COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ALUMIL S.A. COP REPORT 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2012-2013 ALUMIL S.A. COP REPORT 1"

Transcript

1 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ALUMIL S.A. COP REPORT 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΑ... 4 ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ... 7 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 8 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ALUMIL S.A. COP REPORT 2

3 Δήλωση Δέσμευσης της Διοίκησης της ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. Η διετία εξακολούθησε να είναι μία ακόμη δύσκολη περίοδος ύφεσης, τόσο σε παγκόσμιο, όσο και σε εθνικό επίπεδο, με υψηλή αβεβαιότητα και κρίση οικονομική, κοινωνικής συνοχής αλλά και θεσμών. Η ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. δραστηριοποιήθηκε σε αυτό το αντίξοο περιβάλλον προσαρμόζοντας τη λειτουργία της και έχοντας στρέψει την προσοχή της στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας μέσα από στρατηγική εξωστρέφειας. Παράλληλα, η ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. συνεχίζει να πιστεύει στην αξία της βιώσιμης ανάπτυξης και να οικοδομεί σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συμμετόχους της, έχοντας ενσωματώσει στη στρατηγική της μία υπεύθυνη στρατηγική ΕΚΕ. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις του μέλλοντος ενδυναμώνοντας περαιτέρω την εταιρία μας αλλά διατηρώντας πάντοτε το σεβασμό μας σε θεμελιώδεις αξίες όπως ο σεβασμός, η αλληλεγγύη και η ισονομία. Με ιδιαίτερη χαρά, η Διοίκηση της εταιρίας μας δηλώνει τη σταθερή και πλήρη στήριξή της στην πρωτοβουλία του Οικουμενικού Συμφώνου και παράλληλα τη δέσμευσή μας για την ευθυγράμμιση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας με τις 10 παγκόσμια αποδεκτές αρχές του ΟΗΕ. Γεώργιος Μυλωνάς Πρόεδρος& CEO ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. ALUMIL S.A. COP REPORT 3

4 Η ΕΤΑΙΡΙΑ Ο Όμιλος ΑΛΟΥΜΥΛ αποτελεί σήμερα έναν από τους κορυφαίους Ομίλους παραγωγής προϊόντων διέλασης αλουμινίου διεθνώς, με θυγατρικές σε Ευρώπη, Ασία και Αφρική. Με ισχυρή παραγωγική βάση, διεθνή προσανατολισμό και ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, ο Όμιλος ΑΛΟΥΜΥΛ έχει καθιερωθεί ως ηγέτιδα δύναμη στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη. Η ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. αποτελεί τη μητρική εταιρία του Ομίλου, η οποία ιδρύθηκε το 1988 και η έδρα της βρίσκεται στην Βιομηχανική Περιοχή Σταυροχωρίου Κιλκίς. Σήμερα, 27 χρόνια μετά την ίδρυσή της, η ΑΛΟΥΜΥΛ αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και τεχνολογικά προηγμένους βιομηχανικούς ομίλους στην Ευρώπη. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ο Όμιλος ΑΛΟΥΜΥΛ δραστηριοποιείται στην παραγωγή επώνυμων συστημάτων αλουμινίου για αρχιτεκτονικές εφαρμογές, στην παραγωγή προφίλ αλουμινίου ALUMIL S.A. COP REPORT 4

5 (διέλαση, ηλεκτροστατική βαφή, ανοδίωση) για βιομηχανική ή άλλη χρήση, σύνθετων φύλλων αλουμινίου (J-Bond), και πολυκαρβονικών φύλλων. στην παραγωγή συστημάτων αυτοματισμών, θυρών ασφαλείας κι εσωτερικών θυρών καθώς και στην παραγωγή και εμπορία εξαρτημάτων για τα συστήματα αλουμινίου που έχει σχεδιάσει. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Κύριοι στρατηγικοί στόχοι του Ομίλου για την Ελλάδα: Η διατήρηση της ηγετικής θέσης και η αύξηση των μεριδίων αγοράς δίνοντας έμφαση σε παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας για μεγάλα έργα, η παραγωγή ειδικών προφίλ καθώς επίσης και νέων συμπληρωματικών προϊόντων και εξαρτημάτων (ηλιακή προστασία, συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας κ.α.) Στο εξωτερικό: Ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή υπηρεσιών για μεγάλα έργα, ισχυροποίηση της θέσης της σε Ρωσία, Η.Π.Α. και Μ. Ανατολή, και δημιουργία νέων προϊόντων για βιομηχανικές εφαρμογές και φωτοβολταΐκά συστήματα, που ως σκοπό θα έχουν την δυναμική αύξηση των πωλήσεων της εταιρίας. Το όραµά µας Να είµαστε µία ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία ανά τυξης και αραγωγής συστηµάτων αλουµινίου για αρχιτεκτονική χρήση. ALUMIL S.A. COP REPORT 5

6 Οι αξίες µας Ειλικρίνεια Οι ράξεις και τα λεγόµενα µας χαρακτηρίζονται α ό διαφάνεια, ειλικρίνεια και συνέ εια. Τηρούµε τις δεσµεύσεις και τις υ οσχέσεις µας. Ασκούµε τις ε ιχειρηµατικές µας δραστηριότητες έντιµα και αµερόλη τα, χωρίς να ε ηρεαζόµαστε α ό εξωγενείς αράγοντες ή α ό ροσω ικές συµ άθειες και εκτιµήσεις. Οµαδικό νεύµα ηµιουργούµε ανοικτές και θετικές σχέσεις µεταξύ των συναδέλφων, ώστε να ροάγουµε τη συνεργασία και την ε ίτευξη καλύτερων α οτελεσµάτων. Πιστεύουµε ότι τα α οτελέσµατα της οµάδας είναι άντα µεγαλύτερα α ό τα ε ιµέρους α οτελέσµατα των ατόµων ου την α οτελούν. Ενθαρρύνουµε και χρησιµο οιούµε αµφίδροµη ε ικοινωνία και τον ε οικοδοµητικό διάλογο. Εργατικότητα Μεράκι Η καινοτοµία α οτελεί συνεχή µας δέσµευση. Αναζητούµε νέους τρό ους να βελτιώσουµε και να ανα τύξουµε νέα ροϊόντα, υ οδοµές και διαδικασίες. Ενδιαφερόµαστε για νέες ιδέες και διαδικασίες και ενθαρρύνουµε τους ανθρώ ους µας να καλλιεργούν και να ροτείνουν νέες ιδέες. Υ οστηρίζουµε τη δηµιουργικότητα και θεωρούµε ότι ο κάθε ένας α ό τους ανθρώ ους µας µ ορεί να συνεισφέρει στη διαρκή βελτίωσή µας. Πρωτοβουλία - Αφοσίωση Αξιο οιούµε κάθε όρο, ανθρώ ινο και µη, στοχεύοντας σε ροσω ική και εταιρική συνεχή βελτίωση ου ηγάζει α ό τις ιδέες όλων. Η εταιρία στηρίζει κάθε καινούρια ιδέα και ρόταση. ALUMIL S.A. COP REPORT 6

7 ΟΙ ΔΕΚΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Αρχή 1 η : Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να στηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρώπινων δικαιωμάτων. Αρχή 2η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διασφαλίζουν ότι δεν συνεργούν σε καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για την ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτέλεσε και αποτελεί βασικό πυρήνα της φιλοσοφίας της. Είμαστε μία εταιρία με βασικό γνώμονα την ευθύνη και την επιχειρηματική ηθική. Είτε πρόκειται για σεβασμό στο δικαίωμα για ασφαλές περιβάλλον εργασίας, είτε στο δικαίωμα για σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων μας, είτε για την εξάλειψη κάθε διάκρισης στον εργασιακό τομέα, είτε για την προώθηση ίσων ευκαιριών, η ΑΛΟΥΜΥΛ δεν αποδέχεται καμία πρακτική καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αυτά αποκρυσταλλώνονται, μεταξύ άλλων, στην Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. ALUMIL S.A. COP REPORT 7

8 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρχή 3η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την ελευθερία του συνδικαλίζεσθαι και την αποτελεσματική αναγνώριση του δικαιώματος για συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αρχή 4η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη κάθε μορφής καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας. Αρχή 5η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την ουσιαστική κατάργηση της παιδικής εργασίας. Αρχή 6η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη των διακρίσεων σε σχέση με τις προσλήψεις και την απασχόληση. Για την ΑΛΟΥΜΥΛ «Οι άνθρωποι είναι το κλειδί της επιτυχίας της». Η εταιρική μας κουλτούρα χαρακτηρίζεται από ομαδικό πνεύμα και συλλογική προσπάθεια ενώ παράλληλα ενθαρρύνει την πρωτοβουλία, την ελευθερία και συμμετοχή λήψης αποφάσεων για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων ιδεών/λύσεων σε ένα περιβάλλον ισότιμων ευκαιριών. Επενδύουμε στην επαγγελματική ανάπτυξη των ανθρώπων μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, δημιουργώντας παράλληλα τις κατάλληλες συνθήκες για τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων μας. Επιδιώκουμε την καλύτερη αξιοποίηση των ικανοτήτων των εργαζομένων μας, καταβάλλοντας ταυτόχρονα προσπάθεια στην κατεύθυνση της ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους. Ενθαρρύνουμε με κάθε τρόπο τη συμμετοχή των εργαζομένων σε σεμινάρια, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων. Επιπλέον, η ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. διεξάγει σε ετήσια βάση στους κόλπους των εργαζομένων της Έρευνα Εργασιακής Ικανοποίησης, ώστε να διαπιστωθούν τόσο τα δυνατά, όσο και τα προς βελτίωση σημεία που αφορούν την διαχείριση και ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού της. Με τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας, διασφαλίζεται τόσο η ανωνυμία όσο και η μέγιστη δυνατή συμμετοχή του κάθε εργαζόμενου, ώστε η «φωνή» του να ακουστεί. Η αποδοχή της συγκεκριμένης ALUMIL S.A. COP REPORT 8

9 έρευνας από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού είναι τέτοια που μας γεμίζει αισιοδοξία για τα επόμενα χρόνια. Η ΑΛΟΥΜΥΛ είναι ένας εργοδότης ισότιμης ευκαιρίας. Αυτό σημαίνει ότι ως εργαζόμενος, η θρησκεία, η ηλικία, το φύλο, η εθνικότητα, η φυλή, το χρώμα, η αναπηρία, η οικογενειακή κατάσταση, δεν έχουν σχέση με την πρόσληψη, τις αμοιβές ή τις παροχές. Οι ευκαιρίες πρόσληψης είναι ανοικτές σε όλους τους υποψηφίους που έχουν τα προσόντα, αποκλειστικά με βάση την εμπειρία, τις γνώσεις και τις ικανότητες για να καλύψουν τις απαιτήσεις της θέσης για την οποία προορίζονται. Εν ολίγοις, η εταιρία δεν κάνει διακρίσεις για κανέναν και κατ ουδέν τρόπο. Οι ακολουθούμενες διεργασίες κατά την πρόσληψη εργαζομένων είναι πάντοτε σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Η πλήρης αντίθεσή μας μάλιστα σε φαινόμενα όπως αυτό της παιδικής εργασίας είναι δεδομένη και η ευαισθησία μας μεγάλη. Σε καμία περίπτωση δεν θα προσλαμβάναμε άτομα κάτω από το επιτρεπόμενο όριο ηλικίας -υπό οποιεσδήποτε συνθήκες- ούτε θα επιδεικνύαμε την οποιαδήποτε ανοχή σε μορφές υποχρεωτικής ή καταναγκαστικής εργασίας. Ακόμη, μεριμνούμε για την Υγεία & Ασφάλεια των εργαζομένων μας, έχοντας εγκαταστήσει και Σύστημα Διασφάλισης της Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας και Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου. Η Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας συνοψίζεται στα ακόλουθα σημεία: Διαρκής στόχος και καθημερινή επιδίωξη της εταιρίας είναι η εργασία να εκτελείται με τρόπο που εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων καθώς και την δημιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος. Η Διοίκηση δεσμεύεται απέναντι στους εργαζομένους της για τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, έχει εγκατασταθεί στην εταιρία Σύστημα Διασφάλισης της Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας και Πρόληψης του Επαγγελματικού κινδύνου, ΕΛΟΤ 1801/2008 (OHSAS 18001/2007) που έχει σκοπό τον προσδιορισμό, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των κινδύνων που απορρέουν από την εργασία και το οποίο συμμορφώνεται με την νομοθεσία και τις οδηγίες της Ε.Ε. ALUMIL S.A. COP REPORT 9

10 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Αρχή 7η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν μια προληπτική προσέγγιση ως προς τις περιβαλλοντικές προκλήσεις Αρχή 8η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την προώθηση μεγαλύτερης περιβαλλοντικής υπευθυνότητας Αρχή 9η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και διάδοση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών Στην ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. εφαρμόζουμε πολιτικές περιβαλλοντικής προστασίας, οι οποίες αποτελούν τη βάση για ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό σύστημα κανόνων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Εξαρχής στόχος μας ήταν η σταδιακή ένταξη της φιλοσοφίας αυτής στην επιχειρηματική δραστηριότητα όσο και στις διαδικασίες που ορίζουν την καθημερινή λειτουργία του Ομίλου. Πετύχαμε τον στόχο αυτό στο μέγιστο βαθμό χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν προσπαθούμε πάντοτε για το καλύτερο! Αναγνωρίζοντας την ευθύνη που μας αναλογεί και λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της δραστηριότητάς μας, επικεντρώνουμε διαρκώς το ενδιαφέρον μας στον τομέα της Προστασίας του Περιβάλλοντος. Στη μακρόχρονη πορεία της, η ΑΛΟΥΜΥΛ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουργίας της. Μέσα από την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο EΝ ISO 14001: 2004) πετυχαίνουμε, κατά κύριο λόγο, την πλήρη και αυτοελεγχόμενη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία (εθνική και κοινοτική), την πρόληψη ρύπανσης, τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης μέσα από διαδικασίες ανακύκλωσης και αξιοποίησης του συνόλου σχεδόν των παραγόμενων αποβλήτων, μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, νερού, χημικών, επιλογών για τη χρήση μη τοξικών βαφών σε όλα μας τα εργοστάσια. Παραμένουμε συνεπείς στην πολιτική ορθολογικότερης χρήσης πρώτων υλών, αναλώσιµων υλικών, φυσικών πόρων και ενέργειας αλλά και στην αξιοποίηση του παροπλισµένου εξοπλισµού και υλικών της παραγωγής µε στόχο την εξοικονόμηση πόρων για την εταιρία. ALUMIL S.A. COP REPORT 10

11 Κατά την πολυετή εφαρμογή πιστοποιημένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ορισμένες από τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιδόσεις της εταιρίας, μέσα από στόχους και προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, κρίνονται οι εξής: Μείωση της κατανάλωσης νερού ψύξης στο τμήμα της διέλασης και των βαφείων. H μείωση της συνολικής ποσότητας των αστικών απορριμμάτων του εργοστασίου προς απόρριψη στον ΧΥΤΑ του Δήμου Κιλκίς (μείωση άνω του 60% από το 2008) που οφείλεται στον αποτελεσματικότερο βαθμό ανακύκλωσης των υλικών. Παρακίνηση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε περιβαλλοντικά θέματα με την διεξαγωγή σεμιναρίων. Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, στο σύνολο του εργοστασίου. Μείωση της κατανάλωσης καυσίμων κίνησης μέσα από την αναδιοργάνωση του στόλου των φορτηγών. Εισαγωγή, εφαρμογή και βελτίωση Συστήματος Ανακύκλωσης του συνόλου των παραγομένων αποβλήτων υλικών και υλικών συσκευασιών. Η συνεχής μείωση, από το 2005 κι έπειτα, της ποσότητας των χρησιμοποιούμενων ορυκτελαίων που οδηγούνται για αναγέννηση, λόγω βελτιώσεων στις γραμμές παραγωγής (μείωση περί το 80% στο διάστημα ). Περαιτέρω μείωση του scrap και στα δύο κύρια τμήματα παραγωγής του Εργοστασίου (διέλαση & ηλεκτροστατική βαφή) με αποτέλεσμα να βρεθεί στα χαμηλότερα επίπεδα από το Όλα τα παραπάνω αλλά κυρίως η αυστηρή από πλευράς μας τήρηση των κανονισμών έχουν σαν αποτέλεσμα την απουσία κυρώσεων αναφορικά με τη συμμόρφωσή της με τις περιβαλλοντικές διατάξεις. ALUMIL S.A. COP REPORT 11

12 ALUMIL S.A. COP REPORT 12

13 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Αρχή 10η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αντιτίθενται σε κάθε μορφής διαφθορά, συμπεριλαμβανομένων του εκβιασμού και της δωροδοκίας. Ακεραιότητα και Ήθος! Είναι δύο θεμελιώδεις και αδιαπραγμάτευτες αξίες για εμάς, που μας χαρακτηρίζουν στην πολυετή μας λειτουργίας εντός αλλά και εκτός συνόρων. Οι διαδικασίες που ακολουθούμε τόσο ενδοεταιρικά, όσο και στις σχέσεις της εταιρίας με τους «κοινωνικούς μετόχους», τους πελάτες και τους προμηθευτές μας είναι απόλυτα διαφανείς. Έχουμε άλλωστε αποδείξει πως θεωρούμαστε ένας απόλυτα «αξιόπιστος συνομιλητής» στον επιχειρηματικό κόσμο. ALUMIL S.A. COP REPORT 13

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

www.cablel.com. E-mail: csr@cablel.vionet.gr www.cablel.com

www.cablel.com. E-mail: csr@cablel.vionet.gr www.cablel.com Περιεχόμενα Γενικές Πληροφορίες Σχετικά με τον Απολογισμό 2 Μήνυμα από τη Διοίκηση 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Η παρουσία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 8 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΑΡΧΗ 1: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιδιώκουμε συστηματικά την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1 Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Σελίδα 2 από 13 Εισαγωγή... 3 Σκοπός... 3 Πεδίο Εφαρμογής... 4 1. Οι Αρχές μας... 5 2. Ακεραιότητα και Πρότυπα Ηθικής... 6 3. Συμμόρφωση... 7 4. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

Οικουμενικό Σύμφωνο ΟΗΕ Έκθεση Προόδου (COP) 2014 ΟΜΙΛΟΣ FOURLIS

Οικουμενικό Σύμφωνο ΟΗΕ Έκθεση Προόδου (COP) 2014 ΟΜΙΛΟΣ FOURLIS Οικουμενικό Σύμφωνο ΟΗΕ Έκθεση Προόδου (COP) 2014 ΟΜΙΛΟΣ FOURLIS ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ 1 ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ... 4 2.1 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 4 2.2 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 5 2.3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΕΙΣ... 6 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 1 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 3. 1.Προφίλ Εταιρίας 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 1 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 3. 1.Προφίλ Εταιρίας 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 1 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 3 1.Προφίλ Εταιρίας 5 1.1. Βασικά Στοιχεία Ομίλου 5 1.2. Η Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου - ΕΛΒΑΛ 8 1.3. Σύντομο Ιστορικό 9 1.4. Όραμα,

Διαβάστε περισσότερα

2 KOINΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009 ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

2 KOINΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009 ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 2 KOINΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009 ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 01. Μήνυμα Προέδρου σ. 4 02. Πληροφορίες σχετικά με τον Κοινωνικό Απολογισμό σ. 6 03. Βασικά Στοιχεία Ομίλου σ. 8 04. Προσέγγιση στην Εταιρική Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας

Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 1 Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010 BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ A.B.E. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 1. Εισαγωγή Σελίδα 4 2. Μήνυμα Διευθυνόντων Συμβούλων Σελίδα 5 Η εταιρεία 3. BSH Οικιακές Συσκευές A.B.E.: Η Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Βιωσιμότητας 2012 & 2013. βsh oikiakeσ συσκευεσ α.β.ε.

Έκθεση Βιωσιμότητας 2012 & 2013. βsh oikiakeσ συσκευεσ α.β.ε. Έκθεση Βιωσιμότητας 2012 & 2013 βsh oikiakeσ συσκευεσ α.β.ε. eκθεση βιωσιμοτητασ 2012 & 2013 περiexomena 3 Περιεχόμενα 23 48 09 35 63 Περί απολογισμού 4 Mήνυμα Γενικής Διεύθυνσης 6 Η εταιρεία 9 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός απολογισµός

Κοινωνικός απολογισµός 2014 Κοινωνικός απολογισµός 2014 Ένας χρόνος γεμάτος παροχές προς την κοινωνία και τους εργαζόμενους. Περιεχόμενα 1. Μήνυμα Προέδρου 2. Παράμετροι Απολογισμού 3. Ανάλυση ουσιαστικών θεμάτων βιωσιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Προόδου - Communication On Progress (COP) Έτος: 2009

Απολογισμός Προόδου - Communication On Progress (COP) Έτος: 2009 Απολογισμός Προόδου - Communication On Progress (COP) Έτος: 2009 Νοέμβριος 2010 Σελίδα 1 από 16 ΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ως Όμιλος FOURLIS συμμετέχουμε στο Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 4 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 6 1. Προφίλ Εταιρίας 8 1.1 Προφίλ Ομίλου ΕΛΒΑΛ 8 1.2 Η ΕΛΒΑΛ Ελληνική Βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΘΕΜΑ «Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Προοίμιο 03 Ι. Η δέσμευση της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους 04 ΙΙ. Το όραμα μας 04 ΙΙΙ. Οι εταιρικές αξίες 05 ΙV. Οι ικανότητες και δεξιότητες των

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ & Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ 2 0 1 2

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ & Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ 2 0 1 2 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ & Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ 2 0 1 2 Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Προφίλ 6 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 6 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Περιεχόμενα Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 02 Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΒΑΛ 04 1. Παρουσίαση Εταιρίας ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 08 1.1 Η Εταιρία 08 1.2 Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

"Encouraging Corporate Best Behavior" Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε.

Encouraging Corporate Best Behavior Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. "Encouraging Corporate Best Behavior" Οδηγός Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Σύνταξη και Επιμέλεια Οδηγού ΕΚΕ: Ένωση Εταιρειών CMR CYPRONETWORK MARKETING RESEARCH LTD - ΜΕDA Ανώνυμη Εταιρεία Επικοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας. Απολογισμός ΕΚΕ GRI. Aπολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πίνακας. Απολογισμός ΕΚΕ GRI. Aπολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης Απολογισμός ΕΚΕ Πίνακας GRI Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις 2014 Aπολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης Απολογισμός ΕΚΕ Πίνακας GRI Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2011 Υψηλές Επιδόσεις. Με Υπευθυνότητα.

Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2011 Υψηλές Επιδόσεις. Με Υπευθυνότητα. Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2011 Υψηλές Επιδόσεις. Με Υπευθυνότητα. B S H Ο Ι Κ Ι Α Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ Α. Β. Ε. Οι μάρκες που διαχειρίζεται στην Ελλάδα η BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 Μήνυμα Προέδρου σ. 03 Βασικοί Παράμετροι του Κοινωνικού Απολογισμού σ. 04 «Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ» Βασικά στοιχεία σ. 07 Προσέγγιση στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σ. 12 Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 06. 1. Προφίλ Εταιρίας 08. 2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 20. 3.

Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 06. 1. Προφίλ Εταιρίας 08. 2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 20. 3. Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 06 1. Προφίλ Εταιρίας 08 1.1. Σημαντικοί Σταθμοί στην Ιστορία της Εταιρίας 12 1.2. Συμμετοχές σε Δίκτυα 13 1.3. Κώδικας Αρχών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη 15 1.4. Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας ΚώδικαςΔεοντολογίας Περιεχόμενα Κώδικας Δεοντολογίας... 3 Επιστολή του Προέδρου...4 Λίγα λόγια για την εταιρεία...5 Εισαγωγή...6. Εταιρικό όραμα & αποστολή...6. Εταιρικές αρχές & αξίες...6. Κώδικας Δεοντολογίας...7

Διαβάστε περισσότερα

περιβάλλον κοινωνία ενέργεια αγορά επενδύσεις ασφάλεια εκπαίδευση

περιβάλλον κοινωνία ενέργεια αγορά επενδύσεις ασφάλεια εκπαίδευση περιβάλλον κοινωνία ενέργεια αγορά επενδύσεις ασφάλεια εκπαίδευση κοινωνικός απολογισμός 2010 Μήνυμα Προέδρου σ. 02 Βασικοί Παράμετροι του Κοινωνικού Απολογισμού σ. 04 Βασικά στοιχεία του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

περιβάλλον κοινωνία ενέργεια αγορά επενδύσεις ασφάλεια εκπαίδευση

περιβάλλον κοινωνία ενέργεια αγορά επενδύσεις ασφάλεια εκπαίδευση περιβάλλον κοινωνία ενέργεια αγορά επενδύσεις ασφάλεια εκπαίδευση κοινωνικός απολογισμός 2010 Μήνυμα Προέδρου σ. 02 Βασικοί Παράμετροι του Κοινωνικού Απολογισμού σ. 04 Βασικά στοιχεία του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Είµαστε εδώ. Είµαστε µαζί. ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2012-2013

Είµαστε εδώ. Είµαστε µαζί. ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2012-2013 Είµαστε εδώ. Είµαστε µαζί. ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2012-2013 Αθηναϊκή Ζυθοποιία 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 6 Μήνυμα Διευθυντή Επικοινωνίας & Εταιρικών Σχέσεων 8 Το όραμά μας 10 Η Αθηναϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα της Διοίκησης 2. Παρουσίαση Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 4

Μήνυμα της Διοίκησης 2. Παρουσίαση Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2013 1 Μήνυμα της Διοίκησης 2 Παρουσίαση Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 4 1. Παρουσίαση Εταιρίας ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 8 1.1 Οικονομική Επίδοση Συμβολή στην Οικονομία 10 1.2

Διαβάστε περισσότερα