ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας"

Transcript

1 ηµοτική Περίοδος 2011 Ελληνική ηµοκρατία Περιφέρεια Αττικής ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Έντυπη Έκδοση 27 ης Συνεδρίασης.Σ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας Τετάρτη, 05 Οκτωβρίου 2011 ιαχείριση Πρακτικών

2 27 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Τετάρτη, 05 Οκτωβρίου 2011 ΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ (Παρών) ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Παρών) ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1) ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2) ΓΕΓΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ 3) ΚΙΜΠΙΖΗ ΜΑΡΙΑ 4) ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 5) ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6) ΡΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 7) ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 8) ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9) ΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 10) ΛΑΪΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 11) ΜΠΑΓΛΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ 12) ΟΡΦΑΝΙ ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 13) ΡΙΤΣΑ ΜΠΙΛΙΩ 14) ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15) ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16) ΚΑΤΣΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Σελ. 2

3 17) ΧΑΣΙΩΤΗ-ΝΑΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 18) ΧΑΣΙΩΤΗ-ΝΑΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 19) ΛΕΚΚΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 20) ΜΠΕΗΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ 21) Α ΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 23) ΜΠΕΗ ΑΘΗΝΑ 24) ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ-ΦΟΥΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 25) ΣΤΑΘΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1) ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2) ΡΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ 3) ΣΥΛΛΕΛΟΓΛΟΥ ΑΝ ΡΕΑΣ Αφού υπήρχε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, στην οποία ήταν παρών ο ήµαρχος κύριος Σωτήρης Μεθενίτης, νόµιµα κληθείς. Σελ. 3

4 ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 1. Λήψη Απόφασης για έγκριση και ψήφιση του νέου Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του ήµου Μαρκοπούλου. 2. Λήψη Απόφασης για έγκριση Κανονισµού Επιτροπής ιαβούλευσης του ήµου Μαρκοπούλου. 3. Λήψη Απόφασης για σύσταση Επιτροπής ιαβούλευσης του ήµου Μαρκοπούλου. 4. Λήψη Απόφασης για έγκριση εξόδων παράστασης του Προέδρου και Αντιπροέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς ηµοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου (Κ ΕΜ). 5. Λήψη Απόφασης για την απευθείας ανάθεση της συντήρησης ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού ήµου Μαρκοπούλου έτους Λήψη Απόφασης για έγκριση διάθεσης πίστωσης εξόδων ικαστικού Επιµελητή για επιδόσεις διαφόρων εγγράφων του ήµου. 7. Λήψη Απόφασης για προσκύρωση τµήµατος καταργουµένης αγροτικής οδού στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.Γ1143 µε κωδικό ιδιοκτησίας της 4 ης -5 ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη σε εφαρµογή της κυρωµένης πράξης εφαρµογής. Σελ. 4

5 8. Λήψη Απόφασης για προσκύρωση δύο (2) τµηµάτων καταργουµένης αγροτικής οδού στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.Γ1245 µε κωδικό ιδιοκτησίας της 4 ης -5 ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη σε εφαρµογή της κυρωµένης πράξης εφαρµογής. 9. Λήψη Απόφασης για έγκριση διάθεσης πίστωσης του υπολοίπου της αποζηµίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. 770 µε κωδικό ιδιοκτησίας της 4 ης -5 ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη σε εφαρµογή της κυρωµένης πράξης εφαρµογής, σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 207/2011 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. 10. Λήψη Απόφασης για συµψηφισµό της εισφοράς σε χρήµα µε την οφειλόµενη αποζηµίωση ήµου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.Γ1344 και Ο.Τ.Γ1367 της 4 ης -5 ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη σε εφαρµογή της κυρωµένης πράξης εφαρµογής. 11. Λήψη Απόφασης για συµψηφισµό της εισφοράς σε χρήµα µε την οφειλόµενη αποζηµίωση ήµου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.Γ1120 της 4 ης -5 ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη σε εφαρµογή της κυρωµένης πράξης εφαρµογής. 12. Λήψη Απόφασης για συµψηφισµό της εισφοράς σε χρήµα µε την οφειλόµενη αποζηµίωση ήµου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.Γ1143 της 4 ης -5 ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη σε εφαρµογή της κυρωµένης πράξης εφαρµογής. 13. Λήψη Απόφασης για συµψηφισµό της εισφοράς σε χρήµα µε Σελ. 5

6 την οφειλόµενη αποζηµίωση ήµου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. 984 της 4 ης -5 ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη µε κωδικό ιδιοκτησίας σε εφαρµογή της κυρωµένης πράξης εφαρµογής. 14. Λήψη Απόφασης για συµψηφισµό της εισφοράς σε χρήµα µε την οφειλόµενη αποζηµίωση ήµου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.Γ1245 της 4 ης -5 ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη µε κωδικό ιδιοκτησίας σε εφαρµογή της κυρωµένης πράξης εφαρµογής. 15. Λήψη Απόφασης για έγκριση τιµολογίων πάγιας προκαταβολής έτους Λήψη Απόφασης για ονοµατοθεσία οδών πόλεως και οικισµών. 17. Λήψη Απόφασης για επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων. 18. Λήψη Απόφασης για οικονοµική ενίσχυση απόρου δηµότη. Σελ. 6

7 ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Ξεκινάµε τη σηµερινή Συνεδρίαση. Η κυρία Γραµµατεύς να πάρει απουσίες και παρουσίες. Παρακαλώ, κυρία Τεµπονέρα. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αλαγιάννης Κωνσταντίνος. ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Παρών. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γέγος Σπυρίδων. ΓΕΓΟΣ: Παρών. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κιµπιζή Μαρία. ΚΙΜΠΙΖΗ: Παρούσα. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ευαγγελίου Ιωάννης. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ: Παρών. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μαγγανάς Κωνσταντίνος. ΜΑΓΓΑΝΑΣ: Παρών. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ρούσης Άγγελος. ΡΟΥΣΗΣ: Παρών. Σελ. 7

8 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μεθενίτης Βασίλειος. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ: Παρών. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καβασακάλης Γεώργιος. ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗΣ: Παρών. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ράκος Σπυρίδων. Νικολάου Χαράλαµπος. ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Παρών. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ρίτσας Χρήστος. Λαϊνάς Αριστοτέλης. ΛΑΪΝΑΣ: Παρών. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μπαγλατζής Σπυρίδων. ΜΠΑΓΛΑΤΖΗΣ: Παρών. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ορφανίδης Στέφανος. ΟΡΦΑΝΙ ΗΣ: Παρών. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ρίτσα Μπίλιω. ΡΙΤΣΑ: Παρούσα. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γιαννάκης Κωσνταντίνος. Σελ. 8

9 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Παρών. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Πολίτης Ιωάννης. ΠΟΛΙΤΗΣ: Παρών. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κατσίκη Παναγιώτα. ΚΑΤΣΙΚΗ: Παρούσα. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Χασιώτη Αικατερίνη. ΧΑΣΙΩΤΗ: Παρούσα. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σουλιώτης Παναγιώτης. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Είναι ασθενής. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στάθης Σπυρίδων. ΣΤΑΘΗΣ: Παρών. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λέκκας Νικήτας. ΛΕΚΚΑΣ: Παρών. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μπέη Αθηνά. ΜΠΕΗ: Παρούσα. Σελ. 9

10 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μπέης Λεωνίδας. ΜΠΕΗΣ: Παρών. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αδάµος Γεώργιος. Α ΑΜΟΣ: Παρών. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τεµπονέρα Αγγελική, παρούσα. Συλλελόγλου Ανδρέας. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Προσήλθε ο κύριος ρίτσας. ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Ο κύριος ήµαρχος έχει κάποιες ανακοινώσεις. Παρακαλώ, κύριε ήµαρχε. ΗΜΑΡΧΟΣ: Το πρώτο, το οποίο είµαστε σίγουροι ότι γνωρίζετε, έχει να κάνει µε το αστυνοµικό συµβάν που είχαµε σήµερα στην πόλη µας. Υπήρξε ένας έλεγχος, απ ό,τι πληροφορήθηκα, ενός αυτοκινήτου που κινoύταν ύποπτα γύρω από το Κέντρο Υγείας, από µία οµάδα ένστολων της ειδικής οµάδας ΙΑΣ. Αυτοί, µε την πρώτη προσέγγιση, προσπάθησαν να διαφύγουν και κάποια στιγµή πυροβόλησαν κιόλας, µάλλον µε καλάζνικοφ απ ό,τι εικάζεται, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί µεγάλη κινητοποίηση αστυνοµικών δυνάµεων από την ευρύτερη περιοχή. Η τελευταία πληροφόρηση που έχουµε είναι ότι από τους τέσσερεις έχουν συλληφθεί οι δύο, µάλλον αλβανικής καταγωγής. Έχουν διαφύγει οι άλλοι δύο. Εκείνο που έχει σηµασία για µας, πέρα από το γεγονός ότι είναι ένα συµβάν το οποίο συνέβη µέσα σε κατοικηµένη περιοχή, στο Κέντρο Υγείας κοντά, που είναι πολυσύχναστο και στο Λύκειο Μαρκοπούλου, Σελ. 10

11 είναι το γεγονός ότι, τουλάχιστον απ όσο θυµάµαι εγώ, πυροβολισµοί µέσα στον κατοικηµένο ιστό της πόλης µας, και µάλιστα όχι σε εορταστική επέτειο, αλλά µε αφορµή εγκληµατικές διαθέσεις και δραστηριότητες, δεν έχει υπάρξει. Αυτό αποδεικνύει την ανάγκη για ενίσχυση της αστυνόµευσης και στο Μαρκόπουλο φυσικά και στο Πόρτο Ράφτη. Να πούµε ότι η κατάσταση, από άποψη κόσµου στην αστυνοµική δύναµη και στο Μαρκόπουλο και στο Πόρτο Ράφτη, είναι από σχετικά µέχρι ιδιαίτερα προβληµατική. Στο Πόρτο Ράφτη, παρά τις αλλεπάλληλες εκκλήσεις που έχουν γίνει από όλες τις ηµοτικές Αρχές -θυµάµαι πριν δώδεκα χρόνια που είχε γίνει νοµίζω και ειδική συγκέντρωση µπροστά στο Αστυνοµικό Τµήµα του Πόρτο Ράφτη- η αστυνόµευση και η στελέχωση παραµένει εξαιρετικά περιορισµένη. Αυτήν τη στιγµή η πληροφόρηση που έχω είναι ότι στο Αστυνοµικό Τµήµα του Πόρτο Ράφτη υπηρετούν όλο κι όλο τρεις άνθρωποι, κατά συνέπεια είναι αδύνατο να ελέγξουν. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: (εκτός µικροφώνου) Και το βράδυ είναι ένας. ΗΜΑΡΧΟΣ: Και το βράδυ ένας. Και στο Μαρκόπουλο η κατάσταση επίσης δεν είναι ιδιαίτερα καλή. Το µόνο που δείχνει κάποια καλύτερη κατάσταση στο Μαρκόπουλο έχει να κάνει µε το γεγονός ότι συστεγάζεται, κατά σύµπτωση, εν πάση περιπτώσει µε βάση το σχεδιασµό που έχει γίνει από την Ασφάλεια Αττικής, δίπλα στο Αστυνοµικό Τµήµα στον ίδιο χώρο και η Ασφάλεια και, κατά συνέπεια, έχουν µία συνολική δύναµη, απ ό,τι ξέρω, τα δύο Τµήµατα, και το Τµήµα Ασφαλείας και το Τµήµα το Αστυνοµικό του Μαρκοπούλου, που ξεπερνά και στα δύο µαζί τα 15 άτοµα. Σε κάθε περίπτωση, µε αυτό το συµβάν, θα κοιτάξουµε να υπάρξει µία άµεση επαφή και κάποιο σχετικό έγγραφο και προς τις Σελ. 11

12 Αστυνοµικές ιευθύνσεις, ώστε να ληφθούν τα αναγκαία µέτρα περιφρούρησης και ασφάλειας των δηµοτών. Είναι ενδεικτικό πάντως ότι προσέλκυσε -το είδατε ίσως- και το ενδιαφέρον µεγάλων τηλεοπτικών σταθµών που το κάλυψαν. Το δεύτερο για το οποίο θα ήθελα να σας ενηµερώσω είναι ότι, απ ό,τι πληροφορήθηκα από τηλέφωνα Βουλευτών, το ραντεβού που είχαµε και το οποίο δεν είχε γίνει µε τον κύριο Κουκουλόπουλο για το γνωστό θέµα µε τους τσιγγάνους την Τετάρτη -σήµερα για την ακρίβεια ήταν προγραµµατισµένο να γίνει και δεν έγινε γιατί αναβλήθηκε- µετά από σηµερινή συνάντηση Βουλευτών µε τον κύριο Κουκουλόπουλο και ενόψει της συγκρότησης και της Τοπικής Ένωσης ήµων και Κοινοτήτων Νοµού Αττικής, θα γίνει ευτέρα ή Τρίτη απόγευµα. Αυτήν τη διαβεβαίωση µας έχουν δώσει, προκειµένου να συζητήσουµε το θέµα. Το αντιφατικό της όλης ιστορίας είναι ότι διεµηνύθη από Βουλευτές στον κύριο Κουκουλόπουλο ότι η συνάντηση γίνεται ώστε να υπάρξει η ρητή διαβεβαίωση ότι το θέµα θα κλείσει και είπε αυτός µε άνεση «Και εµείς εκεί προσανατολιζόµαστε.». Του έθεσαν υπόψη το συγκεκριµένο κείµενο της εφηµερίδας και είπε ότι θα το δει. Τώρα, δεν ξέρω, καµιά φορά, συµβαίνει, και από συνεργάτες ή άλλους, να γίνονται διάφορα περίεργα. Εµείς δεν µπορούµε να µείνουµε τώρα στις όποιες πληροφορίες τρίτων. Θα γίνει η συνάντηση και η απευθείας επαφή και, µε βάση αυτό, νοµίζω θα έχουµε µία επίσηµη και ξεκάθαρη στάση και θα φροντίσουµε φυσικά να βγει και από το ήµο Μαρκοπούλου, µετά τη συνάντηση αυτή, ειδικό ελτίο Τύπου, το οποίο να αποσταλεί σε όλα τα Μέσα Ενηµέρωσης, για να είναι ξεκάθαρο το τι δεσµεύσεις υπήρξαν από την πλευρά της πολιτείας. Και το τρίο το οποίο ήθελα να σας πω έχει να κάνει µε το γεγονός της φωτιάς που υπήρξε στο χώρο -που το είχαµε συζητήσει και προχθές- του βιολογικού καθαρισµού. Σελ. 12

13 Να σας πω ότι χρειάστηκε πάνω από 36 ώρες και µία συνεχή προσπάθεια, µε ρίψη ούτε λίγο ούτε πολύ -νοµίζω ο κύριος Ρούσης µπορεί να σας δώσει και αναλυτικά στοιχεία- περίπου 300 φορτηγών αυτοκινήτων µε χώµα, για να µπορέσουµε να θέσουµε υπό έλεγχο την κατάσταση και να κατασβέσουµε την πυρκαγιά. Και να διευκρινίσουµε εδώ ότι δεν ήταν δυνατόν -για όσους ξέρουντο θέµα αυτό να λυθεί µε κατάσβεση µε νερό, έτσι; Πρόκειται για σκουπίδια. Η µόνη λύση εκεί είναι η ρίψη του χώµατος, µαζί µε ένα ειδικό υλικό που υπάρχει και αναµιγνύεται. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι βοήθησαν σε αυτήν την προσπάθεια. Εγώ αισθάνοµαι ιδιαίτερη υποχρέωση -και πρέπει να το πω αυτόνα αναφερθώ στη βοήθεια που έδωσε ο εντεταλµένος σχετικός Σύµβουλος της Περιφέρειας, ο κύριος Γιώργος Φουντάς, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα θέµατα πολιτικής προστασίας, εκ µέρους του κυρίου Σγουρού, για τα ζητήµατα αυτά και ο οποίος πραγµατικά έδειξε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ο άνθρωπος ήταν από την πρώτη στιγµή που τον ενηµερώσαµε σε διαρκή επαφή τηλεφωνική και προσωπική µαζί µας. Για όσους δεν το ξέρουν, εκλέχθηκε µε το ψηφοδέλτιο του κυρίου Σγουρού, νοµίζω στον κεντρικό τοµέα, αλλά είναι κατ ουσίαν συµπολίτης µας. Μένει κοντά στην περιοχή της Αγίας Τριάδος. Είχαµε σε όλο αυτό το διάστηµα των ωρών, τουλάχιστον φορές µιλήσει έδειξε διαρκές ενδιαφέρον και βοήθησε πάρα πολύ για να λύσουµε το πρόβληµα. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα θερµά όλους τους συµπολίτες µας και συµπατριώτες µας και ήταν αρκετοί αυτοί οι οποίοι ανταποκρίθηκαν αφιλοκερδώς -και αυτό σε µία τέτοια εποχή πρέπει να το σηµειώσουµε- διαθέτοντας φορτηγά και άλλα µέσα -και ήταν αρκετοί, επαναλαµβάνω- για να βοηθήσουν να σβήσει η φωτιά µία ώρα αρχύτερα. Σελ. 13

14 Σ αυτούς τους συµπατριώτες µας, δηµότες και κατοίκους της περιοχής µας και του ήµου Μαρκοπούλου, θέλω να πω ένα πολύ µεγάλο ευχαριστώ. Θα υπάρξει και ειδικό ελτίο Τύπου που θα εκδοθεί αύριο, για να πούµε αυτά που πρέπει να λέµε σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί όσο δύσκολες και αν είναι οι εποχές, βλέπουµε και τις θετικές πλευρές. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν -για να το πούµε πιο συγκεκριµέναεβδοµάδες να κάνουν µεροκάµατο µε το φορτηγό τους ανταποκρίθηκαν αµέσως στην έκκληση του ήµου και δούλεψαν δεκάδες ώρες, προκειµένου να βοηθήσουν να σταµατήσουµε τη φωτιά και να τη θέσουµε απόλυτα υπό έλεγχο. Αυτήν τη στιγµή, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει διαρκής επιτήρηση βέβαια του χώρου. Εάν ισχύει αυτό που λένε ουδέν κακόν αµιγές καλού, το µόνο καλό που υπήρξε σε αυτήν την πολύ κακή υπόθεση ήταν το γεγονός ότι ο χώρος αυτός τώρα έχει ουσιαστικά µπαζωθεί µε χώµα και είναι µία πρώτης τάξεως ευκαιρία να παραµείνει έτσι, χωρίς τα προβλήµατα που υπήρχαν µε τα σκουπίδια που ήταν εκεί, και την παράπλευρη δραστηριότητα των τσιγγάνων. Εκείνο το οποίο θέλω να σας πω, γιατί πραγµατικά µε εντυπωσίασε, και επί τόπου, αλλά και στις φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί - ορισµένες από αυτές τραβήχτηκαν από υπάλληλο του ήµου και εµένα µε εντυπωσίασαν- είναι το εξής: Την ίδια στιγµή που γινόταν η κατάσβεση, που έριχναν χώµα, που υπήρχε φωτιά, τσιγγάνοι και τσιγγανόπουλα κάθε ηλικίας, από οχτώ και δέκα χρονών µέχρι γιαγιάδες εβδοµήντα πέντε χρονών, περπάταγαν πάνω στα φλεγόµενα χώµατα, έµπαιναν δίπλα στα φορτηγά, κοντά στα ερπυστριοφόρα, µε κίνδυνο να πλακωθούν, να χτυπηθούν ή να καλυφθούν από χώµα, προσπαθώντας ακόµα και εκείνη τη στιγµή να βρουν υλικά τα οποία θα µπορούσαν να αξιοποιήσουν για οικονοµικούς λόγους. Σελ. 14

15 ηλαδή εγώ πραγµατικά έµεινα έκπληκτος από το τι γίνεται σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, όπου αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να βγάλουν κάτι από τα σκουπίδια. Αυτές τις τρεις ανακοινώσεις ήθελα να κάνω. ΡΟΥΣΗΣ: (εκτός µικροφώνου) Κύριε ήµαρχε, µπορώ να πω κι εγώ; ΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, βεβαίως. ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Ο κύριος Ρούσης. ΡΟΥΣΗΣ: Καλησπέρα σας κι από εµένα. Ήθελα και εγώ να πω δύο κουβέντες, όσον αφορά τη χωµατερή και το συµβάν που είχαµε το τελευταίο 48ωρο. Θέλω να ευχαριστήσω κατ αρχήν τους υπαλλήλους του ήµου, οι οποίοι ενεπλάκησαν σε αυτήν την υπόθεση, δουλεύοντας µέχρι τις 21:30 το βράδυ και από τις 06:30 το πρωί αυτές τις δύο µέρες. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ από την πλευρά µου τον κύριο Φουντά, διότι έχω µία συνεχή επαφή µαζί του από τη θέση που βρίσκοµαι ως υπεύθυνος πολιτικής προστασία του ήµου. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω και την κυρία Χριστοφάκη. Μας δένει µία φιλία 25 ετών, από µικρά παιδιά. Μετά από δική µου παρέµβαση και συνεχή επαφή τηλεφωνική µέχρι εχθές το βράδυ και µε µία σειρά τηλεφωνικών συνδιαλέξεων µεταξύ γραφείου Σγουρού και Αντιπεριφερειάρχη, της κυρίας Κισκήρα, καταφέραµε να κρατήσουµε τα µηχανήµατα της Περιφέρειας και να φροντίσουµε να έχουµε άµεση καταστολή του συµβάντος. Αυτά ήθελα να πω κι εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ. ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Ο κύριος Πολίτης. Σελ. 15

16 ΠΟΛΙΤΗΣ: Καλησπέρα κι από εµένα, καλησπέρα σε όλους. Για το αστυνοµικό συµβάν που αναφέρατε, έχω να πω ότι πρέπει να κάνουµε ένα έγγραφο από κοινού, για ενίσχυση της Αστυνοµίας, διότι φαίνεται ότι τελευταία η εγκληµατικότητα έχει αυξηθεί στην περιοχή µας. Θα µου πείτε «Και σε άλλες περιοχές.». Για τους Ροµά που αναφέρατε, θα ήθελα και εγώ να συµµετέχω στο ραντεβού. Εάν κλείσετε ραντεβού, θέλω να έρθω κι εγώ. Και το τρίτο το βασικό, γιατί το είχα για να το αναφέρω: Αναφέρατε το γεγονός. υστυχώς, έχουµε µείνει στο να καταγράφουµε τα γεγονότα. Εδώ έχουµε προβλήµατα, ήµαρχε. Και τα έχουµε πει από την αρχή. Όταν συζητάγαµε µε την Κερατέα, θυµάστε ότι πολλές φορές εδώ έβαλα το θέµα «Τι κάνουµε, παιδιά, µε τα σκουπίδια;». Το έχω πει από τον Ιανουάριο µήνα και µάλιστα πολλές φορές αστειευόµενος έλεγα «ήµαρχε, τι κάνεις στην Κερατέα που πηγαίνεις; Τι τους λες;». Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβληµα, το οποίο, από εδώ και πέρα, θα είναι σοβαρότερο. Γιατί θα είναι σοβαρότερο: ιότι δεν θα µπορούµε να ρίξουµε σκουπίδια εκεί που ρίχνουµε τώρα. Και έκανα µία ερώτηση, κύριε Μαγγανά. εν κάνω µοµφή σε κανέναν, το έχω πει. Σε ρώτησα προχθές πού πάνε τα σκουπίδια. Εγώ γνώριζα ότι πάνε και εκεί. εν µπορεί να µην πάνε και εκεί, διότι δεν υπάρχει άλλος χώρος. Έχουν πάει και εκεί. εν ήθελα να το αναφέρω τώρα, αλλά εδώ που φτάσαµε να σας αναφέρω και κάτι -πιστεύω ότι και ο ήµαρχος το γνωρίζει: Με κάλεσαν στις 15:00 η ώρα το µεσηµέρι για να δώσω µία κατάθεση στην Πυροσβεστική. Πήγα βέβαια και µε ενηµέρωσαν για το τι έχει γίνει. εν είπαµε τι έχει συµβεί ακριβώς. εν έδωσα καµία κατάθεση, για να συνεννοηθούµε και να δούµε πώς θα καλύψουµε το γεγονός. Να δούµε πώς θα το καλύψουµε αυτήν τη στιγµή, διότι έχουµε καθυστερήσει πάρα πολύ να συζητήσουµε τρία θέµατα βασικά στην περιοχή µας: Αποχέτευση, σκουπίδια. Σελ. 16

17 Το είπαµε από την πρώτη στιγµή και το έχουµε πει πολλές φορές εδώ πέρα: εν µπορεί να λειτουργήσει µε αυτήν την κατάσταση ο ήµος. Κανένας ήµος δεν µπορεί. εν υπάρχει χώρος που να επιτρέπεται να ρίχνεις σκουπίδια, να αδειάζεις αυτοκίνητα µε σκουπίδια. Γιατί αυτό συµβαίνει. Άρα, µε το να καταγράφουµε τους ανθρώπους που ασχολήθηκαν µε το να σβήσουν τη φωτιά -και µπράβο τους- και τους άλλους που ήρθαν µε τα αυτοκίνητα -και σε αυτούς µπράβο- δεν λύνεται κανένα πρόβληµα, θα ξαναπιάσει φωτιά. Και δεν είναι αυτό µόνο, δεν µπορείς το 2011 να πετάς σκουπίδια στο χωράφι, σε οποιοδήποτε χωράφι. Έτσι γίνεται. Θα µου πείτε ότι γινόταν και πριν δέκα χρόνια. Και πριν δέκα χρόνια έτσι γινόταν, αλλά δεν µπορεί να γίνεται άλλο. Άρα, ο στόχος της ηµοτικής Αρχής σήµερα είναι κινήσεις προς την κατεύθυνση της επίλυσης του χώρου που θα πάµε τα σκουπίδια. εν µπορεί ο ήµος, κατ αρχάς, να πηγαίνει τα σκουπίδια στη Φυλής - το γνωρίζουµε αυτό το πράγµα δεν έχει δυνατότητες, ούτε µηχανολογικές, ούτε ανθρώπων. Άρα, πρέπει να βρεθεί στην περιοχή µας τρόπος επεξεργασίας των σκουπιδιών, τώρα, σήµερα. Και µάλιστα να αναφέρω γιατί δεν µπορούµε να συνεχίσουµε έτσι σε καµία περίπτωση. Ήδη παρατηρήθηκε τώρα, ενώ το καλοκαίρι ήταν µία ελεγχόµενη κατάσταση, µε τα προβλήµατα που είχαν τα σκουπίδια, τις δύο µέρες αυτές, επειδή έγινε αυτό που έγινε και τα αυτόφωρα και όλα τ άλλα, πρόβληµα µε τα σκουπίδια, γιατί δεν µπορεί να πάνε τα σκουπίδια αλλού. Πώς θα λυθεί το θέµα αυτό; Εµείς είµαστε διατεθειµένοι να ασχοληθούµε µαζί σας στο θέµα αυτό, µε το πώς και µε ποιον τρόπο και µε ποιες χρηµατοδοτήσεις - υπάρχουν προγράµµατα- θα λύσουµε το θέµα αυτό. Και σταµατάω εδώ. Σελ. 17

18 Υπάρχουν και άλλα για τα οποία µε ενηµέρωσαν, µηνύσεις που θα φτάσουν. Και θα πρέπει να σας αναφέρω ότι συζητάνε -και είπα µε τον ιοικητή ότι θα το δούµε αυτό το θέµα- και πρόστιµα, πέρα από τον ήµαρχο και στον Αντιδήµαρχο -νοµίζω ότι αυτό δεν θα γίνει- στο ήµο. Έχουν γίνει καταγγελίες. Έχει καλέσει και τον Φιλίππου να καταθέσει. Ο οποίος Φιλίππου, απ ό,τι πληροφορήθηκα -δεν είναι εδώ βέβαια, είναι στο εξωτερικό- θα καταθέσει σκληρή πρόταση για το θέµα των σκουπιδιών και υπάρχει περίπτωση -όχι «υπάρχει περίπτωση», κατά 90%- να επιβληθεί µεγάλο πρόστιµο στο ήµο. Στην κατάσταση αυτή που βρισκόµαστε σήµερα, φανταστείτε και ένα µεγάλο πρόστιµο οικονοµικό στο ήµο. Εν πάση περιπτώσει, να µην συνεχίσω άλλο, να το ανοίξω το θέµα, πρέπει όµως δύο - τρία θέµατα βασικά που απασχολούν τον τόπο να ξεκινήσουν να συζητώνται. Έχουµε καθυστερήσει πολύ και τα καταγράφουµε σαν προβλήµατα, δεν τα ακουµπάµε. Πρέπει να ξεκινήσουµε να τα ακουµπάµε και να τα λύσουµε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Ο κύριος ήµαρχος. ΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω να πω ορισµένα πράγµατα. Το πρώτο είναι ότι δεν θέλησα να µπω στην ουσία του ζητήµατος του πώς προκλήθηκε η φωτιά, γιατί αυτό είναι αντικείµενο της έρευνας που κάνει αυτήν τη στιγµή η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Εάν θέλετε, όµως, να σας πω κάτι: Θα έπρεπε να ήταν σαφές -να το πούµε αυτό εδώ- ότι, σύµφωνα µε τον κύριο Μαγγανά, που ήταν αυτόπτης µάρτυς την ώρα που έγινε το συµβάν -και θα σας τα πει και ο ίδιος- η υπόθεση έχει να κάνει µε εµπρησµό. Σελ. 18

19 Έχει να κάνει µε εµπρησµό από τσιγγάνο, τον οποίο τον είδε ο ίδιος κύριος Μαγγανάς -θα σας τα πει τώρα- να βάζει φωτιά και να φεύγει τρέχοντας. ΠΟΛΙΤΗΣ: Το θέµα, µε συγχωρείς, ήµαρχε... ΗΜΑΡΧΟΣ: Ένα λεπτό. ΠΟΛΙΤΗΣ: Εντάξει. ΗΜΑΡΧΟΣ: Άρα, πρέπει να πούµε ότι έχουµε να κάνουµε, στην περίπτωση αυτή, σύµφωνα τουλάχιστον µε τα όσα είδε ο ίδιος ο κύριος Μαγγανάς την ώρα εκείνη, µε εµπρησµό. Και είναι προφανές ότι έτσι πρέπει να είναι, γιατί εκεί υπάρχει προσπάθεια για συνεχή φύλαξη και είναι ενδεικτικό ότι δεν είχαµε φωτιά όλο το καλοκαίρι που είχαµε θερµοκρασίες 37, 38 και ορισµένες µέρες ίσως και κοντά στους 40 βαθµούς, και είχαµε ξαφνικά φωτιά µία µέρα που η θερµοκρασία ήταν στους 22 βαθµούς κελσίου. Άρα, θα πρέπει να είµαστε λίγο προσεχτικοί, να περιµένουµε να εξελιχθεί η έρευνα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, να υπάρξουν τα πορίσµατα και να δούµε µετά τι ακριβώς συνέβη και πώς ακριβώς συνέβη. Ο κύριος Μαγγανάς θα σας πει ο ίδιος τι είδε και πώς ξεκίνησε η φωτιά, γιατί ήταν εκεί όταν ξαφνικά ξεκίνησε η φωτιά. Το δεύτερο που θέλω να σας πω αφορά το αν εναποτίθενται σκουπίδια ή όχι εκεί. Το έχουµε πει νοµίζω αρκετές φορές. Όσον αφορά το θέµα των σκουπιδιών, σκουπίδια εκεί από εµάς σε µόνιµη βάση δεν εναποτίθενται. Χρησιµοποιείται ως προσωρινός σταθµός µεταφόρτωσης. Μαζεύονται εκεί για µία - δύο µέρες και αµέσως µετά φεύγουν για τα Λιόσια, για τη Φυλή συγκεκριµένα. Σελ. 19

20 Και όχι µόνο αυτό, αλλά έχουµε κάνει και µία προσπάθεια να µαζέψουµε ένα µικρό µέρος -δεν ήταν δυνατόν τώρα ξαφνικά να µαζευτούν σκουπίδια οχτώ, εννιά και δέκα χρόνων- από τα σκουπίδια τα οποία βρήκαµε. Συνολικά, δηλαδή, ο όγκος των σκουπιδιών που βρήκαµε 31/12-1/1 µε αυτόν που υπήρχε µέχρι χθες, είχε µειωθεί. Εµείς εκεί δικά µας σκουπίδια, στους 8,5-9 µήνες που είµαστε ηµοτική Αρχή, δεν έχουµε εναποθέσει. εν έχουµε κρύψει ότι το χρησιµοποιούµε ως σταθµό µεταφόρτωσης. Αυτό είναι δεδοµένο. ΗΜΟΤΗΣ: (εκτός µικροφώνου) Πληροί τους όρους για σταθµό µεταφόρτωσης; ΗΜΑΡΧΟΣ: Εσείς ενδιαφέρεστε για τους όρους της µεταφόρτωσης ή για να φύγουν τα σκουπίδια; Γιατί αν θέλετε να µείνουν τα σκουπίδια έξω από το σπίτι σας, να µας το πείτε. ΗΜΟΤΗΣ: (εκτός µικροφώνου) Όχι, εµένα θα µε ενδιέφερε να υπάρξει διαχείριση των σκουπιδιών, όχι να τα πάµε αλλού. ΗΜΑΡΧΟΣ: Πού µένετε εσείς, κύριε; ΗΜΟΤΗΣ: (εκτός µικροφώνου) Στο Μαρκόπουλο. ΗΜΑΡΧΟΣ: Είστε δηµότης; ΗΜΟΤΗΣ: (εκτός µικροφώνου) Ναι, βέβαια. ΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλετε να µαζεύονται τα σκουπίδια; ΗΜΟΤΗΣ: (εκτός µικροφώνου) Βεβαίως. Σελ. 20

21 ΗΜΑΡΧΟΣ: Βεβαίως. Ο τρόπος µε τον οποίο µπορούν να µαζευτούν τα σκουπίδια, είναι ένας και µοναδικός αυτήν τη στιγµή: Να τα µαζεύουν οι υπηρεσίες καθαριότητας και να τα εναποθέτουν προσωρινά εκεί. Εκτός αν έχετε να µας υποδείξετε κάποιον αδειοδοτηµένο σταθµό µεταφόρτωσης στην Αττική. Υπάρχει κάποιος; Γιατί όλοι λέµε εύκολες κουβέντες. Το έχουµε ψάξει. Υπάρχει κάποιος; Σας πληροφορώ ότι δεν υπάρχει και αυτοί που υπάρχουν, όσοι είναι εδώ και είκοσι χρόνια, δεν µας δέχονται. Τώρα στο καινούργιο Ρυθµιστικό θα φροντίσουν να βάλουν σταθµούς µεταφόρτωσης. Τους έχουν ξεχάσει κι αυτούς. Ούτε αυτούς δεν έχουν βάλει, όπως είχαν ξεχάσει να βάλουν και τα νεκροταφεία στο Ρυθµιστικό της Αθήνας! Το δεύτερο θέµα που θέλω να πω σε σχέση µε το συγκεκριµένο συµβάν είναι ότι το λιγότερο που περιµένουµε από τη σηµερινή κυβέρνηση, είναι να έρθει να µας κάνει το δάσκαλο, γιατί αν κάποιος έχει ευθύνες τεράστιες γι αυτό το θέµα είναι η σηµερινή κυβέρνηση. Έχει αποτύχει πλήρως να λύσει το πρόβληµα. Ο περιφερειακός σχεδιασµός έχει τιναχτεί δύο φορές στον αέρα µε υπαιτιότητα της σηµερινής κυβέρνησης. Έχει αποδειχθεί ότι σχεδιάστηκαν τόσο από το Υπουργείο, όσο και από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση, τον κύριο Λιακόπουλο, που ρίχνει τα πρόστιµα, µε τον πλέον πρόχειρο αντιεπιστηµονικό και αποτυχηµένο τρόπο, γι αυτό και δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Ο κύριος Λιακόπουλος, που πρόκειται να ρίξει, αν ρίξει, το πρόστιµο και µας κουνάει το δάχτυλο, είναι ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τουλάχιστον έξι χρόνια ποια είναι η κατάσταση και δεν έχει βάλει το χέρι του για µία συγκεκριµένη πρακτική λύση του θέµατος. Ούτε µία επιστηµονική υπόδειξη έχει κάνει, ούτε µία πολιτική πρόταση! Σελ. 21

22 Άρα, το να έρχεται µία κυβέρνηση αποτυχηµένη, που δεν έχει µπορέσει να λύσει το πρόβληµα ούτε στο ελάχιστο και να ασχοληθεί σοβαρά µε τον περιφερειακό σχεδιασµό και µία Αποκεντρωµένη ιάλυση -γιατί περί αυτής πρόκειται και όχι Αποκεντρωµένη ιοίκησηνα µας κουνήσει το δάχτυλο και να µας επιβάλει πρόστιµο δεν στέκει. Θέλω να πω ότι χρειάζεται πάρα πολύ θράσος εκ µέρους τους. Είναι εδώ, το βλέπουν το πρόβληµα χρόνια και δεν κάνουν απολύτως τίποτα για να το λύσουν. Ο περιφερειακός σχεδιασµός σέρνεται από το 2003, από την εποχή της κυρίας Παπανδρέου και δεν έχει προχωρήσει ούτε στο ελάχιστο. Ποιοι θα µας ζητήσουν το λόγο; Αυτοί που δεν φρόντισαν να χωροθετήσουν σωστά; Αυτοί που δεν φρόντισαν να βάλουν σταθµούς µεταφόρτωσης στο Ρυθµιστικό Σχέδιο; Αυτοί που δεν φρόντισαν να υποδείξουν πώς πρέπει να γίνεται η διαχείριση των απορριµµάτων; Και καλό θα είναι, επειδή ορισµένοι έχουν και ένα παρελθόν σε πολιτικές θέσεις και µιλάω σε ανώτερο επίπεδο, ως εργολάβοι συµφερόντων Μπόµπολα -για να λέµε και τα πράγµατα µε το όνοµά τους- να είναι λίγο προσεχτικοί στο τι θα κάνουν από εδώ και µπρος. Να λέµε και τα πράγµατα µε το όνοµά τους, γιατί έχω σιχαθεί να βλέπω πολιτικούς προϊστάµενους διαφόρων Υπηρεσιών και σε διάφορα επίπεδα να κουνάνε το δάχτυλο σε αδύναµους -γιατί στην περίπτωση αυτή ο ήµος Μαρκοπούλου είναι ο αδύναµος κρίκος της αλυσίδαςκαι από την άλλη µεριά να σκύβουν το κεφάλι δουλικά µπροστά στους µελοσχήµονες και να προωθούν τα σχέδιά τους τα εργολαβικά για τη διαχείριση των απορριµµάτων, είτε στην Κερατέα, είτε αλλού. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι η µόνη φορά που υπήρξε πρόστιµο για τη συγκεκριµένη περιοχή ήταν το 2010 τον Φλεβάρη, µετά από µία επιτόπια αυτοψία η οποία έγινε και διαπίστωσε ποια ήταν η κατάσταση στο σταθµό µεταφόρτωσης των απορριµµάτων. Σελ. 22

23 Από τότε, ο κύριος Λιακόπουλος γνωρίζει πολύ καλά ποια είναι η κατάσταση. Ποια είναι η πολιτική του παρέµβαση; Ποιος είναι ο ρόλος του; Να επιβάλει πρόστιµα; Και µιλάω για την όποια Αποκεντρωµένη ιοίκηση ή την όποια πολιτική ηγεσία. Έχουµε τα στοιχεία. Του πήγαν τα πορίσµατα και επέβαλλε το πρόστιµο. Τι έκανε από εκεί και πέρα; Και φυσικά το θέµα της διαχείρισης των απορριµµάτων, δεν είναι θέµα που λύνεται σε επίπεδο ήµου Μαρκοπούλου. Είναι προφανές ότι ειδικά για την Αττική µόνο σε επίπεδο περιφερειακού σχεδιασµού µπορεί να υπάρξει λύση και να υπάρξει µάλιστα και αποτελεσµατική λύση. εν ξέρω ο Κώστας αν θέλει να συµπληρώσει κάτι. ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Ο κύριος Μαγγανάς. ΠΟΛΙΤΗΣ: Πριν, όµως, έχω κάποιες παρατηρήσεις, γιατί ο Κώστας θα µας αναφέρει το συµβάν. Εγώ δεν µίλησα καθόλου για το συµβάν. Αν µπήκε από εµπρησµό ή ήταν αυτανάφλεξη δεν µε απασχολεί. Θα έπιανε έχει πιάσει και άλλες φορές. Και περίµενα, να σας πω, ήµουν σίγουρος, ότι οι κυβερνήσεις, οι περιφέρειες, οτιδήποτε Ήµουν σίγουρος. Και εγώ δεν εκπροσωπώ καµία κυβέρνηση. Εκτός αν θέλετε εσείς να ακολουθήσετε την αποτυχηµένη κυβέρνηση. Αυτό µπορώ να σας µόνο. Να σας πω, όµως κάτι: Περιµένουµε πότε θα αποφασίσει ο κύριος Λιακόπουλος; Θέσαµε ποτέ θέµα συζήτησης εδώ εµείς σαν ηµοτικό Συµβούλιο, πώς βλέπουµε την αντιµετώπιση αυτού του θέµατος; Σε ποια περίοδο το θέσαµε; ΗΜΑΡΧΟΣ: Μπορεί να λυθεί το θέµα της διαχείρισης των απορριµµάτων σε επίπεδο ήµου Μαρκοπούλου; Σελ. 23

24 ΠΟΛΙΤΗΣ: Μόνο; Γιατί, το θέσαµε στο Περιφερειακό Συµβούλιο; ΗΜΑΡΧΟΣ: Στο Περιφερειακό Συµβούλιο... ΠΟΛΙΤΗΣ: Το θέσαµε εµείς; Εκδηλώσαµε εµείς την άποψή µας πώς θέλουµε να διαχειριστούµε τα σκουπίδια; Ή περιµένουµε να βγάλει κάποια Απόφαση η Περιφέρεια σαν της Κερατέας και να πάµε - ήµαρχε, έτσι είναι- στην Κερατέα και να λέµε «εν θέλουµε τα σκουπίδια εδώ πέρα!» και να κλείνουµε το δρόµο; Αυτό θέλουµε; Εµείς πήραµε καµιά Απόφαση; Και δεν θέλω να το κάνετε αυτό πάντα. Φαίνεται έχετε λάθος εκτίµηση ως προς τη διοίκηση. εν µπορείς να περιµένεις πάντα πότε θα βγάλει µία Απόφαση και πώς θα τη βγάλει, για να κάνεις µία κριτική σε οποιαδήποτε κυβέρνηση. εν µε ενδιαφέρει καθόλου -στο έχω πει και άλλη φορά- γιατί θα συναντήσω και άλλη κυβέρνηση στην πορεία σας. Με ενδιαφέρει πώς θα λύσουµε το θέµα αυτό εδώ. Και θα πρέπει τουλάχιστον σαν ηµοτικό Συµβούλιο να κάνουµε τις προτάσεις µας. Θέλουµε σαν ήµος µόνος του; Θέλουµε να συµµετέχουµε σε µία διαδικασία περιορισµένη, χωρίς να λέµε «Ξέρεις θα µας φέρουν τα σκουπίδια από την Αθήνα;». Πώς θέλουµε εν πάση περιπτώσει να λύσουµε το θέµα αυτό; Γιατί δεν µπορεί να λυθεί αλλιώς; Και ούτε είναι δικαιολογία ότι δεν έχουµε χώρο να τα πάµε. Μα δεν είχαµε χώρο ποτέ. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι πρέπει µέχρι το 2020 να πετάµε τα σκουπίδια σε ένα αµπέλι; εν είναι λύσεις αυτές! ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Να απαντήσω εγώ σ αυτό. ΗΜΑΡΧΟΣ: Συγγνώµη, ένα λεπτό. Εγώ ένα πράγµα θέλω να πω. Σελ. 24

25 Κατ αρχήν, εγώ δεν έκανα σε καµία περίπτωση επίθεση σε σένα Γιάννη γι αυτό το θέµα, έτσι; Θέλω να είµαι σαφής. ΠΟΛΙΤΗΣ: Κάνω επίθεση στο ηµοτικό Συµβούλιο όλο. ΗΜΑΡΧΟΣ: Αλλά µε ενοχλεί, όταν βρίσκουν αφορµή για να τσακίσουν ήµους, τη στιγµή που κάποιοι απέναντι στα µεγάλα συµφέροντα συµπεριφέρονται να µην πω πώς. ΠΟΛΙΤΗΣ: εν µε ενδιαφέρει καθόλου. ΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι δεν σε ενδιαφέρει, αν το λες µε την έννοια ότι δεν είναι θέµα του ήµου Μαρκοπούλου. ΠΟΛΙΤΗΣ: Το λέω µε την έννοια ότι θα πρέπει να είµαστε έτοιµοι και να µπούµε σε διαδικασίες συζήτησης τριών - τεσσάρων µεγάλων προβληµάτων που αντιµετωπίζουµε σαν ήµος και όχι να περιµένουµε αποφάσεις κάποιων ανθρώπων, όποιοι και να είναι αυτοί. ΗΜΑΡΧΟΣ: Στο θέµα των απορριµµάτων η θέση µας -απλώς για να το ξεκαθαρίσω- είναι σαφής και υπάρχει και συγκεκριµένη πρόταση, η οποία έχει γίνει από το ήµο Κερατέας. Μας το έχουν µεταφέρει άτυπα µέχρι στιγµής. Και είναι ένα θέµα βέβαια που θα λήξει σε δύο χρόνια δεν πρόκειται να λήξει τώρα. Αν προχωρήσει ο σχεδιασµός όπως έχουν πει και µε βάση τις όποιες δεσµεύσεις είχαν, µετά τις συζητήσεις που είχαν κάνει µε την κυρία Μπιρµπίλη και τώρα συνεχίζονται µε τον κύριο Παπακωνσταντίνου, για την αξιοποίηση ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης απορριµµάτων στην περιοχή της Κερατέας για τους ήµους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, είναι δεδοµένο -και µας το έχουν πει και το έχουµε συζητήσει- ότι για να µπορέσει να είναι Σελ. 25

26 οικονοµικά βιώσιµη αυτή η λύση, θα χρειαστεί τουλάχι0στον, να µην πω και τη συµµετοχή του ήµου Κορωπιού, αλλά σε κάθε περίπτωση, χίλια τοις εκατό, του ήµου Μαρκοπούλου. Είναι δεδοµένο. Μας το έχουν πει, το έχουµε συζητήσει κ.λ.π. Αυτό, όµως, είναι µία λύση η οποία θα υπάρξει, αν καταλήξουν τελικά εκεί, προχωρήσουν τα κονδύλια, δοθεί µία λύση, έτσι όπως φάνηκε ότι πάει να δοθεί. Αυτήν τη στιγµή, όµως, πρέπει να δούµε τι θα κάνουµε για τα επόµενα δύο χρόνια. Για τα επόµενα δύο χρόνια, δεν υπάρχει άλλη λύση για το θέµα αυτό, εκτός από τον ορισµό επίσηµα από την πολιτεία ενός σταθµού µεταφόρτωσης. Και σε δεύτερο επίπεδο, να δώσουν τη δυνατότητα να σταµατήσει αυτό το καθεστώς που υπήρχε µέχρι σήµερα -γιατί υπήρχε και το γνωρίζουµε όλοι- όπου, για το ήµο Μαρκοπούλου, ενώ οι δυνατότητες που υπήρχαν να µεταφέρουµε σε συγκεκριµένους χώρους τα απορρίµµατα -και µιλάω για τη Φυλής- σήµαινε ότι θα παίρνουµε τουλάχιστον δέκα εντολές, όπως λέγεται, δέκα άδειες διέλευσης, γιατί δεν είµαστε τακτικό µέλος του ΕΣ ΝΑ, ο ΕΣ ΝΑ µέχρι πρόσφατα έδινε στο ήµο Μαρκοπούλου έξι ή εφτά εντολές το πολύ. Το πρόβληµα είναι πολύ συγκεκριµένο. Όσον αφορά το µέσο µακροπρόθεσµο, έχει να κάνει µε το όποιο σύστηµα διαχείρισης εγκατασταθεί και λειτουργήσει στην Κερατέα. Εκεί θα είναι και ο ήµος Μαρκοπούλου και αυτή είναι η βούληση που µου έχει εκφράσει επανειληµµένα και ο ήµαρχος της Κερατέας σε συζητήσεις που έχουµε κάνει. ήµαρχος Λαυρεωτικής νοµίζω είναι η σωστή ονοµασία τώρα. Και ένα δεύτερο: Όσον αφορά το διάστηµα µέχρι τη λειτουργία αυτού του ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης στην περιοχή εκεί, πρέπει να χωροθετηθεί και να αδειοδοτηθεί ένας σταθµός µεταφόρτωσης. Σελ. 26

27 Θέλετε να πούµε τα πράγµατα έτσι όπως είναι; Και δεν ξέρω ποιος άλλος ήταν µαζί. Νοµίζω ο Πέτρος Φιλίππου ήταν σε µία τέτοια συνάντηση. Πηγαίναµε στον κύριο Λιακόπουλο, δύο µήνες εκλεγµένοι, Φλεβάρη - Μάρτη, θέταµε το θέµα του σταθµού µεταφόρτωσης και έλεγε «Φέρτε µου ένα σχεδιάγραµµα και ονοµάστε το σταθµό µεταφόρτωσης και, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβληµα.»! Είναι σοβαρή αντιµετώπιση αυτή από πλευράς της πολιτείας; «Φέρτε µου ένα σχεδιάγραµµα να το ονοµάσουµε σταθµό µεταφόρτωσης και να τελειώσουµε.»; ΠΟΛΙΤΗΣ: ήµαρχε, ούτε αυτή είναι σοβαρή αντιµετώπιση, αλλά ούτε και εµείς την εποχή που υπήρχε το πρόβληµα, να βγαίνουµε έξω και να κλείνουµε το δρόµο για τα σκουπίδια της Κερατέας, τη στιγµή που θα µπορούµε να συµµετέχουµε, όπως αναφέρατε κι εσείς ο ίδιος, µέσα σ αυτόν τον προγραµµατισµό. Αντί να βοηθήσουµε στην κατεύθυνση αυτή και να εξοµαλύνουµε την κατάσταση της Κερατέας, αν µας ενδιέφερε έτσι, από το να τους επισκεπτόµαστε το βράδυ και τους λέµε «Ξέρεις ρίξτε τους.» Αντί να κάνουµε αυτό, εµείς κλείναµε το δρόµο. Τι κερδίσαµε; ΗΜΑΡΧΟΣ: Κερδίσαµε Γιάννη... ΠΟΛΙΤΗΣ: Εγώ το διάστηµα αυτό, ήµαρχε, έκανα µία επαφή µε τον Λιακόπουλο που λες εσύ -και δεν του έχω καµία ιδιαίτερη ούτε εκτίµηση ούτε ό,τι θέλεις, απλώς είναι αρµόδιο Όργανο και έπρεπε να τον συναντήσω- και µου είπε «Εσείς γιατί κλείνετε το δρόµο; Γιατί δεν ερχόσαστε µαζί» και µάλιστα το είχα αναφέρει νοµίζω και τότε, «να συζητήσουµε πώς θα λύσουµε το θέµα αυτό;». Αυτές τις αντιµετωπίσεις λέω και γι αυτό το τονίζω το θέµα. Να µην βιαζόµαστε, να µην κάνουµε, δεν ξέρω, τον... ή να φοβόµαστε µερικά Σελ. 27

28 πράγµατα. Είναι ένα θέµα το οποίο πρέπει να το λύσουµε. Παράγουµε κάτι, πρέπει να λυθεί. εν µπορούµε να το ρίξουµε στον άλλον, στον δίπλα ή στη Φυλή. ΗΜΑΡΧΟΣ: Προφανώς όχι. ΠΟΛΙΤΗΣ: εν λύνονται αυτά, πρέπει να λυθούν εδώ. ΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό το οποίο όµως κερδήθηκε µέσα από τον αγώνα της Κερατέας θέλω να πω. Η αρχική πρόβλεψη και ο αρχικός σχεδιασµός - και νοµίζω το ξέρουµε όλοι αυτό, Γιάννη- είχε να κάνει µε τη διαχείριση του 1/3 σχεδόν των απορριµµάτων της Αττικής. Είναι τελείως διαφορετικό στην Κερατέα να λειτουργήσει ένα σύστηµα διαχείρισης των απορριµµάτων που θα διαχειρίζεται το 1/3 σχεδόν των απορριµµάτων της Αττικής και τελείως διαφορετικό τριών όµορων ήµων, του ήµου Λαυρεωτικής, του ήµου Σαρωτικού και του ήµου Μαρκοπούλου. Ίσως και του ήµου Κρωπίας, επειδή θα είναι απαραίτητο για την οικονοµική βιωσιµότητα. Αυτό θα είναι µία πολύ σηµαντική λύση, γιατί η µονάδα δεν θα έχει ούτε την όχληση, ούτε τους κυκλοφοριακούς φόρτους που θα είχε µία µονάδα που θα εξυπηρετούσε όλη τη νοτιοανατολική Αττική, όπως αρχικά προβλεπόταν, από την περιοχή τουλάχιστον του Χολαργού µέχρι το Λαύριο και από την άλλη πλευρά Βάρη, Βούλα, Βουλιαγµένη και όλα τα παράλια από τον Ωρωπό και κάτω. Εκείνο επίσης που θέλω να σας πω, γιατί θέλω να είναι ξεκάθαρο όταν συζητάµε το πώς συζητάµε Εγώ θα καταθέσω εδώ την προσωπική µου άποψη. Όταν κάνω µία αναφορά, είτε στη σηµερινή, είτε στην όποια αυριανή κυβέρνηση, θέλω να ξεκαθαρίσω ένα θέµα, γιατί ακούγονται και διάφορα, αν ανήκω εκεί, ανήκω αλλού κ.λ.π.: Σελ. 28

29 Αυτήν τη στιγµή, το τελευταίο πράγµα που µε ενδιαφέρει, είναι η όποια ένταξή µου ή η όποια συµµετοχή µου ή ενεργός προώθηση ενός κόµµατος. Θεωρώ ότι όλοι έχουν τεράστιες ευθύνες. Όλα τα κόµµατα, όλοι όσοι συµµετείχαν και µιλάω και για µεγαλύτερα και για µικρότερα κόµµατα -να είναι σαφές. Όλοι είχαν τις ευθύνες τους, για το χάλι που έχει φτάσει η πατρίδα µας σήµερα. Το τελευταίο πράγµα που µε ενδιαφέρει είναι να προωθήσω τις απόψεις ή τις ιδέες ενός ή άλλου κόµµατος. Θα σκεφθώ πολύ σοβαρά όταν έρθει η ώρα τι θα ψηφίσω στις εκλογές και, από εκεί και πέρα, το µόνο που µε ενδιαφέρει στην περίπτωση αυτή, είναι να κάνουµε όλοι µαζί σωστά τη δουλειά µας σαν ήµος Μαρκοπούλου. Άρα, την ίδια κριτική που µπορεί να τυχαίνει -απλώς και µόνο επειδή αυτή είναι η συγκεκριµένη Αποκεντρωµένη ιοίκηση ή η συγκεκριµένη πλευρά κυβερνητική- να κάνω σήµερα, θα την κάνω και αύριο και σε οποιονδήποτε είναι από οποιοδήποτε κόµµα µεγαλύτερο ή µικρότερο. Τα έχω όλα γραµµένα -για να το πω λίγο λαϊκά, να συνεννοηθούµε µια και καλή. εν µε ενδιαφέρει κανένα κόµµα αυτήν τη στιγµή. Ξεκάθαρα. Όπως δεν είχα κανένα πρόβληµα -το είδατε- να ευχαριστήσω δηµόσια -και θα το κάνω και αύριο- την Περιφέρεια Αττικής. Έχει ταυτότητα η Περιφέρεια Αττικής. Είναι γνωστό ότι ο κύριος Σγουρός έχει εκλεγεί µε το ΠΑΣΟΚ. Τι σχέση έχει αυτό; Οι άνθρωποι σκοτώθηκαν να µας βοηθήσουν. Επειδή τυχαίνει να έχουν εκλεγεί µε το ΠΑΣΟΚ, εγώ θα κρύψω την πραγµατικότητα και θα πω «Αφήστε το, βάλτε το στην άκρη κ.τ.λ.»; Θα βγω δηµόσια και θα τους ευχαριστήσω εκατό φορές. ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος, ο κύριος Μαγγανάς. ΠΟΛΙΤΗΣ: Φεύγουµε από το θέµα, αλλά µία µικρή απάντηση. Σελ. 29

30 ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Κύριε Πολίτη, µην το πλατειάζουµε τώρα, είναι παρά τέταρτο η ώρα. ΠΟΛΙΤΗΣ: Νοµίζω ότι είναι σοβαρότερο το θέµα αυτό που συζητάµε από τα θέµατα τα ηµερήσια. ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Θα κάνουµε ειδική Συνεδρίαση γι αυτό, να προχωρήσει η διαδικασία. ΠΟΛΙΤΗΣ: Συγγνώµη, θέλω να πω ότι την κυβέρνηση, την κάθε κυβέρνηση -γι αυτό λέω πολλές φορές ότι θα συναντήσετε και άλλη κυβέρνηση στη θητεία σας- ο ήµος πρέπει να τη χρησιµοποιεί για να λύσει τα προβλήµατά του και να αντιστέκεται όποτε έχει διαφορετικές απόψεις από το ήµο. Αυτό είναι το νόηµα. εν έχω κανένα πρόβληµα εγώ να στηρίξω ή να βρίσω καµία κυβέρνηση. Τα θέµατα του ήµου βάζω. ΗΜΑΡΧΟΣ: Συγγνώµη, Κώστα. Ξέχασα προηγουµένως να κάνω µία ανακοίνωση. Και ήθελα να παρακαλέσω, εάν είναι δυνατόν, επειδή πράγµατι πρέπει να µπουν κάποια πράγµατα σε µία σειρά Είχαµε και µία σχετική συζήτηση και µε τον κύριο Προβελέγκιο. Υπάρχει και το θέµα της αποχέτευσης που τρέχει. Ήθελα να παρακαλέσω, αν δεν έχετε αντίρρηση, η επόµενη Τετάρτη να είναι ηµέρα Συνεδρίασης, η οποία να ξεκινήσει 19:00 και να συζητήσουµε δύο θέµατα και µόνο, τα οποία, όµως, µπορεί να χρειαστεί να µας πάνε µέχρι τις 00:00. Νοµίζω ότι αξίζει τον κόπο να έχουµε και τις αντοχές και τη διάθεση να τα συζητήσουµε. Σελ. 30

31 Εάν δεν έχετε πρόβληµα, θέλω να σας ζητήσω και να συµφωνήσουµε, την άλλη Τετάρτη, να συζητήσουµε τις προτάσεις µας για το Ρυθµιστικό της Αθήνας. Το σχέδιο νοµίζω το έχετε πάρει. Υπάρχει και στη σχετική ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ. Είναι σαφές. Νοµίζω όλοι το έχουµε. Αν κάποιος δεν το έχει, πολύ ευχαρίστως να του το δώσω κι εγώ, αλλά µπορείτε στο ιαδίκτυο να το αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ. Και το δεύτερο είναι το θέµα της αποχέτευσης. Θα γίνει και µία ενηµέρωση για το πού βρισκόµαστε... ΠΟΛΙΤΗΣ: Είναι πολύ σοβαρά τα θέµατα δεν είναι για µία Συνεδρίαση αυτά. ΗΜΑΡΧΟΣ: Νοµίζω, Γιάννη, αν αφιερώσουµε από 2,5 ώρες... ΠΟΛΙΤΗΣ: Θα τραβήξουν. Είναι και τα δύο... ΗΜΑΡΧΟΣ: Κοίταξε, για το θέµα του Ρυθµιστικού πιστεύω εν είναι οι προτάσεις για το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο -εκεί θα γίνει άλλη Συνεδρίαση- µιλάµε για το Ρυθµιστικό της Αθήνας. ΠΟΛΙΤΗΣ: Και το θέµα της αποχέτευσης, θα ήθελα να πω µήπως πρέπει να το δουλέψουµε λίγο. ηλαδή, έχουµε καθυστερήσει να συζητήσουµε. Εάν πάει µία βδοµάδα πίσω, πιστεύω ότι µπορούµε να το δούµε καλύτερα. µε την έννοια ότι είµαστε σε µία κρίσιµη καµπή που πρέπει να παρθούν σοβαρές αποφάσεις. Ας το δούµε λίγο, πριν έρθει απευθείας σε ένα ηµοτικό Συµβούλιο έτσι ξεκάρφωτα. Ας το δούµε λίγο, ας το αφήσουµε µία βδοµάδα ακόµα. Κάποιες συζητήσεις µπορεί να γίνουν, κάποιες διεργασίες µπορεί να γίνουν. Νοµίζω ότι θα ωφελήσει αυτό το πράγµα, γιατί αν ξαφνικά µπει έτσι, φοβάµαι διάφορα πράγµατα. Ας το αφήσουµε λίγο. Σελ. 31

32 ΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ θα παρακαλούσα, τότε, να το κάνουµε ως εξής: Να κάνουµε τη Συνεδρίαση, µετά όµως να µην υπάρξει θέµα αν κάθε Τετάρτη κάνουµε Συνεδρίαση. ΠΟΛΙΤΗΣ: Όχι, για µια βδοµάδα δεν θα υπάρξει θέµα. ΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί είναι και άλλα θέµατα που θέλουµε να βάλουµε µετά. ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Συγγνώµη, τα θέµατα αυτά θα είναι ενηµέρωση δεν θα πάρουµε καµία Απόφαση. εν θα υπάρξει λήψη Απόφασης για ρυθµιστικό ή για αποχέτευση. ΠΟΛΙΤΗΣ: Θέλω να επιµείνω λίγο στο θέµα της αποχέτευσης. Έχω τους λόγους µου. ΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία. Να ακολουθήσουµε τότε την εξής πορεία, αν δεν έχετε αντίρρηση: Να συζητήσουµε στο επόµενο ηµοτικό Συµβούλιο το θέµα του Ρυθµιστικού, που εκεί νοµίζω λίγο - πολύ τα πράγµατα είναι σαφή. Θα έχουµε και εισήγηση από τον κύριο Προβελέγκιο. Μπορείτε εάν θέλετε και τηλεφωνικά να τον αναζητήσετε για οποιεσδήποτε πληροφορίες. Σε όποιον δεν το έχει, πολύ ευχαρίστως να δώσω το τηλέφωνό του για να συζητήσετε µαζί του προκαταβολικά ό,τι θέλετε. Να συζητήσουµε αυτήν την Τετάρτη για το θέµα του Ρυθµιστικού. Να παρακαλέσω να κλείσουµε κάποιο ραντεβού µε την κυρία Σκοπελίτη, η οποία διαχρονικά χειρίζεται το θέµα αυτό µε τους επικεφαλής των Παρατάξεων, να γίνει µία αναλυτική ενηµέρωση από την κυρία Σκοπελίτη για το πού βρισκόµαστε, τι έχουµε κάνει και να έρθει µετά σε άλλη Συνεδρίαση στο ηµοτικό Συµβούλιο; Σελ. 32

33 ΠΟΛΙΤΗΣ: (εκτός µικροφώνου) Εντάξει. ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Εντάξει. Ο κύριος Μαγγανάς. Α ΑΜΟΣ: Την εισήγηση του κυρίου Προβελέγκιου για το Ρυθµιστικό µπορούµε να την έχουµε, κύριε ήµαρχε, πριν; ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Οπωσδήποτε θα είναι στο φάκελο, ακόµα δεν την έχει... Α ΑΜΟΣ: Να έχουµε λίγο χρόνο να τη δούµε, δηλαδή. ΜΑΓΓΑΝΑΣ: Καλησπέρα και από εµένα. Πρώτα απ όλα, δεν θα απευθυνθώ στον κύριο Πολίτη, θα µιλήσω για τους δηµότες. Μία ενηµέρωση θα ήθελα να κάνω επάνω στο θέµα των σκουπιδιών. Ακούστηκε από τον κύριο Πολίτη ότι πηγαίνετε τα σκουπίδια επάνω. Έχουµε όλα τα ζυγολόγια τα οποία πηγαίνουν. Πρώτη φορά ο ήµος ύστερα από τόσα πολλά χρόνια, πηγαίνει όλα τα σκουπίδια και όχι µόνο, πηγαίνει και σκουπίδια κληρονοµιάς, περασµένων χρόνων, από την προηγούµενη ηµοτική Αρχή. Αυτό είναι ενηµερωτικό -δεν είναι προς εσάς, κύριε Πολίτη- για τους δηµότες, για να ξέρουν ακριβώς την αλήθεια. Α ΑΜΟΣ: Πόσους τόνους σκουπιδιών την ηµέρα µαζεύουµε, κύριε Μαγγανά; ΜΑΓΓΑΝΑΣ: Το καλοκαίρι είναι 75 τόνοι σκουπίδι και σε κλαριά έχουµε µεγάλο όγκο σκουπιδιών. Το γνωρίζει ο... Σελ. 33

34 Α ΑΜΟΣ: Μιλάµε για οικιακά απορρίµµατα, αυτά που µαζεύουν τα απορριµµατοφόρα. ΜΑΓΓΑΝΑΣ: Οικιακά, κύριε Αδάµο... Α ΑΜΟΣ: Πόσους τόνους µαζεύουµε; ΜΑΓΓΑΝΑΣ: 75 τόνους, είπαµε, το καλοκαίρι. Τώρα σίγουρα θα είναι µειωµένα. Το αποτέλεσµα είναι να παίρνουµε και σκουπίδια από τη χωµατερή από πάνω που κληρονοµήσαµε. Βέβαια, τα οικονοµικά του ήµου, κύριε Πολίτη, νοµίζω ότι τα γνωρίζετε πολύ καλά και λέτε, εντάξει, να βρεθεί µία λύση. Σίγουρα να βρεθεί µία λύση, όλοι άλλωστε θέλουν αυτήν τη λύση. Θα ήθελα να ενηµερώσω και για κάτι άλλο συγκεκριµένα: Ο µηχανισµός του ήµου ποτέ δεν είχε δουλέψει στα χρονικά όπως δουλεύει τώρα. Καλό είναι να είµαστε λίγο επιφυλακτικοί στο ό,τι λέµε. Όσο για το συγκεκριµένο συµβάν που λέει και ο ήµαρχος, εγώ θα ήθελα να πω ότι πράγµατι υπάρχουν και συµφέροντα εκεί πάνω, κύριε Πολίτη. Έβαλαν φωτιά εσκεµµένα. ΠΟΛΙΤΗΣ: (εκτός µικροφώνου) εν µε απασχολεί. ΜΑΓΓΑΝΑΣ: εν µας απασχολεί. Να σας πω... ΠΟΛΙΤΗΣ: Κατάλαβες τι θέλω να πω; Αυτά που λες τώρα τα πιστεύω. ΜΑΓΓΑΝΑΣ: εν µιλάω ατοµικά σε εσένα. ΠΟΛΙΤΗΣ: Αυτά που λες τώρα τα πιστεύω. Σελ. 34

35 ΜΑΓΓΑΝΑΣ: ύο λεπτά. Ναι, υπάρχει σταθµός µεταφόρτωσης κλαριών. Όπως ξέρετε, έχουµε συνεταιρικά το Κορωπί, η Παιανία και το Μαρκόπουλο το σπαστήρα, ο οποίος τα κάνει τρίµµατα τα κλαριά. Πράγµατι υπάρχει σταθµός µεταφόρτωσης και µετά φεύγουν µέσα. Για το θέµα της φωτιάς, εντάξει, αυτό είναι κάτι που πρέπει να ψαχτεί λιγάκι, γιατί πρέπει να είµαστε λίγο επιφυλακτικοί σ αυτό, τι ακριβώς γίνεται, αλλά εγώ αυτό για το οποίο θα ήθελα να ενηµερώσω είναι ότι στη διαχείριση σκουπιδιών δεν έχει πάει ούτε ένα φορτηγό επάνω στη χωµατερή, που λέγεται χωµατερή. Την κληρονοµήσαµε αυτήν τη χωµατερή και αυτό πρέπει να το ξέρουν οι δηµότες. εν έχω τίποτα άλλο να πω. Α ΑΜΟΣ: Να κάνω ακόµα µία ερώτηση διευκρινιστική; Είπε ο κύριος ήµαρχος ότι δικαιούµαστε 6-7 διελεύσεις πάνω στη Φυλή. Πόσες διελεύσεις χρησιµοποιούµε προς τη Φυλή τώρα; ΜΑΓΓΑΝΑΣ: Έξι. Α ΑΜΟΣ: Χρησιµοποιούµε έξι διελεύσεις. ΜΑΓΓΑΝΑΣ: Έξι. Α ΑΜΟΣ: Ο ήµος έχει Αν ζητήσουµε δηλαδή τα ζυγολόγια θα µας τα δώσετε; ΜΑΓΓΑΝΑΣ: Βεβαίως, είναι µε µεγάλη διαφάνεια και η ανακύκλωση. ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Κύριε Αδάµο, θέλετε το λόγο; Α ΑΜΟΣ: Τον θέλω. Σελ. 35

36 ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Λίγο σύντοµα µόνο, γιατί έχουµε καθυστερήσει. Α ΑΜΟΣ: Πολύ σύντοµα. Είχαµε να θίξουµε κι εµείς αρκετά θέµατα, αλλά καταλαβαίνω ότι έχει περάσει ήδη η ώρα. Θέλω µόνο διευκρινιστικές ερωτήσεις σχετικά µε τη συζήτηση του προηγούµενου ηµοτικού Συµβουλίου. Κατ αρχάς, αν ξέρουµε πότε έχει προσδιοριστεί η δικάσιµος στο Εφετείο για το γήπεδο, επειδή ήταν µέσα στις παρατηρήσεις του Ορκωτού για το ένα οχτακόσια. Απ ό,τι µου είπατε, αυτό αφορά το γήπεδο και έχει πάει στο Εφετείο. Έχει προσδιοριστεί η δικάσιµος; ΗΜΑΡΧΟΣ: (εκτός µικροφώνου) Α ΑΜΟΣ: Και αν έχουµε Απ ό,τι είδα, µε βάση αυτήν την Απόφαση, έχει υπάρξει πρωτόδικη Απόφαση. Έχουµε το σκεπτικό της πρωτόδικης Απόφασης; Είναι στη διάθεσή µας; ΗΜΑΡΧΟΣ: (εκτός µικροφώνου) Α ΑΜΟΣ: Ωραία. Και η παρουσίαση αυτή που είπαµε προβλέπεται πότε; ΗΜΑΡΧΟΣ: Υπάρχει µία σκέψη -αυτή µου είπε τώρα ο κύριος Αλαγιάννης- αφού είπαµε να αποσυνδέσουµε το θέµα του Ρυθµιστικού από την αποχέτευση, να αξιοποιήσουµε το χρόνο αυτής της Τετάρτης που θα κάνουµε την κουβέντα µε το Ρυθµιστικό, ώστε να γίνει µετά παρουσίαση από τους ενεργούς δηµότες της πρότασής τους και να παρακαλέσουµε και τον κύριο Τσεβρένη, να είναι εδώ για να παρουσιάσει και από νοµικής πλευράς το θέµα. Βέβαια, εκεί νοµίζω ότι είχε κάνει και ιδιαίτερη δουλειά το γραφείο του κυρίου Μπέη. Σελ. 36

37 ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Εντάξει; Προχωράµε στην 27 η Συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου, για συζήτηση και λήψη Απόφασης επί των παρακάτω θεµάτων. Έχουµε ένα πρώτο κατεπείγον θέµα που είναι: 1 ο Θέµα Ε.Η.. Λήψη Απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων εκθέσεων αυτοψίας αυθαιρέτων κατασκευών. ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Ο κύριος Καβασακάλης. ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗΣ: Η Απόφαση που θα πάρουµε σήµερα, αφορά τον αναπληρωτή του Γραµµατέα της Επιτροπής. Όλη η υπόλοιπη σύνθεση παραµένει η ίδια. Για όσους δεν τη γνωρίζουν, είναι ο κύριος Γκιζελής µε αναπληρωτή τον κύριο Παπανικόλα, η κυρία Βηλιώτου µε αναπληρωτή τον κύριο Ζαρολιάκη και ο κύριος Αναγνωστόπουλος µε αναπληρωτή την κυρία Καϊτατζάκη. Εκπρόσωπος της ΤΕ ΚΝΑ, είναι ο κύριος Θεόδωρος Τούντας µε αναπληρωτή τον κύριο Σπυρίδωνα Γιαννάκη και Γραµµατέας είναι η κυρία Αναστασία Λουκά - Σταµέλου. Αλλάζουµε τον αναπληρωτή της και βάζουµε την κυρία Σοφία Γιαννάκη. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Να ρωτήσω κάτι; Αυτό είναι πρόταση δική µας που ψηφίζουµε ή είναι πρόταση της Πολεοδοµίας προς το ήµο; Σελ. 37

38 ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗΣ: Της Πολεοδοµίας προς το ήµο, σε συνεννόηση µε εµένα, µε τον Αντιδήµαρχο. Α ΑΜΟΣ: Να ρωτήσω; Για να ορίσουµε έναν αναπληρωτή ήρθε εκτός Ηµερησίας ιάταξης; Γιατί το θέµα που το είδα ήταν για όλη την Επιτροπή. Είναι σίγουρο; ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Όχι, αφορά µόνο την αντικατάσταση... Α ΑΜΟΣ: Γιατί εδώ υπάρχει ένα θέµα, η ΤΕ ΚΝΑ έχει καταργηθεί. εν ξέρουµε. Λειτουργεί αυτό; Έχουν εκλεγεί καινούργια Όργανα. ΙΑΛΟΓΟΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Θέµα 1 ο : 1 ο Θέµα Λήψη Απόφασης για έγκριση και ψήφιση του νέου Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του ήµου Μαρκοπούλου. ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Με τον Καλλικράτη και µε τις καινούργιες µεταφερόµενες αρµοδιότητες και µε τους καινούργιους µεταταχθέντες υπαλλήλους, έχουµε την ανάγκη να φτιάξουµε καινούργιο οργανόγραµµα. Γι αυτόν το σκοπό, συγκροτήθηκε µία Επιτροπή από δύο στελέχη της Αποκεντρωµένης Περιφέρειας, διοικητικούς υπαλλήλους του ήµου και έναν αιρετό, εµένα, και συντάξαµε µία εισηγητική έκθεση την οποία την έχετε και ένα προσχέδιο οργανισµού, οργανογράµµατος, Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας, όπως λέγεται, για τα δεδοµένα του ήµου µας. Σελ. 38

39 Ο ήµος µας ανήκει στους µεσαίους προς µεγάλους ήµους, µε πληθυσµό άνω των κατοίκων και µε βάση τα πρωτότυπα που µας έχει στείλει η ΕΕΤΑΑ, καταφέραµε και συντάξαµε έναν Οργανισµό που πιστεύουµε ότι είναι ο καταλληλότερος για το ήµο Μαρκοπούλου. Βασικό εργαλείο για τη λειτουργία, τις υποδοµές και τη στελέχωση των νέων Καλλικρατικών ήµων, αποτελεί ο Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας. Από την αξιοποίηση του προσωπικού, έως τη σωστή εσωτερική οργάνωση και τη διασφάλιση παροχής υπηρεσιών, ο νέος Οργανισµός του ήµου µας θα αποτελέσει το αλφαβητάρι για το ήµο µας. Στο νέο Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας περιλαµβάνονται στοιχεία για την καλύτερη συγκρότηση της κάθε Υπηρεσίας, περιγράφονται µε σαφήνεια οι λειτουργίες που πρέπει να εκτελούνται για την άσκηση των αρµοδιοτήτων, περιγράφεται η οργάνωση των λειτουργιών που πρέπει να ενταχθούν σε υφιστάµενες δοµές ή να δηµιουργηθούν νέες, ο ειδικότητες του αναγκαίου και κατάλληλου προσωπικού για τη στελέχωση των Υπηρεσιών, οι κατάλληλοι κλάδοι των Προϊσταµένων, αλλά και η αναγκαία υλικοτεχνική υποδοµή. Στη σύνταξη του νέου οργανογράµµατος, οι βασικοί άξονες λειτουργίας των ηµοτικών Υπηρεσιών, σε γενικές γραµµές ήταν -και λήφθηκαν υπόψη: Ο πρώτος άξονας είναι η αναβάθµιση των επιτελικών λειτουργιών χάραξης πολιτικής, σχεδιασµού και προγραµµατισµού. Ο δεύτερος άξονας είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ο ήµος πρέπει να αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες της πληροφορικής και της επικοινωνίας, που θα χρησιµοποιούνται στην εκτέλεση κάθε λειτουργίας και δράσης, στην παροχή κάθε είδους πληροφόρησης και υπηρεσίες προς τους δηµότες, αλλά και στην άσκηση διαφάνειας και ελέγχου στις τοπικές υποθέσεις. Σελ. 39

40 Ο τρίτος άξονας περιλαµβάνει την ανάπτυξη των λειτουργιών, των εργαλείων διαβούλευσης και συµµετοχής των πολιτών, καθώς και της διαφάνειας. ηλαδή, πρέπει να αναζητηθούν οι δοµές και οι λειτουργίες επικοινωνίας, συµµετοχής και διασφάλισης της συναίνεσης των τοπικών κοινωνιών και χρηστών των παρεχοµένων υπηρεσιών. Έµφαση πρέπει να δοθεί και στη διαφάνεια, που αποτελεί µία από τις προϋποθέσεις για ενεργό συµµετοχή και σύµπραξη, µε συνέπεια οι θεσµοί και οι διαδικασίες και η πληροφόρηση να είναι άµεσα προσιτές σε άτοµα και οµάδες. Ο τέταρτος και βασικός άξονας είναι ο εξορθολογισµός των ηµοτικών Υπηρεσιών. Πρέπει να υπάρχει µία σαφής οριοθέτηση των αρµοδιοτήτων των υπηρεσιών, προς αποφυγή επικάλυψης των αρµοδιοτήτων, µε σκοπό τον περιορισµό των δυσλειτουργιών, της σύγχυσης και της αναποτελεσµατικότητας. Πρέπει να υπάρχει αποφυγή του κατακερµατισµού των λειτουργιών και της διάχυσης ευθύνης, της πολυδιάσπασης των υπηρεσιών σε πολλές µικρού µεγέθους ενότητες, δηµιουργία δοµών µε απολύτως αναγκαία ιεραρχικά επίπεδα, δηµιουργία δοµών που να προβλέπουν τη χωρική αποκέντρωση των αρµοδιοτήτων και των υπηρεσιών στο βαθµό που χρειάζεται, ενώ παράλληλα να εξασφαλίζουν τη δυνατότητα συντονισµού και παρακολούθησης των αποκεντρωµένων αρµοδιοτήτων και των υπηρεσιών. Πέµπτος άξονας που κινηθήκαµε είναι οι αναγκαίες ειδικότητες και τα χαρακτηριστικά του προσωπικού που θα στελεχώσουν την κάθε Υπηρεσία, οι διαδικασίες λειτουργίας και η χρησιµοποιούµενη τεχνολογία. Στο νέο Οργανισµό Οργανικής Υπηρεσίας, προβλέφθηκαν πέντε ιευθύνσεις, αυτοτελή Τµήµατα και αυτοτελή Γραφεία. Στόχος µας είναι να οργανωθεί κατά τέτοιο τρόπο ο ήµος µας, ώστε αφ ενός µεν να καλύπτονται πλήρως οι ενότητες των λειτουργιών και να Σελ. 40

ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας ηµοτική Περίοδος 2012 Ελληνική ηµοκρατία Περιφέρεια Αττικής ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Έντυπη Έκδοση 4 ης Συνεδρίασης.Σ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας Τετάρτη, 08 Φεβρουαρίου 2012 ιαχείριση Πρακτικών 4 η ΣΥΝΕ

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας ηµοτική Περίοδος 2011 Ελληνική ηµοκρατία Περιφέρεια Αττικής ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Έντυπη Έκδοση 29 ης Συνεδρίασης.Σ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011 ιαχείριση Πρακτικών 29 η ΣΥΝΕ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της υπ αριθμόν 27 ο /16-11-2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της υπ αριθμόν 27 ο /16-11-2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ Μαρκόπουλο: Αρ. Πρωτ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμόν 27 ο /16-11-2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

«Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1)

«Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1) «Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1) Πρόσωπα: Μαθητές ασκάλα Κύριος Τροχαιάκης (αστυνοµικός της τροχαίας) Παιδιά ΣΚΗΝΗ 1 (στην τάξη) Χτυπά κουδούνι και µπαίνει µέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας ηµοτική Περίοδος 2011 Ελληνική ηµοκρατία Περιφέρεια Αττικής ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Έντυπη Έκδοση 24 ης Συνεδρίασης.Σ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας Τετάρτη, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ιαχείριση Πρακτικών 24 η ΣΥΝΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 4 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΕ-ΟΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 1. Απεργιακές κινητοποιήσεις. Ν.Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Συνάδελφοι, πριν ένα τέταρτο βγήκαµε µε κοινή δήλωση στα κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Περίοδος 2012. Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Αττικής Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Δημοτική Περίοδος 2012. Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Αττικής Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Δημοτική Περίοδος 2012 Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Αττικής Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Έντυπη Έκδοση 16 ης Συνεδρίασης Δ.Σ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2012 Διαχείριση Πρακτικών 16 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ;

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; 1 Οµιλία Νίκου Αδαµόπουλου προέδρου σωµατείου εργαζοµένων στην ηµερίδα για την ανακύκλωση στο ήµο Νέας Ιωνίας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; Κύριε δήµαρχε, κτλ. Ευχαριστούµε που µας καλέσατε να

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Περίοδος 2012. Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Αττικής Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Δημοτική Περίοδος 2012. Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Αττικής Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Δημοτική Περίοδος 2012 Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Αττικής Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Έντυπη Έκδοση 12 ης Συνεδρίασης Δ.Σ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012 Διαχείριση Πρακτικών 12 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρά Κουτόβα, Ειρήνη Μαυροκεφαλίδου. Χ. Κουτόβα

Χαρά Κουτόβα, Ειρήνη Μαυροκεφαλίδου. Χ. Κουτόβα Χαρά Κουτόβα, Ειρήνη Μαυροκεφαλίδου Ηµαθία: Η κατάσταση τρία χρόνια µετά Χ. Κουτόβα Ξεκινώντας θα ήθελα ν αναφερθώ στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης, που είχαν το εξής ενδιαφέρον στοιχείο, να φέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992.

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΙΑΒΑΣΕΙΣ Συνέντευξη από τη δηµοσιογράφο κα Τατιάνα Στεφανίδου ηµοσιογράφοι Χάρης Μιχαηλίδης ηµήτρης Μαρούδας Φένια Πάσσα Αµαλία Τζήµα Λυδία Τούµπη Συντονισµός -επιµέλεια κειµένου Όµιλος δηµοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Περίοδος 2012. Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Αττικής Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Δημοτική Περίοδος 2012. Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Αττικής Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Δημοτική Περίοδος 2012 Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Αττικής Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Έντυπη Έκδοση 29 ης Συνεδρίασης Δ.Σ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας Δευτέρα, 03 Δεκεμβρίου 2012 Διαχείριση Πρακτικών 29

Διαβάστε περισσότερα

. ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ. Ασφάλεια Μεταφορών Επικίνδυνων Εµπορευµάτων στην Ελλάδα

. ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ. Ασφάλεια Μεταφορών Επικίνδυνων Εµπορευµάτων στην Ελλάδα . ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ Το θέµα που θα αναπτύξω έχει σχέση µε τα οχήµατα µεταφοράς επικινδύνων εµπορευµάτων. Θα µου επιτρέψετε να κάνω µια πολύ συνοπτική ιστορική αναδροµή. Καταρχήν, όταν λέµε όχηµα εννοούµε το πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ. 1. ΝΤΟΥΡΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Τακτικό µέλος) 2. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Τακτικό µέλος)

ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ. 1. ΝΤΟΥΡΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Τακτικό µέλος) 2. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Τακτικό µέλος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο..Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµός Πρωτοκόλλου : 2334/19-03-2015 Αριθµός Συνεδρίασης : 6 η /2015

Διαβάστε περισσότερα

Outlook Express-User Instructions.doc 1

Outlook Express-User Instructions.doc 1 Οδηγίες προς τους υπαλλήλους του ήµου Θεσσαλονίκης για την διαχείριση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας µε το Outlook Express (Ver 1.0 22-3-2011) (Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απορία επικοινωνήστε µε τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 13/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 126/2014 Θέµα: «Περί βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια της εργασίας αυτής, πραγµατοποιήθηκε µια τριαντάλεπτη συνέντευξη επαγγελµατικού προσανατολισµού, κατά την οποία η συµβουλευόµενη συζήτησε µαζί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ Κεφάλαιο ο Μεικτές Στρατηγικές Τώρα θα δούµε ένα παράδειγµα στο οποίο κάθε παίχτης έχει τρεις στρατηγικές. Αυτό θα µπορούσε να είναι η µορφή που παίρνει κάποιος µετά που έχει απαλείψει όλες τις αυστηρά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2014

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή Τεχνικές προδιαγραφές 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στην MLM Online Εκπαίδευση ανοιχτή για όλες τις εταιρίες Δικτυακού Μάρκετινγκ στην Ελλάδα µε θέµα:

Καλωσορίσατε στην MLM Online Εκπαίδευση ανοιχτή για όλες τις εταιρίες Δικτυακού Μάρκετινγκ στην Ελλάδα µε θέµα: Καλωσορίσατε στην MLM Online Εκπαίδευση ανοιχτή για όλες τις εταιρίες Δικτυακού Μάρκετινγκ στην Ελλάδα µε θέµα: Κλείσιµο τόσο απλό που µπορεί να το κάνει και το 8χρονο παιδί σας Τί είναι το κλείσιµο; Το

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 27/06/2011

ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 27/06/2011 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 27/06/2011 Κατά την προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση, ο επικεφαλής της Κίνησης κος Γιώργος Αδάµος, έθεσε τα παρακάτω θέµατα : 1. Ζήτησε να πληροφορηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 233 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Citizenship Language Pack For Migrants in Europe ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μάθημα ελληνικής γλώσσας για μετανάστες με τη χρήση πολυμέσων.

Citizenship Language Pack For Migrants in Europe ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μάθημα ελληνικής γλώσσας για μετανάστες με τη χρήση πολυμέσων. Citizenship Language Pack For Migrants in Europe ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μάθημα ελληνικής γλώσσας για μετανάστες με τη χρήση πολυμέσων Επίπεδο A2 Πώς να επικοινωνείτε στην καθημερινότητα σας στην Ελλάδα Με την υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Κεφαλλονιάς

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Κεφαλλονιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νοµός Κεφαλληνίας Αργοστόλι, 19-3-2012 ήµος Κεφαλλονιάς Αριθ. Πρωτ. : 10250 Αριθ. Απόφασης : 130 Πληροφορίες: Γρ. ηµάρχου Ταχ. /νση : Π. Βαλλιάνου 7 T.Κ : 28100 Αργοστόλι Τηλ: 26710-22933

Διαβάστε περισσότερα

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..6η/2015.. της..02/03/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..38/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τελειώσαμε με τις εισηγήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα ακολουθεί το κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου από τον Πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής

Τελειώσαμε με τις εισηγήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα ακολουθεί το κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου από τον Πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Τελειώσαμε με τις εισηγήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα ακολουθεί το κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου από τον Πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου, τον κύριο Μπουτάρη. Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση : Στους πίνακες του Υπουργείου Παιδείας που ακολουθούν προσθέσαμε μία στήλη που δείχνει τις διαφορές περικοπές

Σημείωση : Στους πίνακες του Υπουργείου Παιδείας που ακολουθούν προσθέσαμε μία στήλη που δείχνει τις διαφορές περικοπές των αιρετού Κώστα Τουλγαρίδη 6977002645, kostoulgaridis@yahoo.gr, και αναπληρωτή αιρετού Μαρκάκη Γιάννη, 6946389589, gmark1965@yahoo.gr εκλεγμένων με το ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ από: τους ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44.

11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ Η καταµετρηση ενος συνολου µε πεπερασµενα στοιχεια ειναι ισως η πιο παλια µαθηµατικη ασχολια του ανθρωπου. Θα µαθουµε πως, δεδοµενης της περιγραφης ενος συνολου, να µπορουµε να ϐρουµε

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά µε το καθεστώς της δεύτερης ανάθεσης µαθηµάτων στην δευτεροβάθµια

σχετικά µε το καθεστώς της δεύτερης ανάθεσης µαθηµάτων στην δευτεροβάθµια ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα συζητηθεί η µε αριθµό 189/4-9- 2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της ηµοκρατικής Αριστεράς κ. Θωµά Ψύρρα προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 339 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 339 ΘΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΑΚ4ΩΕΗ-Ο70 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνουµε τα παιδιά να χρησιµοποιούν τις νέες τεχνολογίες αποτελεσµατικά και µε ασφάλεια. Μαρία Ζάππα - Κασαπίδη

Μαθαίνουµε τα παιδιά να χρησιµοποιούν τις νέες τεχνολογίες αποτελεσµατικά και µε ασφάλεια. Μαρία Ζάππα - Κασαπίδη Μαθαίνουµε τα παιδιά να χρησιµοποιούν τις νέες τεχνολογίες αποτελεσµατικά και µε ασφάλεια Μαρία Ζάππα - Κασαπίδη Παλαιάκαινέαδεδοµένα 1. Νέοι όροι στο καθηµερινό µας λεξιλόγιο ιαδικτυακόραδιόφωνο, αναµετάδοσηεκποµπής,

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 11/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 87/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απoφ.: 90 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

«Συνέντευξη στην εφηµερίδα Γονείς εν ράσει (Εφηµερίδα Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 7ου ηµοτικού Σχολείου Ιλίου)» Μάρτιος 2007

«Συνέντευξη στην εφηµερίδα Γονείς εν ράσει (Εφηµερίδα Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 7ου ηµοτικού Σχολείου Ιλίου)» Μάρτιος 2007 ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ «Συνέντευξη στην εφηµερίδα Γονείς εν ράσει (Εφηµερίδα Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 7ου ηµοτικού Σχολείου Ιλίου)» Μάρτιος 2007 1. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το πιο σηµαντικό πρόβληµα του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: Β4ΣΙΩΗΔ-Τ4Ψ Αριθ. Απόφασης 348/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισµό ανώτατου

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας ηµοτική Περίοδος 2012 Ελληνική ηµοκρατία Περιφέρεια Αττικής ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Έντυπη Έκδοση 6 ης Συνεδρίασης.Σ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012 ιαχείριση Πρακτικών 6 η ΣΥΝΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΡΟΥ 78/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΡΟΥ 78/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Πόρος 4 Ιουλίου 2014. Αρ. Πρωτ: - 4467 -- ΑΔΑ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμ. 12/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ. Του ρα Κώστα Γ. Κονή *

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ. Του ρα Κώστα Γ. Κονή * ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ Του ρα Κώστα Γ. Κονή * Παρακολουθώντας τους ρυθµούς πολλών συνανθρώπων µας σε διάφορα επαγγέλµατα, ιδιαίτερα εκείνων που έχουν τις δικές τους δουλειές, µου κάνει τεράστια εντύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους Ιούλιος 2011 Τεύχος 11 3 Μια εφηµερίδα για όλη την οικογένεια ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι Βιβλίο: Η χαµένη πόλη Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Σας καλωσορίζω σήµερα στην Περιφέρεια Αττικής.

Σας καλωσορίζω σήµερα στην Περιφέρεια Αττικής. Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, Αγαπητοί ήµαρχοι, Σας καλωσορίζω σήµερα στην Περιφέρεια Αττικής. Γνωρίζετε όλοι πως κάθε έργο για να υλοποιηθεί περνά από πολλές φάσεις: µελέτες, εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων,

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

1-2 0 m 0, 1 0 / m 3, 2 1-3 0 m 0, 4 6 / m 3, 3 1-6 0 m 0, 4 8 / m 3,

1-2 0 m 0, 1 0 / m 3, 2 1-3 0 m 0, 4 6 / m 3, 3 1-6 0 m 0, 4 8 / m 3, Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της µε αριθ. 4 Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρτας. Αριθµός απόφασης 2 2 / 2 0 1 2 ΘΕΜΑ: Καθορισµός τιµολογίου, τελών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν πήγε σπίτι του ρωτάει τη μαμά του που έκανε δουλειές: - Μαμά πες μου μια πρόταση. - Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Ο Τοτός τη γράφει. Μετά πηγαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 76/2011 ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ.Ε. ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ.Ε. ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Μελέτης: 29/2015 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ.Ε. ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year Η Αλφαβητοχώρα Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα Η μέρα έμοιαζε συνηθισμένη στην Αλφαβητοχώρα. Ο κύριος ې διαφήμιζε τα φρέσκα λαχανικά του στο μανάβικο δείχνοντας με καμάρι πως το μαρούλι είχε ακόμα την πρωινή

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ4ΩΩΡΣ-ΞΙΥ Από το υπ αριθµ. 18/26-06-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 268/2013 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας υπόγειου

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Το τέλος -ένας µονόλογος-

Το τέλος -ένας µονόλογος- Το τέλος -ένας µονόλογος- Γυναίκα µόνη, όµορφη, τριακονταετής. Καθιστή, µετά όρθια, πάντα µόνη. Χώρος κλειστός, ελάχιστα φωτεινός, παλιά ωραίος. Η ατµόσφαιρα έχει κάτι το πένθιµο. Το πρόσωπο κάτι το µόνιµο

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η Φωτο-Βιοδιασπώµενη σακούλα. Εκστρατεία ενηµέρωσης στην Λαίκή Αγορά της Κατερίνης (9 Μαίου 2009) Τι είναι η φωτοδιασπώµενη σακούλα;

Η Φωτο-Βιοδιασπώµενη σακούλα. Εκστρατεία ενηµέρωσης στην Λαίκή Αγορά της Κατερίνης (9 Μαίου 2009) Τι είναι η φωτοδιασπώµενη σακούλα; Η Φωτο-Βιοδιασπώµενη σακούλα Εκστρατεία ενηµέρωσης στην Λαίκή Αγορά της Κατερίνης (9 Μαίου 2009) Τι είναι η φωτοδιασπώµενη σακούλα; Οι πολίτες διψούν για ενηµέρωση Αυτό είναι το συµπέρασµα των 15 µελών

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια;

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Για τους μικρούς μας φίλους Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Σε ύ Είµαι το µικρόβιο. Μου αρέσει να κάνω τα µικρά παιδιά να αρρωσταίνουν. Εγώ και η οικογένειά µου βρισκόµαστε παντού στο περιβάλλον που ζεις,

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 19011/18-12- Απόσπασµα από το 22/ πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων.

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός εκεµβρίου του έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΩΝ ΥΠ.ΕΣ ΕΣ. - Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΩΝ Εισήγηση µε θέµα: ΣΥΝΤΑΞΗ Ο.Ε.Υ. ΝΟΜΙΚΟΥ ΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΗΜΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 1. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 3. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SOUKOS ROBOTS ABEE για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Αχαρνών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Αχαρνών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΩΨ8-3ΛΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 8/2/2013 Αριθ. Πρωτ. : 1634

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011 ΘΕΜΑ: 9 ο Έγκριση πληρωµής πραγµατοποιηθέντων δαπανών /νσεων Εκπαίδευσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ 1. Εισαγωγή Η ανάδειξη των νέων Δήμων του προγράμματος «Καλλικράτης» σε αναπτυξιακούς φορείς και αποτελεσματικούς φορείς παροχής τοπικών δημόσιων υπηρεσιών, προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135

Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος 29.03.2013 Αρ. Πρωτ. : 4424 Προς ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Χ. Κωστούλα 2421075128 2421075135 ΗΜΟ ΒΟΛΟΥ κ. ήµαρχο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΟΟΛ04-ΚΣΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.

ΑΔΑ: 45ΟΟΟΛ04-ΚΣΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά 10ης/30-9-2011 συνεδρίασης του.σ. του Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Θ. ΣΤΑΘΟΥΛΙΑ:

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Θ. ΣΤΑΘΟΥΛΙΑ: 386 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Η κα Σταθούλια έχει το λόγο. Θ. ΣΤΑΘΟΥΛΙΑ: Νομίζω ότι ή τοποθέτηση του Μιχάλη είναι σωστή ως προς την αρχή της, ως προς το γενικό πλαίσιο. Αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1963 ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 162 33 - ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος;

Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος; Σύντομη Περιγραφή Διερεύνησης Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος; Στόχος της διερεύνησης ήταν να διαφανεί το αν κάποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματός μας. Αρχικά, θελήσαμε να διερευνήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτή MLM Online Εκπαίδευση µε θέµα: «Εκπαίδευση Συνεργατών: Τα πρώτα βήµατα µε ένα νέο συνεργάτη για να µείνει στη δουλειά»

Ανοιχτή MLM Online Εκπαίδευση µε θέµα: «Εκπαίδευση Συνεργατών: Τα πρώτα βήµατα µε ένα νέο συνεργάτη για να µείνει στη δουλειά» Ανοιχτή MLM Online Εκπαίδευση µε θέµα: «Εκπαίδευση Συνεργατών: Τα πρώτα βήµατα µε ένα νέο συνεργάτη για να µείνει στη δουλειά» Χρησιµοποιήστε το µε 3 τρόπους 1. Με κάθε καινούργιο διανοµέα 2. Να το εφαρµόσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κύριος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κύριος ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κύριος Βαρνάβας Δημήτριος για 3 λεπτά. Γιατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις για το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.: Να βρούµε τις ευκαιρίες που γεννάει η κρίση. Οικονόµου Ανδρέας

Σκέψεις για το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.: Να βρούµε τις ευκαιρίες που γεννάει η κρίση. Οικονόµου Ανδρέας Σκέψεις για το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.: Να βρούµε τις ευκαιρίες που γεννάει η κρίση. Οικονόµου Ανδρέας Αγαπητοί σπουδαστές, απόφοιτοι, συνάδελφοι εκπαιδευτικοί και µέλη της ιοικούσας Επιτροπής, Είµαστε σήµερα όλοι

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Moodle

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Moodle Πώς να χρησιμοποιήσετε το Moodle Οδηγός για Φοιτητές/τριες (ΔΕΟ10) του Αριστείδη Χατζή ahatzis@phs.uoa.gr ΣΕΠ ΑΘΗΝΑ-2, Portal Officer ΔΕΟ10 Αυτός ο οδηγός απευθύνεται στις φοιτήτριες και τους φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 66/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη και

Διαβάστε περισσότερα

Το κλίµα αλλάζει, ο κόσµος αλλάζει Εµείς; ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ

Το κλίµα αλλάζει, ο κόσµος αλλάζει Εµείς; ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ Το κλίµα αλλάζει, ο κόσµος αλλάζει Εµείς; ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ Ανδρέας Σµοϊλης Μελίνα Ρήγα Μαθητές στο Πειραµατικό Μουσικό Γυµνάσιο Παλλήνης 2007-2008 Υπεύθυνη καθηγήτρια: Κατερίνα Αλεξιάδη alexiadi@theatroedu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13ο Eπαναλαµβανόµενα παίγνια (Repeated Games)

Κεφάλαιο 13ο Eπαναλαµβανόµενα παίγνια (Repeated Games) Κεφάλαιο 13ο Eπαναλαµβανόµενα παίγνια (Repeated Gaes) Το δίληµµα των φυλακισµένων, όπως ξέρουµε έχει µια και µοναδική ισορροπία η οποία είναι σε αυστηρά κυρίαρχες στρατηγικές. C N C -8, -8 0, -10 N -10,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα