ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ NEA 230 V / 24 V. Οικοδομή Automotive Βιομηχανία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ NEA 230 V / 24 V. Οικοδομή Automotive Βιομηχανία"

Transcript

1 Οικοδομή Automotive Βιομηχανία

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πληροφορίες και υποδείξεις ασφαλείας Περιγραφή συστήματος Μέρη συστήματος Συνοπτική παρουσίαση λειτουργίας Τεχνικά στοιχεία Εγκατάσταση Δομή συστήματος Σύνδεση των θερμοστατών H, HT με διανομέα ρύθμισης H 230 V / 24 V Σύνδεση του θερμοστάτη χώρου H και HT χωρίς χρήση του διανομέα ρύθμισης Σύνδεση του θερμοστάτη χώρου HCT με χρήση του διανομέα ρύθμισης HK 24 V Σύνδεση του θερμοστάτη χώρου HCT χωρίς χρήση του διανομέα ρύθμισης Χρήση ελεγκτή σημείου δρόσου Σύνδεση του χρονοδιακόπτη στον διανομέα ρύθμισης Σύνδεση μιας αντλίας στους διανομείς ρύθμισης με μονάδα αντλίας Παραμετροποίηση και ειδικές λειτουργίες Εισαγωγικό σημείωμα Χειρισμός σε επίπεδο σέρβις και ειδικών Επίπεδο σέρβις Επίπεδο ειδικών Ειδικές λειτουργίες Μηνύματα σφάλματος Αντιμετώπιση προβλημάτων Ορολογία Σελίδα 2 από 30

3 1. Πληροφοριες και υποδειξεις ασφαλειας Ισχύς Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης ισχύει για την Ελλάδα. Πλοήγηση Στην αρχή του παρόντος εγχειριδίου θα βρείτε ένα λεπτομερή πίνακα περιεχομένων με τις ιεραρχημένες επικεφαλίδες και τους αντίστοιχους αριθμούς σελίδων. Εικονογράμματα και λογότυπα Υπόδειξη ασφαλείας Νομική υπόδειξη Σημαντική πληροφορία, η οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης παρέχει πρόσθετες και συμπληρωματικές πληροφορίες για τους ειδικούς τεχνικούς. Ισχύει για το θερμοστάτη χώρου 230 V και 24 V σε συνδυασμό με τους διανομείς ρύθμισης, καθώς και τα υπόλοιπα μέρη του συστήματος του θερμοστάτη. Δεν υποκαθιστά τις οδηγίες χειρισμού και συναρμολόγησης, που συνοδεύουν τις συσκευές. Υποδείξεις ασφαλείας και οδηγίες χειρισμού - Διαβάστε προσεκτικά και πλήρως τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες χειρισμού για τη δική σας ασφάλεια και για την ασφάλεια άλλων ατόμων πριν από την έναρξη της συναρμολόγησης. - Φυλάξτε τις οδηγίες χειρισμού έτσι, ώστε να είναι πάντοτε πρόχειρες. - Σε περίπτωση που δεν κατανοήσετε τις υποδείξεις ασφαλείας ή τις ξεχωριστές οδηγίες συναρμολόγησης ή δεν είναι για σας αρκετά σαφείς, απευθυνθείτε στην αντίστοιχη για σας αντιπροσωπία της εταιρείας REHAU - Η μη τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές ή σε τραυματισμούς ατόμων. Χρήση σύμφωνα με το σκοπό προορισμού Ο σχεδιασμός, η εγκατάσταση και η λειτουργία των θερμοστατών χώρου, καθώς και των υπόλοιπων μερών του συστήματος επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται - στα έγγραφα που συνοδεύουν τα προϊόντα - στις επίκαιρες τεχνικές πληροφορίες - σε αυτές τις οδηγίες σέρβις. Κάθε άλλη χρήση δεν είναι σύμφωνη με το σκοπό προορισμού και γι αυτό είναι ανεπίτρεπτη. Για τις βασικές υποδείξεις για την καλωδίωση του συστήματος, καθώς και για τον χειρισμό των θερμοστατών μπορείτε να συμβουλευτείτε τις οδηγίες που συνοδεύουν τα προϊόντα. Οι παρούσες οδηγίες διατίθενται και για μεταφόρτωση (download). Τηρήστε όλους τους ισχύοντες εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς τοποθέτησης, εγκατάστασης, πρόληψης ατυχημάτων, τους κανονισμούς ασφαλείας κατά την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδείξεις σε αυτές τις τεχνικές πληροφορίες. Για τομείς χρήσης, που δεν αναφέρονται σε αυτές τις τεχνικές πληροφορίες (ειδικές εφαρμογές) απαιτείται συνεννόηση με το τμήμα τεχνικών εφαρμογών της εταιρείας μας. Απευθυνθείτε στην αντιπροσωπία της εταιρείας REHAU. Σελίδα 3 από 30

4 Προϋποθέσεις προσωπικού - Αναθέστε την εκτέλεση της συναρμολόγησης των συστημάτων μας μόνο σε εξουσιοδοτημένα και εκπαιδευμένα άτομα. - Αναθέστε την εκτέλεση των εργασιών στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή στους ηλεκτρικούς αγωγούς μόνο σε εκπαιδευμένα και εξουσιοδοτημένα προς τούτο άτομα. Γενικά μέτρα προφύλαξης - Διατηρείτε τη θέση εργασίας σας καθαρή και ελεύθερη από αντικείμενα που εμποδίζουν. - Φροντίζετε για επαρκή φωτισμό της θέσης εργασίας. - Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα, καθώς και τα αναρμόδια άτομα μακριά από τα εργαλεία και τις θέσεις συναρμολόγησης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε περίπτωση ανακαινίσεων στους χώρους κατοίκησης. - Χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που προβλέπονται για το εκάστοτε σύστημα ρύθμισης. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν ανήκουν στο σύστημα μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα ή άλλους κινδύνους Copyright by REHAU Σελίδα 4 από 30

5 2. Περιγραφή συστήματος 2.1 Μέρη συστήματος Διανομέας ρύθμισης H και HC Μονάδα σύνδεσης για τον ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου, τους μηχανισμούς ρύθμισης και τον χρονοδιακόπτη. Θερμοστάτης χώρου H, HT και HCT Ρυθμιστής θερμοκρασίας χώρου για 230 V AC ή 24 V AC για εφαρμογές θέρμανσης και θέρμανσης / ψύξης. Εικ. 2-3 Διανομέας ρύθμισης H και HC Χρονοδιακόπτης Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης 2 καναλιών. Εικ. 2-1 Θερμοστάτης χώρου H, HT και HCT Απομακρυσμένος αισθητήρας Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τον θερμοστάτη HCT ως αισθητήρας θερμοκρασίας δαπέδου ή ως πρόσθετος αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου. Εικ. 2-4 Χρονοδιακόπτης Εικ. 2-2 Απομακρυσμένος αισθητήρας Μηχανισμός ρύθμισης Θερμικός μηχανισμός ρύθμισης με τάση λειτουργίας 230 V AC ή 24 V AC, κατηγορία προστασίας IP54 Μετασχηματιστής 50 VA Μετασχηματιστής ασφαλείας 230 V AC/24 V AC κατά το πρότυπο EN 61558, ισχύς 50 VA Copyright by REHAU Σελίδα 5 από 30

6 2.2 Συνοπτική παρουσίαση λειτουργίας H HT HCT Θέρμανση Ψύξη Μείωση θερμοκρασίας από το ενσωματωμένο πρόγραμμα χρονοδιακόπτη Δυνατότητα μείωσης θερμοκρασίας από τον εξωτερικό «Χρονοδιακόπτη» Εμφάνιση της τρέχουσας θερμοκρασίας Εμφάνιση της τρέχουσας ώρας και ημέρας της εβδομάδας Ρύθμιση 3 χρονοπρογραμμάτων ημερησίως Κατάσταση λειτουργίας πάρτυ και διακοπών Ενσωματωμένη λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας και προστασίας βανών Μεταγωγή του τρόπου λειτουργίας θέρμανσης/ψύξης, χειροκίνητα ή εξωτερικά Δυνατότητα σύνδεσης απομακρυσμένου αισθητήρα Σελίδα 6 από 30

7 2.3 Τεχνικά στοιχεία Θερμοστάτης χώρου 230 V 24 V Χρώμα Μπροστινό περίβλημα, λευκό κυκλοφορίας (RAL 9016); Πίσω περίβλημα, γκρι ανθρακίτη (RAL 7016) Τάση λειτουργίας 230 V, AC ±10 % 24 V, AC -10 % / +20 % Ρεύμα διακοπής 0,2 A (ωμικό φορτίο) 1 A (ωμικό φορτίο) Ασφάλεια T 0,63 A T 1 A Κατηγορία προστασίας Κατηγορία II Κατηγορία III Μέγ. αριθμός των μηχανισμών ρύθμισης 5 θερμικοί μηχανισμοί ρύθμισης Τρόπος προστασίας IP 30 Λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας 5 C Διαστάσεις, μπροστά 88 x 88 mm Διαστάσεις, πίσω 75 x 75 mm Βάθος 26 mm Θερμοκρασία αποθήκευσης C Θερμοκρασία λειτουργίας 0 50 C Πεδίο εφαρμογής Σε κλειστούς χώρους Απομακρυσμένος αισθητήρας Τύπος αισθητήρα NTC 10 K (10 kohm,1 % στους 25 C) Μήκος καλωδίου 4 m Τρόπος προστασίας IP 67 Χρονοδιακόπτης Τάση λειτουργίας 230 V AC Θέσεις αποθήκευσης 84 Εφεδρική ισχύς 10 χρόνια Copyright by REHAU Σελίδα 7 από 30

8 Διανομέας ρύθμισης Διανομέας ρύθμισης 230 V - Θέρμανση Διανομέας ρύθμισης 24 V - Θέρμανση, θέρμανση και ψύξη Χρώμα Κάτω μέρος περιβλήματος και εξαρτήματα κεφαλής: γκρι μαύρο όμοιο με RAL 7021; Καπάκι περιβλήματος: ανοικτό γκρι όμοιο με RAL 7035 Τάση λειτουργίας 230 V, AC 24 V, AC *) Μεταγωγική επαφή ρελέ αντλίας**) Χωρίς δυναμικό μέσω του ρελέ, 230 V AC: 5A, 24 V DC: 1A Ασφάλεια T 4 A H T 2 A Κατηγορία προστασίας Κατηγορία II Κατηγορία III Μέγιστος αριθμός θερμοστατών 6 Μέγ. αριθμός των μηχανισμών ρύθμισης Συνδέσεις για την ενεργοποίηση των χρονοδιακοπτών μέσω των προγραμμάτων χρονοδιακόπτη***) Τρόπος προστασίας IP 20 Λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας Διαστάσεις, Υ x Π x Μ 12 θερμικοί μηχανισμοί ρύθμισης 2 5 C Θερμοκρασία λειτουργίας 0 60 C Υγρασία αέρα Πεδίο εφαρμογής 74 mm x 40 mm x 300 mm Μέγ. 80 %, χωρίς δημιουργία συμπυκνώματος Σε κλειστούς χώρους *) Μετασχηματιστής 50 VA απαραίτητος για την τροφοδοσία **) μόνο στην έκδοση με ρελέ αντλίας ***) απαραίτητος χρονοδιακόπτης Μετασχηματιστής 50 VA Τάση λειτουργίας Τάση εξόδου Ισχύς Διαστάσεις Π x Υ x Β 230 V AC 24 V AC 50 VA 68 mm x 70 mm x 75 mm Λοιπά τεχνικά στοιχεία Μετασχηματιστής ασφαλείας κατά το πρότυπο EN Μερική προστασία από βραχυκύκλωση, με ενσωματωμένη ασφάλεια υπερθέρμανσης Καλώδιο σύνδεσης δικτύου με χυτευμένο βύσμα, μήκος 100 cm Καλώδιο στη βοηθητική πλευρά 30 cm, κατά μήκος συμπ. πλάκα συναρμολόγησης για τη στερέωση με κλιπ συναρμολόγησης για ράγα DIN Copyright by REHAU Σελίδα 8 από 30

9 Μηχανισμός ρύθμισης Μηχανισμός ρύθμισης 230 V Μηχανισμός ρύθμισης 24 V Τάση λειτουργίας 230 V, AC +10 % %, 50/60 Hz 24 V, AC, + 20 % - 10 %, 0-60 Hz Ρεύμα εκκίνησης 300 ma για μέγ. 200 ms 250 ma για μέγ. 2 min Ισχύς λειτουργίας Τύπος Χρόνοι κλεισίματος και ανοίγματος Διαδρομή ρύθμισης 1,8 W Συνδεδεμένο χωρίς ρεύμα (NC) περ. 3 min 4 mm Δύναμη ενεργοποίησης 100 N ±5 % Θερμοκρασία περιβάλλοντος C Κατηγορία/κλάση προστασίας Περίβλημα Καλώδιο σύνδεσης Διαστάσεις Π x Υ x Β IP 54/II Πολυαμίδιο / γκρι 2 x 0,75 mm², 1 m 44 mm x 58 mm x 47 mm Copyright by REHAU Σελίδα 9 από 30

10 3. Εγκατάσταση 3.1 Δομή συστήματος Εικ. 3-1 Δομή συστήματος ρύθμισης 1 - Θερμοστάτης χώρου 2 - Διανομέας ρύθμισης 3 - Μηχανισμοί κίνησης 4 - Χρονοδιακόπτης 5 - Απομακρυσμένος αισθητήρας Οι θερμοστάτες, οι θερμικοί μηχανισμοί ρύθμισης, καθώς και προαιρετικά ο χρονοδιακόπτης συνδέονται με τον διανομέα ρύθμισης. Με τον διανομέα ρύθμισης επιτυγχάνεται η ασφαλής και σωστή καλωδίωση του συστήματος στο κουτί διανομέα κυκλώματος θέρμανσης. Στον διανομέα ρύθμισης μπορείτε να συνδέσετε έως και 6 θερμοστάτες χώρου και το πολύ 12 μηχανισμούς ρύθμισης. Προαιρετικά, για τον κεντρικό έλεγχο των χρόνων της μειωμένης λειτουργίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο εξωτερικός χρονοδιακόπτης. Στους θερμοστάτες HCT μπορεί να συνδεθεί ένας απομακρυσμένος αισθητήρας. Στις εφαρμογές θέρμανσης/ψύξης επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά διανομείς ρύθμισης HC, καθώς και θερμοστάτες χώρου HCT! Δεν είναι δυνατός ο συνδυασμός της λειτουργίας θερμοστατών χώρου HCT με θερμοστάτες χώρου H ή HT! Copyright by REHAU Σελίδα 10 από 30

11 3.2 Σύνδεση των θερμοστατών H, HT με διανομέα ρύθμισης H 230 V / 24 V H / HT 230V 24V προαιρετικά optional Διανομέας Regelverteiler ρύθμισης 230 V AC l L N 24 V AC L1 L2 A B N l L L2 L1 N/L2 L/L1 230V 24V προαιρετικά optional A B N l L L2 L1 N/L2 L/L1 Εικ. 3-2 Σύνδεση των θερμοστατών H, HT στους διανομείς ρύθμισης H 230 V / 24 V Επεξήγηση: Η σύνδεση του σήματος μειωμένης λειτουργίας (σύμβολο ρολογιού) είναι προαιρετική. Στον διανομέα ρύθμισης διατίθενται 2 σήματα χρονοδιακόπτη (A και B). Κάθε θερμοστάτης μπορεί να αντιστοιχιστεί σε ένα από τα δύο σήματα χρονοδιακόπτη. Το σήμα χρονοδιακότπη του διανομέα ρύθμισης παράγεται από τον χρονοδιακόπτη (2κάναλος εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης). Ενεργοποίηση της μειωμένης λειτουργίας (εξοικονόμηση ενέργειας): H: Το εξωτερικό σήμα χρονοδιακόπτη είναι ενεργό μόνο όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία με ρύθμιση χρόνου μέσω των στοιχείων χειρισμού. Εάν ο θερμοστάτης βρίσκεται στην κανονική ή την μειωμένη λειτουργία, το εξωτερικό σήμα δεν είναι ενεργό. HT: Ισχύει το ίδιο που ισχύει με το θερμοστάτη H, ωστόσο κατά τη λειτουργία του θερμοστάτη με ρύθμιση χρόνου ο τρόπος λειτουργίας του θερμοστάτη που καθορίζεται από το εσωτερικό πρόγραμμα (κανονικός/μειωμένος) αντικαθίσταται από το εξωτερικό σήμα (εξαναγκασμός μειωμένης λειτουργίας). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε επίσης στην παράμετρο PE20. Copyright by REHAU Σελίδα 11 από 30

12 3.3 Σύνδεση του θερμοστάτη χώρου H και HT χωρίς χρήση του διανομέα ρύθμισης maximal το πολύ 5! 5! H / HT 230V 24V L/L1 N/L2 N Ll L2 L1 230V 24V προαιρετικά optional N Ll L2 L1 Εικ. 3-3 Σύνδεση των θερμοστατών H, HT χωρίς χρήση διανομέα ρύθμισης Προσοχή: Το σήμα για την ενεργοποίηση της μειωμένης λειτουργίας πρέπει να είναι το δυναμικό L (σε συστήματα 230 V) ή L1 σε συστήματα 24 V. Το σήμα μπορεί να παραχθεί μέσω ενός χρονοδιακόπτη ή μιας (κοινής ή ξεχωριστής σε κάθε θερμοστάτη) μεταγωγικής επαφής. Σε συστήματα με περισσότερες πηγές τροφοδοσίας τάσης λειτουργίας (π.χ. περισσότεροι διανομείς κυκλώματος θέρμανσης και κατά συνέπεια διανομείς ρύθμισης) πρέπει να φροντίσετε για την αντιστάθμιση φάσης, εφόσον υπάρχει γαλβανική σύνδεση μεταξύ των συγκροτημάτων θερμοστατών! Copyright by REHAU Σελίδα 12 από 30

13 3.4 Σύνδεση των θερμοστατών χώρου HCT σε διανομέα ρύθμισης HC 24 V Διανομέας ρύθμισης HC CO προαιρετικά προαιρετικά L2 L1 CO N/L2 L/L1 CO προαιρετικά προαιρετικά L2 L1 CO N/L2 L/L1 CO Εικ. 3-4 Σύνδεση των θερμοστατών χώρου HCT σε διανομέα ρύθμισης HC 24 V Παρατήρηση: Το σήμα CO παράγεται στο διανομέα ρύθμισης. Μόλις στο ζεύγος ακροδεκτών που απεικονίζεται παραπάνω συνδεθεί η εξωτερική επαφή, οι συνδεδεμένοι θερμοστάτες μετάγονται στη λειτουργία ψύξης. Οι θερμοστάτες, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να μεταχθούν στη λειτουργία ψύξης (π.χ. στο μπάνιο) πρέπει να συνδεθούν με τον τρόπο που υποδεικνύεται στο διάγραμμα. Η λειτουργία ψύξης κλειδώνει μέσω της παραμέτρου PE9. Δεν προβλέπεται η σύνδεση θερμοστατών των σειρών H ή HT σε διανομείς ρύθμισης HC 24 V. Αυτοί οι θερμοστάτες έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για συστήματα μόνο με λειτουργία θέρμανσης και κατά τη λειτουργία ψύξης πρέπει να κλειδώνουν με τη λήψη πρόσθετων μέτρων. Copyright by REHAU Σελίδα 13 από 30

14 3.5 Σύνδεση των θερμοστατών χώρου HCT χωρίς χρήση του διανομέα ρύθμισης HC 24 V L/L1 N/L2 προαιρετικά προαιρετικά Θέρμαν Ψύξη μέγ. 5! προαιρετικά προαιρετικά Εικ. 3-5 Σύνδεση του θερμοστάτη χώρου HCT χωρίς χρήση του διανομέα ρύθμισης HC 24 V Επεξήγηση: Το σήμα για την ενεργοποίηση της μειωμένης λειτουργίας, καθώς και για την ενεργοποίηση της λειτουργίας ψύξης πρέπει να είναι το δυναμικό L1. Το σήμα για τη μειωμένη λειτουργία μπορεί να παραχθεί μέσω ενός χρονοδιακόπτη ή μιας (κοινής ή ξεχωριστής για κάθε θερμοστάτη) μεταγωγικής επαφής. Σε συστήματα με περισσότερες πηγές τροφοδοσίας τάσης λειτουργίας (π.χ. περισσότεροι διανομείς κυκλώματος θέρμανσης και κατά συνέπεια διανομείς ρύθμισης) πρέπει να φροντίσετε για την αντιστάθμιση φάσης, εφόσον υπάρχει γαλβανική σύνδεση μεταξύ των συγκροτημάτων θερμοστατών! Copyright by REHAU Σελίδα 14 από 30

15 3.6 Χρήση ελεγκτή σημείου δρόσου Οι ελεγκτές σημείου δρόσου πρέπει να στερεώνονται στο ψυχρότερο σημείου του αγωγού παροχής. Κατά τη διαδικασία αυτή φροντίστε ο ελεγκτής σημείου δρόσου (TPW) να έχει καθαριστεί επαρκώς από τον αέρα περιβάλλοντος. Ο ελεγκτής σημείου δρόσου συνδέεται ως επαφή ανοικτού κυκλώματος στο καλώδιο τροφοδοσίας προς τους μηχανισμούς ρύθμισης, έτσι ώστε σε περίπτωση δημιουργίας συμπυκνώματος να διακοπεί η λειτουργία των μηχανισμών ρύθμισης. TPW προαιρετικά L2 L1 CO N/L2 L/L1 CO Εικ. 3-6 Χρήση ελεγκτή σημείου δρόσου Παρατήρηση: Στο διάγραμμα συνδεσμολογίας παρουσιάζεται ο ελεγκτής δρόσου TPW. Η μέγιστη απορροφούμενη ισχύς του ελεγκτή σημείου δρόσου TPW ανέρχεται σε 1 VA, ώστε κατά κανόνα η τροφοδοσία τάσης 24 V του διανομέα ρύθμισης να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την τροφοδοσία του ελεγκτή σημείου δρόσου. Η ισχύς ενεργοποίησης του ελεγκτή σημείου δρόσου ανέρχεται σε 24 V, 1A, και κατά συνέπεια επαρκεί για 5 μηχανισμούς ρύθμισης. Copyright by REHAU Σελίδα 15 από 30

16 3.7 Σύνδεση του χρονοδιακόπτη στο διανομέα ρύθμισης N l L Διανομέας Regelverteiler ρύθμισης A B A! B N/L2 L/L1 CO Εικ. 3-7 Σύνδεση του χρονοδιακόπτη στον διανομέα ρύθμισης Προσέξτε υποχρεωτικά τον τρόπο σύνδεσης των ακροδεκτών 2 και 5 του χρονοδιακόπτη στους διανομείς ρύθμισης! Κατά τη χρήση των ακροδεκτών 3 και 6 του χρονοδιακόπτη, ο προγραμματισμός του χρονοδιακόπτη πρέπει να γίνει κατά τέτοιον τρόπο, ώστε οι χρόνοι κανονικοί λειτουργίας με ON, να χαρακτηριστούν οι χρόνοι της μειωμένης λειτουργίας με OFF. Ο τρόπος σύνδεσης που παρουσιάζεται ισχύει για όλους τους διανομείς ρύθμισης. Copyright by REHAU Σελίδα 16 από 30

17 3.8 Σύνδεση αντλίας στους διανομείς ρύθμισης με μονάδα αντλίας Υποδοχή Klemmdose σύνδεσης PE N l L L/L2 N/L1 Διανομέας Regelverteiler ρύθμισης mit με την Option επιλογή Pumpenlogik «Λογική μονάδα αντλίας» A B A B N/L2 L/L1 CO Εικ. 3-8 Σύνδεση αντλίας στους διανομείς ρύθμισης με μονάδα αντλίας Μέσω της σύνδεσης της φάσης της τροφοδοσίας αντλίας στο διανομέα ρύθμισης τροφοδοτείται εξωτερική τάση στους διανομείς ρύθμισης! Τηρήστε τη μέγιστη ισχύ ενεργοποίησης του ρελέ στο διανομέα ρύθμισης (5 A 230 V AC, 1 A 24 V DC). Ο τρόπος σύνδεσης που παρουσιάζεται ισχύει για όλους τους διανομείς ρύθμισης με την επιλογή «Μονάδα αντλίας». Copyright by REHAU Σελίδα 17 από 30

18 4. Παραμετροποίηση και ειδικές λειτουργίες 4.1 Εισαγωγικό σημείωμα Σε όλες τις παραμέτρους των θερμοστατών έχουν αντιστοιχιστεί εκ των προτέρων τιμές, οι οποίες είναι κατάλληλες για τις περισσότερες περιπτώσεις εφαρμογών. Εάν κριθεί απαραίτητη η προσαρμογή της παραμετροποίησης, ενεργήστε με προσοχή και σημειώστε όλες τις τροποποιήσεις. Επίσης, με την παράμετρο PE25 μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις παραμέτρους και τις ρυθμίσεις στην εργοστασιακή ρύθμιση. 4.2 Χειρισμός σε επίπεδο σέρβις και ειδικών Πρόσβαση: - Ενεργοποιήστε τον φωτισμό οθόνης πατώντας το επιθυμητό πλήκτρο και περιμένετε περίπου 2 δευτερόλεπτα - Πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο και το πλήκτρο για περ. 5 δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη της έκδοσης λογισμικού. - Πατήστε το πλευρικό πλήκτρο εισαγωγής - Με τα πλήκτρα και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για το επίπεδο σέρβις «111» ή για το επίπεδο ειδικών «314» - Επιβεβαιώστε με το πλευρικό πλήκτρο εισαγωγής Πλοήγηση / Τροποποίηση παραμέτρων στο επίπεδο σέρβις / ειδικών: - Με τα πλήκτρα και μετακινηθείτε στη λίστα παραμέτρων - Με το πλευρικό πλήκτρο εισαγωγής επιλέξτε την παράμετρο που πρόκειται να τροποποιηθεί - Η τιμή που πρόκειται να τροποποιηθεί αναβοσβήνει - Με τα πλήκτρα και η τιμή μπορεί να τροποποιηθεί εντός των οριακών τιμών εισαγωγής - Με το πλευρικό πλήκτρο εισαγωγής γίνεται επιβεβαίωση της τροποποιημένης παραμέτρου - Εγκαταλείψτε το επίπεδο σέρβις ή ειδικών πατώντας γρήγορα 2 φορές (διπλό κλικ) το πλευρικό πλήκτρο εισαγωγής Copyright by REHAU Σελίδα 18 από 30

19 4.3 Επίπεδο σέρβις Πρόσβαση με τον κωδικό πρόσβασης 111 Παράμετρος PS01 PS02 PS03 PS04 PS05 PS06 PS07 PS08 PS09 PS10 PS11 PS12 Ονομασία Σχόλιο Κύρια τιμή Έγκριση τροποποίησης Ελέγχει τη δυνατότητα αλλαγής της της ονομαστικής τιμής ονομαστικής τιμής θερμοκρασίας στον θερμοστάτη Έγκριση αλλαγής τρόπου λειτουργίας Έγκριση λειτουργίας απενεργοποίησης Έγκριση λειτουργίας πάρτυ/παρουσίας Έγκριση αλλαγής προγράμματος χρονοδιακόπτη Έγκριση για την αλλαγή της ρύθμισης ώρας Έγκριση για την αλλαγή της ρύθμισης ημερομηνίας Έγκριση ρύθμισης διακοπών Ενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων Επιλογή εμφανιζόμενης μονάδας θερμοκρασίας ( C/F) Επιλογή μορφής ώρας (24h/12h) Επιλογή τρόπου λειτουργίας φωτισμού φόντου Ελέγχει τη δυνατότητα αλλαγής του τρόπου λειτουργίας (κανονικός/μειωμένος/με ρύθμιση χρόνου/off) στον θερμοστάτη Ελέγχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης του θερμοστάτη στη λειτουργία OFF 0: Λειτουργία πάρτυ/παρουσίας κλειδωμένη 1: Η λειτουργία παρουσίας έχει εγκριθεί 2: Η λειτουργία πάρτυ με ελεύθερη επιλογή των ωρών έχει εγκριθεί 3: Η λειτουργία πάρτυ με δυνατότητα επιλογής διάρκειας (30, 60, 90, 120,.300 λεπτά) εγκρίθηκε, προρύθμιση 60 min Ελέγχει τη δυνατότητα να τροποποιηθεί το πρόγραμμα χρονοδιακόπτη που είναι αποθηκευμένο ως προρύθμιση Ελάχ. τιμή Μέγ. τιμή H HT HCT ON OFF ON ON OFF ON OFF OFF ON ON OFF ON Ελέγχει τη δυνατότητα ρύθμισης της ώρας ON OFF ON Ελέγχει τη δυνατότητα ρύθμισης της ημερομηνίας Ελέγχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης της λειτουργίας διακοπών Μετά από 30 λεπτά κλειδώνει όλα τα πλήκτρα (με το πάτημα ενός πλήκτρου εμφανίζεται το σύμβολο κλειδαριάς). Η διαδικασία για την προσωρινή ακύρωση του κλειδώματος πλήκτρων αναφέρεται στην υποσημείωση *1) ON: Ένδειξη σε C OFF: Ένδειξη σε Fahrenheit ON: Μορφή 24h OFF: Μορφή 12h (με εισαγωγή Π.Μ. / Μ.Μ.) 0: Off 1: μόνιμα αναμμένο 2: Auto: ανάβει με το πάτημα πλήκτρων, αυτόματη ενεργοποίηση με χρονοκαθυστέρηση ON OFF ON ON OFF ON OFF OFF ON ON OFF ON ON OFF ON *1) Πατήστε ταυτόχρονα για μερικά δευτερόλεπτα και τα 3 πλήκτρα του θερμοστάτη, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης 410 Η λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων ακυρώνεται για 30 λεπτά, κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος μπορεί να γίνει επαναφορά της παραμέτρου PS09 Copyright by REHAU Σελίδα 19 από 30

20 Παράμετρος PS13 PS14 PS15 PS16 PS17 PS18 PS19 PS20 PS21 PS22 PS23 Ονομασία Σχόλιο Κύρια τιμή Αυτόματη αποδοχή των ON: Γίνεται αποδοχή των τροποποιημένων τροποποιημένων τιμών τιμών, όταν πατηθεί το πλευρικό πλήκτρο εισαγωγής καθώς και μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος περ. 5 δευτ. OFF: Γίνεται αποδοχή των τροποποιημένων τιμών μόνο, όταν πατηθεί το πλευρικό πλήκτρο εισαγωγής. Διαφορετικά, η εισαγωγή απορρίπτεται. Ονομαστική τιμή θέρμανσης στη μειωμένη λειτουργία Ονομαστική τιμή θέρμανσης στην κανονική λειτουργία Ονομαστική τιμή ψύξης στην κανονική λειτουργία Ονομαστική τιμή ψύξης στη μειωμένη λειτουργία Ανάλυση παρουσίασης θερμοκρασίας χώρου - Ονομαστικές και πραγματικές τιμές Βαθμονόμηση εσωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας Βαθμονόμηση εξωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας Πραγματική τιμή εξωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας Κατάσταση εξόδου ενεργοποίησης Αριθμός συνδεδεμένων μηχανισμών ρύθμισης Ονομαστική τιμή για τη λειτουργία θέρμανσης στον τρόπο μειωμένης λειτουργίας [ C] Ονομαστική τιμή για τη λειτουργία θέρμανσης στην κανονική λειτουργία [ C] Ονομαστική τιμή για τη λειτουργία ψύξης στην κανονική λειτουργία [ C] Ονομαστική τιμή για τη λειτουργία ψύξης στον τρόπο μειωμένης λειτουργίας [ C] 0: Οι τιμές παρουσιάζονται με ανάλυση 1 K 1: Ανάλυση 0,5 K 2: Ανάλυση 0,1K Τιμή αντιστάθμισης για τον εσωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας Τιμή αντιστάθμισης για τον εξωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας Παρουσίαση της τρέχουσας τιμής θερμοκρασίας του εξωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας Εμφανίζεται η κατάσταση της εξόδου ενεργοποίησης για το μηχανισμό ρύθμισης (ON/OFF). Παρατήρηση: Η κατάσταση της εξόδου παρουσιάζεται και στο επίπεδο τελικού χρήστη με το σύμβολο «θέρμανσης» ή «ψύξης». Μόνο σε θερμοστάτες 24 V: Αριθμός των μηχανισμών ρύθμισης που είναι απευθείας συνδεδεμένοι στην έξοδο ενεργοποίησης Ελάχ. τιμή Μέγ. τιμή H HT HCT ON OFF ON K -5K +5K 0K -5K +5K - 0 C 50 C - OFF ON Copyright by REHAU Σελίδα 20 από 30

21 4.4 Επίπεδο ειδικών Πρόσβαση με τον κωδικό πρόσβασης 314 Παράμετρος PE01 PE02 PE03 PE04 PE05 PE06 PE07 PE08 PE09 PE10 PE11 Ονομασία Σχόλιο Κύρια τιμή Ελάχιστη τιμή για Κατώτατη οριακή ονομαστική τιμή που μπορεί να την ονομαστική επιλεγεί στο επίπεδο χρήστη για τη λειτουργία τιμή θέρμανσης θέρμανσης [ C] Μέγιστη τιμή για την ονομαστική τιμή θέρμανσης Ελάχιστη τιμή για την ονομαστική τιμή ψύξης Μέγιστη τιμή για την ονομαστική τιμή ψύξης Αναλογική ζώνη λειτουργίας θέρμανσης Αναλογική ζώνη λειτουργίας ψύξης Χρόνος κύκλου σήματος διαμόρφωσης εύρους παλμών Θέση της αναλογικής ζώνης Έγκριση λειτουργίας θέρμανσης/ψύξης Μεταγωγή θέρμανσης / ψύξης Χρόνος καθυστέρησης μετά την αλλαγή θέρμανσης / ψύξης Ανώτατη οριακή για την ονομαστική τιμή που μπορεί να επιλεγεί στο επίπεδο χρήστη για τη λειτουργία θέρμανσης [ C] Κατώτατη οριακή ονομαστική τιμή που μπορεί να επιλεγεί στο επίπεδο χρήστη για τη λειτουργία ψύξης [ C] Ανώτατη οριακή ονομαστική τιμή που μπορεί να επιλεγεί στο επίπεδο χρήστη για τη λειτουργία ψύξης [ C] Εύρος της αναλογικής ζώνης για τη ρύθμιση θερμοκρασίας χώρου στη λειτουργία θέρμανσης [K] Για το σκοπό αυτό ανατρέξτε και στο Κεφάλαιο 7 Εύρος της αναλογικής ζώνης για τη ρύθμιση θερμοκρασίας χώρου στη λειτουργία ψύξης [K] Για το σκοπό αυτό ανατρέξτε και στο Κεφάλαιο 7 Χρόνος κύκλου του σήματος εξόδου διαμόρφωσης εύρους παλμών (Puls-Weiten-Modulierten) της ρύθμισης θερμοκρασίας σε λεπτά. Για το σκοπό αυτό ανατρέξτε επίσης στο κεφάλαιο 7 Σήμα διαμόρφωσης εύρους παλμών σε % κατά την επίτευξη της ονομαστικής τιμής θερμοκρασίας. Για το σκοπό αυτό καθορίζεται η θέση της αναλογικής ζώνης και ταυτόχρονα η παρεχόμενη απόδοση θέρμανσης/ψύξης κατά την επίτευξη της ονομαστικής τιμής. Για το σκοπό αυτό ανατρέξτε επίσης στο κεφάλαιο 7 0: επιτρέπεται μόνο στη λειτουργία θέρμανσης 1: επιτρέπεται μόνο στη λειτουργία ψύξης 2: Επιτρέπεται στη λειτουργία θέρμανσης και ψύξης 1: Μεταγωγή θέρμανσης/ψύξης μόνο με εισαγωγή από το πληκτρολόγιο 2: Μεταγωγή θέρμανσης/ψύξης μόνο με εισαγωγή μέσω του ακροδέκτη εισόδου CO Μετά τη μεταγωγή του τρόπου λειτουργίας από τη θέρμανση στην ψύξη ή αντίστροφα, το σήμα εξόδου μπλοκάρεται γι' αυτό το χρονικό διάστημα [min]. Ο νέος τρόπος λειτουργίας αρχίζει να ενεργοποιείται μόνο μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος. Ελάχ. τιμή Μέγ. τιμή H HT HCT , , Copyright by REHAU Σελίδα 21 από 30

22 Παράμετρος PE12 PE13 PE14 PE15 PE16 PE17 PE18 Ονομασία Σχόλιο Κύρια τιμή Έγκριση Η κατάσταση ελέγχου προσαρμόζεται σε λειτουργίας συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα στις συνθήκες βελτιστοποίησης θερμοκρασίας στο χώρο. Για το σκοπό αυτό ανατρέξτε επίσης στο κεφάλαιο 7 Έγκριση βελτιστοποίησης θέρμανσης Ονομαστική τιμή θερμοκρασίας χώρου κατά τη λειτουργία διακοπών Έγκριση αντιπαγετικής προστασίας Έγκριση προστασίας σταθερής έδρασης βαλβίδας Λειτουργία του εξωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας Κατώτατο όριο θερμοκρασίας δαπέδου Βελτιστοποιείται η έναρξη της φάσης θέρμανσης μετά τον τρόπο μειωμένης λειτουργίας. Για το σκοπό αυτό ανατρέξτε επίσης στο κεφάλαιο 7 Ονομαστική τιμή θερμοκρασίας χώρου για τη λειτουργία διακοπών. Αυτή η ονομαστική τιμή ισχύει μόνο για τη θέρμανση. Κατά τη λειτουργία διακοπών η λειτουργία ψύξης κλειδώνει. Ρυθμίζει την λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας του θερμοστάτη. Η λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας του θερμοστάτη ενεργοποιείται μεταξύ άλλων στον τρόπο λειτουργίας «OFF». Κατά την έναρξη της λειτουργίας αντιπαγετικής προστασίας, εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος με κωδικό «Fr» Το σήμα ελέγχου για το μηχανισμό ρύθμισης ενεργοποιείται μία φορά την εβδομάδα για 5 λεπτά. 0: δεν έχει συνδεθεί 1: Αισθητήρας θερμοκρασίας δαπέδου για την παρακολούθηση της ελάχιστης και της μέγιστης τιμής (η ελάχιστη τιμή ισχύει για τη λειτουργία ψύξης, η μέγιστη τιμή για τη λειτουργία θέρμανσης) 2: Αισθητήρας θερμοκρασίας δαπέδου για την παρακολούθησης της μέγιστης και της ελάχιστης τιμής (η ελάχιστη τιμή ισχύει για τη λειτουργία ψύξης και θέρμανσης, η μέγιστη τιμή για την λειτουργία θέρμανσης) 3: Εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας (ρύθμιση θερμοκρασίας χώρου μόνο μετά από αυτήν την τιμή) 4: Εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας δαπέδου (ρύθμιση της θερμοκρασίας δαπέδου) 5: Εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου (ρύθμιση θερμοκρασίας χώρου μετά την μέση τιμή από τον εσωτερικό και τον εξωτερικό αισθητήρα) Η κατώτατη οριακή τιμή θερμοκρασίας δαπέδου, ενεργή όταν PE17=1 (η λειτουργία ψύξης διακόπτεται) και PE17=2 (η λειτουργία ψύξης διακόπτεται, στη λειτουργία θέρμανσης δεν εμφανίζεται τιμή χαμηλότερη από αυτή την ελάχιστη θερμοκρασίας). Ελάχ. τιμή Μέγ. τιμή H HT HCT ON OFF ON OFF OFF ON ON OFF ON ON OFF ON Copyright by REHAU Σελίδα 22 από 30

23 Παράμετρος PE19 PE20 PE21 PE22 PE23 PE24 PE25 Ονομασία Σχόλιο Κύρια τιμή Ελάχ. τιμή Μέγ. τιμή H HT HCT Ανώτατο όριο Ανώτατη οριακή τιμή της θερμοκρασίας δαπέδου, θερμοκρασίας ενεργή όταν PE17=1 και 2 (στη λειτουργία δαπέδου θέρμανσης δεν γίνεται ποτέ υπέρβαση αυτής της μέγιστης θερμοκρασίας). Έγκριση αυτόματης λειτουργίας / εξωτερικής ενεργοποίησης Τύπος χρησιμοποιούμενω ν μηχανισμών ρύθμισης (NC/NO) Έγκριση μεταγωγής στην καλοκαιρινή περίοδο Χρονική στιγμή έναρξης καλοκαιρινής περιόδου Χρονική στιγμή τέλους της καλοκαιρινής περιόδου Επαναφορά της εργοστασιακής ρύθμισης 0: Η αυτόματη λειτουργία είναι κλειδωμένη 1: Έγκριση εσωτερικού προγράμματος χρονοδιακόπτη 2: Έγκριση ενεργοποίησης μέσω της εισόδου χρονοδιακόπτη 3: Έγκριση εσωτερικού προγράμματος χρονοδιακόπτη και εξωτερικού σήματος (το εξωτερικό σήμα «μειωμένη λειτουργία» αντικαθιστά στον τρόπο λειτουργίας «Αυτόματη λειτουργία» το εσωτερικό πρόγραμμα) ON: Μηχανισμοί ρύθμισης κανονικά ανοικτοί (NO) OFF: Μηχανισμοί ρύθμισης κανονικά κλειστοί (NC) ON: Αυτόματη μεταγωγή στην καλοκαιρινή περίοδο OFF: Χωρίς μεταγωγή στην καλοκαιρινή περίοδο Ώρα, εβδομάδα του μήνα και μήνας της μεταγωγής. Μορφή hh.ww.mm (ωω.εε.μμ) (Η εισαγωγή πραγματοποιείται σε 3 παράθυρα οθόνης που εμφανίζονται το ένα μετά το άλλο) Παρατήρηση: Η Εβδομάδα 5 σημαίνει ότι επιλέγεται η τελευταία Κυριακή του μήνα Ώρα, εβδομάδα του μήνα και μήνας της μεταγωγής. Μορφή hh.ww.mm (ωω.εε.μμ) (στα 3 επόμενα παράθυρα) Παρατήρηση: Η Εβδομάδα 5 σημαίνει ότι επιλέγεται η τελευταία Κυριακή του μήνα Αφού επιλέξετε ΝΑΙ, γίνεται φόρτωση όλων των βασικών τιμών και επανεκκίνηση του θερμοστάτη OFF OFF ON ON OFF ON ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ Copyright by REHAU Σελίδα 23 από 30

24 4.5 Ειδικές λειτουργίες Παρουσίαση της κατάστασης εξόδου Η κατάσταση και η επίδραση της εξόδου για την ενεργοποίηση του μηχανισμού ρύθμισης εμφανίζονται στην οθόνη του θερμοστάτη με την εμφάνιση των συμβόλων και : Η έξοδος είναι ενεργή, ο θερμοστάτης θερμαίνει Η έξοδος είναι ενεργή, ο θερμοστάτης ψύχει Η κατάσταση εξόδου του θερμοστάτη παρουσιάζεται και στην παράμετρο PS22. Εναλλαγή λειτουργίας θέρμανσης / ψύξης από το πληκτρολόγιο Η εναλλαγή μεταξύ των τρόπων λειτουργιών θέρμανσης και ψύξης πραγματοποιείται κανονικά (παράμετρος PE10) από την προβλεπόμενη για το σκοπό αυτό είσοδο CO. Σε αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ότι όλοι οι θερμοστάτες πληρούν την προδιαγραφή του τρόπου λειτουργίας από ένα υπερκείμενο σύστημα ή από μια υπερκείμενη παρέμβαση. Εάν λόγω της υπάρχουσας καλωδίωσης αυτό δεν είναι δυνατό, μπορείτε να πραγματοποιήσετε την εναλλαγή χειροκίνητα τροποποιώντας την παράμετρο PE10 στην τιμή 1: - Άνοιγμα επιλογής τρόπων λειτουργίας με το πλήκτρο εισαγωγής - Πλοηγηθείτε με τα πλήκτρα και, μέχρι να εμφανιστεί το HC - Επιλέξτε το HC με το πλήκτρο εισαγωγής - Επιλέξτε το σύμβολο για τη θέρμανση ή για την ψύξη μέσω των πλήκτρων και - Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο εισαγωγής Κλείδωμα πλήκτρων Το κλείδωμα πλήκτρων ενεργοποιείται από την παράμετρο PS09 (ορίστε την παράμετρο στο ON). Μετά την αλλαγή της παραμέτρου περνά χρονικό διάστημα 30 λεπτών, μέχρι να ενεργοποιηθεί το κλείδωμα πλήκτρων. Αφού ενεργοποιηθεί το κλείδωμα πλήκτρων, όλα τα πλήκτρα μπλοκάρουν και με κάθε πάτημα πλήκτρου στην οθόνη εμφανίζεται για ένα 1 δευτερόλεπτο το σύμβολο κλειδαριάς. Προσωρινή απενεργοποίηση του κλειδώματος πλήκτρων: - Πατήστε ταυτόχρονα όλα τα πλήκτρα για περίπου 5 δευτ. - Εμφανίζεται το αίτημα εισαγωγής κωδικού πρόσβασης - Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης 410 και επιβεβαιώστε Στη συνέχεια τα πλήκτρα ενεργοποιούνται για 30 λεπτά. Σε αυτό το χρονικό διάστημα μπορείτε να αλλάξετε τις ονομαστικές τιμές ή να προβείτε σε παρόμοιες ενέργειες. Τα πλήκτρα ξανακλειδώνουν αυτόματα μετά την παρέλευση 30 λεπτών Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε μόνιμα το κλείδωμα πλήκτρων, κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος μπορεί να γίνει επαναφορά της παραμέτρου PS09. Σύνδεση περισσότερων μηχανισμών ρύθμισης στους θερμοστάτες 24 V Εάν συνδεθούν περισσότεροι από 1 μηχανισμοί ρύθμισης σε έναν θερμοστάτη 24 V, στην παράμετρο PS23 πρέπει να εισαχθεί ο αριθμός των μηχανισμών (μόνο στο 24 V). Copyright by REHAU Σελίδα 24 από 30

25 5. Μηνύματα σφάλματος Αρ. Ονομασία Σχόλιο Μέτρα αποκατάστασης Fr Αντιπαγετική προστασία Η αντιπαγετική προστασία ενεργοποιήθηκε, γιατί η θερμοκρασία χώρου είναι χαμηλότερη από +5 C Βεβαιωθείτε για την κατάσταση της θέρμανσης, εάν χρειάζεται, κλείστε το παράθυρο Er1 Θερμοκρασία απομακρυσμένου αισθητήρα εκτός της περιοχής μέτρησης Η τιμή μέτρησης βρίσκεται εκτός του επιτρεπτού εύρους μέτρησης από -30 έως 50 C Ελέγξτε τον αισθητήρα και το καλώδιο σύνδεσης Er2 Διακοπή απομακρυσμένου αισθητήρα Ο αισθητήρας είναι ελαττωματικός ή το καλώδιο σύνδεσης έχει διακοπεί Ελέγξτε τον αισθητήρα και το καλώδιο σύνδεσης Er3 Βραχυκύκλωμα απομακρυσμένου αισθητήρα Ο αισθητήρας είναι ελαττωματικός ή υπάρχει βραχυκύκλωμα στο καλώδιο σύνδεσης Ελέγξτε τον αισθητήρα και το καλώδιο σύνδεσης Er4 Αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου εκτός της περιοχής μέτρησης Ο εσωτερικός αισθητήρας εμφανίζει πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή τιμή στην περιοχή μέτρησης από -30 έως 50 C Ελέγξτε αν ο θερμοστάτης έχει εκτεθεί σε μη επιτρεπόμενες επιδράσεις θερμοκρασίας, Αντικαταστήστε το θερμοστάτη Er5 Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας χώρου Ο εσωτερικός αισθητήρας παρουσιάζει βλάβη Αντικαταστήστε το θερμοστάτη Er6 Βραχυκύκλωμα αισθητήρα θερμοκρασίας χώρου Ο εσωτερικός αισθητήρας παρουσιάζει βλάβη Αντικαταστήστε το θερμοστάτη Copyright by REHAU Σελίδα 25 από 30

26 6. Αντιμετώπιση προβλημάτων Αρ. Πρόβλημα Αιτία Πολύ χαμηλή θερμοκρασία του μέσου θέρμανσης Μέτρα αποκατάστασης Αυξήστε τη θερμοκρασία εισόδου Η ποσότητα ροής των κυκλωμάτων θέρμανσης είναι πολύ χαμηλή Ελέγξτε την υδραυλική εξισορρόπηση 1 Δεν επιτυγχάνεται η ονομαστική τιμή θερμοκρασίας χώρου (περίπτωση θέρμανσης) Ο μηχανισμός ρύθμισης παρουσιάζει βλάβη δεν έχει αντιστοιχιστεί σωστά ή δεν έχει συνδεθεί σωστά Η λειτουργία βελτιστοποίησης δεν λειτουργεί Ρυθμίστε τη μέγιστη θερμοκρασία χώρου και ελέγξτε αν ανοίγει ο μηχανισμός. Ελέγξτε την καλωδίωση. Ελέγξτε την παράμετρο PE12. Προσέξτε: Χρειάζεται λίγη ώρα για τη λειτουργία βελτιστοποίησης. Εφόσον έχει διαμορφωθεί: Η τιμή μέτρησης του αισθητήρα δαπέδου είναι μεγαλύτερη από την οριακή τιμή Η θερμοκρασία του ψυκτικού μέσου δεν είναι επαρκής Ελέγξτε αν η τιμή ένδειξης της θερμοκρασίας δαπέδου (PS21), καθώς και η ονομαστική τιμή είναι έγκυρες. Υπάρχει ενδεχόμενο ο αισθητήρας δαπέδου να βρίσκεται σε μια περιοχή στην οποία δεν εκπέμπεται θερμότητα (π.χ. κάτω από ένα χαλί) Ελέγξτε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας εισόδου Η ποσότητα ροής των κυκλωμάτων θέρμανσης είναι πολύ χαμηλή Ελέγξτε την υδραυλική εξισορρόπηση 2 Δεν επιτυγχάνεται η ονομαστική τιμή θερμοκρασίας χώρου (περίπτωση ψύξης) Η ειδική για το σύστημα απόδοση ψύξης δεν επαρκεί Εφόσον έχει διαμορφωθεί: Η τιμή μέτρησης του αισθητήρα δαπέδου είναι χαμηλότερη από την οριακή τιμή Πολύ υψηλή θερμοκρασία του μέσου θέρμανσης Ελέγξτε αν είναι δυνατή η πρόσθετη ψύξη, χρησιμοποιήστε σκίαση Ελέγξτε αν η τιμή ένδειξης της θερμοκρασίας δαπέδου (PS21), καθώς και η ονομαστική τιμή είναι έγκυρες. Υπάρχει ενδεχόμενο ο αισθητήρας δαπέδου να βρίσκεται σε μια περιοχή στην οποία δεν εκπέμπεται θερμότητα (π.χ. κάτω από ένα χαλί) Μειώστε τη θερμοκρασία εισόδου 3 Η θερμοκρασία χώρου είναι σχεδόν πάντα πολύ υψηλή (περίπτωση θέρμανσης) Ο μηχανισμός ρύθμισης παρουσιάζει βλάβη δεν έχει αντιστοιχιστεί σωστά ή δεν έχει συνδεθεί σωστά Εφόσον έχει διαμορφωθεί: Η τιμή μέτρησης του αισθητήρα δαπέδου είναι χαμηλότερη από την οριακή τιμή Η απόδοση θέρμανσης/ψύξης δεν είναι συνεχής Ρυθμίστε την ελάχιστη θερμοκρασία χώρου και ελέγξτε αν ο μηχανισμός κλείνει. Ελέγξτε την καλωδίωση. Ελέγξτε αν η τιμή ένδειξης της θερμοκρασίας δαπέδου (PS21), καθώς και η ονομαστική τιμή είναι έγκυρες. Ελέγξτε το συνολικό σύστημα 4 Η θερμοκρασία χώρου αυξομειώνεται Ακατάλληλη παραμετροποίηση του θερμοστάτη Αυξήστε το εύρος της αναλογικής ζώνης (PE05 ή PE06) βλ. κεφάλαιο 7, Αναλογική ζώνη Ελέγξτε αν ο χρόνος κύκλο είναι σωστά ρυθμισμένος, εάν χρειαστεί, μειώστε (PE07) Copyright by REHAU Σελίδα 26 από 30

27 Αρ. Πρόβλημα Αιτία Η θερμοκρασία εισόδου είναι πολύ χαμηλή Μέτρα αποκατάστασης Ελέγξτε το συνολικό σύστημα 5 6 Η θερμοκρασία δαπέδου σε περίπτωση ψύξης είναι πολύ χαμηλή Σε περίπτωση ψύξης σχηματίζεται συμπύκνωμα στους διανομείς ή τις ψυχρές επιφάνειες Εφόσον υπάρχει: Η τιμή μέτρησης του αισθητήρα δαπέδου είναι υψηλότερη από την προκαθορισμένη οριακή τιμή Η θερμοκρασία εισόδου είναι χαμηλότερη από το σημείο δρόσου Η υγρασία αέρα αυξομειώνεται έντονα Εάν έχει προκαθοριστεί ελάχιστη τιμή θερμοκρασίας δαπέδου για την περίπτωση ψύξης, ελέγξτε την τιμή ένδειξης και την ονομαστική τιμή ως προς την εγκυρότητά της Ελέγξτε τη μείωση της θερμοκρασίας εισόδου, ελέγξτε τη μέτρηση υγρασίας αέρα. Αυξήστε την απόσταση ασφαλείας της θερμοκρασίας εισόδου προς το μετρηθέν σημείο δρόσου. Εγκαταστήστε τον ελεγκτή σημείου δρόσου. Αυξήστε την απόσταση ασφαλείας της θερμοκρασίας εισόδου προς το μετρηθέν σημείο δρόσου 7 Η οθόνη θερμοστάτη δεν είναι φωτισμένη Ο ελεγκτής σημείου δρόσου δεν λειτουργεί Ο φωτισμός οθόνης είναι απενεργοποιημένος Ο αισθητήρας δεν βρίσκεται υπό τάση Ελέγξτε τη λειτουργία του ελεγκτή σημείου δρόσου, της καλωδίωσης Ελέγξτε την παράμετρο PE12 Ελέγξτε την ασφάλεια στον θερμοστάτη ή στο διανομέα ρύθμισης Copyright by REHAU Σελίδα 27 από 30

28 7. Ορολογία Επιτήρηση της θερμοκρασίας δαπέδου Η επιτήρηση της θερμοκρασίας δαπέδου των θερμοστατών HCT πραγματοποιείται μέσω της σύνδεσης του προαιρετικού αισθητήρα θερμοκρασίας, ο οποίος χρησιμοποιείται ως αισθητήρας θερμοκρασίας δαπέδου (PE17 = 1 ή 2). Οι οριακές τιμές καθορίζονται στις παραμέτρους PE18 και PE19. Στην παράμετρο PE17=1, η ελάχιστη τιμή θερμοκρασίας δαπέδου λαμβάνεται υπόψη μόνο σε περίπτωση ψύξης, αυτό σημαίνει ότι η ψύξη διακόπτεται, όταν επιτυγχάνεται η οριακή τιμή. Στην παράμετρο PE17=2 η ελάχιστη τιμή της θερμοκρασίας δαπέδου λαμβάνεται υπόψη και στην περίπτωση θέρμανσης, αυτό σημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση η θέρμανση θα πραγματοποιείται για όσο διάστημα χρειάζεται, έως ότου επιτευχθεί η ρυθμισμένη οριακή τιμή. Σήμα CO Το σήμα CO (change over) σηματοδοτεί την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας θέρμανσης στον τρόπο λειτουργίας ψύξης. Παράγεται από ένα υπερκείμενο σύστημα ρύθμισης ή από μία συσκευή, π.χ. μία αντλία θέρμανσης. Για την αποστολή αυτού του σήματος στο διανομέα ρύθμισης χρειάζεται μία επαφή ελεύθερου δυναμικού. Λειτουργία βελτιστοποίησης Η λειτουργία βελτιστοποίησης του θερμοστάτη ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα αν η θερμοκρασία ελέγχου είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από την ονομαστική τιμή. Στη συνέχεια πραγματοποιείται ρύθμιση της κατάστασης ελέγχου σε μικρά μόνο βήματα. Το αποτέλεσμα της βελτιστοποίησης φαίνεται δηλαδή μόνο μετά από ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αναλογική ζώνη Η αναλογική ζώνη πιο συγκεκριμένα το εύρος και η θέση - χαρακτηρίζει την κατάσταση ελέγχου ενός αναλογικού ρυθμιστή. Το σήμα εξόδου του θερμοστάτη μεταβαίνει από το ένα άκρο της αναλογικής ζώνης από μία τιμή 100 % μέχρι το άλλο άκρο της αναλογικής ζώνης σε τιμή 0 %. 100% 50% Ausgang Έξοδος 25% Heizen Θέρμανση 4 K Ausgangs- Σήμα εξόδου Signal Raumtemperatur χώρου Θερμοκρασία aktuelle Τρέχουσα Raumtemperatur χώρου θερμοκρασία Θερμοκρασία Raumtemperatur χώρου Ονομαστική Sollwertτιμή Στην εικόνα παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας ενός αναλογικού ρυθμιστή (ρυθμιστή P) για την περίπτωση θέρμανσης. Η αναλογική ζώνη έχει εύρος 4K, το σήμα εξόδου στην ονομαστική τιμή ανέρχεται, όπως και κατά την προρρύθμιση της παραμέτρου PE08, στο 50 %. Η τρέχουσα θερμοκρασία χώρου βρίσκεται περίπου 1K πάνω από την ονομαστική τιμή, κατά συνέπεια το σήμα εξόδου ανέρχεται περίπου σε 25 %. Σελίδα 28 από 30

29 Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η κατάσταση όπου η ονομαστική τιμή θερμοκρασίας χώρου και η πραγματική τιμή είναι ίσες, ωστόσο η παράμετρος PE08 έχει αλλάξει: 75 % Ausgangs- Σήμα εξόδου signal 100% 75% Ausgang Έξοδος 50% Heizen Θέρμανση 4 K Αντιστάθμιση φάσης Εάν χρησιμοποιηθούν περισσότεροι από 1 διανομείς ρύθμισης σε ένα κτίριο και έχει σχεδιαστεί η μεταγωγή των θερμοστατών στη μειωμένη λειτουργία μέσω ενός κοινού σήματος, οι διανομείς ρύθμισης δεν πρέπει να συνδεθούν μέσω του βύσματος που βρίσκεται στο καλώδιο σύνδεσης, αλλά σταθερά. Κατά τη διαδικασία αυτή, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι όλοι οι διανομείς ρύθμισης τροφοδοτούνται με την ίδια φάση. Επειδή σε κτίρια με τροφοδοσία μέσω τριφασικού εναλλασσόμενου ρεύματος, οι 3 φάσεις L1, L2, L3 διαιρούνται σε διάφορες περιοχές, για το σύστημα της ρύθμισης θερμοκρασίας χώρου πρέπει να χρησιμοποιείται μια κοινή τροφοδοσία τάσης. Εδώ προκύπτει σήμα εξόδου θερμοστάτη 50 %. Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζονται οι συνέπειες σε περίπτωση μείωσης του εύρους της αναλογικής ζώνης (PE05: 2 K). Εάν οι αναλογίες παραμείνουν οι ίδιες, το σήμα εξόδου μειώνεται στο 25 %. Όταν λοιπόν το εύρος της αναλογικής ζώνης είναι μικρότερο, ο θερμοστάτης αντιδρά εντονότερα στις αποκλίσεις από την ονομαστική τιμή. Διαμόρφωση εύρους παλμών (PWM) Με τον όρο διαμόρφωση εύρους παλμών (PulsWeitenModulation-PWM) εννοείται η μετατροπή ενός αναλογικού, συνεχούς σήματος (π.χ. σήμα ρύθμισης με τιμή %) σε μια αλληλουχία παλμών, η διάρκεια των οποίων είναι ανάλογη προς το σήμα ρύθμισης και τα οποία επαναλαμβάνονται με σταθερό χρόνο κύκλου. Με αυτόν τον τρόπο το σήμα ρύθμισης ενός μόνιμου θερμοστάτη μετατρέπεται σε ένα σήμα ρύθμισης 2 σημείων (On/Off). Λόγω της αδράνειας των συστημάτων θέρμανσης επιφανειών παρά τη διαρκή ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ροής θερμαντικού μέσου προκύπτει μια ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας. Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται μια αλληλουχία παλμών με ένα διαρκές σήμα ρύθμισης 50 %. Ausgangs Σήμα εξόδου -signal Heizen Θέρμανση Signal Σήμα 1 Y = 50% Y = 50% Y = 50% 100% % 75% % 0 Θερμοκρασία Raumtemperatur χώρου aktuelle Τρέχουσα Raumtemperatur κρασία χώρου θερμο- Θερμοκρασία Raumtemperatur χώρου Ονομαστική Sollwertτιμή Ausgangssignal 25 25% Σήμα εξόδου % 2 K Tz TZ Στο 2ο παράδειγμα το σήμα ρύθμισης αυξάνεται από μία τιμή 50 % μέσω 75 % σε τιμή 90 %. t 1 Y = 50% Y = 75% Y = 90% Θερμοκρασία Raumtemperatur χώρου aktuelle Τρέχουσα Raum- θερμοκρασία temperatur χώρου Θερμοκρασία Raum χώρου Ονομαστική Temperatur τιμή sollwert 0 Tz TZ t Copyright by REHAU Σελίδα 29 από 30

30 Λογική μονάδα αντλίας Η λογική μονάδα αντλίας φροντίζει να είναι ενεργοποιημένε το ρελέ αντλίας, μόλις ο μηχανισμός κίνησης αντλίας ενεργοποιηθεί από έναν ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου. Κατά συνέπεια η αντλία ενεργοποιείται μόνο, όταν υπάρχει ουσιαστική ανάγκη θέρμανσης ή ψύξης. Μειωμένη λειτουργία Με τον όρο «Μειωμένη λειτουργία» εννοείται η ενεργοποιούμενη με ρύθμιση χρόνου ή χειροκίνητα επιλογή μιας ονομαστικής τιμής θερμοκρασίας χώρου, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Σε σπίτια με καλή μόνωση όταν η απόδοση θέρμανσης μειώνεται, η θερμοκρασία μειώνεται πολύ αργά. Και αντιστρόφως όταν η απόδοση θέρμανσης είναι καλά προσαρμοσμένη στην χαμηλή ανάγκη του σπιτιού σε ενέργεια, η θερμοκρασία αυξάνεται αργά και κατά τη θέρμανση. Η επιλογή της ονομαστικής τιμής για τη μειωμένη λειτουργία πρέπει για το λόγο αυτό να προσαρμοστεί, η τιμή μείωσης κατά τη λειτουργία θέρμανσης που μετράται σε καλά μονωμένα σπίτια είναι 2 K. Για τη λειτουργία ψύξης ισχύει κατά βάση το ίδιο, καθώς η αποτελεσματική απόδοση ψύξης συχνά είναι χαμηλότερη από την απόδοση θέρμανσης. Προστασία βανών έδρας Οι βαλβίδες, οι οποίες δεν έχουν ενεργοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μπορεί να κολλήσουν στην έδραση βαλβίδας. Για την αποτροπή αυτού του φαινομένου, με την ενεργοποίηση της προστασίας σταθερής έδρασης βαλβίδας (PE16), η έξοδος του θερμοστάτη για το μηχανισμό ρύθμισης ενεργοποιείται μία φορά την εβδομάδα για 5 λεπτά. Copyright by REHAU Σελίδα 30 από 30

Θερμοστάτης REHAU NEA Ασύγκριτος σχεδιασμός σε συνδυασμό με άνετο χειρισμό 954616 GR. Οικοδομή Αυτοκίνητο Βιομηχανία

Θερμοστάτης REHAU NEA Ασύγκριτος σχεδιασμός σε συνδυασμό με άνετο χειρισμό 954616 GR. Οικοδομή Αυτοκίνητο Βιομηχανία Θερμοστάτης REHAU NEA Ασύγκριτος σχεδιασμός σε συνδυασμό με άνετο χειρισμό 954616 GR www.rehau.com Ισχύει από: Ιούλιος 2013 Διατηρούμε το δικαίωμα των τεχνικών αλλαγών Οικοδομή Αυτοκίνητο Βιομηχανία Η

Διαβάστε περισσότερα

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος Ray Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K έκδοση 13 Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος GR έκδοση Ray 6, 9, 12, 14,

Διαβάστε περισσότερα

COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S

COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S 6 720 648 132-00.2I Αντλία θερμότητας αέρα/νερού σε έκδοση Split αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S Οδηγίες χρήσης 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9.7 Έλεγχος βαλβίδων ασφαλείας.....................

Διαβάστε περισσότερα

FW 100. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Σύστημα ελέγχου με αντιστάθμιση και ρύθμιση ηλιακού. για λέβητα με Heatronic 3 με δυνατότητα σύνδεσης στο BUS

FW 100. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Σύστημα ελέγχου με αντιστάθμιση και ρύθμιση ηλιακού. για λέβητα με Heatronic 3 με δυνατότητα σύνδεσης στο BUS 6 720 612 481-00.1R Σύστημα ελέγχου με αντιστάθμιση και ρύθμιση ηλιακού FW 100 για λέβητα με Heatronic 3 με δυνατότητα σύνδεσης στο US Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR 2 Επισκόπηση των στοιχείων χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης SOREL TDC 3 Temperatur-Differenz-Controller Διαβάστε με προσοχή πριν από την τοποθέτηση, τη χρήση και τον χειρισμό 1 2 3 4 5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης 02955 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης 02955 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Χρονοθερμοστάτης 02955 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Χρονοθερμοστάτης 02955 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4 2.4 Εναλλακτικές

Διαβάστε περισσότερα

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21271186_0115* Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 01/2015 21271186/EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής θέρμανσης SDC Ελεγκτής τηλεθέρμανσης DHC

Ελεγκτής θέρμανσης SDC Ελεγκτής τηλεθέρμανσης DHC Ελεγκτής θέρμανσης SDC Ελεγκτής τηλεθέρμανσης DHC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ EL2H-0220GE51 R0308 EL2H-0220GE51 R0308 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Έκδοση λογισμικού... 7 2 Υποδείξεις ασφαλείας... 7 2.1 Ενδεδειγμένη χρήση...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ελεγκτής χώρου Μονάδα χειρισμού RC35 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από την έναρξη λειτουργίας και τις εργασίες συντήρησης 7 747 006 361-06/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Περιεχόμενα Γενικές υποδείξεις... 4.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Logamatic RC200

Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Logamatic RC200 Μονάδα χειρισμού EMS plus 6 720 807 337-00.1O Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Logamatic RC200 6 720 807 355 (2013/06) Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Μην ρίχνετε νερό μέσα στη μονάδα της αντλίας θερμότητας αέρα-νερού. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ηλεκτρικά εξαρτήματα. Αν τα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamatic EMS. Μονάδα χειρισμού RC35. Ελεγκτής χώρου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό.

Οδηγίες χρήσης. Logamatic EMS. Μονάδα χειρισμού RC35. Ελεγκτής χώρου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Οδηγίες χρήσης Ελεγκτής χώρου 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS Μονάδα χειρισμού RC35 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 642 282 (10/2009) GR Επισκόπηση χειρισμού Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης - Λειτουργίας και Σέρβις

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης - Λειτουργίας και Σέρβις Εγχειρίδιο Εγκατάστασης - Λειτουργίας και Σέρβις Αντλία θερμότητας Logatherm WPS Για τεχνικούς εγκαταστάσεων θέρμανσης WPS 9 Rm WPS Rm WPS 6 R WPS R WPS 3 R WPS 33 R Παρακαλούμε διαβάστε όλο το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Σύστημα ρύθμισης R1 Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de Κωδ. είδους: 3062801_xxxx

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση /2 936388 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Daikin Σύστημα ρύθμισης RoCon HP, EHS157034, EHS157068. Daikin RoCon HP EHS157034 EHS157068. Ελληνικά

Οδηγίες λειτουργίας. Daikin Σύστημα ρύθμισης RoCon HP, EHS157034, EHS157068. Daikin RoCon HP EHS157034 EHS157068. Ελληνικά RoCon HP, EHS157034, EHS157068 RoCon HP, EHS157034, EHS157068 Ελληνικά Daikin RoCon HP EHS157034 EHS157068 Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια........................... 3 1.1 Προσοχή στο εγχειρίδιο οδηγιών............

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AURORA Φωτοβολταϊκοί αναστροφείς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμός μοντέλου: PVI-3.8/4.6-I-OUTD Αναθ. 1.4 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 2 από 98 Αναθεώρηση του εγγράφου ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B Έκδοση 11/2012 20045522 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Drive Technology \ Drive Automation \ System Integration \ Services Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 03/2013 20091931 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα 1 Γενικές οδηγίες... 7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamatic 4321/4322. Ταμπλό ρύθμισης. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 023-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Logamatic 4321/4322. Ταμπλό ρύθμισης. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 023-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Ταμπλό ρύθμισης 7 747 012 053-00.1RS Logamatic 4321/4322 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 023-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή..................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΟΔΗΓΊΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΎΝ ΤΟ ΧΡΉΣΤΗ

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΟΔΗΓΊΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΎΝ ΤΟ ΧΡΉΣΤΗ Vysoce účinné závěsné plynové kotle Calderas alimentadas con gas de aplicación mural y alto rendimiento Centrale murale pe gaz cu randament ridicat Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Κεντρική μονάδα 21509

Εγχειρίδιο οδηγιών. Κεντρική μονάδα 21509 Εγχειρίδιο οδηγιών Κεντρική μονάδα 21509 Ενότητα Συστήματα αυτοματισμών... 3 Ενότητα Συστήματα προστασίας από παραβίαση... 87 Ενότητα Σύστημα ηχητικής εγκατάστασης... 179 Ενότητα Light Control... 235 Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

PROFI GX. Πλυντήρια ποτηριών ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΞΕΠΛΎΜΑΤΟΣ. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας GX-10A GX-11A GXS-11A GXC-11A GXCS-11A

PROFI GX. Πλυντήρια ποτηριών ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΞΕΠΛΎΜΑΤΟΣ. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας GX-10A GX-11A GXS-11A GXC-11A GXCS-11A ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΞΕΠΛΎΜΑΤΟΣ Πλυντήρια ποτηριών PROFI GX GX-10A GX-11A GXS-11A GXC-11A GXCS-11A Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας EL DSN: FX-12-01 Από τον σειριακό αριθμό: 86 66 10001 9. Ιουλ. 2015 EL PROFI

Διαβάστε περισσότερα

COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S

COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S 6 720 648 132-00.2I Αντλία θερμότητας αέρα/νερού Split COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS /E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS /E -S Οδηγίες εγκατάστασης Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και

Διαβάστε περισσότερα

Συντάξαμε αυτό το έγγραφο κατά τέτοιο τρόπο ώστε κάθε στιγμή να μπορείτε να βρίσκετε από τα περιεχόμενα τις απαραίτητες πληροφορίες.

Συντάξαμε αυτό το έγγραφο κατά τέτοιο τρόπο ώστε κάθε στιγμή να μπορείτε να βρίσκετε από τα περιεχόμενα τις απαραίτητες πληροφορίες. Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χρήσης Συντάξαμε αυτό το έγγραφο κατά τέτοιο τρόπο ώστε κάθε στιγμή να μπορείτε να βρίσκετε από τα περιεχόμενα τις απαραίτητες πληροφορίες. Υπόδειξη Λεπτομερείς οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Smart Processor Σύστημα αυτόματης διήθησης ιστών σε κενό (Ιστοκινέτα κλειστού τύπου)

Advanced Smart Processor Σύστημα αυτόματης διήθησης ιστών σε κενό (Ιστοκινέτα κλειστού τύπου) Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica ASP300 S - Advanced Smart Processor Σύστημα αυτόματης διήθησης ιστών σε κενό (Ιστοκινέτα κλειστού τύπου) Leica ASP300 S, Έκδ. 1.5 Αναθ. D, Ελληνικά 03/2013 Αρ. παραγγελίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Για να αξιοποιήσετε στο μέγιστο τις δυνατότητες της νέας σας συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήστη και φυλάξτε τις σε ευπρόσιτο μέρος για μελλοντική αναφορά. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07 REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K Οδηγίες χρήσης εκδοχή 07 Τίτλος Είδος τεκμηρίωσης Εκδότης Νομική επιφύλαξη Πνευματικά δικαιώματα Εμπορικό σήμα REFUsol Ηλιακός μετατροπέας Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα