ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΜΕ ΒΙΟΜΑΖΑ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΜΕ ΒΙΟΜΑΖΑ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ"

Transcript

1 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΜΕ ΒΙΟΜΑΖΑ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Κίττας Κ., Γιαγλάρας, Π., Κούτρα Α. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τµήµα Γεωπονίας, Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος. Οδός Φυτόκου,38446 Νέα Ιωνία Μαγνησίας Ε-mail: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας υποκατάστασης των συµβατικών καυσίµων για θέρµανση των θερµοκηπίων του Νοµού Μαγνησίας µε χρήση βιοµάζας. Προς τούτο, έγινε καταγραφή των θερµοκηπίων της Μαγνησίας, της κατανάλωσης, του είδους καυσίµων καθώς και των τύπων χρησιµοποιούµενων καυστήρων για τα εξ αυτών θερµαινόµενα. Συνελέγησαν πληροφορίες για τις κατηγορίες χρηστών βιοµάζας στη περιοχή και για τα προβλήµατα που εµποδίζουν την εξάπλωση της χρήσης βιοµάζας. Τέλος, αφού καταγράφηκαν οι διαθέσιµες εναλλακτικές πηγές βιοµάζας γεωργικής προέλευσης στις περιοχές µε θερµοκήπια της Μαγνησίας προτείνονται µέτρα για την επέκταση της χρήσης βιοµάζας για θέρµανση θερµοκηπίων. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία 15 χρόνια η παραγωγή θερµότητας µε καύση βιοµάζας για θέρµανση θερµοκηπίων εξαπλώθηκε µε γρήγορους ρυθµούς στη χώρα µας. Αυτό οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους που διατέθηκαν για την κατασκευή θερµοκηπίων µε χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, µε έµφαση στη θέρµανση από βιοµάζα. Η Θεσσαλία είναι µια από τις περιοχές στις οποίες παρατηρήθηκε πάνω από 1% απορρόφηση των κονδυλίων που διατέθηκαν για αυτό το σκοπό, µε αποτέλεσµα να λειτουργεί σήµερα στην Περιφέρειά µας σηµαντικός αριθµός συστηµάτων θέρµανσης µε βιοµάζα για θερµοκήπια. Με κίνητρο, κυρίως, το άµεσο ενδιαφέρον τόσο των χρηστών όσο και των κατασκευαστών θερµοκηπίων για µείωση του κόστους θέρµανσης, επιχειρείται στην παρούσα εργασία µια διερεύνηση της δυνατότητας υποκατάστασης των συµβατικών καυσίµων που χρησιµοποιούνται για θέρµανση των θερµοκηπίων της Μαγνησίας, µε βιοµάζα Η επιλογή της Μαγνησίας µεταξύ των τεσσάρων Νοµών της Περιφέρειας οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι στο Νοµό υπάρχει µεγάλος αριθµός τυποποιηµένων θερµοκηπίων (Γεωργία και Κτηνοτροφία, 2) όπως προκύπτει από το Σχήµα 1, για τα οποία υπήρχαν διαθέσιµα στοιχεία κατανάλωσης καυσίµων για θέρµανση. Μεγάλο ενδιαφέρον, όµως, φαίνεται να παρουσιάζουν τόσο ο Νοµός Τρικάλων ο οποίος έχει το 35% των θερµοκηπίων της Περιφέρειας και είναι όλα τυποποιηµένα, όσο και ο Νοµός Λάρισας στον οποίο παρά το γεγονός ότι υπάρχει µικρό ποσοστό τυποποιηµένων θερµοκηπίων, διαθέτει το 45% της συνολικής έκτασης των θερµοκηπίων της Περιφέρειας. 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Για τη διερεύνηση της δυνατότητας θέρµανσης των θερµοκηπίων της Μαγνησίας µε γεωργικά υπολείµµατα, απαιτούνται στοιχεία τα οποία αφορούν, αφενός τις θερµοκηπιακές µονάδες της περιοχής και, αφετέρου το δυναµικό βιοµάζας. Προς τούτο, έγινε αρχικά καταγραφή των θερµοκηπίων της Μαγνησίας και συνελέγησαν στοιχεία κατανάλωσης, είδους καυσίµων και τύπων χρησιµοποιούµενων καυστήρων για τα εξ αυτών θερµαινόµενα. Στη συνέχεια, µε χρήση ερωτηµατολογίων συνελέγησαν πληροφορίες για τις κατηγορίες χρηστών βιοµάζας στη περιοχή και για τα προβλήµατα που εµποδίζουν την

2 εξάπλωση της χρήσης βιοµάζας. Τέλος, αφού καταγράφηκαν οι διαθέσιµες εναλλακτικές πηγές βιοµάζας γεωργικής προέλευσης στις περιοχές µε θερµοκήπια της Μαγνησίας προτείνονται µέτρα για την επέκταση της χρήσης βιοµάζας για θέρµανση θερµοκηπίων. τυποποιηµένα: 65% τυποποιηµένα: 1% τυποποιηµένα: 19% τυποποιηµένα: 73% 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας 1998 Σχήµα 1. Κατανοµή εκτάσεων θερµοκηπίων στη Θεσσαλία. 3.1 ΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας στη Μαγνησία λειτουργούν 222 στρέµµατα θερµοκηπίων. Στην παρούσα εργασία κατεγράφησαν, µε επιτόπιες επισκέψεις, 15 στρέµµατα θερµοκηπίων τα οποία κατανέµονται σε 5 περιοχές: Αγριά - Λεχώνια, ίµηνι- Ν.Ιωνία, Ν.Παγασές, Βελεστίνο, Αγχίαλος και Αλµυρός. Το 72% των θερµοκηπίων και το 81% των εκτάσεων που καταγράφηκαν λειτουργούν σε ετήσια βάση και θερµαίνονται κατά τη διάρκεια του χειµώνα. Tο 8% των θερµοκηπιακών εκµεταλλεύσεων της Μαγνησίας διαθέτουν θερµοκήπια έκτασης µικρότερης από 5 στρέµµατα. Το 5% µάλιστα δεν ξεπερνά τα 2 στρέµµατα Η ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Απαιτούµενη ισχύς και ετήσια κατανάλωση θερµότητας Η απαιτούµενη ισχύς καθώς και η τελική κατανάλωση θερµότητας στα θερµοκήπια εξαρτώνται κυρίως από τις κλιµατικές συνθήκες, την επιθυµητή θερµοκρασία στο εσωτερικό του θερµοκηπίου και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κατασκευής. Σύµφωνα µε τα στοιχεία κατανάλωσης του 1998 στη Μαγνησία (Bartzanas et al. 1998), καταναλώνονται για θέρµανση θερµοκηπίων GJ εµπορικής πρωτογενούς ενέργειας ανά έτος, δηλαδή συνολική ενέργεια που αντιστοιχεί σε 1 τόνους πετρέλαιο. Με τη βοήθεια λογισµικού που αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, υπολογίσθηκαν η ετήσια κατανάλωση θερµότητας ανά µονάδα καλυµµένης επιφάνειας εδάφους και η κατανοµή συχνοτήτων της απαιτούµενης αποδιδόµενης θερµικής ισχύος για τρεις επιθυµητές θερµοκρασίες, 1, 13 και 18 C που συνήθως επιλέγονται στην περιοχή στα θερµαινόµενα θερµοκήπια. Τα θερµαινόµενα θερµοκήπια στην περιοχή είναι κυρίως µεταλλικά πολλαπλά µε κάλυψη από γυαλί ή πλαστικά φύλλα (µονά ή διπλά). Πρόκειται συνεπώς για κατασκευές µε καλή µόνωση. Η ολική αγωγιµότητα του καλύµµατος που χρησιµοποιήθηκε στις

3 προσοµοιώσεις ήταν 7 W m -2 C -1, που είναι τιµή αντιπροσωπευτική για τα θερµοκήπια της περιοχής (Μαυρογιαννόπουλος, 199). Ως κλιµατικά δεδοµένα, χρησιµοποιήθηκαν µέσες ωριαίες τιµές ηλιακής ακτινοβολίας, θερµοκρασίας του αέρα και ταχύτητας του ανέµου που ελήφθησαν για την περιοχή Αγριάς - Λεχωνίων. Πρόκειται ίσως για την πιο θερµή περιοχή µε θερµοκήπια στη Μαγνησία, καθότι βρίσκεται κοντά στη θάλασσα και προστατεύεται από τους βόρειους ανέµους χάρη στο Πήλιο. Η θερµοκρασία του αέρα κυµαίνεται µεταξύ και 35 C, ενώ τις περισσότερες ώρες του χειµώνα διατηρείται πάνω από 5 C. Η µέγιστη αποδιδόµενη ισχύς που απαιτείται για διατήρηση 1, 13 και 18 C είναι 9, 115 και 17 W m -2, αντίστοιχα. Η ετήσια τελική κατανάλωση θερµότητας για καθένα από τα τρία επίπεδα θερµοκρασίας ανέρχεται σε 11, 32 και 88 MJ m -2, αντίστοιχα (Σχήµα 2). Θεωρώντας ότι η µέση απόδοση των συστηµάτων θέρµανσης των θερµοκηπίων είναι της τάξης του 7% τότε η καταναλισκόµενη πρωτογενής ενέργεια ανέρχεται σε 15, 45 και 125 MJ m -2 για 1, 13 και 18 C, αντίστοιχα. Η µέση κατανάλωση πρωτογενούς θερµότητας που υπολογίστηκε από τις δηλώσεις των παραγωγών ανέρχεται σε 346 MJ m -2. Σε γενικές γραµµές οι υπολογισµένες από τις δηλώσεις των παραγωγών τιµές ετήσιας κατανάλωσης συµφωνούν µε αυτές που εκτιµώνται από το λογισµικό για συνεχή διατήρηση επιθυµητών θερµοκρασιών µεταξύ 1 και 15 C. Στην πραγµατικότητα πολύ σπάνια οι παραγωγοί επιδιώκουν τη διατήρηση θερµοκρασιών της τάξης των 18 C κατά τους κρύους χειµερινούς µήνες. Η αθροιστική κατανοµή του ποσοστού της συνολικής τελικής κατανάλωσης θερµότητας που ικανοποιείται για αποδιδόµενες θερµαντικές ισχύς από έως 18 W m -2 δίνεται στο Σχήµα 3. Παρατηρούµε ότι µε ισχύ (9 W m -2 ) που είναι η µέγιστη ισχύς που απαιτείται για την διατήρηση 1 C στο θερµοκήπιο, µπορεί να ικανοποιηθεί και το 95% των αναγκών θέρµανσης στους 13 C και το 7% στους 18 C. Τα παραπάνω στοιχεία προέκυψαν µε βάση τα κλιµατικά δεδοµένα της περιοχής Αγριάς- Λεχωνίων. Παρότι στις περιοχές Βελεστίνου, Ν. Αγχιάλου και Αλµυρού αναµένονται χαµηλότερες χειµερινές θερµοκρασίες και συνεπώς η κατανάλωση θερµότητας για τη διατήρηση των ίδιων θερµοκρασιών στο εσωτερικό του θερµοκηπίου αναµένεται θεωρητικά να είναι µεγαλύτερη στις περιοχές αυτές, στην πράξη οι παραγωγοί αναγκάζονται να διατηρούν χαµηλότερες επιθυµητές θερµοκρασίες, µε αποτέλεσµα η συνολική κατανάλωση ενέργειας για θέρµανση και το κόστος της θέρµανσης ανά µονάδα προϊόντος ή καλυµµένης επιφάνειας να µην διαφοροποιούνται πολύ από τη µια περιοχή στην άλλη Χρησιµοποιούµενα καύσιµα και εγκατεστηµένη ισχύς Το µεγαλύτερο µέρος (84%) της εµπορικής πρωτογενούς ενέργειας που καταναλώθηκε για θέρµανση των θερµοκηπίων το 1998, προερχόταν από συµβατικά καύσιµα, κυρίως µαζούτ (53%) και πετρέλαιο θέρµανσης (27%). Η ενέργεια από βιοκαύσιµα αντιπροσώπευε το 16 % και προερχόταν κατά 88 % από πυρηνόξυλο ενώ το υπόλοιπο 12% από τσόφλια αµυγδάλου Για τη θέρµανση χρησιµοποιούνται συστήµατα παραγωγής θερµότητας µε ονοµαστική ισχύ έως 12 kw. Η κατανοµή της ισχύος ανά αριθµό θερµοκηπίων φαίνεται στο Σχήµα 4, ξεχωριστά για τα συστήµατα µε καύση βιοµάζας και για αυτά µε χρήση συµβατικών καυσίµων. Παρατηρεί κανείς ότι και στις δύο περιπτώσεις το 6-7% των συστηµάτων έχουν ισχύ έως 6 kw.

4 Cumulated heating needs, MJ m -2 1, 9 U = 7 W m -2 C Ts = 18 C Ts = 13 C 2 1 Ts = 1 C Julian day Σχήµα 2. Αθροιστική καµπύλη ηµερήσιας κατανάλωσης θερµότητας ανά µονάδα επιφάνειας για τρεις επιθυµητές τιµές θερµοκρασίας (Ts = 1, 13 and 18 C). Percentage of heating time, % Ts = 1 C Ts = 13 C Ts = 18 C U = 7 W m -2 C Cumulated percentage of heating time, % Heating power demand, W m -2 Σχήµα 3. Ποσοστιαία και αθροιστική κατανοµή συχνοτήτων ζητούµενης θερµικής ισχύος ανά µονάδα επιφάνειας εδάφους θερµοκηπίου για τρεις επιθυµητές τιµές θερµοκρασίας (Ts = 1, 13 και 18 C). Στα συστήµατα µε καύση βιοµάζας διακρίνονται δύο οµάδες: έως 5 kw και από 8 έως 12 kw. Η µέση εγκατεστηµένη ισχύς ανά µονάδα επιφάνειας κυµαίνεται µεταξύ 1 και 15 W m -2. Συγκρίνοντας µε τα στοιχεία του Σχήµατος 3, διαπιστώνεται ότι τα περισσότερα συστήµατα θέρµανσης των θερµοκηπίων της Μαγνησίας µπορούν να διατηρήσουν επιθυµητές θερµοκρασίες µεταξύ 1 και 15 C.

5 Αριθµός συστηµάτων < > Ονοµαστική θερµική ισχύς, kw Πετρελαιοπαράγωγα Βιοµάζα Πετρελαιοπαράγωγα Βιοµάζα Σχήµα 4. Κατανοµή ισχύος συστηµάτων θέρµανσης συµβατικών καυσίµων και βιοµάζας ανά αριθµό θερµοκηπίων στη Μαγνησία 3.3 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΒΙΟΜΑΖΑ Κατηγορίες χρηστών και γενικές παρατηρήσεις Από τις συζητήσεις µε τους ιδιοκτήτες των θερµοκηπίων διακρίναµε τρεις οµάδες "χρηστών" βιοµάζας: αυτούς που χρησιµοποιούν τη βιοµάζα συνειδητά και την προτιµούν έναντι των άλλων καυσίµων αυτούς που την χρησιµοποιούν αναγκαστικά µόνο όταν η τιµή της είναι συµφέρουσα έναντι του µαζούτ αυτούς που δεν θέλουν ούτε να ακούσουν για βιοµάζα γιατί την θεωρούν αναχρονιστική και προβληµατική, αλλά προµηθεύτηκαν τα συστήµατα στα πλαίσια προγραµµάτων Αξίζει επίσης να επισηµανθούν οι εξής γενικές παρατηρήσεις: - Σε πολλές περιπτώσεις προτιµώνται τοπικοί κατασκευαστές (καλύτερη τιµή, εξυπηρέτηση στη πληρωµή, ταχύτερη επέµβαση σε περίπτωση προβλήµατος, κ.α.). - Οι παραγωγοί συνηθίζουν να αντιγράφουν ήδη δοκιµασµένες λύσεις από άλλους παραγωγούς επαναλαµβάνοντας συνήθως τα ίδια λάθη. - Τα συστήµατα θέρµανσης που χρηµατοδοτούνται στα πλαίσια προγραµµάτων απαιτείται µεν να διαθέτουν κάποιο πιστοποιητικό ελέγχου από το Ινστιτούτο Γεωργικών Μηχανηµάτων και Κατασκευών (Ι.ΓΕ.Μ.Κ.), αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι υποχρεούνται να ικανοποιούν κάποιες προδιαγραφές Τεχνικά χαρακτηριστικά των χρησιµοποιούµενων συστηµάτων Τα συστήµατα θέρµανσης µε βιοµάζα που καταγράφηκαν απαρτίζονταν από έξη όχι τρία µέρη: - αποθήκη βιοµάζας - σιλό τροφοδοσίας του καυστήρα - καυστήρα - σύστηµα διανοµής της θερµότητας - εξοπλισµό ελέγχου και ασφαλείας - εξοπλισµό ελέγχου εκποµπών καυσαερίων και αιθάλης

6 Το σύστηµα διανοµής της θερµότητας δεν διαφοροποιείται ανάλογα µε το αν πρόκειται για θέρµανση µε βιοµάζα ή µε άλλο καύσιµο, αλλά είναι σηµαντικό να σηµειώσουµε ότι τα περισσότερα θερµοκήπια χρησιµοποιούν επιδαπέδια θέρµανση χαµηλής θερµοκρασίας (45-5 C). Οι καυστήρες είναι όλοι τύπου σταθερής σχάρας (συνήθως τύπου Volcano), υδραυλωτοί οι περισσότεροι µε µονή ή διπλή σειρά κατακόρυφων σωλήνων νερού. Η τροφοδοσία µε πρωτεύοντα αέρα γίνεται µε διέλευση διαµέσου του καυσίµου (through burning) ενώ σε κανένα σύστηµα δεν εντοπίσαµε τροφοδοσία µε δευτερεύοντα αέρα στο θάλαµο καύσης. Η τροφοδοσία του καυστήρα µε καύσιµο σε όλες τις περιπτώσεις πραγµατοποιείται µε κοχλία από σιλό µικρής χωρητικότητας προσαρτηµένο στον καυστήρα. Για την παράταση της αυτονοµίας του συστήµατος οι παραγωγοί έχουν κατασκευάσει συστήµατα πλήρωσης του σιλό από αποθήκη βιοµάζας µεγαλύτερης χωρητικότητας. Αυτή µπορεί να είναι είτε ο χώρος στον οποίο εκφορτώνεται η βιοµάζα κατά την παραλαβή της είτε ενδιάµεσο σιλό µεγαλύτερης χωρητικότητας. Η δεύτερη περίπτωση είναι η πιο συνηθισµένη Προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι χρήστες συστηµάτων βιοµάζας Κρίναµε ενδιαφέρον να παραθέσουµε µερικά από τα προβλήµατα που µας ανέφεραν οι παραγωγοί και χρήστες βιοµάζας καθώς και τις εκτιµήσεις µας για τα πιθανά αίτια αυτών των προβληµάτων. Τα προβλήµατα που συγκρατήσαµε µε τη σειρά σπουδαιότητας και όπως µας τα ανέφεραν οι περισσότεροι παραγωγοί είναι τα εξής: - «Μπλοκάρει συχνά η τροφοδοσία µε καύσιµο» Πιθανές αιτίες: ακαθαρσίες στο καύσιµο, διακοπή στη ροή καυσίµου στα σιλό τροφοδοσίας. Σηµαντικό ρόλο παίζει κατά τη γνώµη µας η υποδοµή αποθήκευσης της πρώτης ύλης στο θερµοκήπιο για την εξασφάλιση της ξηρότητας του υλικού. - «εν πιάνει την επιθυµητή θερµοκρασία» Πιθανές αιτίες: Η ονοµαστική ισχύς δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα, µειωµένη απόδοση λόγω ακαθαρσιών ή/και κακής ρύθµισης - «Πιάνει πέτρα και πέφτει η απόδοση» Πιθανές αιτίες: κακή ποιότητα καυσίµου ή/και χαµηλή θερµοκρασία νερού στο λέβητα ή ανάπτυξη υψηλών θερµοκρασιών στο εσωτερικό του λέβητα είτε λόγω κακής κυκλοφορίας αέρα είτε λόγω µειωµένης παροχής αέρα είτε λόγω πολλαπλών αναµµάτων και σβησιµάτων. - «Τρυπάνε οι σωλήνες νερού στο λέβητα» Πιθανές αιτίες: οξείδωση, υψηλές θερµοκρασίες τοπικά, ελαττωµατικές πρώτες ύλες. - «Καταστρέφεται ο κοχλίας τροφοδοσίας» Πιθανές αιτίες: η διακοπή της ροής καυσίµου προκαλεί πύρωση του κοχλία στην εστία - «Βράζει το νερό στο λέβητα» Πιθανές αιτίες: αδράνεια του συστήµατος, κακός έλεγχος θερµοκρασίας νερού στο λέβητα - «Ο καθαρισµός είναι δύσκολος γιατί δεν είναι εύκολη η πρόσβαση στο εσωτερικό του θαλάµου καύσης». Πιθανές αιτίες: δεν έχει προβλεφθεί κατά την κατασκευή η διευκόλυνση της πρόσβασης για καθαρισµό (οικονοµία, µικρές διαστάσεις λέβητα) - «Αυξάνοντας την παροχή αέρα βγαίνουν πυρωµένα σωµατίδια από την καµινάδα µε κίνδυνο πυρκαγιάς και καταστροφής των πλαστικών υλικών κάλυψης» - Πιθανές αιτίες: µικρή διάµετρος καµινάδας, απουσία κυκλώνων ή δοχείων εκτόνωσης καπναερίων, απουσία δευτερεύοντα αέρα. - «Ανησυχία για την επάρκεια πρώτης ύλης και πιθανή αύξηση των τιµών» Αυτό ισχύει κυρίως για τη βιοµάζα που προέρχεται από καρπούς (ελαιοπυρήνας, τσόφλια), των οποίων η παραγωγή κινδυνεύει από ανοιξιάτικους παγετούς ή από δένδρα που παρενειαυτοφορούν

7 4. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΜΕ ΒΙΟΜΑΖΑ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Στην προσπάθεια που καταβάλλεται για την 1% υποκατάσταση µε βιοµάζα των συµβατικών καυσίµων στη θέρµανση των θερµοκηπίων της Μαγνησίας και µε βάση τις πρώτες εντυπώσεις από την επιτόπια εξέταση των υπαρχόντων συστηµάτων και τις συζητήσεις µε τους παραγωγούς, πιστεύουµε ότι θα βοηθήσουν σηµαντικά οι ακόλουθες ενέργειες: - Καθιέρωση προδιαγραφών για τα συστήµατα θέρµανσης θερµοκηπίων µε βιοµάζα (αποθήκευση, τροφοδοσία καυσίµου, απόδοση λέβητα, «slagging», ρύπανση, σύστηµα ελέγχου, κ.α.) έστω και σε εθελοντικό και συµβουλευτικό επίπεδο σε πρώτη φάση. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι η ανία και η Αυστρία, που είναι από τους πρωτοπόρους στη χρήση βιοµάζας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, καταβάλουν σηµαντικές προσπάθειες για την καθιέρωση τεχνικών προδιαγραφών τόσο για τα συστήµατα καύσης όσο και για την ποιότητα των βιοκαυσίµων, σε εθελοντικό κυρίως επίπεδο. Πρόσφατα µάλιστα, εξέδωσαν συµβουλευτικά εγχειρίδια για τη χρήση άχυρου και δασικής ξυλείας. - Επιδότηση της χρησιµοποίησης της βιοµάζας στα θερµοκήπια για εξασφάλιση ανταγωνιστικών τιµών έναντι των άλλων καυσίµων. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι η επιδότηση της χρήσης της βιοµάζας, και όχι µόνο των συστηµάτων, αποτελεί µια από τις δράσεις του προγράµµατος για την βιοενέργεια του 2 των ΗΠΑ. - Υποστήριξη και παρακολούθηση των «σκαπανέων» για την εξασφάλιση «καλού ονόµατος» για τη βιοµάζα για θέρµανση των θερµοκηπίων. - ιερεύνηση λύσεων για τη χρησιµοποίηση και άλλων πηγών βιοµάζας στα θερµοκήπια της περιοχής (π.χ. κλαδοδέµατα, πριονίδια, φλοιούς ξύλων). Για να επαληθεύσουµε την εφικτότητα της τελευταίας πρότασης καταγράψαµε τις διαθέσιµες εναλλακτικές πηγές βιοµάζας γεωργικής προέλευσης στις πέντε περιοχές µε θερµοκήπια της Μαγνησίας (Πίνακας 1 και Σχήµα 5). Η καταγραφή της βιοµάζας έγινε σε µία µέση απόσταση 2 km από κάθε «θερµοκηπιακή περιοχή» σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία (Borjensson et al., 1996, Faaij, 1997). Σε όλες τις περιοχές οι θεωρητικά διαθέσιµες ποσότητες υπερβαίνουν κατά πολύ τις σηµερινές καταναλώσεις ενέργειας για θέρµανση των θερµοκηπίων. Στο Βελεστίνο και στον Αλµυρό υπερτερούν τα άχυρα σιτηρών και τα στελέχη βαµβακιάς ενώ στις άλλες δύο περιοχές υπερτερούν τα κλαδοδέµατα. Υπολογίστηκε ότι η ενέργεια που περιέχεται στα κλαδοδέµατα που παράγονται θεωρητικά στη Μαγνησία περιέχει 1 φορές την ενέργεια των συµβατικών καυσίµων που καταναλώνονται σήµερα στην περιοχή για θέρµανση των θερµοκηπίων. Η κατά 1% υποκατάσταση µε βιοµάζα των συµβατικών καυσίµων για θέρµανση των θερµοκηπίων της Μαγνησίας είναι συνεπώς θεωρητικά εφικτή. 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στη Μαγνησία το 16% της ενέργειας που χρησιµοποιείται για θέρµανση θερµοκηπίων προέρχεται από βιοµάζα. Η κατά 1% υποκατάσταση των χρησιµοποιούµενων συµβατικών καυσίµων είναι θεωρητικά εφικτή. Σηµαντικό ρόλο σε αυτό θα παίξουν: - η αξιοπιστία και φιλικότητα των συστηµάτων θέρµανσης (προδιαγραφές, επιδοτήσεις, υποστήριξη χρηστών, κ.α.) - η εξασφάλιση χαµηλών συγκριτικών τιµών για τη βιοµάζα (διεύρυνση των χρησιµοποιούµενων τύπων βιοµάζας, επιδότηση χρήσης, κ.α.)

8 Πίνακας 1. ιαθέσιµες ποσότητες βιοµάζας στην περιοχή της Μαγνησίας ανά κατηγορία και περιοχή Κατηγορίες Βιοµάζας Αγριά - Λεχώνια ιµήνι Ν. Ιωνία Περιοχές Βελεστίνο Ν. Αγχίαλος Αλµυρός Κλαδοδέµατα (tn) Ξύλο Άχυρο Στελέχη βαµβακιού Κότσαλα καλαµποκιού Στελέχη καλαµποκιού Πυρηνόξυλο Περικάρπιο αµυγδάλων Πυρήνες ροδάκινων Βελεστίνο ίµηνι - Ν. Ιωνία Κλαδοδέµατα Ξύλο Άχυρο Ν. Αγχίαλος Αλµυρός Αγριά - Λεχώνια Στελέχη βαµβακιού Κότσαλα καλαµποκιού Στελέχη καλαµποκιού Πυρηνόξυλο Περικάρπιο αµυγδάλων Πυρήνες ροδακίνων Σχήµα 5. Ποσοστιαία κατανοµή των διαθέσιµων ποσοτήτων ανά κατηγορία βιοµάζας γεωργικής προέλευσης στις πέντε περιοχές θερµοκηπίων της Μαγνησίας. 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Bartzanas, Th., Giaglaras, P., Kittas, C., Types, Equipment, Energetic Evaluation and Potential Energy Saving in the Greenhouses of Magnesia Region (GR). 1 st National Conference of Agricultural Engineers, Athens Borenson, P., and Gustavson. L., Biomass transportation, Department of Environment and Energy Systems Studies, Lund University, Gerdagatan 13, S Lund, Sweden Γεωργία και Κτηνοτροφία, 2. Αφιέρωµα Θερµοκήπια, τεύχος 9, σελ. 8 Faaij, A., Energy from biomass and waste, Department of Science, Technology and Society, University of Utrecht. Μαυρογιαννόπουλος, Γ.Ν., Χουστουλάκης, Π., Κυρίτσης, Σ., Μετρήσεις του συντελεστή ολικής θερµοπερατότητας του θερµοκηπίου, Γεωργική Έρευνα, 3: 1-11, 1995.

8.081 46.925 134.908 37.405 4.331 16.786 7.087 913 37.280 109.038 402.754

8.081 46.925 134.908 37.405 4.331 16.786 7.087 913 37.280 109.038 402.754 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παραγωγή και ιαχείριση Ενέργειας» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΒΙΟΜΑΖΑ ΘΕΜΑ: «ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΟ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕ ΚΑΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΟ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕ ΚΑΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΟ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕ ΚΑΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Αξιολόγηση Παραγωγής Θερμικής Ενέργειας από Βιομάζα

Οικονομική Αξιολόγηση Παραγωγής Θερμικής Ενέργειας από Βιομάζα Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, IV, τεύχ. 1-2 2005, Tech. Chron. Sci. J. TCG, IV, No 1-2 23 Οικονομική Αξιολόγηση Παραγωγής Θερμικής Ενέργειας από Βιομάζα H. Ι. ΓΟΥΣΓΟΥΡΙΩΤΗΣ Ι. Α. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Π. Σ. ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαύσιµα και Ενεργειακές Καλλιέργειες Κ. Κίττας, Θ. Γέµτος 1,2, Σ. Φουντάς 1,2, Θ. Μπαρτζάνας 2

Βιοκαύσιµα και Ενεργειακές Καλλιέργειες Κ. Κίττας, Θ. Γέµτος 1,2, Σ. Φουντάς 1,2, Θ. Μπαρτζάνας 2 Βιοκαύσιµα και Ενεργειακές Καλλιέργειες Κ. Κίττας, Θ. Γέµτος 1,2, Σ. Φουντάς 1,2, Θ. Μπαρτζάνας 2 1 Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΒΙΟΜΑΖΑ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΒΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΒΙΟΜΑΖΑ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΒΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΒΙΟΜΑΖΑ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΒΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 1/40 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. Ποιοτικά χαρακτηριστικά υπολειμμάτων καλλιεργειών... 4 2.2. Στάδια αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

3 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Γ.Μ.Ε.) ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Επιμέλεια Έκδοσης Β. Αντωνόπουλος, Κ. Ακριτίδης και Κ. Τσατσαρέλης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 29-31 Μαΐου 2003 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών.

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών. ΒΙΟΜΑΖΑ 1. Εισαγωγή Γενικά, ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά, στον όρο βιομάζα εμπεριέχεται οποιοδήποτε υλικό προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από το φυτικό κόσμο. Πιο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος : Διείσδυση στην αγορά μιας τεχνολογίας Α.Π.Ε. εφαρμογή των συσσωματωμάτων βιομάζας (pellets)

Τίτλος : Διείσδυση στην αγορά μιας τεχνολογίας Α.Π.Ε. εφαρμογή των συσσωματωμάτων βιομάζας (pellets) Τίτλος : Διείσδυση στην αγορά μιας τεχνολογίας Α.Π.Ε. εφαρμογή των συσσωματωμάτων βιομάζας (pellets) Αθανασάκος Άγις-Προκόπης Φοιτητής Τεχνολογικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τόπος

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ»

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ» Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝOΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝOΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝOΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ Επιβλέπων : ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ Β.ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση Νερού - Τεχνικό Εγχειρίδιο

Θέρμανση Νερού - Τεχνικό Εγχειρίδιο ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING Θέρμανση Νερού - Τεχνικό Εγχειρίδιο Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... Error! Bookmark not defined. 2. Σχέδιο Δράσης... 8 3. Έκθεση... 8 Παράρτημα:... 10 1 Συγγραφείς: Benke,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έρευνα και Ανάπτυξη Συνδυαστικών Μοντέλων ΑΠΕ µε Εφαρµογή στις Σύγχρονες Κτηριακές Εγκαταστάσεις ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ Μ. ΧΑΡΙΤΩΝ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανολογίας

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανολογίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ : ΣΕΜΠΙΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - 4 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ & ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 9 -

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - 4 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ & ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 9 - Περιεχόµενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - 4 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ & ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 9-1.1 ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 9-1.2 ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθ. Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ομάδας Εργασίας. Δημήτριος Αλ. Κατσαπρακάκης Μύρων Μονιάκης Νικόλαος Πασαδάκης Ιωάννης Σκιάς

Μελέτη Ομάδας Εργασίας. Δημήτριος Αλ. Κατσαπρακάκης Μύρων Μονιάκης Νικόλαος Πασαδάκης Ιωάννης Σκιάς ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Σκοπιμότητα εισαγωγής φυσικού αερίου στο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη Μελέτη Ομάδας Εργασίας Δημήτριος Αλ. Κατσαπρακάκης Μύρων Μονιάκης Νικόλαος Πασαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» «Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας από στελέχη βαμβακόφυτου μέσω θερμοχημικής και βιοχημικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

"Πες μου τι καις να σε πω

Πες μου τι καις να σε πω ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ "Πες μου τι καις να σε πω " πόσο κοστίζει; πόσο ρυπαίνει; πόσο ζεσταίνει; Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο - Λ. Τ Ε Ι Ρ Η Ν Ο Υ Π Ο Λ Η Σ Περίληψη Σκοπός της παρούσης

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡ.-ΤΖΗΡΙΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΚΛΕΊ ΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΡΡΕΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Μελέτη και σχεδίαση αυτοδύναμης ενεργειακά αγροτικής μονάδας

Ι. Μελέτη και σχεδίαση αυτοδύναμης ενεργειακά αγροτικής μονάδας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη και Σχεδίαση Αυτοδύναμης Ενεργειακά Αγροτικής Εκμετάλλευσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» Ι. Μελέτη και σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΟΛΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. ΘΕΜΑ: Τηλεθέρμανση πόλεων

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΟΛΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. ΘΕΜΑ: Τηλεθέρμανση πόλεων ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΘΕΜΑ: Τηλεθέρμανση πόλεων ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΠΟΛΙΤΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ.... 6

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

PROJECT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ PROJECT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εφαρμογή στην Ελληνική κατοικία Επιβλέπων καθηγητής: Σταμάτης Προκόπης Μαθητές: Β ΤΑΞΗΣ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ Σχολικό έτος: 2013-2014 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1η Μπαλαμπάνου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΒΡΑΣΜΟΥ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΒΡΑΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθ. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε ξενοδοχειακή μονάδα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε ξενοδοχειακή μονάδα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα