«ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN» ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN» ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN» ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΝΩΛΑ-ΓΚΟΥΝΤΡΑ Προϊσταµένη της Ε.Υ. ιαχείρισης Ε.Π. Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN II ΥΠΕΧΩ Ε ΑΘΗΝΑ

2 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στη σηµερινή Ευρώπη πολλά ουσιαστικά προβλήµατα κοινωνικά, οικονοµικά, περιβαλλοντικά- εµφανίζονται κυρίως στα αστικά κέντρα. Το 80% περίπου των Ευρωπαίων ζουν σε πόλεις. Αυτό καθιστά την Ευρωπαϊκή Ένωση την πλέον αστικοποιηµένη περιοχή του κόσµου. είναι συνεπώς φανερό οτι οι περισσότερες από τις κοινοτικές πολιτικές επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα τις πόλεις Η Ε.Επιτροπή αναγνωρίζοντας οτι απαιτεlται να δοθεί, σε κοινοτικό επlπεδο, µεγαλύτερη προσοχή στα προβλήµατα των πόλεων,προχώρησε στην ανάληψη πρωτοβουλίας που αφορά την οικονοµική και κοινωνική αναζωογόνηση πόλεων και οικισµών σε κρίση,ώστε να προωθηθεί η αειφόρος αστική ανάπτυξη, την Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN Στην Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN εντάσσονται παρεµβάσεις σε αστικά κέντρα, όπου κυριαρχούν η αποβιοµηχάνιση, η ανεργία, η υποβάθµιση της ποιότητας ζωής, η υποβάθµιση του περιβάλλοντος. Η Κ.Π. URBAN αποβλέπει στην «επιχειρησιακή πόλη», στη «κοινωνική πόλη της απασχόλησης / πρόνοιας / υγείας / ασφάλειας», στην «πολιτισµική πόλη», στη συµµετοχική και πληροφορηµένη πόλη», στην «τοπικά ολοκληρωµένη διεθνή πόλη». Βασικοί στόχοι της είναι: η συµβολή στην αναζήτηση ολοκληρωµένων και βιώσιµων παρεµβάσεων, οι οποίες θα αντιµετωπίσουν το ιδιαίτερα οξύ κοινωνικό πρόβληµα της κρίσης των πολυάριθµων αστικών κέντρων, µε ενέργειες κοινωνικής και οικονοµικής εξυγίανσης, ανανέωσης των υποδοµών και των εξοπλισµών και βελτίωσης του περιβάλλοντος. η προώθηση της διαµόρφωσης και εφαρµογής ιδιαίτερα καινοτόµων στρατηγικών για την αειφόρο οικονοµική και κοινωνική αναζωογόνηση µικρού και µεσαίου µεγέθους κωµοπόλεων και πόλεων ή µειονεκτικών αστικών περιοχών σε µεγαλύτερες πόλεις, η ανάπτυξη της γνώσης και η ανταλλαγή εµπειριών και ορθών πρακτικών στον αστικό χώρο,σε σχέση µε οικονοµικά,κοινωνικά,περιβαλλοντικά και διοικητικά θέµατα,για την αειφόρο αστική αναζωογόνηση και ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επιδίωξη των στόχων αυτών βοηθά στην µετάβαση από την επικρατούσα τάση στην καινοτοµία, ενώ τα προγράµµατα στις συγκεκριµένες αστικές περιοχές αποτελούν ενέργειες προβολής και πρωτοπόρες δράσεις. Κάθε πρόγραµµα επικεντρώνεται σε µία αστική περιοχή που επιδεικνύει υψηλό βαθµό οµοιογένειας ως πρός τα λειτουργικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά της και το είδος των προβληµάτων και πρέπει να έχει τη µορφή καινοτοµικού ολοκληρωµένου αναπτυξιακού προγράµµατος µε πολυτοµεακό χαρακτήρα.

3 3 URBAN ΕΛΛΑΣ Τα αστικά κέντρα της Ελλάδας χαρακτηρίζονται από µια σειρά δυναµικών στοιχείων και προβληµάτων που παραπέµπουν, ταυτόχρονα, τόσο σε ευκαιρίες, όσο και σε περιορισµούς της ανάπτυξής τους. Ορισµένες από τις εξελίξεις στην αναπτυξιακή διαδικασία διαµορφώνουν, σε συγκεκριµένες περιοχές των αστικών κέντρων, ιδιαίτερα κρίσιµα προβλήµατα. Tα προβλήµατα αυτά δηµιουργούνται ανεξάρτητα από το µέγεθος των συγκεκριµένων αστικών κέντρων. Μάλιστα, ορισµένες φορές η έκταση των προβληµάτων είναι αντιστρόφως ανάλογη µε το µέγεθος των αστικών κέντρων ή περιοχών τους. Η ανεργία, το απαξιωµένο κτιριακό απόθεµα, η κυκλοφορία, η εγκληµατικότητα, ο ρατσισµός, τα ναρκωτικά και η µόλυνση είναι µερικά µόνο από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα αστικά κέντρα. Μέχρι σήµερα τα προβλήµατα των πόλεων αντιµετωπίστηκαν µεµονωµένα, ίσως µε κάποια προγράµµατα βελτίωσης των κατοικιών και του περιβάλλοντος ή κάποια προγράµµατα κατάρτισης των µακροχρόνια ανέργων. Αυτή είναι η διαφορά της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN. Είναι µία ολοκληρωµένη προσέγγιση, που λαµβάνει υπόψη της όλες τις διαστάσεις της αστικής ζωής. Έχει τη µορφή καινοτοµικού ολοκληρωµένου αναπτυξιακού προγράµµατος µε πολυτοµεακό χαρακτήρα και εφαρµόζει ένα πακέτο δράσεων, που συνδυάζει την αναµόρφωση των απαρχαιωµένων υποδοµών, µε οικονοµικές και παραγωγικές δράσεις. Αυτά συµπληρώνονται από µέτρα που µάχονται τον κοινωνικό αποκλεισµό, που ενυπάρχει στις υποβαθµισµένες περιοχές και µέτρα που αναβαθµίζουν την ποιότητα του περιβάλλοντος. Α. URBAN I Για την προγραµµατική περίοδο , σε σύνολο 118 προγραµµάτων σε επίπεδο Ε.Ε. στην Ελλάδα χρηµατοδοτήθηκαν 6 υποπρογράµµατα, που περιλάµβαναν 11 ήµους.αναλυτικά η χρηµατοδότηση φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΝΑ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩ Υποπρογράµµατα Συνολικό κόστος Σύνολο ηµ. απ. Κοινοτική Συµµετοχή Εθνική Συµµετοχή Ιδιωτική Συµµετοχή Κερατσίνι- ραπετσώνα Περιστέρι Νέα Ιωνία - Βόλος Πάτρα υτ. Θεσσαλονίκη Ερµούπολη Κεντρική Τεχνική Βοήθεια

4 4 ΣΥΝΟΛΟ Περίπου 21 δις. ραχµές µε ιδιωτική συµµετοχή περίπου 1 δις.δρχ. Κάθε υποπρόγραµµα επικεντρώνεται εντός µιάς συνεκτικής γεωγραφικής περιοχής που επιδεικνύει υψηλό βαθµό οµοιογένειας ως προς τα λειτουργικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά της και το είδος των προβληµάτων. Σχεδιάστηκε µε βάσει τα ιδιαίτερα προβλήµατα της τοπικής κοινωνίας, και περιλαµβάνει µία σειρά δράσεων που έχουν συνέργεια. Οι προτάσεις καταρτίστηκαν από τις τοπικές αρχές, που είναι αρµόδιες στις επιλέξιµες περιοχές και εφόσον υπήρξε ανάγκη, στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης, σε συνεργασία µε τις περιφερειακές και εθνικές αρχές, ανάλογα µε την υπάρχουσα θεσµική δοµή. Τα χαρακτηριστικά των περιοχών παρέµβασης είναι: Αποβιοµηχάνιση και κρίση του παραγωγικού ιστού. Χαµηλή ποιότητα υπηρεσιών και ανεπάρκεια υποδοµής. Υψηλή ανεργία. Κοινωνική περιθωριοποίηση οµάδων πληθυσµού,κυρίως νέων ατόµων. Αύξηση της εγκληµατικότητας. Ανεπάρκεια αστικών υποδοµών. Υποβάθµιση περιβάλλοντος. Στα πλαίσια του προγράµµατος υλοποιήθηκαν έργα και δράσεις που συνοψίζονται στους παρακάτω άξονες: Πολεοδοµικές παρεµβάσεις αναβάθµισης και ανάδειξης του αστικού περιβάλλοντος ηµιουργία νέων και στήριξη υφιστάµενων οικονοµικών δραστηριοτήτων µε την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. Στήριξη της απασχόλησης - Κατάρτιση. ηµιουργία δοµών κοινωνικής στήριξης Ειδικότερα: Υποπρόγραµµα Κερατσινίου - ραπετσώνας Έκταση περιοχής παρέµβασης 109 Ηα Πληθυσµός κάτοικοι στα πλαίσια του υποπρογράµµατος στο παλαιό βιοµηχανικό κτίριο της ΝΑΦΘΑ δηµιουργήθηκε κέντρο πολιτισµού και αναψυχής (βιβλιοθήκη,εκθεσιακός χώρος,αίθουσα εκδηλώσεων, κλπ). στον ίδιο χώρο δηµιουργήθηκε Κέντρο στήριξης Μ.Μ.Ε. έγιναν ενοποιήσεις και αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων, πεζοδροµήσεις και δενδροφυτεύσεις και ηλεκτροφωτισµός βασικών οδικών αρτηριών. δηµιουργήθηκε τοπική συγκοινωνία έπου ενώνει του δύο ήµους µε 5 Mini-bus ένας βρεφονηπιακός σταθµός έγιναν 40 προγράµµατα κατάρτισης για επαγγελµατική προσαρµογή ανέργων και ενισχύθηκαν 29 Μ.Μ.Ε. µέσω ενδιάµεσου φορέα.

5 5 Υποπρόγραµµα Περιστερίου Έκταση περιοχής παρέµβασης 200 Ηα Πληθυσµός κάτοικοι στα πλαίσια του υποπρογράµµατος δηµιουργήθηκε το Κέντρο Υποστήριξης Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων (ΚΥΒΕ) κατασκευάστηκαν τα κτίρια τριών συµβουλευτικών σταθµών 1. εργαζόµενης γυναίκας 2. δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών ηλικίας 6-12 ετών 3. Νέων-πρόληψης ιατροκοινωνικών προβληµάτων νεολαίας δηµιουργήθηκε τοπική συγκοινωνία µε 5 Mini-bus έγινε αποκατάσταση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων δράσεις κατάτρισης για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού Υποπρόγραµµα Βόλου-Ν.Ιωνίας Έκταση περιοχής παρέµβασης 180 Ηα Πληθυσµός κάτοικοι στα πλαίσια του υποπρογράµµατος το πρώην Κεραµοποιείο Τσαλαπάτα, σε έκταση 22,6 στρ. επισκευάστηκαν 7600 τµ.και µετετράπει σε Πολιτιστικό-Πολυλειτουργικό κέντρο,µε χρήσεις όπως: Χειροτεχνικά εργαστήρια, Βιοµηχανικό Μουσείο, Αίθουσες Εκθέσεων, Εµπορικά εκθετήρια, Χώροι Πολιτιστικών δραστηριοτήτων και Αναψυχής, το πρώην Κλωστοϋφαντουργείο του Αδαµόπουλου, µετετράπει σε Κέντρο Νεολαίας και Άθλησης, το πρώην Εργοστάσιο Στρυχνόκαρπου του Υπ. Γεωργίας, µετετράπη σε Κέντρο ηµιουργικής Απασχόλησης Α.Μ.Ε.Α., το πρώην Απεντοµωτήριο µετετράπη σε Κέντρο Ενεργειακών Εφαρµογών Πεζοδροµήθηκε η οδός Ρήγα Φεραίου, το πρώην Μεταξουργείο στη Ν.Ιωνία, µετετράπει σε Πολιτιστικό κέντρο, η περιοχή των Προσφυγικών Ν.Ιωνίας «Παληά»,αναβαθµίστηκε µε την δηµιουργία Κέντρων Στήριξης Αδύνατων Οµάδων και Προσφύγων και την ενοποίηση ελεύθερων χώρων και την διαµόρφωση πλατειών έγιναν προγράµµατα κατάρτισης ανέργων, νέων και γυναικών έγιναν προγράµµατα ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας και υποστήριξης της απασχόλησης Υποπρόγραµµα υτικής Πάτρας Έκταση περιοχής παρέµβασης 720 Ηα Πληθυσµός κάτοικοι στα πλαίσια του υποπρογράµµατος

6 6 κατασκευάστηκε πολύκεντρο όπου εγκαταστάθηκε το Κέντρο υποστήριξης της απασχόλησης, το Κέντρο επαγγελµατικής κατάρτισης, το κέντρο φύλαξης παιδιών και το Α ΕΠ-ΝΕΤ κατασκευάστηκε πολύκεντρο όπου εγκαταστάθηκε το Κέντρο δηµιουργικής απασχόλησης Α.Μ.Ε.Α. το συγκρότηµα των ηµοτικών Σφαγείων µετετράπει σε Πολυλειτουργικό Κέντρο µε χώρους εκθετηρίων τοπικών προϊόντων και χώρους για χρήση Πολιτιστικών δραστηριοτήτων και Αναψυχής. έγιναν έργα ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων, διαµορφώσεις πλατειών,έργα πρασίνου,έργα διάνοιξης οδών και πεζοδροµήσεις. έγιναν δράσεις κατάρτισης ανέργων, νέων και γυναικών Υποπρόγραµµα υτικής Θεσσαλονίκης Περιλαµβάνει 4 ήµους.ευόσµου, Μενεµένης, Πολίχνης και Σταυρούπολης. Έκταση περιοχής παρέµβασης 1447 Ηα. στα πλαίσια του υποπρογράµµατος: έγιναν έργα ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων, διαµορφώσεις πλατειών,έργα πρασίνου,έργα διάνοιξης οδών και πεζοδροµήσεις και στους 4 ήµους έγινε ανάπλαση-αποκατάσταση της κοίτης του ρέµατος του ενροποτάµου έγινε ανάπλαση του χώρου πρώην Στρατοπέδου Παπακυριαζή και δηµιουργήθηκαν αθλητικοί χώροι και χώροι αναψυχής αποθήκη των Μύλων Αγ. Γεωργίου µετετράπη σε Κέντρο Ανάπτυξης και Πολιτισµού δηµιουργήθηκε η υποδοµή για τον έλεγχο σταθερών πηγών καύσης επισκευάστηκε κτίριο του ήµου Πολίχνης και εγκαταστάθηκαν δοµές κοινωνικής στήριξης δηµιουργήθηκαν δοµές κοινωνικής στήριξης για τις λιγότερο ευνοηµένες κοινωνικά οµάδες σε όλους τους ήµους στην Θεραπευτική Κοινότητα «ΙΘΑΚΗ» δηµιουργήθηκαν εργαστήρια δηµιουργικής απασχόλησης και ειδική µονάδα για εξαρτηµένες µητέρες λειτούργησε ανοικτή τηλεφωνική γραµµή S.O.S. δηµιουργήθηκε κέντρο στήριξης και πληροφόρησης επαγγελµατιών και ανέργων έγιναν δράσεις κατάρτισης ανέργων, νέων και γυναικών υλοποιήθηκε δράση για την Υγεία και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας κατασκευάστηκε Σταθµός εµπορευµατικών µεταφορών Υποπρόγραµµα Ερµούπολης Σύρου Έκταση περιοχής παρέµβασης 300 Ηα Πληθυσµός κάτοικοι στα πλαίσια του υποπρογράµµατος: έγινε συντήρηση,ανάδειξη και επανάχρηση διατηρητέων πολιτιστικών και βιοµηχανικών κτιρίων

7 7 στο ηµαρχείο (µέγαρο Τσίλλερ),έγινε αποκατάσταση των αιθρίων και κοσµηµατογράφιση της εισόδου και των κοινοχρήστων χώρων, στο Θέατρο Απόλλων έγινε η κατασκευή και ο εξοπλισµός της Σκηνής,καθώς και η αντικατάσταση των καθισµάτων, στο Πνευµατικό Κέντρο έγινε συντήρηση του εσωτερικού του κτιρίου και διαµορφώθηκαν δύο αίθουσες πλήρως εξοπλισµένες, για συνεδριακές και πολιτιστικές χρήσεις, και το πρώην Βυρσοδεψείο Κορνηλάκη επισκευάστηκε το µεγαλύτερο τµήµα του συγκροτήµατος (δύο κτίρια,η είσοδος και ο περιβάλλον χώρος) και µετετράπει σε Βιοµηχανικό Μουσείο, αγοράστηκε ο εξοπλισµός και δηµιουργήθηκε κινητή µονάδα ιατρικής φροντίδας ατόµων µε κινητικά προβλήµατα ενισχύθηκαν 5 Μ.Μ.Ε. µέσω ενδιάµεσου φορέα έγιναν 12 προγράµµατα κατάρτισης για την επανένταξη των γυναικών στην αγορά έργασίας και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού Η συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων στην όλη διαδικασία επιτεύχθηκε µε τη δηµιουργία των Τοπικών Συντονιστικών Επιτροπών και στα έξη υποπρογράµµατα. Μέρος της επιτυχίας του URBAN είναι η σαφής του δέσµευση να αγκαλιάσει τους ντόπιους κατοίκους για την ανάπτυξη και εφαρµογή των προγραµµάτων. Έτσι οι κάτοικοι που θα επηρεασθούν από τις παρεµβάσεις συµµετέχουν στη λήψη των αποφάσεων της εξέλιξης και τα προβλήµατα των αστικών στερήσεων λύνονται σε τοπικό επίπεδο. Με την συµµετοχή των πολιτών στη διαµόρφωση και υλοποίηση των προγραµµάτων, υπάρχει στήριξη από την τοπική κοινωνία και µεγαλύτερη πιθανότητα για επιτυχία. Παρά τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά την έναρξη υλοποίησης, λόγω της πρώτης πιλοτικής εφαρµογής ολοκληρωµένων πολυτοµεακών προγραµµάτων, προχώρησε ικανοποιητικά και ολοκληρώθηκαν όλες οι περιλαµβανόµενες στα προγράµµατα δράσεις. Τα αποτελέσµατα των δράσεων αυτών είναι σηµαντικά και η βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος εµφανής. Τέλος φαίνεται ότι ικανοποιείται και ένας ακόµη στόχος της πρωτοβουλίας, η υλοποίηση των προγραµµάτων να αποτελέσει την βάση για την ανάπτυξη των περιοχών αυτών. Β. URBAN II Με την επόµενη Πρωτοβουλία URBAN II, µία νέα προσέγγιση της αστικής ανάπτυξης προωθείται. Ενώ διατηρείται µία ολοκληρωµένη προσέγγιση στα κοινωνικά, οικονοµικά, και περιβαλλοντικά προβλήµατα, βασικός στόχος του URBAN II είναι η καινοτοµία η καταπολέµιση του κοινωνικού αποκλεισµού, η ενίσχυση των δηµοκρατικών διαδικασιών και η βελτίωση των µεταφορών και των επικοινωνιών. Οι ανησυχίες για το περιβάλλον είναι επίσης πρώτης προτεραιότητας για το Πρόγραµµα του URBAN II, Για το πρόγραµµα URBAN ΙΙ-Ελλάς , µετά από δηµόσια πρόσκληση,επελέγησαν το Πέραµα και τµήµατα της Κοµοτηνής και του Ηρακλείου

8 8 Κρήτης,µε κριτήριο πάντα τους στόχους και τους σκοπούς του Urban. Αναλυτικά η χρηµατοδότηση φαίνεται στον παρακάτω πίνακα Πρόγραµµα ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩ Συνολικό κόστος Σύνολο ηµ. απ. Κοινοτική Συµµετοχή Εθνική Συµµετοχή Αναµενόµεν η Ιδιωτική Συµµετοχή Πέραµα Κοµοτηνή Ηράκλειο ΣΥΝΟΛΟ Περίπου δις. ραχµές µε ιδιωτική συµµετοχή περίπου 835 εκ. δρχ. Τα προγράµµατα έχουν ήδη εγκριθεί από την Ε.Ε.τον εκέµβριο του Όλα τα έργα των προγραµµάτων συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), µε ποσοστό 75%. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Οικονοµικής και Κοινωνικής Αναζωογόνησης Περάµατος», αναπτύσσεται σε τέσσερεις άξονες προτεραιοτήτων Βασικός στόχος του είναι η στήριξη των επιχειρήσεων της ΝΕΖ, η βελτίωση του περιβάλλοντος και η δηµιουργία νέου άξονα ανάπτυξης που βασίζεται στην πολιτιστική κληρονοµιά της περιοχής. Άξονας Προτεραιότητας 1.Πολυλειτουργική Αναβάθµιση Αστικών Περιοχών Προστασία Περιβάλλοντος Η εν λόγω Προτεραιότητα υλοποιείται µέσω των Μέτρων: 1.1 ηµιουργία υποδοµών πολιτιστικού και εκπαιδευτικού τουρισµού και αναψυχής για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς 1.2 Αναβάθµιση του περιβάλλοντος και βελτίωση ποιότητας ζωής Άξονας Προτεραιότητας 2 Στήριξη Επιχειρηµατικών ραστηριοτήτων Καινοτοµία Η εν λόγω Προτεραιότητα υλοποιείται µέσω του Μέτρου: 2.1 Τεχνική Υποστήριξη για τις ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις, ηµιουργία Κέντρου Ηλεκτρονικού Εµπορίου και προώθηση νέων πηγών απασχόλησης Άξονας Προτεραιότητας 3 Καταπολέµηση κοινωνικού αποκλεισµού-ισότητα ευκαιριών Η εν λόγω Προτεραιότητα υλοποιείται µέσω των Μέτρων: 3.1 Βελτίωση των κοινωνικών υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης του πολίτη. 3.2 Επαγγελµατική Κατάρτιση.

9 9 Άξονας Προτεραιότητας 4 Τεχνική Βοήθεια Το Μέτρο του Άξονα Προτεραιότητας 4 είναι 4.1 Τεχνική Βοήθεια Μέχρι σήµερα έχει ενεργοποιηθεί το 85,18% στο σύνολο του Προγράµµατος. Έχουν γίνει νοµικές δεσµεύσεις προϋπολογισµού 6,9 εκ. (27,41%) για 24 έργα και δράσεις και οι απορροφήσεις ανέρχονται σε 4,42 εκ (34,7% της ηµόσιας απάνης του Προγράµµατος). Έργα που ολοκληρώθηκαν ή εκτελούνται, είναι: Αναπλάσεις και βελτίωση της λειτουργικότητας ελεύθερων χώρων στο Άνω Πέραµα (Προϋπολογισµός ) Το έργο αφορά στην Ανάπλαση και Βελτίωση της Λειτουργικότητας ελεύθερων χώρων, οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως «πνεύµονες» για το σύνολο της γειτονιάς του Άνω Περάµατος, σε έκταση m 2. Ανάπλαση της Συνδετήριας Ζώνης ΝΕΖ-Οικισµού και των εισόδων της πόλης (Προϋπολογισµός ) Το έργο αφορά στην Ανάπλαση και Βελτίωση τόσο των κοινοχρήστων χώρων της της Συνδετήριας Ζώνης ΝΕΖ-Οικισµού όσο και των εισόδων της πόλης και την απόκτηση γής για την αύξηση των κοινοχρήστων χώρων. Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού περιορισµού της ρύπανσης σε επιχειρήσεις της ΝΕΖ (Προϋπολογισµός ) Αφορά την µελέτη,προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού για τον περιορισµό της ρύπανσης στις επιχειρήσεις της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (ΝΕΖ), καθώς και του εξοπλισµού συλλογής και αποκοµιδής των ρύπων που προέρχονται από τις δραστηριότητες της ΝΕΖ. Κατασκευη παιδικου σταθµου άνω περαµατος κατασκευη βρεφονηπιακου σταθµου δηµου περαµατος (προϋπολογισµός ) Κατασκευη α' καπη δηµου περαµατος (προϋπολογισµός ) Κατασκευη β' καπη δηµου περαµατος (προϋπολογισµός ) Αποκατασταση και συντηρηση τεσσαρων παραδοσιακων σκαφων(προϋπολογισµός ) Επισκευη και διαµορφωση του χωρου, προµηθεια και εγκατασταση του εξοπλισµου και των εκθεµατων του κεντρου ναυτικου µοντελισµου(προϋπολογισµός ) Προγραµµατα καταρτισης επιχειρηµατιων / στελεχων και εργαζοµενων των επιχειρησεων του κλαδου της ναυπηγοεπισκευης και καταρτιση ανεργων και γυναικών (προϋπολογισµός ) Τέλος το έργο κατασκευής Μουσείου Ναυτικής Ιστορίας και Αναπαράστασης της Ναυµαχίας της Σαλαµίνας (Προϋπολογισµού ), προβλέπεται να δηµοπρατηθεί πριν το τέλος του έτους. Ενίσχυση ΜΜΕ (προϋπολογισµός )

10 10 Με την υλοποίηση του προγράµµατος: θα διατηρηθεί η πολιτιστική και ιστορική κληρονοµιά του Περάµατος θα αναπτυχθούν οι επιχειρηµατικές δραστηριότηες, οι οποίες υποστηρίζονται από συµφωνίες µεταξύ του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Θα αναπτυχθεί στρατηγική κατά του κοινωνικού αποκλεισµού Θα δηµιουργηθούν φιλικά προς τους πεζούς συστήµατα µετακίνησης στην πόλη, Θα µειωθεί η ρύπανση απο τις δραστηριότητες της ΝΕΖ µε την πιλοτική εφαρµογή εναλλακτικών µεθόδων Θα αναπτυχθεί η χρήση των τεχνολογιών στο πλαίσιο της κοινωνίας των πληροφοριών. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΚΟΜΟΤΗΝΗ Βιώσιµη πόλη για όλους », αναπτύσσεται σε πέντε άξονες προτεραιοτήτων Στόχος είναι η κοινή ανάπτυξη των διαφορετικών πληθυσµιακών µονάδων στην περιοχή. Άξονας Προτεραιότητας 1 Πολυλειτουργική και Οικολογική Αστική Ανάπλαση Η εν λόγω Προτεραιότητα υλοποιείται µέσω των Μέτρων: 1.1 Παρεµβάσεις ανάπλασης υποβαθµισµένων περιοχών 1.2 Ανάδειξη αστικού ιστού 1.3 Προστασία του περιβάλλοντος Άξονας Προτεραιότητας 2 Ενθάρρυνση της Επιχειρηµατικότητας Το Μέτρο του Άξονα Προτεραιότητας 2 είναι: 2.1 Επιχειρηµατικές δραστηριότητες και απασχόληση Άξονας Προτεραιότητας 3 Κοινωνία των Πολιτών Η προτεραιότητα 3 υλοποιείται µέσω των µέτρων: 3.1 Καταπολέµηση κοινωνικού αποκλεισµού 3.2 Βελτίωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες Άξονας Προτεραιότητας 4 ικτυώσεις Πληροφορικής Το Μέτρο του Άξονα Προτεραιότητας 4 είναι: 4.1 Τεχνολογίες ικτυώσεων Άξονας Προτεραιότητας 5 Τεχνική Βοήθεια Το Μέτρο του Άξονα Προτεραιότητας 5 είναι:

11 Τεχνική Βοήθεια Μέχρι σήµερα έχει ενεργοποιηθεί το 98,79 % του Προγράµµατος. Έχουν γίνει νοµικές δεσµεύσεις προϋπολογισµού 5,3 εκ. (65%) για 22 έργα και δράσεις και οι απορροφήσεις ανέρχονται σε 4,4 εκ (40,84% της ηµόσιας απάνης του Προγράµµατος). Έργα που ολοκληρώθηκαν ή εκτελούνται, είναι: Ανάπλαση των ηµοσίων χώρων της περιοχής ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ (προϋπολογισµός ) Ανάπλαση των Ελευθέρων µεταξύ των Ο.Τ.22 και 26 περιοχής ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ (προϋπολογισµός ) Οι ανωτέρω παρεµβάσεις αποβλέπουν στην ολοκληρωµένη ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων της περιοχής ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ, περιοχής κατοικίας µεταναστών και παλιννοστούντων οµογενών. Αφορούν στην ανάπλαση του χώρου µεταξύ των οδών Αγ. Κοσµά του Αιτωλού και Ευξείνου Πόντου και του χώρου µεταξύ των Ο.Τ. 22 και Ο.Τ. 26 συνολικής έκτασης τ.µ. Περιλαµβάνουν χώρους πρασίνου, παιδότοπους και χώρους περιπάτου και ανάπαυσης. Μέτρα ήπιας κυκλοφορίας (προϋπολογισµός ) Το έργο αυτό αφορά στην µετατροπή των οδών Φωκίωνος, Γραβιάς, Ξενοφώντος και Νικαίας, σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας και περιλαµβάνει διαµορφώσεις δρόµων, πεζοδροµίων, ραµπών για άτοµα µε κινητικά προβλήµατα, κατάλληλη σήµανση και φωτισµό των δρόµων. ίδεται ιδιαίτερη µέριµνα στην διευκόλυνση της κίνησης ατόµων µε κινητικά προβλήµατα. Ανάπλαση πρώην κοίτης ποταµού Μπουκλουτσά (προϋπολογισµός ) Το έργο στοχεύει στην ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων του άξονα της πρώην κοίτης του ποταµού Μπουκλουτζά, ο οποίος αποτελεί το συνδετήριοάξονα των υποβαθµισµένων βορειοανατολικών περιοχών κατοικίας των τσιγγάνων και των µουσουλµάνων, µε το κέντρο της πόλης, αποκαθιστώντας έτσι τη συνοχή του αστικού χώρου και συµβάλλοντας αποφασιστικά στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και εξάλειψης θυλάκων περιθωριοποίησης. Οικολογική µετατροπή πρώην χώρου απορριµµάτων σε αστικό άλσος (προϋπολογισµός ) Οικολογική µετατροπή πρώην χώρου απορριµµάτων σε αστικό άλσος και Ανάπλαση του κεντρικού πάρκου της πόλης (προϋπολογισµός ) Σηµαντικότατα έργα για την αναβάθµιση της πόλης. Η παρούσα παρέµβαση θα αποκαταστήσει το φυσικό περιβάλλον µε φυτεύσεις κατάλληλων φυτών, αποδίδοντας στην πόλη έναν φυσικό πνεύµονα. Επίσης, θα προωθήσει τη χρήση ήπιων µορφών

12 12 ενέργειας και την εξοικονόµηση ύδατος µε τη λειτουργία καινοτόµων συστηµάτων δηµόσιου φωτισµού και άρδευσης. Πολυλειτουργικό Κέντρο Κοινωνικών Υπηρεσιών (προϋπολογισµός ) Αντικείµενο του έργου είναι η κατασκευή και o εξοπλισµός του «Πολυλειτουργικού Κέντρου Κοινωνικών Υπηρεσιών» στην κεντρική περιοχή της ζώνης Μπουκλουτσά, όπου θα στεγαστούν, στα πλαίσια µιας πολυσυλλεκτικής και πολυπολιτισιµικής προσέγγιση, όλες οι κοινωνικές υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του Επ. Προγράµµατος Κοµοτηνής του URBAN II (υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης, επιµορφωτικά προγράµµατα, δράσεις ενηµέρωσης, κτλ.). Επίσης θα καλύψει ανάγκες για λειτουργίες, που απευθύνονται στη νεολαία και στους ηλικιωµένους (στέκι νεολαίας, ΚΑΠΗ, πολιτιστικές δραστηριότητες). Παρεµβασεις αναπλασης και ολοκληρωσης δηµοσιου χωρου βορειας γειτονιας µουσουλµανων (προϋπολογισµός ) Αποκατασταση αξιολογων κτιριων στην ιστορικη παραδοσιακη αγορα (προϋπολογισµός ) Παρατηρητηριο κοινωνικοοικονοµικων µεγεθων και αστικων δεικτων habitat (προϋπολογισµός ) Προγραµµατα επαγγελµατικης καταρτισης για νεους, αναπτυξης της προσωπικοτητας, επαγγελµατικου προσανατολισµου και καταρτισης για τον γυναικειο πληθυσµο, τεχνιτων - µαστορων σε τεχνικες εργων αστικης αναπλασης, εκµαθησης ελληνικης γλωσσας & καταπολεµησης του αναλφαβητισµου (προϋπολογισµός ) ηµοτικος διαπολιτισµικος παιδικος σταθµος (προϋπολογισµός ) Στεγη αυτονοµης διαβιωσης ατοµων µε ειδικες αναγκες, ανεγερση κτιριου φιλοξενιας απορων και αστεγων (προϋπολογισµός ) Επιχειρησιακος σχεδιασµος δηµοτικων υπηρεσιων και πιστοποιηση ποιοτητας κατα iso 9001 (προϋπολογισµός ) ηµιουργια συστηµατος µιας στασης "ενηµερωσης και εξυπηρετησης του πολιτη"(προϋπολογισµός ) Παροχη προσβασης στο διαδικτυο υποδοµες πληροφορικης και δικτυωσεων για τα σχολεια (προϋπολογισµός ) Ενίσχυση ΜΜΕ (προϋπολογισµός ) Με την υλοποίηση του προγράµµατος: Θα βοηθηθεί η κοινωνική - οικονοµική ένταξη των µουσουλµάνων,αθιγγάνων και παλλινοστούντων Θα βελτιωθεί το αστικό περιβάλλον και η ποιότητα ζωής όλων των πολιτών, Θα τονωθεί η οικονοµική ζωή και η επιχειρηµατικότης και θα αναζωογονηθεί η κοινωνική και πολιτιστική ζωή της πόλης, Θα βελτιωθούν οι δεξιότητες του ανθρώπινου δυναµικού και η παροχή ίσων ευκαιριών σε αποκλεισµένους, γυναίκες, νέους, παιδιά και ηλικιωµένους. Θα βελτιωθεί η ανταγωνιστικότης της Κοµοτηνής σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

13 13 Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Οικονοµικής και Κοινωνικής Αναζωογόνησης των Υποβαθµισµένων Περιοχών του υτικού Παραλιακού Μετώπου Ηρακλείου Κρήτης», αναπτύσσεται σε τέσσερεις άξονες προτεραιοτήτων Στόχος είναι η ανάπτυξη της υποβαθµισµένης αυτής περιοχής µε την δηµιουργία πολιτιστικών υποδοµών, την στηριξη των µικρών επιχειρήσεων και το άνοιγµα του µετώπου προς την θάλασσα. Άξονας Προτεραιότητας 1 Πολυλειτουργική Αναβάθµιση Αστικών Περιοχών Προστασία Περιβάλλοντος Τα Μέτρα του Άξονα Προτεραιότητας 1 είναι: 1.1 Κτιριακό συγκρότηµα Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης 1.2 Υποδοµές υποστήριξης και διασύνδεσης δικτύου πολιτιστικών δραστηριοτήτων 1.4 Ολοκληρωµένη πολεοδοµική παρέµβαση στον αστικό ιστό της περιοχής µελέτης και πιλοτικές εφαρµογές Άξονας Προτεραιότητας 2 Στήριξη Επιχειρηµατικών ραστηριοτήτων Καινοτοµία Το Μέτρο του Άξονα Προτεραιότητας 2 είναι: 2.1 Στήριξη - ενίσχυση µικρών επιχειρήσεων Άξονας Προτεραιότητας 3 Κατάρτιση Καταπολέµηση της ανεργίας - Ισότητα Η προτεραιότητα 3 υλοποιείται µέσω των µέτρων: 3.1 Ενίσχυση απασχόλησης και δηµιουργικότητας 3.3 Νέες δοµές κοινωνικής στήριξης ευπαθών κοινωνικών οµάδων 3.3 ηµιουργία κέντρου κατάρτισης σε θέµατα περιβάλλοντος Άξονας Προτεραιότητας 4 Τεχνική Βοήθεια Το Μέτρο του Άξονα Προτεραιότητας 4 είναι: 4.1 Τεχνική Βοήθεια Μέχρι σήµερα έχει ενεργοποιηθεί το 90,12% του Προγράµµατος. Έχουν γίνει νοµικές δεσµεύσεις προϋπολογισµού 6,6 εκ. (73,69%) και οι απορροφήσεις ανέρχονται σε 5,2 εκ (47,68% της ηµόσιας απάνης του Προγράµµατος). Έργα που ολοκληρώθηκαν ή εκτελούνται, είναι:

14 14 Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου και επαναχρησιµοποίησή του ως Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (κτίριο Παλαιάς Ηλεκτρικής) (Προϋπολογισµός ) Το έργο αφορά στην αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου της Παλιάς Ηλεκτρικής, µε στόχο την επαναχρησιµοποίησή του σαν Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, συνολικής ωφέλιµης επιφάνειας τ.µ. Εντάσσεται στο γενικότερο στόχο συνολικής παρέµβασης, που αφορά στη δραστική αλλαγή της φυσιογνωµίας της παραλιακής ζώνης και την µετατροπή της από βιοµηχανική σε πολιτιστική, µε άξονα την αξιοποίηση της δυνατότητας εγκατάστασης πολιτιστικών χρήσεων σε παλαιά βιοµηχανικά κτιριακά κελύφη. Ανακατασκευή ήδη υπάρχοντος κτιρ ιου (δυτικό τµήµα της Παλιάς Ηλεκτρικής)για την χρησιµοποίησή του ως κέντρου κατάρτισης. Το έργο αφορά στην αποκατάσταση-ανακατασκευή-διαµόρφωση χώρων Περιβαλλοντικής Επιµόρφωσης Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του διατηρητέου κτιρίου της Παλιάς Ηλεκτρικής (δυτικό τµήµα),καθώς και την προµήθεια του εξοπλισµού, µε στόχο την επαναχρησιµοποίησή του σαν κέντρου κατάρτισης Μελέτη χάραξης αναπτυξιακών κατευθύνσεων για τις υποβαθµισµένες περιοχές του δυτικού παραλιακού µετώπου Ηρακλείου Κρήτης. Μελέτη ανάπλασης των κοινοχρήστων χώρων Καµινίων και πιλοτικές εφαρµογές. Κατασκευή δύο Πλατειών Πετλέµπουρη και Ελευθέρνης στα Καµίνια (Προϋπολογισµός ) Νέες οµές Κοινωνικής Στήριξης Ευπαθών Κοινωνικών Οµάδων (Προϋπολογισµός ) Το έργο έχει ολοκληρωθεί και περιλαµβάνει: - Τη δηµιουργία κέντρου κοινωνικής πρόνοιας για ηλικιωµένους, µε προβλεπόµενο εξυπηρετούµενο αριθµό 100 ατόµων. - Τη δηµιουργία Συµβουλευτικού σταθµού οικογένειας. - Βρεφονηπιακό σταθµό. Η λειτουργία του Βρεφονηπιακού σταθµού θα συµβάλλει στην στήριξη των µονογονεϊκών οικογενειών, αλλά και γενικότερα των γυναικών, που έχουν ανάγκη και πρόθεση να εργαστούν και αδυνατούν λόγω των αυξηµένων ευθυνών για τη φροντίδα των παιδιών τους. Οι τρεις δράσεις θα στεγάζονται σε ένα ενιαίο κτιριακό συγκρότηµα συνολικού εµβαδού τ.µ. που κατασκευάζεται σε ακίνητο του ήµου (οδός Μάχης Κρήτης και Ηφαίστου). Κατασκευή Κτιριακού Συγκροτήµατος, Μονάδων Ενίσχυσης, Απασχόλησης, ηµιουργικότητας και Πολιτισµού στην πλατεία της Παλιάς Λαχαναγοράς (προϋπολογισµός ) ιαµόρφωση χώρου Παλιάς Λαχαναγοράς σε Πλατεία (προϋπολογισµός )

15 15 Ανάπλαση υτικού Παραλιακου µετώπου Ηρακλείου από Καράβολα εως Γιοφυρο (προϋπολογισµός συνολικός ) Προγράµµατα κατάρτισης (προϋπολογισµός ) Ενίσχυση ΜΜΕ (προϋπολογισµός ) Με την υλοποίηση του προγράµµατος: θα αναβαθµιστούν οι υποβαθµισµένες αυτές περιοχές της πόλης στο δυτικό παραλιακό µέτωπο και θα αυξηθούν οι χώροι πολιτιστικών δραστηριοτήτων,µε την αποκατάσταση - επανάχρηση σηµαντικού κτιριακού αποθέµατος και την δηµιουργία του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας (Παλαιά Ηλεκτρική,Καπνοκοπτήριο), θα εξυγιανθεί και αναπλαστεί η παραλιακή ζώνη µε διαµορφώσειςπολεοδοµήσεις και αποκατάσταση των βιοµηχανικών κτιρίων της περιοχής,ώστε να αναπτυχθεί σε ζώνη τουρισµού και αναψυχής που θα δώσει την ευκαιρία για απασχόληση. θα ενισχυθεί η οικονοµική δραστηριότητα µε την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και την υποστήριξη για την ανάληψη επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών,την προώθηση της καινοτοµίας µε επιδότηση των επενδύσεων,την βελτίωση των δεξιοτήτων µε προγράµµατα κατάρτισης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Τη διαχείριση και παρακολούθηση των προγραµµάτων του URBAN ΙΙ έχει το ΥΠΕΧΩ Ε και για το σκοπό αυτό δηµιουργήθηκε η Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN ΙΙ Από το ΥΠΕΧΩ Ε και την ΕΥ γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια και λαµβάνονται µέτρα, για την στήριξη των τελικών δικαιούχων και την επιτάχυνση των ρυθµών υλοποίησης των προγραµµάτων και των απορροφήσεων. Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε, στην ΕΥ URBAN ΙΙ: Μιχαλακοπούλου 87 ΤΚ ΑΘΗΝΑ τηλ φαξ e mail Στα πλαίσια των Προγραµµάτων έχει δηµιουργηθεί Ιστοσελίδα που περιέχει όλη την πληροφόρηση για τα προγράµµατα. Σε περισσότερο από δέκα χρόνια εφαρµογής, η Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN, µέσω των ολοκληρωµένων προσεγγίσεων, συνέβαλε σηµαντικά στη βιώσιµη ανάπτυξη και την αναβάθµιση των αστικών περιοχών σε κρίση. Αναγνώριση αυτής

16 16 της συµβολής είναι η συνέχιση των προγραµµάτων και για την επόµενη προγραµµατική περίοδο. Για την Προγραµµατική Περίοδο , οι Ολοκληρωµένες Αστικές Παρεµβάσεις θα ενταχθούν στους άξονες των προγραµµάτων του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. URBACT, ένα πρόγραµµα κοινοτικής πρωτοβουλίας διευκολύνει τη δικτύωση µεταξύ των πόλεων από όλα τα κράτη µέλη γύρω από τρεις Βασικούς στόχους: Να αναπτύξει τις ανταλλαγές µεταξύ των πόλεων που έχουν ωφεληθεί από τα προγράµµατα URBAN I και URBAN II ή από ένα URBAN PILOT PROJECT, και όλων των πόλεων µε περισσότερους από κατοίκους στα νέα κράτη µέλη της Ένωσης. Να δώση µαθήµατα από την ανάλυση της εµπειρίας τους, τις πολιτικές που εφαρµόζονται τοπικά και των καινοτόµων προσεγγίσεων στην επίλυση των προβληµάτων των πόλεων. Να διαχύσει σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις την εµπειρία και τις καλές πρακτικές µε τη έκδοση οδηγών καλών πρακτικών. Κάθε δίκτυο λειτουργεί σε ένα από τα ζητήµατα της ολοκληρωµένης αστικής ανάπτυξης: κοινωνική ένταξη, οικονοµική ανάπτυξη, αστική αναζωογόννηση, συµµετοχή των κατοίκων. Στο πλαίσιο του URBACT έχουν δηµιουργηθεί 16 δίκτυα και 3 οµάδες εργασίας. Η Ελλάδα συµµετέχει µε 8 πόλεις, σε 11 δίκτυα. Επίσης στο πλαίσιο του URBACT, έχει δηµιουργηθεί και το Ευρωπαϊκό Αστικό ίκτυο αστικής γνώσης (EUKN), από τους Ολλανδούς, στο οποίο συµµετέχουν 15 χώρες Κράτη Μέλη της ΕΕ. Η σηµασία της δικτύωσης των πόλεων είναι ιδιαίτερα κρίσιµο θέµα που υποστηρίζεται από την ΕΕ και για το λόγω αυτό θα συµπεριληφθεί και στα προγράµµατα της επόµενης Προγραµµατικής Περιόδου. Τέλος στο Πλαίσιο της Αγγλικής Προεδρίας, η Ακαδηµία για τις Βιώσιµες Κοινότητες, σε συνεργασία µε το EUKN και την στήριξη του URBACT θα προχωρήσουν στην έκδοση οδηγών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων για καλύτερες πόλεις-περιφέρειες. Κ.Μανώλα

URBAN II URBAN II

URBAN II URBAN II URBAN II 2000 2006 URBAN II 2000 2006 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩ Πρόγραµµα Συνολικό κόστος Σύνολο ηµ. απ. Κοινοτική Συµµετοχή Εθνική Συµµετοχή Αναµενόµεν η Ιδιωτική Συµµετοχή Πέραµα 12.733.334

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN Πολιτικές για τον αστικό χώρο ΜΑΝΩΛΑ-ΓΚΟΥΝΤΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Αρχιτέκτων Πολεοδόµος ΕΥ Επ. Προγραµµάτων Κ. Π. URBAN Η Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN αποβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Θεωρίες Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 8 ο Μάθημα Αστικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα.

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα. Ε.Μ.Π. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Μελέτη Εφαρµογής Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN II 2000-2006

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Μελέτη Εφαρµογής Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN II 2000-2006 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μελέτη Εφαρµογής Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN II 2000-2006 Ειδικά Θέµατα Πολεοδοµίας 8 ου εξαµήνου Εργασία της σπουδάστριας: Μαρίνας Λασηθιωτάκη 04102703 Ε.Μ.Π. 2006 Περίληψη Στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ. Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας. Εδώ ζούμε.

ΕΣΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ. Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας. Εδώ ζούμε. ΕΣΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας Εδώ ζούμε. Καλύτερα» Η περιοχή παρέμβασης του σχεδίου ΒΑΑ, με βάση τα χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου»

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Οδηγός ιαχείρισης Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 / ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» εκέµβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα!

Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα! 1 Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα! Η Ευρώπη αλλάζει. Η Χώρα επαναπροσδιορίζεται. Ο Δήμος Κοζάνης σε μετάβαση. Επιλογή μας, αλλά και αναγκαιότητα, η αλλαγή. Αλλαγή που σημαίνει κίνηση! Η πόλη

Διαβάστε περισσότερα

εφαρμογή μέχρι το 2023

εφαρμογή μέχρι το 2023 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Το ΕΣΠΑ 21-22 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας ΟΣΑΑ Ορεστιάδας 2007-2013 Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας Δήμος Ορεστιάδας Σκοπός Η ανάπλαση, χωρική και κοινωνική ανασυγκρότηση, βιώσιμη οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση στοχευμένου θύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΥΜ III: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ (Οµάδα Εργασίας: Π. Ζέϊκου, Κ. Νάνου, Ν. Παπαµίχος, Χ. Χριστοδούλου)

ΦΟΡΟΥΜ III: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ (Οµάδα Εργασίας: Π. Ζέϊκου, Κ. Νάνου, Ν. Παπαµίχος, Χ. Χριστοδούλου) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης Υλοποίηση Σχεδίου ράσης Φόρουµ Κοινωνικού ιαλόγου ΦΟΡΟΥΜ III: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ Τον Ιούλιο του 2004, υποβλήθηκε στην Ε.Ε. το τελικό προτεινόµενο κείµενο για την αναθεώρηση του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Το προτεινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 ο Δήμος Αγρινίου προετοιμάζει στρατηγική ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης. Βιώσιμη στρατηγική για αστική ανάπτυξη παύει πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

«Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση»

«Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση» «Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση» Ελένη Κρικέλα, Προϊσταµένη Μονάδας Γ ΕΥΣΕΚΤ ράσεις Επαγγελµατικής Κατάρτισης Συγχρηµατοδοτούµενες από το ΕΚΤ στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΟΑΠ Το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρέμβασεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΕΜΠ ΣΧΟΛΗΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 07 9ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 9: ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΟΜΑ Α 2 ΠΕΡΙΟΧΗ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: Τηλ.: Fax : E-mail: Παπαναστασίου & Βελή, 41222 Λάρισα Κ. Πούλιου 2413

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δημοτικό αναψυκτήριο και βελτίωση εξοπλισμού στα αποδυτήρια του θεάτρου ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 44.020,54 ευρώ ( 15.000.000 δρχ. ) ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 27.684,62

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Θεωρίες Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 9 ο Μάθημα Αστικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας. Π.Ε. Δυτικός Τομέας

ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας. Π.Ε. Δυτικός Τομέας ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας Π.Ε. Δυτικός Τομέας Το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Τα ΣΟΑΠ προβλέφτηκαν πρώτη φορά από το Νόμο 2742/1999 Οι προδιαγραφές δημοσιεύτηκαν μόλις το 2012 Ενώ η απαίτηση για πρόβλεψη από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Προγράµµατα και Έργα που Συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής για την Περίοδο 2007-2013 2013 έσπω Τοφαρίδου ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 16 Νοεµβρίου 2011 οµή της Παρουσίασης Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 2012-2014 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Η διασυνοριακή θέση του Δήμου, αποτελεί μέγιστο πλεονέκτημα και δεν πρέπει να δίνει τροφή σε ξενοφοβικά στερεότυπα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Σ. «ΘΗΣΕΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Σ. «ΘΗΣΕΑΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ηµερίδα έναρξης και παρουσίασης του Έργου «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες στους ήµους Αγίων Αναργύρων-Καµατερού και Αγίας Βαρβάρας» Τετάρτη, 12 εκεµβρίου 2012 ιοργάνωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7- ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΚΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 61-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 45 12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Η ιδέα της διαµόρφωσης δικτύων πρασίνου στη Θεσσαλονίκη αναπτύχθηκε αρχικά κατά τον ανασχεδιασµό της πόλης από τους πολεοδόµους Ernest Hebrard και Κωνσταντίνο Κιτσίκη και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100-ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail stereaellada@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Από τη µηχανοργάνωση των υπηρεσιών στη ψηφιακή πόλη. Μοχιανάκης Κων/νος Προϊστάµενος Πληροφορικής ήµου Ηρακλείου

Από τη µηχανοργάνωση των υπηρεσιών στη ψηφιακή πόλη. Μοχιανάκης Κων/νος Προϊστάµενος Πληροφορικής ήµου Ηρακλείου Από τη µηχανοργάνωση των υπηρεσιών στη ψηφιακή πόλη Μοχιανάκης Κων/νος Προϊστάµενος Πληροφορικής ήµου Ηρακλείου Από την µηχανοργάνωση στις ψηφιακές δράσεις Ευρυζωνικότητα οπτικές ίνες 70 χιλ οπτικές ίνες

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Σεβασµός στο ηµότη. Περιβαλλοντικές παρεµβάσεις Aναβάθµιση Ποιότητας ζωής

Σεβασµός στο ηµότη. Περιβαλλοντικές παρεµβάσεις Aναβάθµιση Ποιότητας ζωής Σεβασµός στο ηµότη Συνεργασία µε τους πολίτες και θεσµικούς φορείς, ενάντια σε ακραίες συµπεριφορές και νοοτροπίες, που προσβάλλουν και αποδυναµώνουν το ηµοκρατικό αίσθηµα. Ενδυνάµωση της ηµοκρατικής ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Δήμος Λαρισαίων Ο Δήμος Λαρισαίων είναι δικαιούχος χρηματοδότησης προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης από το Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Δήμος Σοφάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ. Δήμος Σοφάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2019 Δήμος Σοφάδων ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 79 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_08: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2.1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ Ο Δήμος Σοφάδων, όπως διαμορφώθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012, ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ»

ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012, ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012, ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» Η Αθήνα, και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Φόρουµ ΙΙΙ: Κοινωνική ικαιοσύνη και Συνοχή Οµάδα εργασίας: Π. Ζέϊκου, Κ. Νάνου, Ν. Παπαµίχος, Χ. Χριστοδούλου.

Φόρουµ ΙΙΙ: Κοινωνική ικαιοσύνη και Συνοχή Οµάδα εργασίας: Π. Ζέϊκου, Κ. Νάνου, Ν. Παπαµίχος, Χ. Χριστοδούλου. Φόρουµ ΙΙΙ: Κοινωνική ικαιοσύνη και Συνοχή Οµάδα εργασίας: Π. Ζέϊκου, Κ. Νάνου, Ν. Παπαµίχος, Χ. Χριστοδούλου. Εισηγητής: Καθ. Ν. Παπαµίχος, Τοµέας Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Μέτρο Υπομέτρο Δράση Δικαιούχοι 4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ L123

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER) ΜΕΤΡΟ 19: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Leader (ΤΑΠΤοΚ) ΤΟΥ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΠΡΟΤΕΤΑΙΟΤΗΤΑ 4: ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» 2007 2013

Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» 2007 2013 1 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 1 «ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ,, 26 Ιουνίου 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Η Γνώμη σου Μετράει

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Η Γνώμη σου Μετράει ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 2012 2014 Η Γνώμη σου Μετράει Οκτώβριος 2011 Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 Ονοματεπώνυμο (προαιρετικό). Δημοτική Τοπική Κοινότητα.. Δημότης

Διαβάστε περισσότερα

1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας και αξιοποίηση ΤΠΕ

1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας και αξιοποίηση ΤΠΕ Σχεδιασμός για την υποβολή Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για την πόλη των Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014 2020 1. Αιτιολόγηση των Στρατηγικών Στόχων 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης Πρόταση Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων στις Δυτικές Συνοικίες του Αστικού Κέντρου του Δήμου Λεμεσού Πρώτη Δημόσια Διαβούλευση Δρ. Ράλλης Γκέκας Οι Στόχοι του ΣΕΣ 2014-2020 Βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 7 ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Σ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ-ΚΟΛΩΝΙΑ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

43,97 % 43,97 % 1698/2005,

43,97 % 43,97 % 1698/2005, 5.3.3. Άξονας 3: Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας Κατά τη Γ Προγραµµατική Περίοδο στο πλαίσιο του µονοταµειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος (Ε.Π.) «Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

FINERPOL 5 η Διαπεριφερειακή Ημερίδα

FINERPOL 5 η Διαπεριφερειακή Ημερίδα Regional 2014-2020 FINERPOL 5 η Διαπεριφερειακή Ημερίδα Κοζάνη, 3 Μαΐου 2017 Χρηματοδοτικά Εργαλεία & ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης, Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Regional 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σκοπός της Μελέτης... 3 2. Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΜΕΡΟΣ Ι...9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ... 9 Ενότητα 1...10

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 Δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και προώθησης της απασχόλησης Ο κυρίαρχος στόχος μας για το 2012 Συγκεκριμένη στόχευση για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βώλακος με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Βώλακος (ΔΗ.ΚΕ. ΒΩΛΑΚΟΣ)».

ΘΕΜΑ: Σύσταση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βώλακος με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Βώλακος (ΔΗ.ΚΕ. ΒΩΛΑΚΟΣ)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΥΡΓΟΣ 14-1 - 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 18331/09 ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ. Δ/ΝΣΗ: Μανωλοπούλου & Κοκκίνου

Διαβάστε περισσότερα

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013.

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραµµα Ανάπτυξης Δοµών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ - ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ - ΔΙΚΤΎΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΝΈΡΓΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» «ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 2014-2019 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν αποτελεί το Μέρος Β του πενταετούς Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ)

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Διεύθυνση: Γληνού και Νάξου 14, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ. 12351 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.3 Υποδομές

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Στόχος της αναθεώρησης του Προγράµµατος είναι η διασφάλιση ρεαλιστικών προϋποθέσεων υλοποίησης των στόχων και των έργων, µε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε.Π. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συμπλήρωση των στοιχείων που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 Συνεχιζόµενα Οικοδοµικά Οδοποιία Αποχέτευση ΣΥΝΟΛΟ Αθροισµα : Η-Μ 397.176,52 12.10 4.178.117,20 10 78.781,83 20 4.654.075,55

Διαβάστε περισσότερα

Από 8 Ιανουαρίου οι αιτήσεις για την ανάδειξη «ξεχασμένων» ακινήτων

Από 8 Ιανουαρίου οι αιτήσεις για την ανάδειξη «ξεχασμένων» ακινήτων ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Από 8 Ιανουαρίου οι αιτήσεις για την ανάδειξη «ξεχασμένων» ακινήτων Δεκτές θα γίνονται από τις 8 Ιανουαρίου οι αιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Έκθεση Ενημέρωσης των Πολιτών για την Πορεία Υλοποίησης κατά τo έτος 2016 του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Συνοπτική Έκθεση Ενημέρωσης των Πολιτών για την Πορεία Υλοποίησης κατά τo έτος 2016 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Συνοπτική Έκθεση Ενημέρωσης των Πολιτών για την Πορεία Υλοποίησης κατά τo έτος 2016 του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020 Τι είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία (ΕΠ ΠΔΜ) 2014-2020; Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο

Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Πρόοδος Υλοποίησης Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων στην Περιφέρεια Αττικής

Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων στην Περιφέρεια Αττικής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σύμβουλοι Εξειδίκευσης Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020 Στρατηγική Ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

ROAD MAP ΦΑΚΕΛΟΣ Β: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) -LEADER 1. ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ

ROAD MAP ΦΑΚΕΛΟΣ Β: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) -LEADER 1. ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ ROAD MAP ΦΑΚΕΛΟΣ Β: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) -LEADER 1. ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ «ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 1.1 Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα