Απολογισμός Διαχείρισης Γενική Συνέλευση των Μετόχων 14 Μαΐου 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απολογισμός Διαχείρισης 2007. Γενική Συνέλευση των Μετόχων 14 Μαΐου 2008"

Transcript

1 Απολογισμός Διαχείρισης 2007 Γενική Συνέλευση των Μετόχων 14 Μαΐου 2008

2 Διαχείριση 2007 Στρατηγικοί Στόχοι και Προτεραιότητες Κύρια Στοιχεία

3 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ Κύκλος εργασιών εκατ. EBITDA εκατ % % Κέρδη μετά φόρων εκατ % 351 Κέρδη και Μέρισμα Ανά Μετοχή 1,15 0,85 0,50 0, Κέρδη/μετοχή Μέρισμα/μετοχή Απόδοση στα Απασχολούμενα Κεφάλαια, ROACE: 11% 2

4 ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ Καθαρός Δανεισμός / Απασχολούμενα Κεφάλαια % εκατομμύρια Σύνολο Ενεργητικού Απασχολούμενα Κεφάλαια Καθαρός Δανεισμός

5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΒΙΤDA ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ εκατομμύρια, ΔΠΧΠ % Δ % επί του συνόλου Διύλιση, Εφοδιασμός & Εμπορία % 74% Λιανική Εμπορία Πετρελαιοειδών % 12% Χημικά % 8% Έρευνα & Παραγωγή Υδρογονανθράκων Ηλεκτρική Ενέργεια % 6% Λοιπά Σύνολο Ομίλου % 100% 4

6 ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ.. Ασφάλεια - Υγιεινή: Σταθερή βελτίωση του δείκτη LWIF το 2007 σε 2,93, με σύγκλιση προς το μέσο όρο των Ευρωπαϊκών διυλιστηρίων Διαρκής παρακολούθηση και εφαρμογή της νομοθεσίας μέσω εσωτερικών και εξωτερικών επιθεωρήσεων Εκπαιδεύσεις σε θέματα πυρασφάλειας και χρήσης μέσων ατομικής προστασίας Αναλύσεις και ενσωμάτωση στην λειτουργία συμπερασμάτων από διεθνή ατυχήματα Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε μετρήσιμους στόχους που αφορούν την λειτουργική ασφάλεια των εγκαταστάσεων Δείκτης ατυχημάτων (LWIF *) 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 10,5 3,9 5,7 4,7 3,2 3,2 3,5 2,6 ΕΛΠΕ CONCAWE 2,9 2,9 2, * LWIF= αριθμός ατυχημάτων απουσίας από την εργασία ανά ένα εκατομμύριο εργατοώρες Η ασφάλεια παραμένει πρωταρχικό μέλημα και καταβάλλουμε προσπάθειες για συνεχείς βελτιώσεις στον τομέα αυτόν 5

7 ..ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Εκπομπές διοξειδίου του θείου Περιβάλλον: 36% μείωση εκπομπών διοξειδίου του θείου (SO 2 ) ως προς το 2006 Παραγωγή καυσίμων σύμφωνα με τις τελευταίες περιβαλλοντολογικές προδιαγραφές της ΕΕ Επενδύσεις ύψους 184 εκατ. σε έργα προστασίας περιβάλλοντος την τελευταία 5ετία Συνεχής προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας: τα διυλιστήρια του Ομίλου συνεισέφεραν μόλις το 2% τωνεκπομπώνδιοξειδίουτουάνθρακα (CO 2 ) σε επίπεδο χώρας Στόχος της ΕΛ.ΠΕ. η βιώσιμηανάπτυξη τόνοι SO Ηλεκτρ/γή; 74,0% Όριο Αναλογία εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην Ελλάδα ΜΟΗ; 1,9% Τσιμεν/βιο μ.; 15,4% ΕΛΠΕ; 2,3% Άλλες βιομ/νίες; 6,4% 6

8 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΘΥΝΟΤΗΤΑ Η Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα είναι πρωταρχικός στόχος του Ομίλου. Με γνώμονα πάντοτε τον παράγοντα «άνθρωπο» αλλά και τις πολιτισμικές διαφορές των χωρών στις οποίες, ο Όμιλος, δραστηριοποιείται, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και στην ομαλή και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων Στο πλαίσιο της Κοινωνικής Υπευθυνότητας του, ο Όμιλος ανέλαβε ή υποστήριξε πλήθος δράσεων (επιπλέον των δράσεων για το περιβάλλον και την υγεία και ασφάλεια), εντός και εκτός Ελλάδος, σε τομείς όπως: Έργακαιδραστηριότητεςπροςτιςτοπικέςκοινωνίες Ενίσχυση φιλανθρωπικών ιδρυμάτων Υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων Παροχές προς εκπαιδευτικά ιδρύματα διαφόρων βαθμίδων Υποστήριξη εκδηλώσεων νέων, αθλητικών εκδηλώσεων και σωματείων Υποστήριξη πολιτιστικών εκδηλώσεων Υποστήριξη ευπαθών ομάδων Στα πλαίσια της Κοινωνικής Υπευθυνότητας, ησυνολικήδαπάνητουομίλουτου2007 ανήλθε σε 1,2εκ., με εστιασμό στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιούμαστε Επιπλέον, για τις πυρόπληκτες περιοχές της Πελοποννήσου, διετέθη το ποσό των 5εκ. για αποκατάσταση των ζημιών 7

9 ΕΓΧΩΡΙΑ ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ: ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΟΔΟΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ Αύξηση EBITDA κατά 32% σε 457 εκατ. Οι τιμές του αργού πετρελαίου συνέχισαν την άνοδό τους το 2007, σε επίπεδα 50% υψηλότερα από αυτά του 2006, επιδρώντας θετικά στην κερδοφορία της εταιρείας Εξέλιξη ΕΒITDA εκατ. +32% 457 Τα περιθώρια διύλισης σύνθετων διυλιστηρίων στην περιοχή της Μεσογείου διατηρήθηκαν στα υψηλά επίπεδα της τελευταίας τετραετίας, κυρίως λόγω υψηλών τιμών των λευκών προϊόντων (βενζινών και ντίζελ) Περαιτέρω ισχυροποίηση (+11% σε ετήσια βάση) του Ευρώ έναντι του Δολαρίου, επηρεάζοντας αρνητικά την μικτή κερδοφορία του Ομίλου

10 ΕΓΧΩΡΙΑ ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΑΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΟΛΑΡΙΟΥ Τιμές Αργού Brent & Ισοτιμία EUR/USD Περιθώριο διύλισης cracking (τιμές Fob) 9,0 8,5 Τιμή Brent: +50% το 2007 EUR/USD: +11% το , ,0 6,8 US$/βαρέλι /04 05/04 09/04 01/05 05/05 09/05 Τιμές Αργού Brent 01/06 05/06 09/06 01/07 05/07 09/07 01/08 Ισοτίμια EUR/USD 1,6 1,55 1,5 1,45 1,4 1,35 1,3 1,25 1,2 1,15 Ισοτίμια EUR/USD US$ ανά βαρέλι 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2,5 1,6 3,5 5, Q07 5,7 5,6 4,4 4,7 2Q07 3Q07 4Q Q08 5,8 4,0 9

11 ΕΓΧΩΡΙΑ ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ Συρρίκνωση της Ελληνικής αγοράς κατά 1,5%, κυρίως λόγω μεγάλης μείωσης (12%) της κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης Αύξηση κατανάλωσης βενζινών περ. 1% (συνολική κατανάλωση 3,95 εκατ. τόνοι) Αύξηση κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης περ. 3,5% (συνολική κατανάλωση 2,7 εκατ. τόνοι) ΕΛΠΕ: Αύξηση όγκου πωλήσεων στα 16,1 εκατ. τόνους (+1% σε σχέση με το 2006), Παραγωγή και πωλήσεις εκατ. τόνοι 13,2 13,4 15,9 16,1 Άνοδος όγκου πωλήσεων βενζινών κατά 11% Αύξηση όγκου πωλήσεων ντήζελ κατά 3% Αύξηση των εξαγωγών προϊόντων κατά 20%, με αυξημένα premia εξαγωγών Παραγωγή Πωλήσεις Επίτευξη βελτιωμένων των τιμών εισαγωγής αργού και προϊόντων σε σχέση με τα διεθνή benchmarks Διατήρηση χαμηλού κόστους μεταφοράς αργού και προϊόντων με Δ/πλοια 10

12 ΕΓΧΩΡΙΑ ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ: ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προσαρμογή της παραγωγής για συμμόρφωση με τις νέες προδιαγραφές μειωμένου θείου στα μαζούτ εγχώριας κατανάλωσης και ακτοπλοΐας Η κοινωνία απαιτεί ολοένα και καθαρότερα καύσιμα: βενζίνη και ντήζελ μηδενικού θείου, μαζούτ χαμηλού θείου Προδιαγραφές περιεκτικότητας θείου ppm % 3% Αντίστοιχη τάση στα καύσιμα πλοίων και αεροσκαφών Τα διυλιστήρια καλούνται να κάνουν συνεχώς «μη ανταποδοτικές επενδύσεις» ανταποκρινόμενα στις νέες προδιαγραφές Η μείωση του θείου στα καύσιμα συντελείται με παραγωγικές διαδικασίες που αυξάνουν την κατανάλωση ενέργειας άρα και των εκπομπών CO % 100 1% Βενζίνη Ντήζελ Μαζούτ (RHS) 11

13 ΕΓΧΩΡΙΑ ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Στους προβλήτες μας προσέγγισαν: 163 δεξαμενόπλοια για παραλαβές φορτίων αργού 196 δεξαμενόπλοια για παραλαβές προϊόντων (τα 10 βιοντήζελ) 370 δεξαμενόπλοια για εξαγωγές προϊόντων 385 δεξαμενόπλοια για ενδομεταφορές προϊόντων και προς θυγατρικές μικρά δεξαμενόπλοια για φορτώσεις προϊόντων εσωτερικής αγοράς Στους σταθμούς φόρτωσης Βυτιοφόρων Οχημάτων εξυπηρετήθηκαν για παραδόσεις προϊόντων: 67 χιλ. Β/Α στις ΒΕΑ, ποσότητα 1,1 εκ. ΜΤ 115 χιλ. Β/Α στις ΒΕΘ, ποσότητα 2,60 εκ. ΜΤ 41χιλ. Β/Α στις ΒΕΕ, ποσότητα 0,81 εκ. ΜΤ βυτιοφόρα για παραλαβές Βιοντήζελ, ποσότητα 72 χιλ. ΜΤ Επίσης φορτώθηκαν για παραδόσεις προϊόντων: βυτιοφόρα βαγόνια τραίνων, 147 χιλ. ΜΤ Από αγωγούς προς ΟΚΤΑ, εταιρείες, αεροδρόμιο και στρατό διακινήθηκαν: 5,45 εκ. ΜΤ πετρελαιοειδών 1,99 εκ. ΜΤ από τον αγωγό που συνδέει ΒΕΑ/ΒΕΕ 12

14 ΕΜΠΟΡΙΑ: ΗΓΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Μερίδια Εσωτερικής Αγοράς 2007 Μερίδια Αγοράς Καυσίμων Αεροπορίας & Ναυτιλίας 2007 EKO 18% EKO 24% Λοιποί 32% Λοιποί 36% Aegean 7% Jetoil 7% Avin 9% Shell 13% BP 14% Jetoil 9% AVIN 9% Shell 11% BP 11% Ετήσιες πωλήσεις ~ 4,0 εκατομμύρια τόνοι πρατήρια στην Ελλάδα 13

15 ΕΜΠΟΡΙΑ: ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑΣ* Βενζίνες Εκατ. τόνοι +0,8 % 3,9 4,0 Ντήζελ Κίνησης (ULSD) Εκατ. τόνοι 2,6 +3,5 % 2, Καύσιμα Αεροπορίας & Ναυτιλίας Εκατ. τόνοι 4,8 +4,0 % 5,0 Σύνολο Πωλήσεων Εκατ. τόνοι - 1,3 % 19,2 18, * * Εξαιρουμένων των πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης, που μειώθηκαν κατά 12%, η Ελληνική αγορά στο σύνολο της σημείωσε αύξηση κατά 1,5% το

16 ΕΜΠΟΡΙΑ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ EKO ΚΑΙ ΤΟ 2007 Βενζίνες Χιλιάδες τόνοι % 636 Ντήζελ Κίνησης (ULSD) Χιλιάδες τόνοι % Καύσιμα Αεροπορίας & Ναυτιλίας Χιλιάδες τόνοι % Σύνολο Πωλήσεων Χιλιάδες τόνοι % Σημαντική ενίσχυση μεριδίων αγοράς, παρά τον έντονο ανταγωνισμό 15

17 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΥΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 11 χώρες, 8 δραστηριότητες EBITDA εκατ % 89% Ελλάδα Εξωτερικό Μέσα Απασχολούμενα Κεφάλαια δισ. 3,6 16% Προσωπικό % 1,1 84% 63% Ελλάδα Εξωτερικό Ελλάδα Εξωτερικό 16

18 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΥΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ: ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αύξηση EBITDA κατά 13% σε 64 εκατ. Δυναμική ανάπτυξη του δικτύου κατά 43% στις αγορές προτεραιότητας της Σερβίας και Βουλγαρίας Διατήρηση της ηγετικής θέσης στις αγορές εμπορίας καυσίμων της Κύπρου και του Μαυροβουνίου. Ισχυρή άνοδος των εμπορικών πωλήσεων των εταιριών εμπορίας κατά 23% Οριακή αύξηση των πωλήσεων του διυλιστηρίου ΟΚΤΑ στην FYROM, παρά την προσωρινή (τρίμηνη) διακοπή των εξαγωγών στο Κοσσυφοπέδιο, λόγω απρόβλεπτης μεταβολής της νομοθεσίας και πλήρης επανάκτηση αυτής της αγοράς EBITDA Διεθνούς Διύλισης & Εμπορίας εκατ Αριθμός πρατηρίων εξωτερικού Διύλιση & Εφοδιασμός 64 Εμπορία Ολοκλήρωση της κατασκευής της μονάδας ανάκτησης θείου, η οποία θα επιφέρει θεαματική βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή του διυλιστηρίου Επίτευξη διευθέτησης των εκκρεμοτήτων με κυβέρνηση της π.γ.δ.μ. σχετικά με την εξαγορά του διυλιστηρίου της ΟΚΤΑ στην π.γ.δ.μ

19 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΟΥ BURGAS ΑΛΕΧΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ South Stream* 30 bcm/annum ΙTGI* 11bcm pa Burgas Alexandroupolis 35mt pa Αγωγός αργού πετρελαίου Μπουργκάς- Αλεξανδρούπολης (ποσοστό συμμετοχής 25% της ΕΛΠΕ στον Έλληνα Συμμέτοχο): Υπογραφή διακρατικής συμφωνίας (03/07) Ολοκλήρωση διαπραγματεύσεων μεταξύ μετόχων της Διεθνούς Εταιρίας Έργου (12/07) Υπογραφή συμφωνίας μετόχων (01/08) και ίδρυση Διεθνούς Εταιρίας Έργου (02/08) Αγωγοί φυσικού αερίου ITGI και Southstream: Έργα που συμμετέχει η ΕΛΠΕ μέσω της κατά 35% συμμετοχής στη ΔΕΠΑ 18

20 ΧΗΜΙΚΑ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ Αύξηση συνολικής παραγωγής κατά 3% στους τόνους 76% της παραγωγής πολυπροπυλένιου εξήχθη, κυρίως σε Ιταλία/Τουρκία/Ισπανία Αύξηση των πωλήσεων κατά 7% στα 380 εκατ., λόγω της αύξησης των όγκων και της σημαντικής ανόδου των διεθνών τιμών πολυπροπυλενίου Αποτελεσματική διαχείριση του κόστους λειτουργίας και απουσία σημαντικών επιβαρύνσεων για επισφάλειες Αύξηση EBITDA κατά 40% στα 55 εκατ., λόγω βελτιωμένης κερδοφορίας στο πολυπροπυλένιο και στο φίλμ ΒΟΡΡ Ανασχεδιάστηκαν και ενισχύθηκαν οι εμπορικές δραστηριότητες με σύναψη συμφωνιών συνεργασίας και βελτίωση ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών Βελτίωση μείγματος προϊόντων BOPP σε τύπους αυξημένης προστιθέμενης αξίας Πωλήσεις Χιλιάδες τόνοι EBITDA εκατ

21 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΟΔΟΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ Κύρια Στοιχεία Η βελτίωση συνθηκών αγοράς οδήγησε στην αύξηση του μέσου μικτού περιθωρίου (spark spread) Πωλήσεις Ενέργειας (GWh) Πωλήσεις ( εκατ.) Άνοδος ΕΒΙΤDA παραγωγής κατά 43% σε 37 εκατ. Θετικές μεσοπρόθεσμες προοπτικές για την αγορά, λόγω υψηλής κατανάλωσης και ελλειμματικού ισοζυγίου EBITDA ( εκατ.) ΟΤΣ και Spark Spread /ΜWh 64,1 64, Στρατηγική αύξησης του παραγωγικού δυναμικού σε MW, μέσω συνεργασίας με την Ιταλική Edison 9,2 13, Οριακή Τιμή Συστήματος (OTΣ) Μέσο Μικτό Περιθώριο (Spark Spread) 20

22 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2007 Πραγματοποιήθηκαν 16 γεωτρήσεις και έγιναν 5 τεχνικές ανακαλύψεις πετρελαίου και φυσικού αερίουστηλιβύηαπότηνκοινοπραξίαμεταξύ των Ελληνικά Πετρέλαια (20%), Woodside (40%, διαχειριστής) και Repsol (35%) Αποφάσεις για την εμπορική εκμετάλλευση των κοιτασμάτων μέσα στο 2008 Αποκτήθηκαν, μετά από διεθνή διαγωνισμό, τα δικαιώματα έρευνας και παραγωγής σε δύο περιοχές της Αιγύπτου: στο West Obayed στη Δυτ. Έρημο (100%, διαχειριστής) στο El Mesaha στην Άνω Αίγυπτο από την κοινοπραξία μεταξύ των Ελληνικά Πετρέλαια (30%), Melrose (40%, διαχειριστής) και Kuwait Energy Company (30%) Στελεχώθηκε υποκατάστημα στην Αίγυπτο και ξεκίνησαν ερευνητικές εργασίες Αξιολόγηση επενδυτικών ευκαιριών στην Β. Αφρική και Μέση Ανατολή Μετά την ψήφιση σχετικού νόμου, επανήλθαν στο Ελληνικό Δημόσιο τα δικαιώματα έρευνας και παραγωγής σε 24 περιοχές της χώρας Θέσεις στη Λιβύη NC210 Θέσεις στην Αίγυπτο West Obayed Mesaha NC205 NC206 NC208/209 NC207 21

23 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ, 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Ευρύ Επενδυτικό Κοινό 10,1% Ελληνικό Δημόσιο Θεσμικοί Επενδυτές 35,5% 18,5% Paneuropean Oil & Industrial Holdings S.A. 35,9% Αριθμός Μετοχών:

24 ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η εταιρία στοχεύει στην αύξηση του μερίσματος προς τους μετόχους λαμβάνοντας υπ οψη τόσο την τρέχουσα κερδοφορία όσο και την εκτιμώμενη μελλοντική κερδοφορία της, καθώς και τις επενδυτικές ανάγκες της Καθαρά Κέρδη και Μερίσματα ανά Μετοχή 1,4 1,2 1,09 1,15 Προμέρισμα ύψους 0,15 για την χρήση του 2007 ανά μετοχή στο δ τρίμηνο του ,0 0,8 0,85 Πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων για συνολικό μέρισμα 0,50 ανά μετοχή (συμπεριλαμβανομένου του προμερίσματος 0,15 ανά μετοχή) 0,6 0,4 0,2 0,42 0,26 0,43 0,43 0,50 Διάθεση του 44% των καθαρών κερδών ως μέρισμα, με μερισματική απόδοση 4,4% με βάση το κλείσιμο της μετοχής στις 31/12/2007 4,9% με βάση το κλείσιμο της μετοχής στις 13/5/2008 0, Καθαρά Κέρδη/Μετοχή Μέρισμα/Μετοχή 23

25 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ /06 01/07 02/07 03/07 04/07 05/07 06/07 07/07 08/07 09/07 10/07 11/07 12/07 ΕΛΠΕ Motor Oil Γ.Δ. ΧΑ Αύξηση της τιμής μετοχής κατά 8% το 2007, έναντι: ανόδου κατά 18% του Γ.Δ. του ΧΑ μείωσης κατά 1% του κλάδου διύλισης στην Ελλάδα αύξησης κατά 10% του Ευρωπαϊκού κλάδου 24

26 Διαχείριση 2007 Στρατηγικοί Στόχοι και Προτεραιότητες Κύρια Στοιχεία

27 ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΟΜΙΛΟΥ Μετασχηματισμός της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ σε ανταγωνιστικό ενεργειακό όμιλο σε διεθνές επίπεδο Υλοποίηση στρατηγικών ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας, με γνώμονα την εκμετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Ομίλου και των ευκαιριών της αγοράς ενέργειας Μεγιστοποίηση της κερδοφορίας και δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την εταιρεία και τους μετόχους της 26

28 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ Προτεραιότητα στην Ασφάλεια Προστασία και σεβασμός στο Περιβάλλον Διαφάνεια σε όλους τους τομείς Κυρίαρχη έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα Σεβασμός στον πελάτη Συνεχής ανάπτυξη τεχνογνωσίας Συνεχής βελτίωση ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας Εστιασμός στα αποτελέσματα Έμφαση στην κοινωνική υπευθυνότητα (ΕΚΕ) 27

29 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Ισχυρή θέση και σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης Ηγετική θέση στην αγορά πετρελαιοειδών και πετροχημικών στην Ελλάδα Εξαιρετική θέση και γεωγραφική κατανομή των εγκαταστάσεων Τεχνολογική υπεροχή διυλιστηρίου Ασπροπύργου Καθετοποιημένες λειτουργίες στη διύλιση και τα χημικά Ισχυρή χρηματοοικονομική θέση για χρηματοδότηση της ανάπτυξης Αύξηση συμμετοχής στην Ηλεκτρική Ενέργεια μέσω στρατηγικής συνεργασίας Βελτιστοποίηση συμμετοχής στην Έρευνα και Παραγωγή Ανάπτυξη μεριδίων αγοράς και αύξηση κερδοφορίας της Διεθνούς Διύλισης και Εμπορίας Τεχνολογική αναβάθμιση διυλιστηρίων στην Ελλάδα Διατήρηση ηγετικής θέσης και αύξηση κερδοφορίας της ΕΚΟ Βελτίωση απόδοσης και ανταγωνιστικότητας 28

30 ΣΤΟΧΟΣ: ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ EBITDA ΤΟ 2012 ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΠΟ 10% Εξέλιξη EBITDA Ομίλου εκατ. Εξέλιξη ROACE % ~1 δισ. 14% 10-13% 11% 617 9% π Στόχος 29

31 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Επέκταση σε Σερβία και Βουλγαρία ~ 2,5 δισ. Νέα ιδιόκτητα πρατήρια Αναβάθμιση Ελευσίνας Αναβάθμιση Θεσσαλονίκης Αναβάθμιση Μονάδων και Συντήρηση Εγχώρια Διύλιση, Εφοδιασμός & Εμπορία Εγχώρια Εμπορία Διεθνής Διύλιση & Εμπορία Έρευνα & Παραγωγή Λοιπά Σύνολο

32 ΙΣΧΥΡΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ Μόχλευση Δανεισμός / Απασχολούμενα Κεφάλαια, % Στόχος: 25-35% 31% 28% 25%

33 Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΤΟ ΘΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Κύρια στοιχεία αναβάθμισης: Επένδυση ύψους 1,1 δισ., με υψηλές αποδόσεις Έναρξη λειτουργίας το 2011 Νέες μονάδες: Hydrocracker (40 kbd) και Flexicoker (20 kbd) Αλλαγή καθαρής παραγωγής μετά την αναβάθμιση του Διυλιστηρίου Ελευσίνας Εκατ. τόνοι/έτος 0,50 1,50 Η αναβάθμιση θα ενισχύσει σημαντικά την ανταγωνιστική θέση του Ομίλου: -2,00 Μαζούτ Άλλα προϊόντα (Νάφθα) Ντήζελ Αυξάνεται η παραγωγή μεσαίων κλασμάτων εις βάρος του μαζούτ Διυλιστήριο Ελευσίνας Προσαρμόζεται η παραγωγή στις τοπικέςκαιπαγκόσμιεςτάσειςτης κατανάλωσης Αυξάνονται οι εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού, καθώς οι νέες μονάδες θα κατεργάζονται σχεδόν όλες τις ποιότητες αργών, και όχι μόνον αργά χαμηλού θείου 32

34 ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ Διαφορά τιμής ντήζελ-μαζούτ US$ ανά τόνο Η αναβάθμιση στόχο έχει την βελτίωση της κερδοφορίας μέσω της: Βελτίωσης του δείκτη συνθετότητας Nelson σε 7,2 από 1,5 και, κατ επέκταση, των περιθωρίων διύλισης Αύξησης επεξεργασίας αργού πετρελαίου μεσαίας και υψηλής περιεκτικότητας θείου: 60% 100% Μείωση εκπομπών ρύπων: SO 2 : κατά 70,2% NO x : κατά 11,6% Σωματίδια: κατά 84,2% Υγρά απόβλητα: κατά 24% Αύξηση θέσεων εργασίας: Διασφαλίζονται οι σημερινές 400 μόνιμες θέσεις εργασίας και δημιουργούνται 120 νέες μόνιμες θέσεις. Παράλληλα δημιουργούνται και περίπου άλλες τόσες έμμεσες θέσεις εργασίας Κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου που θα διαρκέσει δύο χρόνια, θα απασχοληθούν περίπου άτομα Εξέλιξη δεικτών συνθετότητας Nelson 10,6 11, , ,3 7,2 Ασπρόπυργος Θεσ/κη Ελευσίνα Σύνολο 1, Μετά τις αναβαθμίσεις 6, ,

35 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΒΟΡΡΑ Εγκαταστάσεις Διύλισης στο Βορρά Επένδυση στην αύξηση λειτουργικής ευελιξίας στη διύλιση διαφορετικών τύπων αργού Προσθήκη νέας μονάδας αναμόρφωσης βενζινών (CCR) 15 kbd, με αύξηση της παραγωγής βενζινών κατά 50% Αύξηση αποθηκευτικών χώρων κατά 240 km 3 Σερβία Μαυροβούνιο πγδμ Αλβανία Ελλάδα Διυλιστήριο ΟΚΤΑ Αγωγός πετρελαίου Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης Βουλγαρία Βελτίωση του δείκτη συνθετότητας Nelson και των περιθωρίων διύλισης και της κερδοφορίας Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης Επένδυση ύψους 150 εκατ. Έναρξη λειτουργίας το

36 ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ Διατήρηση της ηγετικής θέσης στην αγορά Αναβάθμιση, αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός του δικτύου λιανικής, καθώς και των υποστηρικτικών υπηρεσιών Βελτίωση και περαιτέρω ισχυροποίηση του εταιρικού σήματος (brand name) Περαιτέρω ανάπτυξη δικτύου ιδιόκτητων/ελεγχόμενων πρατηρίων Εξέλιξη Δικτύου Πρατηρίων ΕΚΟ Ιδιόκτητα Πρατήρια «Καλυψώ» Ελεγχόμενα Πρατήρια Πρατήρια τρίτων Μεταβολή Σύνολο

37 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ Διατήρηση ηγετικής θέσης: Κύπρος (ΕΚΟ): 35% μερίδιο αγοράς πγδμ (OKTA): 97% μερίδιο αγοράς Μαυροβούνιο (JPK): 45% μερίδιο αγοράς Παρουσία στη ΝΑ Ευρώπη Επέκταση δραστηριοτήτων στις πιο ελκυστικές αγορές της ΝΑ Ευρώπης μέσω οργανικής ανάπτυξης ή εξαγορών: Σερβία Βουλγαρία Αύξηση συνολικού αριθμού πρατηρίων από 252 το 2007 σε τουλάχιστον 500 μέχρι τα τέλη του

38 ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ EDISON Συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με την Edison, τη 2 η μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου στην Ιταλία, που προβλέπει την ίδρυση κοινοπραξίας με σκοπό: Τη δημιουργία χαρτοφυλακίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος MW στην Ελλάδα, το οποίο θα βασίζεται σε διαφοροποιημένες πηγές ενέργειας Εταιρική δομή ΕΛΠΕ Edison 50% 50% Holdco Την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας Την πιθανή επέκταση της συνεργασίας στον τομέα της συμπαραγωγής, στις αγορές των Βαλκανικών χωρών, καθώς και στον τομέα της παραγωγής και προμήθειας φυσικού αερίου Η ΕΛΠΕ συνεισφέρει τις τρέχουσες δραστηριότητές της στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ΕΝ.ΘΕΣ. Η Edison συνεισφέρει την κατά 65% συμμετοχή της στη μονάδα ισχύος 420MW στη Θίσβη, καθώς και το έργο ανάπτυξης ανθρακικής μονάδας, δυναμικότητας 600MW στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας Genco 100% Thessaloniki Power 65% Thisvi Power Other Assets/ Activities Tradeco 37

39 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Μηδενική αύξηση λειτουργικών δαπανών για 4 ο συνεχόμενο έτος, με επίτευξη συνολικών οικονομιών ύψους 100 εκατ. Υλοποίηση προγράμματος Στρατηγικών Προμηθειών, με στόχο τη μείωση δαπανών για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών κατά 50 εκατ. μέσα σε 3 χρόνια Πρόγραμμα βελτίωσης απόδοσης και ενίσχυσης ανταγωνιστικότητας των διυλιστηρίων: Επίτευξη συνεργειών μεταξύ διυλιστηρίων Εξοικονόμηση ενέργειας Βελτίωση και ομογενοποίηση τρόπου λειτουργίας και διαδικασιών Πρόγραμμα βελτίωσης απόδοσης της ΕΚΟ, με βελτιστοποίηση δικτύου πρατηρίων, εγκαταστάσεων και προσφερομένων υπηρεσιών Αναδιάρθρωση υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (κεντρικές υπηρεσίες) με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας και τη βελτιστοποίηση της υποστήριξης των επιχειρηματικών μας μονάδων Συγκράτηση λειτουργικών δαπανών εκατ «self help»: ~ 100 εκατ % Μηδενική αύξηση

40 Διαχείριση 2007 Στρατηγικοί Στόχοι και Προτεραιότητες Κύρια Στοιχεία

41 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2008 Επιχειρησιακές Μονάδες Μετασχηματισμός και Αναδιοργάνωση Έναρξη υλοποίησης προγραμμάτων αναβάθμισης διυλιστηρίων Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης Επέκταση δικτύου ιδιόκτητων και ελεγχόμενων πρατηρίων στην Ελλάδα Περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου πρατηρίων στις κύριες αγορές της ΝΑ Ευρώπης (Σερβία, Βουλγαρία) Ολοκλήρωση στρατηγικής συνεργασίας με την Edison Εξέλιξη προγράμματος ερευνητικών γεωτρήσεων και γεωτρήσεων περιχάραξης στη Λιβύη Έναρξη ερευνητικών εργασιών στην Αίγυπτο Συνέχιση υλοποίησης προγράμματος Στρατηγικών Προμηθειών «BEST50» με στόχο την επίτευξη οικονομιών της τάξεως των 18 εκατ. το 2008 σε προμήθειες αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού Επιτάχυνση προγραμμάτων βελτίωσης της απόδοσης των κυρίων δραστηριοτήτων μας (διύλιση και εμπορία στην Ελλάδα) καθώς και των υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (κεντρικές υπηρεσίες), με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας και ανταγωνιστικότητας 40

42 ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ 1 ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2008 εκατομμύρια, ΔΠΧΠ 1 ο τρίμηνο ο τρίμηνο 2008 % Δ Κύκλος Εργασιών % EBITDA % «Συγκρίσιμο» EBITDA * % Κέρδη Προ Φόρων % Καθαρά Κέρδη % Κέρδη Ανά Μετοχή 0,18 0,32 77% * EBITDA αναπροσαρμοσμένο για την επίδραση από την αποτίμηση των αποθεμάτων, έκτακτα κέρδη/ζημιές και μεταβολές στην ισοτιμία /$ 41

43 ΕΛΛAΔΑ - ΑΝAΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤH 2008 Αμόλυβδη Βενζίνη Ποσοστιαία Ανάλυση Τιμών Κατανάλωσης Μικτό Περιθώριο εμπορίας 10,8% Ανάλυση Τιμών Κατανάλωσης Μέσοι 'Οροι Έτους /Lt Κόστος πρώτης ύλης 38,5% Κόστος πρώτης ύλης 0,43 Κόστος λειτουργίας 0,01 Φόροι και δασμοί 48,3% Κόστος λειτουργίας 1,1% Περιθώριο διύλισης 1,3% Περιθώριο διύλισης 0,01 Τιμή Διυλιστηρίου 0,45 Φόροι και δασμοί 0,54 Μικτό Περιθώριο εμπορίας 0,12 Μέση Τιμή Λιανικής 1,11 42

44 ΕΛΛAΔΑ - ΑΝAΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤH 2008 Ντήζελ Κίνησης Ποσοστιαία Ανάλυση Τιμών Κατανάλωσης Μικτό Περιθώριο εμπορίας 9,7% Ανάλυση Τιμών Κατανάλωσης Μέσοι 'Οροι Έτους /Lt Κόστος πρώτης ύλης 45,4% Κόστος πρώτης ύλης 0,52 Κόστος λειτουργίας 0,01 Περιθώριο διύλισης 0,02 Φόροι και δασμοί 42,3% Τιμή Διυλιστηρίου 0,55 Φόροι και δασμοί 0,49 Μικτό Περιθώριο εμπορίας 0,11 Κόστος λειτουργίας 1,2% Περιθώριο διύλισης 1,4% Μέση Τιμή Λιανικής 1,15 43

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Γιάννης Κωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Γιάννης Κωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL ΤΡΙΤΗ, 15 ΜΑΪΟΥ 2012 Γιάννης Κωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 1/19 Εισαγωγή Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι ένας ηγετικός

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Επιχειρηματικές Δραστηριότητες 2. Επιχειρηματικές Δραστηριότητες Επιχειρηματικές Αξίες και Αρχές Προτεραιότητα στην Ασφάλεια Προστασία και σεβασμός στο Περιβάλλον Σεβασμός στον πελάτη Κυρίαρχη έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα Εστιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9-ΜΗΝΟΥ 9

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9-ΜΗΝΟΥ 9 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9-ΜΗΝΟΥ 9 2003 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 2001 1996 42% ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 1972 1972-1995 1995 50% ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 100% ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 42% SAUDI ARAMCO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές βέλτιστης διαχείρισης ενέργειας στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. Όραμα και εφαρμογές.

Πολιτικές βέλτιστης διαχείρισης ενέργειας στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. Όραμα και εφαρμογές. Πολιτικές βέλτιστης διαχείρισης ενέργειας στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. Όραμα και εφαρμογές. Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Υποδιευθυντής Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας Δραστηριότητες του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ελληνικα πετρελαια ετησιοσ απολογισμοσ 2014

ελληνικα πετρελαια ετησιοσ απολογισμοσ 2014 ελληνικα πετρελαια ετησιοσ απολογισμοσ 2014 ελληνικα πετρελαια ετησιοσ απολογισμοσ 2014 Περιεχόμενα Μήνυμα προς τους Μετόχους 5 Ο Όμιλος το 2014 7 Τα ελληνικα πετρελαια στις κεφαλαιαγορές 19 επιχειρηματικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ο Όμιλος...8. Ο Όμιλος και η στρατηγική του...12. Επιχειρηματικές Δραστηριότητες Ομίλου...22. Λοιπές Κύριες Συμμετοχές...

Περιεχόμενα. Ο Όμιλος...8. Ο Όμιλος και η στρατηγική του...12. Επιχειρηματικές Δραστηριότητες Ομίλου...22. Λοιπές Κύριες Συμμετοχές... ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 Περιεχόμενα Μήνυμα προς τους μετόχους...5 01 Ο Όμιλος...8 Ο Όμιλος το 2011...9 02 03 04 05 06 07 08 Ο Όμιλος και η στρατηγική του...12 Ποιοι είμαστε...13 Ολοκληρωμένη Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες. Μήνυμα προς τους Μετόχους 4. Διοίκηση Ομίλου Εταιρική Δομή 6

Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες. Μήνυμα προς τους Μετόχους 4. Διοίκηση Ομίλου Εταιρική Δομή 6 Ετήσιος Απολογισμός Ετήσιος Απολογισμός 2006 Μήνυμα προς τους Μετόχους 4 Διοίκηση Ομίλου Εταιρική Δομή 6 Διοίκηση Ομίλου 6 Εταιρική Δομή Ομίλου 8 Διοικητική Δομή της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 9 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσιος Απολογισμός 2010. Ενέργεια ΓΙΑ ΖΩΗ

Eτήσιος Απολογισμός 2010. Ενέργεια ΓΙΑ ΖΩΗ Eτήσιος Απολογισμός 2010 Ενέργεια ΓΙΑ ΖΩΗ Περιεχόμενα 1. Ο Όμιλος Μήνυμα προς τους μετόχους... 4 Ο Όμιλος συνοπτικά... 8 Εταιρική Δομή Ομίλου... 9 Ολοκληρωμένη Λειτουργία Ομίλου... 10 Ο Όμιλος το 2010...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Γενικές Πληροφορίες...84. Επικοινωνία...85 Υπηρεσίες ενημέρωσης των Μετόχων...86 Επικοινωνία για τον Απολογισμό...87

Περιεχόμενα. Γενικές Πληροφορίες...84. Επικοινωνία...85 Υπηρεσίες ενημέρωσης των Μετόχων...86 Επικοινωνία για τον Απολογισμό...87 Περιεχόμενα 1. 2. 3. 4. O Όμιλος... 4 Μήνυμα προς τους μετόχους...4 Ο Όμιλος συνοπτικά...9 Ο Όμιλος το 2008...11 Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.στα Χρηματιστήρια...13 Ιστορική Αναδρομή...18 Διοίκηση Ομίλου...20

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετη Πληροφόρηση. Κοινωνικό Προϊόν

Πρόσθετη Πληροφόρηση. Κοινωνικό Προϊόν 3. Πρόσθετη Πληροφόρηση Κοινωνικό Προϊόν Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει προσδιορίσει ποια είναι τα ενδιαφερόμενα μέρη (κοινωνικοί μέτοχοι ή stakeholders) με τα οποία συνδιαλέγεται, επικοινωνεί ή συνεργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενηµέρωση και δεν µπορεί να εκληφθεί ως προσφορά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΟΡΑ ΤΕΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 1 Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος Hellenic Petroleum Marketing Companies Association Ο ΣΕΕΠΕ λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Δεκέμβριος, 2014 1 Πνευματικά δικαιώματα Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενημέρωση και δεν μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό αέριο Επενδύσεις στην Ελλάδα. Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ

Φυσικό αέριο Επενδύσεις στην Ελλάδα. Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ Φυσικό αέριο Επενδύσεις στην Ελλάδα Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ Ενέργεια και Επενδύσεις στην Ελλάδα Αθήνα, 15 Μαΐου 2012 Ο Όμιλος ΔΕΠΑ Ελληνικά Πετρέλαια Ελληνικό Δημόσιο 35% 65% Εμπορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ρήτρα μη ευθύνης Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07 Ιούλιος 2013 Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Σύνοψη Μελέτης Η Ελλάδα είναι μια χώρα ιδιαίτερα εξαρτημένη από το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι πρόσφατες εξελίξεις στους κλάδους μόδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι πρόσφατες εξελίξεις στους κλάδους μόδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι πρόσφατες εξελίξεις στους κλάδους μόδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα Οι βασικές προτεραιότητες της περιόδου 2014-2020 Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου 2014 Θεόφιλος Ασλανίδης Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008

EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008 EΛΛHNIKA ΠETPEΛAIA A.E. Aριθμ. M.A.E. 2443/06/B/86/23 EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008 Η ΠAPOΥΣΑ EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ EXEI ΣYNTAXΘEI ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3556/2007 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΪΟΣ 2011

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΪΟΣ 2011 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΪΟΣ 2011 Ρήτρα μη ευθύνης Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Ηπαρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενημέρωση και δεν μπορεί να εκληφθεί ως προσφορά για την

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Συµβολή στην οικονοµία και την ανάπτυξη της Bόρειας Eλλάδας

Συµβολή στην οικονοµία και την ανάπτυξη της Bόρειας Eλλάδας Συµβολή στην οικονοµία και την ανάπτυξη της Bόρειας Eλλάδας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 2001-2011 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δραστηριότητες του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007 Η έκθεση διαχείρισης του (Δ.Σ.) που ακολουθεί, αφορά στη χρήση 2007 συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με βάση το πνεύμα και τα αναφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. είναι ο μεγαλύτερος βιομηχανικός και εμπορικός Όμιλος στην Ελλάδα με κυρίαρχη θέση στην εγχώρια πετρελαϊκή αγορά.

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. είναι ο μεγαλύτερος βιομηχανικός και εμπορικός Όμιλος στην Ελλάδα με κυρίαρχη θέση στην εγχώρια πετρελαϊκή αγορά. Ετήσιος Απολογισμός 2005 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. είναι ο μεγαλύτερος βιομηχανικός και εμπορικός Όμιλος στην Ελλάδα με κυρίαρχη θέση στην εγχώρια πετρελαϊκή αγορά. Από άποψη οικονομικής ισχύος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 EΛΛHNIKA ΠETPEΛAIA A.E. Aριθ. M.A.E. 2443/06/B/86/23 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 Η ΠAPOΥΣΑ EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ EXEI ΣYNTAXΘEI ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3556/2007 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ

ΟΠΑΠ Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΟΠΑΠ Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ 1 Περιεχόµενα Ανασκόπηση Εταιρίας Πρόσφατες Εταιρικές Εξελίξεις Οικονοµικά Στοιχεία Η Μετοχή Επενδυτική Πρόταση 2 Ανασκόπηση Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας των Εταιριών Μελών

Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας των Εταιριών Μελών Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας των Εταιριών Μελών Εισαγωγή Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.), στα πλαίσια των δεσμεύσεων και της στρατηγικής των Εταιριών-Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του τεχνικού δυναμικού στην Έρευνα και Εκμετάλλευση Υ/Α: Παρουσίαση της Εθνικής και Διεθνούς Εμπειρίας

Ο ρόλος του τεχνικού δυναμικού στην Έρευνα και Εκμετάλλευση Υ/Α: Παρουσίαση της Εθνικής και Διεθνούς Εμπειρίας Ο ρόλος του τεχνικού δυναμικού στην Έρευνα και Εκμετάλλευση Υ/Α: Παρουσίαση της Εθνικής και Διεθνούς Εμπειρίας 8 χρόνια στον Πρίνο: Απασχόληση και συνεισφορά στην ελληνική κοινωνία Δρ. Ντίνος Νικολάου,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών : Θεματική Ενότητα : Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδ. Έτος: 2008-09 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΜΑΪΟΣ 2015 Για τους σκοπούς του άρθρου 38, παρ.4 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α Δομή Παρουσίασης Η Εταιρεία Ο Όμιλος Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

EXPOLINK 07. «Το. φυσικό αέριο στην Ελλάδα» ΗΜΕΡΙΔΑ. επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007

EXPOLINK 07. «Το. φυσικό αέριο στην Ελλάδα» ΗΜΕΡΙΔΑ. επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007 EXPOLINK 07 ΗΜΕΡΙΔΑ Σύγχρονες εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα και επιπτώσεις στο περιβάλλον Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007 «Το φυσικό αέριο στην Ελλάδα» Σπύρος Παλαιογιάννης Χημικός, ΜΒΑ Αντιπρόεδρος ΙΕΝΕ

Διαβάστε περισσότερα

F.G. EUROPE A.E. ΑΝΩΝΥΜH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

F.G. EUROPE A.E. ΑΝΩΝΥΜH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ F.G. EUROPE A.E. ΑΝΩΝΥΜH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ F.G. EUROPE A.E. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυν

Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυν ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2012 Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυν Από το 2006, ως Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, δημοσιεύουμε τον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας με στόχο να συμβάλουμε στην καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Ημερίδα Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Κυριακή 7/4/2013 13.30 16.30 Metropolitan Expo Ανάπτυξη Μηχανισμού Υπολογισμού & Αναφοράς του Αποτυπώματος Άνθρακα στα Logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) Η ετήσια αυτή Έκθεση συνοδεύει τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για την χρήση που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

The Economist Events The 17th Roundtable with the Government of Greece

The Economist Events The 17th Roundtable with the Government of Greece Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι χαίρετε. Στα επόμενα λεπτά της παρουσίασής μου πρόκειται να εστιάσω κυρίως στο εμπορικό κομμάτι, στην εμπορική διάσταση που έχουν οι εξελίξεις στην περιοχή μας όσον

Διαβάστε περισσότερα

TÜV HELLAS Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης

TÜV HELLAS Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TÜV HELLAS Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Making Our World Safer TÜV HELLAS (TÜV NORD) Η TÜV HELLASείναι Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, μέλος του TÜV NORD GROUP. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρική Αγορά στην Ελλάδα

Η Ηλεκτρική Αγορά στην Ελλάδα 17 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας, «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2012» Public Power Corporation SA Η Ηλεκτρική Αγορά στην Ελλάδα Corporate και ο ρόλος Presentation της ΔΕΗ Αρθούρος Ζερβός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο Τραπεζικός Όµιλος EFG Eurobank Ergasias Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ιδρύθηκε το 1990 µε αρχική επωνυµία "Ευρωεπενδυτική Τράπεζα".

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (1/1-31/12/2014)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (1/1-31/12/2014) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (1/1-31/12/2014) Η ετήσια αυτή Έκθεση συνοδεύει τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για την χρήση που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 62 Επιλεγµένα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία 63 Επισκόπηση Επιχειρηµατικής ραστηριότητας 64 Επενδύσεις Οµίλου 2002-2003 65 Ανάλυση κατά Κλάδο ραστηριότητας 65 ιύλιση / ιάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Το Ενεργειακό δίλημμα της χώρας Αναπτυξιακό και Γεωπολιτικό

Το Ενεργειακό δίλημμα της χώρας Αναπτυξιακό και Γεωπολιτικό Το Ενεργειακό δίλημμα της χώρας Αναπτυξιακό και Γεωπολιτικό Μεταρρυθμίσεις με το Βλέμμα στο Μέλλον - Κύκλος ανοιχτών συζητήσεων στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Δημήτρης Παπακανέλλου, Επικεφαλής Συμβουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 954,69 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 4,20%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 91,90 εκατ. εκ των οποίων 4,39 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 904,59 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 2,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 118,25 εκατ. εκ των οποίων 24,09 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40 Διεθνής Παρουσία Η Eurobank EFG αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ευκαιρία και τη δυναμική που παρουσιάζει η Νέα Ευρώπη στον τομέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια μία μακροπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2007 Εμπορικής Τράπεζας Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: Η Ελληνική Ενεργειακή Αγορά. Η Λειτουργία της Αγοράς Η/Ε

Ημερίδα: Η Ελληνική Ενεργειακή Αγορά. Η Λειτουργία της Αγοράς Η/Ε Ημερίδα: Η Ελληνική Ενεργειακή Αγορά Η Λειτουργία της Αγοράς Η/Ε Μελλοντικές Τάσεις στην Ελληνική Αγορά Αλεξάνδρα Ψυρρή Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας, ΔΕΗ Α.Ε. 18 Μαρτίου 2011 Υφιστάμενη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Μάιος 2012 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Έκθεση Αποποίησης Ευθύνης 2 Η παρουσίαση αυτή έχει προετοιμαστεί από την εταιρία Ελληνικά Καλώδια για χρήση στην παρουσίαση της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Κλάδος Πετρελαίου - Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρειών Εισηγμένων Στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) την

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή μας στο περιβάλλον

Η συμβολή μας στο περιβάλλον 5. Η συμβολή μας στο περιβάλλον Από το ξεκίνημα της λειτουργίας του, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει αναδείξει την προστασία του περιβάλλοντος σε βασική προτεραιότητα και αναπόσπαστο στοιχείο των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2012 Όμιλος ΕΧΑΕ Ο Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά μετοχών, ομολόγων και παραγώγων Εταιρικές λειτουργίες - Διακανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. Απρίλιος 2007

Εταιρική Παρουσίαση. Απρίλιος 2007 ΟΠΑΠΑ.Ε Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Απρίλιος 2007 1 Περιεχόµενα ΑνασκόπησηΕταιρίας Πρόσφατες Εταιρικές Εξελίξεις Οικονοµικά Στοιχεία Η Μετοχή Επενδυτική Πρόταση 2 ΑνασκόπησηΕταιρίας 3 ΗΟΠΑΠ Α.Ε. µε µια µατιά

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο 2006 2008

Επιχειρησιακό Σχέδιο 2006 2008 Επιχειρησιακό Σχέδιο 2006 2008 Απρίλιος 2006 Εθνική σελίδα 1 σελ. 1 Διευκρίνιση Αυτή η παρουσίαση περιέχει εκτιμήσεις που αφορούν στο μέλλον. Αυτές οι εκτιμήσεις περιέχουν, αλλά δεν περιορίζονται στις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014 1 Σεπτεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014 Θετική λειτουργική κερδοφορία EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : κέρδη 11,8εκ έναντι ζημιών 5,8εκ το Α Εξάμηνο 2013 Οι συγκρίσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2013

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr ΕΡΩΤΗΜΑ Α (Α.1) Παρουσιάστε κατά την κρίση σας τις επιδιώξεις / σκοπούς των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) του Ομίλου ΟΤΕ, όπως δραστηριοποιείται στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας μέσω της θυγατρικής του

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν.

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πάρις - Θεόδωρος Καραγιαννίδης. Α.Μ. 01/056 Υπευθ. Καθ.- Δρ. Ι. Χατζηκιάν Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ & MOTOR OIL(ΕΛΛΑΣ) Πτυχιακή Εργασία των Σαρηγιαννίδου Ουρανίας (Α.Μ 6568) και Τεβρεντζίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων.

ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων. ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΕΦΑ Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου άρχισε τις εργασίες της τον Νοέμβριο του 2009. Το 100% των μετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις Επάρκειας - Οικονομικότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος στα Αυτόνομα Νησιωτικά Συστήματα. Ισίδωρος Βιτέλλας Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών

Απαιτήσεις Επάρκειας - Οικονομικότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος στα Αυτόνομα Νησιωτικά Συστήματα. Ισίδωρος Βιτέλλας Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών Απαιτήσεις Επάρκειας - Οικονομικότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος στα Αυτόνομα Νησιωτικά Συστήματα. Ισίδωρος Βιτέλλας Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών Παραγωγή στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά 36 Θερμικοί MW Σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Ονοματεπώνυμο: Τάσιος Ανδρέας Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Δεκέμβριος 2014 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. φροντίζουμε για το μέλλον

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. φροντίζουμε για το μέλλον ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009 φροντίζουμε για το μέλλον Όραμα, Σκοπός, Αρχές και Αξίες Υπευθυνότητα για τους ανθρώπους μας Αναγνωρίζουμε την αξία των ανθρώπων μας και υποστηρίζουμε την ανάπτυξή τους προσφέροντας

Διαβάστε περισσότερα

TÜV HELLAS Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης

TÜV HELLAS Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TÜV HELLAS Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Making Our World Safer TÜV HELLAS Η TÜV HELLASείναι Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, μέλος του TÜV NORD Group. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 959,85 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,54%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 75,38 εκατ. εκ των οποίων 5,32 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1

Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1 Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1 Ποιοί είµαστε 100% θυγατρική του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, που συγκεντρώνει τη διαχείριση όλων των ενεργειακών παγίων και ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ OΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ OΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ OΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 Ρήτρα µη ευθύνης Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενηµέρωση και δεν µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εγκαταστάσεις Διυλιστηρίου Ελευσίνας Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2 Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 Εισαγωγή Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δημοσίευσε τον πρώτο Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 EΛΛHNIKA ΠETPEΛAIA A.E. Aριθ. M.A.E. 2443/06/B/86/23 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 Η ΠAPOΥΣΑ EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ EXEI ΣYNTAXΘEI ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3556/2007 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

2005 Ίδρυση της Demstar Rentals 2005 ltd στην Κύπρο. Χρήση σήματος Hertz στους κλάδους του Fleet management και του Rent-a-Car.

2005 Ίδρυση της Demstar Rentals 2005 ltd στην Κύπρο. Χρήση σήματος Hertz στους κλάδους του Fleet management και του Rent-a-Car. Autohellas ΑΤΕΕ AUTOHELLAS ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1998 Υπογραφή συνεργασίας με την Hertz corporation για 26 χρόνια. 1999 Εισαγωγή στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών. 2003 Εξαγορά της Autotechnica Ltd στην Bulgaria (εισαγωγέας

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια και Ζήτηση στην Ευρώπη

Προμήθεια και Ζήτηση στην Ευρώπη Φυσικό αέριο στην Αν. Μεσόγειο: Ελλάδα Η πύλη προς την Ευρώπη Δημήτριος Ε. Μανώλης, Διευθυντής Παρακολούθησης Διεθνών Έργων, ΔΕΠΑ Α.Ε. Ηράκλειο, 26 Μαΐου 2012 Προμήθεια και Ζήτηση στην Ευρώπη Ευρώπη(Ζήτηση)

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα