4-6 Ιουνίου µ.µ. πρ.στρατόπεδο Κόδρα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4-6 Ιουνίου 2010 6-10µ.µ. πρ.στρατόπεδο Κόδρα"

Transcript

1 4-6 Ιουνίου µ.µ. πρ.στρατόπεδο Κόδρα

2 Παραθινούπολη 2010 IOIKHTIKO YMBOY IO.O..K. Úfi ÚÔ : IˆÛËÊ Ë Iˆ ÓÓË AÓÙÈ Úfi ÚÔ : B ÈfiÏÔ NÈÎfiÏ Ô Ú ÌÌ Ù : Z ÚÈ Ë NÈÎfiÏ Ô M ÏË: ı Ó ÛÈ Ë ÛÛ, AÌ Ù Ë ÂÒÚÁÈÔ, AÓÙˆÓÔ Ë-Iˆ ÓÓ Ô OÏ Ì, ÊÂÓÙÔ Ï Ë Ó ÛÙ ÛÈÔ, µ ÛÈÌ fiûë ŒÊË, ÎÂÛÔ ÏË ÕÁÁÂÏÔ, ªÔ ÚÙÈ Ë B Û ÏÂÈÔ, Ô Ô ÏÔ ÏÂÔÓÒÚ, ıâô ÔÛ Ô Ï ÓË, Ï Ô -µ ÛÈÏÂÈ Ô ª Ú, à ٠ËΈÛÙ - ÛÔ ÏÎ ª Ú KA ITEXNIKO IEY YNTH K ÓÙ ÂÒÚÁÈÔ Ò Î È Î ÚfiÓÈ ÛÙÔ ÚÒËÓ ÛÙÚ Ùfi Â Ô ª ΠÔÓÔÌ Ô fi Ú, Ô ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÚÁ ÓÈÛÌfi ÙÔ ÌÔ Ï Ì ÚÈ Î ıè ÚˆÛÂ Ó ÚˆÙÔ ÔÚÈ Îfi ıâûìfi Ì ڈ٠ÁˆÓÈÛÙ Ù È È, ÙËÓ «Ú ıèóô ÔÏË». ÚfiÎÂÈÙ È ÁÈ ÙË ËÌÈÔ ÚÁ ÌÈ ÔÓÂÈÚÈÎ fiïë fi Ô ÓÂÙ È Ë Ó ÙfiÙËÙ ÛÙÔ È Ó Ó Ù ÍÂÈ ÙË ËÌÈÔ ÚÁÈÎ ÙÔ Ê ÓÙ Û, Ó ÍÂÈ ÔÌ ÈÎ, Ó ÓÔ ÍÂÈ Ú ı Ú ÛÙË ÁÓÒÛË, Ó ÁˆÁËıÂ Î È ÙÔ ÈÔ Ô ÛÈ ÛÙÈÎfi Ó ÍÂÊ ÁÂÈ fi ÙË ÌÔÓ ÍÈ ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË. Ù Ë ÈÔÚÁ ÓˆÛË ÛÙÈ Ì ÚÂ Ì ÂÈ È È ÙÂÚË Ú ÙËÙ ÈfiÙÈ Â Ó È ÌÈ fi ÛË ÂÏ Î È Ú, ÓÙËÛË ÛÙË ÛÎÔÏË Ú ÁÌ ÙÈÎfiÙËÙ ÙÔ Û ÌÂÚ Ô ÈÒÓÔ Ì fiïôè Ì, ÎfiÌË Î È Ù È È Ì. ÙËÓ Ú ıèóô ÔÏË, Ì ÙË Û ÏÏÔÁÈÎ ÚÔÛ ıâè ÙÔ ÌÔ Ï Ì ÚÈ Î È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÊÔÚ ˆÓ Î ıò Î È ÌË Î ÂÚÓËÙÈÎÒÓ Î È ÂıÂÏÔÓÙÈÎÒÓ ÔÚÁ ÓÒÛˆÓ, ÛÙ ÓÂÙ È Ë fiïë ÙÔ È ÓÈ ÈÔ, ÙË ÁÓÒÛË Î È ÙË ÂÏ ıâúë ÎÊÚ ÛË ÙÔ È ÈÔ Ì Û fi ÌÈ ÛÂÈÚ Ú ÛÙËÚÈÔÙ ÙˆÓ Ô ÎÔ Ì Ô Ó ÛÙÔ ıâ ÏÏ Î È Î ÈÓÔÙÔÌÔ Ó ÚÔÛ Ï ÔÓÙ ÛÙÔ ÚÈÔ. Û ÌÌÂÙÔ ÛÙ Û ÏÏÔÁÈÎ ÚÒÌÂÓ Î È ÛÙÈ Î ÏÏÈÙ ÓÈÎ ÂÎ ËÏÒÛÂÈ ÔÙÂÏÔ Ó ÛÙÔÈ Â ËÌÈÔ ÚÁÈÎ ÎÊÚ ÛË Î È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ Ô ËÛË ÙÔ È ÈÔ Î ıò ÁÂÓÓÔ Ó Ó Â ÂÈÎfiÓ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ, ÚÔ ÌÂÓÂ Î È ÙÚ ÊÂÚ ÛÙÔ ÍÂÎ ÓËÌ ÙË ˆ ÙÔ, Ú Î Ù ı ÎË ÁÈ ÙÔ Ì ÏÏÔÓ ÙÔ. ÂÔ fiûë ª ÎÔÁÏ Ë Ì Ú Ô K Ï Ì ÚÈ IOP ANø H - APA ø H & KA ITEXNIKH E IME EIA KOMNHNøN 60, T.K , KA AMAPIA, E /NIKH TH.: , , FAX: ñ Î ÚfiÓÈ ËÌÈÔ ÚÁÈÎ ÔÚÂ Û Ì ÏËÚÒÓÂÈ Ê ÙÔ Ô ıâûìfi ÙË «Ú ıèóô ÔÏË», ÙÔ ÌÔÓ ÈÎÔ ÛÙË µfiúâè ÏÏ ºÂÛÙÈ Ï, ÙÔ Ô Ô Ô Â ı ÓÂÙ È Î È ÂÈ ÚˆÙ ÁˆÓÈÛÙ ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ Ù È È Û ÔÏÈÎ Î È ÚÔÛ ÔÏÈÎ ËÏÈÎ. ÙË È ÚÎÂÈ Ù ÙË ÂÎ ÂÙ Ë «Ú ıèóô ÔÏË» ÌÂÁ ψÛÂ, ÂÌ ÏÔ Ù ÛÙËÎÂ, Î Ù ÍÈÒıËΠÛÙË Û Ó ËÛË È ÈÒÓ Î È ÁÔÓ ˆÓ. fi Ú ÙË 1 πô Ó Ô ˆ ÚÈ Î 6 πô Ó Ô ÙÔ ÚÒËÓ ÛÙÚ Ùfi Â Ô ª ΠÔÓÔÌ Ô fi Ú ı ÌÂÙ ÌÔÚʈıÂ Î È ÏÈ Û ÌÈ Ì ÁÈÎ fiïë, Û ÌÈ ÌÔÓ ÈÎ Ú Ì ıô ÔÏË. ÃÈÏÈ Â È È Ì Û fi ÚˆÙfiÙ Â ÂÎ È Â ÙÈÎ Î È Î ÏÏÈÙ ÓÈÎ Ú ÛÂÈ,  ÈÏÂÁÌ Ó Ì ËÏ ÂÎ È Â ÙÈÎ ÎÚÈÙ ÚÈ, Ô Ó ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó Î ÏÏÈÂÚÁ ÛÔ Ó ÙÈ ÂÍÈfiÙËÙÂ, Ó ÈÂ Ú ÓÔ Ó ÙÔ ÔÚ ÔÓÙÂ ÙˆÓ ÁÓÒÛÂÒÓ ÙÔ, Ó Ó Ù ÍÔ Ó ÙË Ê ÓÙ Û Î È ÙËÓ ÈÛıËÙÈÎ ÙÔ, Ó Ó ËÙ ÛÔ Ó Ó Â ÌÔÚÊ ÎÊÚ ÛË Î È ËÌÈÔ ÚÁ. È È È Ô Ó ÁÈ È Ó È, ÁÈ Ú ÛË, ÁÈ Û ÌÌÂÙÔ. Ÿ,ÙÈ ËÏ ÙÔ ÚÔÛÊ ÚÂÈ Î ıâ ÚfiÓÔ Ë «Ú ıèóô ÔÏË» Ë Ô Ô Ê ÙÔ Â Ó È ÊÈÂÚˆÌ ÓË ÛÙ Î ÚfiÓÈ È ÈÎ ÎÊÚ ÛË Î È ËÌÈÔ ÚÁ. È È ı ÌËı ÙÂ, ı ÂÚ ÛÔ Ì ÚÔ E Ú È Û Ù Ô Ì Â ÙÔ Û ÓÈ ÈÔÎÙ Ù ÙÔ ÒÚÔ ÙÔ ÚÒËÓ ÛÙÚ ÙÔ Ô M Î/ Ô Kfi Ú ÁÈ ÙËÓ Â ÁÂÓÈÎ Ú ÒÚËÛË ÙˆÓ È ÈÔÎÙËÛÈÒÓ ÙÔ ÁÈ ÙÈ ÂÎ ËÏÒÛÂÈ Ì. Iˆ ÓÓË ÈˆÛËÊ Ë Úfi ÚÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ OÚÁ ÓÈÛÌÔ ÌÔ K Ï Ì ÚÈ

3 Σχεδία στην πόλη Κέντρο ιάδοσης Επιστηµών & Μουσείο Tεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΟΣ Ολυµπιακό Μουσείο Σώµα Ελλήνων ΠροσκόπωνΤοπική Εφορεία Καλαµαριάς Εργαστήρι Χειροτεχνίας «Αχτένιστα πινέλα» Εργαστήρι Tσίρκου «Eyetrick» Εθελοντική Εργασία Θεσσαλονίκης Τµήµα Σκίτσου & Κόµικς ΠΟ Κ PRAKSIS Παιδικό Μουσείο Οικολογικές Κατασκευές Εργαστήρι Tσίρκου «Eyetrick» Μακεδονικό Μουσείο Τµήµα Χειροτεχνίας ΠΟ Κ Παιδικές Εργαστήριο Βιβλιοθήκες Ξυλογλυπτικής ΠΟ Κ Άγριο Ξύλο Tελλόγλειο Ίδρυµα Τεχνών Μουσείο Φωτογραφίας Καλλιστώ 2 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 3

4 παρασκευή 4 IOYNIOY 6-10 µ.µ. π 6-9 µ.µ.: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ «Τι έκρυψε ο Φιλόλαος;» από το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης «Παραολυµπιακοί αγώνες, µαθαίνουµε τις οµοιότητες, βιώνουµε τη διαφορά» από το Ολυµπιακό Μουσείο Θεσ/νίκης «Ένα µανταλάκι που έγινε πεταλούδα» από το Τελλόγλειο Ίδρυµα Τεχνών Α.Π.Θ. «Μαγεία της επιστήµης» από το Κέντρο Διάδοσης Επιστηµών & Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ «Εργαστήριο κατασκευής Camera Obscura» από το Μουσείο Φωτογραφίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ, ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ «Ένα ενθύµιο από την Παραθινούπολη» από το Τµήµα Χειροτεχνίας Π.Ο.Δ.Κ. «Όταν τα καρτούν επαναστατούν!» από το Τµήµα Κόµικ και Σκίτσου του Π.Ο.Δ.Κ. «Εργαστήρι Χειροτεχνίας» από το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων-Τοπική Εφορεία Καλαµαριάς πã π Δηµιουργική γωνιά παιχνιδιού για τα πολύ µικρά παιδιά (ως 5 ετών) ƒøª ÛÙËÓ π 7:30 µ.µ.: «Οι πειρατές ξανάρχονται!» πρωτότυπα πειρατικά κινητικά παιχνίδια από την οµάδα LALALAND π 6-9 µ.µ.: Διαδραστικά παιχνίδια από το σώµα Ελλήνων Προσκόπων-Τοπική Εφορεία Καλαµαριάς 8:00 µ.µ.: «Του παππού τα παραµύθια» παράσταση Μαριονέτας από την οµάδα Κουκλοθέατρου "Νευρόσπαστον" ƒπ 9:00 µ.µ.: «Παραµύθι χωρίς όνοµα» θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ελένης Δηµοπούλου από την Πειραµατική Σκηνή Τέχνης «Περνώντας τα σύνορα στις άκρες του κόσµου» από την Εθελοντική Εργασία Θεσ/νίκης «Έκφρασις και PRAKSIS» από την PRAKSIS «Ελάτε να γίνουµε αρκουδίτσες και λύκοι!» από την Περιβαλλοντική Οργάνωση "Καλλιστώ" «Πετάξτε µαζί µας» από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία «Ένας κόσµος µε τα δικά µας χρώµατα» από την "Σχεδία στην πόλη" «Το χω για κακό να µην έχω µυστικό!» από την Καλλιτεχνική οµάδα "Αχτένιστα πινέλα" «Μικροί ζογκλέρ - µικροί ακροβάτες» εργαστήρι Τσίρκου από τους "Eyetrick" (Ουγγαρία, Μεξικό) 4 5

5 σάββατο 5 IOYNIOY 6-10 µ.µ. 6 π 6-9 µ.µ.: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ «Παραολυµπιακοί αγώνες, µαθαίνουµε τις οµοιότητες, βιώνουµε τη διαφορά» από το Ολυµπιακό Μουσείο Θεσ/νίκης «Δεν πετάω τίποτα, κατασκευάζω Μobile» από το Τελλόγλειο Ίδρυµα Τεχνών Α.Π.Θ. «Μαγεία της επιστήµης» από το Κέντρο Διάδοσης Επιστηµών & Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ «Εργαστήριο κατασκευής Camera Obscura» από το Μουσείο Φωτογραφίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ, ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ «Όταν τα καρτούν επαναστατούν!» από το Τµήµα Κόµικ και Σκίτσου του Π.Ο.Δ.Κ. «Ψάρια της Μεσογείου» από τις Βιβλιοθήκες του Π.Ο.Δ.Κ. «Εργαστήρι Χειροτεχνίας» από το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων-Τοπική Εφορεία Καλαµαριάς «Βλέπω τον κόσµο µέσα από τα δικά µου γυαλιά» από το Παιδικό Μουσείο Θεσ/νίκης «Περνώντας τα σύνορα στις άκρες του κόσµου» από την Εθελοντική Εργασία Θεσ/νίκης «Ελάτε να γίνουµε αρκουδίτσες και λύκοι!» από την Περιβαλλοντική Οργάνωση "Καλλιστώ" «Πετάξτε µαζί µας» από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία «Ένας κόσµος µε τα δικά µας χρώµατα» από την "Σχεδία στην πόλη" «Οικολογικές κατασκευές» από το "Χαρούµενο καλαµπόκι" «Το χω για κακό να µην έχω µυστικό!» από την Καλλιτεχνική οµάδα "Αχτένιστα πινέλα" «Mobile µε ξύλο και φυσικά υλικά» από το εργαστήριο ξυλογλυπτικής «Άγριο Ξύλο» πã π Δηµιουργική γωνιά παιχνιδιού για τα πολύ µικρά παιδιά (ως 5 ετών) ƒøª ÛÙËÓ π 7:30 µ.µ.: «Εκπλήξεις» µε κλόουν και µίµους 8:00 µ.µ.: «Παίζεις µε τη φωτιά;» δρώµενο µε φωτιές και ακροβατικά από τους "EyeTrick" (Ουγγαρία, Μεξικό) π 6-9 µ.µ.: Διαδραστικά παιχνίδια από το σώµα Ελλήνων Προσκόπων-Τοπική Εφορεία Καλαµαριάς 7:00 µ.µ. «Στα σύννεφα πετώ!», µουσικές και τραγούδια από τη Μπαντίνα και την Παιδική Χορωδία του Π.Ο.Δ.Κ. 7:30 µ.µ. «Το έργο τέχνης είµαι εγώ!» Διαδραστική Περφόρµανς µε ένα εναλλακτικό κυνήγι θησαυρού, µια πρόταση του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης µε την εικαστικό Αγγελική Αυγητίδου και φοιτητές του Τµήµατος Εικαστικών & Εφαρµοσµένων Τεχνών του Παν. Δυτ. Μακεδονίας 8:15 µ.µ. «Η λυγερή και το πουλί το αηδόνι» αφήγηση λαϊκών παραµυθιών µε τη συνοδεία ζωντανής µουσικής από την Ανθή Θάνου και τον Παναγιώτη Κούλελη ƒπ 9:00 µ.µ.: «Παιχνίδια µε το Σαρλώ» πρωτότυπη διαδραστική παράσταση από το "Κρουστόφωνο" 10:00 µ.µ. «Τα παιδιά που µεγάλωσαν!!» µια µουσική βραδιά αφιερωµένη στους εµψυχωτές, παιδαγωγούς και καλλιτέχνες των 10 χρόνων της Παραθινούπολης 7

6 κυριακή 6 IOYNIOY 6-10 µ.µ. π 6-9 µ.µ.: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ «Παραολυµπιακοί αγώνες, µαθαίνουµε τις οµοιότητες, βιώνουµε τη διαφορά» από το Ολυµπιακό Μουσείο Θεσ/νίκης «Μαγεία της επιστήµης» από το Κέντρο Διάδοσης Επιστηµών & Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ «Εργαστήριο κατασκευής Camera Obscura» από το Μουσείο Φωτογραφίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ, ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ «Ένα ενθύµιο από την Παραθινούπολη» από το Τµήµα Χειροτεχνίας Π.Ο.Δ.Κ. «Όταν τα καρτούν επαναστατούν!» από το Τµήµα Κόµικ και Σκίτσου του Π.Ο.Δ.Κ. «Ψάρια της Μεσογείου» από τις Βιβλιοθήκες του Π.Ο.Δ.Κ. «Εργαστήρι Χειροτεχνίας» από το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων-Τοπική Εφορεία Καλαµαριάς «Βλέπω τον κόσµο µέσα από τα δικά µου γυαλιά» από το Παιδικό Μουσείο Θεσ/νίκης «Περνώντας τα σύνορα στις άκρες του κόσµου» από την Εθελοντική Εργασία Θεσ/νίκης «Ελάτε να γίνουµε αρκουδίτσες και λύκοι!» από την Περιβαλλοντική Οργάνωση "Καλλιστώ" «Πετάξτε µαζί µας» από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία πã π Δηµιουργική γωνιά παιχνιδιού για τα πολύ µικρά παιδιά (ως 5 ετών) ƒøª ÛÙËÓ π 7:00 µ.µ.: «Μεταµορφωνόµαστε!!» µε θεατρικό µακιγιάζ σε πολλές γωνιές της πλατείας από τα "Ανεµοσκορπίσµατα" 8:00 µ.µ.: «Gazon!» Κωµική παράσταση Τσίρκου για µικρούς και µεγάλους µε τους "Equipoize" π 7:00 µ.µ. «Το παιδί κι ο λύκος» παράσταση κουκλοθέατρου από τον Κουκλοθίασο "Νύστα" 8:00 µ.µ. «Ταξίδι στη µουσική» από την Παιδική - Νεανική Ορχήστρα Δήµου Μίκρας ƒπ 9:00 µ.µ.: «Η Σολοµώντεια λύση» του Γιάννη Καλαϊτζόπουλου, βασισµένη στο κινέζικο έργο του 13ου µ.χ.αι. "ο Κύκλος µε την Κιµωλία", θεατρική παράσταση από το Θέατρο Σοφούλη «Ένας κόσµος µε τα δικά µας χρώµατα» από την "Σχεδία στην πόλη" «Οικολογικές κατασκευές» από το "Χαρούµενο καλαµπόκι" «Μικροί ζογκλέρ µικροί ακροβάτες» εργαστήρι Τσίρκου από τους "Eyetrick" (Ουγγαρία, Μεξικό) 8 9

7 10 ΑΝΑ EKΠAIΔEYTIKA ΠPOΓPAMMATA MOYΣEIΩN ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟYΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Τα παιδιά µέσα από ένα εναλλακτικό παιχνίδι θησαυρού θα εξερευνήσουν το χώρο µέσα από οπτικά, ακουστικά και γραπτά ερεθίσµατα για να δηµιουργήσουν στη συνέχεια ένα συλλογικό έργο τέχνης. Υπευθ. Εκπαιδ. Προγραµµάτων: Εύη Παπαβέργου, Κατερίνα Παρασκευά. Εικαστική περφόρµανς: Αγγελική Αυγητίδου, οµάδα φοιτητών του Τµ. Εικαστικών & Εφαρµοσµένων Τεχνών του Πανεπ. Δυτ. Μακεδονίας. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟYΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Τα παιδιά γνωρίζουν το έργο του καλλιτέχνη Φιλόλαου και κατασκευάζουν τα δικά τους µικρά γλυπτά. Σχεδιασµός-εµψύχωση: Στέλα Αναστασάκη, Κουρκουνάκη Γεωργία, Χριστίνα Μαβίνη, Βασιλική Πολυζούλη, Κατερίνα Μπακαλιού. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟYΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ "ΝΟΗΣΙΣ" Τι κοινό έχει η Μαγεία µε την Επιστήµη; Τίποτα εκτός από το γεγονός ότι η Επιστήµη µπορεί να είναι ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ! Τα παιδιά γνωρίζουν νόµους της φυσικής και απλά πειράµατα µε τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Εµψυχωτής προγράµµατος: Νίκος Ταπλίδης. ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Τα παιδιά θα κατασκευάσουν από χαρτί και ριζόχαρτο το δικό τους µικρό «σκοτεινό κουτί», θα πειραµατιστούν µε την προβολή εικόνων και θα κατανοήσουν τη λειτουργία της camera obscura που αποτέλεσε τον πρόδροµο της φωτογραφικής µηχανής. Εµψυχωτές προγράµµατος: Παυλίνα Γεωργιάδου, Ελευθερία Κακαβίτσα, Μελανία Μιλκάκη. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Τα παιδιά θα γνωρίσουν τα αθλήµατα των παραολυµπιακών αγώνων και θα κατασκευάσουν το δικό τους γήπεδο goalball (ενός από τα αθλήµατα που πραγµατοποιούνται µόνο στους παραολυµπιακούς αγώνες). Εκπαιδεύτριες: Μαρία Βισκαδουράκη, Μαρία Γεωργιάδου, Χριστίνα Μπατέκα, Ελένη Παζαρλίδου, Έλενα Σαµαρά, Ευαγγελία Σεµελίδου, Χριστίνα Φούντου. ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΩΝ Α.Π.Θ. Σε δύο ξεχωριστά εργαστήρια τα παιδιά θα δηµιουργήσουν µε πολύχρωµα και ανακυκλώσιµα υλικά τα δικά τους µικρά έργα τέχνης. Εκπαιδευτές: Ελευθερία Λυτροσυγγούνη, Μαργαρίτα Πατσίκα, Γιώτα Μιχαηλίδου, Γιάννης Παλατζίδης, Βιργινία Τσιτουρίδου, Νατάσα Βογιατζόγλου. ΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΔΡΑΣΕΙΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ-ΦΟΡΕΩΝ-ΟΜΑΔΩΝ Εθελοντική Εργασία Θεσσαλονίκης: Τα παιδιά µε διαδραστικές δραστηριότητες και παιχνίδια θα ενηµερωθούν για τα µεταναστευτικά και προσφυγικά ζητήµατα. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία: Μαθαίνουµε για τα πουλιά µέσα από δηµιουργικά παιχνίδια και δραστηριότητες. Καλλιστώ-Περιβαλλοντική οργάνωση για την άγρια ζωή και τη φύση: Τα παιδιά θα µάθουν για την αρκούδα και τον λύκο και θα φτιάξουν µάσκες αρκούδας και αυτάκια λύκου! PRAKSIS: Τα παιδιά µε τρόπο δηµιουργικό µαθαίνουν για το δικαίωµά τους στην εκπαίδευση και ευαισθητοποιούνται απέναντι στο φαινόµενο της παιδικής εργασίας και του αποκλεισµού από το σχολικό περιβάλλον. Σχεδία στην πόλη-καλλιτεχνική Παιδαγωγική Οµάδα: Ένα περίπτερο θα µεταµορφωθεί σε ατελιέ ζωγραφικής µε καβαλέτα και µεγάλου µεγέθους καµβάδες όπου τα παιδιά µε πινέλα, χρώµατα, διακοσµητικά αντικείµενα και πολύ φαντασία θα δηµιουργήσουν τους δικούς τους πίνακες. Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης: Τα παιδιά θα µιλήσουν για έναν κόσµο χωρίς βία και θα διακοσµήσουν χάρτινα γυαλιά µε ζωγραφιές για το δικό τους κόσµο. Σώµα Ελλήνων Προσκόπων-Τοπική Εφορεία Καλαµαριάς: Τα παιδιά θα µοιραστούν στιγµές δηµιουργίας και χαράς µέσα από διαδραστικά κινητικά παιχνίδια στο δασάκι αλλά και µε πρωτότυπες χειροτεχνίες. Παιδικές Βιβλιοθήκες Π.Ο.Δ.Κ.: Τα παιδιά θα ταξιδέψουν στη Μεσόγειο και θα φτιάξουν πολύχρωµα ψαράκια µε ποικίλα υλικά. Τµήµα Κόµικ & Σκίτσου Π.Ο.Δ.Κ.: Όταν τα καρτούν επαναστατούν τα παιδιά δηµιουργούν τις πιο αστείες ιστορίες µε την τεχνική του κόµικ. Τµήµα Χειροτεχνίας Π.Ο.Δ.Κ.: Με αφορµή τα 10 χρόνια της Παραθινούπολης φτιάχνουµε ένα πρωτότυπο ενθύµιο για τη δική µας µεγάλη γιορτή. Καλλιτεχνική Παιδαγωγική Οµάδα «Αχτένιστα πινέλα»: Μια αινιγµατική µορφή θα περιµένει κάθε παιδί για να του δώσει ένα χρησµό. Έπειτα τα παιδιά φτιάχνουν το δικό τους µενταγιόν ή περικάρπιο για να κρύψουν το µυστικό τους. Χαρούµενο Καλαµπόκι: Τα παιδιά µε βάση το οικολογικό πολύχρωµο καλαµπόκι κάνουν λουλούδια, ζώα και τοπία. Εργαστήριο Ξυλογλυπτικής «Άγριο ξύλο»: Με φυσικά υλικά, ξύλα, καρπούς και χρωµατιστούς σπάγκους φτιάχνουµε καλοκαιρινά mobile. EYE TRICK - Εργαστήρι τσίρκου: Οι δύο καλλιτέχνες της οµάδας από την Ουγγαρία και το Μεξικό ταξίδεψαν ως εδώ για να µάθουν στα παιδιά µικρά µυστικά για ζογκλερικά και ακροβατικά! 11

8 Y N T E E T E (Ì ÏÊ ËÙÈÎ ÛÂÈÚ ) XOPH OI ª À π ñ Ú ÙÈÎfi ªÔ ÛÂ Ô Á ÚÔÓË ÓË ñ ª ΠÔÓÈÎfi ªÔ ÛÂ Ô Á ÚÔÓË ÓË ñ ÓÙÚÔ È ÔÛË ÈÛÙËÌÒÓ & ªÔ ÛÂ Ô Â ÓÔÏÔÁ π ñ ªÔ ÛÂ Ô ºˆÙÔÁÚ Ê ñ Ï Ì È Îfi ªÔ ÛÂ Ô ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË ñ ÂÏÏfiÁÏÂÈÔ ÿ Ú Ì Â ÓÒÓ... ÚÁ ÓÒÛÂÈ - ºÔÚ - Ì Â ñ ÓÂÌÔÛÎÔÚ ÛÌ Ù ñ ıâïôóùèî ÚÁ Û ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË ñ ÏÏÈÙ ÓÈÎ - È ÁˆÁÈÎ Ì «Ù ÓÈÛÙ ÈÓ Ï» ñ ÚÁ ÛÙ ÚÈÔ ÏÔÁÏ ÙÈÎ «ÕÁÚÈÔ Í ÏÔ» ñ EYE TRICK ñ Equipoize - ÃÔÚÔı ÙÚÔ-ÙÛ ÚÎÔ ñ ÏÏËÓÈÎ ÚÓÈıÔÏÔÁÈÎ Ù ÈÚ ñ ÙÚÔ ÔÊÔ ÏË ñ ÏÏÈÛÙÒ- ÂÚÈ ÏÏÔÓÙÈÎ ÔÚÁ ÓˆÛË ÁÈ ÙËÓ ÁÚÈ ˆ Î È ÙË Ê ÛË ñ Ô ÎÏÔı ÛÔ À ñ ÚÔ ÛÙfiʈÓÔ ñ Lalaland ñ ª ÓÙ Ó.... ñ «Â ÚfiÛ ÛÙÔÓ»-ÔÌ ÎÔ ÎÏÔı ÙÚÔ ñ È ÈÎ ÃÔÚˆ.... ñ È ÈÎ -  ÓÈÎ Ú ÛÙÚ ÌÔ ª ÎÚ ñ È ÈÎfi ªÔ ÛÂ Ô ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË ñ È ÈÎ µè ÏÈÔı ÎÂ.... ñ ÂÈÚ Ì ÙÈÎ ÎËÓ ÙË ÓË ñ PRAKSIS ñ  ÛÙËÓ fiïë ñ ÒÌ ÏÏ ÓˆÓ ÚÔÛÎfi ˆÓ- Ô ÈÎ ÊÔÚÂ Ï Ì ÚÈ ñ Ì Ì ÈÎ ÛÙÈÎÒÓ & Ê ÚÌÔÛÌ ÓˆÓ Â ÓÒÓ Ó. Ù. ª ΠÔÓ ñ Ì Ì fiìèî & Î ÙÛÔ.... ñ Ì Ì ÃÂÈÚÔÙ Ó.... ñ à ÚÔ ÌÂÓÔ Ï Ì fiîè ΠΑΙ ΟΤΟΠΟΣ-ΠΑΡΤΥ ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΥ 35 (ΠΛ.Υ ΡΑΣ) ÏÏÈÙ ÓÂ, ÂÎ È Â Ù ÂÚÁ ÛÙËÚ ˆÓ Î È Ú ÛˆÓ, ÂÌ ˆÙ Ï ÎÂÚ ÓÙˆÓÈ Ô, º Ó Ú Ì Ù Ô, ÏÏ ÊÂÓÙÔ Ï Ô, ª Ú µ ÛÈÏÈÎ, ƒô µôáè Ù, ŒÊË ÂÏ ÛÙÔ Ô ÏÔ, ÈÚ ÓË ÂˆÚÁ ÎË, ÔÊ ÂˆÚÁ ÏË, ÃÚÈÛÙ Ó Ú ÌÌÂÓ, ÌËÙÚ ÏÏÈÔ, ª ÓÔ Â ÂÙ fiáïô, ª ÚÈÏÈ Ó È Ì ÓÙ ÎË, ÌËÙÚ ÓÙ, Óı ÓÔ, È ÓÓË ÂÔ ÒÚÔ, ËÓÂÏfi Ë Ó, ËÏ Ì Ô ÏÌ Ô ÚÙ, ÃÚ ÛÙÔ Ô ÎË, ÈÒÚÁÔ Ú ÔÎ ÚË, ÕÓÙ ÂÏ ÙÛË, ÌÔ Â ÁÈ, ŒÊË ÔÚ ÛÔÁÏÔ, ÈÒÚÁÔ ÔÚˆÓ ÎË, Á Ë ÔÛÎÔÛ Ô, ÈÒÚÁÔ fiùâïë, Ó ÁÈÒÙË Ô ÏÂÏË, Ó ÁÈÒÙË Ô ÏÔ ÚË, ÚË Ô Ú ÎÏË, ˆÓÛÙ ÓÙ ÈÔ, ÈÚ ÓË ª ÓıÔ - Ô ÙÛÔ Ë, Ó ÛË ª ÎÚ, ª Ú ª ÙÛÈÔ Ï, ÏÂÍ Ó Ú ª ÓÔ, ÙË ªÂÙ Ó Ô, ÈÎÔÏ Ù ªÔ Ù ÚfiÁÏÔ, ÏÈ Ó ª Ô ÛÈ ÓË, ËÌ ÙÚË ÈÎÔÏ Ë, ÙÂÊ Ó ÓÙ, Ë Ù Î, ÃÚ ÛÙÔ ÙÛ Ú ÛÏ, Ï ÎÂÚ ÏÈ Ì -ºÔ ÓÙ, ÚÔ Ô ÏÈÔ, ÌÈ Ô Ô Ô, ÙÂÚ Ó ƒ ÎÎ, ÛÔ ƒ Ô, Ù ÏÏ ÎÔ Ú ÎË, Ù Ú Î, È ÏÂ Ù Ô ÛÈ ÓË, ÌËÙÚ ÒÙ ÈÔ, Ù Ï Ô Ï Ô, ÙÂÚ Ó ÛÔ Ó Ô, ÙÂÚ º ÚÛÓÂÚ, Óı ÃÚ ÛÔ Ô ÏÔ, Dulce Chavez, Tibor Ferenzi, ªarion Renard Â È ÛÌfi -Û ÓÙÔÓÈÛÌfi ÈÔÚÁ ÓˆÛË : ÚÁ ÚÒ Î ÙÛ ÎËÓÔÁÚ ÊÈÎ - Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ Â ÈÌ ÏÂÈ -Û ÓÙÔÓÈÛÌfi : ƒ ÙÛ ÚÓÙ ÕÓÙÔÓ, ÚËÁfiÚË ª ÔÙÔ Ë ÎËÓÔÁÚ ÊÈÎ ÔÌ -ÂÈÎ ÛÙÈÎ ÂÊ ÚÌÔÁ : ÈÒÚÁÔ µ ÛÈÏfi Ô ÏÔ, ÓÙˆÓ ÏˆÓ ÚË, ÌËÙÚ È ÎÔ Ô ÏÔ, ÏÛˆÓ Ô Î, Ú ÛΠÚÊ Ó Ô, Ó Á ÚÈ Ï, Ù Ú Ë È ÓÓË, ÌËÙÚ ÒÙ ÈÔ ÃÔÚËÁ  : ª Ú Ã Ù ËıÂÔ ÒÚÔ Â È ÛÌfi ÂÓÙ ˆÓ: ÙÂÚ Ó Ù Ê Ï Ô ÈÎÔÈÓˆÓ : ÎÔ ÏÈ Ë Â ÓÈÎ Â ÈÌ ÏÂÈ : Ó Ú Ú ËÌ ÙÚË Â ÓÈÎ ÔÛÙ ÚÈÍË: ıâïôóùèî ÚÁ Û ÂÛÛ ÏoÓ ÎË - Ú ÁˆÁÈÎfi ÂÚÁ ÛÙ ÚÈ ( Ó ÁÈÒÙË ª ÎÚ, ËÌ ÙÚË Ô Ú, ÕÁÁÂÏÔ È Ì ÓÙ ÎË ) XOPHΓOI EΠIKOINΩNIAΣ 12

9

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ.

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ. χωνευτοί σ. 56 Nedbox χωνευτοί από 12 έως 56 στοιχεία σ. 58 από 1 έως 6 στοιχεία σ. 62 XL 3 160 από 48 έως 144 στοιχεία και ερµάρια διανοµής ισχύος XL 3 σ. 68 Ράγες, πλάτες στήριξης και µετώπες σ. 77 0

Διαβάστε περισσότερα

6. Aπόκριες 7. Πάσχα

6. Aπόκριες 7. Πάσχα TÈ Ù ÍË Â Ó È ÌÔ Ô appleôïèùèûìfi ; 1. O πολιτισµός του τόπου µας 2. Mια επίσκεψη στο µουσείο 3. Tι συµβαίνει στην περιοχή µας; 4. Kάθε τόπος τα έθιµά του και ο χρόνος τα δικά του... 5. Tο βιβλίο των παροιµιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ π ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ π ΑΣΤΙΚΗΣ π ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ π

ΑΙΤΗΣΗ π ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ π ΑΣΤΙΚΗΣ π ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ π ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1891 ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12840/05 B 86/20 Α.Φ.Μ.: 094003849 Δ.Ο.Υ.: ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΕΩΦ.

Διαβάστε περισσότερα

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ /

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ / Επαγγελµατικό προφίλ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΡΟΦΩΝ (ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ) Επίπεδο: 2 εξιότητες Θέµατα Συνδεδεµένες δεξιότητες C1 ΗΓΕΙΤΑΙ, ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ. 25-27 Μαΐου. πλαζ. Αρετσούς. εργαστήρια. εκπαιδευτικά προγράµµατα. παραστάσεις. παιχνίδια. µουσική. κουκλοθέατρο

ΑΦΙΕΡΩΜΑ. 25-27 Μαΐου. πλαζ. Αρετσούς. εργαστήρια. εκπαιδευτικά προγράµµατα. παραστάσεις. παιχνίδια. µουσική. κουκλοθέατρο ΑΦΙΕΡΩΜΑ πρόγραµµα 25-27 Μαΐου 6-10 µ.µ. πλαζ Αρετσούς εργαστήρια εκπαιδευτικά προγράµµατα παραστάσεις παιχνίδια µουσική κουκλοθέατρο Παραθινούπολη 2012 Ú ıèóô appleôïë Ë Ì ÁÈÎ applefiïë ÙÔ apple Ú Ì ıèô,

Διαβάστε περισσότερα

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple ÓÂ ÛÙË μã Ù ÍË

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË μã Ù ÍË ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË μã Ù ÍË Δ Àƒ π ø ø º π π π ª Δ ƒàªª π μàƒπ π ø π π π ª Δ Δƒ À π ƒ Àà ƒ ªÀ π π ª ª Δπ ø, π Δ Ã π, ø ƒ ºπ, ƒ Δ ƒ Δπ Δ Δ, ƒπ π ª ª ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Με το πέρασμα του χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφία Ε Δημοτικού. Μαθαίνω για την Ελλάδα

Γεωγραφία Ε Δημοτικού. Μαθαίνω για την Ελλάδα Γεωγραφία Ε Δημοτικού Μαθαίνω για την Ελλάδα ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝOΣ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝOΣ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ Κωστής Κουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Î È appleúô Ï Ì Ù ÓÙ ÍË 36

Î È appleúô Ï Ì Ù ÓÙ ÍË 36 ƒπ ÃOª ƒo O π O ª πøª 9 º πo ƒøδo: Δ À ƒª Δ π ÀΔπ π π π 1.1 ÓÓÔÈ ÙÔ appleâúì ÛÔ 16 1.2 ÀappleÂÚÌ Û, ÎÔÈÓˆÓ Î È ÂÎapple  ÛË 18 1.3 ÂˆÚ Â Ì ıëûë Î È appleâúì Û 27 1.4 ÚfiÙ apple Ú ÛË appleôïôáèûùòó Î È

Διαβάστε περισσότερα

ø Ó ÒÛÂÙÂ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE

ø Ó ÒÛÂÙ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE ø Ó ÒÛÂÙ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE Àªμ À π ƒ Ã π Δƒø Δ ƒ Δπ À ªπ π Δ ƒ ø π Δ À ƒπ ƒ π π Δ ª ƒ ƒ ª πδàãπ Δ Δ πƒ π Ως διευθυντής, η επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet.

www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet. www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet.gr www.ebusinessforum.gr www.sch.gr www.ika.gr www.ekt.gr www.ktpae.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας!

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας! ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γιατί Πλαίσιο; 1. Ασυναγώνιστη υποστήριξη. Service Η/Υ μέσα σε 4 ώρες σε 20 σημεία στην Ελλάδα. 12ωρη δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη. Συναρμολόγηση Η/Υ στα μέτρα σας. ιαρκής αναβάθμιση Η/Υ 4ωρη

Διαβάστε περισσότερα

KOMNHNΩN 60, T.K. 551 32, KAΛAMAPIA, ΘEΣ/NIKH

KOMNHNΩN 60, T.K. 551 32, KAΛAMAPIA, ΘEΣ/NIKH 2013 Παραθινούπολη 2013 Παραθινούπολη η μαγική πόλη του παραμυθιού, ένας πολιτιστικός θεσμός αφιερωμένος στο παιδί, που του δίνει τη δυνατότητα να εκφραστεί, να διασκεδάσει, να αναπτύξει τη φαντασία του

Διαβάστε περισσότερα

ÓfiÙËÙ 1. ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ

ÓfiÙËÙ 1. ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ ÓfiÙËÙ ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ ª ı Óˆ: ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ º ÛÈÎÔ ÚÈıÌÔ È ÚÈıÌÔ 0,, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,... ÔÓÔÌ ÔÓÙ È Ê ÛÈÎÔ. ıâ Ê ÛÈÎfi ÚÈıÌfi, ÂÎÙfi applefi ÙÔ 0, appleúôî appleùâè applefi ÙÔÓ appleúôëáô

Διαβάστε περισσότερα

Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙÂ ÂÚ Ô C 145-01 BRAND NAME

Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô C 145-01 BRAND NAME GR Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô BRAND NAME C 145-01 apple ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô Aries Dual π º π À π Ã π À ƒ π π ªπ Àæ π Ï ËÙ ARIES DUAL LINE ÛÙËÓ Î ÔÛË CTFS Ó ÎÂÈ ÛÙËÓ Î ÙËÁÔÚ ÙÚÈÒÓ ÛÙÂÚÈÒÓ ( ) Ë ÔappleÔ

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÙÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË

È ÛÙÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË È ÛÙÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË ÚÈÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÙÂ Î È ˉÚËÛÈÌÔ ÔÈ ÛÂÙÂ ÙË Û ÛÎÂ. ª ÓÔÓ ÙÛÈ ı ÂÙ ˉÂÙÂ Ù Î Ï ÙÂÚ ÔÙÂÏ ÛÌ Ù Î È ÙË Ì ÁÈÛÙË ÛÊ ÏÂÈ Î Ù ÙË ˉÚ ÛË. Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

Η. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ)

Η. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ) Η. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ) Το 2005 ήταν χρονιά προκλήσεων και αυξηµένων απαιτήσεων για το ΕΤΙ. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα εµπλουτίστηκε µε νέα θεµατολογία, σηµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ƒπ ƒ º À À Ã πª ƒ º ƒπ π Ã

ƒπ ƒ º À À Ã πª ƒ º ƒπ π Ã È ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË ÚÈÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÙÂ Î È ˉÚËÛÈÌÔ ÔÈ ÛÂÙ ÙË Û ÛÎÂ. ª ÓÔÓ ÙÛÈ ı ÂÙ ˉÂÙÂ Ù Î Ï ÙÂÚ ÔÙÂÏ ÛÌ Ù Î È ÙË Ì ÁÈÛÙË ÛÊ ÏÂÈ Î Ù ÙË ˉÚ ÛË. ƒπ ƒ º À À (βλ. σχέδιο στο εξώφυλλο)

Διαβάστε περισσότερα

ȵɁɏɇȸ ȵȿȿȸɁɏɁ ɅȰȻȴȰȳɏȳɏɁ Ʌɸʌɿʉɷɿʃɼ ɹʃɷʉʍɻ ʏɻʎ ȶʆʘʍɻʎ ɈȵɉɍɃ ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾɃ ȻȴȵɃȴɆɃɀȻɃ Ƀ Ȼ ɀ Ɇ ȴ Ƀ ȵ ȴ Ȼ Ⱦ Ȼ ȳ ɏ ȳ Ȱ ȴ Ȼ Ȱ ɈȵɉɍɃɇ ȶ ʎ ɷɿʃɼ ɸʌɿ ȻȰɁɃɉȰɆȻɃɇ

ȵɁɏɇȸ ȵȿȿȸɁɏɁ ɅȰȻȴȰȳɏȳɏɁ Ʌɸʌɿʉɷɿʃɼ ɹʃɷʉʍɻ ʏɻʎ ȶʆʘʍɻʎ ɈȵɉɍɃ ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾɃ ȻȴȵɃȴɆɃɀȻɃ Ƀ Ȼ ɀ Ɇ ȴ Ƀ ȵ ȴ Ȼ Ⱦ Ȼ ȳ ɏ ȳ Ȱ ȴ Ȼ Ȱ ɈȵɉɍɃɇ ȶ ʎ ɷɿʃɼ ɸʌɿ ȻȰɁɃɉȰɆȻɃɇ 7 2014 ºEBPOYAPIO 2014 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ 2 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ 3 È ÁˆÁÈÎfi I ÂÔ ÚfiÌÈÔ TÂ Ô ÔÌÔ ISSN: 1792-7471 ISSN: 1792-7471 : - HÏÂÎÙÚÔÓÈÎ ÛÂÏÈ ÔappleÔ ËÛË: AÌapplefiÓË-TÛÔ

Διαβάστε περισσότερα

Yπεύθυνη και συνεπής

Yπεύθυνη και συνεπής Π ε λ ά τ η ς, Π ο ι ό τ η τ α, Έ ρ ε υ ν α, Α ν ά π τ υ ξ η Yπεύθυνη και συνεπής Καινοτομία Yψηλή προστιθέμενη αξία Aνάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού Ο σεβασμός στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

HMHTPHΣ TZIOBAΣ O ΘEOTOKAΣ, H EΥΡΩΠΗ KAI H ΓENIA TOY 30

HMHTPHΣ TZIOBAΣ O ΘEOTOKAΣ, H EΥΡΩΠΗ KAI H ΓENIA TOY 30 HMHTPHΣ TZIOBAΣ O ΘEOTOKAΣ, H EΥΡΩΠΗ KAI H ΓENIA TOY 30 Συµπληρώνονται φέτος 100 χρόνια από τη γέννηση του Γιώργου Θεοτοκά στην Kωνσταντινούπολη το 1905 από Xιώτες γονείς και σχεδόν 40 χρόνια από το θάνατό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2015. Εορταστικές Εκδηλώσεις Δήμου Χαλανδρίου

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2015. Εορταστικές Εκδηλώσεις Δήμου Χαλανδρίου ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2015 Εορταστικές Εκδηλώσεις Δήμου Χαλανδρίου Οι εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου μας έχουν σκοπό να προσφέρουν ένα χαμόγελο σε μικρούς και μεγάλους για να υποδεχθούμε όλοι μαζί

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2009 Ώρα Εργαστήρι Πού Ηλικία Χορηγός

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2009 Ώρα Εργαστήρι Πού Ηλικία Χορηγός Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2009 11:00-14:00 Νοσοκομείο Παιχνιδιών - Teddy Bear Hospital από το HeIMSIC εργαστήρι Νο 1 3-6 HeIMSIC ΚΟΝΚΑΡΔΑΣ Κάθε κονκάρδα κι ένα μήνυμα εργαστήρι Νο 2 4-12 Σχεδία στην πόλη ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ƒ π ø π ø - Ó ıâ ÙÔ appleèô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÙfiÙÂ Ó ÓÔÈÎÈ ÛÔ ÌÂ ÙÔ ÏÏÔ appleô Â Ó È Î È ÊıËÓfiÙÂÚÔ...

ƒ π ø π ø - Ó ıâ ÙÔ appleèô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÙfiÙÂ Ó ÓÔÈÎÈ ÛÔ ÌÂ ÙÔ ÏÏÔ appleô Â Ó È Î È ÊıËÓfiÙÂÚÔ... ƒ π ø π ø - Ô ÚÂÙÈÚ Â Â ÙËÓ ˆÚ ÈfiÙÂÚË ı appleãfiï Î È Ù Ó Î È ÛÙËÓ Î Ï ÙÂÚË appleâúèô. - È, ÁÈ Ùfi Ù Ó Î È ÙÔ ÎÚÈ fiùâúô! - Ó ıâ ÙÔ appleèô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÙfiÙÂ Ó ÓÔÈÎÈ ÛÔ ÌÂ ÙÔ ÏÏÔ appleô Â Ó È Î È ÊıËÓfiÙÂÚÔ...

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 2 K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 Copyright 1989, 1993,. ËÌËÙÚÔappleÔ ÏÔ - æˆìôappleô ÏÔ ISBN 960-431-204-9 Φωτοστοιχειοθεσία-Eκτ πωση: Bι λιοπωλείο: Π. ZHTH

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων σύµφωνα µε την Απόφαση 64 του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών Αθήνα, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΥΠΟ ΟΧΗ C10 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ C11 ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΜΑΤΙΩΝ C9 ΑΦΙΞΕΙΣ C8 ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΟΧΗ

ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΥΠΟ ΟΧΗ C10 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ C11 ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΜΑΤΙΩΝ C9 ΑΦΙΞΕΙΣ C8 ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΟΧΗ Επαγγελµατικό Προφίλ: ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ Επίπεδο: 3 Ικανότητες Θέµατα C1 ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ M2 Συνδεδεµένες δεδιότητες M1 ιοίκηση ξενοδοχείου C1 Βασικές εφαρµογές ηλεκτρονικών υπολογιστών C2 ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ. 25-27 Μαΐου. πλαζ. Αρετσούς. εργαστήρια. εκπαιδευτικά προγράµµατα. παραστάσεις. παιχνίδια. µουσική. κουκλοθέατρο

ΑΦΙΕΡΩΜΑ. 25-27 Μαΐου. πλαζ. Αρετσούς. εργαστήρια. εκπαιδευτικά προγράµµατα. παραστάσεις. παιχνίδια. µουσική. κουκλοθέατρο 2012 ΑΦΙΕΡΩΜΑ πρόγραµµα 25-27 Μαΐου 6-10 µ.µ. πλαζ Αρετσούς εργαστήρια εκπαιδευτικά προγράµµατα παραστάσεις παιχνίδια µουσική κουκλοθέατρο Παραθινούπολη 2012 Παραθινούπολη η μαγική πόλη του παραμυθιού,

Διαβάστε περισσότερα

ÚÔÎ Ù ÔÏ Î È ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Â applefi Î Ù ÛÎÂ ÓÔÏÔ , , , ,00 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ ,

ÚÔÎ Ù ÔÏ Î È ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Â applefi Î Ù ÛÎÂ ÓÔÏÔ , , , ,00 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , A ºA EIE KAPY AKH E..E. AP..E.MH 71686220000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÛÂ ÎfiÛÙÔ ÎÙ ÛË ) ÔÛ ÎÏÂÈÔÌ. ÔÛ appleúôëá. MË Î ÎÏÔÊÔÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï , ,37 ÓÔÏÔ , ,37

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï , ,37 ÓÔÏÔ , ,37 A ITE A.E. ÂÓÔ Ô ÂÈ Î Î È TÔ ÚÈÛÙÈÎ EappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ A.E. AP. M.A.E. 14557/80/B/86/376 - AP..E.MH 124316620000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 - ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ

Διαβάστε περισσότερα

Building Online Communities Ο ÈÎËÁfiÚÔ Û ÓÔÈÎÙ online ÂπÈÎÔÈÓˆÓ Ì ÙÔ πôï ÙÂ

Building Online Communities Ο ÈÎËÁfiÚÔ Û ÓÔÈÎÙ online ÂπÈÎÔÈÓˆÓ Ì ÙÔ πôï Ù Building Online Communities Ο ÈÎËÁfiÚÔ Û ÓÔÈÎÙ online ÂπÈÎÔÈÓˆÓ Ì ÙÔ πôï Ù Page 2 Page 3 Για ποιά social media μιλάμε; Page 4 Για ποιά social media μιλάμε; Page 5 Επικοινωνώ = χτίζω σχέσεις Page 6 Community

Διαβάστε περισσότερα

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø Η βασική απαίτηση για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας είναι ότι ο οργανισµός θα πρέπει να προσδιορίσει και να διαχειριστεί την οικογένεια των απαραίτητων διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD Με προσυναρμολογημένο πολλαπλό προσαρμογέα Επανακλειόμενη, μεμονωμένη συσκευασία Δυνατότητα συνδυασμού διαφόρων μηκών Χαμηλό κόστος αποθήκευσης και ελάχιστες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

C 213-02. made in Italy. Tahiti Dual. Επίτοιχοι λέβητες αερίου μόνο για θέρμανση ή και με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

C 213-02. made in Italy. Tahiti Dual. Επίτοιχοι λέβητες αερίου μόνο για θέρμανση ή και με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 213-02 made in Italy Tahiti Dual Επίτοιχοι λέβητες αερίου μόνο για θέρμανση ή και με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης GR apple ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô Tahiti Dual π ªπ π º π À π Ã π À ƒ π Àæ π È Ï ËÙÂ

Διαβάστε περισσότερα

Pictor Dual C 146-01. Επίτοιχοι λέβητες αερίου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης BRAND NAME

Pictor Dual C 146-01. Επίτοιχοι λέβητες αερίου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης BRAND NAME GR Pictor Dual Επίτοιχοι λέβητες αερίου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης BRAND NAME C 146-01 Επίτοιχοι λέβητες αερίου Pictor Dual π º π À π Ã π À ƒ π π ªπ Àæ π È Ï ËÙ PICTOR DUAL LINE ÛÙÈ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2011

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2011 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ µ Àª È Ó Í applefiï ÙÔ Á Ú ˆ, ÌË ÌÂ Ï appleâè Î È ÁÂÏ Ì È Ï ÁÔ Ï ÓÈ ÚË, Û Ó Ú Î È Û Ó ÚÎ ÚË... I ÓÔ ÚÈÔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Διαβάστε περισσότερα

ÔÈÔÈ Ô ÏÂ Ó ÁÈ Ó Á ÓÂÈ ÙÔ È Ï Ô;

ÔÈÔÈ Ô ÏÂ Ó ÁÈ Ó Á ÓÂÈ ÙÔ È Ï Ô; È Ô ÌÂ Ó È Ï Ô; Τι έκανε ο καθένας; ÔÈÔÈ Ô ÏÂ Ó ÁÈ Ó Á ÓÂÈ ÙÔ È Ï Ô; Συγγραφέας Εικονογράφος Μεταφραστής Διορθωτής Βιβλιοδέτης Τυπογράφος Εκδότης È Ó ÊÙÈ ÍÂÈ Ó ÙÚ appleâ È Διάλεξε ένα αντικείμενο και φτιάξε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ Εορταστικές Εκδηλώσεις Δήμου Χαλανδρίου

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ Εορταστικές Εκδηλώσεις Δήμου Χαλανδρίου ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2015 Εορταστικές Εκδηλώσεις Δήμου Χαλανδρίου Οι εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου μας έχουν σκοπό να προσφέρουν ένα χαμόγελο σε μικρούς και μεγάλους για να υποδεχθούμε όλοι μαζί

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÂ fiìâó. ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô. μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô

ÂÚÈÂ fiìâó. ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô. μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô 2 3 ÂÚÈÂ fiìâó ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ÂÊ Ï ÈÔ : Ì Ì È fi,ùè Ì ı applefi ÙËÓ ã Ù ÍË... ÂÊ Ï ÈÔ 2: È ÂÈÚ ÔÌ È ÚÈıÌÔ ˆ ÙÔ 0.000... 5 ÂÊ Ï ÈÔ 3: ÓˆÚ ˆ ÙÔ ÚÈıÌÔ ˆ ÙÔ 20.000... 9 ÂÊ Ï ÈÔ

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

MÂÏ ÙË ÂÚÈ ÏÏÔÓÙÔ. ã ËÌÔÙÈÎÔ

MÂÏ ÙË ÂÚÈ ÏÏÔÓÙÔ. ã ËÌÔÙÈÎÔ MÂÏ ÙË ÂÚÈ ÏÏÔÓÙÔ ã ËÌÔÙÈÎÔ Y PAºEI Ó ÁÈÒÙË fiîîôù, ÌfiÙÈÌÔ ıëáëù ÙÔ ÓÂappleÈÛÙËÌ Ô ıëóòó ËÌ ÙÚÈÔ ÏÂÍfiappleÔ ÏÔ, Îapple È Â ÙÈÎfi ÈÎ ÙÂÚ ÓË ª Ï Ì ÙÛ, Îapple È Â ÙÈÎfi ÂÒÚÁÈÔ ª ÓÙ, Îapple È Â ÙÈÎfi M Ú

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ"

ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ" Τετάρτη 3/4/2013 18:00-18:10 Χαιρετισμοί 18:10-18:20 26ο Δημ. Σχ. Θεσ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 0,04 0,04 ÓÔÏÔ 0,04 0,04 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , ,32

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 0,04 0,04 ÓÔÏÔ 0,04 0,04 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , ,32 "A. KONTOYZO OY-A. MAPA I H " AÓÒÓ ÌË-EÌappleÔÚÈÎ Î È BÈÔÙÂ ÓÈÎ EÙ ÈÚÂ AP. M.A.E. 34608/62/B/95/274 - AP..E.MH 71995320000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 - ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015)

Διαβάστε περισσότερα

º ø 36 π MEGASTORE K. ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΕΚΘΕΣΗ. 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη. 17ο χλμ Λεωφ. Σπατών, Παλλήνη

º ø 36 π MEGASTORE K. ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΕΚΘΕΣΗ. 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη. 17ο χλμ Λεωφ. Σπατών, Παλλήνη MEGASTORE 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ: Έξοδος Νο 15 (Παλλήνη), αριστερά για 2.5 km. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Έξοδος

Διαβάστε περισσότερα

Το µαγικό σπίτι του Ραχοτέπ στην αρχαία Αίγυπτο!

Το µαγικό σπίτι του Ραχοτέπ στην αρχαία Αίγυπτο! ÀappleÔ ÚÁÂ Ô ÔÏÈÙÈÛÌÔ ıóèîfi Ú ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ ÛÂ Ô Îapple È Â ÙÈÎfi ÚfiÁÚ ÌÌ ÁÈ apple È È ËÌÔÙÈÎÔ Το µαγικό σπίτι του Ραχοτέπ στην αρχαία Αίγυπτο! ı Ó 2008 Το φυλλάδιο αυτό ανήκει στ... που επισκέφτηκε

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

KOMNHNΩN 60, T.K. 551 32, KAΛAMAPIA, ΘEΣ/NIKH THΛ.: 2313 314570, 2313 314578, FAX: 2313 314569 e-mail: presspodk@yahoo.com

KOMNHNΩN 60, T.K. 551 32, KAΛAMAPIA, ΘEΣ/NIKH THΛ.: 2313 314570, 2313 314578, FAX: 2313 314569 e-mail: presspodk@yahoo.com Παραθινούπολη 2014 ΔIOPΓANΩΣH, ΠAPAΓΩΓH KOMNHNΩN 60, T.K. 551 32, KAΛAMAPIA, ΘEΣ/NIKH THΛ.: 2313 314570, 2313 314578, FAX: 2313 314569 e-mail: presspodk@yahoo.com Ο Δήμος Καλαμαριάς έχει πρωτοπορήσει δημιουργώντας

Διαβάστε περισσότερα

ŒÓ ı Ì Ì ÂÚˆÙ ÛÂÈ Î È apple ÓÙ ÛÂÈ

ŒÓ ı Ì Ì ÂÚˆÙ ÛÂÈ Î È apple ÓÙ ÛÂÈ Ï ÛÛÈÓfi Û ÔÏÂ Ô ŒÓ ı Ì Ì ÂÚˆÙ ÛÂÈ Î È apple ÓÙ ÛÂÈ ı Ï ÛÛÈÓfi ıfi ÛÙÔ Û ÔÏÂ Ô ÌÔ! Ù appleô Î Ù Ï applefiùâ apple Ú Û ÎÈ Ùfi ÙÔ Î ÏÔÎ ÚÈ. Ú - Û Ì ÎÈfiÏ ÛÙÔ Û ÔÏ Ô. ΔÔ Ì Ïfi ÌÔ fiìˆ Â Ó È ÛÙË ı Ï ÛÛ

Διαβάστε περισσότερα

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple ÓÂ ÛÙË ã Ù ÍË

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË ã Ù ÍË ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË ã Ù ÍË Δ Àƒ π ø ø º π π π ª Δ ƒàªª π μàƒπ π øπ π π ª Δ Δƒ À π ƒ Àà ƒ ªÀ π π ª ª Δπ ø, π Δ Ã π, ø ƒ ºπ, ƒ Δ ƒ Δπ Δ Δ, ƒπ π ª ª ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Το καλοκαίρι έχει έρθει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ ΧΩΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Το πολύτεχνο είναι ένα καλλιτεχνικό εργαστήριο που προσφέρει εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά προγράμματα σε μαθητές ηλικίας 2 έως 9 ετών τα οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΕΤΙ)

Ε. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΕΤΙ) Ε. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΕΤΙ) ÔÛÔÙÈÎfi Î È appleôèôùèîfi ÏÂÁ Ô Το ΕΤΙ, ανταποκρινόµενο στις αυξανόµενες και µεταβαλλόµενες εκπαιδευτικές ανάγκες των τραπεζών και µε

Διαβάστε περισσότερα

Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1. Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ. ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ

Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1. Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ. ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1 Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ ø Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 9 ÚÔapple Ú ÛΠÛÙÈÎ ª ı Ì Ù Mathimata

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΞΗ. E À ƒ À À. ñ æ ÁÂÈÔÎ Ù ÎÙÂ - No Frost ñ æ ÁÂÈÔÎ Ù ÎÙÂ - Στατική Ψύξη ñ appleôúù æ ÁÂ -

ΨΥΞΗ. E À ƒ À À. ñ æ ÁÂÈÔÎ Ù ÎÙÂ - No Frost ñ æ ÁÂÈÔÎ Ù ÎÙÂ - Στατική Ψύξη ñ appleôúù æ ÁÂ - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2010 ΨΥΞΗ ñ æ ÁÂÈÔÎ Ù ÎÙÂ - No Frost ñ æ ÁÂÈÔÎ Ù ÎÙÂ - Στατική Ψύξη ñ appleôúù æ ÁÂ - No Frost ñ appleôúù æ ÁÂ - Στατική Ψύξη ñ ªÔÓfiappleÔÚÙ æ ÁÂ ñ Συντηρητής Κρασιών ñ ıâùôè Î Ù ÎÙÂ ñ ÚÈ

Διαβάστε περισσότερα

OI ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ & ΦΙΛΟΖΩΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

OI ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ & ΦΙΛΟΖΩΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ OI ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ & ΦΙΛΟΖΩΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Όλες οι παιδικές δραστηριότητες, κατάλληλες για όλες τις ηλικίες, θα ξεκινήσουν στις 11:00 και θα τελειώσουν στις 18:00, εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

Ó Ë Ó ÚÔÓÈ ı ÙË È ÊËÌ ÙÂ;

Ó Ë Ó ÚÔÓÈ ı ÙË È ÊËÌ ÙÂ; Ó Ë Ó ÚÔÓÈ Ù Ó appleúô fió appleò ı ÙË È ÊËÌ ÙÂ; ΤΙ ΩΡΑΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΕΚΡΥΒΕ ΤΟ 2011 ΠΟΛΛΑ ΚΙ ΟΜΟΡΦΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, ΝΑ ΗΤΑΝ Η ΧΡΟΝΙΑ-ΟΡΟΣΗΜΟ ΣΤΗ ΝΕΩΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, ΟΠΩΣ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

8.12.2011-1.01.2012. Πλατεία. Προσφυγικού Ελληνισμού. (Δημαρχείο Καλαμαριάς)

8.12.2011-1.01.2012. Πλατεία. Προσφυγικού Ελληνισμού. (Δημαρχείο Καλαμαριάς) Χριστουγεννιάτικη Πλατεία 8.12.2011-1.01.2012 Πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού (Δημαρχείο Καλαμαριάς) Χριστουγεννιάτικη Πλατεία 2011-2012 Συνδημότισσες και συνδημότες ΠAPAΓΩΓH & KAΛΛITEXNIKH EΠIMEΛEIA Προσπαθήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

apple 27, Aı Ó, T.K. 115 26 ñ TËÏ. 210 6982661 ñ Kø. ENTY OY 5386 Τριήµερο εκδηλώσεων στο χωριό Aσσιώτικο αντάµωµα 29 Ιουλίου 2011

apple 27, Aı Ó, T.K. 115 26 ñ TËÏ. 210 6982661 ñ Kø. ENTY OY 5386 Τριήµερο εκδηλώσεων στο χωριό Aσσιώτικο αντάµωµα 29 Ιουλίου 2011 assos 49.qxd 12-07-11 15:11 ÂÏ 1 O ã AÛÛÔ apple 27, Aı Ó, T.K. 115 26 ñ TËÏ. 210 6982661 ñ Kø. ENTY OY 5386 TÚÈÌËÓÈ Î ÔÛË ÙÔ ÏÏfiÁÔ ÙˆÓ ÂÓ Aı Ó È AappleÔ ÌˆÓ AÛÛȈÙÒÓ O M ÚÎÔ MapplefiÙÛ ÚË XÚfiÓÔ 13Ô AÚÈıÌfi

Διαβάστε περισσότερα

kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή

kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 8 8 kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 9 1. È Ù Î È appleò ÌÂÏÂÙÔ ÌÂ ÙËÓ πûùôú ÙÔ Ì ıëì Ùfi ı appleïëúôêôúëıô ÌÂ: τι είναι η Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ!

No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! I V I L P R N G V I R V E R R O D U I N G P R O D U C T S R E V E R F O E V O R E R T C T S O U R F U T U R E U R R F U U T U R E I S F O R E V E R V E R E O R E S F R 1

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ! Kωδ. αρ. 0893 140 Βιομηχανικό καθαριστικό 500ml. Kωδ. αρ. 0890 25 Ενεργό καθαριστικό υαλοπινάκων 500ml

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ! Kωδ. αρ. 0893 140 Βιομηχανικό καθαριστικό 500ml. Kωδ. αρ. 0890 25 Ενεργό καθαριστικό υαλοπινάκων 500ml Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ! Οι αναγνώστες των γερμανικών περιοδικών Auohaus & Auo Service Praxis επέλεξαν τη Würh ως την καλύτερη μάρκα στο χώρο προϊόντων περιποίησης. Αποκτήστε τώρα κι εσείς την ποιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

È ÁˆÁÈÎ Ú ÎÙÈÎ È ÁˆÁÈÎ Ú ÎÙÈÎ ŒÚÂ Ó Î È ÂÎ È Â ÙÈÎ ÔÏÈÙÈÎ Â ÈÌ ÏÂÈ ŒÚÂ Ó Î È ÂÎ È Â ÙÈÎ ÔÏÈÙÈÎ ( ÈÌ ÏÂÈ )

È ÁˆÁÈÎ Ú ÎÙÈÎ È ÁˆÁÈÎ Ú ÎÙÈÎ ŒÚÂ Ó Î È ÂÎ È Â ÙÈÎ ÔÏÈÙÈÎ Â ÈÌ ÏÂÈ ŒÚÂ Ó Î È ÂÎ È Â ÙÈÎ ÔÏÈÙÈÎ ( ÈÌ ÏÂÈ ) ÂÏ 1 μ ÛÈÎ fiıÂÛË ÂÚÁ Û ÙÔ Û ÓÔÏÈÎÔ ÂÁ ÂÈÚ Ì ÙÔ ÔÙÂÏÂ Ë ÓÙ ÏË Ë fiÙÈ Ë Ó Û ÁÎÚfiÙËÛË ÙˆÓ Ú ÎÙÈÎÒÓ Ô Â Ó È ÂÓÛˆÌ ÙˆÌ Ó ÛÙ È ÁˆÁÈÎ Ì Û, ÙÈ ÂÎ È Â ÙÈÎ È ÈÎ Û Â Î È Ù Î ÓÔÓÈÛÙÈΠΠÌÂÓ ÚÔ Ôı ÙÂÈ ÙËÓ ÚÍË ÌÈ ıâˆúëùèî

Διαβάστε περισσότερα

Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard

Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard Ô ˆ ÈÎfi Â Ô ÂÚÈÁÚ Ê Â Ô ª ÎÔ Ï ÙÔ ÈÌ Á µ ÚÔ (kg) 5.1 Ï Î ÔÚÔÊ Πλάκες ορυκτών ινών AMF* ( κατηγορία ακαυστότητας Α2 - s1,d0 ) Σύστημα C - Εμφανές σύστημα Σειρά

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά το πρόγραµµα των εκδηλώσεων στις βιβλιοθήκης περιλαµβάνει:

Αναλυτικά το πρόγραµµα των εκδηλώσεων στις βιβλιοθήκης περιλαµβάνει: ήµος Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη Πρόγραµµα εορταστικών εκδηλώσεων Αναλυτικά το πρόγραµµα των εκδηλώσεων στις βιβλιοθήκης περιλαµβάνει: Βιβλιοθήκη Νίκαιας (Αρκαδίου 23) Σάββατο 7/12/2013, ώρα 10:00 13:00 «Στολισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 TA ΝΕΑ Ε ΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 TA ΝΕΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 TA ΝΕΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Με βάση τους Κανονισµούς για τα διαρθρωτικά ταµεία, που ορίζουν κοινούς κανόνες διαχείρισης, οι κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Νεάπολη 22/11/2016 Αρ. Πρωτ. 3019 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ Στα πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο δημιουργικός κόσμος των βιβλιοθηκών! Εργαστήρια Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2015 Β ΚΥΚΛΟΣ

Ο δημιουργικός κόσμος των βιβλιοθηκών! Εργαστήρια Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2015 Β ΚΥΚΛΟΣ Ο δημιουργικός κόσμος των βιβλιοθηκών! Εργαστήρια Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2015 Β ΚΥΚΛΟΣ Η συμμετοχή στα εργαστήρια είναι δωρεάν, με προεγγραφή. Οι προεγγραφές μπορούν να γίνουν είτε με τη φυσική παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ FACE PAINTING 16:00-21:00 ΞΥΛΟΠΟΔΑΡΟΣ 16:00-21:00 ΜΑΣΚΟΤ 16:00-21:00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 16:00-21:00 CAPTAIN JACK SPARROW 16:00-20:00 Ο Simon Newton επίσημος

Διαβάστε περισσότερα

ÌÂ ÌÂ Ù Ê ÛÈÎ Ê ÈÓfiÌÂÓ

ÌÂ ÌÂ Ù Ê ÛÈÎ Ê ÈÓfiÌÂÓ Εισαγωγικό Μάθημα 1 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ Ύλη και ενέργεια Σ αυτό και στο επόμενο μάθημα, θα κάνουμε μια γενική αναφορά στα αντικείμενα μελέτης δύο βασικών φυσικών επιστημών, της φυσικής και της χημείας.

Διαβάστε περισσότερα

22-23-24 Mαΐου. χρόνια. παιχνίδι, έκφραση. πλαζ Αρετσούς. & δηµιουργία! είσοδος ελεύθερη ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

22-23-24 Mαΐου. χρόνια. παιχνίδι, έκφραση. πλαζ Αρετσούς. & δηµιουργία! είσοδος ελεύθερη ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2015 22-23-24 Mαΐου 6-10 µ.µ. πλαζ Αρετσούς είσοδος ελεύθερη πρόγραµµα χρόνια παιχνίδι, έκφραση & δηµιουργία! ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1 ΔIOPΓANΩΣH, ΠAPAΓΩΓH KOMNHNΩN 60, T.K. 551 32, KAΛAMAPIA, ΘEΣ/NIKH THΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ!

No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! I V I L P N G V I V E O D U I N G P O D U C T S E V E F O E V O E T C T S O U F U T U E U F U U T U E I S F O E V E V E E O E S F 1 9 9 7 8 8-0 2 0 3 1 3 H Forever ÓÂÈ Î

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΗΡΘΑΝ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΗΡΘΑΝ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Δ Η Μ Ο Υ Π ΑΤ Ρ Ε Ω Ν Π ΑΤ ΡΑ 1 6 / 1 2 / 1 6 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΗΡΘΑΝ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Με πλήθος δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

/ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ / http://www.kosikidis.gr. ªπ ƒ SMALL πã πƒ π

/ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ / http://www.kosikidis.gr. ªπ ƒ SMALL πã πƒ π ªπ ƒ SMALL πã πƒ π BUSINESSES Essential apple Ú ÙËÙÂ Professional Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎ Telecommunications ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Â Alcatel OmniPCX Office Compact Edition Alcatel OmniPCX Office Compact Edition *

Διαβάστε περισσότερα

ÎÔÏÔ ıòóù ÙËÓ ÏË ÙÔ Û ÔÏÈÎÔ È Ï Ô

ÎÔÏÔ ıòóù ÙËÓ ÏË ÙÔ Û ÔÏÈÎÔ È Ï Ô Á appleëùô ÁÔÓÂ Ô È Ï Ô Ùfi ÂÈ ÛÎÔapplefi Ó Ê ÚÂÈ ÙÔ Ì ıëù ÙË µã ËÌÔÙÈÎÔ Û Âapple Ê ÌÂ È ÊÔÚ Â Ë ÎÂÈÌ ÓˆÓ Î È Ù Ùfi ÚÔÓ Ó ÙÔ ÔËı ÛÂÈ Ó Ó appleù ÍÔ Ó ÙËÓ ÈÎ ÓfiÙËÙ ÙÔ Ó apple Ú ÁÔ Ó Î È ÔÈ ÈÔÈ Ó ÏÔÁ ÎÂ

Διαβάστε περισσότερα

Για ένα όμορφο, χαρούμενο και δημιουργικό ξεκίνημα.

Για ένα όμορφο, χαρούμενο και δημιουργικό ξεκίνημα. Για ένα όμορφο, χαρούμενο και δημιουργικό ξεκίνημα. ΠAIΔIKOΣ ΣTAΘMOΣ συννεφούλα Σ' ένα όμορφο καταπράσινο κήπο 2 στρεμμάτων με δένδρα, λουλούδια, παιχνίδια και πολλή αγάπη, δημιουργήσαμε τον χώρο που θέλαμε

Διαβάστε περισσότερα

11ο. Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής. 7 9 Οκτωβρίου 2011 Ξενοδοχείο Candia Maris Hράκλειο

11ο. Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής. 7 9 Οκτωβρίου 2011 Ξενοδοχείο Candia Maris Hράκλειο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Περιφερικό Τμήμα Κρήτης 11ο Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής 7 9 Οκτωβρίου 2011 Ξενοδοχείο Candia Maris Hράκλειο ΟΡΓΑΝΩTIKH KAI EΠIΣTHMONIKH EΠITPOΠH Αντώνης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2014 Δήμου Ναυπακτίας

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2014 Δήμου Ναυπακτίας Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2014 Δήμου Ναυπακτίας 20 14 Δημοτικές Ενότητες: Είσοδος Ελεύθερη Ναυπάκτου, Αντιρρίου, Χάλκειας Αποδοτίας, Πλατάνου, Πυλήνης Όμορφες βραδιές καλοκαιριού,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Για την σχολική χρονιά 2014-2015 πραγματοποιούνται τα κάτωθι προγράμματα : Α) ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Γερμανικού και Μυλλέρου Μεταξουργείο Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 0,01 0,01 ÓÔÏÔ 0,01 0,01 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , ,40

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 0,01 0,01 ÓÔÏÔ 0,01 0,01 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , ,40 BA I EIA H - ME MAPH E..E. AP..E.MH 71769620000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 - ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÛÂ ÎfiÛÙÔ ÎÙ ÛË ) ENEP HTIKO ÔÛ ÎÏÂÈÔÌ. ÔÛ appleúôëá.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΓΝΩΣΗΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΙΔΕΩΝ «ΠΡΑΤΤΩ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΓΝΩΣΗΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΙΔΕΩΝ «ΠΡΑΤΤΩ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΔΙΗΜΕΡΟ ΓΝΩΣΗΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΙΔΕΩΝ «ΠΡΑΤΤΩ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ Η ΚΥΚΛΗΣΙΣ σας προσκαλεί να μοιραστείτε μια εμπειρία γιορτής της μάθησης, που αναδεικνύει ταλέντα και ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

ÔÈÔÈ Ô ÏÂ Ó ÁÈ Ó Á ÓÂÈ ÙÔ È Ï Ô;

ÔÈÔÈ Ô ÏÂ Ó ÁÈ Ó Á ÓÂÈ ÙÔ È Ï Ô; È Ô ÌÂ Ó È Ï Ô; ÔÈÔÈ Ô ÏÂ Ó ÁÈ Ó Á ÓÂÈ ÙÔ È Ï Ô; Τι έκανε ο καθένας; Συγγραφέας Εικονογράφος Μεταφραστής Διορθωτής Βιβλιοδέτης Τυπογράφος Εκδότης Ο Charles Fuge είναι άγγλος συγγραφέας και έγραψε στα αγγλικά.

Διαβάστε περισσότερα

Παραστάσεις στο Δρόμο και στις Πλατείες του Κιλκίς. Μεταμεσονύκτιες Προβολές

Παραστάσεις στο Δρόμο και στις Πλατείες του Κιλκίς. Μεταμεσονύκτιες Προβολές Παραστάσεις στο Δρόμο και στις Πλατείες του Κιλκίς Σάββατο 3/10 11:00 Λαϊκή Αγορά: «Κουκλοπαιχτικές γωνιές». Μικρές παραστάσεις δρόμου στην καρδιά της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου 12:30 Πλατεία Ειρήνης:

Διαβάστε περισσότερα

Γνώρισε ένα νέο κόσμο πολιτισμού και γνώσης!

Γνώρισε ένα νέο κόσμο πολιτισμού και γνώσης! ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Γνώρισε ένα νέο κόσμο πολιτισμού και γνώσης! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΦΗΒΟΥΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Ο Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός γιορτάζει

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 30 Αυγούστου, ώρα 20:00

Παρασκευή, 30 Αυγούστου, ώρα 20:00 Ξάνθη: 23/8/2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για τους συντάκτες ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Και φέτος το Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης συµµετέχει ενεργά στις Γιορτές Παλιάς Πόλης Ξάνθης, µε ποικίλες δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαίρι για παιδιά-εφήβους και ενήλικες στο ΙΜΚ

Καλοκαίρι για παιδιά-εφήβους και ενήλικες στο ΙΜΚ Δελτίο Τύπου 26/5/15 Καλοκαίρι για παιδιά-εφήβους και ενήλικες στο ΙΜΚ Τέσσερεις κύκλοι εργαστηρίων-σεμιναρίων για όλες τις ηλικίες Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, με

Διαβάστε περισσότερα

 ÙÂÚË Î ÔÛË 1998. Copyright 1993, 1998, øma A. KYBENTI H

 ÙÂÚË Î ÔÛË 1998. Copyright 1993, 1998, øma A. KYBENTI H ii øma A. KYBENTI H ñ ÂÓÓ ıëîâ ÙÔ 947 ÛÙÔ N Ô ÂÙÚ ÙÛÈ ÙÔ N. ÂÚÚÒÓ. ñ TÔ 965 appleôêô ÙËÛ applefi ÙÔ ÂÍ Ù ÍÈÔ ÌÓ ÛÈÔ È ËÚÔÎ ÛÙÚÔ ÙÔ N. ÂÚÚÒÓ Î È ÂÁÁÚ ÊËΠÛÙÔ TÌ Ì M ıëì ÙÈÎÒÓ ÙÔ ÓÂappleÈÛÙËÌ Ô ÂÛÛ ÏÔÓ

Διαβάστε περισσότερα

2013-2014. Παρουσίαση ομάδων «Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.

2013-2014. Παρουσίαση ομάδων «Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. 2013-2014 Παρουσίαση ομάδων «Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. Βαδίζοντας μαζί για δημιουργία και επικοινωνία Γραφείο Εναλλακτικών Δράσεων Επανένταξης Νέος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» Το θέατρο είναι μία μαγική τέχνη η οποία διακρίνεται

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» Το θέατρο είναι μία μαγική τέχνη η οποία διακρίνεται ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 19:00 ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» Το θέατρο είναι μία μαγική τέχνη η οποία διακρίνεται 13:00 14:30 για την κοινωνικότητα, την πολλαπλότητα, και την ομαδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

apple 27, Aı Ó, T.K. 115 26 ñ TËÏ. 210 6982661 ñ Kø. ENTY OY 5386

apple 27, Aı Ó, T.K. 115 26 ñ TËÏ. 210 6982661 ñ Kø. ENTY OY 5386 assos 44.qxd 14-04-11 02:09 MM ÂÏ 1 O ã AÛÛÔ apple 27, Aı Ó, T.K. 115 26 ñ TËÏ. 210 6982661 ñ Kø. ENTY OY 5386 TÚÈÌËÓÈ Î ÔÛË ÙÔ ÏÏfiÁÔ ÙˆÓ ÂÓ Aı Ó È AappleÔ ÌˆÓ AÛÛȈÙÒÓ O M ÚÎÔ MapplefiÙÛ ÚË XÚfiÓÔ 11Ô

Διαβάστε περισσότερα

Φωτίζουμε τα δένδρα στις γειτονιές μας

Φωτίζουμε τα δένδρα στις γειτονιές μας Φωτίζουμε τα δένδρα στις γειτονιές μας Ανάβουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στις γειτονιές του δήμου μας με μουσική, χορωδίες και φυσικά πυροτεχνήματα! Μαζί μας και ο Αϊ Βασίλης με τα ξωτικά του για να

Διαβάστε περισσότερα

18.30 ALEXANDER Ακαδημία Ταχυδακτυλουργών Μικρή Σκηνή 20

18.30 ALEXANDER Ακαδημία Ταχυδακτυλουργών Μικρή Σκηνή 20 ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 11.30 GREY AMPA Ταχυδακτυλουργικά Μικρή Σκηνή 15 12.00 ΚΟΥΚΛΟΘΙΑΣΟΣ Νύστα - Οι γείτονες Κουκλοθέατρο Παραμυθούπολη 50 12.30 MARMELO Ταχυδακτυλουργικά Μικρή Σκηνή 15 13.30 ΘΕΑΤΡΟ ΣΟΦΟΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

πûùôú Â applefi ÙË ÂÌÔÓÔ appleôïë

πûùôú Â applefi ÙË ÂÌÔÓÔ appleôïë πûùôú Â applefi ÙË ÂÌÔÓÔ appleôïë «Ìapple ÚÌapple - ÈÁ È ÚË Â Ó È ÙÔ appleèô ÛÙÂ Ô È Ï Ô appleô ˆ È ÛÂÈ. ŸÏË ÌÔ Ë ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ ÎÏ ÈÁÂ applefi Ù Á ÏÈ, fiù Ó ÙÔ È Û ÌÂ! Ó Ï - ÙÚÂ ÂÙÂ ÙÈ ÈÛÙÔÚ Â ÌÂ appleâïòúè

Διαβάστε περισσότερα

ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ :

ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ : ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ : Í ÙË appleôùâïâûì ÙÈÎ È Â ÚÈÛË ÎÚ ÛÂˆÓ ÛÙÈ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Τι θα έκανες αν αύριο υπέβαλλε την παραίτησή του ο καλύτερος συνεργάτης σου; Αν το κτίριο των γραφείων όπου εργάζεσαι έπιανε

Διαβάστε περισσότερα

ºπ ƒøª. ª ƒ Àƒ π ø π ƒπ

ºπ ƒøª. ª ƒ Àƒ π ø π ƒπ ºπ ƒøª ƒã À ƒπ π Ã π ª À π µ π ªπÃ π ª ƒ Àƒ π ø π ƒπ ÙËÓ appleôúâ ÙË appleôï Ù Ú Ë ˆ ÙË appleúô, Ó ÌÂÛ ÛÙÈ ÌÔÚ- Ê ÙˆÓ ÓıÚÒappleˆÓ appleô ÛËÌ Â Ó Ì ÙÔ ÁÒÓÂ Î È ÙÈ ı Û Â ÙÔ ÙfiÓ ÙÔÓ ÙfiappleÔ, Í ˆÚÈÛÙ

Διαβάστε περισσότερα

Κατοικίδια και ζώα της φάρμας 978-960-566-195-3. Σελίδες: 32 // Τιμή: 3,70. Τα λουλούδια. 978-960-566-473-2 Σελίδες: 32 // Τιμή: 3,70

Κατοικίδια και ζώα της φάρμας 978-960-566-195-3. Σελίδες: 32 // Τιμή: 3,70. Τα λουλούδια. 978-960-566-473-2 Σελίδες: 32 // Τιμή: 3,70 x Προσχολική Αγωγή Χρώματα, Σχήματα, Γραμμές 978-960-566-192-2 Τιμή: 5,50 Πλανήτες 978-960-566-197-7 Τα γράμματα 978-960-566-474-9 Άγρια ζώα και ζώα της θάλασσας 978-960-566-193-9 Τιμή: 5,50 ÆÕÒÏ Κατοικίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ. Κάστρο Άρτας, 20-21-22 Ιουνίου. - Light in Babylon (Τουρκία - Ισραήλ - Συρία - Γαλλία)

ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ. Κάστρο Άρτας, 20-21-22 Ιουνίου. - Light in Babylon (Τουρκία - Ισραήλ - Συρία - Γαλλία) ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Κάστρο Άρτας, 20-21-22 Ιουνίου Παρασκευή 20 Ιουνίου - Light in Babylon (Τουρκία - Ισραήλ - Συρία - Γαλλία) Οι Light in Babylon αποτελούν ένα «πολυεθνικό»

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παρουσίαση εταιρείας Υπηρεσίες Ιστορικό Ιδρύτρια Μέλος Συνεργασίες Συνέδρια - Ημερίδες Αρθρογραφία Ενδεικτικά άρθρα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παρουσίαση εταιρείας Υπηρεσίες Ιστορικό Ιδρύτρια Μέλος Συνεργασίες Συνέδρια - Ημερίδες Αρθρογραφία Ενδεικτικά άρθρα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρουσίαση εταιρείας Υπηρεσίες Ιστορικό Ιδρύτρια Μέλος Συνεργασίες Συνέδρια - Ημερίδες Αρθρογραφία Ενδεικτικά άρθρα Άψον σημαίνει άναψε στην ποντιακή διάλεκτο. Γι αυτό και το λογότυπό μας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Κοινότητα Βελεστίνου

Δημοτική Κοινότητα Βελεστίνου ΑΠΟΚΡΙΑ 2013 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Δημοτική Κοινότητα Βελεστίνου Δευτέρα 11-3-2013 έως την Καθαρά Δευτέρα Πεζόδρομος Βελεστίνου Καρουζέλ, τρενάκι, φουσκωτό παιχνίδι για τους μικρούς

Διαβάστε περισσότερα

Θεατρικό Εργαστήρι Στο Κέντρο της Πόλης

Θεατρικό Εργαστήρι Στο Κέντρο της Πόλης Θεατρικό Εργαστήρι Στο Κέντρο της Πόλης Σαββάτο 8/5/2010 και Κυριακή 9/5/2010 Ώρα 10.30-13.30μμ Για παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού «ΤΑ ΖΩΑ ΖΗΤΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΤΟΥΣ» Ο κύκλος παιδικών εργαστηρίων «Τα Ζώα

Διαβάστε περισσότερα