Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (SSS) ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (SSS) ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ Κ01: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (SSS) ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ηµήτριος Τσανακτσίδης, ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός Γεώργιος Χαραλάµπους, ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός Υπεύθυνος Μαθήµατος: Γεώργιος Γιαννόπουλος, Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2004

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Όντας ένας τρόπος µεταφορών πραγµατικά ανταγωνιστικός των αντίστοιχων οδικών, οι Θαλάσσιες Μεταφορές Μικρών Αποστάσεων (SSS-Short Sea Shipping) αναµένεται να διαδραµατίσουν έναν αναβαθµισµένο ρόλο στο νέο πεδίο των µεταφορών της Κοινότητας. Η Λευκή Βίβλος για τις µεταφορές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναγνωρίζοντας τα προβλήµατα συµφόρησης, δυσαναλογίας στην κατανοµή µεταξύ των τρόπων µεταφορών, ανισορροπίας στην ανάπτυξη µεταξύ κεντρικών και περιφερειακών περιοχών, καθώς και βιωσιµότητας των µεταφορών, επιβάλλει µία νέα πολιτική, βασισµένη στην ανάπτυξη της διατροπικότητας, µε ταυτόχρονη αναγνώριση των δυνατοτήτων που είναι δυνατόν να προσφέρουν οι Θαλάσσιες Μεταφορές Μικρών Αποστάσεων. Αν και, λοιπόν, η σηµασία του εν λόγω τρόπου µεταφοράς ήταν πάντοτε αντιληπτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το θεσµικό πλαίσιο καθυστέρησε να αναπτυχθεί. Τα βασικά πλεονεκτήµατα που µπορούν να ενισχύσουν το ρόλο των Θαλάσσιων Μεταφορών Μικρών Αποστάσεων στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής µεταφορών είναι η τρέχουσα ανταγωνιστικότητα προς τις οδικές µεταφορές, η δυνατότητα ανάληψης µεγάλου φορτίου από µία ενδεχόµενη αύξηση της κινητικότητας, καθώς και η δυνατότητα συµβολής στην ενίσχυση της διατροπικότητας. Ωστόσο, πέρα από τα πλεονεκτήµατα, ο εν λόγω στόχος παρεµποδίζεται από µία σειρά αδυναµιών. Οι βασικότερες από αυτές αφορούν στην κακή και αναχρονιστική εικόνα που έχουν παραδοσιακά οι µεταφορές µέσω θαλάσσης, στην πολυπλοκότητα και γραφειοκρατία των διαδικασιών στους λιµένες, καθώς και στην ανεπάρκεια εξοπλισµού των τελευταίων, για καλύτερη εξυπηρέτηση των πλοίων. Ειδικότερα σχετικά µε την πολιτική µεταφορών της Λευκής Βίβλου, η βασική κατεύθυνση που αφορά άµεσα τις Θαλάσσιες Μεταφορές Μικρών Αποστάσεων είναι η ενίσχυση της διατροπικότητας. Στα πλαίσια αυτά είναι απαραίτητη η υλοποίηση µίας σειράς θαλάσσιων λεωφόρων, η αναβάθµιση των λιµενικών υπηρεσιών και των ποτάµιων µεταφορών, η ανάδειξη ενός νέου επαγγελµατικού κλάδου, του οργανωτή των ολοκληρωµένων µεταφορών, καθώς και η τυποποίηση των µονάδων µεταφοράς. Σηµαντική κατεύθυνση αποτελεί, επίσης, η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, µε ταυτόχρονη καταπολέµηση των φαινοµένων «σηµαιών και λιµένων ευκαιρίας» και ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού συστήµατος διαχείρισης της θαλάσσιας κυκλοφορίας. Άλλες κατευθύνσεις της Λευκής Βίβλου σχετικά µε το εν λόγω αντικείµενο αποτελούν η διευκόλυνση επιστροφής πλοίων σε κοινοτική σηµαία, η διαχείριση του εξωτερικού κόστους, τα ζητήµατα παροχής ηµόσιων Υπηρεσιών και ο επαναπροσδιορισµός του ρόλου και των αναγκών των χρηστών. Τέλος, όσον αφορά την Ελλάδα, η σηµαντικότερη εξέλιξη από τις ευρωπαϊκές επιταγές ήταν η απελευθέρωση της εσωτερικής αγοράς της ακτοπλοΐας, µε την άρση της απαγόρευσης του cabotage. Οι νέες συνθήκες στο γεωπολιτικό καθεστώς και στην αγορά της ναυσιπλοΐας αναγκάζουν την Ελλάδα να αναθεωρήσει και τη λιµενική της πολιτική, εξωθώντας σε αναβάθµιση του ρόλου των λιµένων της. Το ζήτηµα της ασφάλειας στη ναυσιπλοΐα απαιτεί συνεχή αναβάθµιση του επιπέδου ασφάλειας των πλοίων και εντατικούς ελέγχους, µε την Ελλάδα να έχει επιτύχει σηµαντική πρόοδο στον εν λόγω τοµέα. Τέλος, µία πάγια ιδιοµορφία του ελληνικού ακτοπλοϊκού συστήµατος αποτελεί η ανάγκη διατήρησης ενός µεγάλου πλήθους γραµµών, πολλές από τις οποίες είναι άγονες, και για τις οποίες έχει δροµολογηθεί πρόγραµµα ιδιωτικής χρηµατοδότησης µε πολυετείς συµβάσεις. 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 3 Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (SSS)... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 I. Το θεσµικό πλαίσιο και τα πλεονεκτήµατα των SSS στη διαµόρφωση της πολιτικής µεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης... 4 ΙΙ. Λιµενικές υπηρεσίες, ή η τροχοπέδη στην ανάπτυξη των SSS... 6 ΙΙΙ. Λευκή Βίβλος: µία νέα διάσταση για τα SSS... 8 IV. Τα SSS και η ελληνική πραγµατικότητα V. Σύνοψη ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

4 Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (SSS) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο παρόν επιχειρείται µία σύντοµη περιγραφή της ευρωπαϊκής πολιτικής στο πεδίο των Θαλάσσιων Μεταφορών Μικρών Αποστάσεων. Οι Θαλάσσιες Μεταφορές Μικρών Αποστάσεων, ή µεταφορές τύπου SSS (Short Sea Shipping), µπορούν να οριστούν ως οι θαλάσσιες εκείνες µεταφορές, κατά την εκτέλεση των οποίων τα πλοία δεν διασχίζουν ωκεανούς. Το πεδίο των εν λόγω µεταφορών περιλαµβάνει την ακτοπλοΐα, τις µεταφορές µεταξύ ηπειρωτικής χώρας και νησιών, τις µεταφορές µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και τις συνδυασµένες θαλάσσιες και ποτάµιες µεταφορές από και προς τους ποτάµιους λιµένες της ευρωπαϊκής ενδοχώρας. Γεωγραφικά η Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων επεκτείνεται και πέραν των ορίων της κοινότητας, προς τη Μαύρη Θάλασσα, τη Βαλτική και βεβαίως τη Μεσόγειο. Αν και οι θαλάσσιες µεταφορές έχουν χάσει την αίγλη τους, στο πεδίο των ενδοκοινοτικών εµπορευµατικών µεταφορών οι Θαλάσσιες Μεταφορές Μικρών Αποστάσεων αποτελούν το µόνο τρόπο µεταφορών µε ποσοστά ανταγωνιστικά των αντίστοιχων οδικών. Κατά τη νέα ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών δε, που οριοθετείται µε την πρόσφατη σχετική Λευκή Βίβλο, ο συγκεκριµένος τρόπος µεταφορών αναµένεται να διαδραµατίσει ένα νέο, αναβαθµισµένο ρόλο. Είναι αναγκαίο, εποµένως, να πραγµατοποιηθεί µία προσπάθεια εκσυγχρονισµού και οριοθέτησης του θεσµικού πλαισίου για το εν λόγω υποσύνολο των θαλάσσιων µεταφορών, στην οποία η Ελλάδα θα πρέπει να συµµετέχει ενεργά, ως άµεσα ενδιαφερόµενη. Το παρόν συντίθεται από τέσσερα επιµέρους Κεφάλαια. Το Κεφάλαιο Ι πραγµατοποιεί µία σύντοµη επισκόπηση της αντιµετώπισης των Θαλάσσιων Μεταφορών Μικρών Αποστάσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και των πλεονεκτηµάτων που µπορούν αυτές να διαθέσουν στη διαµόρφωση µίας νέας πολιτικής µεταφορών. Το Κεφάλαιο ΙΙ αναφέρεται αντίστοιχα στα βασικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο εν λόγω τρόπος µεταφορών και τα οποία παρεµποδίζουν τον ως άνω στόχο. Σκοπός του Κεφαλαίου ΙΙΙ είναι η αναφορά στην τοποθέτηση της Λευκής Βίβλου µεταφορών, δηλαδή στη στοχοθετηµένη πολιτική µεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ, τέλος, στο Κεφάλαιο IV περιγράφεται η κατάσταση στον ελληνικό χώρο και οι ενδεχόµενες συνέπειες σε αυτήν της ως άνω ευρωπαϊκής πολιτικής. Σηµειώνεται ότι, όπως µπορεί ήδη να παρατηρηθεί από τις λίγες παραπάνω γραµµές, στο παρόν θα προτιµηθεί κατά κύριο λόγο όρος «Θαλάσσιες Μεταφορές Μικρών Αποστάσεων», από τον αντίστοιχο «µεταφορές τύπου SSS». I. Το θεσµικό πλαίσιο και τα πλεονεκτήµατα των SSS στη διαµόρφωση της πολιτικής µεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παρότι σε όλα τα σχετικά µε τις µεταφορές κείµενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνονταν πάντοτε ιδιαίτερη έµφαση στις Θαλάσσιες Μεταφορές Μικρών Αποστάσεων, η έναρξη της υλοποίησης συγκεκριµένου νοµοθετικού πλαισίου καθυστέρησε κατά πολύ. Το πρώτο αυτό Κεφάλαιο αποτελείται ουσιαστικά από δύο µέρη, εκ των οποίων το πρώτο αναφέρεται στην εξελικτική πορεία διαµόρφωσης του σύγχρονου θεσµικού πλαισίου για τις Θαλάσσιες Μεταφορές Μικρών Αποστάσεων, ενώ το δεύτερο στα πλεονεκτήµατα του εν λόγω τρόπου µεταφοράς που µπορούν να τεθούν στη διάθεση της Κοινότητας, κατά τη διαµόρφωση της πολιτικής της για τις µεταφορές. Η πρώτη προσέγγιση για τις Θαλάσσιες

5 Μεταφορές Μικρών Αποστάσεων πραγµατοποιείται από τη Λευκή Βίβλο του 1992, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει το 1995 ανακοίνωση για την ανάπτυξή τους, εξετάζοντας την προοπτική της συµβολής αυτού του τρόπου µεταφορών στη βιώσιµη κινητικότητα. Η ανακοίνωση υποστηρίχθηκε τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσο και από το Συµβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών, αλλά και από τις ναυτιλιακές βιοµηχανίες. Στο ψήφισµα του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Μάρτιο του 1996, παρατίθενται οι λόγοι για τους οποίους επιβάλλεται η προώθηση των Θαλάσσιων Μεταφορών Μικρών Αποστάσεων, και γίνονται προτάσεις για την εκπλήρωση των εν λόγω στόχων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1997 µε τη σειρά της εκπονεί µία έκθεση προόδου, µε αποτέλεσµα να απαντήσει το Συµβούλιο µε τα «Συµπεράσµατα του Συµβουλίου» της 18ης Ιουνίου 1997, καλώντας την Επιτροπή να υποβάλει κάθε διετία εκθέσεις προόδου. Οι εν λόγω εκθέσεις περιλαµβάνουν την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των δράσεων που αναλαµβάνονται προκειµένου να προωθηθούν οι Θαλάσσιες Μεταφορές Μικρών Αποστάσεων. Έτσι, το 1999 η Επιτροπή εκδίδει την ανακοίνωση «Η ανάπτυξη των Θαλάσσιων Μεταφορών Μικρών Αποστάσεων στην Ευρώπη: µία δυναµική εναλλακτική λύση στην αλυσίδα των βιώσιµων µεταφορών», παραθέτοντας την πορεία εξέλιξης του εν λόγω τρόπου µεταφορών. Τέλος, ακολουθούν τα ψηφίσµατα του Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2000, προτείνοντας µια σειρά από µέτρα για την ανάπτυξη των Θαλάσσιων Μεταφορών Μικρών Αποστάσεων. Ταυτόχρονα, καλούνται οι αρµόδιοι φορείς, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συµβούλιο, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και οι Κυβερνήσεις των κρατών, σε συνεργασία, καθώς διαπιστώνεται πλέον πως οι Θαλάσσιες Μεταφορές Μικρών Αποστάσεων αποτελούν έναν τρόπο µεταφορών που µπορεί να επιλύσει πολλά από τα σχετικά αδιέξοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και να αποτελέσει κύριο συντελεστή της αειφόρου ανάπτυξης, της συνοχής και της ανταγωνιστικότητάς της. Στη συνέχεια ακολουθεί η Λευκή Βίβλος του 2001, όπου δίνεται οριστικά µία νέα διάσταση στις δυνατότητες του εν λόγω τρόπου µεταφοράς. Περισσότερα σχετικά µε τη Λευκή Βίβλο παρατίθενται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ. Είναι γεγονός, λοιπόν, ότι µέσα από τη διαµόρφωση του σχετικού θεσµικού πλαισίου, µπορεί να διαπιστωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διέκρινε πάντοτε τη σηµασία των Θαλάσσιων Μεταφορών Μικρών Αποστάσεων. Οι τελευταίες καθιστούν έναν τρόπο µεταφοράς που µε την κατάλληλη διαχείριση µπορεί να κατασταθεί η αιχµή του δόρατος στις µεταφορές στην Ευρώπη. Μία πρώτη παρατήρηση που µπορεί να γίνει είναι ότι οι Θαλάσσιες Μεταφορές Μικρών Αποστάσεων αποτελούν το µόνο τρόπο διακίνησης εµπορευµάτων στην Ευρώπη που ανταγωνίζεται σε ανάπτυξη την αντίστοιχη του οδικού τρόπου µεταφοράς. Μεταξύ των ετών 1990 και 1998 ο εν λόγω τρόπος παρουσίασε αύξηση του µεριδίου του κατά 27%, µε αντίστοιχο ποσοστό 35% για τις οδικές µεταφορές. Έτσι, το 1999 βρέθηκε να κατέχει ποσοστό 41% του συνόλου των ενδοκοινοτικών εµπορευµατικών µεταφορών. Το αντίστοιχο µερίδιο των οδικών µεταφορών παρουσίασε πτώση από 46% σε 45% κατά τα έτη 1999 µε Τη διαφορά αυτή φαίνεται να την κέρδισαν οι Θαλάσσιες Μεταφορές Μικρών Αποστάσεων, εκτίµηση που προκύπτει από έρευνα που πραγµατοποιήθηκε µε τη συµβολή άµεσα ενδιαφεροµένων φορέων και παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή ιάσκεψη Υπουργών Μεταφορών (ECMT). Όµως το ζήτηµα είναι ότι οι δυνατότητες των θαλάσσιων µεταφορών είναι κατά πολύ µεγαλύτερες από αυτές που παρουσιάζονται σήµερα, λόγω της µεγάλης χωρητικότητας που διαθέτουν. Εποµένως, προσφέρουν τη δυνα- µική ανάληψης πολύ µεγάλου µεριδίου της 5

6 προβλεπόµενης αύξησης των εµπορευµατικών µεταφορών, χωρίς επιφόρτιση των ήδη κορεσµένων ευρωπαϊκών οδών. Σηµαντικός παράγοντας που ωθεί την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τη θερµή υποστήριξη του εν λόγω τρόπου µεταφοράς είναι η υπό προϋποθέσεις δυνατότητά του να αποτελέσει έναν κινητήριο µοχλό στην ανάπτυξη της διατροπικότητας των µεταφορών από τον αποστολέα µέχρι τον παραλήπτη, πόρταπόρτα. Μπορεί δε να αποτελέσει χρήσιµο εργαλείο για την υλοποίηση του σχετικού προγράµµατος Marco Polo που προωθείται από τη νέα Λευκή Βίβλο. Άλλος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ανάπτυξη των περιφερειακών περιοχών της, και µε τις ελάχιστες δυνατές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ο τοµέας των Θαλάσσιων Μεταφορών Μικρών Αποστάσεων µπορεί να συµβάλει ουσιαστικά προς αυτήν την κατεύθυνση. Αποτελεί έναν καθαρό τρόπο µεταφοράς, µε µικρές απαιτήσεις ενέργειας και χαµηλές εκποµπές ρύπων, και προπαντός ασφαλή, καθώς το ποσοστό θανατηφόρων ατυχηµάτων σε σχέση µε τα υπόλοιπα µέσα είναι περιορισµένο. Παράλληλα, το εν λόγω µέσο είναι ο κύριος σύνδεσµος των νησιών και των αποµακρυσµένων περιοχών µε την ενδοχώρα, αποτελώντας το βαρόµετρο της ανάπτυξής τους, κάτι αρκετά σηµαντικό για τα ελληνικά δεδοµένα. Αν στα προηγούµενα προστεθεί και το γεγονός ότι το κόστος της υποδοµής είναι ελάχιστο σε σχέση µε αυτό των υπολοίπων τρόπων µεταφοράς, εύκολα γίνεται αντιληπτό πως η εξέλιξη των Θαλάσσιων Μεταφορών Μικρών Αποστάσεων είναι πρωταρχικής σηµασίας στην προώθηση των σχεδίων ανάπτυξης της Ευρώπης. ΙΙ. Λιµενικές υπηρεσίες, ή η τροχοπέδη στην ανάπτυξη των SSS Τα οφέλη από έναν ανεπτυγµένο τοµέα Θαλάσσιων Μεταφορών Μικρών Αποστάσεων είναι προφανή, και θα ήταν εύλογο το ερώτηµα ποιοι είναι οι λόγοι που εµποδίζουν µία πιο ραγδαία ανάπτυξη. Οι Θαλάσσιες Μεταφορές Μικρών Αποστάσεων, και γενικότερα οι θαλάσσιες µεταφορές, έχουν να αντιµετωπίσουν µία σειρά από προβλήµατα και καταστάσεις που παρεµποδίζουν την εξέλιξη τους. Οι κύριες αιτίες µπορούν να διαχωριστούν σε τρεις µεγάλες κατηγορίες, οι οποίες είναι: Η κακή και αναχρονιστική εικόνα που έχουν παραδοσιακά οι µεταφορές µέσω θαλάσσης Η πολυπλοκότητα και η γραφειοκρατία των διαδικασιών στους λιµένες Η ανεπάρκεια εξοπλισµού στους λιµένες για καλύτερη εξυπηρέτηση των πλοίων, όπως σε καταστάσεις φορτοεκφόρτωσης Ο κύριος φορέας που ασχολήθηκε µε την ανάλυση των προβληµάτων και κατέβαλλε προσπάθεια για εξεύρεση λύσεων είναι η Γενική ιεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών (DG TREN). Η αντίληψη που επικρατεί σχετικά µε τις θαλάσσιες µεταφορές είναι ότι αποτελούν έναν αναχρονιστικό τρόπο µεταφοράς, µεγάλης διάρκειας ταξιδιού και καθυστερήσεων, που φαινοµενικά δεν µπορεί να προσφέρει κάτι ουσιαστικό, και γι αυτό το λόγο δεν µπορεί να έλξει και νέους επενδυτές. Στόχος της Γενικής ιεύθυνσης Ενέργειας και Μεταφορών είναι να αλλάξει αυτήν την εικόνα. Κινούµενη προς αυτήν την κατεύθυνση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστήριξε τα Κέντρα Προώθησης των Θαλάσσιων Μεταφορών Μικρών Αποστάσεων (Short Sea Shipping Promotion Centers) στα 13 µέλη που διαθέτουν θαλάσσια ναυσιπλοΐα, µε την παροχή εφάπαξ χρηµατοδοτικής ενίσχυσης και την ίδρυση δώδεκα Κέντρων µέχρι σήµερα. Τα εν λόγω Κέντρα συγχρηµατοδοτούνται από το δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα και η κοινή τους αποστολή είναι να αποδείξουν ότι οι µεταφορές θαλάσσης είναι αξιόπιστες, ασφαλείς και οικονοµικά και τεχνικά προηγµένες. Στη βελτίωση της εικόνας 6

7 αναµένεται να συµβάλλει και η συγκρότηση του δικτύου ESN (European Shortsea Network), το οποίο συνδέει τα εθνικά Κέντρα, ώστε να διευκολυνθούν οι συνεργασίες και η ανταλλαγή πείρας. Βασική τροχοπέδη στην ανάπτυξη των Θαλάσσιων Μεταφορών Μικρών Αποστάσεων αποτελούν και οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στους λιµένες, λόγω των πολύπλοκων διαδικασιών που απαιτούνται για τον κατάπλου και απόπλου ενός πλοίου. Επιπλέον, παρατηρούνται ευρύτατες διαφορές στις διαδικασίες ανάµεσα στα διάφορα κράτη µέλη και στους διάφορους λιµένες. Ως πρώτο βήµα για την αντιµετώπιση αυτής της κατάστασης, αρχίζουν να χρησιµοποιούνται σε όλη την Κοινότητα τα έντυπα IMO-FAL (International Maritime Organization-Facilitation), που απαιτούνται για την είσοδο και έξοδο στους και από τους λιµένες, απλοποιώντας σε µεγάλο βαθµό τις διαδικασίες. Επιπρόσθετα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ενδεχόµενες απλουστεύσεις και των τελωνειακών διατάξεων των Θαλάσσιων Μεταφορών Μικρών Αποστάσεων. Όσον αφορά στο επίπεδο των υπηρεσιών, υπάρχουν προβλήµατα στα συστήµατα πληροφόρησης, καθώς τα ηλεκτρονικά και τηλε- µατικά συστήµατα δεν έχουν εισχωρήσει σε µεγάλο βαθµό, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν καθυστερήσεις στους ελέγχους των εµπορευ- µάτων. Υπάρχει, όµως, ο σχεδιασµός για βελτίωση των συστηµάτων διαχείρισης (tracking and tracing) των αποστελλοµένων φορτίων, καθώς και των συστηµάτων ανταλλαγής δεδο- µένων αποστολής µε τους πελάτες, µέσω ηλεκτρονικής µεταβίβασης παραστατικών (Electronic Data Interchange-EDI) ή του Internet. Σοβαρότατο πρόβληµα σε συνάρτηση µε τις υπηρεσίες είναι η προτεραιότητα που δίνεται στην εξυπηρέτηση των θαλάσσιων µεταφορών ανοιχτής θάλασσας, µε αποτέλεσµα να απαιτούνται χρονοβόρες διαδικασίες, ενώ και η διαχείριση των εµπορευµάτων σε πολλούς λιµένες είναι αναποτελεσµατική. Στον τοµέα του κόστους στους λιµένες, τα κύρια προβλήµατα έγκεινται στην µη ελεύθερη είσοδο σε αυτά, στην αδιαφάνεια στις διαδικασίες πληρωµής, καθώς και σε κάποια υποχρεωτικά τέλη σε ορισµένους λιµένες, για υπηρεσίες που ενδεχοµένως να µην είναι αναγκαίες. Η διαχείριση των εµπορευµάτων έχει επίσης κόστος, ενώ το τέλος στη διαδικασία ζύγισης, που εφαρµόζεται από το 1969, δεν συµφέρει στα πλοία νέας κατασκευής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την εφαρµογή µέτρων που θα µετριάσει τα κόστη, και θα αναβαθµίσει τα επίπεδα εξυπηρέτησης στους λιµένες για τις Θαλάσσιες Μεταφορές Μικρών Αποστάσεων, ώστε να κατασταθεί πιο ελκυστικός ο εν λόγω τρόπος µεταφοράς. Σε ό,τι έχει σχέση µε την υποδοµή των λιµένων, η κατάσταση παροµοίως δεν είναι σε καλύτερη µοίρα. Η υποδοµή που χρειάζεται για τέτοιου είδους µεταφορές είναι πιο εξειδικευ- µένη, χωρίς να διατίθεται από όλους τους λιµένες, ενώ και η έλλειψη υποδοµών logistics είναι βασικό πρόβληµα. Αυτό γίνεται ακόµα πιο κρίσιµο από τη στιγµή που οι Θαλάσσιες Μεταφορές Μικρών Αποστάσεων πρέπει να προωθηθούν ως βασικός συντελεστής ανάπτυξης της διατροπικότητας, πράγµα που αποτελεί ουτοπία χωρίς τις απαραίτητες υπηρεσίες στα κοµβικά σηµεία των αλλαγών µέσων, όπως είναι οι λιµένες. Ως συνέπεια αυτών, δεν µπορούν να προαχθούν ούτε οι υπηρεσίες πόρτα-πόρτα, που θα ανοίξουν νέους ορίζοντες στην ανάπτυξη των εν λόγω µεταφορών. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσµα την άσκοπη συµφόρηση και καθυστέρηση στους λιµένες, που ζηµιώνει όλο το οικοδόµηµα των Θαλάσσιων Μεταφορών Μικρών Αποστάσεων, καθιστώντας το µη ελκυστικό προς την αγορά και τους επενδυτές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αντιλαµβανόµενη τα προβλήµατα, έχει ξεκινήσει διάφορα προγράµ- µατα ανάπτυξης logistics και χρηµατοδοτεί τους λιµένες για βελτίωση των υποδοµών, των συστηµάτων φορτοεκφόρτωσης και των υπηρεσιών τους. Επίσης, υποστηρίζει επενδύσεις για βελτίωση της κατάστασης στο πεδίο των πλοίων, µε εισαγωγή µοντέρνων και γρήγορων µονάδων, τύπων κατάλληλων για πλεύση σε ποτάµια, καθώς και επιβατικών πλοίων RO/RO για γρήγορη φορτοεκφόρτωση. Καταλυτική µπορεί να φανεί, επίσης, η συνδροµή µίας ενιαίας πολιτικής των λιµένων υπό την αιγίδα της Ευρώπης, για επιτάχυνση και απλούστευση των διαδικασιών που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλος, παράµετρος που πρέπει να ληφθεί 7

8 σοβαρά υπόψη είναι και η σύνδεση των λιµένων µε τερµατικές εγκαταστάσεις άλλων µέσων µεταφοράς. Από τη στιγµή που η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να προάγει τη διατροπικότητα, οδηγείται προς τη χρηµατοδότηση ανάλογων έργων, αναβαθµίζοντας το ρόλο των λιµένων, που στην πλειοψηφία τους δεν είναι συνδεδεµένοι αποτελεσµατικά µε τα υπόλοιπα δίκτυα. Αναβαθµίζοντας τη θέση των λιµένων στον γενικότερο χάρτη της Ευρώπης, γίνεται ουσιαστικότερος και ενισχύεται ο ρόλος των Θαλάσσιων Μεταφορών Μικρών Αποστάσεων στην όλη προσπάθεια της Ευρώπης για αειφόρο ανάπτυξη. Συµπερασµατικά, από τα παραπάνω µπορεί να διαπιστωθεί πως το µέλλον των Θαλάσσιων Μεταφορών Μικρών Αποστάσεων είναι άµεσα συνδεδεµένο µε το αντίστοιχο των λιµένων. Η ικανότητα αντιµετώπισης της αυξηµένης κυκλοφορίας από τους τελευταίους θα αποτελέσει καθοριστικό στοιχείο, από το οποίο θα εξαρτηθεί και η δυνατότητα του ναυτιλιακού κλάδου να προσφέρει ελκυστικά πακέτα υπηρεσιών µεταφοράς από τον αποστολέα µέχρι τον παραλήπτη πόρτα-πόρτα, αποκτώντας έτσι νέους πελάτες και συµβάλλοντας στη διατροπικότητα. Η δράση της Κοινότητας σε αυτόν τον τοµέα είναι ο καθορισµός σαφών κανόνων και ανοιχτών διαδικασιών στην αγορά λιµενικών υπηρεσιών, η στοχοθετηµένη οικονοµική στήριξη σε έργα ανάπτυξης λιµένων, συµπεριλαµβανοµένης της ενίσχυσης από το πρόγραµµα του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών, και, τέλος, οι νέες δράσεις έρευνας και ανάπτυξης για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της ασφάλειας των διατροπικών µεταφορών. ΙΙΙ. Λευκή Βίβλος: µία νέα διάσταση για τα SSS ΗΛευκή Βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις µεταφορές, της οποίας η νεώτερη έκδοση έλαβε χώρα το 2001, αποτελεί ουσιαστικά το πλαίσιο που καθορίζει την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πεδίο των µεταφορών. Λαµβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα κατάσταση, τις τάσεις εξέλιξης, αλλά και την προοπτική της διεύρυνσης, και µε ορίζοντα το έτος 2010, διαπιστώνεται ότι η εν λόγω πολιτική συνίσταται κυρίως στην αντιµετώπιση του φαινοµένου της κυριαρχίας των οδικών µεταφορών, στην καταπολέµηση της συµφόρησης στους ευρωπαϊκούς άξονες, στην αποκατάσταση στης ισορροπίας µεταξύ κέντρου και περιφερειακών περιοχών, καθώς και στη βιωσιµότητα των µεταφορών. Για την πραγµάτωση των εν λόγω στόχων, ένας από τους βασικότερους άξονες δράσης της Λευκής Βίβλου καθορίζεται από την επίτευξη της διατροπικότητας. Στα πλαίσια του εν λόγω άξονα δράσης, η συµβολή των Θαλάσσιων Μεταφορών Μικρών Αποστάσεων αναγνωρίζεται ως αρκετά σηµαντική, καθώς µπορούν να αποτελέσουν µία ρεαλιστική εναλλακτική λύση των αντίστοιχων χερσαίων. Ωστόσο, θα πρέπει να προηγηθεί η αναβάθµιση του µη επαρκώς αξιοποιηµένου αυτού τρόπου µεταφορών, για την ολοκλήρωση της αλυσίδας µεταξύ της θάλασσας, των εσωτερικών πλωτών οδών και του σιδηροδρόµου, όπως και η λήψη µέριµνας για την επαρκή διασύνδεση µεταξύ των τριών αυτών τρόπων µεταφοράς. Πράγµατι, όπως ήδη αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο Ι, µε ένα µερίδιο της τάξης του 41% στις ενδοκοινοτικές εµπορευµατικές µεταφορές και µε ένα αξιόλογο ποσοστό αύξησης, το οποίο έφτασε το 27% µεταξύ των ετών 1990 και 1998 (έναντι 35% των αντίστοιχων οδικών), οι Θαλάσσιες Μεταφορές Μικρών Απόστάσεων αποτελούν µία πραγµατική ανταγωνιστική λύση στα χερσαία δίκτυα. Έτσι, η Λευκή Βίβλος αναγνωρίζει την ανάγκη για υλοποίηση µίας σειράς θαλάσσιων λεωφόρων, και κυρίως όσων επιτρέπουν την παράκαµψη των χερσαίων σηµείων συµφόρησης των Άλπεων και των Πυρηναίων, που θα δώσουν ώθηση στον εν λόγω τρόπο µεταφορών. Πολλές από αυτές τις συνδέσεις µπορούν να ενταχθούν στο διευρωπαϊκό δίκτυο, όπως οι αυτοκινητόδροµοι και οι σιδηρόδροµοι. Ως παραδείγµατα αναφέρονται ενδεχόµενες συνδέσεις µεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας, Γαλλίας και Ηνωµένου Βασιλείου, 8

9 ή µεταξύ Γερµανίας και Πολωνίας. Εκτός από την υλοποίηση των θαλάσσιων λεωφόρων, για την αναβάθµιση των Θαλάσσιων Μεταφορών Μικρών Αποστάσεων η Λευκή Βίβλος προωθεί και την αντίστοιχη αναβάθµιση των λιµενικών υπηρεσιών, µε αποτελεσµατικότερες και απλούστερες διαδικασίες. Είναι γεγονός, άλλωστε, ότι οι µεγάλες ναυτιλιακές εταιρίες επιδεικνύουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον για λιµένες που προσφέρουν βελτιωµένες υπηρεσίες και µικρότερες καθυστερήσεις, όπως οι αντίστοιχοι επονοµαζόµενοι τύπου feeder ή hub. Στα πλαίσια αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη εισηγηθεί µέτρα τόσο για βελτίωση της ποιότητας στην πρόσβαση στην αγορά των λιµενικών υπηρεσιών, όσο και για διαφάνεια στους διαδικαστικούς κανόνες, ενώ ως επιπλέον καθοριστικό βήµα προς την κατεύθυνση αυτή είναι και η ανάπτυξη τηλε- µατικών υπηρεσιών στους λιµένες, στοιχεία που αναπτύχθηκαν στο Κεφάλαιο ΙΙ. Κατά τη Λευκή Βίβλο, θα ήταν σκόπιµο να εξεταστεί το ενδεχόµενο συγκέντρωσης όλων των εµπλεκο- µένων της υλικοτεχνικής αλυσίδας σε µία µονοαπευθυντική αγορά, γεγονός που θα συµβάλλει στο να κατασταθούν οι εν λόγω µεταφορές εξίσου αξιόπιστες και ευέλικτες µε τις αντίστοιχες οδικές. Το πρόβληµα των διαδικαστικών κανόνων είναι χαρακτηριστικό και στην περίπτωση των µεταφορών µέσω πλωτών ποταµών. Στο επίπεδο που οι εν λόγω µεταφορές αποτελούν τµήµα των αντίστοιχων Θαλάσσιων Μικρών Αποστάσεων, υπό την έννοια της φυσικής συνέχειάς τους, η Λευκή Βίβλος εντοπίζει και προτείνει µέτρα βελτίωσης που αφορούν στην εξάλειψη των σηµείων συµφόρησης και στην υλοποίηση ποτάµιων διακλαδώσεων και εγκαταστάσεων µεταφόρτωσης, στην ανάπτυξη συστηµάτων υποβοήθησης της ναυσιπλοΐας, καθώς και στην εναρµόνιση των τεχνικών προδιαγραφών, των πιστοποιητικών οδήγησης και των διατάξεων σχετικά µε τα πληρώµατα των πλωτών µέσων. βάρος ακριβώς στην ανάδειξη των Θαλάσσιων Μεταφορών Μικρών Αποστάσεων. Το εν λόγω πρόγραµµα αναµένεται να λειτουργήσει µέσα από το τρίπτυχο αναβάθµισης της υλικοτεχνικής υποδοµής, βελτίωσης της λειτουργίας σε όλο το µήκος της διατροπικής αλυσίδας και διάδοσης των ορθών πρακτικών στον εν λόγω τοµέα, ενώ ως συµπλήρωµα του προγράµ- µατος η Επιτροπή θα προβεί σε λήψη µέτρων µε στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κοινοτικών στόλων. Τέλος, ένα ακόµη ζήτηµα στα πλαίσια της διατροπικότητας που πραγµατεύεται η Λευκή Βίβλος, αφορά και σε ορισµένα τεχνικής φύσεως προβλήµατα, που συµβάλλουν στη στέρηση ευελιξίας που χαρακτηρίζει τις εν λόγω µεταφορές σε σχέση µε τις αντίστοιχες οδικές. Ειδικότερα, υποστηρίζεται η ανάδειξη µίας νέας επαγγελµατικής ειδικότητας, του οργανωτή των ολοκληρωµένων µεταφορών, µε στόχο τη διαχείριση κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο µίας διατροπικής µεταφοράς βάσει αποτελεσµατικότητας και περιβαλλοντικών, οικονοµικών κλπ. κριτηρίων, καθώς και η τυποποίηση των εµπορευµατοκιβωτίων και των φορητών κιβωτίων. Η εν λόγω έλλειψη τυποποίησης αποτελεί τροχοπέδη στην αποτελεσµατική συνεργασία µεταξύ των διαφορετικών τρόπων µεταφορών, οπότε η επινόηση νέων µονάδων φόρτωσης που συνδυάζουν τα πλεονεκτήµατα των εµπορευ- µατοκιβωτίων και των φορητών κιβωτίων και επιτρέπουν την καλύτερη δυνατή µεταφόρτωση, κρίνεται ως επιβεβληµένη. Πέρα, όµως, από το πεδίο της διατροπικότητας, που απαιτεί την αναβάθµιση των Θαλάσσιων Μεταφορών Μικρών Αποστάσεων, η Λευκή Βίβλος αναγνωρίζει και την ανάγκη αντιµετώπισης των προβληµάτων που σχετίζονται µε αυτόν καθ εαυτόν το συγκεκριµένο τρόπο µεταφορών. Η δράση αυτή καθίσταται περισσότερο επιτακτική στα πλαίσια της διεύρυνσης της Κοινότητας. Για την περαιτέρω ενίσχυση του στόχου της διατροπικότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα δροµολόγησε ένα νέο πρόγραµµα, το Marco Polo. Τόσο το Marco Polo, όσο και ο προκάτοχός του, το PACT, αφορούν σε δράσεις υποστήριξης των συνδυασµένων µεταφορών, µε το πρώτο να σκοπεύεται να δώσει ιδιαίτερο Έτσι, πρωταρχικής σηµασίας καθίσταται το ζήτηµα της ασφάλειας. Με στόχο την ελαχιστοποίηση των κινδύνων ατυχηµάτων, και προπαντός πλοίων µε επικίνδυνα ή ρυπογόνα εµπορεύµατα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει µία δέσµη µέτρων που στοχεύουν κυρίως: 9

10 Στην ενίσχυση των ελέγχων από το λιµένα Στον καθορισµό αυστηρών κριτηρίων για τη λειτουργία των νηογνωµόνων Στη σταδιακή απόσυρση των δεξαµενόπλοιων µονού τοιχώµατος Στην εισαγωγή ενός συστήµατος αποζηµίωσης των θυµάτων της θαλάσσιας ρύπανσης Στην υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού οργανισµού ασφάλειας ναυσιπλοΐας Επιπλέον, καθίσταται αναγκαία και η καταπολέµηση του φαινοµένου των «λιµένων ευκαιρίας», όπως και των πλοίων µε «σηµαία ευκαιρίας». Τόσο οι εν λόγω λιµένες, όσο και τα εν λόγω πλοία, συµβάλλουν στην υποβάθµιση της ασφάλειας και στην αύξηση της πιθανότητας θαλάσσιων ατυχη- µάτων. Στα δε πρότυπα που αφορούν τα πλοία, θα πρέπει εκτός από τεχνικές προδιαγραφές να ενσωµατωθούν και αντίστοιχες κοινωνικού χαρακτήρα, όπως σχετικά µε τα πληρώµατα και τη σύνθεσή τους. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο αυστηρότερος έλεγχος των πλοίων µε «σηµαία ευκαιρίας» µπορεί να συµβάλλει και στην καταπολέµηση του φαινο- µένου της παράνοµης µετανάστευσης, που σχετίζεται άµεσα µε τις θαλάσσιες εν γένει µεταφορές. Προς την κατεύθυνση της ασφάλειας συµβάλλει και η πρόταση της Λευκής Βίβλου που αφορά στην υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού συστήµατος διαχείρισης της θαλάσσιας κυκλοφορίας. Με το εν λόγω σύστηµα θα ελέγχεται η κίνηση των πλοίων, που µέχρι τώρα καθορίζεται από διµερείς συµφωνίες στα πλαίσια του ΙΜΟ, και θα παρέχεται η δυνατότητα για ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων σε ένα δροµολόγιο. Στα πλαίσια αυτά θα συνδράµει και η υλοποίηση του νέου κοινοτικού συστήµατος ραδιοπλοήγησης Galileo. Μία από τις επιθυµίες της Λευκής Βίβλου αποτελεί και η διευκόλυνση της επιστροφής του µεγαλύτερου αριθµού πλοίων σε κοινοτική σηµαία. Πηγή έµπνευσης προς την κατεύθυνση αυτή αποτελούν οι πρακτικές σε εθνικό επίπεδο που σχετίζονται µε κοινωνικά ή φορολογικά ζητήµατα, όπως το καθεστώς φορολόγησης χωρητικότητας. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η Λευκή Βίβλος προχωράει και στην πρόταση µίας σειράς µέτρων που αφορούν εν γένει όλους τους τρόπους µεταφορών, και κατά συνέπεια αγγίζουν και τις Θαλάσσιες Μεταφορές Μικρών Αποστάσεων. Μία σειρά των εν λόγω µέτρων αφορά στο ζήτηµα του πραγµατικού κόστους των µεταφορών και στην εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους. Για τις θαλάσσιες µεταφορές εξετάζεται η δυνατότητα εισαγωγής του εν λόγω κόστους στα λιµενικά τέλη, ενώ εντοπίζεται και η ανάγκη για ένα νέο κοινοτικό νοµοθετικό πλαίσιο που θα αφορά το κόστος των µεταφορών µε όλους τους τρόπους. Επίσης, θίγεται και το πεδίο παροχής δηµόσιων υπηρεσιών, µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσανατολίζεται σε αρχές που αφορούν στην υλοποίηση ενός νοµικού πλαισίου για τις προσφορές, στη δυνατότητα εξαιρέσεων ή αποκλειστικών δικαιωµάτων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, καθώς και στην αποζηµίωση των φορέων που παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες. Όπως γίνεται φανερό, το πεδίο παροχής δηµόσιων υπηρεσιών είναι αρκετά σηµαντικό για την ελληνική ακτοπλοΐα. Τέλος, επαναπροσδιορίζονται ο ρόλος και οι ανάγκες του χρήστη, µε την απαίτηση για αναβάθµιση των δυνατοτήτων εξυπηρέτησής του. 10

11 IV. Τα SSS και η ελληνική πραγµατικότητα ΗΕλλάδα ήταν ανέκαθεν µία από τις πλέον ανεπτυγµένες ναυτικά χώρες της υφηλίου, καθώς βρίσκεται σε µία στρατηγική θέση της Μεσογείου, περιβάλλεται κατά το µεγαλύτερο µήκος των συνόρων της από θάλασσα και έχει πλουσιότατο οριζόντιο διαµελισµό. Ως εκ τούτου, οι πάσης φύσεως εξελίξεις στο ευρωπαϊκό και διεθνές ναυτικό γίγνεσθαι ενδιαφέρουν άµεσα την Ελλάδα, η οποία θα πρέπει να πρωταγωνιστεί στη διαµόρφωσή τους, και ειδικότερα σε ότι αφορά στις Θαλάσσιες Μεταφορές Μικρών Αποστάσεων. Πράγµατι, βασικό χαρακτηριστικό της ελληνικής επικράτειας είναι η ύπαρξη πλήθους νησιών στις θάλασσες του Αιγαίου και του Ιονίου, η οικονοµική ανάπτυξη των οποίων βασίζεται στην επαρκή και ποιοτική τους σύνδεση µε την ηπειρωτική χώρα. Στην εν λόγω σύνδεση βασίζονται κατά το κύριο µέρος τους και οι µαζικές τουριστικές µετακινήσεις κατά τη θερινή περίοδο. Όλες οι εν λόγω µετακινήσεις ανήκουν στην κατηγορία των Θαλάσσιων Μεταφορών Μικρών Αποστάσεων. Μία από τις σηµαντικότερες εξελίξεις προ της οποίας τέθηκε η ελληνική ακτοπλοΐα ήταν ο κανονισµός 3577/92 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά µε την άρση της απαγόρευσης του cabotage. Η απελευθέρωση της εσωτερικής αγοράς της ακτοπλοΐας ισχύει ήδη από το 1999 για την υπόλοιπη κοινότητα, και επρόκειτο να επιβληθεί κατ εξαίρεση στην Ελλάδα, από τον Ιανουάριο του Ωστόσο, µε το Νόµο 2932/2001 η Ελλάδα προχώρησε στην εν λόγω απελευθέρωση ήδη από το Νοέµβριο του Ο λόγος για τον οποίο η Ελλάδα προέβη στην εν λόγω κίνηση είναι ουσιαστικά η ανάγκη για εκσυγχρονισµό του τοµέα και για παροχή του βέλτιστου δυνατού επιπέδου υπηρεσιών. Πράγµατι, ο υγιής και ελεύθερος ανταγωνισµός αναµένεται να επιτρέψει τόσο την αναβάθµιση των εν λόγω υπηρεσιών, όσο και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας, παράγοντες άµεσα συνυφασµένους µε την οικονοµική ανάπτυξη των ευαίσθητων περιοχών της νησιωτικής επικράτειας. Ταυτόχρονα, το κράτος διατηρεί το θεσµικό του ρόλο για την προστασία του δηµόσιου συµφέροντος. Η υποστήριξη του ελεύθερου και θεµιτού ανταγωνισµού στη ναυσιπλοΐα αποτελεί το βασικό άξονα και της ευρύτερης πολιτικής της Ελλάδας στο εν λόγω πεδίο. Η ρήτρα του Μάλλον Ευνοούµενου Κράτους (Most Favoured Nation), σύµφωνα µε την οποία όλα τα αλλοδαπά φυσικά και νοµικά πρόσωπα θα πρέπει να αντιµετωπίζονται ισότιµα, καθώς και η ρήτρα της Εθνικής Μεταχείρισης (National Treatment), η οποία αποκλείει τη διαφορετική µεταχείριση µεταξύ αλλοδαπών και ηµεδαπών προσώπων, µετουσιώνουν τις επιδιώξεις της ελληνικής ναυτιλιακής πολιτικής σε νοµικά δεσµευτικούς όρους διεθνών συµβάσεων, αποσκοπώντας στην εξάλειψη κάθε διάκρισης µε βάση τη σηµαία του πλοίου. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα είναι αντίθετη και σε κάθε περίπτωση λήψης µονοµερών µέτρων, όπως η χορήγηση δανείων µε προνοµιακούς όρους. Στρατηγικός στόχος της πολιτικής αυτής είναι η διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού πλοίου και η βελτίωση της θέσης του Έλληνα ναυτικού, δεδοµένου ότι η ναυτιλιακή δύναµη της Ελλάδας κατατάσσεται στις κορυφαίες θέσεις και απασχολείται κυρίως µε µεταφορές σε τρίτες χώρες. Εκτός από την απελευθέρωση της αγοράς, το νέο καθεστώς που επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση οδήγησε σε ανακατατάξεις και σε ένα ακόµη πεδίο, που αφορά στην ελληνική λιµενική πολιτική. Αν και ναυτιλιακή υπερδύναµη, η Ελλάδα λόγω της µικρής της έκτασης και του περιορισµένου της ρόλου στην παγκόσµια αγορά έδωσε µικρή σηµασία στις υποδοµές. Η χώρα υπήρξε πάντοτε προσανατολισµένη κυρίως στις πολιτικές ενίσχυσης του στόλου της (flag-state) και λιγότερο στις πολιτικές παροχής λιµενικών υπηρεσιών (portstate). Ωστόσο, το νέο γεωπολιτικό καθεστώς, το νέο πλέγµα των ευρωπαϊκών µεταφορικών αξόνων, η νέα ευρωπαϊκή ναυτιλιακή πολιτική, καθώς και η µετατροπή του χαρακτήρα των λιµένων διεθνώς, οδηγούν πλέον την Ελλάδα στην ανάγκη κατάστρωσης και άσκησης µίας συγκροτηµένης λιµενικής πολιτικής, µε βασικό στόχο την ενίσχυση των λιµενικών υποδοµών και την αύξηση της συµµετοχής των λιµανιών της στο παγκόσµιο µερίδιο των θαλασσίων µεταφορών. 11

12 Έτσι, καθορίστηκε κατ αρχήν ένα νέο θεσµικό πλαίσιο για τη χάραξη της λιµενικής πολιτικής. Παράλληλα, οι δύο κύριοι εθνικοί λιµένες, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, µετατράπηκαν σε ανώνυµες εταιρίες, κάτι που συνέβη και µε τα λιµενικά ταµεία άλλων δέκα λιµένων, ενώ η διαχείριση όλων των υπόλοιπων λιµενικών ταµείων παραχωρήθηκε σε τοπικούς φορείς της αυτοδιοίκησης. Ταυτόχρονα, προωθήθηκαν έργα βελτίωσης και εκσυγχρονισµού σε όλους τους λιµένες της επικράτειας, ύψους 100 δισ. δρχ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε µία χώρα µε πλήθος νησιών, εξαρτηµένων από την ακτοπλοΐα, η ανάγκη υποδοµών επεκτείνεται και στους πιο µικρούς λιµένες. Με τον τρόπο αυτό ευελπιστείται ότι, τουλάχιστον σε επίπεδο υποδοµών, η Ελλάδα θα βρεθεί σε θέση να ανταποκριθεί στις επιταγές της Λευκής Βίβλου, που αφορούν την ενίσχυση της διατροπικότητας, την ενίσχυση των υποδοµών για την υλοποίηση των θαλάσσιων λεωφόρων, την απλοποίηση των λιµενικών διαδικασιών, την καταπολέµηση του φαινοµένου των «λιµένων ευκαιρίας» και την καλύτερη εξυπηρέτηση του χρήστη. Ένα ακόµη ζήτηµα που απασχολεί τη διεθνή ναυτιλία αποτελεί και η ασφάλεια στη ναυσιπλοΐα. Στην Ελλάδα το εν λόγω ζήτηµα αναθερµάνθηκε µετά από τα πρόσφατα πολύνεκρα ναυάγια. Η ελληνική πολιτική για το ευαίσθητο αυτό πεδίο επικεντρώνεται στη συνεχή αναβάθµιση του επιπέδου ασφάλειας των ελληνικών πλοίων και στον αυστηρό έλεγχο τήρησης των σχετικών κανονισµών και προδιαγραφών. Σε νοµοθετικό επίπεδο επιδιώκεται η εναρµόνιση µε τις αποφάσεις και τους κανονισµούς των ιεθνών Οργανισµών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ρυθµίζουν θέµατα τεχνικής φύσεως. Στην αναβάθµιση του επιπέδου ασφάλειας αποβλέπει, επίσης, και η εντατικοποίηση των επιθεωρήσεων των πλοίων υπό ξένη σηµαία που καταπλέουν σε ελληνικούς λιµένες, σύµφωνα µε το Μνηµόνιο των Παρισίων (Paris MOU), αλλά και η παρακολούθηση γενικότερα των υπό ελληνική σηµαία πλοίων, και ειδικότερα εκείνων που επιθεωρούνται και κρατούνται από ξένες Λιµενικές Αρχές. Επισηµαίνεται ότι, όσον αφορά τον πίνακα απόδοσης των σηµαιών των κρατών για το έτος 2001, η ελληνική σηµαία για πρώτη φορά παρουσιάζεται στην Λευκή Λίστα του Paris MOU, γεγονός που υπογραµµίζει τo υψηλό ποιοτικό επίπεδο των πλοίων µε ελληνική σηµαία και το γεγονός ότι η ελληνική σηµαία είναι µία από τις πλέον ποιοτικές (Quality Flag) διεθνώς. Αξίζει να αναφερθεί, επίσης, ότι στο πεδίο της ασφάλειας συµβάλλει και η υλοποίηση του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήµατος ιαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων (VTMIS). Τέλος, µία ακόµη ιδιοµορφία του ελληνικού συστήµατος Θαλάσσιων Μεταφορών Μικρών Αποστάσεων έγκειται και στο πλήθος και στο χαρακτήρα των ακτοπλοϊκών γραµµών. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν τη µοναδική οµορφιά του µεγάλου πλήθους νησιών, µε εκτάσεις από πολύ µικρές έως πολύ µεγάλες, και της ποικιλίας σπάνιων φυσικών καλλονών. Κάθε νησί έχει και τη δική του φυσιογνωµία. Κάθε νησί, όµως, απαιτεί και τη δική του ακτοπλοϊκή σύνδεση µε την ηπειρωτική χώρα, από την οποία και εξαρτάται σχεδόν κατ αποκλειστικότητα. Πολλές γραµµές είναι ασύµφορες και άγονες, ενώ υπάρχουν µεγάλες εποχιακές διακυµάνσεις της ζήτησης. Έτσι, είναι απαραίτητη µία ειδική αντιµετώπιση της διαχείρισης των ακτοπλοϊκών γραµµών στις ελληνικές θάλασσες. Ο Νόµος 2932/2001 σχετικά µε την απελευθέρωση των ναυτιλιακών µεταφορών, θέτει ταυτόχρονα το θεσµικό πλαίσιο και για το νέο καθεστώς της εν λόγω διαχείρισης. Ειδικότερα, σύµφωνα µε αυτόν καθιερώνεται η έννοια του γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, που περιλαµβάνει στο σχεδιασµό του όλους ανεξαιρέτως τους λιµένες. Ταυτόχρονα, κατοχυρώνεται το ελάχιστο επιθυµητό επίπεδο εξυπηρέτησης των νησιών, όσον αφορά στις γραµµές και στις συχνότητες προσέγγισης, ενώ καταργούνται οι άδειες σκοπιµότητας. Το µεγάλο πρόβληµα των ελληνικών ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών ήταν ανέκαθεν οι άγονες γραµµές, για τις οποίες δεν επιδεικνύεται άµεσο ενδιαφέρον δροµολόγησης από ναυτιλιακές εταιρίες. Η αντιµετώπιση του εν λόγω προβλήµατος έγκειται στην ανάθεση Υποχρεώσεων ηµόσιας Υπηρεσίας, µε επιδότηση των άγονων γραµµών. Μεταξύ των ετών 1991 και 2002 το πλήθος των άγονων γραµµών στο Αιγαίο αυξήθηκε από 18 σε 45, ενώ για το 2003 έφτασε τις 50. Για τη βέλτιστη 12

13 αντιµετώπιση του προβλήµατος έχει ήδη δροµολογηθεί σχέδιο αποκλειστικής εκµετάλλευσης των άγονων γραµµών από ιδιωτικό φορέα, µε µακροχρόνια µίσθωση από 6 έως 10 ή και 12 έτη, σχέδιο που θα αποτελέσει και παγκόσµια πρωτοτυπία. Αν και η Λευκή Βίβλος είναι αντίθετη µε συµβάσεις άνω των 5 ετών, αναµένεται η θετική συγκατάβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εν λόγω σχέδιο. τις θαλάσσιες µεταφορές. Θα πρέπει, επίσης, να παρακολουθεί τις εξελίξεις της ευρωπαϊκής πολιτικής µεταφορών, ώστε να είναι σε θέση να προσαρµόζεται ανά πάσα στιγµή στα νέα δεδοµένα. Και όλα αυτά, χωρίς να παραβλέπεται ταυτόχρονα η ιδιορρυθµία του ελληνικού θαλάσσιου περιβάλλοντος µε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του. Συµπερασµατικά, θα µπορούσε κανείς να συνοψίσει ότι η Ελλάδα, ως µία από τις κορυφαίες ναυτιλιακές δυνάµεις διεθνώς, θα πρέπει να διατηρήσει και αναβαθµίσει το ρόλο της στα διεθνή όργανα λήψης αποφάσεων για V. Σύνοψη Από τα όσα εκτέθηκαν στο παρόν, γίνεται φανερό ότι οι Θαλάσσιες Μεταφορές Μικρών Αποστάσεων µπορούν και πρέπει να αναλάβουν µία νέα, πιο ζωτικής σηµασίας θέση στο πεδίο των µεταφορών της Κοινότητας. Ξεπερνώντας τα αναχρονιστικά προβλήµατα, τον αιώνιο σκόπελο της διαδικαστικής δυσκαµψίας και τις αδυναµίες σύνδεσης µε τα υπόλοιπα µέσα, ο θαλάσσιος τρόπος είναι σε θέση, µε τη µεγάλη διαθέσιµη χωρητικότητα των µέσων και των δικτύων, να συµβάλλει ουσιαστικά στην κατεύθυνση της νέας ευρωπαϊκής πολιτικής µεταφορών. Κατεύθυνση που πρόσκειται στη διαχείριση της υπάρχουσας υποδοµής, παρά στην αύξησή της, και στόχος που επιδιώκεται µέσα από την ενίσχυση της διατροπικότητας και τη βιώσιµη ανάπτυξη στο πεδίο των µεταφορών. Τέλος, όσον αφορά την Ελλάδα, θα πρέπει να συνδυαστεί η πρόκληση της θέσης στο νέο ευρωπαϊκό µεταφορικό περιβάλλον, µε τον πάγιο αναπτυξιακό χαρακτήρα της ελληνικής ακτοπλοΐας. 13

14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Λευκή Βίβλος - Η ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των επιλογών», Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεµβούργο 2002 Γιαννόπουλος Γ., «Θαλάσσιες Μεταφορές», Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1998 «Πολικές Μεταφορών», Σηµειώσεις Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΜΕΤΜ, Θεσσαλονίκη, Σεπτέµβριος 2003 Ευρωπαϊκή Ένωση: Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας: Υπουργείο Αιγαίου: European Shortsea Network: 14

15 15

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 10 Ιουλίου 2001 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού προς

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης Ειδική ενηµερωτική εκδήλωση «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25.01.2012 και ώρες 16:00 18:30 Ξενοδοχείο Αµαλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου

ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου [1] ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου Κυρίες και Κύριοι, Είναι ιδιαίτερη πρόκληση η σημερινή συνάντηση που διοργανώνεται από το Economist υπό την αιγίδα της Προεδρίας του

Διαβάστε περισσότερα

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον.

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον. 25 Σεπτεµβρίου 2012 Α.Π. 02190 κ. Κωστή Χατζηδάκη Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Νίκης 5-7 101 80 Αθήνα Θέµα: «Τα Logistics µοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2014 COM(2014) 527 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχετικά με τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ SΙIM KALLAS VICE PRESIDENT AND COMMISSIONER FOR TRANSPORT, EUROPEAN COMMISSION THE GREEK EU PRESIDENCY SUMMIT THE SEA OF EUROPE: ROUTING THE MAP FOR ECONOMIC GROWTH ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Το λιμάνι της Πάτρας από τον 11 ο π.χ. αιώνα έχει συνδεθεί με την ιστορική ανάπτυξη της Πάτρας και της ευρύτερης περιφέρειας.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι, εκπρόσωποι των Νησιωτικών Επιμελητηρίων, Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεται, να παρουσιάσω και να

Αγαπητοί συνάδελφοι, εκπρόσωποι των Νησιωτικών Επιμελητηρίων, Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεται, να παρουσιάσω και να Σύρος 31 Οκτωβρίου 2007 Εισήγηση Προέδρου Επιμελητηρίου Κυκλάδων, κ. Γιάννη Ρούσσου, με θέμα «Μεταφορές λιμάνια». Συνέδριο Νησιωτικών Επιμελητηρίων (Insuleur) Γκόζο Μάλτας, 2 Νοεμβρίου 2007. Κύριε Πρωθυπουργέ,

Διαβάστε περισσότερα

Προσιτές και ποιοτικές θαλάσσιες μεταφορές

Προσιτές και ποιοτικές θαλάσσιες μεταφορές Προσιτές και ποιοτικές θαλάσσιες μεταφορές Της Μαρίας Λεκάκου Σε Ευρωπαϊκό αλλά και σε Διεθνές επίπεδο οι βελτιώσεις στη λειτουργία των μεταφορών μεγάλων αποστάσεων και η παροχή υπηρεσιών «πόρτα πόρτα»

Διαβάστε περισσότερα

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας»

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Τοµέας : METAΦΟΡΕΣ & Logistics 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ» «Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» Μαρία Μποϊλέ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Συνάντηση Αποτίµησης ενόψει της Παγκόσµιας ιάσκεψης για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη Κηφισιά, 15 Μαρτίου 2002 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Πάτρα 2 Οκτωβρίου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Χανιά 10 Μαΐου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44 και

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις και Προοπτικές

Επιδόσεις και Προοπτικές Επιδόσεις και Προοπτικές Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο της μελέτης 2.Ο κλάδος της Ακτοπλοΐας στην Ελλάδα: Υφιστάμενη κατάσταση 3. Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου: «Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης για την ανάπτυξη των Θαλασσίων Διαδρόμων στην περιοχή του ΟΣΕΠ» που υπογράφηκε στο Βελιγράδι, την 19η Απριλίου 2007 ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΒΕ ΕΒΕΘ ΣΒΒΕ EU UNECE SOLE EUROPE ΣΥΝ Ε &L ΟΦΑΕ

ΣΕΒΕ ΕΒΕΘ ΣΒΒΕ EU UNECE SOLE EUROPE ΣΥΝ Ε &L ΟΦΑΕ ΣΒΒΕ ΣΕΒΕ ΕΒΕΘ ΕΕL ILME EU UNECE SOLE EUROPE ΟΣΕ ΟΛΘ ΠΕΕ ΟΦΑΕ ΣΕΜΒΕ ΣΥΝ Ε &L ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑ Α Συµπεράσµατα της ηµερίδας «Logistics 2004 ίκτυα Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές για την Ευρωπαϊκή Ναυτιλία στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας

Προοπτικές για την Ευρωπαϊκή Ναυτιλία στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας Προοπτικές για την Ευρωπαϊκή Ναυτιλία στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας Ημερίδα Γραφείου ΕΚ στην Κύπρο & ΤΕΠΑΚ Στοχεύοντας στην Ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας Παρασκευή, 14 Οκτ. 2016 Βασίλης Δημητριάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΔΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

ΜΕΡΙΔΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Διαμόρφωση στρατηγικού πλαισίου αναπτυξιακής πολιτικής 2014-2020, για το Θεματικό Στόχο 7: «Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0300(COD) 7.5.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-32 Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE487.677v01-00) Διευρωπαϊκές ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΜΟΣΧΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η υπεροχή του σιδηρόδροµου σε ταχύτητα, οικονοµία, προστασία περιβάλλοντος, ασφάλεια κλπ. έναντι των

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Roadmap to Growth Θεσσαλονίκη, 3 Μαΐου 2012 Κυρίες & Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009 ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Έννοια ακτοπλοΐας: ακτοπλοΐα είναι η μετακίνηση επιβατών και φορτίου

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Αντιπρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής των Περιφερειών, Αγαπητοί SME Envoys, Κυρίες - Κύριοι,

Κύριε Αντιπρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής των Περιφερειών, Αγαπητοί SME Envoys, Κυρίες - Κύριοι, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ομιλία του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη, στο Συνέδριο SME Assembly, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 10:10

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιστοίχιση του μύθου με την μεταφορά

Η αντιστοίχιση του μύθου με την μεταφορά Γεώργιος Ηλιάδης Η αντιστοίχιση του μύθου με την μεταφορά Οι μεταφορές υποστηρίζουν τον ανταγωνισμό μιας αγοράς, γιατί επιτρέπουν σε επιχειρήσεις που βρίσκονται μακριά από την συγκεκριμένη αγορά να διανέμουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό 1 ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1991, ύστερα από τη συνάντηση 9 επιχειρηματιών του ευρύτερου τουριστικού χώρου στο ELOUNDA MARE για να συζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής

Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΜΑΤΩΝ του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος στη συνάντηση µε τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη Αθήνα, Τρίτη 16 Ιουνίου 2009 Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής Η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990)

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990) Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Και Υδροβιότοπων της Κύπρου Θαλάσσιο Περιβάλλον: Κίνδυνοι Ρύπανσης από Εµπορική Ναυτιλία και Μέτρα Προστασίας Περιβάλλοντος ρ. Αντώνης Τουµαζής Πολιτικός Μηχανικός Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου. Ηµερίδα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου. Ηµερίδα ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου Ηµερίδα «Η Ναυπηγική Βιοµηχανία στην Ελλάδα - Παρούσα κατάσταση Προοπτικές» Ναυτικός Όµιλος Ελλάδος 30 Μαΐου 2005 ΘΕΜΑ: «Ο Τεχνολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι,

Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, Η Ελλάδα εκτιµούµε και τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν- ότι αποτελεί ένα επιτυχηµένο παράδειγµα της Πολιτικής της Συνοχής της ΕΕ. Η επίπονη προσπάθεια σχεδόν δύο δεκαετιών συνέβαλε

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας.

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνοµαι σε ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο και θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους. Είναι πράγµατι

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Η κοινοτική πολιτική ανάπτυξης του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών Συνδέοντας την Ευρώπη δια θαλάσσης»

«Η κοινοτική πολιτική ανάπτυξης του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών Συνδέοντας την Ευρώπη δια θαλάσσης» Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ναυτιλία Πανεπιστήμιο Πειραιά Χειμερινός κύκλος διαλέξεων σεμιναρίων «Η κοινοτική πολιτική ανάπτυξης του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών Συνδέοντας την Ευρώπη δια θαλάσσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου

Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου Σύστημα υποστήριξης πληροφόρησης διακίνησης εμπορευμάτων και επιβατών για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES:

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES: Συνδ. 16.3 Στρατηγικό όραµα της CITES: 2008-2020 Η ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΝΕΙ το Στρατηγικό Όραµα της CITES: 2008-2020, που περιλαµβάνεται στον Πίνακα του παρόντος Ψηφίσµατος. Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Από τις µεταβολές των γενικών όρων που είναι σηµαντικοί για την εκτέλεση του ΚΠΣ 2000-2006, κατά το έτος 2003 αλλά και τα σχετικά ευρήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2015/0289(COD) 24.6.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Αλιείας σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Συνάντηση Πλατφόρμας «Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της προγραμματικής περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη. Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε.

ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη. Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε. ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε. Περιεχόµενα Πλαίσιο της παρουσίασης ΤΠΕ στην αναπτυξιακή διαδικασία Οφέλη - παραδείγµατα Προϋποθέσεις Κόστος/Όφελος

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος & Ναυτιλία

Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος & Ναυτιλία Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος & Ναυτιλία E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (do-nothing case)

Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (do-nothing case) Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (donothing case) Συνάφεια με τις κατευθύνσεις άλλων μορφών στρατηγικού σχεδιασμού Η υπάρχουσα κατάσταση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον κεντρικό αναπτυξιακό

Διαβάστε περισσότερα

OΜΙΛΙΑ. κ. Θανάση Λαβίδα

OΜΙΛΙΑ. κ. Θανάση Λαβίδα OΜΙΛΙΑ του Γενικού Γραµµατέα & Επικεφαλής των ιεθνών ράσεων του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών κ. Θανάση Λαβίδα στο Συνέδριο του Υπουργείου Εξωτερικών «Ο Ρόλος των Υπουργείων Εξωτερικών στην Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα του LOSAMEDCHEM στο σύνολο της μεσογειακής περιοχής παρέμβασης του έργου

Τα αποτελέσματα του LOSAMEDCHEM στο σύνολο της μεσογειακής περιοχής παρέμβασης του έργου Τα αποτελέσματα του LOSAMEDCHEM στο σύνολο της μεσογειακής περιοχής παρέμβασης του έργου Ημερίδα Προγράμματος MED Θεσσαλονίκη, 16.10.2014 Γιώργος Εμμανουηλίδης Τμήμα Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ Γιατί το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» = SECURITY ΟΧΙ SAFETY (εντελώς διαφορετική έννοια, αν και στα Ελληνικά περιγράφεται από την ίδια λέξη) MARITIME SECURITY FORUM

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΥΔΙΑΣ ΒΟΓΔΑΝΟΥ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΟΥ GIOIA

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, ΟΜΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ RESTART Μετά από ένα µεγάλο διάστηµα χωρίς µεγάλες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων.

ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, ΟΜΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ RESTART Μετά από ένα µεγάλο διάστηµα χωρίς µεγάλες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων. ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, ΟΜΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ RESTART 2016-2020 RESTART.. Μετά από ένα µεγάλο διάστηµα χωρίς µεγάλες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων. Για ένα πλαίσιο εφαρµογής µε πιο απλούς κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ. Το Λιμάνι του Πειραιά μηχανή ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ. Το Λιμάνι του Πειραιά μηχανή ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ Το Λιμάνι του Πειραιά μηχανή ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας Συνοπτικά σημεία της ομιλίας του κ. Γιώργου Ανωμερίτη στο Συνέδριο του ECONOMIST THE SEA OF EUROPE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17-18 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κύριε Υπουργέ, Κυρίες και κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στην εκδήλωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Για μία αναπτυξιακή λιμενική πολιτική

Για μία αναπτυξιακή λιμενική πολιτική ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ Για μία αναπτυξιακή λιμενική πολιτική Ομιλία του κ. Γιώργου Ανωμερίτη στο 1 ο Ναυτιλιακό Forum Ναυτεμπορικής ΑΘΗΝΑ 22 Ιανουαρίου 2015 Για μία αναπτυξιακή λιμενική πολιτική 1. Το κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ, ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ Ε.Ε.ΣΥ.Μ, ΤΟΥ Σ.Ε.Ε.Ε.Ν ΚΑΙ ΤΟΥ Ε.ΔΙ.ΝΑ.Λ.Ε. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΙΔΡΥΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με τον τίτλο ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. (LOGISTICS ΟΛΠ) Εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit. February 17 th 18 th

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit. February 17 th 18 th ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit February 17 th 18 th Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνεται, εκπροσωπώντας το λιμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εμπορικό Λιμάνι, Τ.Κ , Αλεξανδρούπολη, τηλ.: fax: ,

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εμπορικό Λιμάνι, Τ.Κ , Αλεξανδρούπολη, τηλ.: fax: , Εμπορικό Λιμάνι, Τ.Κ. 68-100, Αλεξανδρούπολη, τηλ.: 25510-26251 fax: 25510-26485, www.olasa.gr, email: ola@otenet.gr, fd@ola-sa.gr ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 26/02/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΡΙΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007 Ρυµούλκηση στο Αιγαίο Κανονισµός 3577/92 της ΕΕ ιαφορά σε σχέση µε το SAR Λοιπές συναφείς επισηµάνσεις * Βασιλείου Γ. Μακρή, Στρατιωτικού ικαστή, Νοµικού Συµβούλου Γ.Ε.ΕΘ.Α * Το κείµενο που ακολουθεί συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Το ΚΔΒΜ (ΚΕΚ) Practica, πιστοποιημένο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης με πιστοποίηση ΕΚΕΠΙΣ & ΚΕΜΕΑ, απαντώντας στις σύγχρονες και πραγματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σελ. 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η επικαιροποίηση της ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η οποία πραγµατοποιήθηκε από το Σύµβουλο Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Ασφαλιστική Αγορά Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 30 Ιουνίου 2010 / Αθήνα Μαρία Φαράντου Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε.Ε. Ε Ε Οδηγία 2004/35/ΕΚ & Π.Δ. 148/2009 ΕΝΩΣΗ «Σκοπός»: η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ

Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ για έναν ζωντανό πλανήτη Ιόλη Χριστοπούλου, WWF Ελλάς Αθήνα, 14 εκεµβρίου 2006 Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ Εισαγωγή οµή & περιεχόµενο Παράδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα