εισέρχεται στο φυτό ως ενυδατωµένο κατιόν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "εισέρχεται στο φυτό ως ενυδατωµένο κατιόν"

Transcript

1 Κατιόν µαγνησίουmg 2+ εισέρχεται στο φυτό ως ενυδατωµένο κατιόν Θρέψη Φυτών. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 1

2 Επίπεδο Μg για κανονική αύξηση 0,15 0,35% ή µmol Mg gξμ -1 ΤοMgκινείταιστοΞΑΣκαιστοΗΑΣ HΑΣ100 ppmή4,1 mmµαγνησίου ΞΑΣ30 ppmή1,2 mmµαγνησίου Θρέψη Φυτών. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 2

3 Το µαγνήσιο συµµετέχει στο µόριο της χλωροφύλλης Αντιστοιχείσε6% έως25% του συνολικού µαγνησίου του φύλλου Από25% καιπάνω περιορίζεται η αύξηση εµφανίζονται ορατά συµπτώµατα έλλειψης µαγνησίου Υπό έλλειψη µαγνησίου(-μg) το µαγνήσιο της χλωροφύλλης είναιτο35% του συνολικού µαγνησίου του φύλλου Θρέψη Φυτών. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 3

4 -Μg καιχαµηλόφως το µαγνήσιο της χλωροφύλλης φθάνει το 50% Φαιοφυτίνη χλωροφύλλη χωρίς µαγνήσιο Θρέψη Φυτών. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 4

5 Συµπλοκάση µαγνησίου το ένζυµο που βάζει το µαγνήσιο στον πορφυρινικό δακτύλιο της χλωροφύλλης κατά την παραγωγή της Η ενεργοποίηση του ενζύµου απαιτείatpκαιmg Αποσυµπλοκάση µαγνησίου το ένζυµο που βγάζει το µαγνήσιο από τον πορφυρινικό δακτύλιο της χλωροφύλλης κατά την αποδόµησή της Θρέψη Φυτών. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 5

6 Υπό έλλειψη µαγνησίου κινητοποίηση µαγνησίου από τα ώριµα στα νεαρά φύλλα εµφάνιση ορατών συµπτωµάτων έλλειψης µαγνησίου στα ώριµα φύλλα κύριο ορατό σύµπτωµα η χλώρωση των φύλλων φύλλο πολύ φωτοευαίσθητο µετην έντασητουφωτός αυξάνουν τα συµπτώµατα χλώρωσης και νέκρωσης Θρέψη Φυτών. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 6

7 Το µαγνήσιο προσαρτάται σε οργανικές δοµές αλληλεπιδρά µε ισχυρά πυρηνόφιλους υποκαταστάτες (π.χ. φωσφορικές οµάδες) και δηµιουργεί ιοντικό δεσµό γεφυρωτικό στοιχείο σχηµατίζει σύµπλοκα µε διάφορες σταθερότητες Θρέψη Φυτών. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 7

8 Η συγκέντρωση του ελεύθερου µαγνησίου επηρεάζει ισχυρά την φωσφορυλίωση Το υπόστρωµα για τις ΑΤΡάσες και τις πυροφωσφατάσες είναι το σύµπλοκο Mg ΑΤΡ, όχι το ελεύθερο ΑΤΡ θέλειph> 6 Θρέψη Φυτών. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 8

9 Μαγνήσιο προσαρτηµένο σε πηκτίνη: 5-10% Ως αλάτι στο χυµοτόπιο: 5-10% (στερεή φάση, φωσφορικό µαγνήσιο) Το υπόλοιπο εκχυλίζεται µε νερό είναι το µαγνήσιο των µεταβολικών διαµερισµάτων (µεταβολική δεξαµενή) Η στάθµη της µεταβολικής δεξαµενής µαγνησίου ρυθµίζεται αυστηρά στοεπίπεδοτων 2-10 mm Θρέψη Φυτών. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 9

10 Χυµοτόπιο το κύριο αποθηκευτικό διαµέρισµα διατηρεί την οµοιόσταση µαγνησίου στη µεταβολική δεξαµενή Χυµοτοπιακό µαγνήσιο διατήρηση ισορροπίας ανιόντων - κατιόντων ρύθµιση της σπαργής του κυττάρου Περίσσεια µαγνησίου: αποθήκευση στο χυµοτόπιο Ενδοδερµικά κύτταρα: buffer οµοιόστασης µαγνησίου Θρέψη Φυτών. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 10

11 Πολλά ένζυµα χρειάζονται µαγνήσιο για να λειτουργήσουν Στα ένζυµα το µαγνήσιο σχηµατίζει σύµπλοκα µε συγκεκριµένη γεωµετρία για να προσαρτηθεί το υπόστρωµα καιναγίνειηµετατροπήτου Καρβοξυλάση ΡΕΡ παρουσία µαγνησίου το ΡΕΡ προσαρτάται στο ένζυµο πιό ισχυρά και σε µεγαλύτερη ποσότητα Θρέψη Φυτών. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 11

12 Πολλές ενζυµικές αντιδράσεις εξαρτώνται από το µαγνήσιο για να πραγµατοποιηθούν Γιαπαράδειγµα, αυτές που µεταφέρουν φωσφορική οµάδα (φωσφατάσες ή ΑΤΡάσες) ή καρβοξυλοµάδα (καρβοξυλάσες) Θρέψη Φυτών. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 12

13 Το µαγνήσιο γεφυρώνει τις υποµονάδες των ριβοσωµάτων κατά τη συναρµολόγησή τους 25% των πρωτεϊνών του φύλλου βρίσκεται στον χλωροπλάστη 0,25 0,40 mm µαγνησίου στο κυτταρόπλασµα παρεµποδίζει την καθαρή έξοδο µαγνησίου από τον χλωροπλάστη για να διατηρηθεί η πρωτεϊνοσύνθεση Θρέψη Φυτών. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 13

14 Υπό έλλειψη µαγνησίου δεν συναρµολογούνται οι υποµονάδες των ριβοσωµάτων µειώνεται δραστικά η πρωτεϊνοσύνθεση όχιάµεσα, αλλάµετάαπόλίγεςώρες αυξάνεται ο ρυθµός αποδόµησης των πρωτεϊνών του ώριµου φύλλου, ιδιαίτερα των πρωτεϊνών του θυλακοειδούς επηρεάζεται το µέγεθος, η δοµή και η λειτουργία του χλωροπλάστη και η µεταφορά ηλεκτρονίων στο φωτοσύστηµα ΙΙ µειώνονται οι πλαστιδιακές χρωστικές Θρέψη Φυτών. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 14

15 Οι πολυµεράσες του RNA θέλουν µαγνήσιο γιατην παραγωγήτουrnaστον πυρήνα Ρόλος του µαγνησίου στηγεφύρωσητων 2 αλυσίδων τουdna µεταξύ τους στην ουδετεροποίηση των όξινων πρωτεϊνών του πυρηνικού πλάσµατος Υπό έλλειψη µαγνησίου η παραγωγή RNA σταµατάει αµέσως µε νέα τροφοδοσία µαγνησίου ξαναρχίζει γρήγορα Θρέψη Φυτών. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 15

16 Η κατανοµή µαγνησίου µεταξύ κυτταροπλάσµατος και στρώµατος πρέπει να ρυθµίζεται αυστηρά 5 mm µαγνησίου στο κυτταρόπλασµα παρεµποδίζουν ισχυρά τη φωτοσύνθεση µειώνεται η εισροή καλίου και οξυνίζεται το stroma κατά τον φωτισµό Θρέψη Φυτών. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 16

17 Το µαγνήσιο τροποποιεί τη δραστηριότητα της καρβοξυλάσης της ριβουλόζης-1,5ρ2 η δραστηριότητα εξαρτάται από µαγνήσιο, ph και φως που είναι και ο διακόπτης προσάρτηση µαγνησίου αυξάνει τηδέσµευσητουco 2 και το ρυθµό µετατροπής Θρέψη Φυτών. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 17

18 ΣτοstromaτοµαγνήσιοµετατοπίζειτοpHστο8 ΣτοφωςαντλούνταιΗ + από το stroma στον ενδοθυλακοειδή χώρο και δηµιουργείται ph για φωτοφωσφορυλίωση ΗαπώλειαΗ + απότοstroma αντισταθµίζεταιµεµεταφοράη + καιmg 2+ από τον ενδοθυλακοειδή χώρο στο stroma και το κάνει αλκαλικό Θρέψη Φυτών. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 18

19 ph στρώµατος από 7,6 στο σκοτάδι γίνεται8 στοφως Μαγνήσιο στρώµατος από2 mmστοσκοτάδι γίνεται4 mmστοφως Αυξάνονται οι δραστηριότητες των ενζύµων του στρώµατος Θρέψη Φυτών. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 19

20 Φωσφατάση φρουκτόζης-1,6ρ2 θέλει µαγνήσιο και υψηλό ph ρυθµίζει την κατανοµή φωσφοροτριοζών (ΤΡ) για την παραγωγή αµύλου και σακχαρόζης Υπό έλλειψη µαγνησίου συσσωρεύεται άµυλο στους χλωροπλάστες επειδή περιορίζεται η έξοδος ΤΡ από τον χλωροπλάστη αύξηση της ξηρής µάζας του φύλλου Θρέψη Φυτών. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 20

21 Υπό έλλειψη µαγνησίου επηρεάζεται η αποδόµηση του αµύλου η rubisco λειτουργεί ως οξυγονάση ενεργοποιείται το οξυγόνο καιπαράγονταιελεύθερεςρίζεςο 2 (σουπεροξειδικό ανιόν και υπεροξείδιο του υδρογόνου) αυξάνεται η συγκέντρωση αντιοξειδωτικών µορίων και η δραστηριότητα αποτοξινωτικών ενζύµων Θρέψη Φυτών. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 21

22 Υπό έλλειψη µαγνησίου επηρεάζεται ο µεταβολισµός των σακχάρων επηρεάζεται η φόρτωση της σακχαρόζης στο ΗΑΣ γιατην οποίααπαιτείταικαιµεταφοράη + ΗΑΤΡάσηθέλει2 mmµαγνησίου για να λειτουργήσει οπότε υπό Mg δεν λειτουργεί ή υπολειτουργεί Επαναφορά λειτουργίας ΑΤΡάσης µε νέα τροφοδοσία µαγνησίου Θρέψη Φυτών. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 22

23 Υπό έλλειψη µαγνησίου περιορισµένη παροχή της σακχαρόζης στα καταναλωτικά σηµεία ως αποτέλεσµα του περιορισµού της διακίνησής της περιορίζεται η αύξηση της ρίζας αυξάνει ο λόγος υπέργειου προς ρίζα Θρέψη Φυτών. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 23

24 Επαγωγή έλλειψης µαγνησίου από τα ανταγωνιστικά κατιόντα πολύ συχνό φαινόµενο Η έλλειψη µαγνησίου επιδρά αρνητικά στις προσλήψεις µαγνησίουαπότηρίζα νερού άλλων θρεπτικών Θρέψη Φυτών. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 24

25 Εξασθενούν οι µηχανισµοί αντοχής στην ξηρασία και οι µηχανισµοί προσαρµογής σε φτωχά περιβάλλοντα ως προς την τροφοδοσία του φυτού σε θρεπτικά Θρέψη Φυτών. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 25

26 Υπό έλλειψη νερού υψηλή συγκέντρωση µαγνησίου στη µεταβολική δεξαµενή παρεµπόδιση της φωτοσύνθεσης Από3 mmαυξάνεισε8-13 mmµαγνησίου (max 24 mm) 1,5% µαγνησίου στο φύλλο είναι οριακό Θρέψη Φυτών. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 26

27 Η συνθετάση της γλουταµίνης θέλει µαγνήσιο υπό έλλειψη µαγνησίου µειώνεται το πρωτεϊνικό άζωτο του φύλλου και αυξάνεται το µη-πρωτεϊνικό άζωτο Θρέψη Φυτών. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 27

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΥΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΕΜΝΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 Μεταβολισμός και Βιοενεργητική [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 - Μεταβολισμός - Εισαγωγή Πολύ μεγάλο ρόλο στην λειτουργία ενός οργανισμού παίζει η ενέργεια και η κατάλληλη αξιοποίησή της.

Διαβάστε περισσότερα

9/5/2015. Απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για τα φυτά

9/5/2015. Απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για τα φυτά Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ «Θρεπτικά στοιχεία» Θρεπτικές ουσίες Απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για την αύξηση των φυτών: Μακροστοιχεία: C, H, O, N, P, S, K,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (μεταβολισμός)

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (μεταβολισμός) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (μεταβολισμός) ΜΑΘΗΤΗΣ: Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΜΗΜΑ: Β2 Ο όρος «ενέργεια» πρωτοχρησιμοποιήθηκε πριν από δύο περίπου αιώνες, με τη βιομηχανική επανάσταση, και έγινε οικείος στον

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΊΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΦΥΤΟ. Βιβλιογραφική έρευνα Σαρρής Φ. Παναγιώτης. http://www.agrool.gr 1 of 130

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΊΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΦΥΤΟ. Βιβλιογραφική έρευνα Σαρρής Φ. Παναγιώτης. http://www.agrool.gr 1 of 130 Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΊΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΦΥΤΟ Βιβλιογραφική έρευνα Σαρρής Φ. Παναγιώτης http://www.agrool.gr 1 of 130 Σαρρής Φ. Παναγιώτης Μοριακός Βιολόγος Κλινική Χηµεία-MSc, Φυτοµικροβιολογία-Βιοτεχνολογία-MSc.

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του πλάγιου φωτισμού στη φωτοσύνθεση σε σχέση με την ανατομία των φύλλων. Μελέτη μέσω φθορισμομετρίας χλωροφύλλης

Επίδραση του πλάγιου φωτισμού στη φωτοσύνθεση σε σχέση με την ανατομία των φύλλων. Μελέτη μέσω φθορισμομετρίας χλωροφύλλης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Εργαστήριο Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών Επίδραση του πλάγιου φωτισμού στη φωτοσύνθεση σε σχέση με την ανατομία των φύλλων. Μελέτη μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Το οξυγόνο είναι απαραίτητο για το υπόγειο μέρος όσο είναι και για το υπέργειο. Σε καλά αποστραγγιζόμενα εδάφη το οξυγόνο διαχέεται

Διαβάστε περισσότερα

του φωτονίου (εποµένως περιοχές στόχους. στόχων.

του φωτονίου (εποµένως περιοχές στόχους. στόχων. Η επίδραση της ακτινοβολίας στους φυτικούς οργανισµούς εξαρτάται από το µήκος κύµατος των φωτονίων Όταν ένα φωτόνιο προσκρούει σε ένα υλικό, µπορούν να συµβούν χηµικές αλλαγές, το µέγεθος και το είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 14 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλκός Cu. Στοιχείο µετάπτωσης, µέταλλο. Στο κυτταρικό περιβάλλον βρίσκεται σε δύο µορφές οξείδωσης. Cu + ανηγµένος χαλκός. Cu 2+ οξειδωµένος χαλκός

Χαλκός Cu. Στοιχείο µετάπτωσης, µέταλλο. Στο κυτταρικό περιβάλλον βρίσκεται σε δύο µορφές οξείδωσης. Cu + ανηγµένος χαλκός. Cu 2+ οξειδωµένος χαλκός Χαλκός Cu Στοιχείο µετάπτωσης, µέταλλο Στο κυτταρικό περιβάλλον βρίσκεται σε δύο µορφές οξείδωσης Cu + ανηγµένος χαλκός Cu 2+ οξειδωµένος χαλκός Είναι µαλακό οξύ προτιµά να προσαρτάται σε µαλακούς υποκαταστάτες

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Εργαστήριο Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών

Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Εργαστήριο Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Εργαστήριο Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών Μεταβολές των Φωτοσυνθετικών Χαρακτηριστικών των Φύλλων Τριών Ποικιλιών της Αµπέλου κατά τη ιάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜΗΜΑ:Β 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Είναι γνωστό πως οποιοσδήποτε οργανισμός, για να λειτουργήσει χρειάζεται ενέργεια. Η ενέργεια αυτή βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Βιογεωχημική Μελέτη Του Φυτού Origanum Majorana Με Στόχο την Προστασία της Δημόσιας Υγείας

Βιογεωχημική Μελέτη Του Φυτού Origanum Majorana Με Στόχο την Προστασία της Δημόσιας Υγείας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Χημικός Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «Περιβαλλοντική και Θαλάσσια Γεωχημεία» Βιογεωχημική Μελέτη Του Φυτού Origanum

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Εργασία Βιολογίας Καθηγητής: Πιτσιλαδής Β. Μαθητής: Μ. Νεκτάριος Τάξη: Β'2 Υλικό: Κεφάλαιο 3 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Την ενέργεια και τα υλικά που οι οργανισμοί εξασφαλίζουν από το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Οξειδωτική καταπόνηση

Οξειδωτική καταπόνηση Οξειδωτική καταπόνηση Δημιουργία ενεργών μορφών οξυγόνου Ο ρόλος του μοριακού οξυγόνου ως τελικού αποδέκτη των ηλεκτρονίων στην αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων της αναπνευστικής λειτουργίας των αερόβιων

Διαβάστε περισσότερα

2.2 ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑ

2.2 ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑ 2.2 ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑ Οι αστρονόμοι και οι άλλοι επιστήμονες, που μελετούν τους πλανήτες των ηλιακών συστημάτων, ευελπιστούν να ανιχνεύσουν νερό στην επιφάνειά τους, διότι είναι απόλυτα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Μεταβολισμός

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Μεταβολισμός ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Μεταβολισμός ονομάζεται η αξιοποίηση της ενέργειας και των στοιχείων του περιβάλλοντος για την εκτέλεση βιοχημικών διεργασιών που γίνονται στα κύτταρα ενός ζωικού ή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Α' ΦΑΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 Φεβρουαρίου 2009 Διάρκεια: 3 ώρες.... Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από εκατό (100) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ Ορίζεται κάθε άσκηση δύναμης σε ιστούς, όργανα ή στο σώμα ενός φυτού, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν προκαλεί καταστροφή των δομών

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D Arc 2011-2012 Δημοσθένης Καρυοφύλλης email: dkariofi@e-biology.gr www.ibrain.gr Κεφ. 1 ο Χημική σύσταση του κυττάρου Χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ Οπτικές ιδιότητες και φωτοσυνθετική απόδοση ομοβαρών και ετεροβαρών φύλλων: η επίδραση της γωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟ-ΑΒΙΟΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ Η 2 Ο 2 Ο 2 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ DNA ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ-ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΒΙΟΓΕΝΕΣΗ ΠΕΡΟΞΥΣΩΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΤΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΤΟΜΑΤΙΩΝ

ΒΙΟ-ΑΒΙΟΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ Η 2 Ο 2 Ο 2 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ DNA ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ-ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΒΙΟΓΕΝΕΣΗ ΠΕΡΟΞΥΣΩΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΤΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΤΟΜΑΤΙΩΝ Επιτομή ΒΙΟ-ΑΒΙΟΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ ΥΠΕΡΙΩΔΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗ ΦΩΤΟΣ ΑΚΡΑΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΟΖΟΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΝΕΡΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ DNA ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ-ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΤΟΜΑΤΙΩΝ Η 2 Ο 2 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ανόργανη θρέψη των φυτών

Η ανόργανη θρέψη των φυτών Η ανόργανη θρέψη των φυτών Οργανικά θρεπτικά στοιχεία σάκχαρα που προέρχονται από τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης με τις επακόλουθες μετατροπές Ανόργανα θρεπτικά στοιχεία προέρχονται από το έδαφος, με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ Prunus amygdalus (ΕΤΕΡΟΒΑΡΕΣ) ΚΑΙ Ligustrum japonicum (ΟΜΟΒΑΡΕΣ) ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ

ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ Prunus amygdalus (ΕΤΕΡΟΒΑΡΕΣ) ΚΑΙ Ligustrum japonicum (ΟΜΟΒΑΡΕΣ) ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ Prunus amygdalus (ΕΤΕΡΟΒΑΡΕΣ) ΚΑΙ Ligustrum

Διαβάστε περισσότερα

Ανατοµικές και Φυσιολογικές Μεταβολές. στα Φύλλα της Ελιάς ( L.)

Ανατοµικές και Φυσιολογικές Μεταβολές. στα Φύλλα της Ελιάς ( L.) Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Εργαστήριο Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών Ανατοµικές και Φυσιολογικές Μεταβολές στα Φύλλα της Ελιάς ( L.) υπό Συνθήκες Τροφοπενίας Βορίου

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι που βοήθησαν τη ραγδαία εξέλιξη της καλλιέργειας Σουλτανίνας.

Λόγοι που βοήθησαν τη ραγδαία εξέλιξη της καλλιέργειας Σουλτανίνας. Καλλιέργεια Σουλτανίνας Ποικιλία τριπλής χρήσης με κύρια κατεύθυνση την παράγωγή ξηρής σταφίδας και δευτερευόντως την παραγωγή (5%) επιτραπέζιων σταφυλιών. Ευκαιριακά οινοποιούνται μικροποσότητες. Η ποικιλία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ. Αυτοοικολογική Αγροοικολογία ή Τα φυτά και οι παράγοντες του περιβάλλοντος. Γενικά

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ. Αυτοοικολογική Αγροοικολογία ή Τα φυτά και οι παράγοντες του περιβάλλοντος. Γενικά 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αυτοοικολογική Αγροοικολογία ή Τα φυτά και οι παράγοντες του περιβάλλοντος Γενικά Ακόμη και στα πιο απλά αγροοικοσυστήματα, ανάμεσα στα φυτά που προορίζονται για συγκομιδή, τα φυτά που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Α ΦΑΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 Φεβρουαρίου 2008 Διάρκεια: 2,5 ώρες... Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από εκατό (100) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Να απαντήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κυτταρική αναπνοή 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κυτταρική αναπνοή 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κυτταρική αναπνοή 1 8.1 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ 2 Οι οργανισµοί για να επιβιώσουν χρειάζονται ενέργεια. Η κυτταρική αναπνοή είναι η διαδικασία µέσα από την οποία οι οργανισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Εργαστήριο Εδαφολογίας. Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Εργαστήριο Εδαφολογίας. Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου Για την κανονική ανάπτυξη των φυτών είναι απαραίτητα ορισμένα θρεπτικά στοιχεία, τα οποία προσλαμβάνονται είτε από το έδαφος είτε από την ατμόσφαιρα. Τα μακροστοιχεία είναι: C,H, O,N, P, K, Ca, Mg, S Ιχνοστοιχεία

Διαβάστε περισσότερα