το έτος έναρξης). Βελτίωση υποδομής και προβολή του έργου του τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος (Ε.Λ.Ε./

9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 9 Ε.Μ.Π., 1989). Έλεγχος λειτουργίας και βελτιστοποίηση ηλεκτρονικών φορολογικών ταμειακών μηχανών (επτά προγράμματα, ιδιωτικές εταιρείες, 1990). Σχεδίαση, βελτίωση και έλεγχος ποιότητας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού μέσης και χαμηλής τάσης (τέσσερα προγράμματα, ιδιωτικές εταιρείες, 1990). Βελτίωση του εξοπλισμού και προβολή του ερευνητικού έργου του εργαστηρίου υψηλών τάσεων (τρία προγράμματα, αυτοχρηματοδότηση, 1990). ΕΠΕΤ/ΣΠΑ-Υποπρόγραμμα δύο: σεμινάριο για μηχανικούς ΔΕΗ και άλλων ιδιωτικών εταιρειών (ΕΚΤ 1990). Εκπαίδευση μηχανικών και ερευνητών σε θέματα πληροφορικής-τηλεπικοινωνιώνσυστημάτων ενέργειας (ιδιωτικές εταιρείες, 1991). Βιομηχανική και κατασκευαστική μετρολογία στο Πολυτεχνείο της Σόφιας, TEMPUS (Ε.Ε., 1991). Μελέτη σκοπιμότητας ίδρυσης τεχνολογικού πάρκου στο Βόλο (Νομαρχία Μαγνησίας, 1992). Διαχείριση εισπράξεων επιμορφωτικών σεμιναρίων (τρία προγράμματα, ιδιωτικές εταιρείες, 1993). Έρευνα αγοράς στο πλαίσιο της μελέτης σκοπιμότητας ίδρυσης τεχνολογικού πάρκου στο Λαύριο (δύο προγράμματα, Γ.Γ.Ε.Τ., 1993). Γενικευμένο μοντέλο για την υπερπήδηση μονωτήρων υπό συνθήκες ρύπανσης με στόχο τη βελτιστοποίηση της μόνωσης εναέριων γραμμών μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (Γ.Γ.Ε.Τ., 1993). Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ ICP-93-D-3066/06 (Ε.Ε., 1993). Ενίσχυση εργαστηρίου υψηλών τάσεων (δύο προγράμματα, Ε.Λ.Ε./Ε.Μ.Π., 1994). Αναβάθμιση του εξοπλισμού του εργαστηρίου υψηλών τάσεων (ΕΠΙΣΕΥ / Ε.Μ.Π., 1994). Υποστήριξη του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών για συμμετοχή σε συνέδρια και μετάκληση επισκεπτών καθηγητών (ΕΠΙΣΕΥ / Ε.Μ.Π., 1994).

10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 10 Ενίσχυση της ερευνητικής υποδομής και της ερευνητικής δραστηριότητας του εργαστηρίου υψηλών τάσεων Ε.Μ.Π. σε θέματα σχεδίασης, ανάπτυξης και ελέγχου ποιότητας ηλεκτρολογικού υλικού (Ε.Λ.Ε./Ε.Μ.Π., 1995). Βελτίωση των μεθόδων ελέγχου στην τεχνική υψηλών τάσεων και στην τεχνική ελέγχου ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (διακρατική συνεργασία Ελλάδας - Ρουμανίας, Γ.Γ.Ε.Τ., 1995). Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ STV-95-G-1073/P (Ε.Ε., 1995). Διαδικασίες εκτίμησης ποιότητας και σχέδιο ανάπτυξης της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στο αγγλόφωνο τμήμα μηχανικών του Πολυτεχνείου της Σόφιας, TEMPUS CME (ΕE, 1995). Έλεγχος ποιότητας και ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα ηλεκτροτεχνικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (τέσσερα προγράμματα, ιδιωτικές εταιρείες, 1996). Τεχνολογική υποστήριξη επιχειρήσεων κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού μέσης και χαμηλής τάσης (ιδιωτικές εταιρείες, 1996). Βαρίστορες ZnO μεγάλης ισχύος (χρηματοδότηση από την Ε.Ε./ΓΔ ΧΙΙ, 1997). Νέα εκπαίδευση μηχανικών, TEMPUS JEP (διακρατική συνεργασία Ελλάδας και άλλων χωρών της Ε.Ε. με τη Ρουμανία, Ε.Ε., 1998). Βελτίωση του συστήματος διοίκησης των Πανεπιστημίων, TEMPUS JEP (διακρατική συνεργασία Ελλάδας και άλλων χωρών της Ε.Ε. με τη Βουλγαρία, Ε.Ε., 1998). Σύγχρονες μέθοδοι ελέγχου και διάγνωσης ιδιοτήτων ηλεκτρικής μόνωσης σε μετασχηματιστές ισχύος και μετρήσεων (διακρατική συνεργασία Ελλάδας Βουλγαρίας, Γ.Γ.Ε.Τ., 1998). Δίκτυο συνεχιζόμενης εκπαίδευσης σε θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος, TEMPUS PHARE JEP (Ε.Ε., 1998). Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι τα ερευνητικά έργα του εργαστηρίου χρηματοδοτούνται κατά ένα μεν, ιδιαίτερα υψηλό, ποσοστό από ιδιωτικές επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού, διατάξεων, συσκευών και εξοπλισμού κατά δε το υπόλοιπο από τον Ε.Λ.Ε./Ε.Μ.Π., τη Γ.Γ.Ε.Τ., την Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλους δημόσιους

11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 11 φορείς, κ.λπ. Τα μέλη του εργαστηρίου ασχολούνται σε μεγάλη έκταση και σε επίπεδο εφαρμοσμένης τεχνολογικής έρευνας με: Μελέτες ίδρυσης εργαστηρίων δοκιμών. Αξιολόγηση και διαπίστευση εργαστηρίων δοκιμών. Τεχνολογικές εφαρμογές και έλεγχο ποιότητας σε βιομηχανικά συστήματα και εξοπλισμούς. Μελέτες σκοπιμότητας επενδύσεων. Μελέτες πολιτικής περιφερειακής. Αλληλεπίδραση μεταξύ δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών. Επίδραση ηλεκτρικών δικτύων βιομηχανικής συχνότητας στον άνθρωπο, κ.λπ. Α2.3. Δραστηριότητες σε θέματα ελέγχου ποιότητας Το εργαστήριο υψηλών τάσεων έχει θεσπισθεί ως εθνικό εργαστήριο διεξαγωγής τεχνικών ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων και συμμετέχει ενεργά σε ολόκληρο το φάσμα των σχετικών δραστηριοτήτων. Ο διατιθέμενος, μεγάλης επενδεδυμένης αξίας, εξοπλισμός, (κεφάλαιο Α1) μοναδικός στην Ελλάδα, είναι υψηλής ποιότητας και ακριβείας και δυνατοτήτων συγκρίσιμων ή και ανώτερων από τον εξοπλισμό των ομοειδών εργαστηρίων του εξωτερικού. Προσφέρει πολύ μεγάλες δυνατότητες διεξαγωγής τεχνικών ελέγχων, δοκιμών, μετρήσεων και εκτέλεσης ερευνητικών προγραμμάτων. Πρακτικώς, εκτελούνται όλες οι δοκιμές, που προβλέπονται από τα εθνικά ή διεθνή πρότυπα για τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και διατάξεις, για μονωτικά και αγώγιμα υλικά, για διακρίβωση οργάνων και συσκευών, με τη βοήθεια προτύπων και εκδίδονται τα σχετικά έγκυρα πιστοποιητικά ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων. Ορισμένες εκ των δυνατοτήτων και αντίστοιχων δραστηριοτήτων σε θέματα δοκιμών, μετρήσεων και ελέγχων και πιστοποιήσεων είναι: Διηλεκτρικές δοκιμές στοιχείων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας υπό εναλλασσόμενη, συνεχή και κρουστική τάση. Μέρος των δοκιμών αυτών μπορεί να διεξαχθεί και υπό βροχή, και κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας.

12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 12 Δοκιμές υπό κρουστικό ρεύμα. Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και διατάξεων. Μέτρηση στάθμης ραδιοφωνικών παρασίτων. Μέτρηση μεγεθών μερικών εκκενώσεων. Μέτρηση χωρητικότητας και γωνίας απωλειών χωρητικών δοκιμίων. Έλεγχος διάρκειας ζωής μονωτικών υλικών. Διηλεκτρική αντοχή και υποβάθμιση ποιότητας μονωτικών ελαίων. Μέτρηση αντιστάσεων μόνωσης και προσγείωσης. Μέτρηση σφάλματος μετασχηματιστών τάσης και έντασης. Μέτρηση ηλεκτρικής ισχύος και ενέργειας. Μέτρηση τιμής παθητικών και ενεργητικών στοιχείων ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Μέτρηση συχνότητας. Διακρίβωση οργάνων και συσκευών με τη βοήθεια προτύπων. Όλες οι παρεχόμενες από το εργαστήριο υπηρεσίες κοστολογούνται, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος εργασίας του προσωπικού (σε χρόνο και ανάλογα με την εξειδίκευση και κατηγορία του προσωπικού), την απόσβεση των κτηρίων- της υποδομής και του εξοπλισμού- το κόστος διακρίβωσης των οργάνων μέτρησης, τα έξοδα προετοιμασίας και διεξαγωγής της δοκιμής σε αναλώσιμα, την ηλεκτρική ενέργεια, τις ώρες λειτουργίας του ηλεκτρονικού υπολογιστή, την έκδοση πιστοποιητικού, τη μαζικότητα ή όχι των δοκιμών, τα διάφορα λοιπά έξοδα, καθώς και τα αναλογούντα εκ των γενικών εξόδων του Ε.Μ.Π. Για ορισμένες συνήθεις και τακτικά επαναλαμβανόμενες δοκιμές, έχει τυποποιηθεί το κόστος, αποτελώντας έτσι, τη βάση για τη διαμόρφωση ενός τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από το εργαστήριο. Η δραστηριότητα του εργαστηρίου υψηλών τάσεων σε θέματα ελέγχου ποιότητας ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών υλικών, συσκευών, μηχανών και διατάξεων απεικονίζεται μέσω του αριθμού των διεξαγόμενων τεχνικών ελέγχων, δοκιμών, μετρήσεων, πιστοποιήσεων και γνωματεύσεων, ανερχομένων, στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, σε άνω των εκατόν πενήντα, κατά μέσον όρο, ετησίως. Ο αριθμός των διεξαγόμενων τεχνικών

13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 13 ελέγχων, δοκιμών, μετρήσεων, πιστοποιήσεων, γνωματεύσεων, κ.λπ., σε συνδυασμό με το κόστος της συγκεκριμένης παροχής υπηρεσιών, κατατάσσουν το εργαστήριο υψηλών τάσεων στις κορυφαίες θέσεις μεταξύ των πολυτεχνικών εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών. v Το Υπουργείο Οικονομικών έχει, επισήμως, αναθέσει στο εργαστήριο υψηλών τάσεων τους τεχνικούς ελέγχους των ηλεκτρονικών φορολογικών ταμειακών μηχανών (τόσο τον αρχικό προς χορήγηση, όσο και τον περιοδικό έλεγχο προς ανανέωση της άδειας καταλληλότητας). v Αντίστοιχη ανάθεση δόθηκε στο εργαστήριο και από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας, για τις διατιθέμενες στην Κύπρο ηλεκτρονικές φορολογικές ταμειακές μηχανές. v Η Εισαγγελία Αθηνών προσφεύγει συχνά στο εργαστήριο για έκδοση γνωμάτευσης, σε περίπτωση ατυχημάτων με ηλεκτρικό ρεύμα. v Ο Ελληνικός Στρατός αποστέλλει τακτικά δείγματα ελαίου από τους χρησιμοποιούμενους μετασχηματιστές για έλεγχο διηλεκτρικής αντοχής. v Δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, και πολλοί δημόσιοι οργανισμοί αποστέλλουν τακτικά δείγματα ηλεκτρολογικών υλικών, που χρησιμοποιούν για έλεγχο ποιότητας και χορήγηση του σχετικού πιστοποιητικού. v Μεγάλο μέρος, επίσης, ελληνικών βιομηχανιών παραγωγής ηλεκτρολογικού υλικού προσφεύγει στις υπηρεσίες του εργαστηρίου, επειδή είτε δεν διαθέτουν ιδιόκτητα δοκιμαστήρια ελέγχου ποιότητας της παραγωγής τους, είτε διότι τα αποτελέσματα των σχετικών εργαστηριακών ελέγχων δεν καλύπτουν το τεκμήριο της αντικειμενικότητας, ιδίως όταν αυτά δεν προορίζονται για ιδία χρήση από τον κατασκευαστή, αλλά πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως κριτήριο για την αποδοχή του υλικού από τον πελάτη. Τα συνήθως ελεγχόμενα προϊόντα είναι καλώδια (χαμηλής, μέσης και υψηλής τάσης), πίνακες, αποζευκτικά στοιχεία, ασφάλειες, μετασχηματιστές μέσης και υψηλής τάσης, απαγωγείς υπερτάσεων, μονωτήρες δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, μονωτικά έλαια, ελαστικά καλύμματα δαπέδων, συσσωρευτές, ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, εξοπλισμός ασφαλούς εργασίας ηλεκτροτεχνιτών, ηλεκτρονικές συσκευές, συσκευές επικοινωνίας, ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές,

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 14 ηλεκτρονικά ζυγιστικά συστήματα κ.λπ. v Στα επιτεύγματα του εργαστηρίου προσμετράται το γεγονός ότι, όταν το 1994, ελληνική ιδιωτική εταιρεία κατασκευής καλωδίων κατασκεύασε το πρώτο ελληνικό καλώδιο υψηλής τάσης 150 kv, με μόνωση XLPE, ανέθεσε στο εργαστήριο τη διεξαγωγή της δοκιμής κρουστικής τάσης (τάση δοκιμής 750 kv) και σε στέλεχος του εργαστηρίου την εποπτεία όλης της διαδοχής των λοιπών δοκιμών τύπου του ίδιου καλωδίου, οι οποίες έγιναν στο ιδιόκτητο δοκιμαστήριο της εταιρείας. Από τότε, η ίδια δοκιμή διεξάγεται επανειλημμένως και σε τακτά χρονικά διαστήματα σε διάφορα δείγματα της παραγωγής του ίδιου καλωδίου. v Τα πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που εκδίδονται από το εργαστήριο υψηλών τάσεων, είναι υψηλού κύρους, τυγχάνουν πανελλήνιας και διεθνούς αναγνώρισης και έχουν χρησιμοποιηθεί για την είσοδο προϊόντων της ελληνικής ηλεκτρολογικής και ηλεκτρονικής βιομηχανίας σε πολλές ξένες αγορές (Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία, Νορβηγία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κουβέιτ, Ιορδανία, κ.λπ.). v Τα τελευταία δέκα χρόνια, στελέχη του εργαστηρίου είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων, με αντικείμενο τον έλεγχο ποιότητας και τη (βάσει των πορισμάτων του) βελτιστοποίηση ηλεκτρολογικού υλικού χαμηλής, μέσης και υψηλής τάσης, ηλεκτρονικού εξοπλισμού κ.λπ. Το σύνολο των ερευνητικών προγραμμάτων, των σχετικών με το ως άνω αντικείμενο, έχει χρηματοδοτηθεί πλήρως (100%) από ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες κατασκευής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. v Στελέχη του εργαστηρίου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, από τη θέση του τεχνικού συμβούλου, σε θέματα ελέγχου ποιότητας, σε πρωτοπόρες στον τομέα τους, ελληνικές ιδιωτικές βιομηχανίες παραγωγής ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Αναλαμβάνουν, επίσης, την ευθύνη παρακολούθησης και επίβλεψης δοκιμών ελέγχου ποιότητας ηλεκτρολογικών προϊόντων, που διεξάγονται στα εργαστήρια του κατασκευαστή, είτε ως τρίτη ανεξάρτητη πλευρά, είτε για λογαριασμό του αγοραστή-πελάτη. Συμμετέχουν ενεργά ή προΐστανται σε διάφορες επιτροπές του δημοσίου (υπουργείων,

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 15 Ε.Λ.Ο.Τ, Τ.Ε.Ε. κ.λπ.), που ασχολούνται με θέματα συναφή προς το γνωστικό αντικείμενο των υψηλών τάσεων και είναι αξιολογητές του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) κ.λπ. v Το εργαστήριο υψηλών τάσεων διαθέτει και άλλο σύγχρονο εξοπλισμό, εκτός του ήδη εγκατεστημένου στους χώρους του, με τον οποίο αναβαθμίζονται σημαντικότατα οι σήμερα υφιστάμενες δυνατότητες προσφοράς υπηρεσιών, σε θέματα ελέγχου ποιότητας ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών υλικών, συσκευών και διατάξεων και ο οποίος, λόγω στενότητας χώρου, είναι προσωρινά αποθηκευμένος σε διαθέσιμο χώρο της Πολυτεχνειούπολης. Πρόσφατα εγκρίθηκε η εγκατάσταση και αξιοποίηση του αποθηκευμένου εξοπλισμού σε κατάλληλο χώρο του Τεχνολογικού Πάρκου Λαυρίου. v Η Γ.Γ.Ε.Τ., αναγνωρίζοντας τη δραστηριότητα του εργαστηρίου υψηλών τάσεων, όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών, ενέκρινε τη χρηματοδότησή του, με στόχο τη διεύρυνση των προσφερόμενων υπηρεσιών και συνέβαλε στην ίδρυση της Εργαστηριακής Μονάδας Παροχής Υπηρεσιών (Ε.Μ.Π.Υ.) Υψηλών Τάσεων. Α3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ( ) Α3.1. Δημοσιεύσεις σε Βιβλία 1. S. A. Suflis, I. F. Gonos, F. V. Topalis, I. A. Stathopulos: Transient Behaviour of a Horizontal Grounding Rod Under Impulse Current, Recent Advances in Circuits and Systems, pp , Word Scientific, Singapore, I. F. Gonos, M. K. Antoniou, I. A. Stathopulos, F. V. Topalis: Transient Analysis of the Behaviour of Grounding Systems Consisted by Driven Rods, Progress in Simulation, Modelling, Analysis and Synthesis of Modern Electrical and Electronic Devices and Systems, pp , Word Scientific and Engineering Society, Athens, Α3.2. Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά 1. I. A. Stathopulos: Switching Impulse Strength of the Conductor - Crossarm Arrangement. Int. J. of Energy Systems, Vol. 4, No. 1, pp , P. D. Bourkas, E. A. Kayafas, I. A. Stathopulos: Gleitentladungsunter-suchungen

16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 16 am Modell eines Mehrstoffdielektrikums. Modelling, Simulation & Control, A, Vol. 18, No. 2, pp. 1-12, P. D. Bourkas, E. A. Kayafas, I. A. Stathopulos: Unterscheidung zwischen inneren und aeusseren Teilentladungen an der Isolation Hartpapier in Transformatorenoel unter Stosspannungsbeanspruchung. Elektrotechnik und Informationstechnik, 105. Jg., H. 2, S , F. V. Topalis: Simulation of a High Impulse Voltage Measuring System. Modelling, Simulation and Control, A, Vol. 17, No. 3, pp , I. A. Stathopulos, F. V. Topalis: Sensitivity of Switching Impulse Strength Evaluation to the Application of the Charge Simulation Method. Int. J. of Modelling and Simulation, Vol. 8, No. 4, pp , P. N. Νikolopoulos, F. V. Topalis: An Accurate Method of Representation of High Voltage Measuring Systems and its Application in High Impulse Voltage Measurements. IEE Proc., Part A, Vol. 136, No. 2, pp , P. D. Bourkas, E. A. Kayafas, I. A. Stathopulos: Entwicklung der Teilentladungen an der Isolation Hartpapier in Transformatorenoel unter Stossspannungsbeanspruchung. Elektrotechnik und Informationstechnik, 106. Jg., H. 2, S , G. Atsonios, G. Katsibokis, G. Panos, I. A. Stathopulos: Salt Fog Tests on Pin Type Insulators in the PPC Research Center. Int. J. of Energy Systems, Vol. 9, No. 3, pp , P. D. Bourkas, E. A. Kayafas, C. Dervos, I. A. Stathopulos: Eine moegliche Erklaerung der Glimmentladungen in festen Isolierstoffen. ETZ Archiv, Bd. 11, H. 5, S , I. A. Stathopulos: Experimental and Theoretical Investigations on the Puncture of Porcelain Insulators in Air. Int. J. of Energy Systems, Vol. 10, No. 1, pp , P. D. Bourkas, I. A. Stathopulos, F. V.Topalis: Breakdown of the Pressboard- Oil Insulation Under Repeated Stress by Impulse Voltages. Int. J. of Energy

17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 17 Systems, Vol. 10, No. 1, pp , I. A. Stathopulos, P. D. Bourkas, Th. Katsambekis: Man in a Power Frequency Electric Field. Int. J. of Energy Systems, Vol. 10, No. 2, pp , C. Dervos, P. D. Bourkas, E.A. Kayafas and I. A. Stathopulos: Enhanced Partial Discharges due to Temperature Increase in the Combined System of a Solid-Liquid Dielectric. IEEE Trans. on Electrical Insulation, Vol. 25, No. 3, pp , P. D. Bourkas, A. V. Machias, I. A. Stathopulos, F. V. Topalis: No-Load Medium Voltage Switches Design for Industrial Applications. Int. J. of Energy Systems, Vol.12, No. 1, pp , F. V. Topalis, I. A. Stathopulos: Computer Evaluation of High Voltage Measuring Circuit Response Characteristics. Int. J. of Energy Systems, Vol. 12, No. 2, pp , S. A. Suflis, I. F. Gonos, F. V. Topalis: Computation Methods in Simulation of the Dielectric Behaviour of Non-uniformly Polluted Insulators. J. of System Analysis, Modelling, Simulation, Vol. 38, No. 2, pp , A. A. Kanellias, I. F. Gonos, F. V. Topalis, P. D. Bourkas, I. A. Stathopulos: Emission of Electromagnetic Radiation and Ionisation Phenomena in Inhomogeneous Fields in Air under Lightning Impulse Voltages. Physics Letters A, Vol. 272/1-2, pp , Α3.3. Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων 1. P. N. Nikolopoulos, I. A. Stathopulos: Some Remarks on the Puncture of Porcelain Insulators. CIGRE meeting (WG03)...IWD, Dijon, I. A. Stathopulos: Corona Inception on Electrodes in Floating Potential. Proc. of 7 th Int. Conf. on Gas Discharges and their Applications, pp , London, I. A. Stathopulos, P. N. Nikolopoulos: Evaluation of Switching Impulse Strength. CIGRE meeting (WG03)...IWD, Pugnochiuso, P. N. Nikolopoulos, F. V. Topalis: «The Correction of Errors in High Impulse

18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 18 Voltage Measuring Systems». CIGRE meeting (WG03) IWD, pp. 1-17, Pugnochiuso, P. N. Nikolopoulos, Th. Stathopoulos: A Computer Breakdown Model of Long Air Gaps under Positive Switching Impulse Voltages. CIGRE meeting (WG03) IWD, pp. 1-14, Pugnochiuso, P. N. Nikolopoulos, Th. Stathopoulos: The Influence of Humidity on the Breakdown of Long Air Gaps under Positive Switching Impulse Voltages. CIGRE meeting (WG03) IWD, pp. 1-5, Pugnochiuso, P. N. Nikolopoulos, F. V. Topalis: A General Method of Correction of Errors in High Impulse Voltage Measuring Systems. Proc. of 5 th Int. Symp. on High Voltage Engineering, Vol. 2, No , Athens, P. N. Nikolopoulos, F. V.β Topalis: Complete Numerical Correction of Errors of High Impulse Voltages. Proc. of 4 th Int. Symp. on High Voltage Engineering, Vol. 2, No , Athens, I. A. Stathopulos: Physiological Effects of the 50 Hz Electric Field and Current to Human Beings. Proc. of Conf. IEEE MELECON 83, Vol. II, No. D2.11, pp. 1-2, Athens, I. A. Stathopulos: Corona Inception Conditions on the Configuration Sphere in a Uniform Electric Field. Proc. of Conf. Energy and Environmental Systems, pp , Athens, I. A. Stathopulos, F. V. Topalis: Sensitivity of Switching Impulse Strength Evaluation to the Application of the Charge Simulation Method. Proc. of Conf. Identification, Modelling and Simulation, pp , Paris, P. D. Bourkas, I. A. Stathopulos: Partial Discharges in the Pressboard-Oil Insulation under Switching Impulse Voltages. Proc. of 5 th Int. Symp. on High Voltage Engineering, Vol. I, No , Braunschweig, K. Ikonomou, G. Katsibokis, A. Kravaritis, I. A. Stathopulos: Cool Fog Tests on Artificially Polluted Suspension Insulators. Proc. of 5 th Int. Symp. on High Voltage Engineering, Vol. II, No , Braunschweig, 1987.

19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ P. N. Nikolopoulos, F. V. Τopalis: «Error Free Registration of High Impulse Voltages». Proc. of 5 th Int. Symp. on High Voltage Engineering, Vol. III, No , Braunschweig, F. V. Topalis, Th. Katsabekis, P. D. Bourkas, I. A. Stathopulos: Corona Inception and Breakdown in Medium Air Gaps under Switching Impulse Voltages. Proc. of 9 th Int. Conf. on Gas Discharges and their Applications, pp , Venice, G. I. Theodorakis, F. V. Topalis, I. A. Stathopulos: Parameter Identification of the Polluted Insulator Model. Proc. of Int. Symp. Simulation and Modelling, pp , Lugano, F. G. Drampalos, F. V. Topalis, P. D. Bourkas, I. A. Stathopulos: Computer Assisted Investigation of Measuring Errors on High Impulse Voltage Test Circuits. Proc. of Int. Symp. Simulation and Modelling, pp , Lugano, P. D. Bourkas, E. A. Kayafas, I. A. Stathopulos: Breakdown in Solid Dielectrics - A Phenomenological Approach through Partial Discharge Measurements. Proc. of Int. Conf. High Technology in the Power Industry, pp , Valencia, F. V. Topalis, I. A. Stathopulos, N. J. Theodorou: Measurement of the Response Characteristics of a Resistive Divider for Steep High Impulse Voltages. Proc. of Int. Conf. High Technology in the Power Industry, pp , Valencia, P. N. Nikolopoulos, F. V. Topalis, F. G. Drampalos: A Computer Model for the Investigation of Errors Related to the Measurement of High Impulse Voltages. Proc. of 6 th Int. Symp. on High Voltage Engineering, Vol. 1, No , New Orleans, F. V. Topalis, I. A. Stathopulos: Impulse Breakdown of Medium Air Gaps. Proc. of 6 th Int. Symp. on High Voltage Engineering, Vol. 2, No , New Orleans, G. I. Theodorakis, F. V. Topalis, I. A. Stathopulos: A Generalized Model for the

20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 20 Dielectric Behaviour of Polluted Insulators. Proc. of 6 th Int. Symp. on High Voltage Engineering, Vol. 2, No , New Orleans, F. V. Topalis, I. A. Stathopulos: Barrier Effect in Small and Medium Air Gaps. Proc. of 7 th Int. Symp. on High Voltage Engineering, No , Dresden, I. A. Stathopulos: Relation between Pollution Flashover Voltage and Maximum Leakage Current. Proc. of 7 th Int. Symp. on High Voltage Engineering, No , Dresden, I. A. Stathopulos, F. V. Topalis: Investigation of the Dielectric Behaviour of Polluted Insulators Using a Stohastic Model. Proc. of 7 th Int. Symp. on High Voltage Engineering, No , Dresden, F. V. Topalis, I. A. Stathopulos: Barrier Effect on Electrical Breakdown in Non Uniform Small and Medium Air Gaps. Proc. of IEE 6 th Int. Conf. on Dielectric Materials, Measurements and Applications, pp , Manchester, F. V. Topalis, N. Leontides, I. A. Stathopulos: Investigation of the Dielectric Behaviour of Non-uniformly Polluted Insulators. Proc. of 10 th Int. Conf. on Gas Discharges and their Applications, Vol. 2, pp , Swansea, F. V. Topalis, I. A. Stathopulos: Barrier Effect on Electrical Breakdown in Air Gaps: A Theoretical Approach. Proc. of 9 th Int. Symp. on High Voltage Engineering, No , Graz, I. A. Stathopulos, F. V. Topalis: A Stochastic Model for the Evaluation of the Surface Flashover on Polluted Insulators. Proc. of 9 th Int. Symp. on High Voltage Engineering, No , Graz, I. F. Gonos, M. K. Antoniou, F. V. Topalis, I. A. Stathopulos: Behaviour of a Grounding System Under Impulse Lightning Current. Proc. of 6 th Int. Conf. and Exhibition on Optimisation of Electrical and Electronic Equipments, pp , Brasov, S. A. Suflis, I. F. Gonos, F. V. Topalis, I. A. Stathopulos: Transient Behaviour of a Horizontal Grounding Rod Under Impulse Current». Proc. of 2 nd IMACS Int. Conf. on Circuits, Systems and Computers, Session 7, Power Systems, vol. 1, pp.

21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ , Piraeus, I. F. Gonos, S. A. Suflis, F. V. Topalis, I. A. Stathopulos: Computer Methods for the Determination of the Critical Parameters of Polluted Insulators. Proc. of 1 st Mediterranean Conf. on Power Generation, Transmission and Distribution, Session 7: Insulation Co-ordination and Optimisation, Nicosia, I. F. Gonos, M. K. Antoniou, I. A. Stathopulos, F. V. Topalis: Transient Analysis of the Behaviour of Grounding Systems Consisted by Driven Rods. Proc. of 3 rd IMACS/IEEE Int. Multiconference on Circuits, Systems, Communications and Computers, pp , Athens, I. F. Gonos, I. A. Stathopulos, F. V. Topalis: Development of a Lightning Recording and Location System. Proc. of 11 th Int. Symp. on High Voltage Engineering, Oral Session S9: Lightning, protection against strikes, earthing - (a) Lightning location, Vol.2, pp , London, I. F. Gonos, F. V. Topalis, I. A. Stathopulos: Transient Impedance of Grounding Rods. Proc. of 11 th Int. Symp. on High Voltage Engineering, Oral Session S15: Lightning, protection against strikes, earthing - (d) earthing, Vol.2, pp , London, I. F. Gonos, F. V. Topalis, I. A. Stathopulos: A Model for the Determination of the Dielectric Strength of non-uniformly Polluted Insulators. Proc. of 3 rd IASTED Int. Conf. on Power and Energy Systems, pp , Las Vegas, F. V. Topalis, I. F. Gonos, I. A. Stathopulos: Insulation Properties of Composite Dielectric Arrangements. Proc. of 3 rd IASTED Int. Conf. on Power and Energy Systems, pp , Las Vegas, I. F. Gonos, L. Ekonomou, F. V. Topalis, I. A. Stathopulos: A Simplified Lightning Recording System. Proc. of 25 th Int. Conf. on Lightning Protection, pp , Rhodos, 2000.

22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 22 Β. ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑΣ Β1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ο βασικός εξοπλισμός του εργαστηρίου φωτοτεχνίας έχει αποκτηθεί κατά καιρούς με στόχο να καλύψει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις τρεις κύριες λειτουργικές κατευθύνσεις του, που είναι: α. η εκπαίδευση των σπουδαστών του Ε. Μ. Π., β. η διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας (χρηματοδοτούμενης ή μη) και γ. η υποστήριξη της ελληνικής βιομηχανίας, σε θέματα ποιοτικού ελέγχου υλικών, συσκευών και διατάξεων ηλεκτροφωτισμού. Οι βασικότερες μονάδες του διατιθέμενου εξοπλισμού είναι: Γωνιοφωτόμετρο, για τη χάραξη διαγραμμάτων πολικής κατανομής φωτεινής έντασης. Σπειροειδές γωνιοφωτόμετρο, για τη χάραξη διαγραμμάτων πολικής κατανομής φωτεινής έντασης μικρών φωτιστικών σωμάτων και τη μέτρηση φωτεινής ροής φωτεινών πηγών. Διάταξη ελέγχου στεγανότητας φωτιστικών σωμάτων υπό τεχνητή βροχή.

23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 23 Διάταξη ελέγχου διηλεκτρικής αντοχής φωτιστικών σωμάτων και συσκευών φωτισμού. Διάταξη μέτρησης μονωτικής ικανότητας φωτιστικών σωμάτων και συσκευών φωτισμού. Διάταξη ελέγχου συμπεριφοράς φωτιστικών σωμάτων και συσκευών φωτισμού υπό ρυθμιζόμενες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας. Διάταξη ελέγχου ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας φωτιστικών σωμάτων φθορισμού. Τρεις θάλαμοι ρυθμιζόμενων συνθηκών θερμοκρασίας και υγρασίας. Τρεις σφαίρες τύπου Ulbricht διαμέτρου 2,5 m, 1 m και 0,25 m αντίστοιχα. Φωτομετρική τράπεζα. Φασματοφωτόμετρα με μονοχρωμάτορα ή με φράγμα περίθλασης για μετρήσεις στην περιοχή της υπεριώδους (UV-A, B & C), της ορατής και της υπέρυθρης (IR-A) ακτινοβολίας. Φωτοπολλαπλασιαστές. Ραδιόμετρο. Αισθητήρες μέτρησης φωτεινής ακτινοβολίας. Πληθώρα οργάνων μέτρησης έντασης φωτισμού (luxmeters), εργαστηριακά και φορητά. Όργανα μέτρησης λαμπρότητας (luminance, brightness) εργαστηριακά και φορητά Όργανα μέτρησης λαμπρότητας οθονών (CRTs). Πρότυποι λαμπτήρες φθορισμού, πυράκτωσης και αλογονιδίων βαθμονομημένοι σε τιμές φωτεινής ροής. Φωτεινές πηγές για βαθμονόμηση φασματοφωτομέτρων (Hg-Ar).

24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 24 Πρότυπη πηγή βαθμονομημένη σε απόλυτες μονάδες ακτινοβολίας. Πρότυποι λαμπτήρες πυράκτωσης βαθμονομημένοι σε τιμές χρωματικής θερμοκρασίας μέλανος σώματος. Πρότυπα στραγγαλιστικά πηνία 20 έως 250 W. Λυχνίες υπεριώδους ακτινοβολίας. Παλμογράφοι με μνήμη (storage oscilloscopes). Data acquisition systems. Εξοπλισμός πληροφορικής, αποτελούμενος μεταξύ των άλλων, από πλήθος προσωπικών υπολογιστών, έγχρωμο plotter Α1, εκτυπωτές lasers και έγχρωμοι εκτυπωτές deskjet. Καταγραφικά όργανα, ενισχυτές, γεννήτριες συχνοτήτων, τροφοδοτικά τάσης και έντασης. Σταθεροποιητές τάσης, υψηλής ακριβείας, για τροφοδότηση προτύπων λαμπτήρων. Μικροσκόπιο ακριβείας. Φωτογραφικός εξοπλισμός. Διατίθεται, επίσης, όλος ο αναγκαίος μηχανουργικός εξοπλισμός και διάφορα βοηθητικά μετρητικά όργανα για τη διεξαγωγή των μετρήσεων όπως βολτόμετρα, αμπερόμετρα, συχνόμετρα, καταγραφικά συνεχούς χρόνου, μετρητές και αναλυτές ισχύος-ενέργειαςαρμονικών-συνημιτόνου, μετασχηματιστές, μανόμετρα, θερμόμετρα κ.λπ. Β2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου Φωτοτεχνίας του Ε.Μ.Π. εντάσσονται στους εξής

25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 25 τομείς: Δοκιμές και μετρήσεις ποιοτικού ελέγχου υλικών, συσκευών και διατάξεων φωτισμού και έκδοση πιστοποιητικών ποιότητας. Υποστήριξη της ελληνικής βιομηχανίας/βιοτεχνίας σε θέματα σχεδίασης και ανάπτυξης φωτιστικών σωμάτων και υλικών φωτισμού. Μελέτες φωτισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων καθώς και ανάπτυξη λογισμικού για τη διεξαγωγή μελετών φωτισμού. Επιστημονική έρευνα χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Διεξαγωγή σεμιναρίων με αντικείμενο τις μεθόδους και το θεσμικό πλαίσιο της πιστοποίησης και του ελέγχου ποιότητας συσκευών και διατάξεων φωτισμού. Εργαστηριακή εξάσκηση των σπουδαστών του Ε.Μ.Π. στο μάθημα της Φωτοτεχνίας. Οι τεχνικές δυνατότητες του εργαστηρίου, στον τομέα του ποιοτικού ελέγχου υλικών και διατάξεων φωτισμού, είναι οι εξής: Μέτρηση της κατανομής της φωτεινής έντασης φωτιστικών σωμάτων. Μέτρηση βαθμού απόδοσης φωτιστικών σωμάτων. Έλεγχος στεγανότητας φωτιστικών σωμάτων εξωτερικού χώρου υπό τεχνητή βροχή. Έλεγχος ασφαλείας φωτιστικών σωμάτων Μέτρηση ηλεκτροτεχνικών χαρακτηριστικών (διηλεκτρική αντοχή, μόνωση, στεγανότητα κ.λπ.) φωτιστικών σωμάτων και συσκευών φωτισμού. Έλεγχος συμπεριφοράς φωτιστικών σωμάτων και συσκευών φωτισμού υπό ρυθμιζόμενες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας Έλεγχος ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας φωτιστικών σωμάτων και συσκευών φωτισμού. Μέτρηση φωτεινής ροής και φωτεινής απόδοσης λαμπτήρων οιουδήποτε τύπου (πυράκτωσης, φθορισμού, αλογονιδίων κ.λπ.) μέσω φωτομετρικών διατάξεων και προτύπων φωτεινών πηγών. Έλεγχος διάρκειας ζωής λαμπτήρων.

26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 26 Έλεγχος αντιθαμβωτικών χαρακτηριστικών φωτιστικών σωμάτων. Μέτρηση διαφάνειας, διαπερατότητας και ανακλαστικότητας υλικών. Μέτρηση ηλιακής ακτινοβολίας (ένταση και φασματική σύνθεση). Μέτρηση ακτινοβολίας φωτεινών πηγών. Μέτρηση ηλεκτροτεχνικών χαρακτηριστικών στραγγαλιστικών διατάξεων (ballasts) με τη βοήθεια των αντίστοιχων πρότυπων. Έλεγχος λυχνιολαβών υπό τάση, θερμοκρασία και υγρασία. Μέτρηση λαμπρότητας επιφανειών (οδοστρωμάτων, οθονών κ.λπ.), φωτεινών πηγών και φωτιστικών σωμάτων. Μέτρηση χρωματικών συντεταγμένων κρυστάλλων φωτιστικών σωμάτων ειδικών χρήσεων. Έλεγχος εμβέλειας και απόδοσης φωτοβολίδων ναυτικού και αλεξιπτωτιστών. Έλεγχος χρώματος βιομηχανικών προϊόντων. Διακρίβωση οργάνων και συσκευών με τη βοήθεια προτύπων φωτεινών πηγών. Διακρίβωση αισθητήρων φωτός με τη βοήθεια προτύπων φωτεινών πηγών. Το εργαστήριο φωτοτεχνίας έχει τη δυνατότητα διεξαγωγής των περισσότερων δοκιμών που προβλέπονται από τα εθνικά ή διεθνή πρότυπα για τον εξοπλισμό εγκαταστάσεων φωτισμού. Στις παρεχόμενες υπηρεσίες προσφεύγει μέρος των ελληνικών βιομηχανιών παραγωγής εξοπλισμού εγκαταστάσεων φωτισμού. Τα συνήθως ελεγχόμενα προϊόντα είναι λαμπτήρες, φωτιστικά σώματα, κρύσταλλα φανών, στραγγαλιστικά πηνία, διατάξεις έναυσης, κ.λπ. καθώς και φωτομετρικά όργανα και αισθητήρες για διακρίβωση με τη βοήθεια προτύπων. Για τις δοκιμές αυτές εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά. Στις

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 27 υπηρεσίες του εργαστηρίου προσφεύγουν επίσης δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί. Εκτελούνται έλεγχοι σηματοδοτών οδικής κυκλοφορίας και φωτιστικών σωμάτων οδοφωτισμού για λογαριασμό του Υπουργείου Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επίσης, ελέγχονται φανοί ειδικών τύπων (ναυσιπλοΐας, αεροπλοΐας, σωσιβίων ναυαγών κ.λπ.), καθώς και άλλα υλικά (φωτοβολίδες σκαφών, αλεξιπτωτιστών κ.λπ.), για λογαριασμό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και φορέων αεροδρομίων της χώρας.

28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 28 Το εργαστήριο φωτοτεχνίας συμμετέχει σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης με αντικείμενο κυρίως την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση εξοπλισμού εγκαταστάσεων φωτισμού. Το μεγαλύτερο μέρος των προγραμμάτων αυτών χρηματοδοτείται από ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες. Μεγάλο μέρος των εσόδων χρησιμοποιείται για την αναβάθμιση, εμπλουτισμό και ανανέωση του διατιθέμενου εργαστηριακού εξοπλισμού. Επίσης, διεξάγονται σεμινάρια με θέματα φωτισμού γενικότερα καθώς και ποιοτικού ελέγχου εξοπλισμού εγκαταστάσεων φωτισμού. Β3. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1. Z. Radakovic, F. V. Topalis, M. B. Kostic: The voltage distortion in low voltage networks caused by compact fluorescent lamps with electronic gear, (in press) Electric Power System Research. 2. F. Korovesis, G. A. Vokas, I. F. Gonos, F. V. Topalis: Influence of large scale installation of energy saving lamps on the line voltage distortion of a weak network supplied by photovoltaic station. IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 19, No. 4, October I. Kateri, N. Chondrakis, F. V. Topalis: A pilot study for the determination of the energy saving potential in a typical school building by utilization of daylighting, Word Scientific and Engineering Society Transactions on Circuits and Systems, Issue 5, Volume 3, pp , July N. Bisketzis, G. Polymeropoulos, F. V. Topalis: A mesopic vision approach for a better design of road lighting, Word Scientific and Engineering Society Transactions on Circuits and Systems, Issue 5, Volume 3, pp , July 2004.

29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ S. A. Suflis, I. E. Chatzakis, F. V. Topalis, M. B. Kostic: Scenarios for a large scale installation of compact fluorescent lamps: Influence on the power quality, Word Scientific and Engineering Society Transactions on Circuits and Systems, Issue 5, Volume 3, pp , July C. Bouroussis, F. V. Topalis: Optimization of potential and autonomy of a photovoltaic system for street lighting, Word Scientific and Engineering Society Transactions on Circuits and Systems, Issue 5, Volume 3, pp , July F. V. Topalis: Lighting education and research at the National Technical University of Athens. Ingeneria Iluminatului, Vol. 5, No. 12, pp , N. Bisketzis, G. Polymeropoulos, F. V. Topalis: Some remarks on the mesopic vision in comparison with the photopic and scotopic vision, Proceedings of Iluminat 2003, Cluj-Napoca, Romania, 8-9 May C. Bourousis, M. Athanasopoulou, F. V. Topalis: Semi-autonomous photovoltaic system for street lighting, Proceedings of Iluminat 2003, Cluj-Napoca, Romania, 8-9 May I. Kateri, N. Chondrakis, G. A. Vokas, F. V. Topalis: Energy saving by utilization of daylight in school buildings, Proceedings of Iluminat 2003, Cluj-Napoca, Romania, 8-9 May F. V. Topalis, I. F. Gonos: Incadescent or electronic lamps?, Technical magazine The Electrician, Issue No.137, pp , Athens, April F. V. Topalis, M. B. Kostic, Z. R. Radakovic: Advantages and disadvantages of the use of compact fluorescent lamps with electronic control gear. International Journal of Lighting Research and Technology, The Chartered Institution of Building Services Engineers, London, UK, CIBSE Series B, Vol. 34, No. 4, pp , C. Orfanos, I. F. Gonos, F. V. Topalis: Harmonic power measurements on discharge lamps. Proceedings of the 3 rd Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission and Distribution, Med Power 2002, Athens, Greece, 4-6

30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 30 November F. Korovesis, G. A. Vokas, I. F. Gonos, F. V. Topalis: Power supply harmonic distortion in weak low-voltage networks due to large scale installation of energy saving lamps. Proceedings of the 3 rd Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission and Distribution, Med Power 2002, Athens, Greece, 4-6 November N. Bisketzis, G. Polymeropoulos, M. B. Kostic, F. V. Topalis: Efficiency of road lighting installations from the point of view of mesopic vision. Proceedings of the 3 rd Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission and Distribution, Med Power 2002, Athens, Greece, 4-6 November C. Orfanos, F. V. Topalis: A virtual instrumentation system for harmonic power measurements on discharge lamps. Proceedings of the International Power Quality Conference 2002, Singapore, October F. V. Topalis, I. F. Gonos, G. A. Vokas: Arbitrary waveform generator for harmonic distortion tests on compact fluorescent lamps. Measurement, Journal of the International Measurement Confederation, London U.K.,Vol 30(4), pp , December G. A. Vokas, I. F. Gonos, F. Korovesis, F. V. Topalis: Influence of compact fluorescent lamps on the power quality of weak low voltage networks supplied by autonomous photovoltaic stations. PowerTech 2001, Vol. 1, Porto, Portugal, September, A. D. Adamopoulos, H. D. Kambezidis, D. Zevgolis, F. V. Topalis: Estimation of total ozone column over Athens using ground based beam solar irradiance measurements. Fresenius Environmental Bulletin, CTA Publication, Munich, Germany, Vol. 9, No. 3/4, pp , E. K. Triantafilopoulou, I. F. Gonos, F. V. Topalis: Development of a low-cost, fully automated goniophotometer. Proceedings of the 10 th Scientific Symposium on Metrology and Metrology Assurance, Sozopol, pp , September 14-17, 2000.

31 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ A. D. Adamopoulos, H. D. Kambezidis, D. Zevgolis, F. V. Topalis: Spectral analysis of solar radiation for the investigation of the atmosphere optical thickness. Technologies for the renewable energy sources and the environment, Athens, December 2000, pp F. V. Topalis, I. F. Gonos, M.B. Kostic: Effects of changing line voltage on the harmonic current of compact fluorescent lamps. Proceedings of the International Conference on Power and Energy Systems, Las Vegas, USA, November 8-10, F. V. Topalis, A. A. Kanellias, E. K. Triantafilopoulou, V. D. Petrova, H. D. Kambezidis: Spectral analysis of solar radiation for the determination of the air constituents and pollutants. Proceedings of Balkan Light 99, Varna, October I. F. Gonos, M. B. Kostic, F. V. Topalis: Harmonic distortion in electric power systems introduced by compact fluorescent lamps. Proceedings of IEEE Budapest Power Tech, Paper BPT , Budapest, Aug. 29-Sept. 2, A. D. Adamopoulos, H. D. Kambezidis, D. Zevgolis, F. V. Topalis, V. Djepa: Aerosol optical thickness through modified Langley-plots in the atmosphere of Athens. Proceedings of 2nd ISES-Europe Solar Congress, Vol. 1, pp. I , Portoroz, Slovenia, September 14-17, A. D. Adamopoulos, H. D. Kambezidis, D. Zevgolis, F. V. Topalis, V. Djepa: Variability of total optical thickness in the atmosphere of Athens. Proceedings of 2nd ISES-Europe Solar Congress, Vol. 1, pp. I , Portoroz, Slovenia, September 14-17, H. D. Kambezidis, A. D. Adamopoulos, N. K. Sakellariou, F. V. Topalis, A. A. Kanellias, V. D. Petrova, D. Zevgolis: Atmospheric chemistry and climate changes monitoring by a simple passive system. Fresenius Environmental Bulletin, CTA Publication, Munich, Germany, Vol. 7, No. 1a/2a, pp , M. B. Kostic, F. V. Topalis: Survey of the theoretical methods for the interior lighting calculations. International Journal of Lighting Research and Technology,

32 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 32 The Chartered Institution of Building Services Engineers, London, UK, CIBSE Series B, Vol. 30, No. 4, pp , A. D. Adamopoulos, H. D. Kambezidis, D. Zevgolis, F. V. Topalis, V. D. Petrova: Atmospheric optical spectral properties during summer days in Athens. Fresenius Environmental Bulletin, CTA Publication, Munich, Germany, Vol. 7, No. 11/12, pp , E. Fokitis, G. Garipov, B. Khrenov, S. Maltezos, A. G. Kalydas, V. Kytopoulos, K. Manolatou, D. Papadimitriou, E. Papantonopoulos, P. Sommers, F. Topalis, A. Travlos, R. Vlastou, G. Kiriakidis, E. Chatzitheodoridis, K. Moschovis: Status of optical filter development for AUGER fluorescence detector. Workshop of Pierre Auger Collaborate Meeting, Itacarusa, Brazil, May 17-28, E. Fokitis, A. Kanellias, B. Khrenov, V. Kytopoulos, S. Maltezos, K. Manolatou, R. Vlastou A.G. Kalydas, F. Topalis, A. Travlos, D. Andrakakis: Optical filter design R&D for AUGER fluorescence detector. Workshop of Pierre Auger Collaborate Meeting, Utah, USA, June 6, E. Zeinakis, C. Dimakis, F. V. Topalis: «ROADLUX: A software for road lighting in Windows environment». Bulletin of Hellenic Association of Mechanical and Electrical Engineers, Athens, May H. D. Kambezidis, N. K. Sakellariou, F. V. Topalis, A. A. Kanellias, V. D. Petrova: Air pollution monitoring with a passive pyrheliometric scanner. Fresenius Environmental Bulletin, CTA Publication, Munich, Germany, Vol. 5, No. 11/12, pp , November/December H. D. Kampezidis, N. K. Sakellariou, F. V. Topalis, A. A. Kanellias, V. D. Petrova: Passive pyrheliometric scanner space applications. Earth Observation and Monitoring Systems, Proceedings of the 1st Workshop with the support of European Commission, DG XII, Hellenic Committee for Space Research and Technology, Athens, January F. V. Topalis: Energy saving management on lighting installations of buildings. Bulletin of Hellenic Association of Mechanical and Electrical Engineers,

Επίδραση Μονωτικής Επικάλυψης στη ιηλεκτρική Συµπεριφορά ιάκενων Ακίδας-Πλάκας Υπό Θετικές Κρουστικές Τάσεις

Επίδραση Μονωτικής Επικάλυψης στη ιηλεκτρική Συµπεριφορά ιάκενων Ακίδας-Πλάκας Υπό Θετικές Κρουστικές Τάσεις Επίδραση Μονωτικής Επικάλυψης στη ιηλεκτρική Συµπεριφορά ιάκενων Ακίδας-Πλάκας Υπό Θετικές Κρουστικές Τάσεις Μ. Α. Ζήνωνος Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Προστασία Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Επί Κτιρίων που Εξυπηρετούν Οικιακούς Καταναλωτές Ηλεκτρικής Ενέργειας

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Προστασία Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Επί Κτιρίων που Εξυπηρετούν Οικιακούς Καταναλωτές Ηλεκτρικής Ενέργειας Χρήσιμες Πληροφορίες για την Προστασία Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Επί Κτιρίων που Εξυπηρετούν Οικιακούς Καταναλωτές Ηλεκτρικής Ενέργειας Το ενημερωτικό αυτό έντυπο έχει ετοιμαστεί από το εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Χαραλαμπάκος

Βασίλειος Χαραλαμπάκος Ερυθρού Σταυρού 44, Περιοχή Διάκου, Πάτρα T.K. 26331 Τηλ.: 6974757648 Email: vharalab1@gmail.com Βασίλειος Χαραλαμπάκος Βιογραφικά Στοιχεία Ημερομηνία Γέννησης: 8/12/1975 Τόπος Γέννησης: Σπάρτη Λακωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο: ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ. 2001 2003: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Επώνυμο: ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ. 2001 2003: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Επώνυμο: ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ Όνομα Τμήμα : ΗΡΑΚΛΗΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Μάθημα : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι & ΙΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βαθμίδα : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ του Ιωάννη Φ. Γκόνου Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Ε.Μ. Πολυτεχνείου Διδάκτορα Μηχανικού Ε.Μ. Πολυτεχνείου Αθήνα, Αύγουστος 2010 1/53 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM

Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM I Εκπαιδευτική Μονάδα Εργαστηριακών Ασκήσεων για προγραμματισμό LabVIEW TM και MultiSIM TM της National Instruments (Portable

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 NETWORKING DAY Συνεργασία στην Έρευνα & Επαγγελματικές Προοπτικές Νέων Επιστημόνων Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 Νάνο/Μικροηλεκτρονική και Ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Προσφορών. Συνολική αξία περιλαμβανομένου του ΦΠΑ ( ) (1) (2) (3) (6) Όργανα μετρητικά γενικά 1 (Σταθερό αγωγιμόμετρο Φορητό αγωγιμόμετρο

Υποβολή Προσφορών. Συνολική αξία περιλαμβανομένου του ΦΠΑ ( ) (1) (2) (3) (6) Όργανα μετρητικά γενικά 1 (Σταθερό αγωγιμόμετρο Φορητό αγωγιμόμετρο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

WiFi & Satcom FORUM 2009

WiFi & Satcom FORUM 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Φίλιππος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΕΓΓΑΜΟΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΨΑΧΝΑ 34 400 - ΕΥΒΟΙΑ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΕΓΓΑΜΟΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΨΑΧΝΑ 34 400 - ΕΥΒΟΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ ΟΝΟΜΑ ΤΙΤΛΟΣ : ΙΓΝΑΤΙΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ : ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΠΡΟΦΙΛ Τόπος γέννησης: ΜΥΤΙΛΗΝΗ Ηµεροµηνία γέννησης: 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1949 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Κλιματισμός (Θέρμανση) κτηρίων δια ψυχομένου (θερμαινόμενου) δομικού στοιχείου με ηλιακή μονάδα απορρόφησης LiBr/H 2 O

Θέμα : Κλιματισμός (Θέρμανση) κτηρίων δια ψυχομένου (θερμαινόμενου) δομικού στοιχείου με ηλιακή μονάδα απορρόφησης LiBr/H 2 O ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο : Χρήστος Τζιβανίδης Διεύθυνση Κατοικίας : Ευελπίδων 81Α, Κυψέλη 11362 Τηλέφωνο : +3 01 8826409 E-mail : christos@tzivanidis.net Έτος Γεννήσεως : 1971 Στοιχειώδης Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ε. Πυργιώτη Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι το σύνολο των εγκατεστημένων στοιχείων που λειτουργικά συμβάλλουν στη χρησιμοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 0-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Διακόπτες δικτύων ισχύος 3 4 5 Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Παράρτημα F2/13 του Πιστοποιητικού Αρ. 263-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Δοκιμών & της LINK LAB ΕΠΕ για τη διενέργεια διακριβώσεων Μέγεθος / Απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι και επανέλεγχοι ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με την νέα ΥΔΕ, μετρήσεις ΕΗΕ σύμφωνα με ΕΛΟΤ HD 384 & KEHE

Έλεγχοι και επανέλεγχοι ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με την νέα ΥΔΕ, μετρήσεις ΕΗΕ σύμφωνα με ΕΛΟΤ HD 384 & KEHE Έλεγχοι και επανέλεγχοι ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με την νέα ΥΔΕ, μετρήσεις ΕΗΕ σύμφωνα με ΕΛΟΤ HD 384 & KEHE Εισαγωγή Καλωσόρισμα Να ευχαριστήσουμε - Όλους εσάς που σήμερα είστε κοντά μας - Τους διοργανωτές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικές Εργασίες > 200 εργασίες έχουν εκπονηθεί (από το 1990)

Διπλωματικές Εργασίες > 200 εργασίες έχουν εκπονηθεί (από το 1990) Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Ε.Μ.Πολυτεχνείου Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης (Intelligent Systems, Content & Interaction Lab) Στέφανος Κόλλιας Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Παρασκευή 28 /3/2014, ώρα 16.30 μέχρι 21.30 & Σάββατο 29/3/2014, ώρα 9.00 μέχρι 14.00 Πληροφορίες: Γιάννης Σ. Τσακιράκις Καθηγητής Εφαρμογών Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη»

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 10 Μετάδοση και Αποδιαμόρφωση Ραδιοφωνικών Σημάτων Λευκωσία, 2010 Εργαστήριο 10

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΚΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΚΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Φεβρουάριος 2011) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡ. ΒΟΚΑ Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχ. Ε.Μ.Πολυτεχνείου, Δρ. Μηχανικού Ε.Μ.Πολυτεχνείου Επίκουρου Καθηγητή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ / ΣΤΕΦ / ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση ενέργειας σε εγκαταστάσεις φωτισµού εσωτερικών χώρων

Εξοικονόµηση ενέργειας σε εγκαταστάσεις φωτισµού εσωτερικών χώρων Εξοικονόµηση ενέργειας σε εγκαταστάσεις φωτισµού εσωτερικών χώρων Φραγκίσκος Β. Τοπαλής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Φωτοτεχνίας Αναγκαιότητα για εξοικονόµηση ενέργειας Φωτισµός 25-35% της συνολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ KAI ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Institute of Sound

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSMxx-21-BS / SSMxx-21-BS-JP είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ίδα, 7 Ιουνίο ου 2012 Ημερ ΣχολήΗλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Προπτυχιακά μαθήματα ανά θεματική περιοχή: Ενεργειακή Διαχείριση Περιβάλλον Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Υ/Σ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ A.M. : 134 / 2014 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ: 7.000,00 (με Φ.Π.Α.) Κ.Α.: 02.30.7331.007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέµβριος 2009. npapanikolaou@teilam.gr. ρ.-μηχ. Ν. Παπανικολάου: Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα 1

Σεπτέµβριος 2009. npapanikolaou@teilam.gr. ρ.-μηχ. Ν. Παπανικολάου: Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα 1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ρ.-μηχ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α) Γενικά Στοιχεία ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Καθηγητής Εφαρµογών στο Τµήµα Ηλεκτρολογίας Ι ΑΚΤΙΚΟ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟΥ ΣΤΟΝ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Μιχάλης Παπαδόπουλος Ομ. Καθ. ΕΜΠ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟΥ ΣΤΟΝ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Μιχάλης Παπαδόπουλος Ομ. Καθ. ΕΜΠ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟΥ ΣΤΟΝ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μιχάλης Παπαδόπουλος Ομ. Καθ. ΕΜΠ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Η συμβολή του ΕΜΠ στον εξηλεκτρισμό της χώρας: - Στην εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2610 432243, e-mail: info@energy-greece.gr - web: www.energy-greece.com

Τηλ.: 2610 432243, e-mail: info@energy-greece.gr - web: www.energy-greece.com Σχεδίαση, πώληση και εγκατάσταση μονοφασικού συστήματος αυτόνομης ηλεκτροδότησης, από ανανεώσιμες πηγές ονομαστικής ισχύος 7kW (inverter), συνεργαζόμενο και υποβοηθούμενο από Η/Ζ (γεννήτρια). Προς: Υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ DC ΚΑΙ AC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Δρ Ανδρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τα Θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Η Schneider Electric & η Καυκάς σας καλωσορίζουν στην παρουσίαση για τις. Off Grid Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για Κατοικίες & Εμπορικά Κτίρια

Η Schneider Electric & η Καυκάς σας καλωσορίζουν στην παρουσίαση για τις. Off Grid Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για Κατοικίες & Εμπορικά Κτίρια Η Schneider Electric & η Καυκάς σας καλωσορίζουν στην παρουσίαση για τις Off Grid Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για Κατοικίες & Εμπορικά Κτίρια New Hotel, 21 Ιανουαρίου 2014 1 Ποιά είναι η Schneider

Διαβάστε περισσότερα

PLANS - MATERIALS AND INSTALLATIONS OF AUTOMATIONS AND TELECOMMUNICATIONS FOR ENERGY APPLICATIONS ADAMSNET ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

PLANS - MATERIALS AND INSTALLATIONS OF AUTOMATIONS AND TELECOMMUNICATIONS FOR ENERGY APPLICATIONS ADAMSNET ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ADAMSNET ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΡΟΓΧΟΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΤΩΝ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΗΣ Έλεγχος οικονοµικών µεγεθών Έλεγχος µελέτης και δοµής συστήµατος Στατικός - υναµικός έλεγχος Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

MainTech Υπηρεσίες Κατασκευής και Συντήρησης Φωτοβολταϊκά έργα Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας

MainTech Υπηρεσίες Κατασκευής και Συντήρησης Φωτοβολταϊκά έργα Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας MainTech Υπηρεσίες Κατασκευής και Συντήρησης Φωτοβολταϊκά έργα Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ A/A ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών

Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών Ερευνητική ομάδα : Δήμος Τριάντης, Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Κίμων Αναστασιάδης, Καθηγητής Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες.

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες. Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 202-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή 2 3 4 5 6 Έλεγχος της τάσης και της άεργης ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ» Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ» Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

SWAN. I.L.S. Innovative LED Lighting Systems Κεφαλληνίας 42 112 57 Αθήνα Τ. 210 8211770 Φ. 210 8210507 www.ils.com.gr info@ils.com.

SWAN. I.L.S. Innovative LED Lighting Systems Κεφαλληνίας 42 112 57 Αθήνα Τ. 210 8211770 Φ. 210 8210507 www.ils.com.gr info@ils.com. SWAN Ο κατάλογος μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται από την I.L.S. Innovative LED Lighting Systems 30W SWAN LED Street Lighting Solution Άψογος Σχεδιασμός Λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΜΟΝΩΤΗΡΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΔΟΚΙΜΩΝ «ΤΑΛΩΣ»

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΜΟΝΩΤΗΡΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΔΟΚΙΜΩΝ «ΤΑΛΩΣ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΜΟΝΩΤΗΡΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΔΟΚΙΜΩΝ «ΤΑΛΩΣ» Μ. Κληρονόμου 1, Δ. Πυλαρινός 2, Κ. Σιδεράκης 3, Ι. Φ. Γκόνος 1, Ι. Α. Σταθόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Ελληνικά Σελίδα AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 S8 & S8 Series II VPAP Series III 10-12 AirSense 10 AirCurve

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάτες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Εγκαταστάτες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Η συνεχής και αυξανόμενη χρήση των Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) συστημάτων θα απαιτήσει ειδικευμένους τεχνικούς για την εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση τους. Η Πιστοποίηση Τεχνιτών Εγκαταστατών Φ/Β συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SIGMA COATINGS A.E.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SIGMA COATINGS A.E. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SIGMA COATINGS A.E. Σεπτέμβριος 2012 57/2012 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Ματθαίος Σανταμούρης Επιστημονικός Συνεργάτης: Αλέξανδρος Πανταζάρας Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Μπίσκα Παντελή

Βιογραφικό σημείωμα Μπίσκα Παντελή Βιογραφικό σημείωμα Μπίσκα Παντελή Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 03/03/1977 Τόπος γέννησης: Σέρρες Ιδιότητα: Λέκτορας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) Π Θ Τμήμα Φυσικής Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Ερευνητικές δραστηριότητες Στέλιος Σίσκος, Αναπληρωτής καθηγητής Δ/ντής Τομέα Ηλεκτρονικής και Η/Υ Aristotle University

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Κυκλώματα Φωτισμού)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Κυκλώματα Φωτισμού) Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Κυκλώματα Φωτισμού) στο μάθημα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα 07/09/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3339/16-6-2015 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Στα πλαίσια της ερευνητικής δραστηριότητας του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής, είναι σε εξέλιξη σε συνεργασία με το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ****************************************************************************** ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ****************************************************************************** ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ****************************************************************************** ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δρ Ιωάννης Θανόπουλος Οπτικές λαβίδες: Θεωρία και εφαρμογές με έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργειας. Ανανεώσιμες Πηγές. Ενέργειας ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ενέργειας. Ανανεώσιμες Πηγές. Ενέργειας ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ - ΑΝΕΜΟΓΕΝΗΤΡΙΕΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 e-catalog 2014 e-mail: info@greenled.gr http://www.greenled.gr Βιομηχανικός Φωτισμός Για της εσωτερικές και εξωτερικές, ειδικές, περιπτώσεις μιας αποθήκης, ενός supermarket

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Φίλιππος Κωνσταντίνου Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Προεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

5. Ψύξη κλιματισμός δροσισμός φυσικός αερισμός βιοκλιματικών κτηρίων.

5. Ψύξη κλιματισμός δροσισμός φυσικός αερισμός βιοκλιματικών κτηρίων. 5. Ψύξη κλιματισμός δροσισμός φυσικός αερισμός βιοκλιματικών κτηρίων. Η ψύξη ή δροσισμός ή ο κλιματισμός κτιρίων για να επιτευχθεί απαιτείται: α. η μελέτη και εφαρμογή των θερμοκρασιακών διακυμάνσεων κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΕΙΣ Βασικές προϋποθέσεις των προδιαγραφών IEC/EN 61557 - ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. 1 ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ρ. Γεώργιος Μπαµόπουλος, Χηµικός Μηχανικός, ιευθυντής Εργαστηρίων ΕΛΟΤ Ηµερίδα ΥΠΑΝ: «Ασφαλής ιάθεση Ηλεκτρικών Χριστουγεννιάτικων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΕΡΑ / ΝΕΡΟΥ & ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Παρασκευόπουλος Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc,, P.E., Τεχνικός Σύμβουλος Commissioning WWW.VPC.GR ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Σπουδαστές : Μανώλης Καμβύσης, Γιάννης Κυριαζής Επιβλέπων καθηγητής : Περιεχόμενα 1 2 3 4

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΛΕΓΑΝΤΗΣ Διεύθυνση εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος, Ελλάδα Τηλέφωνο εργασίας 0030 24210 74419 Τηλεομοιοτυπία 0030

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Προµήθεια Σηµατοδοτών για : «Συντήρηση και επισκευή Σηµατοδοτών Πινακίδων VMS

Διαβάστε περισσότερα

Τομείς εφαρμογής ενεργειακά αποδοτικών δημόσιων προμηθειών Φωτισμός Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

Τομείς εφαρμογής ενεργειακά αποδοτικών δημόσιων προμηθειών Φωτισμός Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου Τομείς εφαρμογής ενεργειακά αποδοτικών δημόσιων προμηθειών Φωτισμός Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου Μυρτώ Θεοφιλίδη Χημικός Μηχανικός, MSc Τμήμας Ανάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. Ευάγγελος Μεννής ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βιογραφικά στοιχεία.....3 1.1 Προσωπικές Πληροφορίες 3 1.2 Εκπαίδευση και Κατάρτιση.. 3 1.3 Υποτροφίες και Βραβεία.. 4 1.4 Άλλες δραστηριότητες.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Δ Ε Σ Μ Η Σ 4. Αποτίμηση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς παραδοσιακών κτιρίων

Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Δ Ε Σ Μ Η Σ 4. Αποτίμηση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς παραδοσιακών κτιρίων Δ έ σ μ η 1 Δ έ σ μ η 2 Δ έ σ μ η 3 Δ έ σ μ η 4 Δ έ σ μ η 5 Δ έ σ μ η 6 Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Δ Ε Σ Μ Η Σ 4 Αποτίμηση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς παραδοσιακών κτιρίων Επιλογή χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΟΘΕΡΜ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014 1

ΗΛΙΟΘΕΡΜ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014 1 www.iliothern.com ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ 3 Ο χλμ Ε.Ο. Αγρινίου Καρπενησίου, ΑΓΡΙΝΙΟ - Τ.Κ.: 30100 Τηλ: 26410 33811 - Fax: 26410 29006 Κιν: 6948 616676 www.iliotherm.com info@iliotherm.com Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία. Σελίδα S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία. Σελίδα S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Σελίδα S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ

Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Επιμέλεια: Ανανίας Τομπουλίδης Καθηγητής ΤΜΜ ΠΔΜ Συνεργάτης Γραφείου Διασύνδεσης ΠΔΜ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Προωθημένες ενεργειακές λύσεις

Προωθημένες ενεργειακές λύσεις Προωθημένες ενεργειακές λύσεις Η Xelon Energeia αποτελεί την εξειδίκευση και μετεξέλιξη της δραστηριοποίησης της εταιρείας στην ενεργειακή αγορά. Η εταιρεία εξειδικεύεται με ιδιαίτερη έμφαση, προς όφελος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ Microwaves and Fiber Optics Lab Ερευνητικές Δραστηριότητες www.mfol.ece.ntua.gr www.iccs.gr Καθηγητής Νικόλαος Ουζούνογλου Δρ. Ροδούλα Μακρή 1 Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Προϊοντικό φυλλάδιο Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Με μια ματιά Κύριες εφαρμογές Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση έργου SELINA Νομοθεσία Ευρωπαϊκά Παραδείγματα μέτρων

Παρουσίαση έργου SELINA Νομοθεσία Ευρωπαϊκά Παραδείγματα μέτρων Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2010 Ημερίδα : «Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Ηλεκτρική κατανάλωση: Επιλογή Ενεργειακά Αποδοτικού Εξοπλισμού Έξυπνα Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης Παροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών» Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Πως εξασφαλίζεται η προστασία ατόµων µε τοελοτhd 384

Πως εξασφαλίζεται η προστασία ατόµων µε τοελοτhd 384 Πως εξασφαλίζεται η προστασία ατόµων µε τοελοτhd 384 Εισηγητής: ρ. Νικόλαος Κόκκινος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Περιεχόµενα παρουσίασης Σύντοµο ιστορικόελεμκοαβεεκαιησυµβολή της ανάπτυξη ΕΛΟΤ HD 384 ΚΕΗΕ Θεµελιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No SS-135/5. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 150 kv ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No SS-135/5. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 150 kv ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ -1- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Ιούνιος 2013 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 150 kv ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ I. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΠΗΓΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ

ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΠΗΓΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΠΗΓΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΒΑΣ Κανάρη 16 54644 Θεσσαλονίκη Tηλ 2310946126 Fax 2310947005 www.scientact.com.gr info@scientact.com.gr Η εταιρεία q Έτος ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΧΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 2 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ( ITTC,. ISO 9002) LABORATORY FOR SHIP AND MARINE HYDRODYNAMICS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Νικόλαος Μουσιόπουλος Καθηγητής Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης INFOSYSTEM 2010 Διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Πάτρας

Εργαστήριο Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Πάτρας NETWORKING DAY Συνεργασία στην Έρευνα & Επαγγελματικές Προοπτικές Νέων Επιστημόνων Τρίτη, 24 Μαΐου 2011 Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστήμιο Πατρών 10:00-15:30 Νάνο/Μικροηλεκτρονική και Ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy) Παρουσίαση: Επιστημονικός Υπεύθυνος ΜΠΣ Δρ Ι. Κ. Καλδέλλης Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος www.sealab.gr Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF CENTRAL MACEDONIA SCHOOL OF TECHNOLOGICAL APPLICATIONS DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Graduate Studies Program: Academic Year 2015-16 Renewable Energy Systems:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ Θερμική ενέργεια Q και Ισχύς Ρ Όταν μια αντίσταση R διαρρέεται από ρεύμα Ι για χρόνο t, τότε παράγεται θερμική ενέργεια Q. Για το συνεχές ρεύμα η ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

Φως και Χρώμα στην Αρχιτεκτονική

Φως και Χρώμα στην Αρχιτεκτονική Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση σωστών γνώσεων στον φωτισμό και στο χρώμα για επαγγελματικό σκοπό. Φως και Χρώμα στην Αρχιτεκτονική Στόχοι του προγράμματος: Να γνωρίζουν οι συμμετέχοντες την θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου ημέρα γνωριμίας Ιανουάριος 2014 Σωκράτης Στρατής, Δρ. Αρχιτέκτονας, Πολεοδόμος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αρχιτεκτονικής -Δομή Τμήματος -Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Σεμινάριο κατάρτισης και εργαστήριο εκμάθησης λογισμικού «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων και εκμάθηση λογισμικού isbemcy» Διάρκεια 14 ώρες 6-7 Απριλίου 2015, Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ, Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα