Β. ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ. Γεώργιος Βιζυηνός: Το αµάρτηµα της µητρός µου (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου, σσ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β. ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ. Γεώργιος Βιζυηνός: Το αµάρτηµα της µητρός µου (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου, σσ. 119-153)"

Transcript

1 Β. ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Γεώργιος Βιζυηνός: Το αµάρτηµα της µητρός µου (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου, σσ ) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµ- µατολογικά στοιχεία: 1. Στο αφηγηµατικό έργο του Γ. Βιζυηνού είναι έντονη η επίδραση τόσο της γενέθλιας θρακικής υπαίθρου όσο και της φαναριώτικης και ευρωπαϊκής παιδείας του 1. Μπορεί να επιβεβαιωθεί αυτό το δεδοµένο µέσα από το συγκεκριµένο διήγηµα; 2. Ο Γ. Βιζυηνός έχει χαρακτηρισθεί «ψυχογραφικός και δραµατικός πεζογράφος» 2. Ενισχύει αυτήν την άποψη το εξεταζόµενο διήγηµα; Να τεκµηριώσετε την απάντησή σας. 3. Όπως επισηµαίνουν οι µελετητές του είδους, κυρίαρχο δοµικό στοιχείο του διηγήµατος είναι η αφηγηµατική έκθεση ενός γεγονότος µε συντοµία και λιτότητα, ώστε να µεταδοθεί αµέσως µια εντύπωση 3. Επιβεβαιώνεται πλήρως αυτή η αρχή στο διήγηµά µας; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 4. Ο Παλαµάς, αναφερόµενος στα διηγήµατα του Βιζυηνού, σηµειώνει ότι ο συγγραφέας «ρέπει προς την µυθιστοριογραφίαν» 4. Συζητήστε αυτό το σχόλιο σε συσχετισµό µε την προηγούµενη ερώτηση. 1 Είναι σκόπιµο να επισηµανθούν: α) το γλωσσικό ιδίωµα στα διαλογικά µέρη και η περιγραφή τοπικών εθίµων και αντιλήψεων, β) η λόγια γλώσσα, η αίσθηση του µέτρου και η θρησκευτικότητα, γ) οι σπουδές του Βιζυηνού στην ψυχολογία και οι εργασίες του για τις ευρωπαϊκές µπαλάντες (δραµατικό - συγκρουσιακό στοιχείο). Βλ. σχόλια στην εισαγωγή. 2 Απ. Σαχίνης, Παλαιότεροι πεζογράφοι, εκδ. Εστία, Αθήνα , σ Ένα βασικό χαρακτηριστικό των διηγηµάτων κλασικής δοµής είναι ο µονοκεντρισµός του ενός επεισοδίου (Βλ. σχ. Ian Reid, Το διήγηµα [µτφρ. Λία Μεγάλου-Σεφεριάδη], εκδ. Ερµής, Η Γλώσσα της Κριτικής, Αθήνα 1982). Στο συγκεκριµένο διήγηµα έχουµε έκταση της αφήγησης σε περισσότερα του ενός επεισόδια. Αυτού του «τύπου» το διήγηµα ο Άριστος Καµπάνης το ονόµασε «αναλυτικό διήγηµα». 4 Επιγραµµατικά σηµειώνουµε τα βασικά χαρακτηριστικά των τριών πεζογραφικών ειδών: Μυθιστόρηµα: Εκτεταµένη και πολυπρόσωπη αφηγηµατική σύνθεση που παρουσιάζει τη ζωή ως ολότητα. ιήγηµα: Σύντοµη και λιτή αφήγηση, παρουσιάζει ένα γεγονός καίριο για τη ζωή του ήρωα. Νουβέλα: Ενδιάµεσο ως προς την έκταση είδος, παρουσιάζει έναν κυρίως ήρωα σε σηµαντικές στιγµές της ζωής του. 92

2 5. Μεταξύ των παραγόντων που συνετέλεσαν στην ανάπτυξη του διηγήµατος γύρω στα 1880, αναφέρεται και η επιρροή της λαογραφίας. 5 Τεκµηριώνεται αυτή η άποψη στο παρόν διήγηµα 6 ; 6. Τα διηγήµατα του Βιζυηνού έχουν ανθρωποκεντρική λειτουργία. Αυτό που ενδιαφέρει τον συγγραφέα είναι να προβάλει τον άνθρωπο µέσα από τις πράξεις και τα συναισθήµατά του. Επαληθεύεται αυτή η κρίση στο συγκεκριµένο διήγηµα; 7. Στα διηγήµατα του Βιζυηνού οι λιγοστές περιγραφές αποτελούν «οργανικά µέρη της αφήγησης» 7. Οι περιγραφές του συγκεκριµένου διηγήµατος επιβεβαιώνουν την άποψη αυτή; 8. Ποια στοιχεία του περιεχοµένου και της αφήγησης δίνουν στο κείµενο αυτοβιογραφικό χαρακτήρα 8 ; Α ιδακτική ενότητα («Άλλην αδελφήν δεν είχοµεν... και εκράτησεν µόνον εµέ πλησίον της») 2.1. οµή του κειµένου, επαλήθευση ή διάψευσης µιας κρίσης µε βάση το κείµενο, εκφραστικά µέσα και τρόποι του κειµένου (υφολογική διερεύνηση, αφηγηµατικές λειτουργίες, επιλογές του δηµιουργού σε διάφορα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης): 1. Τι εντύπωση σας δηµιουργεί ο τίτλος του διηγήµατος; 5 Μουλλάς Π., Εισαγωγή στο Γ. Μ. Βιζυηνός Νεοελληνικά ιηγήµατα, εκδ. Εστία, Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1994, σ. µ. 6 Να απαντήσετε λαµβάνοντας υπόψη ότι το αφετηριακό υλικό της λαογραφίας αντλείται από τη µνήµη, την παρατήρηση, την προσωπική µαρτυρία, την καταγραφή υλικού κ.λπ. 7 Σχετικά µε τις περιγραφές και τη λειτουργία τους στα διηγήµατα του Βιζυηνού ο Π. Μουλλάς (ό.π., σ. ρ ) σηµειώνει: «Έχουµε να κάνουµε όχι µε παρέµβλητα «ξένα σώµατα» αλλά µε οργανικά µέρη του κειµένου και της αφήγησης. Ο ρόλος τους είναι πολλαπλός: να συµπληρώσουν τα κενά, να δηµιουργούν αντιθέσεις, να εντείνουν τις δραµατικές καταστάσεις, να στήνουν µυστικές γέφυρες ανάµεσα στους ανθρώπους και στα πράγµατα». 8 Στο αυτοβιογραφικό αφήγηµα το ίδιο πρόσωπο, εκπληρώνει δύο διαφορετικές λειτουργίες. Από τη µια ως αφηγητής είναι υπεύθυνος για την αφήγηση και από την άλλη ως ήρωας κατέχει κεντρικό ρόλο στην ιστορία. Οι τεχνικές που υποστηρίζουν την αυτοβιογραφικότητα είναι η πρωτοπρόσωπη αφήγηση, η εσωτερική εστίαση, ο ελεύθερος πλάγιος λόγος, ο οµοδιηγητικός και ενδοδιηγητικός αφηγητής κ.λπ. (βλ. σχ. Πασχαλίδης Γ., Η ποιητική της αυτοβιογραφίας, εκδ. Σµίλη, Αθήνα 1993, σσ ). Στο διήγηµά µας τον αυτοβιογραφικό χαρακτήρα υποδεικνύει «το οµώνυµο του αφηγητή και του συγγραφέα», η κτητική αντωνυµία στον τίτλο, η πρωτοπρόσωπη αφήγηση, τα ονόµατα κ.λπ. Βλ. Χρυσανθακόπουλος Μ., Γεώργιος Βιζυηνός µεταξύ φαντασίας και µνήµης, εκδ. Εστία, Αθήνα 1994, σσ. 19 &

3 2. Πώς περιγράφει ο αφηγητής την ιδιαίτερη στοργή της µητέρας προς την Αννιώ και πώς δικαιολογεί αυτή την αδυναµία; 3. Ποιο είναι το βασικό αφηγηµατικό µοτίβο (leitmotiv) µέσω του οποίου προωθείται η δράση στο πρώτο µέρος του διηγήµατος 9 ; Τι συναισθήµατα προκαλεί στον αναγνώστη; 4. Πώς διαγράφεται ο χαρακτήρας της Αννιώς και σε ποια κυρίως σηµεία του κειµένου φαίνεται η αγάπη της για τα αδέρφια της; 5. Να αναφερθείτε στη γλώσσα του διηγήµατος. Ποιες είναι οι επιλογές του συγγραφέα στα µέρη που διηγείται και στα διαλογικά µέρη; Ποιο αισθητικό αποτέλεσµα προκύπτει από αυτή τη γλωσσική ποικιλία; 6. Ποια είναι η οπτική γωνία της αφήγησης 10 και πώς λειτουργεί στην πρόσληψη του έργου από τον αναγνώστη; 2.2. Σχολιασµός ή σύντοµη ανάπτυξη χωρίων του κειµένου: 1. Ποιες πληροφορίες δίνει ο αφηγητής για τα οικογενειακά του πρόσωπα καθώς και για τις µεταξύ τους σχέσεις στην πρώτη παράγραφο του διηγήµατος; 2. Πώς προβάλλεται σ αυτήν την ενότητα ο οικογενειακός και κοινωνικός ρόλος της γυναίκας; Να απαντήσετε σε αναφορά µε συγκεκριµένα χωρία. 3. «Η µητρική στοργή ενίκησε τον φόβον της αµαρτίας. Η θρησκεία έπρεπε να συµβιβασθεί µε την δεισιδαιµονίαν». Να σχολιάσετε το χωρίο: α) ποιες δυνάµεις συγκρούονται, β) ποια θέση παίρνει ο αφηγητής, γ) ποια είναι η προσωπική σας άποψη στο θέµα αυτό. 9 Η µακροχρόνια αρρώστια της Αννιώς και η συνεχής επιδείνωση της υγείας της είναι το αφηγηµατικό µοτίβο µέσω του οποίου εξελίσσεται η υπόθεση και διαγράφονται εναργέστερα οι χαρακτήρες. (Για µοτίβα και θεµατική βλ. Γ. Κεχαγιόγλου «Θεµατογραφία της Α Μεταπολεµικής Γενιάς» στο Η Ελληνική Ποίηση, εκδ. Σοκόλης, τόµ. ε, σ. 630). 10 Οπτική γωνία της αφήγησης είναι η απόσταση που παίρνει ο αφηγητής από τα γεγονότα και τα πρόσωπα της αφήγησης. Έτσι έχουµε εξωτερική οπτική γωνία µε ανεξάρτητο παντογνώστη αφηγητή, ο οποίος αφηγείται σε τρίτο πρόσωπο, και εσωτερική οπτική γωνία όπου ο αφηγητής είναι δρων πρόσωπο και αφηγείται µόνο όσα υποπίπτουν στην αντίληψή του. Στο συγκεκριµένο διήγηµα έχουµε εσωτερική οπτική γωνία. Ο αφηγητής εστιάζει, δηλαδή περιορίζεται να µας δώσει µονάχα τις πληροφορίες τις οποίες είχε κατά τη στιγµή της δράσης και όχι αυτές που απέκτησε µετά. Η εσωτερική εστίαση πρωτοπαρουσιάζεται στην Ελλάδα µε το Βιζυηνό. 94

4 4. Όταν η µητέρα ρώτησε την Αννιώ ποιο από τα δυο αδέρφια της θέλει να µείνει µαζί της στην εκκλησία, εκείνη απάντησε: «Ποίον από τους δύο θέλω; Κανένα δεν θέλω χωρίς τον άλλο. Τα θέλω όλα τα αδέρφια µου, όσα και αν έχω». Να χαρακτηρίσετε τη στάση της Αννιώς απέναντι στα αδέρφια της, συγκρίνοντάς την µε εκείνη της µητέρας της. 5. Με ποιες διαδοχικά ενέργειες προσπαθεί η µητέρα να βοηθήσει στη θεραπεία της Αννιώς; 6. Ποιες λαϊκές αντιλήψεις σχετικές µε τις µακροχρόνιες αρρώστιες ανιχνεύονται στην ενότητα; Β ιδακτική ενότητα («Ενθυµούµαι ακόµη... εγλύτωσεν από τα βάσανά του») 2.1. οµή του κειµένου, επαλήθευση ή διάψευσης µιας κρίσης µε βάση το κείµενο, εκφραστικά µέσα και τρόποι του κειµένου (υφολογική διερεύνηση, αφηγηµατικές λειτουργίες, επιλογές του δηµιουργού σε διάφορα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης): 1. Στα διηγήµατα του Βιζυηνού ο κλειστός χώρος βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε το δράµα 11. Ισχύει αυτή η άποψη και για «Το Αµάρτηµα της µητρός µου»; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 2. Ο Βιζυηνός ξέρει «να κεντρίζει το ενδιαφέρον του αναγνώστη, να σκορπίζει πρόωρες «ενδείξεις» που η σηµασία τους θα φανεί αργότερα» 12. Επιβεβαιώνεται αυτή η άποψη στο κείµενό µας; 3. Στην ενότητα αυτή ο αφηγητής αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο: Με ποια επιχειρήµατα µπορεί να υποστηριχθεί αυτή η άποψη; 4. Ο αφηγητής αισθάνεται ενοχή καθώς βιώνει τη σύγκρουση ανάµεσα στην αγάπη για την άρρωστη αδελφή του και την πίκρα για τη στέρηση της µητρικής στοργής. Σε ποια σηµεία του κειµένου φαίνεται αυτή η σύγκρουση; 5. Με ποιους αφηγηµατικούς τρόπους «υφαίνει» ο συγγραφέας την κορύφωση του δράµατος που σχετίζεται µε την αρρώστια της Αννιώς; 11 Κλειστός χώρος: σπίτι, εκκλησία - όπου και αρρώστια, θάνατος, οδύνη, φόβος. 12 Μουλλάς Π., ό.π., σ. ρα. Η φράση «ενθυµήθηκες την αµαρτίαν µου τιµωρήσης» λειτουργεί ως πρόωρη ένδειξη (προσήµανση). 95

5 6. Να εντοπιστούν οι αναδροµές (ή αναλήψεις = αναφορές σε προτερόχρονα) που διακόπτουν την ευθύγραµµη ροή του αφηγηµένου χρόνου Στο Αµάρτηµα της µητρός µου υπάρχουν φράσεις που «αποβλέπουν στο να υπογραµµίσουν τη διάσταση ανάµεσα στον ώριµο αφηγητή και στην παιδική συνείδηση που προσλαµβάνει τα συµβάντα» 14. Ποιες φράσεις µέσα στο κείµενο επιβεβαιώνουν αυτή την επισήµανση; 2.2. Σχολιασµός ή σύντοµη ανάπτυξη χωρίων του κειµένου: 1. Πώς επηρεάζει ψυχολογικά τον αφηγητή ο εσωτερικός χώρος της εκκλησίας; 2. Ποια είναι η άµεση αντίδραση του αφηγητή όταν ακούει την προσευχή της µητέρας του; Πώς τη δικαιολογείτε; 3. Ποια εξωπραγµατικά και µαγικά στοιχεία ενσωµατώνονται στη διήγηση και τι ρόλο παίζουν στην πλοκή του έργου; 4. Με ποια επίθετα χαρακτηρίζεται ο συνθέτης του µοιρολογιού; Να σχολιάσετε το περιεχόµενό τους. 5. Να συγκρίνετε τα συναισθήµατα του αφηγητή όπως αυτά παρουσιάζονται τη νύκτα στην εκκλησία και τη νύκτα στο σπίτι. Ποια διαφορά παρατηρείτε; Πώς δικαιολογείτε αυτήν την διαφοροποίηση; 6. Ποια χωρία σ αυτή την ενότητα προοικονοµούν το θάνατο της Αννιώς; 7. «Το καηµένο µας το Αννιώ! εγλύτωσεν από τα βάσανά του!» Τι συναισθήµατα εκφράζει ο αφηγητής και πώς τα ερµηνεύετε; 13 Με τον όρο «αφηγηµένος χρόνος» νοείται η χρονική διάρκεια που καλύπτουν τα γεγονότα της αφήγησης ως το τέλος της. (Γ. Βελουδής, Γραµµατολογία - Θεωρία λογοτεχνίας, εκδ. ωδώνη, Αθήνα 1994, σ. 142 και Έκφραση-Έκθεση Α Λυκείου, σσ ). Στο διήγηµά µας ο αφηγηµένος χρόνος καλύπτει διάρκεια 27 ετών. 14 Τζιόβας., Το παλίµψηστο της ελληνικής αφήγησης, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1993, σ

6 Γ ιδακτική ενότητα («Πολλοί είχον κατηγορήσει την µητέρα µου... και απηρχόµην εις τα ξένα») 2.1. οµή του κειµένου, επαλήθευση ή διάψευσης µιας κρίσης µε βάση το κείµενο, εκφραστικά µέσα και τρόποι του κειµένου (υφολογική διερεύνηση, αφηγηµατικές λειτουργίες, επιλογές του δηµιουργού σε διάφορα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης): 1. Με ποιες τεχνικές ο συγγραφέας επιτυγχάνει τη σύντµηση του πραγµατικού χρόνου της διάρκειας των γεγονότων 15 ; 2. Πώς λειτουργεί ο αφηγητής στις δυο υιοθεσίες 16 ; 3. Πώς λειτουργεί ο ανοικτός χώρος στα συναισθήµατα του αφηγητή; 4. «Μη µου φέρετε τίποτε, έλεγεν η µήτηρ µου,... Ο Γιωργής ήµην εγώ. Και την υπόσχεσιν ταύτην την είχον δώσει αληθώς, αλλά πολύ προτύτερα. Ήτο καθ ήν εποχήν...». Μπορείτε να διακρίνετε τα τρία επίπεδα του χρόνου 17 ; 5. Ποιο επεισόδιο µέσα σ αυτήν την ενότητα απαλλάσσει τον αφηγητή από την αγωνία αν τον αγαπά η µητέρα του, και πως το αξιολογείτε; 2.2. Σχολιασµός ή σύντοµη ανάπτυξη χωρίων του κειµένου: 1. Ποια στάση παίρνουν οι αδερφοί του αφηγητή απέναντι στις δυο υιοθεσίες; Να βρείτε τα σχετικά χωρία. 2. Πώς σχολιάζει ο αφηγητής τη δυσφορία των αδερφών του για την τακτική της µητέρας να υιοθετεί κορίτσια; 3. Ποια στοιχεία αντλούµε απ αυτήν την ενότητα για το εθιµικό της υιοθεσίας στη Θράκη; 15 ύο κυρίως είναι οι τεχνικές σύντµησης του πραγµατικού χρόνου, η παράλειψη, που συνίσταται στην υπερπήδηση γεγονότων που δεν θεωρούνται σηµαντικά για την εξέλιξη της υπόθεσης και η επιτάχυνση, µε την οποία τα γεγονότα περιγράφονται περιληπτικά. (Βλ. Βελουδής, Γ., ό.π., σ. 143 και Έκφραση-Έκθεση Α Λυκείου, σ. 285). 16 Οι µαθητές πρέπει να διακρίνουν ότι στην πρώτη υιοθεσία ο αφηγητής είναι αυτόπτης µάρτυρας, παρίσταται στη δράση. Στη δεύτερη υιοθεσία το αφηγούµενο «εγώ» αναδιηγείται τα γεγονότα ως «παντογνώστης αφηγητής» (Για τους βασικούς τύπους του αφηγητή βλ. Τζιόβας., Μετά την αισθητική, εκδ. Γνώση, Αθήνα 1987, σσ ). 17 Τα τρία επίπεδα είναι: α) ο χρόνος κατά τον οποίο γίνεται η δεύτερη υιοθεσία, που έχει τη θέση συγχρονίας, β) το επεισόδιο στο ποτάµι που είναι προτερόχρονο ως προς την εξέλιξη της κύριας υπόθεσης και γ) ο χρόνος της συγγραφής (της µνήµης του αφηγητή -συγγραφέα) που είναι υστερόχρονος σε σχέση µε όλα τα αφηγούµενα. 97

7 4. Να συγκρίνετε αυτήν την ενότητα µε την προηγούµενη. Ποιες διαφορές παρατηρείτε ως προς το ψυχολογικό κλίµα της αφήγησης; 5. Ο αφηγητής δε γνωρίζει για ποιο λόγο η µητέρα του υιοθετεί κορίτσια. Βρίσκεται «σε πλάνη» ως προς τα κίνητρα αυτής της πράξης. Τι συναισθήµατα γεννά στον αναγνώστη αυτή η άγνοια του αφηγητή; ιδακτική ενότητα («Η µήτηρ βεβαίως... αλλ ισχυρού τινος φόβου») 2.1. οµή του κειµένου, επαλήθευση ή διάψευσης µιας κρίσης µε βάση το κείµενο, εκφραστικά µέσα και τρόποι του κειµένου (υφολογική διερεύνηση, αφηγηµατικές λειτουργίες, επιλογές του δηµιουργού σε διάφορα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης): 1. Πώς λειτουργεί στο κείµενο η εµπλοκή του αφηγητή στα γεγονότα 18 ; 2. Ποιες αναδροµικές και πρόδροµες αναχρονίες υπάρχουν στην ενότητα και πώς λειτουργούν αισθητικά 19 ; 3. Με ποιες εικόνες αισθητοποιούνται «αι πικρίαι» της µητέρας για τον ξενιτεµένο της γιο; 4. Να επισηµάνετε τις εκδηλώσεις έκπληξης και αγωνίας των προσώπων καθώς και τη λειτουργία τους στο κείµενο. 5. Σε ποια σηµεία της ενότητας διακρίνετε αισθήµατα ενοχής του αφηγητή απέναντι στη µητέρα του; 6. Μπορείτε να εντοπίσετε το δραµατικό στοιχείο που υπάρχει στο περιεχόµενο και στον τρόπο αφήγησης; 7. Πώς υπηρετεί την εξέλιξη του µύθου η σύγκρουση µητέρας και γιου για την υιοθετηµένη κόρη; 2.2. Σχολιασµός ή σύντοµη ανάπτυξη χωρίων του κειµένου: 1. «Παραµόνευεν εις τους δρόµους, ερωτώσα τους διαβάτας µη µε είδον πουθενά». Σε ποια συναισθηµατική κατάσταση βρισκόταν η µητέρα; 2. Ποια είναι η αντίδραση της µητέρας στις διαδόσεις εις βάρος του γιου της και πώς την ερµηνεύετε; 18 Βλ. σηµείωση Έκφραση - Έκθεση για το Λύκειο, τχ. Α, Αφηγηµατικός χρόνος, σσ

8 3. Ποια συναισθηµατική κατάσταση του αφηγητή ανιχνεύεται στη φράση: «όσ του πίσου αν µ αγαπάς»; 4. «Όχι δεν είναι ξένο το παιδί είναι δικό µου»: Τι είναι αυτό που κάνει τη µητέρα να θεωρεί «δικό της παιδί» την Κατερινιώ, αν και είναι υιοθετηµένο; 5. Ποιο είναι το πρότυπο της ιδανικής γυναίκας για τον αφηγητή, όπως αναδύεται µέσα από την περιγραφή της ιδανικής αδελφής; 6. Να περιγράψετε τις ψυχικές διακυµάνσεις της µητέρας, κατά τη διάρκεια της σύγκρουσής της µε τον αφηγητή για το Κατερινιώ. 7. «Και το έκαµεν ο Θεός τέτοιο, δια να δοκιµάση την υποµονή µου, και να µε σχωρέση»: Πώς δικαιολογεί η µητέρα την υποχρέωσή της να αναθρέψει ένα «ανάξιο» παιδί; Ε ιδακτική ενότητα («Η µήτηρ µου εκρέµασε την κεφαλήν... και εγώ εσιώπησα») 2.1. οµή του κειµένου, επαλήθευση ή διάψευσης µιας κρίσης µε βάση το κείµενο, εκφραστικά µέσα και τρόποι του κειµένου (υφολογική διερεύνηση, αφηγηµατικές λειτουργίες, επιλογές του δηµιουργού σε διάφορα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης): 1. Ποιος είναι ο ρόλος της εγκιβωτισµένης αφήγησης 20 στην εξέλιξη του µύθου; 2. Με ποια εκφραστικά µέσα αισθητοποιεί ο συγγραφέας τα αισθήµατα ενοχής της µητέρας; 3. Πώς λειτουργούν τα θαυµαστικά που χρησιµοποιεί ο συγγραφέας στη σκηνή της συνειδητοποίησης του θανάτου του βρέφους; 4. Το ρήµα «κουράζοµαι» επαναλαµβάνεται, σε διάφορους τύπους, τέσσερις φορές. Ποια είναι η λειτουργία του; 5. Τα συναισθήµατα του αφηγητή - παιδιού προς την Αννιώ αλλά και η συµπεριφορά των γονέων του προς αυτόν δίνονται µέσα από την οπτική γωνία της µητέρας. Γιατί, κατά τη γνώµη σας, ο συγγραφέας επέλεξε αυτήν την τεχνική; 6. Τι δηλώνει η σιωπή του αφηγητή στο τέλος του διηγήµατος 21 ; 20 Εγκιβωτισµένη αφήγηση: η αφήγηση που παρεµβάλλεται µέσα στην αφήγηση. 21 Ο αφηγητής υποδηλώνει ότι η απόπειρα κάθαρσης υπήρξε ατελέσφορη. Βλ. σχετικά και Αθανασόπουλος Β., οκιµές ερµηνείας και κριτικής,, οι µύθοι της ζωής και του έργου του Γ. 99

9 7. Πώς συνδέεται το τέλος του διηγήµατος µε τον τίτλο του 22 ; 2.2. Σχολιασµός ή σύντοµη ανάπτυξη χωρίων του κειµένου: 1. «Τι φωνάζεις έτσι βρε βώδι;»: Ποιοι λόγοι υπαγορεύουν αυτήν την αντίδραση του πατέρα; 2. «Η αµαρτία είναι αµαρτία»: Πώς αντιλαµβάνεται η µητέρα την αµαρτία; 3. Γιατί η µητέρα θεωρεί την «παίδεψι» από την Κατερινιώ «παρηγοριά κι ελαφροσύνη»; 4. Πώς ερµηνεύεται τελικά η ανάγκη της µητέρας να υιοθετεί κορίτσια; 5. Ο αφηγητής πιστεύει στο «απροµελέτητον και αβούλητον του αµαρτήµατος της µητρός». Ποια είναι η δική σας άποψη; 6. Λυτρώνεται τελικά η µητέρα από τις ενοχές; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 7. Θα θεωρούσατε τη µητέρα τραγικό πρόσωπο; Να τεκµηριώσετε την απάντησή σας. 3. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Α Ι ΑΚΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Ι. Πολέµη: Η Μάννα Ο ήµος ο σκληρόκαρδος Τα κόκκαλά του τρίζουνε µε χέρια αφορεσµένα, τα µάτια αλλοιθωρίζουν, κτυπά και δέρνει αλύπητα τα παγωµένα χνώτα του τη µάννα που τον γέννα. του λιβανιού µυρίζουν. Ως που µια µέρα η δύστυχη, - Κυρά, το Χάρο εφώναξες; µες του καηµού το βάρος, εµένα λένε Χάρο πικρά τον καταράστηκε: πούναι τον, µάννα, πούναι τον - Που να σε κόψει ο Χάρος! το γυιο σου να τον πάρω; Το λόγο δεν απόσωσε - Παράκουσες, κυρ Χάροντα, να κι η κατάρα πιάνει, µα τη ζωή του ήµου! να τον κι ο Χάρος πούρχεται Εγώ για µένα σ έκραξα, µε κοφτερό δρεπάνι. όχι για το παιδί µου! Βιζυηνού, εκδ. Καρδαµίτσα, Αθήνα 1996, σ Η αποδοχή αυτή αφορά όχι µόνο την ενοχή της µητέρας αλλά και τη δική του. 22 Το τέλος του διηγήµατος αποτελεί λύση στο πρόβληµα, που τίθεται στην αρχή µε τον τίτλο. Η δοµή λειτουργεί κυκλικά. 100

10 (ΕΞΩΤΙΚΑ, 1905) α) Ποιο είναι και πού οφείλεται το αθέλητο «αµάρτηµα» της µάνας; β) Με ποιο τρόπο ζητά να εξιλεωθεί; γ) Να συγκρίνετε τη µητέρα του διηγήµατος του Βιζυηνού µε τη µάνα του παραπάνω ποιήµατος. Γ. Βιζυηνού: Νοσταλγία Εψές ο ήλιος έδυνε στην άγια µου πατρίδα κ ένα του δώκαν φίληµα σε θλιβερήν αχτίδα Να µου το φέρ εµένα. Θέλω να δω τη µάνα µου, τ δέρφια µ να φιλήσω, στον τάφο του πατέρα µου θέλω να προσκυνήσω, βαρέθηκα τα ξένα. Μικρό µικρό µ ωρφάνεψε η αλύπητή µου µοίρα, µικρό µικρό της ξενητειάς το µονοπάτι πήρα, µε χείλη πικραµένα. Μα τώρα πια τα χόρτασα της ξενητειάς τα κάλλη, αν είναι και παράδεισος θα την αφήσω πάλι, βαρέθηκα τα ξένα. (απόσπασµα, Βοσπορίδες Αύραι) Ποια αυτοβιογραφικά στοιχεία του Βιζυηνού που επισηµάνατε στο διήγηµα Το αµάρτηµα της µητρός µου υπάρχουν και στο ποίηµα «Νοσταλγία»; Γ. Βιζυηνού: Ποίος ήτον ο φονεύς του αδελφού µου 23 - Ω, ο αρίσκος 24! ανέκραξεν η µήτηρ µου µετ απεριγράπτου πόνου. Τίνος το λέγεις, παιδί µου; Αµ ο φτωχός ούτε ακούει, ούτε µιλεί πλέον! Είναι τρελός ο καηµένος! εκείνος δεν τρώγει παρά ξερό ψωµί, δεν φορεί παρά αυτά που βλέπεις, και κοιµάται κατά γης µεσ στην αχυρώνα. Και δεν θέλει να φύγη από 23 Γ. Βιζυηνός, επιµ. Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου, Βασική Βιβλιοθήκη, αρ. 18, σσ

11 κοντά µου ό,τι κι αν του κάµουν. Μόνο σαν τον στενοχωρήσουν πάρα πολύ, µόνο σαν ταραχθή, βγάζει µια παράξενη φωνή - Για τον Θεό, Σουλτάνε µου, να µην το µάθη η κοκκώνα! Άλλο απ αυτό δεν ηξεύρει τίποτε! Ο αρίσκος ο Κιαµήλης 25! Κείνος, βλέπεις, άφησε την µητέρα του και ήλθεν εις εµένα. Κουβαλεί νερό, πάγει εις τον µύλον, πάγει τα ψωµιά στον φούρνο, σκάφτει τ αµπέλια, σκουπίζει την αυλή, καλλιεργεί τα λουλούδια πάνω στον τάφο του Χρηστάκη µας ως και το κανδήλι θέλει να τ ανάφτη µε το χέρι του! (απόσπασµα) Να συγκρίνετε την αντίδραση του Κιαµήλη και της µητέρας µετά τον ακούσιο φόνο 26. Γ. Βιζυηνού: Ποίος ήτον ο φονεύς του αδελφού µου; - ιες εσύ! είπε, πώς περνούν τα χρόνια, και γυρνούν τα πράγµατα! εν θα γυρίση το παιδί µου, έλεγα, δεν θα προφθάση να έλθη πίσω, και θ αποθάνω, και θα µείνουν τα µάτια µου ανοιχτά, από την λαχτάρα που έχουν να το διούνε! Όλ ηµερίτσα παραφύλαγα τους δρόµους και ρωτούσα τους διαβάτας. Και όταν εβράδυαζεν, άφην ανοιχτή την θύρα έως τα µεσάνυχτα. Μη σφαλείς, Μιχαήλε, µπορεί να έλθ ακόµη. Και δεν θέλω να έλθη το παιδί µου και να βρει κλειστή την θύρα µου. Φθάνει που είναι τόσα χρόνια έρηµο και ξένο, ας µην έρθη και στο χωριό του να του φανή πως δεν έχει κανέναν εις τον κόσµο, που να φυλάγη τον ερχοµό του. Σαν επλάγιαζα, σ έβλεπα στον ύπνο µου, και µ εφαίνετο πως άκουα την φωνή σου, κ εσηκωνόµουν και άνοιγα την θύρα: ήλθες, παιδί µου; - Ήταν ο αγέρας, που σβυντζίνιζε στον δρόµο. (απόσπασµα) Να αναζητήσετε αναλογίες στη συµπεριφορά της µητέρας του παραπάνω αποσπάσµατος και της µητέρας του «Αµαρτήµατος της µητρός µου». 24 αρίσκος = καηµένος. 25 Κιαµήλης = στο διήγηµα, νεαρός Τούρκος. 26 Ο Κιαµήλης σκοτώνει το Χρηστάκη, χωρίς να γνωρίζει ότι είναι γιος της γυναίκας που τον είχε περιθάλψει και του είχε σώσει τη ζωή. Ο Κιαµήλης µαθαίνει την αλήθεια µετά από χρόνια, ενώ η µητέρα του Χρηστάκη ποτέ. Στο απόσπασµα η µητέρα περιγράφει τη συµπεριφορά του Κιαµήλη στον αφηγητή ο οποίος της είχε ζητήσει να τον διώξει από το σπίτι τους. 102

12 103

13 4. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 1. Να σκιαγραφήσετε το πορτρέτο της µητέρας κρίνοντας από τη συµπεριφορά της και τα σχόλια του αφηγητή. 2. Σε ποιες χρονικές βαθµίδες διαδραµατίζονται τα γεγονότα και σε τι εξυπηρετεί η εναλλαγή τους; 3. Πώς νοµίζετε ότι υπηρετεί την αφήγηση η παρουσίαση των γεγονότων από διπλή οπτική γωνία; Γιατί η οπτική γωνία του αφηγητή µεταβάλλεται, ενώ της µητέρας παραµένει αµετάβλητη 27 ; 4. «Την παιδική ηλικία του Βιζυηνού σηµαδεύουν ο θάνατος, η µιζέρια, η ταπείνωση» 28. Ποια στοιχεία του κειµένου παραπέµπουν σε βιώµατα του συγγραφέα; 5. Ποια στοιχεία του αστυνοµικού πεζογραφήµατος ανιχνεύονται σ αυτό το διήγηµα 29 ; 6. Σε ποια σηµεία κάθε ενότητας διακρίνετε συναισθηµατική κορύφωση 30 ; 7. Ποια συναισθήµατα σας δηµιούργησε το τέλος του διηγήµατος; 5. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Να συγκεντρώσετε τις πληροφορίες που παρέχει το διήγηµα για τη δοµή της θρακιώτικης οικογένειας στα τέλη του 19ου αιώνα. 2. Ποιες πληροφορίες αντλούµε από το διήγηµα σχετικά µε τα επαγγέλµατα και τις ασχολίες των ανθρώπων της εποχής; 3. Να αποδώσετε µε θεατρικούς διαλόγους τη δεύτερη ενότητα, µετατρέποντας τον αφηγητή σε ήρωα του έργου. 4. Να αναζητήσετε υλικό (έντυπα, µαγνητοφωνήσεις, βιντεοσκοπήσεις, κριτικές) από τη θεατρική παράσταση «Μορφές από το έργο του Βιζυηνού» της Άννας Κοκκίνου, για να παρουσιάσετε και σεις σε θεατρικό αναλόγιο ή παράσταση Το αµάρτηµα της µητρός µου. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε και τη µουσική από το οµότιτλο CD του Νίκου Ξυδάκη. 27 Βλ. Χρυσανθακόπουλος Μ., ό.π., σσ Βλ. Μουλλάς Π., ό.π., σ. νγ. 29 Ο τίτλος αποτελεί αίνιγµα που βρίσκει σταδιακά τη λύση του. Βλ. και Μουλλάς Π., ό.π., σ. πς. 30 Βλ. σχετικά και Σαχίνης, σσ

14 5. Να επισκεφτείτε το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (Ε.ΚΕ.ΒΙ., τηλ ), για να αναζητήσετε υλικό σχετικό µε τον Γ. Βιζυηνό και το έργο του. Στη συνέχεια να οργανώσετε στο σχολείο σας µια µικρή εκδήλωση για το συγγραφέα. 6. Το διήγηµα Το αµάρτηµα της µητρός µου γράφτηκε πριν από εκατό περίπου χρόνια (1883). Να το κρίνετε µε βάση τις δικές σας αναγνωστικές προσδοκίες και εµπειρίες, και να το αξιολογήσετε συνολικά. 105

15 6. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Κριτήριο για ωριαία γραπτή δοκιµασία (45 λεπτά) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΑΞΗ...ΤΜΗΜΑ... ΜΑΘΗΜΑ: Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων Γ Λυκείου Γεώργιος Βιζυηνός: Το αµάρτηµα της µητρός µου (Ενότητα Β ) ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:... ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 1. Τα συναισθήµατα του αφηγητή για την άρρωστη αδελφή του διατηρούνται σταθερά ή ανατρέπονται στην ενότητα αυτή; Να απαντήσετε λαµβάνοντας υπόψη ότι ο Βιζυηνός είναι «ψυχογραφικός πεζογράφος». Μονάδες 5 2. Να σχολιάσετε το ήθος της µητέρας, όπως διαγράφεται µέσα από τις πράξεις και τα συναισθήµατά της. Μονάδες 5 3. «Πάρε µου όποιο θέλεις Ευχαριστώ σε Κύριε!»: Ποιες θρησκευτικές αντιλήψεις διαφαίνονται στην προσευχή της µητέρας; Μονάδες 5 4. Σε ποιο σηµείο της ενότητας ο αφηγητής εκφράζει απερίφραστα το παράπονό του για τη στέρηση της µητρικής στοργής και µε ποιο γεγονός τη συνδέει; Μονάδες 5 106

16 Κριτήριο για ωριαία γραπτή δοκιµασία (45 λεπτά) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΑΞΗ...ΤΜΗΜΑ... ΜΑΘΗΜΑ: Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γεώργιος Βιζυηνός: Το αµάρτηµα της µητρός µου (Ενότητα Ε ) ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:... ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 1. Ποια είναι η γλωσσική ιδιαιτερότητα του διηγήµατος και από ποιες γλωσσικές επιλογές του συγγραφέα προκύπτει; Μονάδες 5 2. Με ποια µέσα πετυχαίνει ο συγγραφέας να δηµιουργήσει έκπληξη και αγωνία στον αναγνώστη; Μονάδες 5 3. Πώς εναλλάσσονται τα συναισθήµατα του αφηγητή στην ενότητα; Μονάδες 5 4. Πώς εξηγείτε τα δάκρυα της µητέρας και τη σιωπή του αφηγητή στο τέλος του διηγήµατος; Μονάδες 5 107

Τηλ./Fax: 210.62.19.712, Τηλ: 210.6218.894 www.apolito.gr e-mail:info@apolito.gr Λεωφόρος Μαραθώνος &Χρυσοστόµου Σµύρνης 3,

Τηλ./Fax: 210.62.19.712, Τηλ: 210.6218.894 www.apolito.gr e-mail:info@apolito.gr Λεωφόρος Μαραθώνος &Χρυσοστόµου Σµύρνης 3, !! Ἡ μήτηρμουἐκρέμασετὴνκεφαλήν,ὡςκατάδικος,ὅστιςἴσταται πληκτικῆςσιωπῆς. ἐνώπιοντοῦκριτοῦτουμὲτὴνσυναίσθησιντρομεροῦτινὸςἐγκλήματος. -Μάλιστα,μητέρα!Πῶςδὲντὸ'θυμοῦμαι!ἦτανἡμόνημαςἀδελφὴ, -Τὸ'θυμᾶσαιτὸἈννιώ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θεοτόκης: Η Τιµή και το Χρήµα (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 108-120)

Κωνσταντίνος Θεοτόκης: Η Τιµή και το Χρήµα (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 108-120) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Κωνσταντίνος Θεοτόκης: Η Τιµή και το Χρήµα (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 108-120) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµ- µατολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Θεοτόκη: «Ο Κατάδικος» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 218-223)

Κ. Θεοτόκη: «Ο Κατάδικος» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 218-223) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Κ. Θεοτόκη: «Ο Κατάδικος» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 218-223) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά στοιχεία: 1. Ποια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 2014

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 2014 Α1. Το έργο του Βιζυηνού χαρακτηρίζεται, μεταξύ των άλλων και για τη θεατρικότητά του. Θα μπορούσαν λοιπόν να επισημανθούν τα ακόλουθα στοιχεία, που είναι κοινά,

Διαβάστε περισσότερα

Οδυσσέας Ελύτης: Η Μαρίνα των βράχων (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 55-58)

Οδυσσέας Ελύτης: Η Μαρίνα των βράχων (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 55-58) 1. ΚΕΙΜΕΝO Οδυσσέας Ελύτης: Η Μαρίνα των βράχων (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 55-58) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµ- µατολογικά στοιχεία:

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Ρίτσος: Ανυπόταχτη Πολιτεία (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 51-53)

Γιάννης Ρίτσος: Ανυπόταχτη Πολιτεία (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 51-53) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Γιάννης Ρίτσος: Ανυπόταχτη Πολιτεία (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 51-53) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµ- µατολογικά στοιχεία:

Διαβάστε περισσότερα

15/9/2009. 1880 ποίηση & πεζογραφία στρέφονται προς νέες κατευθύνσεις Νέα εκφραστικά μέσα

15/9/2009. 1880 ποίηση & πεζογραφία στρέφονται προς νέες κατευθύνσεις Νέα εκφραστικά μέσα Νέα Αθηναϊκή Σχολή Λογοτεχνία Β Λυκείου Εισαγωγή Επιμέλεια: Τ. Γιακουμάτου www.netschoolbook.gr 1880 ποίηση & πεζογραφία στρέφονται προς νέες κατευθύνσεις Νέα εκφραστικά μέσα Εσωτερική αναδιάρθρωση κράτους-στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ Γ. ΒΙΖΥΗΝΟΣ ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ Την προσωπικότητα του Βιζυηνού τη διαμορφώνουν: 1. Η φαναριώτική παιδεία του Η γλώσσα της αφήγησης= λόγια Θρησκευτικότητα Αίσθηση

Διαβάστε περισσότερα

Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188)

Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. α) Ποιες σκέψεις διατυπώνει ο Μακρυγιάννης στο εξεταζόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Νικηφόρου Βρεττάκου: «ύο µητέρες νοµίζουν πως είναι µόνες στον κόσµο» (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 253-254)

Νικηφόρου Βρεττάκου: «ύο µητέρες νοµίζουν πως είναι µόνες στον κόσµο» (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 253-254) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Νικηφόρου Βρεττάκου: «ύο µητέρες νοµίζουν πως είναι µόνες στον κόσµο» (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 253-254) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Τι εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Μίλτου Σαχτούρη: «Η Αποκριά» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 287-288)

Μίλτου Σαχτούρη: «Η Αποκριά» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 287-288) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Μίλτου Σαχτούρη: «Η Αποκριά» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 287-288) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά στοιχεία: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αφηγηματικές τεχνικές -αφηγηματικοί τρόποι

Αφηγηματικές τεχνικές -αφηγηματικοί τρόποι Αφηγηματικές τεχνικές -αφηγηματικοί τρόποι Αφηγηματικές τεχνικές Οι λειτουργίες του αφηγητή 0 αφηγητής μπορεί να είναι πρόσωπο της αφήγησης, με πρωταγωνιστικό ή δευτερεύοντα ρόλο, ή μπορεί να είναι αμέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

Βιτσέντζου Κορνάρου: Ερωτόκριτος β. [Ήρθεν η ώρα κι ο καιρός] (στίχοι 767-818) (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 80-82)

Βιτσέντζου Κορνάρου: Ερωτόκριτος β. [Ήρθεν η ώρα κι ο καιρός] (στίχοι 767-818) (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 80-82) 1. KEIMENO Βιτσέντζου Κορνάρου: Ερωτόκριτος β. [Ήρθεν η ώρα κι ο καιρός] (στίχοι 767-818) (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 80-82) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Σε ποιο

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ιωάννου: «13-12-43» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 374-377)

Γιώργος Ιωάννου: «13-12-43» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 374-377) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Γιώργος Ιωάννου: «13-12-43» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 374-377) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά στοιχεία: 1. O

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Μόνο με το αίσθημα μπορείς να διδάξεις. Αν καθήσεις στην έδρα η ποίηση θα φύγει από το παράθυρο. «Κώστας Μόντης» Βασικές αρχές: 1) Το λογοτεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Βιζυηνός: «Ποίος ήτον ο φονεύς του αδελφού µου» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 161)

Γεώργιος Βιζυηνός: «Ποίος ήτον ο φονεύς του αδελφού µου» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 161) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Γεώργιος Βιζυηνός: «Ποίος ήτον ο φονεύς του αδελφού µου» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 161) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Κλέφτικο τραγούδι: [Της νύχτας οι αρµατολοί] (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 163-164)

Κλέφτικο τραγούδι: [Της νύχτας οι αρµατολοί] (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 163-164) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Κλέφτικο τραγούδι: [Της νύχτας οι αρµατολοί] (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 163-164) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Αφού µελετήσετε τη διήγηση του Κολοκοτρώνη

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Μάνσφηλντ: «Το µάθηµα µουσικής» (Ν.Ε.Λ. Β Λυκείου, Β14, σσ. 263-270)

Κ. Μάνσφηλντ: «Το µάθηµα µουσικής» (Ν.Ε.Λ. Β Λυκείου, Β14, σσ. 263-270) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Κ. Μάνσφηλντ: «Το µάθηµα µουσικής» (Ν.Ε.Λ. Β Λυκείου, Β14, σσ. 263-270) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά στοιχεία:

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνης Σαµαράκης: «Το ποτάµι» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 333-335)

Αντώνης Σαµαράκης: «Το ποτάµι» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 333-335) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Αντώνης Σαµαράκης: «Το ποτάµι» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 333-335) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά στοιχεία: 1.

Διαβάστε περισσότερα

[Ήλιε µου και τρισήλιε µου] (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 101)

[Ήλιε µου και τρισήλιε µου] (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 101) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: [Ήλιε µου και τρισήλιε µου] (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 101) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Γιατί η µάνα απευθύνεται στον ήλιο για να της πει πού βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδυσσέας Ελύτης: Ο Ύπνος των Γενναίων (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 59-61)

Οδυσσέας Ελύτης: Ο Ύπνος των Γενναίων (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 59-61) 1. ΚΕΙΜΕΝO Οδυσσέας Ελύτης: Ο Ύπνος των Γενναίων (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 59-61) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµ- µατολογικά στοιχεία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1. O Γ. Βιζυηνός αντλεί το αφηγηματικό του υλικό «από τις προσωπικές και οικογενειακές μνήμες, από τις παραδόσεις και τα βιώματα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. Βασικά σημεία στο Αμάρτημα της μητρός μου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. Βασικά σημεία στο Αμάρτημα της μητρός μου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Επιμέλεια: Μαρία Πουλάκου, Φιλόλογος Βασικά σημεία στο Αμάρτημα της μητρός μου Το αυτοβιογραφικό και βιωματικό στοιχείο του κειμένου Η αυτοβιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270)

Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά στοιχεία: 1. Η αναπόληση

Διαβάστε περισσότερα

Ουίλλιαµ Σαίξπηρ: «Σονέτο XVIII» (Ν.Ε.Λ. Β Λυκείου, Α5, σσ. 54-55)

Ουίλλιαµ Σαίξπηρ: «Σονέτο XVIII» (Ν.Ε.Λ. Β Λυκείου, Α5, σσ. 54-55) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Ουίλλιαµ Σαίξπηρ: «Σονέτο XVIII» (Ν.Ε.Λ. Β Λυκείου, Α5, σσ. 54-55) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατής Τσίρκας: Αριάγνη (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 152-159)

Στρατής Τσίρκας: Αριάγνη (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 152-159) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Στρατής Τσίρκας: Αριάγνη (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 152-159) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµ- µατολογικά στοιχεία: 1. Ο Τσίρκας

Διαβάστε περισσότερα

Μανόλης Αναγνωστάκης: Θεσσαλονίκη, Μέρες του 1969 µ.χ. (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 73-74)

Μανόλης Αναγνωστάκης: Θεσσαλονίκη, Μέρες του 1969 µ.χ. (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 73-74) 1. ΚΕΙΜΕΝO Μανόλης Αναγνωστάκης: Θεσσαλονίκη, Μέρες του 1969 µ.χ. (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 73-74) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµ-

Διαβάστε περισσότερα

Φρανσουά Βιγιόν: «Μπαλάντα των κυριών του παλαιού καιρού» (Ν.Ε.Λ. Β Λυκείου, Α3, σσ. 47-49)

Φρανσουά Βιγιόν: «Μπαλάντα των κυριών του παλαιού καιρού» (Ν.Ε.Λ. Β Λυκείου, Α3, σσ. 47-49) ΠΟΙΗΣΗ 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Φρανσουά Βιγιόν: «Μπαλάντα των κυριών του παλαιού καιρού» (Ν.Ε.Λ. Β Λυκείου, Α3, σσ. 47-49) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Καβάφης: Η Σατραπεία (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 25-26)

Κωνσταντίνος Καβάφης: Η Σατραπεία (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 25-26) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Κωνσταντίνος Καβάφης: Η Σατραπεία (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 25-26) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµ- µατολογικά στοιχεία:

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννη Ρίτσου: Ρωµιοσύνη (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 245-249)

Γιάννη Ρίτσου: Ρωµιοσύνη (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 245-249) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Γιάννη Ρίτσου: Ρωµιοσύνη (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 245-249) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Ο ποιητής, αξιοποιώντας την ιστορική του µνήµη, κινείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 IOYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 IOYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 IOYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΕΙΜΕΝΟ Ανδρέας Κάλβος: Τα Ηφαίστεια (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 11-15)

1. ΚΕΙΜΕΝΟ Ανδρέας Κάλβος: Τα Ηφαίστεια (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 11-15) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Ανδρέας Κάλβος: Τα Ηφαίστεια (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 11-15) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµ- µατολογικά στοιχεία: 1. Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Ακριτικό τραγούδι: Ο γιος της χήρας (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 27-28)

Ακριτικό τραγούδι: Ο γιος της χήρας (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 27-28) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Ακριτικό τραγούδι: Ο γιος της χήρας (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 27-28) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Ποιο είναι το πρωταγωνιστικό πρόσωπο του ποιήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργου Θεοτοκά: Αργώ απόσπασµα: «Θέλω γράµµατα» (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 303-308)

Γιώργου Θεοτοκά: Αργώ απόσπασµα: «Θέλω γράµµατα» (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 303-308) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Γιώργου Θεοτοκά: Αργώ απόσπασµα: «Θέλω γράµµατα» (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 303-308) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Ποια είναι τα πρόσωπα της αφήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Εµµ. Ροΐδη: «Μονόλογος ευαισθήτου» (Κ.Ν.Λ., Β Λυκείου, σσ. 151-154)

Εµµ. Ροΐδη: «Μονόλογος ευαισθήτου» (Κ.Ν.Λ., Β Λυκείου, σσ. 151-154) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Εµµ. Ροΐδη: «Μονόλογος ευαισθήτου» (Κ.Ν.Λ., Β Λυκείου, σσ. 151-154) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά στοιχεία:

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Γ. Καρυωτάκη: «Μπαλάντα στους άδοξους ποιητές των αιώνων» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 264-266)

Κ. Γ. Καρυωτάκη: «Μπαλάντα στους άδοξους ποιητές των αιώνων» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 264-266) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Κ. Γ. Καρυωτάκη: «Μπαλάντα στους άδοξους ποιητές των αιώνων» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 264-266) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια: 2Χ80 Προτεινόμενη τάξη: Δ -Στ Εισηγήτρια: Χάρις Πολυκάρπου

Διάρκεια: 2Χ80 Προτεινόμενη τάξη: Δ -Στ Εισηγήτρια: Χάρις Πολυκάρπου ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Θεατρικό Εργαστήρι: Δημιουργία δραματικών πλαισίων με αφορμή μαθηματικές έννοιες. Ανάπτυξη ικανοτήτων για επικοινωνία μέσω του θεάτρου και του δράματος. Ειδικότερα αναφορικά με τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

«To Aμάρτημα της μητρός μου» του Γεωργίου Βιζυηνού. Περιεκτικές απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου

«To Aμάρτημα της μητρός μου» του Γεωργίου Βιζυηνού. Περιεκτικές απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου 1 «To Aμάρτημα της μητρός μου» του Γεωργίου Βιζυηνού Περιεκτικές απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου 1η Αλλ ημείς γνωρίζομεν ότι η ενδόμυχος της μητρός ημών στοργή διετέλει αδέκαστος και ίση

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις λυρισµό 2.

Απαντήσεις λυρισµό 2. Απαντήσεις 1. Η λιτότητα, η εκφραστική καθαρότητα, ο δωρικός χαρακτήρας της αφήγησης, το απλό και λιτό ύφος, ο αφαιρετικός και συνάµα περιεκτικός λόγος, είναι µερικά από εκείνα τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Δεκατέσσερις ιστορίες ζητούν συγγραφέα

Δεκατέσσερις ιστορίες ζητούν συγγραφέα ΓΙΩΡΓΟΣ Σ. ΔΡΟΥΛΙΑΣ Δεκατέσσερις ιστορίες ζητούν συγγραφέα Παραγωγή λόγου για την Ε και την ΣΤ Δημοτικού ΠΡΟΛΟΓΟΣ Για να κρατάς αυτό το βιβλίο στα χέρια σου, σημαίνει ότι θέλεις να μάθεις να εκφράζεσαι

Διαβάστε περισσότερα

Β.1. σύγχρονο Πατρόκλου 75 & Αίαντος Κεντρική Πλατεία Ιλίου 210 2693484 210 2617652 www.sygxrono.gr

Β.1. σύγχρονο Πατρόκλου 75 & Αίαντος Κεντρική Πλατεία Ιλίου 210 2693484 210 2617652 www.sygxrono.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 IOYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.1. Το έργο του Βιζυηνού,

Διαβάστε περισσότερα

Αγγ. Σικελιανού: «Ιερά Οδός» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ.135-139)

Αγγ. Σικελιανού: «Ιερά Οδός» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ.135-139) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Αγγ. Σικελιανού: «Ιερά Οδός» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ.135-139) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά στοιχεία 1. Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Π. Καβάφη: «Νέοι της Σιδώνος 400 µ.χ.» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 129-130)

Κ. Π. Καβάφη: «Νέοι της Σιδώνος 400 µ.χ.» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 129-130) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Κ. Π. Καβάφη: «Νέοι της Σιδώνος 400 µ.χ.» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 129-130) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Σκαρίµπας: Χορός συρτός (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων, σσ. 74-75)

Γιάννης Σκαρίµπας: Χορός συρτός (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων, σσ. 74-75) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Γιάννης Σκαρίµπας: Χορός συρτός (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων, σσ. 74-75) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµ- µατολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο του Παν. Μουλλά για τη θεατρικότητα στο έργο του Γ. Βιζυηνού: «Ο θεατρικός χαρακτήρας των διηγημάτων του Βιζυηνού

Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο του Παν. Μουλλά για τη θεατρικότητα στο έργο του Γ. Βιζυηνού: «Ο θεατρικός χαρακτήρας των διηγημάτων του Βιζυηνού Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο του Παν. Μουλλά για τη θεατρικότητα στο έργο του Γ. Βιζυηνού: «Ο θεατρικός χαρακτήρας των διηγημάτων του Βιζυηνού είναι φανερός: η μετατροπή του αφηγητή σε ισότιμο πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Υπάρχει µεγάλη ποικιλία θεµάτων που θα µπορούσαν να δοθούν ως συνθετικές δηµιουργικές εργασίες. Όποιο θέµα όµως και να δοθεί, θα ήταν καλό να έχει ως στόχο τη στροφή του

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 1 η σκηνή: στίχοι 437-494

Α' ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 1 η σκηνή: στίχοι 437-494 Α' ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 1 η σκηνή: στίχοι 437-494 1.α. Από τον Πρόλογο στο Επεισόδιο: Η Ελένη, μαζί με τις γυναίκες που αποτελούν το Χορό του δράματος, μπαίνουν μέσα στο παλάτι προκειμένου να ζητήσουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αλ. Παπαδιαµάντη: «Πατέρα στο σπίτι» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ.σ. 185-189)

Αλ. Παπαδιαµάντη: «Πατέρα στο σπίτι» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ.σ. 185-189) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Αλ. Παπαδιαµάντη: «Πατέρα στο σπίτι» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ.σ. 185-189) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά στοιχεία:

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Γ Δεύτερη διδακτική πρόταση Μυθολογία Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική ώρα έφηβοι και

Διαβάστε περισσότερα

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Περιγραφή εργαστηρίου Οι ιστορίες είναι γεγονότα ζωής ή του μυαλού ή μήπως απλώς

Διαβάστε περισσότερα

Τα φύλα στη λογοτεχνία Τάξη: Α Λυκείου

Τα φύλα στη λογοτεχνία Τάξη: Α Λυκείου Τα φύλα στη λογοτεχνία Τάξη: Α Λυκείου Είδος διδακτικής πρακτικής: project, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία Προτεινόμενη διάρκεια: 20 ώρες Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η διδακτική ενότητα «Τα φύλα στη λογοτεχνία»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. 22/5/2012 INTERNATIONAL SCHOOL OF ATHENS Κεφαλληνού Λουκία

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. 22/5/2012 INTERNATIONAL SCHOOL OF ATHENS Κεφαλληνού Λουκία ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 22/5/2012 INTERNATIONAL SCHOOL OF ATHENS Κεφαλληνού Λουκία Γιώργος Θεοτοκάς Κωνσταντινούπολη 1905- Αθήνα 1966 Αργώ (Θέλω γράμματα) 1 Γραμματολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. σύγχρονο. Α.1. Το. τα σε ένα. σύγχρονο θεατρικό. την. εμφάνισης. μπορεί διαλόγου, χρήση του. εντοπίζουμε

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. σύγχρονο. Α.1. Το. τα σε ένα. σύγχρονο θεατρικό. την. εμφάνισης. μπορεί διαλόγου, χρήση του. εντοπίζουμε ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 OYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α.1. Το έργο του Βιζυηνού, αμιγώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β)ποια στοιχεία αντλούμε από το απόσπασμα για το εθιμικό της υιοθεσίας στη

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β)ποια στοιχεία αντλούμε από το απόσπασμα για το εθιμικό της υιοθεσίας στη ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/12/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α) Το 1883 με τη δημοσίευση στη Nouvel Revue του διηγήματος «Το αμάρτημα της μητρός μου», παρατηρείται στροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Θα μπορούσαμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα στοιχεία, που αποτελούν στοιχεία ενός θεατρικού έργου: α. Συμμετέχουν πολλά πρόσωπα, που δρουν είτε

Διαβάστε περισσότερα

Ελισάβετ Μουτζά(ν) Μαρτινέγκου «Αυτοβιογραφία»

Ελισάβετ Μουτζά(ν) Μαρτινέγκου «Αυτοβιογραφία» Ελισάβετ Μουτζά(ν) Μαρτινέγκου «Αυτοβιογραφία» Η πρώτη Ελληνίδα συγγραφέας γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1801 Είχε ιδιαίτερη έφεση στα γράµµατα και κατάφερε να µορφωθεί σχεδόν µόνη της Ξεχωρίζει από τους δασκάλους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ: 2011-2012 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Προτεινόμενα σχέδια μαθήματος ως ερευνητική εργασία με τη μέθοδο project Βασιλική Ι. Παπακίτσου, Φιλόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου]

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας: Σεμίραμις Αμπατζόγλου Τάξη: Γ'1 Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Aλέξανδρος Παπαδιαµάντης: Η Φόνισσα (Κ.Ν.Λ., σσ. 93-107)

Aλέξανδρος Παπαδιαµάντης: Η Φόνισσα (Κ.Ν.Λ., σσ. 93-107) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Aλέξανδρος Παπαδιαµάντης: Η Φόνισσα (Κ.Ν.Λ., σσ. 93-107) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµ- µατολογικά στοιχεία: 1. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ÈÅÌÁÔÁ 2007 ÏÅÖÅ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ιονύσιο Σολωµό «Ο Κρητικό» Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2007

ÈÅÌÁÔÁ 2007 ÏÅÖÅ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ιονύσιο Σολωµό «Ο Κρητικό» Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2007 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ιονύσιο Σολωµό «Ο Κρητικό» 3 3 4 σαν πέτρες µε βυθίζουν! 4 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Θέµατα της Επτανησιακής Σχολής που απαντούν στα δοθέντα αποσπάσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Φραντζή: Χρονικό (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 38-41)

Γ. Φραντζή: Χρονικό (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 38-41) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Γ. Φραντζή: Χρονικό (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 38-41) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Εάν συγκρίνετε τον λόγο του Μωάµεθ µε αυτόν του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. A. Κυκλώστε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις (μία μόνο απάντηση είναι σωστή σε κάθε περίπτωση)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. A. Κυκλώστε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις (μία μόνο απάντηση είναι σωστή σε κάθε περίπτωση) ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ A. Κυκλώστε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις (μία μόνο απάντηση είναι σωστή σε κάθε περίπτωση) 1) Ο Νίκος υπηρετεί στρατιώτης Α. Υποκείμενο Β. Αντικείμενο Γ. Προσδιορισμός Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλία Βενέζη: Το Νούµερο 31328 «Κεφάλαιο ΙΖ» (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 280-286)

Ηλία Βενέζη: Το Νούµερο 31328 «Κεφάλαιο ΙΖ» (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 280-286) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Ηλία Βενέζη: Το Νούµερο 31328 «Κεφάλαιο ΙΖ» (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 280-286) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Ο Ηλίας Βενέζης στον πρόλογο της δεύτερης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 Ιουνίου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων & Εσπερινών Γενικών Λυκείων A1. Ένα χαρακτηριστικό του Γεώργιου Βιζυηνού είναι η δραματική

Διαβάστε περισσότερα

Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1. Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες.

Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1. Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες. Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1 Σενάριο Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες. Σε αντίθεση με τα αφηγηματικά ή λογοτεχνικά είδη, το σενάριο περιγράφει αυτό

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Τζωρτζ Γκόρντον Μπάυρον, «Τα νησιά της Ελλάδας» (Ν.Ε.Λ. Β Λυκείου, Α14, σσ. 81-85)

Τζωρτζ Γκόρντον Μπάυρον, «Τα νησιά της Ελλάδας» (Ν.Ε.Λ. Β Λυκείου, Α14, σσ. 81-85) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Τζωρτζ Γκόρντον Μπάυρον, «Τα νησιά της Ελλάδας» (Ν.Ε.Λ. Β Λυκείου, Α14, σσ. 81-85) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Κάποια από τα χαρακτηριστικά της ποίησης του Οδ. Ελύτη ειναι: η ποιητική προσέγγιση του κόσµου µε τις

Διαβάστε περισσότερα

M. Καραγάτσης: Γιούγκερµαν (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 121-137)

M. Καραγάτσης: Γιούγκερµαν (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 121-137) 1. ΚΕΙΜΕΝO M. Καραγάτσης: Γιούγκερµαν (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 121-137) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµ- µατολογικά στοιχεία: 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2014 Ενδεικτικές Απαντήσεις

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2014 Ενδεικτικές Απαντήσεις ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2014 Ενδεικτικές Απαντήσεις Α1. Η θεατρική λειτουργία των διηγημάτων του Βιζυηνού έχει επισημανθεί από τους μελετητές του έργου του, με πρώτο τον Παλαμά. Τα στοιχεία που προσδίδουν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Κάποια από τα χαρακτηριστικά της ποίησης του Οδ. Ελύτη ειναι: η ποιητική προσέγγιση του κόσµου µε τις αισθήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ποτάµι" της Γιώτας Γουβέλη

ποτάµι της Γιώτας Γουβέλη "Το µαγεµένο ποτάµι" της Γιώτας Γουβέλη Written by Μαρία Τσαγγάρη font size decrease font size increase font size Print Email Η Γιώτα Γουβέλη στο νέο της βιβλίο µε τίτλο "Το µαγεµένο ποτάµι" που κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Χατζής: «Ο Σιούλας ο ταµπάκος» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 307-316)

ηµήτρης Χατζής: «Ο Σιούλας ο ταµπάκος» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 307-316) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: ηµήτρης Χατζής: «Ο Σιούλας ο ταµπάκος» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 307-316) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά στοιχεία:

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α1. Ο Γ. Ιωάννου αντλεί τα θέματά του κυρίως από τα παιδικά του χρόνια, τον κόσμο της προσφυγιάς, τον πόλεμο, τη Θεσσαλονίκη, τον τρόπο ζωής των απλών ανθρώπων.

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήθηκε το 1883 στο Ηράκλειο της Κρήτης Υπήρξε φιλόσοφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας Έργα: µυθιστορήµατα, ποίηση, θεατρικά,

Γεννήθηκε το 1883 στο Ηράκλειο της Κρήτης Υπήρξε φιλόσοφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας Έργα: µυθιστορήµατα, ποίηση, θεατρικά, http://www.amis-kazantzaki.gr./ Γεννήθηκε το 1883 στο Ηράκλειο της Κρήτης Υπήρξε φιλόσοφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας Έργα: µυθιστορήµατα, ποίηση, θεατρικά, ταξιδιωτικά Τα πιο γνωστά του έργα: Αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο θαυμαστός κόσμος της ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Δ, Ε και ΣΤ Δημοτικού Νοέμβριος 2011-Μάιος 2012 Υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Μαραθώνιος

Διαβάστε περισσότερα

Η Λογοτεχνία είναι «μια ακολουθία λέξεων», ο κινηματογράφος «μια ακολουθία εικόνων». Ωστόσο και οι δυο αυτές τέχνες διατήρησαν κοινά αφηγηματικά

Η Λογοτεχνία είναι «μια ακολουθία λέξεων», ο κινηματογράφος «μια ακολουθία εικόνων». Ωστόσο και οι δυο αυτές τέχνες διατήρησαν κοινά αφηγηματικά Η Λογοτεχνία είναι «μια ακολουθία λέξεων», ο κινηματογράφος «μια ακολουθία εικόνων». Ωστόσο και οι δυο αυτές τέχνες διατήρησαν κοινά αφηγηματικά στοιχεία. Τη δράση, τους χαρακτήρες, τους διαλόγους Αναδρομική

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέα Κάλβου: «Εις Αγαρηνούς» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 16-19)

Ανδρέα Κάλβου: «Εις Αγαρηνούς» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 16-19) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Ανδρέα Κάλβου: «Εις Αγαρηνούς» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 16-19) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά στοιχεία: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Καβάφης: Ηγεµών εκ υτικής Λιβύης (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σ. 28)

Κωνσταντίνος Καβάφης: Ηγεµών εκ υτικής Λιβύης (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σ. 28) 1. ΚΕΙΜΕΝO Κωνσταντίνος Καβάφης: Ηγεµών εκ υτικής Λιβύης (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σ. 28) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµ- µατολογικά στοιχεία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού είναι πρόδηλη στο έργο του

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού είναι πρόδηλη στο έργο του ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού είναι πρόδηλη στο έργο του Σολωμού. Το μεταφυσικό στοιχείο εντοπίζεται λόγου χάρη στο στίχο 54 όπου ανιχνεύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η κριτική για το έργο του Γεωργίου Βιζυηνού

Η κριτική για το έργο του Γεωργίου Βιζυηνού Η κριτική για το έργο του Γεωργίου Βιζυηνού Γνωρίσματα της πεζογραφίας του Βιζυηνού «Τα διηγήματα του Βιζυηνού συγκεντρώνουν όλες τις προϋποθέσεις της καλής αφηγηματικής πεζογραφίας. Διακρίνονται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α. ΠΟΙΗΣΗ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α. ΠΟΙΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α. ΠΟΙΗΣΗ Για τον ιονύσιο Σολωµό («Ο Κρητικός») ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Γ., Η ποίηση στη ζωή µας, εκδ. Εστία, Αθήνα χ.χ. FURST L. R., Ροµαντισµός, µτφρ. Ι. Ράλλη - Κ. Χατζηδήµου, εκδ. Ερµής, Αθήνα 2 1988.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικά είδη. Σοβαρό, επίσηµο, τυπικό

Βιογραφικά είδη. Σοβαρό, επίσηµο, τυπικό Βιογραφικά είδη (Βιογραφία, µυθιστορηµατική βιογραφία, αυτοβιογραφία, µυθιστορηµατική αυτοβιογραφία, βιογραφικό σηµείωµα, αυτοβιογραφικό σηµείωµα, αποµνηµονεύµατα, ηµερολόγιο, συστατική επιστολή) Περιεχόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1. Να γράψετε ένα κείµενο, όπου θα αναφέρετε τα στοιχεία που συναγάγουµε για τη δοµή και τη λειτουργία της αθηναϊκής πολιτείας από τον «Ὑπὲρ Μαντιθέου» λόγο.

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwω ψerβνtyuςiopasdρfghjklzx cvbn nmσγqwφertyuioσδφpγρa ηsόρ ωυdf ghjργklαzxcvbnβφδγωmζq wert

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwω ψerβνtyuςiopasdρfghjklzx cvbn nmσγqwφertyuioσδφpγρa ηsόρ ωυdf ghjργklαzxcvbnβφδγωmζq wert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwω Η μάνα και τα τέσσερα παιδιά της ψerβνtyuςiopasdρfghjklzx cvbn Θεατρική διασκευή mqw e rtyuiopasdfghjklzxcvbnφ γιmλι qπςπ ζ αwωeτrtνyuτioρνμpκaλs dfghςj klzxc vλοπbnαmqwertyuiopasdf

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

Σ ένα συνοριακό σταθμό

Σ ένα συνοριακό σταθμό Σ ένα συνοριακό σταθμό - Αντώνη Σαμαράκη Σχεδιασμός πρότασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Δημιουργία κλίματος δεκτικότητας Προβάλλονται εικόνες σχετικές με σταθμούς και τρένα με μουσική υπόκρουση και

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ 31328» Ηλίας Βενέζης

«ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ 31328» Ηλίας Βενέζης «ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ 31328» Ηλίας Βενέζης Ο Ηλίας Βενέζης έγινε γνωστός χάρη στην τριλογία του που αναφέρεται στη Μικρασιατική καταστροφή: Το «Νούμερο 31328», τη «Γαλήνη» και την «Αιολική Γη». Αλλού περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στον πνευματικό τομέα: Αγώνας για την επικράτηση της δημοτικής Ανάπτυξη λαογραφίας: μελέτη λαϊκού πολιτισμού (ήθη, έθιμα, παραδόσεις)

Στον πνευματικό τομέα: Αγώνας για την επικράτηση της δημοτικής Ανάπτυξη λαογραφίας: μελέτη λαϊκού πολιτισμού (ήθη, έθιμα, παραδόσεις) Εισαγωγή Σύνδεση των ιστορικών γεγονότων και των εξελίξεων στη λογοτεχνία Τέλη 19 ου αιώνα: Η κατάσταση στην Ελλάδα αλλάζει Εσωτερική αναδιάρθρωση και εκβιομηχάνιση Ενίσχυση οικονομίας Δημιουργία αναπτυξιακών

Διαβάστε περισσότερα