Κατάλογος σημαντικότερου εργαστηριακού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατάλογος σημαντικότερου εργαστηριακού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού"

Transcript

1 Εργαστήριο Δομής της Ύλης & Φυσικής Λέιζερ Συστήματα λέιζερ μεταβλητού μήκους κύματος και χρονικού παλμού καθώς και συνεχούς ακτινοβολίας Τi:Sapphire, Nd:Yag, CW Green, Excimer Laser,Λέιζερ μεταβλητού μ.κ. (Dye laser) Φασματογράφος μάζας χρόνου πτήσης, για ανάλυση στερεών, υγρών και αερίων δειγμάτων, μεγάλου Mοριακού Βάρους ΓΕΝΙΚΟ (http://www.science.tuc.gr/) Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής Εργαστήριο Αναλυτικής & Περιβαλλοντικής Χημείας Εργαστήριο Φυσικοχημείας και Χημικών Διεργασιών Οπτικοί φασματογράφοι διπλού φράγματος, μεγάλης διακριτικής ικανότητας Τόρνος CNC, υψηλής ακρίβειας 1500 mm με οθόνη Σερβοϋδραυλικός εξοπλισμός ελέγχου αντοχής σε αντοχή κόπωσης μεταλλικών υλικών Σερβοϋδραυλικός εξοπλισμός θραύσης δοκιμίων σκυροδέματος και κονιαμάτων Σερβοϋδραυλικός εξοπλισμός ελέγχου εφελκυστικής αντοχής μεταλλικών ράβδων σκυροδέματος Συσκευές υπερήχων για τον ποιοτικό έλεγχο μετάλλων Συσκευές υπερήχων για τον ποιοτικό έλεγχο σκυροδέματος Συσκευές μαγνητικών ρευμάτων για τον έλεγχο της ποιότητας κατασκευής συνήθων οικοδομικών έργων Συσκευές για τον έλεγχο της οξείδωσης ράβδων σκυροδέματος. Συσκευές οπτικής απεικόνισης της ποιότητας κατασκευών με αναλυτή video Συσκευή επιτόπου λήψης δοκιμίων με την μέθοδο των καρρότων Συσκευή Hopkinson για την δοκιμή μετάλλων σε καταπόνηση φορτίσεων υψηλών ταχυτήτων Ψηφιακός επιταχυνσιογράφος για την εκτίμηση των δυναμικών χαρακτηριστικών των κατασκευών Τόρνοι κατεργασίας, φραίζες, δράπανα και εν γένει μηχανουργικός εξοπλισμός Φθορισμόμετρο ακτίνων X Ενεργειακής Διασποράς (XRF, EDXRF) Φθορισμόμετρο ακτίνων X Ολικής Ανάκλασης (TXRF) Φασματοφωτόμετρο ατομικής απορρόφησης (AAS) Χρωματογράφος υγρών υψηλής απόδοσης και ιοντικός χρωματογράφος (HPLC, IC). Αεριοχρωματογράφος με φασματογράφο μάζας (GC-MS) Φασματοφωτόμετρο ορατού-υπεριώδους (UV-Vis) με δυνατότητα μέτρησης διάχυτης και κατοπτρικής ανακλαστικότητας (Diffuse and Specular Reflectance). Φασματόμετρο ακτίνων γ (ραδιενέργεια περιβάλλοντος κλπ) Μονάδα παραγωγής υγρού αζώτου Φασματοσκόπιο υπέρυθρου (FT-IR και DRIFTS) Χρωματογράφος αερίων (GC) Φασματογράφος μάζας (MS) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

2 Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας - Οικολογίας Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών & Επικινδύνων Αποβλήτων Φθοριόμετρο (για υπολογισμό chlorophyll a & pheophytin) Στοιχειακός Αναλυτής CHNS-O EA3000 (EuroVector) Χρωματογράφος-Φασματογράφος Μάζας GC/MS QP2010 (Shimadzu) Συσκευή Ανάλυσης SPME UV-VIS Φασματοφωτόμετρο UVmini 240 (Shimadzu) Φασματοφωτόμετρο για ανάλυση υγρών NOVA 60 & TR 420 (Merck) Ανιχνευτές Στάθμης Νερού και Πετρελαίου (Eijkelkamp) Φορητό σύστημα για το διαχωρισμό υδατικής και οργανικής φάσης (Bail-Down- Tests and In-Situ Respiration Tests) Συστήματα Αποκατάστασης Εδαφών (Bioventing, Air Sparging) Σύστημα Άντλησης Ελεύθερης Φάσης (Bioslurping) Βιομηχανικός Αναλυτής Αερίου τύπου PG-250 (Horiba) Βιομηχανικό Σύστημα Δειγματοληψίας Αερίου type DS-200 (Horiba) Σύστημα δειγματοληψίας αερίου BE-DGA 3 (Bernt) Φορητός Αναλυτής Αερίων PG250 (Horiba) Μονάδα Υπερδιήθησης DSS-20 και Νανοδιήθησης, LabStak M20 Module DSS A/S Nakskov. ΜΗΠΕΡ (http://www.enveng.tuc.gr) Εργαστήριο Φαινομένων Μεταφοράς και Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής Εργαστήριο Ατμοσφαιρικών Αιωρούμενων Σωματιδίων Μονάδα σταθερής και ρευστοστερεάς κλίνης, εργαστηριακή κατασκευή, TransPath. Πειραματική συσκευή αναδευόμενου κελίου υπερδιήθησης Model 8200, Amicon/Millipore. Συσκευή κροκίδωσης, Model SELECTA. Συσκευή επίδειξης λειτουργίας φυγοκεντρικής αντλίας FM20, ARMFIELD. UV- Φασματοφωτόμετρο, UV-mini 1240 SHIMADZU. Φορητός ανιχνευτής γ-ακτινοβολίας FH-40 GL (Thermo Scientific) Σύστημα Αέριου Χρωματογράφου / Φασματογράφου Μάζας (GC/MS). Αέριος Χρωματογράφος με ανιχνευτές ECD και FID Αναλυτής Ολικού Οργανικού Άνθρακα (TOC Analyzer) Σύστημα Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Πίεσης (HPLC) με Φθοριομετρικό ανιχνευτή Σύστημα Ιοντικής Χρωματογραφίας Σύστημα Ατομικής Απορρόφησης με Φούρνο Γραφίτη Σύστημα μέτρησης τοξικότητας Microtox Εργαστήριο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Συσκευή μέτρησης ζ-δυναμικού για τον χαρακτηρισμό κολλοειδών σωματιδίων. Φασματοφωτόμετρο UV-Vis με δυνατότητα σάρωσης Αναερόβιος Αντιδραστήρας Τύπου UASB Μονάδα Κροκίδωσης Μονάδα Οζόνωσης Μονάδα Αντίστροφης Οσμωσης Μονάδα ηλεκτρολυτικής οξείδωσης τοξικών υγρών αποβλήτων Περιστρεφόμενος Πυρολυτικός Αντιδραστήρας για την Καύση και Εξαερίωση Στερεών Αποβλήτων Μονάδα Τεχνητού Υγροβιοτόπου Αναερόβιος Αντιδραστήρας Τύπου UASB Βιοαντιδραστήρας μεμβρανών (ΜΒΡ) τύπου ZW-10 ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

3 UV-Vis Φασματοφωτόμετρο (UNICAM model Helios Delta). Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής & Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας Υγρός Χρωματογράφος (HPLC) με ανιχνευτές DAD and Φθορισμού (Shimadzu) Χρωματογράφος Φασματογράφος Μάζας GC/MS QP-5050 (Shimadzu) Αυτόματο Σύστημα Soxhlet (Gerhardt S306-AK). Σύστημα ανίχνευσης και ανάλυσης DNA (Eppendorf). Μικροσκόπιο Αντίθεσης Φάσης (DMLS Leica) and συσκευή Φωτομικρογραφίας Πιλοτικη Μοναδα Προσομοιωσης Υπογειας Ροης Και Μεταφορας Ρυπων ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΗΠΕΡ (http://www.enveng.tuc.gr) Εργαστήριο Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής Εργαστήριο Τεχνολογιών Επεξεργασίας Αερίων Εκπομπών Εργαστήριο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών και Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων Εργαστήριο Υδρογεωχημικής Μηχανικής και Αποκατάστασης Εδαφών Πιλοτική μονάδα τριών διαστάσεων, προσομοίωσης ροής υπογείων υδάτων Μοντέλο πορώδους μέσου για την προσομοίωση υπόγειας ροής και μεταφοράς ρύπων Καρστικό Μοντέλο για την προσομοίωση υπόγειας ροής και μεταφοράς ρύπων Μοντέλο πορώδους μέσου για την προσομοίωση του φαινομένου της υφαλμύρινσης σε παράκτιους υδροφορείς Τηλεμετρικοί μετεωρολογικοί και υδρομετρικοί σταθμοί Πειραματική συσκευή μελέτης κυψελίδας καυσίμου πρωτονιακής μεμβράνης (PEM Fuel Cell) Πειραματική συσκευή μελέτης καταλυτικών αερίων αντιδράσεων Πειραματική συσκευή ηλεκτροχημικού χαρακτηρισμού σταθερών ανοδικών ηλεκτροδίων (DSA) Γεννήτρια υπερήχων με ηχόδιο 80 khz, 150 W της εταιρείας Labplant Αντιδραστήρας υγρής οξείδωσης Γεννήτρια υπερήχων με ηχόδιο 24 khz, 300 W της εταιρείας Hielscher Γεννήτρια όζοντος και στήλη οζονισμού Ηλεκτρολυτικό κελί για ηλεκτροχημική διάσπαση ρύπων Αναλυτής COD της εταιρείας Hach Αναλυτές BOD των εταιρειών Hach και WTW Τοξικόμετρο με καταγραφή βιοφωταύγειας της εταιρείας Dr Lange Τηλεμετρικός Σταθμός συνεχούς λειτουργίας πεδίου - MultiTroll 9500 Φασματοφωτόμετρο Πεδίου Hach DR2010 and DR2800 Φασματοφωτόμετρο ατομικής απορρόφησης με φούρνο γραφίτη (Shimadzu, ΑΑ- 6800) Όργανο μέτρησης TOC (Shimadzu, TOC-5000A) και σύστημα παραγωγής νερού υψηλής καθαρότητας (Barnstead) Εργαστήριο Διαχείρισης Αέριων, Υγρών & Στερεών Αποβλήτων Αέριος χρωματογράφος με αναλυτές FID, ECD, NPD (Shimadzu GC-17Aaf ver. 3) Φασματοφωτόμετρο διπλής δέσμης, UV-Vis (Shimatzu, V-1601pc) Σύστημα ρύθμισης θερμοκρασίας (Chemicals Electronics) για προσδιορισμό COD και Ολικού Φωσφόρου Σύστημα προσδιορισμού BOD5 (Incubator WTW TS 606-G/4, Oxitop IS 6) Θάλαμος κάθετης νηματικής ροής (FASTER Biohazard BH 2006) Φασματοφωτόμετρα (3) (Orbeco-Hellige, Analyst 975 MP-02)

4 Υβριδικό σύστημα αιολικής/φβ- υδρογόνου Ψηφιακή θερμοκάμερα για ενεργειακή ανάλυση κτιρίων Φασματογράφος ευρέος φάσματος για την ανάλυση της ενεργειακής συμπεριφοράς υλικών Ηλεκτρικό όχημα για δοκιμές ΦΒ Αέριος χρωματογράφος για τον έλεγχο ποιότητας βιοκαυσίμων Εργαστήριο Ανανεώσιμών και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων Ηλιακός προσομοιωτής για φωτοβολταϊκά Αυτόνομο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με κυψέλη καυσίμου υδρογόνου (500mW) ΜΗΠΕΡ (http://www.enveng.tuc.gr) Εργαστήριο Υδατικής Χημείας Εργαστήριο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και Παράκτιας Μηχανικής Εκπαιδευτική συσκευή επίδειξης υβριδικού συστήματος ΦΒ-αιολικής ενέργειας Τηλεκατευθυνόμενο μοντέλο ηλεκτροηλιακού οχήματος κλίμακας 1/10 (ομάδα Hephaestus TUC Solar Car Team) Αυτόνομη συσκευή παραγωγής βιοντίζελ (Deadalus) 20 L Ανακλασίμετρο για μετρήσεις σακχάρων - βιοαιθανόλης Μονάδα παραγωγής βιοντίζελ bio-king Συσκευή προσομοίωσης ηλιακής ακτινοβολίας Ανιχνευτής Σύλληψης Ηλεκτρονίων (ECD) συζευγμένος με αέριο χρωματογράφο Μετρητής υπόγειας στάθμης Μετρητές στάθμης ροής εγκατεστημένοι σε ποτάμι Βροχόμετρα εγκατεστημένα Παροχόμετρο φορητό Διαφορικό GPS Απλό GPS Θεοδόλιχος Αποστασιόμετρο laser

5 Φασματόμετρο ακτίνων - Χ διασκορπιζόμενης ενέργειας (EDS) (XRF) ΜΗΧΟΠ (http://www.mred.tuc.gr) Εργαστήριο Ανόργανης Γεωχηµείας, Οργανικής Γεωχηµείας & Οργανικής Πετρογραφίας Εργαστήριο Γεωδαισίας & Πληροφορικής των Γεωεπιστηµών Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής Φασματόμετρο ατομικής απορρόφησης με φούρνο γραφίτη και γεννήτρια υδριδίων Φασματόμετρο ορατού-υπεριώδους Στοιχειακός αναλυτής (C,H,N) Θερμιδόμετρο Στοιχειακός αναλυτής C και S 3 μόνιμοι δορυφορικοί σταθμοί παροχής δεδομένων εντοπισμού GPS (TUC1-Χανιά, TUC2-Χανιά, GVD0- Γαύδος) Φορητή μονάδα μέτρησης αποστάσεων με laser προς δορυφόρους 2 μονάδες μέτρησης μετεωρολογικών παραμέτρων 1 μόνιμος δορυφορικός ραδιο-πομπός DORIS Δορυφορικοί δέκτες GPS μίας και δύο συχνοτήτων Ψηφιακοί χωροβάτες 24κάναλος ψηφιακός σεισμογράφος 12 δικάναλα καταγραφικά σεισμικών δεδομένων Σεισμική πηγή τύπου SeisGun Γεωραντάρ με πέντε κεραίες Ηλεκτρομαγνητικό όργανο CM 031 Όργανο VLF Μονάδα ηλεκτρικής τομογραφίας Μονάδα γεωηλεκτρικών βυθοσκοπήσεων και χαρτογραφήσεων Μαγνητόμετρα (πυρηνικό και διαφορικό) Βαρυτόμετρο Μονάδα φασματοσκοπίας ακτίνων-x φθορισμού Εργαστήριο Πετρολογίας και Οικονομικής Γεωλογίας Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM) με δυνατότητα μικροανάλυσης (EDS) Συσκευή επιχρύσωσης και επιγραφίτωσης Όργανα ελέγχου και ποιότητας αδρανών υλικών Εργαστήριο Ανάλυσης Ρευστών & Πυρήνων Υπογείων Ταµιευτήρων Θάλαμος τεχνητής γήρανσης Κλίβανος Πειραματική διάταξη μελέτης της θερμοδυναμικής συμπεριφοράς μιγμάτων πολυφασικών ρευστών υδρογονανθράκων σε υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες (PVT) Σύστημα πυρηνολήπτη υψηλών πιέσεων για μέτρηση διαπερατότητας πετρωμάτων υπό ελεγχόμενη πίεση και θερμοκρασία Σύστημα μέτρησης πορώδους πετρωμάτων Σύστημα μελέτης τριχοειδών πιέσεων Αέριοι χρωματογράφοι Υγρός χρωματογράφος HPLC με ανιχνευτές IR, UV-DAD και ELS Σύστημα πυρολυτικής χρωματογραφίας Φασματοφωτόμετρο υπερύθρου (FT-IR) Συσκευή πυρόλυσης για τον χαρακτηρισμό της οργανικής ύλης σε δείγματα πετρωμάτων και εδαφών Φασματογράφος Μάζας GC-MS

6 Πειραματική διάταξη μελέτης υδριτών Εξοπλισμός δοκιμών εδαφομηχανικής (τριαξονική φόρτιση, άμεση διάτμηση, διάτμηση σε στρέψη, στερεοποίηση κλπ) ΜΗΧΟΠ (http://www.mred.tuc.gr) Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωλογίας Εργαστήριο Μηχανικής Πετρωμάτων Συσκευή μέτρησης της διαπερατότητας γεωυλικών και προσδιορισμού αντοχής ασυνεχειών πετρώματος Συστήματα για την παρακολούθηση της κινητικότητας πρανών Όργανα πεδίου για την παρακολούθηση και αυτόματη καταγραφή της στάθμης του νερού Εργαστηριακό γεωτρύπανο (καροταρία) Εργαστηριακό δισκοπρίονο και τραπεζοκόπτης κοπής δοκιμίων πετρωμάτων και λειαντής δοκιμίων πετρωμάτων Ολοκληρωμένο σύστημα μονοαξονικής φόρτισης Κλιματικός θάλαμος Κλιματικός θάλαμος Συσκευή φόρτισης Triscan μέχρι 50kN Συσκευή τριαξονικής φόρτισης δοκιμίων μέγιστης πλευρικής πίεσης 14Mpa 2 συστήματα αυτομάτου περιθλασιμετρίας ακτίνων-χ Εργαστήριο Γενικής και Τεχνικής Ορυκτολογίας Εργαστήριο Εμπλουτισμού Εργαστήριο Εξευγενισµού & Τεχνολογίας Στερεών Καυσίµων Συσκευή διαφορικής θερμικής ανάλυσης (DTA) για θερμοκρασίες έως 1600oC Πολωτικό μικροσκόπιο για διερχόμενο και ανακλώμενο φως Ηλεκτρονική συσκευή προσδιορισμού κοκκομετρικής κατανομής (Sedimentograph) δειγμάτων ιζημάτων, εδαφών κ.α. Συσκευές θραύσης, λειοτρίβησης και προπαρασκευής δειγμάτων υλικών για ορυκτολογικές κά αναλύσεις Ηλεκτρονικό μικροσκληρόμετρο για μέτρηση σκληρότητας κατά VICKERS και κατά KNOOP Θερμαινόμενο μικροσκόπιο οριζοντίου άξονα (έως 1700oC) Μηχανές θραύσης και λειοτρίβησης Μηχανές ταξινόμησης Συσκευή μέτρησης φυσικών ιδιοτήτων Ηλεκτροστατικός διαχωριστής Ταινιοφόρος μαγνητικός διαχωριστής Μαγνητικός διαχωριστής Inducled Roll Υγρός μαγνητικός διαχωριστής υψηλής κλίσης πεδίου Δονούμενη τράπεζα Φυγοκεντρικός διαχωριστής Σπειροειδής συγκεντρωτής Τριβοηλεκτρικός διαχωριστής Υδροδιαχωριστής (Jig) Μηχανές επίπλευσης Συσκευές θραύσης και άλεσης των στερεών καυσίμων Συσκευή κοκκομετρικής ανάλυσης των στερεών καυσίμων Φυγοκεντρικός διαχωριστής υψηλών ταχυτήτων Σύστημα αντιδραστήρα στερεάς και ρευστοποιημένης κλίνης (θερμό μοντέλο) Φασματογράφος μάζας Αναλυτές αερίων IR Θερμοζυγός (TGA/DTG) Προ-πιλοτική μονάδα παραγωγής θερμότητας από βιομάζα

7 ΜΗΧΟΠ (http://www.mred.tuc.gr) Εργαστήριο Τεχνολογίας Κεραμικών και Υάλου Ερευνητική Μονάδα Οικονομική Γεωλογία - Κοιτασματολογία Βιομηχανικών Ορυκτών Ερευνητική Μονάδα Γεωλογία (Στρωματογραφία, Τεκτονική, Γεωλογία Περιβάλλοντος) Ερευνητική Μονάδα Τεχνική Γεωτρήσεων και Ρευστομηχανική Ποροσίμετρο υδραργύρου Συσκευές ανάμειξης και εξώθησης κεραμικών μαζών Διαστολόμετρο και ξηραντήρας δια ξεκασμού Αυτόκλειστο Inconel 2 ομοαξονικά κυλινδρικά περιστροφικά ιξωδόμετρα Aνθρακοπετρογραφικό μικροσκόπιο Σύστημα ροής με οριζόντιο δακτύλιο με δυνατότητα κλίσης από την οριζόντια μέχρι την κατακόρυφη θέση Παροχόμετρο (Rhoenik) Αισθητήρας μέτρησης διαφορικής πίεσης 2 φιλτρόπρεσσες χαμηλής και υψηλής πίεσης LPLT & HPHT API Ομοαξονικό κυλινδρικό περιστροφικό ιξωδόμετρο

8 Rapid Tooling MK II (Σχεδιασμού με Η/Υ (CAD) Εξοπλισμός για εικονική πραγματικότητα που αποτελείται από: Head mounted display, tracking system, data glove,λογισμικό Division Mock up Σύστημα μετρήσεων PIV ΜΠΔ (http://www.dpem.tuc.gr) 1 επιτραπέζια φρέζα CNC ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1 επιτραπέζιος τόρνος CNC Βιομηχανικής Παραγωγής με τη Βοήθεια Η/Υ (CAM) 1 βιομηχανική φρέζα CNC 1 κέντρο κατεργασιών CNC Διατμηματικό Εργαστήριο Εργαλειομηχανών CNC ΦΡΕΖΑ HAAS

9 HMMY (http://www.ece.tuc.gr/) Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Γεννήτρια μικροκυματικών σημάτων Αναλυτής φάσματος μικροκυματικών σημάτων Αναλυτής δικτύου Αναλυτής ημιαγικών παραμέτρων Σταθμός δοκιμής Electron Μultiplying CCD Κάμερα υπερφασματικής απεικόνισης USB φορητό φασματόμετρο Κάμερα CCD Laser HeNe Φωτόμετρο HMMY σε συνεργασία με μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων Υπολογιστής Πλέγματος (Grid Computer): αποτελείται από μια σύνθετη υποδομή υλικού και λογισμικού, κατανεμημένα σε δύο ικριώματα τα οποία φιλοξενούνται στο DataCenter του Πολυτεχνείου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Περιεχόμενα. Oδηγός Εργαστηρίων Πολυτεχνείου Κρήτης

Περιεχόμενα. Oδηγός Εργαστηρίων Πολυτεχνείου Κρήτης Περιεχόμενα Oδηγός Εργαστηρίων Πολυτεχνείου Κρήτης ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Χανιά, 73100 Τηλ: 28210 37680, 37630 Fax: 2821037856 email: info@liaison.tuc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 2012/S 166-275603. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

GR-Αθήνα: Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 2012/S 166-275603. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/46 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:275603-2012:text:el:html GR-Αθήνα: Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 2012/S 166-275603

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 2. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 3. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

288 Επιστήμης των Υλικών Πάτρας

288 Επιστήμης των Υλικών Πάτρας 288 Επιστήμης των Υλικών Πάτρας Το Τµήµα Επιστήµης των Υλικών ιδρύθηκε το 1999 µε το προεδρικό διάταγµα υπ' αριθ. 206 που δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης Αρ. Φύλλου 179, στις 9 Σεπτεµβρίου 1999.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ Π2, Π4 & Π5

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ Π2, Π4 & Π5 ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ Π2, Π4 & Π5 Π2 Π4 Π5 ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΣΗ - ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

475 Μηχανολογίας ΤΕΙ Σερρών

475 Μηχανολογίας ΤΕΙ Σερρών 475 Μηχανολογίας ΤΕΙ Σερρών Το 1979 ιδρύθηκε το ΚΑΤΕΕ Σερρών που περιλάμβανε και την Ανωτέρα Σχολή Τεχνολόγων Μηχανικών, στην οποία ανήκε το Τμήμα Μηχανολόγων. Την πρώτη αυτή χρονιά το Τμήμα λειτούργησε

Διαβάστε περισσότερα

532 Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Κρήτης (Χανιά)

532 Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Κρήτης (Χανιά) 532 Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Κρήτης (Χανιά) Η έναρξη του Ακαδημαϊκού Έτους 1999 2000 σηματοδότησε τη λειτουργία του νέου Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στο Παράρτημα Χανίων του ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

8 α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

8 α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 8 α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ Oµάδα Έρευνας του ΕΛΙΑΜΕΠ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 1 1.1 Εθνικό Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία. Σκοπός του Τμήματος Χημείας είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στη Χημεία και η κατάρτιση πτυχιούχων υψηλού επιπέδου.

Χημεία. Σκοπός του Τμήματος Χημείας είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στη Χημεία και η κατάρτιση πτυχιούχων υψηλού επιπέδου. Χημεία Σκοπός του Τμήματος Χημείας είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στη Χημεία και η κατάρτιση πτυχιούχων υψηλού επιπέδου. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο Τμήμα προσφέρει τη

Διαβάστε περισσότερα

6 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

6 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Περιεχ μενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή...21 1.1 Μετρήσεις, αισθητήρες και συστήματα μέτρησης... 21 1.2 Μετρολογία... 22 1.3 Το διεθνές σύστημα μονάδων SI... 23 1.4 Η οργάνωση αυτού του βιβλίου... 27 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΡΟΕΔΡΟΣ Συμεών Χριστοδούλου ΚΑΘΗΓΗΤEΣ Σταυρούλα Πανταζοπούλου Πάνος Παπαναστασίου Μιχάλης Πέτρου ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Συμεών Χριστοδούλου ΕΠIΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 2. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 3. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙΘ) ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 011 Επιμέλεια κειμένου: Αντωνίου Κλειώ, Θωμάρεϊς Απόστολος,

Διαβάστε περισσότερα

211 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης

211 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης 211 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης Σκοπός Τα Τμήματα στόχο έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα ασχοληθούν με τη μελέτη, την παραγωγή, την εγκατάσταση και την επίβλεψη μηχανολογικού εξοπλισμού σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. Τµήµα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής

ΠΟΛΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. Τµήµα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής ΠΟΛΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τµήµα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο ΠPOEΔPOΣ Iωάννης Γιαπιντζάκης ΑΝΤIΠPOEΔPOΣ Χαράλαμπος Δουμανίδης KAΘHΓHTEΣ Ανδρέας Αλεξάνδρου Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας Πόσιμου Νερού της ΔΕΥΑ Βοΐου

Έλεγχος Ποιότητας Πόσιμου Νερού της ΔΕΥΑ Βοΐου Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Πολυτεχνική Σχολή Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών Έλεγχος Ποιότητας Πόσιμου Νερού της ΔΕΥΑ Βοΐου Επιστημονικός Υπεύθυνος Γεώργιος ΣΚΟΔΡΑΣ, Δρ Χημικός Μηχανικός, Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ªË ÓÈÎÔ ªË ÓÔÏÔÁ Î È Ù ÛΠÛÙÈÎ

ªË ÓÈÎÔ ªË ÓÔÏÔÁ Î È Ù ÛΠÛÙÈÎ ªË ÓÈÎÔ ªË ÓÔÏÔÁ Î È Ù ÛΠÛÙÈÎ POE PO Ιωάννης Γιαπιντζάκης I POE PO Ανδρέας Αλεξάνδρου KA H HTE Ανδρέας Αλεξάνδρου Χαράλαμπος Δουμανίδης ƒø KA H HT Μιχάλης Α. Αβερκίου Ιωάννης Γιαπιντζάκης Σταύρος Κάσινος

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Θετικών και Εφαρµοσµένων Επιστηµών ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Σχολή Θετικών και Εφαρµοσµένων Επιστηµών ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Σχολή Θετικών και Εφαρµοσµένων Επιστηµών ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ª ƒ ø π ΠPOEΔPOΣ Αθανάσιος Νικολαΐδης ANTIΠPOEΔPOΣ Ιωάννης Πασχαλίδης KAΘHΓHTΕΣ Άγγελος Μ. Ευσταθίου Χάρης Ρ. Θεοχάρης Κώστας Σ. Πατρίκιος ANAΠΛHPΩTEΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. Oι επαγγελματικές υποχρεώσεις της ειδικότητας αυτής

Διαβάστε περισσότερα

Οι δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στους τομείς της Ενέργειας & του Περιβάλλοντος

Οι δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στους τομείς της Ενέργειας & του Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΜΠΑΚΟΛΑ & ΣΙΑΛΒΕΡΑ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.: 24610 56600 FAX : 24610 56601 Web: www.enman.uowm.gr Οι δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

259 Φυσικής Ιωαννίνων

259 Φυσικής Ιωαννίνων 259 Φυσικής Ιωαννίνων Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1970. Το προσωπικό του τμήματος αποτελείται από 53 μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (14 καθηγητές, 12 αναπληρωτές καθηγητές,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εργαστηρίων του Τμήματος Μηχανολογίας

Παρουσίαση Εργαστηρίων του Τμήματος Μηχανολογίας Παρουσίαση Εργαστηρίων του Τμήματος Μηχανολογίας Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος (www.sealab.gr) Το Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος (ΗΜΕ &

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής Σ.Τ.ΕΦ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής Σ.Τ.ΕΦ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής Σ.Τ.ΕΦ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΘΕΜΑ: Φασματοσκοπία Raman και εφαρμογές Κούσουλας Νικόλαος Τζούτζης Έλτον-Αντώνιος Διδάσκοντας: Δρ. Γκανέτσος

Διαβάστε περισσότερα

ÃËÌÂ. Ã ª π π ªπ À ƒ À POE PO ANTI POE PO KA H HT. ANA HPøTE KA H HTE. π π π ª Ã ª π E IKOYPOI KA H HTE. Iωάννης Πασχαλίδης. Επαμεινώνδας Λεοντίδης

ÃËÌÂ. Ã ª π π ªπ À ƒ À POE PO ANTI POE PO KA H HT. ANA HPøTE KA H HTE. π π π ª Ã ª π E IKOYPOI KA H HTE. Iωάννης Πασχαλίδης. Επαμεινώνδας Λεοντίδης ÃËÌÂ POE PO Iωάννης Πασχαλίδης ANTI POE PO Επαμεινώνδας Λεοντίδης KA H HT Άγγελος Μ. Ευσταθίου Χάρης Ρ. Θεοχάρης Επαμεινώνδας Λεοντίδης Κώστας Σ. Πατρίκιος ANA HPøTE KA H HTE Αναστάσιος Δ. Κεραμιδάς Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

285 Γεωλογίας Θεσσαλονίκης

285 Γεωλογίας Θεσσαλονίκης 285 Γεωλογίας Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1973-74, όταν το Φυσιογνωστικό Τμήμα, που λειτουργούσε ήδη από το 1943-44, διασπάσθηκε σε δύο νέα Τμήματα,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Πρόλογος Αγαπητή Αναγνώστρια / Αγαπητέ Αναγνώστη, H Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΜΗΠΕΡ) του Πολυτεχνείου Κρήτης άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με το Ν. 1404/83 και την Υ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών -ΕΠΕΡ- Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «ηµόκριτος»

Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών -ΕΠΕΡ- Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «ηµόκριτος» Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών -ΕΠΕΡ- Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «ηµόκριτος» Προϊστάµενος: ρ.. Αθανάσιος Στούµπος, Ερευνητής A Ερευνητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α/Α ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ Οι ιδιότητες του φυσικού αερίου και οι εφαρµογές του στον

Διαβάστε περισσότερα