Αναφορά στην έκδοση «Ενδιάµεσες πόλεις Προφίλ και τάσεις»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναφορά στην έκδοση «Ενδιάµεσες πόλεις Προφίλ και τάσεις»"

Transcript

1 Λάρισα, Νοέµβριος 2004

2 ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΚΟΒΗΣ, Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΒΑΪΟΣ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ, Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ, Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΕΚΕΡΤΖΗΣ, Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪ ΟΥ, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδοµίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης

3 Αναφορά στην έκδοση «Ενδιάµεσες πόλεις Προφίλ και τάσεις» Η δεύτερη έκδοση του δικτύου CIMES για τις «Ενδιάµεσες Πόλεις» αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον εγχειρίδιο, που παρουσιάζει τις συµµετέχουσες πόλεις µε συνοπτικό και εποπτικό τρόπο. Ο αριθµός των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν είναι σηµαντικός και αξιοποιήθηκαν στο έπακρο από την οµάδα που επιµελήθηκε τον τόµο. Οι δύο εκδόσεις του CIMES µπορούν να αποτελέσουν στοιχείο αναφοράς σχετικά µε τους στόχους του δικτύου, τα µέλη και το προφίλ τους, ώστε να ενηµερωθούν και άλλες πόλεις που θα τους ενδιέφερε η συµµετοχή στο δίκτυο. Η δραστηριότητα του δικτύου είναι αξιόλογη, όπως φαίνεται και από τις δράσεις και τα προγράµµατα που έχει να παρουσιάσει. Η έκδοση είναι σηµαντική για το δίκτυο και για έναν επιπλέον λόγο, καθώς όλοι οι συµµετέχοντες ενηµερώνονται συνολικά για στοιχεία σχετικά µε πόλεις που βρίσκονται σε ολόκληρο τον κόσµο. Η κωδικοποίηση προσφέρει τη δυνατότητα σύγκρισης (αν και οι επιµελητές της έκδοσης επισηµαίνουν ότι υπάρχουν όρια στο πώς µπορούν να ερµηνευτούν τα στοιχεία αυτά), η οποία παρά τους όποιους περιορισµούς είναι ένα στοιχείο που δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί για τις µεσαίες πόλεις. Επίσης, τα στοιχεία που παρουσιάζονται για τις πόλεις, µπορούν να αποτελέσουν µελλοντικά και στοιχείο σύγκρισης για την εξέλιξή τους. Είναι αξιοσηµείωτο ότι στο τεύχος παρουσιάζονται µε ενιαίο τρόπο αποτελέσµατα εργασίας οµάδων που αποτελούνται από διαφορετικές ειδικότητες ή θέσεις (επιστήµονες, επαγγελµατίες, τοπική αυτοδιοίκηση, κ.λπ.), έχουν διαφορετικές εµπειρίες και απόψεις, αλλά µοιράζονται το ίδιο ενδιαφέρον και τις ίδιες ανησυχίες για την ανάπτυξη των περιοχών τους, χωρίς συµβιβασµούς για την ποιότητα της ζωής τους. Από επιστηµονικής πλευράς, είναι µια εξαιρετική ευκαιρία για την εξέταση ενός µεγάλου αριθµού ενδιάµεσων πόλεων από ολόκληρο τον κόσµο και τον εντοπισµό πιθανών συσχετισµών µεταξύ τους, παρά τα διαφορετικά προφίλ τους, ιστορική διαδροµή, µοντέλα ανάπτυξης, κ.λπ. Οι αναλύσεις που αναφέρονται στο τεύχος σχετικά µε τους προσδιορισµούς τυπολογιών για τις πόλεις που συµµετέχουν στο δίκτυο είτε ως προς κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους είτε ως προς το χαρακτήρα ανάπτυξης του αστικού τους χώρου είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. Το στοιχείο που κυριαρχεί πάντως φαίνεται να είναι η διαφορετικότητα, ακόµα και µεταξύ πόλεων που φαίνεται να µοιράζονται οµοιότητες ως προς κάποιο χαρακτηριστικό. Η συµµετοχή περισσότερων πόλεων στο δίκτυο θα είναι προς όφελος τόσο της επιστηµονικής γνώσης όσο και της ανταλλαγής εµπειριών και της εφαρµογής είτε βελτίωσης των πρακτικών που ακολουθούνται σήµερα. Είναι µια πολύ καλή ευκαιρία διάδοσης τεχνογνωσίας είτε στην αναγνώριση προβληµάτων είτε στον εντοπισµό σηµείων που µπορούν να βοηθήσουν στην επίλυσή τους, µέσα από τη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών. Μια τέτοια έκδοση που συγκεντρώνει στοιχεία αναφοράς για µια σειρά από πόλεις δίνει την ευκαιρία είτε στους ήδη συµµετέχοντες είτε σε καινούρια µέλη να δηµιουργήσουν / βελτιώσουν / ενισχύσουν συνεργασίες µεταξύ πόλεων µε οµοιότητες (λόγω θέσης, ειδικών χαρακτηριστικών, παρόµοιων προβληµάτων, κ.λπ.), αλλά και τη δυνατότητα ενηµέρωσης όλων για διαφορετικές ανάγκες / επιλογές / λύσεις. Επίσης, δηµιουργεί πλαίσιο αναφοράς

4 µέσα στο οποίο µπορούν οι ενδιαφερόµενοι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης να συµµετέχουν στη συζήτηση για το παρόν και το µέλλον των ενδιάµεσων πόλεων, ακόµα και να δροµολογήσουν αλλαγές στα συστήµατα προγραµµατισµού και εφαρµογής δράσεων από τη διοίκηση. Τέλος, η δηµοσιοποίηση της συζήτησης αλλά και των προβληµατισµών που υπάρχουν για την ανάπτυξη των µεσαίων πόλεων µπορεί να ενεργοποιήσει άτοµα / οµάδες / επίπεδα διοίκησης που δεν δραστηριοποιούνται σήµερα είτε λόγω µη ενηµέρωσής τους είτε λόγω αδυναµίας έκφρασής τους στα ισχύοντα συστήµατα σχεδιασµού. Όπως σαφώς αναφέρεται και στα κείµενα που υπάρχουν στο τεύχος, ο στόχος µιας ενδιάµεσης πόλης δεν είναι να γίνει µητροπολιτικό κέντρο, αλλά να προσφέρει στους πολίτες και την ενδοχώρα της τις λειτουργίες εκείνες που είναι απαραίτητες για την εξυπηρέτησή τους, σε ένα περιβάλλον υψηλής ποιότητας. Η υιοθέτηση λοιπόν µέτρων και πρακτικών που χρησιµοποιούνται από τις µητροπόλεις για την επίλυση των δικών τους προβληµάτων δεν αποτελεί λύση για µια ενδιάµεση πόλη, ούτε καν στο πλαίσιο της µείωσης της κλίµακας των παρεµβάσεων. Στόχος δεν είναι η «αντιγραφή» µέτρων, αλλά η εφαρµογή πρακτικές που να ταιριάζουν στο προφίλ της συγκεκριµένης πόλης. Είναι γνωστό ότι ακόµα και µεταξύ πόλεων µε σηµαντικές οµοιότητες η αυτούσια µεταφορά και εφαρµογή µέτρων και παρεµβάσεων µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητες στρεβλώσεις, πόσο µάλλον όταν οι διαφορές στα προβλήµατα (και τις επιθυµητές λύσεις) είναι τόσο µεγάλες όσο µεταξύ µιας «µεσαίας πόλης» και µιας «µεγάπολης» (megacity). Η µεταφορά λειτουργιών και η δηµιουργία υποδοµών που αναφέρονται σε µεγαλύτερες πόλεις, δεν µπορεί να γίνεται ελλείψει σχεδιασµού ή µε επιβολή από κάποιο ανώτερο επίπεδο διοίκησης, ούτε ακόµη και χωρίς την ενηµέρωση και συναίνεση της κοινωνίας της πόλης. Θεωρητικά, ο σχεδιασµός (planning) σε µια ενδιάµεση πόλη είναι ευκολότερος, λόγω αφενός του µεγέθους της κι αφετέρου λόγω των θεωρητικά λιγότερων συγκρούσεων (χρήσεων, κοινωνικών, οικονοµικών, περιβαλλοντικών, κ.λπ.). Αυτό δε σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήµατα που πρέπει καταρχήν να εντοπιστούν και κατόπιν να αντιµετωπιστούν. Ο σχεδιασµός δεν µπορεί και δεν πρέπει να γίνεται µε βάση στεγνά ποσοτικά στοιχεία αλλά να εξερευνά σχέσεις και εξαρτήσεις µεταξύ των κοινωνικών οµάδων, των λειτουργιών και του αστικού περιβάλλοντος. Να εντοπίζει τις πιέσεις και να προτείνει πολιτικές για την αντιµετώπιση της αστικοποίησης µε τους όρους που επιθυµεί η πόλη. Επίσης, πρέπει να λαµβάνει υπόψη του και τις ανάγκες µιας πόλης σε προγράµµατα και δράσεις ενεργοποίησης του πληθυσµού για ζητήµατα εξοικονόµησης ενέργειας, προστασία του περιβάλλοντος, κοινωνικής αλληλεγγύης, κ.λπ. Θα πρέπει να είναι ένας συνδυασµός παρεµβάσεων σε έργα υποδοµής, άυλες δράσεις, κοινωνικές δοµές και εξυπηρετήσεις, αλλά και πρόβλεψη για µελλοντικές παρεµβάσεις, χωρίς ωστόσο να εξαντλείται σε λεπτοµέρειες. Σηµαντικό στοιχείο για την επίτευξη των στόχων που θα θέσει ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της πόλης, είναι η συναίνεση των πολιτών της. Αυτό σηµαίνει ότι ο σχετικός φορέας (µε οποιαδήποτε µορφή κι αν υπάρχει) θα πρέπει να ενηµερώνει τους πολίτες για την πορεία του σχεδιασµού, να υπάρχει µηχανισµός ανατροφοδότησης (feedback) µε απόψεις και αντιδράσεις. Η παρουσίαση των δεδοµένων του σχεδιασµού, οι προβλέψεις, οι προτάσεις, τα προγράµµατα υλοποίησης θα πρέπει να αποτελούν γεγονότα σηµαντικά για την πόλη, καθώς

5 πολλοί πολίτες θα µπορούσαν να προσφέρουν σηµαντικά στοιχεία ή απόψεις από την εµπειρία τους, την εργασία, τις γνώσεις τους για την πόλη και την ιστορία της, κ.λπ.. Σε πολλές µεσαίες πόλεις η θέση ή η ιστορική τους διαδροµή τους έχει κληροδοτήσει στοιχεία που µπορούν να αποτελέσουν εξέχοντα χαρακτηριστικά ή σηµαντικά προβλήµατα. Η πολιτιστική κληρονοµιά µιας πόλης µπορεί να αποτελέσει στοιχείο ανάδειξης και αναµόρφωσης της πόλης, βοηθώντας στον προσδιορισµό της ταυτότητάς της. Επίσης, ένας φυσικός πόρος (δάσος, ποτάµι, λίµνη, κ.λπ.) µπορεί να δώσει κάτι παραπάνω σε µια πόλη από το οικονοµικό όφελος και την εκµετάλλευση. Η αναζήτηση της ταυτότητας µιας πόλης δεν είναι µια µονοδιάστατη αξιοποίηση των φυσικών ή άλλων χαρακτηριστικών της, είτε µε την βελτίωση είτε µε την ανάδειξή τους. Απαραίτητο είναι οι επιλογές των στοιχείων εκείνων που θα προβληθούν ως «ταυτότητα» της πόλης να είναι σύµφωνες µε το προφίλ που θέλει να προβάλλει η πόλη, καθώς και να συνειδητοποιήσουν και οι ίδιοι οι πολίτες ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πόλης τους ανήκουν σε αυτούς και η προστασία και ανάδειξή τους τους αφορά άµεσα. Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου παρεµβάσεις που στο παρελθόν µπορεί να προσδιορίστηκαν ως «βήµατα προόδου», σήµερα στοιχειοθετούν «ασυνέχειες» ή «µαύρες τρύπες» στον ιστό µιας πόλης (π.χ., οδοί ταχείας κυκλοφορίας που διασχίζουν κατοικηµένες περιοχές, στρατιωτικές εκτάσεις στον αστικό ιστό, κ.λπ.). Οι στρεβλώσεις αυτές έχουν πολλές φορές να κάνουν µε την εµπλοκή στο σχεδιασµό της πόλης διαφόρων επιπέδων διοίκησης σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Σηµαντικό στοιχείο για µια υψηλή ποιότητα ζωής αποτελεί οπωσδήποτε η προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό δεν έχει να κάνει µόνο µε το φυσικό περιβάλλον και την εξασφάλιση επαρκούς αερισµού και φωτισµού της πόλης, αλλά και την ενσωµάτωση τεχνολογιών και πολιτικών φιλικών προς το περιβάλλον (π.χ., εξοικονόµηση ενέργειας, ανακύκλωση, βιοκλιµατικά κτίρια, κ.λπ.). Η αντιµετώπιση των προβληµάτων των µεσαίων πόλεων δεν βρίσκεται σε κανένα βιβλίο και δεν ακολουθεί αυστηρά προσδιορισµένα βήµατα και στάδια. Κάθε πόλη έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και δυνατότητες, τα δικά της γεωγραφικά, πολιτιστικά, κοινωνικά, οικονοµικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά, καθώς και οι επιδιώξεις κάθε πόλης, οι προτεραιότητες που θέτουν οι πολίτες της, οι απαιτήσεις του οικιστικού δικτύου µέσα στο οποίο λειτουργεί, τα στοιχεία του παγκόσµιου περιβάλλοντος, αλλά και οι σχέσεις της µε την ενδοχώρα της αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην κατάρτιση ενός στρατηγικού σχεδίου, το οποίο θα λειτουργήσει σαν «οδηγός» προς την αντιµετώπιση τόσο των σηµερινών όσο και των µελλοντικών προκλήσεων των µεσαίων πόλεων.

6 Πρακτικές Εργαλεία για την αστικοποίηση Οι περισσότερες προτάσεις αφορούν κυρίως άυλες ενέργειες, οι οποίες όµως είναι συνήθως και οι δυσκολότερες, καθώς όσον αφορά στην πρόοδο της τεχνογνωσίας των κατασκευών οι καινοτοµίες υιοθετούνται γρηγορότερα απ ότι στις κοινωνικές δράσεις, όπου ο ανθρώπινος παράγοντας (κι όχι η τεχνολογία) είναι το σηµαντικότερο στοιχείο για την επιτυχία. ηµιουργία forum, που θα συζητά και θα αξιολογεί στρατηγικές, προγράµµατα, εφαρµογές και δράσεις για την πόλη. Στο forum θα συµµετέχουν επιστήµονες, τεχνοκράτες, κάτοικοι ή εκπρόσωποί τους (π.χ., Συνοικιακά Συµβούλια), εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων της πόλης, ο ήµος, µη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) για το περιβάλλον, τον πολιτισµό, κ.λπ.. Οι δράσεις του forum θα µπορούν να παρουσιάζονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα στους κατοίκους της πόλης, είτε ως ενηµέρωση είτε ως απολογισµός. Θα µπορεί να συνεργάζεται µε άλλους φορείς (π.χ., σχολεία, πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, επιµελητήρια, δηµόσιους φορείς, κ.λπ.) για τη διοργάνωση δραστηριοτήτων µε αναφορά σε θέµατα της πόλης και µε τη δυνατότητα των κατοίκων να απευθύνουν ερωτήσεις. Με τη δηµοσιοποίηση επιτυγχάνονται οι εξής στόχοι: α) δηµιουργείται «προσωπική» σχέση µεταξύ «των αρχών» και του πολίτη, ο οποίος αισθάνεται παραγκωνισµένος από το σύστηµα λήψης αποφάσεων που εφαρµόζονται στο χώρο κατοικίας και εργασίας του, β) οι συµµετέχοντες γνωρίζοντας ότι θα κριθούν για τα προτεινόµενα έργα ή δράσεις, θα λάβουν υπόψη τους και την εφικτότητά τους, ενώ και για τα µεγάλα θέµατα της πόλης, µπορούν µέσω της παρουσίασής τους να ενεργοποιήσουν τις «δυνάµεις» της πόλης για την επίτευξή τους, γ) µπορούν να παρουσιαστούν όλες οι πλευρές ενός θέµατος από τους οµιλητές. Η δηµοσιοποίηση των στρατηγικών, των επιλογών, των προγραµµάτων και του τρόπου υλοποίησής τους δεν πρέπει να τροµάζει κανέναν από τους αποφασίζοντες, καθώς ο ενηµερωµένος πολίτης µπορεί να γίνει καλύτερος πολίτης, µε άµεση επίδραση και στην αντιµετώπιση των προβληµάτων της πόλης. Η οποιαδήποτε επιλογή υλοποίησης ενός έργου θα πρέπει να παρουσιάζεται στην άµεση περιοχή του (γειτονιά, συνοικία, Ο.Τ., κ.λπ.) και να ενηµερώνονται οι κάτοικοι εκ των προτέρων για τις σχεδιαζόµενες παρεµβάσεις, ενώ θα πρέπει να τους δίνεται η δυνατότητα να προτείνουν λύσεις ή η επιλογή µεταξύ εναλλακτικών λύσεων Ενηµέρωση των κατοίκων για την ιστορία της πόλης ώστε να αποκτήσουν τη σύνδεση µε το παρελθόν. Σ αυτό µπορεί να βοηθήσει ο ήµος, ιστορικοί σύλλογοι, επιστήµονες, κ.λπ., και να διοργανώνονται είτε ξεχωριστά είτε στα πλαίσια µιας σειράς εκδηλώσεων παρουσιάσεις, ηµερίδες, εκθέσεις, κ.λπ., σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία. Θα πρέπει να γίνει προσπάθεια να αποτελεί σηµείο αναφοράς για την πόλη, ώστε να τραβήξει το ενδιαφέρον του κόσµου. Σύναψη συνεργασιών µεταξύ διαφορετικών παραγόντων της πόλης για την επεξεργασία µιας σειράς θεµάτων από διαφορετικές οπτικές γωνίες και η δηµόσια παρουσίασή τους µε εποπτικό υλικό. Η παρουσίαση θα µπορούσε να γίνει και

7 περισσότερες από µία φορές σε διαφορετικά σηµεία της πόλης, ώστε να δηµιουργηθεί ο απαραίτητος προβληµατισµός στα ζητήµατα της πόλης που αφορούν όλους αλλά συχνά απασχολούν τους λίγους.

8 Α. ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ / ΠΑΖΑΡΙ 1. Το εµπόριο της πόλης Η πόλη της Λάρισας, λόγω της θέσης της στο κέντρο της Ελλάδας, αποτελεί κοµβικό σηµείο για την εγκατάσταση εµπορικών επιχειρήσεων µεγάλης εµβέλειας. Προσελκύει επισκέπτες από το σύνολο της περιφέρειας Θεσσαλίας. Ο εµπορικός τοµέας απασχολεί το 34% περίπου του πληθυσµού. Μεγάλες αλυσίδες καταστηµάτων έχουν ανοίξει υποκαταστήµατα. Έχουν επίσης εγκατασταθεί πολυκαταστήµατα περιφερειακής εµβέλειας, εντείνοντας τη ροή επισκεπτών προς την πόλη. Τα πολυκαταστήµατα αυτά λόγω του µεγέθους τους, των αναγκών τους σε χώρους στάθµευσης και αποθήκευσης, όπως επίσης και του κόστους της γης, χωροθετούνται περιµετρικά της πόλης, πάνω στους οδικούς άξονες που συνδέουν την πόλη µε τους γύρω νοµούς. Σε ένα από αυτά, έχουν δηµιουργηθεί συνοδευτικές εγκαταστάσεις (εστιατόρια, κινηµατογράφοι, χώροι αναψυχής κλπ), µετατρέποντάς το σε εµπορικό κέντρο. Στην κεντρική περιοχή της πόλης βρίσκονται τα καταστήµατα λιανικού εµπορίου µε τάσεις εξάπλωσης, τα τελευταία χρόνια, και πέραν αυτής. Επίσης, σηµαντικός αριθµός εµπορικών επιχειρήσεων, υπάρχει κατά µήκος ενός οδικού άξονα που περιβάλλει το ευρύτερο κέντρο (Χάρτης 1). ιάρθρωση του εµπορίου Υπάρχουν καταστήµατα ένδυσης, υπόδησης, κοσµηµάτων, ηλεκτρικών συσκευών, τηλεπικοινωνιακού υλικού, τροφίµων, ποτών, εστίασης αναψυχής και υπηρεσιών. 2. Ανάλυση και περιγραφή µιας τυπικής αγοράς - πώλησης Επιβάλλεται από τη νοµοθεσία τα καταστήµατα να αναγράφουν τις τιµές στα προϊόντα, και κατά κανόνα δεν γίνεται διαπραγµάτευση ως προς την τιµή. Έχουν καθιερωθεί δύο δεκαπενθήµερες περίοδοι εκπτώσεων το χρόνο. Τον µήνα Φεβρουάριο η χειµερινή και τον Αύγουστο η θερινή, κατά τις οποίες γίνονται εκπτώσεις µέχρι και 50%. 2.1 Γενική περιγραφή αγορών: Λαϊκές αγορές: Γίνονται κάθε µέρα αλλά σε διαφορετική συνοικία της πόλης και σε δρόµο ο οποίος καθορίζεται από την ηµοτική αρχή. Συµµετέχουν όσοι έχουν ειδική άδεια από τη Νοµαρχία ως πωλητές λαϊκών αγορών, και καταβάλουν ετήσια εισφορά στον ήµο για το χώρο που καταλαµβάνουν. Η ειδική άδεια χορηγείται σε µικροπαραγωγούς της γύρω περιοχής (οπωρολαχανικά) καθώς και σε µικροπωλητές (είδη ένδυσης). Τα εµπορεύµατα εκτίθενται κυρίως σε πάγκους αλλά και σε αγροτικά αυτοκίνητα, ο αγοραστής τα παραλαµβάνει σε πλαστική σακούλα. Πολλοί είναι αυτοί που διαλαλούν µε φωνές τα προϊόντα τους. Αγοραστικό κοινό είναι κυρίως οι κάτοικοι της συνοικίας. Η διάρκεια των λαϊκών αγορών είναι από πολύ νωρίς το πρωί µέχρι αργά το µεσηµέρι (Φωτογραφία 1).

9 Φωτογραφία 1: Λαϊκή αγορά Ο θόρυβος κατά τη λειτουργία των λαϊκών αγορών είναι σε υψηλά επίπεδα, ενώ αρκετά είναι και τα σκουπίδια που αφήνουν µετά την αποχώρηση των πωλητών. Καθαρίζονται όµως γρήγορα από συνεργεία του ήµου. Παζάρι Λάρισας: Γίνεται µια φορά το χρόνο (τέλος Σεπτεµβρίου) σε ειδικό χώρο (σκεπαστή αγορά φωτογραφία 2) στην άκρη της πόλης, και διαρκεί 10 µέρες. Οργανώνεται µε ευθύνη του ήµου ο οποίος ενοικιάζει συγκεκριµένο χώρο στον κάθε πωλητή. Οι συµµετέχοντες είναι έµποροι από όλη την Ελλάδα. Ο κάθε χώρος διαµορφώνεται ελεύθερα από τον καθένα. Πωλούνται, σε λιανική πώληση, είδη ένδυσης υπόδησης, βιβλία, εργαλεία, είδη κουζίνας, µικροσυσκευές, παιχνίδια, κοσµήµατα κ.λπ., ενώ λειτουργούν παράλληλα λούνα παρκ και καντίνες. Προσελκύει πελάτες από όλη σχεδόν τη Περιφέρεια Θεσσαλίας. Φωτογραφία 2: Σκεπαστή αγορά στη συνοικία της Νεάπολης, όπου γίνεται το παζάρι

10 Λαχαναγορά: Λειτουργεί µόνιµα σε δικό της χώρο (µερικά χιλιόµετρα από την πόλη) µετά την αποµάκρυνσή της από το κέντρο(λόφος Φρουρίου). Γίνεται χονδρική πώληση οπωρολαχανικών. Πλανόδιοι µικροπωλητές: Ελάχιστοι, σε διάφορα σηµεία του κέντρου της πόλης πωλούν συνήθως µικροσυσκευές, κοσµήµατα, ρολόγια, κ.λπ. Μερικοί έχουν από το κράτος άδεια µικροπωλητή, αλλά οι περισσότεροι, κυρίως αλλοδαποί, δεν είναι νόµιµοι. Β. ΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ 1. Γενική περιγραφή των δηµόσιων χώρων της πόλης Αν κάναµε µια σύγκριση της σηµερινής κατάστασης στους δηµόσιους χώρους της πόλης µε εκείνους που υπήρχαν πριν από µερικές δεκαετίες, θα εντοπίζαµε κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για τη διαχρονική λειτουργία των δηµόσιων χώρων µέσα στον αστικό χώρο. Παλιότερα, τα σηµεία αναφοράς της πόλης ήταν πολύ λιγότερα, καθώς δεν ήταν διαµορφωµένοι οι πεζόδροµοι, ούτε και οργανωµένοι (µε την έννοια που δίνεται στον όρο σήµερα) οι δηµόσιοι χώροι. Σηµείο συνάντησης όλης της πόλης ήταν η «βόλτα» της αγοράς, η Νέα Αγορά και το Αλκαζάρ (όπου βρισκόταν µεγάλη παιδική χαρά και ζωολογικός κήπος), καθώς και τα καφενεία/ζαχαροπλαστεία της κεντρικής πλατείας. Υπήρχαν δηλαδή «εστίες» συγκέντρωσης του κόσµου όπου συγκεντρώνονταν όλες οι ηλικίες και οι κοινωνικές οµάδες. Η συγκέντρωση αυτή δεν οφειλόταν στην κατασκευή των πλατειών ή των πάρκων, αλλά περισσότερο στην κοινωνικότητα της πόλης, η οποία χρειαζόταν χώρους να εκφραστεί. Σήµερα, η Λάρισα διαθέτει δηµόσιους χώρους υψηλής ποιότητας ως προς την κατασκευή τους και σε αριθµούς πολλαπλάσιους του παρελθόντος. Παρά το γεγονός ότι οι υπάρχοντες δηµόσιοι χώροι, ενώ είναι περισσότεροι από παλιότερα δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων (λόγω της µεγάλης αύξησης του πληθυσµού), παρατηρείται το φαινόµενο οι πεζόδροµοι και οι πλατείες να χρησιµοποιούνται για πολλαπλές χρήσεις (παιχνίδι, χώρος πρασίνου, αναψυχή), πράγµα που τους στερεί στοιχεία «ταυτότητας» που υπήρχαν σε προηγούµενες εποχές στους δηµόσιους χώρους της πόλης. Η ύπαρξη συγκεκριµένων «στεκιών» για οµάδες πολιτών (νέοι, ηλικιωµένοι, φοιτητές, επαγγέλµατα, οικογένειες, κ.λπ.) δεν αναιρεί τη διαφοροποίηση που έχει γίνει στη λειτουργία των δηµόσιων χώρων. Οι πλατείες δεν αποτελούν πλέον σηµείο συνάθροισης αλλά εξυπηρετούν διαµπερείς κινήσεις των πολιτών, ενώ οι πεζόδροµοι λειτουργούν και σαν χώροι συγκέντρωσης µε τα καταστήµατα αναψυχής που έχουν αναπτυχθεί σ αυτούς. Οι δυνατότητες που υπάρχουν για την δηµιουργία «σηµείων αναφοράς» για την πόλη, τα οποία να ξεπερνούν τις «ετικέτες» της πλατείας, του πάρκου, του πεζόδροµου, είναι σηµαντικές. Τα ευρήµατα από ανασκαφές κατά τη διάρκεια κατασκευής έργων, αλλά και σηµαντικά µνηµεία της πόλης που βρίσκονται στο κέντρο σε µικρή απόσταση µεταξύ τους, δείχνουν το δρόµο για τη διαµόρφωση του «ιστορικού κέντρου» της Λάρισας. Κεντρικό στοιχείο ανάδειξης µπορεί να αποτελέσει στο Λόφο του Φρουρίου το Αρχαίο Θέατρο της

11 Λάρισας (Φωτογραφία 3), το οποίο σύµφωνα µε τις αρµόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες είναι από τα µεγαλύτερα στην Ελλάδα (χωρητικότητας περίπου ατόµων) και διατηρείται σε εξαιρετική κατάσταση, ενώ είναι το µόνο που είναι πλήρως ενταγµένο σε αστικό ιστό. ίπλα βρίσκονται η βασιλική και το Μπεζεστένι, καθώς και ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Αχιλλείου. Σε πολύ κοντινή απόσταση βρίσκεται ο Μύλος του Παπά (ένα από τα νεότερα µνηµεία της πόλης), ενώ ένα δεύτερο «µικρό» αρχαίο θέατρο βρίσκεται σε απόσταση λίγων λεπτών. Τέλος, το ποτάµι και το Αλκαζάρ είναι σε άµεση γειτνίαση, ενώ η «καρδιά» του κέντρου της πόλης βρίσκεται σε ελάχιστη απόσταση από όλα αυτά. Η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων µε χώρους πολιτισµού, πάρκα και πλατείες, σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα προσελκύσουν τον κόσµο της Λάρισας να συµµετάσχει στην κοινωνική ζωή της πόλης, θα µπορούσαν να βάλουν την περιοχή στο κέντρο της προσοχής των πολιτών. Φωτογραφία 3: Το Αρχαίο Θέατρο Λάρισας Στην πόλη της Λάρισας µπορούµε να προσδιορίσουµε τους εξής τύπους δηµόσιων χώρων (Χάρτης 2): Α. Πεζόδροµοι: Το δίκτυο πεζοδρόµων ξεκίνησε να δηµιουργείται µέσα στη δεκαετία του 80 και από τότε έχει επεκταθεί σχεδόν σε όλο το κέντρο, φτάνοντας σε συνολικό µήκος τα 8χλµ περίπου. Πρόκειται για την πιο πολυσύχναστη περιοχή της πόλης, καθώς στο κέντρο και την ευρύτερη περιοχή του βρίσκονται ο κύριος όγκος των εµπορικών καταστηµάτων και καταστηµάτων εστίασης αναψυχής, των δηµοσίων υπηρεσιών, τραπεζών και επαγγελµατικών γραφείων και οι δύο µεγάλες πλατείες του κέντρου, ενώ αποτελεί περιοχή κατοικίας σηµαντικού µέρους του πληθυσµού της Λάρισας. Οι πεζόδροµοι αποτελούν τους κύριους άξονες κατά µήκος των οποίων έχει αναπτυχθεί η κεντρική αγορά της Λάρισας, ενώ συγκεντρώνουν και µεγάλο µέρος επιχειρήσεων του τοµέα της αναψυχής. Έχουν τη δική τους ζωή, καθώς ο περιπατητής µπορεί να συναντήσει µικροπωλητές, µουσικούς, παρέες που πίνουν τον καφέ τους στα τραπεζάκια

12 των καφετεριών και µαθητές που έχουν διάλειµµα από τα φροντιστήρια, να χαζέψει τις βιτρίνες και να ψωνίσει. Εκτός από την περιοχή του κέντρου έχουν δηµιουργηθεί και πεζόδροµοι παραπλεύρως ορισµένων πλατειών (κυρίως σε συνοικίες της πόλης), για την εξασφάλιση επιπλέον χώρου για την ανάπτυξη εµπορικών δραστηριοτήτων. Β. Πλατείες: Οι κυριότερες πλατείες της Λάρισας είναι η Κεντρική Πλατεία, η πλατεία Ταχυδροµείου και η πλατεία Νεάπολης. Οι δύο πρώτες βρίσκονται στο κέντρο της πόλης, ενώ η τελευταία βρίσκεται στις νοτιοανατολικές συνοικίες. Και οι τρεις πλατείες βρίσκονται σε πυκνοκατοικηµένες περιοχές. Κεντρική Πλατεία: Η επίσηµη ονοµασία της είναι «Πλατεία Μιχαήλ Σάπκα» και διαµορφώθηκε στη σηµερινή της µορφή το 1998 (φωτογραφία 4). Από την κατασκευή της µέχρι και σήµερα αποτελεί σηµείο αναφοράς για την πόλη, ενώ συγκεντρώνει µεγάλο αριθµό ηλικιωµένων που κάνουν τη βόλτα τους κάτω από τα µεγάλα δέντρα. Με την ανακατασκευή της έχουν διαµορφωθεί χώροι ανάπτυξης τραπεζιών από τις παρακείµενες καφετέριες, ενώ κεντρικό στοιχείο της αποτελεί το συντριβάνι, το οποίο είναι µέρος της γλυπτικής σύλληψης του Πηνειού ποταµού, σε συνδυασµό µε το τµήµα που βρίσκεται στην πλατεία Ταχυδροµείου. Φωτογραφία 4: Κεντρική Πλατεία (θέα από ψηλά) Πλατεία Ταχυδροµείου: Η επίσηµη ονοµασία της είναι «Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου» αλλά ήταν ανέκαθεν γνωστή ως Ταχυδροµείου λόγω της ύπαρξης του κεντρικού κτιρίου του Ταχυδροµείου. Το Ταχυδροµείο µεταφέρθηκε πριν από πολλά χρόνια αλλά το όνοµα της πλατείας έµεινε. Τα χαρακτηριστικά της νέας µορφής της πλατείας είναι το τµήµα του γλυπτού Πηνειού ποταµού και τα πλατάνια. Γύρω από το χώρο της πλατείας και τους πεζοδρόµους έχουν αναπτυχθεί κυρίως καφετέριες και εµπορικά καταστήµατα, ενώ αποτελεί χώρο παιχνιδιού για τα παιδιά της γύρω περιοχής.

13 Πλατεία Νεάπολης: Βρίσκεται εκτός κέντρου, στη συνοικία Νεάπολης και αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες σε έκταση πλατείες της πόλης. Είναι περικλεισµένη από οδούς, ενώ στο χώρο της πλατείας κυριαρχεί η ανάπτυξη τραπεζιών από τα γύρω καταστήµατα. Η τελευταία προσθήκη στην πλατεία ήταν ένα µεγάλο συντριβάνι, το οποίο όµως δεν έπαιξε τον κεντρικό ρόλο που προβλεπόταν από το σχεδιασµό του. Κυρίως το καλοκαίρι η πλατεία Νεάπολης αποτελεί σηµείο αναφοράς για τη νεολαία, καθώς διαθέτει πολλά µπαράκια µε µουσική αλλά και πλούσιο πράσινο. Γ. Εκτεταµένοι χώροι πρασίνου πάρκα: Τέτοιοι χώροι είναι το πάρκο του Αλκαζάρ και το Άλσος στη βορινή είσοδο της πόλης, ενώ προβλέπεται η δηµιουργία ενός αστικού πάρκου και στη νοτιοανατολική είσοδο της πόλης στην περιοχή του Μεζούρλου. Αλκαζάρ: Πρόκειται για έναν χώρο µέσα στον αστικό ιστό στη βόρεια πλευρά της πόλης. Πριν διαµορφωθεί σε χώρο πρασίνου στο χώρο του Αλκαζάρ διοργανωνόταν η εµποροπανήγυρη Λάρισας, η οποία γίνεται σήµερα στην κλειστή αγορά της Νεάπολης. Το πάρκο του Αλκαζάρ διαµορφώθηκε τελευταία φορά το ως χώρος πρασίνου, περιπάτου και αναψυχής. ιαθέτει ανοιχτό θέατρο στο οποίο τους καλοκαιρινούς µήνες φιλοξενούνται θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς και αναψυκτήριο. Χαρακτηριστικά στοιχεία του χώρου είναι η σειρά των συντριβανιών στην είσοδο του χώρου, το γήπεδο του µίνι γκολφ και δύο γλυπτά (το Μνηµείο Εθνικής Αντίστασης και το Άγαλµα Αλόγου, που αποτελεί και το σήµα της πόλης). Άλσος: Βρίσκεται στα όρια της πόλης και είναι µια δενδροφυτεµένη έκταση µε χώρους παιχνιδιού και περιπάτου. Μεζούρλο: Ο λόφος του Μεζούρλου προβλέπεται να αναµορφωθεί και να αποτελέσει έναν πνεύµονα πρασίνου στη νοτιοανατολική πλευρά της πόλης. Σε άµεση γειτνίαση βρίσκονται το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας και το υπό κατασκευή Αρχαιολογικό Μουσείο Λάρισας, ενώ υπάρχει και µόνιµο λούνα παρκ σε τµήµα που έχει παραχωρηθεί από το ήµο.. Παραποτάµιοι χώροι: Τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει η διαµόρφωση των παρόχθιων περιοχών του Πηνειού ποταµού, κυρίως µε χώρους περιπάτου και ποδηλατοδρόµους. Αποτελούν διαδροµή περιπάτου για πολλούς Λαρισαίους τόσο τις πρωινές όσο και τις απογευµατινές/βραδινές ώρες. Ε. Σύνθετοι χώροι: Λόφος Φρουρίου (Φωτογραφία 5): Πρόκειται για ένα ύψωµα παράπλευρα της κεντρικής περιοχής της Λάρισας, το οποίο για πολλά χρόνια αποτελούσε πρόβληµα για την πόλη, καθώς φιλοξενούσε τη Λαχαναγορά, η οποία έχει σήµερα µεταφερθεί σε δικές της εγκαταστάσεις. Η αξιοποίηση της περιοχής είχε να αντιµετωπίσει πολλαπλά προβλήµατα, τα οποία ακόµη και σήµερα δεν έχουν επιλυθεί στο σύνολό τους. Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων που φιλοξενούσε η περιοχή, δηµιουργούνταν προβλήµατα υποβάθµισης και εγκληµατικότητας µε ό,τι αυτό συνεπαγόταν για τους κατοίκους της. Επίσης, παρά το γεγονός ότι ήταν γνωστό από χρόνια πως στα έγκατα του λόφου υπήρχε το αρχαίο θέατρο της Λάρισας, ήταν

14 αδύνατη η αποκάλυψή του λόγω έλλειψης κονδυλίων για την αποζηµίωση των περιοίκων. Στην περιοχή υπάρχουν κι άλλα µνηµεία της πόλης (βασιλική, Μπεζεστένι) και ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Αχιλλείου. Σε µια προσπάθεια να λυθούν τα προβλήµατα της υποβάθµισης µετά τη µεταφορά της Λαχαναγοράς, έγινε ένα εκτεταµένο δίκτυο πεζοδρόµων, ενώ ως αποτέλεσµα είχαµε και τη δηµιουργία πολλών καταστηµάτων εστίασης και αναψυχής. Φωτογραφία 5: Λόφος Φρουρίου Τα τελευταία 15 χρόνια γίνεται µια προσπάθεια από µέρους του ήµου Λάρισας να δηµιουργηθούν δίκτυα σύνδεσης των δηµόσιων χώρων, που να εξυπηρετούν τις κινήσεις των πολιτών και επισκεπτών. Το βασικό δίκτυο σύνδεσης των δηµόσιων χώρων του κέντρου είναι οι πεζόδροµοι. Αυτοί που υπήρχαν αναµορφώθηκαν, ενώ διαµορφώθηκαν και επιπλέον οδοί που καλύπτουν σήµερα το µεγαλύτερο µέρος του κέντρου και συνδέουν τις δύο µεγάλες πλατείες του (Κεντρική πλατεία και πλατεία Ταχυδροµείου), το λόφο του Φρουρίου και άλλους µικρότερους δηµόσιους χώρους. Με το δίκτυο αυτό καλύπτεται ουσιαστικά το χωρικό αλλά και οικονοµικό «κέντρο» της πόλης. Το πρόγραµµα των πεζοδροµήσεων έχει κριθεί από τους πολίτες γενικά ως επιτυχηµένο, χωρίς βέβαια να λείπουν και τα προβλήµατα, κυρίως συµβίωσης χρήσεων αναψυχής και κατοικίας. Επιπλέον του δικτύου των πεζοδρόµων, ο ήµος Λάρισας τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει ένα πρόγραµµα κατασκευής ποδηλατοδρόµων παράπλευρα των οδικών αξόνων, σε µια προσπάθεια περαιτέρω σύνδεσης των δηµόσιων χώρων του κέντρου της πόλης µε αυτούς των συνοικιών. Η εφαρµογή των ποδηλατοδρόµων µέχρι σήµερα έχει περιοριστεί στην περιοχή του κέντρου, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η σύνδεση µε τις συνοικίες της πόλης, πράγµα που δεν επιτρέπει την συνολική αποτίµηση του προγράµµατος. Σε µια διαφορετική θεώρηση των χαρακτηριστικών σύνδεσης των δηµόσιων χώρων αξίζει να σηµειωθεί η προσπάθεια για τη δηµιουργία στοιχείων τέχνης στις πλατείες του

15 κέντρου. Συγκεκριµένα, στα πλαίσια αναµόρφωσης των δύο πλατειών του κέντρου (Κεντρική πλατεία και πλατεία Ταχυδροµείου) ανατέθηκε στην γλύπτρια Νέλλη Γκόλαντα η δηµιουργία δύο γλυπτών µε ενιαίο θέµα, τον Πηνειό ποταµό, που αποτελεί σηµαντικό στοιχείο αναφοράς της Λάρισας. Έτσι, στη συνολική αισθητική των πλατειών ενσωµατώθηκαν τα δύο τµήµατα του γλυπτού, δηµιουργώντας ένα στοιχείο σύνδεσης µεταξύ τους. 2. Περιγραφή και ανάλυση ενός πολυσύχναστου χώρου (Πλατεία Ταχυδροµείου) Η πλατεία βρίσκεται στο κέντρο της Λάρισας και αποτελεί έναν από τους πλέον πολυσύχναστους χώρους της πόλης (Φωτογραφία 6). Στις τρεις πλευρές της πλατείας υπάρχουν πεζόδροµοι που αποτελούν και το στοιχείο σύνδεσής της µε τον αστικό ιστό (και στην προηγούµενη µορφή της πλατείας ήταν αµαξιτοί) και οικοδοµικά τετράγωνα, µε κύριες χρήσεις των κτιρίων την κατοικία, την αναψυχή (καφετέριες) και τα γραφεία (επαγγελµατική στέγη). Επίσης, επί της πλατείας βρίσκεται το κτίριο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Φωτογραφία 6: Πλατεία Ταχυδροµείου Η πλατεία αναµορφώθηκε την περίοδο και ως κυρίαρχο στοιχείο κατασκευής της επιλέχθηκε το µάρµαρο. Χαρακτηριστικό είναι το πρώτο τµήµα του γλυπτού Πηνειού ποταµού, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη σηµασία στο στοιχείο του πρασίνου µε τη φύτευση φυτών και δένδρων (κυρίως πλατάνια) τόσο µέσα στην πλατεία όσο και σε παρτέρια. Στο χώρο της πλατείας προβλέφθηκαν στεγασµένοι χώροι για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων από τις γύρω επιχειρήσεις, ενώ δηµιουργήθηκε κι ένα αµφιθέατρο εµπρός από το κτίριο της Ιατρικής Σχολής (Φωτογραφία 7).

16 Φωτογραφία 7: Το κτίριο της Ιατρικής και ο γλυπτός Πηνειός Ποταµός Στα καταστήµατα που βρίσκονται τόσο στους πεζοδρόµους όσο και στην παράπλευρη οδό έχουν αναπτυχθεί κυρίως καφετέριες/εστιατόρια και εµπορικά καταστήµατα, ενώ πολλοί επαγγελµατίες και επιχειρήσεις έχουν επιλέξει (τόσο στο παρελθόν όσο και σήµερα) να στεγαστούν σε κτίρια µε πρόσωπο στην πλατεία. Σε µια τυπική εργάσιµη µέρα, η κίνηση ξεκινάει αρχικά ως διαµπερής κίνηση ανθρώπων προς τις εργασίες τους (κυρίως οι δηµόσιοι υπάλληλοι), κατόπιν οι επαγγελµατίες ανοίγουν τα γραφεία και τα καταστήµατά τους, ενώ οι καφετέριες ξεκινούν περίπου από τις 9:00πµ. Με το άνοιγµα της αγοράς η κίνηση αυξάνεται, ενώ πλησιάζοντας το µεσηµέρι γεµίζουν οι καφετέριες µε κόσµο που τελείωσε τα ψώνια/εργασίες του ή βγήκε απλά για βόλτα. Μετά το τέλος του ωραρίου, προστίθεται η κίνηση των υπαλλήλων για καφέ ή φαγητό, των φοιτητών για βόλτα και καφέ, ενώ προς το απόγευµα συγκεντρώνονται παρέες για καφέ, τάβλι και κουβέντα, καθώς και παιδιά για παιχνίδι, ενώ αν είναι ανοιχτή η αγορά υπάρχει και η κίνηση των εµπορικών υπαλλήλων και των αγοραστών. Το βράδυ ο κόσµος έρχεται για φαγητό, ποτό, κινηµατογράφο ή απλά για βόλτα. Σε µια τυπική αργία, εφόσον η αγορά δεν λειτουργεί, οι καφετέριες ανοίγουν αργότερα, καθώς ο κόσµος ξεκινάει για έξοδο αργά το πρωί, µε τις οικογένειες να βγαίνουν για βόλτα και καφέ και τα παιδιά για παιχνίδι, τους φοιτητές (όσοι βρίσκονται στη Λάρισα ή έχουν επιστρέψει στην πόλη για διακοπές) και τους µαθητές να ξεκινούν µε καφέ και πιθανώς να συνεχίζουν µε φαγητό, παρέες να συγκεντρώνονται για κουβέντα, καφέ και φαγητό. Η πλατεία Ταχυδροµείου αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά σηµεία για να δώσεις ραντεβού στη Λάρισα κι από εκεί να συνεχίσεις για οπουδήποτε. Σε µια αργία ο κόσµος έχει συνεχή ροή, καθώς εναλλάσσονται οι παρέες σε διάφορα χρονικά διαστήµατα, µέχρι αργά το βράδυ για φαγητό και ποτό.

17 Στην παλιά µορφή της η πλατεία Ταχυδροµείου περικλειόταν από τέσσερις δρόµους, ενώ σήµερα, µετά την ανακατασκευή της µόνο µία οδός παραµένει σε χρήση από τα αυτοκίνητα. Επίσης, το παλιό συντριβάνι αντικαταστάθηκε από ένα τµήµα της γλυπτικής σύνθεσης του Πηνειού ποταµού, ενώ αναµορφώθηκαν τα παρτέρια και προστέθηκε µεγάλος αριθµός δένδρων. Γ. ΧΩΡΟΙ ΛΑΤΡΕΙΑΣ 1. Γενική περιγραφή των χώρων λατρείας της πόλης α) Στον θρησκευτικό τοµέα η πόλη είναι οργανωµένη σε µικρές θρησκευτικές κοινότητες κυρίως κατά συνοικία ή «ενορία» όπως συνηθίζεται να λέγεται. Αυτό σε ό,τι αφορά στην οργάνωση των ορθοδόξων πιστών, οι οποίοι αποτελούν και την συντριπτική πλειοψηφία των θρησκευόµενων κατοίκων της πόλης. Οι ορθόδοξες εκκλησίες (τόποι λατρείας) της πόλης ανέρχονται σε 15, υπάρχει δε και ένα µικρό γυναικείο µοναστήρι ορθοδόξων µοναχών που ασπάζονται το λεγόµενο «παλιό ηµερολόγιο». β) Εκτός από τους ορθοδόξους, υπάρχουν και ισραηλίτες κάτοικοι οργανωµένοι σε µικρή κοινότητα. Ο τόπος λατρείας τους είναι η «συναγωγή» και εκεί λαµβάνουν χώρα και οι άλλες (πλην της λατρείας) θρησκευτικές εκδηλώσεις. γ) Τέλος υπάρχει και ένας πολύ µικρός αριθµός κατοίκων οι οποίοι ασπάζονται το δόγµα των ευαγγελιστών και διατηρούν ένα µικρό ισόγειο κτίσµα στην πόλη, το οποίο και χρησιµοποιούν ως χώρο λατρείας. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες από πλευράς Πολιτείας θα λέγαµε ότι είναι πολύ καλές. Οι ανάγκες των πιστών ικανοποιούνται ανεµπόδιστα και τα µέσα που προσφέρονται είναι αρκετά (Χάρτης 3). Ειδικότερα στην ορθόδοξη εκκλησία που αποτελεί όπως αναφέρθηκε σχεδόν το σύνολο των πολιτών, υπάρχουν τελετές στις οποίες γιορτάζεται ο Άγιος στον οποίο είναι αφιερωµένος ο κάθε συνοικιακός ναός και πραγµατοποιούνται πολλές εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα και αναψυχής στις οποίες συµµετέχει όχι µόνο το πλήρωµα των πιστών της συνοικίας, αλλά και της πόλης ολόκληρης. Ακόµη υπάρχουν δύο οργανώσεις παραεκκλησιαστικού χαρακτήρα (ορθοδόξων πάντοτε) µε κτιριακές εγκαταστάσεις και οικονοµική ευµάρεια, οι οποίες έχουν αναπτύξει µεγάλες δραστηριότητες, όπως: φιλανθρωπικό έργο, θρησκευτική διαπαιδαγώγηση των νέων, κοινωνική συναναστροφή, κατασκηνώσεις, εκδροµές κ.α. Η ταξινόµηση των σηµαντικότερων ορθόδοξων ναών της πόλης έχει ως εξής: Ορθόδοξοι Χριστιανοί: Η πόλη είναι χωρισµένη σε δεκαπέντε ενορίες και κάθε µία από αυτές έχει και τον ιερό ναό της αφιερωµένο σε κάποιον άγιο. Εκτός από αυτούς υπάρχουν άλλοι επτά ναοί οι οποίοι υπάγονται στις παραπάνω ενορίες, δεν λειτουργούν όµως τακτικά παρά µόνο κατά τον εορτασµό του αγίου στον οποίο είναι αφιερωµένοι.

18 Φωτογραφία 8: Ο Ι.Ν. Αγίου Κων/νου Ορθόδοξοι Χριστιανοί Γ.Ο.Χ.: Λειτουργούν εντός της πόλης δύο ιεροί ναοί και ένα µετόχι (ναός και χώρος όπου µένουν µοναχές) το οποίο υπάγεται στη µονή Σινά. Επίσης υπάρχει και ένα µοναστήρι στα όρια της πόλης. Καθολικοί: Λειτουργεί ένας ναός για τη µικρή κοινότητα καθολικών που υπάρχει. Ευαγγελιστές: Η εκκλησία τους ιδρύθηκε το 1956 από µια οµάδα ελλήνων µε άδεια του υπουργείου θρησκευµάτων. Σήµερα λειτουργεί σε ιδιόκτητο Ευκτήριο Οίκο (µία ισόγεια κατοικία). Ισραηλίτες: Υπάρχει εβραϊκή συναγωγή που χτίστηκε το 1860 και επισκευάστηκε το 1947 και το Η κατανοµή των ναών σε σχέση µε τον αστικό ιστό της πόλης, είναι ισόρροπη. Συγκεκριµένα, δεν υπάρχει συνοικισµός της πόλης που να µην καλύπτεται µε κάποιον ναό. Η πόλη είναι οργανωµένη βαροκεντρικά µε τον µητροπολιτικό-καθεδρικό ναό στο εµπορικό και ιστορικό κέντρο της πόλης και ακολούθως ακτινωτά η κάθε συνοικία αποτελεί µία επί µέρους θρησκευτική οντότητα, µε συγκεκριµένο συνοικιακό θρησκευτικό πλήρωµα, η οποία εξυπηρετεί κάθε θρησκευτική αλλά και φιλανθρωπική ανάγκη. Οι πιο δραστήριες µάλιστα ενορίες, έχουν αναπτύξει µεγάλη δράση όπως συσσίτια, συγκέντρωση χρηµάτων για απόρους, βοήθεια προς ορθόδοξες εκκλησίες άλλων χωρών κλπ. Έχουν µάλιστα τιµηθεί λόγω ακριβώς αυτών των δραστηριοτήτων τους από την Πολιτεία (κράτος) µε µεγάλες διακρίσεις. 2. Περιγραφή και ανάλυση ενός δηµοφιλούς ή αντιπροσωπευτικού χώρου λατρείας (Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Αχιλλείου) Ο βυζαντινός ναός του Αγ. Αχιλλείου βρισκόταν στον λόφο της αρχαίας ακρόπολης, δίπλα στο µπεζεστένι (τούρκικη αγορά), όπου οι ανασκαφές της αρχαιολογικής υπηρεσίας αποκάλυψαν µεγάλο τµήµα του.

19 Στις αρχές του 16 ου αιώνα κατεδαφίστηκε και µεταφέρθηκε στη σηµερινή του θέση στην οποία διατηρήθηκε µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του Κατά την περίοδο αυτή όπως αναφέρεται σε διάφορα έγγραφα και περιηγητικά κείµενα του 17 ου και 18 ου αιώνα υπέστη πολλές καταστροφές. Το 1737 έγινε µερική καταστροφή από πυρκαγιά και το 1769 πυρπολείται, ενώ κατόπιν κατεδαφίζεται ολοσχερώς από φανατικούς µουσουλµάνους. Ο νέος ναός ανοικοδοµείται στη θέση του πυρποληµένου το 1794 λαµπρότερος και µεγαλοπρεπέστερος σε ρυθµό «τρίκλιτη βασιλική». ιατηρείται σε όλη τη διάρκεια του 19 ου αιώνα, κατεδαφίζεται στις αρχές του 20 ου και ανοικοδοµείται νέος. Ο σηµερινός ναός χτίστηκε την δεκαετία του 1960 στην ίδια θέση και κατά τη διάρκεια της ανέγερσής του λειτουργούσε πρόχειρος ναός στην θέση του παλαιότερου βυζαντινού. Φωτογραφία 9: Ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Αχιλλείου Η θέση στην οποία βρίσκεται ο µητροπολιτικός ναός, δεν υπάγεται στον καθαρά αστικό ιστό. Είναι πάνω στον µοναδικό λόφο της πόλης, όπου υπάρχει σύµπλεγµα ιστορικών µνηµείων. Ο ευρύτερος χώρος του λόφου (φρούριο) είναι παράλληλα και χώρος περιπάτου και αναψυχής καθώς υπάρχουν καταστήµατα τέτοιας χρήσης. Οι κατοικίες είναι λίγες, κυρίως ισόγεια και διώροφα κτίρια, χωρίς προοπτική περαιτέρω αύξησής τους. Στους πρόποδες του λόφου, βρίσκεται και το αρχαίο θέατρο, της εποχής των ελληνιστικών χρόνων (βλ. Φωτογραφία 3).

20

21 Φωτογραφία A.1: Πλατεία Ταχυδροµείου (αριστερα) και Κεντρική Πλατεία (δεξιά) πριν την ανακατασκευή τους Φωτογραφία A.2: Ο Λόφος του Φρουρίου από ψηλά (άποψη από το αρχαίο θέατρο)

22 Φωτογραφία A.3: Ο Λόφος του Φρουρίου µε το Μπεζεστένι, τη Βασιλική και το αρχαίο θέατρο Φωτογραφία A.4: Η πλατεία Ταχυδροµείου πριν την ανακατασκευή της (άποψη από ψηλά)

23 Üñôçò 1 - ÅÌÐÏÑÉÏ B Áñ çãåßï ÔáêôéêÞò Áåñïðïñßáò 1ç ÓÔÑÁÔÉÁ ÏÔE Ï.Ó.Å. Ä.Å.Ç. ÍÅÊÑÏÔÁÖÅÉÏ ÐÉÍÁÊÏÈÇÊÇ Óôñáôüðåäï 'ÌÐÏÕÃÁ' 303 Ð.Å.Â. ÁÑ. ÌÏÕÓÅÉÏ Åìðïñéêïß Üîïíåò Ëá áíáãïñü ÓôåãáóìÝíç ÁãïñÜ þñïé Ëáúêþí Áãïñþí ÕðåñáãïñÝò

24 Üñôçò 2 - ÄÇÌÏÓÉÏÉ ÙÑÏÉ B Á.Ô.Á. ÙÑÏÓ 1çò ÓÔÑÁÔÉÁÓ ÏÔE Ï.Ó.Å. Ä.Å.Ç. ÍÅÊÑÏÔÁÖÅÉÏ ÐÉÍÁÊÏÈÇÊÇ Ð.Å. ÁÐÏÈÇÊÅÓ Å.Ã.Ó. ÓÔÑÁÔÏÐÅÄÏ ÌÐÏÕÃÁ ÁÑ. ÌÏÕÓÅÉÏ ÐÅÆÏÄÑÏÌÏÉ ÊÅÍÔÑÉÊÇ ÐËÁÔÅÉÁ ÐËÁÔÅÉÁ ÍÅÁÐÏËÇÓ ÁËÓÏÓ ËÏÖÏÓ ÖÑÏÕÑÉÏÕ ÐËÁÔÅÉÁ ÔÁ ÕÄÑÏÌÅÉÏÕ ÁËÊÁÆÁÑ ÌÅÆÏÕÑËÏ

25 Üñôçò 3 - ÙÑÏÉ ËÁÔÑÅÉÁÓ B Áñ çãåßï ÔáêôéêÞò Áåñïðïñßáò 1ç ÓÔÑÁÔÉÁ ÏÔE Ï.Ó.Å. Ä.Å.Ç. ÍÅÊÑÏÔÁÖÅÉÏ ÐÉÍÁÊÏÈÇÊÇ Óôñáôüðåäï 'ÌÐÏÕÃÁ' 303 Ð.Å.Â. ÁÑ. ÌÏÕÓÅÉÏ ñéóôéáíïß Ïñèüäïîïé Ã.Ï.. ÓõíáãùãÞ Êáèïëéêïß ÅõáããåëéóôÝò

26 ÐáñÜñôçìá - ÈÅÓÅÉÓ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÙÍ B Áñ çãåßï ÔáêôéêÞò Áåñïðïñßáò A3 A2 A4 A1 1ç ÓÔÑÁÔÉÁ ÏÔE Ï.Ó.Å. Ä.Å.Ç. ÍÅÊÑÏÔÁÖÅÉÏ ÐÉÍÁÊÏÈÇÊÇ Óôñáôüðåäï 'ÌÐÏÕÃÁ' 303 Ð.Å.Â. ÁÑ. ÌÏÕÓÅÉÏ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 Πολεοδομική Ανασυγκρότηση Αναβάθμιση του κέντρου της Λάρισας 2009 ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 1 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1956 ΛΑΡΙΣΑ 1960 ΛΑΡΙΣΑ 1970 ΛΑΡΙΣΑ 1980 Η ΟΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στράτος 29-12 - 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟY ΠΛΗΡ: Πατσέας Αναστάσιος ΤΗΛ: 6978558904 Π Ρ Ο Σ Κο Αντιδήμαρχο

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε :

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε : χρήσεων γης " ΦΕΚ 166 /1987 ++Θ.Φ.++ Εχοντες υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. 2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν:

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 / 6

Διαβάστε περισσότερα

Τ.1.2. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Τ.1.2. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 1 1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ Συνολική άποψη της πλατείας Σολωμού από ψηλά Απόψεις της πλατείας Σολωμού

Διαβάστε περισσότερα

Α ΙΑΘΕΤΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Α ΙΑΘΕΤΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Α ΙΑΘΕΤΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Μάιος 2007 ΑΠΟΘΕΜΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΕΤΑΙ Άνω των 30.000 κτιρίων στο σύνολο της Αττικής έχουν τουλάχιστον κύρια χρήση καταστήµατα ή γραφεία. Εξ αυτών τα 23.777 έχουν αποκλειστική

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 1 ης /27-1-2015 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΕΜΠ ΣΧΟΛΗΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 07 9ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 9: ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΟΜΑ Α 2 ΠΕΡΙΟΧΗ Β

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά Η Αγορά ήταν η μεγαλύτερη πλατεία της πόλης. Η πλατεία άρχισε να χρησιμοποιείται ως δημόσιος χώρος από τα αρχαϊκά χρόνια. Μέχρι τότε στην περιοχή υπήρχαν σπίτια και τάφοι. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματική ανάπλαση της υπαίθριας αγοράς στην περιοχή Πολυκέντρου στην πόλη της Πτολεμαϊδας

Βιοκλιματική ανάπλαση της υπαίθριας αγοράς στην περιοχή Πολυκέντρου στην πόλη της Πτολεμαϊδας Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός: Δημούδη Σοφία Αρχιτέκτων μηχ. ΑΠΘ, Ταμιωλάκη Άννα Μαρία Αρχιτέκτων μηχ. ΑΠΘ Βιοκλιματική ανάπλαση της υπαίθριας αγοράς στην περιοχή Σκοπός της παρούσας ομιλίας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Eναλλακτικός Τουρισμός - είναι μια καινούρια φιλοσοφία στον τομέα του τουρισμού και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

4 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΠΟ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΧΡΙΔΑ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ

4 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΠΟ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΧΡΙΔΑ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΘ ΜΩΡΑΙΤΗΣ Ο.Ε. TOURIST AND TRAVEL AGENCY ΠΑΤΡΩΝ 19 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΗΛ. : 27410 28588 FAX: 27410 25073 e mail: moraitis.kor@hotmail.com 4 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΠΟ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΧΡΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90)

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) (Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Οι χρήσεις γης στις περιοχές των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, καθορίζονται σε κατηγορίες ως ακολούθως: Α) Σύμφωνα με τη γενική πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δημοτικό αναψυκτήριο και βελτίωση εξοπλισμού στα αποδυτήρια του θεάτρου ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 44.020,54 ευρώ ( 15.000.000 δρχ. ) ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 27.684,62

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ: ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΜΑ: ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΙΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α) και ειδικότερα το Αρθ- 15 παρ.1 αυτού. 2. Την υπ' αρ.γνωμ-36/87 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 1. Δραστηριότητες Τεχνικών, Πολεοδομικών και Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών... 177

ΑΞΟΝΑΣ 1. Δραστηριότητες Τεχνικών, Πολεοδομικών και Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών... 177 ΜΕΡΟΣ ΙΙ...174 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ... 174 Ενότητα 6...175 6.1 Πίνακας συνοπτικής περιγραφής του αντικειμένου του Δήμου Λαρισαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική Η ιδιοκτησία της ΑΝΘΕΜΙΑΣ Α.Ε., χωροθετείται μέσα στον οικισμό της Καρδίας. Ο πολεοδομικός και ο οικιστικός σχεδιασμός των οικοπέδων της ιδιοκτησίας οφείλει να στηρίζεται σε συγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 Εμπορικός Σύλλογος Κηφισιάς

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 Εμπορικός Σύλλογος Κηφισιάς ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 Εμπορικός Σύλλογος Κηφισιάς 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2 Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑΤΟΠΟΛΟΓΙΑ Η μελέτη του παραθεριστικού οικισμού, έχει σαν στόχο να ικανοποιήσει λειτουργικά και αισθητικά το αγοραστικό κοινό αλλά και να εκμεταλλευτεί στο μέγιστο την οικοδομισιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΓΙΑΤΗΧΑΛΚΙΔΑ. γενικά: πρωτεύουσα ν.ευβοίας 80 χλμ από την Αθήνα 53.584 κάτοικοι επίσημα

Β. ΓΙΑΤΗΧΑΛΚΙΔΑ. γενικά: πρωτεύουσα ν.ευβοίας 80 χλμ από την Αθήνα 53.584 κάτοικοι επίσημα Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΑΛΟΓΟΥ ΣΟΦΙΑ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο: Χαλκίδα Στόχος: μελέτη του θαλάσσιου μετώπου Μέθοδοι επεξεργασίας: βιβλιογραφία-διαδίκτυο αεροφωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου.

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου. «Η Τουριστική αγορά και η δυναμική του Θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ, Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 Παναγιώτατε, Σεβάσμιοι Μητροπολίτες,. Αξιότιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Αστική "πλατφόρμα" Πλατεία Κοινόχρηστες λειτουργίες Δημοτικό Parking

Αστική πλατφόρμα Πλατεία Κοινόχρηστες λειτουργίες Δημοτικό Parking Αστική "πλατφόρμα" Πλατεία Κοινόχρηστες λειτουργίες Δημοτικό Parking ΠΤ-ΑΜ 2007 ΒΑΛ Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοστάτησε για την δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης αφού πίστευε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παρατηρήσεις επί της πρότασης/μελέτης Γενικές 1. Η μελέτη δεν έχει τη δομή ούτε μίας οικονομοτεχνικής ή επιχειρησιακής μελέτης αλλά ούτε και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ Πινακίδα 01: Xωροταξικό σχέδιο και διαγράμματα πρότασης κλ. 1:1000 Πινακίδα 02: Κάτοψη περιοχής τζαμιού κλ. 1:200 και σχέδια αστικού εξοπλισμού κλ. 1:100

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2004. Υποψηφιότητα: Καθ. Αικατ. Χρονοπούλου - Σερέλη

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2004. Υποψηφιότητα: Καθ. Αικατ. Χρονοπούλου - Σερέλη ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2004 Υποψηφιότητα: Καθ. Αικατ. Χρονοπούλου - Σερέλη 1 Αγαπητά µέλη της Πανεπιστηµιακής µας κοινότητας, Λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες αυτής της εκλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς Φ.Π.Α., των δραστηριοτήτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς Φ.Π.Α., των δραστηριοτήτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα»

Διαβάστε περισσότερα

«ηµιουργία υποδοµών για χάραξη διαδροµών ενδιαφέροντος στην παλιά πόλη»

«ηµιουργία υποδοµών για χάραξη διαδροµών ενδιαφέροντος στην παλιά πόλη» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & Τµήµα Προστασίας & Ανάδειξης Παλιάς πόλης Οικιστικών Συνόλων & Ενετικών Τειχών ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ηµιουργία υποδοµών για χάραξη διαδροµών ενδιαφέροντος στην παλιά πόλη» «ηµιουργία υποδοµών

Διαβάστε περισσότερα

12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 45 12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Η ιδέα της διαµόρφωσης δικτύων πρασίνου στη Θεσσαλονίκη αναπτύχθηκε αρχικά κατά τον ανασχεδιασµό της πόλης από τους πολεοδόµους Ernest Hebrard και Κωνσταντίνο Κιτσίκη και

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης.

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Έκθεση για την Εκπαιδευτική Επίσκεψη στον Ναό του Επίκουρου Απόλλωνα

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του ήμου Αχαρνών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου του Ν. 2508/97) καθορίζονται: α) οι περιοχές ειδικής προστασίας που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν (Ζώνη Προστασίας Κηφισού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ κας ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ-ΚΛΗΡΙΔΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ κας ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ-ΚΛΗΡΙΔΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ κας ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ-ΚΛΗΡΙΔΟΥ Εγκαίνια της πρώτης φάσης του Πολεοδομικού Έργου: «Διαμόρφωση της Κοίτης του Ποταμού Βαθκειά σε Γραμμικό Πάρκο»,

Διαβάστε περισσότερα

Το Μουσείο σε έναν κόσμο που αλλάζει νέες προκλήσεις νέες εμπνεύσεις. Παρασκευή 18 Μαΐου 2012, Διεθνής Ημέρα Μουσείων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Μουσείο σε έναν κόσμο που αλλάζει νέες προκλήσεις νέες εμπνεύσεις. Παρασκευή 18 Μαΐου 2012, Διεθνής Ημέρα Μουσείων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΛΔ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων Το Μουσείο σε έναν κόσμο που αλλάζει νέες προκλήσεις νέες εμπνεύσεις Παρασκευή 18 Μαΐου 2012, Διεθνής Ημέρα Μουσείων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Το Υπουργείο Τουρισμού εκπροσωπούμενο από την Υπουργό Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ π. Ιωάννης - Γεώργιος Περιστερίδης Υπ. Διδάκτορας Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων ΕΜΠ, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas. ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.gr Όνοµα συλλόγου Βιογραφικό Πχ. έτος ίδρυσης, ιδρυτές ιστορικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ

Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ Στο ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο της Γόρτυνας στη Κρήτη, έχουν εντοπιστεί από τους αρχαιολόγους τέσσερις θεατρικοί χώροι διαφορετικών εποχών.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Θεσµικό πλαίσιο. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης. Μέτρα Προστασίας σε περίπτωση σεισµού

Σχεδιασµός Θεσµικό πλαίσιο. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης. Μέτρα Προστασίας σε περίπτωση σεισµού Σχέδια Εκκένωσης Κτιρίων Μέτρα Αντισεισµικής Προστασίας ρ Α. Κούρου Προϊσταµένη Τµηµ. Εκπαίδευσης - Ενηµέρωσης Ο.Α.Σ.Π. email: akourou@oasp.gr Ενηµερωτική Ηµερίδα: «ιαχείριση Κρίσεων Φυσικές Καταστροφές

Διαβάστε περισσότερα

Βικελαία Βιβλιοθήκη. Έναρξη εργασιών Β Φάσης (τελικής)

Βικελαία Βιβλιοθήκη. Έναρξη εργασιών Β Φάσης (τελικής) ΕΞΟΦΥΛΛΟ 2 Βικελαία Βιβλιοθήκη Έναρξη εργασιών Β Φάσης (τελικής) ΓΕΝΙΚΑ Η λειτουργία της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης χρονολογείται από το 1908 που έγινε δεκτή η δωρεά Βικέλα. Στην αρχή στεγαζόταν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης-Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Ταχ. Δ/νση : 19 ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος,

Διαβάστε περισσότερα

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ:

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΠΟΥ ΡΩΤΕΙΤΑΙ: -ΦΥΛΟ: ΑΡΣΕΝΙΚΟq, ΘΗΛΥΚΟ q -

Διαβάστε περισσότερα

1.100 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Κωδικός Ακινήτου 1.101 Χανίων Χανίων Χαλέπα 461τµ 0,8 0,6 10/1/2010 79 Ηµεροµηνία Λήξης 30/3/2010 Ακίνητο εντός σχεδίου πόλεως Χανίων, εκτάσεως 461τµ, κατάλληλο για οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΝΕΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΝΕΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΝΕΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αρφανάκου Αναστασία Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομική βάση / Legal basis Νόμος 4042/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ SWOT ANALYSIS ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ SWOT ANALYSIS ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. Μεταπτυχιακή κατεύθυνση: Πολεοδοµία-Χωροταξία «Προσεγγίσεις του εφαρµοσµένου αστικού σχεδιασµού στην Ελλάδα» Υπεύθυνοι µαθήµατος: Κ. Σερράος, Ε. Κλαµπατσέα

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη του 3 ου «ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΙ ΑΚΤΙΑ» ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ

Προκήρυξη του 3 ου «ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΙ ΑΚΤΙΑ» ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ Προκήρυξη του 3 ου «ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΙ ΑΚΤΙΑ» ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ Ο Σύλλογος Δρομέων Πρέβεζας σε συνεργασία με τον Δήμο Πρέβεζας, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας και την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΟΥΡΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΒΙΔΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΟΥΡΜΠΑΧΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2010

ΤΣΟΥΡΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΒΙΔΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΟΥΡΜΠΑΧΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2010 ΤΣΟΥΡΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΒΙΔΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΟΥΡΜΠΑΧΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2010 Ανθηδών: είναι το μέρος που δίδει άνθη. Κατά τον Παυσανία πήρε το όνομα της από τον βασιλιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08469ΗΚΜ-1Ψ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08469ΗΚΜ-1Ψ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.) Ταχ. Δ/νση : 19ο ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙ Ταχ.Κώδικας : 19009

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία : 04.05.2006 Αρ. πρωτ. Υπoθέσεων : 12198/27.07.2005 και 146/06 Αριθμός εγγράφου: 12198.2.4 και 146.2.3

Ημερομηνία : 04.05.2006 Αρ. πρωτ. Υπoθέσεων : 12198/27.07.2005 και 146/06 Αριθμός εγγράφου: 12198.2.4 και 146.2.3 Ημερομηνία : 04.05.2006 Αρ. πρωτ. Υπoθέσεων : 12198/27.07.2005 και 146/06 Αριθμός εγγράφου: 12198.2.4 και 146.2.3 1.Κύριο Γεώργιο Σουφλιά Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αμαλιάδος 17 11523, Αθήνα 2.Κύριο Μιχάλη Λιάπη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 22/9/14

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 22/9/14 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 22/9/14 Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο θα πραγματοποιηθούν δράσεις σε όλες τις τάξεις με στόχο τον προβληματισμό και την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων. Τόποι/ταυτότητες/ φυσική και πολιτιστική κληρονομιά: κρίσι-μα θέματα στρατηγικού σχεδιασμού

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων. Τόποι/ταυτότητες/ φυσική και πολιτιστική κληρονομιά: κρίσι-μα θέματα στρατηγικού σχεδιασμού ΠΜΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Τόποι/ταυτότητες/ φυσική και πολιτιστική κληρονομιά: κρίσι-μα θέματα στρατηγικού σχεδιασμού Εορτασμός Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς «Κρίσεις: συνέχειες

Διαβάστε περισσότερα

Ετυμολογικά είναι «αρχή και τεκτονική».

Ετυμολογικά είναι «αρχή και τεκτονική». Αρχιτεκτονική ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ : Κωνσταντίνος Κυπρής ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Ετυμολογικά είναι «αρχή και τεκτονική». Είναι η τέχνη και επιστήμη που αντικείμενό της είναι ο σχεδιασμός κτηρίων, κατασκευών και περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2015 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2015 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2015 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου Η συνεδρίαση έγινε στις 29/10/2015 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 19.30 µ.µ στο Κοινοτικό κατάστηµα Ατσιποπούλου, υπό την Προεδρία του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Θέατρο Τ 7η Το αρχαίο Θέατρο και οι σύγχρονοι Λαρισαίοι των ρόλων μεταξύ των μαθητών αποφασίστηκε το χρονοδιάγραμμα των γυρισμάτων. Λίγο πριν το γύρισμα της κάθε σκηνής, λαμβάνονταν αποφάσεις για τα πλάνα

Διαβάστε περισσότερα

Δρόμοι Άθλησης Ποιότητα Ζωής

Δρόμοι Άθλησης Ποιότητα Ζωής Δρόμοι Άθλησης Ποιότητα Ζωής το ποδήλατο στη ζωή μας Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού για την άθληση στοχεύουμε στην: δημιουργία της συνήθειας για καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε)

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε) Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Θεσσαλίας Νοµαρχία: Τρικάλων ΟΤΑ: ήµος Τρικκαίων 2. Τίτλος έργου: Υποστήριξη του ήµου Τρικκαίων στην προσυµβατική διαδικασία επιλογής Σ ΙΤ για την ανέγερση και εκµετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

SOU ZHELEZNIK Stara Zagora, Bulgaria

SOU ZHELEZNIK Stara Zagora, Bulgaria SOU ZHELEZNIK Stara Zagora, Bulgaria Η Στάρα Ζαγόρα είναι είναι η έκτη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας και ένα σημαντικό οικονομικό κέντρο της χώρας. Είναι γνωστή ως πόλη των ίσιων δρόμων, των φλαμουριών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΟΙΝΟΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΟΣ «ΤΟ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙ»

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΟΙΝΟΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΟΣ «ΤΟ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙ» ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΟΙΝΟΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΟΣ «ΤΟ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙ» Βιογραφικό του Συλλόγου Ο Λαογραφικός & Πολιτιστικό Σύλλογος Άνω Οινόης «Το Κρασοχώρι» ιδρύθηκε το 1991 και τα µέλη του κατοικούν

Διαβάστε περισσότερα

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής ΑΝΑΓΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής δομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΥ

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΥ 86882 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΥ 2 διαγραμμα 1 1. Εισαγωγή Ο αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή του λόφου της Φάμπρικας και η σπηλιές που έχουν διαμορφωθεί

Διαβάστε περισσότερα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 1 2 H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 3 Περιβαλλοντική υποβάθμιση 4 Σε αναζήτηση της σύγχρονης ταυτότητας 5 Ανεργία -

Διαβάστε περισσότερα

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8 5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΑ ΠΑΡΚΑ Λείπουν τα µεγάλα πάρκα συνοικίας και τα περιαστικά πάρκα, που µπορούν να εξυπηρετήσουν µεγάλο αριθµό κατοίκων της πόλης. Τα υπάρχοντα µεσαίας και

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα 10-04-09 ΘΕΜΑ: ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΧΕ Η ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Λάρισα 10-04-09 ΘΕΜΑ: ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΧΕ Η ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Λάρισα 10-04-09 ΘΕΜΑ: ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΧΕ Η ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 9 Απριλίου 2009 η εκδήλωση για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΡΧΑΙΑΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 31 Αυγούστου 2014

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΡΧΑΙΑΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 31 Αυγούστου 2014 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Η πολιτιστική διαδρομή είναι ένα επώνυμο τουριστικό προϊόν, το οποίο διαμορφώνεται με βάση ένα συγκεκριμένο συνεκτικό στοιχείο. Ως εκ τούτου: Διαθέτει ένα κεντρικό θέμα /συνεκτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της.

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν της ελληνικής χερσονήσου, πάνω στο

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

ιαµπερής κίνηση ιαµπερής κίνηση από την οδό Αβέρωφ την οδό Αλλαµανή.

ιαµπερής κίνηση ιαµπερής κίνηση από την οδό Αβέρωφ την οδό Αλλαµανή. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 74 Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µήνα Μαϊου

Διαβάστε περισσότερα

Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου

Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου Το Γραφείο Τουριστικής Ανάπτυξης στόχο έχει: την συλλογή προτάσεων για την αναβάθμιση της εικόνας της πόλης και την υλοποίηση αυτών, δημιουργώντας μία τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 99 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ 1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : To τοπογραφικό διάγραμμα της δεύτερης αρχιτεκτονικής μελέτης ταυτίζεται με αυτό της πρώτης αρχιτεκτονικής μελέτης εφόσον και οι δυο μελέτες εχουν γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Το αστικό πράσινο και τα μνημεία του Πειραιά Ένα σχέδιο ανασυγκρότησης του δημόσιου χώρου

Το αστικό πράσινο και τα μνημεία του Πειραιά Ένα σχέδιο ανασυγκρότησης του δημόσιου χώρου Το αστικό πράσινο και τα μνημεία του Πειραιά Ένα σχέδιο ανασυγκρότησης του δημόσιου χώρου Νίκος Μπελαβίλας Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος ΕΜΠ Ιανουάριος 2013 1. Πειραιάς Ελεύθεροι χώροι και πράσινο Σε

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση ηµάρχου Αµαρουσίου Γιώργου Πατούλη. για την παρουσίαση της προµελέτης για τη βιοκλιµατική ανάπλαση του Κέντρου.

Τοποθέτηση ηµάρχου Αµαρουσίου Γιώργου Πατούλη. για την παρουσίαση της προµελέτης για τη βιοκλιµατική ανάπλαση του Κέντρου. Τοποθέτηση ηµάρχου Αµαρουσίου Γιώργου Πατούλη για την παρουσίαση της προµελέτης για τη βιοκλιµατική ανάπλαση του Κέντρου. Φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστώ που βρίσκεστε σήµερα µαζί µας, στην παρουσίαση της

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι στην Καβάλα. Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα.

Ταξίδι στην Καβάλα. Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα. Ταξίδι στην Καβάλα Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα. Ταξίδι στην Καβάλα Παρασκευή, 28 Αύγουστος 2015 Παραλία Άσπρης Άμμου Αφήνοντας την πόλη της Καβάλας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αμέσως μετά από ένα σεισμό Εκκένωση στεγασμένων χώρων Μετακίνηση πληθυσμού Χώρος καταφυγής Ατομική ενέργεια Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδοµικέςκαιχωροκοινωνικέςµεταβολέςσε. κεντρικέςπεριοχές µητροπολιτικώνπεριοχών. Αθήνα (Πλάκα-Κουκάκι).

Πολεοδοµικέςκαιχωροκοινωνικέςµεταβολέςσε. κεντρικέςπεριοχές µητροπολιτικώνπεριοχών. Αθήνα (Πλάκα-Κουκάκι). Πολεοδοµικέςκαιχωροκοινωνικέςµεταβολέςσε κεντρικέςπεριοχές µητροπολιτικώνπεριοχών. Αθήνα (Πλάκα-Κουκάκι). Αστική Γεωγραφία 6ο εξάµηνο Σ.Α.Τ.Μ. Μάιος 2014 Ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014 Εαρινό εξάµηνο Α φάση

Διαβάστε περισσότερα

http://www.giseducation.gr/webapp4 Πολιτιστικές Διαδρομές στην Αθήνα

http://www.giseducation.gr/webapp4 Πολιτιστικές Διαδρομές στην Αθήνα http://www.giseducation.gr/webapp4 Πολιτιστικές Διαδρομές στην Αθήνα Ομάδα εργασίας: Αντωνίου Μαρία, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Βάμβουκα Γεωργία, Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. Κροκίδη Ειρήνη, Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που ΚΡΗΝΗ Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που συνορεύει με τις πρώην κοινότητες και επίσης δημοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: κ. Κυπαρίση Γεωργία ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ της Λιανού Ειρήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» IΣΤΟΡΙΚΟ Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

υνατότητες οικοτουριστικής ανάπτυξης στους υγροτόπους των ήµων του προγράµµατος LIFE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μεσογειακοί υγρότοποι και λιµνοδεξαµενές

υνατότητες οικοτουριστικής ανάπτυξης στους υγροτόπους των ήµων του προγράµµατος LIFE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μεσογειακοί υγρότοποι και λιµνοδεξαµενές υνατότητες οικοτουριστικής ανάπτυξης στους υγροτόπους των ήµων του προγράµµατος LIFE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μεσογειακοί υγρότοποι και λιµνοδεξαµενές ήµος Ιεράπετρας, ήµος Αρκαλοχωρίου, ήµος Ρούβα, ήµος Θραψανού, ήµος

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ.

Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ. Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ Βασιλένα Πετκόβα ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Το χωριό βρίσκεται σε απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Οκτώβριος 2014 IV. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα