ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΣΑΙΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ. Μαραγκού Κωνσταντίνα Διπλωματική Εργασία Που υποβλήθηκε στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς ως μέρος των απαιτήσεων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Ναυτιλία Πειραιάς Μάρτιος 2011

2 Το άτομο το οποίο εκπονεί την Διπλωματική Εργασία φέρει ολόκληρη την ευθύνη προσδιορισμού της δίκαιης χρήσης του υλικού, η οποία ορίζεται στην βάση των εξής παραγόντων: του σκοπού και χαρακτήρα της χρήσης (εμπορικός, μη κερδοσκοπικός ή εκπαιδευτικός), της φύσης του υλικού, που χρησιμοποιεί (τμήμα του κειμένου, πίνακες, σχήματα, εικόνες ή χάρτες), του ποσοστού και της σημαντικότητας του τμήματος, που χρησιμοποιεί σε σχέση με το όλο κείμενο υπό copyright, και των πιθανών συνεπειών της χρήσης αυτής στην αγορά ή στη γενικότερη αξία του υπό copyright κειμένου. 2

3 Η παρούσα Διπλωματική Εργασία εγκρίθηκε ομόφωνα από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή που ορίσθηκε από τη ΓΣΕΣ του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ναυτιλία. Τα μέλη της Επιτροπής ήταν: - Μερίκας Ανδρέας (Επιβλέπων) - Θαλασσινός Ελευθέριος - Γουνόπουλος Δημήτριος Η έγκριση της Διπλωματικής Εργασίας από το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς δεν υποδηλώνει αποδοχή των γνωμών του συγγραφές. 3

4 Πρόλογος Η εργασία αναφέρεται στον λογιστικό χειρισμό των ναυτιλιακών επιχειρήσεων σε σύγκριση με τις χερσαίες καθώς και οι ναυτιλιακές μεταξύ τους που συντάσουν οικονομικές καταστάσεις βάση διαφορετικών λογιστικών προτύπων. Αρχικά συγκρίνεται το ελληνικό λογιστικό σχέδιο των χερσαίων εταιριών με αυτό των ναυτιλιακών και έτσι εξετάζονται και συγκρινόνται όλες οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρίες οι οποίες δεν είναι εισηγμένες σε ξένα χρηματιστήρια. Παρουσιάζονται οι διαφορές βάση οριζόντιας παράθεσης των δύο λογιστικών σχεδίων ναυτιλιακού και χερσαίου. Στην συνέχεια επιλέχθηκε o ισολογισμός της εταιρίας τσιμέντων Ηρακλής, η οποία συντάσει οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και συγκρίθηκε με τους ισολογισμούς των ναυτιλιακών εταιριών Hellenic Carriers Limited και Top Ships. Στην συνέχεια γίνεται σύγκριση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και των Αμερικάνικων Λογιστικών Προτύπων. Συγκεκριμένα επιλέγονται δύο ναυτιλιακές εταιρίες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές αγορές είναι εισηγμένες σε ξένα χρηματιστήρια γι αυτό και είναι υποχρεωμένες να συντάσουν οικονομικές καταστάσεις με διαφορετικά λογιστικά πρότυπα. Η Hellenic Carriers Limited που ανήκει στην αγορά του ξηρού φορτίου και συντάσει οικονομικές καταστάσεις βάση IFRS και η Top Ships που ανήκει κυρίως στην αγορά των δεξαμενοπλοίων και συντάσει οικονομικές καταστάσεις βάση US GAAP. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση της εργασίας είναι η συλλογή οικονομικών καταστάσεων των δύο εταιριών και η σύγκριση των προτύπων σύνταξής τους καθώς και η αναφορά του κάθε προτύπου. Παρατηρείται ότι οι διαφορές τους αν και σημαντικές και ουσιώδεις σε κάποια σημεία έχουν ελαχιστοποιηθεί και αυτό σημαίνει ότι πλέον βρισκόμαστε πολύ κοντά στην επιδιωκόμενη εδώ και αρκετά χρόνια σύγκλιση των προτύπων αυτών και την υιοθέτηση ενιαίων προτύπων από τον επιχειρηματικό κόσμο σε παγκόσμιο επίπεδο. Ευχαριστίες αποδίδονται σε συναδέλφους ορκωτούς ελεγκτές, οι οποίοι βοήθησαν στην διαδικασία αυτή με επεξηγήσεις για την καλύτερη κατανόηση των προτύπων και στην προμήθειά μου με κατάλληλα βιβλία. Ιδιαίτερες ευχαριστίες αποδίδονται στον επιβλέποντα καθηγητή Μερίκα Ανδρέα για την καθοδήγησή μου και για την προτροπή μου να συνδυάσω την λογιστική με την ναυτιλία στα πλαίσια αυτού του μεταπτυχιακού. Ευχαριστίες επίσης και στα λοιπά μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής: Θαλασσινός Ελευθέριος και Γουνόπουλος Δημήτριος. 4

5 Περίληψη Η εργασία αυτή προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα της ναυτιλιακής λογιστικής και σύγκρισή αυτής με την χερσαία. Καταρχήν γίνεται σύγκριση του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου των χερσαίων εταιριών με αυτό των ναυτιλιακών. Αυτό βοηθάει στο να γίνει κατανοητή η λογιστική που εφαρμόζουν όλες οι ελληνικές εταιρίες και να συγκριθούν με τις ελληνικές ναυτιλιακές που δεν είναι εισηγμένες σε ξένα χρηματιστήρια. Για μια ολοκληρωμένη μελέτη σύγκρισης ναυτιλιακών λογιστικών προτύπων και χερσαίων συγκρίθηκε και ο κλάδος του τσιμέντου που είναι εντάσεως παγίων με την ναυτιλία με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επιλέχθηκε o ισολογισμός της εταιρίας τσιμέντων Ηρακλής, η οποία συντάσει οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και συγκρίθηκε με τους ισολογισμούς των ναυτιλιακών εταιριών Hellenic Carriers Limited και Top Ships. Στην συνέχεια γίνεται αναφορά σε ειδικές εφαρμογές Διεθνών λογιστικών Προτύπων στην ναυτιλία, χρησιμοποιώντας τους ισολογισμούς δύο ναυτιλιακών εταιριών της Hellenic Carriers Ltd (ξηρό χύδην φορτίο) και της Top Ships (κυρίως δεξαμενόπλοια). Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμασθεί, της μεν πρώτης εταιρίας, σύμφωνα με τα ΔΛΠ και, της δε δεύτερης, σύμφωνα με τα US GAAP. Έχοντας λοιπόν δύο εταιρίες που συντάσουν οικονομικές καταστάσεις με διαφορετικά πρότυπα, γιατί είναι υποχρεωμένες να το κάνουν βάση του χρηματιστηρίου που είναι εισηγμένες, γίνεται και μια σύγκριση των προτύπων που μας βοηθάει να κατανοήσουμε τις διαφορές μεταξύ των ναυτιλιακών εταιριών. Οι διαφορές όπως θα δούμε είναι μεγάλες σε κάποιες περιπτώσεις και αυτό καθιστά ορισμένες φορές μη συγκρίσιμα τα στοιχεία. Οι ραγδαία μεταβαλλόμενες οικονομίες διεθνώς και η παγκοσμιοποίηση έχουν δημιουργήσει τέτοιους οικονομικούς και επιχειρηματικούς δεσμούς, και πρωτίστως στον κλάδο της ναυτιλίας, που η οικονομική αλληλεξάρτηση μεταξύ των χωρών έχει αυξηθεί σημαντικά. Τα δεδομένα αυτά καθιστούν επιβεβλημένη την εφαρμογή διεθνών προτύπων τα οποία να διασφαλίζουν ποιότητα οικονομικής πληροφόρησης η οποία να είναι συγκρίσιμη και κατανοητή, ανεξάρτητα από την χώρα προέλευσης ή το χρηματιστήριο στο οποίο είναι εισηγμένη η κάθε ναυτιλιακή ή άλλη εταιρία. Επομένως πρέπει να συνεχισθεί η σύγκλιση των προτύπων αυτών, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει και να έχουμε ένα διεθνές πρότυπο. Λέξεις Κλειδιά: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), Αμερικάνικα Πρότυπα (US GAAP), οικονομικές καταστάσεις, ναυτιλιακή λογιστική, χερσαία λογιστική, Ελληνικό λογιστικό Σχέδιο 5

6 Summary This paper provides a comprehensive picture of maritime accounting and compare it with the land accounting. First the General Accounting Plan of land companies is being compared with that of shipping companies. This helps us understand the accounting of all Greek companies and be compared with the Greek shipping companies which are not listed on foreign exchanges. For a comprehensive study that compares marine and land-based accounting standards the cement industry, which is asset intensive, is compared with shipping companies. The balance sheet of Heracles Cement company is being selected and being compared to the balance sheets of the shipping companies Hellenic Carriers Limited and Top Ships. Then the paper offers a comparison of financial statements for two shipping companies, the Hellenic Carriers Ltd (dry bulk cargo) and Top Ships (mainly tankers). The financial statements have been prepared, for the first company in accordance with IAS, and the second, according to US GAAP. So having two companies that prepare financial statements using different standards helps us to understand the differences between the standards. The differences,as you see, are large in some cases and makes it sometimes impossible to compare data. The rapidly changing world economies and globalization have created such economic and business bonds, primarily in the shipping industry, that the economic interdependence between countries has increased significantly. These data make it imperative to implement international standards to ensure quality financial information that is understandable and comparable, regardless of country of origin or the stock that each shipping (or any other company) company is listed. We must therefore continue the convergence of these standards, which has already started and have an international standard. Keywords: International Accounting Standards (IAS), American Standards (US GAAP), financial statements, shipping accounting, land accounting, General Accounting Plan 6

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 1.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 1.3 Η ΑΓΟΡΑ - TANKERS ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ TANKER 1.4 Η ΑΓΟΡΑ ΠΛΟΙΑ ΞΗΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΞΗΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 1.5 ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ 1.6 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ 1.7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: US GAAP vs IFRS ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Balance sheet) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (income statement) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (statement of equity) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Statement of cash flows) 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΓΛΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑ 1 η ΟΜΑΔΑ 2 η ΟΜΑΔΑ 3 η ΟΜΑΔΑ 4 η ΟΜΑΔΑ 5 η ΟΜΑΔΑ 6 η ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΥΝΑΛ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΞΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ 7 η ΟΜΑΔΑ 8 η ΕΞΟΔΑ & ΖΗΜΙΕΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΑΒΑΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ASSETS ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 7

8 ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ OTHER FIXED ASSETS ADVANCES FOR VESSELS ACQUISITIONS ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ & ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ (INVENTORIES) ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ DUE FROM RELATED PARTIES ΠΑΘΗΤΙΚΟ LONG TERM DEBT ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος Ρευστότητας Κίνδυνος Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Κίνδυνος Διακύμανσης Επιτοκίων Κίνδυνος αύξησης τιμών καυσίμων, ναύλων και ηλεκτρικής ενέργειας Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου στη ναυτιλία Είδη ναυτιλιακών Παραγώγων ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ACCRUED LIABILITIES 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4,1 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΣΒΕΣΙΜΗ ΑΞΙΑ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ VESSELS HELD FOR SALE ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΟΙ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΟΙ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΣΟΔΑ 5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 8

9 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Θα γίνει σύγκριση λογιστικών πολιτικών της σύνταξης των ισολογισμών δύο ναυτιλιακών εταιριών της Hellenic Carriers Limited και της Top Ships. Πρίν από αυτό όμως θα δούμε τις εξελίξεις των δύο αγορών στις οποίες δραστηριοποιούνται οι εν λόγω εταιρίες. 1.1 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Σε μια ναυτιλιακή εταιρία το λογιστήριο αναλαμβάνει τα εξής καθήκοντα: 1. Να επιλέξει το κατάλληλο λογιστικό σύστημα και την λογιστική τεχνική που θα εφαρμόσει η επιχείρηση. 2. Να καταρτίσει το σχέδιο λογαριασμών που είναι κατάλληλο να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις ιδιομορφίες της επιχείρησης. 3. Να αναλύσει το περιεχόμενο και τη συνδεσμολογία των λογαριασμών 4. Να παρακολουθήσει σύμφωνα με το σχέδιο τις μεταβολές τόσο των περιουσιακών στοιχείων όσο και των στοιχείων εκμετάλλευσης του πλοίου. Ιδιαίτερη και άμεση παρακολούθηση χρειάζονται οι δοσοληψίες με τις τράπεζες γιατί με αυτές εξαντλείται το μεγαλύτερο μέρος των δοσοληψιών της επιχείρησης. Η σύνταξη των λογ/μων εκμετάλλευσης του πλοίου ή των πλοίων, του λογ/μού αποτελεσμάτων χρήσεως και η κατάρτιση του ισολογισμού. Η ναυτιλιακή λογιστική είναι ειδικός κλάδος της λογιστικής και βρίσκει εφαρμογή στις κάθε μορφής ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Η ναυτιλιακή λογιστική αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα και προσπαθεί να προσαρμόσει τις γενικές αρχές της λογιστικής στα ιδιαίτερα προβλήματα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Αλλά και τα προβλήματα αυτά διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος της ναυτιλιακής επιχειρήσεως και την κατηγορία των πλοίων που εκμεταλλεύεται η κάθε επιχείρηση. Στα επιβατηγά π.χ. κύριο έσοδο είανι οι εισπράξεις από τα εισιτήρια του κυλικείου και των εστιατορίων. Στα φορτηγά που εκτελούν καθορισμένα δρομολόγια, το κύριο έσοδο είναι οι νάυλοι που αναγράφονται στις φορτωτικές, ενώ στα φορτηγά (tramp) είναι οι ναύλοι που εισπράττονται για τα συγκεκριμένα ταξίδια ή από τα μισθώματα από τις χρονοναυλώσεις. Διαφορές υπάρχουν και στο είδος και στην σύνθεση των εξόδων. Οι αμοιβές π.χ. του πληρώματος είναι διαφορετικές στα επιβατηγά και στα φορτηγά γιατί είναι διαφορετική και η σύνθεση του πλρώματος. Στα επιβατηγά πλοία και στα κρουαζερόπλοια τα διάφορα υλικά, τρόφιμα, ποτά, κτλ ποα αναλώνονται αποτελούν δαπάνη εκμεταλλέυσεως του κυλικείου ενώ στα φορτηγά η ανάλωση των τροφίμων αποτελεί όλη δαπάνη τροφοδοσίας του πληρώματος. 9

10 Το συμπέρασμα που βγαίνει από τα παραπάνω είναι ότι ο λογιστής που καλείται να εφαρμόσει τη ναυτιλιακή λογιστική πρέπει τόσο το σχέδιο των λογαριασμών όσο και το σχέδιο των εγγράφων που θα καταρτίσει να το προσαρμόσει στις ανάγκες του. 1.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Η οργάνωση της λογιστικής λειτουργίας παρουσιάζει σοβαρές δυσχέρειες, κυρίως στις ναυτιλιακές εκείνες επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά πλοία τα οποία εκτελούν πλόες εξωτερικού. Τα περισσότερα προβλήματα προκύπτουν από το γεγονός ότι το αντικείμενο εκμετάλλευσης δηλ. το πλοίο, διατρέχει την υδρόγειο και στα λιμάνια προσέγγισης διενεργεί οικονομικές πράξεις σε διάφορα νομίσματα. Τα δικαιολογητικά έγγραφα αυτών των συναλλαγών φθάνουν στο λογιστήριο με μεγάλη καθυστέρηση και δυσχεραίνουν την έγκαιρη ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων. Συγκεκριμένα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο οργανωτής λογιστής στη ναυτιλιακή επιχείρηση είναι: 1. Τα παραστατικά των ποικίλλων οικονομικών πράξεων που διενεργεί ο πλοίαρχος ή ο πράκτορας στα διάφορα λιμάνια προσέγγισης του πλοίου, φθάνουν στο λογιστήριο με μεγάλη χρονική καθυστέρηση. Η καταχώρηση επομένως αυτών των συναλλαγών γίνεται χωρίς χρονική σειρά. Ενώ π.χ. έχουν καταχωρηθεί στο Ημερολόγιο οι συναλλαγές του μηνός Ιουλίου, φθάνουν στο λογιστήριο δικαιολογητικά από τον Πλοίαρχο που αφορούν πράξεις του μηνός Ιουνίου και καταχωρούνται στο Ημερολόγιο τον Αύγουστο. Αποτέλεσμα του τρόπου αυτού καταχώρησης είναι: οι λογαριασμοί παρέχουν πληροφορίες για τη διαμόρφωση των μεγεθών με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, γίνεται δύσκολη η εξαγωγή βραχυχρόνιων αποτελεσμάτων. 2. Οι οικονομικές πράξεις διενεργούνται σε πληθώρα νομισμάτων με αποτέλεσμα: να απαιτείται η ανεύρεση των ισοτιμιών με το νόμισμα που τηρούνται τα βιβλία της επιχείρησης, να προκύπτουν συναλλαγματικές διαφορές, να δημιουργούνται υποχρεώσεις σε πολλά και διαφορετικά νομίσματα. 3. Οι επισκευές των πλοίων αποτελούν σημαντική δαπάνη, ίσως την μεγαλύτερη σε σχέση με τα άλλα έξοδα. Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών αυτών προέρχονται από τακτικές επισκευές που γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα μεγαλύτερα του έτους με βάση τους κανόνες της διεθνούς ναυσιπλοϊας. Οι δαπάνες επομένως των επισκευών αυτών δεν μπορεί να βαρύνουν μια μόνο χρήση αλλά περισσότερες. Η ειδική επιθεώρηση του πλοίου γίνεται κάθε πέντε χρόνια. Η επιθεώρηση αυτή συνεπάγεται υψηλά έξοδα τα οποία πρέπει να επιμερισθούν σε πολλές χρήσεις (έξοδα πολυετούς απόσβεσης). 10

11 4. Ένα μέρος τω εξόδων του πλοίου, πολλές φορές σημαντικό, μετατρέπεται σε απαιτήσεις και αυτή η μετατροπή απαιτεί σωστή λογιστική παρακολούθηση. Ένα μέρος π.χ. των δαπανών επισκευής του πλοίου που προέρχεται από ζημιές καλύπτεται από ασφαλιστικές εταιρίες με βάση τα σφαλιστήρια συμβόλαια. Οι δαπάνες αυτές μετατρέπονται σε απαιτήσεις και εισπράττονται. 1.3 Η ΑΓΟΡΑ - TANKERS Η διεθνής αγορά δεξαμενόπλοιου αποτελεί, πιστεύουμε, την πιο αποτελεσματική και ασφαλέστερη μέθοδο μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων αργού πετρελαίου και προϊόντων διύλισης πετρελαίου όπως η βενζίνη, ντίζελ, μαζούτ, πετρελαίου και καύσιμο αεριωθούμενων, καθώς και βρώσιμων ελαίων και χημικών προϊόντων. Κατά τα τελευταία πέντε χρόνια,η διά θαλάσσης μεταφορά των προϊόντων πετρελαίου έχει αυξηθεί σημαντικά, αν και μειώθηκε κατά τη διάρκεια του Οι ναύλοι των δεξαμενόπλοιων στην ναυτιλιακή βιομηχανία καθορίζεται από την προσφορά των δεξαμενόπλοιων μεταφοράς προϊόντων και η ζήτηση για αργό πετρέλαιο και προϊόντων πετρελαίου. Παράγοντες που επηρεάζουν την προσφορά των δεξαμενόπλοιων: Ζήτηση Προμήθεια γενικές οικονομικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων και οι μειώσεις της βιομηχανικής παραγωγής και μεταφοράς, στην οποία η Κίνα έχει διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο, δεδομένου ότι εντάχθηκε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. οι τιμές του πετρελαίου περιβαλλοντικά ζητήματα ή ανησυχίες κλίμα ανταγωνισμού από εναλλακτικές πηγές ενέργειας Και ρυθμιστικού περιβάλλοντος τον αριθμό των συνδυασμένων μεταφορέων, ή πλοία που μπορούν να μεταφέρουν πετρέλαιο ή ξηρών φορτίων, που μεταφέρουν φορτία πετρελαίου? τον αριθμό των νέων ναυπηγήσεων σε παραγγελία και οι παραδώσεις ο αριθμός των δεξαμενόπλοιων σε lay-up, επικρατούσες και αναμενόμενες μελλοντικές charterhire τιμές το κόστος των αποθηκών, μαζούτ, και άλλα λειτουργικά έξοδα την αποτελεσματικότητα και την ηλικία του παγκόσμιου στόλου πετρελαιοφόρων τρέχουσα ικανότητα ναυπηγείων Και κυβέρνηση και τη ρύθμιση της βιομηχανίας των θαλάσσιων μεταφορών πρακτικών, ιδίως νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος και κανονισμούς. 11

12 1.3.1 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ TANKER O Baltic Dirty Tanker Index, ένα δολάριο ΗΠΑ ημερήσιο μέσο όρο των τιμών ναυλώσεων που εκδίδονται από το Λονδίνο με βάση Baltic Exchange (μια οργάνωση που παρέχει πληροφορίες για τη ναυτιλιακή αγορά για την εμπορία και τη διευθέτηση των φυσικών και παραγώγων συμβάσων), η οποία λαμβάνει υπόψη παρατηρήσεις από χρηματιστές σε όλο τον κόσμο όσον αφορά τα fixtures του αργού πετρελαίου για διάφορα routes, διάφορα μεγέθη δεξαμενoπλοίων, μειώθηκε από το υψηλό του 2,347 τον Ιούλιο του 2008 σε χαμηλό 453 στα μέσα Απριλίου 2009, που αντιστοιχεί σε μείωση 80%. Η Baltic Clean Tanker Index έχει πέσει πάνω από μονάδες, ή 77%, από τις αρχές του καλοκαιριού του Η πτώση στις τιμές ναυλώσεων οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της σημαντικής πτώσης της ζήτησης για αργό πετρέλαιο και προϊόντων πετρελαίου, η συνακόλουθη αύξηση των αποθεμάτων αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες βιομηχανικές χώρες και η αντίστοιχη μείωση κατά τη διύλιση πετρελαίου, την δραματική πτώση της τιμής του πετρελαίου το 2008, καθώς και οι περιορισμοί στην παραγωγή αργού πετρελαίου που η Οργάνωση του ΟΠΕΚ, ή τον ΟΠΕΚ και άλλες μη-οπεκ πετρελαίου χώρες παραγωγής επιβάλλουν για προσπάθεια σταθεροποίησης της τιμής του πετρελαίου. Η τιμή του αργού πετρελαίου αυξήθηκε σημαντικά κατά το πρώτο εξάμηνο του Από ένα σημείο εκκίνησης των 99 δολαρίων ανά βαρέλι στα τέλη του έτους, οι τιμές spot για West Texas Intermediate, ή WTI, ενός συγκεκριμένου τύπου πετρελαίου, αυξήθηκαν μέχρι και 145 δολάρια ανά βαρέλι τον Ιούλιο, που ήταν και το peak. Η αύξηση των τιμών οδήγησε τον ΟΠΕΚ να συνεχίσει να αυξάνει την παραγωγή αργού πετρελαίου τους πρώτους επτά μήνες του 2008, οδηγώντας τα κέρδη δεξαμενοπλοίων στα υψηλότερα επίπεδα που παρατηρούνται από τα τέλη του 2004 στις περισσότερες αγορές. Μετά τον Ιούλιο, οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν σημαντικά ως αποτέλεσμα της επιδείνωσης της παγκόσμιας οικονομίας, της κατάρρευσης των χρηματοπιστωτικών αγορών και της φθίνουσας ζήτηση πετρελαίου. Η πτώση των τιμών και της ζήτησης και η αύξηση των αποθεμάτων πετρελαίου οδήγησε τον ΟΠΕΚ να μειώσει το αργό πετρέλαιο παραγωγής και των εξαγωγών με αποτέλεσμα χαμηλότερη, αν και ακόμη σε ιστορικά υψηλά, τα κέρδη δεξαμενόπλοιο κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009 οι τιμές του πετρελαίου σταθεροποιήθηκαν σε μια σειρά συναλλαγών των $ δολαρίων ανά βαρέλι καθώς ο ΟΠΕΚ συνέχισε να μειώνει τα επίπεδα της παραγωγής. 1.4 Η ΑΓΟΡΑ ΠΛΟΙΑ ΞΗΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ Ξηρό φορτίο είναι φορτίο που διατίθεται στο εμπόριο σε ποσότητες και μπορούν εύκολα να στοιβάζονται σε μια ενιαία αναμονή με μικρό κίνδυνο βλάβης φορτίου. Σύμφωνα με βιομηχανικές πηγές, μεταφέθηκαν περίπου εκατ. τόνοι ξηρού φορτίου εμπορευμάτων διά θαλάσσης, που αποτελείται από σιδηρομετάλλευμα, άνθρακα και σιτηρά που αντιπροσωπεύουν 12

13 27,5%, 25,87% και 10,24% του συνολικού εμπορίου ξηρού φορτίου, αντίστοιχα. Η ζήτηση για χωρητικότητα πλοίων ξηρού φορτίου καθορίζεται από την υποκείμενη ζήτηση για εμπορεύματα που μεταφέρονται σε πλοία ξηρού φορτίου, τα οποία με τη σειρά της επηρεάζεται από τις τάσεις στην παγκόσμια οικονομία. Μεταξύ 2001 και 2007, το εμπόριο σε όλα τα προϊόντα ξηρού φορτίου αυξήθηκε από εκατ. τόνους σε εκατ. τόνους, σημειώνοντας αύξηση 40,46%. Ένας από τους κύριους λόγους για την αύξηση του εμπορίου ξηρού φορτίου ήταν η αύξηση των εισαγωγών από την Κίνα σιδηρομεταλλεύματος, άνθρακα και χάλυβα κατά τα τελευταία οκτώ χρόνια. Κινέζικες εισαγωγές σιδηρομεταλλεύματος μόνο αυξήθηκαν από 92,2 εκατομμύρια τόνους το 2001 σε περίπου 382 εκατομμύρια τόνους το Το 2008, οι συνολικές συναλλαγές σε όλα τα προϊόντα ξηρού φορτίου αυξήθηκε από εκατ. τόνους το 2007 σε εκατ. τόνους, αύξηση κατά 3,5%. Ωστόσο, η ζήτηση για drybullk ναυτιλία μειώθηκε θεαματικά κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2008 που βασίζεται στην μείωση των κινεζικών εισαγωγών σιδηρομεταλλεύματος η οποία μειώθηκε από τους 119,5 εκατομμυρία τόνους κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2008 στους 96,2 εκατομμύρια τόνους κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2008, μείωση κατά 19,5%. Η προμήθεια των πλοίων ξηρού φορτίου εξαρτάται από την παράδοση των νέων πλοίων και την απομάκρυνση των σκαφών από το παγκόσμιο στόλο, είτε μέσω διάλυσης ή απώλειας. Το βιβλίο παραγγελιών πλοίων ξηρού φορτίου που πρέπει να παραδοθεί το 2009 αντιπροσωπεύει περίπου το 28,3% του ξηρού φορτίου του παγκόσμιου στόλου. Το επίπεδο της δραστηριότητα scrap είναι γενικά συνάρτηση των τιμών scrap σε σχέση με τις τρέχουσες και τις μελλοντικές συνθήκες. Τα πλοία ξηρού φορτίου σε επίπεδο ίσο ή άνω των 25 ετών θεωρούνται υποψήφια για διάλυση ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΞΗΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ Ο Baltic Drybulk Index, ή BDI, ένα δολάριο ΗΠΑ ημερήσιο μέσο όρο των τιμών ναυλώσεων που εκδίδεται από το Λονδίνο με βάση Baltic Exchange λαμβάνoντας υπόψη παρατηρήσεις από χρηματιστές από όλο τον κόσμο όσον αφορά fixtures για διάφορα routes, ξηρών φορτίων και διάφορα μεγέθη πλοίων ξηρού φορτίου, μειώθηκε από το υψηλό των Μάιο του 2008 σε ένα χαμηλότερο επίπεδο των 663 τον Δεκέμβριο του 2008, το οποίο αντιστοιχεί σε μείωση 94%. Η BDI έπεσε πάνω από το 70% κατά τη διάρκεια του μηνός Οκτωβρίου 2008 και μόνον. Η μείωση των ποσοστών τσάρτερ οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης χρηματοδότησης των εμπορικών συναλλαγών για την αγορά εμπορεύματα που μεταφέρονται δια θαλάσσης, η οποία οδήγησε σε σημαντική μείωση των μεταφορών φορτίου, και το πλεόνασμα της προσφοράς του σιδηρομεταλλεύματος στην Κίνα, η οποία έχει οδηγήσει σε πτώση των τιμών σιδηρομεταλλεύματος και την αύξηση των αποθεμάτων σε κινεζικά λιμάνια. Η πτώση στις τιμές ναυλώσεων στην αγορά ξηρού φορτίου επηρεάζει επίσης την αξίας των πλοίων ξηρού φορτίου που ακολουθούν τις τάσεις των τιμών ναύλωσης ξηρού φορτίου. Κατά τη διάρκεια του 2009, η BDI αυξήθηκε σε από τις 17 Ιουνίου

14 1.5 ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ Η τσιμεντοβιομηχανία είναι ένας κλάδος εντάσεως παγίων. Η εικόνα για το 2008 στον κλάδο είναι μικτή. Αφενος η επιβράδυνση της εγχώρια οικοδομικής δραστηριότητας, σαφώς εντονότερη κατά την διάρκεια του τελευταίου τριμήνου, συνοδεύτηκε από αλλεπάλληλες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και της ηλεκτρικής ενέργειας. Αφετέρου, η αντιστροφή κατά την διάρκεια του τελευταίου τριμήνου της, μέχρι και την καλοκαιρινή περίοδο, ικανοποιητικής πορείας των εξαγωγικών αγορών συνοδεύτηκε από αισθητή αποκλιμάκωση των αυξητικών πιέσεων στις τιμές των καυσίμων. Οι αρνητικές αυτές επιδράσεις επηρεάζουν άμεσα την κερδοφορία των εταιριών που ανήκουν στον κλάδο της τσιμεντοβιομηχανίας. 1.6 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πρωτοβάθμιοι Λογαριασμοί Ναυτιλιακού Σχεδίου Πρωτοβάθμιοι Λογαριασμοί Γενικού Σχεδίου 10 Εδαφικές Εκτάσεις 10 Εδαφικές Εκτάσεις 11 Κτίρια Εγκαταστάσεις κτιρίων 11 Κτίρια Εγκαταστάσεις κτιρίων 12 Μηχανήματα Τεχνικές εγκαταστάσεις 12 Μηχανήματα Τεχν.Εγκαταστ. 13 Μεταφορικά μέσα 13 Μεταφορικά Μέσα 14 Επιπλα και Λοιπός εξοπλισμός 14 Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός 15 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 15 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως παγίων και προκαταβολές κτήσεως παγίων 16 Ασώματες Ακιντηποιήσεις και 16 Ασώματες Ακιντηποιήσεις και Έξοδα πολυετούς απόσβεσης Έξοδα πολυετούς απόσβεσης 17 Πλοία Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες 18 Συμμετοχές και λοιπές μακρ. Απαιτήσεις Απαιτήσεις 19 Πάγιο ενεργητικό άλλων κέντρων 19 Πάγιο ενεργητικό άλλων (γραφείων Υπ/των) κέντρων (γραφείων Υποκ/των) 14

15 ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Πρωτοβάθμιοι Λογαριασμοί Ναυτιλιακού Σχεδίου Πρωτοβάθμιοι Λογαριασμοί Γενικού Σχεδίου 20 Αποθέματα 20 Εμπορεύματα 21 Εφόδια Καταστρώματος 21 Προϊόντα Ετοιμα & Ημιτελή 22 Εφόδια Διαμερισμάτων 22 Υποπροϊόντα και υπολείμματα 23 Καύσιμα και Λιπαντικά 23 Παραγωγή σε Εξέλιξη 24 Τρόφιμα 24 Πρώτες & Βοηθητικές Υλες 25 Είδη Κυλικείου 25 Αναλώσιμα Υλικά 26 Χρώματα Χημικά 26 Ανταλλακτικά Παγίων στοιχείων 27 Διαφορετικά Εφόδια Είδη Συσκευασίας Αποθέματα Υποκαταστημάτων ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Πρωτοβάθμιοι Λογαριασμοί Ναυτιλιακού Σχεδίου Πρωτοβάθμιοι Λογαριασμοί Γενικού Σχεδίου 30 Ναυλωτές 30 Πελάτες 31 Πράκτορες 31 Γραμμάτια Εισπρακτέα 32 Ασφαλιστικές απαιτήσεις 32 Παραγγελίες στο έξωτερικό 33 Χρεώστες Διάφοροι 33 Χρεώστες Διάφοροι 34 Λογαριασμοί Πλοιάρχων 34 Χρεόγραφα 35 Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκ/λων 35 Λογαριασμοί Διαχειρήσεως Και πιστώσεων προκ/λων & πιστώσεων. 36 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 36 Μεταβατικοί Λογαρ. Ενεργητικού 37 Παραγγελίες Εξωτερικού Χρηματικά Διαθέσιμα 38 Χρηματικά Διαθέσιμα 39 Απαιτήσεις και διαθέσιμα άλλων κέντρων 39 Απαιτήσεις και διαθέσιμα άλλων Κέντρων ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Πρωτοβάθμιοι Λογαριασμοί Πρωτοβάθμιοι Λογαριασμοί Ναυτιλιακού Σχεδίου Γενικού Σχεδίου 40 Κεφάλαιο 40 Κεφάλαιο 41 Αποθεματικά Διαφορές 41 Αποθεματικά Διαφορές Αναπροσαρμογής Αναπροσαρμογής 42 Αποτελέσματα εις Νέο 42 Αποτελέσματα εις Νέο 43 Ποσά προορισμένα για αύξηση 43 Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου κεφαλαίου 44 Προβλέψεις 44 Προβλέψεις 45 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 45 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Λογαριασμοί Συνδέσμου με τα Υποκαταστήματα Προβλέψεις Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Υποκαταστημάτων 15

16 ΟΜΑΔΑ ΠΕΜΠΤΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Πρωτοβάθμιοι Λογαριασμοί Ναυτιλιακού Σχεδίου Πρωτοβάθμιοι Λογαριασμοί Γενικού Σχεδίου 50 Ασφαλιστές 50 Προμηθευτές 51 Κατασκευαστές και επισκευαστές 51 Γραμμάτια Πληρωτέα 52 Προμηθευτές 52 Τράπεζες Λογ/μοί βραχ/μων Υπ. 53 Πιστωτές Διάφοροι 53 Πιστωτές Διάφοροι 54 Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη 54 Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη 55 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 55 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 56 Μεταβατικοί Λογ/μοί Παθητικού 56 Μεταβατικοί Λογ/μοί Παθητικού Λογαριασμοί Περιοδικής κατανομής 58 Λογαριασμοί Περιοδ. Κατανομής 59 Γραμμάτια Πληρωτέα 59 Βραχ/σμες Υποχρεώσεις Υποκατ. ΟΜΑΔΑ ΕΚΤΗ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤ ΕΙΔΟΣ Πρωτοβάθμιοι Λογαριασμοί Ναυτιλιακού Σχεδίου Πρωτοβάθμιοι Λογαριασμοί Γενικού Σχεδίου 60 Εξοδα Διοικήσεως (κεντρικά γραφεία) 60 Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 61 Αμοιβές & Εξοδα Πληρωμάτων 61 Αμοιβές & έξοδα τρίτων 62 Ασφαλιστρα Πλοίων και έξοδα ασφαλ. 62 Παροχές Τρίτων 63 Εξοδα συντηρήσεως & επισκευών πλοίων 63 Φόροι Τέλη 64 Εξοδα Ταξιδίων πλοίων (ειδικά) 64 Διάφορα Εξοδα 65 Γενικά Εξοδα πλοίων 65 Τόκοι & συναφή έξοδα 66 Αποσβέσεις 66 Αποσβέσεις Παγίων στοιχείων Προβλέψεις Εκμεταλλεύσεως 68 Προβλέψεις Εκμεταλλεύσεως 69 Οργανικά έξοδα κατ είδος άλλων 69 Οργανικά έξοδα κατ είδος άλλων κέντρων κέντρων 16

17 ΟΜΑΔΑ ΕΒΔΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤ ΕΙΔΟΣ Πρωτοβάθμιοι Λογαριασμοί Ναυτιλιακού Σχεδίου Πρωτοβάθμιοι Λογαριασμοί Γενικού Σχεδίου 70 Ναύλοι και μισθώματα 70 Πωλήσεις Εμπορευμάτων 71 Σταλίες 71 Πωλήσεις Προϊόντων ετοιμ. Ημιτ 72 Εσοδα καθαρισμού κυτών 72 Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων 73 Επισταλίες ( επισπεύσεις) 73 Πωλήσεις Υπηρεσιών 74 Διάφορα έσοδα εκμεταλλεύσεως 74 Επιχορηγήσεις & διάφ.έσοδα πωλ Εσοδα παρεπόμενων άσχολιών Εσοδα Κεφαλαίων Ιδιοπαραγωγή παγίων τεκμαρτά Έσοδα από αυτοπαραδόσεις Οργανικά έσοδα κατ είδος υποκαταστημάτων ΟΜΑΔΑ ΟΓΔΟΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Πρωτοβάθμιοι Λογαριασμοί Ναυτιλιακού Σχεδίου Πρωτοβάθμιοι Λογαριασμοί Γενικού Σχεδίου 80 Εκμετάλλευση πλοίου 80 Γενική εκμετάλλευση 81 Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως πλοίου 81 Εκτακτα & ανόργανα αποτελ. 82 Εκτακτα & ανόργανα έσοδα 82 Εξοδα & εσοδα προηγούμενων Εκτακτα κέρδη χρήσεων 83 Εκτακτα & ανόργανα έσοδα 83 Προβλέψεις για έκτακτους Έκτακτα κέρδη κινδύνους 84 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 84 Εσοδα & προβλέψεις προηγ.χρης 85 Αποτελέσματα χρήσεως 85 Αποσβέσεις παγίων μη ενσώματωμένες στο λειτουργικό κόστος 86 Αποτελέσματα προς διάθεση 86 Αποτελέσματα Χρήσεως Αποτελέσματα προς Διάθεση 89 Ισολογισμός 89 Ισολογισμός 17

18 1.7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: US GAAP vs IFRS Παρουσίαση των Οικονομικών Πληροφοριών Και τα GAAP και τα ΔΠΧΠ απαιτούν τον ισολογισμό, κατάσταση αποτελεσμάτων (P&L), κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων, κατάσταση ταμειακών ροών καθώς και τις επεξηγηματικές σημειώσεων που παρέχουν στους χρήστες πρόσθετες πληροφορίες. Και οι δύο απαιτούν συγκριτικές πληροφορίες, καθώς και τα USGAAP, επίσης, πρέπει να συμμορφώνονται με τις πρόσθετες απαιτήσεις υποβολής SEC ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Balance sheet) Διαχωρισμός κυκλοφορούντων / μη κυκλοφορούντων στοιχείων Η οντότητα θα παρουσιάζει κυκλοφορούντα και μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και βραχυπρόθεσμες και μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, ως ξεχωριστές κατατάξεις στην όψη του ισολογισμού της, η παρουσίαση που βασίζεται στη ρευστότητα παρέχει πληροφόρηση που είναι αξιόπιστη και περισσότερο σχετική. Συνδυάζει ποσά που αναμένεται να εισπραχθούν ή να διακανονιστούν εντός: α) δώδεκα μηνών από την ημερομηνία του ισολογισμού και β) περισσότερο από δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού, η οντότητα θα γνωστοποιεί το ποσό που αναμένεται να εισπραχθεί ή να διακανονιστεί μετά την πάροδο των δώδεκα μηνών ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ένα περιουσιακό στοιχείο κατατάσσεται ως κυκλοφορούν όταν καλύπτει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα στοιχεία: (α) αναμένεται να ρευστοποιηθεί ή προορίζεται για πώληση ή ανάλωση, κατά τη συνήθη πορεία του κύκλου εκμετάλλευσης της οντότητας, (β) κατέχεται κυρίως για εμπορικούς σκοπούς, (γ) αναμένεται να διακανονιστεί μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού ή (δ) είναι μετρητά ή ταμιακά ισοδύναμα (καθώς προσδιορίζει το ΔΛΠ 7 Καταστάσεις Ταμιακών Ροών) εκτός αν υπάρχει περιορισμός ανταλλαγής ή χρήσης του για το διακανονισμό υποχρέωσης για τουλάχιστον δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού. Όλα τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να κατατάσσονται ως μη κυκλοφορούντα. Στα «μη κυκλοφορούντα» συμπεριλαμβάνονται ενσώματα, άϋλα και μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 18

19 Σημειώνεται ότι βάσει των ΔΠΧΠ η σειρά παρουσίασης μπορεί να αντιστραφεί ενώ στα USGAAP όχι Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν περιουσιακά στοιχεία (όπως αποθέματα και εμπορικές απαιτήσεις) που πωλούνται, αναλώνονται ή ρευστοποιούνται στο πλαίσιο του κανονικού κύκλου εκμετάλλευσης (δώδεκα μήνες), ακόμη και όταν δεν αναμένεται η ρευστοποίησή τους μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού. Στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται κυρίως για εμπορικούς σκοπούς (τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της κατηγορίας αυτής κατατάσσονται ως προοριζόμενα για εμπορική εκμετάλλευση σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα:Αναγνώριση και Αποτίμηση) και το κυκλοφορούν τμήμα των μη κυκλοφορούντων χρηματοοικονομικών μέσων ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μία υποχρέωση κατατάσσεται ως βραχυπρόθεσμη όταν καλύπτει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα κριτήρια: (α) αναμένεται να διακανονιστεί κατά την κανονική πορεία του κύκλου εκμετάλλευσης της οντότητας, (β) κατέχεται κυρίως για εμπορικούς σκοπούς, (γ) αναμένεται να διακανονιστεί εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία του ισολογισμούή (δ) η οντότητα δεν κατέχει ανεπιφύλακτο δικαίωμα αναβολής του διακανονισμού για τουλάχιστον δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού. Όλες οι λοιπές υποχρεώσεις πρέπει να κατατάσσονται ως μη βραχυπρόθεσμες. Μερικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, όπως οι εμπορικοί πληρωτέοι λογαριασμοί και κάποια δεδουλευμένα κόστη μισθοδοσίας και λοιπές δαπάνες εκμετάλλευσης, συνιστούν τμήμα του κεφαλαίου κίνησης που χρησιμοποιείται στον κανονικό κύκλο εκμετάλλευσης της οντότητας. Τέτοια στοιχεία της εκμετάλλευσης κατατάσσονται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, ακόμη και αν οφείλεται να διακανονιστούν σε χρόνο μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών από την ημερομηνία του ισολογισμού Άλλες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δε διακανονίζονται ως μέρος του κανονικού κύκλου εκμετάλλευσης, αλλά πρέπει να διακανονιστούν εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία του 19

20 ισολογισμού ή διακατέχονται κυρίως για εμπορικούς σκοπούς. Παραδείγματα αποτελούν οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που κατατάσσονται ως προοριζόμενες για εμπορική εκμετάλλευση σύμφωνα με το ΔΛΠ 39, οι τραπεζικές υπεραναλήψεις και το βραχυοπρόθεσμο τμήμα των μη βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, τα πληρωτέα μερίσματα, οι φόροι εισοδήματος και άλλοι μη εμπορικοί πληρωτέοι λογαριασμοί. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που παρέχουν χρηματοδότηση σε μακροπρόθεσμη βάση (ήτοι δεν αποτελούν μέρος του κεφαλαίου κίνησης που χρησιμοποιείται στον κανονικό κύκλο εκμετάλλευσης της οντότητας) και δεν πρέπει να διακανονιστούν εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία του ισολογισμού είναι μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Προβλέψεις, όπως ορίζεται σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, δεν επιτρέπονται από τα USGAAP, αλλά συναφείς υποχρεώσεις,που ονομάζονται contingencies απαιτούνται από αυτά. Πληροφορίες που πρέπει να παρουσιάζονται στο κύριο μέρος του Ισολογισμού είναι τα εξής: υλικά πάγια στοιχεία ενεργητικού, ακίνητα για επένδυση, άυλα στοιχεία ενεργητικού, χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, επενδύσεις που καταχωρίζονται με την μέθοδο της «καθαρής θέσης», βιολογικά στοιχεία ενεργητικού, αποθέματα, εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά, μετρητά και αντίστοιχα μετρητών, εμπορικά και άλλα πληρωτέα ποσά, προβλέψεις, χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, υποχρεώσεις και στοιχεία ενεργητικού για αναβαλλόμενη και τρέχουσα φορολογία, συμφέρον μειοψηφίας που παρουσιάζεται στα ίδια κεφάλαια ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (income statement) H παρουσίαση του income statement διαφέρει στα us Gaap από τα ΔΛΠ. Τα IFRS δεν υποδεικνύουν ένα συγκεκριμένο format. Μπορούμε να διαλέξουμε μεταξύ μεθόδου κατ είδους και μεθόδου κατά λειτουργία εξόδου, κάτω όμως από τα US GAAP τα έξοδα πρέπει να εμφανίζονται ανά λειτουργία. 20

21 Η πρώτη μορφή ανάλυσης είναι η μέθοδος των κατά είδος εξόδων. Έσοδα x Αλλα εισοδήματα, x Μεταβολές στα αποθέματα ετοίμων προϊόντων και στην παραγωγή σε εξέλιξη x Αναλώσεις πρώτων υλών και υλικών x Κόστος παροχών σε εργαζόμενους x Δαπάνες αποσβέσεων x Αλλες δαπάνες, x Σύμολο δαπανών χ Κέρδος χ Η δεύτερη μορφή ανάλυσης είναι η μέθοδος κατά λειτουργία εξόδου ή του «κόστους πωληθέντων Έσοδα χ Κόστος πωληθέντων χ Μικτό κέρδος χ Αλλα έσοδα, χ Κόστος διάθεσης χ Έξοδα διοικητικής λειτουργίας χ Αλλες δαπάνες, χ Κέρδος χ Η όψη της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων θα περιλαμβάνει, κατ ελάχιστον, συγκεκριμένα κονδύλια που παρουσιάζουν τα ακόλουθα ποσά για την περίοδο: (α) έσοδα, (β) χρηματοοικονομικά κόστη, (γ) μερίδιο των κερδών ή ζημιών από συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, (δ) έξοδο φόρου, (ε) ένα ενιαίο ποσό που αποτελείται από το σύνολο (i) του μετά φόρων κέρδους ή ζημίας των διακοπεισών δραστηριοτήτων και (ii) του μετά φόρων κέρδους ή ζημίας που αναγνωρίστηκε κατά την επιμέτρηση της εύλογης αξίας απομειωμένης κατά τα κόστη πώλησης ή κατά τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων ή ομάδων διάθεσης που συνιστούσαν τη διακοπείσα δραστηριότητα και (στ) κέρδος ή ζημία. Τα ακόλουθα ποσά θα γνωστοποιούνται στην όψη της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων ως επιμερισμοί του κέρδους ή της ζημίας της περιόδου: (α) κέρδη ή ζημίες που αναλογούν στα συμφέροντα μειοψηφίας και (β) κέρδος ή ζημία που αναλογεί σε κατόχους μετοχών της μητρικής εταιρίας. 21

22 Στα US GAAP, τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν πραγματοποιούνται και εισπράττονται. Η έννοια της είσπραξης του εσόδου χρειάζεται περεταίρω ανάλυση. Συγκεκριμένα, θεωρεί το FASB ότι πρόκειται για έσοδα που έχουν εισπραχθεί όταν ο πωλητής έχει ουσιαστικά καταφέρει αυτό πρέπει να κάνει για να δικαιούται τις παροχές που εκπροσωπούνται από τα έσοδα. Το SEC ορίζει τα κριτίρια για earning έσοδα: (1) πειστικές αποδείξεις για μια ρύθμιση που υπάρχει (2) παράδοση έχει συμβεί ή οι υπηρεσίες έχουν παρασχεθεί (3) η τιμή είναι σταθερή και καθορισμένη (4) η είσπραξη είναι βέβαιη. Σύμφωνα με τους δύο ορισμούς, η δεδουλευμένη βάση της λογιστικής (accruals) απαιτεί τα έσοδα να αναγνωρίζονται όταν κερδίζονται, όχι μόνο κατά το σημείο ανταλλαγής μετρητών. Τα έσοδα επηρεάζουν άμεσα τα αποτελέσματα. Σύμφωνα με τα US GAAP, υπάρχουν τρία είδη: κέρδη, κέρδη ανά μετοχή και συνολικό εισόδημα. Γενικά, τα έσοδα θα περιλαμβάνουν accrual-based έσοδα ή έσοδα μείον τις accrual-based δαπάνες ή ζημιές. Έτσι, τα έσοδα, τα οποία ορίζονται ως εισροές που προκύπτουν από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες της οντότητας, και τα κέρδη, τα οποία ορίζονται ως εισροές από παρεπόμενες πράξεις, άμεσα θα αυξήσει τα κέρδη της ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (statement of equity) Η οντότητα θα παρουσιάσει κατάσταση μεταβολών των ίδιων κεφαλαίων η οποία θα φέρει τις ακόλουθες πληροφορίες στην όψη της: (α) κέρδος ή ζημία περιόδου, (β) κάθε στοιχείου έσοδο και δαπάνης της περιόδου που, όπως απαιτείται από άλλα Πρότυπα ή Διερμηνείες, αναγνωρίζεται κατ ευθείαν στην καθαρή θέση και το σύνολο αυτών των στοιχείων, (γ) συνολικά έσοδα και δαπάνες της περιόδου [υπολογιζόμενα ως άθροισμα του (α) και (β)], που δείχνει ξεχωριστά τα συνολικά ποσά που αναλογούν σε κατόχους μετοχών της μητρικής εταιρίας και σε συμφέροντα μειοψηφίας και δ) Μία κατάσταση μεταβολών των ίδιων κεφαλαίων που περιλαμβάνει μόνο τα στοιχεία αυτά θα ονομάζεται κατάσταση αναγνωρισμένων εσόδων και εξόδων. Η οντότητα θα παρουσιάσει επίσης, είτε στην όψη της κατάστασης μεταβολών των ίδιων κεφαλαίων ή στις σημειώσεις: 22

23 (α) τα ποσά των συναλλαγών με κατόχους μετοχών που δρουν υπό την ιδιότητα τους ως μέτοχοι, που απεικονίζουν ξεχωριστά τις διανομές σε κατόχους μετοχών, (β) το υπόλοιπο τους κέρδους εις νέον (ήτοι το σωρευόμενο κέρδος ή ζημία) στην αρχή της περιόδου και κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, καθώς και τις μεταβολές κατά τη διάρκεια της περιόδου και (γ) συμφωνία μεταξύ της λογιστικής αξίας κάθε κατηγορίας εισφερομένων κεφαλαίων και κάθε αποθεματικού, στην αρχή και το τέλος κάθε περιόδου, γνωστοποιώντας ξεχωριστά κάθε μεταβολή. Οι μεταβολές στα ίδια κεφάλαια της οντότητας μεταξύ δυο ημερομηνιών ισολογισμού αντανακλούν την αύξηση ή μείωση των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της κατά τη διάρκεια της περιόδου ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Statement of cash flows) Η κατάσταση των ταμιακών ροών εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό και είναι παρόμοια και στα ΔΛΠ & στα US GAAP. Οι εταιρία παρακολουθεί την αλλαγή των διαθεσίμων σε όλη τη διάρκεια της περιόδου, και την συνοψίζει στις ταμειακές εισροές / εκροές, επενδυτικές και χρηματοδοτικές συνιστώσες. Μια σημαντική διαφορά μεταξύ ταξινόμηση των IFRS and US GAAP είναι στο λειτουργικό τμήμα της κατάστασης ταμειακών ροών. Οι τόκοι θεωρούνται operating item στα USGAAP ενώ εκτός operating στο IFRS income statement. Tα IFRS επιτρέπουν τόκους που καταβάλλονται, να χαρακτηριστούν ως χρηματοδότηση (financing) ή λειτουργικά (operating), καθώς και τόκους που εισπράττονται να θεωρούνται επένδυση (investing) ή λειτουργίας (operating). Θεμελιώδεις διαφορές προκύπτουν μεταξύ IFRS & US GAAP στις προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται για την έκθεση των αποτελεσμάτων για τις ενδιάμεσες περιόδους. Γενικά τα US GAAP θεωρούν κάθε ενδιάμεση περίοδο ως αναπόσπαστο κομμάτι του συνόλου του έτους. Ετσι τα US GAAP απαιτούν κατανομή των δαπανών μεταξύ των περιόδων. Τα IFRS θεωρούν κάθε ενδιάμεση περίοδο εντελώς διαφορετικό κομμάτι του reporting. 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΓΛΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑ 1 η Πάγιο Ενεργητικό 23

24 Στην πρώτη ομάδα λογαρισμών του ΕΓΛΣ περιλαμβάνονατι ενσώματα πάγια στοιχεία, εσώματες ακινητοποιήσεις ή άλλα πάγια στοιχεία, έξοδα πολυετούς αποσβέσεως, συμμετοχές και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις μιας οικονομικής μονάδας. Τέτοια περιουσιακά στοιχεία μπορεί να διαθέτει και μια ναυτιλιακή επιχείρηση. Το σημαντικότερο όμως περιουσιακό στοιχείο της Ναυτιλιακής Επιχείρησης είναι το πλοίο, εφόσον βεβεαια έχει στην ιδιοκτησία της πλοία και δεν είναι μόνο διαχειρήστρια της εκμεταλλεύσεως αυτών. Ποιος όμως είναι ο κατάλληλος λογαριασμός του Παγίου Ενεργητικού, για την ένταξη και παρακολούθηση, λογιστικώς, του περιουσιακού στοιχείου «πλοία»? Το ΕΓΛΣ προβλέπει στο λογαριασμό 13 μεταφορικά μέσα τη λειτουργία δευτεροβαθμίου Πλωτά Μέσα. Το εννοιολογικό1 περιεχόμενο του λογαριασμού αυτού αφορά τα κάθε είδους οχήματα και μεταφορικά μέσα με τα οποία η οικονομική μονάδα διενεργεί μεταφορές και μετακινήσεις του προσωπικού και των υλικών αγαθών της είτε μέσα στους χώρους εκμεταλλεύσεως είτε έξω από αυτούς. Συνεπώς το εννοιολογικό περιεχόμενο του αβάθμιου λογαριασμού 13,04 Πλωτά Μέσα, δεν μπορεί να καλύψει και την έννοια του εμπορικού πλοίου, ως μέσο παραγωγής μεταφορικών υπηρεσιών που παρέχονται προς τρίτους έναντι ανταλλάγματος. Είναι αυτονόητο ότι η έννοια μεταφορικά μέσα του ΕΓΛΣ καλύπτει τα βοηθητικά ή παραάλληλα μέσα της παραγωγής ή του εμπορίου και όχι τα μεταφορικά μέσα ως κύρια «παραγωγικά» μέσα παροχής μεταφορικών υπηρεσιών. Αλλωστε, η ένταξη του σημαντικότερου και του κυριώτερου περιουσιακού στοιχείου της ναυτιλιακής επιχειρήσεως, μεταξύ των μεταφορικών μέσων του λογαριασμού 13 είναι ασυμβίβαστη και με το ρόλο του πλοίου στον τομέα των μεταφορών, αλλά και με την ιδιαίτερη μεγάλη αξία του. Η χρησιμοποίηση του λογαριασμού 17 του ΕΓΛΣ που είναι ως γνωστό κενός, για την απεικόνιση του περιουσιακού στοιχείου των πλοίων δεν μας βρίσκει σύμφωνους γιατί παραβιάζεται η δομή των λογαριασμώντης ομάδας κατά την οποία τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καλύπτονται από τους λογαριασμούς 10-15, τα ασώματα ή άυλα από τον λογαριασμό 16 και οι συμμετοχές και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από το λογαριασμό 18. Η παρεμβολή του λογαριασμού πλοία μετά τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αλλοιώνει τη δομή της ομάδας. Τα πλοία, ως ενσώματα πάγια στοιχεία, πρέπει να ενταχθούν μεταξύ τωνλογαριασμών της 1ης ομάδας. Η ναυτιλιακή επιχείρηση είναι μια οικονομική μονάδα παροχής υπηρεσιών μεταφοράς με τα πλοία της. Δεν είναι συνήθες για μια ναυτιλιακή εταιρία η απόκτηση μηχανημάτων, τεχνικών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού, με το εννοιολογικό περιεχόμενο του λογαριασμού. 12 του ΕΓΛΣ δηλαδή η απόκτηση μηχανικών μέσων παραγωγής προϊόντων. Η 1 ΕΓΛΣ έκδοση ΕΛΚΕΠΑ 1987 σελ

25 απόκτηση μηχανημάτων και συναφούς εξοπλισμού, σε περιορισμένη έκταση, για τις ανάγκες συντηρήσεως και επισκευών των πλοίων της δεν αποκλείεται. Περαιτέρω, ο λογαριασμός 13 «μεταφορικά μέσα» είναι περιορισμένης σπουδαιότητας για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Δεδομένου ότι ο ρόλος των πλοίων αντιστοιχεί στο ρόλο των μηχανημάτων παραγωγής, δηλαδή τα πλοία, ως περιουσιακά στοιχεία, έχουντην ίδια σπουδαιότητα ρόλου όπως τα μηχανήματα παραγωγής αγαθών μέσα σε μια οικονομική μονάδα, η απεικόνιση των πλοίων στο λογαριασμό 12 του ΕΓΛΣ και η κατά συγχώνευση απεικόνιση των μηχανημάτων και των μεταφορικών μέσων στο λογαριασμό 13, για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, θα ήταν, κατά τη γνώμη μας και για τους ανώτερους λόγους, ενδεδειγμένη2. Η απεικόνιση των πλοίων στο λογαριασμό 13,04 «πλωτά μέσα» μόνο ως υποχρέωση εφαρμογής του ΕΓΛΣ μπορεί να γίνει αποδεκτή και αυτό με την προϋπόθεση ότι στις οικονομικές κατστάσεις τα πλοία θα απεικονίζονται στη θέση του πάγιου ενεργητικού του Ισολογισμού. Η περαιτέρω ανάλυση του περιληπτικού λογαριασμού 13,04 επαφίεται στην πρωτοβουλία της ναυτιλιακής επιχειρήσεως κατά τις ανάγκες της. Ενδεικτικά μπορεί να αναφερθεί ότι η κατά κατηγορίες πλοίων ανάλυση όπως π.χ. φορτηγά, container, general cargo, chemicals κτλ. Μπορεί να αφορά τον επόμενο βαθμό ανάλυσης του 13,0 και η κατά πλοίο τον μεθεπόμενο βαθμό. Επειδή δεν περιλαμβάνονται ιδιαίτερες διατάξεις στον ΚΙΝΔ για τα παρακολουθήματα ή παραρτήματα του πλοίου θεωρούμε απαραίτητη μια σύντομη αναδρομή στις διατάξεις της νομοθεσίας, που προίσχυσε του ΚΙΝΔ. Το πλοίο με τα παρακολουθήματα του αποτελεί ομάδα πραγμάτων. Είναι πράγμα σύνθετο, που έχει παραχθεί με την ένωση πολλών αυτοτελών πραγμάτων, με τη βοήθεις της ανθρώπινης ενέργειας, προσαρμοσμένων μεταξύ τους είτε με υλικό δεσμό είτε με κοινή χρήση, για την οποία είναι προορισμένα. Παρακολουθήματα του πλοίου θεωρούνται οι κινητήριες μηχανές, τα αμοιβά μηχανήματα, οι λέμβοι, οι ατμάκατοι, τα άρμενα, σύσκευα, τα όπλα, τα πολεμοφόδια, οι προμήθειες και γενικά κάθε πράγμα που έιναι προορισμένο σε διαρκή χρήση του πλοίου και όταν είναι προσωρινώς χωρισμένο από αυτό. Εν αμφιβολία, θεωρείται παρακολούθημα του πλοίου κάθε πράγμα που έιναι καταχωρημένο στην απογραφή της αποσκευής του πλοίου. Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική καιόχι περιοριστική. Αμοιβά μηχανήματα νοούνται τα εφεδρικά, που υπάρχουν στο πλοίο και χρησιμεύουν προς αντικατάσταση των φθειρομένων όπως πχ άξονες, έλικες, άγκυρες. Αρμενα νοούνται τα προς ιστιοδρομία χρήσιμα όπως ιστία, ξάρτια, σχοινιά. Σύσκευα νοούνται όλα τα πράγματα που χρησιμεύουν για τις εργασίες στο πλοίο, βαρούλκα, αντλίες, άγκυρες, μηχανήματα τηλεπικοινωνίας, χάρτες, σημαίες. 2 Η προσαρμογή αυτή ισχύει, ως πρόταση, που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση ενός μελλοντικού Κλαδικού Σχεδίου ή Λογιστικού Οδηγού. 25

26 Οι προκαταβολές για την ναυπήγηση ή την αγορά των πλοίων μπορεί να απεικονίζονται στον κατάλληλο λογαρισμό 15.02, ή με κατά πλοίο και ναυπηγείο ανάλυση. Οι αποσβέσεις των πλοίων εντάσσοντι στο δευτεροβάθμιο λογαριασμό με τριτοβάθμιο κατά πλοίο ανάλυση. Αν όμως παρακολουθούμε τηναπεικόνιση τωνπλοίων στο λογαρισμό τότε οι αποσβέσεις εντάσσονται στο λογαριασμό 13,99,04. Τέλος πρέπει να αναφερθούμε και στην ιδιομορφία ελαχίστων ναυτιλιακών επιχειρήσεων, που εκτελούν με τα πλοία τους μεταφορές σε τακτικές γραμμές και διαθέτουν δικές τους λιμενικές εγκαταστάσεις. Η αξία των λιμενικών αυτών εγκαταστάσεων ενδείκνυται να παρακολουθείται στο β βάθμιο λογαριασμό ή ή ή του ΕΓΛΣ με ανάλυση κατά τις ανάγκες επιχειρήσεως. Γενική Λογιστική & Ναυτιλιακή Λογιστική 10 ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 10,00 Γήπεδα Οικόπεδα 10,01 Ορυχεία 10,02 Μεταλλεία 10,99 Αποσβεσμένες εδαφικές εκτάσεις 11 ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 11,00 Κτίρια Εγκαταστάσεις κτιρίων 11,01 Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών 11,99 Αποσβεσμένα κτίρια Εγκαταστάσεις κτιρίων τεχνικά έργα 12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 12,00 Μηχανήματα 12,01 Τεχνικές εγκαταστάσεις 12,99 Αποσβεσμένα μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις 13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 13,00 Αυτοκίνητα λεωφορεία 13,01 Λοιπά Επιβατικά αυτοκίνητα 13,02 Αυτοκίνητα φορτηγά Ρυμούλκες ειδικής χρήσης 13,03 Σιδηροδρομικά οχήματα 13,04 Πλωτά μέσα 13,04,00 Container Ships ,00 EMMA (όνομα πλοίου) 13,99 Αποσβεσμένα μεταφορικά μέσα 13,99,04 Αποσβεσμένα πλωτά μέσα 14 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 14,00 Επιπλα 14,01 Σκεύη 14,02 Μηχανές γραφείων 14,03 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 14,99 Αποσβ/να έπιπλα και αποσβ/νος λοιπός εξοπλισμός 15 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 15,01 Κτίρια Εγκαταστάσεις κτιρίων Τεχνικά έργα υπό εκτέλεση 15,02 Μηχανήματα Τεχνικές εγκαταστάσεις 15,09 Προκαταβολές κτήσεως παγίων στοιχείων 15,09,04 Προκαταβολές κτήσεως container ships 26

27 15,09,04,00Προκαταβολές κτήσεως EMMA Πλοία υπό μετασκευή 16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟ/ΣΕΙΣ & ΕΞ. ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 16,00 Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill) Εξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων 16,98 Προκ/λές κτήσεως ασώματων ακινητοποιήσεων 16,99 Αποσβεσμένες ασώματες ακινητοποιήσεις & αποσβ/να έξ.πολυετ. αποσβ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 18,00 Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 19 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΟΜΑΔΑ 2 η ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Αποθέματα3 είναι τα υλικά αγαθά που ανήκουν στην οικονομική μονάδα και τα οποία: (1) Προορίζονται να πωληθούν, κατά τη συνήθη πορεία των εγργασιών της, (2) βρίσκονται στη διαδικασία της παραγωγής και προορίζονται να πωληθούν, όταν πάρουν τη μορφή των έτοιμων προϊόντων, (3) προορίζονται να αναλωθούν για την παραγωγή έτοιμων αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, (4) προορίζονται να αναλωθούν για την καλή λειτουργία τη συντήρηση ή επισκευή, καθώς και την ιδιοπαραγωγή πάγιων στοιχείων, (5) προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη συσκευασία των έτοιμων προϊόντων ή εμπορευμάτων. Στην Ομάδα 2 των λογαριασμών του ΕΓΛΣ παρακολουθούνται τα αποθέματα της οικονομικής μονάδας, που προέρχονται, είτε από απογραφή, είτε από αγορά, είτε από ιδιοπαραγωγή και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είτε από ανταλλαγή, είτε από εισφορά σε είδος, είτε από δωρεά. Πρέπει να επισημάνουμε ότι αποθέματα έτοιμων και ημιτελών προϊόντων, όπως και υποπροϊόντων, υπολειμμάτων κτλ. Δεν συμβαίνει να υπάρχουν στη ναυτιλιακή επιχείρηση, λόγω της φύσεως και του σκοπού της, που είναι η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς. Η διατροφή των πληρωμάτων και των επιβατών ενός πλοίου, αλλά και η κίνηση αυτού επιβάλλουν την ύπαρξη κάποιων αποθεμάτων τροφίμων, ποτών, καυσίμων, λιπαντικών και άλλων αναλώσιμων υλικών και εφοδίων. Τα αποθέματα αυτά έχουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν από τον ανωτέρω ορισμό της έννοιας των αποθεμάτων. 3 Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, ΕΛΚΕΠΑ 1987 σελ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

11.12 Βήμα 10: Σύνταξη κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως

11.12 Βήμα 10: Σύνταξη κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως ΚΛ-4 / 31.12.2014 Χ 80.00 Λ/σμος γενικής εκμετάλλευσης 93 Π 86.99 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 93 Αιτιολογία: Μεταφορά του υπολοίπου του λογαριασμού 80.00 στο λογαριασμό 86.99. ΚΛ-5 / 31.12.2014 Χ 86.99

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] Ν 1041/1980 «Περί καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου» (ΦΕΚ Α 75/2.4.1980) [Άρθρα 47-49]...1 VΙΙ. Γενικόν Λογιστικόν Σχέδιον... 1 Άρθρον 47. Καθιέρωσις του θεσµού του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287 Ελεγκτική ναυτιλιακών επιχειρήσεων Πρόλογος των συγγραφέων 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Γενική εισαγωγή στον Έλεγχο 1. 0 Έννοια και είδη του ελέγχου. 19 1. 0. 0 Σύντοµη εισαγωγή. 19 1. 0. 1 Έλεγχος και ελεγκτική 20 1.

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στην Λογιστική...3 1.0 Στόχοι Κεφαλαίου... 3 1.1 Εισαγωγή... 4 1.2 Εξέλιξη της Λογιστικής...

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους. Ενότητα 1: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΓΛΣ) Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Λογιστική Κόστους. Ενότητα 1: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΓΛΣ) Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Λογιστική Κόστους Ενότητα 1: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΓΛΣ) Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους

Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Sales 256,796 251,778 Interests 23 92 Total Income 256,820 251,870

Sales 256,796 251,778 Interests 23 92 Total Income 256,820 251,870 KASTRO LTD INCOME STATEMENT Year 2014 Year 2013 Sales 256,796 251,778 Interests 23 92 Total Income 256,820 251,870 Operating Expenses 28,202 34,189 Extra Solidarity Tax 33,338 87,156 Interests 27,400 39,777

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Μεταγενέστερη Αποτίμηση (ΔΛΠ 16), Ζημίες Απομείωσης (ΔΛΠ 36) και Επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 20) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Αποτίμηση Παγίων μετά την Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40 Investment Property IAS 40 Σκοπός : Να καθορίσει το λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε ακίνητα και τις σχετικές γνωστοποιήσεις στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις Εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 1 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750

Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750 Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750 Expenses Extra Solidarity Tax 87,156 Operating Expenses 33,637 15,300 Interests 39,777 Depreciation

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε. ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.14823/22/Β/87/3 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ.

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ. ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ----------------------------------------- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ IDEAFON Α.Ε. ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως Παρ. 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Έννοια λογιστικής τυποποίησης Λογιστική Τυποποίηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΔΡΑ:ΑΥΛΑΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Α.Μ.Α.Ε. 22747/53/Β/90/23 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Χ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύγχρονο Λογιστήριο Οργάνωση με κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων Μηχανογράφηση ERP MIS Έμπειρα στελέχη με πολύπλευρες γνώσεις (ΕΓΛΣ-ΔΛΠ- ΔΠΧΠ - φορολογία)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.3.2005

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.3.2005 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (IFRS) Σελίδα Ισολογισμός 2 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα Ενότητα # 1:Παρουσίαση ΔΛΠ-ΤΕΙ Μαρία Ροδοσθένους Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 )

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«AELIOS IT CONSULTING P.C >>

«AELIOS IT CONSULTING P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «AELIOS IT CONSULTING P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 1. Αποθεματα εναρξης χρησης 1. Πωλησεις 20 Εμπορευματα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1) ΑΡΧΙΚΟ Ή ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ = ΑΜΕΣΑ ΥΛΙΚΑ + ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2) ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ = ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ + ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ 6) ΕΞΟΔΑ 3) ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ = ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ + ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Λογιστική Ισότητα Οικονομικοί Πόροι = Πηγές Προέλευσης Ενεργητικό =Υποχρεώσεις + Καθ. Θέση. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Λογιστική Ισότητα Οικονομικοί Πόροι = Πηγές Προέλευσης Ενεργητικό =Υποχρεώσεις + Καθ. Θέση. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις T.E.I Κρήτης, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Λογιστική και στην Ελεγκτική Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013 ΖΗΣΗΣ Β., Ph. D. Χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Εργασίες Προετοιμασίας Τέλους Χρήσης Οι απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται να γίνουν από το λογιστήριο της επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000

2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 8 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2006 (1/1 31/12/2006) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 330/20 16.12.2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2015/2343 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ASCOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης ΔΕΚΣΜΒΡΙΟΥ 2014-20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α Μ Α Ε 28031/01/Β/92/702 Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ

2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ 9986984770 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα