1 Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος) 1 Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος 2 Αναγνώστου Πασχάλης 2 Καρκατζίνος Νικόλαος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος) 1 Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος 2 Αναγνώστου Πασχάλης 2 Καρκατζίνος Νικόλαος"

Transcript

1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 17/ πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 179/2012 Θέμα:«Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης έτους 2013». Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 06 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καθαριότητας Θέρμης» μετά από την υπ αριθμ. 4303/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» προκειμένου να συζητήσουν τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης: Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 7, δηλαδή ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1 Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος) 1 Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος 2 Αναγνώστου Πασχάλης 2 Καρκατζίνος Νικόλαος 3 Χριστοφόρου Γεώργιος 3 4 Παπαδόπουλος Αριστοτέλης 4 5 Αντωνιάδου Μαρία 6 Κεσίδη Αναστασία 7 Τσολάκη Ελευθερία Χρυσοχόου Παύλος(προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1 ου θέματος) Λεμονάκη Χρυσούλα(προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1 ου θέματος) κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Κωστίκα Μαρία ως γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1 o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα με το άρθρ.5 παρ. 2 περ. γ) του Ν. 1069/80 «το Διοικητικό Συμβούλιο ιδία ψηφίζει το ετήσιο πρόγραμμα των έργων κατασκευής, συμπλήρωσης και συντήρησης του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης των έργων κατασκευής, συμπλήρωσης και συντήρησης των δικτύων δραστηριοτήτων, οι οποίες περιλαμβάνονται στους σκοπούς της επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του αρθρ. 2 του Ν. 1069/80, καθώς και το πρόγραμμα επενδύσεων». Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα παραπάνω, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου το προτεινόμενο Τεχνικό Πρόγραμμα για την ενιαία Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Θέρμης (Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης) έτους 2013, το οποίο περιλαμβάνει έργα,μελέτες, προμήθειες και εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν. Οι δαπάνες των παραπάνω έχουν υπολογισθεί κατά προσέγγιση και θα αντιμετωπισθούν από ιδίους πόρους της Επιχείρησης και τα προγράμματα Θησέας και ΕΠΕΡΑΑ.

2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΌ ΔΕΞ. ΧΑΣΑΠΛΙ ΕΩΣ Κ. ΣΧΟΛΑΡΙ , , ,00 2 ΕΡΓΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ , , , , ,55 3 ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Κ. ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ , , ,00 4 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ , , ,00 5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΗΔΑ ΜΑΡΙ ΜΕ ΥΠΑΡΧ. ΑΓΩΓΟ Φ110 ΘΕΡΜΗΣ , ,00 0, ,00 6 ΑΝΤΙΚ.ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΌ ΣΧΟΛΑΡΙ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑΚΑΝ , , ,00 7 ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΟΥΡΩΤΗΣ , , ,00 8 ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ , , ,00 9 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Κ.ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ , , , ,00 10 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΡΙΛΟΦΟΥ-ΚΑΡΔΙΑΣ , , , ,98 11 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΡΙΛΟΦΟΥ-ΚΑΡΔΙΑΣ (ΑΝΑΜΟΝΕΣ) , , ,00 12 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ , , , ,00 13 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤ.ΓΕΩΤΡ.ΥΠ ΑΡ.1409 ΠΛΑΓ , , ,00 14 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣ.ΥΔΡΕΥΤ.ΓΕΩΤΡΗΣ.EUROTECH ΘΕΡΜΗ , , ,00 15 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ , , ,00 16 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΑΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΚΟΤΡΩΝΙ , , , ,00 17 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 4,2 km (κεντρικό ανλτιοστάσιο - δεξαμενή Χασαπλί) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ , , ,13 18 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΣΧΑΡΩΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ Ε.Ε.Λ , , ,00 19 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΣΤΕΡΝΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΣΚΗΠΕΙΟΝ , , ,00 20 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΑΡΡΗ , , ,00 ΣΥΝΟΛΑ , , , , ,55 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 2013

3 1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ & ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ Δ. ΘΕΡΜΗΣ , , ,00 2 ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ , , ,00 3 ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΟΥΡΩΤΗΣ , , ,00 4 ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙ , , ,00 ΤΟΠΟΓΡΑΦ.ΜΕΛΕΤ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣ.ΓΕΩΤΡΗΣ , , ,00 5 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 6.990, , ,00 6 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ & ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΘΕΡΜΗΣ 3.000, , ,00 7 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΝΈΟ ΑΓΩΓΟ ΑΠΌ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΧΑΣΑΠΛΙ ΕΩΣ Κ. ΣΧΟΛΑΡΙ , , ,00 8 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤ.ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΣΧΟΛΑΡΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑΚΑΝ , , ,00 9 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΚΑΡΔΙΑ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ , , ,00 10 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ ΑΠΌ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΧΑΣΑΠΛΙ ΕΩΣ Κ. ΣΧΟΛΑΡΙ 3.000, , ,00 11 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ ΑΠΌ ΣΧΟΛΑΡΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΠΕΡ. ΤΑΚΑΝ 3.000, , ,00 12 ΠΕΡΙΒ.ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 6.990, , ,00 13 Μ.Π.Ε ΓΙΑ ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΤΡΙΛΟΦΟΥ 6.990, , ,00 14 ΣΥΝΤΑΞΗ Τ.Δ. ΕΡΓΟΥ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ 2.000, , ,00 15 ΠΡΟΓΡΑΜ.ΣΥΜΒΑΣ.ΑΝΕΘ-ΔΕΥΑΚΓΙΑ ΔΙΑΔ.ΔΙΑΓΩΝ.ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΡΙΛΟΦΟΥ-ΚΑΡΔΙΑΣ , , ,00 16 Μ.Π.Ε. ΓΙΑ ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ 6.990, , ,00 17 Μ.Π.Ε. ΓΙΑ ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 6.990, , ,00 18 Μ.Π.Ε. ΓΙΑ ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΟΥΡΩΤΗΣ 6.990, , ,00 19 Μ.Π.Ε. ΓΙΑ ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 6.990, , ,00 20 Μ.Π.Ε. ΓΙΑ ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Κ. ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ 6.990, , ,00 21 ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ , , ,00 22 ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΟΥΡΩΤΗΣ , , ,00 23 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ & ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΝ. ΛΑΚΚΙΑΣ Δ. ΘΕΡΜΗΣ , , ,00 24 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΛΛΕΚΤ. ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΕΩΣ Ε.Ε.Λ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ & ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΌ Ε.Ε.Λ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΣΕ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 2.000, , ,00 25 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΜΗΜ. ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 3.000, , ,00 26 ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ 7.000, , ,00 27 ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 2.000, , ,00 28 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 3.500, , ,00 29 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ , , ,00

4 30 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ , , ,00 31 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΟΥΡΩΤΗΣ , , ,00 32 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ , , ,00 33 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΡΙΑΔΙΟΥ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ , , ,00 33 ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΡΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ , , ,00 ΣΥΝΟΛΑ , ,00 0, ,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ , , ,00 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ , , ,00 3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ , , ,00 4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛ.ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣ.ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ , , ,00 5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛ. ΥΔΡ. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΛΠ 5.000, , ,00 6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 6.000, , ,00 7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ(ΚΑΠΑΚΙΑ) 7.000, , ,00 8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ , , ,00 9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΣΥΜΑΝΣΗΣ 2.000, , ,00 10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 5.000, , ,00 11 ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 5.000, , ,00 12 ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) 3.000, , ,00 13 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ , , ,00 14 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ , , ,00 15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΧΛΩΡΙΟ,ΝΑΤΡΙΟ) , , ,00 16 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚ. ΕΞΟΠΛΙΣ. ΥΔΡ.(ΧΛΩΡΙΩΤΕ 5.000, , ,00 17 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΧΛΩΡΙΟΥ 2.000, , ,00 18 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ 4.000, , ,00 19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ε.Ε.Λ , , ,00 20 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΒΕΣΤΗ ΓΙΑ Ε.Ε.Λ , , ,00 21 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΗΜΕΙΟΥ , , ,00 22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 5.000, , ,00 23 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 3.000, , ,00 24 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ , , ,00

5 25 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΥ 8.000, , ,00 26 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ , , ,00 27 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ , , ,00 28 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ , , ,00 29 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΥΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 7.000, , ,00 30 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛ.ΕΞΟΠΛΙΣΜ.ΑΝΤΙΟΣΤ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ , , ,00 31 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ(ΑΝΤΛΙΟΣΤ) , , ,00 32 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛ.ΕΞΟΠΛΙΣΜ.ΑΝΤΙΟΣΤ.ΑΡΔΕΥΣΗΣ , , ,00 33 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛ.ΕΞΟΠΛΙΣΜ.ΑΝΤΙΟΣΤ.ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 5.000, , ,00 34 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛ.. ΕΞΟΠΛ. Ε.Ε.Λ , , ,00 35 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛ. ΕΞΟΠΛ. Ε.Ε.Λ , , ,00 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΕΚΑΝΩΝ 3.000, ,00 36 ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ 3.000,00 37 ΕΔΡΑΝΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΑ 3.000, , ,00 ΣΥΝΟΛΑ , ,00 0, ,00 0,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤ.& ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ , , ,00 3 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ , , ,00 5 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ , , ,00 7 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΑΠΌ ΠΛΑΓΙΑΡΙ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΩΜΗ 5.500, , ,00 9 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , , , ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΕΞ. ΤΑΚΑΝ - ΔΕΞ. ΚΟΤΡΩΝΙ ΓΙΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Δ.Δ. ΤΡΙΛΟΦΟΥ 5.500, , ,00 ΑΝΤΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΥΡΩ ΑΠΌ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 'ΣΥΝΝΕΦΟΥΛΑ' Τ.Δ. ΚΑΡΔΙΑΣ 5.500, , ,00 15 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 'ΒΛΑΧΟΣ' Δ.Δ. ΤΡΙΛΟΦΟΥ 5.000, , ,00 17 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ Τ.Δ. ΚΑΡΔΙΑΣ ΔΕ ΜΙΚΡΑΣ , , ,00 19 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ. ΘΕΡΜΗΣ , , ,00 21 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ Δ.Δ. ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΔΕ ΜΙΚΡΑΣ , , ,00 23 ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤ.ΘΕΡΜΗΣ , , ,00 25 ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤ.ΜΙΚΡΑΣ , , ,00

6 27 ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤ.ΒΑΣΙΛΙΚ , , ,00 29 ΕΞΑΓ.- ΕΠΙΣΚ. & ΕΠΑΝΑΤΟΠ. ΑΝΤΛΗΤ.ΣΥΓ.ΘΕΡ , , ,00 31 ΕΞΑΓ.- ΕΠΙΣΚ. & ΕΠΑΝΑΤΟΠ. ΑΝΤΛΗΤ.ΣΥΓ.ΜΙΚ , , ,00 33 ΕΞΑΓ.- ΕΠΙΣΚ. & ΕΠΑΝΑΤΟΠ. ΑΝΤΛΗΤ.ΣΥΓ.ΒΑΣ , , ,00 35 ΕΞΑΓΩΓΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤ.ΣΥΓΚΡ.ΑΡΔΕΥΣΗΣ , , ,00 37 ΕΞΑΓΩΓΗ -ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤ.ΣΥΓΚΡ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ , , ,00 39 ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤ.ΣΥΓΚΡ.ΑΡΔΕΥΣΗΣ , , ,00 41 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1.500, , , ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ , , ,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ , , ,00 47 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΌ ΒΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , , ,00 49 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΌ ΒΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ , , ,00 51 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , , ,00 53 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , , ,00 55 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ , , ,00 57 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ&ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ , , ,00 59 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ Ε.Ε.Λ , , ,00 61 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε.Λ , , ,00 63 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΩΡΙΩΤΩΝ 3.000, , ,00 65 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣ.- ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ , , ,00 67 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ -ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΔ , , ,00 69 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΔ , , ,00 71 ΕΠΙΣΚ.ΣΥΝΤ.ΟΡΓΑΝ.ΚΑΙ ΣΥΣΚ.ΚΑΤΑΜΕΤ.ΚΑΙ ΜΕΤΑΤ.ΣΕ ΠΡΟΣΒ , , ,00 73 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΔ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ-ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ , , ,00 75 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ 3.000, , ,00 77 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ , , ,00 79 ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΤΟΡΝΙΡΙΣΜΑ ) 6.000, , ,00 81 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ , , ,00 83 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΡΤΗΓΑ - ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 5.000, , ,00 85 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ , , ,00 87 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ 4.500, , ,00 89 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ 4.500, , ,00 91 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 5.000, , ,00

7 93 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Κ. ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ 5.500, , ,00 95 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ 4.500, , ,00 97 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ 4.500, , ,00 99 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡ. - ΤΟΘ. ΒΑΝΩΝ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 5.500, , , ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΑΓΑΡΑΔ 5.000, , , ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣ. ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣ 5.000, , , ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΛΗΤ.ΕΓΚΑΤΑΣΤ ΘΕΡΜ , , , ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΛΗΤ.ΕΓΚΑΤΑΣΤ ΜΙΚΡ , , , ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΛΗΤ.ΕΓΚΑΤΑΣΤ ΒΑΣΙ , , , ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ , , , ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΝΕΡΟΥ & ΧΛΩΡΙΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ , , , ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ , , , ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ , , ,00 ΣΥΝΟΛΑ , ,00 0, ,00 0,00 ΗΛΕΚΤΡ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 5.000, , ,00 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 5.000, , ,00 ΣΥΝΟΛΑ , ,00 0, ,00 0,00 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ 5.000, , ,00 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣ.ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 7.000, , ,00 3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝ.-ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΝΕΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ , , ,00 4 ΕΠΙΦΑΝΙΑΚΟΙ ΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ Ε.Ε.Λ , , ,00 ΣΥΝΟΛΑ , ,00 0, ,00 0,00 ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η

8 ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 8.000, , ,00 2 ΦΟΡΤΩΕΚΣΚΑΦΕΑΣ , , ,00 ΣΥΝΟΛΑ , ,00 0, ,00 0,00 1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Α:Η , , , , ,55

9 Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις ισχύουσες διατάξεις και το προτεινόμενο Τεχνικό Πρόγραμμα της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης για το οικονομικό έτος 2012 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 1.Εγκρίνει το προτεινόμενο Τεχνικό Πρόγραμμα της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης για το οικονομικό έτος 2013 συνολικής δαπάνης ,97 και ψηφίζει αυτό ως εξής: Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν ο 16 και η απόφαση έλαβε τον αριθμό 179/ Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

10

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΑΡ.ΤΙΜ. ΗΜ.ΕΞ.

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΑΡ.ΤΙΜ. ΗΜ.ΕΞ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ 14/30-09-2013 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ Απόφ 164/2013 Θέμα:«Απόδοση Παγίας Προκαταβολής» Στη Θέρμη

Διαβάστε περισσότερα

12.000,00 Διακοπ.υδρ/των 03. Διακλαδώσεις - Συνδέσεις με. 15.000,00 δικτ.ύδρευσης 04. Επεκτάσεις - Ανακατασκ. δικτ.

12.000,00 Διακοπ.υδρ/των 03. Διακλαδώσεις - Συνδέσεις με. 15.000,00 δικτ.ύδρευσης 04. Επεκτάσεις - Ανακατασκ. δικτ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 11ης/2014 συνεδρίασης του ΔΣ ΔΕΥΑ Πέλλας Αριθμός Απόφασης 119/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2015. Το ΔΣ ΔΕΥΑΠ, που αποτελείται από τα παρακάτω μέλη, κλήθηκε σε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. από τα Πρακτικά της 1 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. από τα Πρακτικά της 1 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Περιεχόμενα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα Σελ. 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 2 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές πληροφορίες Περιοχή δραστηριότητας ΕΥΑΘ Α.Ε. Σκοπός & Εξέλιξη Βασικές λειτουργίες της Εταιρίας 3 3

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΘΕΜΑ 7 ο έκτακτο : Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015 ΠΡΟΓΡΑΜ ΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015 ΑΞΟΝΑΣ. 1.1.1 ΕΠ 0,00 0,00 ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σ Μ Δ ΤΥ ΘΙΣ Γ 63.342,89 30.7425.19 62.818,99 ΥΠΑΑ&T 61.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΥΛ Ε Δ ΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 136 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας Στην Πρέβεζα σήμερα 4/3/2011 και ώρα 6.00

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : 2 ο. Απόσπασµα Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013

ΘΕΜΑ : 2 ο. Απόσπασµα Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013 Αρ. Aπόφασης 80 Περίληψη Λήψη απόφασης για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 11/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 87/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 24 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 59845 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 552 26 Μαρτίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ16γ/694/7/117/Γ Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Υδρευσης (Κ.Λ.Δ.Υ.) της Ε.ΥΔ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 16/2013 ΘΕΜΑ: «Αίτηση χρηματοδότησης της ΚΕΔΩ προς το Δήμο Ωρωπού για το έτος 2013» Στον Ωρωπό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 213/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20716/26-11-2014

Αρ. Απόφασης: 213/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20716/26-11-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη, 30/01/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2012 Συνοπτική Απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης των τριών Δήμων που συνενώθηκαν: α)άμεσες Απαιτητές Υποχρεώσεις: 2.743.289,09, β) Βραχυχρόνιες Μακροπρόθεσμες

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 11-4-2014 Αριθµ. Πρωτ: 412 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014 ΘΕΜΑ 16 ο : Εισήγηση σχετικά µε τη Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

< Με την αρ. 23/2013 απόφασή του για το θέμα αυτό το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία :

< Με την αρ. 23/2013 απόφασή του για το θέμα αυτό το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 55 η Ιθάκη, σήμερα 29 Μαρτίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 1-2-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 1/1-2-2013 Αριθ. Απόφασης: 12/1-2-2013 Στη Ρόδο σήμερα 1-2-2013 ημέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡ/ΣΜΟΣ: 425.000 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3071 3 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 171923 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθμ. 4 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΘΕΜΑ 20ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «ηµοτική αρδευτική γεώτρηση Υ23-ΕΚ35

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 206/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 206/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 206/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 15/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-6-2009 Σήμερα την 29 η του μηνός Ιούνη του έτους 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων. παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά

ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων. παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) : Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα