Vinyl 2010 Έκθεση Προóδου 2006

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Vinyl 2010 Έκθεση Προóδου 2006"

Transcript

1 Vinyl 2010 Έκθεση Προóδου 2006 Έκθεση των δραστηριοτήτων του προηγούμενου έτους Το Πρόγραμμα Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας PVC

2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η VINYL 2010? Η Vinyl 2010 είναι το νομικό πρόσωπο που παρέχει την οργανωτική δομή και τους οικονομικούς πόρους για την εφαρμογή της Εθελοντικής Δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας PVC. Η Δέσμευση θέτει συγκεκριμένους στόχους και πρωτοβουλίες για την παρακολούθηση των αποβλήτων που απορρίπτονται κατά την παραγωγή του PVC, την χρήση προσθετικών και, στο τέλος του κύκλου ζωής, την διαχείριση των αποβλήτων. Λειτουργεί μέσω σχεδίων που καλύπτουν τομείς και τεχνολογία που σχετίζονται με την έρευνα, την περισυλλογή και ανακύκλωση των αποβλήτων PVC, καθώς και την επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders). Η Vinyl 2010 επιδεικνύει την δέσμευση της βιομηχανίας PVC απέναντι στους στόχους της ανθεκτικής ανάπτυξης.

3 «Διανύοντας πλέον το έκτο έτος λειτουργίας της, η Vinyl 2010 εξελίσσεται σε ένα εγχείρημα με σταθερό ιστορικό επίτευξης. Συγκεκριμένα, ο όγκος των αποβλήτων PVC που περισυλλέγησαν από τα επιδοτούμενα σχέδια της Vinyl 2010 υπερδιπλασιάστηκε, φθάνοντας σχεδόν τους τόνους.» Διαβάστε αναλυτικότερα στη σελ. 7

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η VINYL 2010? ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΑΖΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Μέλη ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ (STAKEHOLDERS) Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη Συνέδρια και Εκθέσεις ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ VINYL ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ PVC Μελέτη AJI-Europe: Η Ανακύκλωση Αποβλήτων PVC στην Ευρώπη Μελέτη Consultic: Η Επαναχρησιμοποίηση και Εξαγωγή Αποβλήτων PVC στη Γερμανία Αναθεώρηση του Μοντέλου Αποβλήτων της EuPC ΟΡΟΣΗΜΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ Επιτεύγματα και Αποτελέσματα Στόχοι για το ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΗΤΙΝΗΣ PVC Οι Καλύτερες Διαθέσιμες Μέθοδοι Ερευνητική Αναθεώρηση Διαρρεουσών Εκπομπών ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ Έρευνα για τις πλαστικοποιητικές ουσίες Αξιολογήσεις Επικινδυνότητας Διαθεσιμότητα Πληροφοριών ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ Αξιολογήσεις Επικινδυνότητας Στοιχεία Ευρωπαϊκής Παραγωγής

5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ PVC: ΚΛΑΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Πλαίσια Παραθύρων Σωλήνες & Προσαρμοζόμενα Τμήματα Μεμβράνες Οροφών Δάπεδα Υφάσματα με Επίστρωση ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ PVC: ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ Συνολική Θεώρηση των Σχεδίων Ανακύκλωσης και Χρησιμοποιούμενες Τεχνολογίες...33 Vinyloop Redop RGS90/Stigsnaes Halosep-Watech ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ PVC: ΆΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ Light Concrete MVR Hamburg Recovinyl CIFRA APPRICOD ACR Σχέδιο Ανακύκλωσης Μεικτού PVC Ηνωμένου Βασιλείου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ KPMG Πιστοποίηση Δαπανών της KPMG Πιστοποίηση Ποσοτήτων της KPMG και Εκπλήρωση των Κλαδικών Στόχων Πιστοποίηση των στατιστικών περί σταθεροποιητών μολύβδου της KPMG Πιστοποίηση της εξάλειψης των σταθεροποιητών μολύβδου στα συστήματα πόσιμου νερού της KPMG ΈΚΘΕΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΗΣ DNV ΜΕΛΗ ΤΗΣ VINYL

6 p.7 PERSPECTIVES Έκθεση Προόδου ON 2006 PVC της WASTE Vinyl 2010 MANAGEMENT Συνοπτική Αναφορά Η Έκθεση Προόδου, η Εθελοντική Δέσμευση και η Vinyl 2010 Εδώ και πολλά χρόνια το PVC χρησιμοποιείται σε χιλιάδες προϊόντα ως πολυμερές υλικό, συνεισφέροντας στην άνεση και ασφάλεια των σπιτιών και της ζωής των ανθρώπων με εξαιρετική αναλογία κόστους-απόδοσης. Η Εθελοντική Δέσμευση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας PVC υπογράφηκε το Πρόκειται για ένα δεκαετές σχέδιο για τη διασφάλιση και τη βελτίωση της διαχείρισης του προϊόντος σε σχέση με τον κύκλο ζωής του PVC, στα πλαίσια της Ανθεκτικής Ανάπτυξης. Η Vinyl 2010 είναι ο φορέας που θα οργανώσει και θα εφαρμόσει στην πράξη τους στόχους της Δέσμευσης. Η Δέσμευση περιλαμβάνει συγκεκριμένους στόχους και πρωτοβουλίες, όπως για παράδειγμα την παρακολούθηση της διαδικασίας παραγωγής PVC, την χρήση προσθετικών και, στο τέλος της ζωής του προϊόντος, την υπεύθυνη διαχείριση των αποβλήτων. Λειτουργεί μέσω σχεδίων που καλύπτουν τομείς και τεχνολογία που σχετίζονται με την έρευνα, την αποκομιδή και ανακύκλωση των αποβλήτων PVC, καθώς και την επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders). Εξελίξεις το 2005 Διανύοντας το έκτο έτος πλήρους λειτουργίας της, η Vinyl 2010 εξελίσσεται σε μια προσπάθεια με σημαντικές επιτυχίες στο ενεργητικό της. Συγκεκριμένα, η ποσότητα αποβλήτων PVC που περισυλλέχθη από προγράμματα επιδοτούμενα από την Vinyl 2010, σχεδόν ξεπέρασε το διπλάσιο του όγκου του προηγούμενου έτους και ανέρχεται στους τόνους. Κάτι τέτοιο απαιτεί διαρκώς αρκετή ενέργεια και αποφασιστικότητα εν όψει των διαφόρων προκλήσεων, ιδίως όσον αφορά στην προτροπή για αυξημένη περισυλλογή αποβλήτων PVC, στην ανάπτυξη των αγορών ώστε να απορροφήσουν το προϊόν της ανακύκλωσης, στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά διαχείρισης αποβλήτων, στην προώθηση νέων πρωτοβουλιών ανακύκλωσης και επίσης στην αντιμετώπιση τεχνικών δυσκολιών. Μελέτες των Αγορών Διαχείρισης Αποβλήτων Εκτεταμένη έρευνα των αγορών διαχείρισης αποβλήτων της ΕΕ, που ολοκληρώθηκε το 2005, υπέδειξε ότι η Vinyl 2010 αποτελεί την πρωταρχική πρωτοβουλία για περισυλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων εκτός του νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ. Ωστόσο, οι σχετικές μελέτες παρέσχαν επίσης στοιχεία ότι οι ποσότητες αποβλήτων PVC που είναι διαθέσιμες και ικανές προς περισυλλογή είναι σημαντικά μικρότερες απ ότι υπολογιζόταν κατά την έναρξη του προγράμματος το Δύο από τις μελέτες αυτές εκπονήθηκαν από ειδικευμένους συμβούλους, όπου, η μεν πρώτη αφορούσε την Ευρώπη και η δε δεύτερη ειδικά την Γερμανία. Οι μελέτες καταρτίστηκαν με σκοπό την εμβάθυνση της κατανόησης των πραγματικών συνθηκών της αγοράς και την εκτίμηση των ποσοτήτων των αποβλήτων PVC που περισυλλέγησαν και ανακυκλώθηκαν, της έκτασης ορισμένων σημαντικών εφαρμογών προϊόντων ανακύκλωσης PVC προερχόμενων από διάφορες πηγές αποβλήτων, καθώς και την εκτίμηση σημαντικών παραγόντων, όπως η ανα-χρησιμοποίηση παλαιών εφαρμογών PVC στο τέλος του κύκλου ζωής και η επίδραση των εξαγωγών από την ΕΕ.

7 p.8 Επίσης το 2005, η EuPC (Ευρωπαϊκοί Μετατροπείς Πλαστικών Υλών) αναθεώρησε τελείως και ενδελεχώς το προηγούμενο μοντέλο αποβλήτων PVC, χρησιμοποιώντας ενημερωμένα στοιχεία και αναθεωρημένα συμπεράσματα βασισμένα στα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και στην πρακτική εμπειρία των τελευταίων 5 ετών. Παραγωγή Ρητίνης Η ενσωματωμένη Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί Αποφυγής και Ελέγχου της Ρύπανσης (IPPC) με αριθμό 96/61/EC θέτει ένα νομικό πλαίσιο που απαιτεί από τα Κράτη Μέλη να εκδίδουν άδειες λειτουργίας για ορισμένες εγκαταστάσεις που πραγματοποιούν βιομηχανικές δραστηριότητες, μεταξύ άλλων βάσει κατευθυντήριων εγγράφων της EE που καλούνται BREF. Τον Οκτώβριο του 2005, τεχνικοί εμπειρογνώμονες συμμετείχαν σε συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία IPPC, με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και την συζήτηση των BREF σε σχέση με την παραγωγή PVC. Το οριστικό έγγραφο αναφοράς αναμένεται να δημοσιευθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του Πλαστικοποιητές Το 2005, η ΕΕ δημοσίευσε αξιολογήσεις επικινδυνότητας για τρία από τα πιο κοινώς χρησιμοποιούμενα φθαλικά άλατα: το DINP, το DIDP και το DBP. Οι αξιολογήσεις αυτές δεν έδειξαν ανησυχητικά στοιχεία για τις τρέχουσες χρήσεις του DINP και του DIDP. Η τρίτη μελέτη για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας του DBP έδειξε την ύπαρξη ενδεχόμενου κινδύνου για εργοστάσια που βρίσκονται κοντά σε μονάδες επεξεργασίας και πιθανώς για τους εργάτες μέσω της εισπνοής. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις ωστόσο, οι κίνδυνοι αυτοί μπορούν να ελεγχθούν με τη λήψη απλών μέτρων καθαρισμού του αέρα και με τη χρήση προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού. Οι αξιολογήσεις επικινδυνότητας για το DEHP και το BBP βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν και να δημοσιευθούν εντός του Σταθεροποιητές Επίσης το 2005, ολοκληρώθηκε η Εκούσια Αξιολόγηση Επικινδυνότητας του μολύβδου και των συστατικών μολύβδου από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία την διένειμε στα Κράτη Μέλη για σχόλια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε την αναθεώρησή της τον Μάρτιο του Η εν λόγω Αξιολόγηση Επικινδυνότητας υποδεικνύει ότι αναφορικά με το γενικό πληθυσμό δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας από την περιβαλλοντική έκθεση στον μόλυβδο και τα συστατικά του, αλλά και ότι η έκθεση των εργαζομένων σε εργοστάσια σταθεροποιητών θα πρέπει να μειωθεί περαιτέρω. Η αξιολόγηση αυτή υποδεικνύει επίσης την ανάγκη συλλογής επιπρόσθετων στοιχείων σχετικά με την έκθεση των εργατών σε μετατροπείς PVC. Τα μέλη της ESPA (Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Παραγωγών Σταθεροποιητών) έχουν συμφωνήσει να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα που ονομάζεται LIBRE (Πρόγραμμα Μείωσης του Μολύβδου στο Αίμα), με στόχο την μείωση της έκθεσης των εργατών. Στα πλαίσια αυτά, τα μέλη της ESPA έχουν πετύχει μείωση της τάξεως του 20,2%, από τόνους το 2000 σε τόνους έως το τέλος του Πρόκειται για πολύ δραστική μείωση η οποία καταγράφηκε στην Έκθεση Προόδου του 2005, και η οποία αντιπροσωπεύει την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου μείωσης των πωλήσεων σταθεροποιητών μολύβδου κατά 15% έναν χρόνο νωρίτερα από το προβλεπόμενο.

8 p.9 Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων Διάφορα σχέδια της EuPC εξακολουθούν να εξελίσσονται και να ωριμάζουν από άποψης συνεργειών και συνεργασίας στον χώρο. Ωστόσο, η ανεπάρκεια αποβλήτων PVC καθώς και οι δυσμενείς εξελίξεις στη μονάδα ανακύκλωσης του Stigsnaes στάθηκαν εμπόδιο στην ομαλή εξέλιξη ορισμένων σχεδίων, όπως εξηγείται κατωτέρω. Τα σημαντικότερα σημεία ήταν τα εξής: Η EPPA (Ευρωπαϊκή Ένωση Πλαισίων Παραθύρων από PVC και Σχετικών Κατασκευαστικών Προϊόντων) πέτυχε τον στόχο της που αφορούσε στην ανακύκλωση 50% του συνολικού διαθέσιμου και περισυλλέξιμου όγκου χρησιμοποιημένων πλαισίων παραθύρων από PVC. Το 2005 ξεκίνησαν νέα σχέδια περισυλλογής αποβλήτων συστημάτων πλαισίων παραθύρων στο Βέλγιο, την Ολλανδία και την Ισπανία. Η TEPPFA (Ευρωπαϊκή Ένωση Πλαστικών Σωλήνων και προσαρμοζόμενων τμημάτων) πέτυχε τον στόχο της που αφορούσε στην ανακύκλωση 50% του συνολικού διαθέσιμου και περισυλλέξιμου όγκου αποβλήτων PVC από σωλήνες και προσαρμοζόμενα τμήματα ως το τέλος του Αν και σημειώθηκε σημαντική πρόοδος το προηγούμενο έτος, με αυξήσεις της τάξεως του 57% στην περισυλλογή και του 48% στην ανακύκλωση, η ESWA (Ευρωπαϊκή Ένωση Αδιαβροχοποίησης Μονής Επίστρωσης) δεν κατόρθωσε να επιτύχει τον στόχο της που αφορούσε στην ανακύκλωση τόνων αποβλήτων από την εφαρμογή αυτή εντός του Η EPFLOOR (Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Δαπέδων από PVC) περισυνέλεξε τόνους (αύξηση κατά 85% σε σχέση με το προηγούμενο έτος) και ανακύκλωσε τόνους (αύξηση κατά 110%) χρησιμοποιημένων δαπέδων από PVC. Στόχος είναι η ανακύκλωση τουλάχιστον του 25% των διαθέσιμων περισυλλέξιμων αποβλήτων PVC από την εφαρμογή αυτή ως το τέλος του 2006, ο οποίος ενδέχεται να μην επιτευχθεί. Η EPCOAT (Όμιλος του Κλάδου Υφασμάτων με Επίστρωση PVC της EuPC) εξακολούθησε να αναπτύσσει σχέδια περισυλλογής, να επενδύει σε εργοστάσια ανακύκλωσης και να εκπονεί μελέτες για την κατανόηση των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά αποβλήτων. Τεχνολογίες Ανακύκλωσης και Δοκιμαστικά Εργοστάσια Η Vinyloop είναι μία τεχνολογία ανακύκλωσης που βασίζεται στον διαχωρισμό με τη χρήση διαλυτών, η οποία εφαρμόζεται σε εργοστάσιο στην Ferrara της Ιταλίας. Το 2005 εφαρμόστηκε με επιτυχία μια πιο προηγμένη διαδικασία και προγραμματίζεται περαιτέρω επένδυση για το Δυστυχώς, η RGS-90 η Δανική εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων που ανέπτυξε τη μέθοδο ανακύκλωσης Stigsnaes ενημέρωσε τη Vinyl 2010 σχετικά με την απόφασή της να σταματήσει να δέχεται απόβλητα PVC προς το παρόν και να μελετήσει το ενδεχόμενο άλλων εφαρμογών στο εργοστάσιό της. Μετά τις αρχικές επιτυχημένες δοκιμές, προέκυψαν απρόσμενες τεχνικές δυσκολίες και επιπλέον το εργοστάσιο δεν είχε τιμές ανταγωνιστικές με αυτές άλλων επιλογών, όπως ιδίως οι χωματερές. Το σχέδιο Redop (μείωση των μεταλλευμάτων σιδήρου σε εργοστάσια με υψικαμίνους μέσω πλαστικων υλικών από στερεά απόβλητα πόλεων [ΣΑΠ]) περιλαμβάνει μονάδα ανακύκλωσης για κράματα πλαστικού / τμήματα κυτταρίνης από ΣΑΠ. Η τεχνολογία αυτή είναι πολλά υποσχόμενη, εκφράζονται όμως ανησυχίες για το κόστος και τη διαθεσιμότητα τέτοιων αποβλήτων. Μετά από δοκιμές το 2004 και περαιτέρω μελέτη το 2005, η ομάδα διαχείρισης του σχεδίου θα αποφασίσει εντός του 2006 εάν θα προχωρήσει σε πιο γενικευμένη δοκιμή. Δεν σημειώθηκε πρόοδος αναφορικά με την τεχνολογία διαχείρισης καταλοίπων αερίων Halosep-Watech. Μια νέα σειρά δοκιμών προγραμματίζεται για τις αρχές του 2006.

9 p.10 Άλλα Σχέδια Η Recovinyl ασχολείται με την περισυλλογή, μεταφορά και ανακύκλωση μεικτών αποβλήτων PVC από τελικούς καταναλωτές, κυρίως από τον κατασκευαστικό κλάδο και τον κλάδο οικοδομών. Το 2005 ήταν το έτος έναρξης της λειτουργίας, με επιχειρήσεις σε εξέλιξη στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Βέλγιο και στην Ολλανδία. Στην Καταλονία, η Recovinyl ξεκίνησε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και την Tecni Plasper (εταιρεία ανακύκλωσης) για την περισυλλογή αποβλήτων ρολών πατζουριών σε πάρκα περισυλλογής. Η Recovinyl συνεργάστηκε στενά με την TEPPFA (σωλήνες) και την EPPA (πλαίσια παραθύρων) για την ανάπτυξη συνεργειών και την ενίσχυση διακανονισμών περισυλλογής και οργάνωσης. Το σχέδιο Light Concrete (Ελαφρύ Σκυρόδεμα) εξετάζει την εφικτότητα της ανακύκλωσης του PVC σε απόβλητα ελαφρού σκυροδέματος από οικοδομές και κατεδαφίσεις χρησιμοποιούμενου για ελαφριά υλικά υψηλής θερμικής και ηχητικής μόνωσης. Το σχέδιο προχώρησε το 2005 στη βελτιστοποίηση της ανάμιξης του ελαφρού σκυροδέματος και στην ολοκλήρωση των δοκιμών για την βελτίωση της μηχανικής, θερμικής και μονωτικής απόδοσής του. Περαιτέρω μελέτες θα συνεχιστούν έως τις αρχές του Η CIFRA είναι μία γαλλική εταιρεία παραγωγής στιλβωμένων μεμβρανών PVC που ξεκίνησε ένα σχέδιο με την οικονομική υποστήριξη της Vinyl 2010 για την ανακύκλωση των σκληρών μεμβρανών που χρησιμοποιούνται στους ψυκτικούς πύργους των εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν το 2005 υπήρξαν θετικές και η CIFRA υπέβαλε αίτηση για την ένταξή της ως μέλους στη Recovinyl. Το APPRICOD είναι η συνέχεια ενός σχεδίου συνεργασίας μεταξύ των ενώσεων που εκπροσωπούνται από τη Vinyl 2010, του Οργανισμού Πόλεων και Περιοχών Ανακύκλωσης και Ανθεκτικής Διαχείρισης Πόρων (ACR+) και άλλων συνεργατών, που ξεκίνησε το Με επίκεντρο στα απόβλητα που προέρχονται από κατασκευές, ανακαινίσεις και κατεδαφίσεις, το σχέδιο είναι προγραμματισμένο να εφαρμόζεται έως τον Μάιο του 2006 με πέντε πιλοτικές δοκιμές. Ορισμένες από τις δοκιμές αυτές καθυστέρησαν και αυτή την στιγμή συλλέγονται επιπλέον στοιχεία. Οι αναφορές αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του Παρακολούθηση, Πρόσβαση σε Πληροφορίες και Σχέσεις των Ενδιαφερομένων Μερών (Stakeholders) Καθοδήγηση από την Επιτροπή Παρακολούθησης Υπό την προεδρία του Καθηγητή Alfons Buekens του Ανοικτού Πανεπιστημίου Βρυξελών (VUB), η Επιτροπή Παρακολούθησης παρακολουθεί και καθοδηγεί τις διάφορες δραστηριότητες της Vinyl 2010 και διευρύνει τον διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Επιτροπή συνεδρίασε δύο φορές το 2005, ενώ είχε την τιμή να δεχθεί στους κόλπους της τον κ. Carlos Sanchez-Reyes de Palacio, Πρόεδρο της Ένωσης Καταναλωτών και Χρηστών Ισπανίας (OCU) και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Ευρωπαίων Καταναλωτών (BEUC), καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου της EUROCONSUMERS. Οικονομικά Οι δαπάνες που κάλυψε η Vinyl 2010, συμπεριλαμβανομένων και των μελών του EuPC, ανέρχονται στα 4.44 εκατομμύρια κατά το έτος 2005 έναντι των 4.15 εκατομμυρίων του προηγούμενου έτους.

10 p.11 VINYL 2010 ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2006 PERSPECTIVES Ανεξάρτητοι Ελεγκτές ON PVC WASTE MANAGEMENT Η Vinyl 2010 είναι ταγμένη στη διαφάνεια, γι αυτό το λόγο απασχολεί ανεξάρτητους ελεγκτές και γραφεία πιστοποίησης. AJI-Europe study on The recycling of In terms of post-industrial PVC waste (e.g. Οι οικονομικές καταστάσεις της Vinyl 2010 ελέγχθηκαν και εγκρίθηκαν από την KPMG. PVC waste in Europe factory offcuts, installation waste etc), in 2004 Η KPMG έλεγξε επίσης τη δήλωση τονάζ ανακυκλωμένων PVC προϊόντων. converters in the EU15 generated waste In 2005 Vinyl 2010 commissioned a study on the representing less than 10% of its total production. Η Έκθεση Προόδου 2006 μελετήθηκε και επαληθεύτηκε από την DNV Consulting ότι παρουσιάζει μια αληθή και recycling of PVC wastes in Europe by the French 96% of post-industrial PVC waste is recycled, ειλικρινή εικόνα της απόδοσης και των επιτευγμάτων της Vinyl based company AJI-Europe. The main objectives either on site, or outside the processing plants. of the study were to: Ενθαρρύνοντας το διάλογο με τα ενδιαφερόμενα In general μέρη PVC (stakeholders) recyclers believe that recycling of Prepare Η βιομηχανία a quantitative βινυλίου εργάζεται inventory ενεργά of για total την επικοινωνία postconsumer η Vinyl 2010 PVC παρουσίασε waste σε currently διάφορα μεγάλα collected διεθνή and συνέδρια, post και consumer το διάλογο waste με τα ενδιαφερόμενα will grow. The main μέρη. Το reasons 2005, are the συμπεριλαμβανομένου increase of the post-user και του PVC 10ου waste Ευρωπαϊκού stream recycled Συνεδρίου in Ανθεκτικής the EU15 and Κατανάλωσης Poland. και Παραγωγής στην available Αμβέρσα for collection (ERSCP), ενός as well συμποσίου as more διαχείρισης restrictive αποβλήτων στη Σαρδηνία που οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο landfill της regulations Πάδοβας, και and της IWWG higher (Διεθνούς incineration Ομάδας Identify Εργασίας the Αποβλήτων) proportions και της of Πράσινης this waste Εβδομάδας originating στις Βρυξέλλες. cost. Conversely, Ως παράδειγμα increasing επιτυχημένου competition προγράμματος from from συνεργασίας key applications βιομηχανιών, η (window Vinyl 2010 profiles, προσεκλήθη other από την overseas Επιτροπή recyclers Οικονομικών is perceived των Ηνωμένων as a possible Εθνών για issue την profiles, Ευρώπη για pipes, να κάνει cables, παρουσίαση flooring, στο coated Δεύτερο fabrics) Φόρουμ Τοπικής dampening Εφαρμογής the Ανθεκτικής future growth Ανάπτυξης of PVC στη recycling Γενεύη. in Europe. Assess Όλες οι ετήσιες the amounts Εκθέσεις of Προόδου post-industrial που έχουν PVC δημοσιευθεί waste από το 2001 είναι διαθέσιμες στις βασικές γλώσσες της which ΕΕ στη διεύθυνση are currently recycled. These data are also significant for a further assessment Μεσοπρόθεσμη and evaluation Επισκόπηση of Vinyl 2010 s forecast and Όπως targets είχε σχεδιαστεί in terms από of PVC την έναρξή waste recycling. του το 2000, The το πρόγραμμα μελετήθηκε και αναθεωρήθηκε το 2005 ώστε study, να συμπεριλάβει based on την the πρακτική data provided εμπειρία by που 111 αποκομίστηκε, postuser μεταβαλλόμενες PVC waste εξωτερικές recyclers among συνθήκες, the όπως EU15, η διεύρυνση was της ΕΕ. Η αναθεώρηση πραγματοποιήθηκε σε στενή την πρόοδο που είχε σημειωθεί ως τότε και τις published συνεργασία in με February την Επιτροπή Παρακολούθησης και περιλαμβάνει την αναθεώρηση στόχων και δραστηριοτήτων. Αντίγραφα βρίσκονται διαθέσιμα στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Concerning post-user PVC waste, in 2004 the total amount of PVC recycled by the recyclers interviewed in the EU15 was 70, 000 tonnes (HL), where windows, other profiles and pipes represent 40% of this amount. The majority, 59, 000 tonnes (86%), of post-user PVC waste belongs to non regulated sectors (all sectors except packaging waste, WEEE and ELV). Recycled pipes, profiles and miscellaneous mixed plastics products (traffic signs, road bands, cones) represent 70% of total outlets for recycled PVC products.

11 «Η ενδελεχής έρευνα που διενεργήθηκε στις ευρωπαϊκές αγορές αποβλήτων και VINYL 2010 ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2006 p.12 ολοκληρώθηκε το 2005, υποδεικνύει ότι η Vinyl 2010 αποτελεί την πρωταρχική πρωτοβουλία περισυλλογής και ανακύκλωσης αποβλήτων εκτός του ρυθμιστικού πλαισίου της ΕΕ.» Διαβάστε αναλυτικότερα στη σελ. 7

12 p.13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Διανύοντας το έκτο έτος πλήρους λειτουργίας της, η Vinyl 2010 εξελίσσεται σε μια προσπάθεια με σημαντικές επιτυχίες στο ενεργητικό της σε σχέση με τους στόχους της Εθελοντικής Δέσμευσης. Όπως είχε σχεδιαστέι εξ αρχής, το 2005 προβήκαμε σε πλήρη αναθεώρηση των στόχων και του σκοπού της Εθελοντικής Δέσμευσης που δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά το 2000 ώστε να λάβουμε υπόψη τις εξελίξεις της αγοράς και των τεχνικών στοιχείων, τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις απόψεις και προτάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης. Το ενημερωμένο κείμενο της Εθελοντικής Δέσμευσης συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα ετήσια έκθεση. Η πρόοδος προς την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων συνεχίστηκε το Εξακολουθήσαμε να επενδύουμε σε πρωτοβουλίες προκειμένου να εξασφαλίσουμε μια ευρύτερη άποψη στην είσοδο προϊόντων στην αγορά που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου τους για αποκομιδη και ανακύκλωση. Οι σχετικές μελέτες παρέχουν ζωτικής σημασίας πληροφορίες για την επιτυχία των σχεδίων μας. Μία από τις πιο σημαντικές δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει είναι να διασφαλίσουμε ότι όλες οι εφαρμογές του PVC είναι ασφαλείς. Ως προς αυτό, αναμένουμε την ολοκλήρωση μιας σειράς πέντε Αξιολογήσεων Επικινδυνότητας της ΕΕ σχετικά με τα φθαλικά άλατα, εκ των οποίων οι δύο τελευταίες που εκκρεμούν αναμένεται να δημοσιευτούν το Σε γενικές γραμμές σημειώσαμε επαρκή πρόοδο στην συγκέντρωση και ενίσχυση των σχεδίων μας για την περισυλλογή αποβλήτων από την άποψη του γεωγραφικού εύρους και της αποτελεσματικότητας. Ωστόσο, η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε παραμένει η εξασφάλιση επαρκούς και σταθερής προμήθειας αποβλήτων PVC. Είναι προφανές ότι η απαγόρευση αποστολής μη επεξεργασμένων βιολογικών αποβλήτων στις χωματερές, όπως ισχύει στη Γερμανία από τον Ιούνιο του 2005, βοηθά στο να αυξηθεί η προμήθεια αποβλήτων. Η Vinyl 2010 επαφίεται σε μια κατανοητή προσέγγιση στην οποία πολλά στοιχεία του προγράμματος είναι αλληλοεξαρτώμενα. Ορισμένα σχέδιά μας είναι ιδιαίτερα νεωτεριστικά και η επιτυχία ενός μεμονωμένου σχεδίου δεν θεωρείται επ ουδενεί βέβαιη. Είναι πολύ ενθαρρυντικό το ότι υπάρχει συνεχής πρόοδος και επένδυση στην προηγμένη τεχνολογία ανακύκλωσης του Vinyloop στην Ferrara της Ιταλίας. Αντιθέτως, η απόφαση να σταματήσει να δέχεται απόβλητα PVC το εργοστάσιο στο Stigsnaes της Δανίας, για τεχνικούς και οικονομικούς λόγους, ήταν σαφώς αρνητική. Το γεγονός αυτό, ωστόσο, δεν θα επηρεάσει ουσιαστικά τους μακροπρόθεσμους στόχους μας ή την επιτυχή έκβαση. Η ανταλλαγή εμπειριών και ο διάλογος αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της προσέγγισης της Vinyl Η δουλειά μας πάνω στην επικοινωνία εξακολούθησε όλο το 2005 σε μεγάλα διεθνή συνέδρια και δρώμενα Ανθεκτικής Ανάπτυξης. Για μία ακόμη φορά, υπήρξε μεγάλη υποστήριξη και ενθάρρυνση. Η Επιτροπή Παρακολούθησης επιβλέπει τις δραστηριότητές μας και παρέχει πολύτιμες συμβουλές και καθοδήγηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετέχουν, για την θετική συνεισφορά τους. Θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω τον πρόεδρο της Ένωσης Καταναλωτών Ισπανίας, η εμπειρία του οποίου θα αποτελέσει πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο για το έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης. Nicolas Paul Neu, Πρόεδρος της Vinyl 2010

13 p.14 ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνήλθε δύο φορές το 2005, συνεχίζοντας την εκτεταμένη συζήτηση πάνω σε σοβαρά ζητήματα και τον ενημερωμένο διάλογο. Η Vinyl 2010 ενθαρρύνει την ανατροφοδότηση από τα ενδιαφερόμενα μέρη εκτός της βιομηχανικής αλυσίδας. Τη χρονιά αυτή, ένα μεγάλο μέρος της προσπάθειάς μας αφιερώθηκε στην αναθεώρηση της Εθελοντικής Δέσμευσης εν όψει των επιτευγμάτων του προγράμματος μέχρι στιγμής. Κάτι τέτοιο δεν ανήκει καθόλου στη σφαίρα της θεωρίας. Σχεδιασμένη εξαρχής, η αναθεώρηση αυτή αφορά πρακτικά και κρίσιμα ερωτήματα όπως, «Πόσα απόβλητα υπάρχουν διαθέσιμα;» και «Ποιές είναι και πού βρίσκονται οι αγορές για ανακύκλωση;» Πρόκειται για παραμέτρους που μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης. Η εξεύρεση κατάλληλων απαντήσεων στα θεμελιώδη αυτά ερωτήματα απαιτεί σύνθετη ανάλυση των πραγματικών δεδομένων και, όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, εικασίες, καθώς και μια ισχυρή δόση εμπειρίας και κρίσης. Οι συμμετέχοντες της βιομηχανίας βοήθησαν παρέχοντας πληροφορίες εγκαίρως, με πληρότητα και διαφάνεια. Φέτος σημειώσαμε την σταθερή πρόοδο των σχεδίων περισυλλογής της Vinyl Αν και είναι πολύ νωρίς για βέβαια συμπεράσματα, η έναρξη της απαγόρευσης για τις χωματερές στη Γερμανία φαίνεται να παρέχει ως αποτέλεσμα ιδιαίτερα αυξημένες ποσότητες αποβλήτων για ανακύκλωση. Ωστόσο, η διαφοροποίηση αυτή από τις χωματερές σημείωσε δυστυχώς περιορισμένη πρόοδο σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης. Επίσης, τόσο εγώ όσο και η Επιτροπή απογοητευθήκαμε από την απροσδόκητη απόφαση του εργοστασίου ανακύκλωσης στο Stigsnaes να σταματήσει να δέχεται απόβλητα PVC, παρά τα πολλά υποσχόμενα πρώτα αποτελέσματα. Όλα τα σημαντικά εγχειρήματα συναντούν δυσκολίες ωστόσο, και δεν θεωρούμε ότι η κατάσταση που δημιουργήθηκε θα επηρεάσει ουσιαστικά και μακροπρόθεσμα την επίτευξη των στόχων της Vinyl Από τότε που εισήλθα στην Επιτροπή πριν από τρία χρόνια, προέτρεπα και προτρέπω τους εκπροσώπους περιβαλλοντικών και άλλων μη κυβερνητικών οργανώσεων να στηρίξουν την προσπάθειά μας. Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση το 2005 καλωσόρισα τον Carlos Sanchez-Reyes de Palacio, Πρόεδρο της Ένωσης Καταναλωτών και Χρηστών Ισπανίας και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της BEUC και της EUROCONSUMERS. Οι απόψεις του κου. Sanchez-Reyes de Palacio είναι ιδιαίτερα πολύτιμες για εμάς. Ελπίζουμε ότι και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη θα ακολουθήσουν το παράδειγμά του και θα βοηθήσουν την Επιτροπή Παρακολούθησης να διευρύνει τις γνώσεις της. Alfons Buekens, Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης.

14 p.15 VINYL 2010 ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2006 ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΑΖΙ Η Επιτροπή Παρακολούθησης Συσταθείσα το 2003, η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη της εφαρμογής της Εθελοντικής Δέσμευσης και ακολούθως και του προγράμματος της Vinyl Η επιτροπή είναι ένας ανεξάρτητος φορέας που αποσκοπεί στο να αναμείξει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ώστε να διαφαλιστεί η διαφάνεια και ο διάλογος. Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο υπό την Προεδρία του Καθηγητή Alfons Buekens του Ανοικτού Πανεπιστημίου Βρυξελλών (VUB). Τον Μάρτιο του 2005, η Vinyl 2010 είχε την τιμή να καλωσορίσει τον κ. Carlos Sanchez-Reyes de Palacio, Πρόεδρο της Ένωσης Καταναλωτών και Χρηστών Ισπανίας (OCU) και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Ευρωπαίων Καταναλωτών (BEUC), καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου της EUROCONSUMERS, συνενώνοντας έτσι τις ενώσεις ελέγχου καταναλωτών του Βελγίου, της Ιταλίας, Πορτογαλίας και Ισπανίας. Μέλη Από αριστερά πρός δεξιά στην φωτογραφία : Professor Alfons Buekens, VUB(¹), Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης κ. Joachim Eckstein, Αντιπρόεδρος της Vinyl 2010 κ. Alexandre Dangis, Δ/νων Σύμβουλος της EuPC Δρ. Γιώργος Χατζημαρκάκης, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Δρ. Brigitte Dero, Γενική Γραμματέας της ESPA κ. John Purvis, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Επιτροπή Βιομηχανίας(²) κ. Karolina Fras, αναπληρώτρια του κ. Τimo Mäkela, Διευθυντής, Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jean-Pierre De Grève, Γενικός Γραμματέας της Vinyl 2010 κ. Κlaus Berend, Επικεφαλής της Ένωσης Χημικών, Γενική Δ/νση Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Josef Ertl, Πρόεδρος της Vinyl 2010(³) κ. Maik Schmahl, αναπληρωτής του κ. Patrick Hennessy, Διευθυντής, Γενική Δ/νση Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η συμετοχή του κου. Sanchez-Reyes de Palacio στην Επιτροπή Παρακολούθησης είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς είναι ο πρώτος εκπρόσωπος Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης. Η παρουσία του υπογραμμίζει τη δέσμευση της Vinyl 2010 για στενή συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το 2005, η Dorette Corbey και ο John Purvis της MEP διαδέχθηκαν την κα. Conceptio Ferrer και τον κ. Bernd Lange, οι οποίοι αποχώρησαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούνιο του Δυστυχώς η κα. Corbey αποχώρησε από την επιτροπή τον Ιούλιο του 2005 λόγω φόρτου εργασίας. Η δις. Karolina Fras, Γραμματέας της Γενικής Δ/νσης Περιβαλλοντικών Υποθέσεων, και ο κ. Maik Schmahl, Γραμματέας της Γενικής Δ/νσης Επιχειρήσεων, συμμετέχουν επίσης στις δραστηριότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης ως εκπρόσωποι των σχετικών τμημάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προς διασφάλιση της διαφάνειας, τα πρακτικά της Επιτροπής Παρακολούθησης δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Vinyl Eκτός φωτογραφίας : κ. Patrick Hennessy, Διευθυντής, Γενική Δ/νση Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Τimo Mäkela, Διευθυντής Αειφόρου Ανάπτυξης και Ολοκλήρωσης, Δ/νση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Reinhart Reibsch, Γενικός Γραμματέας της EMCEF(⁴) κα. Dorette Corbey, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Επιτροπή Περιβάλλοντος(⁵) κ. Carlos Sanchez-Reyes de Palacio, OCU(⁶) κ. Nicolas Paul Neu, Πρόεδρος της Vinyl 2010 Σημειώσεις: (1) VUB: Ανοικτό Πανεπιστήμιο Βρυξελλών (2) Τον Μάρτιο του 2006 (3) Πρόεδρος από τον Μάρτιο του 2006 (4) EMCEF: Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργατών Ορυχείων, Χημικών και Ενέργειας (5) Μέλος από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο του 2005 (6) OCU: Organizacion de Consumidores y Usuarios (Ένωσης Καταναλωτών και Χρηστών Ισπανίας), μέλος από τον Νοέμβριο του 2005

15 VINYL 2010 ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2006 p.16 Διάλογος με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη (Stakeholders) Η Vinyl 2010 επιδιώκει συνεχώς τον διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη για την προώθηση και διάδοση της ιδανικής πρακτικής. Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στα πλαίσια της δέσμευσής της για σταδιακή επέκταση της Εθελοντικής Προσέγγισης της βιομηχανίας PVC στα 10 καινούρια κράτη μέλη, τον Μάιο του 2005 η Vinyl 2010 οργάνωσε συνέδριο στη Ρίγα.. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν περίπου 40 άτομα (βιομηχανία πλαστικού και PVC και αρμόδιοι φορείς) από την Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία. Κύριος στόχος ήταν η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την Εθελοντική Προσέγγιση της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας PVC και την παρακίνηση της τοπικής βιομηχανίας PVC να συμμετάσχει στην προσπάθειά μας. Στόχος ήταν επίσης η προτροπή για δημιουργία ενώσεων πλαστικού σε εθνικό επίπεδο, δέσμευση για τους σταθεροποιητές και για την απαρχή δημιουργίας σχεδίων ανακύκλωσης. Συνεργασία Ηνωμένων Εθνών Από τον Οκτώβριο του 2004, η Vinyl 2010 αποτελεί επίσημο μέλος της Συνεργασίας για την Ανθεκτική Ανάπτυξη, που αποτελεί σχέδιο των Ηνωμένων Εθνών (Τομέας Ανθεκτικής Ανάπτυξης, Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων). Στόχος είναι η προώθηση εθελοντικών πρωτοβουλιών από τα ενδιαφερόμενα μέρη για συνεισφορά στην εφαρμογή του Προγράμματος 21, του Rio+5 και του Σχεδίου Εφαρμογής Johannesburg (JPOI). Τον Δεκέμβριο του 2005, η Vinyl 2010 προσεκλήθη να παρουσιάσει τις απόψεις, τις πρωτοβουλίες και τα αποτελέσματά της στο Δεύτερο Φόρουμ Τοπικής Εφαρμογής Ανθεκτικής Ανάπτυξης της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη. Η Vinyl 2010 προσεκληθη επίσης να συμμετάσχει στη 14η Συνάντηση της Επιτροπής Ηνωμένων Εθνών για την Ανθεκτική Ανάπτυξη στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, ως παράδειγμα επιτυχημένης Βιομηχανικής Συνεργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: webapps01. un. org/ dsd/ par tnerships/ public/ partnerships/1132.html. Συνέδρια και Εκθέσεις Το 2005, η Vinyl 2010 συμμετείχε ενεργά σε σημαντικά επιστημονικά και ακαδημαϊκά δρώμενα για να παρουσιάσει την προσέγγιση, τις μελέτες και τα σχέδιά της και για να ανταλλάξει ιδέες με ειδικούς σε διεθνές επίπεδο. Η Vinyl 2010 συμμετείχε στα ακόλουθα: Ανθεκτική Ανάπτυξη & Σχεδιασμός 2005, που πραγματοποιήθηκε από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο Wessex Institute στη Bologna τον Σεπτέμβριο, με κύριο αντικείμενο την περιβαλλοντική νομοθεσία και πολιτική και την χωροταξία. 10 Διεθνές Συμπόσιο περί διαχείρισης αποβλήτων και χωματερών που πραγματοποιήθηκε στο Cagliari τον Οκτώβριο, όπου η Vinyl 2010 παρουσίασε μελέτες για σχέδια μηχανικής ανακύκλωσης. Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), της Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Προστασίας ΗΠΑ (EPA) και των νομών Veneto και Sardinia της Ιταλίας. 10 Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ανθεκτικής Ανάπτυξης και Παραγωγής που πραγματοποιήθηκε στην Αμβέρσα τον Οκτώβριο, στο οποίο η Vinyl 2010 ήταν ένας από τους χορηγούς. Στο συνέδριο αυτό, η Vinyl 2010 συνεισέφερε στη συζήτηση με τα θεσμικά ενδιαφερόμενα μέρη και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις με παρουσιάσεις των Εθελοντικών Συμβάσεων, των προσεγγίσεων LCA, του Green Public Procurement και της ανθεκτικής κατασκευής. 1 Διεθνές Συνέδριο Ανθεκτικότητας που πραγματοποιήθηκε στη Βασιλεία τον Οκτώβριο, το οποίο οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Aargau, το Ινστιτούτο Ανθεκτικής Διαχείρισης (IfSM), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Βασιλείας, Πρόγραμμα MGU. Εισηγητής του συνεδρίου ήταν ο κ. Gro Harlem Brundtland. Ο κ. Brundltand υπήρξε Πρόεδρος της Παγκόσμιας Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, που όρισε την έννοια της Ανθεκτικής Ανάπτυξης ως ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να περιορίζει τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες. Διοικητικό Συμβούλιο της Vinyl 2010 κ. Alexandre Dangis Μέλος Δρ. Brigitte Dero Μέλος κ. Joachim Eckstein Αντιπρόεδρος κ. Jean-Pierre De Grθve Γενικός Γραμματέας κ. Nicolas Paul Neu Πρόεδρος Δρ. Michael Rosenthal Ταμίας

16 p.17 «... η ανακύκλωση των μη-ρυθμιζόμενων αποβλήτων δηλαδή των αποβλήτων που δεν καλύπτονται από ειδικό νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ έχει αυξηθεί στην Ευρώπη κυρίως ως αποτέλεσμα των προσπαθειών των σχεδίων της Vinyl 2010.» Διαβάστε αναλυτικότερα στη σελ. 18

17 VINYL 2010 ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2006 p.18 ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ PVC Η μελέτη της AJI-Europe σχετικά με την Ανακύκλωση Αποβλήτων PVC στην Ευρώπη Η ενδελεχής αυτή μελέτη έδειξε ότι η ανακύκλωση μη ρυθμιζόμενων αποβλήτων δηλαδή αποβλήτων που δεν καλύπτονται από νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ εξειδικευμένο σε προϊόν αναπτύχθηκε στην Ευρώπη κυρίως ως αποτέλεσμα των προσπαθειών των σχεδίων της Vinyl Οι επαγγελματίες της ανακύκλωσης αναμένουν επίσης αύξηση στον όγκο των προς ανακύκλωση αποβλήτων ως αποτέλεσμα της απαγόρευσης της ΕΕ να αποστέλλονται τα απόβλητα σε χωματερές, καθώς και του υψηλού κόστους των κλιβάνων. Το 2005, η Vinyl 2010 ανέθεσε την εκπόνηση μελέτης για την ανακύκλωση των αποβλήτων PVC στην Ευρώπη από την γαλλική εταιρεία AJI-Europe. Οι κυριότεροι στόχοι της μελέτης αυτής ήταν οι εξής: Να γίνει ποσοτική απογραφή του συνολικού όγκου αποβλήτων PVC που περισυλλέγεται και ανακυκλώνεται αυτή την στιγμή στις 15 χώρες της ΕΕ και στην Πολωνία. Να εντοπιστεί ο όγκος των αποβλήτων αυτών που προέρχεται από εφαρμογές-κλειδιά (πλαίσια παραθύρων, άλλα πλαίσια, σωλήνες, καλώδια, δάπεδα, υφάσματα με επίστρωση). Να εκτιμηθεί ο όγκος των μετα-βιομηχανικων αποβλήτων PVC που ανακυκλώνονται σήμερα. Οι μη πιεστικοί σωλήνες, τα πλαίσια και διάφορα άλλα προϊόντα με μείγμα πλαστικού (π.χ. σήματα κυκλοφορίας, πλαστικά διαζώματα, κώνοι) αντιπροσωπεύουν 70% των προϊόντων που δημιουργούνται από το προϊόν της ανακύκλωσης του PVC. Αναφορικά με τα μετα-βιομηχανικά απόβλητα PVC (π.χ. offcuts εργοστασίων, απόβλητα εγκαταστάσεων κ.λπ.) το 2004, οι μετατροπείς PVC στις 15 χώρες της ΕΕ παρήγαγαν απόβλητα που αντιπροσωπεύουν λιγότερο από 10% του συνόλου παραγωγής τους. 92% των μετα-βιομηχανικών αποβλήτων PVC ανακυκλώνεται είτε επιτόπου είτε εκτός των εργοστασίων. Σε γενικές γραμμές, οι ανακυκλωτές PVC πιστεύουν ότι η ανακύκλωση των αποβλήτων θα εξελιχθεί. Οι κυριότεροι λόγοι είναι η αύξηση των πηγών αποβλήτων PVC που είναι διαθέσιμες για περισυλλογή, καθώς και οι αυστηρότεροι κανονισμοί για τις χωματερές και το υψηλό κόστος των κλιβάνων. Αντιθέτως, ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από ανακυκλωτές εκτός Ευρώπης θεωρείται ως ένα ενδεχόμενο πρόβλημα που μετριάζει την μελλοντική ανάπτυξη της ανακύκλωσης του PVC στην Ευρώπη. Τα στοιχεία αυτά είναι επίσης σημαντικά για περαιτέρω εκτίμηση και αξιολόγηση των προβλέψεων και των στόχων της Vinyl 2010 από άποψης ανακύκλωσης αποβλήτων PVC. Η μελέτη, βασισμένη στα στοιχεία που παρείχαν 113 ανακυκλωτές αποβλήτων PVC στους 15 της ΕΕ, δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του Το 2004, ο συνολικός όγκος των αποβλήτων PVC που ανακυκλώθηκαν από εταιρείες που ερωτήθηκαν για τους σκοπούς της μελέτης στις 15 χώρες της ΕΕ ήταν 77 Kt. Πρόκειται για μείωση σε σχέση με πέντε χρόνια πριν, που οφείλεται κυρίως στην εξαφάνιση της αγοράς φιαλών νερού από PVC. Τα πλαίσια παραθύρων και άλλα, καθώς και οι σωλήνες αντιπροσωπεύουν το 36% του σημερινού όγκου. Το μεγαλύτερο τμήμα των συνολικών ανακυκλούμενων 66 Kt (86%) ανήκει σε μη ρυθμιζόμενους κλάδους (που περιλαμβάνουν το σύνολο του PVC εκτός από τις συσκευασίες, τα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά (WEEE) και τα οχήματα προς απόσυρση (ELV)). Ο όγκος αυτών των μη ρυθμιζόμενων αποβλήτων PVC που ανακυκλώθηκε έχει αυξηθεί σημαντικά, κυρίως ως αποτέλεσμα των προσπαθειών της Vinyl 2010.

18 p.19 VINYL 2010 ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2006 ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ PVC Μελέτη της Consultic για την Επαναχρησιμοποίηση και Εξαγωγή Αποβλήτων PVC στη Γερμανία Μία άλλη ενδελεχής μελέτη που εκπονήθηκε, κάλυπτε την Γερμανία την μεγαλύτερη αγορά PVC στην Ευρώπη. Το κυριότερο συμπέρασμα είναι ότι ο όγκος του PVC που περισυλλέγεται από πηγές αποβλήτων στην Γερμανία, και ίσως και στις 15 χώρες της ΕΕ, είναι κάπως μικρότερος από το αναμενόμενο σε προηγούμενες προβλέψεις. Αυτό οφείλεται κυρίως στη διαφορά μεταξύ της χαμηλότερης ανάπτυξης ορισμένων εφαρμογών της αγοράς (όπως των πλαισίων) και του μεγαλύτερου κύκλου ζωής των εφαρμογών. Σε κάποιες περιπτώσεις ευθύνεται και η μειωμένη διαθεσιμότητα αποβλήτων PVC, που είναι αποτέλεσμα της αυξανόμενης ζήτησης εφαρμογών ή αποβλήτων εκτός Ευρώπης. Το 2005 ανατέθηκε στην γερμανική εταιρεία Consultic να αξιολογήσει τον τρέχοντα όγκο εφαρμογών PVC από δεύτερο χέρι, καθώς και τις πηγές αποβλήτων PVC που εξάγονται από την Γερμανία για ανακύκλωση. Η Γερμανία θεωρήθηκε επαρκώς αντιπροσωπευτικό δείγμα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών για τους σκοπούς της μελέτης αυτής. Σύμφωνα με την σχετική μεθοδολογία, ακολουθήθηκαν τρία βήματα: Ανάλυση της προέλευσης και των ποσοτήτων όλων των περισυλλεγόμενων πηγών αποβλήτων. Στοιχεία συλλέχθηκαν από διάφορες πηγές όπως έρευνες, Umwelt BundesAmt (UBA), δημόσιους φορείς, ανακυκλωτές, ενώσεις κ.λπ. Καθορισμός του περιεχομένου του πλαστικού και της σύνθεσης των αποβλήτων πλαστικού σύμφωνα με το είδος των πηγών αποβλήτων με βάση έρευνες, δημόσιους φορείς, ανακυκλωτές, εργοστάσια διαχείρισης αποβλήτων, ενώσεις, ιδιωτικές εταιρείες αποβλήτων κ.λπ. Λεπτομερής ανάλυση της σύνθεσης των αποβλήτων και κατηγοριοποίησης ανά πολυμερές, βάσει δημόσιων αρχείων και μιας βάσης δεδομένων που ενημερώνεται τακτικά. Η μελέτη είχε εκτιμήσει ότι, το 2004, περίπου 354 Kt αποβλήτων PVC είχαν περισυλλεγεί, είτε ξεχωριστά είτε στα πλαίσια περισυλλογής διαφόρων πηγών αποβλήτων. 208 Kt ανακτήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων 44 Kt ανακύκλωσης στην Ευρώπη, και κάποιες άλλες ποσότητες εκτός των 15 χωρών της ΕΕ δείτε κατωτέρω. Από αυτά τα 44 Kt, τα 30 Kt ήταν από μη ρυθμιζόμενες εφαρμογές. Η μεγαλύτερη πηγή ανακυκλούμενων αποβλήτων είναι τα απόβλητα από μονώσεις καλωδίων. Τα απόβλητα που προέρχονται από καλώδια έχουν αξία λόγω της περιεκτικότητάς τους σε χαλκό. 40% των αποβλήτων από καλώδια εξάγεται για ανακύκλωση, κυρίως στην Άπω Ανατολή (Κίνα, Ινδία κ.λπ.). Άλλες σημαντικές πηγές είναι τα απόβλητα από συσκευασίες, που συνήθως δεν ανακυκλώνονται χωριστά αλλά σε συνδυασμό με άλλες πλαστικές ουσίες, καθώς και τα πλαίσια παραθύρων και άλλα σχετικά προϊόντα. Χάρη στο Rewindo (δείτε το σχέδιο της EPPA), 40% των αποβλήτων από πλαίσια παραθύρων από PVC και «σχετικά προϊόντα» (όπως πόρτες, ρολά και στόρια) που δημιουργούνται στη Γερμανία ανακυκλώθηκαν μηχανικά το Ορισμένοι παράγοντες, ωστόσο, μειώνουν την παροχή αυτού του είδους των πλαισίων στο τέλος του κύκλου ζωής στην αγορά αποβλήτων. Η απευθείας δεύτερη χρήση είναι ένας από αυτούς. Τα πλαίσια παραθύρων από PVC εξακολουθούν να είναι υψηλής ποιότητας μετά από 20 ή 30 χρόνια χρήσης από πρώτο χέρι, ενώ υπάρχει ζήτηση για χαμηλότερης ποιότητας κτίρια στη Γερμανία, καθώς και κάποια ζήτηση σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Οι μουσαμάδες φορτηγών αποτελούν την μοναδική άλλη σημαντική πηγή επαναχρησιμοποίησης. Αναφορικά με τους σωλήνες, 9% (1,5 Kt) του PVC μετά τη χρήση ανακυκλώθηκε μηχανικά. 6.3 Kt χρησιμοποιήθηκαν για εξασφάλιση ενέργειας. Οι εξαγωγές αποβλήτων που παρήχθησαν στη Γερμανία προς χώρες εκτός των 15 της ΕΕ εκτιμώνται στα 9,4 Kt. Ο κυριότερος όγκος ήταν 7 Kt PVC σε καλώδια που εξήχθησαν στην Ασία.

19 VINYL 2010 ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2006 p.20 Αναθεώρηση του μοντέλου της EuPC περί διαθέσιμων προς περισυλλογή αποβλήτων PVC στην Ευρώπη Το μοντέλο αποβλήτων PVC της EuPC βασίζεται σε ορισμένες σημαντικές παραμέτρους σχετικά με τα προϊόντα του PVC και την είσοδό τους στην αγορά αποβλήτων. Αυτό είναι καθοριστικής σημασίας για την παραγωγή ρεαλιστικών αριθμών ως σταθερή βάση για τις δεσμεύσεις της Vinyl Οι βασικές παράμετροι αφορούν στην παραγωγή προϊόντων PVC από την εισαγωγή τους στις διάφορες ευρωπαϊκές αγορές, τον μέσο κύκλο ζωής των προϊόντων ανά είδος εφαρμογής και διορθωτικούς παράγοντες ώστε να ληφθεί υπόψη ότι δεν είναι απαραιτήτως διαθέσιμα όλα τα απόβλητα που παράγονται και ότι δεν είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό να περισυλλεγούν όλα τα διαθέσιμα απόβλητα. Τα τελευταία πέντε χρόνια, η Vinyl 2010 έχει αποκομίσει εμπειρία και γνώση και έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι παρίσταται ανάγκη ενημέρωσης του μοντέλου αποβλήτων. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής ελήφθησαν υπόψη ενημερωμένα δεδομένα παραγωγής, διορθωμένα ποσοστά ανάπτυξης και χρόνος κύκλου ζωής για ορισμένες εφαρμογές. Η αναθεώρηση δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη πλήρως, ωστόσο τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν σημαντική μείωση των ποσοτήτων των αποβλήτων PVC που παράγονται, γεγονός που συνάδει με την άποψη των ειδικών του κλάδου. Η ολοκλήρωση του έργου αυτού αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του Διαθέσιμα απόβλητα PVC καταναλωτών Δυτικής Ευρώπης, μηρυθμιζόμενη ροή, σύγκριση 2005 με Προηγούμενος υπολογισμός Νέος υπολογισμός 1000 t Μείωση

20 p.21 VINYL 2010 ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2006 Διαθέσιμα / περισυλλέξιμα απόβλητα PVC καταναλωτών Δυτικής Ευρώπης, μη-ρυθμιζόμενη ροή, σύγκριση 2005 με Προηγούμενος υπολογισμός Νέος υπολογισμός 1000 t Μείωση

21 p.22 «Ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της Εθελοντικής Δέσμευσης της Vinyl 2010 είναι η προστασία του περιβάλλοντος.» Διαβάστε αναλυτικότερα στη σελ. 25

22 p.23 VINYL 2010 ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2006 ΟΡΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Επιτεύγματα και Αποτελέσματα για το ΤΡΙΜΗΝΟ Redop: ολοκλήρωη της έκθεσης της Φάσης 2 και επαναξιολόγηση των οικονομικών. Η Επιτροπή Διαχείρισης θα αποφασίσει για τις μελλοντικές κινήσεις Ω Επετεύχθη ESPA: δημοσίευση της στατιστικής του 2004 για τις ποσότητες των σταθεροποιητών PVC Ω Επετεύχθη Σχέδιο ανακύκλωσης μεικτού PVC Ηνωμένου Βασιλείου: το σχέδιο ενσωματώθηκε στο Recovinyl το 2005 Vinyloop Ferrara: εγκατάσταση εξοπλισμού επεξεργασίας δεύτερης γενιάς Ω Επετεύχθη ESWA: εκκίνηση περισυλλογής μεμβρανών οροφών από μη-μέλη Ω Επετεύχθη EPFLOOR: ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του πιλοτικού σχεδίου περισυλλογής στη Γαλλίας Ω Επετεύχθη Halosep-Watech: εκκίνηση διαδικασίας δοκιμών σε επίπεδο πιλοτικού εργαστασίου Ω Καθυστέρηση λόγω ζητημάτων που αφορούν στον ιδιοκτήτη RGS90 2 ΤΡΙΜΗΝΟ EPFLOOR: iεκκίνηση ανακύκλωσης δαπέδων από PVC στο εργοστάσιο ανακύκλωσης RGS-S90 στο Stigsnaes Ω Επετεύχθη Halosep-Watech: ολοκλήρωση δοκιμών (Φάση 2) Ω Αναβλήθηκε για το 2006 RGS-90/Stigsnaes: προετοιμασία εργοστασίου ανακύκλωσης μεγάλης κλίμακας και εκκίνηση υδρόλυσης και πυρόλυσης Ω Διεκόπη 3 ΤΡΙΜΗΝΟ DEHP και BBP: οριστικά βιομηχανικά στοιχεία ενσωματώθηκαν στις αξιολογήσεις επικινδυνότητας της ΕΕ Ω Επετεύχθη EPFLOOR: επέκταση των σχεδίων περισυλλογής σε Σουηδία και Αυστρία (κοντά στη Βιέννη) Ω Επετεύχθη εν μέρει EPPA και TEPPFA: εκκίνηση κοινού σχεδίου περισυλλογής στην Ισπανία Ω Αναβλήθηκε για το ΤΡΙΜΗΝΟ EPPA, TEPPFA και ESWA: 50% ανακύκλωση διαθέσιμων προς περισυλλογή αποβλήτων PVC από σωλήνες, παράθυρα, προσαρμοζόμενα τμήματα και μεμβράνες οροφής Ω Επετεύχθη EPFLOOR: πρώτη διαφημιστική εκστρατεία ανακύκλωσης στο RGS-90 Ω Εγκαταλείφθηκε διότι το εργοστάσιο στο Stigsnaes σταμάτησε να δέχεται απόβλητα PVC APPRICOD: συμπεράσματα και διασπορά αποκτηθείσας τεχνογνωσίας Ω Τα συμπεράσματα επετεύχθησαν, η διασπορά θα πραγματοποιηθεί έως τον Απριλίο του 2006 ESPA/EuPC: επίτευξη πρώτου στόχου μείωσης μολύβδου Ω Επετεύχθη EPCOAT: υπογραφή της δέσμευσης για την επίτευξη των στόχων του σχεδίου το 2007 Ω Επετεύχθη

23 VINYL 2010 ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2006 p.24 Στόχοι για το ΤΡΙΜΗΝΟ Redop: Η Επιτροπή Διαχείρισης θα αποφασίσει εάν θα συνεχιστεί το σχέδιο ESPA: δημοσίευση των στατιστικών του 2005 για τις ποσότητες των σταθεροποιητών PVC Vinyloop Ferrara: εκκίνηση κατασκευής του πιλοτικού εργοστασίου τεχνολογίας Texyloop TEPPFA: έλεγχος επαλήθευσης της δέσμευσης των Μελών της Εταιρείας να αντικατασταθεί ο σταθεροποιητής μολύβδου στους σωλήνες πόσιμου νερού το 2005, εκτός από την Ιβηρία και την Ελλάδα APPRICOD: εκκίνηση αναφορών για το σχέδιο και διασπορά των αποτελεσμάτων (τοπικά σεμινάρια) EPFLOOR: εκκίνηση περισυλλογής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εκκίνηση σχεδίου τακτικής περισυλλογής με επιλεγμένα εργοστάσια στη Γαλλία 3 ΤΡΙΜΗΝΟ APPRICOD: δημοσίευση οδηγού ορθής πρακτικής 4 ΤΡΙΜΗΝΟ Recovinyl: επέκταση των σημείων περισυλλογής σε πάρκα στο Βέλγιο. Συνεργασία με τις τοπικές αρχές στην Ολλανδία. Εφαρμογή του σχεδίου στη Γαλλία. Επικέντρωση σε εφαρμογές μεγάλου κύκλου ζωής στο Ηνωμένο Βασίλειο EPCOAT: στόχος τόνων στο σχέδιο περισυλλογής της IVK ROOFCOLLECT: διπλασιασμός της ανακύκλωσης διαθέσιμων προς περισυλλογή αποβλήτων από μεμβράνες οροφής 2 ΤΡΙΜΗΝΟ EPPA και TEPPFA: ενσωμάτωση του κοινού σχεδίου περισυλλογής στην Ισπανία στο σχέδιο Recovinyl APPRICOD: διασπορά αποτελεσμάτων (ευρωπαϊκό συνέδριο) EPFLOOR: αξιολόγηση δοκιμαστικής περισυλλογής στη Βιέννη της Αυστρίας Halosep-Watech: Ολοκλήρωση του σχεδίου

24 p.25 VINYL 2010 ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2006 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ Παραγωγή PVC Ρητίνης Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της Εθελοντικής Δέσμευσης της Vinyl Οι κατασκευαστές ρητίνης PVC έχουν υπογράψει δύο Βιομηχανικά Συμφωνητικά για την παραγωγή PVC, το ένα με τη μέθοδο εναιώρησης (Συμφωνητικό S-PVC) και το άλλο με τη μέθοδο γαλάκτωσης (Συμφωνητικό E-PVC). Στόχος και των δύο είναι η μείωση των επιδράσεων στο περιβάλλον και η βελτίωση της συμβατότητας με το περιβάλλον στο στάδιο της παραγωγής μέσω της συμμόρφωσης με τα έγγραφα αυτά. Η DNV επαλήθευσε την συμμόρφωση της βιομηχανίας του PVC με τα Συμφωνητικά Εναιώρησης και Γαλάκτωσης του PVC το 2002 και το 2004 αντίστοιχα (για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε δείτε την ιστοσελίδα Καλύτερες διαθέσιμες μέθοδοι Η ενσωματωμένη Οδηγία της ΕΕ περί Αποφυγής και Ελέγχου της Ρύπανσης (IPPC) με αρ. 96/61/EC θέτει ένα νομικό πλαίσιο που απαιτεί από τα Κράτη Μέλη να εκδίδουν άδειες λειτουργίας για ορισμένες εγκαταστάσεις που πραγματοποιούν βιομηχανικές δραστηριότητες. Η Οδηγία ισχύει για υπάρχουσες εγκαταστάσεις έως τον Οκτώβριο του Οι άδειες αυτές πρέπει να περιέχουν όρους βάσει των καλύτερων διαθέσιμων μεθόδων (BAT) για να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολό του. Έγγραφα αναφοράς γνωστά ως BREFs έχουν καταρτιστεί για κάθε κλάδο που καλύπτεται από την Οδηγία IPPC και είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο, στην ακόλουθη διεύθυνση: FActivities.htm. Η βιομηχανία πλαστικού γενικά συνεργάστηκε στενά με τους φορείς της ΕΕ ώστε να εξασφαλιστεί υψηλή ποιότητα για τα BREF των Πολυμερών, στα οποία το PVC κατέχει ένα σημαντικό κεφάλαιο. Το ECVM συμμετείχε ενεργά σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας που χρειάστηκε αρκετά χρόνια και τώρα οδεύει προς την ολοκλήρωσή της. Τον Οκτώβριο του 2005, τεχνικοί εμπειρογνώμονες του ECVM¹ συμμετείχαν σε συνάντηση με το Ευρωπαϊκό Τμήμα IPPC, όπου αντάλλαξαν πληροφορίες και συζήτησαν το BREF που αοφορούσε στην παραγωγή του PVC. Η οριστική έκδοση του BREF Πολυμερών αναμένεται να δημοσιευτεί το πρώτο εξάμηνο του Ερευνητική Αναθεώρηση Διαρρεουσών Εκπομπών Στα πλαίσια της αναθεώρησης των Συμφωνητικών του ECVM, μία Ομάδα Δράσης του Συμβουλίου ξεκίνησε να εργάζεται για την αναβάθμιση της μεθόδου που χρησιμοποιείτο για την μέτρηση των διαρρεουσών εκπομπών. Το έργο αυτό ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2004 και η σχετική μεθοδολογία βρίσκεται στη διαδικτυακή διεύθυνση Η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό του Επιπέδου Εκπομπής που αφορούσε στο BAT (καλύτερη διαθέσιμη μέθοδο) του εγγράφου BREF. Το BREF θα αναφέρεται επισήμος στην μέθοδο αυτή. 1 ECVM Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κατασκευαστών Βινυλίου (www.ecvm.org)

Έκθεση Προόδου 2008 της Vinyl 2010. Έκθεση δραστηριοτήτων έτους 2007. Vinyl 2010 Το Πρόγραμμα Αειφόρου Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας PVC

Έκθεση Προόδου 2008 της Vinyl 2010. Έκθεση δραστηριοτήτων έτους 2007. Vinyl 2010 Το Πρόγραμμα Αειφόρου Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας PVC Έκθεση Προόδου 2008 της Vinyl 2010 Έκθεση δραστηριοτήτων έτους 2007 Vinyl 2010 Το Πρόγραμμα Αειφόρου Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας PVC ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΌΔΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΈΤΟΥΣ 2013

ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΌΔΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΈΤΟΥΣ 2013 ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΌΔΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΈΤΟΥΣ 2013 Η παρούσα Έκθεση παρουσιάζει συνοπτικά την πρόοδο και τα επιτεύγματα της VinylPlus για το έτος 2013 σε κάθε μία από τις πέντε προκλήσεις της αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Προόδου 2015 ΥΠοβολή ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΣχΕτιΚά με τισ δράστήριοτήτεσ του 2014

Έκθεση Προόδου 2015 ΥΠοβολή ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΣχΕτιΚά με τισ δράστήριοτήτεσ του 2014 Έκθεση Προόδου 2015 Υποβολή ΕΚΘΕΣΕΩΣ σχετικά με τις δραστηριότητες του 2014 Η παρούσα Έκθεση παρουσιάζει συνοπτικά την πρόοδο και τα επιτεύγματα της VinylPlus για το έτος 2014 σε κάθε μία από τις πέντε

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Προόδου 2012. Έκθεση δραστηριοτήτων έτους 2011

Έκθεση Προόδου 2012. Έκθεση δραστηριοτήτων έτους 2011 Έκθεση Προόδου 2012 Έκθεση δραστηριοτήτων έτους 2011 Έ κθεση ΠροΌ δου 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Η VinylPlus είνα δομημένη γύρω από πέντε δεσμεύσεις που αποσκοπούν στα εξής: την επίτευξη υψηλότερων ποσοστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.10.2013 COM(2013) 710 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 περί κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 2012 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Η παρουσία μας Ο Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος του Ομίλου Lafarge, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός τσιμέντου στην Ελλάδα, με περισσότερα από 100 χρόνια παρουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 10.1.2007 COM(2007) 1 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ {SEC(2007)

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες

Κοινές Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Κοινές Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εγχειρίδιο Οδηγός για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2010 pro EE Οι Δημόσιες Προμήθειες ενισχύουν την Ενεργειακή Αποδοτικότητα Το pro EE στοχεύει στη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1 Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Γιατί είναι απαραίτητη μία θεματική στρατηγική σχετική με τα απόβλητα;... 5 2.1. Απόβλητα:

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου Energy for Mayors Tα κυριότερα σημεία του έργου ENERGY FOR MAYORS Ενδυνάμωση της ικανότητας των Συντονιστών και Υποστηρικτών του Συμφώνου των Δημάρχων για μεγιστοποίηση της υποστήριξής τους προς Ευρωπαϊκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ENIAIΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Μελετητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα

Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα Δεκέμβριος 2007 Πρόλογος Το προσχέδιο του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης πολιτικής προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης

2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης Σχετικά Απολογισμός ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2009 Αυτός είναι ο 7ος ετήσιος Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και Βιώσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ B ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νοέμβριος 2007 Σελ. 1 / 278

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ// ΝΝ ΣΣΗΗ ΑΑΝΝ ΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ && ΔΔΙ ΙΙΕΕΘΘΝΝ ΩΩΝΝ ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝ ΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ Ι Σε αυτό το τεύχος Ευρωπαϊκά Προγράμματα και

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τον Απολογισμό του 2010

Σχετικά με τον Απολογισμό του 2010 6 58 5 8 16 8 10 12 12 14 16 18 20 28 36 28 32 39 39 46 48 50 54 55 22 24 26 10 14 12 16 22 26 24 27 27 29 30 32 34 36 42 52 44 46 54 48 56 49 58 50 5 6 18 60 62 63 66 68 22 26 24 27 27 28 30 32 34 40

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 366 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρικήκοινωνικήευθύνη. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσήρθατε στην Έκθεση Αειφορίας 2009

Καλωσήρθατε στην Έκθεση Αειφορίας 2009 Κέντρο διανομής Θεσσαλονίκης Ανάβρα, λατομείο κερατόλιθου 00 01 02 04 06 07 08 10 12 15 16 18 20 22 24 26 27 28 30 31 32 34 36 37 38 46 48 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρουσία μας Καλωσήρθατε στην Έκθεση Αειφορίας 2009

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΕΒΕ τίμησε τον αείμνηστο ηγέτη Γλαύκο Κληρίδη για την πολύτιμη του προσφορά

Το ΚΕΒΕ τίμησε τον αείμνηστο ηγέτη Γλαύκο Κληρίδη για την πολύτιμη του προσφορά ISSN 1450-4456 MHNIAIA OIKONOMIKH EKΔOΣH TOY KEBE Tόμος 38 Aρ. φύλλου 304 Νοέμβριος 2013 Με βάση τις προτάσεις του ΚΕΒΕ στη Γενική Συνέλευση ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ H επανεκκίνηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜOΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝEΡΓΕΙΑ

ΜOΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝEΡΓΕΙΑ ΜOΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝEΡΓΕΙΑ Εκπαίδευση των αυριανών καταναλωτών ενέργειας Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΕΒΔΟΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ EL Το 2010 σε όλες τις εκδόσεις της ΕΚΤ απεικονίζεται λεπτομέρεια από το τραπεζογραμμάτιο των 500 ευρώ. ΕΝΙΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 06. 1. Προφίλ Εταιρίας 08. 2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 20. 3.

Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 06. 1. Προφίλ Εταιρίας 08. 2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 20. 3. Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 06 1. Προφίλ Εταιρίας 08 1.1. Σημαντικοί Σταθμοί στην Ιστορία της Εταιρίας 12 1.2. Συμμετοχές σε Δίκτυα 13 1.3. Κώδικας Αρχών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη 15 1.4. Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 1 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 3. 1.Προφίλ Εταιρίας 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 1 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 3. 1.Προφίλ Εταιρίας 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 1 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 3 1.Προφίλ Εταιρίας 5 1.1. Βασικά Στοιχεία Ομίλου 5 1.2. Η Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου - ΕΛΒΑΛ 8 1.3. Σύντομο Ιστορικό 9 1.4. Όραμα,

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο BUILD UP Skills Greece Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο D2.1 - Status Quo 1 st draft Chapters 3 6 of the report D2.2 - Skills Gap Analysis Chapters 7 & 8 of the report Φεβρουάριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 398 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε τη θεµατική στρατηγική για την πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων και για την ανακύκλωσή τους

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε τη θεµατική στρατηγική για την πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων και για την ανακύκλωσή τους MEMO/05/496 Βρυξέλλες, 21 εκεµβρίου 2005 Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε τη θεµατική στρατηγική για την πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων και για την ανακύκλωσή τους 1. Περί τίνος πρόκειται; Τα απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα