4-6 Ιουνίου µ.µ. πρ.στρατόπεδο Κόδρα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4-6 Ιουνίου 2010 6-10µ.µ. πρ.στρατόπεδο Κόδρα"

Transcript

1 4-6 Ιουνίου µ.µ. πρ.στρατόπεδο Κόδρα

2 Παραθινούπολη 2010 IOIKHTIKO YMBOY IO.O..K. Úfi ÚÔ : IˆÛËÊ Ë Iˆ ÓÓË AÓÙÈ Úfi ÚÔ : B ÈfiÏÔ NÈÎfiÏ Ô Ú ÌÌ Ù : Z ÚÈ Ë NÈÎfiÏ Ô M ÏË: ı Ó ÛÈ Ë ÛÛ, AÌ Ù Ë ÂÒÚÁÈÔ, AÓÙˆÓÔ Ë-Iˆ ÓÓ Ô OÏ Ì, ÊÂÓÙÔ Ï Ë Ó ÛÙ ÛÈÔ, µ ÛÈÌ fiûë ŒÊË, ÎÂÛÔ ÏË ÕÁÁÂÏÔ, ªÔ ÚÙÈ Ë B Û ÏÂÈÔ, Ô Ô ÏÔ ÏÂÔÓÒÚ, ıâô ÔÛ Ô Ï ÓË, Ï Ô -µ ÛÈÏÂÈ Ô ª Ú, à ٠ËΈÛÙ - ÛÔ ÏÎ ª Ú KA ITEXNIKO IEY YNTH K ÓÙ ÂÒÚÁÈÔ Ò Î È Î ÚfiÓÈ ÛÙÔ ÚÒËÓ ÛÙÚ Ùfi Â Ô ª ΠÔÓÔÌ Ô fi Ú, Ô ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÚÁ ÓÈÛÌfi ÙÔ ÌÔ Ï Ì ÚÈ Î ıè ÚˆÛÂ Ó ÚˆÙÔ ÔÚÈ Îfi ıâûìfi Ì ڈ٠ÁˆÓÈÛÙ Ù È È, ÙËÓ «Ú ıèóô ÔÏË». ÚfiÎÂÈÙ È ÁÈ ÙË ËÌÈÔ ÚÁ ÌÈ ÔÓÂÈÚÈÎ fiïë fi Ô ÓÂÙ È Ë Ó ÙfiÙËÙ ÛÙÔ È Ó Ó Ù ÍÂÈ ÙË ËÌÈÔ ÚÁÈÎ ÙÔ Ê ÓÙ Û, Ó ÍÂÈ ÔÌ ÈÎ, Ó ÓÔ ÍÂÈ Ú ı Ú ÛÙË ÁÓÒÛË, Ó ÁˆÁËıÂ Î È ÙÔ ÈÔ Ô ÛÈ ÛÙÈÎfi Ó ÍÂÊ ÁÂÈ fi ÙË ÌÔÓ ÍÈ ÙË ÙËÏÂfiÚ ÛË. Ù Ë ÈÔÚÁ ÓˆÛË ÛÙÈ Ì ÚÂ Ì ÂÈ È È ÙÂÚË Ú ÙËÙ ÈfiÙÈ Â Ó È ÌÈ fi ÛË ÂÏ Î È Ú, ÓÙËÛË ÛÙË ÛÎÔÏË Ú ÁÌ ÙÈÎfiÙËÙ ÙÔ Û ÌÂÚ Ô ÈÒÓÔ Ì fiïôè Ì, ÎfiÌË Î È Ù È È Ì. ÙËÓ Ú ıèóô ÔÏË, Ì ÙË Û ÏÏÔÁÈÎ ÚÔÛ ıâè ÙÔ ÌÔ Ï Ì ÚÈ Î È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÊÔÚ ˆÓ Î ıò Î È ÌË Î ÂÚÓËÙÈÎÒÓ Î È ÂıÂÏÔÓÙÈÎÒÓ ÔÚÁ ÓÒÛˆÓ, ÛÙ ÓÂÙ È Ë fiïë ÙÔ È ÓÈ ÈÔ, ÙË ÁÓÒÛË Î È ÙË ÂÏ ıâúë ÎÊÚ ÛË ÙÔ È ÈÔ Ì Û fi ÌÈ ÛÂÈÚ Ú ÛÙËÚÈÔÙ ÙˆÓ Ô ÎÔ Ì Ô Ó ÛÙÔ ıâ ÏÏ Î È Î ÈÓÔÙÔÌÔ Ó ÚÔÛ Ï ÔÓÙ ÛÙÔ ÚÈÔ. Û ÌÌÂÙÔ ÛÙ Û ÏÏÔÁÈÎ ÚÒÌÂÓ Î È ÛÙÈ Î ÏÏÈÙ ÓÈÎ ÂÎ ËÏÒÛÂÈ ÔÙÂÏÔ Ó ÛÙÔÈ Â ËÌÈÔ ÚÁÈÎ ÎÊÚ ÛË Î È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ Ô ËÛË ÙÔ È ÈÔ Î ıò ÁÂÓÓÔ Ó Ó Â ÂÈÎfiÓ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ, ÚÔ ÌÂÓÂ Î È ÙÚ ÊÂÚ ÛÙÔ ÍÂÎ ÓËÌ ÙË ˆ ÙÔ, Ú Î Ù ı ÎË ÁÈ ÙÔ Ì ÏÏÔÓ ÙÔ. ÂÔ fiûë ª ÎÔÁÏ Ë Ì Ú Ô K Ï Ì ÚÈ IOP ANø H - APA ø H & KA ITEXNIKH E IME EIA KOMNHNøN 60, T.K , KA AMAPIA, E /NIKH TH.: , , FAX: ñ Î ÚfiÓÈ ËÌÈÔ ÚÁÈÎ ÔÚÂ Û Ì ÏËÚÒÓÂÈ Ê ÙÔ Ô ıâûìfi ÙË «Ú ıèóô ÔÏË», ÙÔ ÌÔÓ ÈÎÔ ÛÙË µfiúâè ÏÏ ºÂÛÙÈ Ï, ÙÔ Ô Ô Ô Â ı ÓÂÙ È Î È ÂÈ ÚˆÙ ÁˆÓÈÛÙ ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ Ù È È Û ÔÏÈÎ Î È ÚÔÛ ÔÏÈÎ ËÏÈÎ. ÙË È ÚÎÂÈ Ù ÙË ÂÎ ÂÙ Ë «Ú ıèóô ÔÏË» ÌÂÁ ψÛÂ, ÂÌ ÏÔ Ù ÛÙËÎÂ, Î Ù ÍÈÒıËΠÛÙË Û Ó ËÛË È ÈÒÓ Î È ÁÔÓ ˆÓ. fi Ú ÙË 1 πô Ó Ô ˆ ÚÈ Î 6 πô Ó Ô ÙÔ ÚÒËÓ ÛÙÚ Ùfi Â Ô ª ΠÔÓÔÌ Ô fi Ú ı ÌÂÙ ÌÔÚʈıÂ Î È ÏÈ Û ÌÈ Ì ÁÈÎ fiïë, Û ÌÈ ÌÔÓ ÈÎ Ú Ì ıô ÔÏË. ÃÈÏÈ Â È È Ì Û fi ÚˆÙfiÙ Â ÂÎ È Â ÙÈÎ Î È Î ÏÏÈÙ ÓÈÎ Ú ÛÂÈ,  ÈÏÂÁÌ Ó Ì ËÏ ÂÎ È Â ÙÈÎ ÎÚÈÙ ÚÈ, Ô Ó ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó Î ÏÏÈÂÚÁ ÛÔ Ó ÙÈ ÂÍÈfiÙËÙÂ, Ó ÈÂ Ú ÓÔ Ó ÙÔ ÔÚ ÔÓÙÂ ÙˆÓ ÁÓÒÛÂÒÓ ÙÔ, Ó Ó Ù ÍÔ Ó ÙË Ê ÓÙ Û Î È ÙËÓ ÈÛıËÙÈÎ ÙÔ, Ó Ó ËÙ ÛÔ Ó Ó Â ÌÔÚÊ ÎÊÚ ÛË Î È ËÌÈÔ ÚÁ. È È È Ô Ó ÁÈ È Ó È, ÁÈ Ú ÛË, ÁÈ Û ÌÌÂÙÔ. Ÿ,ÙÈ ËÏ ÙÔ ÚÔÛÊ ÚÂÈ Î ıâ ÚfiÓÔ Ë «Ú ıèóô ÔÏË» Ë Ô Ô Ê ÙÔ Â Ó È ÊÈÂÚˆÌ ÓË ÛÙ Î ÚfiÓÈ È ÈÎ ÎÊÚ ÛË Î È ËÌÈÔ ÚÁ. È È ı ÌËı ÙÂ, ı ÂÚ ÛÔ Ì ÚÔ E Ú È Û Ù Ô Ì Â ÙÔ Û ÓÈ ÈÔÎÙ Ù ÙÔ ÒÚÔ ÙÔ ÚÒËÓ ÛÙÚ ÙÔ Ô M Î/ Ô Kfi Ú ÁÈ ÙËÓ Â ÁÂÓÈÎ Ú ÒÚËÛË ÙˆÓ È ÈÔÎÙËÛÈÒÓ ÙÔ ÁÈ ÙÈ ÂÎ ËÏÒÛÂÈ Ì. Iˆ ÓÓË ÈˆÛËÊ Ë Úfi ÚÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ OÚÁ ÓÈÛÌÔ ÌÔ K Ï Ì ÚÈ

3 Σχεδία στην πόλη Κέντρο ιάδοσης Επιστηµών & Μουσείο Tεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΟΣ Ολυµπιακό Μουσείο Σώµα Ελλήνων ΠροσκόπωνΤοπική Εφορεία Καλαµαριάς Εργαστήρι Χειροτεχνίας «Αχτένιστα πινέλα» Εργαστήρι Tσίρκου «Eyetrick» Εθελοντική Εργασία Θεσσαλονίκης Τµήµα Σκίτσου & Κόµικς ΠΟ Κ PRAKSIS Παιδικό Μουσείο Οικολογικές Κατασκευές Εργαστήρι Tσίρκου «Eyetrick» Μακεδονικό Μουσείο Τµήµα Χειροτεχνίας ΠΟ Κ Παιδικές Εργαστήριο Βιβλιοθήκες Ξυλογλυπτικής ΠΟ Κ Άγριο Ξύλο Tελλόγλειο Ίδρυµα Τεχνών Μουσείο Φωτογραφίας Καλλιστώ 2 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 3

4 παρασκευή 4 IOYNIOY 6-10 µ.µ. π 6-9 µ.µ.: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ «Τι έκρυψε ο Φιλόλαος;» από το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης «Παραολυµπιακοί αγώνες, µαθαίνουµε τις οµοιότητες, βιώνουµε τη διαφορά» από το Ολυµπιακό Μουσείο Θεσ/νίκης «Ένα µανταλάκι που έγινε πεταλούδα» από το Τελλόγλειο Ίδρυµα Τεχνών Α.Π.Θ. «Μαγεία της επιστήµης» από το Κέντρο Διάδοσης Επιστηµών & Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ «Εργαστήριο κατασκευής Camera Obscura» από το Μουσείο Φωτογραφίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ, ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ «Ένα ενθύµιο από την Παραθινούπολη» από το Τµήµα Χειροτεχνίας Π.Ο.Δ.Κ. «Όταν τα καρτούν επαναστατούν!» από το Τµήµα Κόµικ και Σκίτσου του Π.Ο.Δ.Κ. «Εργαστήρι Χειροτεχνίας» από το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων-Τοπική Εφορεία Καλαµαριάς πã π Δηµιουργική γωνιά παιχνιδιού για τα πολύ µικρά παιδιά (ως 5 ετών) ƒøª ÛÙËÓ π 7:30 µ.µ.: «Οι πειρατές ξανάρχονται!» πρωτότυπα πειρατικά κινητικά παιχνίδια από την οµάδα LALALAND π 6-9 µ.µ.: Διαδραστικά παιχνίδια από το σώµα Ελλήνων Προσκόπων-Τοπική Εφορεία Καλαµαριάς 8:00 µ.µ.: «Του παππού τα παραµύθια» παράσταση Μαριονέτας από την οµάδα Κουκλοθέατρου "Νευρόσπαστον" ƒπ 9:00 µ.µ.: «Παραµύθι χωρίς όνοµα» θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ελένης Δηµοπούλου από την Πειραµατική Σκηνή Τέχνης «Περνώντας τα σύνορα στις άκρες του κόσµου» από την Εθελοντική Εργασία Θεσ/νίκης «Έκφρασις και PRAKSIS» από την PRAKSIS «Ελάτε να γίνουµε αρκουδίτσες και λύκοι!» από την Περιβαλλοντική Οργάνωση "Καλλιστώ" «Πετάξτε µαζί µας» από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία «Ένας κόσµος µε τα δικά µας χρώµατα» από την "Σχεδία στην πόλη" «Το χω για κακό να µην έχω µυστικό!» από την Καλλιτεχνική οµάδα "Αχτένιστα πινέλα" «Μικροί ζογκλέρ - µικροί ακροβάτες» εργαστήρι Τσίρκου από τους "Eyetrick" (Ουγγαρία, Μεξικό) 4 5

5 σάββατο 5 IOYNIOY 6-10 µ.µ. 6 π 6-9 µ.µ.: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ «Παραολυµπιακοί αγώνες, µαθαίνουµε τις οµοιότητες, βιώνουµε τη διαφορά» από το Ολυµπιακό Μουσείο Θεσ/νίκης «Δεν πετάω τίποτα, κατασκευάζω Μobile» από το Τελλόγλειο Ίδρυµα Τεχνών Α.Π.Θ. «Μαγεία της επιστήµης» από το Κέντρο Διάδοσης Επιστηµών & Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ «Εργαστήριο κατασκευής Camera Obscura» από το Μουσείο Φωτογραφίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ, ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ «Όταν τα καρτούν επαναστατούν!» από το Τµήµα Κόµικ και Σκίτσου του Π.Ο.Δ.Κ. «Ψάρια της Μεσογείου» από τις Βιβλιοθήκες του Π.Ο.Δ.Κ. «Εργαστήρι Χειροτεχνίας» από το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων-Τοπική Εφορεία Καλαµαριάς «Βλέπω τον κόσµο µέσα από τα δικά µου γυαλιά» από το Παιδικό Μουσείο Θεσ/νίκης «Περνώντας τα σύνορα στις άκρες του κόσµου» από την Εθελοντική Εργασία Θεσ/νίκης «Ελάτε να γίνουµε αρκουδίτσες και λύκοι!» από την Περιβαλλοντική Οργάνωση "Καλλιστώ" «Πετάξτε µαζί µας» από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία «Ένας κόσµος µε τα δικά µας χρώµατα» από την "Σχεδία στην πόλη" «Οικολογικές κατασκευές» από το "Χαρούµενο καλαµπόκι" «Το χω για κακό να µην έχω µυστικό!» από την Καλλιτεχνική οµάδα "Αχτένιστα πινέλα" «Mobile µε ξύλο και φυσικά υλικά» από το εργαστήριο ξυλογλυπτικής «Άγριο Ξύλο» πã π Δηµιουργική γωνιά παιχνιδιού για τα πολύ µικρά παιδιά (ως 5 ετών) ƒøª ÛÙËÓ π 7:30 µ.µ.: «Εκπλήξεις» µε κλόουν και µίµους 8:00 µ.µ.: «Παίζεις µε τη φωτιά;» δρώµενο µε φωτιές και ακροβατικά από τους "EyeTrick" (Ουγγαρία, Μεξικό) π 6-9 µ.µ.: Διαδραστικά παιχνίδια από το σώµα Ελλήνων Προσκόπων-Τοπική Εφορεία Καλαµαριάς 7:00 µ.µ. «Στα σύννεφα πετώ!», µουσικές και τραγούδια από τη Μπαντίνα και την Παιδική Χορωδία του Π.Ο.Δ.Κ. 7:30 µ.µ. «Το έργο τέχνης είµαι εγώ!» Διαδραστική Περφόρµανς µε ένα εναλλακτικό κυνήγι θησαυρού, µια πρόταση του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης µε την εικαστικό Αγγελική Αυγητίδου και φοιτητές του Τµήµατος Εικαστικών & Εφαρµοσµένων Τεχνών του Παν. Δυτ. Μακεδονίας 8:15 µ.µ. «Η λυγερή και το πουλί το αηδόνι» αφήγηση λαϊκών παραµυθιών µε τη συνοδεία ζωντανής µουσικής από την Ανθή Θάνου και τον Παναγιώτη Κούλελη ƒπ 9:00 µ.µ.: «Παιχνίδια µε το Σαρλώ» πρωτότυπη διαδραστική παράσταση από το "Κρουστόφωνο" 10:00 µ.µ. «Τα παιδιά που µεγάλωσαν!!» µια µουσική βραδιά αφιερωµένη στους εµψυχωτές, παιδαγωγούς και καλλιτέχνες των 10 χρόνων της Παραθινούπολης 7

6 κυριακή 6 IOYNIOY 6-10 µ.µ. π 6-9 µ.µ.: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ «Παραολυµπιακοί αγώνες, µαθαίνουµε τις οµοιότητες, βιώνουµε τη διαφορά» από το Ολυµπιακό Μουσείο Θεσ/νίκης «Μαγεία της επιστήµης» από το Κέντρο Διάδοσης Επιστηµών & Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ «Εργαστήριο κατασκευής Camera Obscura» από το Μουσείο Φωτογραφίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ, ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ «Ένα ενθύµιο από την Παραθινούπολη» από το Τµήµα Χειροτεχνίας Π.Ο.Δ.Κ. «Όταν τα καρτούν επαναστατούν!» από το Τµήµα Κόµικ και Σκίτσου του Π.Ο.Δ.Κ. «Ψάρια της Μεσογείου» από τις Βιβλιοθήκες του Π.Ο.Δ.Κ. «Εργαστήρι Χειροτεχνίας» από το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων-Τοπική Εφορεία Καλαµαριάς «Βλέπω τον κόσµο µέσα από τα δικά µου γυαλιά» από το Παιδικό Μουσείο Θεσ/νίκης «Περνώντας τα σύνορα στις άκρες του κόσµου» από την Εθελοντική Εργασία Θεσ/νίκης «Ελάτε να γίνουµε αρκουδίτσες και λύκοι!» από την Περιβαλλοντική Οργάνωση "Καλλιστώ" «Πετάξτε µαζί µας» από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία πã π Δηµιουργική γωνιά παιχνιδιού για τα πολύ µικρά παιδιά (ως 5 ετών) ƒøª ÛÙËÓ π 7:00 µ.µ.: «Μεταµορφωνόµαστε!!» µε θεατρικό µακιγιάζ σε πολλές γωνιές της πλατείας από τα "Ανεµοσκορπίσµατα" 8:00 µ.µ.: «Gazon!» Κωµική παράσταση Τσίρκου για µικρούς και µεγάλους µε τους "Equipoize" π 7:00 µ.µ. «Το παιδί κι ο λύκος» παράσταση κουκλοθέατρου από τον Κουκλοθίασο "Νύστα" 8:00 µ.µ. «Ταξίδι στη µουσική» από την Παιδική - Νεανική Ορχήστρα Δήµου Μίκρας ƒπ 9:00 µ.µ.: «Η Σολοµώντεια λύση» του Γιάννη Καλαϊτζόπουλου, βασισµένη στο κινέζικο έργο του 13ου µ.χ.αι. "ο Κύκλος µε την Κιµωλία", θεατρική παράσταση από το Θέατρο Σοφούλη «Ένας κόσµος µε τα δικά µας χρώµατα» από την "Σχεδία στην πόλη" «Οικολογικές κατασκευές» από το "Χαρούµενο καλαµπόκι" «Μικροί ζογκλέρ µικροί ακροβάτες» εργαστήρι Τσίρκου από τους "Eyetrick" (Ουγγαρία, Μεξικό) 8 9

7 10 ΑΝΑ EKΠAIΔEYTIKA ΠPOΓPAMMATA MOYΣEIΩN ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟYΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Τα παιδιά µέσα από ένα εναλλακτικό παιχνίδι θησαυρού θα εξερευνήσουν το χώρο µέσα από οπτικά, ακουστικά και γραπτά ερεθίσµατα για να δηµιουργήσουν στη συνέχεια ένα συλλογικό έργο τέχνης. Υπευθ. Εκπαιδ. Προγραµµάτων: Εύη Παπαβέργου, Κατερίνα Παρασκευά. Εικαστική περφόρµανς: Αγγελική Αυγητίδου, οµάδα φοιτητών του Τµ. Εικαστικών & Εφαρµοσµένων Τεχνών του Πανεπ. Δυτ. Μακεδονίας. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟYΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Τα παιδιά γνωρίζουν το έργο του καλλιτέχνη Φιλόλαου και κατασκευάζουν τα δικά τους µικρά γλυπτά. Σχεδιασµός-εµψύχωση: Στέλα Αναστασάκη, Κουρκουνάκη Γεωργία, Χριστίνα Μαβίνη, Βασιλική Πολυζούλη, Κατερίνα Μπακαλιού. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟYΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ "ΝΟΗΣΙΣ" Τι κοινό έχει η Μαγεία µε την Επιστήµη; Τίποτα εκτός από το γεγονός ότι η Επιστήµη µπορεί να είναι ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ! Τα παιδιά γνωρίζουν νόµους της φυσικής και απλά πειράµατα µε τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Εµψυχωτής προγράµµατος: Νίκος Ταπλίδης. ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Τα παιδιά θα κατασκευάσουν από χαρτί και ριζόχαρτο το δικό τους µικρό «σκοτεινό κουτί», θα πειραµατιστούν µε την προβολή εικόνων και θα κατανοήσουν τη λειτουργία της camera obscura που αποτέλεσε τον πρόδροµο της φωτογραφικής µηχανής. Εµψυχωτές προγράµµατος: Παυλίνα Γεωργιάδου, Ελευθερία Κακαβίτσα, Μελανία Μιλκάκη. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Τα παιδιά θα γνωρίσουν τα αθλήµατα των παραολυµπιακών αγώνων και θα κατασκευάσουν το δικό τους γήπεδο goalball (ενός από τα αθλήµατα που πραγµατοποιούνται µόνο στους παραολυµπιακούς αγώνες). Εκπαιδεύτριες: Μαρία Βισκαδουράκη, Μαρία Γεωργιάδου, Χριστίνα Μπατέκα, Ελένη Παζαρλίδου, Έλενα Σαµαρά, Ευαγγελία Σεµελίδου, Χριστίνα Φούντου. ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΩΝ Α.Π.Θ. Σε δύο ξεχωριστά εργαστήρια τα παιδιά θα δηµιουργήσουν µε πολύχρωµα και ανακυκλώσιµα υλικά τα δικά τους µικρά έργα τέχνης. Εκπαιδευτές: Ελευθερία Λυτροσυγγούνη, Μαργαρίτα Πατσίκα, Γιώτα Μιχαηλίδου, Γιάννης Παλατζίδης, Βιργινία Τσιτουρίδου, Νατάσα Βογιατζόγλου. ΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΔΡΑΣΕΙΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ-ΦΟΡΕΩΝ-ΟΜΑΔΩΝ Εθελοντική Εργασία Θεσσαλονίκης: Τα παιδιά µε διαδραστικές δραστηριότητες και παιχνίδια θα ενηµερωθούν για τα µεταναστευτικά και προσφυγικά ζητήµατα. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία: Μαθαίνουµε για τα πουλιά µέσα από δηµιουργικά παιχνίδια και δραστηριότητες. Καλλιστώ-Περιβαλλοντική οργάνωση για την άγρια ζωή και τη φύση: Τα παιδιά θα µάθουν για την αρκούδα και τον λύκο και θα φτιάξουν µάσκες αρκούδας και αυτάκια λύκου! PRAKSIS: Τα παιδιά µε τρόπο δηµιουργικό µαθαίνουν για το δικαίωµά τους στην εκπαίδευση και ευαισθητοποιούνται απέναντι στο φαινόµενο της παιδικής εργασίας και του αποκλεισµού από το σχολικό περιβάλλον. Σχεδία στην πόλη-καλλιτεχνική Παιδαγωγική Οµάδα: Ένα περίπτερο θα µεταµορφωθεί σε ατελιέ ζωγραφικής µε καβαλέτα και µεγάλου µεγέθους καµβάδες όπου τα παιδιά µε πινέλα, χρώµατα, διακοσµητικά αντικείµενα και πολύ φαντασία θα δηµιουργήσουν τους δικούς τους πίνακες. Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης: Τα παιδιά θα µιλήσουν για έναν κόσµο χωρίς βία και θα διακοσµήσουν χάρτινα γυαλιά µε ζωγραφιές για το δικό τους κόσµο. Σώµα Ελλήνων Προσκόπων-Τοπική Εφορεία Καλαµαριάς: Τα παιδιά θα µοιραστούν στιγµές δηµιουργίας και χαράς µέσα από διαδραστικά κινητικά παιχνίδια στο δασάκι αλλά και µε πρωτότυπες χειροτεχνίες. Παιδικές Βιβλιοθήκες Π.Ο.Δ.Κ.: Τα παιδιά θα ταξιδέψουν στη Μεσόγειο και θα φτιάξουν πολύχρωµα ψαράκια µε ποικίλα υλικά. Τµήµα Κόµικ & Σκίτσου Π.Ο.Δ.Κ.: Όταν τα καρτούν επαναστατούν τα παιδιά δηµιουργούν τις πιο αστείες ιστορίες µε την τεχνική του κόµικ. Τµήµα Χειροτεχνίας Π.Ο.Δ.Κ.: Με αφορµή τα 10 χρόνια της Παραθινούπολης φτιάχνουµε ένα πρωτότυπο ενθύµιο για τη δική µας µεγάλη γιορτή. Καλλιτεχνική Παιδαγωγική Οµάδα «Αχτένιστα πινέλα»: Μια αινιγµατική µορφή θα περιµένει κάθε παιδί για να του δώσει ένα χρησµό. Έπειτα τα παιδιά φτιάχνουν το δικό τους µενταγιόν ή περικάρπιο για να κρύψουν το µυστικό τους. Χαρούµενο Καλαµπόκι: Τα παιδιά µε βάση το οικολογικό πολύχρωµο καλαµπόκι κάνουν λουλούδια, ζώα και τοπία. Εργαστήριο Ξυλογλυπτικής «Άγριο ξύλο»: Με φυσικά υλικά, ξύλα, καρπούς και χρωµατιστούς σπάγκους φτιάχνουµε καλοκαιρινά mobile. EYE TRICK - Εργαστήρι τσίρκου: Οι δύο καλλιτέχνες της οµάδας από την Ουγγαρία και το Μεξικό ταξίδεψαν ως εδώ για να µάθουν στα παιδιά µικρά µυστικά για ζογκλερικά και ακροβατικά! 11

8 Y N T E E T E (Ì ÏÊ ËÙÈÎ ÛÂÈÚ ) XOPH OI ª À π ñ Ú ÙÈÎfi ªÔ ÛÂ Ô Á ÚÔÓË ÓË ñ ª ΠÔÓÈÎfi ªÔ ÛÂ Ô Á ÚÔÓË ÓË ñ ÓÙÚÔ È ÔÛË ÈÛÙËÌÒÓ & ªÔ ÛÂ Ô Â ÓÔÏÔÁ π ñ ªÔ ÛÂ Ô ºˆÙÔÁÚ Ê ñ Ï Ì È Îfi ªÔ ÛÂ Ô ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË ñ ÂÏÏfiÁÏÂÈÔ ÿ Ú Ì Â ÓÒÓ... ÚÁ ÓÒÛÂÈ - ºÔÚ - Ì Â ñ ÓÂÌÔÛÎÔÚ ÛÌ Ù ñ ıâïôóùèî ÚÁ Û ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË ñ ÏÏÈÙ ÓÈÎ - È ÁˆÁÈÎ Ì «Ù ÓÈÛÙ ÈÓ Ï» ñ ÚÁ ÛÙ ÚÈÔ ÏÔÁÏ ÙÈÎ «ÕÁÚÈÔ Í ÏÔ» ñ EYE TRICK ñ Equipoize - ÃÔÚÔı ÙÚÔ-ÙÛ ÚÎÔ ñ ÏÏËÓÈÎ ÚÓÈıÔÏÔÁÈÎ Ù ÈÚ ñ ÙÚÔ ÔÊÔ ÏË ñ ÏÏÈÛÙÒ- ÂÚÈ ÏÏÔÓÙÈÎ ÔÚÁ ÓˆÛË ÁÈ ÙËÓ ÁÚÈ ˆ Î È ÙË Ê ÛË ñ Ô ÎÏÔı ÛÔ À ñ ÚÔ ÛÙfiʈÓÔ ñ Lalaland ñ ª ÓÙ Ó.... ñ «Â ÚfiÛ ÛÙÔÓ»-ÔÌ ÎÔ ÎÏÔı ÙÚÔ ñ È ÈÎ ÃÔÚˆ.... ñ È ÈÎ -  ÓÈÎ Ú ÛÙÚ ÌÔ ª ÎÚ ñ È ÈÎfi ªÔ ÛÂ Ô ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË ñ È ÈÎ µè ÏÈÔı ÎÂ.... ñ ÂÈÚ Ì ÙÈÎ ÎËÓ ÙË ÓË ñ PRAKSIS ñ  ÛÙËÓ fiïë ñ ÒÌ ÏÏ ÓˆÓ ÚÔÛÎfi ˆÓ- Ô ÈÎ ÊÔÚÂ Ï Ì ÚÈ ñ Ì Ì ÈÎ ÛÙÈÎÒÓ & Ê ÚÌÔÛÌ ÓˆÓ Â ÓÒÓ Ó. Ù. ª ΠÔÓ ñ Ì Ì fiìèî & Î ÙÛÔ.... ñ Ì Ì ÃÂÈÚÔÙ Ó.... ñ à ÚÔ ÌÂÓÔ Ï Ì fiîè ΠΑΙ ΟΤΟΠΟΣ-ΠΑΡΤΥ ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΥ 35 (ΠΛ.Υ ΡΑΣ) ÏÏÈÙ ÓÂ, ÂÎ È Â Ù ÂÚÁ ÛÙËÚ ˆÓ Î È Ú ÛˆÓ, ÂÌ ˆÙ Ï ÎÂÚ ÓÙˆÓÈ Ô, º Ó Ú Ì Ù Ô, ÏÏ ÊÂÓÙÔ Ï Ô, ª Ú µ ÛÈÏÈÎ, ƒô µôáè Ù, ŒÊË ÂÏ ÛÙÔ Ô ÏÔ, ÈÚ ÓË ÂˆÚÁ ÎË, ÔÊ ÂˆÚÁ ÏË, ÃÚÈÛÙ Ó Ú ÌÌÂÓ, ÌËÙÚ ÏÏÈÔ, ª ÓÔ Â ÂÙ fiáïô, ª ÚÈÏÈ Ó È Ì ÓÙ ÎË, ÌËÙÚ ÓÙ, Óı ÓÔ, È ÓÓË ÂÔ ÒÚÔ, ËÓÂÏfi Ë Ó, ËÏ Ì Ô ÏÌ Ô ÚÙ, ÃÚ ÛÙÔ Ô ÎË, ÈÒÚÁÔ Ú ÔÎ ÚË, ÕÓÙ ÂÏ ÙÛË, ÌÔ Â ÁÈ, ŒÊË ÔÚ ÛÔÁÏÔ, ÈÒÚÁÔ ÔÚˆÓ ÎË, Á Ë ÔÛÎÔÛ Ô, ÈÒÚÁÔ fiùâïë, Ó ÁÈÒÙË Ô ÏÂÏË, Ó ÁÈÒÙË Ô ÏÔ ÚË, ÚË Ô Ú ÎÏË, ˆÓÛÙ ÓÙ ÈÔ, ÈÚ ÓË ª ÓıÔ - Ô ÙÛÔ Ë, Ó ÛË ª ÎÚ, ª Ú ª ÙÛÈÔ Ï, ÏÂÍ Ó Ú ª ÓÔ, ÙË ªÂÙ Ó Ô, ÈÎÔÏ Ù ªÔ Ù ÚfiÁÏÔ, ÏÈ Ó ª Ô ÛÈ ÓË, ËÌ ÙÚË ÈÎÔÏ Ë, ÙÂÊ Ó ÓÙ, Ë Ù Î, ÃÚ ÛÙÔ ÙÛ Ú ÛÏ, Ï ÎÂÚ ÏÈ Ì -ºÔ ÓÙ, ÚÔ Ô ÏÈÔ, ÌÈ Ô Ô Ô, ÙÂÚ Ó ƒ ÎÎ, ÛÔ ƒ Ô, Ù ÏÏ ÎÔ Ú ÎË, Ù Ú Î, È ÏÂ Ù Ô ÛÈ ÓË, ÌËÙÚ ÒÙ ÈÔ, Ù Ï Ô Ï Ô, ÙÂÚ Ó ÛÔ Ó Ô, ÙÂÚ º ÚÛÓÂÚ, Óı ÃÚ ÛÔ Ô ÏÔ, Dulce Chavez, Tibor Ferenzi, ªarion Renard Â È ÛÌfi -Û ÓÙÔÓÈÛÌfi ÈÔÚÁ ÓˆÛË : ÚÁ ÚÒ Î ÙÛ ÎËÓÔÁÚ ÊÈÎ - Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ Â ÈÌ ÏÂÈ -Û ÓÙÔÓÈÛÌfi : ƒ ÙÛ ÚÓÙ ÕÓÙÔÓ, ÚËÁfiÚË ª ÔÙÔ Ë ÎËÓÔÁÚ ÊÈÎ ÔÌ -ÂÈÎ ÛÙÈÎ ÂÊ ÚÌÔÁ : ÈÒÚÁÔ µ ÛÈÏfi Ô ÏÔ, ÓÙˆÓ ÏˆÓ ÚË, ÌËÙÚ È ÎÔ Ô ÏÔ, ÏÛˆÓ Ô Î, Ú ÛΠÚÊ Ó Ô, Ó Á ÚÈ Ï, Ù Ú Ë È ÓÓË, ÌËÙÚ ÒÙ ÈÔ ÃÔÚËÁ  : ª Ú Ã Ù ËıÂÔ ÒÚÔ Â È ÛÌfi ÂÓÙ ˆÓ: ÙÂÚ Ó Ù Ê Ï Ô ÈÎÔÈÓˆÓ : ÎÔ ÏÈ Ë Â ÓÈÎ Â ÈÌ ÏÂÈ : Ó Ú Ú ËÌ ÙÚË Â ÓÈÎ ÔÛÙ ÚÈÍË: ıâïôóùèî ÚÁ Û ÂÛÛ ÏoÓ ÎË - Ú ÁˆÁÈÎfi ÂÚÁ ÛÙ ÚÈ ( Ó ÁÈÒÙË ª ÎÚ, ËÌ ÙÚË Ô Ú, ÕÁÁÂÏÔ È Ì ÓÙ ÎË ) XOPHΓOI EΠIKOINΩNIAΣ 12

9

ΑΦΙΕΡΩΜΑ. 25-27 Μαΐου. πλαζ. Αρετσούς. εργαστήρια. εκπαιδευτικά προγράµµατα. παραστάσεις. παιχνίδια. µουσική. κουκλοθέατρο

ΑΦΙΕΡΩΜΑ. 25-27 Μαΐου. πλαζ. Αρετσούς. εργαστήρια. εκπαιδευτικά προγράµµατα. παραστάσεις. παιχνίδια. µουσική. κουκλοθέατρο ΑΦΙΕΡΩΜΑ πρόγραµµα 25-27 Μαΐου 6-10 µ.µ. πλαζ Αρετσούς εργαστήρια εκπαιδευτικά προγράµµατα παραστάσεις παιχνίδια µουσική κουκλοθέατρο Παραθινούπολη 2012 Ú ıèóô appleôïë Ë Ì ÁÈÎ applefiïë ÙÔ apple Ú Ì ıèô,

Διαβάστε περισσότερα

22-23-24 Mαΐου. χρόνια. παιχνίδι, έκφραση. πλαζ Αρετσούς. & δηµιουργία! είσοδος ελεύθερη ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

22-23-24 Mαΐου. χρόνια. παιχνίδι, έκφραση. πλαζ Αρετσούς. & δηµιουργία! είσοδος ελεύθερη ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2015 22-23-24 Mαΐου 6-10 µ.µ. πλαζ Αρετσούς είσοδος ελεύθερη πρόγραµµα χρόνια παιχνίδι, έκφραση & δηµιουργία! ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1 ΔIOPΓANΩΣH, ΠAPAΓΩΓH KOMNHNΩN 60, T.K. 551 32, KAΛAMAPIA, ΘEΣ/NIKH THΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

KOMNHNΩN 60, T.K. 551 32, KAΛAMAPIA, ΘEΣ/NIKH

KOMNHNΩN 60, T.K. 551 32, KAΛAMAPIA, ΘEΣ/NIKH 2013 Παραθινούπολη 2013 Παραθινούπολη η μαγική πόλη του παραμυθιού, ένας πολιτιστικός θεσμός αφιερωμένος στο παιδί, που του δίνει τη δυνατότητα να εκφραστεί, να διασκεδάσει, να αναπτύξει τη φαντασία του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ. 25-27 Μαΐου. πλαζ. Αρετσούς. εργαστήρια. εκπαιδευτικά προγράµµατα. παραστάσεις. παιχνίδια. µουσική. κουκλοθέατρο

ΑΦΙΕΡΩΜΑ. 25-27 Μαΐου. πλαζ. Αρετσούς. εργαστήρια. εκπαιδευτικά προγράµµατα. παραστάσεις. παιχνίδια. µουσική. κουκλοθέατρο 2012 ΑΦΙΕΡΩΜΑ πρόγραµµα 25-27 Μαΐου 6-10 µ.µ. πλαζ Αρετσούς εργαστήρια εκπαιδευτικά προγράµµατα παραστάσεις παιχνίδια µουσική κουκλοθέατρο Παραθινούπολη 2012 Παραθινούπολη η μαγική πόλη του παραμυθιού,

Διαβάστε περισσότερα

5Ë π μπμ π À π 2008. º ª ƒπ. applefi ÙËÓ 5Ë ÛÙËÓ 6Ë ÈÂıÓ EÎıÂÛË μè Ï Ô ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË Δ πª π π Δ 2009

5Ë π μπμ π À π 2008. º ª ƒπ. applefi ÙËÓ 5Ë ÛÙËÓ 6Ë ÈÂıÓ EÎıÂÛË μè Ï Ô ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË Δ πª π π Δ 2009 5Ë π μπμ π À π 2008 º ª ƒπ 29 01 ª À IOYNIOY π π Δ Àà 4 KYƒπ 1 π À π À 2008 π ª Δ π øƒ 08 appleôïôáèûìfi applefi ÙÔ μπ Î È ÙËÓ μ 10 Ï ÓË Ì Ú ÎË Ó ÓÙ ÍË Ì ÊÔÚÌ ÙÔ ÊÈ ÚˆÌ ÛÙÔÓ ÓÙÒÓË Ì Ú ÎË 16+17 ÔÈ Û ÁÁÚ

Διαβάστε περισσότερα

Tρίµηνη έκδοση του Συλλόγου των εν Αθήναις και Απανταχού Μαρτιναίων Φθιώτιδας Γραφεία: Σίνα και αφνοµήλη 1Α Αθήνα 10680 Τηλ.

Tρίµηνη έκδοση του Συλλόγου των εν Αθήναις και Απανταχού Μαρτιναίων Φθιώτιδας Γραφεία: Σίνα και αφνοµήλη 1Α Αθήνα 10680 Τηλ. AIAS LOKROS 9** 19-12-07 14:22 ÂÏ 1 ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 2579 Tρίµηνη έκδοση του Συλλόγου των εν Αθήναις και Απανταχού Μαρτιναίων Φθιώτιδας Γραφεία: Σίνα και αφνοµήλη 1Α Αθήνα 10680 Τηλ.-fax: 210-3635620 O

Διαβάστε περισσότερα

ÚÂÌÈ Ú. ÁÈ ÙÔ ÌÂÁ Ï ÙÂÚÔ ÁÂÁÔÓfi ÙÔ È Ï Ô! 5Ë π μπμ π À π 2008. º ª ƒπ 06 ÏÏ ÙÈÌÒÌÂÓË ÒÚ 10+19 ÓÂÓÙÂ ÍÂÈ. 22 Thessaloniki Book Fair 14 È ÈÎ ˆÓÈ

ÚÂÌÈ Ú. ÁÈ ÙÔ ÌÂÁ Ï ÙÂÚÔ ÁÂÁÔÓfi ÙÔ È Ï Ô! 5Ë π μπμ π À π 2008. º ª ƒπ 06 ÏÏ ÙÈÌÒÌÂÓË ÒÚ 10+19 ÓÂÓÙÂ ÍÂÈ. 22 Thessaloniki Book Fair 14 È ÈÎ ˆÓÈ 5Ë π μπμ π À π 2008 º ª ƒπ 29 01 ª À IOYNIOY π π Δ ÀÃ 2 ƒ À 30 ª À 2008 π ª Δ π øƒ 06 ÏÏ ÙÈÌÒÌÂÓË ÒÚ ΔÔ appleôïèùèîfi È Ï Ô ÓıÂ 10+19 ÓÂÓÙÂ ÍÂÈ πïè Ù Ï ÛÎ ( Ï Ó ) ª Ú Ó ÂÌ Ù (πú Ó- Ó ) 14 È ÈÎ ˆÓÈ Ô ÛappleÔ

Διαβάστε περισσότερα

Το Φωτογραφικό Λεύκωµα - Ανθολόγιο

Το Φωτογραφικό Λεύκωµα - Ανθολόγιο XAIRETHMATA 41 01-03-10 08:37 M ÂÏ 1 4419 ENTY O K EI TO AP. A EIA 1943 KEM. A TÛÔapple ÓË ÌÔ ÙËÓ Î apple ÛÔ, ÙÔ M ÚÙË Ê Ï Á ÙËÓ! Κυρίες και Κύριοι, Παρουσιάζουµε απόψε, εδώ, (στη φιλόξενη αίθουσα του

Διαβάστε περισσότερα

Προσδοκία ότι η μείωση του ΑΕΠ θα είναι κάτω του 4% Νέα υποβάθμιση από Moody s

Προσδοκία ότι η μείωση του ΑΕΠ θα είναι κάτω του 4% Νέα υποβάθμιση από Moody s 01-150610 14-06-10 11:12 MM ÂÏ 1 Eτος 91o B Aρ. φύλλου 27.496 B Iδρυτής: Γ. A. Bλάχος ΑΘHΝΑ, ΤPITH 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 www.kathimerini.gr 1,00 ΣHMEPA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πεζόδρομος η Πανεπιστημίου έως

Διαβάστε περισσότερα

KOMNHNΩN 60, T.K. 551 32, KAΛAMAPIA, ΘEΣ/NIKH THΛ.: 2313 314570, 2313 314578, FAX: 2313 314569 e-mail: presspodk@yahoo.com

KOMNHNΩN 60, T.K. 551 32, KAΛAMAPIA, ΘEΣ/NIKH THΛ.: 2313 314570, 2313 314578, FAX: 2313 314569 e-mail: presspodk@yahoo.com Παραθινούπολη 2014 ΔIOPΓANΩΣH, ΠAPAΓΩΓH KOMNHNΩN 60, T.K. 551 32, KAΛAMAPIA, ΘEΣ/NIKH THΛ.: 2313 314570, 2313 314578, FAX: 2313 314569 e-mail: presspodk@yahoo.com Ο Δήμος Καλαμαριάς έχει πρωτοπορήσει δημιουργώντας

Διαβάστε περισσότερα

Τελικός γύρος με την τρόικα για τη ΔΕΗ Συνάντηση με Παπακωνσταντίνου για να «κλείσει» το νέο μνημόνιο

Τελικός γύρος με την τρόικα για τη ΔΕΗ Συνάντηση με Παπακωνσταντίνου για να «κλείσει» το νέο μνημόνιο 01-040810 3-08-10 23:42 ÂÏ 1 Hμερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα Eτος 91o B Aρ. φύλλου 27.537 B Iδρυτής: Γ. A. Bλάχος ΑΘHΝΑ, TETAPTH 4 AYΓOYΣTOY 2010 www.kathimerini.gr 1,00 ΣHMEPA ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ξέπλεναν» στην Κύπρο τα κέρδη από το στοίχημα

«Ξέπλεναν» στην Κύπρο τα κέρδη από το στοίχημα À ø π Κυριακή 26 Ιουνίου 2011 EÙÔ 3Ô B Δ Àƒπ ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 140 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Αθλητισμός, σελ. 11 ΚΑΡΙΕΡΑ Οικονομική, σελ. 8 Σ H M E PA ΑΠΟΚΑΛYΨΕΙΣ WIKILEAKS Ο Αναστασιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Ù ÛË... È Ï Ô! 5Ë π μπμ π À π 2008 Î Ù ÂÈ Î ÓÂ ; ÙÔ Î ÓÙÚÔ ÙË ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË, ÛÙË HELEXPO, ª Δπ H E Δ πδπ μπμ π. Δπªøª Ãøƒ. º ª ƒπ.

Ù ÛË... È Ï Ô! 5Ë π μπμ π À π 2008 Î Ù ÂÈ Î ÓÂ ; ÙÔ Î ÓÙÚÔ ÙË ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË, ÛÙË HELEXPO, ª Δπ H E Δ πδπ μπμ π. Δπªøª Ãøƒ. º ª ƒπ. 5Ë π μπμ π À π 2008 º ª ƒπ 29 01 ª À IOYNIOY π π Δ ÀÃ 1 Δ Δ ƒδ 21 ª À 2008 π ª Δ π øƒ 04 ÓÔÈ Ùfi È Ï Ô ΔÈ ı Ô ÌÂ, ÙÈ ı ÎÔ ÛÔ ÌÂ ÙÈ Ù ÛÛÂÚÈ ËÌ ÚÂ ÙË 5Ë μ 16 ÈÂıÓÂ Û ÌÌÂÙÔ 50 ÒÚÂ applefi fiïô ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ Οι µαθητές της Ελλάδας στην Κεφαλονιά Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Π. ΒΑΣΑΛΑ Αρίθµηση βιβλίου στη σειρά: 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΑΛΑ Κεφαλονιά-Σπήλαια Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Περιβάλλοντος A ηµοτικού

Mελέτη Περιβάλλοντος A ηµοτικού Mελέτη Περιβάλλοντος A ηµοτικού ΣYΓΓPAΦEIΣ KPITEΣ-AΞIOΛOΓHTEΣ EIKONOΓPAΦHΣH ΦIΛOΛOΓIKH EΠIMEΛEIA YΠEYΘYNH TOY MAΘHMATOΣ KATA TH ΣYΓΓPAΦH YΠEYΘYNH TOY YΠOEPΓOY EΞΩΦYΛΛO ΠPOEKTYΠΩTIKEΣ EPΓAΣIEΣ Aικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔËÏ: 210-5233735 FAX: 210-5233735

ΔËÏ: 210-5233735 FAX: 210-5233735 PLOMARI 218 12-06-08 14:29 ÂÏ 1 4273 ΔËÏ: 210-5233735 FAX: 210-5233735 Δ 27Ô ñ Δ ª 24Ô ñ ƒπ. 218 ñ Δøμƒπ - ªμƒπ - ªμƒπ 2007 PLOMARI 218 12-06-08 14:29 ÂÏ 2 ΠΛΩΜΑΡΙΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ Τρίμηνη περιοδική έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Àƒπ. appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ

Δ Àƒπ. appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ À ø π Κυριακή 3 Απριλίου 2011 EÙÔ 3Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 127 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,90 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑ Αθλητισμός, σελ. 11 Οικονομική,

Διαβάστε περισσότερα

À τεύχος 74 Προέδρου. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ (από 1.9.2007 έως 31.10.2007) 5 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 17 ΟΜΑ ΕΣ ΕΡΓΑΣΕΙΑΣ 18 ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ 21

À τεύχος 74 Προέδρου. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ (από 1.9.2007 έως 31.10.2007) 5 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 17 ΟΜΑ ΕΣ ΕΡΓΑΣΕΙΑΣ 18 ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ 21 À τεύχος 74 Σηµείωµα Προέδρου ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ (από 1.9.2007 έως 31.10.2007) 5 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 17 ΟΜΑ ΕΣ ΕΡΓΑΣΕΙΑΣ 18 ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ 21 ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 25 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΝ & ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βολές Αναστασιάδη κατά Καραμανλή «Τον βόλεψε στο Κυπριακό ο απογαλακτισμός του Προέδρου Χριστόφια από οτιδήποτε το ελληνικό»

Βολές Αναστασιάδη κατά Καραμανλή «Τον βόλεψε στο Κυπριακό ο απογαλακτισμός του Προέδρου Χριστόφια από οτιδήποτε το ελληνικό» πδπ π π ªπ μ ª - Δπ ª - TEXN π ƒ ªª Δ - Δ Ã π - À π - π π - π Δ ª À ø π Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2009 EÙÔ 1Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 48 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 1 (μ π ) - 2,50

Διαβάστε περισσότερα

Tο πάρε-δώσε ως το αντίδοτο στο τέλμα Παρότρυνση των Ηνωμένων Εθνών για διασταυρούμενη διαπραγμάτευση

Tο πάρε-δώσε ως το αντίδοτο στο τέλμα Παρότρυνση των Ηνωμένων Εθνών για διασταυρούμενη διαπραγμάτευση À ø π Κυριακή 27 Ιουνίου 2010 EÙÔ 2Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 87 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,50 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ONLINE ÂÓËÌ ÚˆÛË ıâ Ì Ú, Î ıâ ÏÂappleÙfi ΣHMEPA ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα με φόντο τα επιτόκια

Μέτρα με φόντο τα επιτόκια À ø π Κυριακή 3 Ιουλίου 2011 EÙÔ 3Ô B Δ Àƒπ ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 141 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Αθλητισμός, σελ. 11 ΚΑΡΙΕΡΑ Οικονομική, σελ. 8 Σ H M E PA ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ WIKILEAKS Υποσχέσεις Χριστόφια

Διαβάστε περισσότερα

È Ó Â Û ÓÙ ÍÂÈ : ÙÔ Ô Î È Ù fiúè ËÏÈÎ. ÔÈÔÈ ÓÔ Ó Ù... ÏÈÁfiÙÂÚ. ΔÈ ı ÈÛ ÛÂÈ ÌÂÙ ÙÈ «ÈÂ ÎÚÈÓ ÛÂÈ» ÙË ÙÚfiÈÎ

È Ó Â Û ÓÙ ÍÂÈ : ÙÔ Ô Î È Ù fiúè ËÏÈÎ. ÔÈÔÈ ÓÔ Ó Ù... ÏÈÁfiÙÂÚ. ΔÈ ı ÈÛ ÛÂÈ ÌÂÙ ÙÈ «È ÎÚÈÓ ÛÂÈ» ÙË ÙÚfiÈÎ ÀΔ ƒ 7 π À π À 2010 Àƒø 1,30 ªÈ ıïëùèî ÂÊËÌÂÚ Ì Ì ΔÔ ªÔ ÓÙÈ Ï Û ÚÈıÌÔ Δ ÂÓ È Ê ÚÔÓÙ Î È appleâú ÂÚ- Á Û ÌappleÂÚ ÛÌ Ù applefi ÙË ÛÙ - ÙÈÛÙÈÎ Ó Ï ÛË ÙˆÓ 736 apple È- ÎÙÒÓ appleô ËÏÒıËÎ Ó applefi ÙÈ 32

Διαβάστε περισσότερα

Λίγες οι συγκλίσεις και η αισιοδοξία Τα δεδομένα στις συνομιλίες δεν αρκούν για επίτευξη λύσης μέχρι το φυσικό ορόσημο του Απριλίου

Λίγες οι συγκλίσεις και η αισιοδοξία Τα δεδομένα στις συνομιλίες δεν αρκούν για επίτευξη λύσης μέχρι το φυσικό ορόσημο του Απριλίου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σελ. 47 Φωτογραφίες με DNA ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Σελ. 45 Η νέα BMW Χ1 ΜΟΔΑ Σελ. 35 Επιστροφή στο παλιό Ανοίγει ο δρόμος για τη δημοσίευση φωτογραφιών από το internet. Οι φωτογραφίες ερασιτεχνών αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παρουσίαση εταιρείας Υπηρεσίες Ιστορικό Ιδρύτρια Μέλος Συνεργασίες Συνέδρια - Ημερίδες Αρθρογραφία Ενδεικτικά άρθρα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παρουσίαση εταιρείας Υπηρεσίες Ιστορικό Ιδρύτρια Μέλος Συνεργασίες Συνέδρια - Ημερίδες Αρθρογραφία Ενδεικτικά άρθρα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρουσίαση εταιρείας Υπηρεσίες Ιστορικό Ιδρύτρια Μέλος Συνεργασίες Συνέδρια - Ημερίδες Αρθρογραφία Ενδεικτικά άρθρα Άψον σημαίνει άναψε στην ποντιακή διάλεκτο. Γι αυτό και το λογότυπό μας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Kø IKO E TA: 011050 AÚ ˆ ÙÈÎ N. IÛÙÔÚÈÎfi - ÔÁÚ ÊÈÎfi - EÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÏÙ Ô

Kø IKO E TA: 011050 AÚ ˆ ÙÈÎ N. IÛÙÔÚÈÎfi - ÔÁÚ ÊÈÎfi - EÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÏÙ Ô HPøMENO TE O T. Ú ÊÂ Ô KAI APIANH AÚ. A Â 349 PRESS POST PRESS X+7 P O ST E TA Hellenic Post Kø IKO E TA: 01 AÚ ˆ ÙÈÎ N IÛÙÔÚÈÎfi - ÔÁÚ ÊÈÎfi - EÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÏÙ Ô EÎ ÂÙ È applefi ÙÔ ÏÏÔÁÔ AÚ ˆ ÈÙÒÓ N apple

Διαβάστε περισσότερα

e-magazine FRANCHISEE FOCUS

e-magazine FRANCHISEE FOCUS e-magazine FRANCHISEE FOCUS Ïé ðñùôáãùíéóôýò ðáñïõóßáæïõí / Óõíåíôåýîåéò óõíåñãáôþí äéêôýùí franchise Ôåý ïò 39, Ôåý ïò 40, Ôåý ïò 41 FRANCHISEE FOCUS ΔÀ π Àºπ Δ ª π FRANCHISEES π π Δπ Àƒ Δ ƒ π Δπ Δ ƒ

Διαβάστε περισσότερα

ŒÓ ı Ì Ì ÂÚˆÙ ÛÂÈ Î È apple ÓÙ ÛÂÈ

ŒÓ ı Ì Ì ÂÚˆÙ ÛÂÈ Î È apple ÓÙ ÛÂÈ Ï ÛÛÈÓfi Û ÔÏÂ Ô ŒÓ ı Ì Ì ÂÚˆÙ ÛÂÈ Î È apple ÓÙ ÛÂÈ ı Ï ÛÛÈÓfi ıfi ÛÙÔ Û ÔÏÂ Ô ÌÔ! Ù appleô Î Ù Ï applefiùâ apple Ú Û ÎÈ Ùfi ÙÔ Î ÏÔÎ ÚÈ. Ú - Û Ì ÎÈfiÏ ÛÙÔ Û ÔÏ Ô. ΔÔ Ì Ïfi ÌÔ fiìˆ Â Ó È ÛÙË ı Ï ÛÛ

Διαβάστε περισσότερα

Σκληρά μέτρα, μήνυμα στις αγορές Παπανδρέου: Δεν υπάρχουν περιθώρια για διεκδικήσεις Δυσφορία Σαμαρά για αιφνιδιασμό

Σκληρά μέτρα, μήνυμα στις αγορές Παπανδρέου: Δεν υπάρχουν περιθώρια για διεκδικήσεις Δυσφορία Σαμαρά για αιφνιδιασμό 01-030210 02-02-10 23:42 ÂÏ 1 Hμερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα Eτος 91ο B Aρ. φύλλου 27.392 B Iδρυτής: Γ. A. Bλάχος ΑΘHΝΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 www.kathimerini.gr 1,00 ΣHMEPA ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θυμήθηκε και δωρεά μετά την εξόφληση! Επέκταση των κατηγοριών θα ζητήσουν ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ

Θυμήθηκε και δωρεά μετά την εξόφληση! Επέκταση των κατηγοριών θα ζητήσουν ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ EKTAKTΩΣ ΑΥΡΙΟ ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΗΧΗΤΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ Ο Μίκης της παρανομίας ΤΡΙΑ ΑΓΝΩΣΤΑ αντιδικτατορικά τραγούδια-πολιτικά μανιφέστα από το 1967 Ο ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΡΥΒΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΟΥΝΤΑ. ΕΓΡΑΦΕ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

º ª ƒπ ª À 2007. K ÚÔÏÔ appleô ÏÈ. ÙÔ Î ÓÙÚÔ ÙË ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË, ÛÙË HELEXPO, appleâú appleùâú 13, 14, 15

º ª ƒπ ª À 2007. K ÚÔÏÔ appleô ÏÈ. ÙÔ Î ÓÙÚÔ ÙË ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË, ÛÙË HELEXPO, appleâú appleùâú 13, 14, 15 4Ë π µπµ π À π 17-20 º ª ƒπ ª À 2007 π π Àà 2 ƒ À 18 ª À 2007 π ª π øƒ 06 fiappleô : ÁÁÔÓfiappleÔ ÏÔ ÌÂÚ Ù ÂÁÎ ÓÈ ÙË ÎıÂÛË ÛÙÔ ªª 09+16+17 ÓÂÓÙ ÍÂÈ Ï Ï ÛÔ ÓÈ, ª ÓË Ô Ì ÓÙ Ú, ÙÔ ÙÚ ÎÈÔ 14 µè ÏÈÔapple Ú

Διαβάστε περισσότερα