ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1"

Transcript

1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν ότι οι προκλήσεις αφορούν την επιχειρηματικότητα σε ιδρύματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης (VET) είναι διαδεδομένες κοινές. To Global Entrepreneurship Monitor απεικονίζει ξανά για την Ισπανία ότι το διάστημα , τα συστήματα εκπαίδευσης κατάρτισης δεν περιλαμβάνουν στα προγράμματα τους μαθήματα για την επιχειρηματικότητα. Εκτός από το να μην έχουν ένα σημαντικό μερίδιο στο συνολικό πρόγραμμα σδών, σε γενικές γραμμές τα προγράμματα υλοποιούνται παρουσιάζουν κενά αναφορικά με τις επαρκείς κατάλληλες γνώσεις σχετίζονται με τη λειτουργία της οικονομίας της αγοράς. Επίσης δεν στοχεύουν στην τόνωση της δημιουργικότητας, της αυτάρκειας της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας. Ακόμα στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, ό τα προγράμματα εξακολουθούν να είναι λίγο πιο επεκταμένα,παρουσιάζουν τα προαναφερθέντα μειονεκτήματα. Η κατάσταση δεν είναι πολύ διαφορετική στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή, τα σχολεία ελάχιστα το γνωρίζουν αυτό. Αν το προσωπικό τους δει ότι η διδασκαλία της επιχειρηματικότητας λειτουργεί, θα συνειδητοποιήσουν θα κατανοούσαν πόσο σημαντικό είναι να βελτιωθούν τα προγράμματα. Πρόσθετα ευρήματα από την μελέτη του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για την Επαγγελματική Εκπαίδευση Κατάρτιση έδειξαν ότι τα προαναφερθέντα συμπεράσματα ισχύουν σε όλη την Ε.Ε.. Η προτεραιότητα της Ε.Ε. για την τόνωση της διδασκαλίας των αναδυόμενων αναγκών σε δεξιότητες, υποστηρίζεται από τις περισσότερες κυβερνήσεις στη χώρα τους. Ακόμα κι αν η σημασία της επιχειρηματικότητας έχει αναγνωριστεί, συνήθως θεωρείται ένα ζήτημα το οποίο επικαλύπτεται με πολλά άλλα θέματα τομείς. Ως εκ τούτου, η επιχειρηματικότητα δεν θεωρείται ως ένα θέμα πρέπει να μελετηθεί από μόνο του, κάτι έχει αντίκτυπο στην εκπαίδευση των

2 εκπαιδευτικών λαμβάνουν στο πλαίσιο αυτό. Η κατάρτιση των εκπαιδευτών λαμβάνεται ως «πρόσθετη» όχι ως ένα αντικείμενο απαιτεί ειδική κατάρτιση προσοχή. ΤΟ ΕΡΓΟ Το ENTANGLE αντιμετωπίζει τα προαναφερθέντα ζητήματα, εστιάζοντας στους καθηγητές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης, παρέχοντας τους τα υλικά τα εργαλεία για να βελτιώσουν την ποιότητα της εκπαίδευσης σε θέματα επιχειρηματικότητας να αναπτύξουν νέα προγράμματα προσαρμόζονται καλύτερα στον κόσμο των επιχειρήσεων. Μια πραγματική υποστήριξη για τους καθηγητές VET Το ENTANGLE στοχεύει στην βελτίωση των ικανοτήτων των εκπαιδευτών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές προκλήσεις. Ειδικότερα, το έργο θα βελτιώσει τη θέση τον πρακτικό ρόλο μεταξύ φοιτητών των νεοσύστατων ή / μικρών επιχειρηματιών. Τελικός στόχος του ENTANGLE Απώτερος στόχος του έργου είναι να έχουμε περισσότερους φοιτητές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης θα ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση αυτό θα επιτευχθεί με άμεση έμμεση βελτίωση της ποιότητας των : μαθημάτων, υλικού εκμάθησης, συμβουλών, της καθοδήγηση των σχέσεων θα αναπτυχθούν μεταξύ των επιχειρηματιών των μαθητών στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης. Μια νοτόμος προσέγγιση Το έργο ENTAGLE έχει μια νοτόμο προσέγγιση στη διδασκαλία της επιχειρηματικότητας σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης (VETs). Υιοθετεί μια πλήρη μέθοδο παρέχοντας εκπαιδευτικό υλικό εργαλεία καθώς μια άμεση πρακτική προσέγγιση δεν εφαρμόζεται ακόμα στα περισσότερα VETs. Το ENTANGLE ενισχύει αποτελεσματικά τη συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών στο χώρο των VETs αυτού του είδους της αναδυόμενης εργασιακής ζωής ονομάζεται επιχειρηματικότητα. Με αυτόν τον τρόπο, αναπτύσσεται οι ικανότητα των καθηγητών για να εργάζονται αποτελεσματικότερα ο επαγγελματικός προσανατολισμός σε κάθε μαθητή. Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ο στόχος της Fundacion Maimona είναι να ευνοήσει την τοπική ολοκληρωμένη ανάπτυξη, ενθαρρύνοντας όλα τα στοιχεία, ιδιαίτερα τα οικονομικά, έχουν επιρροή στη ζωή της κοινότητας.

3 ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 ΕΤΑΙΡΟΙ: Η BDF είναι ένας διεθνής οργανισμός αναπτύσσει εκτελεί έργα εστιάζουν ιδιαίτερα στην ανάπτυξη των νεοσύστατων εταιρειών. Η First Elements Euroconsultants Ltd,μια ιδιωτική εταιρεία συμβούλων με έδρα στην Κύπρο, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς το δημόσιο τον ιδιωτικό τομέα, τόσο σε εθνικό όσο σε διεθνές επίπεδο. Βασικοί τομείς της είναι οι επιχειρήσεις, η επιχειρηματικότητα, η οργανωτική ανάπτυξη, καθώς η τεχνική βοήθεια. Το FEM είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο επικεντρώνεται στην έρευνα στη διδασκαλία στα διεθνή οικονομικά, στην αγροτική οικονομία, στην ανάλυση γεωργικής πολιτικής, στην οικονομία στην παραγωγή. Η ELIN είναι μια διεθνής εταιρεία εκπαίδευσης ό η ηγεσία η οργανωτική ψυχολογία γίνονται το κλειδί για την πρακτική. επιτυχημένη επιχειρηματική Το Ίδρυμα Joan XXIII είναι μια ιδιωτική μη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία στοχεύει στην κοινωνική πραγματικότητα του περιφερειακού περιβάλλοντος. Η EfVET είναι η μοναδική πανευρωπαϊκή επαγγελματική ένωση έχει δημιουργηθεί για τους παρόχους τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης κατάρτισης (TVET) σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Η πρώτη συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο στις εγκαταστάσεις του EfVET. Εκεί οι εταίροι είχαν την ευρία να γνωριστούν ουσιαστικότερα να συζητήσουν την υλοποίηση του έργου. Επιπλέον, οι εταίροι προγραμμάτισαν δραστηριότητες για τους επόμενους μήνες. Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Άμστερνταμ από τις 23 έως τις 24 του Μαΐου το ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγνίασε το 2012 μια νέα στρατηγική ονομάζεται «Ανασχεδιασμός της Εκπαίδευσης», για να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναλάβουν άμεση δράση για να διασφαλιστεί ότι οι νέοι αναπτύσσουν τις δεξιότητες τις ικανότητες απαιτούνται από την αγορά εργασίας ώστε να επιτύχουν τους στόχους για την ανάπτυξη την απασχόληση. Η Ευρώπη χρειάζεται μια ριζική αναθεώρηση για το πώς το σύστημα εκπαίδευσης κατάρτισης μπορεί να προσφέρει τις δεξιότητες απαιτούνται από την αγορά εργασίας. Το ποσοστό

4 ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 ανεργίας των νέων είναι κοντά στο 23% σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά την ίδια στιγμή υπάρχουν περισσότερο από 2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας δεν μπορούν να πληρωθούν. Για να εξασφαλιστεί ότι η εκπαίδευση είναι πιο σχετική προς τις ανάγκες των μαθητών της αγοράς εργασίας, οι μέθοδοι αξιολόγησης πρέπει να προσαρμοστούν να εκσυγχρονιστούν. Η στρατηγική καλεί επίσης τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τους δεσμούς μεταξύ της εκπαίδευσης των εργοδοτών, να φέρουν τις επιχειρήσεις στις αίθουσες διδασκαλίας για να μπορέσουν οι νέοι να συναντήσουν εργοδότες να δώσουν στους νεότερους ανθρώς μια γεύση της απασχόλησης μέσω της αύξησης της μάθησης με βάση την εργασία. Επανεξέταση συντομία: της Εκπαίδευσης σε Πρέπει να δοθεί πολύ μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη των εγκάρσιων των βασικών δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα υπάρχουν. Ένα νέο σημείο αναφοράς για την εκμάθηση ξένων γλωσσών: μέχρι το 2020, τουλάχιστον το 50% των ατόμων ηλικίας 15 ετών θα πρέπει να έχουν γνώση της πρώτης ξένης γλώσσας τουλάχιστον το 75% θα πρέπει να μελετήσουν μια δεύτερη ξένη γλώσσα. Χρειάζονται επενδύσεις για την ανάπτυξη συστημάτων παγκόσμιας κλάσης επαγγελματικής εκπαίδευσης κατάρτισης για να αυξήσουν τα επίπεδα της μάθησης είναι βασισμένα στην εργασία. Η τεχνολογία, ιδίως το διαδίκτυο, θα πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως. Τα σχολεία, τα πανεπιστήμια τα ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης επιμόρφωσης πρέπει να ν υποστηρίζονται από καλά εκπαιδευμένους εκπαιδευτικούς, με κίνητρα γνώσεις επιχειρηματικότητας. Η χρηματοδότηση θα πρέπει να στοχεύει στη μεγιστοποίηση της απόδοσης της επένδυσης. Συζητήσεις τόσο στο εθνικό όσο στο επίπεδο της ΕΕ είναι απαραίτητες τες για τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, ιδίως στην επαγγελματική εκπαίδευση την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μια προσέγγιση της εταιρικής σχέσης είναι κρίσιμη. Τόσο η δημόσια όσο ιδιωτική χρηματοδότηση είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της νοτομίας νοτομ την αύξηση της αμοιβαίας γονιμοποίησης

5 μεταξύ του ακαδημαϊκού κόσμου των επιχειρήσεων. Κείμενο: Geoff Scaplehorn, EfVET Εικόνες: Valentina Chanina, EfVET ΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να βρείτε στην ειδική ιστοσελίδα: «Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση απεικονίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα, η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση μπορεί να γίνει των πληροφοριών περιέχονται σε Άμεση πληροφόρηση θα μπορούσε να ζητηθεί από: Την κα Olga Galea Gallardo, Γενική συντονίστρια- στο Centro "Diego Hidalgo" de Empresas e Innovación - αυτήν.» Το έγγραφο της εργασίας της επαγγελματικής εκπαίδευσης κατάρτισης για τη βελτίωση των δεξιοτήτων, την ανάπτυξη τις θέσεις εργασίας συνοδεύουν τη στρατηγική μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πολιτισμού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος διά βίου μάθησης...5 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες Στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού DG Education and Culture Leonardo Εταιρικές Σχέσεις Centro Andaluz de Programas Europeos - SPAIN ΕΡΓΟΝ Κ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020

Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020 Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020 Ανακοινωθέν των ευρωπαίων Υπουργών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - 2013-1-GB2-LEO05-10789 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged PROJECT NUMBER - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4 Πακέτο Εργασίας 2 Τίτλος Πακέτου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία

Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία «Τι υπάρχει για μένα;» Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία EUROPEAN COMMISSION EΕυρωπαϊκή U R O P E A N Επιτροπή U N I O N Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 25.5.2000 COM(2000) 318 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ elearning Να σκεφτούµε την εκπαίδευση του αύριο ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1. Ο ΕΠΕΙΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ETOS PROJECT Effective Training for Outsiders of the Society Grundtvig Multilateral Project

ETOS PROJECT Effective Training for Outsiders of the Society Grundtvig Multilateral Project ETOS PROJECT Effective Training for Outsiders of the Society Grundtvig Multilateral Project Ενημερωτικό δελτίο αριθ. 2 Οκτώβριος 2012 Καλωσορίσατε στο δεύτερο ειδησεογραφικό δελτίο του έργου ETOS! Το δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged PROJECT NUMBER - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4 Πακέτο Εργασίας 2 Τίτλος Πακέτου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2.2 Δείκτης μέτρησης συμμετοχής στη δια βίου μάθηση 38. 2.3 Δείκτης Μέτρησης Ολοκλήρωσης των Σπουδών Λυκείου 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2.2 Δείκτης μέτρησης συμμετοχής στη δια βίου μάθηση 38. 2.3 Δείκτης Μέτρησης Ολοκλήρωσης των Σπουδών Λυκείου 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I-II. Προσδιορισμός περιεχομένου Δεικτών - Πηγές στοιχείων και καταγραφή τους 1. Εισαγωγή 1 1.1 Αντικειμενικοί στόχοι του Έργου 3 1.2 Μεθοδολογία υλοποίησης του Παραδοτέου 4 1.3 Το Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [επικοινωνία] απεικονίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Τα πληροφοριακά δελτία χωρίζονται σε έξι θεματικές ενότητες:

Τα πληροφοριακά δελτία χωρίζονται σε έξι θεματικές ενότητες: Τι μπορεί να κάνει για σας η κοινωνική Ευρώπη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η παρούσα σειρά 26 πληροφοριακών δελτίων εύκολης εκτύπωσης υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο εσείς, ως πολίτες της ΕΕ, μπορείτε να επωφεληθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οι Κοινωνικοί Εταίροι ωσ Δικαιούχοι

Οι Κοινωνικοί Εταίροι ωσ Δικαιούχοι Οι Κοινωνικοί Εταίροι ωσ Δικαιούχοι Υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου προς τους κοινωνικούς εταίρους κατά την περίοδο 2007-2013 1. Εισαγωγή Ορισμός των Κοινωνικών Εταίρων Ο όρος «κοινωνικοί

Διαβάστε περισσότερα

Promoting management and entrepreneurial thinking amongst career counsellors and guidance practitioners in EU societies

Promoting management and entrepreneurial thinking amongst career counsellors and guidance practitioners in EU societies P R O M E T H E U S - Promoting management and entrepreneurial thinking amongst career counsellors and guidance practitioners in EU societies Αναλυτική Αναφορά για τις υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2 0 1 4 ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΤΑΜΕΙΑ ΕΔΕ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ++ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (ΠΑΝ)++ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες γραμμές:

Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες γραμμές: Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες γραμμές: για την ανάπτυξη μηχανισμών/εργαλείων υποστήριξης της ατομικής ζήτησης για κατάρτιση μέσω της χρήσης Κουπονιών Κατάρτισης ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματικότητα ανοίγει επαγγελματικές προοπτικές στους νέους

Η επιχειρηματικότητα ανοίγει επαγγελματικές προοπτικές στους νέους ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ρ. Κατερίνα Κεδράκα Εκπαιδευτικός - Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού Γραφείο ιασύνδεσης ημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Η επιχειρηματικότητα ανοίγει επαγγελματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2011 COM(2011) 413 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Δεξιότητες των επαγγελματιών και Διαδρομές απόκτησης προσόντων στην Ευρώπη Επαγγελματοποιώντας τη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές Πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Προαγωγή της Υγείας στους Χώρους Εργασίας - Ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών

Κοινές Πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Προαγωγή της Υγείας στους Χώρους Εργασίας - Ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών Κοινές Πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Προαγωγή της Υγείας στους Χώρους Εργασίας - Ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών Παράγοντες Επιτυχίας και Ποιότητας στην Προαγωγή της Υγείας στους Χώρους Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεπτέμβριος, 2010 UK/09/LLP-LdV/TOI-163_285 ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ Καλώς ήλθατε στην πρώτη έκδοση του ενημερωτικού δελτίου του Q4S Εδώ θα βρείτε τα πάντα σχετικά με αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

e GOVERNMENT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

e GOVERNMENT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ e GOVERNMENT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑ 2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ...4 1.1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. INTERREG IV C Mini-Programme

ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. INTERREG IV C Mini-Programme INTERREG IV C Mini-Programme Ευρωπαϊκά Δίκτυα, Εμπειρία, Συμβουλές για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα εφαρμοσμένη στις πόλεις και στη ζωή των πολιτών της ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Έκδοση: 31 Μαΐου 2010 EnercitEE

Διαβάστε περισσότερα

"Άνοιγμα της Εκπαίδευσης" στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες και ανοικτό περιεχόμενο

Άνοιγμα της Εκπαίδευσης στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες και ανοικτό περιεχόμενο "Άνοιγμα της Εκπαίδευσης" στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες και ανοικτό περιεχόμενο Η χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (Open Educational Resources, OER)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος. Βόλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος. Βόλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος Βόλος Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Μέρος Πρώτο: Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Erasmus+... 3 Εισαγωγή... 3 Σκοπός του Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

Ο οδηγός αυτός αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Γυναίκες στην Τοπική Ανάπτυξη», Αρ. Συμφωνίας Επιδότησης VS/2006/0426, με την υποστήριξη της

Ο οδηγός αυτός αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Γυναίκες στην Τοπική Ανάπτυξη», Αρ. Συμφωνίας Επιδότησης VS/2006/0426, με την υποστήριξη της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ο οδηγός αυτός αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Γυναίκες στην Τοπική Ανάπτυξη», Αρ. Συμφωνίας Επιδότησης VS/2006/0426, με την υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα