Απολογισμός Διαχείρισης Γενική Συνέλευση των Μετόχων 3 Ιουνίου 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απολογισμός Διαχείρισης 2008. Γενική Συνέλευση των Μετόχων 3 Ιουνίου 2009"

Transcript

1 Απολογισμός Διαχείρισης 2008 Γενική Συνέλευση των Μετόχων 3 Ιουνίου 2009

2 Διαχείριση 2008 Στρατηγικοί Στόχοι και Προτεραιότητες Αποτελέσματα Α τριμήνου

3 Αποτελέσματα 2008 Κύρια σημεία Δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον Μεγάλες και απότομες διακυμάνσεις τιμών αργού πετρελαίου και ιδιαίτερη μεταβλητότητα ($ και αργό) Πιστωτική κρίση, προβλήματα ρευστότητας και αύξηση κόστους δανεισμού σε διεθνές επίπεδο Επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία, με μείωση του ρυθμού ανάπτυξης στις αγορές πετρελαιοειδών σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη Ανάλυση αποτελεσμάτων Ισχυρή λειτουργική κερδοφορία Ομίλου: αύξηση «συγκρίσιμων» κερδών EBITDA κατά 12% σε 514 εκ. η δημοσιευμένη κερδοφορία επηρεάσθηκε αρνητικά κατά 482 εκ. λόγω πρωτοφανούς πτώσης των τιμών πετρελαίου κατά το 2 ο εξάμηνο του έτους Συναλλαγματικές ζημιές από αποτίμηση δανείων, λόγω ισχυροποίησης του USD έναντι του EUR Ισχυρή χρηματοοικονομική θέση: οι καθαρές ταμειακές ροές έφθασαν τα 500 εκ., έναντι 240 εκ. το 2007, η δανειακή μόχλευση μειώθηκε στο 22% έναντι 28% το 2007 Διύλιση: άνοδος λειτουργικής κερδοφορίας, λόγω αυξημένων περιθωρίων και βελτιωμένης διάρθρωσης των πωλήσεων Εμπορία: συνεχίσθηκαν η αναδιάρθρωση δικτύου λιανικής στην Ελλάδα και η ανάπτυξη στα Βαλκάνια, ενώ η κερδοφορίαουσιαστικάπαρέμεινεσταίδιαεπίπεδαμεαυτάτου2007 η ζήτηση στην Ελληνική αγορά διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα και αυξήσαμε τα μερίδια μας συνεχίσθηκε η άνοδος της κατανάλωσης στα Βαλκάνια, παρά το μειωμένο του ρυθμό αύξησης στο Δ τρίμηνο Χημικά: πτώση κερδοφορίας λόγω διεθνής ύφεσης, που επέφερε μείωση στη ζήτηση και στα περιθώρια κέρδους Ηλεκτρική Ενέργεια & Φυσικό Αέριο: αύξηση κερδοφορίας της ΕΝΘΕΣ και της συνεισφοράς της ΔΕΠΑ στα αποτελέσματα του Ομίλου Στρατηγική ανάπτυξης χαρτοφυλακίου και βελτίωσης ανταγωνιστικότητας Πρόοδος στις μεγάλες επενδύσεις, συνολικές επενδύσεις έτους 338 εκ. Έναρξη προγράμματος μετεξέλιξης στις βασικές μονάδες του Ομίλου: επίτευξη οφέλους 15 εκ. Υλοποίηση κοινοπραξίας με Ιταλική Edison στην Ηλεκτρική Ενέργεια 53 εκ. κέρδη Αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίου Ε&Π: ολοκλήρωση συναλλαγής Λιβύης με GdF-SUEZ 125 εκ. κέρδη 2

4 Βελτίωση λειτουργικής κερδοφορίας Κύκλος εργασιών εκατ. EBITDA εκατ. +19% % Συγκρίσιμο EBITDA * εκατ % 514 Δημοσιευμένα & Συγκρίσιμα * Καθαρά Κέρδη εκατ Δημοσιευμένα Συγκρίσιμα * Αναπροσαρμοσμένα για τις επιπτώσεις από την αποτίμηση των αποθεμάτων καθώς και μη λειτουργικών αποτελεσμάτων 3

5 και περαιτέρω ισχυροποίηση της χρηματοοικονομικής θέσης Δανειακή μόχλευση 1.200εκ 1.000εκ Στόχος: 25-35% 35% 30% Η αύξηση των δανειακών γραμμών στα τελευταία χρόνια στα 2,5 δισ. συντέλεσε στη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας του Ομίλου και στην προώθηση των επενδυτικών σχεδίων κατά την διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης 800εκ 600εκ 400εκ 25% 20% 15% Η πτώση των τιμών στο 4Q, η αυστηρότερη διαχείριση πελατών και προμηθευτών αλλά και η αναδιοργάνωση του χαρτοφυλακίου Ε&Π συντέλεσανστη σημαντική μείωση του καθαρού δανεισμού στο τέλος του εκ 10% Η δανειακή μόχλευση υποχώρησε από 28% το 2007 σε 22% το εκ 5% Καθ. Δανεισμός Μόχλευση Οι καθαρές ταμειακές ροές ανήλθαν σε 500 εκ. το 2008, έναντι 240 εκ. το 2007 Υπερδιπλασιασμός των καθαρών ταμειακών ροών το 2008 σε 500 εκ. 4

6 Ανάλυση συγκρίσιμων κερδών EBITDA * ανά τομέα δραστηριότητας εκατομμύρια, ΔΠΧΠ % Δ % επί του συνόλου Διύλιση, Εφοδιασμός & Εμπορία % 71% Λιανική Εμπορία Πετρελαιοειδών % 13% Χημικά % 5% Ηλεκτρική Ενέργεια % 10% Λοιπά Σύνολο Ομίλου % 100% * Αναπροσαρμοσμένα για τις επιπτώσεις από την αποτίμηση των αποθεμάτων καθώς και μη λειτουργικών αποτελεσμάτων 5

7 Ύψιστης σημασίας προτεραιότητα αποτελούν οι ασφαλείς συνθήκες εργασίας και η προστασία του περιβάλλοντος Κατά το 2008: οι δείκτες ατυχημάτων (LWIF) συνέκλιναν ακόμη περισσότερο με το μέσο όρο των ευρωπαϊκών διυλιστηρίων μειώθηκαν περαιτέρω οι εκπομπές αερίων από τις εγκαταστάσεις διυλιστηρίων ξεκίνησε η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού κανονισμού REACH γιαταχημικά Πρώτη προτεραιότητα αποτελούν η υγεία και η ασφάλεια, τόσο των εργαζομένων όσο και των κατοίκων των τοπικών κοινωνιών, κοντά στις οποίες βρίσκονται οι εγκαταστάσεις μας 6

8 Ουσιαστικό έργο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι πρωταρχικός στόχος του Ομίλου. Με γνώμονα πάντοτε τον παράγοντα «άνθρωπο» αλλά και τις πολιτισμικές διαφορές των χωρών στις οποίες, ο Όμιλος, δραστηριοποιείται, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη συνεισφορά στις τοπικές κοινωνίες, στηβελτίωσητου βιοτικού επιπέδου των πολιτών και στην ομαλή και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων Στο πλαίσιο της Κοινωνικής Υπευθυνότητας, ο Όμιλος ανέλαβε ή υποστήριξε πλήθος δράσεων (επιπλέον των δράσεων για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια), εντός και εκτός Ελλάδος, σε τομείς όπως: Έργα και δραστηριότητες στις τοπικές κοινωνίες Ενίσχυση φιλανθρωπικών ιδρυμάτων Υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ιδρυμάτων Παροχές προς φοιτητές διαφόρων βαθμίδων Υποστήριξη εκδηλώσεων νέων, αθλητικών εκδηλώσεων και σωματείων Υποστήριξη πολιτιστικών εκδηλώσεων Υποστήριξη ευπαθών ομάδων 7

9 Μερισματική πολιτική: παραμένει ελκυστική Η εταιρία στοχεύει στην αύξηση του μερίσματος προς τους μετόχους. Το Δ.Σ. της Εταιρείας, λαμβάνει υπόψη μεταξύ άλλων την αποδοτικότητα του Ομίλου, τις προοπτικές και τα επενδυτικά σχέδια αυτού Καθαρά Κέρδη και Μερίσματα ανά Μετοχή 1,4 1,2 1,15 Προμέρισμα ύψους 0,15 για τη χρήση του 2008 ανά μετοχή στο δ τρίμηνο του 2008 Πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων για συνολικό μέρισμα 0,45 ανά μετοχή για τη χρήση 2008 (συμπεριλαμβανομένου του προμερίσματος 0,15 ανά μετοχή) Ημερισματικήαπόδοση, με βάση το κλείσιμο της τιμής της μετοχής στις: 31/12/2008, διαμορφώνεται σε 8,3% 02/06/2009, διαμορφώνεται σε 5,7% 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,85 0,50 0,43 0,45 0, Δημοσιευμένα Κέρδη/μετοχή Μέρισμα/μετοχή 8

10 Διαχείριση 2008: Αποτελέσματα ανά επιχειρηματικό κλάδο Στρατηγικοί Στόχοι και Προτεραιότητες Αποτελέσματα Α τριμήνου

11 Εγχώρια Διύλιση, Εφοδιασμός & Εμπορία: πρωτοφανής μεταβλητότητα τιμών αργού πετρελαίου και ισοτιμιών κατά το 2 ο εξάμηνο του έτους Τιμές αργού έναντι ισοτιμίας /$ $/βαρέλι /06 04/06 07/06 10/06 01/07 04/07 07/07 10/07 01/08 04/08 Τιμή Brent /$ 07/08 10/08 $ 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 $/βαρ Ενδεικτικό σύνθετο (cracking) περιθώριο διύλισης , ,0 7,2 7, Q08 4,8 2Q08 7,6 7,4 7,3 Μ.Ο. αργού το % στα $98/βαρ., έναντι $73/βαρ. το 2007 Υποχώρηση του αργού από $140/βαρ τον Ιούλιο στα $40/βαρ. τον Δεκέμβριο 3Q08 4Q ,8 Ενίσχυση Μ.Ο. ισοτιμίας /$ κατά 7% σε $1,47 το 2008, έναντι $1,37 το 2007 Υποχώρηση του από $1,55 τον Ιούλιο στα $1,28 τον Δεκέμβριο 10

12 Εγχώρια Διύλιση, Εφοδιασμός & Εμπορία: άνοδος μεριδίων αγοράς και βελτίωση λειτουργικών κερδών η αποτίμηση των αποθεμάτων επηρέασε αρνητικά τα δημοσιευμένα αποτελέσματα Βελτίωση μεριδίων σε μία γενικά πτωτική εσωτερική αγορά η συνολική ζήτηση μειώθηκε κατά 1% Σταθεροί όγκοι πωλήσεων ΕΛ.ΠΕ. σε 17 εκατ. τόνους, με αυξημένα μερίδια αγοράς: Εξαιρώντας τις πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης, οι συνολικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,4% Άνοδος πωλήσεων βενζινών κατά 2%, με αύξηση μεριδίου αγοράς στο 72,1% από 70,6% το 2007 Αύξηση πωλήσεων καυσίμων αεροπορίας κατά 3% Αύξηση πωλήσεων ναυτιλίας κατά 18% Αύξηση συγκρίσιμων κερδών EBITDA κατά 16% σε 374 εκ., λόγω αυξημένων περιθωρίων και βελτιωμένης διάρθρωσης των πωλήσεων η δημοσιευμένη κερδοφορία επηρεάσθηκε αρνητικά κατά 482 εκ. λόγωπρωτοφανούςπτώσηςτωντιμών πετρελαίου κατά το 2 ο εξάμηνο του έτους Επίτευξη βελτιωμένων τιμών εισαγωγής αργού και προϊόντων σε σχέση με τα διεθνή benchmarks Λειτουργική & μηχανολογική διαθεσιμότητα >99% Διατήρηση ιδιοκατανάλωσης και απωλειών σε χαμηλά επίπεδα Κύρια στοιχεία Όγκος πωλήσεων (εκ. τόνοι) Συγκρίσιμο EBITDA* ( εκ.) % επί του συνολικού συγκρίσιμου EBITDA % * Αναπροσαρμοσμένο για τις επιπτώσεις από την αποτίμηση των αποθεμάτων καθώς και μη λειτουργικών αποτελεσμάτων Παραγωγή και πωλήσεις εκατ. τόνοι 14,3 13,2 Παραγωγή 17,1 17,0 Πωλήσεις Μερίδια αγοράς: 70,9% 71,9% % 11

13 Εμπορία: διατηρήθηκε η ηγετική θέση της EKO στην Ελληνική αγορά Μερίδια εσωτερικής αγοράς Μερίδια αγοράς καυσίμων αεροπορίας & ναυτιλίας EKO 17% Λοιποί 57% BP 13% Λοιποί 58% EKO 32% Shell 13% Shell 6% BP 4% 12

14 Εμπορία: διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα η ζήτηση στην Ελληνική αγορά αν και παρουσιάσθηκε κάμψη στο Δ τρίμηνο του 2008 ΕΚΟ: μερίδιο αγοράς βενζίνες ΕΚΟ: μερίδιο αγοράς ντήζελ Λοιποί 52% EKO 16% Λοιποί 55% EKO 19% Shell 16% Shell 12% BP 16% BP 14% Ελλ. αγορά: πωλήσεις βενζινών & ντήζελ Εκατ. τόνοι 3,9 4,0 3,9 (-0,6%) 2,6 2,7 3,0 (+9,5%) Σύνολο Ελληνικής αγοράς * Εκατ. τόνοι 19,2 18,9 18,6 (-1,1%) Βενζίνη Ντήζελ * Εξαιρουμένων των πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης, που μειώθηκαν κατά 13%, η Ελληνική αγορά στο σύνολο της σημείωσε αύξηση κατά 1,1% το

15 Εμπορία: πτώση κερδοφορίας της EKO λόγω μειωμένων όγκων και υποτίμησης αποθεμάτων, αλλά διατήρηση περιθωρίων Πτώση όγκου πωλήσεων κατά 10% : Αύξηση πωλήσεων βενζινών και ντήζελ κίνησης Μείωση πωλήσεων σε καύσιμα αεροπορίας και ναυτιλίας, καθώς και σε πετρέλαιο θέρμανσης και προς βιομηχανικούς πελάτες Αύξηση μεριδίου στα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας λευκά προϊόντα Μείωση EBITDA κατά 22% σε 32 εκ., κυρίως λόγω υποτίμησης των αποθεμάτων στο 4Q08 Συνεχίσθηκε η αναδιάρθρωση του δικτύου πρατηρίων: Τα ελεγχόμενα πρατήρια αντιπροσωπεύουν 25% του συνολικού δικτύου, έναντι 22% το 2007 Αυστηρότερος έλεγχος εμπορικών πιστώσεων Έναρξη υλοποίησης προγράμματος αύξησης ανταγωνιστικότητας και ενίσχυσης κερδοφορίας: Logistics (λειτουργία εγκαταστάσεων και μεταφορικά) Εμπορική πολιτική Γενικές λειτουργίες Κύρια στοιχεία Όγκος πωλήσεων (χιλιάδες τόνοι) Πωλήσεις ( εκ.) EBITDA ( εκ.) % επί του συνολικού συγκρίσιμου EBITDA Εξέλιξη δικτύου πρατηρίων EKO (Ελλάδα) Πρατήρια τρίτων Ελεγχόμενα Ιδιόκτητα 41 9% % 14

16 Διεθνής Διύλιση και Εμπορία: συνεχής ανάπτυξη Οι συνολικές πωλήσεις των εταιριών εμπορίας αυξήθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση, παρά τις δυσκολίες των τοπικών οικονομιών Άνοδος κατά 3% των μέσων πωλήσεων καυσίμων ανά πρατήριο το 2008 Αύξηση EBITDA εμπορίας κατά 10% σε 38 εκ. λόγω τωναυξημένωνόγκωνκαιπεριθωρίων Δυναμική ανάπτυξη του δικτύου κατά 20%: ολοκλήρωση εξαγορών των Opet Aygaz και Tempo στη Βουλγαρία, που προσέθεσαν 27 πρατήρια συνολικά στο συνολικό δίκτυο Διατήρηση της ηγετικής θέσης στις αγορές εμπορίας καυσίμων των Κύπρου, Μαυροβουνίου και π.γ.δ.μ Αύξηση των πωλήσεων του διυλιστηρίου ΟΚΤΑ στην π.γ.δ.μ. κατά 5%, με μείωση όμως των κερδών EBITDA λόγω του δύσκολου μακροοικονομικού περιβάλλοντος Η διευθέτηση των εκκρεμοτήτων με την κυβέρνηση της π.γ.δ.μ., σχετικά με την εξαγορά του διυλιστηρίου της ΟΚΤΑ, ενίσχυσε τη δημοσιευμένη κερδοφορία του Ομίλου κατά 26 εκ. EBITDA Διεθνούς Διύλισης & Εμπορίας εκατ Διύλιση & Εφοδιασμός Αριθμός πρατηρίων εξωτερικού Εμπορία

17 Χημικά: πτώση κερδοφορίας λόγω διεθνής ύφεσης Κύρια στοιχεία Η διεθνής ύφεση επηρέασε αρνητικά την κερδοφορία στον κλάδο των Πετροχημικών, όπου υπήρξε σημαντική μείωση της ζήτησης και των περιθωρίων κέρδους στο 4Q08 Όγκος πωλήσεων (χιλιάδες τόνοι) Πωλήσεις ( εκ.) EBITDA ( εκ.) % επί του συνολικού συγκρίσιμου EBITDA % % Μείωση συνολικού όγκου πωλήσεων κατά 10% αύξηση πωλήσεων προϊόντων υψηλότερων περιθωρίων (πολυπροπυλένιο) κατά 3% Όγκος πωλήσεων χιλ.τόνοι Πτώση κερδών EBITDA κατά 53% στα 26 εκατ., λόγω μείωσης των περιθωρίων και υποτίμησης αποθεμάτων στο 4Q Έναρξη εμπορικής συνεργασίας με την INEOS, έναν από τους κορυφαίους παγκοσμίως ομίλους χημικών και με ηγετική θέση στην παραγωγή πλαστικών στην Ευρώπη Πολυπροπυλένιο 2008 Διαλύτες

18 Έρευνα & Παραγωγή: αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίου Στα πλαίσια αναδιάρθρωσης της δραστηριότητας, ολοκληρώθηκε στο 4Q08 η συμφωνίαπώλησης ποσοστού 20% σε δικαιώματα Ε&Π σε6 περιοχές τηςλιβύηςπροςτονγάλλο-βελγικό ενεργειακό όμιλο GDF-Suez το συνολικό τίμημα ανήλθε σε 125 εκ., υπερκαλύπτοντας τις ιστορικές δαπάνες έρευνας σε αυτές τις περιοχές διατήρηση παρουσίας στη Λιβύη, μέσω του γραφείου μας στην Τρίπολη Θέσεις στη Λιβύη NC205 Θέσεις στην Αίγυπτο NC206 NC210 NC208/209 NC207 17

19 Ηλεκτρική Ενέργεια & Φυσικό Αέριο: ισχυρή άνοδος κερδοφορίας Ηλεκτρική ενέργεια Η βελτίωση συνθηκών αγοράς οδήγησε στην αύξηση του μέσου μικτού περιθωρίου (spark spread) Άνοδος ΕΒΙΤDA κατά 44% σε 54 εκατ., παρά το σταμάτημα της μονάδας ΕΝ.ΘΕΣ. στα τέλη του έτους λόγω βλάβης Η ολοκλήρωση της στρατηγικής συμφωνίας με την Ιταλική Edison, για την δημιουργία του 2 ου μεγαλύτερου παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας μετά τη ΔΕΗ, συνεισέφερε 53 εκ. στα κέρδη τουομίλουτο2008 Φυσικό αέριο Αύξηση 5,5% της κατανάλωσης στην Ελλάδα, αν και παρατηρήθηκε πτώση στο 4Q08 λόγω μειωμένης ζήτησης από μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν ως πρήτη ύλη το Φ.Α. ΗσυνεισφοράτηςΔΕΠΑστακαθαράκέρδη του Ομίλου υπερδιπλασιάσθηκε στα 56 εκ., λόγω της αυξημένης ζήτησης και των υψηλότερων τιμών πώλησης Φ.Α. εκατ. ΚύριαΣτοιχείαΗλ. Ενέργειας Όγκος πωλήσεων (GWh) Πωλήσεις ( εκ.m) EBITDA ( εκ.) % επί του συνολικού συγκρίσιμου EBITDA % Κατανάλωση φυσικού αερίου στην Ελλάδα δισ. κυβικά μέτρα Έσοδα συμμετοχών * 3, % Συμμετοχή ΔΕΠΑ στα καθαρά κέρδη του Ομίλου % επί του συγκρίσιμων καθαρών κερδών του Ομίλου 3, % % 4, * Η ΔΕΠΑ ενοποιείται με την μέθοδο της καθαρής θέσης % % 18

20 Διαχείριση 2008 Στρατηγικοί Στόχοι και Προτεραιότητες Αποτελέσματα Α τριμήνου

21 ΒασικοίΣτόχοιΟμίλου Μετασχηματισμός της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ σε ανταγωνιστικό ενεργειακό όμιλο σε διεθνές επίπεδο Υλοποίηση στρατηγικών ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας, με γνώμονα την εκμετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Ομίλου και των ευκαιριών της αγοράς ενέργειας Μεγιστοποίηση της κερδοφορίας και δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την εταιρεία και τους μετόχους της 20

22 Επιχειρηματικές Αξίες και Αρχές Προτεραιότητα στην Ασφάλεια Προστασία και σεβασμός στο Περιβάλλον Σεβασμός στον πελάτη Κυρίαρχη έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα Εστιασμός στα αποτελέσματα Συνεχής βελτίωση ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας Συνεχής ανάπτυξη τεχνογνωσίας Έμφαση στην κοινωνική υπευθυνότητα (ΕΚΕ) Διαφάνεια σε όλους τους τομείς 21

23 Κύριος στόχος: ο διπλασιασμός της κερδοφορίας το 2012 Εξέλιξη λειτουργικών κερδών (EBITDA) * Ομίλου ~ 1δισ. 466εκ. 526εκ. 458εκ. 514εκ π * Αναπροσαρμοσμένα για τις επιπτώσεις από την αποτίμηση των αποθεμάτων καθώς και μη λειτουργικών κερδών 22

24 Η στρατηγική κατεύθυνση των ΕΛΠΕ εστιάζεται σε 3 κύριους επιχειρηματικούς και 2 υποστηρικτικούς άξονες.. Αναβάθμιση & Ενίσχυση ΕγχώριαςΔιύλισηςκαι Εμπορίας Αναβάθμιση Διυλιστηρίων Βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης των Διυλιστηρίων Αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Εμπορίας καυσίμων Διασφάλιση της επέκτασης στα Βαλκάνια Διεύρυνση επιλογών για εξαγορές Διερεύνηση ευκαιριών στην ανατολική Μεσόγειο Δημιουργία επιπλέον αναπτυξιακών επιλογών Επέκταση Διεθνούς Διύλισης και Εμπορίας Διαχείριση Επιχειρηματικού Χαρτοφυλακίου για Αξία & Ανάπτυξη Αξιοποίηση ανταγωνιστικής θέσης στα Χημικά Ανάπτυξη επιχειρήσεων Φ. Αερίου & Ηλ. Ενέργειας Διαχείριση Ε&Π γιατην δημιουργία αξίας Δημιουργία επιπλέον αναπτυξιακών επιλογών Βελτιστοποίηση οργανωτικών δομών Ευθυγράμμιση εταιρικής δομής με το στρατηγικό όραμα Παροχή ανταγωνιστικών υποστηρικτικών υπηρεσίων για τη βελτίωση της απόδοσης των Επιχειρηματικών Μονάδων Κινητοποίηση & Συμμετοχή Ανθρώπινου Δυναμικού Δημιουργία ενιαίας ομιλικής κουλτούρας εστιασμένη στην υψηλή απόδοση Δημιουργία ικανοτήτων και συστημάτων ανθρώπινου δυναμικού παγκόσμιας κλάσης 23

25 ..και μεταφράζεται σε ένα συγκεκριμένο στρατηγικό όραμα, για κάθε Επιχειρηματική Μονάδα.. Διύλιση Ηγετική θέση στη ΝΑ Ευρώπη Ανταγωνιστικότητα και υψηλή κερδοφορία Εγχώρια Εμπορία Διεθνής Εμπορία Ηγετική θέση στην Ελλάδα Ανταγωνιστικότητα και υψηλή κερδοφορία Κατάληψη μιας εκ των 3 πρώτων θέσεων στις κύριες αγορές λιανικής Σημαντική συνεισφορά στα αποτελέσματα του Ομίλου E&Π Χημικά Ηλ. Ενέργεια & Φ.Αέριο Ανταγωνιστική δομή και αναμόρφωση χαρτοφυλακίου Δημιουργία αξίας για τον Όμιλο Ανταγωνιστική και ηγετική θέση στην παροχή προϊόντων της αλυσίδας του προπυλενίου στην περιοχή Διατήρηση χρηματορροών και αποδόσεων Καθιέρωση στις 2-3 πρώτες θέσεις στην παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα Ανάδειξη αξίας συμμετοχής στην ΔΕΠΑ 24

26 ..καθώς και τις υποστηρικτικές λειτουργίες και το Ανθρώπινο Δυναμικό Στρατηγικοί άξονες Στρατηγικές Δράσεις Στόχοι Βελτιστοποίηση οργανωτικών δομών Ανασχεδιασμός εταιρικής δομής Οργανωτικός και λειτουργικός ανασχεδιασμός Συγκέντρωση και ομογενοποίηση της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών Βελτίωση ποιότητας υποστηρικτικών υπηρεσιών Μείωση κόστους υποστήριξης Υλοποίηση νέων δομών μέχρι το 2010 Κινητοποίηση και Συμμετοχή Ανθρώπινου Δυναμικού Αναδιοργάνωση Ανασχεδιασμός Συστημάτων εντός του 2009 Ενίσχυση ενιαίας εταιρικής κουλτούρας Employer of choice Εργασιακή ικανοποίηση Διάχυση αξιών και δημιουργία νέας εταιρικής κουλτούρας με αξιοκρατία και υπευθυνότητα 25

27 Βασικά σημεία προγράμματος μετεξέλιξης και μετασχηματισμού του Ομίλου Ενδυνάμωση εγχώριας διύλισης: σε συνεργασία με τη Shell Global Solutions, το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην αύξηση του EBITDA κατά $1-1,5/βαρ. μέσω βελτίωσης των περιθωρίων διύλισης, τη διαχείριση συντήρησης και λοιπές λειτουργικές και οργανωτικές βελτιώσεις Έχουν ήδη εντοπιστεί και πραγματοποιηθεί κέρδη ύψους 3 εκ. το Α τρίμηνο του 2009 Ο στόχος για το 2009 είναι 18 εκ. κέρδη Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας εγχώριας εμπορίας: Βελτιωμένες δυνατότητες διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας και πελατών μέσω της απόκτησης τριών νέων δεξαμενόπλοιων και 2 Ro-Ro πλοίων Συνεχίζεται η αναδιοργάνωση του δικτύου πρατηρίων Πρόγραμμα μείωσης δαπανών προμηθειών BEST50: Ήδη επιτεύχθηκαν κέρδη 6 εκ. το α τρίμηνο του 2009, με στόχο για το 2009 άνω των 15 εκ. Συνολικός στόχος τα 50 εκ. το 2010 Μετεγκατάσταση των κεντρικών γραφείων και αναδιοργάνωση του Ομίλου: Ο σχεδιασμός της νέας οργάνωσης του Ομίλου έχει ολοκληρωθεί και έχουν καταγραφεί αρκετές ευκαιρίες βελτίωσης Έχει εγκριθεί η λειτουργία κοινών υποστηρικτικών τμημάτων για Ελλάδα και εξωτερικό με δυνατότητα βελτίωσης επιπέδου παροχής υπηρεσιών και κόστους Η μετεγκατάσταση και οι κοινές υποστηρικτικές υπηρεσίες θα βοηθήσουν στην επίτευξη οικονομίας εκ. ετησίως στα επόμενα 2-3 χρόνια 26

28 Το επενδυτικό πρόγραμμα εστιάζεται στην Διύλιση Πρατήρια ΣΕΑ Περαιτέρω επέκταση ~ 2 δισ. Αναβάθμιση Ελευσίνας Αναβάθμιση Θεσσαλονίκης Αναβάθμιση Μονάδων και Συντήρηση Εγχώρια Διύλιση, Εφοδιασμός & Εμπορία Εγ χώρια Εμπορία Διεθνής Διύλιση & Εμπορία Λοιπά Σύνολο

29 Διαχείριση 2008 Στρατηγικοί Στόχοι και Προτεραιότητες: Ανάλυση στρατηγικής και απόδοσης ανά επιχειρηματική μονάδα Αποτελέσματα Α τριμήνου

30 Βελτιστοποίηση της Διύλισης μέσω αναδιοργάνωσης και ανασχεδιασμού λειτουργίας και αναβαθμίσεων Εγχώρια Διύλιση Διεθνή Διύλιση Στρατηγικές Δράσεις Λειτουργικός ανασχεδιασμός με στόχους: τη βελτίωση των περιθωρίων διύλισης, την εφαρμογή βέλτιστων λειτουργικών πρακτικών και τη μείωση των σταθερών και μεταβλητών εξόδων Οργάνωση και λειτουργία των διυλιστηρίων του Ομίλου σε δύο hubs (Βόρειο και Νότιο) Αναβάθμιση διυλιστηρίου Ελευσίνας Σταδιακή αναβάθμιση διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης Επενδύσεις στο διυλιστήριο Ασπροπύργου για διατήρηση του υψηλού τεχνολογικού επιπέδου Πλήρης ενσωμάτωση του διυλιστηρίου της ΟΚΤΑ στο Βόρειο hub Διυλιστηρίων Διερεύνηση μελλοντικών λειτουργικών επιλογών και συνεργειών Στόχοι Περαιτέρω αύξηση των περιθωρίων μέσω της αναβάθμισης των διυλιστηρίων Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης Αύξηση των περιθωρίων διύλισης κατά $1-1,5/βαρ. μέχρι το 2012 με το υπάρχον σχήμα Βελτίωση της θέσης των διυλιστηρίων τουλάχιστον στο Solomon index Q3 σε όλους τους τομείς μέχρι το 2012 Διατήρηση θετικής οικονομικής συνεισφοράς 29

31 Η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων διύλισης στο Νότο θα βελτιώσει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα του Ομίλου Κύριαστοιχείααναβάθμισης: Επένδυση ύψους 1,2 δισ., με υψηλές αποδόσεις Αύξηση επεξεργασίας αργού πετρελαίου μεσαίας και υψηλής περιεκτικότητας θείου: 60% 100% Αύξηση παραγωγής «λευκών» προϊόντων εις βάρος του μαζούτ Βελτίωση του δείκτη Nelson σε 7,2 Μείωση ρύπων (π.χ SO 2 : κατά 70,2%, υγρά απόβλητα κατά 84%) Προσαρμόζεται η παραγωγή στις τοπικές και παγκόσμιες τάσεις της κατανάλωσης Έναρξη λειτουργίας το 2011 Αλλαγή καθαρής παραγωγής μετά την αναβάθμιση του Διυλιστηρίου Ελευσίνας Εκατ. τόνοι/έτος -2,00 Μαζούτ 0,50 Άλλα προϊόντα (Νάφθα) Διαφορά τιμής ντήζελ-μαζούτ US$ ανά τόνο /04 05/04 09/04 1,50 Ντήζελ 01/05 05/05 09/05 01/06 05/06 09/06 01/07 05/07 09/07 01/08 05/08 09/08 01/09 30

32 Η EKO στοχεύει στη βελτιστοποίηση στρατηγικής, αναδιάρθρωση δικτύου, βελτίωση λειτουργίας και εμπορικής πρότασης στη λιανική εμπορία, με στόχο την ενίσχυση της απόδοσης και την αύξηση της κερδοφορίας Διατήρηση ηγετικής θέσης Αύξηση μεριδίου στα λευκά προϊόντα Βελτιστοποίηση απόδοσης στους τομείς των: Logistics (λειτουργία εγκαταστάσεων και μεταφορικά) Πωλήσεων Υποστηρικτικών δραστηριοτήτων και άμεσων/έμμεσων δαπανών (π.χ. συντήρηση/επισκευές, γενικές λειτουργικές δαπάνες) Εξορθολογισμός δικτύου πρατηρίων και βελτίωση μίγματος καναλιών εμπορίας Ενίσχυση εμπορικής πρότασης, συμπεριλαμβανομένης και της τιμολογιακής πολιτικής 31

33 Η διεθνής εμπορία αποτελεί μοχλό ανάπτυξης του Ομίλου και διευρύνει τις δυνατότητες διάθεσης των προϊόντων των διυλιστηρίων μας Διασφάλιση και ισχυροποίηση ανταγωνιστικής θέσης: Κύπρος (EKO): 35% μερίδιο αγοράς π.γ.δ.μ. (OKTA): 97% μερίδιο αγοράς Μαυροβούνιο (JPK): 45% μερίδιο αγοράς Ανάπτυξη του κέντρου διύλισης του Βορρά, επιτυγχάνοντας την ασφάλεια προμήθειας αργού/προϊόντων και παράλληλα εκμετάλλευση των συνεργειών μεταξύ των δύο διυλιστηρίων Περαιτέρω ανάπτυξη σε Σερβία και Βουλγαρία Διερεύνηση για πιθανές εξαγορές στις χώρες δραστηριοποίησης Αξιολόγηση πιθανών ευκαιριών στην Ανατ. Μεσόγειο Στρατηγικοί στόχοι: Αύξηση συνολικού αριθμού πρατηρίων κατά 200 μέχρι τα τέλη του Εξασφάλιση μιας εκ των τριών πρώτων θέσεων σεόλεςτιςαγορέςόπουδραστηριοποιούμαστε Δημιουργία και διατήρηση πλεονεκτήματος εφοδιασμού Παρουσία στη ΝΑ Ευρώπη Αύξηση: αγοράς και ΕΛΠΕ (2008) 23% Μαυροβούνιο 14% 4% π.γ.δ.μ. -1% -2% Γεωργία 2% 3% 4% 3% 2% 0% Αγορά 37% 67% Μεγέθη αγορών λευκά προϊόντα (χιλ τόνοι): Αλβανία Κύπρος ΕΛΠΕ Σερβία 5% Βουλγαρία 32

34 Ηλεκτρική ενέργεια: θετικές μεσοπρόθεσμες προοπτικές της Ελληνικής αγοράς Υψηλοί ρυθμοί αύξησης κατανάλωσης (2% ετησίως περίπου ), παρά τη μείωση που παρατηρήθηκε στο 4Q08 Ελλειμματική αγορά, με μικρά περιθώρια εφεδρείας Απαιτούνται νέες μονάδες για την κάλυψη της προβλεπόμενης ζήτησης (400MW περίπου κάθε 18 μήνες) Η σταδιακή αύξηση των τιμολογίων θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη δραστηριοποίηση στην αγορά του marketing ηλεκτρικής ενέργειας στον τελικό καταναλωτή 33

35 Ηλεκτρική Ενέργεια: Στρατηγική συμφωνία με την Ιταλική Edison για την δημιουργία του 2ου μεγαλύτερου παραγωγού μετά τη ΔΕΗ Elpedison 50/50 κοινή εταιρία με την Edison, την 2 η μεγαλύτερη Ιταλική εταιρία παραγωγής ηλ. ενέργειας και προμήθειας Φ.Α., με σκοπό τη δημιουργία ενός ενεργειακού χαρτοφυλακίου της τάξεως των MW: Genco θυγατρική εταιρία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στην οποία η Elpedison θα κατέχει το 75%, και η Χαλκόρ μαζί με την Ελλάκτωρ (HED) θα κατέχουν το υπόλοιπο 25% Μονάδα 390MW στη Θεσσαλονίκη (υπό λειτουργία) Μονάδα 420MW στη Θίσβη (υπό κατασκευή) Άλλες θερμικές μονάδες (υπό εξέταση και ανάπτυξη) Tradeco 100% θυγατρική της κοινής εταιρίας, με στόχο την ανάπτυξη εμπορικής δραστηριότητας (marketing) Επενδύσεις σε ΑΠΕ στην Ελλάδα, όπως και ευκαιρίες για επέκταση δραστηριοτήτων στα Βαλκάνια και προμήθειας φυσικού αερίου επίσης αποτελούν σκοπούς της Elpedison Εταιρική δομή HED and Halcor Hellenic Petroleum 50% 25% GenCo Elpedison 75% 100% Thessaloniki Power 100% Thisvi Power Other Assets/ Activities 100% Edison Tradeco 50% 34

36 Φυσικό Αέριο: ανάδειξη αξίας 35% συμμετοχής στη ΔΕΠΑ Δίκτυο φυσικού αερίου Λόγω αύξησης των μονάδων ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη το φυσικό αέριο και της ολοένα αυξανόμενης διείσδυσης σε οικιακούς χρήστες, η κατανάλωση φυσικού αερίου αναμένεται να διπλασιασθεί έως το 2020 σε 8 δισ. m 3 Ανάδειξη αξίας συμμετοχής μας στη ΔΕΠΑ Η ΔΕΠΑ ενοποιείται με την μέθοδο της καθαρής θέσης και η λογιστική αποτίμηση της στον ισολογισμό μας ανέρχεται σε περίπου 450 εκ. 35

37 Συμμετοχή στην κατασκευή κυρίων αγωγών μεταφοράς αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου South Stream 30bcm BAP 35-50mt IGI 8bcm TGI 11bcm Αγωγοί αργού πετρελαίου: Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη (BAP) Η ΕΛΠΕ συμμετέχει με ποσοστό 25% στον Ελληνικό Εταίρο Οικονομικότερη δίοδος μεταφοράς αργού από τη Μαύρη Θάλασσα προς ΗΠΑ και Δυτική Ευρώπη Αγωγοί φυσικού αερίου: IGI, TGI και South Stream Η ΕΛΠΕ συμμετέχει έμμεσα μέσω του 35% ποσοστού που κατέχει στη ΔΕΠΑ 36

38 Διαχείριση 2008 Στρατηγικοί Στόχοι και Προτεραιότητες Αποτελέσματα Α τριμήνου

39 Κύρια στοιχεία αποτελεσμάτων 1 ου τριμήνου 2009 εκατομμύρια, ΔΠΧΠ 1 ο τρίμηνο ο τρίμηνο 2009 % Δ Κύκλος Εργασιών % Κέρδη EBITDA % «Συγκρίσιμα» κέρδη EBITDA * % Καθαρά Κέρδη % «Συγκρίσιμα» Καθαρά Κέρδη * % * αναπροσαρμοσμένα για τις επιπτώσεις από την αποτίμηση των αποθεμάτων καθώς και μη λειτουργικών αποτελεσμάτων 38

40 Συνοψίζοντας Στόχος ο διπλασιασμός της λειτουργικής κερδοφορίας το 2012 Ισχυρή χρηματοοικονομική θέση Ελκυστική μερισματική πολιτική Περαιτέρω ανάπτυξη των κυρίων δραστηριοτήτων και περιφερειακής παρουσίας μας: Αναβάθμιση του διυλιστηρίου Ελευσίνας για αυξημένη παραγωγή «λευκών» προϊόντων εις βάρος του μαζούτ Αναβάθμιση και αύξηση της παραγωγής διυλιστηρίου της Θεσσαλονίκης Περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου πρατηρίων στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά της ΝΑ Ευρώπης Δημιουργία επιπλέον αναπτυξιακών επιλογών στην Ηλεκτρική Ενέργεια και Φυσικό Αέριο Βελτίωση απόδοσης και ανταγωνιστικότητας Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας εγχώριας διύλισης και εγχώριας εμπορίας (ΕΚΟ) Πρόγραμμα μείωσης δαπανών για προμήθειες, αγαθά και υπηρεσίες BEST50 Βελτιστοποίηση οργανωτικών δομών Κινητοποίηση και συμμετοχή ανθρώπινου δυναμικού 39

Ένας Ενεργειακός Όμιλος με Ηγετική Θέση στη ΝΑ Ευρώπη

Ένας Ενεργειακός Όμιλος με Ηγετική Θέση στη ΝΑ Ευρώπη Ένας Ενεργειακός Όμιλος με Ηγετική Θέση στη ΝΑ Ευρώπη 2 nd SOUTH EAST EUROPE ENERGY DIALOGUE Θεσσαλονίκη 21 Μαΐου 2008 1 Αποτελέσματα 2007 Στρατηγικοί Στόχοι και Προτεραιότητες Κύρια Στοιχεία 2008 2 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28 Φεβρουαρίου 2012 Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 Ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ένα δύσκολο περιβάλλον Έναρξη συνεισφοράς διυλιστηρίου Ελευσίνας Επιτυχής ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25 Αυγούστου 2016 Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 Βελτίωση στα αποτελέσματα λόγω αυξημένης παραγωγής, παραγωγικότητας και πωλήσεων, παρά την υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Διαχείρισης 2007. Γενική Συνέλευση των Μετόχων 14 Μαΐου 2008

Απολογισμός Διαχείρισης 2007. Γενική Συνέλευση των Μετόχων 14 Μαΐου 2008 Απολογισμός Διαχείρισης 2007 Γενική Συνέλευση των Μετόχων 14 Μαΐου 2008 Διαχείριση 2007 Στρατηγικοί Στόχοι και Προτεραιότητες Κύρια Στοιχεία 2008 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ Κύκλος εργασιών εκατ. EBITDA εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12 Νοεμβρίου 2015 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015 Ιστορικά υψηλά λειτουργικά αποτελέσματα Ομίλου, αυξημένες εξαγωγές, διατήρηση ομαλής τροφοδοσίας αγοράς μετά τα capital controls

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Βελτιωμένα αποτελέσματα λόγω υψηλότερων διεθνών περιθωρίων διύλισης και αυξημένης συνεισφοράς των εξαγωγών από το διυλιστήριο Ελευσίνας Η πτώση των διεθνών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου 2016 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 Θετικά αποτελέσματα λόγω αύξησης παραγωγής και εξαγωγών, παρά τη σημαντική υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης Οι ισχυρές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Δ Τριμήνου / Έτους 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Δ Τριμήνου / Έτους 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25 Φεβρουαρίου 2016 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου / Έτους 2015 Ισχυρά λειτουργικά αποτελέσματα λόγω εκμετάλλευσης υψηλών διεθνών περιθωρίων διύλισης και βελτιωμένης λειτουργίας διυλιστηρίων Επιβάρυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26 Φεβρουαρίου 2015 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Ρεκόρ παραγωγής και εξαγωγών σε συνδυασμό με βελτιωμένα διεθνή περιθώρια διύλισης οδηγούν σε ισχυρά λειτουργικά αποτελέσματα Σημαντική επιβάρυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30 Ιουλίου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Βελτίωση λειτουργικών αποτελεσμάτων σε όλες τις βασικές δραστηριότητες του Ομίλου Επιτυχής υλοποίηση χρηματοοικονομικής στρατηγικής με βελτίωση σε ρευστότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Διαχείρισης 2005. Γενική Συνέλευση των Μετόχων 31 Μαΐου 2006

Απολογισμός Διαχείρισης 2005. Γενική Συνέλευση των Μετόχων 31 Μαΐου 2006 Απολογισμός Διαχείρισης 2005 Γενική Συνέλευση των Μετόχων 31 Μαΐου 2006 Επιχειρησιακό Περιβάλλον Διαχείριση 2005 Στρατηγικοί Στόχοι και Προτεραιότητες Κύρια Στοιχεία 2006 Σύνοψη 1 ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΖΗΤΗΣΗ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2014 Παρουσίαση ιευθύνοντος Συμβούλου Γ. Στεργιούλη. Γενική Συνέλευση Μετόχων. 25 Ιουνίου 2015

Απολογισμός 2014 Παρουσίαση ιευθύνοντος Συμβούλου Γ. Στεργιούλη. Γενική Συνέλευση Μετόχων. 25 Ιουνίου 2015 Απολογισμός 2014 Παρουσίαση ιευθύνοντος Συμβούλου Γ. Στεργιούλη Γενική Συνέλευση Μετόχων 25 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Απολογισμός και αποτελέσματα 2014 Στρατηγική Ομίλου Αποτελέσματα & κύριες εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30 Μαΐου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Το δυσμενές περιβάλλον διύλισης και ιδιαίτερα η χειρότερη περίοδος πετρελαίου θέρμανσης των τελευταίων ετών στην Ελλάδα επηρέασαν τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους / Δ τριμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους / Δ τριμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Φεβρουαρίου 2014 Αποτελέσματα Έτους / Δ τριμήνου 2013 Το αναβαθμισμένο διυλιστήριο Ελευσίνας και τα προγράμματα μετασχηματισμού, αντιστάθμισαν εν μέρει τα χαμηλότερα διεθνή περιθώρια διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Γιάννης Κωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Γιάννης Κωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL ΤΡΙΤΗ, 15 ΜΑΪΟΥ 2012 Γιάννης Κωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 1/19 Εισαγωγή Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι ένας ηγετικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Παρουσίαση της ΈκθεσηςΒιώσιμης Ανάπτυξης...4 Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου...7 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ...9 1.2 Ο Όμιλος σε αριθμούς...12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 Διπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 133,5εκ έναντι 64,3εκ το Εννεάμηνο 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές βέλτιστης διαχείρισης ενέργειας στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. Όραμα και εφαρμογές.

Πολιτικές βέλτιστης διαχείρισης ενέργειας στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. Όραμα και εφαρμογές. Πολιτικές βέλτιστης διαχείρισης ενέργειας στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. Όραμα και εφαρμογές. Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Υποδιευθυντής Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας Δραστηριότητες του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Επιχειρηματικές Δραστηριότητες 2. Επιχειρηματικές Δραστηριότητες Επιχειρηματικές Αξίες και Αρχές Προτεραιότητα στην Ασφάλεια Προστασία και σεβασμός στο Περιβάλλον Σεβασμός στον πελάτη Κυρίαρχη έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα Εστιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014 30 Μαρτίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014 Αύξηση 197% στα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 91,5εκ έναντι 30,8εκ το 2013 Οι ενοποιημένες πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9-ΜΗΝΟΥ 9

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9-ΜΗΝΟΥ 9 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9-ΜΗΝΟΥ 9 2003 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 2001 1996 42% ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 1972 1972-1995 1995 50% ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 100% ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 42% SAUDI ARAMCO

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ρήτρα μη ευθύνης Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14 ης εταιρικής χρήσης

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14 ης εταιρικής χρήσης Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14 ης εταιρικής χρήσης 01.01.2015 31.12.2015 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Αθήνα, 11 Ιουλίου 2016 Εμμανουήλ Παναγιωτάκης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΗΕλληνικά Πετρέλαια Ανταποκρίνεται στον Στόχο της για Βιώσιµη Ανάπτυξη Αναβάθµιση των

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία,

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία, Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής και την Capital Link για αυτήν την πρωτοβουλία ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε μία χρονική στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

YALCO Σ.Δ. Κωνσταντίνου & Υιός Α.Ε.

YALCO Σ.Δ. Κωνσταντίνου & Υιός Α.Ε. YALCO Σ.Δ. Κωνσταντίνου & Υιός Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Ένωση Θεσμικών Επενδυτών -Ιούνιος 2009 1 Κύρια Σημεία της Ιστορίας της YALCO 1920: ίδρυση της YALCO στη Δράμα 1933: ο ιδρυτής της μεταφέρει την εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2010 Η έκθεση διαχείρισης του (Δ.Σ.) που ακολουθεί, αφορά στη χρήση 2010 συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με βάση το πνεύμα και τα αναφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Οι προοπτικές του Ενεργειακού & Πετρελαϊκού Κλάδου στην Ελλάδα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Οι προοπτικές του Ενεργειακού & Πετρελαϊκού Κλάδου στην Ελλάδα ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Οι προοπτικές του Ενεργειακού & Πετρελαϊκού Κλάδου στην Ελλάδα Ονοματεπώνυμο: Καρράς Πάτροκλος Σειρά: 12 Επιβλέπων Καθηγητής: Γ. Βάμβουκας Δεκέμβριος 2015 ΣΤΟΧΟΣ Η διερεύνηση της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Γενικές Πληροφορίες...84. Επικοινωνία...85 Υπηρεσίες ενημέρωσης των Μετόχων...86 Επικοινωνία για τον Απολογισμό...87

Περιεχόμενα. Γενικές Πληροφορίες...84. Επικοινωνία...85 Υπηρεσίες ενημέρωσης των Μετόχων...86 Επικοινωνία για τον Απολογισμό...87 Περιεχόμενα 1. 2. 3. 4. O Όμιλος... 4 Μήνυμα προς τους μετόχους...4 Ο Όμιλος συνοπτικά...9 Ο Όμιλος το 2008...11 Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.στα Χρηματιστήρια...13 Ιστορική Αναδρομή...18 Διοίκηση Ομίλου...20

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) Η ετήσια αυτή Έκθεση συνοδεύει τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για την χρήση που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016 20 Σεπτεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016 Αύξηση 23% των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 68,5εκ έναντι 55,5εκ το Α Εξάμηνο 2015 Τα λειτουργικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Έτους 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Έτους 2015 23 Μαρτίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Έτους 2015 Σημαντική αύξηση κατά 82,6% των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 162,8εκ έναντι 89,2εκ το 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α εξαμήνου 2009 του Ομίλου ΔΕΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α εξαμήνου 2009 του Ομίλου ΔΕΗ Αθήνα 27 Αυγούστου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α εξαμήνου του Ομίλου ΔΕΗ Το α εξάμηνο του,σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, χαρακτηρίζεται από μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε) και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 8,4 9,9 19,4 10,3 13,1 8,9 5,1 6,4 5,7 5,8 4,7 2,6 8,0 7,6 6,7

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 8,4 9,9 19,4 10,3 13,1 8,9 5,1 6,4 5,7 5,8 4,7 2,6 8,0 7,6 6,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.6.214 45 4 35 3 25 2 15 39 358 312 Πωλήσεις 287 283 132 143 25 2 15 1 14,8 EBITDA 23,5 17,1 1,9 13,3 8,4 9,9 1 5 5 29 21 211 212 (*) 213 6M 213 6M 214 29 21 211 212 (*) 213 6M

Διαβάστε περισσότερα

P&L ( εκ.) 9M '12 % 9M' 11. Πωλήσεις 173,28 6,01% 163,46. Μικτό Κέρδος 82,33 5,02% 78,40 Περιθώριο ΜΚ 47,51% 47,96%

P&L ( εκ.) 9M '12 % 9M' 11. Πωλήσεις 173,28 6,01% 163,46. Μικτό Κέρδος 82,33 5,02% 78,40 Περιθώριο ΜΚ 47,51% 47,96% Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2012 Σημαντική ανάπτυξη κατά 33% στα Κέρδη ανά Μετοχή υποστηριζόμενη από αύξηση πωλήσεων και περιορισμό των

Διαβάστε περισσότερα

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2010 Βασικά Σημεία : Η1 2010 Ικανοποιητική ανάπτυξη σε επίπεδο πωλήσεων του Ομίλου κατά την διάρκεια του Α εξαμήνου του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2012 του Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2012 του Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Μαΐου Αποτελέσματα Α τριμήνου του Ομίλου ΔΕΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κύκλος εργασιών: 1.549,8

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 2014 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα 2014 Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015 Αποτελέσματα Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Κύκλος εργασιών 5.863,6 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010 Δελτίο Τύπου Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010 Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011 Βασικά Σημεία : 12Μ_2010 Αύξηση πωλήσεων κατά 1,9% σε σχέση με το 2009. Τα αποτελέσματα του 2010

Διαβάστε περισσότερα

ελληνικα πετρελαια ετησιοσ απολογισμοσ 2014

ελληνικα πετρελαια ετησιοσ απολογισμοσ 2014 ελληνικα πετρελαια ετησιοσ απολογισμοσ 2014 ελληνικα πετρελαια ετησιοσ απολογισμοσ 2014 Περιεχόμενα Μήνυμα προς τους Μετόχους 5 Ο Όμιλος το 2014 7 Τα ελληνικα πετρελαια στις κεφαλαιαγορές 19 επιχειρηματικές

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ Χειμάρας 8Α, Μαρούσι Ετήσιος Απολογισμός

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ Χειμάρας 8Α, Μαρούσι Ετήσιος Απολογισμός ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ Χειμάρας 8Α, 151 25 Μαρούσι www.helpe.gr 2015 Ετήσιος Απολογισμός 17/2016 2 3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Ετήσιος Απολογισμός 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Δεκέμβριος, 2014 1 Πνευματικά δικαιώματα Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενημέρωση και δεν μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2013 του Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2013 του Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Α εξαμήνου του Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Κύκλος εργασιών:

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στο πρώτο μέρος αυτής της έκδοσης παρουσιάζονται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες και τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στο πρώτο μέρος αυτής της έκδοσης παρουσιάζονται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες και τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου. Συνοπτική Έκδοση ΕΤΗΣΙΟΥ ΑπολογισμΟΥ & Εταιρικής Υπευθυνότητας 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ «Επιδιώκουμε να είμαστε ένας πρωτοπόρος, δυνατός περιφερειακός Όμιλος, με τη βιώσιμη ανάπτυξη πλήρως ενσωματωμένη στη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013 31 Μαρτίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών στα 62,0εκ έναντι 29,1εκ το 2012 Οι ενοποιημένες πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας ελτίο Τύπου Αθήνα, 25 Αυγούστου, 2008 Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας Η Henkel σηµείωσε ικανοποιητική οργανική

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ο Όμιλος...8. Ο Όμιλος και η στρατηγική του...12. Επιχειρηματικές Δραστηριότητες Ομίλου...22. Λοιπές Κύριες Συμμετοχές...

Περιεχόμενα. Ο Όμιλος...8. Ο Όμιλος και η στρατηγική του...12. Επιχειρηματικές Δραστηριότητες Ομίλου...22. Λοιπές Κύριες Συμμετοχές... ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 Περιεχόμενα Μήνυμα προς τους μετόχους...5 01 Ο Όμιλος...8 Ο Όμιλος το 2011...9 02 03 04 05 06 07 08 Ο Όμιλος και η στρατηγική του...12 Ποιοι είμαστε...13 Ολοκληρωμένη Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Ταχεία Ανάπτυξη Εργασιών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό o o Αύξηση Χορηγήσεων κατά 33,5% για τον Όμιλο και 160% στη Νέα Ευρώπη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ)

Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) Αποτελέσματα περιόδου 1.1 3.9.213 Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) 45 4 35 3 25 2 Πωλήσεις 412 39 358 312 287 23 198 18 16 14 12 1 8 EBITDA 13,1 14,8 17,1 13,3 1,9 9,1 13,3 15 6

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ της εταιρείας

Προφίλ της εταιρείας Οκτώβριος 2015 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εμπόριο παιχνιδιών, ειδών bebe και βιβλιοχαρτοπωλείου στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνομα/ αξιοπιστία Διαφήμιση 2% των πωλήσεων Παρουσία σε τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 6μηνο 2007 Αθήνα, 30 Αυγούστου 2007 +61% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 878 εκατ. σε εκατ. 6μηνο 07 6μηνο 06 % Καθαρά κέρδη 878 546 +61% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου Αθήνα, 28 Αυγούστου 2014

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου Αθήνα, 28 Αυγούστου 2014 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2014 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2014 Οικονομικά Αποτελέσματα Γεώργιος Αγγελόπουλος, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Ανασκόπηση &

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83%

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη Ανάπτυξη και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Βιώσιμη Ανάπτυξη και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Ιούνιος 2011 Βιώσιμη Ανάπτυξη και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Πηνελόπη Παγώνη Διευθύντρια Ι Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου Αυτή η αναφορά είναι αποκλειστικά για χρήση της Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014 Ο Όμιλος διατηρεί την θετική καθαρή ταμειακή του θέση, ενώ παράλληλα επενδύει στην περαιτέρω ανάπτυξη των

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012

Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012 Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012 Αύγουστος 2012 Σηµαντικά Σηµεία Αύξηση ταµειακών διαθεσίµων: οι λειτουργικές ταµειακές ροές του Οµίλου κατά το πρώτο εξάµηνο του 2012 ανήλθαν σε 37,9 εκατ. (+43,2% σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση πωλήσεων (21,56 %) Βελτίωση περιθωρίου µικτού κέρδους (25,84 %) Αύξησηδαπανώνλειτουργίας (18,42%) Μεγιστοποίηση επίτευξης οικονοµιών κλίµακας

Αύξηση πωλήσεων (21,56 %) Βελτίωση περιθωρίου µικτού κέρδους (25,84 %) Αύξησηδαπανώνλειτουργίας (18,42%) Μεγιστοποίηση επίτευξης οικονοµιών κλίµακας ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ 23.06.2008 2 3 Σηµαντική βελτίωση παρουσίασαν τα οικονοµικά αποτελέσµατα του ΟµίλουκαιτηςΕταιρείαςκατάτηχρήσητου 2007 έναντιεκείνηςτου 2006, η οποία οφείλεται στους παρακάτω παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας

Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΙΕΝΕ, 2 η Εβδομάδα Ενέργειας 13 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83 Τρίτη, 12 Μαΐου 2015 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Η επέκταση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου υποστηρίζει την αύξηση πωλήσεων, θετική καθαρή ταμειακή θέση, διανομή

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση των ΕΛΠΕ σήμερα και η συμβολή του Ομίλου στην ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης

Η θέση των ΕΛΠΕ σήμερα και η συμβολή του Ομίλου στην ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης Η θέση των ΕΛΠΕ σήμερα και η συμβολή του Ομίλου στην ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 9 Ιουνίου 2016 Νίκος Α. Ζαχαριάδης Διευθυντής Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. 6η ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Ασπρόπυργος, Τρίτη 17 Μαϊου 2011 Ώρα 14.00

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. 6η ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Ασπρόπυργος, Τρίτη 17 Μαϊου 2011 Ώρα 14.00 6η ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ασπρόπυργος, Τρίτη 17 Μαϊου 2011 Ώρα 14.00 Χαιρετισμός Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου κος. Οδυσσέας Κυριακόπουλος Απολογισμός 2010 Το 2010 ήταν άλλη μια πολύ δύσκολη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007 Η έκθεση διαχείρισης του (Δ.Σ.) που ακολουθεί, αφορά στη χρήση 2007 συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με βάση το πνεύμα και τα αναφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Greek Economy Restart. Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner

Greek Economy Restart. Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner Greek Economy Restart Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner Δείγμα 4.997 εταιρειών 9 τομείς 88 Κλάδοι 62 ανεξάρτητες μεταβλητές Περίοδος 2009-2014 2 Επίπεδα προσέγγισης

Διαβάστε περισσότερα