Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Εισαγωγή Κατάταξη ακράτειας Σφικτηριακή ανεπάρκεια Ιατρογενής Ιδιοπαθής

2 Σφικτήρας Μέσο τριτηµόριο ουρήθρας Λείες (επιµήκεις και κυκλοτερείς) Γραµµωτές µυικές ίνες (ουρηθρικά και περιουρηθρικά) 2 ειδών Αργής σύσπασηςσπασης Μέσα στο τοίχωµα-πολλά µιτοχόνδρια-αντοχή αντοχή στην κόπωση Λειτουργία :Παθητική εγκράτεια στην ηρεµία Περιουρηθρικά. Γρήγορης και αργής σύσπασης Γρήγορης σύσπασης Περιέχουν πολύ γλυκογόνο. Εύκολη κόπωση Λειτουργία : Εγκράτεια στην προσπάθεια.

3 Νεύρωση Σωµατικά Ι2,Ι3, 3,Ι4 κοντά στο αιδοιικοό αλλά σαφώς διαφορετικό. (Tanagho et al 1997) Πορεύεται µεταξύ κόλπου και πυελικής περιτονίας και νευρώνει πυελικό έδαφος και έξω σφικτήρα Aυτόνοµα νεύρα (Συµπαθητικά κυρίως και παρασυµπαθητικά). Αιδοιικό και πυελικό νεύρο

4 ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΝΕΥΡΑ ΣΤΟΝ ΣΦΙΚΤΗΡΑ Συµπαθητικά (πυελικό νεύρο) κυστικός αυχένας και σφικτήρας σύσπαση (α - adrenergic) Σωµατικά Σύσπαση του πυελικού εδάφους και του γραµµωτού έξω σφικτήρα

5 Η πλήρης εγκράτεια σε όλες τιs συνθήκες προυποθέτει Ενδοουρηθρική πίεση>ενδοκυστική ενδοκυστική πίεση 1.Υγειής σφικτηριακός µηχανισµός 2. Επαρκής υποστήριξη. Υγιής ιστολογία πυελικού εδάφους Απουσία συστηµατικών η τοπικών νευρολογικών νόσων Φυσιολογικός µηχανισµός ούρησης Ανεπαρκής υποστήριξη Ακράτεια προσπάθειας 1ου η 2ου τύπου

6 Επαρκής υποστήριξη µε ανεπαρκή πίεση συγκλείσεως Παθολογία Ακράτεια 3ου τύπου η ανεπάρκεια του ίδιου σφικτήρα.

7 Καταστροφή του σφικτήρα Αιτίες Είτε ανατοµικά µε χειρουργικούς χειρισµούς Είτε µε απονεύρωση από χειρουργικούς χειρισµούς (παρασκευή κοντά στην πυελική περιτονία, από περιφερική νευρολογική βλάβη, η απο ακτινοθεραπεία)

8 Με τα παραπάνω ο σφικτήρας χάνει την ελαστικότητα και την ικανότητα υδατοστεγούς σύγκλεισης και γίνεται ανενεργός σωλήνας

9 Έλεγχος και διάγνωση της σφικτηριακής ανεπάρκειας Ιστορικό Προηγηθείσες αποτυχηµένες επεµβάσεις Ιστορικό µε νευροπάθειες (εκφύλιση περιφερικών νεύρων) Αναφερόµενη µεγάλη η συνεχής απώλεια ούρων ( χρήση µεγάλων σερβιετών)

10 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Μεγάλη συνεχής απώλεια µε την παραµικρή αλλαγή θέσης. Συνήθως σκληρή ουρήθρα ακίνητη στην προσπάθεια

11 Η κατεξοχήν διαγνωστική εξέταση Ουροδυναµικός έλεγχος ΟΥΡΗΘΡΟΠΡΟΦΙΛΟΜΕΤΡΙΑ Mέγιστη πίεση συγκλείσεως.(.(φτ >30 εκ Η2Ο) Μειονεκτήµατα : Μετρά κυρίως το περιουρηθρικό τµήµα του σφικτήρα

12 Ακράτεια ούρων από σφικτηριακή ανεπάρκεια- ντιµετώπιση Αναγκαιότητα : Η καθιέρωση ενός τεστ που να µετρά αξιόπιστα την αντίσταση της ουρήθρας δηλαδή του σφικτηριακού µηχανισµού στην αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης. Πρακτικά η ανάγκη προσδιορισµού των ασθενών µε ακράτεια ΙΙΙ τύπου που θέλουν ειδική αντιµετώπηση

13 Ακράτεια ούρων από σφικτηριακή ανεπάρκεια- ντιµετώπιση Προσδιορίστηκε σαν κοιλιακή πίεση διαφυγής (abdominal leak point pressure valsalva leak point pressure ALPP,VLPP ) η χαµηλότερη ενδοκυστική πίεση κατά την οποία έχουµε απώλεια ούρων µε βαθµιαία αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης µε δοκιµασία valsalva, απουσία οποιασδήποτε συστολής του εξωστήρα.

14 Ακράτεια ούρων από σφικτηριακή ανεπάρκεια- ντιµετώπιση ΤΕΧΝΙΚΗ Στα πλαίσια της κυστεοµανοµέτρησης Προσεκτικό ιστορικό κλινική εξέταση (και αδρή νευρολογική) του πυελικού εδάφους σε ύπτια και όρθια θέση Ούρηση Καθετηριασµός µε καθετήρα 8Fr -µέτρηση υπολείµµατος Μηδενισµός µετατροπέων στην ατµοσφαιρική πίεση στο ύψος της ηβικής σύµφυσης µε τον ασθενή ύπτιο Πλήρωση της κύστης µε ορό µε ρυθµό 60 ml/min min µέχρι 200 κ εκ. σε θερµοκρασία 37 o C. **Αρχικά (πιθανόν και σήµερα να χρειάζεται σε ωρισµένες περιπτώσεις) η πίεση διαφυγής µετρούνταν υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο και η κύστη γέµιζε µε σκιαγραφικό.

15 Ακράτεια ούρων από σφικτηριακή ανεπάρκεια- ντιµετώπιση

16 Ακράτεια ούρων από σφικτηριακή ανεπάρκεια- ντιµετώπιση Σε γυναίκες χωρίς πρόπτωση των πυελικών οργάνων µια χαµηλή κοιλιακή πίεση διαφυγής <60 Η2Ο υποδεικνύει ανεπάρκεια του σφικτηριακού µηχανισµού. Οι περισσότεροι από τους ασθενείς αυτούς έχουν ακράτεια προσπάθειας grade III τύπου III. Πίεση διαφυγής >90 Η2Ο σχετίζεται µε υπερκινητικότητα της ουρήθρας και ακράτεια τύπου ΙΙ. *Στο διάστηµα Η2Ο υπάρχουν ασθενείς και από τα δυο γκρουπ και πιθανά µικτές ακράτειες (υπερκινητικότητα και σφικτηριακή ανεπάρκεια.)

17 Ακράτεια ούρων από σφικτηριακή ανεπάρκεια- ντιµετώπιση Ο McGuire και συν χρησιµοποιώντας το τεστ βρήκαν ότι 76% των γυναικών µε πίεση διαφυγής <60 εκ Η2Ο είχαν ακράτεια ΙΙΙ τύπου ενώ σε περίπτωση ακράτειας τύπου ΙΙ αυτή ηταν >90 εκ Η2Ο. Η σηµασία της κατάταξης είναι µεγάλη. Ασθενείς µε πίεση διαφυγής >90 εκ Η2Ο αντιµετωπίζονται επιτυχώς µε επεµβάσεις ανάρτησης ενώ ασθενείς µε σφικτηριακή ανεπάρκεια (Πίεση διαφυγής <60 Η2Ο) αντιµετωπίζονται καλύτερα µε επεµβάσεις µε χρήση ταινιών ανάρτησης, τεχνητό σφικτήρα η ενέσιµες ουσίες περιουρηθρικά. Στο group Η2Ο αντιµετωπίζονται καλύτερα µε χρήση ταινιών ανάρτησης αν και οι κλασικές τεχνικές ανάρτησης είναι συνήθως αποτελεσµατικές.

18 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Ελλειψη standard του τεστ απο την ICS? Παρουσία & µέγεθος καθετήρα (ALPP ανάλογη του µεγέθους ) Ποσότητα πλήρωσης (ALPP αντιστρόφως ανάλογη της ποσότητας) Κυστεοκήλη (genital prolapse γενικά)

19 Ακράτεια ούρων από σφικτηριακή ανεπάρκεια- ντιµετώπιση...περιορισμοι ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Συνέχεια Μερικοί ασθενείς µε ακράτεια ΙΙΙ τύπου εκούσια η ακούσια κατά την διάρκεια της εξέτασης αυξάνουν την πίεση διαφυγής µε σύσπαση του γραµµωτού έξω σφικτήρα. Σε κάθε περίπτωση η χαµηλή πίεση διαφυγής έχει µεγαλύτερη διαγνωστική αξία από την υψηλή Επίσης σε περιπτώσεις γρήγορου βήχα απαιτείται προσοχή σε συνδυασµό µε κατάλληλο εξοπλισµό για να µην γίνει υπερεκτίµηση της πίεσης διαφυγής.

20 Ακράτεια ούρων από σφικτηριακή ανεπάρκεια- ντιµετώπιση...περιορισμοι ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Συνέχεια Η ΚΠ δεν µπορεί να µετρηθεί αξιόπιστα σε περιπτώσεις υπερδραστήριου εξωστήρα η σε χαµηλή διατασιµότητα του εξωστήρα Πρόβληµα επίσης παρουσιάζεται µερικές φορές µε την φυσική ικανότητα του εξεταζόµενου να δηµιουργήσει την πίεση που χρειάζεται για να ολοκληρώσει το τεστ

21 Αντιµετώπιση Εγχειρήσεις µε ταινίες Σκοπός Στήριξη και σύγκλειση της ουρήθρας Υλικά Αυτόλογα απονεύρωση ορθού κοιλιακού Πτωµατική Fascia lata Συνθετικά υλικά και TVT

22

23

24 »Τεχνική κλασική

25 Το TVT από µόνο του παριστά µια ταινία που µπαίνει χωρίς τάση στο µέσον της ουρήθρας. (οι άλλες ταινίες τοποθετούνται στον αυχένα της κύστης) Νεώτερα αποτελέσµατα µε χρήση τάσης δίνουν στο TVT αποτελεσµατικότητα ίδια µε των άλλων ταινιών

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Εγχειρήσεις µε ταινίες Υψηλή αποτελεσµατικότητα Εγχειρητικά διλήµατα Πόσο σφιχτά η χαλαρά θα αφήσουµε την ταινία Μετεγχειρητικές συνέπειες Αµεσα: υσκολία στην ούρηση-επίσχεση Μακροχρόνια : Πιθανή διάβρωση της ουρήθρας απο την ταινία Αποτελεσµατικότητα 90%

37 Τοποθέτηση τεχνητού σφικτήρα (AUS) υπό προϋποθέσεις Scot et al 1973 Υψηλή αποτελεσµατικότητα. (65-95% Mundy 1993) Μετεγχειρητικές συνέπειες Πιθανή επιµόλυνση Μηχανική αστοχία ιάβρωση της ουρήθρας Μη ανοχή από τον ασθενή

38

39

40 Ενέσιµα διογκωτικά υλικά. Τεφλόν Κολαγόνο Λίπος Μικροσφαιρίδια σιλικόνης 2-3 συνεδρίες Αποτέλεσµατα Βελτίωση % Ιαση 15%

41

42

43 Η σφικτηριακή ανεπάρκεια είναι µια δυσάρεστη κατάσταση για ασθενή και πρόκληση για τον ειδικό. Με την γνώση και την πείρα σήµερα µπορούµε να βοηθήσουµε σηµαντικά και τούς ασθενείς αυτούς.

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ αααααααα ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΥΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΛΑΜΑΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ Β ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2008-2009 Αριθµ.2387 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΥΕΛΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ.

ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΥΕΛΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΥΕΛΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ. Η δομή και λειτουργία της κύστεως και του πυελικού εδάφους είναι στενά συνδεδεμένες. Μαζί είναι υπεύθυνες για την

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια. Τύποι ακράτειας

Ακράτεια. Τύποι ακράτειας Ακράτεια στις γυναίκες Υπερδραστήρια κύστη Κυστεοκολπικό συρίγγιο Κυστεομητρικό συρίγγιο Ουρητηροκολπικό συρίγγιο Ουρηθροκολπικό συρίγγιο Πρόπτωσης πυελικών οργάνων: Κυστεοκήλη Ορθοκήλη Εντεροκήλη Κολποκήλη

Διαβάστε περισσότερα

15. ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ

15. ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Η ακράτεια ούρων επηρεάζει το 10-70% του γυναικείου πληθυσμού και φτάνει στο 50% των ηλικιωμένων γυναικών. Η επίπτωση της ακράτειας φαίνεται να αυξάνεται με την πάροδο της ηλικίας.

Διαβάστε περισσότερα

15λεπτη Προετοιμασία του φοιτητή για την παρακολούθηση του μαθήματος νευροουρολογίας, γυναικολογικής ουρολογίας και ακράτειας ούρων.

15λεπτη Προετοιμασία του φοιτητή για την παρακολούθηση του μαθήματος νευροουρολογίας, γυναικολογικής ουρολογίας και ακράτειας ούρων. 15λεπτη Προετοιμασία του φοιτητή για την παρακολούθηση του μαθήματος νευροουρολογίας, γυναικολογικής ουρολογίας και ακράτειας ούρων. Η ουροδόχος κύστη δεν είναι απλά μία κοιλότητα η οποία γεμίζει απλά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ» Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΜΥΩΝ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές & έννοιες. της ακράτειας και νευρογενούς κύστης. Ορισμός. Επιδημιολογία ακράτειας ούρων στην Ελλάδα

Βασικές αρχές & έννοιες. της ακράτειας και νευρογενούς κύστης. Ορισμός. Επιδημιολογία ακράτειας ούρων στην Ελλάδα Βασικές αρχές & έννοιες Ορισμός της ακράτειας και νευρογενούς κύστης Δρ. Ιωάννης Ελ. Διονυσιώτης Φυσίατρος-Ιατρός Αποκατάστασης Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΙΠΟΝΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΗ ΚΥΣΤΕΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΙΠΟΝΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΗ ΚΥΣΤΕΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ Β ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ Α.Π.Θ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2008 2009 ΑΡΙΘΜΟΣ : 1986 Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΙΠΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ (Ενημέρωση κειμένου Μάρτιος 2009) A. Schröder, P. Abrams (Co-Chairman), K.-E. Andersson, W. Artibani, C.R. Chapple, M.J. Drake, C. Hampel, A. Neisius, A. Tubaro,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΥΡΟΓΕΝΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΥΡΟΓΕΝΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΥΡΟΓΕΝΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (Ενημέρωση κειμένου Μάρτιος 2009) M. Stöhrer (chairman), B. Blok, D. Castro-Diaz, E. Chartier- Kastler, P. Denys, G. Kramer,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ. Ορισμός. Συμπτώματα

ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ. Ορισμός. Συμπτώματα Ορισμός Συμπτώματα Αίτια Παράγοντες κινδύνου Επιπλοκές Προετοιμασία για το ραντεβού Εξετάσεις και διάγνωση Θεραπεία Τρόπος ζωής και λήψη μέτρων Εναλλακτική ιατρική Αντιμετώπιση και υποστήριξη Πρόληψη Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Εισηγήτρια :ΖΑΓΚΟΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ Φοιτήτριες: ΤΖΙΒΛΙΚΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΣΕΡΠΕΛΗ ΑθΗΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΣΤΗΡΑ ΜΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΚΥΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΣΤΗΡΑ ΜΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΚΥΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ. ΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2009-2010 ΑΡΙΘΜ.:2554 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΣΤΗΡΑ ΜΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Οσφυαλγία κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης και ο ρόλος του νοσηλευτή στην αντιµετώπισή της»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Οσφυαλγία κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης και ο ρόλος του νοσηλευτή στην αντιµετώπισή της» Α.Τ.Ε.Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Οσφυαλγία κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης και ο ρόλος του νοσηλευτή στην αντιµετώπισή της» ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΓΛΕΖΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΑΣΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Ε αγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Νοσηλευτικής. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Ε αγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Νοσηλευτικής. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Ε αγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Νοσηλευτικής Πτυχιακή Εργασία «ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞEΩΝ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το βιβλιάριο έχει γραφτεί µε σκοπό να σας δώσει κάποιες σηµαντικές πληροφορίες ώστε να κατανοήσετε ευκολότερα τι ακριβώς είναι ο καρκίνος του προστάτη.

Διαβάστε περισσότερα

καλοήθων παθήσεων στον άνδρα

καλοήθων παθήσεων στον άνδρα ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ Ρομποτική αντιμετώπιση καλοήθων παθήσεων του προστάτη & της ουροδόχου κύστης στον άνδρα Βασίλης Πουλάκης MD, PhD, FEBU Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος Διδάκτωρ Παν/μίου Giessen,

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή

Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή O Δ H Γ O Σ Γ I A T O N A Σ Θ E N H Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή Ελάχιστα τραυματική και πλήρως αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη Βασίλης Πουλάκης MD, FEBU Χειρουργός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Εκπαίδευσης των μυών του Πυελικού Εδάφους. στην θεραπεία της Ακράτειας κατά την προσπάθεια

Ο ρόλος της Εκπαίδευσης των μυών του Πυελικού Εδάφους. στην θεραπεία της Ακράτειας κατά την προσπάθεια 1 Περιοδικό: Φυσικοθεραπεία, Τόμος 8, Τεύχος 4, 2005, 213-220. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ο ρόλος της Εκπαίδευσης των μυών του Πυελικού Εδάφους στην θεραπεία της Ακράτειας κατά την προσπάθεια 1) Ελένη Κωνσταντινίδου Φυσικοθεραπεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...σελ. 5. Ευχαριστίες...σελ. 5

Περιεχόμενα. Πρόλογος...σελ. 5. Ευχαριστίες...σελ. 5 Περιεχόμενα Πρόλογος...σελ. 5 Ευχαριστίες...σελ. 5 1. Εισαγωγή και ορισμοί...σελ. 6 1.1. Παραπληγία...σελ. 6 1.2. Ανατομικά στοιχεία της σπονδυλικής στήλης...σελ. 7 1.3. Ανατομικά στοιχεία του νωτιαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΣΧΟΛΗ:Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ:ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΣΑΝΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΑΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΚΥΤΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 Αφιερώνεται Σε όλους τους ογκολογικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟ ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΜΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ

ΑΙΜΟ ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΜΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ Β ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΉΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Β. ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ: 2007-2008 ΑΡΙΘΜ.: 1987

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ Φυσικοθεραπεία στη γυναικολογία & μαιευτική Ευδοκία Μπίλλη PhD MSc MCSP MMACP Επ. Καθηγήτρια, Τμήματος Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας Φυσικοθεραπεία στη Μαιευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΖΑΓΚΟΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΝΤΑΦΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΡΣΑΜΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλοκές Τοποπεριοχικής Αναισθησίας

Επιπλοκές Τοποπεριοχικής Αναισθησίας ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 65 Επιπλοκές Τοποπεριοχικής Αναισθησίας Ν.ΓΟΡΓΙΑΣ Η αντικειμενική προσέγγιση του θέματος των επιπλοκών της περιοχικής αναισθησίας παρουσιάζει δυσκολίες για

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι ο προστάτης; ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Ο προστάτης είναι ένα συµπαγές όργανο και συγκεκριµένα ένας αδένας, ο οποίος έχει το µέγεθος και το σχήµα κάστανου και βρίσκεται µπροστά από το ορθό και σε στενή

Διαβάστε περισσότερα