Η δυναμική της κίνησης του Καλίου στο έδαφος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η δυναμική της κίνησης του Καλίου στο έδαφος"

Transcript

1 Η δυναμική της του στο κίνησης Καλίου έδαφος

2 1. Δείκτες διαθέσιμου καλίου στο έδαφος Πρόσληψη Κ από τα φυτά (kg/ha) Πρόσληψη Κ από τα φυτά (kg/ha) Εναλλάξιμο Κ (mg/100g εδάφους) Συγκέντρωση Κ (me/l εδαφ. διαλ.) Σε αρκετές περιπτώσεις είναι δύσκολο να βρεθεί μια αληθινή σχέση των αναγκών των φυτών για βέλτιστη παραγωγή με το εναλλάξιμο κάλιο στο έδαφος που συνήθως μετράται στις αναλύσεις εδάφους (κυρίως σε ότι αφορά τα φορητά τεστ στο αγρό). Αντίθετα, η συγκέντρωση του καλίου στο εδαφικό διάλυμα είναι καλύτερος δείκτης διαθέσιμου καλίου προς απόδοση στα φυτά, σε σχέση με την μέτρηση του εναλλάξιμου καλίου στο έδαφος.

3 2. Ηπρόσληψηαπότιςρίζες Θρεπτικά ευπρόσιτα από τις ρίζες των φυτών Θρεπτικά μεταφερόμενα προς τις ρίζες των φυτών μέσω ροής μαζών και διάχυσης Μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό του ολικού ποσού καλίου που βρίσκεται στο έδαφος προσλαμβάνεταιαπόταφυτάλόγωάμεσηςεπαφήςτωνριζώνμεταεδαφοτεμαχίδια. Η συντριπτική πλειοψηφία του καλίου πρέπει να μεταφερθεί πρώτα στο εδαφικόδιάλυμα και από εκεί στην ενεργό ριζόσφαιρα και τα ριζικά τριχίδια από τα οποία απορροφάται.

4 3. Ησυγκέντρωσητουκαλίουστοεδαφοδιάλυμα = Κατιόντα καλίου Άργιλος Ριζικό τριχιδίο Εδαφικό διάλυμα Τα φυτά προσλαμβάνουν τα θρεπτικά από το εδαφοδιάλυμα. Έτσι, όσο περισσότερο κάλιο είναι διαλυμένο στο εδαφικό διάλυμα τόσο περισσότερο κάλιο είναι διαθέσιμο στα φυτά. Το ποσό του διαθέσιμου καλίου προς τα φυτά εξαρτάται από τον ρυθμό απελευθέρωσης του καλίου από την ανόργανη άργιλο των εδαφοτεμαχιδίων.

5 4α. Η απελευθέρωση του καλίου από την άργιλο Συνθήκες έλλειψης καλίου Εδαφοτεμαχίδια αργίλου με προσροφημένα κατιόντα καλίου Εδαφικό διάλυμα = Κατιόντα καλίου Η δυνατότητα του εδάφους προς απελευθέρωση καλίου σε επαρκή ποσότητα προς το εδαφοδιάλυμα εξαρτάται από τον κορεσμό των εδαφοτεμαχιδίων αργίλου σε κάλιο. Ένα έδαφος με έλλειψη καλίου προσροφά με μεγάλη δύναμη κατιόντα καλίου και δεν μπορεί να αποδώσει στο εδαφοδιάλυμα ικανοποιητικές ποσότητες κατιόντων καλίου, με αποτέλεσματαφυτάναεμφανίζουνσυμπτώματατροφοπενίαςκαλίου.

6 4β. Η απελευθέρωση του καλίου από την άργιλο Συνθήκες μη-έλλειψης καλίου Εδαφοτεμαχίδια αργίλου με προσροφημένα κατιόντα καλίου Εδαφικό διάλυμα = Κατιόντα καλίου Ένα μετρίως εφοδιασμένο έδαφος με κάλιο, μπορεί νααποδώσει κατιόντα καλίου με μεγαλύτερη ευκολία, αλλά η συγκέντρωση κατιόντων καλίου στο εδαφοδιάλυμα δεν εξασφαλίζει συνήθως την ικανοποιητική τροφοδότηση των φυτών με κάλιο και άρα την απρόσκοπτη ανάπτυξή τους.

7 4γ. Η απελευθέρωση του καλίου από την άργιλο Συνθήκες επάρκειας καλίου Εδαφοτεμαχίδια αργίλου με προσροφημένα κατιόντα καλίου Εδαφικό διάλυμα = Κατιόντα καλίου Μόνο ένα επαρκώς εφοδιασμένο έδαφος με περίσσεια κατιόντων καλίου προσροφημένα στα ανόργανα εδαφοτεμαχίδια της αργίλου μπορεί να τροφοδοτεί το εδαφικό διάλυμα με αρκετή ποσότητα κατιόντων καλίου, αυξάνοντας έτσι την συγκέντρωση καλίου στο εδαφοδιάλυμα σε υψηλάεπίπεδακαιεξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη πρόσληψη των κατιόντων καλίου από τα φυτά.

8 5. Κλειδί η συγκέντρωση αργίλου στο έδαφος 15 mg K 2 O Άμμος Πυλός Άργιλος 30 mg K 2 O 60 mg K 2 O = Κατιόντα καλίου = Τεμαχίδια αργίλου Η διαφορετική συγκέντρωση των εδαφών σε άργιλο καθορίζει τον βαθμό κορεσμού τους σε κατιόντα καλίου και άρα την ικανότητα απόδοσής των στο εδαφοδιάλυμα. Έτσι, ενώ σε ένα αμμώδες έδαφος τα 15 mg K 2 O / 100g εδάφους είναι αρκετά για κορεσμό σε κάλιο και άρα δυνατότητα απόδοσης καλίου στο εδαφοδιάλυμα χαρακτηρίζοντας το έδαφος πλούσιο σε κάλιο, σε ένα αργιλώδες έδαφος δεν επαρκούν, χαρακτηρίζοντας το έδαφος φτωχό σε κάλιο.

9 6. Η υφή του εδάφους καθορίζει την απόδοση καλίου Συγκέντρωση καλίου στο εδαφοδιάλυμα (me/l) Αμμώδες έδαφος (3% άργιλος) Αργιλο-πυλώδες έδαφος (25% άργιλος) Επιθυμητή συγκέντρωση καλίου στο εδαφοδιάλυμα (0,5-1,0 me/l)* Συγκέντρωση εναλλάξιμου καλίου στο έδαφος (mg Κ /100gεδάφους) Φαίνεται λοιπόν πόσο μεγάλη είναι η διαφορά του ανταλλάξιμου καλίου που απαιτεί ένα βαρύ αργιλο-πυλώδες έδαφος με μεγάλη συγκέντρωση αργίλου σε σχέση με ένα ελαφρύ αμμώδες έδαφος με μικρή συγκέντρωση αργίλου, προκειμένου να αποδοθεί η ίδια ποσότητα καλίου στο εδαφοδιάλυμα.

10 7. Η δυναμική κίνηση του καλίου Ελαφρύ έδαφος Καλιούχος λίπανση Βαρύ έδαφος Επιπλέον απαιτούμενη καλιούχος λίπανση. Καλιούχος λίπανση Επιθυμητό επίπεδο καλίου στο εδαφοδιάλυμα Ανταλλάξιμο κάλιο Ανταλλάξιμο κάλιο Απόδοση καλίου στο εδαφο διάλυμα Η παραπάνω απλοϊκή απεικόνιση (που βασίζεται στην αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων) δείχνει πως σε σχέση με ένα ελαφρύ έδαφος που διαθέτει την ίδια ποσότητα ανταλλάξιμου καλίου, σε ένα βαρύ έδαφος ακόμη και διπλάσια ποσότητα καλιούχας λίπανσης δεν μπορεί να έχει τα ίδια αποτελέσματα στην ανάπτυξη των φυτών και την παραγωγή τους καθόσον η μεγαλύτερη συγκέντρωση αργίλου σε αυτό δεν επιτρέπει στο κάλιο να διατεθεί στο εδαφοδιάλυμα σε ικανοποιητική ποσότητα και άρα απαιτείται συμπληρωματική λίπανση με κάλιο προκειμένου να φθάσει το επίπεδο καλίου στο εδαφοδιάλυμα στο επιθυμητό επίπεδο για ίδια παραγωγή.

11 8. Η ρυθμιστική ικανότητα του καλίου είναι ουσιώδης Συγκέντρωση καλίου στο εδαφοδιάλυμα (me/l εδαφοδιαλύματος) Φύτευση Επαρκής ρυθμιστική ικανότητα Φτωχή ρυθμιστική ικανότητα Συγκομιδή Η διαχείριση του επιπέδου του καλίου στο εδαφοδιάλυμα και η διατήρησή του σε ικανοποιητικά επίπεδα είναι πολύ μεγάλης σημασίας για την επίτευξη υψηλής ποσοτικά και ποιοτικά παραγωγής των καλλιεργειών, καθόλη την διάρκεια της ζωής των φυτών. Τα αμμώδη εδάφη επιδεικνύουν μικρή ρυθμιστική ικανότητα και απαιτούν επανειλημμένες εφαρμογές καλιούχας λίπανσης. Τα βαριά αργιλούχα εδάφη δεσμεύουν εύκολα τα κάλιο και απαιτούν επίσης εφαρμογές υψηλής καλιούχας λίπανσης.

12 9. Σοδειά και πρόσληψη αρχικού μη-ανταλλάξιμου καλίου Παραγωγή καρπού (ως % μέγιστης απόδοσης) Πρόσληψη μη-ανταλλάξιμου Κ (ως % συνολικά προσλαμβανόμενου Κ) Χαμηλή (συγκέντρωση καλίου στο εδαφοδιάλυμα) Υψηλή Όταν το ανταλλάξιμο κάλιο μειώνεται στην ριζόσφαιρα, τα φυτά μπορούν να προσλάβουν μέρος από το αρχικά μη-ανταλλάξιμοκάλιο. Όμως ο ρυθμός απελευθέρωσης αυτού του μη-ανταλλάξιμου καλίου στο εδαφοδιάλυμα είναι πολύ χαμηλός για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των εντατικώς καλλιεργούμενων φυτών που προορίζονται για υψηλή παραγωγή σοδειάς, ακόμα και σε κατάσταση εδαφικής υδατοϊκανότητας (αποτελέσματα από 19 διαφορετικούς εδαφικούς τύπους).

13 10. Η δέσμευση του καλίου από τα ανόργανα εδαφοτεμαχίδια = Κατιόντα καλίου Ανόργανη άργιλος κορεσμένη σε κατιόντα καλίου Ανόργανη άργιλος ακόρεστη σε κατιόντα καλίου με μεγάλη δύναμη δέσμευσης Ανόργανη άργιλος ακόρεστη σε κατιόντα καλίου με μικρή δύναμη δέσμευσης Όταν η καλιούχος λίπανση δεν είναι επαρκής και τα φυτά πρέπει να καταφύγουν στο αρχικά μη-ανταλλάξιμο κάλιο του εδάφους, αυτό διατίθεται από τις εξωτερικές πλευρές των κορεσμένων εδαφοτεμαχιδίων (1) μεταπίπτοντας τα σε ακόρεστα (2). Μεταγενέστερη λίπανση καλίου έχει ως αποτέλεσμα αρχικά την απορρόφηση και δέσμευση του καλίου στην άργιλο και μόνο όταν αυτή καταστεί μικρής δυναμικότητας δέσμευσης (3) τα φυτά αρχίζουν να εκμεταλλεύονται το κάλιο που περίσσεψε από την λίπανση. Για το λόγο αυτό οι λιπάνσεις με κάλιο τότε πρέπει να είναι μεγάλες.

14 11. Αργιλούχα εδάφη και μειωμένη διαθεσιμότητα καλίου Ρίζα 14% άργιλος Ρίζα 33% άργιλος Μιαεβδομάδαμετά Διάχυση καλίου από το έδαφος σε έναν εναλλάκτη ιόντων = τεχνητή ρίζα, (σε ίδιες συνθήκες υγρασίας και με την ίδια αρχική συγκέντρωση ανταλλάξιμου καλίου) Η κίνηση του καλίου μέσω διάχυσης εξαρτάται από την εδαφική υγρασία και την συγκέντρωση του εδαφοδιαλύματος σε κάλιο. Σε ίδιες συνθήκες ένα ελαφρύ έδαφος δείχνει καλύτερη πιο αδύναμη δέσμευση καλίου και άρα υψηλότερη συγκέντρωση καλίου στο εδαφοδιάλυμα σε συντομότερο χρόνο, σε σχέση με ένα βαρύ έδαφος, στο οποίο η δέσμευση καλίου είναι ισχυρότερη και η διάχυση καλίου πιο αργή.

15 12. Καλή εδαφική υγρασία και υψηλή διαθεσιμότητα καλίου Ρίζα Αρχική κατάσταση εδάφους 21% εδαφική υγρασία Μιαεβδομάδαμετά 34% εδαφική υγρασία Διάχυση καλίου από το έδαφος σε έναν εναλλάκτη ιόντων = τεχνητή ρίζα, (σε διαφορετικές συνθήκες υγρασίας, αλλά στον ίδιο εδαφικό τύπο) Ο ρυθμός διάχυσης είναι υψηλότερος όταν η εδαφική υγρασία είναι επίσης υψηλή. Συνεπώς, τα εδάφη που δεν αρδεύονται κανονικά χρειάζονται μεγαλύτερες ποσότητες καλιούχας λίπανσης προκειμένου να επιτευχθεί ο ίδιος ρυθμός διάχυσης. Σε συνθήκες μικρής διάχυσης καλίου (συνθήκες έλλειψης υγρασίας στο έδαφος) μόνο ένα μέρος της εφαρμοζόμενης ποσότητας καλίου τελικά διατίθεται στα φυτά.

16 13. Κάλιο και αυξημένες σοδειές ακόμη και σε συνθήκες.. έλλειψης εδαφικής υγρασίας Ξηρή μάζα νεαρών φυτών αραβοσίτου (g/φυτό) Κ 3 =46 Κ 2 =31 Κ 1 =17 mg ανταλλάξιμου K / 100g εδάφους Κ 0 =11 Εδαφική υγρασία (% υδατοϊκανότητας) Ο περιορισμός της διαθεσιμότητας των θρεπτικών λόγω της ελλειμματικής εδαφικής υγρασίας μπορεί να ισοσκελισθεί με μεγαλύτερες εφαρμογές καλιούχας λίπανσης. Έτσι με μόλις την μισή εδαφική υγρασία (50%) μπορούμε να έχουμε την ίδια σοδειά αν φροντίσουμε αντί για 17 mg ανταλλάξιμου K / 100g εδάφους να έχουμε διαθέσιμα 46 mg αυξάνοντας την καλιούχα λίπανση.

17 14. Κάλιο και δυσμενείς συνθήκες εδαφικής υγρασίας χαμηλή βέλτιστη υπερβολική ΜΕ Κ ΧΩΡΙΣ Κ Σοδειά καρπού ΜΕ Κ ΧΩΡΙΣ Κ αραβοσίτου (kg/ha) Αντίδραση στην παροχή καλίου (kg/ha) ΜΕ Κ ΧΩΡΙΣ Κ (+43,4%) +502 (5,4%) (+52,9%) Η βελτίωση της διαθεσιμότητας του καλίου μέσω της αύξησης της καλιούχας λίπανσης είναι σημαντική, ειδικά σε δυσμενείς περιπτώσεις εδαφικής υγρασίας: σε περιπτώσεις ανεπαρκών βροχοπτώσεων που μειώνουν την κινητικότητα του καλίου ή σε περιπτώσεις υπερβολικών βροχοπτώσεων που δημιουργούν συνθήκες έλλειψης οξυγόνου στην ριζόσφαιρα, που αδυνατίζουν την ικανότητα απορρόφησης της ρίζας.

18 15α. Γιατί μερικά εδάφη «καταπίνουν» το κάλιο; = Κατιόντα καλίου Ριζικό τριχιδίο Άργιλος Εδαφικό διάλυμα Το παραπάνω σχήμα δείχνει πως αλληλεπιδρούν η ρίζα, το εδαφοδιάλυμα, τα κατιόντα καλίου και τα εδαφοτεμαχίδια αργίλου στην δυναμική κίνησης του καλίου στο έδαφος. Τα πρώτα κατιόντα καλίου που θα δεχθούν την απορροφητική δύναμη της ρίζας είναι αυτά στην εξωτερική επιφάνεια των εδαφοτεμαχιδίων της αργίλου.

19 15β. Γιατί μερικά εδάφη «καταπίνουν» το κάλιο; = Κατιόντα καλίου Ριζικό τριχιδίο Άργιλος Εδαφικό διάλυμα Μόλις η ρίζα απορροφήσει όσα κατιόντα καλίου βρίσκονται μπορεί από το εδαφοδιάλυμα και τις εξωτερικές επιφάνειες των εδαφοτεμαχιδίων της αργίλου, ξεκινά νααπομυζά τα κατιόντα καλίου που βρίσκονται δεσμευμένα μεταξύ των φύλλων της αργίλου στα εδαφοτεμαχίδια. Αυτό προκαλεί την εξάντληση των εδαφών σε κάλιο.

20 15γ. Γιατί μερικά εδάφη «καταπίνουν» το κάλιο; = Κατιόντα καλίου λιπάσματος Με την προσθήκη.. κατιόντων καλίου.. εξωγενώς μέσω της. καλιούχας λίπανσης,. αυτά αρχικά θα. καλύψουν τα κενά. Ριζικό τριχιδίο που άφησαν τα κατιόντα καλίου.. που απορρόφησε η.. ρίζα μεταξύ των.. Άργιλος φύλλων της αργίλου.. = Κατιόντα καλίου εδάφους στα εδαφοτεμαχίδια.. και μόλις η δύναμη.. δέσμευσης των. κατιόντων καλίου από τα εδαφοτεμαχίδια μετριαστεί, τα κατιόντα καλίου που θα βρίσκονται στο εδαφοδιάλυμα θα υποστούν την δύναμη της ρίζας και θα προσληφθούν από αυτήν. Ανάλογα με την ποσότητα τις καλιούχας λίπανσης που εφαρμόσθηκε θα ξεκινήσει εκ νέου ένας νέος κύκλος απορρόφησης κατιόντων καλίου από την ρίζα, αρχικά από το εδαφοδιάλυμα, στην συνέχεια από την εξωτερική επιφάνεια των εδαφοτεμαχιδίων της αργίλου και τέλος από το εσωτερικό αυτών. Η δυναμική ισορροπία των κατιόντων καλίου που θα διαμορφώνεται ανά πάσα στιγμή θα εξαρτάται από τις εφαρμοζόμενες δυνάμεις απορρόφησης της ρίζας και δέσμευσης από τα εδαφοτεμαχίδια. Πηγή στοιχείων παρουσίασης: International Potash Institute

Η συμβολή του Καλίου στην ανάπτυξη των φυτών

Η συμβολή του Καλίου στην ανάπτυξη των φυτών Η συμβολή του Καλίου στην ανάπτυξη των φυτών 1. Τα φυτά δεσμεύουν την ηλιακή ενέργεια E H 2 O CO 2 χλωροφύλλη σάκχαρα Ηηλιακήενέργεια μετατρέπεται σε χημική ενέργεια μέσω της φωτοσύνθεσης. Αν και όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

ουσίες, ανόργανα στοιχεία, νερό. ουσιών: την οργανισμοί. Είναι ονομάζονται

ουσίες, ανόργανα στοιχεία, νερό. ουσιών: την οργανισμοί. Είναι ονομάζονται ΛIΠANΣH Όλοι οι ζώντες οργανισμοί έχουν ανάγκη από τρία είδη θρεπτικών ουσιών: οργανικές ουσίες, ανόργανα στοιχεία, νερό. Tα φυτά έχουν την ικανότητα να συνθέτουν τις οργανικές ενώσεις μέσω της φωτοσύνθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9 2 Ανάλογα με τον χρόνο εφαρμογής της, η λίπανση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ Το «φαινόμενο του θερμοκηπίου» αποτελεί τεράστιο θέμα, γιατί το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η αλλαγή των κλιματικών συνθηκών, που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΥΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΕΜΝΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χημική σύσταση του φλοιού της γης

Χημική σύσταση του φλοιού της γης ΜΕΡΟΣ Α Έδαφος Τι Είναι το Έδαφος Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει ο Πολυζόπουλος (1976), έδαφος είναι το από χαλαρά υλικά ανώτερο στρώμα του φλοιού της γης το οποίο προήλθε από την αποσάθρωση πετρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ (BioP) ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανθοκομία (Εργαστήριο)

Ανθοκομία (Εργαστήριο) Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4 2 Υπάρχουν διάφορα συστήματα άρδευσης των

Διαβάστε περισσότερα

Η λίπανση των φυτών στα θερμοκήπια

Η λίπανση των φυτών στα θερμοκήπια Η λίπανση των φυτών στα θερμοκήπια Χημικές ιδιότητες εδάφους Περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία Ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων Οξύτητα εδάφους (ph) Περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία Ολική περιεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι που βοήθησαν τη ραγδαία εξέλιξη της καλλιέργειας Σουλτανίνας.

Λόγοι που βοήθησαν τη ραγδαία εξέλιξη της καλλιέργειας Σουλτανίνας. Καλλιέργεια Σουλτανίνας Ποικιλία τριπλής χρήσης με κύρια κατεύθυνση την παράγωγή ξηρής σταφίδας και δευτερευόντως την παραγωγή (5%) επιτραπέζιων σταφυλιών. Ευκαιριακά οινοποιούνται μικροποσότητες. Η ποικιλία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 2 : Το έδαφος Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 2 : Το έδαφος Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 2 : Το έδαφος Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 2. Το έδαφος 2.1. Γενικά. Έδαφος είναι ένα πολύπλοκο σύστημα αποτελούμενο από

Διαβάστε περισσότερα

Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου

Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου Τα οφέλη του καλίου, γενικά Προάγει την φωτοσύνθεση Επιταχύνει την μεταφορά των προϊόντων μεταβολισμού Ενισχύει την

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικός οδηγός Με τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων στα κηπευτικά

Ενημερωτικός οδηγός Με τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων στα κηπευτικά Τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων N P K Mg S Mn B Zn Ενημερωτικός οδηγός Με τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων στα κηπευτικά Η Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο 2 Περιεχόμενα: 1. Κεφάλαιο: Εισαγωγή 3 2. Κεφάλαιο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΕΨΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ

ΘΡΕΨΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΘΡΕΨΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ Για την ανάπτυξη και καρποφορία των καρποφόρων δένδρων πρέπει να καλύπτονται οι ανάγκες αυτών σε θρεπτικά στοιχεία. Τα θρεπτικά στοιχεία προσλαμβάνονται από το έδαφος και από το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑΣ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Εδαφικοί Πόροι

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Εδαφικοί Πόροι ΤΕΤΡΤΟ ΚΕΦΛΙΟ Εδαφικοί Πόροι ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Εργαστήριο Εδαφολογίας & Γεωργικής Χηµείας ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τζόκας Γιάννης Γιαννοπούλου Μαρίνα. «Θρέψη και λίπανση της αμπέλου κατά την εφαρμογή βιολογικής καλλιέργειας»

Τζόκας Γιάννης Γιαννοπούλου Μαρίνα. «Θρέψη και λίπανση της αμπέλου κατά την εφαρμογή βιολογικής καλλιέργειας» Επιμέλεια και συγγραφή κειμένου: Ιακωβίδης Μηνάς Τζόκας Γιάννης Γιαννοπούλου Μαρίνα «Θρέψη και λίπανση της αμπέλου κατά την εφαρμογή βιολογικής καλλιέργειας» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η γεωγραφική θέση του Νησιού, η διαφορετική

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Η ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

3.1 Η ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 3. Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Καθηγητής Νικόλαος Α. Χουλιαράς Τµήµα Φυτικής Παραγωγής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Λάρισας 41110 Λάρισα. 3.1 Η ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 3.1.1 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανικής

Πολυτεχνείο Κρήτης. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανικής Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανικής ιερεύνηση της Σχέσης Καθαρού και Ολικού ρυθµού Νιτροποίησης σε Εδάφη µε Μεγάλη Περιεκτικότητα Αργίλου Μεταπτυχιακή ιατριβή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

ΑΡΧΕΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. /νση: T.Θ: 2222 Τηλέφωνο: 2810.331290 Καστοριάς και Θερµοπυλών

Διαβάστε περισσότερα

www.elfegroup.eu Ελληνικά Λιπάσματα ELFE ABEE

www.elfegroup.eu Ελληνικά Λιπάσματα ELFE ABEE Ελληνικά Λιπάσματα ELFE ABEE Γραφεία Αθηνών: Έδρα: Πεντέλης 34 & Ζησιμοπούλου 11 Τ.Κ. 17564 Π.ΦΑΛΗΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ.: 2130 175700 Fax: 210 9211533 e-mail: headoffices@elfegroup.eu Εργοστάσιο Καβάλας: Ν.Καρβάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΦΑΤΜΕ- ΤΙΝΑ ΜΩΧΑΜΕΤ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4.3.1. Εποχικότητα των φυσικοχημικών παραμέτρων εδάφους στο σύνολο των θέσεων

4.3.1. Εποχικότητα των φυσικοχημικών παραμέτρων εδάφους στο σύνολο των θέσεων 4.3.1. Εποχικότητα των φυσικοχημικών παραμέτρων εδάφους στο σύνολο των θέσεων H εποχική διακύμανση των χημικών παραμέτρων του εδάφους στις θέσεις των δειγματοληψιών των περιοχών μελέτης, που αντιστοιχούν

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την. λίπανση της πατάτας. Πληροφορίες για την λίπανση της πατάτας. Η καλλιέργεια της Πατάτας. H Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο

Πληροφορίες για την. λίπανση της πατάτας. Πληροφορίες για την λίπανση της πατάτας. Η καλλιέργεια της Πατάτας. H Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο Πληροφορίες για την λίπανση της πατάτας Πληροφορίες για την λίπανση της πατάτας Η καλλιέργεια της Πατάτας H Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο Παραγωγή και Ποιότητα: Παράμετροι που εξαρτώνται από τα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικό κρασί. Ποιοτικό κρασί. Συμβουλές για την λίπανση με Κάλιο, Μαγνήσιο, Θείο και ιχνοστοιχεία. H Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο

Ποιοτικό κρασί. Ποιοτικό κρασί. Συμβουλές για την λίπανση με Κάλιο, Μαγνήσιο, Θείο και ιχνοστοιχεία. H Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο Ποιοτικό κρασί Ποιοτικό κρασί Συμβουλές για την λίπανση με Κάλιο, Μαγνήσιο, Θείο και ιχνοστοιχεία H Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο Βασικές αρχές 3 Σαν βασική αρχή, όλα τα φυτά απορροφούν τα θρεπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Aζωτούχα λιπάσματα με Θείο. Rieselkorn

Aζωτούχα λιπάσματα με Θείο. Rieselkorn ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ Aζωτούχα λιπάσματα με Θείο Rieselkorn Προφίλ - Σύντομη Ιστορία ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η EuroChem Agro είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες σύνθετων λιπασμάτων με υψηλή τεχνογνωσία στον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΣΕ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα οφέλη του Nutrigation

Τα οφέλη του Nutrigation Τα οφέλη του Nutrigation Περιεχόμενα Λίγα λόγια για το Nutrigaton ΤΜ. Τα οφέλη του Nutrigation ΤΜ. Προγράμματα υδρολίπασνης με Nutrigation ΤΜ. Διαχείριση ύδατος. Μέθοδοι υδρολίπανσης. Σκευάσματα θρεπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικά συστήματα επεξεργασίας

Φυσικά συστήματα επεξεργασίας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 157 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Φυσικά συστήματα επεξεργασίας (Αγγελίδης, Tchobanoglou 1995) 9.1 Εισαγωγή Στο περιβάλλον συμβαίνουν διάφορες φυσικές, χημικές και βιολογικές διεργασίες με την

Διαβάστε περισσότερα