ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Έννοια κ.λ.π Σχέση με επιείκεια Σχέση με ηθική ΠΗΓΕΣ - ΙΣΧΥΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 4. Πηγές Προστακτική ισχύς Ηθική ισχύς Ασφάλεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΦΥΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 8. Ευρεία έννοια Στενή έννοια ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥ 10. Ατομικό Συλλογικό (κοινή γνώμη - κοινωνική ηθική) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ - ΟΡΘΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ) 12. Έννοια - διακρίσεις... 62

2 13. Ισότητα Φιλοσοφικές απόψεις Σχέση με θετικό δίκαιο Φόρμουλα Ράντμπρουχ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 17. Αστικό δίκαιο Ιδιωτικό δίκαιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ - ΣΥΣΤΗΜΑ 19. Γενικά Σύστημα ΤΕΧΝΙΚΗ 21. Διαίρεση - γλώσσα - αφαίρεση κ.λ.π Παραπομπές Πλάσματα δικαίου Τεκμήρια - βάρος απόδειξης ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΤΑΣΕΙΣ 25. Ιδεολογία Εξελίξεις - τάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΕΝΝΟΙΑ - ΕΙΔΗ 27. Έννοια Επιτακτικοί - απονεμητικοί Πρωτογενείς

3 30. Δευτερογενείς Ενδοτικοί - αναγκαστικοί - επιεικείς - αυστηροί - αποκλιτικοί Δημόσιας τάξης Ειδικοί - εξαιρετικοί (ευεργετήματα) - επικρίσιμοι α. Συμπληρωτικοί - ερμηνευτικοί ΔΙΑΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Κ.Λ.Π.) 34. Διαπλαστικοί παράγοντες (επιστήμη, νομολογία κ.λ.π.) ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 35. Ιεραρχία Χρονική ισχύς ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΝΟΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ 37. Σύστημα ΕΝΝΟΙΕΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 38. Γενικά Τεχνικές - περιγραφικές - αξιολογικές Γενικές ρήτρες α. Αποφάσεις κατά την κρίση β. Αποφάσεις κατ απόκλιση ΕΡΜΗΝΕΙΑ 41. Γενικά ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΕΞΗΓΗΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 42. Έννοια κ.λ.π

4 43. Ερμηνευτικές αρχές Συστολή - διαστολή - διόρθωση ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 45. Γραμματική Ιστορική - αντικειμενική - συνδυαστική Συστηματική Εννοιοκρατική - λογική - δεοντο-λογική Τελολογική (συμφέροντα - αξίες) ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 50. Επιχειρηματολογική (τοπική - οικονομική) Συγκριτική (ομαδοποιητική) Δοκιμαστική (πειραματική) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΛΗΡΩΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΚΕΝΑ 53. Γενικά Νομοθετικά κενά ΠΛΗΡΩΣΗ 55. Αναλογία Τελολογική αναγωγή - επικαλυμμένα κενά ΑΞΙΩΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ 57. Αξιώματα Επιχειρήματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ 59. Αυθεντική

5 60. Δικαστική Υπερβατική ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΑΝΘΡΩΠΟΣ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 62. Εισαγωγικά Γέννηση - θάνατος Αφάνεια Ικανότητα δικαίου Ικανότητα πράξης Όνομα Κατοικία - ιθαγένεια Καταναλωτής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ 70. Γενικά ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 71. Επώνυμες ρυθμίσεις ΑΚ α. Άλλες ρυθμίσεις ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 72. Γενικά Προσωπικότητα νεκρού

6 ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΝΝΟΙΑ - ΕΙΔΗ - ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ 74. Έννοια - είδη - νομική φύση ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΔΡΑ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 75. Σύσταση - έδρα Ικανότητα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 77. Εισαγωγικά Πρόσωπα Περιεχόμενο - εξουσίες ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΕΥΘΥΝΗ 80. Ευθύνη ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 81. Διάλυση - εκκαθάριση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ - ΙΔΡΥΣΗ 82. Γενικά Ίδρυση Προσωματείο - πραγματικό σωματείο

7 ΟΡΓΑΝΑ 85. Διοίκηση Συνέλευση μελών Απόφαση ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ 88. Γενικά - κτήση - απώλεια Δικαιώματα - υποχρεώσεις - ποινές ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 90. Διάλυση Εκκαθάριση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥ 92. Ενώσεις σκοπού ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΔΡΥΜΑ 93. Γενικά Σύσταση Δικαιώματα - υποχρεώσεις Μεταβολές - τέλος - εκκαθάριση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ 97. Επιτροπή εράνου ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ 98. Γενικά

8 99. Περιεχόμενο Γένεση - διάρκεια - απόσβηση (λήξη) - μεταβίβαση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ 101. Γενικά Υπαγωγή κ.λ.π. - Νόμιμη βάση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΘΕΣΜΟΣ - ΝΟΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 103. Θεσμός - νομικά γεγονότα ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 104. Έννοια - όρια - λειτουργία Στοιχεία Κτήση - διαδοχή - απώλεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΔΗ 107. Κυριαρχικά Προσωπικά οικογενειακά Αξιώσεις Διαπλαστικά Συμμετοχικά - πλαισιακά - δικτυωτά Προσδοκίες Απόλυτα - σχετικά - μικτά (απολυτοποιημένα) Διαιρετά - αδιαίρετα Άλλα είδη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΑΣΚΗΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 116. Γενικά Αυτοδικία Άμυνα

9 119. Κατάσταση ανάγκης Αντίρρηση (καταχρηστική ένσταση) Ένσταση (γνήσια) Δικονομικά μέσα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ 123. Έννοια - φύση κ.λ.π Πεδίο εφαρμογής Όρια Ομάδες περιπτώσεων Δικονομικά ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΡΡΟΗ - ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ 128. Συρροή - σύγκρουση ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 129. Αντικείμενο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 130. Έννοια - φύση - ευθύνη Χωριστή (ιδιαίτερη - ομάδα) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 132. Επιχείρηση ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ ΧΡΟΝΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 133. Προθεσμίες

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 134. Έννοια - σκοπός - Αντικείμενο Φύση Χρόνος ΕΝΑΡΞΗ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ 137. Έναρξη Αναστολή ΔΙΑΚΟΠΗ 139. Γενικά Αναγνώριση - έγερση αγωγής Διαδικαστικές πράξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΑΠΟΣΒΗΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 142. Αποσβηστική προθεσμία ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 143.Έννοια κ.λ.π. - φύση - σχέση δήλωσης με βούληση Υπόσταση Οιονεί δικαιοπραξία - υλική πράξη Φιλοφροσύνη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΔΗ 147.Μονομερής - κοινή πράξη - σύμβαση - απόφαση

11 148.Ενοχική - εμπράγματη - οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου Εκποιητική (διαθετική) Υποσχετική - σύνθετη - κτητική - εμπιστευτική Επιδοτική Αιτιώδης α. Νόμιμες αιτίες Αφηρημένη (αναιτιώδης) Επαχθής - χαριστική - εν ζωή - αιτία θανάτου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ - ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 155.Γενικά Ικανός - ανίκανος Έλλειψη συνείδησης - πνευματική διαταραχή ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣΗΣ ΕΙΔΗ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΗ Κ.Λ.Π. - ΕΝΕΡΓΕΙΑ 158.Είδη Συντέλεση - ενέργεια Απεύθυνση Περιέλευση Ανάκληση ΤΥΠΟΣ 163. Νόμιμος Συμβατικός Έγγραφο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΑΙΡΕΣΗ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΡΕΣΗ ΥΠΟ 166. Έννοια - φύση - περιορισμοί Διάκριση από άλλους θεσμούς

12 ΥΠΟ ΕΙΔΗ 168. Είδη ΥΠΟ ΠΛΗΡΩΣΗ - ΜΑΤΑΙΩΣΗ 169. Πραγματική - πλασματική Συνέπειες ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ 171. Εκκρεμότητα - προσδοκία ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 172. Προθεσμία ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ (ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ - ΕΓΚΡΙΣΗ) 173. Γενικά Χορήγηση - ανάκληση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑ 175. Έννοια κ.λ.π. - πεδίο εφαρμογής Είδη - καλυπτόμενη δικαιοπραξία Προστασία τρίτων ΑΣΤΕΪΣΜΟΣ 178. Αστεϊσμός

13 ΠΛΑΝΗ ΥΠΟ 179. Γενικά ΥΠΟ ΕΙΔΗ 180. Στη βούληση Στη δήλωση Στις ιδιότητες ή σε κρίσιμα περιστατικά Ειδικές περιπτώσεις ΥΠΟ ΔΙΜΕΡΗΣ (ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΘΕΜΕΛΙΟ) 184. Γενικά Προϋποθέσεις - συνέπειες ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΑΠΑΤΗ 186. Γενικά - προϋποθέσεις - συρροές Συνέπειες ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ ΑΠΕΙΛΗ 188. Απειλή ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑ 189. Διαφθορά ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ 190. Γενικά Απαγορευτική διάταξη

14 192. Απαγόρευση διάθεσης Καταστρατήγηση νόμου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΣΤΑ ΧΡΗΣΤΑ ΗΘΗ 194. Γενικά Αντίθεση Ομάδες περιπτώσεων Φιμωτική δικαιοπραξία Αισχροκερδής δικαιοπραξία ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΑΝΕΝΕΡΓΕΙΑ () ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 199. Εισαγωγικά ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ 200. Γενικά Σχετική Μερική Μετατροπή Επικύρωση ΑΚΥΡΩΣΗ 205. Ακύρωση ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΑΝΕΝΕΡΓΕΙΑ Ή ΕΝΕΡΓΕΙΑ 206. Ανενέργεια Ενέργεια

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ 208. Έννοια κ.λ.π Είδη ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 210. Έμμεση αντιπροσώπευση - εξουσιοδότηση Εμπίστευση - αγγελιοφορία Σύμβαση υπέρ τρίτου - «αντιπρόσωπος» γνώσης ΣΤΟΙΧΕΙΑ 213. Ικανότητα Βούληση Εξουσία ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΟΝΟΜΑ ΑΝΤΠΡΟΣΩΠΕΥΟΜΕΝΟΥ 216. Γενικά Δικαιοπραξία για εκείνον που αφορά α. Δικαιοπραξία με ξένο όνομα ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ - ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ 218. Αυτοδικαιοπραξία - πολλαπλή αντιπροσώπευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ 219. Έννοια κ.λ.π. - βασική σχέση Πληρεξουσιοδότηση

16 ΕΙΔΗ 221. Γενικές διακρίσεις Υποπληρεξουσιότητα (μεταπληρεξουσιότητα) Φαινομενική ΠΑΥΣΗ 224. Παύση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΥΣΙΑ 225. Γενικά Σύμβαση χωρίς πληρεξουσιότητα Ευθύνη αντιπροσώπου από σύμβαση Μονομερής δικαιοπραξία ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 229. Εξουσιοδότηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 230. Γενικά Πρόταση Αποδοχή Συμφωνία - ασυμφωνία - αντισυμφωνία Πλειστηριασμός ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ 235. Γενικά Υποχρεώσεις - ευθύνη - παραγραφή Επιστολές - οδηγίες

17 ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ - ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ - ΠΡΟΗΓΗΣΗ - ΠΛΑΙΣΙΟ 238. Προσύμφωνο - προαίρεση - προήγηση - πλαίσιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 239. Εξηγητική - συμπληρωτική - θεμελίωση - είδη βούλησης Δικονομικά ΕΞΗΓΗΤΙΚΗ 241. Γενικά Εκφραστικά μέσα - περιστάσεις - ήθη Δηλώσεις απευθυντέες Δηλώσεις μη απευθυντέες ή σε αόριστο κύκλο - ΓΟΣ Τυπικές δικαιοπραξίες ΣΥΜΠΛΗΡΩΤΙΚΗ 246. Συμπληρωτική ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 247. Σύμβαση Ευρετήριο νόμων Αλφαβητικό ευρετήριο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ...1 1. Εισαγωγικά... 3 I. Έννοια - Βασικά χαρακτηριστικά - Νομική φύση της ανώνυμης εταιρίας...3 1. Έννοια... 3 2. Βασικά χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρίας... 3 α. Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής, Europa-Institut, Universität des

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ MONOPROSWPI COMPANY OF LIMITED RESPONSIBILITY 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α. Γενικά 1. Το εταιρικό µόρφωµα της µονοπρόσωπης εταιρίας δεν συµβιβάζεται µε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Παντελάκη Μαριλένα Φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 17

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 17 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 13 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 17 ΜΕΡΟΣ 1ο 1) ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ... 61 Α) ΓΕΝΙΚΩΣ... 61 Β) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων Άρθρο 1 Στη δικαιοδοσία των τακτικών πολιτικών δικαστηρίων ανήκουν: α) Οι διαφορές του ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

61-όβ Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: Ο Πρόεδρος

61-όβ Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: Ο Πρόεδρος Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: \& Ο Πρόεδρος 61-όβ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 3ο τμήμα Δικάσιμος : 16-4-2013, αριθμός πινακίου 50 Διάδικοι : 1) ΣΥΤΑ κλπ ΚΑΤΑ 1)Τράπεζα Αττικής, 2) Εθνική ΑΕΕΓΑ κλπ Πρόεδρος : Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΜΩΝ Α, Α1 & ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2013-2014 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΜΩΝ Α, Α1 & ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2013-2014 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΜΩΝ Α, Α1 & ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2013-2014 Απαντήσεις Και Ανάλυση Βασικών Εννοιών- Σημαντικών Θεμάτων- Επιλογή Από Εργασίες Και Θέματα Εξετάσεων ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 2003-2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ \ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ... 4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ... 4 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ... 5 1. Συνταγματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (Οι αριθμοί με τα μαύρα όρθια στοιχεία παραπέμπουν στις παραγράφους και οι αριθμοί με τα λευκά πλάγια στοιχεία παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.1.1. 1. Έννοια της συμβάσεως εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΝΟΜΙΚΟ Τομέας Δημοσίου Δικαίου: Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου Υπεύθυνος καθηγητής: Ανδρέας Γ.Δημητρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο µόνο

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο µόνο Νόµος 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» ΦΕΚ Α 153/10.7.2007 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο µόνο Κυρώνεται ως Κώδικας το ακόλουθο σχέδιο νόµου το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ UNIDROIT 1 ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (2010) 2 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ (Αντικείμενο των Αρχών) Οι Αρχές που ακολουθούν θέτουν γενικούς κανόνες που αποβλέπουν στη ρύθμιση των διεθνών εμπορικών συμβάσεων.

Διαβάστε περισσότερα

3. Συλλογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων ανά τομέα πολιτικής θεματική κατάταξη

3. Συλλογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων ανά τομέα πολιτικής θεματική κατάταξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΩΝ ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΙΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΙΔΙΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ..Γ..ΙΙ..Φ.. ((Ε..Υ..Ε.. -- Γ..Γ..ΙΙ..Φ..)).. 3. Συλλογή της ισχύουσας

Διαβάστε περισσότερα

1 Institute of Biomedical Ethics, University of Zurich, with the support of European Science

1 Institute of Biomedical Ethics, University of Zurich, with the support of European Science Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, "Ευθανασία. Αφιέρωμα στον πρώτο Πρόεδρο της Επιτροπής Γεώργιο Κουμάντο", Δρακοπούλου, Μ.(επιμ), Εκδόσεις Θέμις, Ν.Α.Σάκκουλας & Σία ΟΕ", Αθήνα, 2012, σελ. (σ.153-194) 7. Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Α ΕΚΔΟΣΗ 1988 Β ΕΚΔΟΣΗ 2005 ISBN: 960-337-066-5 Copyright 2005 Απαγορεύεται η ολική ή

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 01 02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 119

Newsletter 01 02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 119 www.inlaw.gr Newsletter 01 02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 119 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Αποστολόπουλος Χάρης: H νοµολογία των ελληνικών δικαστηρίων υπό το πρίσµα του κανόνα επιχειρηµατικής κρίσης (Business

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διονυσία Καλλινίκου Λέκτορας, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα η πνευματική ιδιοκτησία και συγγενικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Θέµα :Τα χρηστά ήθη στην ελληνική νοµολογία Φοιτήτρια: Μπότσιου Αλεξάνδρα 1340200100387 Σύνθεση ηµοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΕΝΟΧΗ Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΧΗΣ Έννοια. Ενοχή είναι η νομική σχέση μεταξύ δύο προσώπων, του οφειλέτη αφ ενός και του δανειστή

Διαβάστε περισσότερα

3. Συλλογή νομοθεσίας για την οικογένεια

3. Συλλογή νομοθεσίας για την οικογένεια ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΩΝ ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΙΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΙΔΙΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ..Γ..ΙΙ..Φ.. ((Ε..Υ..Ε.. -- Γ..Γ..ΙΙ..Φ..)).. 3. Συλλογή νομοθεσίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα Ειδικές Διαδικασίες Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα 2 1. Εισαγωγή Ευρετήριο Ι. Νοµική φύση των ειδικών διαδικασιών ΙΙ. Εσφαλµένη Διαδικασία 2. Ειδικές Διαδικασίες Ι. Γαµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [01]

ΑΣΤΙΚΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [01] ΑΣΤΙΚΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [01] ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ [01.01.---] Κιάντος Β. Ιδιωτικό Δίκαιο του Διεθνούς Εμπορίου Δ Έκδοση Εκδόσεις Σάκκουλα 2005 01.01.001

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ: ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 423 1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 66/2011 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Σταύρος Μάλαινος-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δικαστική αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ 2Α. ΑΡΧΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ 2Α. ΑΡΧΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ι ΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ Ο ακριβής προσδιορισµός της έννοιας της «ιδιωτικής ζωής» εµφανίζεται ιδιαίτερα δυσχερής. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ιδιωτική ζωή, εξεταζόµενη υπό ευρεία έννοια, περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά 1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 Ν. 3297/2004) Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 Ν. 3297/2004) Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή: Αθήνα 26 Ιουλίου 2013 Δρ. Βασιλική Μπώλου Αριθ. Πρωτ. :17961 Εισηγήτρια: Θεοδώρα Παπαδημητρίου Ειδική Επιστήμονας-Νομικός

Διαβάστε περισσότερα