«Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Νέα Λογομάθεια στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας: μία διδακτική πρόταση για την Α Γυμνασίου»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Νέα Λογομάθεια στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας: μία διδακτική πρόταση για την Α Γυμνασίου»"

Transcript

1 «Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Νέα Λογομάθεια στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας: μία διδακτική πρόταση για την Α Γυμνασίου» Ευγενία Δανιηλίδου Σχολική Σύμβουλος Δ.Ε., Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο κείμενο περιγράφεται μια διδακτική πρόταση για τη Νεοελληνική Γλώσσα με την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού «Νέα Λογομάθεια», η οποία μπορεί να εφαρμοσθεί στην 2η Ενότητα του διδακτικού εγχειριδίου Α Γυμνασίου, στις επιμέρους ενότητες «Προφορικός και γραπτός λόγος, Γλωσσική ποικιλία - μέσο και περίσταση επικοινωνίας». Η «Νέα Λογομάθεια» προσεγγίζει οργανωμένα τη διδασκαλία όλων των γλωσσικών επιπέδων της Νέας Eλληνικής: Γραμματική (Μορφολογία), Συντακτικό, Ορθογραφία και Λεξιλόγιο (παραγωγή σύνθεση), προσαρμοσμένα στη διδακτέα ύλη με θεωρητικό μέρος και ασκήσεις. Ως εκπαιδευτικό λογισμικό μπορεί να ενταχθεί επικουρικά στην εκπαιδευτική διαδικασία και να εμπλουτίσει τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας των τριών τάξεων του Γυμνασίου. Η διδακτική πρόταση επικεντρώνεται στα κεφάλαια του λογισμικού «Προφορικός και γραπτός λόγος», «Ποικιλία κειμένων και γλωσσικές αποχρώσεις». Επίσης, αξιοποιούνται το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου και από το διαδίκτυο η ιστοσελίδα της «Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα». Κεντρικοί στόχοι της διδακτικής πρότασης είναι να αντιληφθούν οι μαθητές τις διαφορές μεταξύ προφορικού και γραπτού λόγου και να συνειδητοποιήσουν ότι το κάθε είδος λόγου επηρεάζεται, ως προς τη μορφή και την οργάνωση, από το μέσο και την περίσταση επικοινωνίας. Μέσα από τις δραστηριότητες του λογισμικού οι μαθητές θα διαπιστώσουν επαγωγικά, με τη μέθοδο της καθοδηγούμενης ανακάλυψης, χαρακτηριστικά του προφορικού λόγου, όπως είναι η αμεσότητα και ο αυθορμητισμός, καθώς και τα εξωγλωσσικά και παραγλωσσικά στοιχεία που δεν μπορούν να αποδοθούν γραπτά. Θα παρατηρήσουν, επίσης, ότι σε περιστάσεις γραπτής επικοινωνίας (ηλεκτρονικά μηνύματα, μηνύματα μέσω κινητών κ.α.), το κείμενο μπορεί να έχει και χαρακτηριστικά προφορικού λόγου. Επιδιώκεται, ακόμη, οι μαθητές να αναπτύξουν πρωτοβουλία, αυτενέργεια, να καλλιεργήσουν συνεργατικές δεξιότητες, να εξοικειωθούν με ερευνητικές [251]

2 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» μεθόδους και να γνωρίσουν τη χρήση ηλεκτρονικών λεξικών της ελληνικής γλώσσας και τις δυνατότητές τους. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: γλωσσική διδασκαλία με Τ.Π.Ε., Νέα Λογομάθεια, διαδίκτυο, προφορικός και γραπτός λόγος, γλωσσική ποικιλία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο πλαίσιο της ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, έχουν σχεδιασθεί πολλά εκπαιδευτικά λογισμικά με στόχο, κυρίως, τη διευκόλυνση και βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας. Η εισαγωγή και η χρήση τους όμως στην εκπαιδευτική πράξη δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αυτοσκοπός αλλά πρέπει να συμβάλλει, με τον κατάλληλο τρόπο αξιοποίησης και την ανάλογη συχνότητα χρήσης, στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και στη διαφοροποίησή της από τα παραδοσιακά μέσα. Ειδικότερα για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο, όσον αφορά στις Νέες Τεχνολογίες, σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Πρόγραμμα Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003) και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ., 2003) επιδιώκεται μεταξύ άλλων η εξοικείωση των μαθητών με τον Η/Υ και τη χρήση του ως επικοινωνιακού μέσου, η αναζήτηση, επιλογή και αξιολόγηση πληροφοριών από διάφορες πηγές (παγκόσμιος ιστός, ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες κ.α.), η υλοποίηση διαθεματικών σχεδίων εργασίας και δραστηριοτήτων με τη βοήθεια του υπολογιστή και του διαδικτύου, η υποστήριξη καινοτόμων δράσεων και δραστηριοτήτων της σχολικής ζωής, η ενίσχυση των συνεργατικών δομών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για τον εμπλουτισμό και την υποστήριξη της γλωσσικής διδασκαλίας διατίθενται για αξιοποίηση συγκεκριμένου τύπου εκπαιδευτικά λογισμικά αλλά και περιβάλλοντα ευρύτερης χρήσης, όπως είναι τα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου, τα σώματα κειμένων, τα ηλεκτρονικά λεξικά και το διαδίκτυο. Τα εκπαιδευτικά λογισμικά για τη γλώσσα κατηγοριοποιούνται σε προγράμματα εξάσκησης και πρακτικής, σε προγράμματα διδασκαλίας, σε προγράμματα προσομοίωσης, σε προγράμματα υποστήριξης της διαδικασίας παραγωγής λόγου (Κουτσογιάννης, 2008). Χρησιμοποιούνται, συνήθως, ως υποστηρικτικά μέσα στη διδακτική διαδικασία, δίνουν τη δυνατότητα να εμπλακούν οι μαθητές σε διαφορετικού τύπου δραστηριότητες και διερευνητικές διαδικασίες, συμβάλλουν σε μεθόδους επανελέγχου και αναθεώρησης της γραπτής έκφρασης με στόχο τη βελτίωση των γραπτών κειμένων των μαθητών, ενισχύουν την ενεργητική μάθηση και την απόκτηση κοινωνικών και συνεργατικών δεξιοτήτων. ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΝΕΑ ΛΟΓΟΜΑΘΕΙΑ» Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Νέα Λογομάθεια» σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (Ι.Ε.Λ.) /ΕΚ «Αθηνά», στο πλαίσιο του [252]

3 έργου «Ολοκληρωμένη αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία». Είναι ένα πολυμεσικό, διαδραστικό λογισμικό, που περιέχει οργανωμένα τη διδασκαλία όλων των γλωσσικών επιπέδων της Νέας Ελληνικής: Γραμματική (Μορφολογία), Συντακτικό, Ορθογραφία και Λεξιλόγιο (παραγωγή σύνθεση), προσαρμοσμένα στη διδακτέα ύλη με θεωρητικό μέρος και ασκήσεις. Προσεγγίζει, επίσης, θέματα γενικής παιδείας για τη γλώσσα π.χ. η ανθρώπινη φωνή, η ιστορία της ελληνικής γλώσσας κ.α. Με τις δραστηριότητες κλιμακούμενης δυσκολίας δίνεται δυνατότητα εξάσκησης όλων των μαθητών, ενώ με τις αμοιβές - ηλεκτρονικά βραβεία πολιτιστικού περιεχομένου (Ζωγραφική, Ποιητική ανθολογία, Παραδοσιακά ελληνικά μουσικά όργανα, Κλασική μουσική, Κτήρια της Αθήνας, Αρχαιολογικοί θησαυροί) μπορούν να γίνουν διαθεματικές προσεγγίσεις. Η αξιοποίηση των πολυμέσων του διδακτικού μέρους του λογισμικού δίνει δυνατότητα υποστήριξης και της επικοινωνιακής προσέγγισης. Στο πρόγραμμα του λογισμικού διακρίνονται τα εξής μέρη: α) Οι διδακτικές ενότητες, που περιλαμβάνουν το διδακτικό μέρος με μια σύντομη εισαγωγή του διδακτικού αντικειμένου και ασκήσεις κλιμακούμενης δυσκολίας. β) Η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, που πλαισιώνει το εργασιακό περιβάλλον με επτά ηλεκτρονικά βιβλία (Περί Γλώσσας, Εισαγωγή, Γραμματική, Συντακτικό, Λεξιλόγιο, Ορθογραφία, Λεξικό), τα οποία καλύπτουν αναλυτικά τη διδακτέα ύλη. Ο μαθητής έχει τη δυνατότητα από οποιοδήποτε σημείο του διδακτικού μέρους ή των ασκήσεων να συνδεθεί με την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, στην οποία αναπτύσσεται διεξοδικά κάθε γλωσσικό φαινόμενο με τα αντίστοιχα παραδείγματα. γ) Τα ηλεκτρονικά βραβεία, με πολιτιστική θεματολογία, που επιβραβεύουν την προσπάθεια των μαθητών. δ) Το Σημειωματάριο, το οποίο είναι ένας κειμενογράφος με ενισχυμένες λειτουργίες, ορθογραφική διόρθωση, φωνητική μεταγραφή λέξεων κ.α. ε) Η βάση δεδομένων του χρήστη, όπου καταγράφεται η επίδοση των μαθητών στις ασκήσεις. Σημαντικό ρόλο στο λογισμικό παίζει μια αρχαιοελληνική φιγούρα, ο Αναξίμανδρος, που αποτελεί το πρόσωπο επικοινωνίας του μαθητή με το πρόγραμμα και αυτό που αξιολογεί τις απαντήσεις των μαθητών στις ασκήσεις. Η «Νέα Λογομάθεια» συνδέεται άμεσα με τα σχολικά εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας των τριών τάξεων του Γυμνασίου και μπορεί να ενταχθεί επικουρικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, εμπλουτίζοντας τη διδασκαλία (Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, 2008). Μπορεί, όμως, να χρησιμοποιηθεί και ανεξάρτητα από τα σχολικά βιβλία, τόσο στο κανονικό σχολικό πρόγραμμα όσο και στην ενισχυτική διδασκαλία, για την εμπέδωση επιμέρους γλωσσικών φαινόμενων και για επαναλήψεις. Ανάλογα με τις δραστηριότητες που προτείνονται και τα διαθέσιμα μέσα, οι μαθητές μπορούν να εργασθούν ατομικά ή ομαδοσυνεργατικά. Παρέχεται, ακόμη, η δυνατότητα εξατομικευμένης μάθησης για περιπτώσεις μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες ή αλλόγλωσσων. Χαρακτηριστικά επισημαίνονται οι υποενότητες με τίτλο [253]

4 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Ορθογραφία», που περιλαμβάνουν πολλές ορθογραφικές ασκήσεις, που αντιστοιχούν στα περιεχόμενα κάθε ενότητας και προσφέρονται για εξατομικευμένη ή ομαδική εξάσκηση των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί έχουν, επίσης, τη δυνατότητα, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της τάξης τους και το διαθέσιμο χρόνο, να χρησιμοποιήσουν το ξεχωριστό «Πρόγραμμα καθηγητή», να σχεδιάσουν δικά τους σχέδια μαθήματος και ασκήσεις και να τα ενσωματώσουν στην ενότητα «Πρόσθετα μαθήματα». Στους χρήστες του λογισμικού δίνεται πρόσθετο υλικό, όπου περιγράφεται αναλυτικά η προσέγγιση κάθε θεματικής ενότητας, σύμφωνα με το Α.Π.Σ., τα σχολικά εγχειρίδια και την αξιοποίηση του λογισμικού (Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, 2008). Το λογισμικό «Νέα Λογομάθεια» σε μορφή DVD-ROM μαζί με το συνοδευτικό υλικό στάλθηκαν από το Π.Ι. σε Γυμνάσια που διαθέτουν σύγχρονα εργαστήρια Η/Υ, κατά το διδακτικό έτος Το λογισμικό συνοδεύεται από αναλυτικό οδηγό εγκατάστασης, εγχειρίδιο του εκπαιδευτικού με ενδεικτικά εκπαιδευτικά σενάρια που αξιοποιούν τις δυνατότητες του λογισμικού και καλύπτουν διδακτικούς στόχους του Δ.Ε.Π.Π.Σ. για τη Νεοελληνική Γλώσσα του Γυμνασίου. Σε κάθε σενάριο, κάτω από τον τίτλο περιγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητας του σεναρίου, δηλαδή τάξη, γνωστικό αντικείμενο, θεματολογία, διδακτικοί στόχοι, μια σύντομη αναφορά στη γενική ιδέα και τους στόχους που υπηρετεί και ακολουθούν οι δραστηριότητες με τις απαραίτητες οδηγίες για το διδάσκοντα. Υπάρχει, ακόμη, το τετράδιο του μαθητή, που περιέχει τα εκπαιδευτικά σενάρια, έτοιμα για εφαρμογή. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι, κατά την περίοδο , οργανώθηκαν από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. και το Π.Ι. επιμορφωτικά σεμινάρια 35 ωρών για φιλολόγους, με θέμα «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για τη βέλτιστη αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. και των εκπαιδευτικών λογισμικών» για το συγκεκριμένο λογισμικό. Η «Νέα Λογομάθεια» μπορεί να τοποθετηθεί στην κατηγορία των προγραμμάτων διδασκαλίας (Tutorials) με τα χαρακτηριστικά της καθοδηγούμενης διδασκαλίας με αυτομάθηση. Η ύλη παρουσιάζεται κατά ενότητες και με τη διαδικασία ερώτησης απάντησης αξιολόγησης προκαλείται η συμμετοχή του μαθητή. Συμβάλλει, κυρίως, στην καλύτερη εμπέδωση και την επανάληψη γραμματικών και συντακτικών φαινομένων, στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου και στην εξάσκηση της ορθογραφίας. Αν και στο μεγαλύτερο μέρος του λογισμικού η διδασκαλία της Νεοελληνικής ταυτίζεται με τη διδασκαλία της δομής της γλώσσας, το λογισμικό μπορεί να αξιοποιηθεί συμπληρωματικά ή και να αντικαταστήσει κάποιες διδακτικές ενότητες, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να εμβαθύνουν στη θεωρία αλλά και να εμπλακούν σε διαφορετικού τύπου δραστηριότητες - ασκήσεις, όταν ο εκπαιδευτικός κρίνει ότι χρειάζεται. Τα διαδραστικά περιβάλλοντα του λογισμικού δίνουν ευκαιρίες αυτοαξιολόγησης των μαθητών μέσω βαθμολογίας, προκαλούν το ενδιαφέρον τους με τα βραβεία πολιτιστικού περιεχομένου με πολυμεσική πληροφορία και δίνουν δυνατότητα ανάδρασης [254]

5 με το λογισμικό για τις σωστές και τις λανθασμένες απαντήσεις. Η πολυτροπική τεχνολογία υλοποίησης του προγράμματος προσφέρεται για διδακτική αξιοποίηση και καθιστά πιο ελκυστικό το μαθησιακό περιβάλλον, προκαλώντας αισθητική ποικιλία και ευχαρίστηση. Επιπλέον, το εργαλείο δημιουργίας πρόσθετων μαθημάτων επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να αυτενεργήσει, να δημιουργήσει δικές του ασκήσεις και παρουσιάσεις σε συνδυασμό με το υλικό του λογισμικού, ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα της τάξης του. Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Η διδακτική πρόταση εστιάζεται στη 2η Ενότητα του σχολικού εγχειριδίου Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου και ειδικότερα στις υποενότητες «Προφορικός και γραπτός λόγος, Γλωσσική ποικιλία - Μέσο και περίσταση επικοινωνίας» και αξιοποιεί ως υπολογιστικά περιβάλλοντα το λογισμικό «Νέα Λογομάθεια» (επιλογή από την ενότητα Περί γλώσσας: τα κεφάλαια «Προφορικός και γραπτός λόγος» και «Ποικιλία κειμένων και γλωσσικές αποχρώσεις»), το Σημειωματάριο με το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου (word) και από το διαδίκτυο την ιστοσελίδα της «Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα». Η πρόταση απευθύνεται σε κανονικό τμήμα μαθητών Α Γυμνασίου, 25 ατόμων, που περιλαμβάνει και μαθητές με ιδιαιτερότητες (μαθησιακές δυσκολίες, αλλοδαποί μαθητές). Η εφαρμογή της πρότασης μπορεί να γίνει στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου και ως χρόνος υλοποίησης προβλέπονται τρεις (3) διδακτικές ώρες. ΣΤΟΧΟΙ Κεντρικός άξονας της διδακτικής πρότασης είναι να αντιληφθούν οι μαθητές τις διαφορές μεταξύ προφορικού και γραπτού λόγου και να συνειδητοποιήσουν ότι το κάθε είδος λόγου επηρεάζεται, ως προς τη μορφή και την οργάνωση, από το μέσο και την περίσταση επικοινωνίας (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003). Επιπλέον, με τη διδακτική πρόταση επιδιώκεται οι μαθητές: Να αναπτύξουν πρωτοβουλία, αυτενέργεια και να συμμετέχουν παραγωγικά στη μαθησιακή διαδικασία. Να αποκτήσουν συνεργατικές δεξιότητες. Να εξοικειωθούν με ερευνητικές μεθόδους. Να αρχίσουν να καλλιεργούν την ικανότητα αναζήτησης γλωσσικού υλικού σε βάσεις γλωσσικών δεδομένων. Να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τη χρήση ηλεκτρονικών λεξικών της ελληνικής γλώσσας και τις δυνατότητές τους. Να συνειδητοποιήσουν σταδιακά τους παράγοντες επικοινωνίας: ποιος μιλάει ή γράφει, σε ποιον, για ποιο θέμα, κάτω από ποιες περιστάσεις κλπ. Να αντιληφθούν ότι υπάρχουν διαφορετικά είδη λόγου. [255]

6 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» Να αντιληφθούν ότι ο προφορικός και γραπτός λόγος εμφανίζεται με πολλές μορφές. Να κατανοήσουν τη σημασία και την ισοτιμία του προφορικού απέναντι στο γραπτό λόγο και ιδιαίτερα στο σχολείο. Να κατανοήσουν ότι η χρήση του προφορικού λόγου συνοδεύεται από την εμφάνιση παραγλωσσικών και εξωγλωσσικών στοιχείων και να μπορούν να τα αναγνωρίζουν. Να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά κώδικες προφορικής επικοινωνίας για διάφορους σκοπούς και να αξιοποιούν τα παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά στοιχεία. Να εκφράζονται προφορικά σε προσεγμένο λόγο και να τον προσαρμόζουν στο επικοινωνιακό πλαίσιο κάθε περίστασης. Να διευρύνουν το λεξιλόγιό τους με τη συστηματικότερη χρήση λεξικών. Να αναπτύξουν δεξιότητες νέου (ψηφιακού) γραμματισμού. Μέσα από τις δραστηριότητες της διδακτικής πρότασης, οι μαθητές θα διαπιστώσουν, με επαγωγικές διαδικασίες, ότι ο προφορικός και γραπτός λόγος διαφέρουν ως επικοινωνιακές δραστηριότητες. Ο προφορικός λόγος επηρεάζεται δραστικά από τον ακροατή, διακρίνεται από αμεσότητα και αυθορμητισμό, παρουσιάζει στοιχεία, όπως διακοπές, δισταγμούς, επαναλήψεις, διορθώσεις, εμπλουτίζεται από εξωγλωσσικά στοιχεία, ενώ ο γραπτός χρησιμοποιείται, όταν πομπός και δέκτης βρίσκονται σε απόσταση, οργανώνεται για να είναι μονιμότερος και αναπτύσσεται με πιο ολοκληρωμένα λεξικά και συντακτικά χαρακτηριστικά. Θα παρατηρήσουν, επίσης, ότι σε περιστάσεις γραπτής ηλεκτρονικής επικοινωνίας (π.χ. ηλεκτρονικά μηνύματα, μηνύματα μέσω κινητών), το κείμενο μπορεί να έχει και χαρακτηριστικά προφορικού λόγου (Γεωργακοπούλου & Γούτσος, 1999, Πολίτης, 2001). Επιπλέον, θα συνειδητοποιήσουν ότι με το γραπτό λόγο μπορούν να σχεδιάσουν, να οργανώσουν και να επανεξετάσουν καλύτερα τα κείμενά τους. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Υιοθετούνται, κατά το δυνατόν, μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις, όπως είναι η ομαδοσυνεργατική και η καθοδηγούμενη ανακάλυψη, που θα συμβάλουν να αναπτυχθούν συνεργατικές δεξιότητες και να οδηγηθούν οι μαθητές επαγωγικά στην εκπλήρωση των στόχων της διδακτικής πρότασης. Στο πλαίσιο της ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης (Ματσαγγούρας, 2004) ο διδάσκων φροντίζει να μελετήσει συστηματικά τις ιδιαιτερότητες των μαθητών του προκειμένου να τους οργανώσει σε μεικτές ομάδες των τριών (3) ατόμων, που περιλαμβάνουν μαθητές με υψηλές, μέτριες και χαμηλές επιδόσεις ή μαθητές με ιδιαιτερότητες. Σε κάθε ομάδα αντιστοιχεί ένας υπολογιστής, στον οποίο υπάρχει η εγκατάσταση του λογισμικού «Νέα Λογομάθεια». Στην ομάδα διακρίνονται τρεις ρόλοι, που μπορούν να εναλλάσσονται κατά την πορεία της διδακτικής διαδικασίας: ο συντονιστής, που διαβάζει την εκφώνηση της άσκησης, ελέγχει αν έγινε κατανοητή από όλους, φροντίζει να μιλήσουν όλα τα μέλη της ομάδας, ο γραμματέας που γράφει τις απαντήσεις των ασκήσεων - [256]

7 δραστηριοτήτων στον Η/Υ και ο παρουσιαστής, που αναλαμβάνει να παρουσιάσει, όταν χρειάζεται, τη δουλειά της ομάδας του. Οι ομάδες αναλαμβάνουν με την καθοδήγηση του διδάσκοντα και σύμφωνα με τα φύλλα εργασίας συγκεκριμένες εργασίες ανά διδακτική ώρα. Είναι σημαντικό να καθορισθεί αναλυτικά το πλαίσιο δράσης της κάθε ομάδας και να τηρηθεί κατά το δυνατόν το χρονικό οργανόγραμμα. Ο εκπαιδευτικός της τάξης αναλαμβάνει ρόλο διαμεσολαβητή, που καθοδηγεί τους μαθητές, τους εμψυχώνει και τους ενθαρρύνει. Δεν προσφέρει έτοιμες λύσεις στις απορίες τους, αλλά τους καθοδηγεί με κατάλληλα ερωτήματα. Φροντίζει επίσης, να αφιερώνει περισσότερο χρόνο προς όφελος των μαθητών που παρουσιάζουν αδυναμίες. Ο εκπαιδευτικός, δουλεύοντας σε τάξη με ομάδες πρέπει να είναι προετοιμασμένος για «θόρυβο». Τα παιδιά συζητούν τις ενδεχόμενες απαντήσεις, διαφωνούν, αναπτύσσουν επιχειρήματα υποστηρίζοντας τις απόψεις τους και καλλιεργούν δεξιότητες όχι μόνο γραπτού αλλά και προφορικού λόγου. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αυτοαξιολογηθούν μέσω του διαδραστικού περιβάλλοντος του λογισμικού και με το σύστημα της ανάδρασης ενημερώνονται για τις σωστές και λανθασμένες απαντήσεις. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Για την υλοποίηση της πρότασης καλό είναι να έχει προηγηθεί μια πρώτη εξοικείωση των παιδιών με την ομαδοσυνεργατική μορφή διδασκαλίας και τη διερευνητική μέθοδο. Ακόμη, να έχει διαπιστωθεί σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της Πληροφορικής, ότι τα περισσότερα παιδιά του τμήματος κατέχουν βασικές δεξιότητες χρήσης του Η/Υ και πλοήγησης στο διαδίκτυο. Σημαντική προϋπόθεση αποτελεί, επίσης, η παρουσίαση του λογισμικού από τον εκπαιδευτικό στους μαθητές και μια πρώτη προσέγγιση με τον τρόπο λειτουργίας του. Ως προαπαιτούμενες γνώσεις θεωρούνται η άσκηση και εξοικείωση των μαθητών με τους παράγοντες και τους κώδικες της επικοινωνίας καθώς και τα είδη της γλωσσικής επικοινωνίας, προφορικής και γραπτής (1η ενότητα σχολικού εγχειριδίου Νεοελληνικής Γλώσσας, Α Γυμνασίου). ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Οι δραστηριότητες, έτσι όπως καταγράφονται στο φύλλο εργασίας (Στις δραστηριότητες του φύλλου εργασίας λαμβάνεται υπόψη το ενδεικτικό εκπαιδευτικό σενάριο που προτείνεται στο «Νέα Λογομάθεια, Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού, ΥΠ.Ε.Π.Θ., Π.Ι., 2008» για τη συγκεκριμένη ενότητα.) που ακολουθεί, είναι κοινές για όλες τις ομάδες και προβλέπεται να υλοποιηθούν με συνεργατική διαδικασία, σε 3 διδακτικές ώρες. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες θα πλοηγηθούν στο διδακτικό και ασκησιακό μέρος του λογισμικού «Νέα Λογομάθεια», θα αξιοποιήσουν τα πολιτιστικά βραβεία για τις ανάγκες [257]

8 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» της ενότητας, που διδάσκονται, και θα χρησιμοποιήσουν το σημειωματάριο για τις ασκήσεις που ζητούνται γραπτά. Επιπλέον, με συγκεκριμένες οδηγίες θα χρησιμοποιήσουν τα ηλεκτρονικά λεξικά της πύλης για την ελληνική γλώσσα. Ως εργαλεία εφαρμογής θα χρησιμοποιηθούν το διδακτικό και ασκησιακό μέρος του λογισμικού, η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη (ενότητα Περί γλώσσας), τα ηλεκτρονικά βραβεία πολιτιστικού περιεχομένου με την πολυμεσική πληροφορία, το Σημειωματάριο ως κειμενογράφος. Ως συμπληρωματική πηγή θα αξιοποιηθεί η ιστοσελίδα της «Πύλης για την ελληνική γλώσσα»: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1η ώρα 1. Πλοηγηθείτε στο λογισμικό «Νέα Λογομάθεια». Από την ενότητα «Περί γλώσσας», επιλέξτε το κεφάλαιο «Προφορικός και γραπτός λόγος». Από το διδακτικό μέρος της 3ης οθόνης, ακούστε το μαγνητοσκοπημένο λόγο, επιλέγοντας από το μενού «με υπότιτλους». Στη συνέχεια, στο Σημειωματάριο, προσπαθήστε να αποδώσετε γραπτά το κείμενο της συνέντευξης, περιγράφοντας συγχρόνως το ύφος, τις κινήσεις, τον τόνο της φωνής (επιτονισμός), τις διακοπές, τις επαναλήψεις του προσώπου που μιλά. Όταν τελειώσετε, εκτυπώστε το κείμενό σας. Επιστρέψτε στην 3η οθόνη και επιλέξτε από το μενού «περιγραφή». Συγκρίνετε το κείμενό σας με αυτό της οθόνης, ελέγχοντας αν αποδώσατε όλα τα χαρακτηριστικά που συνοδεύουν το λόγο της κυρίας που εμφανίζεται στην οθόνη. 2. Από το κεφάλαιο «Προφορικός και γραπτός λόγος» του λογισμικού, απαντήστε στις ερωτήσεις της πρώτης άσκησης (άσκηση 1): «τι δηλώνουμε με τις χαρακτηριστικές κινήσεις». 3. Ποιες άλλες χειρονομίες μπορείτε να σκεφθείτε; Να τις συζητήσετε στην ομάδα σας και να προσπαθήσετε να αποδώσετε γραπτά τη σημασία τους, χρησιμοποιώντας 15 ως 20 λέξεις για την καθεμία. 4. Οι επιτυχείς απαντήσεις της άσκησης 1 σας οδηγούν στα βραβεία. Επιλέξτε από την Ποιητική Ανθολογία το ποίημα του Ζ. Παπαντωνίου «Παπαγάλος» και ακούστε την ανάγνωσή του από τον ηθοποιό που θέλετε. Στη συνέχεια προετοιμασθείτε για να το παρουσιάσετε στην ολομέλεια της τάξης, ακολουθώντας τα κατάλληλα εξωγλωσσικά (χειρονομίες, έκφραση κ.α.) και παραγλωσσικά στοιχεία (επιτονισμός, ανεβοκατέβασμα φωνής, παύσεις, ένταση φωνής). 2η ώρα 1. Ανοίξτε το Σημειωματάριο του λογισμικού και σημειώστε, αφού συζητήσετε ως ομάδα: α) σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται ο προφορικός λόγος στο σχολικό περιβάλλον; β) είναι ίδιος ο προφορικός λόγος στην τάξη με αυτόν του διαλείμματος; Να παρουσιάσετε τις διαπιστώσεις σας στην τάξη με τη μορφή προοργανωμένου προφορικού λόγου. [258]

9 2. Από το σχολικό σας βιβλίο διαβάστε τα κείμενο 3 και 4 (2η ενότητα, σ.27-28). Αποτελούν δύο διαφορετικά είδη γραπτού λόγου. Ποιες είναι οι διαφορές τους; Ποιο από τα δύο κείμενα έχει στοιχεία προφορικού λόγου; Να συζητήσετε ως ομάδα τις απαντήσεις και να τις γράψετε στο Σημειωματάριο του λογισμικού. 3η ώρα 1. Πλοηγηθείτε στο λογισμικό «Νέα Λογομάθεια». Από την ενότητα Περί γλώσσας, επιλέξτε το κεφάλαιο «Ποικιλία κειμένων και γλωσσικές αποχρώσεις». Απαντήστε στις ερωτήσεις των ασκήσεων 1 και Δοκιμάστε να εκφωνήσετε την πρόταση «Γράφουμε διαγώνισμα αύριο, Μαθηματικά» με διαφορετικούς τρόπους, ώστε να εκφράζετε συναισθήματα φόβου, χαράς, αδιαφορίας, απελπισίας κλπ. Στη συνέχεια θα την εκφωνήσετε στην τάξη με τον τρόπο που έχετε αποφασίσει και οι συμμαθητές σας θα προσπαθήσουν να αναγνωρίσουν το συναίσθημα που θέλετε να εκφράσετε. 3. Γράψτε στο Σημειωματάριο του λογισμικού τρία μηνύματα, που θα στέλνατε με κινητό τηλέφωνο. Το ένα για να προειδοποιήσετε ένα συμμαθητή σας ότι κινδυνεύει να πάρει απουσία, το δεύτερο για να ορίσετε τόπο και ώρα συνάντησης για να παρακολουθήσετε μια ταινία με ένα φίλο ή φίλη σας και το τρίτο για να ζητήσετε συγγνώμη από τη μητέρα σας για μια κακή σας συμπεριφορά ή πράξη. Το κάθε μέλος της ομάδας να επιλέξει και να γράψει ένα από αυτά. Στη συνέχεια να καταγράψετε σε ένα πίνακα τα χαρακτηριστικά των μηνυμάτων που γράψατε (πομπός, δέκτης, σκοπός, λεξιλόγιο, ύφος). 4. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα: Στην οριζόντια πάνω μπάρα πατήστε Νέα Ελληνική - Εργαλεία - Ηλεκτρονικά Λεξικά. Στην αριστερή μπάρα πατήστε Παράλληλη Αναζήτηση. Γράψτε στη θέση αναζήτησης τη λέξη «επικοινωνία» και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί «Βρες». Επιλέξτε το λήμμα. Με αντιγραφή επικόλληση αντιγράψτε το στο Σημειωματάριο. Γράψτε, σε συνεργασία, δικές σας προτάσεις, στις οποίες να εμφανίζονται οι διαφορετικές σημασίες του λήμματος «επικοινωνία». ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Ανάλογα με το επίπεδο της τάξης μπορούν να αξιοποιηθούν επιπλέον οι παρακάτω ενδεικτικές δραστηριότητες: 1. Συνδεθείτε στο Διαδίκτυο. Χρησιμοποιήστε μία μηχανή αναζήτησης (π.χ για να κάνετε αναζήτηση του όρου «Προφορικός και γραπτός λόγος». Σημειώστε στο Σημειωματάριο τη σύνδεση, η οποία σας προξένησε ενδιαφέρον, γράφοντας μία σύντομη παράγραφο, στην οποία θα [259]

10 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» περιγράφετε στους συμμαθητές σας το θέμα που παρουσιάζεται στη συγκεκριμένη σύνδεση. 2. Χρησιμοποιώντας την ίδια μηχανή αναζήτησης, προσπαθήστε να βρείτε στοιχεία τα οποία να υποστηρίζουν την παρακάτω πρόταση: «Ο γραπτός λόγος «υπερέχει»» του προφορικού». Κρατήστε σημειώσεις στο Σημειωματάριο με στόχο να παρουσιάσετε, σε προφορικό λόγο, τα επιχειρήματά σας υπέρ αυτής της άποψης στους συμμαθητές σας. Μπορούν, ακόμη, να αξιοποιηθούν οι ορθογραφικές ασκήσεις από την ενότητα «Επανάληψη» του λογισμικού για εξάσκηση των μαθητών με παιγνιώδη και ελκυστικό τρόπο (π.χ. είδος κρεμάλας κλπ), ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών της τάξης. Με δεδομένο ότι στα εγχειρίδια Νεοελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου δεν δίνεται έμφαση στην ορθογραφία, το λογισμικό δίνει πολλές ευκαιρίες για εξάσκηση των μαθητών, ιδιαίτερα των αλλόγλωσσων και αυτών με μαθησιακές δυσκολίες. Τα πολιτιστικά βραβεία δίνουν, επίσης, δυνατότητες και αφορμές για εκπόνηση διαθεματικών δραστηριοτήτων, με τη μορφή project. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η διδακτική πρόταση απευθύνεται σε μαθητές Α Γυμνασίου, που βρίσκονται ακόμη σε στάδιο μετάβασης και προσαρμογής στη νέα βαθμίδα εκπαίδευσης, αφού η διδακτική πρόταση αφορά στη 2 η ενότητα του βιβλίου. Με αυτό το δεδομένο, οι περισσότερες δραστηριότητες στο φύλλο εργασίας είναι απλές, κατανοητές, με παιγνιώδη χαρακτήρα και υλοποιούνται σε πολυμεσικό, ελκυστικό μαθησιακό περιβάλλον. Σημαντική επιδίωξη της πρότασης είναι να συμβάλει στη δημιουργία ευνοϊκού, ενθαρρυντικού κλίματος μάθησης για όλους τους μαθητές της τάξης, με την ανάπτυξη συνεργατικών δομών και σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης τόσο μεταξύ των μαθητών όσο και του εκπαιδευτικού με τους μαθητές του. Η εργασία των μαθητών με την αξιοποίηση του λογισμικού «Νέα Λογομάθεια» συμβάλλει στην εξοικείωσή τους με τις Τ.Π.Ε., ενισχύει το πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, βοηθά στην υλοποίηση των διδακτικών στόχων και προσφέρει δυνατότητες ομαδικής εξάσκησης, με περιορισμένη παρέμβαση του εκπαιδευτικού. Ειδικότερα, η διεπαφή των μαθητών με τα συγκεκριμένα κεφάλαια του λογισμικού «Νέα Λογομάθεια» τους δίνει τη δυνατότητα να εμβαθύνουν περισσότερο στη θεωρία, μελετώντας συνεργατικά τα σχετικά κείμενα. Μέσα από τις διαφοροποιημένες δραστηριότητες σε σχέση με τις αντίστοιχες των σχολικών τους εγχειριδίων, μπορούν να προσεγγίσουν με βιωματικό τρόπο τους παράγοντες επικοινωνίας και τα χαρακτηριστικά του προφορικού και γραπτού λόγου και να προχωρήσουν επαγωγικά σε θεωρητικές διαπιστώσεις. Επιπλέον, η διαδικασία έρευνας στα ηλεκτρονικά λεξικά αποτελεί ένα αρχικό πλαίσιο για την εξοικείωσή τους με τη διερευνητική μάθηση. Αξίζει, επίσης, να επισημανθεί ότι το συγκεκριμένο λογισμικό δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες στη χρήση, ακόμη και για εκπαιδευτικούς που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες. [260]

11 Δυσκολίες στην εφαρμογή της πρότασης ενδεχομένως να προκύψουν, με δεδομένο ότι τα παιδιά θα εργασθούν στο εργαστήριο πληροφορικής, σε ένα διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που έχουν συνηθίσει. Πιθανά ζητήματα μπορεί, ακόμη, να αναδειχθούν στη συνεργασία των μελών της κάθε ομάδας με αποτέλεσμα καθυστερήσεις στον προβλεπόμενο χρόνο υλοποίησης των δραστηριοτήτων. Επίσης, καλό είναι να συνυπολογισθούν τα προβλήματα που συνήθως προκύπτουν στο να εξασφαλισθούν ώρες στο ωρολόγιο πρόγραμμα για την υλοποίηση της πρότασης στο εργαστήριο πληροφορικής. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Αγγελάκος Κ. κ.α. (2006). Νεοελληνική Γλώσσα, Α Γυμνασίου, Αθήνα: ΟΕΔΒ 2. Αγγελάκος Κ. κ.α. (2006). Νεοελληνική Γλώσσα, Α Γυμνασίου. Βιβλίο Εκπαιδευτικού, Αθήνα: ΟΕΔΒ 3. Γεωργακοπούλου, Α. & Γούτσος, Δ. (1999). Κείμενο και Επικοινωνία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 4. Κουτσογιάννης Δ. (2008). Χρήση λογισμικών ειδικότητας για την αξιοποίησή τους στη διδασκαλία και μάθηση, στο Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα ΚΣΕ, , Τεύχος 3: κλάδος ΠΕ02, Πάτρα: ΥΠΕΠΘ 5. Ματσαγγούρας, Η. (2004). Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας. Η σχολική τάξη. Αθήνα: Γρηγόρης. 6. Πολίτης, Π. (2001). Προφορικός και γραπτός λόγος, στο Χρηστίδης Α. (επιμ.), Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη γλώσσα. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 7. Πρόγραμμα Επιμόρφωσης σε εκπαιδευτικό λογισμικό (2008), Κλάδος: Φιλόλογοι ΠΕ02, Αθήνα: ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ [261]

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Ο Ελ Γκρέκο μάς ταξιδεύει από την Ελλάδα στην Κύπρο: «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». El Greco travels us from Greece to Cyprus: You have the brushes, you have

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Σεπτέμβριος 2011 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή MULTIMEDIA ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - CD ROM για Διαδραστικό Πίνακα Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή ΑΚΤΙΝΕΣ v5.0 Πακέτο 112 εκπαιδευτικών προγραμμάτων το οποίο εστιάζει στην υποστήριξη της διδασκαλίας των διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr

http://www.gdimitrakopoulos.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα Β Δημοτικού Τεύχος 1ο Ενότητες 1-3. Συνοπτικός οδηγός εκπαιδευτών ή γονέων. Μαρία Ζάππα-Κασαπίδη

Γλώσσα Β Δημοτικού Τεύχος 1ο Ενότητες 1-3. Συνοπτικός οδηγός εκπαιδευτών ή γονέων. Μαρία Ζάππα-Κασαπίδη Γλώσσα Β Δημοτικού Τεύχος 1ο Συνοπτικός οδηγός εκπαιδευτών ή γονέων. Μαρία Ζάππα-Κασαπίδη Γλώσσα B Δημοτικού Τεύχος 1ο Εισαγωγή Ο σκοπός/στόχος του μαθήματος της Γλώσσας στην Β τάξη του Δημοτικού σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου Κανέλλα Κούτση ΚΣΕ 7ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1 Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Μαθαίνουμε Γεωλογία- Γεωγραφία Α Γυμνασίου στον Διαδραστικό Πίνακα» και η αξιοποίησή του στη διδασκαλία του μαθήματος «Ο πλανήτης Γη» Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Κεραμίδα Αρετή Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), Ν. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας akeramida@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

«Πάμε Μουσείο; Διδακτική πρόταση με τη χρήση των Τ.Π.Ε. στη Νεοελληνική Γλώσσα της Α Γυμνασίου»

«Πάμε Μουσείο; Διδακτική πρόταση με τη χρήση των Τ.Π.Ε. στη Νεοελληνική Γλώσσα της Α Γυμνασίου» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Πάμε Μουσείο; Διδακτική πρόταση με τη χρήση των Τ.Π.Ε. στη Νεοελληνική Γλώσσα της Α Γυμνασίου» Σουλτάνα Ζουρνατζή 1, Χρυσούλα Μπογδάνη 2, Ζηνοβία Παπάζογλου

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικό Σενάριο στη Γλώσσα Ανάλυση Σύνθεση Παραγωγή Αφηγηµατικού Κειµένου Με τίτλο: «ηµιουργώντας ένα άλµπουµ από τις καλοκαιρινές διακοπές»

ιδακτικό Σενάριο στη Γλώσσα Ανάλυση Σύνθεση Παραγωγή Αφηγηµατικού Κειµένου Με τίτλο: «ηµιουργώντας ένα άλµπουµ από τις καλοκαιρινές διακοπές» ΚΣΕ ΣΕΚ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ιδακτικό Σενάριο στη Γλώσσα Ανάλυση Σύνθεση Παραγωγή Αφηγηµατικού Κειµένου Με τίτλο: «ηµιουργώντας ένα άλµπουµ από τις καλοκαιρινές διακοπές» ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 1 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου

Διαβάστε περισσότερα

«Ρήματα της αρχαίας ελληνικής που συντάσσονται με γενική»

«Ρήματα της αρχαίας ελληνικής που συντάσσονται με γενική» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Ρήματα της αρχαίας ελληνικής που συντάσσονται με γενική» Παξιμαδάκη Ειρήνη Φιλόλογος, ΓΕΛ Κάτω Μηλιάς Πιερίας eirinipax@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ.

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. (c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. 2 4teachers Γρήγορος οδηγός χρήσης (Βασικά βήματα) Για να αρχίσεις κι εσύ να χρησιμοποιείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Δρ. Γεώργιος Ζάχος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Εμμανουήλ Νίνος Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος στη Σ. Β. στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγγελική Γριβοπούλου, ΤΕ01.13-ΠΕ20 ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο Ε.Κ. Μεσολογγίου Μεσολόγγι, 14/07/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

: Βαθ. Προτεραιότητας: ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

: Βαθ. Προτεραιότητας: ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: : Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ Θέμα Διδασκαλίας Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων (Κεφάλαιο 23 ο ) Σχολείο: 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης)

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης) 1 Κωδικός: ΥΔ0008 Τίτλος: Διδασκαλία γλώσσας και νέες τεχνολογίες Διδακτικές Μονάδες European Credit Transfer System Συνολικός Φόρτος εργασίας δια ζώσης συμμετοχή (διάλεξη, εργαστήρια, σεμινάρια, φροντιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ» ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ» ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 207 «ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ» ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Κανελλοπούλου Ελένη Μαθηματικός / δασκάλα Μεταπτυχιακή φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες»

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» Οδηγός Σπουδών 2015 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Εισαγωγικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το παραμύθι της τάξης»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το παραμύθι της τάξης» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Το παραμύθι της τάξης» ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο 2: Σχεδιασμός του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης και των εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας

Παραδοτέο 2: Σχεδιασμός του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης και των εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας Παραδοτέο 2: Σχεδιασμός του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης και των εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας Τίτλος έργου : ΝΕΑ ΛΟΓΟΜΑΘΕΙΑ Κωδικός έργου : E/L 45 Ανάδοχος : ΚΕΤΕΠ/ΙΕΛ Δράση : 3.3.1- Δράσεις Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μιχάλης Αργύρης 1 Λόγοι και αναλογίες Περίληψη Οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους μια υπολογιστική οντότητα, ένα καγκουρό του οποίου το μέγεθος μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πράξη «Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr o oo Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση της διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Κυριακή 28-1-2007 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ (συντελεστής βαρύτητας 40%) 1. Στο δηµόσιο σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Ομάδα ανάπτυξης Μαρία Τσικαλοπούλου, Μαθηματικός Σ Κ Υ Δ Ρ Α / 2 0 1 5 Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα μαθηματικά της

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό»

«Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό» Γίδας Γεώργιος Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 3ο Πιλοτικό Δημοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ 1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Κώστας Κύρος ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 1. Ανοίξτε το λογισμικό Google Earth και προσπαθήστε να εντοπίσετε τη θέση της Ευρώπης στη Γη. Κατόπιν για να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της»

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Καλλιάρας Κωνσταντίνος Καθηγητής Πληροφορικής, 7 ο Γυμνάσιο Τρικάλων kkalliaras@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Περιγραφή Μαθήματος. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Περιγραφή Μαθήματος. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Περιγραφή Μαθήματος Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Αντικείμενο Μαθήματος Η εκμάθηση των βασικών αρχών λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη θεματική:

Εισαγωγή στη θεματική: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έργο «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Υποδράση: Ενδοσχολική Επιμόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο Τίτλος: Πινακίδες-αφίσα-αγγελία-ιστορία

Εκπαιδευτικό σενάριο Τίτλος: Πινακίδες-αφίσα-αγγελία-ιστορία Εκπαιδευτικό σενάριο Τίτλος: Πινακίδες-αφίσα-αγγελία-ιστορία Τάξη: Β Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» Ιουλιανού 28 (1 ος όροφος) - 10434 ΑΘΗΝΑ Σύμπραξη ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ και ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για τη Δια Βίου Μάθηση Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικό ΑΘΗΝΑ 2006 Τηλέφωνο: 210 88 38 680 Φαξ: 210 88 38 148 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (Α, Β, Γ Γυμνασίου)

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (Α, Β, Γ Γυμνασίου) ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Για το μάθημα των Θρησκευτικών θα ακολουθηθούν όσα προβλέπονται στο ΠΣ του μαθήματος. Ωστόσο, ο διδάσκων σε συνεργασία με τον Σχολικό Σύμβουλο, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του σχολείου και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό σχολείο Σκύδρας ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα