ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ)"

Transcript

1 Ο..Α..Σ..Π.. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ) ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

2 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Η µεγάλη ανάγκη για ένα κανονιστικό κείµενο Μελέτης των δοµητικών επεµβάσεων είχε αναγνωρισθεί από παλιά : Σ έναν σχετικά νέον τοµέα της επιστήµης και της τεχνολογίας, οι µέθοδοι σχεδιασµού δεν είναι κατασταλαγµένες άρα ο Μελετητής αναλαµβάνει µια δυσανάλογα µεγάλη ευθύνη όταν υιοθετεί µια συγκεκριµένη λογική σχεδιασµού ή µια συγκεκριµένη µέθοδο υπολογισµών. Αλλά και η οικονοµία και η ασφάλεια των κατασκευών δεν εξυπηρετούνται πάντοτε σωστά. Βασίµως λοιπόν ελπίζεται ότι το παρόν (3 ο) και τελικό Σχέδιο ενός Κανονισµού Επεµβάσεων σε υφιστάµενα κτίρια, θα είναι ιδιαίτερα χρήσιµο για τους Μηχανικούς και για το Κοινωνικό σύνολο ευρύτερα. 2. Απ την άλλη µεριά, όµως, οι ίδιες οι αιτίες που επιβάλλουν τη θέσπιση ενός τέτοιου Κανονισµού, καθιστούν δυσχερέστερη και τη σύνταξή του: Λόγω, ακριβώς, της πρόσφατης ανάπτυξης του επιστηµονικού και τεχνικού αυτού τοµέα, δεν έχει πάντοτε ολοκληρωθεί η σχετική έρευνα ή (συνηθέστερα) δεν έχει επιτευχθεί επαρκής διεθνής συµφωνία επί των σχετικών προβληµάτων. Απ αυτή την άποψη, η επιλογή των µεθόδων και η εναρµόνιση των τρόπων θεώρησης των θεµάτων που ακολουθήθηκαν σ αυτό το Σχέδιο Κανονισµού, υπόκεινται σε κριτική. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σε επίπεδο εθνικού Κανονισµού για τέτοια αντικείµενα, δεν διατίθενται έτοιµα κείµενα στη διεθνή βιβλιογραφία. Ο δρόµος άνοιξε µε την πρώτη έκδοση του ΕΚ και προωθήθηκε µε το σχέδιο ΕΚ8 του Μαρτίου Αλλά ακόµα και το αρµόδιο κεφάλαιο του ΕΚ8 δεν διαθέτει την πληρότητα την οποία απαιτούν οι καθηµερινές πρακτικές εφαρµογές. Τα ακόµα πιο επεξεργασµένα κανονιστικά κείµενα της FEMA, στις ΗΠΑ, καλύπτουν κυρίως τις γενικές αρχές και την Ανάλυση µ ό ν ο ν. Μέσα στο πλάισιο αυτών των δεδοµένων τοποθετείται το παρόν Σχέδιο Ελληνικού Κανονισµού, το οποίο αποπειράται να καλύψει ακόµα ευρύτερες ανάγκες της πράξης. 3. Το (1 ο ) Σχέδιο του Κανονισµού αυτού είχε τεθεί στην κρίση 23-µελούς Επιτροπής Συµβούλων, αποτελούµενης από τους εξής διακεκριµένους Ειδικούς της Χώρας (Μάρτιος 2004): Αβραµίδης Ι., Αναγνωστόπουλος Στ., Αναστασιάδης Κ., Αργυρού Μ., Βαγγελάτου Ο., Βάγιας Ι., Βαφειάδης Η., ραγκιώτης Θ., Ερµόπουλος Ι., Κανελλόπουλος Α., Καραµπίνης Α., Καρύδης Π., Κόλιας Β., Κουµούσης Β., Μακρυκώστας Β., Μυστακίδης Ε., Πανταζοπούλου Σ., Παπαδρακάκης Μ., Πενέλης Γ., Τέγος Ι., Τριανταφύλλου Α., Τσίρλης Φ., Χρονέας Ν. Εκτός από προφορικά σχόλια, η Συντακτική Επιτροπή έλαβε και γραπτές παρατηρήσεις από τους εξής Συµβούλους : Αβραµίδης Ι. Αναστασιάδης Κ., Αργυρού Μ., Βάγιας Ι., Βαφειάδης Η., Ερµόπουλος Ι., Κανελλόπουλος Α., Μακρυκώστας Ε., Τέγος Ι., Τριανταφύλλου Α., Χρονέας Ν. Ολα τα σχόλια και οι παρατηρήσεις ελήφθησαν υπόψη, και απαντήθηκαν εγγράφως προς τον κάθε Σύµβουλο.

3 4. Το (2 ο ) Σχέδιο συντάχθηκε λαµβάνοντας υπόψη τις πιοπάνω απόψεις, καθώς και τις εν τω µεταξύ εξελίξεις της διεθνούς βιβλιογραφίας και των ερευνών που χρηµατοδότησε ο ΟΑΣΠ. Το 2 ο αυτό Σχέδιο ελέγχθηκε άλλη µιά φορά (Ιούνιος 2006 έως Ιούλιος 2007) από τα εξής 10 έγκριτα Μελετητικά Γραφεία : Βαδαλούκας & Υιός, όµος, Denco, Οµετε, Οτµ-Τέµνουσα, Πενέλης Γ., Τσίρλης Φ., Παγώνης-Χρονέας-Κινάτος, Παπαθανασίου Α., ΙΤΣΑΚ.Τα πιοπάνω Γραφεία προσφέρθηκαν εθελοντικά να εκπονήσουν και να παραδώσουν ισάριθµες µελέτες µε σκοπό τον έλεγχο της γενικής εφαρµοσιµότητας του Σχεδίου αυτού του Κανονισµού.Οι µελέτες αυτές έκπονήθηκαν επί συγκεκριµένων παραδειγµάτων κτιρίων τα οποία προετοίµασε η Επιτροπή. 5. Το παρόν (3 ο ) και τελικο Σχέδιο του Κανονισµού, συντάχθηκε λαµβάνοντας υπόψη τα συµπεράσµατα και τα σχόλια που προέκυψαν από τις πιοπάνω µελέτες και αφού επιλύθηκαν και δόθηκαν απαντήσεις στα σχετικά προβλήµατα.το Σχέδιο αυτό πρό της οριστικής υποχρεωτικής εφαρµογής του ως εθνικού Κανονισµού,θα τεθεί σε δηµόσιο διάλογο ενώ θα παρουσιάζεται µε Σεµινάρια σ όλη τη Χώρα. 6. Οπως είναι φυσικό, ένα σχέδιο Κανονισµού είναι επιδεκτικό περαιτέρω βελτίωσεων για την άρση ενδεχοµένων ελλείψεων.αλλωστε εκεί αποσκοπεί και ο δηµόσιος διάλογος για τον εντοπισµό των σηµείων στα οποία θα κριθούν αναγκαίες οι βελτιώσεις αυτές.ηδη η Επιτροπή έχει εντοπίσει µερικά σηµεία στα οποία θα χρειαζόταν βελτίωση: (α) Μερικές ασυµβατότητες µεταξύ Κεφαλαίων ως προς τους συµβολισµούς, (β) Αναφορά σε συστήµατα φορέων µε πλάκες επί υποστυλωµάτων ή τοιχωµάτων χωρίς δοκούς, (γ) Περί δείκτου συµπεριφοράς q σε µικτά συστήµατα φορέων οι οποίοι περιλαµβάνουν δοµικά στοιχεία οπλισµένου σκυροδέµατος σε συνδιασµό µε χαλύβδινα. 7. Μία τελική παρατήρηση αφορά την αναζήτηση του ``βελτίστου ανάµεσα στις αντιθετικές απαιτήσεις τις οποίες συνήθως έχουµε από έναν Κανονισµό : Να είναι αφενός πλήρης, επιστηµονικά συντεταγµένος, ασφαλής, οικονοµικός, και νοµικώς συνεπής αλλά να είναι κι όσο γίνεται απλός και γρήγορος στην εφαρµογή. Τα τελευταία χρόνια, στη Χώρα µας, έχει γίνει σηµαντική πρόοδος προς την πρώτη κατεύθυνση εν αντιθέσει µε την προηγούµενη γενεά Κανονισµών. Ειδικότερα, τώρα,για το αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού υπάρχουν δύο τουλάχιστον λόγοι οι οποίοι οδηγούν σε µίαν (αναπόφευκτη) πρόσθετη ``περιπλοκότητα. α) Εδώ, δεν έχουµε να κάνουµε µε ένα νέο δόµηµα στο οποίο, µέσω της Μελέτης µας, θα προσδώσουµε τις επιθυµητές ιδιότητες (όπως τις υπαγορεύει η σύγχρονη επιστήµη και τεχνική), αλλά έχουµε να κάνουµε µε ένα υπάρχον δόµηµα του οποίου οι ποικίλες συµπεριφορές πρέπει πρώτα να γίνουν κατανοητές, κι ύστερα να τροποποιηθούν. ιπλή δηλαδή η δυσχέρεια.

4 β) Στο αντικείµενο των επεµβάσεων, εκτός απ τη συµπεριφορά των πρόσθετων υλικών και στοιχείων που θα χρησιµοποιηθούν, οφείλοµε να µελετήσοµε και την σκοπούµενη συµπεριφορά των διεπιφανειών ανάµεσα στα υφιστάµενα και τα νέα υλικά ή στοιχεία. Πάλι διπλή δουλειά δηλαδή. Αν µάλιστα ληφθεί υπόψη ότι οι σχετικές επιστηµονικές γνώσεις δεν έχουν πλήρως εισαχθεί και στη διδασκαλία των πανεπιστηµιακών µας Σχολών, ο Κανονισµός των δοµητικών επεµβάσεων αναλαµβάνει κι έναν πρόσθετο ρόλο ``αναλυτικότερης παρουσίασης των αντικειµένων. Το σύνολο των πιο πάνω δυσχερειών, εύκολα ενδέχεται να δηµιουργήσει την εντύπωση µιας ``άσκοπης περιπλοκότητας. Στην πραγµατικότητα όµως, η φύση του αντικειµένου δεν επιτρέπει περαιτέρω απλοποιήσεις του Κανονισµού, χωρίς τον κίνδυνο της ρετσετολογίας. Η Επιτροπή έχει συντάξει σχετικές ατιολογικές σηµειώσεις και αναφορές στη βιβλιογραφία για τα κυριώτερα Κεφάλαια του Κανονισµού. Αθήνα, Φεβρουάριος 2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θ. Π. Τάσιος Χ. Κωστίκας (Επιστηµονικός υπεύθυνος) (Συντονιστής) Συντακτική Οµάδα Αµπακούµκιν Β., Βιντζηλαίου Ε., Βλάχος Ι., Βουγιούκας Ε., ρίτσος Σ., Θεοδωράκης Σ., Κάππος Α., Πλαϊνης Π., Σπανός Χ., Στυλιανίδης Κ., Φαρδής Μ., Χρονόπουλος Μ. Μέλη : Γκαζέτας Γ., Κρεµέζης Π., Σπυράκος Κ.

5 ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ) - ΣΧΕ ΙΟ 3 - Φεβρουάριος 2009 ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (ANTIKEIMENO ) ΣΚΟΠΟΣ - ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 1.1 (Αντικείµενο) Σκοπός Σκοπός του Κανονισµού Σχόλια του Κανονισµού ιατάξεις υποχρεωτικής εφαρµογής 1.2 Πεδίο Εφαρµογής Γενικά οµήµατα χωρίς βλάβες οµήµατα µε βλάβες 1.3 Υποχρεώσεις και ευθύνες των παραγόντων σχεδιασµού Εκτέλεσης των έργων όπως και των χρηστών Γενικά Υποχρεώσεις Ευθύνες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ 2.1 Αποτίµηση υφιστάµενων δοµηµάτων Γενικά Σκοπός Συλλογή στοιχείων Αρχές αποτίµησης Γενικότητες Π-1

6 ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ) - ΣΧΕ ΙΟ 3 - Φεβρουάριος 2009 ΚΕΙΜΕΝΟ Συνεκτίµηση των τοιχοποιιών πλήρωσης 2.2 Στόχοι αποτίµησης και ανασχεδιασµού Γενικά Στάθµες επιτελεστικότητας φέροντος οργανισµού 2.3 Γενικές αρχές λήψης αποφάσεων για επέµβαση Ορισµοί Μετασεισµικά άµεσα µέτρα ασφαλείας Προσεισµικές και µετασεισµικές επεµβάσεις Κριτήρια επιλογής και τύποι δοµητικής επέµβασης Τύποι επεµβάσεων και οι συνέπειές τους 2.4 Ανασχεδιασµός Γενικά Σύλληψη και προκαταρκτικός σχεδιασµός Ανάλυση Γενικότητες Συνεκτίµηση των τοιχοποιιών πλήρωσης Μέθοδοι ανάλυσης Κύρια (ή πρωτεύοντα) και δευτερεύοντα στοιχεία Έλεγχος ασφαλείας Επαλήθευση του επιλεγέντος δείκτη συµπεριφοράς ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΜΗΜΑΤΟΣ 3.1 Γενικά 3.2 Αποτύπωση Φέροντος Οργανισµού 3.3 Ιστορικό 3.4 Καταγραφή Βλαβών 3.5 ιερευνητικές Εργασίες Π-2

7 ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ) - ΣΧΕ ΙΟ 3 - Φεβρουάριος 2009 ΚΕΙΜΕΝΟ Γενικά Αποτύπωση αφανών στοιχείων Μηχανικά χαρακτηριστικά υλικών δόµησης Έδαφος θεµελίωσης Άλλοι παράγοντες 3.6 Στάθµη Αξιοπιστίας εδοµένων (Σ.Α..) Γενικά Κατηγορίες Σ.Α Επιπτώσεις της Σ.Α.. στην Αποτίµηση και τον Ανασχεδιασµό Κριτήρια καθορισµού της Σ.Α Ελάχιστες απαιτήσεις διερεύνησης για τα χαρακτηριτικά των υλικών Αξιολόγηση αποτελεσµάτων Ορισµός των Σ.Α Σκυρόδεµα Γενικά Μέθοδοι εκτίµησης της αντοχής Απαιτούµενο πλήθος δοκιµών - Σ.Α Χάλυβας Χάλυβας οπλισµού Χάλυβας προεντάσεως Τοίχοι πληρώσεως Στάθµη αξιοπιστίας γεωµετρικών δεδοµένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΒΑΣΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 4.1 Η λογική των ελέγχων, η ανίσωση ασφαλείας Π-3

8 ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ) - ΣΧΕ ΙΟ 3 - Φεβρουάριος 2009 ΚΕΙΜΕΝΟ Έλεγχος ασφαλείας Ανίσωση ασφαλείας Εφαρµογή γραµµικών µεθόδων ανάλυσης Εφαρµογή µή γραµµικών µεθόδων ανάλυσης 4.2 Στάθµες αξιοπιστίας δεδοµένων 4.3 Πρόσθετες ιατάξεις 4.4 Βασικές Μεταβλητές ράσεις Βασικές δράσεις ( µή - σεισµικές) Τυχηµατικές δράσεις (σεισµός) Φάσµατα απόκρισης υσκαµψίες Συνδυασµοί δράσεων Αντιστάσεις 4.5 Επιµέρους συντελεστές ασφαλείας Για τα προσοµοιώµατα Για τις δράσεις (οριακές καταστάσεις αστοχίας) Για τις ιδιότητες των υλικών (οριακές καταστάσεις αστοχίας) Υφιστάµενα υλικά Προστιθέµενα υλικά Μέσες τιµές ιδιοτήτων των υλικών 4.6 Ενιαίος δείκτης συµπεριφοράς q Γενικά Αποτίµηση Ανασχεδιασµός 4.7 Τοπικοί δείκτες πλαστιµότητας m Γενικά Αποτίµηση Π-4

9 ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ) - ΣΧΕ ΙΟ 3 - Φεβρουάριος 2009 ΚΕΙΜΕΝΟ Ανασχεδιασµός 4.8 Σεισµική αλληλόδραση γειτονικών κτιρίων Παράρτηµα 4.1 Βασικά δεδοµένα για τις αντιστάσεις των υλικών Παράρτηµα 4.2 Οι επιµέρους παράγοντες που διαµορφώνουν τον ενιαίο δείκτη q Παράρτηµα 4.3 Τιµές της ανηγµένης τέµνουσας βάσεως υπό σεισµόν Παράρτηµα 4.4 Η λογική των ελέγχων ασφαλείας αναλόγως της επιτελεστικότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 5.1 Γενικές αρχές Μέθοδοι ανάλυσης Κύρια και δευτερεύοντα στοιχεία Έλεγχοι ασφαλείας Αντιστάσεις στοιχείων (για την ανάλυση) 5.2 Σεισµικές δράσεις για την ανάλυση 5.3 Προσεγγιστική ανάλυση 5.4 Γενικές απαιτήσεις προσοµοίωσης και ελέγχων Βασικές παραδοχές Συνεκτίµηση της στρέψης Προσοµοίωση κύριων και δευτερευόντων στοιχείων Π-5

10 ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ) - ΣΧΕ ΙΟ 3 - Φεβρουάριος 2009 ΚΕΙΜΕΝΟ Παραδοχές για τις δυσκαµψίες και τις αντιστάσεις Μορφολογία ιαφράγµατα Επιρροές 2ας τάξεως Στατικές επιρροές 2ας τάξεως υναµικές επιρροές 2ας τάξεως Αλληλεπίδραση εδάφους-θεµελίωσης Απλοποιηµένη διαδικασία Λεπτοµερής προσοµοίωση Χωρική επαλληλία δράσεων Συνδυασµός δράσεων για την αποτίµηση ή τον ανασχεδιασµό Έλεγχος ανατροπής Ελαστικές µέθοδοι Ανελαστικές µέθοδοι 5.5 Ελαστική στατική ανάλυση Ορισµοί είκτης ανεπάρκειας δοµικού στοιχείου Μορφολογική κανονικότητα Προϋποθέσεις εφαρµογής Βάσεις της µεθόδου Προσδιορισµός της ιδιοπεριόδου Προσδιορισµός των εντατικών µεγεθών και παραµορφώσεων Υπολογισµός ισοδύναµων στατικών φορτίων στη µέθοδο του καθολικού δείκτη συµπεριφοράς Υπολογισµός ισοδύναµων στατικών φορτίων στη µέθοδο των τοπικών δεικτών συµπεριφοράς Π-6

11 ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ) - ΣΧΕ ΙΟ 3 - Φεβρουάριος 2009 ΚΕΙΜΕΝΟ Κατανοµή των σεισµικών φορτίων υνάµεις στα διαφράγµατα 5.6 Ελαστική δυναµική ανάλυση Προϋποθέσεις εφαρµογής Βάσεις της µεθόδου Προσοµοίωση και ανάλυση Γενικά Μέθοδος φάσµατος απόκρισης Μέθοδος χρονοϊστορίας της απόκρισης Προσδιορισµός των εντατικών µεγεθών και παραµορφώσεων Τροποποίηση των απαιτούµενων µεγεθών ιαφράγµατα 5.7 Ανελαστική στατική ανάλυση Βάσεις της µεθόδου Σκοπός της ανάλυσης Βασικές παραδοχές της µεθόδου Προϋποθέσεις εφαρµογής Προσοµοίωση και ανάλυση Γενικά Καθορισµός του κόµβου ελέγχου Κατανοµή σεισµικών φορτίων καθύψος Εξιδανικευµένη καµπύλη δύναµης-µετακίνησης Προσδιορισµός ιδιοπεριόδου Ανάλυση του προσοµοιώµατος Προσδιορισµός των εντατικών µεγεθών και παραµορφώσεων Γενικά Στοχευόµενη µετακίνηση ιαφράγµατα Π-7

12 ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ) - ΣΧΕ ΙΟ 3 - Φεβρουάριος 2009 ΚΕΙΜΕΝΟ 5.8 Ανελαστική δυναµική ανάλυση Προϋποθέσεις εφαρµογής Βάσεις της µεθόδου Προσοµοίωση και ανάλυση Γενικά Σεισµική δράση Μέθοδος χρονοϊστορίας της απόκρισης Προσδιορισµός των εντατικών µεγεθών και παραµορφώσεων 5.9 Τοιχοποιίες πλήρωαης Απαλλαγή από την υποχρέωση συνεκτίµησης Κριτήρια δυσµενούς επιρροής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 6.1 Προσοµοιώµατα µηχανισµών µεταφοράς δυνάµεων Μεταφορά δυνάµεων από σκυρόδεµα σε σκυρόδεµα Θλίψη στην διεπιφάνεια µεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέµατος Θλίψη προρηγµατωµένου σκυροδέµατος Συνοχή µεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέµατος Τριβή µεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέµατος Τριβή λόγω λειτουργίας σφιγκτήρα του οπλισµού Μεταφορά δυνάµεων µέσω στρώσεως εποξειδικής κόλλας Μεταφορά δυνάµεων από χάλυβα σε σκυρόδεµα µέσω αγκυρίων και βλήτρων Εξόλκευση ράβδων οπλισµού ράση βλήτρου των ράβδων οπλισµού Σχεδιασµός εµπηγνυόµενων στοιχείων Απλοποιηµένος υπολογισµός µεταφοράς διατµητικών δυνάµεων µέσω ωπλισµένων διεπιφανειών Π-8

13 ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ) - ΣΧΕ ΙΟ 3 - Φεβρουάριος 2009 ΚΕΙΜΕΝΟ Αγκύρωση ελασµάτων από χάλυβα ή ΙΩΠ ή υφασµάτων από ΙΩΠ σε σκυρόδεµα 6.2 Περίσφιγξη σκυροδέµατος Περίσφιγξη µέσω συνδετήρων ή συνεχούς ελάσµατος από χάλυβα Άλλες µορφές περίσφιγξης Περίσφιγξη µέσω ΙΩΠ 6.3 Ενίσχυση µατίσµατος µέσω εξωτερικής περίσφιγξης 6.4 ιαγράµµατα ροπών-καµπυλοτήτων 6.5 ιαθέσιµη πλαστική γωνία στροφής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 7.1 Εισαγωγή Σκοπός Βασικά χαρακτηριστικά µηχανικής συµπεριφοράς δοµικών στοιχείων Ορισµοί Καµπύλη εντατικού µεγέθους-παραµόρφωσης F-δ Οιονεί ελαστικός κλάδος και διαρροή Μετελαστικός κλάδος Παραµόρφωση αστοχίας και πλαστιµότητα Αποµένουσα αντοχή Πλάστιµη και ψαθυρή συµπεριφορά 7.2 Συµπεριφορά (αντίσταση, δυσκαµψία και ικανότητα παραµόρφωσης) υφισταµένων στοιχείων χωρίς βλάβες, ή νέων στοιχείων Εντατικό µέγεθος αντίστασης διαρροής ή αστοχίας στοιχείου Παραµόρφωση διαρροής στοιχείου Π-9

14 ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ) - ΣΧΕ ΙΟ 3 - Φεβρουάριος 2009 ΚΕΙΜΕΝΟ Ενεργός υσκαµψία στοιχείων ΟΣ Παραµορφώσεις Aστοχίας στοιχείων ΟΣ Παραµορφώσεις κατά την αστοχία από κάµψη Παραµόρφωση κατά την αστοχία από τέµνουσα ιατµητική αντοχή κόµβων Εκτίµηση ενιαίου δείκτη συµπεριφοράς q Γενικά Συσχέτιση δείκτη q και δεικτών πλαστιµότητας συνολικής µετακίνησης και µετακινήσεων στοιχείων, βλ. και Παρ Συµπεριφορά βλαµµένων στοιχείων χωρίς επισκευή 7.4 Συµπεριφορά Τοιχοπληρώσεων Άοπλες Τοιχοπληρώσεις Ωπλισµένες Τοιχοπληρώσεις Παράρτηµα 7Α Αναλυτικός υπολογισµός καµπυλότητας διαρροής διατοµής οπλισµένου σκυροδέµατος µε ορθογωνική θλιβόµενη ζώνη Παράρτηµα 7Β Πίνακες υπολογισµού γωνίας στροφής χορδής στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος κατά την αστοχία και πλαστικής γωνίας στροφής κατά την καµπτική αστοχία στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε ορθογωνική θλιβόµενη ζώνη Παράρτηµα 7Γ Μείωση διατµητικής αντοχής στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε την ανακύκλιση των µετελαστικών µετακινήσεων Παράρτηµα 7 Ενδεικτικές τιµές µειωτικών συντελεστών r για τα µηχανικά χαρακτηριστικά βλαµµένων στοιχείων χωρίς επισκευή ή ενίσχυση Π-10

15 ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ) - ΣΧΕ ΙΟ 3 - Φεβρουάριος 2009 ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 8.1 Γενικές Απαιτήσεις Εισαγωγή Αντίσταση διεπιφάνειας Αντίσταση διεπιφάνειας σε θλίψη Αντίσταση διεπιφάνειας σε εφελκυσµό ιατµητική αντίσταση διεπιφάνειας Εντατικά µεγέθη που δρουν στη διεπιφάνεια Μέγιστα και ελάχιστα 8.2 Επεµβάσεις σε Κρίσιµες Περιοχές Ραβδόµορφων οµικών Στοιχείων Επεµβάσεις µε σκοπό την ικανότητα έναντι µεγεθών ορθής έντασης Τοπική αποκατάσταση βλαµµένης περιοχής Αποκατάσταση ανεπαρκών µηκών παράθεσης ράβδων οπλισµού Επεµβάσεις µε στόχο την ενίσχυση της εφελκυόµενης ζώνης έναντι ορθής έντασης Επεµβάσεις µε στόχο την ενίσχυση της θλιβόµενης ζώνης έναντι ορθής έντασης Μανδύες υποστυλωµάτων µε στόχο την σύγχρονη ενίσχυση της εφελκυόµενης και θλιβόµενης ζώνης Επεµβάσεις µε στόχο την αύξηση της φέρουσας ικανότητας έναντι τέµνουσας Ανεπάρκεια έναντι λοξής θλίψης κορµού Ανεπάρκεια οπλισµού διάτµησης Επεµβάσεις µε στόχο την αύξηση της τοπικής πλαστιµότητας Επεµβάσεις µε στόχο την αύξηση της δυσκαµψίας 8.3 Επεµβάσεις σε Κόµβους Πλαισίων Ανεπάρκεια λόγω διαγώνιας θλίψης κόµβου Π-11

16 ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ) - ΣΧΕ ΙΟ 3 - Φεβρουάριος 2009 ΚΕΙΜΕΝΟ Ανεπάρκεια οπλισµού κόµβου Προσθήκη µανδύα από οπλισµένο σκυρόδεµα σε κόµβο Προσθήκη χιαστί κολλάρων από χαλύβδινα στοιχεία σε κόµβο Προσθήκη επικολλητών ελασµάτων από χάλυβα ή υφασµάτων από ινοπλισµένα πολυµερή σε κόµβο Αποκατάσταση ίσης διατοµής και προσθήκη οπλισµών σε κόµβο 8.4 Επεµβάσεις σε Τοιχώµατα Επεµβάσεις σε τοίχωµα µε στόχο την ικανότητα έναντι µεγεθών ορθής έντασης Τοπική αποκατάσταση βλαµµένης περιοχής Αποκατάσταση ανεπαρκών αναµονών Επεµβάσεις µε στόχο την εντός επιπέδου αύξηση της καµπτικής ικανότητας Επεµβάσεις µε στόχο την αύξηση της φέρουσας ικανότητας τέµνουσας σε τοίχωµα Ανεπάρκεια έναντι λοξής θλίψης κορµού Ανεπάρκεια οπλισµού διάτµησης Ολίσθηση Τοιχώµατος Επεµβάσεις σε τοίχωµα µε στόχο την αύξηση της πλαστιµότητας Επεµβάσεις µε στόχο την αύξηση της δυσκαµψίας Έλεγχος διεπιφανειών ενισχυόµενων τοιχωµάτων 8.5 Εµφάτνωση Πλαισίων Γενικότητες Προσθήκη απλού γεµίσµατος Τοιχωµατοποίηση πλαισίων Εµφατνώσεις πάχους µικρότερου ή ίσου µε το πλάτος της δοκού Εµφατνώσεις πάχους µεγαλύτερου του πλάτους της δοκού Τα εκατέρωθεν περιβαλλόµενα υποστυλώµατα του πλαισίου Πλαστιµότητα Ενίσχυση υφιστάµενων τοίχων πληρώσεως Π-12

17 ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ) - ΣΧΕ ΙΟ 3 - Φεβρουάριος 2009 ΚΕΙΜΕΝΟ Προσθήκη ράβδων δικτύωσης, µετατροπή πλαισίων σε κατακόρυφα δικτυώµατα Εισαγωγή Τύποι ράβδων δικτύωσης Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες ράβδων δικτύωσης Τύποι ραβδωτών δικτυώσεων ιαστασιολόγηση ράβδων δικτύωσης χωρίς εκκεντρότητα ιαστασιολόγηση ράβδων δικτύωσης µε εκκεντρότητα Έλεγχος των δοµικών στοιχείων του πλαισιώµατος Ο.Σ. 8.6 Προσθήκη Νέων Παράπλευρων Τοιχωµάτων Εισαγωγή Σύνδεσµοι Θεµελίωση νέων τοιχωµάτων ιαφράγµατα 8.7 Επεµβάσεις σε Στοιχεία Θεµελίωσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 Σκοπός 9.2 Για στάθµη επιτελεστικότητας «Άµεση χρήση µετά το σεισµό» 9.3 Για στάθµη Επιτελεστικότητας «Προστασία ζωής» ή «Αποφυγή οιονεί-κατάρρευσης» Ανελαστική ανάλυση Ελαστική ανάλυση Μέθοδος τοπικών δεικτών πλαστιµότητας m Oιονεί - ελαστική µέθοδος σχεδιασµού µε χρήση ενιαίου δείκτη συµπεριφοράς q Μή-φέροντα στοιχεία εκτός τοιχοπληρώσεων Π-13

18 ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ) - ΣΧΕ ΙΟ 3 - Φεβρουάριος 2009 ΚΕΙΜΕΝΟ Παράρτηµα 9 Α Συνοπτική παρουσίαση της λογικής των ελέγχων ασφαλείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 10.1 Φάση Αποτίµησης Έκθεση συλλογής Στοιχείων και Πληροφοριών Εκθεση Αποτύπωσης-Τεκµηρίωσης Γενικά σχέδια αποτύπωσης του φέροντος οργανισµού και παρουσίασης των βλαβών Έκθεση αποτίµησης Φέρουσας Ικανότητας Έκθεση Λήψης Αποφάσεων-Προτάσεις επεµβάσεων Τεύχη υπολογισµών, αναλύσεων και ελέγχων 10.2 Φάση ανασχεδιασµού Έκθεση εφαρµογής επεµβάσεων Γενικά σχέδια περιγραφής των επεµβάσεων Σχέδια λεπτοµερειών Πρότυπα υλικών,προδιαγραφές εργασιών και απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου Εκθεση µέτρων συντήρησης Τεύχη υπολογισµών, αναλύσεων και ελέγχων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 11.1 Κατασκευή Τεχνική γνώση και εµπειρία προσωπικού κατασκευής Απαιτούµενα προσόντα αναδόχου κατασκευαστή Υποχρεώσεις και Ευθύνες Κατασκευαστή 11.2 ιασφάλιση Ποιότητας Π-14

19 ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ) - ΣΧΕ ΙΟ 3 - Φεβρουάριος 2009 ΚΕΙΜΕΝΟ Γενικά Πρόγραµµα διαδικασιών και ελέγχων Επίβλεψη Σκοπός Τεχνική γνώση και εµπειρία προσωπικού επίβλεψης Απαιτούµενες ενέργειες του επιβλέποντος Ποιοτικός έλεγχος Γενικά-Ορισµοί Ελεγχοι παραγωγής Ελεγχοι για την παραλαβή του έργου 11.3 Συντήρηση Γενικά Περιοδικές επιθεωρήσεις Ενδείξεις βλάβης Π-15

20 ΣΥΜΒΟΛIΣΜΟΙ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κεφάλαιο Α b εµβαδόν µατιζοµένης ράβδου 8 Α c εµβαδόν διατοµής σκυροδέµατος 7 Α cδ εµβαδόν διεπιφάνειας 8 Αj εµβαδόν διατοµής οπλισµού περίσφιξης µε µορφή κολάρων 8 Αj εµβαδόν διατοµής του απαιτούµενου εξωτερικού οπλισµού διάτµησης 8 Α jδ εµβαδόν διατοµής χαλύβδινων στοιχείων (χιαστί κολλάρων) σε κάθε διαγώνια διεύθυνση 8 Αj h εµβαδόν οριζόντιου οπλισµού του µανδύα 8 Α jv εµβαδόν κατακόρυφου οπλισµού του µανδύα 8 Α s εµβαδόν διατοµής ράβδου διαµήκους οπλισµού 6,7 Α sb εµβαδόν διατοµής αναρτήρα 8 Α sδ εµβαδόν εγκάρσιου οπλισµού 8 Α sh συνολική διατοµή οριζοντίων σκελών συνδετήρων 7 Α so εµβαδόν διατοµής εφελκυόµενου οπλισµού στο αρχικό στοιχείο 8 Α sw εµβαδόν διατοµής συνδετήρα 8 Β πλάτος κατανοµής θλιπτικής δύναµης 8 C 0 συντελεστής που συσχετίζει την φασµατική µετακίνηση µε την µετακίνηση στην κορυφή του κτιρίου 5 C 1 λόγος ανελαστικής προς ελαστική µετακίνηση 5 C 2 συντελεστής που λαµβάνει υπόψη την επιρροή του σχήµατος του βρόγχου υστέρησης στη µέγιστη µετακίνηση 5 C 3 συντελεστής που λαµβάνει υπόψη την επαύξηση των µετακινήσεων λόγω φαινοµένων β τάξης 5 C m συντελεστής δρώσας µάζας 5 C t συντελεστής για την εµπειρική εκτίµης της ιδιοπεριόδου 5 D διάµετρος διατοµής 8 ΕΑ ρ δυστένεια διαγωνίου (Αρ=t b) 7 E µέτρο ελαστικότητας γενικώς 4,7 E c µέτρο ελαστικότητας σκυροδέµατος 7 E j µέτρο ελαστικότητας ινοπλισµένου πολυµερούς, υλικού περίσφιγξης 6,8 Ε FRP µέτρο ελαστικότητας σύνθετου υλικού 6 E s µέτρο ελαστικότητας χάλυβα 6,8 F εντατικό µέγεθος («δύναµης», γενικώς) 4,7,9 F cm θλίβουσα δύναµη µανδύα 8 F i σεισµικό φορτίο ορόφου i 5 F j επιστρατευόµενη αξονική υλικού περίσφιγξης F jδ διαγώνια εφελκυστική δύναµη στον κόµβο 8 F px συνολική αδρανειακή δύναµη διαφράγµατος στο επίπεδο x 5 F res παραµένουσα αντοχή 4,7 F sd δρώσα τέµνουσα 6 Σ-1

21 Κεφάλαιο F ud τιµή σχεδιασµού διατµητικής αντίστασης διεπιφάνειας (λόγω βλήτρου, λόγω τριβής, συνολική-κατά περίπτωση) 6 F y οριακή αντοχή (=F u ) 4,7 GΑ φ δυστµησία φατνώµατος (Α φ =t l) 7 Η tot ύψος δοµήµατος ολικό 7 Η ορ ύψος ορόφου δοµήµατος 7 Ι c ροπή αδράνειας αρηγµάτωτης διατοµής 7 K ελαστική δυσκαµψία (F y /δ y ) 7 K e ισοδύναµη πλευρική δυσκαµψία 5 K o ελαστική πλευρική δυσκαµψία (στερότητα) 5 K χ πλευρική δυσκαµψία της θεµελίωσης K φ στροφική δυσκαµψία της θεµελίωσης L µήκος διαγωνίου 7 L µήκος διαγωνίου 7 L av διατιθέµενο µήκος αγκύρωσης του οπλισµού ενίσχυσης 8 L b θεωρητικό µήκος δοκού 7 L bn καθαρό µήκος δοκού 7 L e ενεργό µήκος αγκύρωσης 8 L pl µήκος πλαστικής άρθρωσης 5 L s µήκος διάτµησης 7 Μ καµπτική ροπή 4,9 M Ed καµπτική ροπή στην κατώτατη διατοµή του στοιχείου από την ανάλυση 9 M EW καµπτική ροπή στη βάση τοιχώµατος από την ανάλυση 9 Μ id ροπή στο άκρο i στοιχείου γιά τον ικανοτικό υπολογισµό τέµνουσας δύναµης 9 Μ Rb καµπτική αντίσταση δοκού 7,9 Μ Rbi καµπτική αντίσταση δοκού στο άκρο i 9 Μ Rc καµπτική αντίσταση υποστυλώµατος 7,9 Μ Rc,i καµπτική αντίσταση υποστυλώµατος στο άκρο i 9 Μ Rd ροπή αντοχής 9 Μ Rd καµπτική αντίσταση στην κατώτατη διατοµή του στοιχείου 9 Μ RW καµπτική αντίσταση στη βάση τοιχώµατος 9 Μ u καµπτική ροπή αστοχίας 7 Μ vu ροπή τη στιγµή της διατµητικής αστοχίας 7 Μ y ροπή διαρροής 7 Μ yb ροπή διαρροής δοκού 7 Μ yc ροπή διαρροής υποστυλώµατος 7 N αξονική δύναµη 4,7 Ν bd µέγιστη εφελκυστική δύναµη αγκυρίου για αστοχία συνάφειας µεταξύ αγκυρίου και συνδετικού υλικού 6 Ν cd µέγιστη εφελκυστική δύναµη αγκυρίου για εξόλκευση αγκυρίου και κόλλας από το περιβάλλον σκυρόδεµα 6 Ν Ε αξονική δύναµη µανδύα λόγω σεισµού 8 Ν M θλιπτική δύναµη µανδύα λόγω καµπτικής ροπής µετά την επέµβαση 8 Ν ud τιµή σχεδιασµού αντίστασης αγκυρίου έναντι αξονικής δράσης 6 Ν Sd τιµή σχεδιασµού για αξονική δράση 6 Σ-2

22 Κεφάλαιο Ν v αξονική δύναµη µανδύα λόγω πρόσθετων αξονικών φορτίων 8 Ν yd εφελκυστική δύναµη διαρροής αγκυρίου 6 R αντίσταση (γενικά) R d τιµή αντιστάσεως (σχεδιασµού και επανελέγχου) 4,9 R κ αντιπροσωπευτική τιµή ιδιοτήτων υλικών που υπεισέρχονται στις αντιστάσεις και προσδιορίζοντια µε ορισµένη πιθανότητα υποσκελίσεως (υπερβάσεως) 4 R id αντίσταση της σύνδεσης στην διεπιφάνεια 8 R m διαθέσιµη αντίσταση στοιχείου 5 S δράση (γενικά), ή εντατικό µέγεθος λόγω των δράσεων του σεισµικού συνδυασµού 4,5 S d τιµή σχεδιασµού και επανελέγχου δράσεων 4,9 S Ε εντατικό µέγεθος από την (ελαστική) ανάλυση 5,9 S Fd τιµή σχεδιασµού οποιουδήποτε εντατικού µεγέθους για τον έλεγχο του εδάφους και του στοιχείου θεµελίωσης 9 S F,E τιµή σχεδιασµού εντατικού µεγέθους για τον έλεγχο του εδάφους και του στοιχείου θεµελίωσης από ελαστική ανάλυση για τη σεισµική δράση 9 S F,G τιµή σχεδιασµού εντατικού µεγέθους για τον έλεγχο του εδάφους και του στοιχείουθεµελίωσης από την ανάλυση για δράσεις βαρύτητας που περιλαµβάνονται στον σεισµικό συνδυασµό δράσεων 9 S id δύναµη που δρα στην διεπιφάνεια 8 S κ αντιπροσωπευτική τιµή δράσεως 4 S y στατική ροπή προστιθέµενου τµήµατος ως προς το Κ.Β. της διατοµής 8 Τ θεµελιώδης ιδιοπερίοδος κτιρίου 4,5,7 Τ 0 ιδιοπερίοδος κτιρίου (πακτωµένου στη βάση του) 5 Τ e ισοδύναµη θεµελιώδης ιδιοπερίοδος 5 Τ 1 Τ 2 χαρακτηριστικές περίοδοι φάσµατος 7 Τ m περίοδος επαναφοράς σεισµού 5 T ~ ενεργός (ισοδύναµη) ιδιοπερίοδος (λόγω επιρροής της ΑΕΘ) 5 V τέµνουσα βάσης ή τέµνουσα 4,5 V u τέµνουσα βάσης κατά την γενικευµένη διαρροή 4 V 1 τέµνουσα βάσης κατά την πρώτη διαρροή 4 V cd τέµνουσα που αναλαµβάνεται από το σκυρόδεµα 8 V Ε τέµνουσα τοιχώµατος από ελαστική ανάλυση 9 V el δύναµη ελαστικής απαίτησης V g+ψ2q,b τέµνουσα δοκών εκατέρωθεν του κόµβου λόγω κατακόρυφων φορτίων 7 V jd τέµνουσα την οποία αναλαµβάνει ο νέος οπλισµός διάτµησης 8 V jh οριζόντια τέµνουσα δύναµη στον κόµβο 7,8 V jv κατακόρυφος τέµνουσα δύναµη στον κόµβο 7,8 V Μu τέµνουσα κατά την καµπτική αστοχία 7 V R τέµνουσα αστοχίας µέλους 4,7 V R1 τέµνουσα που προκαλεί λοξή ρηγµάτωση του στοιχείου 7 V Rdr αποµένουσα αντίσταση τέµνουσας του αρχικού δοµικού στοιχείου 8 V Rd1 αντοχή σε τέµνουσα στοιχείων χωρίς οπλισµό διάτµησης 5 Σ-3

23 Κεφάλαιο V Rd2 αντίσταση τέµνουσας σχεδιασµού λόγω λοξής θλίψης 8 V Rd3 αντίσταση τέµνουσας σχεδιασµού λόγω λοξού εφελκυσµού 8 V Rd,int αντίσταση έναντι τέµνουσας µιας ωπλισµένης διεπιφάνειας 6 V RM αντίσταση έναντι τέµνουσας V Rd2 των πρόσθετων στρώσεων ή µανδύα 8 V Rmax οριακή τιµή διατµητικής αντοχής που αντιστοιχεί σε αστοχία του κορµού σε λοξή θλίψη 7 V Sd δρώσα τέµνουσα 4,5,6 V Sd τιµή τέµνουσας σχεδιασµού 6,8,9 V Sd,απολ τέµνουσα σχεδιασµού στη θέση που απολήγει ο οπλισµός ενίσχυσης 8 V Sdj τέµνουσα η οποία αναλαµβάνεται από τον πρόσθετο εξωτερικό οπλισµό 8 V top ανηγµένη αξονική δύναµη υπερκείµενου υποστυλώµατος 7 V u τέµνουσα αστοχίας 7 V w συµβολή εγκάρσιου οπλισµού στην διατµητική αντοχή 7 V wd τέµνουσα την οποία αναλαµβάνουν οι συνδετήρες (του αρχικού στοιχείου) 8 V y δύναµη διαρροής κτιρίου 5 W βάρος που αντιστοιχεί στη συνολικά ταλαντούµενη µάζα της κατασκευής 5 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΕΖΑ a sw απόσταση συνδετήρων 8 a ν συντελεστής ίσος µε 1 άν η λοξή ρηγµάτωση προηγείται της καµπτικής διαρροής 7 b πλάτος διατοµής (στη θέση της διεπιφάνειας) ή(πλάτος θλιβόµενης ζώνης) ή πλάτος διαγωνίου τοιχοπλήρωσης 4,7,8 b 0 πλάτος περισφιγµένου πυρήνα 8 b c πλάτος διατοµής υποστυλώµατος 7 b c πλάτος πυρήνα διατοµής b i αποστάσεις διαµήκων ράβδων που συγκρατούνται από συνδετήρα ή άγκιστρο 7 b j πλάτος κόµβου 7 b j πλάτος ελάσµατος ή υφάσµατος ή πλάτος υλικού ενίσχυσης 6,8 b w πλάτος εφελκυόµενου πέλµατος δοµικού στοιχείου επί του οποίου επικολλάται το υλικό ενίσχυσης 7, 8 c επικάλυψη ράβδου 7, 8 d στατικό ύψος διατοµής στοιχείου ή µεταθέσεις, µετακινήσεις (εν γένει), ή ως δείκτης : τιµή σχεδιασµού 4,7,8,9 d b διάµετρος ράβδου 6 d b διάµετρος εφελκυοµένων διαµήκων ράβδων 7 d h διάµετρος ράβδου συνδετήρα 8 d j στατικό ύψος διατοµής 8 d s διάµετρος ράβδου οπλισµού 8 f bc µέση θλιπτική αντοχή λιθοσώµατος 7 f bk χαρακτηριστική αντοχή συνάφειας αγκυρίου και συνδετικού υλικού 6 f c θλιπτική αντοχή σκυροδέµατος f ct,m µέση εφελκυστική αντοχή σκυροδέµατος 8 f c,old θλιπτική αντοχή υφισταµένου σκυροδέµατος 6,7 Σ-4

24 Κεφάλαιο f c,new θλιπτική αντοχή νέου σκυροδέµατος 6 f cd χαρακτηριστική τιµή σχεδιασµού θλιπτικής αντοχής σκυροδέµατος 6 f cd,c θλιπτική αντοχή σχεδιασµού περισφιγµένου σκυροδέµατος 8 f ck χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέµατος 6 f ct εφελκυστική αντοχή σκυροδέµατος 6,7 f j εφελκυστική αντοχή του ΙΟΠ 6 f j µειωµένη τιµή εφελκυστικής αντοχής του ΙΟΠ 6 f jk χαρακτηριστική τιµή αντοχής του υλικού ενίσχυσης 8 f mc µέση θλιπτική αντοχή κονιάµατος 7 f sy όριο διαρροής χάλυβα 8 f yd τιµή σχεδιασµού ορίου διαρροής χάλυβα (ράβδου, ελάσµατος, αγκυρίου) 6 f y χαρακτηριστική τιµή διαρροής 6 f y όριο διαρροής ράβδου 7 f yw όριο διαρροής εγκάρσιου οπλισµού 7,8 f ydo όριο διαρροής εφελκυόµενου οπλισµού στο αρχικό στοιχείο 8 f ywd τιµή σχεδιασµού ορίου διαρροής συνδετήρων 8 f wc θλιπτική αντοχή τοιχοποιίας 7 f wc,s µέση θλιπτική αντοχή τοιχοποιίας κατά την διεύθυνση της διαγωνίου 7 f wc,k χαρακτηριστική τιµή θλιπτικής αντοχής τοιχοποιίας κατά την κατακόρυφο 7 f wv µέση διατµητική αντοχή τοιχοποιίας 7 h ύψος αρχικού στοιχείου ή ύψος διατοµής 5,7,8 h b ύψος δοκού 7 h c ύψος πυρήνα διατοµής 5,7 h c ύψος διατοµής υποστυλώµατος 7 h δ µήκος διαγωνίου κόµβου 8 h ef ενεργό ύψος του κτιρίου 5 h j, ύψος στοιχείου ενίσχυσης 8 h j,ef ενεργό ύψος ενίσχυσης για την ανάληψη τέµνουσας 8 h n ύψος κτιρίου (σε µέτρα) 5 h m ύψος κτιρίου σε µέτρα 5 h s απόσταση µεταξύ αρχικού και νέου διαµήκους οπλισµού του στοιχείου 8 h st ύψος ορόφου 7 h st,n καθαρό ύψος ορόφου 7 k πλήθος στρώσεων ΙΩΠ ή συντελεστής µονολιθικότητας 6,8 k 0 στερρότητα (δυσκαµψία) κτιρίου πακτωµένου στη βάση του 5 k θy συντελεστής µονολιθικότητας για θ y 8 k θu συντελεστής µονολιθικότητας για θ u 8 k κ συντελεστής µονολιθικότητος δυσκαµψίας 8 k r συντελεστής µονολιθικότητας αντοχής 8 k x πλευρική στερρότητα (δυσκαµψία) θεµελίωσης 5 k x στερρότητα (δυσκαµψία) πλευρική 5 k v συντελεστής κατανοµής παραµορφώσεων κατά µήκος της κρίσιµης λοξής ρωγµής 8 k φ στροφική στερρότητα (δυσκαµψία) θεµελίωσης 5 Σ-5

25 Κεφάλαιο l διατιθέµενο µήκος αγκύρωσης ράβδου 6 l b απαιτούµενο µήκος αγκύρωσης ράβδου 6 l b µήκος υπερκάλυψης ράβδων 7 l b,min ελάχιστο µήκος υπερκάλυψης ράβδων γιά την ανάπτυξη πλήρους ροπής αστοχίας 7 l bu,min ελάχιστο µήκος υπερκάλυψης ράβδων γιά την ανάπτυξη πλήρους γωνίας στροφής χορδής αστοχίας 7 l e µήκος συνάφειας µε το σκυρόδεµα στις απολήξεις ελάσµατος 6 l e µήκος εµπήξεως αγκυρίου 6 l s διατιθέµενο µήκος αλληλοκάλυψης ράβδων οπλισµού 8 l sο αναγκαίο µήκος παράθεσης ράβδων οπλισµού 8 l o η απόσταση σηµείων µηδενισµού της ροπής κάµψης κατά µήκος του στοιχείου 8 m τοπικός δείκτης συµπεριφοράς (επιµέρους δοµικών στοιχείων), ή δείκτης πλαστιµότητας µελών 2,4,5,7,8,9 m i συγκεντρωµένη µάζα στη στάθµη i 5 n πλήθος πυρήνων (δοκιµίων),ή αριθµός κυρίων στοιχείων στάθµης ή πλήθος κύκλων,ή µειωτικός συντελεστής της µονοαξονικής θλιπτικής αντοχής 3,6,7 n b συνολικός αριθµός αναρτήρων (πάπιες) 8 n D συνολικός αριθµός βλήτρων 8 n rest αριθµός ράβδων διαµήκων ράβδων µε παράθεση άκρων που συγκρατούνται σε γωνία συνδετήρα ή από άγκιστρο 7 n tot συνολικός αριθµός διαµήκων ράβδων µε παράθεση άκρων 7 p e πιθανότητα υπέρβασης 4 p f πιθανότητα αστοχίας 4 q ενιαίος (καθολικός) δείκτης συµπεριφοράς (q=q υ q π ή q o q d ) 2,4,5,7,9 q τιµή q για στάθµη επιτελεστικότητας Β 4 q* διαφοροποιηµένη τιµή q 4 q υ παράγοντας δείκτη συµπεριφοράς λόγω υπεραντοχής δοµήµατος 4,8 q π παράγοντας δείκτη συµπεριφοράς λόγω πλαστιµότητας δοµήµατος 4,8 r ακτίνα καµπυλώσεως του ΙΟΠ στις γωνίες του στοιχείου r i σχετικός συντελεστής βλάβης 8 r K µειωτικός συντελεστής της Κ 7 r R µειωτικός συντελεστής της F y 7 r δu µειωτικός συντελεστής της δ u 7 1/r καµπυλότητα (φ) 4,7 (1/r) cu καµπυλότητα αστοχίας του θλιβόµενου σκυροδέµατος, φ cu 7 (1/r) su καµπυλότητα αστοχίας λόγω θραύσεως του εφελκυόµενου χάλυβα, φ su 7 (1/r) u καµπυλότητα κατά την αστοχία, φ u 7,9 (1/r) y καµπυλότητα κατά την διαρροή, φ y 7,9 s δευτερόλεπτο (sec),ή απόσταση διαδοχικών συνδετήρων, ή απόσταση διαδοχικών κολλάρων ή λωρίδων, ή επιβαλλόµενη µονοτονική ή ανακυκλιζόµενη ολίσθηση, ή τυπική απόκλιση, ή σχετική ολίσθηση 3,5,7,8 Σ-6

26 Κεφάλαιο s d ανεκτή τιµή ολισθήσεως 6 s f σχετική ολίσθηση 6 s fu σχετική ολίσθηση στη διεπιφάνεια αντίστοιχη της µέγιστης αντίστασης τριβής 6 s h απόσταση συνδετήρων 7 s j αξονική απόσταση εξωτερικού οπλισµού στην περίπτωση λωρίδων 8 s u ολίσθηση που αντιστοιχεί στη µέγιστη επιστρατευόµενη διατµητική αντίσταση 6 t πάχος µανδύα, 6 t eff πάχος τοίχου 7 t ελ. πάχος ελάσµατος 8 t j πάχος υλικού ενίσχυσης 6,8 t j πάχος του ΙΟΠ 8 t j πάχος διατοµής κολλάρων στο µανδύα 8 t j1 πάχος της µιάς στρώσης του ΙΟΠ 8 t jh πάχος υφάσµατος µε ίνες παράλληλες ως προς τον άξονα της δοκού 8 t jv πάχος υφάσµατος µε ίνες κάθετες ως προς τον άξονα της δοκού 8 u o µήκος συναρµογής µανδύα 8 w d ανεκτή τιµή ανοίγµατος ρωγµής 6 w j πλάτος διατοµής κολλάρων ή εξωτερικού οπλισµού στην περίπτωση λωρίδων 8 x ύψος θλιβόµενης ζώνης 7 x µέση τιµή 3 z µοχλοβραχίων εσωτερικών δυνάµεων 7 z b µοχλοβραχίων εσωτερικών δυνάµεων δοκού 7 z c µοχλοβραχίων εσωτερικών δυνάµεων υποστυλωµάτων 7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Α i στάθµη επιτελεστικότητας Φ.Ο. για άµεση χρήση µετά το σεισµό 2 4 Β i στάθµη επιτελεστικότητας Φ.Ο. για προστασία ζωής των ενοίκων 2,4 Γ i στάθµη επιτελεστικότητας Φ.Ο. για αποφυγή οιονεί κατάρρευσης 2,4 ες αύξηση ανηγµένης παραµόρφωσης οπλισµού M do πρόσθετη ροπή σχεδιασµού που καλείται να αναλάβει η ενισχυµένη διατοµή 8 Κ Ε συντελεστής 7 Φ e φασµατική επιτάχυνση που αντιστοιχεί στην ισοδύναµη ιδιοπερίοδο κτιρίου 5 Ω ελάχιστη τιµή του λόγου M Rd / M Ed 9 Ø διάµετρος οπής στην οποία τοποθετείται το αγκύριο 6 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΖΑ α συντελεστής αποδοτικότητας (περίσφιγξης),ή συντελεστής γενικά, ή γωνία κλίσης εγκάρσιου οπλισµού (εξωτερικού) διάτµησης ως προς τον άξονα του στοιχείου, ή κλίση καµπύλης (λόγος κράτυνσης),ή κλίση διαγωνίου, ή µήκος στοιχείου υποκείµενου σε οµόσηµες ροπές 4,5,6,7,8 α s λόγος διατµήσεως (M/V*h) 7 Σ-7

27 Κεφάλαιο α ν συντελεστής εξαρτώµενος από την τιµή της V R1 β συντελεστής αύξησης µήκους, συντελεστής γενικά, ή διορθωτικός συντελεστής 4,5,7,8,9 β D συντελεστής συµµετοχής µηχανισµού βλήτρου 6 β F συντελεστής συµµετοχής µηχανισµού τριβής 6 β L συντελεστής επιρροής διατιθέµενου µήκους αγκύρωσης 8 β w συντελεστής επιρροής πλάτους οπλισµού ενίσχυσης 8 γ γωνιακή παραµόρφωση 4,7 γ 1 συντελεστής σπουδαιότητας 4 γ b επιµέρους συντελεστής ασφαλείας για συνάφεια 6 γ c επιµέρους συντελεστής ασφαλείας για σκυρόδεµα 4,6 γ c επί µέρους συντελεστής ασφαλείας σκυροδέµατος σε εφελκυσµό 6 γ f συντελεστής ασφάλειας για δράσεις 4 γ g επιµέρους συντελεστής ασφαλείας για µόνιµες δράσεις 4 γ inst επί µέρους συντελεστής ασφαλείας εξαρτώµενος από την ποιότητα εφαρµογής αγκυρίων στο εργοτάξιο 6 γ ΙΩΠ επί µέρους συντελεστής ασφαλείας εξαρτώµενος από το είδος των ινών του ΙΩΠ 6 γ m συντελεστής ασφαλείας υλικού 4 γ q επιµέρους συντελεστής ασφαλείας για µεταβλητές δράσεις 4 γ Rd συντελεστής ασφαλείας για αντιστάσεις (προσοµοιώµατα) 4,6,8,9 γ s επιµέρους συντελεστής ασφαλείας για χάλυβα 4 γ Sd συντελεστής ασφαλείας για δράσεις (προσοµοιώµατα) 2,4,5,7,9 γ u γωνιακή παραµόρφωση φατνώµατος µε τοιχοπλήρωση κατά την αστοχία 9 γ y γωνιακή παραµόρφωση φατνώµατος µε τοιχοπλήρωση κατά την διαρροή 9 δ παραµόρφωση, ή ολίσθηση εφελκυόµενης ράβδου ως προς το σκυρόδεµα, ή µετακίνηση,ή γωνία της διαγωνίου του στοιχείου ως προς τον άξονα του, ή αποδεκτό µέγεθος της σχετικής ολισθήσεως των ράβδων 6,7,8,9 δ avg µέση µετακίνηση δ max µέγιστη µετακίνηση 8 δ d παραµόρφωση σχεδιασµού κατά την αστοχία 5,9 δ el µέγιστη ελαστική µετακίνηση κτιρίου 7 δ inel µέγιστη ανελαστική µετακίνηση κτιρίου 7 δ t στοχευόµενη µετακίνηση 5,9 δ u παραµόρφωση (ή µετακίνηση) αστοχίας, ή µέγεθος ολίσθησης για το οποίο επιστρατεύεται η µέγιστη αντίσταση τριβής στην διεπιφάνεια 5,7,8,9 δ u,pl ικανότητα πλαστικής παραµόρφωσης 7 δ y παραµόρφωση διαρροής 7 ε ανηγµένη παραµόρφωση 9 ε c ανηγµένη παραµόρφωση σκυροδέµατος 6 ε cu ανηγµένη βράχυνση αστοχίας της ακραίας θλιβοµένης ζώνης σκυροδέµατος 7 ε c2,c ανηγµένη παραµόρφωση αντίστοιχη της θλιπτικής αντοχής περισφιγµένου σκυροδέµατος 6 ε cu,c ανηγµένη παραµόρφωση αστοχίας περισφιγµένου σκυροδέµατος 6 Σ-8

28 Κεφάλαιο ε cu,c µέγιστη θλιπτική παραµόρφωση περισφιγµένου σκυροδέµατος 8 ε j ανηγµένη παραµόρφωση του υλικού ενίσχυσης 8 ε jd ανηγµένη παραµόρφωση σχεδιασµού των στοιχείων της περίσφιγξης 8 ε j,crit κρίσιµη τιµή της ανηγµένης παραµόρφωσης του υλικού ενίσχυσης 8 ε ju µέγιστη ανηγµένη εφελκυστική παραµόρφωση του υλικού 8 ε s ανηγµένη παραµόρφωση χάλυβα 6 ε sy,d ανηγµένη παραµόρφωση διαρροής σχεδιασµού διαµήκων ράβδων 8 ε su ανηγµένη παραµόρφωση θραύσεως χάλυβα 6 ε su ανηγµένη οµοιόµορφη µήκυνση αστοχίας του εφελκυόµενου οπλισµού 7 ε y ανηγµένη παραµόρφωση διαρροής ε yd ανηγµένη παραµόρφωση διαρροής χάλυβα (σχεδιασµού) 6 ζ λόγος απόσβεσης κτιρίου 5 ζ 0 λόγος απόσβεσης του κτιρίου όταν είναι πακτωµένο στη βάση του 5 ζ θ λόγος απόσβεσης θεµελίωσης 5 ~ ζ η ενεργός (ισοδύναµη) απόσβεση του συστήµατος ανωδοµή-θεµελίωση 5 η συντελεστής επαύξησης των µετακινήσεων λόγω στρέψης 5 θ δείκτης σχετικής µεταθετότητας 5 θ γωνία στροφής-χορδής 4,7,9 θ γωνία άξονος στοιχείου προς την διεύθυνση των ρωγµών θ pl πλαστική γωνία στροφής 6 θ u γωνία στροφής-χορδής κατά την αστοχία 6,9 θ u διαθέσιµη γωνία στροφής-χορδής στο άκρο δοµικού στοιχείου 7 pl θ u πλαστική γωνία στροφής κατά την αστοχία 7,9 pl θ um µέση τιµή πλαστικής γωνίας στροφής χορδής κατά την αστοχία 7 θ y γωνία στροφής-χορδής κατά τη διαρροή 6,9 λ δείκτης ανεπάρκειας 2,5 λ δείκτης διατιθέµενου µήκους αγκύρωσης ως προς το ενεργό 8 λ c αυξητικός συντελεστής λόγω αύξησης αντοχής τοιχοποιίας από την περίσφιγξη των περιβαλλόντων δοµικών στοιχείων Ω.Σ. 7 λ k µέσος δείκτης ανεπάρκειας 2, 5 λ m συντελεστής µετατροπής της χαρακτηριστικής αντοχής σε µέση 7 λ s µειωτικός συντελεστής για την υπό γωνία εφαρµογή του φορτίου 7 λ s συντελεστής που εκφράζει το µέγεθος της συνεισφοράς της συνάφειας 8 µ συντελεστής τριβής 6,8 µ µετακίνηση διαρροής µ δ δείκτης πλαστιµότητας συνολικής οριζόντιας µετατόπισης κτιρίου 6,7,8 µ δi δείκτης πλαστιµότητας οριζόντιας µετατόπισης στοιχείου i 8 µ δu διαθέσιµη τιµή δείκτη πλαστιµότητας παραµορφώσεων 7 µ θ δείκτης πλαστιµότητας τοπικών µετακινήσεων ή παραµορφώσεων 4,6,7 µ φ δείκτης πλαστιµότητας καµπυλοτήτων 4,7 µ (1/r) δείκτης πλαστιµότητας καµπυλοτήτων 4,6,7,8 v ανηγµένη αξονική δύναµη 7,8 ν top ανηγµένη αξονική δύναµη υπερκείµενου υποστυλώµατος 7 Σ-9

29 Κεφάλαιο ξ cu το ανηγµένο στο d ύψος θλιβόµενης ζώνης κατά την αστοχία του σκυροδέµατος 7 ξ su το ανηγµένο στο d ύψος θλιβόµενης ζώνης, κατά την αστοχία του χάλυβα 7 ξ y ύψος θλιβόµενης ζώνης κατά την διαρροή 7 ρ ποσοστό οπλισµού 6,7 ρ δ ελάχιστο ποσοστό οπλισµού διεπιφάνειας 8 ρ d γεωµετρικό ποσοστό δυσδιαγώνιου οπλισµού 7 ρ j γεωµετρικό ποσοστό εξωτερικού οπλισµού 7 ρ s γεωµετρικό ποσοστό εγκάρσιου οπλισµού 7 ρ tot συνολικό ποσοστό διαµήκους οπλισµού (εφελκυοµένου+θλιβοµένου+ενδιαµέσου) 7,8 ρ w ποσοστό του εγκάρσιου οπλισµού 8 σ ο ορθή θλιπτική τάση 6 σ 2, σ 3 µέγιστη ενεργός εγκάρσια θλιπτική τάση λόγω περισφίγξεως 6 σ cd τιµή σχεδιασµού συνολικής ορθής τάσης στη διεπιφάνεια 6 σ j,crit κρίσιµη τιµή της τάσης του υλικού ενίσχυσης 8 σ j0,max όριο διαρροής χαλύβδινου ελάσµατος ή εφελκυστική αντοχή υφάσµατος ΙΩΠ 6 σ jd τιµή σχεδιασµού ενεργού τάσης του εξωτερικού οπλισµού διάτµησης 8 σ Ν θλιπτική τάση (στη διεπιφάνεια ρηγµάτωσης) 8 σ s τάση εφελκυοµένου χάλυβα 6 τ διατµητική τάση 7 τ + 1, τ - 1 διατµητική τάση κατά το πρώτο ή το δεύτερο µισό ενός κύκλου 6 τ αποκ b διατµητική τάση αποκόλλησης 8 τ c διατµητική τάση κατά τη διαγώνια εφελκυστική ρηγµάτωση πυρήνα κόµβου 7 τ ε διατµητική αντίσταση 9 τ ftrd µέγιστη διατµητική αντίσταση διεπιφάνειας 9 τ frd τιµή σχεδιασµού µέγιστης διατµητικής αντίστασης λόγω τριβής 6 τ fl(s) διατµητική αντίσταση κατά τον πρώτο κύκλο 9 τ fn(s) µειωµένη διατµητική αντίσταση µετά από n κύκλους 9 τ fu διατµητική αντοχή λόγω τριβής 6 τ fud τιµή σχεδιασµού διατµητικής αντοχής λόγω τριβής κατά τον πρώτο κύκλο 6 τ fud συνολική διατµητική αντίσταση διεπιφάνειας 9 τ fud,n διατµητική αντίσταση τριβής µειωµένη λόγω ανακυκλίσεων µετά από n κύκλους 6 τ j µέση διατµητική τάση στον πυρήνα του κόµβου 7 τ ju διατµητική τάση στον πυρήνα κόµβου στην αστοχία λόγω διαγώνιας θλίψης 7 τ Rd,int τιµή σχεδιασµού διατµητικής αντοχής διεπιφάνειας 6 τ u διατµητική αντοχή 6 φ µειωτικός συντελεστής 7 χ ύψος θλιβόµενης ζώνης 7 ψ µειωτικός συντελεστής απόδοσης όταν χρησιµοποιούνται περισσότερες από µια στρώσεις ΙΟΠ 8 ψ i συντελεστής σχεδιασµού για µεταβλητές δράσεις 4 ω µηχανικό ποσοστό εφελκυοµένου οπλισµού 7 ω µηχανικό ποσοστό θλιβοµένου οπλισµού 7 ω w µηχανικό ποσοστό οπλισµού περίσφιγξης 6,7 Σ-10

30 ω wd µηχανικό ποσοστό οπλισµών περίσφιγξης (σχεδιασµού) 7,8 ω vd µηχανικό ποσοστό οπλισµών στον κορµό 8 Σ-11

31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (ANTIKEIMENO ) ΣΚΟΠΟΣ - ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 1.1. (AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ) ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Κανονισµού Σκοπός του παρόντος Κανονισµού είναι η θεσµοθέτηση κριτηρίων για την αποτίµηση της φέρουσας ικανότητας υφισταµένων δοµηµάτων και κανόνων εφαρµογής για τον αντισεισµικό ανασχεδιασµό τους, καθώς και για τις ενδεχόµενες επεµβάσεις, επισκευές ή ενισχύσεις Σχόλια του Κανονισµού Η αρµόδια ηµόσια Αρχή, συγχρόνως και κατά αντιστοιχία προς τα άρθρα του παρόντος Κανονισµού, δηµοσιεύει και τα σχόλια, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του Kανονισµού και αναφέρονται σε θέµατα ειδικότερης σηµασίας, παρατηρήσεις που βοηθούν στην κατανόηση του κειµένου, ή µεθόδους περιορισµένης ισχύος που είναι δυνατόν να εφαρµόζονται υπό προϋποθέσεις. 1-1

32 ιατάξεις υποχρεωτικής εφαρµογής Ο παρών Κανονισµός περιέχει διατάξεις υποχρεωτικής εφαρµογής, οι οποίες καθορίζουν: Οι απαιτήσεις πληρότητας των ελέγχων καθορίζονται σε συνάρτηση µε τον σκοπό για τον οποίο γίνεται ο έλεγχος. Η διαδικασία και τα κριτήρια αποτίµησης της φέρουσας ικανότητας που προτείνονται στον παρόντα Κανονισµό αποτελούν ένα σύνολο κανόνων, µε την τήρηση των οποίων θεωρείται ότι ικανοποιούνται οι θεµελιώδεις συνθήκες επάρκειας ενός δοµήµατος ή τµηµάτων του. Οι ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις φέρουσας ικανότητας οι οποίες πρέπει να ικανοποιούνται από τις υφιστάµενες κατασκευές, µπορεί, υπό προϋποθέσεις, να είναι µειωµένες σε σχέση µε τις προβλέψεις των ισχυόντων Kανονισµών σχεδιασµού νέων δοµηµάτων κατά τον χρόνο της αποτίµησης. Η εφαρµογή άλλων µεθόδων, πέραν των αναφεροµένων στον παρόντα Κανονισµό, γίνεται αποδεκτή εφόσον αποδεδειγµένως εξασφαλίζουν τουλάχιστον την ίδια στάθµη ασφάλειας, είναι επιστηµονικά τεκµηριωµένες και έχουν την έγκριση της αρµόδιας ηµόσιας Αρχής. Η επέµβαση σε υφιστάµενες κατασκευές παρουσιάζει συνήθως «ιδιαιτερότητες» που δεν µπορούν να προβλεφθούν στο σύνολο τους από τον παρόντα Κανονισµό, ο οποίος καθορίζει το πλαίσιο µέσα στο οποίο θα κινηθεί η µελέτη και η κατασκευή του έργου της επέµβασης. Οι υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις φέρουσας ικανότητας που πρέπει να ικανοποιούνται από τις υφιστάµενες κατασκευές, µπορεί, υπό προϋποθέσεις, να είναι µειωµένες σε σχέση µε τις προβλέψεις των ισχυόντων Κανονισµών σχεδιασµού νέων δοµηµάτων κατά τον χρόνο της επέµβασης. Οι υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις, που θα πρέπει να ικανοποιούνται πριν και µετά την επέµβαση, καθορίζονται σε α. Τα κριτήρια αποτίµησης της φέρουσας ικανότητας υφισταµένου δοµήµατος. β. Τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις φέρουσας ικανότητας ανασχεδιασµένων δοµηµάτων ή µελών τους. 1-2

33 συνάρτηση µε το είδος του δοµήµατος, τη χρήση του, το χρόνο κατασκευής του, και τους ισχύοντες τότε Κανονισµούς. Στον παρόντα Κανονισµό καθορίζονται τα µέσα µε τα οποία µπορεί να γίνει η κάθε επέµβαση. Ο Κανονισµός δεν περιορίζει τον Μελετητή που επιθυµεί να προχωρήσει σε ακριβέστερους υπολογισµούς από τους απαιτούµενους στις συνηθισµένες περιπτώσεις. Για να γίνει αποδεκτή η εφαρµογή των ακριβέστερων µεθόδων θα πρέπει αυτές να ικανοποιούν τις απαιτούµενες προϋποθέσεις (ακρίβεια προσοµοιωµάτων κ.λπ.), να συνοδεύονται από αποδείξεις για την αξιοπιστία τους και για την επίτευξη του απαιτούµενου από τον Κανονισµό επιπέδου ασφάλειας, ενώ σε κάθε περίπτωση- υπόκεινται στην έγκριση χρήσης τους από την αρµόδια ηµόσια Αρχή. γ. Τον καθορισµό των τρόπων µε τους οποίους µπορεί να γίνει επέµβαση Ο Κανονισµός αυτός ισχύει παράλληλα τόσο µε τον εκάστοτε ισχύοντα Αντισεισµικό Κανονισµό, όσο και µε τους εκάστοτε ισχύοντες Κανονισµούς σχεδιασµού δοµηµάτων µε συγκεκριµένο υλικό (π.χ. σκυρόδεµα), οι οποίοι περιλαµβάνουν και τα αντίστοιχα ειδικά κριτήρια, καθώς και λεπτοµερείς και πρακτικούς κανόνες διαστασιολόγησης. Για δοµήµατα που έχουν οικοδοµηθεί µε βάση παλαιότερες από τις τελευταίες, κάθε φορά, εκδόσεις των ισχυόντων Κανονισµών, ακόµη δε και χωρίς Αντισεισµική Μελέτη (µε χρήση παραδοσιακών κανόνων κατασκευής) είναι πιθανόν να είναι πρακτικώς ανεφάρµοστη η ολοκληρωτική ικανοποίηση των τρεχουσών απαιτήσεων. Τυχόν πρόβλεψη µερικής ικανοποίησης των απαιτήσεων των παραπάνω Κανονισµών, ή ικανοποίησης απαιτήσεων προγενέστερων Κανονισµών, γίνεται είτε µε ρητή αναφορά στον παρόντα Κανονισµό είτε µε σχετική απόφαση της ηµόσιας Αρχής. δ. Τη συσχέτιση του Κανονισµού αυτού µε άλλους Κανονισµούς (υλικών, φορτίσεων κ.λπ.) 1-3

34 Με σχετική απόφαση της αρµόδιας ηµόσιας Αρχής καθορίζονται οι αναγκαίες εξαιρέσεις από τις διατάξεις της Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας (κατ αναλογία µε τα ισχύοντα για τα σεισµόπληκτα δοµήµατα), ώστε να είναι δυνατή η κατασκευή των ενισχύσεων οι οποίες προκύπτουν κατ εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού. Σε δοµήµατα που ελέγχονται ή/και ανασχεδιάζονται µε τον παρόντα Κανονισµό δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις δοµικών στοιχείων, φερόντων ή µη, ούτε η αλλαγή χρήσης τους, χωρίς προηγούµενη µελέτη των συνεπειών από τις παραπάνω αλλαγές. Ειδική αναφορά θα γίνεται στην τεχνική έκθεση µέτρων συντήρησης η οποία προβλέπεται στο Κεφ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ως δοµήµατα εννοούνται κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, σιροί (σιλό) κ.λπ., ανεξάρτητα από το υλικό και το είδος του φέροντος οργανισµού. εδοµένου ότι οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού αναφέρονται και σε τυχηµατικές (κυρίως σεισµικές) φορτίσεις των οποίων είναι δυνατόν να υπάρξει υπέρβαση, ότι η διατιθέµενη γνώση εξελίσσεται µε γρήγορους ρυθµούς και ότι υφίστανται οικονοµικοί περιορισµοί, θα πρέπει να γίνει σαφώς αντιληπτό ότι, ακόµη και αν εφαρµοσθούν πλήρως οι κανόνες του παρόντος Κανονισµού, λαµβανοµένων υπόψη των εγγενών αβεβαιοτήτων, η πιθανότητα αστοχίας του δοµήµατος δεν µπορεί να αποκλεισθεί. Επέµβαση σε υφιστάµενο δόµηµα θεωρείται και η επέµβαση στον οργανισµό πλήρωσής του Γενικά α. Ο Κανονισµός αυτός αφορά την αποτίµηση της φέρουσας ικανότητας και τον αντισεισµικό ανασχεδιασµό υφισταµένων δοµηµάτων ή µελών τους. β. Οι αρχές, τα κριτήρια και οι κανόνες επεµβάσεων και ανασχεδιασµού που περιλαµβάνονται στον Κανονισµό έχουν γενικότερη εφαρµογή, ενώ οι κανόνες εφαρµογής αναφέρονται κυρίως σε κτίρια µε φέροντα οργανισµό από ωπλισµένο σκυρόδεµα (µε βλάβες ή χωρίς βλάβες). 1-4

35 Ο Κανονισµός καλύπτει τα έργα «συνήθους διακινδύνευσης», δηλαδή έργα των οποίων ενδεχόµενη βλάβη τους περιορίζεται στο ίδιο το έργο, στο περιεχόµενό του και στην άµεση γειτονία του. Ο Κανονισµός δεν καλύπτει τα έργα «υψηλής διακινδύνευσης», δηλαδή αυτά των οποίων ενδεχόµενη βλάβη µπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες σε µεγάλη έκταση έξω από την περιοχή του έργου (π.χ. φράγµατα ή θαλάσσια έργα). Για τα έργα αυτά η απαιτούµενη στάθµη προστασίας θα καθορίζεται από ειδικές συµπληρωµατικές διατάξεις. Ο Κανονισµός προϋποθέτει ότι θα υπάρχει εξασφάλιση έναντι κακοτεχνιών ή σφαλµάτων λόγω απειρίας, τα οποία αποτελούν σηµαντική αιτία αστοχίας στις κατασκευές. Ακριβώς για την εξασφάλιση έναντι τέτοιων σφαλµάτων, ο Κανονισµός δεν είναι δυνατόν να εφαρµόζεται παρά µόνον από άτοµα που διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά (παιδεία, εµπειρία, ικανότητα) προς τούτο προσόντα τά οποία καθορίζονται µε απόφαση της ηµόσιας Αρχής.. γ. Έργα «υψηλής διακινδύνευσης» για τον πληθυσµό δεν καλύπτονται από τον Κανονισµό αυτόν. δ. Η εφαρµογή του Κανονισµού προϋποθέτει άτοµα που διαθέτουν τις απαραίτητες εξειδικευµένες τεχνικές γνώσεις και τα σχετικά προσόντα οµήµατα χωρίς βλάβες Ο όρος εµφανείς βλάβες αναφέρεται σε βλάβες που είναι εφικτό να εντοπισθούν στο πλαίσιο των αυτοψιών και ελέγχων. Ο έλεγχος υφισταµένου δοµήµατος, πέραν των περιπτώσεων προσθηκών ή αλλαγών χρήσεως όπου, κατά κανόνα, γίνεται έλεγχος, είναι δυνατόν να επιβληθεί στις εξής περιπτώσεις: - Τεχνικών έργων χωρίς µελέτη ή µε µελέτη µή εγκεκριµένη (αυθαιρέτων) - Τεχνικών έργων µε µελέτη χωρίς εφαρµογή Αντισεισµικού α. Ο Κανονισµός καλύπτει τους ελέγχους υφισταµένων δοµηµάτων χωρίς εµφανείς βλάβες ή φθορές, όπως επίσης και τον ενδεχόµενο αντισεισµικό ανασχεδιασµό των δοµηµάτων αυτών. β. Οι περιπτώσεις υποχρεωτικού ελέγχου υφισταµένων δοµηµάτων καθορίζονται µε aπόφαση της ηµόσιας Αρχής. 1-5

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ο..Α..Σ..Π.. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Η µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ο.Α.Σ.Π. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 1 η Αναθεώρηση Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ 1 6.1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΝΑΜΕΩΝ(διεπιφάνειες υλικών) 6.2 ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ(µέσω συνδετήρων ή µέσω ΙΩΠ) 6.3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ) Ο..Α..Σ..Π.. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ) ΣΧΕ ΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Η µεγάλη ανάγκη για ένα κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, ΤΕΕ-Θράκης και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ. Ηµερίδα

Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, ΤΕΕ-Θράκης και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ. Ηµερίδα ΤΕΕ-Θράκης Εργαστήρια Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, Δοµικών Υλικών και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ Ηµερίδα Σεισµική αποτίµηση και αναβάθµιση της φέρουσας ικανότητας οικοδοµικών κατασκευών Διαστασιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων

Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων ΗΜΕΡΙ Α: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)» Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων Στέφανος ρίτσος Καθηγητής Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Αθήνα, 31/5/2012 1 ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ευρωπαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Τηλέµαχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ»

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» ΤΕΕ ΟΑΣΠ -ΣΠΜΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.). ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» Κοσμάς Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΑΘΗΝΑ 31.05.2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιαστασιολόγηση Επεµβάσεων

ιαστασιολόγηση Επεµβάσεων ΗΜΕΡΙ Α: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)» ιαστασιολόγηση Επεµβάσεων Στέφανος ρίτσος Καθηγητής Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Αθήνα, 31/5/2012 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ Σκυρόδεµα

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Ι. Μπαϊκούσης Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ - MS Συνέχεια από το 4ο Τεύχος Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Θραύση υποστυλώματος σε καθαρή διάτμηση. Το υποστύλωμα λειτούργησε ως κοντό, στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Π. Χρονόπουλος, Ν. Ζυγούρης, Τ. Παναγιωτάκος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φέρων Οργανισμός (ΦΟ) ενός κτιρίου, π.χ. από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Ανάλυση πριν και µετά την επέµβαση

Κεφάλαιο 5: Ανάλυση πριν και µετά την επέµβαση ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Αθήνα,, 31-5-2012 Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού & Προστασίας Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας Κεφάλαιο 5: Ανάλυση πριν και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Ι.Ο.Π. ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ ttriant@upatras.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων

παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων ΤΕΕ - ΑΝΣΜ/ΥΠΠΟ ΗΜΕΡΙ Α «Η αντισεισµικότητα των παραδοσιακών κατασκευών» Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο, 08.12.2008 Προβλήµατα αντισεισµικού σχεδιασµού διατηρητέων κτιρίων, παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) Ιανουάριος 2012 Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ 1. Κατά την Οµάδα του ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ, τα περί των µελετών επάρκειας θα πρέπει να συνοδεύονται και από τα περί των

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ»

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ» Σ Τ Α Τ Ι Κ Ε Σ Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ Κ Τ Η Ρ Ι Ω Ν Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ» ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΚ 8.3 ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Η Σ Τ Ε Κ Μ Η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι Ασφάλειας. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ

Έλεγχοι Ασφάλειας. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ Έλεγχοι Ασφάλειας Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό Προστασία Ζωής Οιονεί Κατάρρευση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Ευρωκώδικας 8: Κεφάλαιο 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Θ. Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών ΟΜΗ ΤΟΥ EN 1998-1:2004 1:2004 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp. Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012 Δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΜΕΝΕΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον Ευρωκώδικα 8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΔΥΣΜΕΝΕΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον Ευρωκώδικα 8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΥΣΜΕΝΕΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον Ευρωκώδικα 8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Στέφανος Δρίτσος Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών 1 (a) Μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν Τομέας Δομικών Κατασκευών ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ και ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής στις Κατασκευές α Ωπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Πελοποννήσου Μεγαλόπολις, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. Αποτίμηση στατικής επάρκειας ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012. For Windows. Υφιστάμενης κατασκευής σύμφωνα με τον. Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version 1.0.

Fespa 10 EC. Αποτίμηση στατικής επάρκειας ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012. For Windows. Υφιστάμενης κατασκευής σύμφωνα με τον. Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version 1.0. Fespa 10 EC For Windows Αποτίμηση στατικής επάρκειας Υφιστάμενης κατασκευής σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version 1.0.43 Περιεχόμενα 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Στατικό παράδειγμα αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κέρκυρα, 16/11/2012 1 1995 Νέος Ελληνικός Κανονισµός ΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η εργασία αποτελεί συµπύκνωση και κωδικοποίηση της Μελέτης Ελέγχου ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Χρίστος Θ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ 1, Χρήστος Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η εργασία αποτελεί συµπύκνωση και κωδικοποίηση της Μελέτης Ελέγχου ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Χρίστος Θ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ 1, Χρήστος Ε. 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1869 Αποτίµηση και ανασχεδιασµός υφιστάµενου επταωρόφου δοµήµατος σύµφωνα µε τον ΚΑΝΕΠΕ Assessment and

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Παπαχρηστίδης Αριστείδης (Π.Μ. ΕΜΠ) Βαδαλούκας Γεώργιος (Π.Μ. ΠΣΠΠ) Μέλη της επιτροπής ελέγχου εφαρμοσιμότητας του ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2

Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 29 Συγκριτικά αποτελέσματα αποτίμησης υφιστάμενης οικοδομής βάσει του ΚΑΝΕΠΕ με διαφορετικές παραδοχές δυσκαμψιών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας Εγχειρίδιο Θεωρίας Eurocode design software program (Version 2012) Version 1.1 Issued: 7-Sep-2012 Deep Excavation LLC www.deepexcavation.com www.rcsolver.com Σε συνεργασία μέσω ερευνητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. Αποτίμηση σεισμόπληκτου κτιρίου & Μελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης. For Windows. Αθήνα, Απρίλιος 2014 Version 1.1.3

Fespa 10 EC. Αποτίμηση σεισμόπληκτου κτιρίου & Μελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης. For Windows. Αθήνα, Απρίλιος 2014 Version 1.1.3 Fespa 10 EC For Windows Αποτίμηση σεισμόπληκτου κτιρίου & Μελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης Αθήνα, Απρίλιος 2014 Version 1.1.3 2 Fespa 10 EC Ανελαστική Στατική Ανάλυση Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ 2 KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης κόστους Περίληψη: Το KANEPECostEstimation

Διαβάστε περισσότερα

Προσεισµική ενίσχυση 8-ωρόφου ξενοδοχείου µε δύο υπόγεια, στο Ηράκλειο Κρήτης

Προσεισµική ενίσχυση 8-ωρόφου ξενοδοχείου µε δύο υπόγεια, στο Ηράκλειο Κρήτης Προσεισµική ενίσχυση 8-ωρόφου ξενοδοχείου µε δύο υπόγεια, στο Ηράκλειο Κρήτης A. Παπαθανασίου Πολιτικός Μηχανικός Θ. Παπαθεοδώρου Πολιτικός Μηχανικός Λέξεις κλειδιά: Ξενοδοχείο, Προσεισµική ενίσχυση, ενφάτνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ 9ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ ΣΤΑΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Περίληψη Τα σύνθετα

Διαβάστε περισσότερα

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα ADAPTOR Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα Version 1.0 Ιανουάριος 004 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Το λογισµικό Adaptor και όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΠΑΠΑΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή γίνεται μια σύντομη περιγραφή των σύνθετων υλικών από ινοπλισμένα πολυμερή, της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) Σχεδιασμός Θεμελιώσεων με Πασσάλους με βάση τον Ευρωκώδικα 7.1 Β. Παπαδόπουλος Τομέας Γεωτεχνικής ΕΜΠ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) ΑΣΤΟΧΙΑΣ Απώλεια συνολικής ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ στοιχείων από Ω.Σ.

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ στοιχείων από Ω.Σ. ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ στοιχείων από Ω.Σ. Έµφαση σε ακραίους κόµβους Χρ. Καραγιάννης, καθηγητής Πρόεδρος Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Εισαγωγή Η επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

Method for the preseismic evaluation of pilotis columns

Method for the preseismic evaluation of pilotis columns 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισµολογίας, Θεσσαλονίκη 28-30 Νοεµβρίου 2001 Μέθοδος προσεισµικού ελέγχου στύλων pilotis Method for the preseismic evaluation of pilotis columns

Διαβάστε περισσότερα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χάρης Ι. Γαντές Επίκουρος Καθηγητής Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Επιστημονική Ημερίδα στα Πλαίσια της 4ης Διεθνούς Ειδικής Έκθεσης για τις Κατασκευές Αθήνα, 16 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Στέφανος Η. Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών my documents/σεμινάρια/άργος/11-03 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17α/08/32/Φ.Ν. 275/92. Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 52/Α'/25.4.83).

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17α/08/32/Φ.Ν. 275/92. Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 52/Α'/25.4.83). ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17α/08/32/Φ.Ν. 275/92 Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός (ΦΕΚ 613/Β/12-10-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1»

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1» Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1» EN 1998 (Ευρωκώδικας 8): Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μέρος EK8 Τίτλος Δημοσίευση 3-γλωσσης Έκδοσης από CEN

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Ιούνιος 009 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 7101 Ηράκλειο - Τηλ.: 810.33684 www.tol.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 2014 2015 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΩΡΑΞ...ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝ ΕΤΗΡΩΝ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Bασίλης Γεωργαντζής Πολιτικός Μηχανικός MSc Χάρτης σεισµικής δραστηριότητας στην Ελλάδα Σεισµοί µεγάλης έντασης δεν

Διαβάστε περισσότερα

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΜΠΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΚΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ FRP ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΕΛΠΙ Α ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να εξετάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γιώργος Καρύδης Πολιτικός Μηχανικός, MSc-DIC Λέξεις κλειδιά: οπλισμός οριζοντίων αρμών, τοίχοι πληρώσεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες Οπλίσεως και Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Δομικών Στοιχείων

Λεπτομέρειες Οπλίσεως και Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Δομικών Στοιχείων Λεπτομέρειες Οπλίσεως και Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Δομικών Στοιχείων ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 10 Οκτωβρίου 2009 ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΙΤΑΚΗ Διπλ. Πολ. Μηχανικός, MSc, DIC Επιστημονικός Συνεργάτης Ε.Μ.Π. Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Στατική και Σεισµική Ανάλυση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set 978-960-85506-6-7 ISBN τ. Β 978-960-85506-0-5 Copyright: Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ Ιούνιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Συνοπτική περιγραφή Η οικογένεια ινοπλισμένων πολυμερών MBrace, αποτελείται από: 1) Υφάσματα από ίνες άνθρακα,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...19 ΜΕΡΟΣ Ι ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ... 21

Περιεχόμενα. Πρόλογος...19 ΜΕΡΟΣ Ι ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ... 21 Περιεχόμενα Πρόλογος...19 ΜΕΡΟΣ Ι ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ... 21 Κεφάλαιο 1 Βασικές αρχές σχεδιασμού... 23 1.1 Γενικά Δράσεις επί των κατασκευών...23 1.1.1 Μόνιμες δράσεις...26 1.1.2 Επιβαλλόμενες (μεταβλητές)

Διαβάστε περισσότερα

Peikko Greece A.E. Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com. www.peikko.gr

Peikko Greece A.E. Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com. www.peikko.gr ΑΓΚΥΡΟΒΙ ΕΣ HPM ΚΑΙ PPM Peikko Greece A.E. Αγαµέµνονος 13 και Φανεροµένης 5, 155 61 Χολαργός, Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com www.peikko.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Απόδοση. ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Στάδιο 64 CEN

Ελληνική Απόδοση. ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Στάδιο 64 CEN EN 1992-1-1:2003 (GR) EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 1992-1-1: 2004 (GR) Οκτώβριος 2004 Ελληνική Απόδοση ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός ελαστικού άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά... 2 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου.... 2 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος.... 3 5. Στρεπτική ευαισθησία κτιρίου... 3 6. Εκκεντρότητες

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών Τ Ε Ε Τ Κ Μ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2/7/2014 ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2014 Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 1.1 Ιστορική αναδρομή...1 1. Μικροδομή του χάλυβα...19 1.3 Τεχνολογία παραγωγής χάλυβα...30 1.4 Μηχανικές ιδιότητες χάλυβα...49 1.5 Ποιότητες δομικού χάλυβα...58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ 1. Επισκευές και ενισχύσεις. 1 Εισαγωγή. 2 Εφαρμοζόμενες διατάξεις

Δ 1. Επισκευές και ενισχύσεις. 1 Εισαγωγή. 2 Εφαρμοζόμενες διατάξεις Δ 1 Επισκευές και ενισχύσεις 1 Εισαγωγή Το πρόγραμμα σχεδίασης, ανάλυσης και διαστασιολόγησης χωρικών φορέων Master, δίνει στο μηχανικό όλα τα αναγκαία εργαλεία για την εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο προσδιορισµός των χαρακτηριστικών τιµών αντοχής του υλικού που ορίζονταιστηκάµψη, όπωςτοόριοδιαρροήςσεκάµψηκαιτοόριοαντοχής

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΡΑΒΔΟΥΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΓΚΟΠΕΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΡΑΒΔΟΥΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΓΚΟΠΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2003 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ554/β5β ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τµήµα : Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 29-1-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 6.0) Στο

Διαβάστε περισσότερα