Η λειτουργικότητα του νερού στο φυτό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η λειτουργικότητα του νερού στο φυτό"

Transcript

1 Η λειτουργικότητα του νερού στο φυτό Φυσιολογία Φυτών 3 ου Εξαμήνου Δ. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 1

2 Το φυτό είναι αντλία νερού: παραλαμβάνει νερό από το εδαφικό διάλυμα σε υγρή μορφή και το μεταφέρει στην ατμόσφαιρα σε αέρια μορφή Φυσιολογία Φυτών 3 ου Εξαμήνου Δ. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 2

3 το δυναμικό του νερού στο φυτό Ψ w είναι η ελεύθερη ενέργεια του νερού που περιέχεται στη μονάδα του όγκου (J.m -3 ) 1 Pa = 1 J.m -3 Φυσιολογία Φυτών 3 ου Εξαμήνου Δ. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 3

4 παράγοντες που τροποποιούν το δυναμικό του νερού στο φυτό: η συγκέντρωση των διαλυμένων υλικών η πίεση η βαρύτητα Φυσιολογία Φυτών 3 ου Εξαμήνου Δ. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 4

5 Το δυναμικό των διαλυμένων υλικών Ψ s είναι η αλλαγή που προκαλούν οι διαλυμένες ενώσεις στην ελεύθερη ενέργεια του νερού Τα διαλυμένα υλικά μειώνουν την ελεύθερη ενέργεια του νερού γιατί το αραιώνουν (1 mol διαλύματος έχει λιγότερα μόρια νερού από 1 mol νερού) To Ψ s λέγεται και ωσμωτικό δυναμικό Είναι ανεξάρτητο από τη φύση των διαλυμένων υλικών Φυσιολογία Φυτών 3 ου Εξαμήνου Δ. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 5

6 Ψ s = -RTC s C s : mol ολικών διαλυμένων συστατικών.kg -1 νερού 1 Kg νερού = 1 L νερού R = 0,00832 L.MPa.mol -1.K -1 T (σε Κ) = o C RT = 0,00832 (273+ o C) L.MPa.mol -1 Φυσιολογία Φυτών 3 ου Εξαμήνου Δ. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 6

7 το δυναμικό που οφείλεται στη βαρύτητα Ψ g είναι η αλλαγή που προκαλεί η βαρύτητα στην ελεύθερη ενέργεια του νερού Ψ g = ρ w.g.h = (0.01 MΡa.m -1 ) (h.m) ρ w είναι η πυκνότητα του νερού g είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας h είναι το ύψος του νερού ρ w.g =0,01 MΡa.m -1 Φυσιολογία Φυτών 3 ου Εξαμήνου Δ. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 7

8 α w : η ενεργότητα του νερού (1- α w είναι το μη-διαθέσιμο νερό) Ψ w (MPa) = 0,462.(273+ o C).lnα w α w = exp Ψ w 0,462(273+ o C) Καθαρό νερό Ψ s = 0 MPa Ψ p = 0 Μpa Ψ w = Ψ s + Ψ p = 0 MPa α w = e 0 = 1 Φυσιολογία Φυτών 3 ου Εξαμήνου Δ. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 8

9 Διάλυμα που περιέχει 0,1 mol σακχαρόζης σε 1 L νερού στους 20 o C RT 20 o C = 0,00832.(273+20)=2,438 L.MPa.mol -1 Ψ s = -(2,438 L.MPa.mol -1 )(0,1 mol.l -1 )= -0,2438 MPa Ψ p = 0 MPa Ψ w = Ψ s + Ψ p = (-0,2438)+0= -0,2438 MPa -0,2438 α w = exp = 0,9982 0,462(273+0) Φυσιολογία Φυτών 3 ου Εξαμήνου Δ. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 9

10 κύτταρο σε σπαργή το εσωτερικό του κυττάρου είναι κορεσμένο με νερό έχει τον μέγιστο όγκο του ασκείται η μέγιστη εσωτερική πίεση στο κυτταρικό τοίχωμα πίεση σπαργής Ψ p (υδροστατική πίεση) Φυσιολογία Φυτών 3 ου Εξαμήνου Δ. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 10

11 κύτταρο σε σπαργή το κυτταρικό τοίχωμα βρίσκεται στη μέγιστη διάταση η πίεση που ασκεί το κυτταρικό τοίχωμα αντισταθμίζει το ωσμωτικό δυναμικό του κυτταρικού χυμού και σταματάει η καθαρή εισροή νερού Ψ w = Ψ s + Ψ p Ψ w = 0 Ψ s = Ψ p Φυσιολογία Φυτών 3 ου Εξαμήνου Δ. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 11

12 κύτταρο σε πλασμόλυση η απώλεια νερού οδηγεί σε μείωση του χυμοτοπιακού όγκου και σε αύξηση του κυτταρικού χυμού όλο και λιγότερη πίεση ασκείται στο κυτταρόπλασμα από το κυτταρικό τοίχωμα Φυσιολογία Φυτών 3 ου Εξαμήνου Δ. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 12

13 κύτταρο σε πλασμόλυση ο κυτταρικός όγκος ελαχιστοποιείται σε μία τιμή κάτω από την οποία το κυτταρικό τοίχωμα δεν μπορεί να συρρικνωθεί περισσότερο σημείο μηδενικής σπαργής το κυτταρόπλασμα αρχίζει να απομακρύνεται από το κυτταρικό τοίχωμα κατάσταση αρχόμενης πλασμόλυσης Ψ w = Ψ s + Ψ p Ψ w = Ψ s Ψ p = 0 Φυσιολογία Φυτών 3 ου Εξαμήνου Δ. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 13

14 Μεταξύ θέσεων που διαφέρουν στο δυναμικό του νερού, υπάρχει διαφορά δυναμικού του νερού ΔΨ w υπάρχει η τάση να κινηθεί το νερό από τη θέση με το υψηλότερο δυναμικό προς τη θέση με το χαμηλότερο δυναμικό κάθε διαφορά δυναμικού προσφέρει τη δυνατότητα για μείωση αυτής της διαφοράς η διαφορά δυναμικού του νερού στο κύτταρο μειώνεται με μεταφορά νερού ή με μεταφορά ωσμωτικά ενεργών υλικών Φυσιολογία Φυτών 3 ου Εξαμήνου Δ. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 14

15 Η ατμόσφαιρα χαρακτηρίζεται από την περιεκτικότητά της σε υγρασία και από τη θερμοκρασία της και τα δύο είναι μεταβλητά μεγέθη Φυσιολογία Φυτών 3 ου Εξαμήνου Δ. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 15

16 Το δυναμικό του νερού της ατμόσφαιρας εξαρτάται από: τη θερμοκρασία της ατμόσφαιρας τον βαθμό (ποσοστό) κορεσμού της ατμόσφαιρας σε νερό Επομένως, το φυτό περιβάλλεται από αέριο περιβάλλον με διάφορη περιεκτικότητα σε νερό Φυσιολογία Φυτών 3 ου Εξαμήνου Δ. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 16

17 Το αέριο περιβάλλον αναγκάζει το φυτό να χάνει νερό με γρήγορο ρυθμό Το φυτό της ξηράς πρέπει να διατηρεί την ενυδάτωση των ιστών του στο κατάλληλο επίπεδο, αναπληρώνοντας αυτές τις απώλειες νερού προς την ατμόσφαιρα Η αναπλήρωση αυτού του νερού πρέπει να γίνει με ανάλογο ρυθμό Φυσιολογία Φυτών 3 ου Εξαμήνου Δ. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 17

18 Διαπνευστική λειτουργία (ή διαπνοή): η απώλεια του νερού από τα υπέργεια μέρη (κυρίως από τα φύλλα) προς την ατμόσφαιρα με εξάτμιση Η εξάτμιση του νερού από τα υπέργεια φυτικά μέρη εντείνεται με τη μείωση της υγρασίας της ατμόσφαιρας με την αύξηση της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας Το κύριο διαπνευστικό όργανο του φυτού είναι το φύλλο Φυσιολογία Φυτών 3 ου Εξαμήνου Δ. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 18

19 Οι διαπνευστικές απώλειες του νερού είναι πολύ μεγάλες Από το νερό που απορροφάται από τη ρίζα περίπου το 98% χάνεται με τη διαπνευστική λειτουργία το υπόλοιπο 2% χρησιμοποιείται από το φυτό Φυσιολογία Φυτών 3 ου Εξαμήνου Δ. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 19

20 Η κινητήρια δύναμη της διαπνευστικής λειτουργίας είναι η διαφορά στο δυναμικό του νερού μεταξύ του υποστομάτιου χώρου και της ατμόσφαιρας ο υποστομάτιος χώρος είναι κορεσμένος με υδρατμούς η ατμόσφαιρα είναι ακόρεστη σε υδρατμούς, επομένως έχει πολύ χαμηλότερο δυναμικό νερού έτσι δημιουργείται το διαπνευστικό ρεύμα των υδρατμών Φυσιολογία Φυτών 3 ου Εξαμήνου Δ. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 20

21 Φυσιολογία Φυτών 3 ου Εξαμήνου Δ. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 21

22 Φυσιολογία Φυτών 3 ου Εξαμήνου Δ. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 22

23 Η διαφορά δυναμικού του νερού μέσα και έξω από τον στομάτιο πόρο είναι πολύ μεγάλη, περίπου 100 MPa Ο ρυθμός διαπνοής είναι ο ρυθμός μεταφοράς των υδρατμών από τους υποστομάτιους χώρους του μεσόφυλλου προς την ατμόσφαιρα Εξαρτάται από τη διαφορά μεταξύ του δυναμικού του νερού του υποστομάτιου χώρου και του νερού της ατμόσφαιρας Φυσιολογία Φυτών 3 ου Εξαμήνου Δ. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 23

24 Οι διαπνευστικές απώλειες του νερού πρέπει να αναπληρωθούν Αυτό γίνεται με τη βοήθεια του ξυλώδους αγγειακού συστήματος Φυσιολογία Φυτών 3 ου Εξαμήνου Δ. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 24

25 Η μεταφορά του νερού μέσα στο ξυλώδες αγγειακό σύστημα Το αγγειακό σύστημα του φυτού εξασφαλίζει τον εφοδιασμό όλων των οργάνων με νερό. Η συνέχεια της στήλης του νερού μέσα στα αγγεία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την τροφοδοσία με νερό των οργάνων που διαπνέουν Φυσιολογία Φυτών 3 ου Εξαμήνου Δ. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 25

26 Η συνέχεια της στήλης του νερού μπορεί να διακοπεί με εισαγωγή αέρα, οπότε δημιουργούνται φυσαλίδες αέρα μέσα στο αγγείο Η φραγή δύσκολη του αγγείου από φυσαλίδες αέρα είναι Φυσιολογία Φυτών 3 ου Εξαμήνου Δ. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 26

27 το αγγείο έχει προεξοχές εγκάρσιες του κυτταρικού τοιχώματος που εμποδίζουν τη συνένωση των φυσαλίδων σε μεγαλύτερες υπάρχει η δυνατότητα εκτροπής του ρεύματος του αγγείου στο γειτονικό αγγείο σε περίπτωση φραγής, από τα ανοίγματα επικοινωνίας στα τοιχώματα των αγγείων Φυσιολογία Φυτών 3 ου Εξαμήνου Δ. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 27

28 Το ΞΑΣ παρουσιάζει μικρή αντίσταση στην κίνηση του νερού Η συγκέντρωση του χυμού του ΞΑΣ σε διαλυτά συστατικά είναι μικρή το δυναμικό του νερού του χυμού έχει αρνητική τιμή που είναι κοντά στο μηδέν Φυσιολογία Φυτών 3 ου Εξαμήνου Δ. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 28

29 Στο ΞΑΣ μεταφέρεται νερό με κατεύθυνση από τη ρίζα στο φύλλο Πώς όμως μπαίνει το νερό στο ΞΑΣ; Φυσιολογία Φυτών 3 ου Εξαμήνου Δ. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 29

30 Ο μηχανισμός εισόδου του νερού στα αγγεία του ξύλου Τα αγγεία του ξύλου βρίσκονται στον κεντρικό κύλινδρο της ρίζας Η περιφέρεια του κεντρικού κυλίνδρου περιβάλλεται από την ενδοδερμίδα Τα κύτταρα της ενδοδερμίδας φέρουν σουβερίνη και λιγνίνη, που είναι αδιάβροχα υλικά και εμποδίζουν την κίνηση του νερού μέσα από τον αποπλασμικό χώρο της ενδοδερμίδας Φυσιολογία Φυτών 3 ου Εξαμήνου Δ. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 30

31 Η είσοδος του νερού στον κεντρικό κύλινδρο από το φλοιώδες παρέγχυμα γίνεται μόνο συμπλασμικά, μέσα από τις κυτταροπλασματικές μεμβράνες των κυττάρων της ενδοδερμίδας Φυσιολογία Φυτών 3 ου Εξαμήνου Δ. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 31

32 Τα ανόργανα ιόντα παραλαμβάνονται ενεργά και εισέρχονται στον κεντρικό κύλινδρο Είναι ωσμωτικά ενεργά. Η συσσώρευσή τους στα αγγεία του ξύλου μειώνει το ωσμωτικό δυναμικό του χυμού των αγγείων Ελαττώνεται το δυναμικό του νερού των αγγείων Δημιουργείται διαφορά δυναμικού του νερού Φυσιολογία Φυτών 3 ου Εξαμήνου Δ. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 32

33 Εισέρχεται νερό στον κεντρικό κύλινδρο από τα κύτταρα του φλοιώδους παρεγχύματος μέσα από τις κυτταροπλασματικές μεμβράνες των κυττάρων της ενδοδερμίδας Οι υδρόφοβες αποθέσεις (λωρίδα Caspari) εμποδίζουν την επιστροφή του νερού πίσω στα κύτταρα του φλοιώδους παρεγχύματος Φυσιολογία Φυτών 3 ου Εξαμήνου Δ. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 33

34 Η ρίζα απορροφάει το εδαφικό νερό με αποτέλεσμα να εξαντλεί το έδαφος από το απόθεμά του σε νερό Γι αυτό πρέπει να ποτίζουμε, για να αναπληρώνουμε αυτές τις απώλειες Φυσιολογία Φυτών 3 ου Εξαμήνου Δ. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 34

35 Το εδαφικό νερό συγκρατείται από τους εδαφικούς πόρους Όσο μικραίνει η διάμετρος του πόρου, τόσο αυξάνεται το δυναμικό του εδαφικού νερού (αυξάνουν οι δυνάμεις συγκράτησης του εδαφικού νερού από τα σωματίδια του εδάφους και προστίθενται οι δυνάμεις έλξης των μορίων του νερού μεταξύ τους) Με την προοδευτική μείωση της ποσότητας του εδαφικού νερού μειώνεται η διαθεσιμότητά του και το δυναμικό του μέχρι ένα οριακό σημείο Φυσιολογία Φυτών 3 ου Εξαμήνου Δ. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 35

36 Η διεργασία της απορρόφησης του εδαφικού νερού Το φυτό προσλαμβάνει νερό από το εδαφικό διάλυμα με απορρόφηση, με τη συμμετοχή της ρίζας Η ρίζα είναι όργανο απορρόφησης νερού Οι επιμέρους ρίζες οργανώνονται σε σύστημα, το ριζικό σύστημα Αυτό είναι το απορροφητικό σύστημα του εδαφικού νερού Φυσιολογία Φυτών 3 ου Εξαμήνου Δ. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 36

37 Η διεργασία της απορρόφησης του εδαφικού νερού από το ριζικό σύστημα ελέγχεται από τη διαπνευστική λειτουργία Φυσιολογία Φυτών 3 ου Εξαμήνου Δ. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 37

38 Η ζώνη απορρόφησης του νερού από την ρίζα είναι μία περιοχή 0,5-10 cm από το ακρορίζιο Η περιοχή της ρίζας με τον μεγαλύτερο ρυθμό πρόσληψης νερού είναι η ζώνη των ριζικών τριχιδίων Τα ριζικά τριχίδια αυξάνουν την επιφάνεια απορρόφησης νερού από τα επιδερμικά κύτταρα της ρίζας Φυσιολογία Φυτών 3 ου Εξαμήνου Δ. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 38

39 Η ζώνη απορρόφησης του νερού είναι περιοχή με διαμορφωμένα αγγεία του ξύλου, τα οποία εμφανίζουν περιορισμένη εναπόθεση σουβερίνης και λιγνίνης ώστε να ελαχιστοποιείται η αντίσταση στην κίνηση του νερού Η μεριστωματική περιοχή της ρίζας χαρακτηρίζεται από μικρή απορρόφηση νερού δεν υπάρχουν διαφοροποιημένα αγγεία του ξύλου σ αυτή την περιοχή, ώστε να μπορεί να μεταφερθεί το νερό Φυσιολογία Φυτών 3 ου Εξαμήνου Δ. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 39

40 Όταν δεν επαρκεί το εδαφικό νερό δημιουργείται έλλειμμα νερού στα φυτικά όργανα και επέρχεται μάρανση πρώτα των φύλλων και μετά των υπολοίπων υπεργείων οργάνων Φυσιολογία Φυτών 3 ου Εξαμήνου Δ. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 40

41 Το οριακό δυναμικό του εδαφικού νερού είναι -1,5MPa. Η ρίζα δεν μπορεί να το απορροφήσει δεν αναπληρώνονται οι διαπνευστικές απώλειες του φυτικού νερού Αποτέλεσμα: η μάρανση του φυτού μόνιμο σημείο μάρανσης Το οριακό δυναμικό του εδαφικού νερού αντιστοιχεί στη μέγιστη απορροφητικό δύναμη που αναπτύσσεται από τα κύτταρα του μεσοφύλλου Φυσιολογία Φυτών 3 ου Εξαμήνου Δ. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 41

42 Μέσα στα αγγεία του ξύλου της ρίζας αναπτύσσεται θετική υδροστατική πίεση, η ριζική πίεση κυμαίνεται μεταξύ 0,1 και 0,5 MPa προκαλεί ανύψωση της στήλης του χυμού του αγγείου Φυσιολογία Φυτών 3 ου Εξαμήνου Δ. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 42

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ Νερό και Φυτικό Κύτταρο ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Δρ. Γεωπόνος ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ Η σημασία του νερού για τα φυτά Το νερό, που συμμετέχει με το μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Η κίνηση του νερού εντός των φυτών (Soil-Plant-Atmosphere Continuum) Δημήτρης Κύρκας

Η κίνηση του νερού εντός των φυτών (Soil-Plant-Atmosphere Continuum) Δημήτρης Κύρκας Η κίνηση του νερού εντός των φυτών (Soil-Plant-Atmosphere Continuum) Δημήτρης Κύρκας Η Σεκόγια (Sequoia) «Redwood» είναι το ψηλότερο δέντρο στο κόσμο και βρίσκεται στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ 130 μέτρα ύψος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ X. Κ. ΚΙΤΣΑΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2008 2 1. ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ 1.1. Οι ιδιότητες του νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ Επίδραση του υποκειμένου στις υδατικές σχέσεις της ποικιλίας αμπέλου Ξινόμαυρο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. 2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΟΥΣΙΑΣ. Μια ουσία της οποίας η χημική σύσταση παραμένει σταθερή σε όλη της την έκταση ονομάζεται καθαρή ουσία. Δεν είναι υποχρεωτικό να

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Τομέας Βιολογίας Φυτών. Ασκήσεις Γενικής Βοτανικής. Γ. Αϊβαλάκις, Γ. Καραμπουρνιώτης, Κ. Φασσέας

Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Τομέας Βιολογίας Φυτών. Ασκήσεις Γενικής Βοτανικής. Γ. Αϊβαλάκις, Γ. Καραμπουρνιώτης, Κ. Φασσέας Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Τομέας Βιολογίας Φυτών Ασκήσεις Γενικής Βοτανικής Γ. Αϊβαλάκις, Γ. Καραμπουρνιώτης, Κ. Φασσέας Αθήνα 2008 1 Οι φοιτητές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε φωτογραφίες από αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΥΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΕΜΝΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανατοµικές και Φυσιολογικές Μεταβολές. στα Φύλλα της Ελιάς ( L.)

Ανατοµικές και Φυσιολογικές Μεταβολές. στα Φύλλα της Ελιάς ( L.) Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Εργαστήριο Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών Ανατοµικές και Φυσιολογικές Μεταβολές στα Φύλλα της Ελιάς ( L.) υπό Συνθήκες Τροφοπενίας Βορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ.Π.Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ.Π.Α ΤΜΗΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ: ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΘΕΜΑ: Προσδιορισµός υδραυλικών ιδιοτήτων δασικών εδαφών σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο ISO 11274/1998.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 Μεταβολισμός και Βιοενεργητική [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 - Μεταβολισμός - Εισαγωγή Πολύ μεγάλο ρόλο στην λειτουργία ενός οργανισμού παίζει η ενέργεια και η κατάλληλη αξιοποίησή της.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Πέτρος Κατσαφάδος Ηλίας Μαυροματίδης Αθήνα 2010 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 3 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ΓΗ ΚΑΙ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ... 3 1.2 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 1.3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ Εισαγωγή Τα περισσότερα είδη ινών είναι υγροσκοπικά, έχουν δηλαδή την ιδιότητα να απορροφούν υγρασία (υδρατμούς) όταν η ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Κεφάλαιο 1 ο ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΡΤΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ.

Μέρος Α ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Κεφάλαιο 1 ο ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΡΤΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Βασικά μαθήματα μορφολογίας και φυσιολογίας Σπερματοφύτων ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ενδιαφέρον και η χρήση των φυτών στον άνθρωπο. Η ιστορία και η εξέλιξη της βοτανικής επιστήμης.

Διαβάστε περισσότερα

Η ανόργανη θρέψη των φυτών

Η ανόργανη θρέψη των φυτών Η ανόργανη θρέψη των φυτών Οργανικά θρεπτικά στοιχεία σάκχαρα που προέρχονται από τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης με τις επακόλουθες μετατροπές Ανόργανα θρεπτικά στοιχεία προέρχονται από το έδαφος, με τη

Διαβάστε περισσότερα

AquaTec 1.2. Φυσική και φυσιολογία των Καταδύσεων Βασικές Αρχές Μεταφοράς Αερίων. Νίκος Καρατζάς

AquaTec 1.2. Φυσική και φυσιολογία των Καταδύσεων Βασικές Αρχές Μεταφοράς Αερίων. Νίκος Καρατζάς AquaTec 1.2 Φυσική και φυσιολογία των Καταδύσεων Βασικές Αρχές Μεταφοράς Αερίων Νίκος Καρατζάς 2 Φυσική και φυσιολογία των Καταδύσεων Προειδοποίηση: Το υλικό που παρουσιάζεται παρακάτω δεν πρέπει να θεωρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 2 : Το έδαφος Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 2 : Το έδαφος Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 2 : Το έδαφος Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 2. Το έδαφος 2.1. Γενικά. Έδαφος είναι ένα πολύπλοκο σύστημα αποτελούμενο από

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: ΙΑΧΥΣΗ Υ ΡΑΤΜΩΝ. 5.1. Η υγροπροστασία των κατασκευών. 5.2. Βασικές έννοιες

Κεφάλαιο 5: ΙΑΧΥΣΗ Υ ΡΑΤΜΩΝ. 5.1. Η υγροπροστασία των κατασκευών. 5.2. Βασικές έννοιες Κεφάλαιο 5: ΙΑΧΥΣΗ Υ ΡΑΤΜΩΝ 5.1. Η υγροπροστασία των κατασκευών Η υγρασία αλλάζει τις ιδιότητες των δοµικών υλικών, περιορίζει τις φυσικές τους αντοχές και καταστρέφει τις συνεκτικές και θερµοµονωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ. Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ Εισαγωγή Ο περιορισµός της ανάπτυξης και δράσης των µικροοργανισµών µπορεί να επιτευχθεί µε µείωση του διαθέσιµου νερού. Στην ξήρανση των τροφίµων επιδιώκεται η αποµάκρυνση του µεγαλύτερου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. Η ερμηνεία των φυσικών ιδιοτήτων της ύλης δίνεται από την Κινητική Μοριακή Θεωρία:

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. Η ερμηνεία των φυσικών ιδιοτήτων της ύλης δίνεται από την Κινητική Μοριακή Θεωρία: ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Η ερμηνεία των φυσικών ιδιοτήτων της ύλης δίνεται από την Κινητική Μοριακή Θεωρία: ΑΕΡΙΑ: Επιδέχονται ισχυρών συμπιέσεων, ακολουθούν το σχήμα και τον όγκο του δοχείου στο οποίο περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡIΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡIΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡIΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 2010 2 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ Η κυτταρική ή πλασματική μεμβράνη αποτελεί το εξωτερικό όριο του κυττάρου από το περιβάλλον και περικλείει

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Θέρμανση Μη θερμαινόμενα Ελαφρώς θερμαινόμενα Πλήρως θερμαινόμενα θερμοκήπια Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. Η Επιφανειακή Τάση

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. Η Επιφανειακή Τάση ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Η Επιφανειακή Τάση Επιφανειακή Τάση Tα μόρια που βρίσκονται στο εσωτερικό του υγρού και σε αρκετή απόσταση από την επιφάνεια υφίστανται την επενέργεια δυνάμεων απ' όλες τις πλευρές,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (σελ. 8-11 βιβλίο ΥΑΠ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (σελ. 8-11 βιβλίο ΥΑΠ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (σελ. 8-11 βιβλίο ΥΑΠ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φυσιογνωστικά είναι η επιστήμη που μελετά την φύση και ειδικότερα την κατασκευή και λειτουργία του φυσικού κόσμου, τους ζωντανούς οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοχημικές μέθοδοι επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

Φυσικοχημικές μέθοδοι επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Φυσικοχημικές μέθοδοι επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Μέρος Μεταπτυχιακής Εργασίας: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ» Ζάγκλης Δημήτρης Χημικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (μεταβολισμός)

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (μεταβολισμός) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (μεταβολισμός) ΜΑΘΗΤΗΣ: Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΜΗΜΑ: Β2 Ο όρος «ενέργεια» πρωτοχρησιμοποιήθηκε πριν από δύο περίπου αιώνες, με τη βιομηχανική επανάσταση, και έγινε οικείος στον

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική των Ρευστών

Μηχανική των Ρευστών Μηχανική των Ρευστών Τ P Τ Τ R P R Τ 2R 2T = 2RP ή Τ = RP (α) (β) Σοφία Κόττου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Noέμβριος 2007 Περιεχόμενα Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1 ΦΥΣΙΚΟ ΦΥΣΙΚ ΧΗΜΕΙΑ Ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1 ΦΥΣΙΚΟ ΦΥΣΙΚ ΧΗΜΕΙΑ Ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Φυσικοχημεία συστημάτων 2 «Όμοιος Ό αρέσει όμοιο» Όσο συγγενέστερες από χημική άποψη είναι δύο ουσίες τόσο μεγαλύτερη είναι η αμοιβαία διαλυτότητά τους. Οι ανόργανες ενώσεις διαλύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΟΜΗ & ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΟΜΗ & ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του πλάγιου φωτισμού στη φωτοσύνθεση σε σχέση με την ανατομία των φύλλων. Μελέτη μέσω φθορισμομετρίας χλωροφύλλης

Επίδραση του πλάγιου φωτισμού στη φωτοσύνθεση σε σχέση με την ανατομία των φύλλων. Μελέτη μέσω φθορισμομετρίας χλωροφύλλης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Εργαστήριο Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών Επίδραση του πλάγιου φωτισμού στη φωτοσύνθεση σε σχέση με την ανατομία των φύλλων. Μελέτη μέσω

Διαβάστε περισσότερα