Ο παραδοσιακός νερόµυλος I. ΓΕΝΙΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο παραδοσιακός νερόµυλος I. ΓΕΝΙΚΑ"

Transcript

1 Ο παραδοσιακός νερόµυλος I. ΓΕΝΙΚΑ Ο νερόµυλος είναι µια από τις αρχαιότερες µηχανές που χρησιµοποίησε ο άνθρωπος πριν χιλιάδες χρόνια. Από την Νεολιθική εποχή ( 7 η χιλ. π.χ.) υπάρχουν ευρήµατα µυλόλιθων και τριπτήρων από κρυσταλλικά πετρώµατα, µε τα οποία άλεθαν οι άνθρωποι σιτάρι. Τον 16 ο αιώνα π.χ. εµφανίζεται η πρώτη µορφή µύλου στη Κύπρο, ο χειρόµυλος, που είναι ο πρόγονος του σηµερινού µύλου. Με την πάροδο των χρόνων ο µύλος εξελίσσεται, όπως αποδεικνύει άλλωστε και η αρχαιολογική σκαπάνη. Νερόµυλοι σαν αυτό στη κεντρική αγορά της αρχαίας Αθήνας, δείχνουν πως η τεχνική του µύλου έχει πλέον τελειοποιηθεί. Η παλαιότερη γραπτή µαρτυρία που έχουµε για την ύπαρξη νερόµυλου, είναι από τον Στράβωνα, ο οποίος περιγράφοντας τα ανάκτορα του βασιλιά του Πόντου Μιθριδάτη ΣΤ του Ευπάτορα στα Κάβειρα, αναφέρει «[...] εν δε τοις Καβείροις τα βασίλεια Μιθριδάτου κατεσκευάσατο και ο υδραλέτης[...]». Εκεί τον βρήκαν το 64 π.χ. οι Ρωµαίοι κατακτητές. Στη συνέχεια, ο Βιτρούβιος, στο έργο του De architectura, µας δίνει την πρώτη περιγραφή του το 25 µ.χ. Λόγω της µακρόχρονης χρήσης του νερόµυλου µέσα στους αιώνες, είναι φυσικό να έχουν πλαστεί πολλές φανταστικές ιστορίες και θρύλοι για αυτόν. Ο λαός πίστευε ότι στο µύλο κατοικούσαν διάβολοι, ξωτικά, καλικάντζαροι και κάθε λογής δαιµονικά. Υπάρχουν τρία είδη µύλων που µπορούµε να διακρίνουµε ανάλογα µε το είδος της ενέργειας που εκµεταλλευόµαστε, για να κινήσουµε την µυλόπετρα. Ο ανεµόµυλος όπου χρησιµοποιείται η αιολική ενέργεια, ο νερόµυλος στον οποίο εκµεταλλευόµαστε την δύναµη του νερού και τέλος υπάρχουν οι σύγχρονοι µύλοι οι οποίοι είναι πλέον ηλεκτρικοί. Ο νερόµυλος χρησιµεύει για την άλεση των σιτηρών όπως καλαµπόκι, σιτάρι και την παραγωγή αλεύρου, συναντούµε όµως και παρεµφερείς λειτουργίες του ( µε σχετικές τροποποιήσεις), όπως ο σουσαµόµυλος για το άλεσµα σουσαµιού και την παραγωγή σουσαµόλαδου, ο µπαρουτόµυλος για την παρασκευή µπαρουτιού, ο ταµπακόµυλος για το άλεσµα δεψικών υλικών χρήσιµων στη βυρσοδεψία, ο ελαιόµυλος για τη παραγωγή λαδιού κ.α. Τα παλαιότερα χρόνια, σε κάθε ποτάµι, σε κάθε χωριό της Ελληνικής υπαίθρου υπήρχε κι ένας νερόµυλος. Μετά την ίδρυση του νέου Ελληνικού κράτους καταγράφηκαν περίπου νερόµυλοι, εκ των οποίων οι περίπου ήταν Τουρκικοί. Αυτοί περιήλθαν στο Ελληνικό δηµόσιο που τους νοίκιαζε ή τους πλειοδοτούσε σε ιδιώτες. Το επάγγελµα του µυλωνά ήταν ένα από τα πιο πρόσφορα εκείνης της εποχής. Οι συναλλαγές µαζί του δεν γινόταν πάντα µε χρήµατα, πολλές φορές γινόταν ανταλλαγή προϊόντων, συνηθέστερη όµως ήταν η ποσοστιαία συναλλαγή. ηλαδή η αµοιβή του µυλωνά καθοριζόταν µε ένα ποσοστό επί της ποσότητας του αλεύρου που θα παρήγαγε. Το ποσοστό αυτό άρχιζε από 3% έως 5%, όπου υπήρχε µεγάλη παραγωγή και έφτανε στο 10% έως 12%, όπου οι µύλοι δούλευαν λίγο. Από το αλεύρι αυτό οι µυλωνάδες κάλυπταν τους οικογενειακές ανάγκες τους και το υπόλοιπο το πουλούσαν σε ακτήµονες χωρικούς. Η πελατειακή κίνηση ήταν ιδιαίτερα αυξηµένη κατά τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο, µετά το τέλος του θερισµού. Οι µυλωνάδες τότε έφταναν σε σηµείο να εργάζονται νυχθηµερόν. Η

2 αλεστική ικανότητα ενός νερόµυλου που κατά µέσο όρο λειτουργούσε ένα δωδεκάωρο, έφτανε τις 100 οκάδες ανά ώρα. Άρα ένας νερόµυλος παρήγαγε περίπου 1200 οκάδες την ηµέρα. (οκά = 1200gr). Η κατασκευή των νερόµυλων ποικίλει ανάλογα µε την τοπική αρχιτεκτονική. Οι περισσότεροι ήταν λιθόκτιστοι µε ορθογώνιο σχήµα και σκεπή καλυµµένη από κεραµίδια ή σχιστόλιθους. Υπήρχε τουλάχιστον ένα παράθυρο, συνήθως απέναντι από τις µυλόπετρες, για να βλέπει ο µυλωνάς καθώς τότε δεν υπήρχαν ηλεκτρικές λυχνίες. Χτιζόταν πάντα στις άκρες των ποταµών και σε σηµείο που να προστατεύεται από τις πληµµύρες. Η λειτουργία ενός νερόµυλου είναι σχετικά απλή και βασίζεται σε µια σειρά µεταδιδόµενων κινήσεων. Το νερό διοχετεύεται στο νερόµυλο από το βαράρι µε ορµή και δίνει ώθηση στη φτερωτή. Αυτή καθώς γυρίζει δίνει κίνηση σε ένα άξονα, ο οποίος µε την σειρά του γυρνά την µυλόπετρα. Ο εξοπλισµός του νερόµυλου βασίζεται σε τρία µέρη, το πρώτο αφορά την διοχέτευση του νερού στο µύλο και αποτελείται από το µυλαύλακο, το βαράρι και το σιφούνι, το δεύτερο είναι το κινητικό µέρος του µύλου που αποτελείται από τη φτερωτή, τον άξονα και τα εξαρτήµατά τους και τέλος το αλεστικό µέρος που περιλαµβάνει τις µυλόπετρες, τη σκαφίδα, την αλευροθήκη και άλλα βοηθητικά εξαρτήµατα. Τέλος υπάρχουν κάποια συστήµατα στήριξης, λοιπά εργαλεία και εξαρτήµατα των οποίων οι ονοµασίες ποικίλουν ανά περιοχή. II. ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΥΛΟΥ Η δέση είναι ένα τεχνητό φράγµα που κατασκευαζόταν από κορµούς δέντρων και άλλα υλικά, όπως πέτρες και χώµα. Φτιάχνεται λίγο µακριά από το µύλο και σε µεγαλύτερο ύψος από αυτόν. Οι εργασίες γίνονται πάντα τους καλοκαιρινούς µήνες που τα νερά είναι λίγα. Όταν αργότερα το ρέµα αρχίζει να κατεβάζει πολύ νερό (κατεβασιά), τότε αυτό γκιολιάζει στη δέση και σιγά σιγά σηκώνεται στο ύψος που χρειάζεται για να µπει στο µυλαύλακο. Το µυλαύλακο είναι ένα αυλάκι φτιαγµένο από πέτρες και κουρασάνι, ένα δοµικό υλικό που αποτελούταν από αναµειγµένα κοµµάτια κεραµιδιών, άµµο και ασβέστη. Το µυλαύλακο κατασκευάζεται ανάλογα µε το ύψος, το µήκος και την µορφολογία του εδάφους. Μέσω αυτού, το νερό ξεκινάει από την δέση και χάρις την ανάλογη κλήση που έχει, καταλήγει στο µύλο και συγκεκριµένα στο βαράρι. Το µυλαύλακο πέρα από συντήρηση, χρειάζεται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο καθάρισµα από χόρτα, κλαδιά ή χελώνες που πέφτουν µέσα, όπως επίσης καβούρια και νερόφιδα που ζουν εκεί. Σε απόσταση µισού µέτρου από το στόµιο του βαραριού, κάθετα στην κοίτη του µυλαύλακου τοποθετείται η παλουκαριά. Πρόκειται για µια σκάρα που συγκρατεί ξύλα, χόρτα και φύλλα που παρασέρνει το νερό. Το βαράρι ή αλλιώς µυλοβάγενο ή βαρέλι είναι φτιαγµένο από ξύλο ή τσίγκο και συνήθως είναι κωνοειδές, στενό στο κάτω µέρος και φαρδύ επάνω. Είναι στηριγµένο καθ ύψος και µε ελαφρώς λοξή κλήση σε ένα υπερυψωµένο βράχο ή ένα λιθόχτιστο τοιχίο που βρίσκεται πίσω από το µύλο. Η ύπαρξη αυτού του βράχου ή η δυνατότητα κατασκευής τοιχίου, ήταν µια από τις βασικές προϋποθέσεις για την επιλογή του σηµείου όπου θα χτιζόταν ο νερόµυλος. Το βαράρι στερεώνεται επίσης σε ένα ξύλινο ικρίωµα και το συγκρατούν ειδικά πετσώµατα και στεφάνια. Κοντά στο άνω στόµιο του βαραριού υπάρχει µια ξύλινη κοίτη περίπου εκατοστών που είναι τοποθετηµένη στη κατάληξη του µυλαύλακου. Μέσα σε αυτήν προσαρµόζεται ένα ξύλινο πλαίσιο, η κόφτρα. Με αυτήν διακόπτεται, όποτε χρειάζεται η ροη του νερού

3 προς το βαράρι. Το µεγαλύτερο τµήµα του βαραριού βρίσκεται έξω από το νερόµυλο, το υπόλοιπο καταλήγει µέσα στο µύλο και φτάνει έως το ζουριό (κάτω από το µύλο, στη φτερωτή). Όσο µεγαλύτερο είναι το ύψος του, η κρέµαση όπως λέγεται, τόσο µεγαλύτερη είναι η πίεση του νερού που βγαίνει από το σιφούνι. Το σιφούνι είναι η απόληξη του βαραριού, στο σηµείο εκείνο η κάδη του είναι στενή, µόλις µερικές ίντσες, ώστε να βγαίνει το νερό µε πίεση. Το µέγεθος αυτής της οπής ρυθµίζεται χάρις ειδικά µεταλλικά πλαίσια, µε διαφορετικές οπές, τα οποία τοποθετούνται συρταρωτά σε συγκεκριµένη θέση που έχει το σιφούνι. Έτσι ανάλογα την ποσότητα του νερού που έρχεται από το µυλαύλακο, την κρέµαση που έχει το βαράρι και την οπή του σιφουνιού, ρυθµίζεται η πίεση του νερού προς την φτερωτή. Εµπρός από την τρύπα του σιφουνιού είναι τοποθετηµένο το σταµατήρι, ένα ξύλινο εξάρτηµα που ανακόπτει ή ελευθερώνει την παροχή νερού προς την φτερωτή. Η φτερωτή είναι ένα είδος τροχού µε διάµετρο 1,5 µέτρο περίπου, κατασκευασµένη από δυο µεταλλικά στεφάνια ( εσωτερικό κι εξωτερικό) κι ανάµεσα τους είναι τοποθετηµένα ξύλινα ή µεταλλικά πτερύγια (κουτάλια), όπου χτυπάει το νερό που βγαίνει από το σιφούνι. Όλα αυτά στερεώνονται από µεταλλικά ελάσµατα που έχουν τη θέση ακτινών στο τροχό. Η φτερωτή είναι τοποθετηµένη µέσα στο ζουριό (ή χούνη, ή καµάρα), ένα θολωτό θάλαµο βάθους περίπου 1,5 µέτρου και στερεωµένη επάνω στην κατάντη ( ή κολόκα), ένα κορµό από ξύλο καστανιάς. Στο κέντρο αυτού του κορµού υπάρχει µια υποδοχή όπου τοποθετείται η µπίλια ή µπάλα. Επάνω στη µπίλια πατάει η κάτω άκρη του άξονα η οποία καταλήγει σε αιχµή. Με την τεχνική αυτή επιτυγχάνεται η λιγότερη δυνατή τριβή, ώστε η φτερωτή κι εν συνεχεία ο άξονας να γυρίζουν µε περισσότερη δύναµη. Υπάρχουν δύο τύποι νερόµυλου που µπορούµε να διακρίνουµε από την φτερωτή τους : ο παλαιότερος «ρωµαϊκός» µε όρθια εξωτερική φτερωτή και ο νεότερος «ανατολικός» (ή βυζαντινός) µε οριζόντια εσωτερική. Ο άξονας είναι µεταλλικός (παλαιότερα ήταν φτιαγµένος από ξύλο καστανιάς), έχει ύψος 1,5 µέτρου περίπου και συνδέει την φτερωτή µε την άνω µυλόπετρα, µεταδίδοντας την κίνηση από την µία στην άλλη. Ο άξονας στο κάτω µέρος είναι αιχµηρός και πατάει επάνω στη µπίλια, λίγο πιο επάνω κουµπώνει η φτερωτή, η οποία ουσιαστικά ζυγίζει το βάρος της επάνω του. Ο άξονας διέρχεται µέσα από την οπή που βρίσκεται στο κέντρο της κάτω µυλόπετρας, η οποία είναι ακίνητη. Στο σηµείο εκείνο είναι στερεωµένος ένας ξύλινος δακτύλιος, το αβρόχι ή αδράχτι, ο οποίος εφαρµόζει στο κενό που µένει στην οπή της κάτω µυλόπετρας. Το αβρόχι λειτουργεί ως τριβέας (ρουλεµάν), εµποδίζει της σταγόνες της φτερωτής να εισέρχονται στην επιφάνεια της κάτω πέτρας και εµποδίζει το αλεύρι να διαφύγει κάτω στο ζουριό. Στο επάνω µέρος του άξονα σε ειδική θέση εφαρµόζει η χελιδόνα, ένα πλατύ σίδερο µε δύο πτερύγια δεξιά κι αριστερά. Σε αυτήν στηρίζεται η επάνω µυλόπετρα, συγκεκριµένα τα πτερύγια της χελιδόνας εφαρµόζουν µέσα σε αντίστοιχες εγκοπές που είναι χαραγµένες στην κάτω επιφάνεια της µυλόπετρας. Οι µυλόπετρες ή µυλόλιθοι και τα εξαρτήµατα αυτών, είναι ίσως το σηµαντικότερο τµήµα του όλου µηχανισµού ενός νερόµυλου. Η ποιότητα του πετρώµατος τους, η σωστή χάραξη τους, η ορθή τοποθέτηση της επάνω πέτρας ώστε να µην γέρνει (ζυγισµένη και αλφαδιασµένη) και άλλα µυστικά, είναι βασικά στοιχεία ώστε ο νερόµυλος να δουλεύει σωστά. Οι µυλόπετρες κατασκευάζονται από σκληρούς λίθους όπως γρανίτη, οψιδιανό, βασάλτη, πορφυρίτη, τραχίτη και έχουν σχήµα κυλίνδρου µε διάµετρο εκατοστά περίπου. Ξακουστές ήταν οι µυλόπετρες από την Μήλο, την Κίµωλο, από τα Πετρωτά της Μαρώνειας, από την Αίγινα, από

4 τη περιοχή της Σικελίας και άλλες. Οι σύγχρονες πέτρες είναι συνθετικές, λέγονται σµυριδόπετρες και φτιάχνονται από ένα µείγµα κόκκων σµύριδας και άλλων υλικών. Η κάτω µυλόπετρα είναι τοποθετηµένη και καλά στερεωµένη επάνω σε ένα ξύλινο ορθογώνιο πλαίσιο 1,5 έως 2 µέτρα περίπου. Η κατασκευή αυτή είναι συχνά υπερυψωµένη σε σχήµα τραπεζιού και βρίσκεται ακριβώς επάνω από το ζουριό, το οποίο και σκεπάζει. Η επάνω µυλόπετρα, η οποία είναι περιστρεφόµενη, πατάει επάνω στη χελιδόνα και είναι µερικά εκατοστά λεπτότερη από την κάτω. Στο κέντρο της άνω µυλόπετρας υπάρχει µια οπή η γούλα. Οι εσωτερικές επιφάνειες των µυλόπετρων είναι ελαφρώς κοίλες προς το κέντρο, ώστε να σχηµατίζεται κοιλότητα και εφάπτονται πλήρως όσο πλησιάζουν την περιφέρεια. Οι µυλόπετρες καλύπτονται περιφερειακά ( εκτός από ένα κενό σηµείο) από ένα ξύλινο ή µεταλλικό στεφάνι που λέγεται κόθρος,. Αυτό βοηθάει στο να µην χύνεται το αλεύρι γύρω-γύρω, αλλά συγχρόνως συγκρατεί και τις πέτρες. Ο σταυρός ή σηκωτήρι είναι ένα εξάρτηµα του µύλου µε το οποίο γίνεται η ανύψωση ή το κατέβασµα της άνω µυλόπετρας, ώστε το άλεσµα να βγαίνει χοντρό ή ψιλό ανάλογα µε τη χρήση που προορίζεται. Εάν το άλεσµα προορίζεται αποκλειστικά για κτηνοτροφή, αλέθεται χοντρό. Αντίθετα εάν προορίζεται για ψωµί, ζυµαρικά (µανέστρα, τραχανά) ή για γλυκίσµατα αλέθεται ψιλό. Ο σταυρός αποτελείται από ένα τετράγωνο χοντρό δοκάρι, του οποίου το ένα άκρο είναι συνδεδεµένο µέσω µεταλλικών ελασµάτων µε τη δεξιά άκρη της καντάντης. Το επάνω µέρος του καταλήγει στο δεξιό µέρος του τραπεζίου, που είναι τοποθετηµένες οι µυλόπετρες και έχει υποδοχές για να συνδέεται µε το κουντέλι (ένα εργαλείο ανύψωσης). Όταν λοιπόν ο µυλωνάς θέλει να σηκώσει τη µυλόπετρα, κινεί τον σταυρό, πιέζοντας το κουντέλι προς τα κάτω. Ο σταυρός τραβάει την κατάντη µε την οποία συνδέεται σταθερά και αυτή σπρώχνει τον άξονα προς τα επάνω, ο οποίος µε τη σειρά του σπρώχνει µέσω της χελιδόνας την άνω µυλόπετρα. Αφού ο µυλωνάς επιτύχει το σήκωµα που επιθυµεί, σταθεροποιεί το σταυρό και έτσι οι επιφάνειες αλέσεων των µυλόλιθων δεν έχουν µεταξύ τους πλήρη επαφή, οπότε ο καρπός χοντραλέθεται. Με τις αντίθετες διαδικασίες γίνεται το κατέβασµα της άνω µυλόπετρας, οπότε οι επιφάνειες αλέσεως των µυλόλιθων έχουν πλήρη επαφή και ο καρπός ψιλοαλέθεται. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι το σήκωµα ή κατέβασµα της µυλόπετρας γίνεται ελάχιστα χιλιοστά του µέτρου (2 3). Η κοφίνα ή σκαφίδα είναι µια ξύλινη κάσα σε σχήµα ανεστραµµένου κώνου, η οποία βρίσκεται επάνω από τη µυλόπετρα. Εκεί µέσα ρίχνεται ο καρπός που προορίζεται για το άλεσµα. Στο κάτω άκρο της κοφίνας υπάρχει µια οπή απ όπου καταλήγει ο καρπός στον κούτλα. Ο κούτλας ή καρύδι είναι ένα ηµισφαιρικό κασάκι από ξύλο, µε στόµιο µπροστά. Με το τρεµούλιασµα του κούτλα ο καρπός πέφτει λίγος-λίγος µέσα στη γούλα, απ όπου ο καρπός εισχωρεί ανάµεσα στις µυλόπετρες για να κονιορτοποιηθεί. Αν πέφτει πολύς, τότε οι πέτρες µπουκώνουν και ο µύλος σταµατά. Με το καρπολόι ή ραγουλατόρο ο µυλωνάς ρυθµίζει τη ποσότητα του καρπού που πέφτει. Η αλευροθήκη είναι ένα ξύλινο κιβώτιο που τοποθετείται εµπρός από τις µυλόπετρες. Στο επάνω µέρος είναι ανοιχτό και το ύψος του είναι όση και η απόσταση της κάτω µυλόπετρας από το έδαφος. Στη αλευροθήκη συγκεντρώνεται το αλεύρι που εκτινάσσεται κατά την άλεση από το άνοιγµα του κόθρου ( της στεφάνης).

5 ΙΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ Το επανωµύλι: είναι ένας ξύλινος τροχός 10 εκατοστών περίπου, που προσαρµόζεται στην επάνω επιφάνεια της άνω µυλόπετρας. Στο µέσο αυτού υπάρχει ένα κενό, όσο και της γούλης. Η άνω επιφάνεια του τροχού φέρει κάθετα προς την περιφέρεια της οδοντωτές χαραγές. Το βαρδάρι: είναι µια ξύλινη βέργα της οποίας το ένα άκρο καταλήγει στις οδοντωτές χαραγές του επανώµυλου. Όταν γυρίζει η πέτρα και µαζί της το επανωµύλι, οι οδοντωτές χαραγές αυτού κινούν πάνω-κάτω το βαρδάρι. Το τράνταγµα αυτού δηµιουργεί κραδασµούς στο κούτλα και έτσι ο καρπός ρέει σιγάσιγά στη γούλα. Το µυλοκόπι: Είναι ένα σφυρί που χρησιµοποιείται για να χαράζονται οι µυλόπετρες, καθώς µε την συνεχή χρήση λειαίνονται οι επιφάνειές τους. Φτυάρι ή σέσουλα: Είναι ξύλινο, φτιαγµένο από µικρό τετράγωνο σανίδι, µε χειρολαβή. Μ' αυτό ο µυλωνάς µαζεύει το αλεύρι µέσα από την αλευροθήκη και το σακιάζει στα σακιά. Σαµπάνι ή κουντέλι : Είναι φτιαγµένο από 2 ξύλινα κοντάρια µεγάλης αντοχής και τριχιά ( χοντρό σχοινί). Χρησιµοποιούνται για να ανασηκωθεί η µυλόπετρα, για να τοποθετηθούν τα σακιά µε το άλεσµα στο καντάρι (στο ζύγι) και για να βγει εντελώς η µυλόπετρα προκειµένου να χαραχθεί. Το φτυάρι και το τσαπί: Χρησιµοποιούνται για το καθαρισµό του µυλαύλακου. Οι κουσµίλες: Χρησιµεύουν για να γίνουν κοίλα κάποια ξύλινα µέρη-εξαρτήµατα του µύλου. Το σφυρί: είναι λεπτό στα άκρα του και χρησιµοποιείται για να σπάζει το πουρί που πιάνει µε τον καιρό η φτερωτή και τα άλλα εξαρτήµατα που έρχονται σε επαφή µε το νερό. Ο τρίποδας: Είναι ένα ξύλινο χαµηλό τραπεζάκι, στο οποίο στηρίζουν την πάνω πέτρα όταν πρόκειται να την χαράξουν. Ο παπάς: Είναι ένας ξύλινος κύλινδρος, όπου τοποθετούσαν την πάνω µυλόπετρα και µπορούσαν έτσι κυλώντας το, εύκολα και άκοπα, να τη µετακινούν.

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ,ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ,ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ,ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ κ.α ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΣΚΟΥΛΙΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ- ΕΙΣΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΥΛΟΥ Ο μύλος για να καταστεί λειτουργήσιμος είναι απαραίτητο να εξοπλισθεί με τα αναγκαία εξαρτήματα τα οποία να

ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΥΛΟΥ Ο μύλος για να καταστεί λειτουργήσιμος είναι απαραίτητο να εξοπλισθεί με τα αναγκαία εξαρτήματα τα οποία να 17 ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΥΛΟΥ Ο μύλος για να καταστεί λειτουργήσιμος είναι απαραίτητο να εξοπλισθεί με τα αναγκαία εξαρτήματα τα οποία να συναρμολογηθούν καταλλήλως και να τεθούν σε λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Πτυχιακή Εργασία Σπουδαστικό Έτος 2008-2009

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Πτυχιακή Εργασία Σπουδαστικό Έτος 2008-2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Πτυχιακή Εργασία Σπουδαστικό Έτος 2008-2009 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπασταμόπουλος Δημοσθένης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΠΚΩΝ ΔΟΜΙΚΏΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : ''ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΝΕΡΟΜΥλΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΕΑ 11

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΠΚΩΝ ΔΟΜΙΚΏΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : ''ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΝΕΡΟΜΥλΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΕΑ 11 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΠΚΩΝ ΔΟΜΙΚΏΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ''ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΝΕΡΟΜΥλΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΕΑ 11 ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ. : ΜΟΡΙΩΝΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕλΟΣ 1' ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη Α PROJECT : <<ΜΕ ΤΗΝ ΠΝΟΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ >> ΟΜΑΔΑ 3. Θεματική ενότητα : ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΙ ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ. 2o Γενικό Λύκειο Λαμίας. Σχολικό έτος : 2011-2012

Τάξη Α PROJECT : <<ΜΕ ΤΗΝ ΠΝΟΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ >> ΟΜΑΔΑ 3. Θεματική ενότητα : ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΙ ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ. 2o Γενικό Λύκειο Λαμίας. Σχολικό έτος : 2011-2012 2o Γενικό Λύκειο Λαμίας Τάξη Α PROJECT : ΟΜΑΔΑ 3 Θεματική ενότητα : ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΙ Σχολικό έτος : 2011-2012 ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ 1.ΔΑΤΣΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2.ΖΙΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 3.ΤΡΟΒΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4.ΦΟΥΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι µεσαιωνικοί ανεµόµυλοι της Ρόδου

Οι µεσαιωνικοί ανεµόµυλοι της Ρόδου Οι µεσαιωνικοί ανεµόµυλοι της Ρόδου Εισηγητής: Γιώργος Ντέλλας Το άλεσµα του σιταριού µε ανεµόµυλους στη Ρόδο κατά την προβιοµηχανική εποχή ανάγεται τουλάχιστον στην ύστερη βυζαντινή περίοδο, το 13ο αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΚΙΑΣΤΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΒΑΙΡΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΚΙΑΣΤΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΒΑΙΡΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΚΙΑΣΤΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΒΑΙΡΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 2 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ. Μιχάλης Σκαρβέλης, Διαμαντής Σιδεράς

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ. Μιχάλης Σκαρβέλης, Διαμαντής Σιδεράς ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ Ι ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ Μιχάλης Σκαρβέλης, Διαμαντής Σιδεράς Στην καθημερινή εργασία του ο τεχνίτης αλλά και ο σχεδιαστής επίπλων και άλλων ξυλοκατασκευών κάνει χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ. Μαθήτρια: Θένια Ψωφάκη Γυμνάσιο Νέας Χαλκηδόνας Τάξη: 1 η Γυμνασίου - Τμήμα: Α 2 Εκπαιδευτικός: Δημήτριος Νικολιδάκης

ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ. Μαθήτρια: Θένια Ψωφάκη Γυμνάσιο Νέας Χαλκηδόνας Τάξη: 1 η Γυμνασίου - Τμήμα: Α 2 Εκπαιδευτικός: Δημήτριος Νικολιδάκης ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ Μαθήτρια: Θένια Ψωφάκη Γυμνάσιο Νέας Χαλκηδόνας Τάξη: 1 η Γυμνασίου - Τμήμα: Α 2 Εκπαιδευτικός: Δημήτριος Νικολιδάκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος σελ. 1 Ενότητα 1- Ενέργεια & Ισχύς..... σελ. 2-6 Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία (ΙΑ) -Παραγωγή Ελαιολάδου - Αρχαία Ελαιοτριβεία

Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία (ΙΑ) -Παραγωγή Ελαιολάδου - Αρχαία Ελαιοτριβεία Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία (ΙΑ) -Παραγωγή Ελαιολάδου - Αρχαία Ελαιοτριβεία Το λάδι στον αρχαίο κόσμο Το δέντρο της ελιάς στην αρχαία Ελλάδα θεωρούνταν ένα σύμβολο ειρήνης, γονιμότητας, εξαγνισμού, ισχύος,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ. 1.Μηχανές γύρω µας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ. 1.Μηχανές γύρω µας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ 1.Μηχανές γύρω µας Ποιος κουβαλάει µεγάλα βάρη σήµερα; Ποιος ανοίγει µια τρύπα στον τοίχο µε τη µυϊκή του δύναµη; Ποιος πλένει ακόµα τα ρούχα του στη σκάφη; Σχεδόν κανείς. Ο άνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ (MRL) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Dr.- Ing. ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Μελέτη και σύσταση εργαστηριακών ασκήσεων στον κινητήρα OPEL CORSA Υπεύθυνος καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΕΙΡΙΑΚΑ ΚΑΙ CVT ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΣΕ ΤΟΜΗ.

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΕΙΡΙΑΚΑ ΚΑΙ CVT ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΣΕ ΤΟΜΗ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΕΙΡΙΑΚΑ ΚΑΙ CVT ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΣΕ ΤΟΜΗ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:ΚΡΟΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΙΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Πίνακας περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η Εξέλιξη στα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία με θέμα ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ PLC

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία με θέμα ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ PLC ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία με θέμα ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ PLC Σπουδαστής : Σταυγιανουδάκης Νικόλαος Τηλ: 6978111709 Επιβλέπον

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων καθηγητής ΕΠΠ: Μαλάµος Αθανάσιος Σπουδάστρια: Καλαθάκη Μαρίνα

Επιβλέπων καθηγητής ΕΠΠ: Μαλάµος Αθανάσιος Σπουδάστρια: Καλαθάκη Μαρίνα ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ Θέµα: «ηµιουργία και λειτουργία παραδοσιακού αργαλειού σε 3d µορφή» Επιβλέπων καθηγητής ΕΠΠ: Μαλάµος Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Πέρα Χωριό. Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική Και Σύγχρονοι Προβληματισμοί. Θεωρητική και Σχεδιαστική Άσκηση

Πέρα Χωριό. Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική Και Σύγχρονοι Προβληματισμοί. Θεωρητική και Σχεδιαστική Άσκηση Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική Και Σύγχρονοι Προβληματισμοί Θεωρητική και Σχεδιαστική Άσκηση Πέρα Χωριό Χρυστάλλα Αργυρού Αλεξάνδρα Χαραλαμπίδου Αγγέλα Χαραλάμπους Γενικές πληροφορίες για τον οικισμό Το Πέρα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Ο Νερόμυλος της Κουγιούκας. Με τα χρόνια ο μύλος αλλάζει. Εργαλεία παλαιότερης εποχής. Το ελαιόλαδο.

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Ο Νερόμυλος της Κουγιούκας. Με τα χρόνια ο μύλος αλλάζει. Εργαλεία παλαιότερης εποχής. Το ελαιόλαδο. Διατροφή και παράδοση Στ 1 H Δημοτικό Σχολείο Πάφου-Ιορδάνειο 2009-2010 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή Ο Νερόμυλος της Κουγιούκας Με τα χρόνια ο μύλος αλλάζει Εργαλεία παλαιότερης εποχής Το ελαιόλαδο Το αλεύρι

Διαβάστε περισσότερα

Ο άνθρωπος και η λάσπη...

Ο άνθρωπος και η λάσπη... Ο άνθρωπος και η λάσπη... Το χώμα χρησιμοποιείται εδώ και πολλές χιλιάδες χρόνια σαν βασικό δομικό υλικό σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Ακόμη και στις μέρες μας το 1/2 του πληθυσμού της γης ζει σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙ ΙΟ

Τµήµα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙ ΙΟ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σ.Τ.Ε.Φ Τµήµα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙ ΙΟ Υπεύθυνος καθηγητής: Κουριδάκης Εµµανουήλ Σπουδαστές: Αντουράκης Μάρκος Κυριακάκης Κων/νος Χρυσός Ευστράτιος Ηράκλειο 2010

Διαβάστε περισσότερα

Από τον τροχό στη μοτοσυκλέτα

Από τον τροχό στη μοτοσυκλέτα Λεόντειο Λύκειο Νέας Σμύρνης Ερευνητική Εργασία Α Λυκείου Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες Τμήμα ΙΙ, πρώτο τετράμηνο 11-12 Από τον τροχό στη μοτοσυκλέτα Εργασία των παρακάτω μαθητών/τριών στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Εγχειρίδιο Σκαπανικής και Προσκοπικής Τεχνικής Λευκωσία, Φεβρουάριος 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΔΕΣΜΟΙ Πλαίσιο γεφυροποιίας 38 Γαϊδουρόκομπος 20 ΣΧΟΙΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Κατασκευών - Εγκαταστάσεων - Παραγωγής Πτυχιακή Εργασία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ Όνομα Φοιτητή Α.Μ. ΜΕΡΕΤΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση και Ανάδειξη Μονόκαιρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΣΕΙΡΙΑΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΤΣΟΥΛΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÎÅÑÏËÉÈÉÊÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ

ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÎÅÑÏËÉÈÉÊÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÎÅÑÏËÉÈÉÊÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÉÙÁÍÍÉÍÁ 2009 ÔÏÉ ÏÉ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΞΕΡΟΛΙΘΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΟΙΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ξερολιθικές κατασκευές 1.1. Εισαγωγή... 1.2. Οι κατασκευές... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΡΑΝΟΥΤΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 2010 Περιεχόµενα Πρόλογος 2 1. Εισαγωγή 3 2. Υδροδυναµικές µηχανές

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύστηµα Vacuum Casting MK-Mini Μαραβελάκης Μανόλης Παπαγιάννης Γεώργιος

Το Σύστηµα Vacuum Casting MK-Mini Μαραβελάκης Μανόλης Παπαγιάννης Γεώργιος Σηµειώσεις εργαστηρίου του µαθήµατος: Μελέτη και Ανάπτυξη Προϊόντων Το Σύστηµα Vacuum Casting MK-Mini Μαραβελάκης Μανόλης Παπαγιάννης Γεώργιος Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής & ιοίκησης 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Παραδοσιακός οικισμός Τόχνης. Περιεχόμενα

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Παραδοσιακός οικισμός Τόχνης. Περιεχόμενα ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Παραδοσιακός οικισμός Τόχνης Περιεχόμενα Α. Η σύσταση και η δομή του οικισμού (Πολεοδομική Ανάπτυξη Οργάνωση). Εκδοχές θρύλοι και παραδόσεις για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΑJ!Ο ΟΙΝΟΙΙΟΙΕΙΟ ~ΟΥ

ΠΑΛΑJ!Ο ΟΙΝΟΙΙΟΙΕΙΟ ~ΟΥ ΠΑΛΑJ!Ο ΟΙΝΟΙΙΟΙΕΙΟ ~ΟΥ 1836 Θέματα: Εργοστάσια των αρχών του αιώνα Εισήγηση: Εκπόνηση: π. Κ. Βαρελίδοv Ξαγοράρης Νεκτάριος Αθήνα 1998 ι 1 1 1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ J. Κάναβα. 7 2. Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα