ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας Στην Πρέβεζα σήμερα 4/3/2011 και ώρα 6.00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Κοινότητα Πρέβεζας, ύστερα από την αριθμ. 2887/ πρόσκληση της Προέδρου, που επιδοθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10. Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας Ζωή Γέρου είναι παρούσα. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα [11] μελών βρέθηκαν παρόντα [7] μέλη Παρόντες Απόντες 1. Γέρου Ζωή 1.Νόβας Γεώργιος 2. Φατούρος Σπυρίδων 2.Πιτσούνης Χρήστος 3. Ντόντορος Ευάγγελος 3.Τσόκος Χρήστος 4. Σουρτζή-Λεοπούλου Κυριακή 4.Ντακοβάνος Κων/νος 5. Ντίτσος Θωμάς 6. Κύρλας Παντελής 7. Μπασιούλη Βασιλική Στη συνεδρίαση παρίσταται και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Εργων κ.δημήτρης Κατσιπανέλης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα. Εσθήρ Βάνου υπάλληλο του Δήμου Πρέβεζας Θέμα : Υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πρέβεζας έτους Αριθμ. Απόφασης 9/2011 Η Πρόεδρος εισηγούμενη έθεσε υπόψη των μελών το υπ αριθ.πρωτ. 489/ έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο ζητείται η υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πρέβεζας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010.

2 Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη του 1. Τις διατάξεις των άρθρων 83 και 86 του Ν.3852/2010 Αποφασίζει ομόφωνα Υποβάλλει τις παρακάτω προτάσεις για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πρέβεζας: Α. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Α1.ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Π. Τσαλδάρη (από Δικαστήρια έως Μ. Μπότσαρη): ,00 2. Π. Τσαλδάρη (Χάνια): ,00 3. Πράξη τακτοποίησης και Αναλογισμού για την διάνοιξη της οδού Νικοπόλεως έμπροσθεν του 6 ου δημοτικού. 4. Διαπλάτυνση της οδού Θ. Πάρλα έναντι της Σκοπιάς. 5. Διανοίξεις δρόμων στην περιοχή επέκτασης Αγ. Ειρήνης 6. Διανοίξεις δρόμων στην περιοχή επέκτασης Νοσοκομείο 7. Διανοίξεις δρόμων στην περιοχή επέκτασης Υδραγωγείο 8. Διανοίξεις δρόμων στην περιοχή επέκτασης Λευκαδίτικα 9. Πάροδος Γρ. Λαμπράκη , Κλεμανσώ (από Πολυτεχνείου έως Νικοπόλεως): 11. Κλεμανσώ (από Μανδηλαρά έως Αρκαδίου): , Κλεμανσώ-Προφήτη Ηλία και Νικοπόλεως) : , Μανδηλαρά: , Προμηθέως : , Ελ.Βενιζέλου και Β. Μπάλκου : , Κ. Παλαμά (από Δωδώνης έως Νικοπόλεως): , Χαονίας (από φόρο 1 η πάροδος Μανοπούλου): , Χαονίας(1 Η πάροδος Μανοπούλου έως 2 η πάροδος Νικ) , Πάργης (Νικοπόλεως-Αρκαδίου): , Πάργης (Αρκαδίου-Πολυτεχνείου) , Πάροδος Μ. Μπότσαρη : , Κάθετος στην Λ. Ειρήνης: ,00

3 Α2.ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1. Απαλ.στο Ο.Τ 130 α επί της Αρκαδίου για Νηπιαγωγείο: ,00 ΘΗΣΕΑΣ 2. Απαλλοτριώσεις ΚΧ στην περιοχή επέκτασης Νοσοκομείο 3. Απαλλοτριώσεις ΚΧ στην περιοχή επέκτασης Υδραγωγείο 4. Απαλλοτριώσεις ΚΧ στην περιοχή επέκτασης Αγ.Ειρήνης 5. Απαλ στοο.τ 27 επί της Θ.Πάρλα για Νηπιαγωγείο ,00 6. Απαλ. ΚΧ στο Ο.Τ 63 επί της παρόδου Κασσώπης: ,00 7. Απαλλοτρίωση ΚΧ στο Ο.Τ 51 επί της οδού Περδικάρη : ,00 8. Απαλλοτρίωση ΚΧ στο Ο.Τ 74 επί της παρ.χ. Κοντού : ,00 9. Απαλλοτρίωση για ΚΧ στο Ο.Τ 130 επί της Αρκαδίου: , Απαλλοτρίωση για ΚΧ στο Ο.Τ158 επί της Γρ.Λαμπράκη , Απαλ. για ΚΧ στο Ο.Τ 159επί της Γρ. Λαμπράκη , Απαλ. για ΚΧ στο Ο.Τ 162 α επί της Ελ. Βενιζέλου: , Απαλ. για ΚΧ στο Ο.Τ 204 α επί της οδού Χαονίας: , Απαλ. για ΚΧ στο Ο.Τ 203 α επί της οδού Χαονίας: , Απαλλοτρίωση για ΚΧ στο Ο.Τ 160 επί της Γρ. Λαμπράκη Β. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 1. Επέκταση Μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών Δ.Π: ,23 ΠΕΠ. 2. Ψηφιοποίηση στοιχείων πράξεων εφαρμογής και ρυμοτομικών σχεδίων: ,00 ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ.

4 ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ 1. Ανανέωση σύμβασης προγραμμάτων πληροφορικής από εταιρεία OTS: ,00 : ΣΑΤΑ Ανανέωση σύμβασης προγράμματος ΤΟΙΧΟΙ ΓΙΑ WINDOWS από εταιρεία ACE Hellas: 60,00 :ΣΑΤΑ Ανανέωση σύμβασης προγράμματος ErgoXP2 Plus από εταιρεία Ρ- Systems International: 895,00 : ΣΑΤΑ Ανανέωση σύμβασης προγράμματος Symantec Endpoint Protection από εταιρεία Matrix Networking: 720,00 : ΣΑΤΑ Προμήθεια Η/W υλικού για τις υπηρεσίες του Δήμου : 5.000,00 : ΣΑΤΑ Προμήθεια S/W υλικού για τις υπηρεσίες του Δήμου : 1.000,00 :ΣΑΤΑ Ανανέωση σύμβασης προγράμματος <ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ> από την εταιρεία ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ : 815,00 : ΣΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑ- ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 1. Διάνοιξη παραλιακού δρόμου-δημιουργία πεζόδρομου-ποδηλατόδρομου από ΨΑΘΑΚΙ προς ΑΓΙΟ ΘΩΜΑ. 2. Ασφαλτόστρωση δρόμου από ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ προς ΑΝΑΛΗΨΗ και προς ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΨΑΘΑΚΙ. 3. Ποδηλατόδρομοι πόλεως Πρέβεζας: ,00 ΕΣΠΑ 4. Δημιουργία ποδηλατόδρομου έως τον Αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης. 5. Διασύνδεση συνοικιών Δήμου Πρέβεζας Υδραγωγείο- Λευκαδίτικα- Παντοκράτορας: ,70 ΕΣΠΑ. 6. Σύνδεση περιοχής Νοσοκομείου- Φόρος- Δ. Κρόκου- Γήπεδο- Νικοπόλεως- Ζεύξη: ,00 ΕΣΠΑ. 7. Ασφαλτόστρωση και ηλεκτροφωτισμός οδού Νικοπόλεως: , Πεζοδρόμηση 21 ης Οκτωβρίου: , Διαμόρφωση οδού Νικοπόλεως:

5 10. Ασφαλτόστρωση- Ηλεκτροφωτισμός και κατασκευή δικτύων υποδομής στην περιοχή επέκτασης ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ: , Ασφαλτόστρωση- Ηλεκτροφωτισμός και κατασκευή δικτύων υποδομής στην περιοχή επέκτασης ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΑ: , Ασφαλτόστρωση- Ηλεκτροφωτισμός και κατασκευή δικτύων υποδομής στην περιοχή επέκτασης ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ: , Ασφαλτόστρωση- Ηλεκτροφωτισμός και κατασκευή δικτύων υποδομής στην περιοχή επέκτασης ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: , Ασφαλτόστρωση- Ηλεκτροφωτισμός και κατασκευή δικτύων υποδομής στην περιοχή οικισμού ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ: , Διαμόρφωση οδού Ανακτορίου: , Κατασκευή εισόδου οικισμού ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ: , Διαμόρφωση χώρου στην συμβολή των οδών Προμηθέως- Κλεμανσώ και Προφήτη Ηλία: ,00. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1. Ανάπλαση παιδικών χαρών Δήμου Πρέβεζας: ,00 ΥΠ.ΕΣ. 2. Ανάπτυξη θαλασσίου μετώπου Κυανής Ακτής- Παντοκράτορα- Ανάπλαση Κυανής Ακτής: ,00 3. Ανάπλαση περιοχής Πευκάκια Σφαγεία 4. Ανάπλαση τάφρου περιμετρικά του Κάστρου του Αγίου Ανδρέα: ,00 5. Πλακόστρωση παραλιακής ζώνης: ,00 6. Διαμόρφωση πλατείας στον οικισμό Νεοχωρίου: ,00 7. Διαμόρφωση πλατείας στον οικισμό Ψαθακίου: ,00 8. Καθαρισμοί Κοινοχρήστων χώρων οικισμών Αγίου Θωμά και Νεοχωρίου : ,00 ΣΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Πολιτισμός 1. Δημιουργία πάρκινγκ στην πλατεία πρώην ΓΚΛΟΡΙΑ. 2. Ολοκλήρωση εργασιών στο Πανδοχείο Παττίκου και χρήση του: ,00 ΘΗΣΕΑΣ. 3. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Νιοχώρι: ,00

6 4. Εφαρμογή της Μουσειολογικής μελέτης του Ναυτικού Μουσείου: ,00 <ΑΛΙΕΙΑ>. 5. Ανακαίνιση δημοτικών κτιρίων : ,00 ΣΑΤΑ Πρόγραμμα <ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ>: ,00 ΕΣΠΑ Ιαματικός Τουρισμός Κατασκευή Θερμαλιστικού Κέντρου Αθλητισμός 1. Κλειστό Κολυμβητήριο: ,00 2. Κατασκευή στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο: ,00 3. Κατασκευή αποδυτηρίων στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας: ,00 4. Κατασκευή γηπέδου στο χώρο του κλειστού Γυμναστηρίου 5. Δημιουργία Ναυταθλητικού Κέντρου Πρόνοια Εκπαίδευση 1. Βρεφονηπιακός σταθμός στην περιοχή επέκτασης ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ: ,00 ΕΣΠΑ 2. Διαμόρφωση αύλειου χώρου στο ΚΗΦΗ: ,00 3. Παιδικός Σταθμός στην ΒΙ.ΠΕ. 4. Βρεφονηπιακός Σταθμός ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ 5. Παιδικός Σταθμός ΑΜΕΑ 6. ΚΑΠΗ Ελαιώνα 1. Επισκευές σχολικών κτιρίων : ,00 ΣΑΤΑ 2010 Κοιμητήριο Κατασκευή Οστεοφυλακείου Κατασκευή Κυλικείου

7 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 1. Επέκταση δικτύου φωτισμού οικισμών: ,00 ΣΑΤΑ 2010 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΑ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 1. Δημιουργία πάρκου με δενδροφυτεύσεις εντός του αστικού ιστού της πόλης. 2. Προμήθεια εποχιακών φυτών: ,00 ΣΑΤΑ Προμήθεια υλικών άρδευσης: ,00 ΣΑΤΑ Συντήρηση πρασίνου Δήμου Πρέβεζας:40.000,00 ΣΑΤΑ Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων: ,00 ΣΑΤΑ Κόψιμο κλάδεμα επικίνδυνων δένδρων: ,00 ΣΑΤΑ Προμήθεια χλοοτάπητα: 5.000,00 ΣΑΤΑ Προμήθεια δένδρων και θάμνων: ,00 ΣΑΤΑ Εργασίες συντήρησης και επισκευής αρδευτικού δικτύου: ,00 ΣΑΤΑ Προμήθεια λιπασμάτων:10.000,00 ΣΑΤΑ Συντήρηση χωματερής Δήμου Πρέβεζας: ,00 ΣΑΤΑ Καθαρισμός Ακτών: ,00 ΣΑΤΑ 2010 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ 1. Καθαρισμοί χαντακιών ομβρίων: ,00 2. Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας: ,00 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1. Αποχέτευση οικισμών Αγίου Θωμά και Νεοχωρίου Δήμου Πρέβεζας (Β Φάση): ,00 ΘΗΣΕΑΣ.

8 2. Ανακύκλωση ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 1. Προμήθεια εξοπλισμού για την Καθαριότητα (Πρέσσα- μικρά αυτοκίνητα, πρέσσα για τις ανάγκες του Ιστορικού Κέντρου- τρίκυκλο μικρό κ.λ.π.) 2. Προμήθεια οικοδομικών υλικών: ,00 ΣΑΤΑ Προμήθεια αδρανών υλικών:20.000,00 ΣΑΤΑ Προμήθεια κάδων καθαριότητας και μικρών επίστυλων κάδων: ,00 ΣΑΤΑ Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού: ,00 ΣΑΤΑ Προμήθεια πινακίδων σήμανσης: ,00 ΣΑΤΑ Μηχανολογικός εξοπλισμός : ,00 ΘΗΣΕΑΣ. ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 1. Πρόγραμμα Αισθητικής αναβάθμισης όψεων κτιρίων 2. Πρόγραμμα <ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ> 3. Μελέτη Πολεοδόμησης και πράξης εφαρμογής στα ΒΛΑΧΙΚΑ: ,00 ΣΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 1. Μελέτη για χάραξη παραλιακής διαδρομής σύνδεσης Παντοκράτορα Μύτικα. 2. Αξιοποίηση- Επανάχρηση κάστρου Παντοκράτορα. 3. Μελέτη ύδρευσης Δήμου Πρέβεζας: ,00 4. Μελέτη ανάπλασης στην θέση <ΝΤΑΜΑΡΙ> Αγίου Θωμά.

9 5. Μελέτη διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ. 6. Μελέτες και πρωτοβουλίες για την ολοκληρωμένη διαχείριση της ευρύτερης περιοχής Αμβρακικού Κόλπου σε σχέση με την προστασία του, την αναβάθμιση και την αξιοποίηση των τοπικά παραγόμενων προιόντων. Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: Η Πρόεδρος Τα Μέλη Ακριβές αντίγραφο Η Πρόεδρος Ζωή Γέρου

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη, 30/01/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2012 Συνοπτική Απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης των τριών Δήμων που συνενώθηκαν: α)άμεσες Απαιτητές Υποχρεώσεις: 2.743.289,09, β) Βραχυχρόνιες Μακροπρόθεσμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015 ΠΡΟΓΡΑΜ ΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015 ΑΞΟΝΑΣ. 1.1.1 ΕΠ 0,00 0,00 ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σ Μ Δ ΤΥ ΘΙΣ Γ 63.342,89 30.7425.19 62.818,99 ΥΠΑΑ&T 61.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΥΛ Ε Δ ΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014 .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 05 ΤΙΤΛΟΣ Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδών 05.700,00.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδων αθλοπαιδιών 05.700,00 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση ηλεκτ/μηχ/κων εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - 18/11/2013 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.966.303 4.527.500 7.438.803 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 Γούρνες, Δεκέμβριος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΓΕΝΙΚΑ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΕΤΗΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2014 ΑΞΟΝΑΣ. ΜΕΟ. 4Η ΟΠΟΠ Μελέτη ανάπλασης ορεινού ογκού Ελικώνα στη θέση 1.1.1 "πέντε πηγάδια" Ι ΙΑ ΜΕΣΑ Σ Μ ΤΥ ΘΙΣ Γ Αποκατάσταση ζηµιών που δηµιουργήθηκαν από 1.1.2 πυρκαγιές στην περιοχή Αγ. Βασιλείου-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2011-2014 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Συγκεντρωτικά ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011-2014 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011-2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (ΕΚ ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Β. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.210-3332733 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 2009 ΦΟΡΕΑΣ :

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

1 Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος) 1 Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος 2 Αναγνώστου Πασχάλης 2 Καρκατζίνος Νικόλαος

1 Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος) 1 Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος 2 Αναγνώστου Πασχάλης 2 Καρκατζίνος Νικόλαος ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 17/06-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 179/2012 Θέμα:«Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

πορεία Ποτέ στην ιστορία της πόλης µας, µέσα σε µία τετραετία δεν θα έχουν γίνει τόσα πολλά µικρά και µεγάλα έργα!

πορεία Ποτέ στην ιστορία της πόλης µας, µέσα σε µία τετραετία δεν θα έχουν γίνει τόσα πολλά µικρά και µεγάλα έργα! ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 πορεία ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ. ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ: Η Κόρινθος αλλάζει όψη! Ποτέ στην ιστορία της πόλης µας, µέσα σε µία τετραετία δεν θα έχουν γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (45%)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (45%) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα Δ. Ακραιφνίας Ν. Βοιωτίας 9 9 0 Αριθμός έργων : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ. (Απόφαση Π.Ε.Π.) /0/, 9η ΠΕΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΙΝΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Χ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ (Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 443 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 443 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΣ1ΩΛΞ-Ε67 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 443 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010.

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Πληθυσμός : 55.983 Περιοχές : Πειραϊκή, Καλλίπολη, Χατζηκυριάκειο, Άγιος Βασίλειος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 23 Φεβρουαρίου 2012 Κοινοτικό Μέγαρο Βορόκληνης Ώρα 16:30 21:30 1 Εισαγωγή Η Συνάντηση της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13 ΑΠΟ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠ. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13 ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ. ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+400 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΘΕΜΑ 7 ο έκτακτο : Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ειδών

Διαβάστε περισσότερα

< Με την αρ. 23/2013 απόφασή του για το θέμα αυτό το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία :

< Με την αρ. 23/2013 απόφασή του για το θέμα αυτό το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 55 η Ιθάκη, σήμερα 29 Μαρτίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÔ ÈÎ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎ Î ÔÛË ÙÔ ÌÔ Ï / Ô Ì ÚÈÔ 2009 / ΔÂ Ô 02 / π ª Δ π øƒ

ÂÚÈÔ ÈÎ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎ Î ÔÛË ÙÔ ÌÔ Ï / Ô Ì ÚÈÔ 2009 / ΔÂ Ô 02 / π ª Δ π øƒ ÂÚÈÔ ÈÎ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎ Î ÔÛË ÙÔ ÌÔ Ï / Ô Ì ÚÈÔ 2009 / ΔÂ Ô 02 / π ª Δ π øƒ ÎÙÂÙ Ì ÓÂ ÂÚÁ Û Â Û ÓÙ ÚËÛË ÛÂ fiï Ù Û ÔÏÂ Ó Î ÓÈÛË ÂÎ ıúˆó ÛÙÔ 6Ô Λ ÎÂÈÔ Î È ÛÙÔ 1Ô Δ Λ apple ÛËÌÔÈ ÂÔÚÙ ÛÌÔ ÁÈ Ù Î ÚfiÓÈ ÂÏÊÔappleÔ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών)

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 9 Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ... 11 Α.1.1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ... 11 α. Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές που

Διαβάστε περισσότερα

Π.. 344/29-12-00 (ΦΕΚ 297 Α ) : Άσκηση του επαγγέλµατος του γεωτεχνικού.

Π.. 344/29-12-00 (ΦΕΚ 297 Α ) : Άσκηση του επαγγέλµατος του γεωτεχνικού. Π.. 344/29-12-00 (ΦΕΚ 297 Α ) : Άσκηση του επαγγέλµατος του γεωτεχνικού. O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. 1. Τις διατάξεις: α) Της παραγράφου 2 του άρθρου 19, των περιπτώσεων α και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 29/28-9-2012 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 261/2012 Ψήφιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Δ/ση Πολεοδομίας Δήμου Βόλου Σεπτέμβριος 2012 Μόσχος Νικόλαος, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Πολυμενίδης

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1 Β.4.10 Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου Προστασία της βιοποικιλότητας Οι προτάσεις προστασίας του περιβάλλοντος του ΡΣΗ έχουν ως κοινή συνισταµένη την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 281/2012 Θέμα 03 : Έγκριση Σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα