ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΕΔΙΟ MUSE: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΕΔΙΟ MUSE: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ»"

Transcript

1 712 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΕΔΙΟ MUSE: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Ορφανάκης Μιχαήλ Ελληνογερμανική Αγωγή Τσολακίδης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σαρίδου Χρυσάνθη Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σωτηρίου Σοφοκλής Ελληνογερμανική Αγωγή Φωκίδης Εμμανουήλ Πανεπιστήμιο Αιγαίου Little Angela Pridmore Pat Institute of Education- University of London Σάββας Σταύρος Ελληνογερμανική Αγωγή Φωκιάδη Πέρσα Πανεπιστήμιο Αιγαίου Greig Liz University of Dundee ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το σχέδιο ΜUSE (Multigrade School Education) στοχεύει να αναπτύξει εν υπηρεσία επιμορφωτικό πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτικών με στόχο να καλύψει τις ανάγκες των δασκάλων ολιγοθέσιων σχολείων προκειμένου να υποστηριχθεί το εκπαιδευτικό τους έργο στο περιβάλλον του ολιγοθέσιου σχολείου. Το πλαίσιο κατάρτισης βασίζεται σε μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την διδασκαλία στο ολιγοθέσιο σχολείο σε συνδυασμό με τη χρήση των νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) έτσι ώστε να παρέχει εν υπηρεσία κατάρτιση των εκπαιδευτικών στα σχολεία αυτά. Τα ολιγοθέσια σχολεία παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην πρόσβαση στην εκπαίδευση στις απομακρυσμένες, απομονωμένες αγροτικές περιοχές. Το πρόγραμμα κατάρτισης αναμένεται για να ενισχύσει τις επαγγελματικές δεξιότητες των δασκάλων καθώς επίσης και να αναπτύξει τις δυνατότητές τους να σχεδιάζουν και να αξιολογούν διδακτικά σχέδια ειδικά σχεδιασμένα για το ολιγοθέσιο σχολείο. Το σχέδιο MUSE θα παρέχει εκτός από κατάρτιση και συνεχή υποστήριξη των εκπαιδευτικών, μέσω της ειδικά διαμορφωμένης διαδικτυακής εκπαιδευτικής πύλης που αναπτύσσεται στα πλαίσια του. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ολιγοθέσια σχολεία, απομονωμένα σχολεία, εν υπηρεσία κατάρτιση ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ως ολιγοθέσια μπορούν να οριστούν τα σχολεία όπου μαθητές δύο ή περισσότερων διαφορετικών εκπαιδευτικών βαθμίδων διδάσκονται ως μια ενιαία τάξη

2 713 από τον ίδιο εκπαιδευτικό. Η δομή των τάξεων ενός ολιγοθέσιου σχολείου είναι γνωστή με διάφορες ονομασίες, έτσι επιστρατεύονται όροι για να περιγράψουν τέτοιου είδους τάξεις όπως «σύνθετες τάξεις» ή «συνδυαστικές τάξεις» ή «μικτές τάξεις» ή «μικτής ηλικίας» κ.α. Ανεξάρτητα από τον όρο που χρησιμοποιείται, η διδασκαλία στο ολιγοθέσιο σχολείο αναφέρεται στην παράλληλη διδασκαλία από τον ίδιο εκπαιδευτικό, ομάδων μαθητών διαφορετικών ηλικιών, εκπαιδευτικών βαθμίδων ή δυνατοτήτων εκμάθησης. Τα ολιγοθέσια σχολεία παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην πρόσβαση στην εκπαίδευση στις απομακρυσμένες, απομονωμένες αγροτικές περιοχές. Όμως η δυσμενής πραγματικότητα είναι ότι τα σχολεία αυτά αποτελούν το πιο παραμελημένο τμήμα του εκπαιδευτικού συστήματος. Λόγω των γεωγραφικών δυσχερειών, των κοινωνικοοικονομικών ιδιαιτεροτήτων και της έλλειψης προσωπικού και ανεπαρκούς σχολικής υποδομής, τα ολιγοθέσια σχολεία παραμένουν στο περιθώριο του εκπαιδευτικού συστήματος. Από την άλλη πλευρά, τα ολιγοθέσια σχολεία συνιστούν ένα σημαντικό ποσοστό του αριθμό των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Τέτοιου είδους σχολεία αποτελούν μια εκτεταμένη πραγματικότητα, αρκετά πιο εκτεταμένη από ότι γενικότερα είναι αποδεκτό (Little, 1994), σε όλες σχεδόν τις απομακρυσμένες και απομονωμένες περιοχές της Γηραιάς Ηπείρου. Στην Ελλάδα ειδικότερα, υπάρχουν αρκετές εκατοντάδες μικρών νησιών κυρίως στο Αιγαίο πέλαγος. Τα νησιά αυτά απομακρυσμένα από την ηπειρωτική χώρα αντιμετωπίζουν γεωγραφική απομόνωση και η πληθώρα των σχολείων στις περιοχές αυτές είναι ολιγοθέσια. Τέτοια σχολεία είναι γεγονός ότι αποτελούν υπαρκτή πραγματικότητα και σε όλες σχεδόν τις ορεινές ή απομονωμένες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις τα σχολεία του είδους είναι και οι μοναδικές κρατικές δομές στα μέρη αυτά. Χρησιμοποιώντας την αυστηρότητα των αριθμών για το σχολικό έτος το 44% των δημοτικών σχολείων στον Ελλαδικό χώρο είναι ολιγοθέσια ενώ το 15% των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διδάσκουν σε αυτά τα σχολεία. Αλλά και σε άλλες πολλές χώρες από τη Μεσόγειο ως τη Σκανδιναβία αλλά και στην κεντρική Ευρώπη, παρουσιάζονται σημαντικά ποσοστά ολιγοθέσιων σχολείων. Παραδείγματος χάριν, στη Φινλανδία, μια χώρα με αρκετές απομακρυσμένες περιοχές και νησιά, τα ολιγοθέσια σχολεία αντιπροσωπεύουν περίπου το 30% του συνολικού αριθμού των σχολείων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, αν και δεν υπάρχουν δημοσιευμένες στατιστικές όσον αφορά τον αριθμό δασκάλων που διδάσκουν σε ολιγοθέσια σχολεία, υπολογίζεται ότι για το σχολικό έτος 1997/98 το 6,3% των σχολείων είχε λιγότερα από 50 παιδιά, γεγονός που υποδηλώνει την εμφάνιση δομών ολιγοθέσιου σχολείου. Κοινός παρανομαστής για τους εκπαιδευτικούς που καλούνται να εργαστούν σε αυτά τα σχολεία στις διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, είναι η ελλιπής αν όχι ανύπαρκτη επιμόρφωση τους που έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στις ιδιαιτερότητες του ολιγοθέσιου σχολείου. Οι δάσκαλοι στα ολιγοθέσια σχολεία, που είναι συνήθως πρόσφατα διορισμένοι, χωρίς ιδιαίτερη διδακτική εμπειρία (στο ξεκίνημα της εκπαιδευτικής τους καριέρας), καλούνται να αντεπεξέλθουν στις ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες του ολιγοθέσιου σχολείου. Είναι φανερό ότι η ανάγκη για ειδικά προγράμματα κατάρτισης για τους δασκάλους αυτούς είναι επιτακτική, αφού εκτός από μερικές μεμονωμένες και περιορισμένης εμβέλειας δραστηριότητες το

3 714 εκπαιδευτικό πρωτόκολλο δεν προβλέπει κάτι για τη συγκεκριμένη ομάδα εκπαιδευτικών. Το σχέδιο MUSE βασίζεται στην στενή συνεργασία μιας ομάδας ανθρώπων που απαρτίζεται από ακαδημαïκούς, ερευνητές και εκπαιδευτικούς σε απομακρυσμένα σχολεία, με κύριο στόχο την αναβάθμιση της προσφερόμενης εκπαίδευσης στα σχολεία αυτά, μέσω της κατάρτισης των εκπαιδευτικών σε πρακτικές και μεθοδολογίες διδασκαλίας απευθυνόμενες ειδικά για το ολιγοθέσιο σχολικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα κατάρτισης αναμένεται για να ενισχύσει τις επαγγελματικές δεξιότητες των δασκάλων καθώς επίσης και να αναπτύξει τις δυνατότητές τους να σχεδιάζουν και να αξιολογούν διδακτικά σχέδια ειδικά σχεδιασμένα για το ολιγοθέσιο σχολείο. Το πρόγραμμα MUSE θα παρέχει εκτός από κατάρτιση και συνεχή υποστήριξη των εκπαιδευτικών, μέσω της ειδικά διαμορφωμένης διαδικτυακής εκπαιδευτικής πύλης που αναπτύσσεται στα πλαίσια του σχεδίου. Η εφαρμογή του επιμορφωτικού προγράμματος περιλαμβάνει τους εκτεταμένους κύκλους εργασίας στο σχολείο. Οι δάσκαλοι θα βρίσκονται σε συνεχή επαφή με την ακαδημαϊκή ομάδα και τους ειδικούς για τις εμπειρίες τους που αποκτούν οι πρώτοι στην τάξη. Με βάση τις προτάσεις και των δασκάλων, η ομάδα των ειδικών όπου είναι απαραίτητο θα προβαίνει στις απαραίτητες ρυθμίσεις για τη βελτίωση του πλαισίου κατάρτισης. Η διάρκεια του προγράμματος είναι δύο έτη. Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τα ολιγοθέσια σχολεία συνιστούν φορείς που διαδραματίζουν τόσο εκπαιδευτικό όσο και κοινωνικό ρόλο, οι οποίοι πολλές φορές διαφέρουν ουσιαστικά από τους αντίστοιχους ρόλους των μονοθέσιων (όπου υπάρχει αντιστοιχία ενός εκπαιδευτικού σε κάθε τάξη μαθητών) σχολείων. Όπως έχει ήδη αναφερθεί τα ολιγοθέσια σχολεία λειτουργούν σε περιοχές όπου τα μονοθέσια σχολεία δεν μπορούν να λειτουργήσουν, με ουσιαστικό στόχο να προσφέρουν εκπαίδευση για όλους. Η λειτουργία των σχολείων αυτού του είδους υπηρετεί τους στόχους και τις επιδιώξεις που έχουν τεθεί σε διεθνές επίπεδο στη "Παγκόσμια Διακήρυξη σχετικά με την παροχή Εκπαίδευσης σε Όλους" (Hargreaves, 1999). Στη συγκεκριμένη διακήρυξη υποδεικνύεται ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών οπουδήποτε έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσβαση στην βασική τουλάχιστον εκπαίδευση σε όλους ακόμη και στην πιο μακρινή και σχεδόν ακατοίκητη περιοχή του πλανήτη. Τα ολιγοθέσια σχολεία διευκολύνουν την ολοκλήρωση ενός τέτοιου στόχου, προσφέροντας εκπαίδευση σε μαθητές οι οποίοι διαφορετικά θα είχαν να επιλέξουν ανάμεσα στο να μείνουν αναλφάβητοι ή να μελετήσουν μόνοι τους στο σπίτι τους χωρίς συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση ή να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να παρακολουθήσουν μαθήματα σε σχολεία άλλων περιοχών. Είναι γενικότερα αποδεκτό ότι το σχολείο όχι μόνο αποσκοπεί τη μετάδοση της γνώσης από τους δασκάλους στους νεαρούς μαθητές αλλά οφείλει να δράσει και ως φορέας κοινωνικοποίησης. Το ολιγοθέσιο σχολείο προσφέρει την ευκαιρία στους μαθητές του να αποκοιμίσουν οφέλη από το σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον όπου βρίσκεται και λειτουργεί το ολιγοθέσιο σχολείο μιας και το τελευταίο εκ των πραγμάτων έχει και οφείλει να έχει ισχυρούς δεσμούς με το περιβάλλον του. Τα σχολεία του είδους διαδραματίζουν έναν ζωτικής σημασίας ρόλο όχι μόνο για την

4 715 παροχή εκπαίδευσης αλλά και για την τοπική κοινωνία και την ανάπτυξη της. Σε πολλές περιπτώσεις τα σχολεία είναι τα μόνα κρατικά ιδρύματα στην περιοχή και επιπρόσθετα τη λειτουργίας τους ως εκπαιδευτικά κέντρα, πρέπει να εξεταστούν και ως κέντρα που καλούνται να διαδραματίσουν έναν ευρύτερα κοινωνικό ρόλο. Συνεπώς θα πρέπει να εξεταστούν και ως κοινοτικά κέντρα που θα μπορούσαν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην τοπική, πολιτιστική και κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη. Τέλος, τα ολιγοθέσια σχολεία μπορούν να αντιμετωπισθούν και ως εναλλακτικές εκπαιδευτικές μονάδες, όπου σε μία προσπάθεια να βελτιωθεί η αποδοτικότητα, νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις μπορεί να εφαρμοσθούν με στόχο την ανάπτυξη της ανεξάρτητης και ατομικής μάθησης. Λόγω αυτού του πολλαπλού τους ρόλου, κανείς θα περίμενε να δίδεται στα ολιγοθέσια σχολεία, ιδιαίτερη προσοχή. Αντίθετα όμως, η συνήθης κατάσταση είναι ότι τα ολιγοθέσια σχολεία αγνοούνται παντελώς ή υποτίθεται ότι είναι μη προβληματικά ή προβληματικά αλλά με μη επιλύσιμα προβλήματα ή ασήμαντα και περιθωριακά. Η επιστημονική έρευνα και βιβλιογραφία στην εκπαίδευση, τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες σιωπηρά υποθέτει ότι όλα τα σχολεία είναι μονοθέσια. Σπάνια κάποιος βρίσκει εξειδικευμένα προγράμματα και μεθοδολογίες εφαρμογής που αναφέρονται σε ολιγοθέσια σχολεία και επίσης σπανίζει και η παιδαγωγική έρευνα σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση στο ολιγοθέσιο σχολείο. Τα πανεπιστημιακά τμήματα εκπαίδευσης, τα όποια είναι τα ιδρύματα που ερευνούν, εξετάζουν και διαμορφώνουν εκπαιδευτικά πρότυπα, μεθοδολογίες και προσεγγίσεις, συγκεντρώνουν, σχεδόν αποκλειστικά, το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον τους στα μονοθέσια σχολεία. Η βασική συνέπεια των παραπάνω είναι τελικώς τα διάφορα εθνικά πρωτόκολλα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να μην προβλέπουν και μην αναφέρονται χωριστά στις περιπτώσεις των ολιγοθέσιων σχολείων. ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Οι δάσκαλοι στα ολιγοθέσια σχολεία έχουν να επιτελέσουν πολυδιάστατο εκπαιδευτικό έργο, πολυπλοκότερο από το αντίστοιχο των συναδέλφων τους στα μονοθέσια σχολεία και αυτό διότι έχουν να διδάξουν σε τάξεις που απαιτούν ιδαίτερο χειρισμό και δεξιότητες. Οι τάξεις αυτές αποτελούνται από μαθητές διαφορετικών εκπαιδευτικών βαθμίδων, ηλικία, δυνατότητες εκμάθησης και ενδιαφέροντα, και επομένως οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν εκεί πρέπει να έχουν γνώσεις συγκεκριμένων μεθοδολογιών διδασκαλίας, ιδιαίτερη εμπειρία και υποστήριξη. Οι δάσκαλοι στα σχολεία αυτά πρέπει να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών και στρατηγικών διδασκαλίας ώστε να είναι αποτελεσματικοί (Vincent & Ley, 1999), (Birch & Lally, 1999). Παράλληλα, στο ρόλο τους για τη διαχείρισης της σχολικής μονάδας, πρέπει να μετασχηματίσουν και να οργανώσουν το σχολείο τους έτσι ώστε να μπορεί να διαμορφωθεί το κατάλληλο σχολικό περιβάλλον και να αξιοποιηθεί η όποια υποδομή του σχολείου στο μέγιστο με ουσιαστικό στόχο την παροχή εκπαίδευσης ποιότητας. Αυτό σημαίνει ότι οι δάσκαλοι σε αυτά τα σχολεία πρέπει να είναι σε θέση να διαχειριστούν τους πόρους του σχολείου, να διαμορφώσουν συνθήκες για ευχάριστη σχολική ζωή και να φροντίζουν για την επικοινωνία του σχολείου με άλλες ομάδες, άτομα και σχολικές κοινότητες. Οι δάσκαλοι οφείλουν να αντιλαμβάνονται τη σημασία του σχολείου τους στην τοπική κοινότητα και να προωθούν τον κοινωνικό του ρόλο. Επιπλέον πρέπει να είναι σε θέση

5 716 να χρησιμοποιήσουν την υποδομή και τους πόρους του σχολείου, όχι μόνο εξυπηρετώντας εκπαιδευτικούς στόχους στα πλαίσια της «συμβατικής» λειτουργίας του σχολείου, αλλά και να είναι σε θέση να προγραμματίζουν δραστηριότητες ανοικτής εκμάθησης με την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργήσουν συνδέσμους ουσιαστικής, αποτελεσματικής και αμφίδρομης επικοινωνίας με ομάδες πολιτών και άτομα έξω από τη σχολική κοινότητα και να συμβάλουν στο μετασχηματισμό του ολιγοθέσιου σχολείου σε κέντρο της κοινωνικής ανάπτυξης. Για έναν τέτοιο πολυδιάστατο ρόλο, οι δάσκαλοι στο ολιγοθέσιο σχολείο πρέπει να έχουν εκπαιδευτικές και επαγγελματικές δεξιότητες, οι οποίες παρουσιάζονται συνήθως σε: (α) έμπειρους δάσκαλους, οι ποιοι μετά από μακροχρόνια εργασία στα σχολεία έχουν αναπτύξει τέτοιες δεξιότητες, (β) σε εκπαιδευτικούς που έχουν παρακολουθήσει εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης και έτσι είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της διδασκαλίας στο ολιγοθέσιο σχολείο και (γ) σε δασκάλους που έχουν πρόσβαση σε μηχανισμούς υποστήριξης (π.χ. από κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς), μέσω των οποίων μπορούν να αντιμετωπίσουν προβλήματα στο σχολείο. Σε αυτό το πλαίσιο, υποστήριξη θα μπορούσε να προσφερθεί είτε κάθετα από εκπαιδευτικά τριτοβάθμια ιδρύματα, είτε οριζοντίως με το να μοιραστούν με άλλους δασκάλους τις στρατηγικές και τις ιδέες τους, βελτιώνοντας κατά συνέπεια το ρεπερτόριό τους με αποτελεσματικές μεθοδολογίες διδασκαλίας για τη τάξη του ολιγοθέσιου σχολείου (Veenman, 1995). Παρόλο που από την ως άνω αναφορά γίνεται φανερό ότι οι εκπαιδευτικοί στα ολιγοθέσια σχολεία πρέπει να ακολουθούν ένα ιδιαίτερο μοντέλο κατάρτισης για να είναι αποτελεσματικοί, η πραγματικότητα απέχει πολύ της ιδανικής κατάστασης. Κατά συνέπεια αντί των επιθυμητών χαρακτηριστικών, οι εκπαιδευτικοί στα ολιγοθέσια σχολεία συνήθως είναι νέοι και άπειροι (συνήθως στην αρχή της σταδιοδρομίας τους). Οι περισσότεροι από τους δεν είναι εκπαιδευμένοι κατάλληλα για να αντιμετωπίσουν τη διδασκαλία στο ολιγοθέσιο σχολείο με ιδιαίτερες περγαμηνές. Επίσης δεν έχουν την ευκαιρία να τύχουν εν υπηρεσία κατάρτισης και συνεχούς υποστήριξης στο περιβάλλον εργασίας τους. Η ανωτέρω κατάσταση έχει ως αποτέλεσμα να ασκούνται αρνητικές επιδράσεις στην αποδοτικότητα των εκπαιδευτικών και να επηρεάζουν επίσης αρνητικά την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο ολιγοθέσιο σχολείο. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ MUSE (MULTIGRADE SCHOOL EDUCATION) Τo σχέδιο MUSE 1 στοχεύει στην ανάπτυξη ενός προτύπου προγράμματος κατάρτισης απευθυνόμενο στους εκπαιδευτικούς σε ολιγοθέσια σχολεία. Το πρόγραμμα είναι βασισμένο στη στενή συνεργασία μεταξύ παιδαγωγών, εμπειρογνωμόνων, ερευνητών, εκπαιδευτών, φορέων χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής και δασκάλων προκειμένου να αναπτυχθούν και να διαδοθούν μέθοδοι για την αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού αποκλεισμού και της σχολικής αποτυχίας στις 1 Το σχέδιο MUSE ( CP GR-COMENIUS-C21) συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη δράση COMENIUS 2.1 στα πλαίσια του προγράμματος SOCRATES. Η συνεργασία αποτελείται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Institute of Education-University of London, University of Dundee, Chydenius Institute, Ελληνογερμανική Αγωγή, Ελληνικό Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Universidad de Cadiz και από ένα δίκτυο των σχολείων σε Ελλάδα, Φινλανδία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο.

6 717 απομονωμένες και αγροτικές περιοχές. Στόχος είναι η υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και η παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση. Το πρόγραμμα είναι βασισμένο στη χρήση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη σχολική εκπαίδευση για την κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού που εργάζεται σε ολιγοθέσια σχολεία. Επιπρόσθετα το πρόγραμμα ενθαρρύνει την έρευνα για παιδαγωγικές μεθόδους και τις προσπάθειες ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού για το ολιγοθέσιο σχολείο και προάγει τη διεθνική συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των ιδρυμάτων κατάρτισης σχολείων και εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν τα ολιγοθέσια σχολεία. Οι επί μέρους στόχοι του προγράμματος MUSE φαίνεται να βρίσκονται σε συμφωνία με τις επιδιώξεις για την αναβάθμιση και την παροχή παιδείας υψηλού επιπέδου στο ολιγοθέσιο σχολείο. Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι αυτοί είναι: H ανάπτυξη προγράμματος εν υπηρεσίας κατάρτισης για τους δασκάλους σε ολιγοθέσια σχολεία. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα περιλάβει κατάρτιση στις μεθοδολογικές προσεγγίσεις εφαρμόσιμες στα πλαίσια του σχολικού περιβάλλοντος του ολιγοθέσιου σχολείου καθώς επίσης και δραστηριότητες εξοικείωσης των εκπαιδευτικών με τις νέες τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους στη διδασκαλία στο ολιγοθέσιο σχολείο. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα εκτελείται με τις αρχές τις ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η ενίσχύση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των δασκάλων και η βελτίωση της ικανότητας τους να αναπτύσσουν σχέδια μαθήματος σε συμφωνία με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του περιβάλλοντος εργασίας τους. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει εκτεταμένη παρουσίαση πρότυπων σχεδίων μαθήματος και παραδειγμάτων καλής πρακτικής τα οποία θα συμβάλουν στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας στη τάξη του ολιγοθέσιου σχολείου. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικοί θα καταρτιστούν στο σχεδιασμό και την εφαρμογή δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών εργασιών που θα βασίζονται στο συνδυασμό του εκπαιδευτικού πρωτοκόλλου διαφορετικών εκπαιδευτικών βαθμίδων. Η ανάπτυξη μιας πρότυπης ηλεκτρονικής διαδικτυακής πύλης κατάρτισης που θα επιτρέψει τη συνεχή εν υπηρεσία επιμόρφωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών στα ολιγοθέσια σχολεία. Στα πλαίσια της εφαρμογής του σχεδίου θα αναπτυχθεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα επιμόρφωσης για τη συνεχή αλληλεπίδραση και συνεργασία μεταξύ των δασκάλων και των εκπαιδευτών τους. Το σχέδιο εφαρμογής του επιμορφωτικού προγράμματος βασίζεται στην χρήση της ηλεκτρονικής πύλης και περιλαμβάνει εκτεταμένους κύκλους κεντροθετημένης στο σχολείο εργασίας. Η πραγματοποίηση διεθνούς μελέτης για την εκπαίδευση στα ολιγοθέσια σχολεία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε σχολεία στην Ελλάδα, τη Φινλανδία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Μέσω συστηματικής εθνογραφικής έρευνας, η συνεργασία θα μελετήσει τις επικρατούσες αντιλήψεις, εκπαιδευτικών διαφορετικής κατάρτισης, νοοτροπίας και κουλτούρας, για το ολιγοθέσιο σχολείο και το πρόγραμμα επιμόρφωσης του σχεδίου MUSE. Η υποβολή συστάσεων και υποδείξεων σχετικά με την πολιτική για τα ολιγοθέσια σχολεία και τις πρακτικές διδασκαλίας σε αυτά. Με την ολοκλήρωση της

7 718 εφαρμογής του σχεδίου η αναλυτική έκθεση με τα συμπεράσματα της εκτέλεσης του προγράμματος και με τις προτάσεις για την βελτίωση των συνθηκών της διδασκαλία στα ολιγοθέσια σχολεία, θα διανεμηθεί σε εθνικούς, πολιτικούς και εκπαιδευτικούς φορείς των χωρών που εκπροσωπούνται στο σχέδιο. Το πρόγραμμα είναι κατάλληλα σχεδιασμένο και αποσκοπεί να γνωστοποιήσει τα θέματα που απασχολούν τους εκπαιδευτικούς στα ολιγοθέσια σχολεία και να ευαισθητοποιήσει τους κατάλληλους πολιτικούς φορείς που μπορούν να συμβάλουν στην αναβάθμιση της παιδείας στα σχολεία αυτά. Η ενίσχυση της επικοινωνίας ανάμεσα στο απομονωμένο περιβάλλον του ολιγοθέσιου σχολείου και την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα. Οι εκπαιδευτικοί στα απομονωμένα σχολεία ως μέλη της κοινότητας του σχεδίου MUSE, θα βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με ακαδημαϊκούς και τους εκπαιδευτές τους. Βασικό εργαλείο επικοινωνίας θα είναι η ίδια η πύλη κατάρτισης που αναπτύσσεται στα πλαίσια του σχεδίου. Η δημιουργία μιας εκπαιδευτικής κοινότητας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο που θα συνεργάζεται για την αναβάθμιση της παιδείας στα ολιγοθέσια σχολεία. Η σύμπραξη στα πλαίσια του σχεδίου στοχεύει να αναπτύξει ένα δίκτυο για την εκπαίδευση στο ολιγοθέσιο σχολείο. Στόχος είναι το δίκτυο να διευρύνεται συνεχώς με νέους φορείς που θα επιδιώξουν να συμβάλουν στην ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων για την αναβάθμιση της παρεχόμενης παιδείας στα ολιγοθέσια σχολεία. Ιδιαίτερη προσπάθεια θα γίνει το δίκτυο να δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η διατήρηση και η ανάπτυξη του και μετά το πέρας των εργασιών του σχεδίου MUSE. Στα πλαίσια αυτών των στόχων και για το σκοπό της επίτευξης των, η εστίαση του προγράμματος MUSE είναι μεγαλύτερη σε μερικά ζητήματα που είναι ζωτικής σημασίας και σπουδαιότητας για την αναβάθμιση του ολιγοθέσιου σχολείου. Αυτά τα ζητήματα είναι (α) το πρόγραμμα κατάρτισης των εκπαιδευτικών, (β) η ανάπτυξη των καινοτόμων μεθοδολογιών και στρατηγικών διδασκαλίας στο περιβάλλον του ολιγοθέσιου, (γ) η εκτεταμένη χρήση των ΤΠΕ στο περιβάλλον του ολιγοθέσιου σχολείου, (δ) η εφαρμογή των τεχνικών ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ΑΕΕ). Αυτά σημεία αναπτύσσονται αναλυτικότερα παρακάτω. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Όπως έχει προαναφερθεί το σχέδιο στοχεύει να βελτιώσει την αποδοτικότητα των δασκάλων μέσω ενός ολοκληρωμένου προγράμματος κατάρτισης των εκπαιδευτικών. Για το σκοπό αυτό το πρόγραμμα κατάρτισης είναι βασισμένο στα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Είναι προσαρμοσμένο στις συνθήκες που προκαλούν την ανάγκη εμφάνισης της δομής του ολιγοθέσιου σχολείου (Collingwood, 1991) και συγχρόνως επικεντρώνεται στην προσφορά επαρκούς πληροφόρησης στους δασκάλους για το κοινωνικοοικονομικό και πολιτιστικό υπόβαθρο όπου λειτουργούν. Εμπνέει και προσδίδει κίνητρα τους δασκάλους, οι οποίοι συνειδητοποιούν καλύτερα το ρόλο τους στα ολιγοθέσια σχολεία και την τοπική κοινωνία.

8 719 Προωθεί συγκεκριμένες αρχές, όπως η συνεργασία και η μεθοδικότητα και ενθαρρύνει τους δασκάλους να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να εφαρμόσουν καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Εκπαιδεύει τους δασκάλους στις διδακτικές και παιδαγωγικές τεχνικές μέσω των οποίων θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις ιδιαίτερες συνθήκες της διδασκαλίας των προγραμμάτων σπουδών στο ολιγοθέσιο σχολείο. Εκπαιδεύει τους δασκάλους στην διαχείριση των πόρων των ολιγοθέσιων σχολικών μονάδων, και στην ανάπτυξη συνδέσμων επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ του σχολείου και της τοπικής κοινωνίας. Γενικότερα εκπαιδεύει τους δασκάλους στον περιφερειακό τοπικό, σχολικό προγραμματισμό. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΟΛΙΘΕΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Το πρόγραμμα στοχεύει να αξιοποιήσει ήδη προϋπάρχουσες αλλά και να αναπτύξει, να εφαρμόσει και να αξιολογήσει, στρατηγικές και μεθοδολογίες διδασκαλίας που απευθύνονται στο ολιγοθέσιο σχολείο. Οι μεθοδολογίες αυτές είναι βασισμένες στις παρακάτω αρχές: Την ενθάρρυνση της συνεργατικής μάθησης και της οργάνωσης σε ομάδες εργασίας μαθητών διαφορετικών εκπαιδευτικών βαθμίδων και ηλικιών. Την υποστήριξη της εξατομικευμένης μάθησης και της υποστήριξης της διδακτικής διαδικασίας από τους μεγαλύτερους μαθητές στους μικρότερους. Την εστίαση σε δραστηριότητες που δίνουν έμφαση στην δημιουργικότητα των μαθητών και την καλλιέργεια των ατομικών τους δεξιοτήτων. Την σύνδεση της εκπαίδευσης με την κοινωνική ζωή στο περιβάλλον του ολιγοθέσιου σχολείου με το σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εμπνευσμένων από τα ήθη, τα έθιμα, το τοπικό φυσικό περιβάλλον και προσβλέπουν στη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας,. Την εφαρμογή μεθοδολογιών για την ανάπτυξη κινήτρων μάθησης (π.χ. με το σχεδιασμό και την εφαρμογή καλλιτεχνικών διαγωνισμών και εκδηλώσεων) και την ενθάρρυνση της επικοινωνίας με την τοπική κοινότητα. Την ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών να συνεργαστούν με τους μαθητές τους στο πλαίσιο της εκπόνησης ερευνητικών δραστηριοτήτων στο τομέα του ολιγοθέσιου σχολείου και τη διάδοση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων τους στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα. ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Το πρόγραμμα κατάρτισης και η εφαρμογή του, βασίζεται κατά κύριο λόγο στη χρήση των νέων τεχνολογιών αναγνωρίζοντας ότι οι ΤΠΕ υπόσχονται επαναστατικές αλλαγές και καινοτομίες και στο χώρο της εκπαίδευσης στο ολιγοθέσιο σχολείο όπως και στους περισσότερους τομείς της καθημερινής μας ζωής. Στις απομονωμένες και απομακρυσμένες δε περιοχές όπου συνήθως εμφανίζονται οι δομές του ολιγοθέσιου σχολείου, η χρήση των ΤΠΕ μάλλον είναι και ο μοναδικός και ουσιαστικός τρόπος αντιμετώπισης μιας σειράς προβλημάτων και αναγκών αφού επιτρέπουν πρόσβαση στη πληροφορία και επικοινωνία ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου (Tsolakidis & Fokides, 2001).

9 720 Αν και γίνεται τα τελευταία χρόνια σοβαρή προσπάθεια από τα εθνικά Υπουργεία Παιδείας και άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά τις ΤΠΕ και την εισαγωγή τους στο χώρο της εκπαίδευσης, τα περισσότερα από τα σχετικά προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για να καλύψουν τις ανάγκες των δασκάλων «συμβατικών», μονοθέσιων και όχι ολιγοθέσιων σχολείων. Τα επιμορφωτικά προγράμματα, όπου είναι διαθέσιμα, αντιμετωπίζουν συνήθως την εισαγωγή των ΤΠΕ ως τον τελικό στόχο και επικεντρώνονται στο να φέρουν σε μια πρώτη επαφή τους εκπαιδευτικούς με τις νέες τεχνολογίες. Συνεπώς δεν εστιάζουν στην εξειδικευμένη χρήση των πολυμέσων, του διαδικτύου και ειδικών λογισμικών ως μέσα που βελτιώνουν τη διδασκαλία και την εκμάθηση στην πράξη. Επιπλέον τα σεμινάρια επιμόρφωσης όπου γίνονται εκτελούνται για συγκεκριμένες και περιορισμένες περιόδους χρόνου και κανένα μέτρο δεν λαμβάνεται για την επαγγελματική υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε μονιμότερη βάση. Στο πρόγραμμα MUSE, η εισαγωγή των ΤΠΕ στα ολιγοθέσια σχολεία βασίζεται στις ακόλουθες αρχές: Τη χρήση των προηγμένων καναλιών επικοινωνίας και την εστίαση στην παροχή ενός υψηλής ποιότητας επιμορφωτικού προγράμματος και εν υπηρεσία υποστήριξης των εκπαιδευτικών σε ολιγοθέσια σχολεία. Αυτό θα στηριχθεί σε μεθοδολογικές προσεγγίσεις που περιλαμβάνουν τη χρήση του διαδικτύου προκειμένου να αναπτυχθεί μια ηλεκτρονική πύλη κατάρτισης, συνεργασίας και ανταλλαγής ιδεών μεταξύ των δασκάλων, των μαθητών και των εκπαιδευτών. Τη χρήση των ΤΠΕ με έμφαση στην (α) βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας, (β) την υποστήριξη της μάθησης των παιδιών (γ) την ανάπτυξη δεσμών μεταξύ σχολείου και τοπικής κοινωνίας (Tsolakidis, 2001). Έμφαση στην ανάπτυξη, μέσω των ΤΠΕ, "τεχνολογικής κουλτούρας" η οποία θεωρείται ότι αναβαθμίζει το εκπαιδευτικό σύστημα γενικότερα, παρέχοντας παράλληλα πολύτιμη γνώση για την χρήση των τεχνολογιών αυτών και σε δραστηριότητες της καθημερινής ζωής (Laurence & Norma, 1998). ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σε σχέση με τη χρήση των ΤΠΕ, το πρόγραμμα MUSE αντιπροσωπεύει ένα παράδειγμα ενός σχεδίου εξ αποστάσεως εκπαίδευσης το οποίο στοχεύει στη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων των μεθοδολογιών ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ΑΑΕ ) προκειμένου να παράσχει: Ποιότητα στην κατάρτιση και εν υπηρεσία επιμόρφωση στους εκπαιδευτικούς στο ολιγοθέσιο σχολείο. Επαγγελματική υποστήριξη στους δασκάλους στα σχολεία του είδους Υποστήριξη της εκμάθησης των μαθητών Ευκαιρίες δια βίου μάθησης στην τοπική κοινότητα Το επιμορφωτικό πρόγραμμα πρόκειται να αναπτυχθεί από εκπαιδευτικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα ειδικευμένα στην επαγγελματική κατάρτιση των δασκάλων και τα ίδια ιδρύματα πρόκειται να εποπτεύσουν και να καθοδηγήσουν την εφαρμογή του προγράμματος σε κάθε ένα από τα συμμετέχοντα σχολεία. Η υλοποίηση ενός σχεδίου

10 721 όπως το MUSE με τους συγκεκριμένους τρόπους εφαρμογής οι οποίοι αναλύθηκαν προηγούμενα, μπορεί να θεωρηθεί ως μια πολυδιάστατη περίπτωση συνεισφοράς στην επαγγελματική κατάρτιση, σχημάτων ΑΕΕ. Από αυτή την άποψη, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της ΑΑΕ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην υποστήριξη της εφαρμογής παρομοίων επιμορφωτικών προγραμμάτων και σε αστικές περιοχές. ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Το σχέδιο MUSE αποτελεί μια φιλόδοξη και συστηματική προσπάθεια να εξεταστούν με έναν σφαιρικό τρόπο τα ολιγοθέσια σχολεία και η εκπαίδευση που παρέχεται σε αυτά. Η απαρχή του ενδιαφέροντος για τα ολιγοθέσια σχολεία πηγάζει από το γεγονός ότι τέτοια σχολεία υπάρχουν στις περισσότερες ευρωπαϊκές περιοχές, λειτουργούν υπό ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες και αποτελούν ένα παραμελημένο ή αγνοημένο μέρος στο εκπαιδευτικό σύστημα. Εκτός από τη φιλοδοξία του για την παροχή των λύσεων και την αναβάθμιση της ποιότητας της διδασκαλίας στα σχολεία αυτά, το σχέδιο θεωρεί ως σημαντικές προκλήσεις να συντονίσει προσπάθειες (α) για να αλλάξει η στάση της εκπαιδευτικής κοινότητας απέναντι σε αυτά τα σχολεία, (β) για να δείξει ότι αυτά τα σχολεία θα μπορούσαν να γίνουν ενεργά κέντρα της ανάπτυξης στη περιοχή τους μέσω των ορθών πολιτικών και της κατάλληλης χρήσης του σύγχρονων τεχνολογιών. Στη παρούσα φάση της εφαρμογής του σχεδίου σχεδιάζεται το εκπαιδευτικό πλαίσιο της επιμόρφωσης και σχεδιάζονται το επιμορφωτικό πρόγραμμα καθώς και μια σειρά από πρότυπα παραδείγματα σωστής μεθοδολογικής προσέγγισης στη διδασκαλία στο ολιγοθέσιο σχολείο. Παράλληλα, ολοκληρώνεται η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής πύλης κατάρτισης και διαμορφώνεται το δίκτυο των σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η τελική φάση της εφαρμογής του σχεδίου με τους κύκλους εφαρμογής και αξιολόγησης στο σχολικό περιβάλλον είναι σχεδιασμένη να ξεκινήσει με την έναρξη του νέου σχολικού έτους. Στο μεσοδιάστημα σχεδιάζεται μια πρώτη παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού και της επιμορφωτικής πύλης στους εκπαιδευτικούς ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλή η εφαρμογή του προγράμματος κατά την τελική του φάση. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Birch, I. & Lally, M. (1999), Multigrade teaching in primary school, Centre for Research on Rural Education, The University of Western Australia, UNESCO Principal Regional Office for Asia and the Pacific, Bangkok 2. Cash, T. (2000), Strategies for multigrade teaching 3. Collingwood, I. (1991), Multiclass Teaching in Primary Schools, UNESCO Office for the Pacific States, 4. Hargreaves, E. (1999), Multigrade Teaching: One response to Jomtien, Institute of Education London, EID group 5. Laurence, W. & Norma, G. (1998), Multigrade Schools and Technology, Inter- American Development Bank, Sustainable Development Department, 6. Little, A. (1994), Multigrade teaching- A review of research and practice, Education research paper No 12, Institute of Education, University of London

11 Tsolakidis, C. & Fokides, M. (2001), Information and Communication Technologies as a Tool for Improving Teaching in Multigrade Schools, European Distance Education Network 10th Annual Conference, Learning Without Limits: Developing the Next Generation of Education, Stockholm June, Proceedings, p Tsolakidis, C. (2001) A Difficult School Network, On Line Educa Berlin, 7th International Conference on Technology Supported Learning and Training, Berlin, November, Book of Abstracts, p Veenman, S. (1995), Cognitive and non cognitive effects of multigrade and multiage classes: A best evidence synthesis. Review of Educational Research, vol 65, no 4, Vincent, S. & Ley, J. (1999), Book 1: Review of Research on Multigrade Instruction, NW Regional Educational laboratory

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέμα Διαλόγου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΔΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 5 Νοεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ. 20126093 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «BRINGING EUROPE TO SCHOOL TEACHERS (B.E.S.T.)» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών»

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» «Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» 1 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Μαρίνα Κουγιουρούκη ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ελένη Ταρατόρη Μαρία Βεργέτη Μαρίνα Κουγιουρούκη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;» Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. Εκπαιδευτικά Δίκτυα Ενημέρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάκαμψη προϋποθέτει ψηφιακές δεξιότητες... από όλους

Η ανάκαμψη προϋποθέτει ψηφιακές δεξιότητες... από όλους Η ανάκαμψη προϋποθέτει ψηφιακές δεξιότητες... από όλους Μαρία Καραβελάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος INTE*LEARN Μάιος 2010 e-skills week 2010 conference Περιεχόμενα Σύντομη παρουσίαση της εταιρίας INTE*LEARN

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑ 1998 Συντάκτες του φυλλαδίου Αλέξανδρος Καριώτογλου, ρ. Θεολογίας Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ".

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ". Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π., sanagn@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ», ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 2.6 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7, ΕΣΠΑ

Πρόγραμμα «Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ», ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 2.6 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7, ΕΣΠΑ A/A Πρόγραμμα Κωδικός Επιστημονικά Υπεύθυνος/Συνεργάτης 1. Η ιδέα της Ευρώπης: Θεσμοί, Δεν έχει Γιώργος Κόκκινος, κεκτημένα/ελλείμματα, ξεκινήσει Παναγιώτης προοπτικές. Οργάνωση και ακόμα Κιμουρτζής, Σ.

Διαβάστε περισσότερα

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5.1 Εισαγωγή 5.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά της συντελούμενης αλλαγής 5.3 Οι νέες προτεραιότητες 5.4 Τα συστατικά στοιχεία του νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Διαδικτυακές Υπηρεσίες του Κέντρου Παραγωγικότητας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Χρήσιμες Διαδικτυακές Υπηρεσίες του Κέντρου Παραγωγικότητας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Χρήσιμες Διαδικτυακές Υπηρεσίες του Κέντρου Παραγωγικότητας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 2 Θέματα Παρουσίασης 1. Κυπριακή Πύλη Επιχειρήσεων 2. E-Gnosis 3. Ενημέρωσέ με 4. Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Πτ. Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ Msc Πληροφορικής

Πτ. Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ Msc Πληροφορικής Πτ. Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ Msc Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τεχνολογία μας έχει μαγνητίσει και σαγηνεύσει τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική ζωή Τέτοια καθημερινά παραδείγματα μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Δρ. Γεώργιος Ζάχος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Εμμανουήλ Νίνος Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος στη Σ. Β. στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Δομή της παρουσίασης Επαγγελματική μάθηση: τι αλλάζει; Πώς τα σχολεία μπορούν να συνεργαστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ: ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012. Απολογιστική Έκθεση

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012. Απολογιστική Έκθεση ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012 Απολογιστική Έκθεση Α. Γενικά στοιχεία Στο πλαίσιο της Πράξης «Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Μικρά Αγροτικά Σχολεία - Τα σχολεία της ουτοπίας. Κώστας Τσολακίδης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Μικρά Αγροτικά Σχολεία - Τα σχολεία της ουτοπίας. Κώστας Τσολακίδης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μικρά Αγροτικά Σχολεία - Τα σχολεία της ουτοπίας Κώστας Τσολακίδης Περιεχόμενα 1.Ολιγοθέσιο Σχολείο - Τι είναι? 2.Το Σχολείο της Ουτοπίας Η ιδέα! 3.Τι έχουμε κάνει ραστηριότητες! 4.Τι

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 23 Φεβρουαρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» Οι Πράξεις «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β)

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς Ν ο έ μ β ρ

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Ενσωμάτωση ή η Ένταξη των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στον τομέα της εκπαίδευσης αποτελεί ζωτικό μέρος της δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Open Discovery Space: Αναπτύσσοντας τις υποδομές για τη δημιουργία μίας Ευρωπαϊκής, πολυγλωσσικής εκπαιδευτικής πύλης κοινωνικής δικτύωσης

Open Discovery Space: Αναπτύσσοντας τις υποδομές για τη δημιουργία μίας Ευρωπαϊκής, πολυγλωσσικής εκπαιδευτικής πύλης κοινωνικής δικτύωσης Open Discovery Space: Αναπτύσσοντας τις υποδομές για τη δημιουργία μίας Ευρωπαϊκής, πολυγλωσσικής εκπαιδευτικής πύλης κοινωνικής δικτύωσης Νικόλαος Αθανασιάδης INTRASOFT International S,A. Aθήνα, 20/06/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Οργάνωση και Διοίκηση Σύγχρονων Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Αποτελεσματική Οργάνωση και Διοίκηση Σύγχρονων Επιχειρήσεων και Οργανισμών Αποτελεσματική Οργάνωση και Διοίκηση Σύγχρονων Επιχειρήσεων και Οργανισμών Πρόγραμμα e-learning Επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σκοπός του προγράμματος είναι να καλύψει την επιτακτική ανάγκη που

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στην επιχειρηματικότητα, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

http://www.etwinning.net/ http://etwinning.sch.gr/ http://www.etwinning.gr/

http://www.etwinning.net/ http://etwinning.sch.gr/ http://www.etwinning.gr/ http://www.etwinning.net/ http://etwinning.sch.gr/ http://www.etwinning.gr/ Το etwinning και η ιστορία του etwinning: δράση του προγράµµατος Διά Βίου Μάθηση (2007-2013) της Ε.Ε., για την ηλεκτρονική αδελφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας»

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος Εκπαίδευσης Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εισαγωγή Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Σε συνεργασία με το Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Δυο Λόγια για το Εργαστήριο Μάρκετινγκ To Εργαστήριο Μάρκετινγκ (ALARM) ανήκει στο Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Information and Communication Technologies in Education Distance Learning

Information and Communication Technologies in Education Distance Learning Information and Communication Technologies in Education Distance Learning K. Vassilakis / M. Kalogiannakis Περίγραμμα Αποσαφήνιση του πεδίου Παράγοντες που επηρέασαν την εξαε Η συζήτηση για την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα