4-6 Ιουνίου µ.µ. πρ.στρατόπεδο Κόδρα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4-6 Ιουνίου 2010 6-10µ.µ. πρ.στρατόπεδο Κόδρα"

Transcript

1 4-6 Ιουνίου µ.µ. πρ.στρατόπεδο Κόδρα

2 Παραθινούπολη 2010 IOIKHTIKO YMBOY IO.O..K. Úfi ÚÔ : IˆÛËÊ Ë Iˆ ÓÓË AÓÙÈ Úfi ÚÔ : B ÈfiÏÔ NÈÎfiÏ Ô Ú ÌÌ Ù : Z ÚÈ Ë NÈÎfiÏ Ô M ÏË: ı Ó ÛÈ Ë ÛÛ, AÌ Ù Ë ÂÒÚÁÈÔ, AÓÙˆÓÔ Ë-Iˆ ÓÓ Ô OÏ Ì, ÊÂÓÙÔ Ï Ë Ó ÛÙ ÛÈÔ, µ ÛÈÌ fiûë ŒÊË, ÎÂÛÔ ÏË ÕÁÁÂÏÔ, ªÔ ÚÙÈ Ë B Û ÏÂÈÔ, Ô Ô ÏÔ ÏÂÔÓÒÚ, ıâô ÔÛ Ô Ï ÓË, Ï Ô -µ ÛÈÏÂÈ Ô ª Ú, à ٠ËΈÛÙ - ÛÔ ÏÎ ª Ú KA ITEXNIKO IEY YNTH K ÓÙ ÂÒÚÁÈÔ Ò Î È Î ÚfiÓÈ ÛÙÔ ÚÒËÓ ÛÙÚ Ùfi Â Ô ª ΠÔÓÔÌ Ô fi Ú, Ô ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÚÁ ÓÈÛÌfi ÙÔ ÌÔ Ï Ì ÚÈ Î ıè ÚˆÛÂ Ó ÚˆÙÔ ÔÚÈ Îfi ıâûìfi Ì ڈ٠ÁˆÓÈÛÙ Ù È È, ÙËÓ «Ú ıèóô ÔÏË». ÚfiÎÂÈÙ È ÁÈ ÙË ËÌÈÔ ÚÁ ÌÈ ÔÓÂÈÚÈÎ fiïë fi Ô ÓÂÙ È Ë Ó ÙfiÙËÙ ÛÙÔ È Ó Ó Ù ÍÂÈ ÙË ËÌÈÔ ÚÁÈÎ ÙÔ Ê ÓÙ Û, Ó ÍÂÈ ÔÌ ÈÎ, Ó ÓÔ ÍÂÈ Ú ı Ú ÛÙË ÁÓÒÛË, Ó ÁˆÁËıÂ Î È ÙÔ ÈÔ Ô ÛÈ ÛÙÈÎfi Ó ÍÂÊ ÁÂÈ fi ÙË ÌÔÓ ÍÈ ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË. Ù Ë ÈÔÚÁ ÓˆÛË ÛÙÈ Ì ÚÂ Ì ÂÈ È È ÙÂÚË Ú ÙËÙ ÈfiÙÈ Â Ó È ÌÈ fi ÛË ÂÏ Î È Ú, ÓÙËÛË ÛÙË ÛÎÔÏË Ú ÁÌ ÙÈÎfiÙËÙ ÙÔ Û ÌÂÚ Ô ÈÒÓÔ Ì fiïôè Ì, ÎfiÌË Î È Ù È È Ì. ÙËÓ Ú ıèóô ÔÏË, Ì ÙË Û ÏÏÔÁÈÎ ÚÔÛ ıâè ÙÔ ÌÔ Ï Ì ÚÈ Î È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÊÔÚ ˆÓ Î ıò Î È ÌË Î ÂÚÓËÙÈÎÒÓ Î È ÂıÂÏÔÓÙÈÎÒÓ ÔÚÁ ÓÒÛˆÓ, ÛÙ ÓÂÙ È Ë fiïë ÙÔ È ÓÈ ÈÔ, ÙË ÁÓÒÛË Î È ÙË ÂÏ ıâúë ÎÊÚ ÛË ÙÔ È ÈÔ Ì Û fi ÌÈ ÛÂÈÚ Ú ÛÙËÚÈÔÙ ÙˆÓ Ô ÎÔ Ì Ô Ó ÛÙÔ ıâ ÏÏ Î È Î ÈÓÔÙÔÌÔ Ó ÚÔÛ Ï ÔÓÙ ÛÙÔ ÚÈÔ. Û ÌÌÂÙÔ ÛÙ Û ÏÏÔÁÈÎ ÚÒÌÂÓ Î È ÛÙÈ Î ÏÏÈÙ ÓÈÎ ÂÎ ËÏÒÛÂÈ ÔÙÂÏÔ Ó ÛÙÔÈ Â ËÌÈÔ ÚÁÈÎ ÎÊÚ ÛË Î È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ Ô ËÛË ÙÔ È ÈÔ Î ıò ÁÂÓÓÔ Ó Ó Â ÂÈÎfiÓ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ, ÚÔ ÌÂÓÂ Î È ÙÚ ÊÂÚ ÛÙÔ ÍÂÎ ÓËÌ ÙË ˆ ÙÔ, Ú Î Ù ı ÎË ÁÈ ÙÔ Ì ÏÏÔÓ ÙÔ. ÂÔ fiûë ª ÎÔÁÏ Ë Ì Ú Ô K Ï Ì ÚÈ IOP ANø H - APA ø H & KA ITEXNIKH E IME EIA KOMNHNøN 60, T.K , KA AMAPIA, E /NIKH TH.: , , FAX: ñ Î ÚfiÓÈ ËÌÈÔ ÚÁÈÎ ÔÚÂ Û Ì ÏËÚÒÓÂÈ Ê ÙÔ Ô ıâûìfi ÙË «Ú ıèóô ÔÏË», ÙÔ ÌÔÓ ÈÎÔ ÛÙË µfiúâè ÏÏ ºÂÛÙÈ Ï, ÙÔ Ô Ô Ô Â ı ÓÂÙ È Î È ÂÈ ÚˆÙ ÁˆÓÈÛÙ ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ Ù È È Û ÔÏÈÎ Î È ÚÔÛ ÔÏÈÎ ËÏÈÎ. ÙË È ÚÎÂÈ Ù ÙË ÂÎ ÂÙ Ë «Ú ıèóô ÔÏË» ÌÂÁ ψÛÂ, ÂÌ ÏÔ Ù ÛÙËÎÂ, Î Ù ÍÈÒıËΠÛÙË Û Ó ËÛË È ÈÒÓ Î È ÁÔÓ ˆÓ. fi Ú ÙË 1 πô Ó Ô ˆ ÚÈ Î 6 πô Ó Ô ÙÔ ÚÒËÓ ÛÙÚ Ùfi Â Ô ª ΠÔÓÔÌ Ô fi Ú ı ÌÂÙ ÌÔÚʈıÂ Î È ÏÈ Û ÌÈ Ì ÁÈÎ fiïë, Û ÌÈ ÌÔÓ ÈÎ Ú Ì ıô ÔÏË. ÃÈÏÈ Â È È Ì Û fi ÚˆÙfiÙ Â ÂÎ È Â ÙÈÎ Î È Î ÏÏÈÙ ÓÈÎ Ú ÛÂÈ,  ÈÏÂÁÌ Ó Ì ËÏ ÂÎ È Â ÙÈÎ ÎÚÈÙ ÚÈ, Ô Ó ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó Î ÏÏÈÂÚÁ ÛÔ Ó ÙÈ ÂÍÈfiÙËÙÂ, Ó ÈÂ Ú ÓÔ Ó ÙÔ ÔÚ ÔÓÙÂ ÙˆÓ ÁÓÒÛÂÒÓ ÙÔ, Ó Ó Ù ÍÔ Ó ÙË Ê ÓÙ Û Î È ÙËÓ ÈÛıËÙÈÎ ÙÔ, Ó Ó ËÙ ÛÔ Ó Ó Â ÌÔÚÊ ÎÊÚ ÛË Î È ËÌÈÔ ÚÁ. È È È Ô Ó ÁÈ È Ó È, ÁÈ Ú ÛË, ÁÈ Û ÌÌÂÙÔ. Ÿ,ÙÈ ËÏ ÙÔ ÚÔÛÊ ÚÂÈ Î ıâ ÚfiÓÔ Ë «Ú ıèóô ÔÏË» Ë Ô Ô Ê ÙÔ Â Ó È ÊÈÂÚˆÌ ÓË ÛÙ Î ÚfiÓÈ È ÈÎ ÎÊÚ ÛË Î È ËÌÈÔ ÚÁ. È È ı ÌËı ÙÂ, ı ÂÚ ÛÔ Ì ÚÔ E Ú È Û Ù Ô Ì Â ÙÔ Û ÓÈ ÈÔÎÙ Ù ÙÔ ÒÚÔ ÙÔ ÚÒËÓ ÛÙÚ ÙÔ Ô M Î/ Ô Kfi Ú ÁÈ ÙËÓ Â ÁÂÓÈÎ Ú ÒÚËÛË ÙˆÓ È ÈÔÎÙËÛÈÒÓ ÙÔ ÁÈ ÙÈ ÂÎ ËÏÒÛÂÈ Ì. Iˆ ÓÓË ÈˆÛËÊ Ë Úfi ÚÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ OÚÁ ÓÈÛÌÔ ÌÔ K Ï Ì ÚÈ

3 Σχεδία στην πόλη Κέντρο ιάδοσης Επιστηµών & Μουσείο Tεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΟΣ Ολυµπιακό Μουσείο Σώµα Ελλήνων ΠροσκόπωνΤοπική Εφορεία Καλαµαριάς Εργαστήρι Χειροτεχνίας «Αχτένιστα πινέλα» Εργαστήρι Tσίρκου «Eyetrick» Εθελοντική Εργασία Θεσσαλονίκης Τµήµα Σκίτσου & Κόµικς ΠΟ Κ PRAKSIS Παιδικό Μουσείο Οικολογικές Κατασκευές Εργαστήρι Tσίρκου «Eyetrick» Μακεδονικό Μουσείο Τµήµα Χειροτεχνίας ΠΟ Κ Παιδικές Εργαστήριο Βιβλιοθήκες Ξυλογλυπτικής ΠΟ Κ Άγριο Ξύλο Tελλόγλειο Ίδρυµα Τεχνών Μουσείο Φωτογραφίας Καλλιστώ 2 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 3

4 παρασκευή 4 IOYNIOY 6-10 µ.µ. π 6-9 µ.µ.: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ «Τι έκρυψε ο Φιλόλαος;» από το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης «Παραολυµπιακοί αγώνες, µαθαίνουµε τις οµοιότητες, βιώνουµε τη διαφορά» από το Ολυµπιακό Μουσείο Θεσ/νίκης «Ένα µανταλάκι που έγινε πεταλούδα» από το Τελλόγλειο Ίδρυµα Τεχνών Α.Π.Θ. «Μαγεία της επιστήµης» από το Κέντρο Διάδοσης Επιστηµών & Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ «Εργαστήριο κατασκευής Camera Obscura» από το Μουσείο Φωτογραφίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ, ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ «Ένα ενθύµιο από την Παραθινούπολη» από το Τµήµα Χειροτεχνίας Π.Ο.Δ.Κ. «Όταν τα καρτούν επαναστατούν!» από το Τµήµα Κόµικ και Σκίτσου του Π.Ο.Δ.Κ. «Εργαστήρι Χειροτεχνίας» από το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων-Τοπική Εφορεία Καλαµαριάς πã π Δηµιουργική γωνιά παιχνιδιού για τα πολύ µικρά παιδιά (ως 5 ετών) ƒøª ÛÙËÓ π 7:30 µ.µ.: «Οι πειρατές ξανάρχονται!» πρωτότυπα πειρατικά κινητικά παιχνίδια από την οµάδα LALALAND π 6-9 µ.µ.: Διαδραστικά παιχνίδια από το σώµα Ελλήνων Προσκόπων-Τοπική Εφορεία Καλαµαριάς 8:00 µ.µ.: «Του παππού τα παραµύθια» παράσταση Μαριονέτας από την οµάδα Κουκλοθέατρου "Νευρόσπαστον" ƒπ 9:00 µ.µ.: «Παραµύθι χωρίς όνοµα» θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ελένης Δηµοπούλου από την Πειραµατική Σκηνή Τέχνης «Περνώντας τα σύνορα στις άκρες του κόσµου» από την Εθελοντική Εργασία Θεσ/νίκης «Έκφρασις και PRAKSIS» από την PRAKSIS «Ελάτε να γίνουµε αρκουδίτσες και λύκοι!» από την Περιβαλλοντική Οργάνωση "Καλλιστώ" «Πετάξτε µαζί µας» από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία «Ένας κόσµος µε τα δικά µας χρώµατα» από την "Σχεδία στην πόλη" «Το χω για κακό να µην έχω µυστικό!» από την Καλλιτεχνική οµάδα "Αχτένιστα πινέλα" «Μικροί ζογκλέρ - µικροί ακροβάτες» εργαστήρι Τσίρκου από τους "Eyetrick" (Ουγγαρία, Μεξικό) 4 5

5 σάββατο 5 IOYNIOY 6-10 µ.µ. 6 π 6-9 µ.µ.: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ «Παραολυµπιακοί αγώνες, µαθαίνουµε τις οµοιότητες, βιώνουµε τη διαφορά» από το Ολυµπιακό Μουσείο Θεσ/νίκης «Δεν πετάω τίποτα, κατασκευάζω Μobile» από το Τελλόγλειο Ίδρυµα Τεχνών Α.Π.Θ. «Μαγεία της επιστήµης» από το Κέντρο Διάδοσης Επιστηµών & Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ «Εργαστήριο κατασκευής Camera Obscura» από το Μουσείο Φωτογραφίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ, ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ «Όταν τα καρτούν επαναστατούν!» από το Τµήµα Κόµικ και Σκίτσου του Π.Ο.Δ.Κ. «Ψάρια της Μεσογείου» από τις Βιβλιοθήκες του Π.Ο.Δ.Κ. «Εργαστήρι Χειροτεχνίας» από το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων-Τοπική Εφορεία Καλαµαριάς «Βλέπω τον κόσµο µέσα από τα δικά µου γυαλιά» από το Παιδικό Μουσείο Θεσ/νίκης «Περνώντας τα σύνορα στις άκρες του κόσµου» από την Εθελοντική Εργασία Θεσ/νίκης «Ελάτε να γίνουµε αρκουδίτσες και λύκοι!» από την Περιβαλλοντική Οργάνωση "Καλλιστώ" «Πετάξτε µαζί µας» από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία «Ένας κόσµος µε τα δικά µας χρώµατα» από την "Σχεδία στην πόλη" «Οικολογικές κατασκευές» από το "Χαρούµενο καλαµπόκι" «Το χω για κακό να µην έχω µυστικό!» από την Καλλιτεχνική οµάδα "Αχτένιστα πινέλα" «Mobile µε ξύλο και φυσικά υλικά» από το εργαστήριο ξυλογλυπτικής «Άγριο Ξύλο» πã π Δηµιουργική γωνιά παιχνιδιού για τα πολύ µικρά παιδιά (ως 5 ετών) ƒøª ÛÙËÓ π 7:30 µ.µ.: «Εκπλήξεις» µε κλόουν και µίµους 8:00 µ.µ.: «Παίζεις µε τη φωτιά;» δρώµενο µε φωτιές και ακροβατικά από τους "EyeTrick" (Ουγγαρία, Μεξικό) π 6-9 µ.µ.: Διαδραστικά παιχνίδια από το σώµα Ελλήνων Προσκόπων-Τοπική Εφορεία Καλαµαριάς 7:00 µ.µ. «Στα σύννεφα πετώ!», µουσικές και τραγούδια από τη Μπαντίνα και την Παιδική Χορωδία του Π.Ο.Δ.Κ. 7:30 µ.µ. «Το έργο τέχνης είµαι εγώ!» Διαδραστική Περφόρµανς µε ένα εναλλακτικό κυνήγι θησαυρού, µια πρόταση του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης µε την εικαστικό Αγγελική Αυγητίδου και φοιτητές του Τµήµατος Εικαστικών & Εφαρµοσµένων Τεχνών του Παν. Δυτ. Μακεδονίας 8:15 µ.µ. «Η λυγερή και το πουλί το αηδόνι» αφήγηση λαϊκών παραµυθιών µε τη συνοδεία ζωντανής µουσικής από την Ανθή Θάνου και τον Παναγιώτη Κούλελη ƒπ 9:00 µ.µ.: «Παιχνίδια µε το Σαρλώ» πρωτότυπη διαδραστική παράσταση από το "Κρουστόφωνο" 10:00 µ.µ. «Τα παιδιά που µεγάλωσαν!!» µια µουσική βραδιά αφιερωµένη στους εµψυχωτές, παιδαγωγούς και καλλιτέχνες των 10 χρόνων της Παραθινούπολης 7

6 κυριακή 6 IOYNIOY 6-10 µ.µ. π 6-9 µ.µ.: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ «Παραολυµπιακοί αγώνες, µαθαίνουµε τις οµοιότητες, βιώνουµε τη διαφορά» από το Ολυµπιακό Μουσείο Θεσ/νίκης «Μαγεία της επιστήµης» από το Κέντρο Διάδοσης Επιστηµών & Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ «Εργαστήριο κατασκευής Camera Obscura» από το Μουσείο Φωτογραφίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ, ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ «Ένα ενθύµιο από την Παραθινούπολη» από το Τµήµα Χειροτεχνίας Π.Ο.Δ.Κ. «Όταν τα καρτούν επαναστατούν!» από το Τµήµα Κόµικ και Σκίτσου του Π.Ο.Δ.Κ. «Ψάρια της Μεσογείου» από τις Βιβλιοθήκες του Π.Ο.Δ.Κ. «Εργαστήρι Χειροτεχνίας» από το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων-Τοπική Εφορεία Καλαµαριάς «Βλέπω τον κόσµο µέσα από τα δικά µου γυαλιά» από το Παιδικό Μουσείο Θεσ/νίκης «Περνώντας τα σύνορα στις άκρες του κόσµου» από την Εθελοντική Εργασία Θεσ/νίκης «Ελάτε να γίνουµε αρκουδίτσες και λύκοι!» από την Περιβαλλοντική Οργάνωση "Καλλιστώ" «Πετάξτε µαζί µας» από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία πã π Δηµιουργική γωνιά παιχνιδιού για τα πολύ µικρά παιδιά (ως 5 ετών) ƒøª ÛÙËÓ π 7:00 µ.µ.: «Μεταµορφωνόµαστε!!» µε θεατρικό µακιγιάζ σε πολλές γωνιές της πλατείας από τα "Ανεµοσκορπίσµατα" 8:00 µ.µ.: «Gazon!» Κωµική παράσταση Τσίρκου για µικρούς και µεγάλους µε τους "Equipoize" π 7:00 µ.µ. «Το παιδί κι ο λύκος» παράσταση κουκλοθέατρου από τον Κουκλοθίασο "Νύστα" 8:00 µ.µ. «Ταξίδι στη µουσική» από την Παιδική - Νεανική Ορχήστρα Δήµου Μίκρας ƒπ 9:00 µ.µ.: «Η Σολοµώντεια λύση» του Γιάννη Καλαϊτζόπουλου, βασισµένη στο κινέζικο έργο του 13ου µ.χ.αι. "ο Κύκλος µε την Κιµωλία", θεατρική παράσταση από το Θέατρο Σοφούλη «Ένας κόσµος µε τα δικά µας χρώµατα» από την "Σχεδία στην πόλη" «Οικολογικές κατασκευές» από το "Χαρούµενο καλαµπόκι" «Μικροί ζογκλέρ µικροί ακροβάτες» εργαστήρι Τσίρκου από τους "Eyetrick" (Ουγγαρία, Μεξικό) 8 9

7 10 ΑΝΑ EKΠAIΔEYTIKA ΠPOΓPAMMATA MOYΣEIΩN ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟYΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Τα παιδιά µέσα από ένα εναλλακτικό παιχνίδι θησαυρού θα εξερευνήσουν το χώρο µέσα από οπτικά, ακουστικά και γραπτά ερεθίσµατα για να δηµιουργήσουν στη συνέχεια ένα συλλογικό έργο τέχνης. Υπευθ. Εκπαιδ. Προγραµµάτων: Εύη Παπαβέργου, Κατερίνα Παρασκευά. Εικαστική περφόρµανς: Αγγελική Αυγητίδου, οµάδα φοιτητών του Τµ. Εικαστικών & Εφαρµοσµένων Τεχνών του Πανεπ. Δυτ. Μακεδονίας. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟYΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Τα παιδιά γνωρίζουν το έργο του καλλιτέχνη Φιλόλαου και κατασκευάζουν τα δικά τους µικρά γλυπτά. Σχεδιασµός-εµψύχωση: Στέλα Αναστασάκη, Κουρκουνάκη Γεωργία, Χριστίνα Μαβίνη, Βασιλική Πολυζούλη, Κατερίνα Μπακαλιού. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟYΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ "ΝΟΗΣΙΣ" Τι κοινό έχει η Μαγεία µε την Επιστήµη; Τίποτα εκτός από το γεγονός ότι η Επιστήµη µπορεί να είναι ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ! Τα παιδιά γνωρίζουν νόµους της φυσικής και απλά πειράµατα µε τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Εµψυχωτής προγράµµατος: Νίκος Ταπλίδης. ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Τα παιδιά θα κατασκευάσουν από χαρτί και ριζόχαρτο το δικό τους µικρό «σκοτεινό κουτί», θα πειραµατιστούν µε την προβολή εικόνων και θα κατανοήσουν τη λειτουργία της camera obscura που αποτέλεσε τον πρόδροµο της φωτογραφικής µηχανής. Εµψυχωτές προγράµµατος: Παυλίνα Γεωργιάδου, Ελευθερία Κακαβίτσα, Μελανία Μιλκάκη. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Τα παιδιά θα γνωρίσουν τα αθλήµατα των παραολυµπιακών αγώνων και θα κατασκευάσουν το δικό τους γήπεδο goalball (ενός από τα αθλήµατα που πραγµατοποιούνται µόνο στους παραολυµπιακούς αγώνες). Εκπαιδεύτριες: Μαρία Βισκαδουράκη, Μαρία Γεωργιάδου, Χριστίνα Μπατέκα, Ελένη Παζαρλίδου, Έλενα Σαµαρά, Ευαγγελία Σεµελίδου, Χριστίνα Φούντου. ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΩΝ Α.Π.Θ. Σε δύο ξεχωριστά εργαστήρια τα παιδιά θα δηµιουργήσουν µε πολύχρωµα και ανακυκλώσιµα υλικά τα δικά τους µικρά έργα τέχνης. Εκπαιδευτές: Ελευθερία Λυτροσυγγούνη, Μαργαρίτα Πατσίκα, Γιώτα Μιχαηλίδου, Γιάννης Παλατζίδης, Βιργινία Τσιτουρίδου, Νατάσα Βογιατζόγλου. ΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΔΡΑΣΕΙΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ-ΦΟΡΕΩΝ-ΟΜΑΔΩΝ Εθελοντική Εργασία Θεσσαλονίκης: Τα παιδιά µε διαδραστικές δραστηριότητες και παιχνίδια θα ενηµερωθούν για τα µεταναστευτικά και προσφυγικά ζητήµατα. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία: Μαθαίνουµε για τα πουλιά µέσα από δηµιουργικά παιχνίδια και δραστηριότητες. Καλλιστώ-Περιβαλλοντική οργάνωση για την άγρια ζωή και τη φύση: Τα παιδιά θα µάθουν για την αρκούδα και τον λύκο και θα φτιάξουν µάσκες αρκούδας και αυτάκια λύκου! PRAKSIS: Τα παιδιά µε τρόπο δηµιουργικό µαθαίνουν για το δικαίωµά τους στην εκπαίδευση και ευαισθητοποιούνται απέναντι στο φαινόµενο της παιδικής εργασίας και του αποκλεισµού από το σχολικό περιβάλλον. Σχεδία στην πόλη-καλλιτεχνική Παιδαγωγική Οµάδα: Ένα περίπτερο θα µεταµορφωθεί σε ατελιέ ζωγραφικής µε καβαλέτα και µεγάλου µεγέθους καµβάδες όπου τα παιδιά µε πινέλα, χρώµατα, διακοσµητικά αντικείµενα και πολύ φαντασία θα δηµιουργήσουν τους δικούς τους πίνακες. Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης: Τα παιδιά θα µιλήσουν για έναν κόσµο χωρίς βία και θα διακοσµήσουν χάρτινα γυαλιά µε ζωγραφιές για το δικό τους κόσµο. Σώµα Ελλήνων Προσκόπων-Τοπική Εφορεία Καλαµαριάς: Τα παιδιά θα µοιραστούν στιγµές δηµιουργίας και χαράς µέσα από διαδραστικά κινητικά παιχνίδια στο δασάκι αλλά και µε πρωτότυπες χειροτεχνίες. Παιδικές Βιβλιοθήκες Π.Ο.Δ.Κ.: Τα παιδιά θα ταξιδέψουν στη Μεσόγειο και θα φτιάξουν πολύχρωµα ψαράκια µε ποικίλα υλικά. Τµήµα Κόµικ & Σκίτσου Π.Ο.Δ.Κ.: Όταν τα καρτούν επαναστατούν τα παιδιά δηµιουργούν τις πιο αστείες ιστορίες µε την τεχνική του κόµικ. Τµήµα Χειροτεχνίας Π.Ο.Δ.Κ.: Με αφορµή τα 10 χρόνια της Παραθινούπολης φτιάχνουµε ένα πρωτότυπο ενθύµιο για τη δική µας µεγάλη γιορτή. Καλλιτεχνική Παιδαγωγική Οµάδα «Αχτένιστα πινέλα»: Μια αινιγµατική µορφή θα περιµένει κάθε παιδί για να του δώσει ένα χρησµό. Έπειτα τα παιδιά φτιάχνουν το δικό τους µενταγιόν ή περικάρπιο για να κρύψουν το µυστικό τους. Χαρούµενο Καλαµπόκι: Τα παιδιά µε βάση το οικολογικό πολύχρωµο καλαµπόκι κάνουν λουλούδια, ζώα και τοπία. Εργαστήριο Ξυλογλυπτικής «Άγριο ξύλο»: Με φυσικά υλικά, ξύλα, καρπούς και χρωµατιστούς σπάγκους φτιάχνουµε καλοκαιρινά mobile. EYE TRICK - Εργαστήρι τσίρκου: Οι δύο καλλιτέχνες της οµάδας από την Ουγγαρία και το Μεξικό ταξίδεψαν ως εδώ για να µάθουν στα παιδιά µικρά µυστικά για ζογκλερικά και ακροβατικά! 11

8 Y N T E E T E (Ì ÏÊ ËÙÈÎ ÛÂÈÚ ) XOPH OI ª À π ñ Ú ÙÈÎfi ªÔ ÛÂ Ô Á ÚÔÓË ÓË ñ ª ΠÔÓÈÎfi ªÔ ÛÂ Ô Á ÚÔÓË ÓË ñ ÓÙÚÔ È ÔÛË ÈÛÙËÌÒÓ & ªÔ ÛÂ Ô Â ÓÔÏÔÁ π ñ ªÔ ÛÂ Ô ºˆÙÔÁÚ Ê ñ Ï Ì È Îfi ªÔ ÛÂ Ô ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË ñ ÂÏÏfiÁÏÂÈÔ ÿ Ú Ì Â ÓÒÓ... ÚÁ ÓÒÛÂÈ - ºÔÚ - Ì Â ñ ÓÂÌÔÛÎÔÚ ÛÌ Ù ñ ıâïôóùèî ÚÁ Û ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË ñ ÏÏÈÙ ÓÈÎ - È ÁˆÁÈÎ Ì «Ù ÓÈÛÙ ÈÓ Ï» ñ ÚÁ ÛÙ ÚÈÔ ÏÔÁÏ ÙÈÎ «ÕÁÚÈÔ Í ÏÔ» ñ EYE TRICK ñ Equipoize - ÃÔÚÔı ÙÚÔ-ÙÛ ÚÎÔ ñ ÏÏËÓÈÎ ÚÓÈıÔÏÔÁÈÎ Ù ÈÚ ñ ÙÚÔ ÔÊÔ ÏË ñ ÏÏÈÛÙÒ- ÂÚÈ ÏÏÔÓÙÈÎ ÔÚÁ ÓˆÛË ÁÈ ÙËÓ ÁÚÈ ˆ Î È ÙË Ê ÛË ñ Ô ÎÏÔı ÛÔ À ñ ÚÔ ÛÙfiʈÓÔ ñ Lalaland ñ ª ÓÙ Ó.... ñ «Â ÚfiÛ ÛÙÔÓ»-ÔÌ ÎÔ ÎÏÔı ÙÚÔ ñ È ÈÎ ÃÔÚˆ.... ñ È ÈÎ -  ÓÈÎ Ú ÛÙÚ ÌÔ ª ÎÚ ñ È ÈÎfi ªÔ ÛÂ Ô ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË ñ È ÈÎ µè ÏÈÔı ÎÂ.... ñ ÂÈÚ Ì ÙÈÎ ÎËÓ ÙË ÓË ñ PRAKSIS ñ  ÛÙËÓ fiïë ñ ÒÌ ÏÏ ÓˆÓ ÚÔÛÎfi ˆÓ- Ô ÈÎ ÊÔÚÂ Ï Ì ÚÈ ñ Ì Ì ÈÎ ÛÙÈÎÒÓ & Ê ÚÌÔÛÌ ÓˆÓ Â ÓÒÓ Ó. Ù. ª ΠÔÓ ñ Ì Ì fiìèî & Î ÙÛÔ.... ñ Ì Ì ÃÂÈÚÔÙ Ó.... ñ à ÚÔ ÌÂÓÔ Ï Ì fiîè ΠΑΙ ΟΤΟΠΟΣ-ΠΑΡΤΥ ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΥ 35 (ΠΛ.Υ ΡΑΣ) ÏÏÈÙ ÓÂ, ÂÎ È Â Ù ÂÚÁ ÛÙËÚ ˆÓ Î È Ú ÛˆÓ, ÂÌ ˆÙ Ï ÎÂÚ ÓÙˆÓÈ Ô, º Ó Ú Ì Ù Ô, ÏÏ ÊÂÓÙÔ Ï Ô, ª Ú µ ÛÈÏÈÎ, ƒô µôáè Ù, ŒÊË ÂÏ ÛÙÔ Ô ÏÔ, ÈÚ ÓË ÂˆÚÁ ÎË, ÔÊ ÂˆÚÁ ÏË, ÃÚÈÛÙ Ó Ú ÌÌÂÓ, ÌËÙÚ ÏÏÈÔ, ª ÓÔ Â ÂÙ fiáïô, ª ÚÈÏÈ Ó È Ì ÓÙ ÎË, ÌËÙÚ ÓÙ, Óı ÓÔ, È ÓÓË ÂÔ ÒÚÔ, ËÓÂÏfi Ë Ó, ËÏ Ì Ô ÏÌ Ô ÚÙ, ÃÚ ÛÙÔ Ô ÎË, ÈÒÚÁÔ Ú ÔÎ ÚË, ÕÓÙ ÂÏ ÙÛË, ÌÔ Â ÁÈ, ŒÊË ÔÚ ÛÔÁÏÔ, ÈÒÚÁÔ ÔÚˆÓ ÎË, Á Ë ÔÛÎÔÛ Ô, ÈÒÚÁÔ fiùâïë, Ó ÁÈÒÙË Ô ÏÂÏË, Ó ÁÈÒÙË Ô ÏÔ ÚË, ÚË Ô Ú ÎÏË, ˆÓÛÙ ÓÙ ÈÔ, ÈÚ ÓË ª ÓıÔ - Ô ÙÛÔ Ë, Ó ÛË ª ÎÚ, ª Ú ª ÙÛÈÔ Ï, ÏÂÍ Ó Ú ª ÓÔ, ÙË ªÂÙ Ó Ô, ÈÎÔÏ Ù ªÔ Ù ÚfiÁÏÔ, ÏÈ Ó ª Ô ÛÈ ÓË, ËÌ ÙÚË ÈÎÔÏ Ë, ÙÂÊ Ó ÓÙ, Ë Ù Î, ÃÚ ÛÙÔ ÙÛ Ú ÛÏ, Ï ÎÂÚ ÏÈ Ì -ºÔ ÓÙ, ÚÔ Ô ÏÈÔ, ÌÈ Ô Ô Ô, ÙÂÚ Ó ƒ ÎÎ, ÛÔ ƒ Ô, Ù ÏÏ ÎÔ Ú ÎË, Ù Ú Î, È ÏÂ Ù Ô ÛÈ ÓË, ÌËÙÚ ÒÙ ÈÔ, Ù Ï Ô Ï Ô, ÙÂÚ Ó ÛÔ Ó Ô, ÙÂÚ º ÚÛÓÂÚ, Óı ÃÚ ÛÔ Ô ÏÔ, Dulce Chavez, Tibor Ferenzi, ªarion Renard Â È ÛÌfi -Û ÓÙÔÓÈÛÌfi ÈÔÚÁ ÓˆÛË : ÚÁ ÚÒ Î ÙÛ ÎËÓÔÁÚ ÊÈÎ - Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ Â ÈÌ ÏÂÈ -Û ÓÙÔÓÈÛÌfi : ƒ ÙÛ ÚÓÙ ÕÓÙÔÓ, ÚËÁfiÚË ª ÔÙÔ Ë ÎËÓÔÁÚ ÊÈÎ ÔÌ -ÂÈÎ ÛÙÈÎ ÂÊ ÚÌÔÁ : ÈÒÚÁÔ µ ÛÈÏfi Ô ÏÔ, ÓÙˆÓ ÏˆÓ ÚË, ÌËÙÚ È ÎÔ Ô ÏÔ, ÏÛˆÓ Ô Î, Ú ÛΠÚÊ Ó Ô, Ó Á ÚÈ Ï, Ù Ú Ë È ÓÓË, ÌËÙÚ ÒÙ ÈÔ ÃÔÚËÁ  : ª Ú Ã Ù ËıÂÔ ÒÚÔ Â È ÛÌfi ÂÓÙ ˆÓ: ÙÂÚ Ó Ù Ê Ï Ô ÈÎÔÈÓˆÓ : ÎÔ ÏÈ Ë Â ÓÈÎ Â ÈÌ ÏÂÈ : Ó Ú Ú ËÌ ÙÚË Â ÓÈÎ ÔÛÙ ÚÈÍË: ıâïôóùèî ÚÁ Û ÂÛÛ ÏoÓ ÎË - Ú ÁˆÁÈÎfi ÂÚÁ ÛÙ ÚÈ ( Ó ÁÈÒÙË ª ÎÚ, ËÌ ÙÚË Ô Ú, ÕÁÁÂÏÔ È Ì ÓÙ ÎË ) XOPHΓOI EΠIKOINΩNIAΣ 12

9

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ.

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ. χωνευτοί σ. 56 Nedbox χωνευτοί από 12 έως 56 στοιχεία σ. 58 από 1 έως 6 στοιχεία σ. 62 XL 3 160 από 48 έως 144 στοιχεία και ερµάρια διανοµής ισχύος XL 3 σ. 68 Ράγες, πλάτες στήριξης και µετώπες σ. 77 0

Διαβάστε περισσότερα

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ /

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ / Επαγγελµατικό προφίλ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΡΟΦΩΝ (ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ) Επίπεδο: 2 εξιότητες Θέµατα Συνδεδεµένες δεξιότητες C1 ΗΓΕΙΤΑΙ, ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ. 25-27 Μαΐου. πλαζ. Αρετσούς. εργαστήρια. εκπαιδευτικά προγράµµατα. παραστάσεις. παιχνίδια. µουσική. κουκλοθέατρο

ΑΦΙΕΡΩΜΑ. 25-27 Μαΐου. πλαζ. Αρετσούς. εργαστήρια. εκπαιδευτικά προγράµµατα. παραστάσεις. παιχνίδια. µουσική. κουκλοθέατρο ΑΦΙΕΡΩΜΑ πρόγραµµα 25-27 Μαΐου 6-10 µ.µ. πλαζ Αρετσούς εργαστήρια εκπαιδευτικά προγράµµατα παραστάσεις παιχνίδια µουσική κουκλοθέατρο Παραθινούπολη 2012 Ú ıèóô appleôïë Ë Ì ÁÈÎ applefiïë ÙÔ apple Ú Ì ıèô,

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας!

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας! ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γιατί Πλαίσιο; 1. Ασυναγώνιστη υποστήριξη. Service Η/Υ μέσα σε 4 ώρες σε 20 σημεία στην Ελλάδα. 12ωρη δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη. Συναρμολόγηση Η/Υ στα μέτρα σας. ιαρκής αναβάθμιση Η/Υ 4ωρη

Διαβάστε περισσότερα

www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet.

www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet. www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet.gr www.ebusinessforum.gr www.sch.gr www.ika.gr www.ekt.gr www.ktpae.gr

Διαβάστε περισσότερα

KOMNHNΩN 60, T.K. 551 32, KAΛAMAPIA, ΘEΣ/NIKH

KOMNHNΩN 60, T.K. 551 32, KAΛAMAPIA, ΘEΣ/NIKH 2013 Παραθινούπολη 2013 Παραθινούπολη η μαγική πόλη του παραμυθιού, ένας πολιτιστικός θεσμός αφιερωμένος στο παιδί, που του δίνει τη δυνατότητα να εκφραστεί, να διασκεδάσει, να αναπτύξει τη φαντασία του

Διαβάστε περισσότερα

Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙÂ ÂÚ Ô C 145-01 BRAND NAME

Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô C 145-01 BRAND NAME GR Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô BRAND NAME C 145-01 apple ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô Aries Dual π º π À π Ã π À ƒ π π ªπ Àæ π Ï ËÙ ARIES DUAL LINE ÛÙËÓ Î ÔÛË CTFS Ó ÎÂÈ ÛÙËÓ Î ÙËÁÔÚ ÙÚÈÒÓ ÛÙÂÚÈÒÓ ( ) Ë ÔappleÔ

Διαβάστε περισσότερα

ƒπ ƒ º À À Ã πª ƒ º ƒπ π Ã

ƒπ ƒ º À À Ã πª ƒ º ƒπ π Ã È ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË ÚÈÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÙÂ Î È ˉÚËÛÈÌÔ ÔÈ ÛÂÙ ÙË Û ÛÎÂ. ª ÓÔÓ ÙÛÈ ı ÂÙ ˉÂÙÂ Ù Î Ï ÙÂÚ ÔÙÂÏ ÛÌ Ù Î È ÙË Ì ÁÈÛÙË ÛÊ ÏÂÈ Î Ù ÙË ˉÚ ÛË. ƒπ ƒ º À À (βλ. σχέδιο στο εξώφυλλο)

Διαβάστε περισσότερα

Yπεύθυνη και συνεπής

Yπεύθυνη και συνεπής Π ε λ ά τ η ς, Π ο ι ό τ η τ α, Έ ρ ε υ ν α, Α ν ά π τ υ ξ η Yπεύθυνη και συνεπής Καινοτομία Yψηλή προστιθέμενη αξία Aνάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού Ο σεβασμός στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 2 K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 Copyright 1989, 1993,. ËÌËÙÚÔappleÔ ÏÔ - æˆìôappleô ÏÔ ISBN 960-431-204-9 Φωτοστοιχειοθεσία-Eκτ πωση: Bι λιοπωλείο: Π. ZHTH

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων σύµφωνα µε την Απόφαση 64 του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών Αθήνα, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΥΠΟ ΟΧΗ C10 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ C11 ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΜΑΤΙΩΝ C9 ΑΦΙΞΕΙΣ C8 ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΟΧΗ

ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΥΠΟ ΟΧΗ C10 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ C11 ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΜΑΤΙΩΝ C9 ΑΦΙΞΕΙΣ C8 ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΟΧΗ Επαγγελµατικό Προφίλ: ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ Επίπεδο: 3 Ικανότητες Θέµατα C1 ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ M2 Συνδεδεµένες δεδιότητες M1 ιοίκηση ξενοδοχείου C1 Βασικές εφαρµογές ηλεκτρονικών υπολογιστών C2 ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD Με προσυναρμολογημένο πολλαπλό προσαρμογέα Επανακλειόμενη, μεμονωμένη συσκευασία Δυνατότητα συνδυασμού διαφόρων μηκών Χαμηλό κόστος αποθήκευσης και ελάχιστες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø Η βασική απαίτηση για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας είναι ότι ο οργανισµός θα πρέπει να προσδιορίσει και να διαχειριστεί την οικογένεια των απαραίτητων διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ. 25-27 Μαΐου. πλαζ. Αρετσούς. εργαστήρια. εκπαιδευτικά προγράµµατα. παραστάσεις. παιχνίδια. µουσική. κουκλοθέατρο

ΑΦΙΕΡΩΜΑ. 25-27 Μαΐου. πλαζ. Αρετσούς. εργαστήρια. εκπαιδευτικά προγράµµατα. παραστάσεις. παιχνίδια. µουσική. κουκλοθέατρο 2012 ΑΦΙΕΡΩΜΑ πρόγραµµα 25-27 Μαΐου 6-10 µ.µ. πλαζ Αρετσούς εργαστήρια εκπαιδευτικά προγράµµατα παραστάσεις παιχνίδια µουσική κουκλοθέατρο Παραθινούπολη 2012 Παραθινούπολη η μαγική πόλη του παραμυθιού,

Διαβάστε περισσότερα

C 213-02. made in Italy. Tahiti Dual. Επίτοιχοι λέβητες αερίου μόνο για θέρμανση ή και με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

C 213-02. made in Italy. Tahiti Dual. Επίτοιχοι λέβητες αερίου μόνο για θέρμανση ή και με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 213-02 made in Italy Tahiti Dual Επίτοιχοι λέβητες αερίου μόνο για θέρμανση ή και με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης GR apple ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô Tahiti Dual π ªπ π º π À π Ã π À ƒ π Àæ π È Ï ËÙÂ

Διαβάστε περισσότερα

Pictor Dual C 146-01. Επίτοιχοι λέβητες αερίου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης BRAND NAME

Pictor Dual C 146-01. Επίτοιχοι λέβητες αερίου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης BRAND NAME GR Pictor Dual Επίτοιχοι λέβητες αερίου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης BRAND NAME C 146-01 Επίτοιχοι λέβητες αερίου Pictor Dual π º π À π Ã π À ƒ π π ªπ Àæ π È Ï ËÙ PICTOR DUAL LINE ÛÙÈ

Διαβάστε περισσότερα

ÔÈÔÈ Ô ÏÂ Ó ÁÈ Ó Á ÓÂÈ ÙÔ È Ï Ô;

ÔÈÔÈ Ô ÏÂ Ó ÁÈ Ó Á ÓÂÈ ÙÔ È Ï Ô; È Ô ÌÂ Ó È Ï Ô; Τι έκανε ο καθένας; ÔÈÔÈ Ô ÏÂ Ó ÁÈ Ó Á ÓÂÈ ÙÔ È Ï Ô; Συγγραφέας Εικονογράφος Μεταφραστής Διορθωτής Βιβλιοδέτης Τυπογράφος Εκδότης È Ó ÊÙÈ ÍÂÈ Ó ÙÚ appleâ È Διάλεξε ένα αντικείμενο και φτιάξε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2011

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2011 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ µ Àª È Ó Í applefiï ÙÔ Á Ú ˆ, ÌË ÌÂ Ï appleâè Î È ÁÂÏ Ì È Ï ÁÔ Ï ÓÈ ÚË, Û Ó Ú Î È Û Ó ÚÎ ÚË... I ÓÔ ÚÈÔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

KOMNHNΩN 60, T.K. 551 32, KAΛAMAPIA, ΘEΣ/NIKH THΛ.: 2313 314570, 2313 314578, FAX: 2313 314569 e-mail: presspodk@yahoo.com

KOMNHNΩN 60, T.K. 551 32, KAΛAMAPIA, ΘEΣ/NIKH THΛ.: 2313 314570, 2313 314578, FAX: 2313 314569 e-mail: presspodk@yahoo.com Παραθινούπολη 2014 ΔIOPΓANΩΣH, ΠAPAΓΩΓH KOMNHNΩN 60, T.K. 551 32, KAΛAMAPIA, ΘEΣ/NIKH THΛ.: 2313 314570, 2313 314578, FAX: 2313 314569 e-mail: presspodk@yahoo.com Ο Δήμος Καλαμαριάς έχει πρωτοπορήσει δημιουργώντας

Διαβάστε περισσότερα

ŒÓ ı Ì Ì ÂÚˆÙ ÛÂÈ Î È apple ÓÙ ÛÂÈ

ŒÓ ı Ì Ì ÂÚˆÙ ÛÂÈ Î È apple ÓÙ ÛÂÈ Ï ÛÛÈÓfi Û ÔÏÂ Ô ŒÓ ı Ì Ì ÂÚˆÙ ÛÂÈ Î È apple ÓÙ ÛÂÈ ı Ï ÛÛÈÓfi ıfi ÛÙÔ Û ÔÏÂ Ô ÌÔ! Ù appleô Î Ù Ï applefiùâ apple Ú Û ÎÈ Ùfi ÙÔ Î ÏÔÎ ÚÈ. Ú - Û Ì ÎÈfiÏ ÛÙÔ Û ÔÏ Ô. ΔÔ Ì Ïfi ÌÔ fiìˆ Â Ó È ÛÙË ı Ï ÛÛ

Διαβάστε περισσότερα

No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ!

No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! I V I L P R N G V I R V E R R O D U I N G P R O D U C T S R E V E R F O E V O R E R T C T S O U R F U T U R E U R R F U U T U R E I S F O R E V E R V E R E O R E S F R 1

Διαβάστε περισσότερα

Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1. Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ. ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ

Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1. Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ. ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1 Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ ø Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 9 ÚÔapple Ú ÛΠÛÙÈÎ ª ı Ì Ù Mathimata

Διαβάστε περισσότερα

È ÁˆÁÈÎ Ú ÎÙÈÎ È ÁˆÁÈÎ Ú ÎÙÈÎ ŒÚÂ Ó Î È ÂÎ È Â ÙÈÎ ÔÏÈÙÈÎ Â ÈÌ ÏÂÈ ŒÚÂ Ó Î È ÂÎ È Â ÙÈÎ ÔÏÈÙÈÎ ( ÈÌ ÏÂÈ )

È ÁˆÁÈÎ Ú ÎÙÈÎ È ÁˆÁÈÎ Ú ÎÙÈÎ ŒÚÂ Ó Î È ÂÎ È Â ÙÈÎ ÔÏÈÙÈÎ Â ÈÌ ÏÂÈ ŒÚÂ Ó Î È ÂÎ È Â ÙÈÎ ÔÏÈÙÈÎ ( ÈÌ ÏÂÈ ) ÂÏ 1 μ ÛÈÎ fiıÂÛË ÂÚÁ Û ÙÔ Û ÓÔÏÈÎÔ ÂÁ ÂÈÚ Ì ÙÔ ÔÙÂÏÂ Ë ÓÙ ÏË Ë fiÙÈ Ë Ó Û ÁÎÚfiÙËÛË ÙˆÓ Ú ÎÙÈÎÒÓ Ô Â Ó È ÂÓÛˆÌ ÙˆÌ Ó ÛÙ È ÁˆÁÈÎ Ì Û, ÙÈ ÂÎ È Â ÙÈÎ È ÈÎ Û Â Î È Ù Î ÓÔÓÈÛÙÈΠΠÌÂÓ ÚÔ Ôı ÙÂÈ ÙËÓ ÚÍË ÌÈ ıâˆúëùèî

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ ΧΩΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Το πολύτεχνο είναι ένα καλλιτεχνικό εργαστήριο που προσφέρει εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά προγράμματα σε μαθητές ηλικίας 2 έως 9 ετών τα οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

º ø 36 π MEGASTORE K. ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΕΚΘΕΣΗ. 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη. 17ο χλμ Λεωφ. Σπατών, Παλλήνη

º ø 36 π MEGASTORE K. ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΕΚΘΕΣΗ. 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη. 17ο χλμ Λεωφ. Σπατών, Παλλήνη MEGASTORE 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ: Έξοδος Νο 15 (Παλλήνη), αριστερά για 2.5 km. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Έξοδος

Διαβάστε περισσότερα

kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή

kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 8 8 kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 9 1. È Ù Î È appleò ÌÂÏÂÙÔ ÌÂ ÙËÓ πûùôú ÙÔ Ì ıëì Ùfi ı appleïëúôêôúëıô ÌÂ: τι είναι η Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ!

No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! I V I L P N G V I V E O D U I N G P O D U C T S E V E F O E V O E T C T S O U F U T U E U F U U T U E I S F O E V E V E E O E S F 1 9 9 7 8 8-0 2 0 3 1 3 H Forever ÓÂÈ Î

Διαβάστε περισσότερα

Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard

Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard Ô ˆ ÈÎfi Â Ô ÂÚÈÁÚ Ê Â Ô ª ÎÔ Ï ÙÔ ÈÌ Á µ ÚÔ (kg) 5.1 Ï Î ÔÚÔÊ Πλάκες ορυκτών ινών AMF* ( κατηγορία ακαυστότητας Α2 - s1,d0 ) Σύστημα C - Εμφανές σύστημα Σειρά

Διαβάστε περισσότερα

11ο. Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής. 7 9 Οκτωβρίου 2011 Ξενοδοχείο Candia Maris Hράκλειο

11ο. Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής. 7 9 Οκτωβρίου 2011 Ξενοδοχείο Candia Maris Hράκλειο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Περιφερικό Τμήμα Κρήτης 11ο Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής 7 9 Οκτωβρίου 2011 Ξενοδοχείο Candia Maris Hράκλειο ΟΡΓΑΝΩTIKH KAI EΠIΣTHMONIKH EΠITPOΠH Αντώνης

Διαβάστε περισσότερα

Για ένα όμορφο, χαρούμενο και δημιουργικό ξεκίνημα.

Για ένα όμορφο, χαρούμενο και δημιουργικό ξεκίνημα. Για ένα όμορφο, χαρούμενο και δημιουργικό ξεκίνημα. ΠAIΔIKOΣ ΣTAΘMOΣ συννεφούλα Σ' ένα όμορφο καταπράσινο κήπο 2 στρεμμάτων με δένδρα, λουλούδια, παιχνίδια και πολλή αγάπη, δημιουργήσαμε τον χώρο που θέλαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ :

ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ : ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ : Í ÙË appleôùâïâûì ÙÈÎ È Â ÚÈÛË ÎÚ ÛÂˆÓ ÛÙÈ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Τι θα έκανες αν αύριο υπέβαλλε την παραίτησή του ο καλύτερος συνεργάτης σου; Αν το κτίριο των γραφείων όπου εργάζεσαι έπιανε

Διαβάστε περισσότερα

ÌÂ ÌÂ Ù Ê ÛÈÎ Ê ÈÓfiÌÂÓ

ÌÂ ÌÂ Ù Ê ÛÈÎ Ê ÈÓfiÌÂÓ Εισαγωγικό Μάθημα 1 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ Ύλη και ενέργεια Σ αυτό και στο επόμενο μάθημα, θα κάνουμε μια γενική αναφορά στα αντικείμενα μελέτης δύο βασικών φυσικών επιστημών, της φυσικής και της χημείας.

Διαβάστε περισσότερα

22-23-24 Mαΐου. χρόνια. παιχνίδι, έκφραση. πλαζ Αρετσούς. & δηµιουργία! είσοδος ελεύθερη ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

22-23-24 Mαΐου. χρόνια. παιχνίδι, έκφραση. πλαζ Αρετσούς. & δηµιουργία! είσοδος ελεύθερη ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2015 22-23-24 Mαΐου 6-10 µ.µ. πλαζ Αρετσούς είσοδος ελεύθερη πρόγραµµα χρόνια παιχνίδι, έκφραση & δηµιουργία! ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1 ΔIOPΓANΩΣH, ΠAPAΓΩΓH KOMNHNΩN 60, T.K. 551 32, KAΛAMAPIA, ΘEΣ/NIKH THΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ÔÈÔÈ Ô ÏÂ Ó ÁÈ Ó Á ÓÂÈ ÙÔ È Ï Ô;

ÔÈÔÈ Ô ÏÂ Ó ÁÈ Ó Á ÓÂÈ ÙÔ È Ï Ô; È Ô ÌÂ Ó È Ï Ô; ÔÈÔÈ Ô ÏÂ Ó ÁÈ Ó Á ÓÂÈ ÙÔ È Ï Ô; Τι έκανε ο καθένας; Συγγραφέας Εικονογράφος Μεταφραστής Διορθωτής Βιβλιοδέτης Τυπογράφος Εκδότης Ο Charles Fuge είναι άγγλος συγγραφέας και έγραψε στα αγγλικά.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά το πρόγραµµα των εκδηλώσεων στις βιβλιοθήκης περιλαµβάνει:

Αναλυτικά το πρόγραµµα των εκδηλώσεων στις βιβλιοθήκης περιλαµβάνει: ήµος Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη Πρόγραµµα εορταστικών εκδηλώσεων Αναλυτικά το πρόγραµµα των εκδηλώσεων στις βιβλιοθήκης περιλαµβάνει: Βιβλιοθήκη Νίκαιας (Αρκαδίου 23) Σάββατο 7/12/2013, ώρα 10:00 13:00 «Στολισµός

Διαβάστε περισσότερα

apple 27, Aı Ó, T.K. 115 26 ñ TËÏ. 210 6982661 ñ Kø. ENTY OY 5386

apple 27, Aı Ó, T.K. 115 26 ñ TËÏ. 210 6982661 ñ Kø. ENTY OY 5386 assos 44.qxd 14-04-11 02:09 MM ÂÏ 1 O ã AÛÛÔ apple 27, Aı Ó, T.K. 115 26 ñ TËÏ. 210 6982661 ñ Kø. ENTY OY 5386 TÚÈÌËÓÈ Î ÔÛË ÙÔ ÏÏfiÁÔ ÙˆÓ ÂÓ Aı Ó È AappleÔ ÌˆÓ AÛÛȈÙÒÓ O M ÚÎÔ MapplefiÙÛ ÚË XÚfiÓÔ 11Ô

Διαβάστε περισσότερα

/ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ / http://www.kosikidis.gr. ªπ ƒ SMALL πã πƒ π

/ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ / http://www.kosikidis.gr. ªπ ƒ SMALL πã πƒ π ªπ ƒ SMALL πã πƒ π BUSINESSES Essential apple Ú ÙËÙÂ Professional Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎ Telecommunications ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Â Alcatel OmniPCX Office Compact Edition Alcatel OmniPCX Office Compact Edition *

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παρουσίαση εταιρείας Υπηρεσίες Ιστορικό Ιδρύτρια Μέλος Συνεργασίες Συνέδρια - Ημερίδες Αρθρογραφία Ενδεικτικά άρθρα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παρουσίαση εταιρείας Υπηρεσίες Ιστορικό Ιδρύτρια Μέλος Συνεργασίες Συνέδρια - Ημερίδες Αρθρογραφία Ενδεικτικά άρθρα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρουσίαση εταιρείας Υπηρεσίες Ιστορικό Ιδρύτρια Μέλος Συνεργασίες Συνέδρια - Ημερίδες Αρθρογραφία Ενδεικτικά άρθρα Άψον σημαίνει άναψε στην ποντιακή διάλεκτο. Γι αυτό και το λογότυπό μας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ù ÓÂfiÙÂÚ Î È Û Á ÚÔÓ ÚfiÓÈ

Ù ÓÂfiÙÂÚ Î È Û Á ÚÔÓ ÚfiÓÈ À Àƒ π π π π ƒ Àª ø π ø π π π À ª Ú ƒâappleô ÛË Ã Ú Ó ÚÂ Ô ÚÈÛÙÂ Ë Ô Ù Ë ÚÌfi ÈÔ Û πûùôú ËÌÔÙÈÎÔ Ù ÓÂfiÙÂÚ Î È Û Á ÚÔÓ ÚfiÓÈ TÂÙÚ ÈÔ ÚÁ ÛÈÒÓ ƒ À à ª Àª 75% Àƒø π ø π ª π π 25% π À ƒ À ISBN 960-06-1822-4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Για την σχολική χρονιά 2014-2015 πραγματοποιούνται τα κάτωθι προγράμματα : Α) ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Γερμανικού και Μυλλέρου Μεταξουργείο Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

την ποιότητα με αποδείξεις θωρακισμένες πόρτες Αντιδιάρρηξη Θερμομόνωση Ηχομόνωση Ανεμοπερατότητα Υδατοστεγάνωση Εξοικονόμηση ενέργειας Ποιότητα

την ποιότητα με αποδείξεις θωρακισμένες πόρτες Αντιδιάρρηξη Θερμομόνωση Ηχομόνωση Ανεμοπερατότητα Υδατοστεγάνωση Εξοικονόμηση ενέργειας Ποιότητα την ποιότητα με αποδείξεις θωρακισμένες πόρτες Αντιδιάρρηξη Θερμομόνωση Ηχομόνωση Ανεμοπερατότητα Υδατοστεγάνωση Εξοικονόμηση ενέργειας Ποιότητα Η METAL SYSTEM στη συνεχή προσπάθεια της να πρωτοστατεί

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Κοινότητα Βελεστίνου

Δημοτική Κοινότητα Βελεστίνου ΑΠΟΚΡΙΑ 2013 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Δημοτική Κοινότητα Βελεστίνου Δευτέρα 11-3-2013 έως την Καθαρά Δευτέρα Πεζόδρομος Βελεστίνου Καρουζέλ, τρενάκι, φουσκωτό παιχνίδι για τους μικρούς

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαίρι για παιδιά-εφήβους και ενήλικες στο ΙΜΚ

Καλοκαίρι για παιδιά-εφήβους και ενήλικες στο ΙΜΚ Δελτίο Τύπου 26/5/15 Καλοκαίρι για παιδιά-εφήβους και ενήλικες στο ΙΜΚ Τέσσερεις κύκλοι εργαστηρίων-σεμιναρίων για όλες τις ηλικίες Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΛΕΓΕΙΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΛΕΓΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΛΕΓΕΙΑ) 10ο Περιφερικό Τμήμα Κρήτης Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής 23 24 Οκτωβρίου 2010 12 Aquila Rithymna Beach ***** Ρέθυμνο Θα δοθούν Μόρια Συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ 21-24 Mαρτίου ΦΕΣΤΙΒΑΛ 21 Mαρτίου παγκόσμια ήμερα κουκλοθέατρου

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ 21-24 Mαρτίου ΦΕΣΤΙΒΑΛ 21 Mαρτίου παγκόσμια ήμερα κουκλοθέατρου τίο υ αρ ια σμ ΘΕΑ ΤΟ 2 ήμ 1-2 ερ 4 Ρ α κ Mα ου ρτ Υ κλο ίου θέ ατ ρ ου ΚΛΟ ΚΟΥ γκό πα ΣΤΙ Β 21 ΑΛ M ΦΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Είναι τεράστια η χαρά, η τιμή και η συγκίνηση που μου δίνεται η ευκαιρία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ. Κάστρο Άρτας, 20-21-22 Ιουνίου. - Light in Babylon (Τουρκία - Ισραήλ - Συρία - Γαλλία)

ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ. Κάστρο Άρτας, 20-21-22 Ιουνίου. - Light in Babylon (Τουρκία - Ισραήλ - Συρία - Γαλλία) ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Κάστρο Άρτας, 20-21-22 Ιουνίου Παρασκευή 20 Ιουνίου - Light in Babylon (Τουρκία - Ισραήλ - Συρία - Γαλλία) Οι Light in Babylon αποτελούν ένα «πολυεθνικό»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΓΝΩΣΗΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΙΔΕΩΝ «ΠΡΑΤΤΩ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΓΝΩΣΗΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΙΔΕΩΝ «ΠΡΑΤΤΩ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΔΙΗΜΕΡΟ ΓΝΩΣΗΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΙΔΕΩΝ «ΠΡΑΤΤΩ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ Η ΚΥΚΛΗΣΙΣ σας προσκαλεί να μοιραστείτε μια εμπειρία γιορτής της μάθησης, που αναδεικνύει ταλέντα και ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

01/12 11/1/2012 (παράταση) ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ: Ξένος στην πόλη Αόρατη Όλγα του Γιάννη Τσίρου

01/12 11/1/2012 (παράταση) ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ: Ξένος στην πόλη Αόρατη Όλγα του Γιάννη Τσίρου 01/12 11/1/2012 (παράταση) ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ: Ξένος στην πόλη Αόρατη Όλγα του Γιάννη Τσίρου Μια νεαρή μετανάστρια πέφτει θύμα του τράφικινγκ και αποτελεί αντικείμενο σκληρής συναλλαγής. Οι σκοτεινές διαδρομές

Διαβάστε περισσότερα

Παραστάσεις στο Δρόμο και στις Πλατείες του Κιλκίς. Μεταμεσονύκτιες Προβολές

Παραστάσεις στο Δρόμο και στις Πλατείες του Κιλκίς. Μεταμεσονύκτιες Προβολές Παραστάσεις στο Δρόμο και στις Πλατείες του Κιλκίς Σάββατο 3/10 11:00 Λαϊκή Αγορά: «Κουκλοπαιχτικές γωνιές». Μικρές παραστάσεις δρόμου στην καρδιά της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου 12:30 Πλατεία Ειρήνης:

Διαβάστε περισσότερα

P E L I C A N B A Y A R T H O T E L

P E L I C A N B A Y A R T H O T E L ªÂ Ì Ó ÛË fi ÙËÓ Í ˆÚÈÛÙ ÔÌÔÚÊÈ ÙÔ ÎÏ ÙÈÎÔ ÙÔ Ô Î È Ì ÎÚÈÙ ÚÈ ÙËÓ ËÏ ÈÛıËÙÈÎ ÙˆÓ ÒÚˆÓ Î È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ ÙˆÓ Ú ÔÌ ÓˆÓ ËÚÂÛÈÒÓ ËÌÈÔ ÚÁ ıëîâ Ó Û Á ÚÔÓÔ Î È ÊÈÏfiÍÂÓÔ Û ÁÎÚfiÙËÌ È ÎÔ ÒÓ. ÙÔ Pelican Bay Ë

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά 2014-2015. «Δος μου το χέρι σου»

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά 2014-2015. «Δος μου το χέρι σου» Κυριακή 7/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά 2014-2015 «Δος μου το χέρι σου» -Τ.Κ Ερμητσίου ώρα 4:30μμ κεντρική πλατεία Ο Σύλλογος Γυναικών Ερμητσίου υποδέχεται τα Χριστούγεννα με

Διαβάστε περισσότερα

flúâ È ÓÔÌ Î ıëìâúèó 12:00 ÙÔ ÌÂÛËÌ ÚÈ Ì ÚÈ 3:30 ÙÔ applefiáâ Ì 6:00 Ì ÚÈ 10:30 ÙÔ Ú. DELIVERY 2.00

flúâ È ÓÔÌ Î ıëìâúèó 12:00 ÙÔ ÌÂÛËÌ ÚÈ Ì ÚÈ 3:30 ÙÔ applefiáâ Ì 6:00 Ì ÚÈ 10:30 ÙÔ Ú. DELIVERY 2.00 SPYROPOULOS GRAPHICS / ARION PRESS flúâ È ÓÔÌ Î ıëìâúèó 12:00 ÙÔ ÌÂÛËÌ ÚÈ Ì ÚÈ 3:30 ÙÔ applefiáâ Ì 6:00 Ì ÚÈ 10:30 ÙÔ Ú. DELIVERY 2.00 K ÚÈ Î KÏÂÈÛÙfi EøºOPO I ENH AKPITA 19 ( H ION A OPA A IOY ANTøNIOY)

Διαβάστε περισσότερα

2013-2014. Παρουσίαση ομάδων «Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.

2013-2014. Παρουσίαση ομάδων «Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. 2013-2014 Παρουσίαση ομάδων «Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. Βαδίζοντας μαζί για δημιουργία και επικοινωνία Γραφείο Εναλλακτικών Δράσεων Επανένταξης Νέος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

11.00-12.00 Χριστουγεννιάτικο εργαστήρι: Φτιάχνουμε χιονάνθρωπους από κάλτσα! 12.00-13.00 Χριστουγεννιάτικο εργαστήρι: Φτιάχνουμε στολίδια από καπάκι!

11.00-12.00 Χριστουγεννιάτικο εργαστήρι: Φτιάχνουμε χιονάνθρωπους από κάλτσα! 12.00-13.00 Χριστουγεννιάτικο εργαστήρι: Φτιάχνουμε στολίδια από καπάκι! Πρόγραμμα παιδικών εκδηλώσεων Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 11.00-12.00 Χριστουγεννιάτικο εργαστήρι: Φτιάχνουμε χιονάνθρωπους από κάλτσα! 12.00-13.00 Χριστουγεννιάτικο εργαστήρι: Φτιάχνουμε στολίδια από καπάκι!

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Η διάρθρωση των µαθηµάτων της δ/νσης φωτογραφίας, αποτελείται από οκτώ θεµατικές ενότητες: οι δύο, αφορούν ζητήµατα της στατικής/καλλιτεχνικής-φωτογραφίας (still-photography)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» Το θέατρο είναι μία μαγική τέχνη η οποία διακρίνεται

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» Το θέατρο είναι μία μαγική τέχνη η οποία διακρίνεται ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 19:00 ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» Το θέατρο είναι μία μαγική τέχνη η οποία διακρίνεται 13:00 14:30 για την κοινωνικότητα, την πολλαπλότητα, και την ομαδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

15 η Οικολογική Γιορτή Καρδίτσας Αφιερωμένη στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

15 η Οικολογική Γιορτή Καρδίτσας Αφιερωμένη στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 15 η Οικολογική Γιορτή Καρδίτσας Αφιερωμένη στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 17-20 Σεπτέμβρη 2015 / Άλσος Παυσιλύπου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σε ένα πλήθος δραστηριοτήτων σας προσκαλούμε και σας περιμένουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτό θέατρο Δ.Κ. Μελισσίων Θεατρική Παράσταση του Β ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Μελισσίων

Ανοιχτό θέατρο Δ.Κ. Μελισσίων Θεατρική Παράσταση του Β ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Μελισσίων Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014, ώρα 18:00 µ.µ. - 22:00 µ.µ. Πολιτιστικό Κέντρο Δ.Κ. Μελισσίων (Αίθουσα 2ου ορόφου) Έκθεση Ζωγραφικής από τον Σύλλογο "Άγιος-Γεώργιος Γκιούλµπαξε" Πέµπτη 12 Ιουνίου 2014, ώρα 19:00

Διαβάστε περισσότερα

08.10 15.10-22.10-29.10 05.11 12.11 19.11 26.11. Τετάρτη 8, 15, 22 & 29 Οκτωβρίου, 5, 12,19 & 26 Νοεμβρίου 17:00

08.10 15.10-22.10-29.10 05.11 12.11 19.11 26.11. Τετάρτη 8, 15, 22 & 29 Οκτωβρίου, 5, 12,19 & 26 Νοεμβρίου 17:00 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Εκπαιδευτικά προγράμματα Ελεύθερο Εργαστήρι Μουσικής Παιδείας 08.10 15.10-22.10-29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πέρασαν ήδη δέκα δημιουργικά χρόνια από

Πέρασαν ήδη δέκα δημιουργικά χρόνια από (αναγνωρισμένο από το Υ.Π.Ε.Π.Θ.) 10 χρόνια δημιουργίας για τα παιδιά, με τα παιδιά! Πέρασαν ήδη δέκα δημιουργικά χρόνια από την πρώτη μέρα που δημιουργήθηκε ο Πρότυπος Παιδικός Σταθμός «Παιδική Πολιτεία-

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαίρι 2013 - Αθλητισμός - Πολιτισμός - Βιβλιοθήκες Παναγιώτης Τροκάνας Πρόεδρος ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.

Καλοκαίρι 2013 - Αθλητισμός - Πολιτισμός - Βιβλιοθήκες Παναγιώτης Τροκάνας Πρόεδρος ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. Δήμος Θερμαϊκoύ ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. Καλοκαίρι 2013 - Αθλητισμός - Πολιτισμός - Βιβλιοθήκες Παναγιώτης Τροκάνας Πρόεδρος ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 - Σάββατο 8 και Κυριακή 9 Ιουνίου - 7ο Πανελλήνιο Παιδικό

Διαβάστε περισσότερα

OÈ ÂÎ fiûâè MINøA È Ú ıëî Ó ÙÔ 1952. E Ò Î È ÌÈÛfi ÈÒÓ appleúˆùôûù ÙÔ Ó ÛÙÔ ÒÚÔ ÙÔ ÂÏ-

OÈ ÂÎ fiûâè MINøA È Ú ıëî Ó ÙÔ 1952. E Ò Î È ÌÈÛfi ÈÒÓ appleúˆùôûù ÙÔ Ó ÛÙÔ ÒÚÔ ÙÔ ÂÏ- ª πøª Δ À Δ OÈ ÂÎ fiûâè MINøA È Ú ıëî Ó ÙÔ 1952. E Ò Î È ÌÈÛfi ÈÒÓ appleúˆùôûù ÙÔ Ó ÛÙÔ ÒÚÔ ÙÔ ÂÏ- ÏËÓÈÎÔ apple È ÈÎÔ È Ï Ô ÌÂ ÂÎ ÔÙÈÎ ÛÂÈÚ appleô ÌÂÈÓ Ó ÛÙË Ï ÛÙ ÌÂ Ù appleï ÔÓ appleôèôùèî Ï- Ï Î È Â

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α 2 Ô. º π. Πραγματικοί αριθμοί

ΜΕΡΟΣ Α 2 Ô. º π. Πραγματικοί αριθμοί ΜΕΡΟΣ Α º π Ô Πραγματικοί αριθμοί ΕΙΣΑΩΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ª ÚÈ ÙÒÚ Ô ÌÂ Û Ó ÓÙ ÛÂÈ Ê ÛÈÎÔ, Î Ú ÈÔ Î È ÚËÙÔ ÚÈıÌÔ. ÙÔ ÙÂÏÂ Ù Ô Â ÌÂ ÂÍÂÙ ÛÂÈ ÙË ÂÎ ÈÎ ÙÔ apple Ú ÛÙ ÛË, Ë ÔappleÔ Ù Ó ÁÓˆÛÙ ÛÂ appleï appleâúèô

Διαβάστε περισσότερα

ÓfiÙËÙ 1 ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô

ÓfiÙËÙ 1 ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ÓfiÙËÙ ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô Ì Ì È: ÀappleÂÓı ÌÈÛË ã T ÍË È Ó ÂappleÈÏ ÛÔ ÌÂ Ó appleúfi ÏËÌ, ÙÔ È Ô ÌÂ appleúôûâîùèî ÒÛÙÂ Ó Î Ù ÓÔ ÛÔ - ÌÂ ÙÈ appleïëúôêôú

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακάτικα Πρωινά και όχι μόνο

Κυριακάτικα Πρωινά και όχι μόνο «ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Σάββατο + Κυριακή 9 +10 Ιουνίου 2012 β Θεματική Ενότητα Κυριακάτικα Πρωινά και όχι μόνο Ανακαλύπτοντας τον θαυμαστό κόσμο της σύγχρονης εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2015. 08:30-09:30 ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Παίζοντας με τα μνημεία «Ροτόντα» Θεατρικό παιχνίδι με το Τμήμα Θεάτρου του Α.Π.Θ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2015. 08:30-09:30 ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Παίζοντας με τα μνημεία «Ροτόντα» Θεατρικό παιχνίδι με το Τμήμα Θεάτρου του Α.Π.Θ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2015 08:30-09:30 «Ροτόντα» Ηλικίες: 11-12 10:00-11:00 «Κήποι του Πασά» Ηλικίες: 6-8 11:00-14:00 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ ΚΕΡΑΜΙΚΗ «Ποιος θέλει να παίξει με τον πηλό;» Σύλλογος Αγγειοπλαστών-Κεραμιστών

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος εκδηλώσεων του Ι.Θ.Τ.Π. στις Γιορτές Παλιάς Πόλης Ξάνθης 2014, αφιερωμένος στη μνήμη του κ. Κυριάκου Σταματιάδη

Κύκλος εκδηλώσεων του Ι.Θ.Τ.Π. στις Γιορτές Παλιάς Πόλης Ξάνθης 2014, αφιερωμένος στη μνήμη του κ. Κυριάκου Σταματιάδη ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για τους συντάκτες ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Κύκλος εκδηλώσεων του Ι.Θ.Τ.Π. στις Γιορτές Παλιάς Πόλης Ξάνθης 2014, αφιερωμένος στη μνήμη του κ. Κυριάκου Σταματιάδη Το Ίδρυμα Θρακικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη. Δομοκού 2 Σταθμός Λαρίσης ΤΚ.10440 Τηλ. 210-8810884 email:publibrath@yahoo.gr

Κεντρική Βιβλιοθήκη. Δομοκού 2 Σταθμός Λαρίσης ΤΚ.10440 Τηλ. 210-8810884 email:publibrath@yahoo.gr Κεντρική Βιβλιοθήκη Δομοκού 2 Σταθμός Λαρίσης ΤΚ.10440 Τηλ. 210-8810884 email:publibrath@yahoo.gr Δευτέρα 16 Ιουνίου, 11:00-1:00, το πρωί Πνευστά και κρουστά. Αντίθετοι κόσμοι κοινές μελωδίες Με τη συνοδεία

Διαβάστε περισσότερα

ÌÈ ÓËÛ ÁÈ ÙÈ ı ÛÂÈ ÂÚÁ Û Ù ÎÂÎÙËÌ Ó ˆÊÂÏ Ì Ù ÙˆÓ Û Ó ÏʈÓ. ÀappleÔÁÚ ÊËÎÂ Ë ÏÏÔÁÈÎ Ì ÛË ÙË Cyprialife Ì ÛË ÙË À -

ÌÈ ÓËÛ ÁÈ ÙÈ ı ÛÂÈ ÂÚÁ Û Ù ÎÂÎÙËÌ Ó ˆÊÂÏ Ì Ù ÙˆÓ Û Ó ÏʈÓ. ÀappleÔÁÚ ÊËÎÂ Ë ÏÏÔÁÈÎ Ì ÛË ÙË Cyprialife Ì ÛË ÙË À - º π π πƒ π Marfin Î ÌÈ ÓËÛ ÁÈ ÙÈ ı ÛÂÈ ÂÚÁ Û Ù ÎÂÎÙËÌ Ó ˆÊÂÏ Ì Ù ÙˆÓ Û Ó ÏÊˆÓ ÀappleÔÁÚ ÊËÎÂ Ë ÏÏÔÁÈÎ Ì ÛË ÙË Cyprialife Ì ÛË ÙË À - Εδώ και αρκετά χρόνια εργαζόµαστε σε ένα περιβάλλον µε πολύ γρήγορες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας Δημοτικές Ενότητες: Είσοδος Ελεύθερη Ναυπάκτου, Αντιρρίου, Χάλκειας Αποδοτίας, Πλατάνου, Πυλήνης Ο Δήμος Ναυπακτίας διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Westin Kids Club - Tennis Academy. Αθλητισμός-Υγεία-Xαρά-Δημιουργία

Westin Kids Club - Tennis Academy. Αθλητισμός-Υγεία-Xαρά-Δημιουργία Westin Kids Club - Tennis Academy Αθλητισμός-Υγεία-Xαρά-Δημιουργία Για ακόμη μια φορά το παιδικό Club του ξενοδοχείου The Westin Athens θα παραμείνει ανοιχτό και τους χειμερινούς μήνες περιμένοντας να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Υπάρχουν άνθρωποι, δημιουργικοί, που λατρεύουν την τέχνη και διαθέτουν πολλά ταλέντα, χωρίς να είναι επαγγελματίες.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση στο GreenWave Festival 2012

Πρόσκληση στο GreenWave Festival 2012 Πρόσκληση στο GreenWave Festival 2012 Παράλληλες δράσεις για παιδιά και µεγάλους Με πλήθος εκδηλώσεων που συµπεριλαµβάνουν διαλέξεις, συζητήσεις, προβολές, βιβλιοπαρουσιάσεις, εργαστήρια κάθε είδους (δηµιουργικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013, ώρα 20:30 «Ο Καραγκιόζης Πειρατής» ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013, ώρα 21:30 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ρόλο στην προετοιμασία του θέματός μας αποτέλεσε το ιστόγραμμα που φτιάξαμε με τα παιδιά με πράγματα που ήθελαν να μάθουν για τους ζωγράφους.

ρόλο στην προετοιμασία του θέματός μας αποτέλεσε το ιστόγραμμα που φτιάξαμε με τα παιδιά με πράγματα που ήθελαν να μάθουν για τους ζωγράφους. Προπρονήπια Α 2015 ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Το δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου ασχοληθήκαμε με το θέμα «Πίνακες Ζωγραφικής». Αφορμή στάθηκε μια συζήτηση που κάναμε με τα παιδιά για το φθινόπωρο και τις αλλαγές του

Διαβάστε περισσότερα

"Χορεύω µε την Αντωνία" - Μουσικοχορευτιή δράση µε αλληλοδιδασκαλία, από το Εργαστήρι Κρητικής Έκφρασης - Αντωνία Παντελάκη

Χορεύω µε την Αντωνία - Μουσικοχορευτιή δράση µε αλληλοδιδασκαλία, από το Εργαστήρι Κρητικής Έκφρασης - Αντωνία Παντελάκη ΣΑΒΒΑΤΟ 22/9 16:30 Γνωριµία µε τους Εµψυχωτές, οµαδοποίηση Παιδιών ανα ηλικία Πού;; Ορµητήριο Κεντρική "Χορεύω µε την Αντωνία" - Μουσικοχορευτιή δράση µε αλληλοδιδασκαλία, από το Εργαστήρι Κρητικής Έκφρασης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων. Παρασκευή 12/12. Κυριακή 14/12. Σάββατο 13/12. Δευτέρα 15/12

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων. Παρασκευή 12/12. Κυριακή 14/12. Σάββατο 13/12. Δευτέρα 15/12 Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Παρασκευή 12/12 17:00 22:00 Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ Περιμένει μικρούς και μεγάλους για να. 18:00 ΕΓΚΑΙΝΙΑ με Μάρκο Σεφερλή και τους συντελεστές του "Mega με Μία". Θα παρευρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑΣ ΛΗΤΩΣ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΣΤΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑΣ ΛΗΤΩΣ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΟΙΚΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΛΗΤΩΣ ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ ΣΤΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑΣ ΛΗΤΩΣ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Το ξανθό κεφάλι της Λητώς µες στου Σαγκάλ το γαλάζιο». Με τη γνωστή παραμυθού Σάσα Βούλγαρη

Διαβάστε περισσότερα

11/ 12 /2013 ΔΕΛΤΙΟ. Η μαγεία των Χριστουγέννων.. στο Δήμο Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη

11/ 12 /2013 ΔΕΛΤΙΟ. Η μαγεία των Χριστουγέννων.. στο Δήμο Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΤΥΠΟΥ Νο 80 11/ 12 /2013 ΔΕΛΤΙΟ Η μαγεία των Χριστουγέννων.. στο Δήμο Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη Με παραστάσεις ζωντανής αφήγησης λαϊκών χριστουγεννιάτικων παραμυθιών, ταχυδακτυλουργούς,

Διαβάστε περισσότερα

ª Δƒ π ª ΔON 21o AIø Ó- ÔÏ ºÈÙÔ Û ÏÔ ÔÚ Ó. πδπ π π. ÈÎÔÓÔÌ Î È ÓıÚÒappleÈÓË Ó appleù ÍË

ª Δƒ π ª ΔON 21o AIø Ó- ÔÏ ºÈÙÔ Û ÏÔ ÔÚ Ó. πδπ π π. ÈÎÔÓÔÌ Î È ÓıÚÒappleÈÓË Ó appleù ÍË ª Δƒ π ª ΔON 21o AIø Ó- ÔÏ ºÈÙÔ Û ÏÔ ÔÚ Ó πδπ π π ÈÎÔÓÔÌ Î È ÓıÚÒappleÈÓË Ó appleù ÍË Π ε ρ ι ε χ ο μ ε ν α Προλογικό σημείωμα του υπεύθυνου της σειράς 11 Εισαγωγή 15 1. Η Πεπερασμένη Οικονομία: από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Θετικό. Οι προτάσεις του Ε.Β.Ε.Α. για την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. το πρώτο τεστ για το κυριακάτικο άνοιγμα των καταστημάτων

Θετικό. Οι προτάσεις του Ε.Β.Ε.Α. για την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. το πρώτο τεστ για το κυριακάτικο άνοιγμα των καταστημάτων Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών Ι Τεύχος 10 Ι Νοέµβριος 2013 Ι Έτος 88ο Θετικό το πρώτο τεστ για το κυριακάτικο άνοιγμα των καταστημάτων Οι προτάσεις του Ε.Β.Ε.Α. για την ελληνική προεδρία της

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαιρινή εκστρατεία με τίτλο: «ιαδρομές με πυξίδα τη Βιβλιοθήκη»

Καλοκαιρινή εκστρατεία με τίτλο: «ιαδρομές με πυξίδα τη Βιβλιοθήκη» Μαρούσι, 28 Ιουνίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Καλοκαιρινή εκστρατεία με τίτλο: «ιαδρομές με πυξίδα τη Βιβλιοθήκη» από το Τμήμα Βορέειου Βιβλιοθήκης της /νσης Εποπτείας ΝΠ ήμου Αμαρουσίου σε συνεργασία με τη Future

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Για τη σχολική χρονιά 2015-2016 (διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου) θα πραγματοποιούνται δωρεάν για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

«Παραμυθένια» Χριστούγεννα στις Βιβλιοθήκες!

«Παραμυθένια» Χριστούγεννα στις Βιβλιοθήκες! «Παραμυθένια» Χριστούγεννα στις Βιβλιοθήκες! Στο Βόρειο Πόλο, σ έναν τόπο όπου το χιόνι δε σταματά να πέφτει, βρίσκεται ένα σπιτάκι μ ένα εργαστήριο στην αυλή του. Εκεί φτιάχνει ο Άγιος Βασίλης παιχνίδια

Διαβάστε περισσότερα

Avελκυστήρας Aίθoυσα συvεδριάσεωv Aίθoυσα υπoδoxής Eξoδoς

Avελκυστήρας Aίθoυσα συvεδριάσεωv Aίθoυσα υπoδoxής Eξoδoς Avελκυστήρας Aίθoυσα συvεδριάσεωv Aίθoυσα υπoδoxής Eξoδoς Kαvάλι με επίπεδη βάση AÓÙÔ ÛÂ ÎÚÔ ÛË 6 joules (*) Λειτουργικ τητα Σχεδιασμ ς È Ù ıâù È ÛÂ 16 È ÛÙ ÛÂÈ ÛÂ ÚÒÌ ÏÂ Îfi RAL 9010 Î È ÁÎÚÈ RAL 7030

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες. 10 Κανόνες. δελτίο τύπου. αποδελτίωσης. ιεθνής αποδελτίωση από 90 χώρες. για ένα αποτελεσµατικό

Υπηρεσίες. 10 Κανόνες. δελτίο τύπου. αποδελτίωσης. ιεθνής αποδελτίωση από 90 χώρες. για ένα αποτελεσµατικό ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 1 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 Υπηρεσίες αποδελτίωσης Τι είναι το Internet Clipping Internet Monitoring ιεθνής αποδελτίωση από 90 χώρες 10 Κανόνες για ένα αποτελεσµατικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008

Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008 Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 19-09-2007 Συγκέντρωση γονέων με την παιδοψυχολόγο του σταθμού. Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

παραστάσεις - κατασκευές - εργαστήρια

παραστάσεις - κατασκευές - εργαστήρια Με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας Κουκλοθέατρο ΑΝΕΜΗ παραστάσεις - κατασκευές - εργαστήρια H πολύχρονη εμπειρία και η αγάπη μας για τα παιδιά, σας υπόσχονται μια μοναδική παράσταση κουκλοθεάτρου με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ενότητα 3: 28η Οκτωβρίου Η πορεία προς το μέτωπο... 85 Η Ιταλία μάς κήρυξε τον πόλεμο!... 89 Η πείνα... 96 Κατοχή...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ενότητα 3: 28η Οκτωβρίου Η πορεία προς το μέτωπο... 85 Η Ιταλία μάς κήρυξε τον πόλεμο!... 89 Η πείνα... 96 Κατοχή... Αγαπητοί γονείς Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να βοηθήσει τους μαθητές της Ε Δημοτικού στο μάθημα της Γλώσσας. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει: Ερωτήσεις για την κατανόηση του κειμένου του σχολικού βιβλίου.

Διαβάστε περισσότερα

παραστάσεις κατασκευές εργαστήρια

παραστάσεις κατασκευές εργαστήρια Κουκλοθέατρο ΑΝΕΜΗ παραστάσεις κατασκευές εργαστήρια H πολύχρονη εμπειρία και η αγάπη μας για τα παιδιά, σας υπόσχονται μια μοναδική παράσταση κουκλοθεάτρου με χειροποίητες κούκλες και σκηνικά, που ζωντανεύουν

Διαβάστε περισσότερα

applefi ÙË ÏÈÎÔÓ µ ÏÏÂ ÛÙÔÓ ÕÏÈÌÔ ÙË ÙÙÈÎ ÔÈ ÂÚÂ ÓËÙ ÙË Regulon ÛÙËÓ appleúòùë ÁÚ ÌÌ Ì Ë Î Ù ÙÔ Î ÚÎ ÓÔ

applefi ÙË ÏÈÎÔÓ µ ÏÏÂ ÛÙÔÓ ÕÏÈÌÔ ÙË ÙÙÈÎ ÔÈ ÂÚÂ ÓËÙ ÙË Regulon ÛÙËÓ appleúòùë ÁÚ ÌÌ Ì Ë Î Ù ÙÔ Î ÚÎ ÓÔ applefi ÙË ÏÈÎÔÓ µ ÏÏÂ ÛÙÔÓ ÕÏÈÌÔ ÙË ÙÙÈÎ ÔÈ ÂÚÂ ÓËÙ ÙË Regulon ÛÙËÓ appleúòùë ÁÚ ÌÌ Ì Ë Î Ù ÙÔ Î ÚÎ ÓÔ ÃÙ appleòóù ÙÔÓ Î ÚÎ ÓÔ ÌÂ «ÔÚÊ Ó» Ê ÚÌ Î ÙˆÓ N ÛÔ ÏÂ È fiappleô ÏÔ, ÓÈ ªappleÔ Ï Î * ÓÂ Â Ó È Ô

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2014 ΜΑΡΤΙΟΣ 21,22,23 Μαρτίου 22 Μαρτίου 26 Μαρτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ Ολων των κατηγοριών Β κ Δ Περιφέρειας (Θεσσαλία-Μακεδονία-Θράκη)

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή Ζωντανά βιβλία, της Ιωάννας Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγου, MSc, µε ιστορίες που µάς δίνουν το έναυσµα να τις βιώσουµε, δραµατοποιήσουµε, συζητήσουµε, διαβάσουµε, ώστε να µάθουµε και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ.Ο.Π.Α.Ρ. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2012- ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2013

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ.Ο.Π.Α.Ρ. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2012- ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2013 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ.Ο.Π.Α.Ρ. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2012- ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2013 ΣΑΒΒΑΤΟ 8/12/2012, 17:00 & 19:00, Αίθουσα Εθιµοτυπίας ήµου Ρόδου Παιδική Θεατρική Παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

«Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας

«Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας «Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας θεατρικές ασκήσεις και δημιουργικές δραστηριότητες Συμπεριλαμβάνεται CD με φωτογραφικό υλικό Το πορτοκάλι με την περόνη: υλικό εργασίας θεατρικές ασκήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Υποθέστε ότι έχουμε μερικά ακίνητα φορτισμένα σώματα (σχ.). Τα σώματα αυτά δημιουργούν γύρω τους ηλεκτρικό πεδίο. Αν σε κάποιο σημείο Α του ηλεκτρικού πεδίου τοποθετήσουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΤΟ στη ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ στη ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ αραγωγή οιοτικού πολιτισμού ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΚΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚH ΒΙΒΛΙΟΘHΚΗ: Αλέκου Κοντόπουλου 13, τηλ. 210-6395335/210-6396311 (παιδικό τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα