Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ ΚΑΙ ΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑ ΟΣ- ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ ΚΑΙ ΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑ ΟΣ- ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ B2 /νση ΟΣ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ ΚΑΙ ΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑ ΟΣ- ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ Ι. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΖΕΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Από το 1995 και εντεύθεν, το Αζερµπαϊτζάν, απολαµβάνοντας πολιτική σταθερότητα, γνωρίζει εντυπωσιακούς ρυθµούς αναπτύξεως, καταβάλλει δε συνεχή προσπάθεια για την σταθερή βελτίωση των οικονοµικών δεδοµένων, γεγονός το οποίο αποτυπώνεται και στην εµπιστοσύνη των διεθνών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων προς αυτήν, όπως για παράδειγµα του ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, το οποίο τον Ιούλιο 2001 ενέκρινε τριετές Πρόγραµµα για την Μείωση της Πτώχειας και την Ανάπτυξη. Ειδικότερα, ο ρυθµός ανάπτυξης του ΑΕΠ, συνέχισε να κινείται αυξητικά στο 11,2% (10,6% το 2002, 9,9% το 2001, 11,1% το 2000), γεγονός που οφείλεται στην αύξηση του εισοδήµατος του πληθυσµού κατά 14,1% σε συνδυασµό µε την αύξηση των ρυθµών κατανάλωσης. Εξίσου σηµαντική ήταν η αύξηση στις επενδύσεις εντάσεως κεφαλαίου κατά 71,2% ήτοι 3,6 δις USD (έναντι 2,1 δις USD το έτος 2002), µε κυριότερες τις ενεργειακές επενδύσεις (πετρέλαιο και φυσικό αέριο), οι οποίες αυξήθηκαν κατά 86,7% ανερχόµενες σε 2,8 δις USD. Το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κατά το 2003 προσέγγισε τα 840 εκ USD, ενώ το 2002 εκινείτο στα 768,4 εκ USD. Το ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδηµα, παρά τους υψηλούς ρυθµούς αύξησης του ΑΕΠ της χώρας εξακολουθεί να είναι από τα χαµηλότερα ανά τον κόσµο, ανήλθε περίπου στα 850 USD για το 2003, ήτοι µόλις ξεπέρασε το όριο πτώχειας των 800 USD (790,5 USD το 2002, 715,4 USD το 2001 και 609,3 USD το 2000). Μέγαρο Αρβανίτη, Βασ. Σοφίας 11, 1 ος όροφος Τηλ/νο: , Φαξ: ,

2 Η διαγραφόµενη θετική πρόοδος της αζερικής οικονοµίας στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στην συνέχιση της πολιτικής ιδιωτικοποιήσεων σηµαντικών τοµέων της οικονοµίας και στη διαχειριστική βελτίωση των εσόδων πετρελαίου και συναφούς πετρελαϊκού ταµείου σύµφωνα µε τις οδηγίες της Παγκόσµιας Τράπεζας. Αν και η εν γένει ανάπτυξη αφορά και άλλους τοµείς της οικονοµίας, η οικονοµία συνεχίζει να εξαρτάται από την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου που αναλογούν σε πάνω από 95% των εξαγωγών και πάνω από 30% του ΑΕΠ. ιάρθρωση ΑΕΠ κατά τοµείς της οικονοµίας : Βιοµηχανία 35% Γεωργία 14% Κατασκευές 11% Εµπόριο 7% Μεταφορές & Τηλεπικοινωνίες 10% Υπόλοιποι 23% Ο πληθωρισµός κυµάνθηκε σε χαµηλά επίπεδα της τάξεως του 2,4% (έναντι 2,8% το 2002), λόγω της αυστηρής εισοδηµατικής πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση του Αζερµπαϊτζάν. Εξωτερικό Εµπόριο: Οι διαρθρωτικές αλλαγές που επεχείρησε η αζερική Κυβέρνηση (φιλελευθεροποίηση του εµπορίου µε την κατάργηση των µέτρων κρατικού προστατευτισµού, απλούστευση των εξαγωγικών διαδικασιών κ.τ.λ.) απέδωσαν καρπούς το έτος Ο όγκος του εξωτερικού εµπορίου της χώρας έφθασε τα 5,22 δις USD (έναντι 3,84 δις USD το 2002). Ειδικότερα, οι εξαγωγές σηµείωσαν άνοδο κατά 19,6% (η οποία οφείλεται στην αύξηση της εξαγωγής του πετρελαίου κατά 2,2%) αγγίζοντας τα 2,59 δις USD. Οι εισαγωγές, επίσης, κατέγραψαν θεαµατική άνοδο κατά 57,8% σε σχέση µε τις επιδόσεις του έτους 2002, αγγίζοντας τα 2,62 δις USD. Κατά συνέπεια, το εµπορικό ισοζύγιο σηµείωσε περιορισµένο έλλειµµα ύψους 34,2 εκατ. USD. Κύριοι εµπορικοί εταίροι του Αζερµπαϊτζάν είναι η Ιταλία, η Ρωσία,η Τουρκία, οι ΗΠΑ, η Γερµανία, η Ελλάδα, η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία και οι λοιπές χώρες ΚΑΚ. 2

3 ΙΙ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ ΕΕ ΚΑΙ ΛΟΙΙΙΟΥΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ. Από το 1999 η ΕΕ έχει υπογράψει Συµφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µε το Αζερµπαϊτζάν (PCA) και τις άλλες καυκάσιες χώρες, η οποία θεσµοθετεί το κατάλληλο πλαίσιο για την καθιέρωση τακτικού πολιτικού διαλόγου, την ανάπτυξη των εµπορικών σχέσεων και τη συνεργασία σε πλείστους τοµείς. Η υλοποίηση της Συµφωνίας προωθείται µε µια σειρά χρηµατοδοτικά προγράµµατα όπως το TACIS (πρόγραµµα-πλαίσιο), το TRACECA (πρόγραµµα ανάπτυξης υποδοµών στις µεταφορές και τη διακίνηση αγαθών) και το INOGATE (πρόγραµµα εκσυγχρονισµού συστήµατος διανοµής ενέργειας). Το Αζερµπαϊτζάν είναι επίσης µέλος του Συµβουλίου της Ευρώπης., της Παγκόσµιας Τράπεζας Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως (IBRD), της ιεθνούς Ενώσεως Αναπτύξεως (IDA), του Οργανισµού Εγγυήσεων Πολυµερούς Επενδυτικής ραστηριότητος (MIGA), καθώς και της ιεθνούς Οικονοµικής Εταιρείας (IFC), ενώ από το 2001 είναι µέλος του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού (World Tourism Organization). Παράλληλα, η χώρα καταβάλλει προσπάθειες για την εισδοχή της στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου. ΙΙΙ. ΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. Η εξέλιξη των οικονοµικών σχέσεων Ελλάδος και Αζερµπαϊτζάν κατά την τελευταία δεκαετία σηµειώνει σταθερή πορεία διεύρυνσης, η οποία είναι αποτέλεσµα των φιλικών πολιτικών σχέσεων µεταξύ των δύο χωρών, ιδιαίτερα κατά την τελευταία τριετία. Εντούτοις τα περιθώρια για την περαιτέρω ανάπτυξή τους είναι ιδιαίτερα µεγάλα. Συνοπτικά η µέχρι σήµερα βραδεία ανάπτυξή τους οφείλεται σε µια σειρά από λόγους, οι οποίοι µπορούν να διατυπωθούν ως ακολούθως: Έλλειψη νοµοθετικού πλαισίου στήριξης επιχειρηµατικής δραστηριότητος. Η ίδια η χώρα παραµένει άγνωστη, terra incognita για την ελληνική επιχειρηµατική κοινότητα. 3

4 Εγγενείς δυσκολίες του οικονοµικού περιβάλλοντος και θεσµικού πλαισίου της χώρας ιδιαίτερα κατά την εφαρµογή των νόµων. Έλλειψη υποδοµών στις µεταφορές και επικοινωνίες (οδικό δίκτυο, τηλεπικοινωνίες κ.τ.λ.). Προβλήµατα στα τελωνεία Έλλειψη συγχρόνου επιχειρηµατικής συµπεριφοράς από τους περισσότερους επιχειρηµατίες της χώρας, καθώς και δυσκολίες επικοινωνίας λόγω γλώσσας. Μη ύπαρξη Πρεσβείας ή άλλης διπλωµατικής Αρχής του Αζερµπαϊτζάν στην Ελλάδα.. Α) Θεσµικό Πλαίσιο Συνεργασίας Η χώρα µας έχει υπογράψει µε το Αζερµπαϊτζάν Συµφωνία Οικονοµικής, Βιοµηχανικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας (υπεγράφη στις , κυρώθηκε µε τον Ν. 2316/95, ΦΕΚ 124, τ. Α και τέθηκε σε ισχύ την 1/8/1996). Η αζερική πλευρά έχει κυρώσει τη Συµφωνία µε το Προεδρικό ιάταγµα 340/ ). Στα πλαίσια της ανωτέρω συµφωνίας πραγµατοποιήθηκε η 1η Μικτή ιυπουργική Επιτροπή Ελλάδος-Αζερµπαιτζάν (Μ Ε) (Μπακού, 10-11/4/2003), όπου διατυπώθηκε η πρόθεση των δύο πλευρών για περαιτέρω βελτίωση των διµερών οικονοµικών σχέσεων και συνεργασία σε διάφορους τοµείς και υπεγράφη σχετικό Πρωτόκολλο. Επίσης, υπεγράφη Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου του Αζερµπαϊτζάν (ACCI) και του Ελληνικού Οργανισµού Εξωτερικού Εµπορίου (ΟΠΕ). Παράλληλα διεξάγονται διαπραγµατεύσεις για την σύναψη διµερών συµφωνιών οικονοµικού περιεχοµένου οι οποίες προβλέπεται να υπογραφούν κατά τη διάρκεια της επισκέψεως του Προέδρου της ηµοκρατίας στο Αζερµπαϊτζάν (22-24/6/2004). Σηµειώνεται ότι έχουν ήδη ολοκληρωθεί τέσσερις συµφωνίες (τουριστική, προστασίας επενδύσεων, διεθνών οδικών µεταφορών, συνεργασίας τελωνειακών αρχών) ενώ βρίσκονται σε προχωρηµένο στάδιο προετοιµασίας η Συµφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας, καθώς και το Μνηµόνιο Συνεργασίας περί ιαχειρίσεως Υδάτινων Πόρων). Τέλος, η αρµόδια Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας έχει προτείνει προς την αζερική πλευρά σχέδιο διµερούς αεροπορικής συµφωνίας. 4

5 Β) Εµπορικές Ροές Ο όγκος του Εξωτερικού Εµπορίου της χώρας µας µε το Αζερµπαϊτζάν σηµειώνει κατά την τελευταία τετραετία αλµατώδεις ρυθµούς ανάπτυξης, παρουσιάζοντας ωστόσο έντονες διακυµάνσεις (βλ. κατωτέρω πίνακα). Συγκεκριµένα, ο όγκος των διµερών ανταλλαγών, το έτος 2003, εκτοξεύτηκε στα USD (από USD το 2002), µε τις εξαγωγές µας να αγγίζουν τα USD (από USD το 2002) και τις εισαγωγές µας τα USD (από USD το 2002). Το εµπορικό ισοζύγιο της χώρας µας µε το Αζερµπαϊτζάν, ενώ από το έτος 2000 σηµείωνε σταθερή πορεία ισοσκέλισης, έτσι ώστε, κατά το έτος 2002, να καταστεί ελαφρά πλεονασµατικό υπέρ της χώρας µας κατά USD, το 2003 απέβη εκ νέου ελλειµµατικό εις βάρος µας κατά USD. Τα κυριότερα εξαγώγιµα προϊόντα της Ελλάδος περιλαµβάνουν ηµικατεργασµένα καπνά, συσκευασµένα φάρµακα, ριζόχαρτο, φύλλα αλουµινίου, ετικέτες και είδη συσκευασίας. Στα εισαγόµενα από το Αζερµπαϊτζάν προϊόντα κυρίαρχη θέση κατέχουν το αργό πετρέλαιο, η κηροζίνη, τα καύσιµα Diesel και το φυσικό αέριο. Πίνακας Εξωτερικού Εµπορίου Ελλάδας-Αζερµπαιτζάν (σε USD) Έτος Εξαγωγές Εισαγωγές Όγκος Εµπορίου Εµπορικό Ισοζύγιο Πηγή: ΕΣΥΕ Οι εισαγωγές προϊόντων στο Αζερµπαϊτζάν υπόκεινται κατά κανόνα σε εισαγωγικούς δασµούς (3-15%) επί της αξίας ανάλογα µε το είδος, σε φόρο προστιθέµενης αξίας της τάξεως του 18%. Σε τέλη τελωνειακής διαδικασίας ύψους 0,015% επί της δηλωθείσας αξίας και όχι λιγότερο από µανάτ. Γ) Επενδύσεις 5

6 Πέρα από κάποιες σποραδικές και µικρής σηµασίας κινήσεις κεφαλαίων, ελληνικές επενδύσεις δεν έχουν ακόµα πραγµατοποιηθεί στη χώρα. Οι κυριότεροι τοµείς στους οποίους θα µπορούσε να αναπτυχθεί η συνεργασία Ελλάδος Αζερµπαϊτζάν είναι: Ο τοµέας ενέργειας (εκµετάλλευση των πλουσίων κοιτασµάτων υδρογονανθράκων στην Κασπία Θάλασσα και η δηµιουργία Νότιου Ενεργειακού ιαδρόµου). Ηδη η ΕΠΑ έχει συµµετάσχει στις δύο τελευταίες ιεθνείς Εκθέσεις Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (9η και 10η) στο Αζερµπαϊτζάν (Μπακού), όπου παρουσιάστηκε διεξοδικά η δραστηριότητα που αναπτύσσει η χώρα µας, στον τοµέα του φυσικού αερίου µε τις κείµενες στον ευρύτερο χώρο της Κασπίας χώρες. Σηµειώνεται επίσης και η σηµαντικότατη προοπτική συνεργασίας της χώρας µας µε την Τουρκία και το Αζερµπαϊτζάν για την δηµιουργία «Νοτίου Ενεργειακού ιαδρόµου», µε σκοπό την µεταφορά αζερικού φυσικού αερίου από την Κασπία, µε αγωγό, µέσω Τουρκίας προς την. Ευρώπη. Η ανωτέρω συνεργασία επισφραγίστηκε µε σχετικά Μνηµόνια Συνεργασίας (Memorandum of Understanding) µεταξύ των Εταιρειών ΕΠΑ (Ελλάδα), BOTAS (Τουρκία) και SOCAR (Αζερµπαιτζάν). Ο αγροτικός γεωργικός τοµέας. Σηµειώνεται εκπαιδευτική επίσκεψη ελλήνων εµπειρογνωµόνων Υπουργείου Γεωργίας στο Μπακού ( 2-5 εκεµβρίου 2003), µε σκοπό την µεταφορά τεχνογνωσίας σε θέµατα γεωργίας, γεωλογίας και υδρογεωλογίας. Παράλληλα προτάθηκε από ελληνικής πλευράς η διοργάνωση εξειδικευµένων σεµιναρίων σε θέµατα υδρογεωλογίας, γεωτρήσεων και σύγχρονων αρδευτικών µεθόδων στην Ελλάδα, καθώς και η στήριξη σχετικού πιλοτικού προγράµµατος στο Αζερµπαϊτζάν. Ο τοµέας ναυπήγησης πλοίων, εµπορικών και µη για την ναυσιπλοία εντός της Κασπίας. Σηµειώνεται ότι έχουν διατυπωθεί επιφυλάξεις από αζερικής πλευράς, λόγω ύπαρξης ρωσικού µονοπωλίου στο εν λόγω τοµέα. Ο τοµέας επικοινωνιών, ιδίως των τηλεπικοινωνιών. Ο τοµέας υπηρεσιών (µεταφορές, τουρισµός, τραπεζικός τοµέας) 6

7 Σηµειώνεται η πραγµατοποίηση ηµερίδας επί θεµάτων χρηµατιστηρίου και κεφαλαιαγοράς (Μπακού, 10-12/2/2004) από το Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης µε την υποστήριξη του ιαβαλκανικού και Παρευξεινίου Επιχειρηµατικού Κέντρου ( ΙΠΕΚ), µε σκοπό την µεταφορά τεχνογνωσίας για την οργάνωση και λειτουργία του Χρηµατιστηρίου και της Κεφαλαιαγοράς του Αζερµπαιτζάν. Ο τοµέας ένδυσης-υπόδησης (µε έµφαση στην βιοµηχανία δερµατίνων ειδών). γουναρικών και Ο τοµέας κατασκευών και έργων υποδοµής (γέφυρες, δρόµοι, αεροδρόµια κ.τ.λ.). Ο τοµέας βιοµηχανίας φαρµάκων/παραφαρµακευτικών ειδών και καλλυντικών. ) Αναπτυξιακή Συνεργασία Στα πλαίσια της διµερούς αναπτυξιακής συνεργασίας χορηγείται στο Αζερµπαϊτζάν σχετικά περιορισµένη αναπτυξιακή βοήθεια, η οποία διατίθεται για τεχνική συνεργασία, καθώς και για λοιπή ανθρωπιστική βοήθεια. Αφορά κυρίως στην κατάρτιση στελεχών δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα σε θέµατα οργάνωσης υπηρεσιών υγείας (Υπουργείο Υγείας/Εθνική Σχολή ηµόσιας Υγείας), στη χορήγηση υποτροφιών σε νέους για σπουδές στην Ελλάδα (ΥΠΕΞ, ΥΠΟΟ), σε έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια σε σεισµοπαθείς (ΥΠΕΞ), στο Πρόγραµµα υγειονοµικής υποστήριξης και καταπολέµησης της ιωδιοπενίας ευπαθών πληθυσµών σε ορεινές περιοχές του Αζερµπαϊτζάν (ΥΠΕΞ, Γιατροί του Κόσµου), καθώς και στο Πρόγραµµα πρόληψης και αντιµετώπισης της φυµατίωσης (ΥΠΕΞ). ΣΜ/σµ Αθήνα, Μάιος

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΜΠΑΚΟΥ 2008 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΜΠΑΚΟΥ 2008 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΜΠΑΚΟΥ 2008 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ Μπακού, Απρίλιος 2009 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I... 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 5 1.ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ... 5 2.ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΜΠΑΚΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΜΠΑΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΜΠΑΚΟΥ Μπακού, Ιούνιος 2010 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I...5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...5 1.ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ...5 2.ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...5 3.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΙΑ ΤΗΝ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΙΑΣ ΚΑΙΙ ΤIIΣ ΕΛΛΗΝΟ--ΟΥΚΡΑΝΙΙΚΕΣ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΕΣ ΚΑΙΙ ΕΜΠΟΡΙΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑ ΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑ ΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑ ΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΤΙΦΛΙ ΑΣ ΕΤΟΥΣ 2007 37/d Tabidze str. 0179, Tbilisi - Georgia

Διαβάστε περισσότερα

Σόφια, 31 Αυγούστου 2010 Α.Π.: ΟΕΥ 2785/92/ΑΣ 2562. ΘΕΜΑ : Ετήσια οικονοµική έκθεση Βουλγαρίας 2009

Σόφια, 31 Αυγούστου 2010 Α.Π.: ΟΕΥ 2785/92/ΑΣ 2562. ΘΕΜΑ : Ετήσια οικονοµική έκθεση Βουλγαρίας 2009 , ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑ Ι ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑ Ι ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑ Ι ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΜΠΑΚΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΜΠΑΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΜΠΑΚΟΥ Μπακού, Ιούνιος 2012 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I... 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ... 6 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ Ε Λ Λ Α ΑΣ - ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΤΙΦΛΙ ΑΣ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 3

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ Ε Λ Λ Α ΑΣ - ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΤΙΦΛΙ ΑΣ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 3 ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ Ε Λ Λ Α ΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΤΙΦΛΙ ΑΣ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 3 1 37/d Tabidze str. 0179, Tbilisi - Georgia Tel: (+ 995 32) 94 28 58, Fax: (+ 995 32) 94 18 86, E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Π Ρ Ε Σ Β Ε Ι Α Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Α Σ Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Ω Ν Υ Π Ο Θ Ε Σ Ε Ω Ν ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑ ΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΤΙΦΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οι διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με την Ελλάδα και οι προοπτικές τους

Οι διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με την Ελλάδα και οι προοπτικές τους Οδηγός επιχειρείν στο Αζερμπαϊτζάν Οι διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με την Ελλάδα και οι προοπτικές τους ΓΕΝΙΚΑ Το Αζερμπαϊτζάν συγκαταλέγεται στις τρεις χώρες του Νοτίου Καυκάσου (μαζί με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ Ιούνιος 2010 Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ 2 Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Κίεβο, Ιούνιος 2009

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Κίεβο, Ιούνιος 2009 1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΤΗΣΣΙ ΙΑ ΕΚΘΕΣΣΗ ΓΓΙ ΙΑ ΤΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΤΗΣΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣΣ ΚΑΙΙ ΤΤI IΣΣ ΕΛΛΗΝΟ-ΟΥΚΡΑΝΙΚΕΣΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ00- -ΕΜΠΟΡΙΚΕΣΣ ΣΣΧΕΣΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΟ-ΣΥΡΙΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΟ-ΣΥΡΙΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΑΜΑΣΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ P.O. BOX 3792 Damascus, Syria, Tel. & fax: 00 963 11 3342168 Email: ecocom-damascus@mfa.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ P.O. BOX 5108, Jeddah 21 422 Tel: 00966 12 66 90 824 E-Mail: ecocom-jeddah@mfa.gr A ΙΑΒΑΘMΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ P.O. BOX 5108, Jeddah 21 422 Tel: 00966 12 66 90 824 E-Mail: ecocom-jeddah@mfa.gr A ΙΑΒΑΘMΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΤΖΕΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ P.O. BOX 5108, Jeddah 21 422 Tel: 00966 12 66 90 824 E-Mail: ecocom-jeddah@mfa.gr A ΙΑΒΑΘMΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Τζέντα, 28 Μαϊου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Σ Χ Ε Σ Ε ΙΣ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ - Γ Ε ΩΡΓΙΑΣ

Ο Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Σ Χ Ε Σ Ε ΙΣ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ - Γ Ε ΩΡΓΙΑΣ Π Ρ Ε Σ Β Ε Ι Α Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Σ Τ Η Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Ω Ν Υ Π Ο Θ Ε Σ Ε Ω Ν Ο Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Σ Χ Ε Σ Ε ΙΣ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ - Γ Ε ΩΡΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γ Κ.Π.Σ. (2000 2006) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την Ελλάδα 2000-2006 2. ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 1. Στοιχεία Γεωγραφίας...3 2. Πληθυσµός...3 3. Πολιτικό Σύστηµα Πολίτευµα...3 3.1.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 1. Στοιχεία Γεωγραφίας...3 2. Πληθυσµός...3 3. Πολιτικό Σύστηµα Πολίτευµα...3 3.1. ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΓΡΑΦΕΙΙΟΥ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ ΚΑΙΙ ΕΜΠΟΡΙΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΙΑ ΕΠΙΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΙΚΗΣ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΑΣ ΚΑΙΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΩΝ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. H απασχόληση στην Ελλάδα απειλείται πολύ περισσότερο από την. οικονομική πολιτική ύφεσης και μετακύλισης του βάρους της οικονομικής

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. H απασχόληση στην Ελλάδα απειλείται πολύ περισσότερο από την. οικονομική πολιτική ύφεσης και μετακύλισης του βάρους της οικονομικής Τεύχος 168, Ιανουάριος 2010 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ H απασχόληση στην Ελλάδα απειλείται πολύ περισσότερο από την οικονομική πολιτική ύφεσης και μετακύλισης του βάρους της οικονομικής κρίσης στους εργαζόμενους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΤΖΕΝΤΑΣ ΕΠΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΑΟΥΔΙΚΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007-2008

ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007-2008 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΕΟ ΔΕΛΧΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007-2008 για την κατάσταση της Ινδικής Οικονομίας και την πορεία της συνεργασίας Ελλάδος-Ινδίας Οικονομικό Έτος

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων. Ετήσια Έκθεση 2011

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων. Ετήσια Έκθεση 2011 Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Ετήσια Έκθεση 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2 1. Γενικά Χαρακτηριστικά 2 2. Το διεθνές οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Αθήνα εκέµβριος 2009 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ...6 Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΙΑ ΤΗΝ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΑ ΤΗΣ ΜΟΛ ΑΒΙΙΑΣ ΚΑΙΙ ΤIIΣ ΕΛΛΗΝΟ--ΜΟΛ ΑΒΙΙΚΕΣ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΕΣ ΚΑΙΙ ΕΜΠΟΡΙΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: ecocom-moscow@mfa.gr, Web: www.agora.mfa.gr/russia

E-mail: ecocom-moscow@mfa.gr, Web: www.agora.mfa.gr/russia ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΜΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ 2009-2010 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ----------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΘΕΜΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Τ.Ε.Ι ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΚΟΔΙΑ ΧΡΥΣΗ (5215) Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

U.A.E. Sovereign Wealth Funds...56

U.A.E. Sovereign Wealth Funds...56 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΑ Η.Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΤΟΥΜΠΑΪ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ Η.Α.Ε. & ΟΙ ΙΜΕΡΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Η.Α.Ε. ΝΤΟΥΜΠΑΪ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΈΚΘΕΣΗ (έτους 2007)

ΕΤΗΣΙΑ ΈΚΘΕΣΗ (έτους 2007) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΗ ΡΩΜΗ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑ ΟΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΈΚΘΕΣΗ (έτους 2007) Ιούλιος 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας ΔΗΛΩΣΗ Η διατριβή αυτή είναι πρωτότυπη και εκπονήθηκε αποκλειστικά και μόνο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική», του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2012 για την Οικονομία της Λ.Δ. Κίνας και τις Διμερείς Οικονομικές & Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδας Λ.Δ. Κίνας

Ετήσια Έκθεση 2012 για την Οικονομία της Λ.Δ. Κίνας και τις Διμερείς Οικονομικές & Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδας Λ.Δ. Κίνας 1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ετήσια Έκθεση 2012 για την Οικονομία της Λ.Δ. Κίνας και τις Διμερείς Οικονομικές & Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδας Λ.Δ. Κίνας Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα