Συστήματα εκτροφής των προβάτων και των αιγών στην Κρήτη και υπερβόσκηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συστήματα εκτροφής των προβάτων και των αιγών στην Κρήτη και υπερβόσκηση"

Transcript

1 Συστήματα εκτροφής των προβάτων και των αιγών στην Κρήτη και υπερβόσκηση Α. Στεφανάκης Ξηρουχάκη 6, Ρέθυμνο Περίληψη Οι βοσκότοποι σε ορισμένες ορεινές περιοχές της Κρήτης αντιμετωπίζουν σημαντικό πρόβλημα υπερβόσκησης. Πρόβλημα υπάρχει σε περιοχές που εφαρμόζονται διαφορετικά συστήματα εκτροφής των προβάτων και των αιγών και οι εδαφοκλιματολιγικές συνθήκες είναι διαφορετικές. Τα αποτελέσματα της εργασίας για τις αιτίες του προβλήματος της υπερβόσκησης, είναι τα παρακάτω. Ο αριθμός των ζώων σε ορισμένες, κυρίως ορεινές περιοχές είναι μεγαλύτερος από την βοσκοϊκανότητα των περιοχών γεγονός που σε συνδυασμό με την λανθασμένη διαχείριση των εκτροφών, την απουσία εφαρμογής ορθολογικής διατροφής, την χορήγηση μεγάλων ποσοτήτων συμπυκνωμένων ζωοτροφών και την απουσία συστημάτων διαχείρισης των βοσκοτόπων οδηγούν στη δημιουργία έντονου προβλήματος υπερβόσκησης. Αντίθετα σε άλλες περιοχές, ενώ η πυκνότητα βόσκησης κυμαίνεται σε κανονικά επίπεδα, η λανθασμένη διαχείριση των εκτροφών, η μη ορθολογική διατροφή και η μη εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης των βοσκοτόπων οδηγούν επίσης στη δημιουργία υπερβόσκησης. Τα προβλήματα υπερβόσκησης δημιουργήθηκαν και δημιουργούνται από λάθη στη διαχείριση των ζώων και του περιβάλλοντος που ζουν. Η εγκατάλειψη των παραδοσιακών συστημάτων εκτροφής και η κατάργηση των κανόνων και των συνθηκών που εφαρμόζονταν στην βόσκηση, στις εκτατικού τύπου εκτροφές αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες της υπερβόσκησης. Λέξεις κλειδιά: Εκτατικά συστήματα, εντατικά συστήματα, υπερβόσκηση, συμπυκνωμένες, χονδροειδείς. Εισαγωγή Η αιγοπροβατοτροφία αποτελούσε και αποτελεί από αρχαιοτάτων χρόνων μια σημαντική δραστηριότητα του αγροτικού πληθυσμού της Κρήτης και ήταν στενά συνδεδεμένη με τις παραδόσεις του. Η ικανότητα των αιγοπροβάτων να αξιοποιούν τη φτωχή φυσική βλάστηση, σε συνδυασμό με τη φυσική επιλογή που οδήγησε στη δημιουργία λιτοδίαιτων και ανθεκτικών πληθυσμών προσέφερε και προσφέρει εισοδηματική στήριξη σε μεγάλο μέρος του αγροτικού πληθυσμού (Βολάνης και συν. 1999). Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Κρήτης, όπως οι εδαφοκλιματικές συνθήκες, η πλούσια χλωρίδα, οι οικογενειακής μορφής γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, η διατήρηση των παραδόσεων, αλλά και των παραδοσιακών τεχνικών, θα μπορούσαν να είχαν οδηγήσει στην ανάπτυξη μιας υγιούς αιγοπροβατοτροφίας, κάτι όμως που δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί στο βαθμό που θα έπρεπε (Κιτσοπανίδης και συν. 1990, Zioganas, et al. 1997, Βολάνης και συν. 1999, Στεφανάκης 2002). Οι βασικές μορφές εκμεταλλεύσεων, με βάση τον τρόπο διαχείρισης, που έχουν διαμορφωθεί και λειτουργούν σήμερα στην Κρήτη είναι (Βολάνης και συν. 1999, Στεφανάκης 2002): Η οικόσιτη και η ημιοικόσιτη μορφή, η οποία χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη μικρού σχετικά αριθμού ζώων στην εκμετάλλευση και χρησιμοποιούνται σταβλικές εγκαταστάσεις. Λιβαδοπονία Ξηροθερμικών Περιοχών 3

2 Η διατροφή των αιγοπροβάτων στηρίζεται σε βόσκηση σε ιδιωτικό ή ενοικιασμένο βοσκότοπο, συνήθως καλλιεργήσιμο, περιφραγμένο, σε συνδυασμό με τη χορήγηση συμπληρωματικών συμπυκνωμένων ζωοτροφών και σανών. Χρησιμοποιείται για την συμπλήρωση του οικογενειακού εισοδήματος. Η ημιενσταβλισμένη μορφή, η οποία χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη μόνιμων σταβλικών εγκαταστάσεων. Ανήκει σε συστηματικούς γεωργοκτηνοτρόφους, χρησιμοποιεί σε σχετικά μικρό βαθμό δημοτικό βοσκότοπο, και η διατροφή των αιγοπροβάτων στηρίζεται σε ιδιωτικό ή ενοικιασμένο βοσκότοπο, τεχνητό ή φυσικό, συνήθως περιφραγμένο, καθώς και σε αυξημένη χορήγηση συμπληρωματικών συμπυκνωμένων ζωοτροφών και σανών Η ποιμνιακή στατική μορφή η οποία χαρακτηρίζεται από την αξιοποίηση μεγάλων εκτάσεων βοσκοτόπων, αξιοποίηση καλλιεργούμενης με κτηνοτροφικά φυτά γης και χρησιμοποίηση πρόχειρων ή σταθερών σταβλικών εγκαταστάσεων, οι οποίες συνήθως βρίσκονται κοντά ή μέσα στο βοσκότοπο. Η διατροφή των ζώων στηρίζεται κυρίως σε βόσκηση κατά το μεγαλύτερο διάστημα του έτους και σε συμπληρωματική χορήγηση συμπυκνωμένων ζωοτροφών κατά τους χειμερινούς μήνες και κατά τις κρίσιμες παραγωγικές φάσεις. Η ποιμνιακή μετακινούμενη μορφή, η οποία αποτελεί εξέλιξη της παραδοσιακής νομαδικής μορφής. Χαρακτηρίζεται από τη μετακίνηση των ποιμνίων το χειμώνα στις πεδινές περιοχές και στους ορεινούς βοσκότοπους κατά την άνοιξη και το καλοκαίρι. Και στο σύστημα αυτό η χορήγηση συμπυκνωμένων ζωοτροφών κατά τους χειμερινούς μήνες και κατά τις κρίσιμες παραγωγικές φάσεις συμπληρώνει τη διατροφή των αιγοπροβάτων. Με βάση τα επενδεδυμένα κεφάλαια οι αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις διακρίνονται σε εκτατικές, όπου τα επενδυμένα κεφάλαια είναι σχετικά λίγα σε ημιεντατικές και εντατικές, ανάλογα με το ύψος των επενδυμένων κεφαλαίων. Στις εκτατικές μορφές εκτροφής, όπου μπορεί να καταταχτεί ένα μεγάλο μέρος των ποιμνιακών στατικών και ποιμνιακών μετακινούμενων εκμεταλλεύσεων, τα επενδυμένα κεφάλαια είναι λίγα. Η εκτροφή γίνεται κυρίως στην ύπαιθρο και η διατροφή βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη βόσκηση. Η παραγωγικότητα των εκμεταλλεύσεων αυτών είναι μικρή, και η βιωσιμότητα τους στηρίζεται στις επιδοτήσεις. Στις μορφές αυτές παρατηρείται εγκατάλειψη των παραδοσιακών κτηνοτροφικών συστημάτων και κατάργηση των κανόνων και των συνθηκών που εφαρμόζονταν στην ποιμενική αιγοπροβατοτροφία. Πολλοί κτηνοτρόφοι σήμερα δεν βόσκουν τα ζώα τους, τα αφήνουν ελεύθερα στον ορεινό όγκο ή τα εγκλωβίζουν σε περιφραγμένους χώρους (Zioganas et al. 1997, Στεφανάκης 2002, Volanis and Stefanakis 2003). Στις ημιεντατικές και εντατικές μορφές εκτροφής, μπορούν να καταταχτούν οι ημιενσταβλισμένες μορφές εκμετάλλευσης και κάποιες ποιμνιακές στατικές και μετακινούμενες. Η παραγωγικότητα των εκμεταλλεύσεων αυτών είναι ικανοποιητική. Η κάλυψη των αναγκών των αιγοπροβάτων γίνεται κατά ένα μέρος από τη βοσκή και κατά το υπόλοιπο από τη συμπληρωματική χορήγηση που αποτελείται από χονδροειδής και μίγμα συμπυκνωμένων ζωοτροφών. Η ποιότητα και η ποσότητα των χορηγούμενων χονδροειδών ζωοτροφών εξαρτάται από το παραγωγικό στάδιο των ζώων (Στεφανάκης 2002, Stefanakis and Volanis 2003). Ο σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνήσει, τα χαρακτηριστικά των συστημάτων εκτροφής των προβάτων και των αιγών σε διαφορετικές περιοχές της Κρήτης και τον ρόλο τους στην υπερβόσκηση των βοσκοτόπων. Παρακάτω παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά δύο διαφορετικών εκτατικών συστημάτων εκτροφής των αιγοπροβάτων που εφαρμόζονται σε διαφορετικές περιοχές της Κρήτης και τα οποία έχουν οδηγήσει στο ίδιο αποτέλεσμα, την υπερβόσκηση. 4 Eλληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

3 Μέθοδοι Επιλέχθηκαν είκοσι ορεινοί δήμοι της Κρήτης, εννέα στον νομό Χανίων, πέντε στον νομό Ρεθύμνου και έξι στον νομό Ηρακλείου, στους οποίους η εκτροφή αιγοπροβάτων αποτελεί σημαντική δραστηριότητα των κατοίκων, δεσπόζει το εκτατικό σύστημα εκτροφής των προβάτων και των αιγών και υπάρχει πρόβλημα υπερβόσκησης. Με τη βοήθεια ειδικού ερωτηματολογίου συλλέχθηκαν τεχνικά χαρακτηριστικά των εκτροφών με επιτόπιες επισκέψεις, αξιοποιώντας πληροφορίες και στοιχεία από τους παραγωγούς, τις υπηρεσίες των δήμων και τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των νομών. Για τις εκτάσεις των βοσκοτόπων και τον αριθμό των προβάτων και των αιγών που εκτρέφονται χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος του 2001 και τα απογραφικά δελτία της γεωργικής στατιστικής έρευνας του (Ε.Σ.Υ.Ε. 2001) Τα στοιχεία συλλέχθηκαν στα πλαίσια της εκπόνησης μελετών από το ΓΕΩΤΕΕ - παράρτημα Κρήτης, για τις ανάγκες του προγράμματος της εκτατικοποίησης της αιγοπροβατοτροφίας. Με βάση το σύστημα εκτροφής, αλλά κυρίως τον τρόπο διατροφής που ακολουθείται, οι δήμοι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα περιλάμβανε τους δήμους στους οποίους η διατροφή των ζώων στηρίζεται κυρίως στο βοσκότοπο και η άλλη σε αυτούς που η διατροφή των ζώων στηρίζεται κυρίως στη χορήγηση μεγάλων ποσοτήτων συμπυκνωμένων ζωοτροφών. Από τις παραμέτρους που καταγράφηκαν εντοπίστηκαν οι διαφορές στα συστήματα εκτροφής μεταξύ των περιοχών και εντοπίστηκαν οι παράμετροι που έχουν καθοριστική σημασία στην υπερβόσκηση των βοσκοτόπων. Αποτελέσματα και συζήτηση Εκτατικού τύπου εκτροφές όπου η διατροφή στηρίζεται στην αυξημένη χορήγηση συμπυκνωμένων ζωοτροφών Στις μορφές αυτές παρατηρείται εγκατάλειψη των παραδοσιακών κτηνοτροφικών συστημάτων και κατάργηση των κανόνων και των συνθηκών που εφαρμόζονταν στην ποιμενική αιγοπροβατοτροφία. Πολλοί κτηνοτρόφοι σήμερα δεν βόσκουν τα ζώα τους, τα αφήνουν ελεύθερα στον ορεινό όγκο ή τα εγκλωβίζουν σε περιφραγμένους χώρους. Πίνακας 1: Ορισμένα χαρακτηριστικά των εκτατικά εκτρεφόμενων αιγοπροβάτων σε δήμους όπου η διατροφή των ζώων στηρίζεται στην χορήγηση αυξημένων ποσοτήτων συμπυκνωμένων ζωοτροφών. Νομός Δήμος Πυκνότητ α Βόσκησης ΜΖΜ/εκτ. Καλλιέργεια Στρέμ/ζώο Συμπυκνωμένες χγρ/ζώο/έτος Χονδροειδείς χλγ/ζώο/έτος Αρμεγό-μενα ζώα % πρόβ./αίγες Χανίων Ασή Γωνιάς 1,45 0, /30 Ανωγείων 2,3 0, /40 Ρεθύμνου Ηρακλείου Κουλού-κωνα 2,63 0, /60 Κουρητών 0,79 0, /68 Συβρίτου 0,56 0, /70 Φοίνικα 0,70 0, /77 Αστερου-σίων 2,08 0, /45 Βιάνου 0,44 0, /80 Ζαρού 1,44 0, /15 Κρουσώνα 1,98 0, /90 Ρούβα 1,57 0, /60 Τυλίσου 0,69 0, /40 Λιβαδοπονία Ξηροθερμικών Περιοχών 5

4 Στις εκμεταλλεύσεις αυτές, η πυκνότητα βόσκησης είναι πολύ υψηλή (Πίνακας 1), με αποτέλεσμα η υπερβόσκηση, εκτός από την κατάρρευση του περιβάλλοντος, έχει στερήσει σχεδόν εντελώς τη βοσκήσιμη χονδροειδή τροφή. Τα μικρόσωμα, λιτοδίαιτα και ανθεκτικά αιγοπρόβατα εκτρέφονται με εκτατικό τρόπο, και διατρέφονται σχεδόν όλο το έτος άλλα ιδιαίτερα στις κρίσιμες εποχές του έτους (χειμώνας), και στις κρίσιμες παραγωγικές φάσεις (τοκετοί, θηλασμός) με εντατικό και συνήθως λάθος τρόπο. Χορηγούνται μεγάλες ποσότητες συμπυκνωμένων ζωοτροφών, δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις μόνο δημητριακοί καρποί, χωρίς να χορηγούνται χονδροειδείς, λόγου κόστους (Πίνακας 1). Τις χονδροειδείς αυτές τροφές, παλιά τα ζώα τις λάμβαναν με τη βόσκηση. Στην πραγματικότητα ένα ζώο μηρυκαστικό διατρέφεται ως μονογαστρικό. Εκτατικού τύπου εκτροφές όπου η διατροφή στηρίζεται στην βόσκηση Στις μορφές εκτροφής αυτού του τύπου, που επικρατούν κυρίως στο νομό Χανίων παρατηρείται επίσης εγκατάλειψη των παραδοσιακών κτηνοτροφικών συστημάτων και κατάργηση των κανόνων και των συνθηκών που εφαρμόζονταν στην ποιμενική αιγοπροβατοτροφία. Πίνακας 2: Ορισμένα χαρακτηριστικά των εκτατικά εκτρεφόμενων αιγοπροβάτων σε δήμους όπου η διατροφή των ζώων στηρίζεται στην βόσκηση. Νομός Δήμος Πυκνότητα Βόσκησης ΜΖΜ/εκτ. Καλλιέργεια Στρέμ/ζώο Συμπυκνωμένες Χονδροειδείς χλγ/ζώο/έτος Αρμεγό-μενα ζώα % πρόβ./αίγες χλγζώο/έτος Ανατολικού 0,33 0, /13 Σέλινου Βουκολιών 0,45 0, /25 Ιναχωρίου 0,27 0, /35 Χανίων Κανδάνου 0,34 0, /20 Κεραμειών 0,75 0, /30 Μουσούρων 0,30 0, /40 Σφακίων 0,34 0, /25 Φρέ 0,37 0, /30 Η διατροφή των ζώων στηρίζεται στην ελεύθερη βόσκηση (Πίνακας 2) για το μεγαλύτερο διάστημα του έτους. Με το σύστημα της ελεύθερης βόσκησης που εφαρμόζεται, τα ζώα παραμένουν στους βοσκότοπους όλο το χρόνο και μετακινούνται σε όλη την έκταση τους. Οι ανάγκες των ζώων στις περιοχές αυτές είναι μεγαλύτερες από την βοσκοϊκανότητα της περιοχής, εξαιτίας κυρίως του τρόπου διαχείρισης των ζώων και των βοσκοτόπων. Παρά το ότι η πυκνότητα βόσκησης βρίσκεται σε κανονικά επίπεδα, υπάρχει έντονα το πρόβλημα της υπερβόσκησης σε ορισμένα τμήματα. Οι παραγωγοί χρησιμοποιούν πολύ μικρές ποσότητες συμπυκνωμένων ζωοτροφών, κυρίως δημητριακούς καρπούς, ελάχιστες ποσότητες χονδροειδών, με αποτέλεσμα ο βοσκότοπος να χρειάζεται να καλύψει τις περισσότερες ανάγκες των ζώων. Το αποτέλεσμα είναι να καταναλώνεται ποσοστό μεγαλύτερο από 60% της παραγόμενης ξηράς ουσίας αντί του 50% που ενδείκνυται (Naylor and Ralston 1991), (Καλαϊσάκης και συν. 2004). Το πρόβλημα επιδεινώνεται από τις πυρκαγιές, οι όποίες έχουν καταστροφικές συνέπειες για την αιγοπροβατοτροφία και τους βοσκοτόπους των περιοχών (Κανδρέλης και Πλατής 1996). Μεγάλο πρόβλημα αποτελούν τα αδέσποτα ζώα και τα ζώα τα οποία δεν αξιοποιούνται παραγωγικά και τα οποία παραμένουν όλο το έτος στους βοσκότοπους της περιοχής. Το ποσοστό των ζώων που αρμέγονται είναι πολύ χαμηλό ιδιαίτερα στις αίγες (πίνακας 2). Πολλά από τα ζώα αυτά δεν είναι υπό έλεγχο και καλύπτουν τις ανάγκες τους αποκλειστικά 6 Eλληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

5 από το βοσκότοπο επειδή δεν υπάρχει η δυνατότητα και η διάθεση χορήγησης συμπληρωματικά συμπυκνωμένων ζωοτροφών. Η πέψη στα μηρυκαστικά ζώα παρουσιάζει την ιδιομορφία ότι σε μεγάλο ποσοστό διεξάγεται από τη μικροχλωρίδα των προστομάχων (Naylor and Ralston 1991). Επειδή η εξέλιξη των συμβιωτικών φαινομένων στους προστομάχους επηρεάζει παράλληλα την υγεία και την παραγωγικότητα του ζώου, τα σιτηρέσια των μηρυκαστικών θεωρούνται ως κανονικά, όταν, εκτός των άλλων απαιτήσεων τις οποίες πρέπει να πληρούν, εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία των συμβιωτικών φαινομένων (Καλαϊσάκης και συν. 2004). Η εξέλιξη των συμβιωτικών φαινομένων στους προστομάχους συσχετίζεται στενά με την περιεκτικότητα του σιτηρεσίου σε ινώδεις ουσίες και την υφή του (Naylor and Ralston 1991), (Καλαϊσάκης και συν. 2004). Η μη συμμετοχή στα πρόβατα και στις αίγες των κατάλληλων ποσοτήτων χονδροειδών ζωοτροφών στο σιτηρέσιό τους δημιουργεί την ανάγκη κάλυψης τους από τον βοσκότοπο με κάθε τρόπο. Το αποτέλεσμα είναι η καταστροφή των βοσκοτόπων με την βόσκηση από τα ζώα όλων των προσιτών σ αυτά φυτών προκειμένου να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες ινώδεις ουσίες. Πολλές φορές τα ζώα καταναλώνουν τοξικά φυτά, τα οποία σε κανονικές συνθήκες δεν καταναλώνουν με αποτέλεσμα την τοξίκωση τους (Naylor and Ralston 1991, Βολάνης και συν. 1999, Καλαϊσάκης και συν. 2004, Molle et al. 2004). Επιπρόσθετα, ένα σημαντικό μέρος της ενέργειας των προσλαμβανόμενων χόρτων δαπανάται για την κάλυψη πρόσθετων ενεργειακών αναγκών των ζώων, ως αποτέλεσμα των συνεχών μετακινήσεων τους. Το μέρος αυτό της ενέργειας εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει, ανάλογα με την απόσταση μετακίνησης των ζώων μέχρι και 30% των ενεργειακών αναγκών συντήρησης τους (Καλαϊσάκης και συν. 2004). Η βοσκοϊκανότητα του βοσκότοπου γρήγορα εξαντλείται, αφού δεν παρέχεται η δυνατότητα της απρόσκοπτης αναβλάστησης των νομευτικών φυτών του. Παρέχεται η ευχέρεια στα ζώα να κάνουν διαλογή των φυτών, τα οποία συνθέτουν τη βοτανική χλωρίδα του βοσκότοπου, με αποτέλεσμα να επέρχεται αλλοίωση της φυτοκοινωνίας του (Tsiourlis et al. 1997, Καλαϊσάκης και συν. 2004, Molle et al. 2004). Συμπεράσματα Το πρόβλημα της υπερβόσκησης που αντιμετωπίζουν σήμερα οι βοσκότοποι ορισμένων ορεινών περιοχών της Κρήτης, είναι αποτέλεσμα των παρεμβάσεων του ανθρώπου στο παραγωγικό σύστημα της αιγοπροβατοτροφίας. Τα προβλήματα δημιουργήθηκαν και δημιουργούνται από τη διαταραχή της πυκνότητας βόσκησης, τα σφάλματα στη διαχείριση των ζώων, τα σφάλματα στη διατροφή, την εγκατάλειψη των τεχνικών της ποιμενικής αιγοπροβατοτροφίας και τα σφάλματα στη διαχείριση των βοσκοτόπων. Επομένως, οποιουδήποτε προγράμματος ορθολογικής διαχείρισης των βοσκοτόπων θα πρέπει να συνοδεύεται με παρεμβάσεις στο σύστημα διαχείρισης και ιδιαίτερα στη διατροφή των προβάτων και των αιγών. Βιβλιογραφία Βολάνης, Μ., Α. Στεφανάκης, Χ. Τσουρουνάκη - Κουρουκλίδου, Σ. Γιαννιδάκης, Α. Αλεξάκης και Δ. Μαθιουλάκης Η κτηνοτροφία στην Κρήτη. Παρούσα κατάσταση, προβλήματα και προοπτικές. 15 ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρίας, Χανιά, 3-5 Νοεμβρίου Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης, 25: Καλαϊσάκης, Π., Γ. Ζέρβας και Κ. Φεγγερός Διατροφή Αγροτικών ζώων. Αθήνα, σελ Λιβαδοπονία Ξηροθερμικών Περιοχών 7

6 Κανδρέλης, Σ. Σ. και Π. Δ. Πλατής Πυρκαγιές και κτηνοτροφία σε φρυγανώνες και θαμνώνες. Επιστημονική Ημερίδα της Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρείας Κτηνοτροφία, Πυρκαγιές και Περιβάλλον. 2 Φεβρουαρίου 1996, Δημ. 3: Κιτσοπανίδης, Γ., Ε. Παπαναγιώτου, Χ. Ζιωγάνα και Β. Μάνος Διάρθρωση, παραγωγικότητα και οικονομικότητα διαφόρων κλάδων ζωικής παραγωγής στην Κρήτη. Θεσσαλονίκη, σελ. 3. Molle, G., M. Decandia, S. Ligios, N. Fois, T. Treacher and M. Sitzia Grazing management and stocking rate with particular referance to the Mediterranean environment. In dairy sheep nutrition ed G Pulina. CABI, pp Naylor, J. M. and S. L. Ralston Large Animal Clinical Nutrition. Mosby Year Book, pp Στεφανάκης, Α Η Κτηνοτροφία της Κρήτης, σελ Διάλογος για την Κοινή Γεωργική και Αλιευτική Πολιτική. Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής, Περιφέρεια Κρήτης. Ηράκλειο 20 Σεπτεμβρίου Stefanakis, Α. and M. Volanis Productivity characteristics of semi-intensive sheep production systems in Crete- Greece, p Symposium on Animal Production in the Mediterranean Area. Ioannina, 4 8 Jun 2003, Greece. Tsiourlis, G. M., P. Kasapidis, A. Parmakelis and M. Dretakis Effect of grazing on the structure of phryganic ecosystems in the asteroysia mountain of Crete, Greece, p In: Ecological Basis of Livestock Grazing in Mediterranean Ecosystems. (V.P. Papanastasis and D. Peter, eds). International Workshop held in Thessaloniki, Greece, on October 23-25, Volanis, M., A. Stefanakis Productivity characteristics of extensive sheep production systems in Crete- Greece, p Symposium on Animal Production in the Mediterranean Area. Ioannina, Greece, 4 8 Jun Zioganas, C., E. Anefalos and V.P. Papanastasis Livestock farming systems and economics in the Psilorites mountain of Crete, Greece, p In: Ecological Basis of Livestock Grazing in Mediterranean Ecosystems. (V.P. Papanastasis and D. Peter, eds). International Workshop held in Thessaloniki, Greece, on October 23-25, Sheep and goat farming systems in Crete and overgrazing A. Stefanakis Xirouhaki 6, , Rethymno, Crete, Greece. Summary Overgrazing is a problem that face most of the mountains areas of Crete caused by human interferences on sheep and goat farming systems. This problem may be attributed to bad management practices posed on animal breeding and their living environment. As regards extensive husbandry systems an abandonment of traditional practices has been observed, neglecting the rules, which were held on pasture. The animal density is much higher than the pasture capacity, especially in some mountainous areas, which in comparison with incorrect management and erroneous nutrition schemes often by providing big amounts of supplement to the animals leads to overgrazing. On the other hand, in areas where pastures are richer the same mistakes in animal husbandry and nutrition also lead to overgrazing. Key words: Extensive systems, intensive systems, overgrazing, concentrates, roughage. 8 Eλληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Πρακτικά 5 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ηράκλειο Κρήτης, 1-3 Νοεμβρίου 2006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ii 2 Eλληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Δημοκρατίας 35, Ά Όροφος Τ.Κ. 713 06 Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο & Fax: 2810343906 2810223303 Email: geoteepk@otenet.gr http://www.geoteepk.gr ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κτηνοτροφία και περιβαλλοντική υποβάθμιση στη Χάλκη

Κτηνοτροφία και περιβαλλοντική υποβάθμιση στη Χάλκη Κτηνοτροφία και περιβαλλοντική υποβάθμιση στη Χάλκη Α. Χριστοδούλου 1, Β. Π. Παπαναστάσης 2 και Ν. Στάμου 1 1 Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής και 2 Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Σχολή Δασολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δ.Π.Μ.Σ. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Μπούρμπου Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή της εκτατικής μορφής αιγο-προβατοτροφίας στην ανάπτυξη κοινωνικών και οικονομικών δομών των ορεινών μειονεκτικών περιοχών της Μεσογείου

Συμβολή της εκτατικής μορφής αιγο-προβατοτροφίας στην ανάπτυξη κοινωνικών και οικονομικών δομών των ορεινών μειονεκτικών περιοχών της Μεσογείου Συμβολή της εκτατικής μορφής αιγο-προβατοτροφίας στην ανάπτυξη κοινωνικών και οικονομικών δομών των ορεινών μειονεκτικών περιοχών της Μεσογείου Ε. Ν. Σωσσίδου και Σ. Μπελιμπασάκη Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση διαχειριστικού σχεδίου ορεινού όγκου Αστερουσίων

Παρουσίαση διαχειριστικού σχεδίου ορεινού όγκου Αστερουσίων Παρουσίαση διαχειριστικού σχεδίου ορεινού όγκου Αστερουσίων Α. Βασιλάκη 1, Μ. Κοζυράκη 2, Π. Αρβανίτης 1, Β. Λούκα 3 και Ε. Εσερίδου 2 1 Δ/νση Δασών Ηρακλείου, Περιοχή Τ.Ε.Ι., 714 10 Ηράκλειο, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓH-ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ......σελ. 5 ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ.10 1.1 Ζωικός πληθυσμός -τρόπος και συνθήκες εκτροφής σελ.11 1.2 Χωροταξική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Κτηνοτροφία και ορεινή γεωργία στο ΒΑ τμήμα του Ν. Τρικάλων

Κτηνοτροφία και ορεινή γεωργία στο ΒΑ τμήμα του Ν. Τρικάλων Κτηνοτροφία και ορεινή γεωργία στο ΒΑ τμήμα του Ν. Τρικάλων Σ. Πλεξίδα και Α. Σφουγγάρης Εργαστήριο Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας, Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γενετική Βελτίωση, Αναπαραγωγή και ιατροφή Αγροτικών Ζώων» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γενετική Βελτίωση, Αναπαραγωγή και ιατροφή Αγροτικών Ζώων» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΙΣΤΗΜΙΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙ ΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γενετική Βελτίωση, Αναπαραγωγή και ιατροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ Γ. ΒΑΪΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ Γ. ΒΑΪΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ Γ. ΒΑΪΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος αιγοπροβατοτροφία Ευκαιρία ανάπτυξης η αιγοπροβατοτροφία στην Ελλάδα

Φάκελος αιγοπροβατοτροφία Ευκαιρία ανάπτυξης η αιγοπροβατοτροφία στην Ελλάδα περιοδικη έκδοση για την αγροτική οικονομία απο την τραπεζα πειραιως 04 τευχοσ Νο καλοκαιρι 2015 Φάκελος αιγοπροβατοτροφία Ευκαιρία ανάπτυξης η αιγοπροβατοτροφία στην Ελλάδα Συμβολαιακή Κτηνοτροφία: Η

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική Κτηνοτροφία στην Ελλάδα με έμφαση στο N. Ξάνθης

Βιολογική Κτηνοτροφία στην Ελλάδα με έμφαση στο N. Ξάνθης Βιολογική Κτηνοτροφία στην Ελλάδα με έμφαση στο N. Ξάνθης Μ. Δημητρέλλου και Α. Παντέρα Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τ.Ε.Ι. Λαμίας, 36100 Καρπενήσι Περίληψη Στην εργασία αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Βοσκές και Βοσκότοποι

Βοσκές και Βοσκότοποι Βοσκές και Βοσκότοποι Vasilios P. Papanastasis Σειρα Φυλλαδιων: Γ Aριθμος: 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ; 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΙΒΑΔΙΚΑ ΤΟΠΙΑ; 2 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΙΑΚΗ ΛΕΚΑΝΗ 3

Διαβάστε περισσότερα

4. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ. Μελέτη Σχεδιασμού και Υλοποίησης Δράσης: " Εκσυγχρονισμός κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων"

4. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ. Μελέτη Σχεδιασμού και Υλοποίησης Δράσης:  Εκσυγχρονισμός κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ 4. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ Μελέτη Σχεδιασμού και Υλοποίησης Δράσης: "

Διαβάστε περισσότερα

Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα

Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Ι.Ε. Καζόγλου 1 και Β.Π. Παπαναστάσης 2 1 Εταιρία Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΔΗΓΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΡΑΣΗ 5/320Γ ΝΕΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΔΗΓΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΡΑΣΗ 5/320Γ ΝΕΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΔΗΓΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΡΑΣΗ 5/320Γ ΝΕΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το συγκεκριμένο σύγγραμμα αποτελεί ένα εργαλείο για κάθε άτομο, που επιθυμεί

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας

Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της ς Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της ς Χ. Ζιωγάνας, Γ. Κιτσοπανίδης και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: Οργάνωση Και Διαχείριση Χοιροτροφικών Εκμεταλλεύσεων Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ: Πλιάτσικας Θεοφάνης

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Αιγοπρoβατοτροφίας

Πλαίσιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Αιγοπρoβατοτροφίας Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 10(14): 359-374 Πλαίσιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Αιγοπρoβατοτροφίας Γιώργος Βλόντζος Γεωπόνος, ΜΒΑ, Διδάκτωρ Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 1 ος Τόμος: Εισαγωγή στη Δασολογική και Περιβαλλοντική Επιστήμη Περιοδική Έκδοση Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Δέντρα, γεωργικές καλλιέργειες, βόσκηση, αίτια μείωσης, απογραφή.

Λέξεις κλειδιά: Δέντρα, γεωργικές καλλιέργειες, βόσκηση, αίτια μείωσης, απογραφή. Αγροδασολιβαδικά συστήματα στην Ελλάδα Κ. Μαντζανάς, Ε. Τσατσιάδης, Ι. Ισπικούδης και Β.Π. Παπαναστάσης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Λιβαδικής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική αποτίμηση φυσικών πόρων: η περίπτωση των λιβαδικών εκτάσεων του Νομού Φθιώτιδας

Οικονομική αποτίμηση φυσικών πόρων: η περίπτωση των λιβαδικών εκτάσεων του Νομού Φθιώτιδας Οικονομική αποτίμηση φυσικών πόρων: η περίπτωση των λιβαδικών εκτάσεων του Νομού Φθιώτιδας Κ.Γ. Παπασπυρόπουλος 1, Α. Κυριαζόπουλος 2, Α. Γιωτοπούλου 3 1 Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής (242), Σχολή Δασολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΕΝΙΚΗ ΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΕΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΟΔΗΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΛΑΡΙΣΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΕΝΙΚΗ ΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΕΝΕΑΣ Στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιστημονική Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ RANGE SCIENCE AND PROTECTED AREAS

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ RANGE SCIENCE AND PROTECTED AREAS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT AND FOOD DIRECTORATE GENERAL FOR THE DEVELOPMENT AND PROTECTION

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δρ Αλέξανδρος Στεφανάκης, κτηνίατρος, Πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ, Παραρτ. Κρήτης. Εισαγωγή. Ο πρωτογενής τομέας είναι ο τομέας που

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της βόσκησης στα δάση της χερσονήσου του Ακάμα στην Κύπρο

Το πρόβλημα της βόσκησης στα δάση της χερσονήσου του Ακάμα στην Κύπρο Το πρόβλημα της βόσκησης στα δάση της χερσονήσου του Ακάμα στην Κύπρο Χ. Ιωάννου Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη, e-mail: chioannou@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21 ΟΥ ΑΙΩΝΑ Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ιωάννινα, 4-6 Οκτωβρίου 2000 Επιμέλεια έκδοσης: Θωμάς Γ. Παπαχρήστου & Ολυμπία

Διαβάστε περισσότερα