Ανάπτυξη ενός καινοτόμου και ενεργειακά αυτόνομου συστήματος επεξεργασίας της παραγόμενης άλμης από μονάδες αφαλάτωσης SOL-BRINE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξη ενός καινοτόμου και ενεργειακά αυτόνομου συστήματος επεξεργασίας της παραγόμενης άλμης από μονάδες αφαλάτωσης SOL-BRINE"

Transcript

1 Ανάπτυξη ενός καινοτόμου και ενεργειακά αυτόνομου συστήματος επεξεργασίας της παραγόμενης άλμης από μονάδες αφαλάτωσης SOL-BRINE Παραδοτέο 8.2 Πρακτικά πρώτης συνάντησης διεύθυνσης του έργου Δράση 8 Ενέργεια 8 (β) Διεύθυνση του έργου και υποβολή παραδοτέων εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διεύθυνση των Δράσεων και του Έργου Εκπονήθηκε από: Δήμο Τήνου Ε.Μ.Π Culligan Hellas Α.Ε. ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 LIFE+Environment project: LIFE 09 ENV/GR/ i P a g e

2 Ευχαριστίες Η παρούσα έκθεση εκπονήθηκε στα πλαίσια του έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη ενός καινοτόμου και ενεργειακά αυτόνομου συστήματος επεξεργασίας της παραγόμενης άλμης από μονάδες αφαλάτωσης», με ακρωνύμιο SOL-BRINE, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό μέσο για το Περιβάλλον (LIFE+). Η ομάδα του SOL-BRINE εκφράζει τις ευχαριστίες της στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό μέσο (LIFE+) για την εν λόγω οικονομική υποστήριξη. Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις, διορθώσεις ή άλλα σχόλια, μπορείτε να απευθυνθείτε στους συντάκτες στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αποποίηση ευθύνης Οι συντάκτες του παρόντος έχουν καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ούτως ώστε οι πληροφορίες που εμπεριέχονται να είναι αληθής και νόμιμες, καθ όσον πρόκειται για την αξιοποίηση και σύνθεση των πηγών που παρατίθενται και για τις οποίες οι συντάκτες ουδεμία ευθύνη φέρουν. i Σ ε λ ί δ α

3 Περιεχόμενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE «SOL-BRINE», ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΜΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ... 5 Πίνακες Πίνακας 1: Λίστα συμμετεχόντων... 4 Πίνακας 2: Λίστα ομιλητών... 4 ii Σ ε λ ί δ α

4 Συντομογραφίες και ακρωνύμια ΑΠΕ MED PTC PV Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Multiple Effect Distillation, Πολυβάθμιος εξατμιστήρας Parabolic Trough Collectors, παραβολικά κάτοπτρα Photovoltaics, φωτοβολταϊκα στοιχεία iii Σ ε λ ί δ α

5 1 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση αποτελεί το δεύτερο παραδοτέο της Δράσης 8, η οποία έχει τίτλο: «Διεύθυνση του έργου και υποβολή παραδοτέων εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή». Οι στόχοι της Δράσεως 8 είναι οι ακόλουθοι: Διοργάνωση των συναντήσεων των εταίρων κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου [εναρκτήρια συνάντηση (kick-off meeting & launching event) + 4 συναντήσεις με στόχο την ορθή και επιτυχή διεύθυνση του έργου (management meetings)] Αποτελεσματικός συντονισμός των Δράσεων του έργου, με αποτέλεσμα τη Συνεπακόλουθη αποτελεσματική διεύθυνση του έργου τόσο σε τεχνικά όσο και σε οικονομικά/ διαχειριστικά θέματα Τακτική αναφορά στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα σχετικά με την τεχνική και οικονομική εξέλιξη του έργου Η Δράση 8 σχετίζεται με τη συνολική διεύθυνση του έργου και την αποτελεσματική ολοκλήρωση και υποβολή των παραδοτέων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και περιλαμβάνει τις ακόλουθες τέσσερις (4) επιμέρους Ενέργειες: Ενέργεια 8(α): Εναρκτήρια συνάντηση στην Τήνο Ενέργεια 8(β): Διεύθυνση των Δράσεων και του Έργου Ενέργεια 8(γ): Υποβολή παραδοτέων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ενέργεια 8(δ): Εξωτερικός έλεγχος Το παραδοτέο 8.2 αποτελεί το πρώτο παραδοτέο της Ενέργειας 8(β). Η ενέργεια αυτή αφορά στην έγκαιρη και αποτελεσματική διεύθυνση των Δράσεων, καθώς επίσης και στην οικονομική και τεχνική διεύθυνση του έργου στο σύνολό του. Για το λόγο αυτό, προβλέπεται σχηματισμός μίας Συντονιστικής Ομάδας (co-ordination group), αποτελούμενη από τους Επικεφαλής των Δράσεων (action leaders). Οι Επικεφαλής θα συζητούν σχετικά με την πρόοδο των Δράσεων και του έργου και είναι υπεύθυνοι για την αναγνώριση και επίλυση των πιθανών προβλημάτων/ κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν. Οι επίσημες συναντήσεις της συντονιστικής ομάδας θα λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων συναντήσεων που προορίζονται για τη διευθέτηση των τεχνικών ή άλλης φύσεως αναγκών του έργου. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, οι συμμετέχοντες θα συζητούν επί της προόδου του έργου και των βημάτων που θα ακολουθηθούν για την υλοποίηση των επόμενων Δράσεων. Ακολούθως παρατίθεται το Διάγραμμα Διεύθυνσης του έργου: 1 Σ ε λ ί δ α

6 Επιτροπή Διεύθυνσης: Δήμος Τήνου: Συνολική διεύθυνση του έργου (Συντονιστής Δικαιούχος) Εκπρόσωποι από ΕΜΠ και Κάλλιγκαν Ελλάς (Συμπράττοντες Δικαιούχοι) Ομάδα Συντονισμού: Επικεφαλής Δράσεων από Δήμο Τήνου Επικεφαλής Δράσεων από ΕΜΠ και Κάλλιγκαν Ελλάς Υπεύθυνος για κάθε Δράση και Παραδοτέο Αποτελεσματική Διεύθυνση & Υλοποίηση κάθε Δράσης Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, θα λάβουν χώρα τέσσερις (4) συναντήσεις διεύθυνσης του έργου. Για την κάθε συνάντηση, θα προετοιμάζονται τα πρακτικά και θα υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (σύνολο: τέσσερα (4) παραδοτέα). Το παρόν παραδοτέο αποτελεί το πρώτο από τα τέσσερα παραδοτέα που προβλέπονται κατά την ανάπτυξη της Ενέργειας 8(β). 2 Σ ε λ ί δ α

7 2 Πρακτικά πρώτης συνάντησης διεύθυνσης του προγράμματος LIFE «SOL-BRINE», παρουσία Εξωτερικής Ομάδας Παρακολούθησης του έργου. 2.1 Θέμα Παρουσίαση της πρόδου του προγράμματος LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση με τίτλο: «Development of an advanced, innovative, energy autonomous system for the treatment of brine from seawater desalination plants SOL- BRINE», «Ανάπτυξη ενός καινοτόμου και ενεργειακά αυτόνομου συστήματος επεξεργασίας της παραγόμενης άλμης από μονάδες αφαλάτωσης», μεταξύ των εταίρων του έργου [(Δήμος Τήνου (Συντονιστής Δικαιούχος), ΕΜΠ και Culligan Hellas SA (Κάλλιγκαν Ελλάς ΑΕΒΕ)], παρουσία Εξωτερικής Ομάδας Παρακολούθησης του έργου. 2.2 Τοποθεσία και χρόνος Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 19 Απριλίου, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, Παλαιό Δημαρχείο Τήνος, Ελλάδα. 2.3 Συμμετέχοντες Χριστίνα Μαρούλη (Astrale GEIE Prospect C & S, Εξωτερικός Έλεγχος) Παρευρισκόμενοι από τους εμπλεκόμενους φορείς: 3 Σ ε λ ί δ α

8 Πίνακας 1: Λίστα συμμετεχόντων α/α Εταίρος/ Φορέας Όνομα 1. Δήμος Τήνου Παναγιώτης Κροντηράς 2. Στέφανος Λαγουρός 3. Αναστάσιος Βιδάλης 4. Ειρήνη Λαζούρα 5. Γεώργιος Φιλιππούσης 6. Ευάγγελος Σιώτος 7. Εθνικό Μετσόβιο Κωνσταντίνος Μουστάκας Πολυτεχνείο 8. Στέλλα Πιτσαρή 9. Ξεύγενος Δημήτρης 10. Culligan Hellas Α.Ε. Ναταλία Λιαροκάπη 11. Παύλος Καλενδέρογλου Λίστα ομιλητών: Πίνακας 2: Λίστα ομιλητών α/α Εταίρος/ Φορέας Όνομα 1. Εθνικό Μετσόβιο Κωνσταντίνος Μουστάκας Πολυτεχνείο 2. Στέλλα Πιτσαρή 3. Ξεύγενος Δημήτρης 4. Astrale GEIE Prospect C & S Χριστίνα Μαρούλη 4 Σ ε λ ί δ α

9 2.4 Πρακτικά συνάντησης Αναλυτικότερα, στη συνάντηση τέθηκαν και συζητήθηκαν τα ακόλουθα ζητήματα: Έγινε αρχικά μία γενική παρουσίαση του έργου, αναφέροντας συνοπτικά τους στόχους, τις Δράσεις και τις επιμέρους Ενέργειες, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης καθώς επίσης και τα αναμενόμενα αποτελέσματα και παραδοτέα που πρέπει να υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα στα αντίστοιχα στάδια υλοποίησης. Επίσης, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση των Ενεργειών και Δράσεων που έχουν πραγματοποιηθεί ή βρίσκονται εν εξελίξει. Για την ποσοτικοποίηση της προόδου, χρησιμοποιήθηκαν οι δείκτες προόδου και οι στόχοι που είχαν τεθεί κατά τον αρχικό σχεδιασμό και διαπιστώθηκε ότι το τεχνικό και οικονομικό κομμάτι του έργου πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Τέλος, έγινε αναφορά στα προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση των πρώτων Ενεργειών, τα οποία συζητήθηκαν εκτενώς στο τέλος της συνάντησης. Το ηλεκτρονικό αρχείο της παρουσίασης (powerpoint presentation) είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του προγράμματος (http://uest.ntua.gr/solbrine/uploads/files/general_presentation.pdf). Στη συνέχεια έγινε εκτενής συζήτηση σχετικά με την πρώτη Δράση (Action 1) με τίτλο: «Προπαρασκευαστικές δράσεις», η οποία ολοκληρώθηκε στις 31/12/2010 (Διάρκεια τρεις μήνες: 01/10/ /12/2010). Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν: - Τα αποτελέσματα της Ενέργειας 1(α) με τίτλο: «Βιβλιογραφική ανασκόπηση και αξιολόγηση μεθόδων - τεχνικών επεξεργασίας & ελαχιστοποίησης της άλμης, κοινών πρακτικών διάθεσης σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο». Τα αποτελέσματα της Ενέργειας αυτής, σημειώνεται πως αποτελούν το πόνημα με κωδικό 1.1 (Παραδοτέο 1.1, Deliverable 1.1), το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του προγράμματος (http://uest.ntua.gr/solbrine/uploads/files/deliverable_1.1.pdf). - Τα αποτελέσματα της Ενέργειας 1(β) με τίτλο: «Βιβλιογραφική ανασκόπηση εφαρμοσμένων τεχνολογιών & καθιερωμένων βιομηχανικών πρακτικών στην αφαλάτωση θαλασσινού νερού τροφοδοτούμενων από ΑΠΕ. Αξιολόγηση ηλιακών συστημάτων σε διάφορες εφαρμογές». Τα αποτελέσματα της Ενέργειας αυτής, σημειώνεται πως αποτελούν το πόνημα με κωδικό 1.2 (Παραδοτέο 1.1, Deliverable 1.1), το οποίο είναι 5 Σ ε λ ί δ α

10 αναρτημένο στην ιστοσελίδα του προγράμματος (http://uest.ntua.gr/solbrine/uploads/files/deliverable_2.1.pdf). Αναφορικά με τα αποτελέσματα της Ενέργειας 1(α), πιο αναλυτικά παρουσιάστηκαν: - οι στόχοι της Ενέργειας, - οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις απόρριψης της άλμης στα θαλάσσια οικοσυστήματα, - οι σύγχρονοι μέθοδοι απόρριψης της άλμης, - οι τεχνικές επεξεργασίας και ελαχιστοποίησης της άλμης, παραθέτοντας συγκριτική αξιολόγηση των διαφόρων μεθόδων, - το διεθνές και Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στην απόρριψη της άλμης - το πλαίσιο περιβαλλοντικού σχεδιασμού και λειτουργίας των μονάδων αφαλάτωσης - χαρακτηριστικές περιπτώσεις μελέτης (case studies). Το ηλεκτρονικό αρχείο της παρουσίασης (powerpoint presentation) είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του προγράμματος (http://uest.ntua.gr/solbrine/uploads/files/presentationofdel1.1.pdf). Αναφορικά με τα αποτελέσματα της Ενέργειας 1(β), πιο αναλυτικά παρουσιάστηκαν: - οι στόχοι της Ενέργειας, - το πρόβλημα της διαθεσιμότητας πόσιμου νερού, τόσο σε ποσοτικό (λειψυδρία) όσο και σε χωρικό επίπεδο (ανομοιόμορφη κατανομή), - η σπουδαιότητα του ρόλου της αφαλάτωσης στην αντιμετώπιση του ως άνω προβλήματος λειψυδρίας για τα προσεχή χρόνια, - οι τεχνολογίες αφαλάτωσης, οργανωμένες ανά κατηγορίες ανάλογα με την αρχή λειτουργίας τους, με παράθεση των κύριων λειτουργικών, τεχνικών και οικονομικών χαρακτηριστικών τους, - η υφιστάμενη μονάδα αντίστροφης όσμωσης στον Άγιο Φωκά, στον Τήνο 1. Παρουσιάστηκαν επίσης στοιχεία και φωτογραφικό υλικό, το οποίο συλλέχθηκε κατά την επίσκεψη στη μονάδα την προηγούμενη μέρα από τη συνάντηση (18/04/2011). 1 Στη μονάδα αυτή θα εγκατασταθεί το καινοτόμο σύστημα επεξεργασίας της άλμης το οποίο θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του προγράμματος. 6 Σ ε λ ί δ α

11 - οι μορφές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), οι οποίες μπορούν να συνδυαστούν με τις διάφορες τεχνικές αφαλάτωσης, σύμφωνα με τις διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές. - οι τεχνολογίες απορρόφησης της ανανεώσιμης ενέργειας, εστιάζοντας κυρίως στα ηλιακά συστήματα, - οι διάφοροι συνδυασμοί ΑΠΕ με αφαλάτωση (RES-D), δίνοντας στοιχεία σχετικά με το πλήθος των εφαρμογών αυτών σε παγκόσμιο επίπεδο σε ποσοστιαία βάση. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα συστήματα αφαλάτωσης τα οποία τροφοδοτούνται από ηλιακή ενέργεια, καθ ότι τα συστήματα αυτά σχετίζονται με τους στόχους και το αντικείμενο του προγράμματος SOL-BRINE, - χαρακτηριστικές περιπτώσεις μελέτης (case studies) συστημάτων αφαλάτωσης με ηλιακή ενέργεια. Το ηλεκτρονικό αρχείο της παρουσίασης (powerpoint presentation) είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του προγράμματος (http://uest.ntua.gr/solbrine/uploads/files/presentationofdeliverable1.2.pdf). Μετά την παρουσίαση, των παραδοτέων της πρώτης Δράσης, έγινε συζήτηση σχετικά με τη σκοπιμότητα σύνταξης των παραδοτέων εκθέσεων στα ελληνικά και συμφωνήθηκε από κοινού ότι η γλώσσα των παραδοτέων τεχνικής φύσης θα είναι η αγγλική, με στόχο τη διάχυση των αποτελεσμάτων στο σύνολο της παγκόσμια επιστημονικής κοινότητας και ότι στην ελληνική θα συντάσσεται εκτεταμένη περίληψη των κειμένων, διευκολύνοντας έτσι τη διάχυση των αποτελεσμάτων τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Στη συνέχεια έγινε εκτενής συζήτηση σχετικά με τη δέυτερη Δράση (Action 2) με τίτλο: «Σχεδιασμός του καινοτόμου, πιλοτικής κλίμακας και ενεργειακά αυτόνομου συστήματος», η οποία βρίσκεται εν εξελίξει και ολοκληρώνεται στις 30/06/2011 (Διάρκεια έξι μήνες: 01/01/ /06/2011). Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν: - Το προκαταρκτικό διάγραμμα ροής του συστήματος επεξεργασίας της άλμης αποτελούμενο από: - Πολυβάθμιο εξατμιστήρα (MED), - Κρυσταλλωτήρα εξάτμισης, - Ξηραντήρα δίσκων, 7 Σ ε λ ί δ α

12 - Μονάδες συλλογής ηλιακής ενέργειας: (α) παραβολικά κάτοπτρα (Parabolic Trough Collectors, PTC), (β) φωτοβολταϊκα στοιχεία (photovoltaics, PV), (γ) επίπεδους ηλιακούς συλλέκτες. Το ηλεκτρονικό αρχείο της παρουσίασης (powerpoint presentation) είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του προγράμματος (http://uest.ntua.gr/solbrine/uploads/files/presentationofdel2.1.pdf). Κατόπιν, έγινε παρουσίαση από την κα Μαρούλη (μέλος της Εξωτερικής Ομάδας Παρακολούθησης του έργου) σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: - Διοικητικές διατάξεις - Διαχείριση και παρακολούθηση του έργου - Οικονομική διαχείριση του έργου Τέλος, έγινε εκτενής συζήτηση αναφορικά με τα προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του έργου και σχεδιάστηκαν τα μελλοντικά βήματα που θα ακολουθηθούν για την επιτυχή υλοποίηση των επόμενων Δράσεων. Πιο συγκεκριμένα: - Συζητήθηκε το θέμα οριστικοποίησης της ημερομηνίας διεξαγωγής του launching event και συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της Δράσης 2, δεδομένου ότι τότε θα έχει σχεδιαστεί και συνεπακόλουθα διαστασιολογηθεί το σύστημα επεξεργασίας της άλμης. Συνεπώς, η τοπική κοινότητα θα μπορεί να λάβει πλήρη και σφαιρική πληροφόρηση σχετικά με το σύστημα, το οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί στην περιοχή του Αγίου Φωκά (στόχος, μέγεθος, δυναμικότητα κλπ) - Παρουσιάστηκε η σύνθεση της Ομάδας Συντονισμού (Co-ordinating group), η οποία θα αποτελείται από τους επικεφαλής των Δράσεων, ως εξής: Δράση 1: Στέλλα Πιτσαρή Δράση 2: Δημήτρης Ξεύγενος Δράση 3: Νικόλαος Τζαμτζής-Πιλάλης Δράση 4: Νίκος Παπαγιαννακόπουλος Δράση 5: Αναστασία Δέτση Δράση 6: Δημήτρης Ξεύγενος Δράση 7: Μαρία Λοϊζίδου Δράση 8: Τάσος Βιδάλης Δράση 9: Τάσος Βιδάλης - Συζητήθηκαν οι τρόποι υπέρβασης διαδικαστικών προβλημάτων που είχαν προκύψει παρουσία του Δημάρχου Τήνου, κ. Παναγιώτη Κροντηρά, ο 8 Σ ε λ ί δ α

13 οποίος εξέφρασε με σαφήνεια τη βούληση της νέας Δημοτικής αρχής για υπέρβαση όλων των δυσκολιών. - Τονίστηκε η σημαντικότητα οριστικοποίησης της λίστας των ατόμων, στα οποία θα σταλούν οι προσκλήσεις για τη συμμετοχή στη Συμβουλευτική Επιτροπή (Steering Committee). - Τέλος, συζητήθηκε το θέμα οργάνωσης των ενεργειών διάχυσης που προβλέπονται στο πλαίσιο της Δράσης 7 για τον ερχόμενο μήνα (Μάιος 2011) και συγκεκριμένα η ομάδα εργασίας του ΕΜΠ δεσμεύτηκε να ετοιμάσει το περιεχόμενο του υλικού ενημέρωσης, ενώ ο Δημός Τήνου να αναλάβει τη διανομή του υλικού αυτού. 9 Σ ε λ ί δ α

14 Παράρτημα Ι: Ημερήσια Διάταξη Συνάντησης 10 Σ ε λ ί δ α

15 Παράρτημα Ι: Ημερήσια Διάταξη Συνάντησης 11 Σ ε λ ί δ α

16 Παράρτημα Ι: Ημερήσια Διάταξη Συνάντησης 12 Σ ε λ ί δ α

17 Παράρτημα ΙΙ: Φωτογραφικό υλικό 13 Σ ε λ ί δ α

18 Παράρτημα Ι: Ημερήσια Διάταξη Συνάντησης 14 Σ ε λ ί δ α

19 Παράρτημα Ι: Ημερήσια Διάταξη Συνάντησης 15 Σ ε λ ί δ α

20 Παράρτημα Ι: Ημερήσια Διάταξη Συνάντησης 16 Σ ε λ ί δ α

21 Sol Brine LIFE+-Environment project: LIFE 09 ENV/GR/000299

«Ανακύκλωση στο Σπίτι -Ανάπτυξη και επίδειξη ενός οικολογικού, καινοτόμου συστήματος για την οικιακή ανακύκλωση αποβλήτων»

«Ανακύκλωση στο Σπίτι -Ανάπτυξη και επίδειξη ενός οικολογικού, καινοτόμου συστήματος για την οικιακή ανακύκλωση αποβλήτων» «Ανακύκλωση στο Σπίτι -Ανάπτυξη και επίδειξη ενός οικολογικού, καινοτόμου συστήματος για την οικιακή ανακύκλωση αποβλήτων» Recycling@Home - LIFE11 ENV/GR/000950 Παραδοτέο Ε.1.4: 3 η Συνάντηση Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ: 56850/3145/16.09.97

Αριθμός απόφασης Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ: 56850/3145/16.09.97 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Πρόγραμμα: «Συμμετοχή της Ελλάδας στη Μεσογειακή Επιτροπή Υγροτόπων της Διεθνούς Σύμβασης Ραμσάρ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Φεβρουάριος 2013

Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 «Ανακύκλωση στο Σπίτι - Ανάπτυξη και επίδειξη ενός οικολογικού, καινοτόμου συστήματος για την οικιακή ανακύκλωση αποβλήτων» Recycling@Home - LIFE11 ENV/GR/000950 Παραδοτέο Α.3.2: Έκθεση για την επίσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

LIFE08 NAT/CY/000453

LIFE08 NAT/CY/000453 LIFE08 NAT/CY/000453 Έκθεση Προόδου Καλύπτει τις δράσεις του προγράμματος από 01/09/2010 μέχρι 31/07/2011 Ημερομηνία υποβολής της έκθεσης 01/09/2011 Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.)

LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος Ενέργεια 1: Διοίκηση & παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Επεξεργασία άλμης, Εξάτμιση υπό κενό, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Αφαλάτωση, Ηλιακή ενέργεια.

Λέξεις κλειδιά: Επεξεργασία άλμης, Εξάτμιση υπό κενό, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Αφαλάτωση, Ηλιακή ενέργεια. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ (ΑΛΜΗ) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΥΠΟ ΚΕΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Δ. A. Ξεύγενος, Π. Μιχαηλίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr Αρ.Πρωτ.

Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr Αρ.Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗ 40 Ταχ. Κώδικας: 66100 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού σε Τμήματα για το Έργο: «ΚΥΨΕΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» - Β ΦΑΣΗ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)» (ΑΠ4 ΚΑΙ ΑΠ5)

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού σε Τμήματα για το Έργο: «ΚΥΨΕΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» - Β ΦΑΣΗ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)» (ΑΠ4 ΚΑΙ ΑΠ5) Αριθμ Πρωτ.: 1839 Αθήνα, 02/05/2013 Διεκπ.: Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού σε Τμήματα για το Έργο: «ΚΥΨΕΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΤΜΗΜΑ 1: - Β ΦΑΣΗ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)» (ΑΠ4 ΚΑΙ ΑΠ5) «ΚΥΨΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001932039 2014-03-19

14PROC001932039 2014-03-19 14PROC001932039 2014-03-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7ΛΛ-Σ9Σ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 18-3-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» από το Δικαιούχο/Α.Σ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο και στόχοι του έργου Περιοχή εφαρμογής Μεθοδολογία Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Έκθεση για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α. 2007 2013 Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ/ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Προϋπολογισμός: 180.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις 8 και 16-23: Δημοσιοποίηση, επικοινωνία και εκπαίδευση. «Έκθεση Δράσεων Δημοσιοποίησης»

Δράσεις 8 και 16-23: Δημοσιοποίηση, επικοινωνία και εκπαίδευση. «Έκθεση Δράσεων Δημοσιοποίησης» LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) «Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Υδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος» Δράσεις 8 και 16-23: Δημοσιοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις 8 και 16-23: Δημοσιοποίηση, επικοινωνία και εκπαίδευση. «Έκθεση Δράσεων Δημοσιοποίησης»

Δράσεις 8 και 16-23: Δημοσιοποίηση, επικοινωνία και εκπαίδευση. «Έκθεση Δράσεων Δημοσιοποίησης» LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) «Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Υδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος» Δράσεις 8 και 16-23: Δημοσιοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (GR14)

Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (GR14) Αναθεωρήσεις: 30/05/14 Διαμόρφωση του Προσχεδίου Διαχείρισης 07/10/14 Νέα έκδοση Προσχεδίου Διαχείρισης, με προσθήκες/διορθώσεις 18/02/15 Νέα έκδοση Προσχεδίου Διαχείρισης, με προσθήκες/διορθώσεις 10/03/15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 VERSION 3.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 VERSION 3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 VERSION 3.6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 45/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 95.850,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 45/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 95.850,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 45/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 95.850,00 Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του υποέργου του Δήμου Νεστορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9174/6 7 2009. Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για τις πράξεις με τίτλο:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9174/6 7 2009. Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για τις πράξεις με τίτλο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Πληροφορίες : Αγγελική Τζανέτου Τηλ. : 213 13 06 208 Fax : 210 34 28 045 E mail :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014 HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF ENVIRONMENT, ENERGY AND CLIMATE CHANGE SPECIAL SERVICE FOR THE CO-ORDINATION OF ENVIRONMENTAL ACTIVITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σελίδα2 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους Βιομάζας» ΗΜΕΡΙΔΑ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη γνωστικών διαδικτυακών υπηρεσιών για την προώθηση προηγμένων δικτύων βιομηχανικής συμβίωσης (esyμbiosis) LIFE 09 ENV/GR/000300

Ανάπτυξη γνωστικών διαδικτυακών υπηρεσιών για την προώθηση προηγμένων δικτύων βιομηχανικής συμβίωσης (esyμbiosis) LIFE 09 ENV/GR/000300 Ανάπτυξη γνωστικών διαδικτυακών υπηρεσιών για την προώθηση προηγμένων δικτύων βιομηχανικής συμβίωσης (esyμbiosis) LIFE 09 ENV/GR/000300 Δράση 1: Απαιτήσεις χρηστών και υπηρεσιών Παραδοτέο 1.2 Καταγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα