ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6"

Transcript

1 Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Ημερομηνία εξέτασης: Παρασκευή 29 Μαΐου 2009 Ώρα εξέτασης: 07:30 10:30 Χρήσιμα δεδομένα: Ατομικές μάζες: Η=1 C=12 O=16 Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τα μέρη Α, Β και Γ. Το σύνολο των σελίδων είναι 7. Να απαντήσετε και τα τρία μέρη. ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες. Ερώτηση 1 Δίνεται πιο κάτω η συσκευή παρασκευής και συλλογής του αιθινίου: νερό Αιθίνιο Ανθρακασβέστιο Α Β Γ α) ι. Να γράψετε τη χημική εξίσωση που πραγματοποιείται στη σφαιρική φιάλη Α. ιι. Πώς θα διαπιστώσετε ότι η πιο πάνω αντίδραση είναι εξώθερμη; β) ι. Ποιο είναι το διάλυμα Β στην πλυντρίδα και σε τι χρησιμεύει; ιι. Τι αναμένεται να παρατηρήσετε στην πλυντρίδα κατά την παρασκευή του αιθινίου; γ) Ποιο είναι το υγρό Γ και γιατί επιλέγεται για τη συλλογή του αιθινίου; 1

2 Ερώτηση 2 Οι ακόλουθες δηλώσεις αναφέρονται στη βουτανόλη-2: ι. Έχει χαμηλότερο σημείο ζέσεως από τη βουτανόνη. ιι. Είναι λιγότερο πτητική από την προπανόλη-2. ιιι. Είναι λιγότερο διαλυτή στο νερό από το πεντάνιο. ιν. Αφυδατώνεται ευκολότερα από τη βουτανόλη-1. α) Να χαρακτηρίσετε κάθε δήλωση ως ορθή ή λανθασμένη. β) Να δικαιολογήσετε με συντομία την απάντησή σας για καθεμιά από τις δηλώσεις (ι), (ιι) και (ιιι). Ερώτηση 3 Πιο κάτω περιγράφονται τα στάδια εκτέλεσης δύο πειραμάτων: Πείραμα Ι. Στάδιο 1: Σε δοκιμαστικό σωλήνα που περιέχει 1 ml τολουολίου προστίθεται προσεκτικά, 0,5 ml βρωμιούχου νερού. Στάδιο 2: Ο δοκιμαστικός σωλήνας ανακινείται έντονα και αφήνεται σε ηρεμία. Στάδιο 3: Ο δοκιμαστικός σωλήνας θερμαίνεται σε υδρόλουτρο ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται συνεχώς σε διάχυτο φως. Πείραμα ΙΙ. Στάδιο 1: Σε δοκιμαστικό σωλήνα Α που περιέχει πυκνό H 2 SO 4 προστίθεται ποσότητα στερεού οξαλικού οξέος και θερμαίνεται με λύχνο Bunsen. Στάδιο 2: Τα αέρια που παράγονται διοχετεύονται σε διαυγές ασβεστόνερο το οποίο περιέχεται σε δοκιμαστικό σωλήνα Β. Από το δοκιμαστικό σωλήνα B διαφεύγει αέριο διαμέσου ακροφυσίου. Στάδιο 3: Στο αέριο που διαφεύγει από το ακροφύσιο του δοκιμαστικού σωλήνα Β, πλησιάζεται αναμμένο σπίρτο. Να γράψετε: α) Τις παρατηρήσεις που αναμένονται σε κάθε στάδιο των πειραμάτων Ι και ΙΙ. β) Τις χημικές αντιδράσεις που πραγματοποιούνται στα στάδια 1 και 3 του πειράματος ΙΙ. Eρώτηση 4 Να γράψετε τα αντιδραστήρια και τις συνθήκες που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των πιο κάτω χημικών αντιδράσεων καθώς επίσης και τους συντακτικούς τύπους των οργανικών προϊόντων που σχηματίζονται. α) Ενυδάτωση του πεντενίου-2 β) Αφυδραλογόνωση του 3-χλωροπεντανίου γ) Αλκαλική υδρόλυση του βενζυλοχλωριδίου (χλωρομεθυλοβενζολίου) δ) Αυτοοξειδοαναγωγή της μεθανάλης 2

3 Ερώτηση 5 Η οργανική ένωση Χ υποβλήθηκε στις πιο κάτω χημικές κατεργασίες για τον προσδιορισμό της δομής της. Τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και τα αποτελέσματα, καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα: Α/Α Αντιδραστήριο Αποτελέσματα 1 Οξυγόνο - καύση στον αέρα Αιθαλίζουσα φλόγα 2 2,4-Δινιτροφαινυλυδραζίνη Πορτοκαλoκίτρινο ίζημα 3 Αντιδραστήριο Schiff Επαναφορά του ροζ χρώματος της φουξίνης 4 Αντιδραστήριο Fehling Καμιά εμφανής μεταβολή α) Να γράψετε τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξατε για καθεμιά από τις κατεργασίες 1-4. β) Να γράψετε τον απλούστερο συντακτικό τύπο που αντιστοιχεί στην ένωση Χ. Ερώτηση 6 Πιο κάτω δίνεται η καμπύλη εξουδετέρωσης 20 ml υδατικού διαλύματος μιας αμίνης RNH 2 με διάλυμα HCl 0,0014 Μ ph V ml α) Να υπολογίσετε τη μοριακότητα του διαλύματος της αμίνης. β) Να υπολογίσετε τη σταθερά διάστασης (Κ β ) της αμίνης. γ) ι. Γιατί επιβάλλεται η χρήση δείκτη για την πιο πάνω ογκομέτρηση; ιι. Δίνεται στον πιο κάτω πίνακα η ζώνη εκτροπής για τους δείκτες Α, Β και Γ. Να επιλέξετε τον καταλληλότερο δείκτη για την πιο πάνω ογκομέτρηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Δείκτης ph Α 8,3-10,0 Β 3,8 5,4 Γ 6,8 8,4 3

4 MΕΡΟΣ Β : Ερωτήσεις 7-10 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 10 μονάδες. Ερώτηση 7 Δίνεται το πιο κάτω διάγραμμα χημικών μετατροπών: C 4 H 8 (Α) (ι) (ιν) C 4 H 9 Br (Β) (ιι) C 5 H 9 N (ιιι) C 5 H 10 O 2 (Γ) (Δ) (νιιι) (ν) (νι) (νιι) C 4 H 9 Br C 4 H 10 Ο C 4 H 8 Ο CH 3 CH 2 CH 2 COOH (Ε) (Ζ) (Η) C 4 H 9 NO (Θ) α) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ και τα αντιδραστήρια / συνθήκες για τα στάδια (ι) έως (νιιι). β) Σε ποια ομόλογη σειρά ανήκει καθεμιά από τις ενώσεις Γ και Θ. γ) Η ένωση Β παρουσιάζει στερεοϊσομέρεια. Να ονομάσετε το είδος της στερεοϊσομέρειας αυτής και να εξηγήσετε που οφείλεται χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα την ένωση Β. Ερώτηση 8 Α. Στον πιο κάτω πίνακα δίνονται τέσσερα ζεύγη οργανικών ενώσεων Α, Β, Γ και Δ. Για το κάθε ζεύγος προτείνεται ένα αντιδραστήριο για διάκριση μεταξύ των ενώσεών του. Ζεύγος Ένωση Χ Ένωση Ψ Αντιδραστήριο Α HCHO (υδατικό διάλυμα) CH 3 C(CH 3 ) 2 CHO πυκνό NaOH Β CH 3 CH 2 CHO CH 3 CH 2 CH 2 C CH Αντιδρ. Fehling Γ CH 3 CH 2 CH 2 OH CH 3 CH 2 OH K 2 Cr 2 O 7 /H 2 SO 4 /θ Δ CH 3 C CCH 2 CH 3 CH 3 CH 2 CH 2 C CH Br 2 /CCl 4 α) ι. Ποιου ζεύγους οι ενώσεις μπορούν να διακριθούν μεταξύ τους με το προτεινόμενο αντιδραστήριο; ιι. Να αναφέρετε το αναμενόμενο εμφανές αποτέλεσμα στο οποίο θα βασιστεί η διάκριση μεταξύ των οργανικών ενώσεων του ζεύγους αυτού. ιιι. Να γράψετε τη χημική αντίδραση της ένωσης η οποία δίνει το εμφανές αποτέλεσμα με το προτεινόμενο αντιδραστήριο. β) Να προτείνετε κάποιο άλλο αντιδραστήριο (διαφορετικό για κάθε περίπτωση), με το οποίο μπορούν να διακριθούν οι οργανικές ενώσεις σε καθένα από τα υπόλοιπα ζεύγη και να αναφέρετε το εμφανές αποτέλεσμα στο οποίο θα βασιστεί η διάκριση. 4

5 Β. Δίνεται πιο κάτω ο συντακτικός τύπος ενός εντομοκτόνου. Αρχίζοντας από το βενζόλιο, να δείξετε διαγραμματικά δηλώνοντας τα κατάλληλα αντιδραστήρια και συνθήκες, τρόπο παρασκευής του σε τρία στάδια. Το αντιδραστήριο που χρησιμοποιείται στο 1 0 στάδιο είναι το ίδιο με αυτό που χρησιμοποιείται στο 3 0 στάδιο, όμως διαφέρουν οι συνθήκες. CH 3 C(CN)OCOCH 3 Ερώτηση 9 Α. Δίνονται οι πιο κάτω οργανικές ενώσεις: Α. Αιθανάλη Β. Βουτανόνη Γ. Γαλακτικό οξύ (2-υδροξυπροπανικό οξύ) α) ι. Να προτείνετε ένα αντιδραστήριο με το οποίο αντιδρούν και οι τρεις ενώσεις και δίνουν το ίδιο εμφανές αποτέλεσμα. ιι. Να αναφέρετε το εμφανές αποτέλεσμα που δίνουν και οι τρεις ενώσεις με το αντιδραστήριο που προτείνετε. ιιι. Να γράψετε τα οργανικά προϊόντα της αντίδρασης της ένωσης Γ με το αντιδραστήριο που προτείνετε. β) ι. Να προτείνετε ένα άλλο αντιδραστήριο με το οποίο αντιδρούν και οι τρεις ενώσεις αλλά μόνο η μια δίνει μεταξύ των προϊόντων της ένα αέριο. ιι. Να γράψετε τη χημική αντίδραση της ένωσης που δίνει το αέριο με το προτεινόμενο αντιδραστήριο. Β. Κατά την αντίδραση μιας οργανικής ένωσης Χ, C 4 H 8 O 2, με θερμό διάλυμα NaOH σχηματίζονται δυο οργανικές ενώσεις Α και Β. Κατεργασία της ένωσης Α με υδροχλωρικό οξύ σχηματίζει το προϊόν Γ, το οποίο δίνει εμφανές αποτέλεσμα με το αντιδραστήριο Tollens. Η ένωση Β δίνει εμφανές αποτέλεσμα με Ι 2 /ΝaΟΗ στις κατάλληλες συνθήκες. α) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων Χ, Α και Β, χωρίς επεξηγήσεις. β) Να γράψετε τις χημικές αντιδράσεις: ι. Της ένωσης Α με το υδροχλωρικό οξύ. ιι. Του προϊόντος Γ με το αντιδραστήριο Tollens. 5

6 Ερώτηση 10 Για τον προσδιορισμό του συντακτικού τύπου ενός άκυκλου οργανικού οξέος που δεν περιέχει άλλη χαρακτηριστική ομάδα, ακολουθήθηκε η πιο κάτω διαδικασία: Σε δείγμα του οξέος προστέθηκε Br 2 /CCl 4 και δεν παρατηρήθηκε καμιά αλλαγή. Δείγμα 0,05 mol του οξέος αντέδρασε με NaΗCO 3 και ελευθερώθηκαν 2,24 L αερίου CO 2, σε κανονικές συνθήκες. 2,36 g του οργανικού οξέος μεταφέρθηκαν ποσοτικά σε ογκομετρική φιάλη των 250mL και προστέθηκε απεσταγμένο νερό μέχρι τη χαραγή. Δείγμα 20 ml από το διάλυμα ογκομετρήθηκε με διάλυμα ΝαΟΗ 0,13 Μ στην παρουσία του κατάλληλου δείκτη. Έγιναν τρεις ογκομετρήσεις, μια προσανατολισμού και δύο ακριβείας. Η πιο κάτω εικόνα δείχνει μέρος της προχοϊδας με την επιφάνεια του διαλύματος του μέτρου πριν και μετά από κάθε ογκομέτρηση ακριβείας η ογκομέτρηση 2 η ογκομέτρηση α) Να υπολογίσετε το μέσο ισοδύναμο όγκο του μέτρου. β) Να υπολογίσετε τη μοριακή μάζα του οξέος δίνοντας όλες τις απαραίτητες επεξηγήσεις. γ) Να γράψετε τους δύο πιθανούς συντακτικούς τύπους του οξέος. ΜΕΡΟΣ Γ : Ερωτήσεις Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 15 μονάδες. Ερώτηση 11 Για την άκυκλη οργανική ένωση Χ με μοριακό τύπο C 10 H 18 O, δίνονται οι πιο κάτω πληροφορίες: Αντιδρά με Νa σε αναλογία mole 1:1. 1 mol της Χ αντιδρά με 2 mol Br 2 σε διαλύτη CCl 4. Κατά την οξείδωση 1 mol της Χ, στις κατάλληλες συνθήκες, με KMnO 4 σε όξινο περιβάλλον, παράγεται 1 mol της ένωσης Α, 1 mol της ένωσης Β και 1 mol CO 2. 6

7 Για την ένωση Α δίνεται ότι: Περιέχει 62,0689% άνθρακα, 10,3448% υδρογόνο και 27,5863% οξυγόνο. 2,9 g ατμών της, σε κανονικές συνθήκες, καταλαμβάνουν όγκο 1,12 L. Αντιδρά με την 2,4-δινιτροφαινυλυδραζίνη και δίνει εμφανές αποτέλεσμα. Δεν αντιδρά με το αντιδραστήριο Tollens. Για την ένωση Β δίνεται ότι: Με την 2,4-δινιτροφαινυλυδραζίνη δεν δίνει εμφανές αποτέλεσμα. Κατά την αντίδραση 1 mol της με 1 mol Na 2 CO 3 ελευθερώνεται 1 mol CO 2. 1 mol της αντιδρά με Na και ελευθερώνονται 1,5 mol Η 2. Δεν παρουσιάζει οπτική ισομέρεια. Αξιοποιώντας όλα τα πιο πάνω δεδομένα και δίνοντας όλες τις απαραίτητες επεξηγήσεις να βρείτε: α) Το συντακτικό τύπο της ένωσης Α. β) Ένα πιθανό συντακτικό τύπο για την ένωση Β και ένα για την ένωση Χ. Ερώτηση 12 Ένας κορεσμένος μονοεστέρας Α υδρολύεται με απόδοση 90% και σχηματίζονται δύο οργανικές ενώσεις, η Β και η Γ. Κατά την υδρόλυση 9,28 g του μονοεστέρα παράγονται x γραμμάρια της ένωσης Β και ψ γραμμάρια της ένωσης Γ. Για την ένωση Β δίνεται ότι: Δίνει εμφανές αποτέλεσμα με NaHCO 3. Δεν αντιδρά με KMnO 4 /H + /θ Περιέχει 43,2432% οξυγόνο. Για την ένωση Γ δίνεται ότι: Κατά την πλήρη καύση 0,05 mol της ελευθερώνονται 3,36 L CO 2 σε κανονικές συνθήκες. Οξειδώνεται όταν θερμανθεί με KMnO 4 στην παρουσία Η 2 SO 4. Για την πλήρη οξείδωση των ψ γραμμαρίων της ένωσης Γ απαιτούνται 90 ml διαλύματος KMnO 4 0,32 Μ. Αξιοποιώντας όλα τα πιο πάνω δεδομένα: α) Να βρείτε το μοριακό και το συντακτικό τύπο της ένωσης Β. β) Να βρείτε το μοριακό τύπο της ένωσης Γ. γ) Να βρείτε το μοριακό τύπο της ένωσης Α και να υπολογίσετε τη μοριακή της μάζα. δ) Να υπολογίσετε τα x γραμμάρια της ένωσης Β και τα ψ γραμμάρια της ένωσης Γ. ε) Να βρείτε το συντακτικό τύπο της ένωσης Γ και της ένωσης Α ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες. Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 Ημερομηνία εξέτασης: Παρασκευή 28 Μαΐου 2010 Ώρα εξέτασης: 07:30

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: Χημεία Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2013 7:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007.

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007. Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 12 Ιουνίου 2007 7:30-10:30

Διαβάστε περισσότερα

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθηµα: ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Πέµπτη, 8 Ιουνίου 2006 7:30-10:30 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες. ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες και 30 λεπτά Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-40 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Οι κορεσµένες µονοσθενείς αλκοόλες έχουν το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1. CH 3 CH=CH 2 +HCl!... (το προϊόν που σχηµατίζεται σε µεγαλύτερη αναλογία) + Μg! CH 3 - C.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1. CH 3 CH=CH 2 +HCl!... (το προϊόν που σχηµατίζεται σε µεγαλύτερη αναλογία) + Μg! CH 3 - C. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1) Η αντίδραση CH 3 Cl + CH 3 CH 2 ONa CH 3 -O-CH 2 CH 3 + NaCl χαρακτηρίζεται ως: α. αντίδραση αποικοδόµησης β. αντίδραση πυρηνόφιλης υποκατάστασης γ. αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (17740-18017) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2013 ΤΑΞΗ: B ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : 2.30 ώρες ΩΡΑ: 7:45 10:15 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (16503-17006) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια

ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια 1.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή ως λανθασμένες και να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας: 1. Κάθε χημική ένωση που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 5.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-51 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ 2.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Οδηγία: Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-35) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η χηµική ανάλυση έδειξε

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας παναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας ωρης διάρκειας 1 ΘΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α.1. έως Α.. να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεί παράδειγμα: α. εφαρμογής του κανόνα του Markovnikov β. εφαρμογής του κανόνα του Saytzev γ. αντίδρασης προσθήκης δ. αντίδρασης υποκατάστασης

αποτελεί παράδειγμα: α. εφαρμογής του κανόνα του Markovnikov β. εφαρμογής του κανόνα του Saytzev γ. αντίδρασης προσθήκης δ. αντίδρασης υποκατάστασης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 12

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 12 Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 12 2.Υδρογονάνθρακεσ 2.1 Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθούν ωσ ςωςτέσ ή ωσ λανθαςμένεσ. Να αιτιολογήςετε τισ απαντήςεισ ςασ. 1. Η βενζίνη λαμβάνεται μόνο από

Διαβάστε περισσότερα

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗ Καύση & εύρεση σύστασης βιοαερίου 1. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 8,96L (σε STP) που αποτελείται µόνο από CH4 και CO2, καίγεται πλήρως. Τα καυσαέρια περιέχουν 10,8g Η2Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Νίκου και Δέσποινας Παττίχη 116, ΛΕΜΕΣΟΣ (100 μέτρα από τον κυκλοφοριακό κόμβο Τροόδους) Τηλ.25345800, ΦΑΞ: 25345808 e-mail: iek@iekvasiliou.

Νίκου και Δέσποινας Παττίχη 116, ΛΕΜΕΣΟΣ (100 μέτρα από τον κυκλοφοριακό κόμβο Τροόδους) Τηλ.25345800, ΦΑΞ: 25345808 e-mail: iek@iekvasiliou. ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Επιμέλεια Λύσεων : Έλενα Ανδρέου Χημικός, με πτυχίο Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κύπρου, μεταπτυχιακό τίτλο ΜRes in

Διαβάστε περισσότερα

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014 Οργανώνεται από την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο κεφάλαιο 1. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις που αφορούν την αιθανάλη ως σωστές η λανθασµένες σηµειώνοντας Σ ή Λ αντίστοιχα: α. Το µόριό της έχει 6 σ

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις δηµιουργείται δεσµός π και τα

Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις δηµιουργείται δεσµός π και τα Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει τα βασικά σηµεία της θεωρίας των µοριακών τροχιακών Να γνωρίζει τα βασικά σηµεία της θεωρίας δεσµού σθένους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.1 Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

. Πείραμα: Μέτρηση του σημείου τήξεως μιας γνωστής ή άγνωστης καθαρής. Εργαστήριο Οργ. Χημείας 1 ου Εξαμήνου - Περιεχόμενα Μαθήματος

. Πείραμα: Μέτρηση του σημείου τήξεως μιας γνωστής ή άγνωστης καθαρής. Εργαστήριο Οργ. Χημείας 1 ου Εξαμήνου - Περιεχόμενα Μαθήματος Εργαστήριο Οργ. Χημείας 1 ου Εξαμήνου - Περιεχόμενα Μαθήματος Εισαγωγή στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας. Υάλινα σκεύη-θερμαντικά και ψυκτικά μέσα-γνωριμία με τις οργανικές ενώσεις Υγρά-στερεά; τήξη, βρασμός,

Διαβάστε περισσότερα

Πειράματα Χημείας. 9 η - 10 η Συνάντηση ΜΑΡΤΙΟΣ 2011. http://ekfe.chi.sch.gr

Πειράματα Χημείας. 9 η - 10 η Συνάντηση ΜΑΡΤΙΟΣ 2011. http://ekfe.chi.sch.gr http://ekfe.chi.sch.gr 9 η - 10 η Συνάντηση ΜΑΡΤΙΟΣ 011 Πειράματα Χημείας Ανίχνευση αμύλου με διάλυμα Lugol ή βάμμα ιωδίου Αλογονοφορμική αντίδραση Παρασκευή και ανίχνευση αιθινίου Ανίχνευση αλδεϋδών και

Διαβάστε περισσότερα

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής 5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής Τι ονομάζεται οξείδωση και τι αναγωγή; Οξείδωση είναι η αύξηση του αριθμού οξείδωσης ατόμου ή ιόντος Αναγωγή είναι η ελάττωση του αριθμού οξειδώσεως ατόμου ή ιόντος

Διαβάστε περισσότερα

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014 Οργανώνεται από την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα