Μάθηµα 5. Διαχειρίζοντας τις επιχειρήσεις ανά τους πολιτισµούς. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μάθηµα 5. Διαχειρίζοντας τις επιχειρήσεις ανά τους πολιτισµούς. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved."

Transcript

1

2 Μάθηµα 5 Διαχειρίζοντας τις επιχειρήσεις ανά τους πολιτισµούς McGraw-Hill/Irwin Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved.

3 Διαχειρίζοντας τις επιχειρήσεις ανά τους πολιτισµούς v Οι στόχοι του παρόντος κεφαλαίου είναι 1. Να εξετάσει τις στρατηγικές διαθέσεις που χαρακτηρίζουν τις αντιδράσεις σε διαφορετικές κουλτούρες. 2. Να συζητήσει τις διαπολιτισµικές διαφορές και οµοιότητες. 3. Να αναφέρει τις πολιτισµικές διαφορές σε επιλεγµένες χώρες και περιοχές, και να σηµειώσει µερικές από τις σηµαντικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές για την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε κάθε µία. 5-3

4 Παγκόσµιες τάσεις της αυτοκινητοβιοµηχανίας v Μετάβαση της δύναµης της αυτοκινητοβιοµηχανίας από Β.Α. & Ευρώπη σε Κίνα, Κορέα και Ινδία v Η άνοδος της Κινεζικής δύναµης στον τοµέα v Volvo, Land Rover, Jaguar v Ποιές συνθήκες διευκόλυναν τους Κινέζους και τους Ινδούς να αποκτήσουν αυτές τις µάρκες Ø Η κρίση διήρκησε λιγότερο Ø Ρευστότητα Ø Στήριξη από διεθνής τραπεζικούς οργανισµούς 5-4

5 Η Στρατηγική Διαχείρισης στους Πολιτισµούς v Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές στρατηγικές προδιαθέσεις που λειτουργούν µε συγκεκριµένο τρόπο: Ø Η Εθνοκεντρική Ø Η Πολυκεντρική Ø Η Περιφερειακή Ø Η Γεωκεντρική 5-5

6 Προδιαθέσεις Στρατηγικής v H Εθνοκεντρική προδιάθεση Μια εθνικιστική φιλοσοφία της διαχείρισης βάσει της οποίας οι αξίες και τα συµφέροντα της µητρικής εταιρείας καθοδηγούν τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. 5-6

7 Προδιαθέσεις Στρατηγικής v Η Πολυκεντρική προδιάθεση Ø Η φιλοσοφία της διαχείρισης σύµφωνα µε την οποία οι στρατηγικές αποφάσεις προσαρµόζονται για να εξυπηρετούν τους πολιτισµούς των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται οι πολυεθνικές. 5-7

8 Προδιαθέσεις Στρατηγικής v Περιφερειακή προδιάθεση Ø Η φιλοσοφία της διαχείρισης σύµφωνα µε την οποία η εταιρεία προσπαθεί να συνδυάσει τα δικά της συµφέροντα µε εκείνα των θυγατρικών της σε περιφερειακή βάση. 5-8

9 Προδιαθέσεις Στρατηγικής v Γεωκεντρική προδιάθεση Ø Η φιλοσοφία της διοίκησης σύµφωνα µε την οποία η εταιρεία προσπαθεί να ενσωµατώσει µια σφαιρική προσέγγιση συστηµάτων στη λήψη αποφάσεων. 5-9

10 Προσανατολισµός µιας πολυεθνικής κάτω από διαφορετικά προφίλ 5-10

11 Αντιµετώπιση της πρόκλησης v Η Προστακτική της Παγκοσµιοποίησης Ø Η άποψη ότι µία παγκόσµια προσέγγιση για την επιχειρηµατική δραστηριότητα είναι το κλειδί για την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα. Ø Πολλοί παράγοντες διευκολύνουν την ανάγκη να αναπτυχθούν στρατηγικές για µοναδικές διαφορετικές κουλτούρες v Ποικιλοµορφία των παγκόσµιων προτύπων της βιοµηχανίας v Η συνεχής ζήτηση από τους τοπικούς πελάτες για διαφοροποιηµένα προϊόντα v Η σηµασία του να είναι εκ των έσω, όπως στην περίπτωση των πελατών που προτιµούν να "αγοράζουν τοπικά" v Η δυσκολία διαχείρισης των παγκόσµιων οργανισµών v Η ανάγκη να επιτρέψει τις θυγατρικές να χρησιµοποιήσουν τις ικανότητες και τις δυνατότητες τους χωρίς να περιορίζονται από τους ανωτέρους 5-11

12 Αντιµετώπιση της πρόκλησης Παγκοσµιοποίηση vs Εθνική Ανταπόκριση v Στη διαφήµιση Γάλλοι v Αποφεύγουν την αιτιολογία ή τη λογική v Η διαφήµιση είναι κυρίως συναισθηµατική, δραµατική, συµβολική v Τα spot θεωρούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις - τέχνη για χάρη του χρήµατος - και αξιολογούνται σαν να είναι λογοτεχνία ή ταινίες Bρετανοί v Δίνουν πάνω απ όλα αξία στο γέλιο v Ευρέως τυπικό,η αυτο-αποδοκιµασία στο βρετανικό εµπόριο διασκεδάζει µε το να κοροϊδεύει τόσο το διαφηµιστή όσο και τον καταναλωτή Γερµανοί v Θέλουν πραγµατική και ορθολογική διαφήµιση v Τα τυπικά γερµανικά spot διαθέτoυν την κλασική οικογένεια µε δύο γονείς, δύο παιδιά, και γιαγιά 5-12

13 Αντιµετώπιση της πρόκλησης Παγκοσµιοποίηση vs Εθνική Ανταπόκριση v Για να ρυθµίσουν τις παγκόσµιες στρατηγικές για τις τοπικές αγορές, οι πολυεθνικές θα πρέπει: Ø Να µένουν ενήµερες για τις συνθήκες της τοπικής αγοράς.να µη θεωρούν όλες τις αγορές ίδιες Ø Να γνωρίζουν τα πλεονεκτήµατα και τις αδυναµίες των θυγατρικών των πολυεθνικών. Να τους παρέχουν βοήθεια για την αντιµετώπιση των τοπικών απαιτήσεων Ø Να δώσουν στις θυγατρικές µεγαλύτερη αυτονοµία. Αφήνοντάς να ανταποκριθούν στις αλλαγές της εγχώριας ζήτησης 5-13

14 Διαπολιτισµός: Διαφορές και Οµοιότητες v Τοπικισµός και Απλούστευση Ø Τοπικισµός: η τάση να βλέπουν τον κόσµο µέσα από τα µάτια και τις προοπτικές ενός ατόµου Ø Απλούστευση: η διαδικασία που εµφανίζουν τον ίδιο προσανατολισµό για διαφορετικές πολιτισµικές οµάδες 5-14

15 Έξι βασικές πολιτισµικές διαφορές 5-15

16 Διαπολοτισµός : Διαφορές και Oµοιότητες v Οµοιότητες στους πολιτισµούς Ø Δεν είναι δυνατό να δραστηριοποιηθούν µε τον ίδιο τρόπο παγκοσµίως Ø Οι διαδικασίες και οι στρατηγικές που λειτουργούν καλά στο σπίτι δεν µπορούν να εγκριθούν χωρίς τροποποιήσεις στο εξωτερικό v Μερικές οµοιότητες που έχουν βρεθεί Ø Ρωσία και Η.Π.Α. (παράδειγµα) v Παραδοσιακή Διαχείριση v Επικοινωνία v Ανθρώπινοι πόροι v Δραστηριότητες Δικτύωσης v OB Mod (οργανωτική τροποποίηση συµπεριφοράς) 5-16

17 Διαπολοτισµός : Διαφορές και Oµοιότητες v Οι διαφορές µεταξύ των πολιτισµών Ø Σε διαπολιτισµική έρευνα βρέθηκαν περισσότερες διαφορές παρά οµοιότητες Ø Μισθοί, αποζηµιώσεις, καταβολή ιδίων κεφαλαίων, άδεια µητρότητας Ø Η σηµασία των κριτηρίων που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση των εργαζοµένων 5-17

18 Πολιτιστικές Συνεργατικών Σχηµατισµών της περιοχής του Ειρηνικού, της ΕΕ και των Ηνωµένων Πολιτειών 5-18

19 Ένα ηµιτελές καλούπι για τη Διεθνή Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναµικού 5-19

20 Πολιτιστικές διαφορές σε επιλεγµένες χώρες και περιοχές: Κίνα v Επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Κίνα 1. Οι κινεζικές αξίες και αρχές είναι πάνω από τα χρήµατα και τις σκοπιµότητες. 2. Οι επαγγελµατικές συναντήσεις συνήθως ξεκινούν µε ευθυµία, προσφέροντας τσάι και γενική συζήτηση σχετικά µε το ταξίδι του επισκέπτη στη χώρα, την τοπική διαµονή του και την οικογένεια. 3. Η κινεζική υποδοχή δίνει την κατάλληλη ένδειξη για το πότε µια συνάντηση ξεκινάει και το πότε µία συνεδρίαση τελείωνει. 4. Όταν οι Κινέζοι αποφασίσουν ποιος και τι είναι καλύτερο, έχουν την τάση να επιµένουν σε αυτές τις αποφάσεις. Αν και είναι αργοί στη διαµόρφωση ενός σχεδίου δράσης, από τη στιγµή που θα το ξεκινήσουν, κάνουν αρκετά καλή πρόοδο. 5-20

21 Πολιτιστικές διαφορές σε επιλεγµένες χώρες και περιοχές: Κίνα 5. Στις διαπραγµατεύσεις, η αµοιβαιότητα είναι σηµαντική. Αν οι Κινέζοι δίνουν παραχωρήσεις,τότε περιµένουν κάποια σε αντάλλαγµα. 6. Επειδή η διαπραγµάτευση µπορεί να συνεπάγεται την απώλεια ενός προσώπου, είναι σύνηθες να γίνει η διεξαγωγή της όλης διαδικασίας µε µεσάζοντες. 7. Κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων, είναι σηµαντικό να µην δείχνουν κανένα συναίσθηµα. Ο θυµός ή απογοήτευση θεωρείται αντικοινωνική και απρεπής. 8. Οι διαπραγµατεύσεις θα πρέπει να αντιµετωπίζονται µε µια µακροπρόθεσµη προοπτική. Εκείνοι που θα κάνουν το καλύτερο είναι αυτοί που επενδύουν σε µια µακροπρόθεσµη σχέση. 5-21

22 Πολιτιστικές διαφορές σε επιλεγµένες χώρες και περιοχές: Ρωσία v Επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Ρωσία 1. Χτίζει προσωπικές σχέσεις µε τους εταίρους. Όταν υπάρχουν διαφορές στη σύµβαση, υπάρχει µικρή προστασία για τη θιγόµενη πλευρά λόγω του χρόνου και της προσπάθειας που απαιτείται για την νόµιµη εφαρµογή της συµφωνίας. 2. Χρησιµοποιεί τοπικούς συµβούλους. Επειδή οι κανόνες των επιχειρήσεων έχουν αλλάξει τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια, πληρώνει για να έχει έναν τοπικό Ρώσο σύµβουλο που θα εργάζεται για την εταιρεία. 3. Η Ηθική συµπεριφορά στις Ηνωµένες Πολιτείες δεν είναι πάντα η ίδια όπως στη Ρωσία. Για παράδειγµα, είναι παράδοση στη Ρωσία να δίνει δώρα σε εκείνους µε τους οποίους θέλει να συναλλάσσεται. 4. Να είστε υποµονετικοί. Για να γίνει κάτι στη Ρωσία, συχνά απαιτούνται κάποιοι µήνες αναµονής. 5-22

23 Πολιτιστικές διαφορές σε επιλεγµένες χώρες και περιοχές: Ρωσία 5. Οι Ρώσοι θέλουν αποκλειστικές συµφωνίες και συχνά διαπραγµατεύονται µε µία µόνο εταιρεία τη φορά. 6. Οι Ρώσοι θέλουν να δραστηριοποιούνται πρόσωπο-µεπρόσωπο. Έτσι, όταν λαµβάνουν επιστολές ή φαξ, ναι µεν ενηµερώνονται γι αυτά, αλλά ποτέ δεν ανταποκρίνονται. 7. Κρατήστε κρυφά τα προσωπικά οικονοµικά σας στοιχεία. Οι Ρώσοι περιµένουν µέχρι να γνωρίσουν τον συνεργάτη τους αρκετά καλά ώστε να αισθάνονται άνετα πριν από την ανταλλαγή οικονοµικών στοιχείων. 8. Έρευνα της εταιρείας. Στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση των Ρώσων εταίρων, είναι χρήσιµο να πάρετε πληροφορίες σχετικά µε την εν λόγω εταιρεία, την ιεραρχία διαχείρισης, και ποια είναι η σύνηθες επαγγελµατική της δραστηριότητα. 5-23

24 Πολιτιστικές διαφορές σε επιλεγµένες χώρες και περιοχές: Ρωσία 9. Τονίστε το αµοιβαίο όφελος. Η δυτική ιδέα του "win-win" στις διαπραγµατεύσεις λειτουργεί το ίδιο καλά και στη Ρωσία. 10. Αποσαφήνιση της ορολογίας. Η γλώσσα των επιχειρήσεων µεταφράζετε στα ρώσικα, έτσι ελέγξετε και βεβαιωθείτε ότι η άλλη πλευρά αντιλαµβάνεται σαφώς την πρόταση, ξέρει τι αναµένεται και πότε, και αν είναι σύµφωνη. 11. Να είστε προσεκτικοί µε το συµβιβασµό ή το διακανονισµό,δεν θα πρέπει να γίνονται πολύ γρήγορα, διότι αυτό θεωρείται συχνά σηµάδι αδυναµίας. 12. Οι Ρώσοι βλέπουν τις συµβάσεις ως δεσµευτικές µόνο αν συνεχίσουν να είναι αµοιβαία επωφελής, γι αυτό αναφέρουµε συνεχώς τα οφέλη που συνδέονται µε την συµφωνία. 5-24

25 Πολιτιστικές διαφορές σε επιλεγµένες χώρες και περιοχές: Ινδία v Επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Ινδία 1. Είναι σηµαντική η συνέπεια στα ραντεβού. 2. Δεν θα πρέπει να συζητούνται προσωπικά ζητήµατα, εκτός εάν το άλλο άτοµο είναι ένας φίλος ή στενός συνεργάτης. 3. Οι τίτλοι είναι σηµαντικοί, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι γιατροί ή καθηγητές θα πρέπει να αντιµετωπίζονται ανάλογα. 4. Οι δηµόσιες επιδείξεις αγάπης θεωρούνται ακατάλληλες, έτσι θα πρέπει να απέχουν από φιλικά χτυπήµατα στην πλάτη ή αγγίγµατα. 5-25

26 Πολιτιστικές διαφορές σε επιλεγµένες χώρες και περιοχές: Ινδία 5. Το γνέψιµο γίνεται έχοντας την παλάµη προς τα κάτω. Το πηγούνι µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µια λεπτή συσκευή κατάδειξης. 6. Όταν τρώτε ή αποδέχεστε πράγµατα, χρησιµοποιήστε το δεξί χέρι, επειδή το αριστερό θεωρείται ακάθαρτο. 7. Η χειρονοµία Namaste µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να χαιρετήσουµε τους ανθρώπους.επίσης χρησιµοποιείται για να µεταφέρει και άλλα µηνύµατα, όπως να δείξει ότι κάποιος είχε αρκετά τρόφιµα. 8. Οι διαπραγµατεύσεις για τα αγαθά και τις υπηρεσίες είναι κοινές. Αυτό έρχεται σε αντίθεση µε τις δυτικές παραδόσεις, όπου το παζάρεµα µπορεί να θεωρηθεί αγενές ή άσχηµο. 5-26

27 Πολιτιστικές διαφορές σε επιλεγµένες χώρες και περιοχές: Γαλλία v Επιχειρηµατική δραστηριότητα στη Γαλλία 1. Όταν κάνετε χειραψία µε έναν Γάλλο, χρησιµοποιήστε ένα γρήγορο κούνηµα χεριών µε κάποια πίεση στη λαβή. 2. Είναι εξαιρετικά σηµαντικό να είστε στην ώρα σας στις συναντήσεις και στις κοινωνικές εκδηλώσεις. «Το να αργεί κάποιος στα ραντεβού έχει πάψει να είναι της µόδας». 3. Κατά τη διάρκεια ενός γεύµατος, είναι αποδεκτό να γίνεται µία ευχάριστη συζήτηση, αλλά ποτέ δεν αναφέρόµαστε σε προσωπικά και οικονοµικά ζητήµατα. 4. Μεγάλη σηµασία δίνεται στην καθαριότητα και στο γούστο. Η συνάντηση µε επιχειρηµατίες απαιτεί ιδιαίτερα καλλιεργηµένα και εκλεπτυσµένα άτοµα. 5-27

28 Πολιτιστικές διαφορές σε επιλεγµένες χώρες και περιοχές: Γαλλία 5. Οι Γάλλοι έχουν την τάση να είναι καχύποπτοι µε τη γρήγορη φιλικότητα στη συζήτηση και αντιπαθούν τα µικρά ονόµατα, να βγάζουν τα σακάκια, ή να αποκαλύπτουν προσωπικές ή οικογενειακές λεπτοµέρειες. 6. Στις διαπραγµατεύσεις οι Γάλλοι προσπαθούν να βρούν ποίοι είναι οι στόχοι και οι απαιτήσεις της άλλης πλευράς από την αρχή, αποκαλύπτοντας τα δικά τους στο τέλος των διαπραγµατεύσεων. 7. Οι Γάλλοι δεν επιθυµούν να παίρνουν βιαστικές αποφάσσεις, και σπανίως παίρνουν σηµαντικές αποφάσεις κατά τη διάρκεια µίας συνεδρίασης. 8. Οι Γάλλοι έχουν την τάση να είναι πολύ ακριβής και λογικοί στην προσέγγισή των πραγµάτων, και δεν θα κάνουν συχνά παραχωρήσεις στις διαπραγµατεύσεις, εκτός και εάν η λογική τους έχει ηττηθεί. 5-28

29 Πολιτιστικές διαφορές σε επιλεγµένες χώρες και περιοχές: Βραζιλία v Επιχειρηµατική δραστηριότητα στη Βραζιλία 1. Η σωµατική επαφή είναι µια αποδεκτή µορφή επικοινωνίας.οι Βραζιλιάνοι στέκονται κοντά στους άλλους όταν έχουν µια συνοµιλία και µπορεί να αγγίξουν την πλάτη του ατόµου, το βραχίονα, τον αγκώνα σαν ένδειξη χαιρετισµού ή σεβασµού. 2. Προτιµούνται οι συναντήσεις πρόσωπο µε πρόσωπο, γι 'αυτό αποφύγετε ή τηλεφωνικές κλήσεις. Η συνάντηση µπορεί να ξεκινήσει µε λεπτά καθυστέρηση. Χαιρετείστε ευχάριστα και αποδεχθείτε αναψυκτικά. 3. Η εµπιστοσύνη δεν είναι δεδοµένη στη Βραζιλία, σιγουρευτείτε πως έχετε σχηµατίσει µια ισχυρή σχέση πριν από την αναφορά των επαγγελµατικών ζητηµάτων.οι στενές σχέσεις είναι πολύ σηµαντικό, διότι οι Βραζιλιάνοι θα κάνoυν τα πάντα για τους φίλους. 4. Η εµφάνιση είναι πολύ σηµαντική. Αντανακλά εσάς και την επιχείρησή σας. Οι άνδρες θα πρέπει να έχουν γυαλισµένα παπούτσια και να φορούν σκούρα κλασικά κοστούµια. Οι γυναίκες θα πρέπει να ντύνονται όµορφα, αλλά να αποφεύγουν να είναι υπερβολικά συντηρητικές ή επίσηµες. Σκεφτείτε τη µόδα. 5-29

30 Πολιτιστικές διαφορές σε επιλεγµένες χώρες και περιοχές: Βραζιλία 5. Η υποµονή είναι το κλειδί. Πολλές διαδικασίες είναι µακρές και παρατεταµένες, συµπεριλαµβανοµένων των διαπραγµατεύσεων. Εκφράζοντας απογοήτευση ή ανυποµονησία για να επιταχύνεται τις διαδικασίες µπορεί να χάσετε τη συµφωνία. Οι Βραζιλιάνοι θα είναι πολύ πιστοί και δεσµευτικοί όταν θα επιτευχθεί η συµφωνία. 6. Δεν είναι αποδεκτό να µην είναι καλά προετοιµασµένοι. Οι παρουσιάσεις θα πρέπει να είναι κατατοπιστικές και εκφραστικές. Η συνέπεια είναι σηµαντική. Να είστε βέβαιος ότι έχετε αναφέρει την περίπτωση σας πολλές φορές.οι Βραζιλιάνοι φέρνουν συχνά πολλούς ανθρώπους στις διαπραγµατεύσεις. Οι επόµενες συνεδριάσεις µπορεί να περιλαµβάνουν µέλη της ανώτατης διοίκησης, που απαιτούν αναµάσηµα των πληροφοριών. 5-30

31 Πολιτιστικές διαφορές σε επιλεγµένες χώρες και περιοχές: Αραβικές Χώρες v Η επιχειρηµατική δραστηριότητα στις Αραβικές χώρες 1. Είναι σηµαντικό να µην εµφανιστούν αισθήµατα ανωτερότητας, γιατί αυτό θα κάνει το άλλο µέρος να αισθάνετε κατώτερο. Ας µιλήσουν οι πράξεις και να µην υπάρχουν καυχολογίες και επίδειξη της σηµασίας ενός προσώπου. 2. Κάποιος δεν πρέπει να λάβει πίστωση για κοινές προσπάθειες. Ένα µεγάλο µέρος από αυτό που επιτυγχάνεται είναι αποτέλεσµα της οµαδικής εργασίας, η ολοκλήρωση ενός έργυ µόνο από έναν θεωρείται λάθος. 3. Πολλά από αυτά που γίνονται είναι αποτέλεσµα της µετάβασης µέσω της διοικητικής οδού στη χώρα. Είναι συχνά δύσκολο να παρακάµψουν τη γραφειοκρατία, και οι προσπάθειες για να το πράξουν µπορεί να θεωρηθεί ως έλλειψη σεβασµού για τα νοµικά και τα κυβερνητικά όργανα. 5-31

32 Πολιτιστικές διαφορές σε επιλεγµένες χώρες και περιοχές: Αραβικές Χώρες 4. Οι διασυνδέσεις είναι εξαιρετικά σηµαντικές για τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων. 5. Η υποµονή είναι κρίσιµη για την επιτυχία των επιχειρηµατικών συναλλαγών. Αυτή η θεώρηση του χρόνου θα πρέπει να βασίζεται σε όλες τις διαπραγµατεύσεις. 6. Σηµαντικές αποφάσεις συνήθως γίνονται στο ίδιο το πρόσωπο, όχι δι 'αλληλογραφίας ή µέσω τηλεφώνου. Αυτός είναι ο λόγος που η προσωπική παρουσία ενός διευθυντή πολυεθνικής είναι συχνά απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία στον αραβικό κόσµο. Επιπλέον, ενώ µπορεί να υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που παρέχουν στοιχεία για την τελική απόφαση, η απόλυτη εξουσία ασκείται από το άτοµο στην κορυφή, και αυτό το άτοµο βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στις προσωπικές εντυπώσεις, την εµπιστοσύνη και τη συµπάθεια. 5-32

33 Ανασκόπηση κ Συζήτηση 1. Καθορίστε τις τέσσερις βασικές προδιαθέσεις των πολυεθνικών στις διεθνείς δραστηριότητές τους. 2. Με ποιο τρόπο ο τοπικισµός και η απλούστευση των εµποδίων είναι αποτελεσµατικά για την διαπολιτισµική διαχείριση; Σε κάθε περίπτωση, δώστε ένα παράδειγµα. 3. Πολλές πολυεθνικές θα ήθελαν να δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό µε τον ίδιο τρόπο που κάνουν τις επιχειρήσεις στην εγχώρια αγορά. Τα ευρήµατα της έρευνας δείχνουν ότι οι προσεγγίσεις που λειτουργούν καλά στις ΗΠΑ µπορούν να λειτουργήσουν καλά σε άλλους πολιτισµούς; 5-33