[Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: ρ. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "[Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: ρ. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου"

Transcript

1 Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΙΑΤΡΩΝ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: ρ. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικός Επιστήµονας: Ευτύχης Φυτράκης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004

2 Κύριο Νικήτα Κακλαµάνη Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 09 Νοεµβρίου 2004 Αριθµ. πρωτ. 6231/03/3 ΠΟΡΙΣΜΑ ιερεύνηση καταγγελιών ασθενών - Πειθαρχική ευθύνη ιατρών Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρ του Συντάγµατος και το ν.3094/2003 εξέτασε αναφορές πολιτών που θίγουν ζητήµατα διερεύνησης καταγγελιών ασθενών από τα νοσοκοµεία και αναζήτησης πειθαρχικών ευθυνών των ιατρών (του ΕΣΥ και ιδιωτών). Μετά από µελέτη του σχετικού υλικού και ολοκλήρωση των επαφών µε τις αρµόδιες υπηρεσίες, συντάσσεται το παρόν πόρισµα το οποίο γνωστοποιείται και κοινοποιείται αρµοδίως. Α. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1. Μη έγκαιρη εξέταση καταγγελίας. Έγκυος γυναίκα απευθύνθηκε στο Γεν. Περιφ. Νοσοκοµείο Καλαµάτας ζητώντας βοήθεια, χωρίς ωστόσο αποτέλεσµα, λόγω απουσίας του ιατρικού προσωπικού ενώ τελικά της συστήθηκε, από ειδικευόµενο ιατρό, η µεταφορά στην Αθήνα. Στην έγγραφη καταγγελία της ( ) δόθηκε η έγγραφη υπόσχεση (του νοσοκοµείου) για σχολαστική έρευνα του θέµατος και λήψη των απαραίτητων µέτρων. Ωστόσο µόλις στις µετά την παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, δόθηκε σχετική παραγγελία για τη διενέργεια Ένορκης ιοικητικής Εξέτασης (Ε..Ε.) η οποία οδήγησε στην «απαλλακτική» απόφαση του Συµβουλίου ιοίκησης (Σ..) του νοσοκοµείου ( ) διότι «δεν προέκυψαν στοιχεία επιβαρυντικά για τους γιατρούς». Αξίζει βέβαια να σηµειωθεί ότι παρότι στο πόρισµα Ε..Ε. αναφέρεται η κρισιµότητα της κατάστασης της εγκύου δεν αξιολογείται το

3 γεγονός της µη κλήσης και προσέλευσης στο νοσοκοµείο της ειδικευµένης ιατρού που βρισκόταν σε εφηµερία ετοιµότητας. Κατά το άρ του ν.2071/1992 [ ικαιώµατα του νοσοκοµειακού ασθενούς ] «[ο] ασθενής έχει το δικαίωµα να παρουσιάσει ή να καταθέσει αρµοδίως διαµαρτυρίες και ενστάσεις και να λάβει πλήρη γνώση των επ αυτών ενεργειών και αποτελεσµάτων». Στο πλαίσιο αυτό η έγκαιρη εξέταση των καταγγελλοµένων αποτελεί βασική υποχρέωση της ιοίκησης που πραγµατώνει το σχετικό δικαίωµα του νοσοκοµειακού ασθενούς. Στην προκείµενη περίπτωση χρειάστηκαν δύο (2) χρόνια και πέντε (5) µήνες προκειµένου να γίνει µια απλή εξέταση της καταγγελίας περί κακής ιατρικής περίθαλψης (υπόθεση 2456/2002). 2. Παράλειψη διενέργειας έρευνας Αντίφαση µε δικαστική απόφαση. Το 1999 (7.7.) πέθανε στο Γενικό νοσοκοµείο Ηρακλείου ασθενής αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέµβαση. Το νοσοκοµείο ωστόσο δεν διενήργησε Ε..Ε. για το συµβάν επικαλούµενο την ανάλογη εισαγγελική έρευνα. Ωστόσο, µετά την παρέµβαση του ΣτΠ η υπόθεση παραπέµφθηκε ( ) στο Κεντρικό Πειθαρχικό Συµβούλιο (Κ.Π.Σ.) γιατρών Ε.Σ.Υ., σύµφωνα µε την έκθεση επιθεωρητών του Υπ. Υγείας, που πρότεινε την άσκηση πειθαρχικής δίωξης. Εν τω µεταξύ µε απόφαση του αρµόδιου ποινικού δικαστηρίου (Τριµ. Πληµ. Ηρακλείου 566/ ) ο θεράπων ιατρός καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία από αµέλεια. Παρ όλα αυτά το Κ.Π.Σ. κήρυξε απολύτως αθώο τον εγκαλούµενο ιατρό (Συνεδρ ), χωρίς µάλιστα ουδεµία αναφορά στην συναφή καταδικαστική απόφαση. Σε σχετικό πόρισµα της Αρχής τονίστηκε ότι η διοικητική διερεύνηση της υπόθεσης διασφαλίζει την οµαλή και ασφαλή λειτουργία του νοσοκοµείου και συµπεριλαµβάνει τον έλεγχο των συνθηκών υπό τις οποίες πραγµατοποιούνται ιατρικές πράξεις (βλ. Ετήσια έκθεση του ΣτΠ 2001, σελ. 136). Για το λόγο αυτό καταγγελίες ασθενών για ιατρικά λάθη ή παραβιάσεις δικαιωµάτων θα πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη ώστε να κινείται ανάλογα η αντίστοιχη Ε..Ε. Από την άλλη πλευρά στην υπόθεση αυτή εµφανίζεται µια ακραία αντίφαση της πολιτείας, αφού η µεν ανεξάρτητη δικαιοσύνη καταφάσκει ποινική ευθύνη του εµπλεκόµενου δηµόσιου λειτουργού ενώ από την άλλη το πειθαρχικό όργανο δεν διαβλέπει οιαδήποτε πειθαρχική ευθύνη. Το πρόβληµα νοµιµοποίησης και αποδοχής της απόφασης του πειθαρχικού οργάνου είναι εν προκειµένω παραπάνω από εµφανές. (υπόθεση 17938/2000).

4 3. Μη έγκαιρη πειθαρχική δίωξη Επέλευση παραγραφής Στις 8 Απριλίου 1997 κοινοποιήθηκε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (Ι.Σ.Α.) αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση (για ανθρωποκτονία από αµέλεια) κατά µέλους του ιατρού. Το ιοικητικό Συµβούλιο (.Σ.) του Ι.Σ.Α. στις 27 Απριλίου 1998 έθεσε το φάκελο στο αρχείο, λόγω παραγραφής του πειθαρχικού παραπτώµατος, δοθέντος ότι τα επίµαχο συµβάν είχε λάβει χώρα το Νοέµβριο Τα πειθαρχικά παραπτώµατα των ιατρών παραγράφονται µετά από τρία χρόνια και πάντως το πολύ σε πέντε χρόνια (άρ του Β..11 Οκτ./7 Νοεµβ. 1957). Σύµφωνα όµως µε το άρ του ίδιου Β.. «[τ]ο Πειθαρχικόν Συµβούλιον δύναται δι αποφάσεώς του να διατάξη την αναστολήν της Πειθαρχικής διώξεως εφ όσον υφίσται εκκρεµής ποινική δίωξης µέχρι πέρατος αυτής. Εν τοιαύτη περιπτώσει ο χρόνος της παραγραφής του πειθαρχικού παραπτώµατος δεν συµπληρούται προ της παρόδου ενός έτους από της τελεσιδικίας της αποφάσεως του ποινικού δικαστηρίου». Εξάλλου µε το άρ του ίδιου Β.. «[σ]ε διάστηµα τριών µηνών το αργότερο από την αυτεπάγγελτη έναρξη της πειθαρχικής δίωξης ή 4 µηνών από την κατά το προηγούµενο άρθρο αναφορά, το Πειθαρχικό Συµβούλιο οφείλει να περατώσει την ανάκριση και να εκδώσει οριστική απόφαση [ ]». Τέλος κατά το άρ στον Ιατρικό Σύλλογο αποστέλλεται αµέσως (από τον Εισαγγελέα ή το ικαστήριο) κάθε βούλευµα ή δικαστική απόφαση που αφορά ιατρό. Από την έρευνα της υπόθεσης προέκυψε ότι ο Ι.Σ.Α. «άφησε» την παραγραφή να τρέξει µε αποτέλεσµα για ένα τόσο σοβαρό αδίκηµα το οποίο µάλιστα είχε καταγνωστεί µε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση να µη διαγνωστεί ουδεµία πειθαρχική ευθύνη ούτε βέβαια να επιβληθεί κάποια πειθαρχική ποινή. Από την έρευνα εξάλλου προέκυψε ότι δεν τηρήθηκε η υποχρέωση των δικαστικών αρχών για αποστολή στον Ιατρικό Σύλλογο της σχετικής καταδικαστικής απόφασης (υπόθεση 2858/2003). 4. Παράλειψη ουσιαστικής αναζήτησης και απόδοσης ευθύνης Παιδί έξι ετών µεταφέρθηκε στο Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σοφία» ( ) όπου εξετάστηκε από ειδικευόµενους (και µόνο) ιατρούς (Χειρουργικής και Ακτινολογίας) και αποχώρησε µε διάγνωση επιδιδυµίτιδα, χωρίς να εισαχθεί για περαιτέρω έλεγχο και νοσηλεία. Μετά από 48 ώρες το παιδί εισήχθη στο νοσοκοµείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», ως επείγον περιστατικό, όπου διαπιστώθηκε συστροφή όρχεως. Παρότι το παιδί χειρουργήθηκε άµεσα το πρόβληµα δεν αποκαταστάθηκε (συρρίκνωση όρχεος). Το Σ.. του νοσοκοµείου «Αγία Σοφία» αφού διαπίστωσε ότι δεν προέκυψε τέλεση πειθαρχικού παραπτώµατος αποφάσισε να µην

5 επιβληθεί πειθαρχική ποινή στους εµπλεκόµενους. Αντ αυτού απηύθυνε νουθεσία στους ιατρούς «να συζητούν µεταξύ τους τις περιπτώσεις των ασθενών της εφηµερίας προς ανταλλαγή και διασταύρωση απόψεων» Στη σχετική Ε..Ε. που διενεργήθηκε για το συµβάν αν και δεν διαπιστώνεται «µε σιγουριά» ότι το παιδί προσήλθε στο νοσ. «Αγια Σοφία» µε συστροφή του όρχεως επισηµαίνεται το γεγονός ότι οι εφηµερεύοντες ειδικευµένοι ιατροί ενηµερώθηκαν µετά από έξι (6) µήνες για το θέµα. Εξάλλου στη ίδια Ε..Ε. έχει κατατεθεί ότι για «παρόµοια περιστατικά όταν υπάρχει αµφιβολία θα πρέπει να χειρουργείται ο ασθενής [ ]». Σε κάθε περίπτωση βέβαια οιαδήποτε υποψία για «συστροφή» θα έπρεπε να οδηγήσει σε εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκοµείο για παραπέρα παρατήρηση. (υπόθεση 6231/2003) 5. Επιβολή δυσανάλογα ελαφριάς πειθαρχικής ποινής Οδοντίατρος του Γεν. Νοσοκοµείου Λευκάδας παρότι είχε ενεργό εφηµερία απουσίαζε από τη θέση της ( ), ενώ σε σχετική επείγουσα κλήση για έκτακτο περιστατικό αρνήθηκε να προσέλθει στο νοσοκοµείο. Μετά από έγγραφη διαµαρτυρία ασθενούς, για την ολονύκτια ταλαιπωρία της και την αδυναµία παροχής ιατρικής βοήθειας, επιβλήθηκε η ελαφρότερη (στο νόµο) πειθαρχική ποινή της «έγγραφης επίπληξης», λόγω «µη προσέλευσης για την άσκηση των καθηκόντων και [ ] παροχή ιατρικής βοήθειας [ ] στην ασθενή [ ] κατά την εφηµερία [ ]». Για την εξέλιξη αυτή και την τύχη γενικά της καταγγελίας της η ασθενής ουδέποτε ενηµερώθηκε. Κατά την Υ.Α. Α3β/οικ.1032/20/1/1986, (2.) «[σ]την έννοια της ενεργού εφηµερίας περιλαµβάνεται η προσφορά υπηρεσίας µέσα στο Νοσοκοµείο πέρα από το κανονικό ωράριο εργασίας των εργασίµων ηµερών [ ]». Εξάλλου κατά την Υ.Α. Υ1/1997 (ΦΕΚ 101-Β ) Κεφ. ΙΙ, 1, στ «[η] ενεργός εφηµερία γίνεται σε 16ωρη συνεχή υπηρεσία τις εργάσιµες ηµέρες και 24ωρη Σάββατα, Κυριακές και αργίες». Τέλος κατά το, µεταγενέστερο βέβαια, ν.2071/1992, άρ (όπως αντικαταστάθηκε από το ν.2889/2001, αρ ) πειθαρχικό αδίκηµα ιατρού ΕΣΥ αποτελεί και (δ ) η αδικαιολόγητη απουσία ή εγκατάλειψη θέσης». Οι προβλεπόµενες ποινές ξεκινούν από την έγγραφη επίπληξη (η ηπιότερη) και φτάνουν την οριστική παύση και την αφαίρεση της άδειας ασκήσεως του επαγγέλµατος (οι αυστηρότερες). Για το συγκεκριµένο πάντως αδίκηµα η δεύτερη υποτροπή µπορεί να οδηγήσει στη επιβολή της οριστικής παύσης. (υπόθεση 16861/2001).

6 Β. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1. Βασικές διαπιστώσεις Όπως συνάγεται και από τις ενδεικτικά αναφερόµενες ως άνω υποθέσεις, το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου (διερεύνηση καταγγελιών ασθενών πειθαρχικός έλεγχος ιατρών) των νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα. Το ίδιο µπορεί να ειπωθεί και για τις πειθαρχικές διαδικασίες των Ιατρικών Συλλόγων. Για το λόγο αυτό παρουσιάζεται έλλειµµα αντικειµενικών, αµερόληπτων, τεκµηριωµένων και ως εκ τούτου αξιόπιστων ερευνών. Οι τελικές αποφάσεις της ιοίκησης απλώς συντάσσονται µε το µη ικανοποιητικό αρχικό αποτέλεσµα ορισµένης «έρευνας». Με τον τρόπο αυτό όµως πλήττεται το σύστηµα υγείας, ενδυναµώνεται το καθεστώς ατιµωρησίας και τελικά ενισχύεται η καχυποψία των πολιτών - ασθενών. Η απουσία ενός αξιόπιστου συστήµατος πειθαρχικού ελέγχου των ιατρών, εξάλλου, παράγει ανασφάλεια και βέβαια δηµιουργεί δυσπιστία στους πολίτες για τη δυνατότητα των δηµόσιων φορέων να προασπίσουν τη νοµιµότητα, απονέµοντας αληθινή πειθαρχική δικαιοσύνη. Από την άλλη πλευρά οι αθεµελίωτες απαλλαγές από κάθε πειθαρχική ευθύνη, ευτελίζουν ολόκληρο το πλαίσιο καλής λειτουργίας του δηµόσιου συστήµατος υγείας και αναπαράγουν µια λογική «συντεχνιακής αλληλοκάλυψης». Σ αυτή τη βάση οι συχνές εκκλήσεις προς τους πολίτες για την υποβολή «έγγραφων και επώνυµων καταγγελιών» πέφτουν στο κενό, αφού όποτε αυτό συµβαίνει το αποτέλεσµα είναι απογοητευτικό. 2. Ειδικές διαπιστώσεις Στις παραπάνω, ενδεικτικά αναφερόµενες, περιπτώσεις εντοπίζονται: Παράλειψη διερεύνησης καταγγελίας ασθενούς για κακή αντιµετώπιση από το ιατρικό προσωπικό επί δύο (2) και πλέον έτη. Μόνο µετά την επιµονή της ασθενούς και την εµπλοκή του ΣτΠ έγινε δυνατή η διενέργεια Ε..Ε. για το θέµα. Παράλειψη ενηµέρωσης του πολίτη για την τύχη της καταγγελίας του και κοινοποίηση της σχετικής απόφασης επ αυτής. Παράλειψη διερεύνησης των συνθηκών θανάτου αλλά και ενηµέρωσης ασθενούς και της τυχόν ευθύνης του εµπλεκόµενου ιατρού. Τελικά, µετά την παρέµβαση του ΣτΠ κα την πρόταση των επιθεωρητών του Υπ. Υγείας, η υπόθεση παραπέµφθηκε στο Κ.Π.Σ. όπου όµως ο εµπλεκόµενος ιατρός απαλλάχθηκε από κάθε κατηγορία.

7 Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας από τον Ι.Σ.Α. (για πολύ σοβαρό αδίκηµα ιατρού) µε αποτέλεσµα να επέλθει η παραγραφή. Η αβελτηρία για την αποτροπή επέλευσης της παραγραφής πλήττει την αξιοπιστία του Ι.Σ.Α. και επιτρέπει το συνειρµό περί συντεχνιακής λογικής. Ανακολουθία µεταξύ πειθαρχικών αποφάσεων και δικαστικών αποφάσεων. Εµφανίζεται έτσι το φαινόµενο για τις ίδιες ιατρικές πράξεις να κηρύσσονται ένοχοι οι ιατροί για ανθρωποκτονία (από αµέλεια) αλλά ταυτόχρονα να αθωώνονται πειθαρχικά (!). Σηµειώνεται µάλιστα ότι οι σχετικές (κατά)δικαστικές αποφάσεις δε λαµβάνονται καν υπόψη από τα πειθαρχικά όργανα, παρότι αυτές είναι δεσµευτικές ακόµα και για τα διοικητικά δικαστήρια (άρ. 5 2 Κ ). Αδυναµία ουσιαστικής αναζήτησης των προβληµάτων λειτουργίας της εφηµερίας και συνεννόησης του ιατρικού προσωπικού του νοσοκοµείου. Η εξαιρετικά ατυχής εξέλιξη της υγείας ενός παιδιού και η άστοχη αντιµετώπισή του από το νοσοκοµείο δεν καλύπτονται από την (ελάχιστα πειστική) παραδοχή της έλλειψης πειθαρχικής ευθύνης και τη µη λήψη ειδικών, εν προκειµένω, µέτρων. Υπερβολική δυσαναλογία µεταξύ πειθαρχικού παραπτώµατος και επιβληθείσας ποινής. Έτσι η αδικαιολόγητη απουσία ιατρού από το νοσοκοµείο και η άρνηση προσέλευσής του (παρά τις εκκλήσεις) για συνδροµή σε οξύ περιστατικό, αντιµετωπίστηκε µε την ελαφρότερη πειθαρχική ποινή της «έγγραφης επίπληξης». (βλ. αναλόγως και Ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη, Πειθαρχική διοικητική διερεύνηση καταγγελιών σε βάρος αστυνοµικών υπαλλήλων, Ιούλιος 2004, σελ = Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τις επισηµάνσεις που προηγήθηκαν εντοπίζεται η ανάγκη για: επανεξέταση του συστήµατος διαχείρισης καταγγελιών των ασθενών από τα νοσοκοµεία, ιδίως στις περιπτώσεις αναφεροµένων παραβιάσεων δικαιωµάτων ή ιατρικών πληµµελειών, ιδίως µε την πρόβλεψη υποχρεωτικής διενέργειας έρευνας. αναθεώρηση του νοµικού πλαισίου και της λειτουργίας των πειθαρχικών διαδικασιών για το ιατρικό προσωπικό του Ε.Σ.Υ. αλλά και τους ιδιώτες ιατρούς, ιδίως µε τη πρόβλεψη και εξασφάλιση διαδικαστικών εγγυήσεων αντικειµενικότητας και αµεροληψίας της διοικητικής ή πειθαρχικής έρευνας.

8 Z'ouro ro ntroioro nporeiveror oro Ynoupyeio Yyeiog Kot Kolvcrrvrrqg AAAqtreyyunq vo drepeuvnosr neporrep<rl rnv ruxov onoreaeoporkornro:. Ava1sonq E.A.E. nou oeopouv rorprko npootonrk oe enr1eapnr q rou 2.E.Y.Y.fl., Ker'ovoAoyrl eeoppoyn rou op v.2920/2001. To :.E.Y.Y.n.0o npener vo drorqpei rrlv euydperoupnpo[qg ror pre oaao npooojno, Koro rn drevepyero rnq E.A.E. Ze nepinroloq nou ouro 6ev eivor erkro 0o pnopouo vo e{eromei n ovooeoq ono ro oppodro l-le.i.y. fl. rnq drevepyerog E.A. E. oe unoatrrlaouq - rorp ouc, 5toEopenrc6v voookopeicrlv ono ro epnaercolrsvo.. rou ouoraonkou net1apyxou 6trcoiou yto vo nsptypogovror l.l preyoaurepq orpipero ro noponrcbporo rou rorprkou npooonrkou Kor vo npobaenovror or ovrimorxeg neroopxrksq norvtq cbme vo onoeeuyovror or duoovoaoyo eaoqpreq n ouornp q norveq.. ouvdeoqg rnq, ruxov rcorodtkaoflknq, notvtknc onoeaonq p rnv net)opyxr7 6ro&xaoio, roro ro perpo nou n pokerror yro rn 6royvcrlor'1 npoyl.rorrrcbv neprororrrcbv, cbme vo onorpenovrot ot ovreorkeq o noqoo rq. To nopov nopropo Korvonoreiror Kor qrnv Erooyyelio rou Apeiou floyou n pok rptvou vo e[eromei ro evdeyo;levo nopeprpooqq yto rr'1v n torn rlprlof'i, ono rq opprodreq opxsq, rou op. 58 $ 2 rou BA 1L Om./7 Noepp. L957 Koro ro onoio appodrog EtooyyeAeug unoxp,otjret vo evekotvoi "[o] opeaaqri flq rov flpoedpov rou orxeiou Iorgxou ZuAAoyou nov Kere torpcbv BouAeupo Ket neoev xarodtrcoqnknv i anaaaarcflknv onoeootv>> ev<ir Koro rnv 5 3 rou i6rou opopou fpoltporeuq novrog noarnkou "[o] n notvtkou fixaarrtpiou unoxp ourot vo onoqreaa7 npog rov otk iov lorptkov ZuAAoyov ovriypoea oyenxcbv n evrog 10 npepcbv ono rnq erc\ooecitq Korontv rtrlv ov<rlr ptrl ooq noporoaoupe vo pog evqpepcborr yto lq onoq rq oog eni rou Otporog Kor rq ruxov EV pveteq nou nporioeor vo ovoaopere. l-to tco0e nopon po naqpogopio 11 dreurpivroq 0o eiprome orn Oro0eoq ooq. Me lprl flan pogop ieq Eur. OurpoKnq I Ap. l-lorpivo l-lono ppnyonouaou

9 Κοινοποίηση Κύριο ηµήτριο Λινό Εισαγγελέα Αρείου Πάγου Λεωφ. Αλεξάνδρας ΑΘΗΝΑ Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών Πρόεδρο.Σ. Θεµιστοκλέους ΑΘΗΝΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης νση Προσωπικού Ν.Π. Αριστοτέλους ΑΘΗΝΑ Κύριο *** Κυρία Κυρία Κυρία Κυρία

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ Βοηθοί Συνήγοροι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2006

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2006 ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2006 Αθήνα, Ιούνιος 2007 2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ο αγώνας κατά της διαφθοράς από τη φύση του

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Άρνηση χορήγησης στοιχείων σχετικών µε την αποκατάσταση της βλάβης του οδοστρώµατος κατόπιν θανατηφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών Απώλεια ασφαλιστικών δικαιωμάτων με υπαιτιότητα της διοίκησης ΥΓΕΙΑ Λειτουργία μονάδων υγείας Ειδικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

K ÎÏÔ ÔÈÓˆÓÈÎ ÚÔÛÙ Û. Ù ÚËÛË ÙË Ú ÙË Ù appleèî ÓÔÌÈÌfiÙËÙ applefi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ ÈÔ ÎËÛË ÂÍËÁÂ Ù È ÂÓ Ì ÚÂÈ

K ÎÏÔ ÔÈÓˆÓÈÎ ÚÔÛÙ Û. Ù ÚËÛË ÙË Ú ÙË Ù appleèî ÓÔÌÈÌfiÙËÙ applefi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ ÈÔ ÎËÛË ÂÍËÁÂ Ù È ÂÓ Ì ÚÂÈ Ù ÚËÛË ÙË Ú ÙË Ù appleèî ÓÔÌÈÌfiÙËÙ applefi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ ÈÔ ÎËÛË ÂÍËÁÂ Ù È ÂÓ Ì ÚÂÈ applefi ÙËÓ appleôï ÓÔÌ appleô È appleâè ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ ÛÊ ÏÈÛÙÈÎfi Û ÛÙËÌ Î È ÂappleÈÙÚ appleâè ÙË ıâìâï ˆÛË ÙË ÈÔÈÎËÙÈÎ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης στο Διεθνές Περιβάλλον Α

Ο Γενικός Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης στο Διεθνές Περιβάλλον Α Ο Γενικός Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης στο Διεθνές Περιβάλλον Α ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2004 ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 Πρόλογος Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης 6 Α. Ο Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Οχήµατα που δεν τελούν υπό την κατοχή των ιδιοκτητών τους

Οχήµατα που δεν τελούν υπό την κατοχή των ιδιοκτητών τους Κύκλος Σχέσεων Κράτους-Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Οχήµατα που δεν τελούν υπό την κατοχή των ιδιοκτητών τους Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2009

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2009 ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2009 Αθήνα, Ιούνιος 2010 2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Στο εισαγωγικό του σηµείωµα στην Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

15 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.:**** **** **** Ειδ. Επιστήµονας: Ειρήνη Κυριακάκη 210-7289802

15 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.:**** **** **** Ειδ. Επιστήµονας: Ειρήνη Κυριακάκη 210-7289802 15 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.:**** **** **** Ειδ. Επιστήµονας: Ειρήνη Κυριακάκη 210-7289802 Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενική ιεύθυνση Υγείας ιεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Η πειθαρχική, ποινική και αστική ευθύνη των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ)

ΘΕΜΑ : Η πειθαρχική, ποινική και αστική ευθύνη των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ Αθήνα 5 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Περίθαλψη ασθενών και φορέων HIV AIDS

Περίθαλψη ασθενών και φορέων HIV AIDS ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ UΚύκλος Κοινωνικής ΠροστασίαςU UΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Περίθαλψη ασθενών και φορέων HIV AIDS Βοηθός Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-09-2009 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/5740/29-09-2009 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού

Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ Άρθρο 103, παρ.9 του Συντάγµατος, Νόµος 3094/2003 (ΦΕΚ Α 10/22.01.2003) Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 4, Παράγραφος 6 ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΥΝΟ ΕΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ. (ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6)

Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ. (ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6) Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ (ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6) Θέµα: οµές προστασίας και φιλοξενίας παιδιών και εφήβων µε ψυχικές διαταραχές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη:

Διαβάστε περισσότερα

Αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για την Ακούσια Νοσηλεία Ψυχικά Ασθενών

Αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για την Ακούσια Νοσηλεία Ψυχικά Ασθενών ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για την Ακούσια

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη

Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Συνήγορος του Πολίτη Ανεξάρτητη Αρχή Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ. 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ. (ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6)

Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ. (ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6) Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ (ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6) Θέµα: Συνθήκες λειτουργίας Παιδόπολης Νεαπόλεως Λασιθίου Κρήτης Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ «Η περίπτωση ΕΙ ΙΚΗ υλικών ΕΚΘΕΣΗ ζηµιών σε οχήµατα από ανωµαλίες του οδοστρώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης

Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 Αθήνα, Ιούλιος 2012 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγή Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης σελ. 5 Α. Παρουσίαση του Θεσµού σελ. 13 1. Παρουσίαση του

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική έκθεση προτάσεων. προς το Υπουργείο Εσωτερικών

Συνοπτική έκθεση προτάσεων. προς το Υπουργείο Εσωτερικών Συνοπτική έκθεση προτάσεων προς το Υπουργείο Εσωτερικών Ιούλιος 2012 Αθήνα, 25 Ιουλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. Φ. 1000.2/26607/2012 Προς τον Υπουργό Εσωτερικών Κύριο Ευριπίδη Στυλιανίδη Σταδίου 27 101 83 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης

Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 Αθήνα, Μάιος 2007 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγή Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης Σελ. 5 Α. Παρουσίαση του Θεσµού Σελ. 15 1. Ταυτότητα 2. Νοµοθετικό

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης

Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 Αθήνα, Μάιος 2006 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγή Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης Σελ. 5 Α. Συνοπτική Παρουσίαση Σελ. 11 1. Ίδρυση και λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. iii) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. iii) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», άρθρο 3 5) Για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2000. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ιεύθυνση Προγραµµατισµού

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2000. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ιεύθυνση Προγραµµατισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2000 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού Σ.ΕΠ.Ε. I ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) (Υποθέσεις: 17005/2003, 10873/99) ΘΕΜΑ: ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΑΩΝ ΒΟΗΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

κρατους-πολιτη Σχέσεις Σχεσεις κράτους πολίτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

κρατους-πολιτη Σχέσεις Σχεσεις κράτους πολίτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σχέσεις Σχεσεις κράτους πολίτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 99 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 100 Η οικονομική κρίση: προβλήματα και ευκαιρίες 102 Οικονομικές δραστηριότητες και σχέσεις κράτους πολιτών 102 Το δημόσιο ως αποδέκτης της επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧEIΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧEIΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧEIΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Α Θ Η Ν Α - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ς ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 156952/21310/2013 Χειριστές: Μαρία Βουτσίνου Ελένη Κουτρούµπα Έλενα Μάρκου Χρύσα Χατζή

Αριθµ. Πρωτ.: 156952/21310/2013 Χειριστές: Μαρία Βουτσίνου Ελένη Κουτρούµπα Έλενα Μάρκου Χρύσα Χατζή 29 Μαίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.: 156952/21310/2013 Χειριστές: Μαρία Βουτσίνου Ελένη Κουτρούµπα Έλενα Μάρκου Χρύσα Χατζή Προς Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας /νση Αλλοδαπών Π.Κανελλοπούλου 4 10177 Αθήνα ΓΑ Α /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.) ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.) Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα