ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ. 1. Περιγραφή της εταιρείας: ΚΕΚ ΙΝΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ. 1. Περιγραφή της εταιρείας: ΚΕΚ ΙΝΑ"

Transcript

1 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 1. Περιγραφή της εταιρείας: ΚΕΚ ΙΝΑ Το κλαδικό ΚΕΚ ΙΝΑ ιδρύθηκε το 1995 από το Σύνδεσμο Βιοτεχνιών Μετάλλου και τον Κώστα Φ, ένα μηχανολόγο μηχανικό ειδικευμένο στον τομέα της μεταλλουργίας. Στο καταστατικό της εταιρείας αναφερόταν ότι ο Κώστας θα έχει την ευθύνη για την πρόσληψη του προσωπικού και για τη διοίκηση της εταιρείας. Τόσο ο Σύνδεσμος όσο και ο Κώστας είχαν πολλές διασυνδέσεις με εταιρείες του κλάδου και έτσι η προοπτικές του ΚΕΚ ήταν πολύ καλές. Η εταιρεία εδρεύει σε μια βιομηχανική περιοχή μεταξύ της Αθήνας και του Πειραιά όπου έχουν τις εγκαταστάσεις τους πολλές ΜΜΕ. Διαθέτει τρεις πολύ καλά εξοπλισμένες αίθουσες εκπαίδευσης, μία από τις οποίες έχει δέκα υπολογιστές και ένα πρότυπο εργαστήριο. Επιπλέον διαθέτει χώρους αναψυχής, ένα γραφείο για τις διοικητικές υπηρεσίες και ένα χώρο για την παροχή συμβουλών και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τους εκπαιδευόμενους. Το ΚΕΚ ΙΝΑ ιδρύθηκε μετά την καθιέρωση του ειδικού συστήματος πιστοποίησης των εκπαιδευτικών κέντρων, που παρέχουν εκπαίδευση με χρηματοδότηση του ΕΚΤ και του ελληνικού κράτους. Το σύστημα του φορέα πιστοποίησης ΕΚΕΠΙΣ προέβλεπε ότι κάθε εκπαιδευτικό κέντρο έπρεπε να πληρή κάποιες προϋποθέσεις όπως οι παρακάτω: Προσωπικό (αριθμός ατόμων, σπουδές, ειδίκευση, ιδιαίτερα καθήκοντα) Αρχιτεκτονικά στοιχεία εγκαταστάσεων (πρόσβαση, διαστάσεις αιθουσών, τουαλέτες, φυσικός φωτισμός και εξαερισμός, κτλ)

2 Εμπειρία του διευθυντή εκπαίδευσης από προηγούμενες εκπαιδευτικές και διεθνείς δραστηριότητες, κτλ Ύπαρξη υποδομών (υλικών π.χ. μηχανές προβολής και συστημάτων όπως συστήματα αξιολόγησης, συστήματα προώθησης ανέργων στην αγορά εργασίας). Το ΚΕΚ ΙΝΑ προσέλαβε το παρακάτω μόνιμο προσωπικό: Κώστας Φ, γενικός διευθυντής και διευθυντής εκπαίδευσης Μαρία Μ, ευρωπαϊκά προγράμματα, ενέργειες υποστήριξης των εκπαιδευόμενων Πηνελόπη Ζ, συντονίστρια εκπαίδευσης (σύμβαση ορισμένου χρόνου) Μηνάς Κ, συντονιστής εκπαίδευσης (σύμβαση ορισμένου χρόνου) Νίτσα Σ, διοικητικό στέλεχος Όλα τα μέλη του προσωπικού, εκτός από τη Νίτσα που είναι απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου και ορισμένοι διαθέτουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών. Επίσης η εταιρεία συνεργάζεται με 50 εκπαιδευτές ανάλογα με κάθε περίπτωση. Το ΚΕΚ ΙΝΑ σύμφωνα με το καταστατικό του μπορεί να αναλάβει τα παρακάτω έργα: Την εκπαίδευση ανέργων μαζί με συνοδευτικές-υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη διευκόλυνση της εισόδου τους στην αγορά εργασίας (μετά από έγκριση των προτάσεών του από το ΕΚΤ/ Υπουργείο Απασχόλησης). Την εκπαίδευση ανέργων που αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού μαζί με μέτρα υποστήριξης για τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσής τους στην ελληνική κοινωνία (μετά από έγκριση των προτάσεών του από το ΕΚΤ/ Υπουργείο Απασχόλησης). Την εκπαίδευση ατόμων που εργάζονται σε μεταλλουργικές επιχειρήσεις (μετά από έγκριση των προτάσεων που στέλνουν οι εταιρείες στον ΟΑΕΔ).

3 Την εκπαίδευση εργαζομένων εταιρειών που χρησιμοποιούν τις κρατήσεις τους για την εκπαίδευση (στην Ελλάδα γίνονται κρατήσεις 0,45% επί του ακαθάριστου μισθού των εργαζομένων, που προορίζονται για την εκπαίδευσή τους. Κάθε εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χρήματα αυτά εντός δύο ετών). Ενέργειες που προβλέπονται από κοινοτικές πρωτοβουλίες της ΕΕ (κυρίως το ADAPT).

4 2. Παράγοντες και συνέπειες του άγχους Σύμφωνα με το σύστημα πιστοποίησης, που τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 1995, κάθε πιστοποιημένο κέντρο κατάρτισης έχει τρεις επιλογές: Να πιστοποιηθεί ως εκπαιδευτικό κέντρο σε θέματα management και πληροφορικής. Να πιστοποιηθεί ως κέντρο κατάρτισης συγκεκριμένου τομέα (πρωτογενούς, δευτερογενούς ή τριτογενούς) αλλά μόνο για τεχνικά θέματα. Να πιστοποιηθεί ως κέντρο κατάρτισης ενός συγκεκριμένου κλάδου (για να προσφέρει κατάρτιση σε αυτό τον κλάδο, σε όλα τα αντικείμενα). Το ΚΕΚ ΙΝΑ επέλεξε να πιστοποιηθεί ως κλαδικό ΚΕΚ στον τομέα της μεταλλουργίας. Από το καταστατικό του, το ΚΕΚ ΙΝΑ πρέπει να υλοποιεί προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω: Το ελληνικό Υπουργείο Απασχόλησης (ή η περιφερειακή αρχή ή ο Οργανισμός Ανθρώπινου Δυναμικού) δημοσιεύουν μια προκήρυξη και δίνουν στα εκπαιδευτικά κέντρα 40 μέρες για την υποβολή αιτήσεων. Ο Κώστας και η Μαρία συζητούν τα θέματα και τις πιθανότητες υποβολής προτάσεων στην εκάστοτε προκήρυξη. Η Μαρία με τη βοήθεια της Πηνελόπης και του Μηνά συντάσσουν τις προτάσεις τους και τις υποβάλουν στην αρχή που δημοσιεύει την προκήρυξη εντός της καθορισμένης προθεσμίας. Μετά από μια αξιολόγηση που μπορεί να διαρκέσει έως και έξι μήνες ή περισσότερο, η αρχή εγκρίνει (ή απορρίπτει) τις προτάσεις. Αν το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους τότε το ΚΕΚ ΙΝΑ πρέπει να το διαφημίσει σε εφημερίδες ή να επικοινωνήσει με τις οργανώσεις της συγκεκριμένης ομάδας στόχου για να βρει εκπαιδευόμενους. Το πρόβλημα είναι

5 ότι εγκρίθηκαν όλα τα προγράμματα της προκήρυξης και πρέπει να ολοκληρωθούν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Έτσι δημιουργείται έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των ΚΕΚ για την προσέλκυση καταρτιζομένων. Αν το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζομένους, τότε πρέπει να πραγματοποιηθούν επαφές με εταιρείες και με τους εργαζομένους σε αυτές τους για να βρεθούν οι κατάλληλοι καταρτιζόμενοι και να υπογραφούν συμβάσεις με τις εταιρείες. Μετά τη διαφήμιση πολλοί υποψήφιοι δηλώνουν συμμετοχή στο πρόγραμμα και χρησιμοποιείται μια διαδικασία αξιολόγησης (που περιλαμβάνει τη γραπτή αίτηση, συνεντεύξεις και γραπτά τεστ). Ταυτοχρόνως, οργανώνεται η κατάρτιση, επιλέγονται οι εκπαιδευτές και σε συνεργασία με αυτούς, καταρτίζεται το οριστικό ωρολόγιο πρόγραμμα, συντάσσεται το εκπαιδευτικό υλικό, γίνεται συνεχής αξιολόγηση, επίσης τηρούνται τα προβλεπόμενα για τη διοίκηση και διαχείριση του προγράμματος. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης δίνεται ιδιαίτερη σημασία στους παρακάτω τομείς: Ποιότητα εκπαίδευσης, εκπαιδευτικό υλικό, διαχείριση. Διατήρηση καλών σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευόμενων. Καλές σχέσεις με την εταιρεία για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης που θα παρασχεθεί από το ΚΕΚ και τη βελτίωση της εργασίας των εκπαιδευόμενων μετά το τέλος του προγράμματος. Από την άλλη, τα διεθνή προγράμματα απαιτούν καλή χρήση των ξένων γλωσσών, καλές επαφές σε διεθνές επίπεδο, δυνατότητα συνεργασίας από απόσταση και γνώση των κανονισμών των προγραμμάτων. Κατά τα πρώτα στάδια ο Κώστα Φ και η Μαρία Μ έπρεπε να δουλέψουν πολύ σκληρά για πολλές ώρες γιατί μόνο αυτοί γνώριζαν πώς συντάσσεται σωστά μια αίτηση, πώς να πείσουν μια εταιρεία ή πώς να μιλήσουν με μια αρχή.

6 Το γενικό επιχειρηματικό κλίμα ήταν καλό, αλλά υπήρχε ένας βαθμός αβεβαιότητας γιατί δεν υπήρχε καμία εγγύηση ότι τα προγράμματα θα εγκριθούν και η χρηματοδότηση των εγκεκριμένων έφτανε αργά. Έτσι, το κεφάλαιο κίνησης που χρειαζόταν το ΚΕΚ ήταν αρκετά σημαντικό. Από την εταιρεία ενθαρρύνθηκε η ομαδική εργασία. Η εργασία που έπρεπε να εκτελεστεί μοιραζόταν στους εργαζομένους σχεδόν ισότιμα και ο ένας κάλυπτε και συμπλήρωνε τον άλλο. Εξαρχής υπήρχε η εξήγηση ότι δεν θα θεωρήσει κανείς κάποια δουλειά ως καλύτερη ή χειρότερη (π.χ. φωτοτυπίες). Αν και ο Κώστας Φ και η Μαρία Μ συμμετείχαν ενεργά στην εφαρμογή των προγραμμάτων παρατήρησαν τα εξής: Ο Μηνάς Κ έφυγε από την εταιρεία σχεδόν μετά από ένα χρόνο για να δουλέψει σε μια μεγάλη βιομηχανία. Ένιωθαν πολύ κουρασμένοι και εξουθενωμένοι. Ο προσωπικός χρόνος τους ήταν πολύ περιορισμένος. Όταν προσπάθησαν προσλάβουν νέο υπάλληλο στη θέση του Μηνά, τα δύο ή τρία άτομα που επιλέγηκαν δεν έμειναν στην εταιρεία περισσότερο από μία εβδομάδα. Η περίοδος αυτή συνέπεσε με πολύ στενές προθεσμίες. Όλοι παραπονιούνταν για άγχος. Η Πηνελόπη Ζ μίλησε για ανάγκη «δοκιμασίας αντοχής» πριν τη φάση της πρόσληψης. Η Νίτσα Σ άρχισε να εμφανίζει συμπτώματα κατάθλιψης και άρχισε να επισκέπτεται ψυχολόγο. Έγινε φανερό ότι έπρεπε οπωσδήποτε να ληφθούν κάποια μέτρα.

7 Ερωτήσεις: 1. Ποια είναι τα κύρια προβλήματα που παρατηρείτε σε αυτό το ΚΕΚ; 2. Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί και πόσες από αυτές έχουν σχέση με το εργασιακό άγχος; 3. Είναι πάντα δυνατό να αντιμετωπιστεί το άγχος στα κέντρα εκπαίδευσης; 4. Γιατί είναι σημαντικός ο ρόλος του γενικού διευθυντή στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς; 5. Πώς μπορούν να επηρεάσουν οι διαφορετικές συμβάσεις εργασίας το εργασιακό άγχος;

8 3. Μέθοδος και εφαρμογή εκτίμησης κινδύνων Ο Κώστας Φ και η Μαρία Μ συζήτησαν την κατάσταση στο ΚΕΚ κατά τη διάρκεια ενός επαγγελματικού ταξιδιού τους. Αποφάσισαν ότι πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες που βρήκαν στο διαδίκτυο σχετικά με το υπόδειγμα διαχείρισης των κινδύνων, με στόχο να εντοπίσουν τα κύρια ζητήματα που γεννούν ανησυχίες, να εξακριβώσουν το επίπεδο του άγχους και να εφαρμόσουν τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψή του. Αποφάσισαν επίσης να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα καταρχήν εσωτερικά και αν κριθεί αναγκαίο να ζητήσουν τη βοήθεια ενός εξωτερικού συμβούλου. Το υπόδειγμα διαχείρισης κινδύνων περιλαμβάνει δύο στάδια: την εκτίμηση των κινδύνων και τη μείωση των κινδύνων. Το αρχικό στάδιο, η εκτίμηση κινδύνων, έχει ως στόχο να εντοπίσει τις σημαντικές αιτίες άγχους μιας συγκεκριμένης ομάδας εργαζομένων, οι οποίες σχετίζονται με την εργασία και τις εργασιακές συνθήκες. Το άγχος αυτό μπορεί να έχει προκαλέσει προβλήματα υγείας στους εργαζομένους της ομάδας. Η διαδικασία εκτίμησης κινδύνων στο ΚΕΚ ΙΝΑ περιγράφεται παρακάτω. Ο Κώστας Φ συγκάλεσε συνάντηση του προσωπικού. Στη συζήτηση που ακολούθησε όλοι αναγνώρισαν ότι υπάρχει πρόβλημα άγχους στην εταιρεία και συμφώνησαν ότι άξιζε να προσπαθήσουν να το μειώσουν. Συμφώνησαν επίσης να ξανασυναντηθούν μία βδομάδα αργότερα σε μια δεύτερη συνάντηση, αφού σκεφτούν το θέμα ο καθένας μόνος του. Στη δεύτερη συνάντηση έγινε καταιγισμός ιδεών (brainstorming) σχετικά με τους παράγοντες του άγχους. Τις επόμενες εβδομάδες πραγματοποιήθηκαν κι άλλες συναντήσεις. Καθένας έπρεπε να σκεφτεί τους παράγοντες, που θεωρεί ότι τον

9 πιέζουν και να τους αναφέρει την επόμενη φορά. Συμφωνήθηκε επίσης ότι όλοι θα διατύπωναν τα θετικά και αρνητικά τους συναισθήματα σε σχέση με την εργασία. Αυτή η διαδικασία επιλέγηκε ως συνέχεια της ανοιχτής επικοινωνίας που υπήρχε ήδη στο ΚΕΚ. Η διαδικασία ενθάρρυνε την ενεργή συμμετοχή του προσωπικού, γιατί όλοι ανέλαβαν ευθύνες για τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών, που τους επηρεάζουν από κοινού. Στόχος ήταν επίσης να διευκολυνθεί η εφαρμογή μέτρων μιας και αυτά δεν θα επιβάλλονταν από κάποιον εξωτερικό συνεργάτη αλλά θα ήταν αποτέλεσμα μιας συλλογικής διαδικασίας. Οι παράγοντες άγχους χωρίστηκαν σε δύο βασικές κατηγορίες: Παράγοντες που πηγάζουν από το γενικότερο εργασιακό περιβάλλον, π.χ. διοικητικές διαδικασίες, προθεσμίες, και Παράγοντες που εξαρτώνται από εσωτερικές παραμέτρους, π.χ. οργάνωση εργασίας, συμβάσεις εργασίας, συνθήκες εργασιακού χώρου, κτλ. Οι συναντήσεις διήρκεσαν 2-3 ώρες και διεξάγονταν μετά το κανονικό ωράριο. Αν και η συμμετοχή δεν ήταν υποχρεωτική, όλοι θέλησαν να παρεβρεθούν. Η ομάδα αποφάσισε να επιβάλει κάποιους κανόνες στις συναντήσεις. Όλοι έπρεπε να εκφράσουν ανοιχτά τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους. Όλοι έπρεπε να διατυπώσουν ερωτήσεις ή να εκφράσουν κάποιες σκέψεις, αλλά δεν έπρεπε να προσβάλουν ή να πιέσουν κάποιον να απαντήσει ούτε να κριτικάρουν τις απόψεις των άλλων. Στη συνάντηση δεν υπήρχε πρόεδρος. Όλοι μπορούσαν να προτείνουν κάποιο θέμα. Οι κύριοι παράγοντες που εντοπίστηκαν ήταν:

10 1. Παράγοντες που πήγαζαν από το συνολικό εργασιακό περιβάλλον: Πολύ μικρές προθεσμίες Υψηλός ανταγωνισμός όσον αφορά τους άνεργους εκπαιδευόμενους Δυσκολία προγραμματισμού της εισροής χρημάτων (αβεβαιότητα για το αν και πότε θα παρατηρείτο εισροή ή έσοδα) Αυστηροί διοικητικοί κανόνες και μεγάλο διοικητικό κόστος Ανάγκη προσωπικού με πολλές γνώσεις και ικανότητες Πλήθος εκπαιδευόμενων, εκπαιδευτών, κτλ στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ και κατά συνέπεια δυσκολία στη συγκέντρωση και στην εκτέλεση των καθηκόντων του προσωπικού 2. Παράγοντες που πήγαζαν από την οργάνωση της εργασίας: Πολλές ώρες εργασίας Οι εντολές έρχονταν από δύο άτομα, τον Κώστα και τη Μαρία, και ακόμα και αν δεν ήταν αντικρουόμενες, πολλές φορές έθεταν διαφορετικές προτεραιότητες. Ανάθεση καθηκόντων ανά ομάδες, γεγονός που προκαλούσε σύγχυση ως προς τις ευθύνες του καθενός. Επιπλέον, ο ψυχολόγος της Νίτσας διέγνωσε σοβαρά προβλήματα άγχους λόγω προσωπικών και επαγγελματικών προβλημάτων. Υπέδειξε ότι η Νίτσα χρειάζεται υποστήριξη για να ενισχυθεί η αυτοπεποίθησή της και πρόσθεσε ότι το γεγονός πως δουλεύει μαζί με απόφοιτους πανεπιστημίου την έκανε να νιώθει κατώτερη. Όλα τα ευρήματα καταγράφηκαν στην αναφορά εκτίμησης κινδύνων. Στη συνέχεια ήταν έτοιμοι να συζητήσουν μέτρα για την εξομάλυνση της κατάστασης.

11 Ερωτήσεις: 1. Ποια είναι τα κύρια στάδια της διαδικασίας εκτίμησης κινδύνων; 2. Ποια είναι η σημασία των συναντήσεων και ποιοι πρέπει να συμμετέχουν σε αυτές; 3. Τι πιστεύετε ότι θα γινόταν αν το εκπαιδευτικό κέντρο απασχολούσε περισσότερα άτομα (π.χ. περισσότερα από 20); 4. Ποιος είναι ο στόχος της έρευνας για την εκτίμηση των κινδύνων.

12 4. Τεχνικές πρόληψης και παρέμβασης Μετά τον προσδιορισμό και την ανάλυση των προβλημάτων όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν να συναντηθούν μετά από μία εβδομάδα και να συζητήσουν πιθανές λύσεις για ένα σχέδιο δράσης με στόχο την πρόληψη του άγχους. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας πραγματοποιούνταν ανεπίσημες συζητήσεις σχετικά με τα προβλήματα. Τελικά χρειάστηκαν δύο συναντήσεις για να αποφασίσουν. Οι τελικές αποφάσεις λήφθηκαν από τον Κώστα, γιατί είχαν και οικονομικό αντίκτυπο. Λήφθηκαν μεταξύ άλλων οι παρακάτω αποφάσεις: Όλοι έπρεπε να προσπαθήσουν να συντάξουν αιτήσεις και να τελειώνουν τη δουλειά τους πριν τις επίσημες προθεσμίες (έθεταν εσωτερικές προθεσμίες). Με αυτό τον τρόπο προλαμβάνονται προβλήματα, όπως οι βλάβες των εκτυπωτών την τελευταία στιγμή και μειώνεται το άγχος. Στην κατανομή της σύνταξης των αιτήσεων αποφασίστηκε να συμμετέχουν η Πηνελόπη και ο Γιώργος (ο διάδοχος του Μηνά) σε τακτικά εσωτερικά εκπαιδευτικά προγράμματα όπου δίδασκε η Μαρία (κάθε Τρίτη απόγευμα) για να βελτιώσουν την απόδοσή τους. Η κατάρτιση αυτή συνέβαλε στην προσωπική τους ανάπτυξη και ταυτόχρονα επέτρεψε στον Κώστα και στη Μαρία να ασχοληθούν περισσότερο με την ανάπτυξη νέων ιδεών αντί να συντάσσουν συνέχεια αιτήσεις. Η διαχείριση ανατέθηκε στη Νίτσα η οποία είχε τη βοήθεια της Μαρίας. Μισθώθηκε ένα γραφείο ακόμα, πολύ κοντά στο εκπαιδευτικό κέντρο. Ο Κώστας, η Μαρία, η Πηνελόπη και ο Γιώργος εργάζονταν εκεί τις περισσότερες ώρες για να μην παρενοχλούνται από το καθημερινό πήγαινε-έλα των εκπαιδευτών, των εκπαιδευόμενων, των συμβούλων, κτλ.

13 Όλοι ανέλαβαν την ευθύνη συντονισμού κάποιων προγραμμάτων. Έτσι, αν και η εργασία εξακολούθησε να είναι ως ένα βαθμό ομαδική η ευθύνη και η επίβλεψη ανήκε σε ένα άτομο. Ο Κώστας και η Μαρία μοιράστηκαν τα προγράμματα που επέβλεπαν για να μειωθεί το άγχος που προκαλείτο από τη σύγχυση και τις διπλές εντολές. Η Νίτσα ορίστηκε διευθύντρια του εκπαιδευτικού κέντρου και ήταν η μόνη υπεύθυνη για τη λειτουργία του (επαφές με τους εκπαιδευτές, με τις εταιρείες που δυνητικά μπορούσαν να προσλάβουν άνεργους εκπαιδευόμενους, να επιλύσει διαμάχες που ίσως εγείρονταν, να πληρώσει τους προμηθευτές, τους εκπαιδευτές, τους εκπαιδευόμενους, κτλ.). Αν πίστευε ότι κάποιο πρόβλημα έπρεπε να αναφερθεί σε υψηλότερο επίπεδο ζητούσε τη βοήθεια του Κώστα και της Μαρίας. Οι αποφάσεις αυτές λήφθηκαν σε συνεργασία με τον ψυχολόγο της. Αν και η εργασία της αυξήθηκε σημαντικά, ένιωθε χαρούμενη γιατί αναγνωριζόταν η αξία της και αποδείχτηκε πολύ αποτελεσματική. Ο Κώστας και ο Σύνδεσμος έπρεπε να αυξήσουν τα κεφάλαια του ΚΕΚ για να διευκολυνθεί ο προγραμματισμός των χρηματικών ροών και να μειωθεί η αβεβαιότητα του προσωπικού. Κάθε Δευτέρα πρωί επρόκειτο να συγκαλείται συνάντηση. Στόχος της ήταν να συζητηθεί ο προγραμματισμός της εβδομάδας, ώστε όλοι να είναι ενημερωμένοι. Συζητούνταν επίσης προβλήματα γενικού ενδιαφέροντος με στόχο τη συνεχή βελτίωση. Μία συνάντηση κάθε χρόνο αποφασίστηκε να αφιερώνεται στην ανασκόπηση της εκτίμησης κινδύνων και στον προσδιορισμό των στόχων για το επόμενο έτος. Η συνάντηση αυτή να συγκαλείται κάθε Σεπτέμβριο.

14 Ερωτήσεις: 1. Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες επιτυχίας ενός σχεδίου δράσης για την πρόληψη του άγχους; 2. Ποιες είναι οι ευθύνες της διοίκησης και των μελών του προσωπικού; 3. Ποιο είναι ένα λογικό χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης των μέτρων που εφαρμόστηκαν;

15 5. Αξιολόγηση των διαδικασιών και των μέτρων διαχείρισης των κινδύνων Το χρονοδιάγραμμα για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μέτρων και των διαδικασιών διαχείρισης των κινδύνων άγχους εξαρτάται από το πλήθος των γενεσιουργών παραγόντων, καθώς και από τη διαθεσιμότητα των πόρων, τη δέσμευση εκ μέρους της εταιρείας, τον αριθμό και τη φύση των μέτρων που εφαρμόστηκαν. Συνιστάται ωστόσο να επαναλαμβάνεται η όλη διαδικασία διαχείρισης των κινδύνων κάθε χρόνο. Η συμμετοχική φύση του υποδείγματος διαχείρισης των κινδύνων, που εφαρμόζεται, επιτρέπει στους εργαζομένους να μάθουν πώς να εφαρμόζουν οι ίδιοι τις διαδικασίες με ελάχιστη βοήθεια από τους ειδικούς. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα μικρά ΚΕΚ. Σε συνέχεια της συμφωνίας σχετικά με τις ενέργειες που έπρεπε να αναληφθούν ο Κώστας προέβη στη διατύπωση σαφών περιγραφών των θέσεων εργασίας και στην εφαρμογή ενός συστήματος αμοιβών με στόχο την εξέλιξη του προσωπικού. Οι περιγραφές των θέσεων εργασίας και το σύστημα αυτοαξιολόγησης αναρτήθηκαν σε πίνακα ανακοινώσεων για να είναι ορατά από όλους. Δύο φορές το χρόνο, κάθε εργαζόμενος συμπληρώνει μια φόρμα αυτοαξιολόγησης και συζητά με τον Κώστα για το σχέδιο της προσωπικής του εξέλιξης το επόμενο εξάμηνο. Τα καθημερινά προβλήματα και ο προγραμματισμός συζητούνται κατά τις εβδομαδιαίες συναντήσεις και όλοι γνωρίζουν τις υποχρεώσεις, τα καθήκοντα που πρέπει να εκπληρώσουν και την κατανομή των εργασιών. Εξωτερικοί συνεργάτες έχουν αναλάβει την εκτέλεση κάποιων πολύ εξειδικευμένων καθηκόντων καθώς και χρονοβόρες εργασίες όπως μεταφράσεις. Καθιερώθηκε ένα αντικειμενικό σύστημα bonus που βασίζεται στη συμμετοχή κάθε εργαζομένου στην ανάπτυξη των εργασιών της εταιρείας.

16 Οι απουσίες και τα παράπονα του προσωπικού μειώθηκαν σημαντικά μετά την εφαρμογή των μέτρων και η παραγωγικότητα καθώς και η ικανοποίησή τους αυξήθηκαν πολύ. Η εταιρεία ανέπτυξε μια πολιτική κατά του άγχους και δεσμεύτηκε να επαναλαμβάνει αυτή τη διαδικασία κάθε χρόνο. Αποφασίστηκε επίσης ότι θα χρησιμοποιούνται εξωτερικοί συνεργάτες αν κριθεί απαραίτητο. Ένα χρόνο αργότερα η έρευνα για την εκτίμηση των κινδύνων έδειξε χαμηλότερα επίπεδα άγχους και μυοσκελετικών πόνων.

17 Ερωτήσεις: 1. Πώς μπορούν να αξιολογηθούν τα μέτρα παρέμβασης; 2. Ποια είναι τα οφέλη της αξιολόγησης; 3. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης εξωτερικών ειδικών για την αξιολόγηση;

18 Σειρά ερωτήσεων και θεμάτων προς συζήτηση 1. Αναφέρατε μερικά ζητήματα, που σχετίζονται με το άγχος στην εταιρεία σας. 2. Πώς τα εντοπίσατε; Ποιες είναι οι επιπτώσεις τους; 3. Ποιες εργασιακές ομάδες επηρεάζονται περισσότερο; Γιατί; 4. Ποιοι είναι οι διαθέσιμοι πόροι στην εταιρεία σας για την εκτίμηση των κινδύνων εργασιακού άγχους; 5. Ποια είναι τα κύρια εμπόδια για την πραγματοποίηση μιας εκτίμησης κινδύνων εργασιακού άγχους στην εταιρεία σας; 6. Πού μπορείτε να αναζητήσετε βοήθεια κατά την εκτίμηση κινδύνων εργασιακού άγχους; 7. Ποια είναι τα βασικά στάδια της διαδικασίας διαχείρισης των κινδύνων; 8. Ποιος είναι ο ρόλος των ειδικών, των διευθυντών, των εκπροσώπων των σωματείων και των εργαζομένων σε κάθε στάδιο;

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ. 1. Περιγραφή της εταιρείας: COMPUSMART

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ. 1. Περιγραφή της εταιρείας: COMPUSMART ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ 1. Περιγραφή της εταιρείας: COMPUSMART Η COMPUSMART ιδρύθηκε το 1988 από τον απόφοιτο πληροφορικής John Davis και τον φίλο του Mark Thomson.

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργειες διαχείρισης του άγχους Πρόγραμμα Leonardo da Vinci. Παιχνίδι ανάληψης ρόλων για τον εκπαιδευτικό οργανισμό GEA από την IDEC

Ενέργειες διαχείρισης του άγχους Πρόγραμμα Leonardo da Vinci. Παιχνίδι ανάληψης ρόλων για τον εκπαιδευτικό οργανισμό GEA από την IDEC Παιχνίδι ανάληψης ρόλων για τον εκπαιδευτικό οργανισμό GEA από την IDEC 1 Εισαγωγή - Κανόνες 1. Στόχοι Οι στόχοι του παιχνιδιού ανάληψης ρόλων είναι: -Να διευκολυνθεί η αφομοίωση των νέων γνώσεων -Να ενθαρρυνθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστές για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών έναντι αμοιβής με σκοπό την Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιγραφή της εταιρείας: EDUCACONSULT

1. Περιγραφή της εταιρείας: EDUCACONSULT ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΓΧΟΥΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 1. Περιγραφή της εταιρείας: EDUCACONSULT Η EDUCACONSULT ιδρύθηκε το 1994 από την δρ. Hannah Maax που είναι απόφοιτος ενός τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ. 1. Περιγραφή της εταιρείας: UNIC-SERVICES LTD

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ. 1. Περιγραφή της εταιρείας: UNIC-SERVICES LTD ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ 1. Περιγραφή της εταιρείας: UNIC-SERVICES LTD Η UNIC- Services Ltd. ιδρύθηκε το 1993 από τον IT Saara Remes-Ulkunniemi. Η εταιρεία προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

5 η Διδακτική Ενότητα Οι βασικές αρχές και η σημασία της Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού στην περίπτωση των τουριστικών επιχειρήσεων

5 η Διδακτική Ενότητα Οι βασικές αρχές και η σημασία της Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού στην περίπτωση των τουριστικών επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών 5 η Διδακτική Ενότητα Οι βασικές αρχές και

Διαβάστε περισσότερα

WP11.3 Μεθοδολογία Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και Υλικά

WP11.3 Μεθοδολογία Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και Υλικά Find the Best Competency-based Recruitment for Public Administration 526958-LLP-1-2012-1-PL-LEONARDO-LMP WP11.3 Μεθοδολογία Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και Υλικά Μεθοδολογία Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Καθοδήγηση (Mentoring) ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΜΠΕΙΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΜΕΝΤΟΡΑ: Οφέλη & Ερωτήσεις

Συμβουλευτική Καθοδήγηση (Mentoring) ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΜΠΕΙΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΜΕΝΤΟΡΑ: Οφέλη & Ερωτήσεις Συμβουλευτική Καθοδήγηση (Mentoring) ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΜΠΕΙΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΜΕΝΤΟΡΑ: Οφέλη & Ερωτήσεις Συμβουλές ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΜΠΕΙΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ-ΜΕΝΤΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY (ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ) Premium Bonding

CASE STUDY (ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ) Premium Bonding CASE STUDY (ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ) Premium Bonding Τον Φεβρουάριο του 1998 η Commercial Union και η General Accident, δύο επιχειρήσεις γενικών ασφαλίσεων παγκόσμιας κλίμακας, συγχωνεύτηκαν διαμορφώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ενότητα #5: Ομαδική Εργασία

Εκπαιδευτική Ενότητα #5: Ομαδική Εργασία Εκπαιδευτική Ενότητα #5: Ομαδική Εργασία Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Θεωρητικό πλαίσιο 3. Δραστηριότητες Επίλυση προβλημάτων Το Ορυχείο Κατασκευάζοντας μια Γέφυρα, πιο ψηλή από τις άλλες Από το μάρμαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Εταίρος: ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε - ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1 ΠΡΑΞΗ «ΓΛΑΥΚΗ - Υποστήριξη ανέργων γυναικών για τη Δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Κοινωνικής Φροντίδας ΚΩΔ. ΟΠΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 18/11/2014

Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Ο ΟΑΕΔ / EURES και η BBi Communication ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Φινλανδίας για απασχόληση στον τομέα της δημόσιας υγείας και περίθαλψης - Έλληνες γιατροί και νοσηλευτές

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ»

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΘΡΙΑΣΊΑ Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση» Συντονιστής φορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ www.dap-papei.gr 1 1. Τι δεν περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α (συμπληρώνεται από τους προϊσταμένους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΑ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ Παγωτό στο Δρόμο Ent-teach Κεφάλαιο 6 Διαχείριση Έργου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ Παγωτό στο Δρόμο Ent-teach Κεφάλαιο 6 Διαχείριση Έργου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ Παγωτό στο Δρόμο Ent-teach Κεφάλαιο 6 Διαχείριση Έργου Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Στην εργασία που ακολουθεί, οι μαθητές θα πρέπει να οργανώσουν εβδομάδα πώλησης

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση αναγκών & Κοινωνικός Σχεδιασμός. Μάθημα 2 ο Κοινωνικός Σχεδιασμός. Κούτρα Κλειώ Κοινωνική Λειτουργός PhD, MPH

Εκτίμηση αναγκών & Κοινωνικός Σχεδιασμός. Μάθημα 2 ο Κοινωνικός Σχεδιασμός. Κούτρα Κλειώ Κοινωνική Λειτουργός PhD, MPH Εκτίμηση αναγκών & Κοινωνικός Σχεδιασμός Μάθημα 2 ο Κοινωνικός Σχεδιασμός Κούτρα Κλειώ Κοινωνική Λειτουργός PhD, MPH kkoutra@staff.teicrete.gr 1 Κοινωνικός Σχεδιασμός 2 Κοινωνικός Σχεδιασμός Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.6 : Εφαρμογή συστημάτων HACCP και ISO στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. Διαδικασίες Υλοποίησης 1. Ανάπτυξη Διαδικασιών ΑΕΕ Καταγράφονται στοιχεία για τις διαδικασίες τις οποίες ανέπτυξε το σχολείο κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών (1) Οικονομολόγου - Λογιστή με ειδίκευση στη συμβουλευτική για το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη»

ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών (1) Οικονομολόγου - Λογιστή με ειδίκευση στη συμβουλευτική για το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» Κερατσίνι 15/5/2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡ.: ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών (1) Οικονομολόγου - Λογιστή με ειδίκευση στη συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Στόχος της ΜΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ θα είναι η επέκταση, ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση των παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας ανάμεσα στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς. Στηρίζεται στην ενεργητική παρουσία των συμμετεχόντων, στην

Ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας ανάμεσα στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς. Στηρίζεται στην ενεργητική παρουσία των συμμετεχόντων, στην Ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας ανάμεσα στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς. Στηρίζεται στην ενεργητική παρουσία των συμμετεχόντων, στην ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών και στην αξιοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αθήνα, 12/4/2017

ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αθήνα, 12/4/2017 1 ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αθήνα, 12/4/2017 Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Π244_12-04-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: Α) ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρήματα στον τομέα του τουρισμού. Ανάλυση αναγκών

Ευρήματα στον τομέα του τουρισμού. Ανάλυση αναγκών 1 η Σύνοψη πολιτικής σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση: Πορίσματα της ανάλυσης αναγκών του έργου VIRTUS Σύντομη περιγραφή του έργου Κύριος στόχος του έργου «Εικονική Επαγγελματική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ομάδα καθηκόντων/βαθμός AD 6 Τύπος σύμβασης Κωδικός Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων Τόπος εργασίας Ο εφεδρικός πίνακας (ΕΠ) ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ Ελληνικό, 31/12/2013 Αρ. Πρωτ.636 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 23 24/10/2017

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 23 24/10/2017 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 23 24/10/2017 Ημερομηνίες Χώρος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο 9/2-16/2 - HILTON 23/2-9/3 PARK - 16/3 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ομάδα καθηκόντων/βαθμός AD 9 Τύπος σύμβασης Κωδικός Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων Τόπος εργασίας Εμπειρογνώμονας διαχείρισης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση Προσωπικού. Κεφάλαιο 3

Προσέλκυση Προσωπικού. Κεφάλαιο 3 Προσέλκυση Προσωπικού Κεφάλαιο 3 Στρατολόγηση (Προσέλκυση) «Σειρά ενεργειών που χρησιμοποιεί μια επιχείρηση για να προσελκύσει τους κατάλληλους υποψηφίους για την επίτευξη των στόχων της.» Διαδικασία Προσέλκυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (ΣΕΠ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (ΣΕΠ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (ΣΕΠ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2017 Το έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Λαμίας έχει ως κύριο μέλημά του τη συνεργασία με τους σπουδαστές και τους αποφοίτους σχετικά με τη συνέχιση της σταδιοδρομίας τους μετά την αποφοίτησή τους. ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Το εργαστήρι για εκπαιδευτικούς σχολικών μονάδων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς προσφέρει μεθοδολογικά εργαλεία και στρατηγικές ενίσχυσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ «Διοίκηση είναι πρώτα και κύρια επικοινωνία.» (Van Miller) «Η ικανότητα επικοινωνίας αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα επιτυχίας οιασδήποτε προσπάθειας στην οποία συμμετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 5: Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων & Εκπαίδευση Δημήτριος Σταυρουλάκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι Οικολογικά Σχολεία Εγγραφή Εφαρμογή του Προγράμματος Αίτηση Αυτοαξιολόγησης Βράβευση Η Περιβαλλοντική Επισκόπηση των Οικολογικών Σχολείων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για ημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη 2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη Τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη του ΟΤΕ και της COSMOTE είναι οι εργαζόμενοι οι επενδυτές οι πελάτες, οι δημόσιοι και ρυθμιστικοί φορείς, τα Μ.Μ.Ε. και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK Το Γραφείο Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης του πανεπιστημίου Frederick, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες του

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Απρίλιος 2013 Χαρακτηριστικά που ζητούν οι εργοδότες αναπηρία Πως θα όριζες τη λέξη προσόν ή τη λέξη δεξιότητα ; Και τι εννοούν οι εργοδότες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δεκτή ομοφώνως έγινε απόψε η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία αποτελεί την επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ TΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» VOUCHER 29 Το ΚΕΚ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την επωνυμία ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε (Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Γενικός Διευθυντής EC-BIC Σερρών Α. ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΡΓΟ Έννοια της Εργασίας Η διάθεση προκαθορισμένου χρόνου, προσωπικών και επίκτητων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων

Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Εισηγητές: Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ Ανδρέας Θεοδωρίδης, Διευθυντής Σχολείου Ανδρέας Κυθραιώτης, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ώρα της ΚΡΙΣΗΣ Σοφία Παναγιωτίδου

Η ώρα της ΚΡΙΣΗΣ Σοφία Παναγιωτίδου Η ώρα της ΚΡΙΣΗΣ Προετοιμασία για τη ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Τι κάνω πριν, στη διάρκεια και μετά τη συνέντευξη Σοφία Παναγιωτίδου Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Στις διαφάνειες που ακολουθούν, η χρήση του αρσενικού

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδική Εργασία- Project

Ομαδική Εργασία- Project Ομαδική Εργασία- Project Α. Παπαϊωάννου Παν/μιο Θεσσαλίας 1 ΔΟΜΗ Σκοπός Το Πρόβλημα Ανασκόπηση Τι ξέρουμε για το θέμα Μέθοδος Αποτελέσματα Συζήτηση 2 ΣΚΟΠΟΣ Σε μία πρόταση Σαφής διατύπωση 3 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες για τη διαχείριση του άγχους Πρόγραμμα Leonardo da Vinci. Παιχνίδι ανάληψης ρόλων για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις από την SIRC

Δραστηριότητες για τη διαχείριση του άγχους Πρόγραμμα Leonardo da Vinci. Παιχνίδι ανάληψης ρόλων για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις από την SIRC Παιχνίδι ανάληψης ρόλων για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις από την SIRC 1 Εισαγωγή - Κανόνες 1. Στόχοι Οι στόχοι του παιχνιδιού ανάληψης ρόλων είναι: - Να διευκολυνθεί η αφομοίωση των νέων γνώσεων. -Να ενθαρρυνθεί

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΕΚΟ; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» σελ. 03. Στόχος και Δράσεις προγράμματος σελ.

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΕΚΟ; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» σελ. 03. Στόχος και Δράσεις προγράμματος σελ. Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Λ Λ Η Λ Ε Γ Γ Υ Η Σ» Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 - Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», Ανώγεια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση Ent-teach κεφαλαιο 3 - Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές από όλους

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότηση Ενδοπανεπιστημιακών Δικτύων Έρευνας

Συγκρότηση Ενδοπανεπιστημιακών Δικτύων Έρευνας Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Πατρών Δεκέμβριος 2008 Συγκρότηση Ενδοπανεπιστημιακών Δικτύων Έρευνας 1. Ορισμός...1 2. Πολιτική Έρευνας...1 3. Πρόσκληση - Θεματικές περιοχές...2 4. Τρόπος Συγκρότησης Δικτύου...2

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Λ Λ Ο Π Ο Ν Η Σ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ μ ή μ α Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς κ α ι Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς Π ο λ ι τ ι κ ή ς Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Αξιολόγηση Πιλοτικού θεσμού παραχώρησης διδακτικού χρόνου στις σχολικές μονάδες για συντονισμό της ενσωμάτωσης παραχώρησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Β. Διευθύντρια: Παντελίτσα Θεοχαρίδου, Εκπαιδευτικοί: Σπυρούλα Χρυσοστόμου, Χρυσάνθη Μελετίου, Σύλβια Κυριάκου, Δόξα Καιμακλιώτη (αντικαταστάτρια)

Β. Διευθύντρια: Παντελίτσα Θεοχαρίδου, Εκπαιδευτικοί: Σπυρούλα Χρυσοστόμου, Χρυσάνθη Μελετίου, Σύλβια Κυριάκου, Δόξα Καιμακλιώτη (αντικαταστάτρια) Β. Διευθύντρια: Παντελίτσα Θεοχαρίδου, Εκπαιδευτικοί: Σπυρούλα Χρυσοστόμου, Χρυσάνθη Μελετίου, Σύλβια Κυριάκου, Δόξα Καιμακλιώτη (αντικαταστάτρια) Υπεύθυνη συντονίστρια λειτουργός του Π.Ι.Κ. Χρυσάνθη Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ ΟΡΟΙ / ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 1) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων του Δημοσίου Τομέα και τον ΟΤΑ για την απασχόληση 10.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ ΟΡΟΙ / ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 1) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων του Δημοσίου Τομέα και τον ΟΤΑ για την απασχόληση 10. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ ΟΡΟΙ / ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 1) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων του Δημοσίου Τομέα και τον ΟΤΑ για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών (Προϋπολογισμός 120.000.000.).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 31/12/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 31/12/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ομάδα καθηκόντων/βαθμός AD 6 Τύπος σύμβασης Κωδικός Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας Τόπος εργασίας Ο εφεδρικός πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA)

Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA) Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA) Διευκολύνοντας τη διενέργεια εκτίμησης κινδύνου για τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη European Agency for Safety and Health

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΔΙΟΙΚΗΣΗ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Σύστημα λήψης αποφάσεων. Λήψη αποφάσεων σε επίπεδο λειτουργικής δραστηριότητας. Εσωτερικός Κανονισμός. Λήψη αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

SECTIME ΜΕΠΕ, Τηλ. 2102005003, www.sectime.gr. Τι ισχύει για την Ανανέωση Άδειας Εργασίας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας:

SECTIME ΜΕΠΕ, Τηλ. 2102005003, www.sectime.gr. Τι ισχύει για την Ανανέωση Άδειας Εργασίας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας: Σεμινάριο Ταχύρρυθμης Φροντιστηριακής Προετοιμασίας για τη Συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας και την Ανανέωση Άδειας Εργασίας SECTIME ΜΕΠΕ, Τηλ. 2102005003, www.sectime.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2681/1999 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΚΑΙΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΙΝ ΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ 2681/1999 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΚΑΙΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΙΝ ΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 2681/1999 Κύρωση της Συμφωνίας τουριστικής συνεργασίας μεταξύτης Κυβέρνησης της Ελληνικής ημοκρατίας και της Κυβέρνησης της ημοκρατίας της Ινδίας. ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2681 ΦΕΚ Α` 15/5.2.1999 Κύρωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

3.5.4 Μέθοδοι Λήψης Ομαδικών Αποφάσεων

3.5.4 Μέθοδοι Λήψης Ομαδικών Αποφάσεων 3.5.4 Μέθοδοι Λήψης Ομαδικών Αποφάσεων Οι πιο σύγχρονες μέθοδοι λήψης ομαδικών αποφάσεων είναι η «Τεχνική της Ονομαστικής Ομάδας» (Nominal Group Technique), η «Τεχνική των Δελφών» (Delphi Technique ) και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 2/4/2015 Αρ. Πρωτ. : 868 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη Συγκρότηση Μητρώου Γραμματέων στο πλαίσιο της πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Εισαγωγή σε μια γνωστή άγνωστη έννοια. Δημήτρης Βέργαδος Συντονιστής Επικοινωνίας ΣΕΒ

Επιχειρηματικότητα. Εισαγωγή σε μια γνωστή άγνωστη έννοια. Δημήτρης Βέργαδος Συντονιστής Επικοινωνίας ΣΕΒ Επιχειρηματικότητα Εισαγωγή σε μια γνωστή άγνωστη έννοια Δημήτρης Βέργαδος Συντονιστής Επικοινωνίας ΣΕΒ Τι είναι επιχειρηματικότητα; Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία δημιουργίας μιας νέας επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση: Η επόμενη ημέρα για τους εργαζόμενους Αποτελέσματα Έρευνας. 13 Φεβρουαρίου 2014

Αναδιοργάνωση: Η επόμενη ημέρα για τους εργαζόμενους Αποτελέσματα Έρευνας. 13 Φεβρουαρίου 2014 Αναδιοργάνωση: Η επόμενη ημέρα για τους εργαζόμενους Αποτελέσματα Έρευνας 13 Φεβρουαρίου 2014 Γενικά Στοιχεία της Έρευνας Σκοπός Αποτύπωση ενεργειών διαχείρισης εργαζομένων στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργία της Στελέχωσης

Η Λειτουργία της Στελέχωσης Μάθηµα 6 ο Η Λειτουργία της Στελέχωσης Στελέχωση Αντικείµενο της στελέχωσης είναι όλες εκείνες οι διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα πριν την πρόσληψη του προσωπικού και είναι: i. Ο προγραµµατισµός του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του μέντορα στην υλοποίηση των σκοπών του Συλλόγου Αποφοίτων ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ο ρόλος του μέντορα στην υλοποίηση των σκοπών του Συλλόγου Αποφοίτων ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ο ρόλος του μέντορα στην υλοποίηση των σκοπών του Συλλόγου Αποφοίτων ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Η δραματική οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα μας, η αύξηση με ταχύτατους ρυθμούς της ανεργίας και ιδιαίτερα στους νέους,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, για άνεργους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΛΑΚΚΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΛΑΚΚΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΛΑΚΚΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗ ΚΑ1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: Cross Cultural Vocational Training

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων & Οργανισμών (ΔΔΟΜΟ)» με κατεύθυνση «Στρατηγικό Management»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων & Οργανισμών (ΔΔΟΜΟ)» με κατεύθυνση «Στρατηγικό Management» ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση και Διαχείριση Οργανισμών (ΔΔΟΜΟ)» με κατεύθυνση «Στρατηγικό Management» 28 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΩΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (INOV) Ζ ΚΥΚΛΟΣ To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2000. Γιαννάκου Αμαλία Γκορόγια Σοφία

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2000. Γιαννάκου Αμαλία Γκορόγια Σοφία Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2000 Γιαννάκου Αμαλία Γκορόγια Σοφία Ορισμοί Ποιότητα Σύστημα Ποιότητας Διασφάλιση Ποιότητας Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Κύκλοι Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π1308_

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π1308_ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π1308_09-11-2015 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Μονάδες».

Τουριστικές Μονάδες». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study: C&C GROCERY STORES

Case Study: C&C GROCERY STORES ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 6η Eνότητα: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ Case Study: C&C GROCERY STORES ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (1) Το πρώτο κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα