ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ NEA 230 V / 24 V. Οικοδομή Automotive Βιομηχανία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ NEA 230 V / 24 V. Οικοδομή Automotive Βιομηχανία"

Transcript

1 Οικοδομή Automotive Βιομηχανία

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πληροφορίες και υποδείξεις ασφαλείας Περιγραφή συστήματος Μέρη συστήματος Συνοπτική παρουσίαση λειτουργίας Τεχνικά στοιχεία Εγκατάσταση Δομή συστήματος Σύνδεση των θερμοστατών H, HT με διανομέα ρύθμισης H 230 V / 24 V Σύνδεση του θερμοστάτη χώρου H και HT χωρίς χρήση του διανομέα ρύθμισης Σύνδεση του θερμοστάτη χώρου HCT με χρήση του διανομέα ρύθμισης HK 24 V Σύνδεση του θερμοστάτη χώρου HCT χωρίς χρήση του διανομέα ρύθμισης Χρήση ελεγκτή σημείου δρόσου Σύνδεση του χρονοδιακόπτη στον διανομέα ρύθμισης Σύνδεση μιας αντλίας στους διανομείς ρύθμισης με μονάδα αντλίας Παραμετροποίηση και ειδικές λειτουργίες Εισαγωγικό σημείωμα Χειρισμός σε επίπεδο σέρβις και ειδικών Επίπεδο σέρβις Επίπεδο ειδικών Ειδικές λειτουργίες Μηνύματα σφάλματος Αντιμετώπιση προβλημάτων Ορολογία Σελίδα 2 από 30

3 1. Πληροφοριες και υποδειξεις ασφαλειας Ισχύς Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης ισχύει για την Ελλάδα. Πλοήγηση Στην αρχή του παρόντος εγχειριδίου θα βρείτε ένα λεπτομερή πίνακα περιεχομένων με τις ιεραρχημένες επικεφαλίδες και τους αντίστοιχους αριθμούς σελίδων. Εικονογράμματα και λογότυπα Υπόδειξη ασφαλείας Νομική υπόδειξη Σημαντική πληροφορία, η οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης παρέχει πρόσθετες και συμπληρωματικές πληροφορίες για τους ειδικούς τεχνικούς. Ισχύει για το θερμοστάτη χώρου 230 V και 24 V σε συνδυασμό με τους διανομείς ρύθμισης, καθώς και τα υπόλοιπα μέρη του συστήματος του θερμοστάτη. Δεν υποκαθιστά τις οδηγίες χειρισμού και συναρμολόγησης, που συνοδεύουν τις συσκευές. Υποδείξεις ασφαλείας και οδηγίες χειρισμού - Διαβάστε προσεκτικά και πλήρως τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες χειρισμού για τη δική σας ασφάλεια και για την ασφάλεια άλλων ατόμων πριν από την έναρξη της συναρμολόγησης. - Φυλάξτε τις οδηγίες χειρισμού έτσι, ώστε να είναι πάντοτε πρόχειρες. - Σε περίπτωση που δεν κατανοήσετε τις υποδείξεις ασφαλείας ή τις ξεχωριστές οδηγίες συναρμολόγησης ή δεν είναι για σας αρκετά σαφείς, απευθυνθείτε στην αντίστοιχη για σας αντιπροσωπία της εταιρείας REHAU - Η μη τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές ή σε τραυματισμούς ατόμων. Χρήση σύμφωνα με το σκοπό προορισμού Ο σχεδιασμός, η εγκατάσταση και η λειτουργία των θερμοστατών χώρου, καθώς και των υπόλοιπων μερών του συστήματος επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται - στα έγγραφα που συνοδεύουν τα προϊόντα - στις επίκαιρες τεχνικές πληροφορίες - σε αυτές τις οδηγίες σέρβις. Κάθε άλλη χρήση δεν είναι σύμφωνη με το σκοπό προορισμού και γι αυτό είναι ανεπίτρεπτη. Για τις βασικές υποδείξεις για την καλωδίωση του συστήματος, καθώς και για τον χειρισμό των θερμοστατών μπορείτε να συμβουλευτείτε τις οδηγίες που συνοδεύουν τα προϊόντα. Οι παρούσες οδηγίες διατίθενται και για μεταφόρτωση (download). Τηρήστε όλους τους ισχύοντες εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς τοποθέτησης, εγκατάστασης, πρόληψης ατυχημάτων, τους κανονισμούς ασφαλείας κατά την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδείξεις σε αυτές τις τεχνικές πληροφορίες. Για τομείς χρήσης, που δεν αναφέρονται σε αυτές τις τεχνικές πληροφορίες (ειδικές εφαρμογές) απαιτείται συνεννόηση με το τμήμα τεχνικών εφαρμογών της εταιρείας μας. Απευθυνθείτε στην αντιπροσωπία της εταιρείας REHAU. Σελίδα 3 από 30

4 Προϋποθέσεις προσωπικού - Αναθέστε την εκτέλεση της συναρμολόγησης των συστημάτων μας μόνο σε εξουσιοδοτημένα και εκπαιδευμένα άτομα. - Αναθέστε την εκτέλεση των εργασιών στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή στους ηλεκτρικούς αγωγούς μόνο σε εκπαιδευμένα και εξουσιοδοτημένα προς τούτο άτομα. Γενικά μέτρα προφύλαξης - Διατηρείτε τη θέση εργασίας σας καθαρή και ελεύθερη από αντικείμενα που εμποδίζουν. - Φροντίζετε για επαρκή φωτισμό της θέσης εργασίας. - Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα, καθώς και τα αναρμόδια άτομα μακριά από τα εργαλεία και τις θέσεις συναρμολόγησης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε περίπτωση ανακαινίσεων στους χώρους κατοίκησης. - Χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που προβλέπονται για το εκάστοτε σύστημα ρύθμισης. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν ανήκουν στο σύστημα μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα ή άλλους κινδύνους Copyright by REHAU Σελίδα 4 από 30

5 2. Περιγραφή συστήματος 2.1 Μέρη συστήματος Διανομέας ρύθμισης H και HC Μονάδα σύνδεσης για τον ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου, τους μηχανισμούς ρύθμισης και τον χρονοδιακόπτη. Θερμοστάτης χώρου H, HT και HCT Ρυθμιστής θερμοκρασίας χώρου για 230 V AC ή 24 V AC για εφαρμογές θέρμανσης και θέρμανσης / ψύξης. Εικ. 2-3 Διανομέας ρύθμισης H και HC Χρονοδιακόπτης Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης 2 καναλιών. Εικ. 2-1 Θερμοστάτης χώρου H, HT και HCT Απομακρυσμένος αισθητήρας Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τον θερμοστάτη HCT ως αισθητήρας θερμοκρασίας δαπέδου ή ως πρόσθετος αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου. Εικ. 2-4 Χρονοδιακόπτης Εικ. 2-2 Απομακρυσμένος αισθητήρας Μηχανισμός ρύθμισης Θερμικός μηχανισμός ρύθμισης με τάση λειτουργίας 230 V AC ή 24 V AC, κατηγορία προστασίας IP54 Μετασχηματιστής 50 VA Μετασχηματιστής ασφαλείας 230 V AC/24 V AC κατά το πρότυπο EN 61558, ισχύς 50 VA Copyright by REHAU Σελίδα 5 από 30

6 2.2 Συνοπτική παρουσίαση λειτουργίας H HT HCT Θέρμανση Ψύξη Μείωση θερμοκρασίας από το ενσωματωμένο πρόγραμμα χρονοδιακόπτη Δυνατότητα μείωσης θερμοκρασίας από τον εξωτερικό «Χρονοδιακόπτη» Εμφάνιση της τρέχουσας θερμοκρασίας Εμφάνιση της τρέχουσας ώρας και ημέρας της εβδομάδας Ρύθμιση 3 χρονοπρογραμμάτων ημερησίως Κατάσταση λειτουργίας πάρτυ και διακοπών Ενσωματωμένη λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας και προστασίας βανών Μεταγωγή του τρόπου λειτουργίας θέρμανσης/ψύξης, χειροκίνητα ή εξωτερικά Δυνατότητα σύνδεσης απομακρυσμένου αισθητήρα Σελίδα 6 από 30

7 2.3 Τεχνικά στοιχεία Θερμοστάτης χώρου 230 V 24 V Χρώμα Μπροστινό περίβλημα, λευκό κυκλοφορίας (RAL 9016); Πίσω περίβλημα, γκρι ανθρακίτη (RAL 7016) Τάση λειτουργίας 230 V, AC ±10 % 24 V, AC -10 % / +20 % Ρεύμα διακοπής 0,2 A (ωμικό φορτίο) 1 A (ωμικό φορτίο) Ασφάλεια T 0,63 A T 1 A Κατηγορία προστασίας Κατηγορία II Κατηγορία III Μέγ. αριθμός των μηχανισμών ρύθμισης 5 θερμικοί μηχανισμοί ρύθμισης Τρόπος προστασίας IP 30 Λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας 5 C Διαστάσεις, μπροστά 88 x 88 mm Διαστάσεις, πίσω 75 x 75 mm Βάθος 26 mm Θερμοκρασία αποθήκευσης C Θερμοκρασία λειτουργίας 0 50 C Πεδίο εφαρμογής Σε κλειστούς χώρους Απομακρυσμένος αισθητήρας Τύπος αισθητήρα NTC 10 K (10 kohm,1 % στους 25 C) Μήκος καλωδίου 4 m Τρόπος προστασίας IP 67 Χρονοδιακόπτης Τάση λειτουργίας 230 V AC Θέσεις αποθήκευσης 84 Εφεδρική ισχύς 10 χρόνια Copyright by REHAU Σελίδα 7 από 30

8 Διανομέας ρύθμισης Διανομέας ρύθμισης 230 V - Θέρμανση Διανομέας ρύθμισης 24 V - Θέρμανση, θέρμανση και ψύξη Χρώμα Κάτω μέρος περιβλήματος και εξαρτήματα κεφαλής: γκρι μαύρο όμοιο με RAL 7021; Καπάκι περιβλήματος: ανοικτό γκρι όμοιο με RAL 7035 Τάση λειτουργίας 230 V, AC 24 V, AC *) Μεταγωγική επαφή ρελέ αντλίας**) Χωρίς δυναμικό μέσω του ρελέ, 230 V AC: 5A, 24 V DC: 1A Ασφάλεια T 4 A H T 2 A Κατηγορία προστασίας Κατηγορία II Κατηγορία III Μέγιστος αριθμός θερμοστατών 6 Μέγ. αριθμός των μηχανισμών ρύθμισης Συνδέσεις για την ενεργοποίηση των χρονοδιακοπτών μέσω των προγραμμάτων χρονοδιακόπτη***) Τρόπος προστασίας IP 20 Λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας Διαστάσεις, Υ x Π x Μ 12 θερμικοί μηχανισμοί ρύθμισης 2 5 C Θερμοκρασία λειτουργίας 0 60 C Υγρασία αέρα Πεδίο εφαρμογής 74 mm x 40 mm x 300 mm Μέγ. 80 %, χωρίς δημιουργία συμπυκνώματος Σε κλειστούς χώρους *) Μετασχηματιστής 50 VA απαραίτητος για την τροφοδοσία **) μόνο στην έκδοση με ρελέ αντλίας ***) απαραίτητος χρονοδιακόπτης Μετασχηματιστής 50 VA Τάση λειτουργίας Τάση εξόδου Ισχύς Διαστάσεις Π x Υ x Β 230 V AC 24 V AC 50 VA 68 mm x 70 mm x 75 mm Λοιπά τεχνικά στοιχεία Μετασχηματιστής ασφαλείας κατά το πρότυπο EN Μερική προστασία από βραχυκύκλωση, με ενσωματωμένη ασφάλεια υπερθέρμανσης Καλώδιο σύνδεσης δικτύου με χυτευμένο βύσμα, μήκος 100 cm Καλώδιο στη βοηθητική πλευρά 30 cm, κατά μήκος συμπ. πλάκα συναρμολόγησης για τη στερέωση με κλιπ συναρμολόγησης για ράγα DIN Copyright by REHAU Σελίδα 8 από 30

9 Μηχανισμός ρύθμισης Μηχανισμός ρύθμισης 230 V Μηχανισμός ρύθμισης 24 V Τάση λειτουργίας 230 V, AC +10 % %, 50/60 Hz 24 V, AC, + 20 % - 10 %, 0-60 Hz Ρεύμα εκκίνησης 300 ma για μέγ. 200 ms 250 ma για μέγ. 2 min Ισχύς λειτουργίας Τύπος Χρόνοι κλεισίματος και ανοίγματος Διαδρομή ρύθμισης 1,8 W Συνδεδεμένο χωρίς ρεύμα (NC) περ. 3 min 4 mm Δύναμη ενεργοποίησης 100 N ±5 % Θερμοκρασία περιβάλλοντος C Κατηγορία/κλάση προστασίας Περίβλημα Καλώδιο σύνδεσης Διαστάσεις Π x Υ x Β IP 54/II Πολυαμίδιο / γκρι 2 x 0,75 mm², 1 m 44 mm x 58 mm x 47 mm Copyright by REHAU Σελίδα 9 από 30

10 3. Εγκατάσταση 3.1 Δομή συστήματος Εικ. 3-1 Δομή συστήματος ρύθμισης 1 - Θερμοστάτης χώρου 2 - Διανομέας ρύθμισης 3 - Μηχανισμοί κίνησης 4 - Χρονοδιακόπτης 5 - Απομακρυσμένος αισθητήρας Οι θερμοστάτες, οι θερμικοί μηχανισμοί ρύθμισης, καθώς και προαιρετικά ο χρονοδιακόπτης συνδέονται με τον διανομέα ρύθμισης. Με τον διανομέα ρύθμισης επιτυγχάνεται η ασφαλής και σωστή καλωδίωση του συστήματος στο κουτί διανομέα κυκλώματος θέρμανσης. Στον διανομέα ρύθμισης μπορείτε να συνδέσετε έως και 6 θερμοστάτες χώρου και το πολύ 12 μηχανισμούς ρύθμισης. Προαιρετικά, για τον κεντρικό έλεγχο των χρόνων της μειωμένης λειτουργίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο εξωτερικός χρονοδιακόπτης. Στους θερμοστάτες HCT μπορεί να συνδεθεί ένας απομακρυσμένος αισθητήρας. Στις εφαρμογές θέρμανσης/ψύξης επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά διανομείς ρύθμισης HC, καθώς και θερμοστάτες χώρου HCT! Δεν είναι δυνατός ο συνδυασμός της λειτουργίας θερμοστατών χώρου HCT με θερμοστάτες χώρου H ή HT! Copyright by REHAU Σελίδα 10 από 30

11 3.2 Σύνδεση των θερμοστατών H, HT με διανομέα ρύθμισης H 230 V / 24 V H / HT 230V 24V προαιρετικά optional Διανομέας Regelverteiler ρύθμισης 230 V AC l L N 24 V AC L1 L2 A B N l L L2 L1 N/L2 L/L1 230V 24V προαιρετικά optional A B N l L L2 L1 N/L2 L/L1 Εικ. 3-2 Σύνδεση των θερμοστατών H, HT στους διανομείς ρύθμισης H 230 V / 24 V Επεξήγηση: Η σύνδεση του σήματος μειωμένης λειτουργίας (σύμβολο ρολογιού) είναι προαιρετική. Στον διανομέα ρύθμισης διατίθενται 2 σήματα χρονοδιακόπτη (A και B). Κάθε θερμοστάτης μπορεί να αντιστοιχιστεί σε ένα από τα δύο σήματα χρονοδιακόπτη. Το σήμα χρονοδιακότπη του διανομέα ρύθμισης παράγεται από τον χρονοδιακόπτη (2κάναλος εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης). Ενεργοποίηση της μειωμένης λειτουργίας (εξοικονόμηση ενέργειας): H: Το εξωτερικό σήμα χρονοδιακόπτη είναι ενεργό μόνο όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία με ρύθμιση χρόνου μέσω των στοιχείων χειρισμού. Εάν ο θερμοστάτης βρίσκεται στην κανονική ή την μειωμένη λειτουργία, το εξωτερικό σήμα δεν είναι ενεργό. HT: Ισχύει το ίδιο που ισχύει με το θερμοστάτη H, ωστόσο κατά τη λειτουργία του θερμοστάτη με ρύθμιση χρόνου ο τρόπος λειτουργίας του θερμοστάτη που καθορίζεται από το εσωτερικό πρόγραμμα (κανονικός/μειωμένος) αντικαθίσταται από το εξωτερικό σήμα (εξαναγκασμός μειωμένης λειτουργίας). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε επίσης στην παράμετρο PE20. Copyright by REHAU Σελίδα 11 από 30

12 3.3 Σύνδεση του θερμοστάτη χώρου H και HT χωρίς χρήση του διανομέα ρύθμισης maximal το πολύ 5! 5! H / HT 230V 24V L/L1 N/L2 N Ll L2 L1 230V 24V προαιρετικά optional N Ll L2 L1 Εικ. 3-3 Σύνδεση των θερμοστατών H, HT χωρίς χρήση διανομέα ρύθμισης Προσοχή: Το σήμα για την ενεργοποίηση της μειωμένης λειτουργίας πρέπει να είναι το δυναμικό L (σε συστήματα 230 V) ή L1 σε συστήματα 24 V. Το σήμα μπορεί να παραχθεί μέσω ενός χρονοδιακόπτη ή μιας (κοινής ή ξεχωριστής σε κάθε θερμοστάτη) μεταγωγικής επαφής. Σε συστήματα με περισσότερες πηγές τροφοδοσίας τάσης λειτουργίας (π.χ. περισσότεροι διανομείς κυκλώματος θέρμανσης και κατά συνέπεια διανομείς ρύθμισης) πρέπει να φροντίσετε για την αντιστάθμιση φάσης, εφόσον υπάρχει γαλβανική σύνδεση μεταξύ των συγκροτημάτων θερμοστατών! Copyright by REHAU Σελίδα 12 από 30

13 3.4 Σύνδεση των θερμοστατών χώρου HCT σε διανομέα ρύθμισης HC 24 V Διανομέας ρύθμισης HC CO προαιρετικά προαιρετικά L2 L1 CO N/L2 L/L1 CO προαιρετικά προαιρετικά L2 L1 CO N/L2 L/L1 CO Εικ. 3-4 Σύνδεση των θερμοστατών χώρου HCT σε διανομέα ρύθμισης HC 24 V Παρατήρηση: Το σήμα CO παράγεται στο διανομέα ρύθμισης. Μόλις στο ζεύγος ακροδεκτών που απεικονίζεται παραπάνω συνδεθεί η εξωτερική επαφή, οι συνδεδεμένοι θερμοστάτες μετάγονται στη λειτουργία ψύξης. Οι θερμοστάτες, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να μεταχθούν στη λειτουργία ψύξης (π.χ. στο μπάνιο) πρέπει να συνδεθούν με τον τρόπο που υποδεικνύεται στο διάγραμμα. Η λειτουργία ψύξης κλειδώνει μέσω της παραμέτρου PE9. Δεν προβλέπεται η σύνδεση θερμοστατών των σειρών H ή HT σε διανομείς ρύθμισης HC 24 V. Αυτοί οι θερμοστάτες έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για συστήματα μόνο με λειτουργία θέρμανσης και κατά τη λειτουργία ψύξης πρέπει να κλειδώνουν με τη λήψη πρόσθετων μέτρων. Copyright by REHAU Σελίδα 13 από 30

14 3.5 Σύνδεση των θερμοστατών χώρου HCT χωρίς χρήση του διανομέα ρύθμισης HC 24 V L/L1 N/L2 προαιρετικά προαιρετικά Θέρμαν Ψύξη μέγ. 5! προαιρετικά προαιρετικά Εικ. 3-5 Σύνδεση του θερμοστάτη χώρου HCT χωρίς χρήση του διανομέα ρύθμισης HC 24 V Επεξήγηση: Το σήμα για την ενεργοποίηση της μειωμένης λειτουργίας, καθώς και για την ενεργοποίηση της λειτουργίας ψύξης πρέπει να είναι το δυναμικό L1. Το σήμα για τη μειωμένη λειτουργία μπορεί να παραχθεί μέσω ενός χρονοδιακόπτη ή μιας (κοινής ή ξεχωριστής για κάθε θερμοστάτη) μεταγωγικής επαφής. Σε συστήματα με περισσότερες πηγές τροφοδοσίας τάσης λειτουργίας (π.χ. περισσότεροι διανομείς κυκλώματος θέρμανσης και κατά συνέπεια διανομείς ρύθμισης) πρέπει να φροντίσετε για την αντιστάθμιση φάσης, εφόσον υπάρχει γαλβανική σύνδεση μεταξύ των συγκροτημάτων θερμοστατών! Copyright by REHAU Σελίδα 14 από 30

15 3.6 Χρήση ελεγκτή σημείου δρόσου Οι ελεγκτές σημείου δρόσου πρέπει να στερεώνονται στο ψυχρότερο σημείου του αγωγού παροχής. Κατά τη διαδικασία αυτή φροντίστε ο ελεγκτής σημείου δρόσου (TPW) να έχει καθαριστεί επαρκώς από τον αέρα περιβάλλοντος. Ο ελεγκτής σημείου δρόσου συνδέεται ως επαφή ανοικτού κυκλώματος στο καλώδιο τροφοδοσίας προς τους μηχανισμούς ρύθμισης, έτσι ώστε σε περίπτωση δημιουργίας συμπυκνώματος να διακοπεί η λειτουργία των μηχανισμών ρύθμισης. TPW προαιρετικά L2 L1 CO N/L2 L/L1 CO Εικ. 3-6 Χρήση ελεγκτή σημείου δρόσου Παρατήρηση: Στο διάγραμμα συνδεσμολογίας παρουσιάζεται ο ελεγκτής δρόσου TPW. Η μέγιστη απορροφούμενη ισχύς του ελεγκτή σημείου δρόσου TPW ανέρχεται σε 1 VA, ώστε κατά κανόνα η τροφοδοσία τάσης 24 V του διανομέα ρύθμισης να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την τροφοδοσία του ελεγκτή σημείου δρόσου. Η ισχύς ενεργοποίησης του ελεγκτή σημείου δρόσου ανέρχεται σε 24 V, 1A, και κατά συνέπεια επαρκεί για 5 μηχανισμούς ρύθμισης. Copyright by REHAU Σελίδα 15 από 30

16 3.7 Σύνδεση του χρονοδιακόπτη στο διανομέα ρύθμισης N l L Διανομέας Regelverteiler ρύθμισης A B A! B N/L2 L/L1 CO Εικ. 3-7 Σύνδεση του χρονοδιακόπτη στον διανομέα ρύθμισης Προσέξτε υποχρεωτικά τον τρόπο σύνδεσης των ακροδεκτών 2 και 5 του χρονοδιακόπτη στους διανομείς ρύθμισης! Κατά τη χρήση των ακροδεκτών 3 και 6 του χρονοδιακόπτη, ο προγραμματισμός του χρονοδιακόπτη πρέπει να γίνει κατά τέτοιον τρόπο, ώστε οι χρόνοι κανονικοί λειτουργίας με ON, να χαρακτηριστούν οι χρόνοι της μειωμένης λειτουργίας με OFF. Ο τρόπος σύνδεσης που παρουσιάζεται ισχύει για όλους τους διανομείς ρύθμισης. Copyright by REHAU Σελίδα 16 από 30

17 3.8 Σύνδεση αντλίας στους διανομείς ρύθμισης με μονάδα αντλίας Υποδοχή Klemmdose σύνδεσης PE N l L L/L2 N/L1 Διανομέας Regelverteiler ρύθμισης mit με την Option επιλογή Pumpenlogik «Λογική μονάδα αντλίας» A B A B N/L2 L/L1 CO Εικ. 3-8 Σύνδεση αντλίας στους διανομείς ρύθμισης με μονάδα αντλίας Μέσω της σύνδεσης της φάσης της τροφοδοσίας αντλίας στο διανομέα ρύθμισης τροφοδοτείται εξωτερική τάση στους διανομείς ρύθμισης! Τηρήστε τη μέγιστη ισχύ ενεργοποίησης του ρελέ στο διανομέα ρύθμισης (5 A 230 V AC, 1 A 24 V DC). Ο τρόπος σύνδεσης που παρουσιάζεται ισχύει για όλους τους διανομείς ρύθμισης με την επιλογή «Μονάδα αντλίας». Copyright by REHAU Σελίδα 17 από 30

18 4. Παραμετροποίηση και ειδικές λειτουργίες 4.1 Εισαγωγικό σημείωμα Σε όλες τις παραμέτρους των θερμοστατών έχουν αντιστοιχιστεί εκ των προτέρων τιμές, οι οποίες είναι κατάλληλες για τις περισσότερες περιπτώσεις εφαρμογών. Εάν κριθεί απαραίτητη η προσαρμογή της παραμετροποίησης, ενεργήστε με προσοχή και σημειώστε όλες τις τροποποιήσεις. Επίσης, με την παράμετρο PE25 μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις παραμέτρους και τις ρυθμίσεις στην εργοστασιακή ρύθμιση. 4.2 Χειρισμός σε επίπεδο σέρβις και ειδικών Πρόσβαση: - Ενεργοποιήστε τον φωτισμό οθόνης πατώντας το επιθυμητό πλήκτρο και περιμένετε περίπου 2 δευτερόλεπτα - Πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο και το πλήκτρο για περ. 5 δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη της έκδοσης λογισμικού. - Πατήστε το πλευρικό πλήκτρο εισαγωγής - Με τα πλήκτρα και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για το επίπεδο σέρβις «111» ή για το επίπεδο ειδικών «314» - Επιβεβαιώστε με το πλευρικό πλήκτρο εισαγωγής Πλοήγηση / Τροποποίηση παραμέτρων στο επίπεδο σέρβις / ειδικών: - Με τα πλήκτρα και μετακινηθείτε στη λίστα παραμέτρων - Με το πλευρικό πλήκτρο εισαγωγής επιλέξτε την παράμετρο που πρόκειται να τροποποιηθεί - Η τιμή που πρόκειται να τροποποιηθεί αναβοσβήνει - Με τα πλήκτρα και η τιμή μπορεί να τροποποιηθεί εντός των οριακών τιμών εισαγωγής - Με το πλευρικό πλήκτρο εισαγωγής γίνεται επιβεβαίωση της τροποποιημένης παραμέτρου - Εγκαταλείψτε το επίπεδο σέρβις ή ειδικών πατώντας γρήγορα 2 φορές (διπλό κλικ) το πλευρικό πλήκτρο εισαγωγής Copyright by REHAU Σελίδα 18 από 30

19 4.3 Επίπεδο σέρβις Πρόσβαση με τον κωδικό πρόσβασης 111 Παράμετρος PS01 PS02 PS03 PS04 PS05 PS06 PS07 PS08 PS09 PS10 PS11 PS12 Ονομασία Σχόλιο Κύρια τιμή Έγκριση τροποποίησης Ελέγχει τη δυνατότητα αλλαγής της της ονομαστικής τιμής ονομαστικής τιμής θερμοκρασίας στον θερμοστάτη Έγκριση αλλαγής τρόπου λειτουργίας Έγκριση λειτουργίας απενεργοποίησης Έγκριση λειτουργίας πάρτυ/παρουσίας Έγκριση αλλαγής προγράμματος χρονοδιακόπτη Έγκριση για την αλλαγή της ρύθμισης ώρας Έγκριση για την αλλαγή της ρύθμισης ημερομηνίας Έγκριση ρύθμισης διακοπών Ενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων Επιλογή εμφανιζόμενης μονάδας θερμοκρασίας ( C/F) Επιλογή μορφής ώρας (24h/12h) Επιλογή τρόπου λειτουργίας φωτισμού φόντου Ελέγχει τη δυνατότητα αλλαγής του τρόπου λειτουργίας (κανονικός/μειωμένος/με ρύθμιση χρόνου/off) στον θερμοστάτη Ελέγχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης του θερμοστάτη στη λειτουργία OFF 0: Λειτουργία πάρτυ/παρουσίας κλειδωμένη 1: Η λειτουργία παρουσίας έχει εγκριθεί 2: Η λειτουργία πάρτυ με ελεύθερη επιλογή των ωρών έχει εγκριθεί 3: Η λειτουργία πάρτυ με δυνατότητα επιλογής διάρκειας (30, 60, 90, 120,.300 λεπτά) εγκρίθηκε, προρύθμιση 60 min Ελέγχει τη δυνατότητα να τροποποιηθεί το πρόγραμμα χρονοδιακόπτη που είναι αποθηκευμένο ως προρύθμιση Ελάχ. τιμή Μέγ. τιμή H HT HCT ON OFF ON ON OFF ON OFF OFF ON ON OFF ON Ελέγχει τη δυνατότητα ρύθμισης της ώρας ON OFF ON Ελέγχει τη δυνατότητα ρύθμισης της ημερομηνίας Ελέγχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης της λειτουργίας διακοπών Μετά από 30 λεπτά κλειδώνει όλα τα πλήκτρα (με το πάτημα ενός πλήκτρου εμφανίζεται το σύμβολο κλειδαριάς). Η διαδικασία για την προσωρινή ακύρωση του κλειδώματος πλήκτρων αναφέρεται στην υποσημείωση *1) ON: Ένδειξη σε C OFF: Ένδειξη σε Fahrenheit ON: Μορφή 24h OFF: Μορφή 12h (με εισαγωγή Π.Μ. / Μ.Μ.) 0: Off 1: μόνιμα αναμμένο 2: Auto: ανάβει με το πάτημα πλήκτρων, αυτόματη ενεργοποίηση με χρονοκαθυστέρηση ON OFF ON ON OFF ON OFF OFF ON ON OFF ON ON OFF ON *1) Πατήστε ταυτόχρονα για μερικά δευτερόλεπτα και τα 3 πλήκτρα του θερμοστάτη, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης 410 Η λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων ακυρώνεται για 30 λεπτά, κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος μπορεί να γίνει επαναφορά της παραμέτρου PS09 Copyright by REHAU Σελίδα 19 από 30

20 Παράμετρος PS13 PS14 PS15 PS16 PS17 PS18 PS19 PS20 PS21 PS22 PS23 Ονομασία Σχόλιο Κύρια τιμή Αυτόματη αποδοχή των ON: Γίνεται αποδοχή των τροποποιημένων τροποποιημένων τιμών τιμών, όταν πατηθεί το πλευρικό πλήκτρο εισαγωγής καθώς και μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος περ. 5 δευτ. OFF: Γίνεται αποδοχή των τροποποιημένων τιμών μόνο, όταν πατηθεί το πλευρικό πλήκτρο εισαγωγής. Διαφορετικά, η εισαγωγή απορρίπτεται. Ονομαστική τιμή θέρμανσης στη μειωμένη λειτουργία Ονομαστική τιμή θέρμανσης στην κανονική λειτουργία Ονομαστική τιμή ψύξης στην κανονική λειτουργία Ονομαστική τιμή ψύξης στη μειωμένη λειτουργία Ανάλυση παρουσίασης θερμοκρασίας χώρου - Ονομαστικές και πραγματικές τιμές Βαθμονόμηση εσωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας Βαθμονόμηση εξωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας Πραγματική τιμή εξωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας Κατάσταση εξόδου ενεργοποίησης Αριθμός συνδεδεμένων μηχανισμών ρύθμισης Ονομαστική τιμή για τη λειτουργία θέρμανσης στον τρόπο μειωμένης λειτουργίας [ C] Ονομαστική τιμή για τη λειτουργία θέρμανσης στην κανονική λειτουργία [ C] Ονομαστική τιμή για τη λειτουργία ψύξης στην κανονική λειτουργία [ C] Ονομαστική τιμή για τη λειτουργία ψύξης στον τρόπο μειωμένης λειτουργίας [ C] 0: Οι τιμές παρουσιάζονται με ανάλυση 1 K 1: Ανάλυση 0,5 K 2: Ανάλυση 0,1K Τιμή αντιστάθμισης για τον εσωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας Τιμή αντιστάθμισης για τον εξωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας Παρουσίαση της τρέχουσας τιμής θερμοκρασίας του εξωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας Εμφανίζεται η κατάσταση της εξόδου ενεργοποίησης για το μηχανισμό ρύθμισης (ON/OFF). Παρατήρηση: Η κατάσταση της εξόδου παρουσιάζεται και στο επίπεδο τελικού χρήστη με το σύμβολο «θέρμανσης» ή «ψύξης». Μόνο σε θερμοστάτες 24 V: Αριθμός των μηχανισμών ρύθμισης που είναι απευθείας συνδεδεμένοι στην έξοδο ενεργοποίησης Ελάχ. τιμή Μέγ. τιμή H HT HCT ON OFF ON K -5K +5K 0K -5K +5K - 0 C 50 C - OFF ON Copyright by REHAU Σελίδα 20 από 30

21 4.4 Επίπεδο ειδικών Πρόσβαση με τον κωδικό πρόσβασης 314 Παράμετρος PE01 PE02 PE03 PE04 PE05 PE06 PE07 PE08 PE09 PE10 PE11 Ονομασία Σχόλιο Κύρια τιμή Ελάχιστη τιμή για Κατώτατη οριακή ονομαστική τιμή που μπορεί να την ονομαστική επιλεγεί στο επίπεδο χρήστη για τη λειτουργία τιμή θέρμανσης θέρμανσης [ C] Μέγιστη τιμή για την ονομαστική τιμή θέρμανσης Ελάχιστη τιμή για την ονομαστική τιμή ψύξης Μέγιστη τιμή για την ονομαστική τιμή ψύξης Αναλογική ζώνη λειτουργίας θέρμανσης Αναλογική ζώνη λειτουργίας ψύξης Χρόνος κύκλου σήματος διαμόρφωσης εύρους παλμών Θέση της αναλογικής ζώνης Έγκριση λειτουργίας θέρμανσης/ψύξης Μεταγωγή θέρμανσης / ψύξης Χρόνος καθυστέρησης μετά την αλλαγή θέρμανσης / ψύξης Ανώτατη οριακή για την ονομαστική τιμή που μπορεί να επιλεγεί στο επίπεδο χρήστη για τη λειτουργία θέρμανσης [ C] Κατώτατη οριακή ονομαστική τιμή που μπορεί να επιλεγεί στο επίπεδο χρήστη για τη λειτουργία ψύξης [ C] Ανώτατη οριακή ονομαστική τιμή που μπορεί να επιλεγεί στο επίπεδο χρήστη για τη λειτουργία ψύξης [ C] Εύρος της αναλογικής ζώνης για τη ρύθμιση θερμοκρασίας χώρου στη λειτουργία θέρμανσης [K] Για το σκοπό αυτό ανατρέξτε και στο Κεφάλαιο 7 Εύρος της αναλογικής ζώνης για τη ρύθμιση θερμοκρασίας χώρου στη λειτουργία ψύξης [K] Για το σκοπό αυτό ανατρέξτε και στο Κεφάλαιο 7 Χρόνος κύκλου του σήματος εξόδου διαμόρφωσης εύρους παλμών (Puls-Weiten-Modulierten) της ρύθμισης θερμοκρασίας σε λεπτά. Για το σκοπό αυτό ανατρέξτε επίσης στο κεφάλαιο 7 Σήμα διαμόρφωσης εύρους παλμών σε % κατά την επίτευξη της ονομαστικής τιμής θερμοκρασίας. Για το σκοπό αυτό καθορίζεται η θέση της αναλογικής ζώνης και ταυτόχρονα η παρεχόμενη απόδοση θέρμανσης/ψύξης κατά την επίτευξη της ονομαστικής τιμής. Για το σκοπό αυτό ανατρέξτε επίσης στο κεφάλαιο 7 0: επιτρέπεται μόνο στη λειτουργία θέρμανσης 1: επιτρέπεται μόνο στη λειτουργία ψύξης 2: Επιτρέπεται στη λειτουργία θέρμανσης και ψύξης 1: Μεταγωγή θέρμανσης/ψύξης μόνο με εισαγωγή από το πληκτρολόγιο 2: Μεταγωγή θέρμανσης/ψύξης μόνο με εισαγωγή μέσω του ακροδέκτη εισόδου CO Μετά τη μεταγωγή του τρόπου λειτουργίας από τη θέρμανση στην ψύξη ή αντίστροφα, το σήμα εξόδου μπλοκάρεται γι' αυτό το χρονικό διάστημα [min]. Ο νέος τρόπος λειτουργίας αρχίζει να ενεργοποιείται μόνο μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος. Ελάχ. τιμή Μέγ. τιμή H HT HCT , , Copyright by REHAU Σελίδα 21 από 30

22 Παράμετρος PE12 PE13 PE14 PE15 PE16 PE17 PE18 Ονομασία Σχόλιο Κύρια τιμή Έγκριση Η κατάσταση ελέγχου προσαρμόζεται σε λειτουργίας συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα στις συνθήκες βελτιστοποίησης θερμοκρασίας στο χώρο. Για το σκοπό αυτό ανατρέξτε επίσης στο κεφάλαιο 7 Έγκριση βελτιστοποίησης θέρμανσης Ονομαστική τιμή θερμοκρασίας χώρου κατά τη λειτουργία διακοπών Έγκριση αντιπαγετικής προστασίας Έγκριση προστασίας σταθερής έδρασης βαλβίδας Λειτουργία του εξωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας Κατώτατο όριο θερμοκρασίας δαπέδου Βελτιστοποιείται η έναρξη της φάσης θέρμανσης μετά τον τρόπο μειωμένης λειτουργίας. Για το σκοπό αυτό ανατρέξτε επίσης στο κεφάλαιο 7 Ονομαστική τιμή θερμοκρασίας χώρου για τη λειτουργία διακοπών. Αυτή η ονομαστική τιμή ισχύει μόνο για τη θέρμανση. Κατά τη λειτουργία διακοπών η λειτουργία ψύξης κλειδώνει. Ρυθμίζει την λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας του θερμοστάτη. Η λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας του θερμοστάτη ενεργοποιείται μεταξύ άλλων στον τρόπο λειτουργίας «OFF». Κατά την έναρξη της λειτουργίας αντιπαγετικής προστασίας, εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος με κωδικό «Fr» Το σήμα ελέγχου για το μηχανισμό ρύθμισης ενεργοποιείται μία φορά την εβδομάδα για 5 λεπτά. 0: δεν έχει συνδεθεί 1: Αισθητήρας θερμοκρασίας δαπέδου για την παρακολούθηση της ελάχιστης και της μέγιστης τιμής (η ελάχιστη τιμή ισχύει για τη λειτουργία ψύξης, η μέγιστη τιμή για τη λειτουργία θέρμανσης) 2: Αισθητήρας θερμοκρασίας δαπέδου για την παρακολούθησης της μέγιστης και της ελάχιστης τιμής (η ελάχιστη τιμή ισχύει για τη λειτουργία ψύξης και θέρμανσης, η μέγιστη τιμή για την λειτουργία θέρμανσης) 3: Εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας (ρύθμιση θερμοκρασίας χώρου μόνο μετά από αυτήν την τιμή) 4: Εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας δαπέδου (ρύθμιση της θερμοκρασίας δαπέδου) 5: Εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου (ρύθμιση θερμοκρασίας χώρου μετά την μέση τιμή από τον εσωτερικό και τον εξωτερικό αισθητήρα) Η κατώτατη οριακή τιμή θερμοκρασίας δαπέδου, ενεργή όταν PE17=1 (η λειτουργία ψύξης διακόπτεται) και PE17=2 (η λειτουργία ψύξης διακόπτεται, στη λειτουργία θέρμανσης δεν εμφανίζεται τιμή χαμηλότερη από αυτή την ελάχιστη θερμοκρασίας). Ελάχ. τιμή Μέγ. τιμή H HT HCT ON OFF ON OFF OFF ON ON OFF ON ON OFF ON Copyright by REHAU Σελίδα 22 από 30

23 Παράμετρος PE19 PE20 PE21 PE22 PE23 PE24 PE25 Ονομασία Σχόλιο Κύρια τιμή Ελάχ. τιμή Μέγ. τιμή H HT HCT Ανώτατο όριο Ανώτατη οριακή τιμή της θερμοκρασίας δαπέδου, θερμοκρασίας ενεργή όταν PE17=1 και 2 (στη λειτουργία δαπέδου θέρμανσης δεν γίνεται ποτέ υπέρβαση αυτής της μέγιστης θερμοκρασίας). Έγκριση αυτόματης λειτουργίας / εξωτερικής ενεργοποίησης Τύπος χρησιμοποιούμενω ν μηχανισμών ρύθμισης (NC/NO) Έγκριση μεταγωγής στην καλοκαιρινή περίοδο Χρονική στιγμή έναρξης καλοκαιρινής περιόδου Χρονική στιγμή τέλους της καλοκαιρινής περιόδου Επαναφορά της εργοστασιακής ρύθμισης 0: Η αυτόματη λειτουργία είναι κλειδωμένη 1: Έγκριση εσωτερικού προγράμματος χρονοδιακόπτη 2: Έγκριση ενεργοποίησης μέσω της εισόδου χρονοδιακόπτη 3: Έγκριση εσωτερικού προγράμματος χρονοδιακόπτη και εξωτερικού σήματος (το εξωτερικό σήμα «μειωμένη λειτουργία» αντικαθιστά στον τρόπο λειτουργίας «Αυτόματη λειτουργία» το εσωτερικό πρόγραμμα) ON: Μηχανισμοί ρύθμισης κανονικά ανοικτοί (NO) OFF: Μηχανισμοί ρύθμισης κανονικά κλειστοί (NC) ON: Αυτόματη μεταγωγή στην καλοκαιρινή περίοδο OFF: Χωρίς μεταγωγή στην καλοκαιρινή περίοδο Ώρα, εβδομάδα του μήνα και μήνας της μεταγωγής. Μορφή hh.ww.mm (ωω.εε.μμ) (Η εισαγωγή πραγματοποιείται σε 3 παράθυρα οθόνης που εμφανίζονται το ένα μετά το άλλο) Παρατήρηση: Η Εβδομάδα 5 σημαίνει ότι επιλέγεται η τελευταία Κυριακή του μήνα Ώρα, εβδομάδα του μήνα και μήνας της μεταγωγής. Μορφή hh.ww.mm (ωω.εε.μμ) (στα 3 επόμενα παράθυρα) Παρατήρηση: Η Εβδομάδα 5 σημαίνει ότι επιλέγεται η τελευταία Κυριακή του μήνα Αφού επιλέξετε ΝΑΙ, γίνεται φόρτωση όλων των βασικών τιμών και επανεκκίνηση του θερμοστάτη OFF OFF ON ON OFF ON ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ Copyright by REHAU Σελίδα 23 από 30

24 4.5 Ειδικές λειτουργίες Παρουσίαση της κατάστασης εξόδου Η κατάσταση και η επίδραση της εξόδου για την ενεργοποίηση του μηχανισμού ρύθμισης εμφανίζονται στην οθόνη του θερμοστάτη με την εμφάνιση των συμβόλων και : Η έξοδος είναι ενεργή, ο θερμοστάτης θερμαίνει Η έξοδος είναι ενεργή, ο θερμοστάτης ψύχει Η κατάσταση εξόδου του θερμοστάτη παρουσιάζεται και στην παράμετρο PS22. Εναλλαγή λειτουργίας θέρμανσης / ψύξης από το πληκτρολόγιο Η εναλλαγή μεταξύ των τρόπων λειτουργιών θέρμανσης και ψύξης πραγματοποιείται κανονικά (παράμετρος PE10) από την προβλεπόμενη για το σκοπό αυτό είσοδο CO. Σε αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ότι όλοι οι θερμοστάτες πληρούν την προδιαγραφή του τρόπου λειτουργίας από ένα υπερκείμενο σύστημα ή από μια υπερκείμενη παρέμβαση. Εάν λόγω της υπάρχουσας καλωδίωσης αυτό δεν είναι δυνατό, μπορείτε να πραγματοποιήσετε την εναλλαγή χειροκίνητα τροποποιώντας την παράμετρο PE10 στην τιμή 1: - Άνοιγμα επιλογής τρόπων λειτουργίας με το πλήκτρο εισαγωγής - Πλοηγηθείτε με τα πλήκτρα και, μέχρι να εμφανιστεί το HC - Επιλέξτε το HC με το πλήκτρο εισαγωγής - Επιλέξτε το σύμβολο για τη θέρμανση ή για την ψύξη μέσω των πλήκτρων και - Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο εισαγωγής Κλείδωμα πλήκτρων Το κλείδωμα πλήκτρων ενεργοποιείται από την παράμετρο PS09 (ορίστε την παράμετρο στο ON). Μετά την αλλαγή της παραμέτρου περνά χρονικό διάστημα 30 λεπτών, μέχρι να ενεργοποιηθεί το κλείδωμα πλήκτρων. Αφού ενεργοποιηθεί το κλείδωμα πλήκτρων, όλα τα πλήκτρα μπλοκάρουν και με κάθε πάτημα πλήκτρου στην οθόνη εμφανίζεται για ένα 1 δευτερόλεπτο το σύμβολο κλειδαριάς. Προσωρινή απενεργοποίηση του κλειδώματος πλήκτρων: - Πατήστε ταυτόχρονα όλα τα πλήκτρα για περίπου 5 δευτ. - Εμφανίζεται το αίτημα εισαγωγής κωδικού πρόσβασης - Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης 410 και επιβεβαιώστε Στη συνέχεια τα πλήκτρα ενεργοποιούνται για 30 λεπτά. Σε αυτό το χρονικό διάστημα μπορείτε να αλλάξετε τις ονομαστικές τιμές ή να προβείτε σε παρόμοιες ενέργειες. Τα πλήκτρα ξανακλειδώνουν αυτόματα μετά την παρέλευση 30 λεπτών Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε μόνιμα το κλείδωμα πλήκτρων, κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος μπορεί να γίνει επαναφορά της παραμέτρου PS09. Σύνδεση περισσότερων μηχανισμών ρύθμισης στους θερμοστάτες 24 V Εάν συνδεθούν περισσότεροι από 1 μηχανισμοί ρύθμισης σε έναν θερμοστάτη 24 V, στην παράμετρο PS23 πρέπει να εισαχθεί ο αριθμός των μηχανισμών (μόνο στο 24 V). Copyright by REHAU Σελίδα 24 από 30

25 5. Μηνύματα σφάλματος Αρ. Ονομασία Σχόλιο Μέτρα αποκατάστασης Fr Αντιπαγετική προστασία Η αντιπαγετική προστασία ενεργοποιήθηκε, γιατί η θερμοκρασία χώρου είναι χαμηλότερη από +5 C Βεβαιωθείτε για την κατάσταση της θέρμανσης, εάν χρειάζεται, κλείστε το παράθυρο Er1 Θερμοκρασία απομακρυσμένου αισθητήρα εκτός της περιοχής μέτρησης Η τιμή μέτρησης βρίσκεται εκτός του επιτρεπτού εύρους μέτρησης από -30 έως 50 C Ελέγξτε τον αισθητήρα και το καλώδιο σύνδεσης Er2 Διακοπή απομακρυσμένου αισθητήρα Ο αισθητήρας είναι ελαττωματικός ή το καλώδιο σύνδεσης έχει διακοπεί Ελέγξτε τον αισθητήρα και το καλώδιο σύνδεσης Er3 Βραχυκύκλωμα απομακρυσμένου αισθητήρα Ο αισθητήρας είναι ελαττωματικός ή υπάρχει βραχυκύκλωμα στο καλώδιο σύνδεσης Ελέγξτε τον αισθητήρα και το καλώδιο σύνδεσης Er4 Αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου εκτός της περιοχής μέτρησης Ο εσωτερικός αισθητήρας εμφανίζει πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή τιμή στην περιοχή μέτρησης από -30 έως 50 C Ελέγξτε αν ο θερμοστάτης έχει εκτεθεί σε μη επιτρεπόμενες επιδράσεις θερμοκρασίας, Αντικαταστήστε το θερμοστάτη Er5 Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας χώρου Ο εσωτερικός αισθητήρας παρουσιάζει βλάβη Αντικαταστήστε το θερμοστάτη Er6 Βραχυκύκλωμα αισθητήρα θερμοκρασίας χώρου Ο εσωτερικός αισθητήρας παρουσιάζει βλάβη Αντικαταστήστε το θερμοστάτη Copyright by REHAU Σελίδα 25 από 30

26 6. Αντιμετώπιση προβλημάτων Αρ. Πρόβλημα Αιτία Πολύ χαμηλή θερμοκρασία του μέσου θέρμανσης Μέτρα αποκατάστασης Αυξήστε τη θερμοκρασία εισόδου Η ποσότητα ροής των κυκλωμάτων θέρμανσης είναι πολύ χαμηλή Ελέγξτε την υδραυλική εξισορρόπηση 1 Δεν επιτυγχάνεται η ονομαστική τιμή θερμοκρασίας χώρου (περίπτωση θέρμανσης) Ο μηχανισμός ρύθμισης παρουσιάζει βλάβη δεν έχει αντιστοιχιστεί σωστά ή δεν έχει συνδεθεί σωστά Η λειτουργία βελτιστοποίησης δεν λειτουργεί Ρυθμίστε τη μέγιστη θερμοκρασία χώρου και ελέγξτε αν ανοίγει ο μηχανισμός. Ελέγξτε την καλωδίωση. Ελέγξτε την παράμετρο PE12. Προσέξτε: Χρειάζεται λίγη ώρα για τη λειτουργία βελτιστοποίησης. Εφόσον έχει διαμορφωθεί: Η τιμή μέτρησης του αισθητήρα δαπέδου είναι μεγαλύτερη από την οριακή τιμή Η θερμοκρασία του ψυκτικού μέσου δεν είναι επαρκής Ελέγξτε αν η τιμή ένδειξης της θερμοκρασίας δαπέδου (PS21), καθώς και η ονομαστική τιμή είναι έγκυρες. Υπάρχει ενδεχόμενο ο αισθητήρας δαπέδου να βρίσκεται σε μια περιοχή στην οποία δεν εκπέμπεται θερμότητα (π.χ. κάτω από ένα χαλί) Ελέγξτε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας εισόδου Η ποσότητα ροής των κυκλωμάτων θέρμανσης είναι πολύ χαμηλή Ελέγξτε την υδραυλική εξισορρόπηση 2 Δεν επιτυγχάνεται η ονομαστική τιμή θερμοκρασίας χώρου (περίπτωση ψύξης) Η ειδική για το σύστημα απόδοση ψύξης δεν επαρκεί Εφόσον έχει διαμορφωθεί: Η τιμή μέτρησης του αισθητήρα δαπέδου είναι χαμηλότερη από την οριακή τιμή Πολύ υψηλή θερμοκρασία του μέσου θέρμανσης Ελέγξτε αν είναι δυνατή η πρόσθετη ψύξη, χρησιμοποιήστε σκίαση Ελέγξτε αν η τιμή ένδειξης της θερμοκρασίας δαπέδου (PS21), καθώς και η ονομαστική τιμή είναι έγκυρες. Υπάρχει ενδεχόμενο ο αισθητήρας δαπέδου να βρίσκεται σε μια περιοχή στην οποία δεν εκπέμπεται θερμότητα (π.χ. κάτω από ένα χαλί) Μειώστε τη θερμοκρασία εισόδου 3 Η θερμοκρασία χώρου είναι σχεδόν πάντα πολύ υψηλή (περίπτωση θέρμανσης) Ο μηχανισμός ρύθμισης παρουσιάζει βλάβη δεν έχει αντιστοιχιστεί σωστά ή δεν έχει συνδεθεί σωστά Εφόσον έχει διαμορφωθεί: Η τιμή μέτρησης του αισθητήρα δαπέδου είναι χαμηλότερη από την οριακή τιμή Η απόδοση θέρμανσης/ψύξης δεν είναι συνεχής Ρυθμίστε την ελάχιστη θερμοκρασία χώρου και ελέγξτε αν ο μηχανισμός κλείνει. Ελέγξτε την καλωδίωση. Ελέγξτε αν η τιμή ένδειξης της θερμοκρασίας δαπέδου (PS21), καθώς και η ονομαστική τιμή είναι έγκυρες. Ελέγξτε το συνολικό σύστημα 4 Η θερμοκρασία χώρου αυξομειώνεται Ακατάλληλη παραμετροποίηση του θερμοστάτη Αυξήστε το εύρος της αναλογικής ζώνης (PE05 ή PE06) βλ. κεφάλαιο 7, Αναλογική ζώνη Ελέγξτε αν ο χρόνος κύκλο είναι σωστά ρυθμισμένος, εάν χρειαστεί, μειώστε (PE07) Copyright by REHAU Σελίδα 26 από 30

27 Αρ. Πρόβλημα Αιτία Η θερμοκρασία εισόδου είναι πολύ χαμηλή Μέτρα αποκατάστασης Ελέγξτε το συνολικό σύστημα 5 6 Η θερμοκρασία δαπέδου σε περίπτωση ψύξης είναι πολύ χαμηλή Σε περίπτωση ψύξης σχηματίζεται συμπύκνωμα στους διανομείς ή τις ψυχρές επιφάνειες Εφόσον υπάρχει: Η τιμή μέτρησης του αισθητήρα δαπέδου είναι υψηλότερη από την προκαθορισμένη οριακή τιμή Η θερμοκρασία εισόδου είναι χαμηλότερη από το σημείο δρόσου Η υγρασία αέρα αυξομειώνεται έντονα Εάν έχει προκαθοριστεί ελάχιστη τιμή θερμοκρασίας δαπέδου για την περίπτωση ψύξης, ελέγξτε την τιμή ένδειξης και την ονομαστική τιμή ως προς την εγκυρότητά της Ελέγξτε τη μείωση της θερμοκρασίας εισόδου, ελέγξτε τη μέτρηση υγρασίας αέρα. Αυξήστε την απόσταση ασφαλείας της θερμοκρασίας εισόδου προς το μετρηθέν σημείο δρόσου. Εγκαταστήστε τον ελεγκτή σημείου δρόσου. Αυξήστε την απόσταση ασφαλείας της θερμοκρασίας εισόδου προς το μετρηθέν σημείο δρόσου 7 Η οθόνη θερμοστάτη δεν είναι φωτισμένη Ο ελεγκτής σημείου δρόσου δεν λειτουργεί Ο φωτισμός οθόνης είναι απενεργοποιημένος Ο αισθητήρας δεν βρίσκεται υπό τάση Ελέγξτε τη λειτουργία του ελεγκτή σημείου δρόσου, της καλωδίωσης Ελέγξτε την παράμετρο PE12 Ελέγξτε την ασφάλεια στον θερμοστάτη ή στο διανομέα ρύθμισης Copyright by REHAU Σελίδα 27 από 30

28 7. Ορολογία Επιτήρηση της θερμοκρασίας δαπέδου Η επιτήρηση της θερμοκρασίας δαπέδου των θερμοστατών HCT πραγματοποιείται μέσω της σύνδεσης του προαιρετικού αισθητήρα θερμοκρασίας, ο οποίος χρησιμοποιείται ως αισθητήρας θερμοκρασίας δαπέδου (PE17 = 1 ή 2). Οι οριακές τιμές καθορίζονται στις παραμέτρους PE18 και PE19. Στην παράμετρο PE17=1, η ελάχιστη τιμή θερμοκρασίας δαπέδου λαμβάνεται υπόψη μόνο σε περίπτωση ψύξης, αυτό σημαίνει ότι η ψύξη διακόπτεται, όταν επιτυγχάνεται η οριακή τιμή. Στην παράμετρο PE17=2 η ελάχιστη τιμή της θερμοκρασίας δαπέδου λαμβάνεται υπόψη και στην περίπτωση θέρμανσης, αυτό σημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση η θέρμανση θα πραγματοποιείται για όσο διάστημα χρειάζεται, έως ότου επιτευχθεί η ρυθμισμένη οριακή τιμή. Σήμα CO Το σήμα CO (change over) σηματοδοτεί την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας θέρμανσης στον τρόπο λειτουργίας ψύξης. Παράγεται από ένα υπερκείμενο σύστημα ρύθμισης ή από μία συσκευή, π.χ. μία αντλία θέρμανσης. Για την αποστολή αυτού του σήματος στο διανομέα ρύθμισης χρειάζεται μία επαφή ελεύθερου δυναμικού. Λειτουργία βελτιστοποίησης Η λειτουργία βελτιστοποίησης του θερμοστάτη ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα αν η θερμοκρασία ελέγχου είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από την ονομαστική τιμή. Στη συνέχεια πραγματοποιείται ρύθμιση της κατάστασης ελέγχου σε μικρά μόνο βήματα. Το αποτέλεσμα της βελτιστοποίησης φαίνεται δηλαδή μόνο μετά από ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αναλογική ζώνη Η αναλογική ζώνη πιο συγκεκριμένα το εύρος και η θέση - χαρακτηρίζει την κατάσταση ελέγχου ενός αναλογικού ρυθμιστή. Το σήμα εξόδου του θερμοστάτη μεταβαίνει από το ένα άκρο της αναλογικής ζώνης από μία τιμή 100 % μέχρι το άλλο άκρο της αναλογικής ζώνης σε τιμή 0 %. 100% 50% Ausgang Έξοδος 25% Heizen Θέρμανση 4 K Ausgangs- Σήμα εξόδου Signal Raumtemperatur χώρου Θερμοκρασία aktuelle Τρέχουσα Raumtemperatur χώρου θερμοκρασία Θερμοκρασία Raumtemperatur χώρου Ονομαστική Sollwertτιμή Στην εικόνα παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας ενός αναλογικού ρυθμιστή (ρυθμιστή P) για την περίπτωση θέρμανσης. Η αναλογική ζώνη έχει εύρος 4K, το σήμα εξόδου στην ονομαστική τιμή ανέρχεται, όπως και κατά την προρρύθμιση της παραμέτρου PE08, στο 50 %. Η τρέχουσα θερμοκρασία χώρου βρίσκεται περίπου 1K πάνω από την ονομαστική τιμή, κατά συνέπεια το σήμα εξόδου ανέρχεται περίπου σε 25 %. Σελίδα 28 από 30

29 Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η κατάσταση όπου η ονομαστική τιμή θερμοκρασίας χώρου και η πραγματική τιμή είναι ίσες, ωστόσο η παράμετρος PE08 έχει αλλάξει: 75 % Ausgangs- Σήμα εξόδου signal 100% 75% Ausgang Έξοδος 50% Heizen Θέρμανση 4 K Αντιστάθμιση φάσης Εάν χρησιμοποιηθούν περισσότεροι από 1 διανομείς ρύθμισης σε ένα κτίριο και έχει σχεδιαστεί η μεταγωγή των θερμοστατών στη μειωμένη λειτουργία μέσω ενός κοινού σήματος, οι διανομείς ρύθμισης δεν πρέπει να συνδεθούν μέσω του βύσματος που βρίσκεται στο καλώδιο σύνδεσης, αλλά σταθερά. Κατά τη διαδικασία αυτή, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι όλοι οι διανομείς ρύθμισης τροφοδοτούνται με την ίδια φάση. Επειδή σε κτίρια με τροφοδοσία μέσω τριφασικού εναλλασσόμενου ρεύματος, οι 3 φάσεις L1, L2, L3 διαιρούνται σε διάφορες περιοχές, για το σύστημα της ρύθμισης θερμοκρασίας χώρου πρέπει να χρησιμοποιείται μια κοινή τροφοδοσία τάσης. Εδώ προκύπτει σήμα εξόδου θερμοστάτη 50 %. Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζονται οι συνέπειες σε περίπτωση μείωσης του εύρους της αναλογικής ζώνης (PE05: 2 K). Εάν οι αναλογίες παραμείνουν οι ίδιες, το σήμα εξόδου μειώνεται στο 25 %. Όταν λοιπόν το εύρος της αναλογικής ζώνης είναι μικρότερο, ο θερμοστάτης αντιδρά εντονότερα στις αποκλίσεις από την ονομαστική τιμή. Διαμόρφωση εύρους παλμών (PWM) Με τον όρο διαμόρφωση εύρους παλμών (PulsWeitenModulation-PWM) εννοείται η μετατροπή ενός αναλογικού, συνεχούς σήματος (π.χ. σήμα ρύθμισης με τιμή %) σε μια αλληλουχία παλμών, η διάρκεια των οποίων είναι ανάλογη προς το σήμα ρύθμισης και τα οποία επαναλαμβάνονται με σταθερό χρόνο κύκλου. Με αυτόν τον τρόπο το σήμα ρύθμισης ενός μόνιμου θερμοστάτη μετατρέπεται σε ένα σήμα ρύθμισης 2 σημείων (On/Off). Λόγω της αδράνειας των συστημάτων θέρμανσης επιφανειών παρά τη διαρκή ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ροής θερμαντικού μέσου προκύπτει μια ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας. Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται μια αλληλουχία παλμών με ένα διαρκές σήμα ρύθμισης 50 %. Ausgangs Σήμα εξόδου -signal Heizen Θέρμανση Signal Σήμα 1 Y = 50% Y = 50% Y = 50% 100% % 75% % 0 Θερμοκρασία Raumtemperatur χώρου aktuelle Τρέχουσα Raumtemperatur κρασία χώρου θερμο- Θερμοκρασία Raumtemperatur χώρου Ονομαστική Sollwertτιμή Ausgangssignal 25 25% Σήμα εξόδου % 2 K Tz TZ Στο 2ο παράδειγμα το σήμα ρύθμισης αυξάνεται από μία τιμή 50 % μέσω 75 % σε τιμή 90 %. t 1 Y = 50% Y = 75% Y = 90% Θερμοκρασία Raumtemperatur χώρου aktuelle Τρέχουσα Raum- θερμοκρασία temperatur χώρου Θερμοκρασία Raum χώρου Ονομαστική Temperatur τιμή sollwert 0 Tz TZ t Copyright by REHAU Σελίδα 29 από 30

30 Λογική μονάδα αντλίας Η λογική μονάδα αντλίας φροντίζει να είναι ενεργοποιημένε το ρελέ αντλίας, μόλις ο μηχανισμός κίνησης αντλίας ενεργοποιηθεί από έναν ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου. Κατά συνέπεια η αντλία ενεργοποιείται μόνο, όταν υπάρχει ουσιαστική ανάγκη θέρμανσης ή ψύξης. Μειωμένη λειτουργία Με τον όρο «Μειωμένη λειτουργία» εννοείται η ενεργοποιούμενη με ρύθμιση χρόνου ή χειροκίνητα επιλογή μιας ονομαστικής τιμής θερμοκρασίας χώρου, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Σε σπίτια με καλή μόνωση όταν η απόδοση θέρμανσης μειώνεται, η θερμοκρασία μειώνεται πολύ αργά. Και αντιστρόφως όταν η απόδοση θέρμανσης είναι καλά προσαρμοσμένη στην χαμηλή ανάγκη του σπιτιού σε ενέργεια, η θερμοκρασία αυξάνεται αργά και κατά τη θέρμανση. Η επιλογή της ονομαστικής τιμής για τη μειωμένη λειτουργία πρέπει για το λόγο αυτό να προσαρμοστεί, η τιμή μείωσης κατά τη λειτουργία θέρμανσης που μετράται σε καλά μονωμένα σπίτια είναι 2 K. Για τη λειτουργία ψύξης ισχύει κατά βάση το ίδιο, καθώς η αποτελεσματική απόδοση ψύξης συχνά είναι χαμηλότερη από την απόδοση θέρμανσης. Προστασία βανών έδρας Οι βαλβίδες, οι οποίες δεν έχουν ενεργοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μπορεί να κολλήσουν στην έδραση βαλβίδας. Για την αποτροπή αυτού του φαινομένου, με την ενεργοποίηση της προστασίας σταθερής έδρασης βαλβίδας (PE16), η έξοδος του θερμοστάτη για το μηχανισμό ρύθμισης ενεργοποιείται μία φορά την εβδομάδα για 5 λεπτά. Copyright by REHAU Σελίδα 30 από 30

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A Δείκτης τηλεχειριστηρίου GS02 1

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου

1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου 1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου Απλοποιημένο τηλεχειριστήριο - BRC1E51A Τηλεχειριστήριο σύγχρονου σχεδιασμού, φιλικό προς το χρήστη BRC1E51A BRC1D52 Εύκολο στη χρήση: όλες οι κύριες λειτουργίες του

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ Λειτουργία Χειμώνας / Καλοκαίρι 2 επίπεδα θερμοκρασίας + παγετός ΜΟΝΤΕΛΑ: 3V dc L-N:230V ac ΕΛΛΗΝΙΚΑ PE - DETPNN006 08/09 EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DATI

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

SFBC. Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων

SFBC. Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων SFBC Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων Γενικά Ο ελεγκτής SFBC προορίζεται να ελέγχει λέβητες στερεών καυσίμων που δε βρίσκονται σε χύμα μορφή όπως ξύλα, κάρβουνα, μπριγκέτες κ.α. Τρόποι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης 02955 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης 02955 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Χρονοθερμοστάτης 02955 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Χρονοθερμοστάτης 02955 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4 2.4 Εναλλακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100 Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 2-πλός F100 Κωδ. παρ. : 2042 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 3-πλός (1+2) F100 Κωδ. παρ. : 2043 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής Θερµοκρασίας χώρου αυτοεκπαιδευόµενος

Ελεγκτής Θερµοκρασίας χώρου αυτοεκπαιδευόµενος 2 261 Ελεγκτής Θερµοκρασίας χώρου αυτοεκπαιδευόµενος REV12 5 τρόποι λειτουργίας, µενού µε περιστροφικό επιλογέα Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου µε τροφοδοσία ανεξάρτητη του δικτύου Εύκολο µενού µε επεξηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

www.valcom.gr βιοµηχανικός ηλεκτρολογικός εξοπλισµός www.valcom.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΕΛΕ

www.valcom.gr βιοµηχανικός ηλεκτρολογικός εξοπλισµός www.valcom.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΕΛΕ www.valcom.gr βιοµηχανικός ηλεκτρολογικός εξοπλισµός 2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΕΛΕ www.valcom.gr ΌΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ Οι τιμές τιμοκαταλόγου επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.. Οι τιμές τιμοκαταλόγου μπορεί να αλλάξουν και χωρίς προειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών VARIO S-Max Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ελεγκτής VARIO S-Max προορίζεται να ελέγχει υδροθερμικά τζάκια (καλοριφέρ) και βοηθάει στην ενσωμάτωσή τους στο υπάρχον σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο 2 2 Πληροφορίες για το σύστημα 3 2.1 Στοιχεία μιας τυπικής διάταξης συστήματος... 3 3 Λειτουργία 3 3.1 Επισκόπηση:

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας Daikin Altherma - Χαμηλής θερμοκρασίας, διαιρούμενου τύπου EHBH04CA EHBH08CA EHBH16CA EHBX04CA EHBX08CA EHBX16CA EHVH04S18CA EHVH08S18CA EHVH08S26CA EHVH16S18CA EHVH16S26CA EHVX04S18CA EHVX08S18CA EHVX08S26CA

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕLIWELL

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕLIWELL ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛ: 210-3451001, 3453641 ΤΗΛ: 210-3458533, 3453176 FAX: 210-3453255 E-mail: epsem@otenet.gr International Refrigeration Wholesalers Organization ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split - inverter. Bosch EWP8-16AWSB/E-S/T. 8-16 kw

Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split - inverter. Bosch EWP8-16AWSB/E-S/T. 8-16 kw Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split - inverter Bosch EWP8-16AWSB/E-S/T 8-16 kw 1 Δύο εσωτερικά μηχανήματα Bosch HMAWS8-16 B-S / HMAWS8-16E-S Frigolight για συνδυασμό με υπάρχον λέβητα Frigocomfort με ενσωματωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης)

Dell Storage Center. Οδηγός Τα πρώτα βήματα SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Dell Storage Center SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J, E04J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001, E04J001 Σημείωση,

Διαβάστε περισσότερα

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων Ακολουθήστε μας Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων BS-844/2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγουρευτείτε ότι ο θερµοστάτης δεν είναι συνδεδεµένος στο ηλεκτρικό δίκτυο προτού αρχίσει η τροφοδοσία (συνδέσεις καλωδίων, εγκατάσταση συσκευής κλπ.) Όλες οι λειτουργίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων 1 Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση φορτίων...4 Κατάσταση Search Mode...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον

Διαβάστε περισσότερα

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Όροι χρήσης 2 3 Εγκατάσταση 3 4 Σήματα και Έλεγχος 3 5 Υπερφόρτιση και Αυτόματος Τερματισμός 4 6 Χαρακτηριστικά 4-5 7 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Με τη διαδικασία Derating, ο μετατροπέας μειώνει την απόδοσή του, ώστε να προστατεύσει τα εξαρτήματα από υπερθέρμανση. Αυτό το έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ RTG 2012 (Plate Sensor 2012)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ RTG 2012 (Plate Sensor 2012) 5040291500-WEB- ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ RTG 2012 (Plate Sensor 2012) ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τροφοδοσία 12 Vcc (10V 15V ). Απορρόφηση >50 ma (μόνο με τον πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6 στάσεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Όταν ο προγραμματιστής είναι σε αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp

Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp Σειρά DLX Αντιστροφείς με ενσωματωμένη λειτουργία ConnectSmart www.danfoss.com/solar Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Βασικά μοντέλα 3 στάσεων INDOOR & OUTDOOR με πλακέτες επέκτασης των 3 στάσεων για την δημιουργία μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ακολουθήστε μας... Olympia Electronics RF54 @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Συσκευή ελέγχου ηλεκτρικής κλειδαριάς, και κλιματισμού που συνεργάζεται με καρτοδιακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Τοποθέτηση μηχανισμού Εγκαταστήστε το μηχανισμό σύμφωνα με τα σχέδια του αγγλικού φυλλαδίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής θέρμανσης SDC Ελεγκτής τηλεθέρμανσης DHC

Ελεγκτής θέρμανσης SDC Ελεγκτής τηλεθέρμανσης DHC Ελεγκτής θέρμανσης SDC Ελεγκτής τηλεθέρμανσης DHC ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ EL0B-0565GE51 R0308 EL0B-0565GE51 R0308 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Έκδοση λογισμικού... 5 2 Πρόσβαση στην περιοχή εγκαταστάτη / OEM...

Διαβάστε περισσότερα

Temperature central unit

Temperature central unit Temperature central unit 674 56 Εγχειρίδιο εγκατάστασης 11/11-01 PC Περιεχόμενα 1 - Εισαγωγή 4 1.1 - Προειδοποιήσεις και υποδείξεις 4 1.2 - Περιεχόμενο της συσκευασίας 4 2 - Εγκατάσταση 5 2.1 - Πίσω όψη

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω παρατηρήσεις προκειμένου αφενός μεν να αποφευχθούν ατυχήματα από κακή λειτουργία αφετέρου δε να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. 1. Βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος Ray Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K έκδοση 13 Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος GR έκδοση Ray 6, 9, 12, 14,

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ V1.1/04/12 1. Οθόνη LCD με φωτισμό. 2. Σύνδεση αισθητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT THERM LEV Τεχνικό εγχειρίδιο Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT ΨΣας ευχαριστούμε για την επιστοσύνη που δείχνετε στα προιόντα μας. ΨΓια την αποτελεσματική χρήση του λέβητα βιομάζας σειράς ΒΜΤ σας συνιστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ SELTRON PROMATIC D20 1. Οδηγίες συνδεσµολογίας του ελεγκτή 2. Επισκόπηση και βασικές ενδείξεις του ελεγκτή 3. Ρυθµίσεις του ελεγκτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης SIEMENS Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης Hvac Products Αναρίθµητες µελέτες αναφέρουν ότι το κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου αντιστοιχεί στο 40% έως 60% του κόστους κατασκευής. Σχεδόν κάθε κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Page 1 of 66 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι ηλεκτρονόμοι ( ΡΕΛΕ ) αποτελούν βασικό στοιχείο στα κυκλώματα του κλασσικού αυτοματισμού. Με την χρήση των ηλεκτρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RSR 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RSR 28

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2. 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9

1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2. 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2 2. Γερμανία, Ρυθμίσεις χώρας 4 3. Γαλλία 8 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9 L00410594-01_27 1 1. Ρυθμίσεις ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικό! - Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό.

Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό. Εγχειρίδιο χρήσης Οδηγίες Λειτουργίες Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό. Πληροφορίες ασφαλείας Κίνδυνος εκρήξεως

Διαβάστε περισσότερα

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RS 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RS 28 - ΧΡΗΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Aντλίες Θερμότητος Αέρος Νερού

Aντλίες Θερμότητος Αέρος Νερού Aντλίες Θερμότητος Αέρος Νερού 2 Συστήματα θέρμανσης και ψύξης του μέλλοντος! Ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τη μείωση της ρύπανσης και των εκπομπών CO₂. Η αύξηση των εκπομπών του CO2 και των άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδανική οικολογική λύση για ατομική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση!

Η ιδανική οικολογική λύση για ατομική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση! ƭƾǃLjǖdžǔ ƴǖǎǒǟNjǎǚǔLjǔ ƴǖǎDžǖǂǔǎƾǎLjǔ ƭdžnjǖǐǖǒdžǀǂǔ Η ιδανική οικολογική λύση για ατομική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση! ƭƾǃLjǖdžǔ ƴǖǎǒǟNjǎǚǔLjǔ ƴǖǎDžǖǂǔǎƾǎLjǔ ƭdžnjǖǐǖǒdžǀǂǔ Τεχνολογία Συμπύκνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή του προϊόντος

Προσαρμογή του προϊόντος ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Προσαρμογή του προϊόντος 50 100 m = x4 Διασφαλίστε ανεμπόδιστη οπτική επαφή μεταξύ Ανιχνευτή και Ανακλαστήρα 8-100 m Στηρίξτε σε στέρεες επιφάνειες (σε δομικό τοίχο ή δοκό) 18

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Oικιακή Θέρμανση Yutaki

Oικιακή Θέρμανση Yutaki Oικιακή Θέρμανση Yutaki Hitachi Europe Ltd 2 Περιεχόμενα 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 3. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 5. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 7. ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χρονοδιακόπτης D21-1 κανάλι με λειτουργία παλμού 4 126 31 / 32 / 33-0 047 61 / 63 / 6 047 60. Επισκόπηση. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Οδηγίες χρήσης. Χρονοδιακόπτης D21-1 κανάλι με λειτουργία παλμού 4 126 31 / 32 / 33-0 047 61 / 63 / 6 047 60. Επισκόπηση. Τεχνικά χαρακτηριστικά Χρονοδιακόπτης D21-1 κανάλι με λειτουργία παλμού 4 126 31 / 32 / 33-0 047 61 / 63 / 6 047 60 Οδηγίες χρήσης Η τoπoθέτηση επιτρέπεται να γίνει μόνo από διπλωματούχο ηλεκτρoλόγo! Η εσφαλμένη μεταχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ 1 Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 3 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 104 1. Πρόλογος Οι ψηφιακές µονάδες αντιστάθµισης της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια και κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα