ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ"

Transcript

1 ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΟΝΩΝ 17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ V AC/DC ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ: V AC/DC, 50/60Hz ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΟΝΟΥ: 0.1sec 999hrs ΕΞΟΔΟΣ: 8Α, 240V AC / 24V DC ΠΡΟΤΥΠΑ: IEC 61000, IEC 60068, CISPR 14-1 ΤΥΠΟΣ: V0DDTS1, V0DDTD1 ΚΩΔ: , ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Για την έναρξη του προγραμματισμού πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο SET ή τα πλήκτρα SET και ADJ ταυτόχρονα. Πιέζοντας εκ νεου το πλήκτρο ADJ μπορείτε να ορίσετε το επιθυμητό σενάριο λειτουργίας του χρονικού (1,2, F,G) που ταιριάζει στην εφαρμογή. Στη συνέχεια επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο SET. Πλέον αναβοσβήνει η ένδειξη της χρονικής κλίμακας. Με το πλήκτρο ADJ επιλέξτε την κατάλληλη χρονική κλίμακα (h:m=ώρες:λεπτά, m:s=λεπτά:δευτερόλεπτα, hr=ώρες, min=λεπτά, sec=δευτερόλεπτα) και επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο SET. Έχοντας ορίσει την χρονική κλίμακα, το πρώτο ψηφίο αναβοσβήνει και με το πλήκτρο ADJ μπορείτε να ορίσετε την τιμή του. Πιέστε το SET ώστε να ρυθμίσετε τις τιμές και των υπόλοιπων ψηφίων (στα σενάρια 1,2 και G πρέπει να οριστούν δύο χρονικά διαστήματα για τις λειτουργίες On και Off). Αφού ορισθεί ο χρόνος λειτουργίας, αναβοσβήνει η ένδειξη ^ που αντιστοιχεί στον τρόπο μεταβολής της τιμής του χρονομέτρου (αύξουσα ή φθίνουσα). Επιλέξτε τον επιθυμητό τρόπο μεταβολής με το πλήκτρο ADJ και αποθηκεύστε την επιλογή πιέζοντας το πλήκτρο SET. Ο προγραμματισμός έχει ολοκληρωθεί και το χρονικό ξεκινά την λειτουργία του όπως ορίζεται από τον επιλεγμένο πρόγραμμα. Σελίδα 1 από 6

2 ΣΕΝΑΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. Σενάριο [0]: Εκκίνηση με καθυστέρηση. Η έναρξη της χρονομέτρησης γίνεται με την παρουσία της τάσης (U) και το ρελέ του χρονικού ενεργοποιείται μετά από το χρόνο (Τ) που έχει προγραμματιστεί. Το ρελέ απενεργοποιείται όταν απομακρυνθεί η τάση (U). 2. Σενάριο [1]: Κυκλική λειτουργία on/off (εκκίνηση από κατάστασηoff). Η κυκλική λειτουργία ενεργοποιείται με την παρουσία της τάσης (U). Ο χρόνος για τον οποίο το ρελέ ενεργοποιείται (Τ-on) μπορεί να είναι ίδιος ή διαφορετικός από τον χρόνο για τον όποιο το ρελέ παραμένει απενεργοποιημένο (Τ-off). Η κυκλική λειτουργία διακόπτεται μόλις αφαιρεθεί η τάση του χρονικού (U). Το σενάριο ξεκινά την εναλλαγή με το ρελέ του χρονικού σε ηρεμία. 3. Σενάριο [2]: Κυκλική λειτουργία on/off (εκκίνηση από κατάσταση on). Η λειτουργία του χρονικού είναι ίδια με αυτή που περιγράφεται στο σενάριο 1 με τη διαφορά ότι η εναλλαγή ξεκινά από την κατάσταση on. 4. Σενάριο [3]: Παλμική ενεργοποίηση. Μόλις δοθεί τάση (U) στο χρονικό, ενεργοποιείται το ρελέ και παραμένει οπλισμένο για το χρονικό διάστημα που έχει ορισθεί. Έπειτα το ρελέ απενεργοποιείται. Απενεργοποίηση του ρελέ συμβαίνει και όταν αφαιρεθεί η τάση (U). Σελίδα 2 από 6

3 5. Σενάριο [4]: Ενεργοποίηση με ελεγχόμενη καθυστέρηση. Η έναρξη της χρονομέτρησης γίνεται με την εφαρμογή της τάσης (U) και εφόσον η επαφή B1 δεν βρίσκεται υπό τάση. Όταν υπάρχει τάση στην επαφή Β1 γίνεται παύση της χρονομέτρησης έως ότου αφαιρεθεί η τάση. Το ρελέ ενεργοποιείται μετά το πέρας του επιλεγμένου χρόνου. 6. Σενάριο [5]: Ενεργοποίηση με αντίστροφα ελεγχόμενη καθυστέρηση. Η χρονομέτρηση για την ενεργοποίηση του ρελέ ξεκινά εφόσον υπάρχει η τάση (U) και εφαρμόζεται τάση στην επαφή Β1. Αν αφαιρεθεί η τάση από την Β1, γίνεται παύση της χρονομέτρησης έως ότου εφαρμοσθεί τάση εκ νέου. Μετά την παρέλευση του επιθυμητού χρόνου, το ρελέ ενεργοποιείται. 7. Σενάριο [6]: Ενεργοποίηση ρελέ ελεγχόμενης διάρκειας. Παρουσία της τάσης (U), το ρελέ παραμένει οπλισμένο μέχρι την παρέλευση του επιθυμητού χρόνου. Αν εφαρμοσθεί τάση στην επαφή Β1, το χρονικό διάστημα ενεργοποίησης επιμηκύνεται κατά τον χρόνο που διαρκεί η εφαρμογή τάσης. 8. Σενάριο [7]: Ενεργοποίηση ρελέ με καθυστέρηση από την εντολή Η επαφή Β1 λειτουργεί ως εντολή Το ρελέ οπλίζει μετά από το επιθυμητό χρονικό διάστημα από την εφαρμογή τάσης στην επαφή Β1 και παραμένει οπλισμένο για όσο διατηρείται η Β1 υπό τάση. Σελίδα 3 από 6

4 9. Σενάριο [8]: Ενεργοποίηση ρελέ με καθυστέρηση με ανεστραμμένη εντολή Η λειτουργία είναι παρόμοια με το σενάριο [7] με τη διαφορά ότι το ρελέ οπλίζει μετά από ορισμένο χρόνο από την αφαίρεση της τάσης από την επαφή Β1. Το ρελέ παραμένει οπλισμένο μέχρι να εφαρμοσθεί ξανά τάση στην επαφή Β Σενάριο [9]: Απενεργοποίηση με καθυστέρηση. Η λειτουργία αυτή προϋποθέτει τη συνεχή παρουσία της τάσης (U). Το ρελέ οπλίζει μόλις εφαρμοσθεί τάση στην επαφή Β1 και αφοπλίζει μετά από το επιθυμητό χρονικό διάστημα από την αφαίρεση της τάσης αυτής. 11. Σενάριο [Α]: Ενεργοποίηση με την αλλαγή κατάστασης της εντολής. Η λειτουργία αυτή προϋποθέτει τη συνεχή παρουσία της τάσης (U). Το ρελέ οπλίζει για το επιλεγμένο χρονικό διάστημα με την εφαρμογή ή αφαίρεση της τάσης από την επαφή Β Σενάριο [Β]: Συμμετρική ενεργοποίηση/απενεργοποίηση. Η λειτουργία αυτή προϋποθέτει τη συνεχή παρουσία της τάσης (U). Όταν εφαρμοσθεί τάση στην επαφή Β1, έπειτα από το καθορισμένο χρονικό διάστημα το ρελέ του χρονικού οπλίζει. Αν αφαιρεθεί η τάση από την επαφή Β1 τότε το ρελέ αφοπλίζει μετά το πέρας του ίδιου χρονικού διαστήματος. Σελίδα 4 από 6

5 13. Σενάριο [C]: Ενεργοποίηση για συγκεκριμένο χρόνο από την εντολή Η λειτουργία αυτή προϋποθέτει τη συνεχή παρουσία της τάσης (U). Με την εφαρμογή τάσης στην επαφή Β1, το ρελέ του χρονικού οπλίζει και παραμένει οπλισμένο για το καθορισμένο χρονικό διάστημα, ανεξάρτητα από την κατάσταση της Β Σενάριο [D]: Ενεργοποίηση για συγκεκριμένο χρόνο ανάλογα με την εντολή Η λειτουργία αυτή προϋποθέτει τη συνεχή παρουσία της τάσης (U). Με την εφαρμογή τάσης στην επαφή Β1 το ρελέ οπλίζει και παραμένει οπλισμένο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εφόσον διατηρείται η τάση στην επαφή Β1. Αν η τάση αφαιρεθεί από την Β1 πριν το πέρας του επιλεγμένου χρονικού διαστήματος τότε το ρελέ αφοπλίζει. 15. Σενάριο [Ε]: Ενεργοποίηση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με ανεστραμμένη εντολή ενεργοποίησης 1. Η λειτουργία αυτή προϋποθέτει τη συνεχή παρουσία της τάσης (U). Το ρελέ του χρονικού ενεργοποιείται για το επιλεγμένο χρονικό διάστημα όταν αφαιρεθεί η τάση από την επαφή Β1. Αν εφαρμοστεί τάση στην επαφή Β1 πριν το περάς του χρονικού διαστήματος ενεργοποίησης τότε το ρελέ απενεργοποιείται. Σελίδα 5 από 6

6 16. Σενάριο [F]: Ενεργοποίηση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με ανεστραμμένη εντολή ενεργοποίησης 2. Η λειτουργία αυτή προϋποθέτει τη συνεχή παρουσία της τάσης (U). Το σενάριο αυτό λειτουργεί όπως το σενάριο Ε όμως το ρελέ του χρονικού παραμένει οπλισμένο για τον επιλεγμένο χρόνο ανεξάρτητα αν επανέλθει η τάση στην επαφή Β Σενάριο [G]: Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση με καθυστέρηση από την εντολή Η λειτουργία αυτή προϋποθέτει τη συνεχή παρουσία της τάσης (U). Με την εφαρμογή τάσης στην επαφή Β1 ξεκινά η χρονομέτρηση για την οποία το ρελέ παραμένει ανενεργό. Μετά το πέρας αυτής, το ρελέ οπλίζει και παραμένει οπλισμένο για το επιλεγμένο χρονικό διάστημα ανεξάρτητα από την κατάσταση της επαφής Β1. 17ο Χιλ. Λεωφ. Σπάτων, Παλλήνη, Τηλ , Fax: Σελίδα 6 από 6

Φωτιζόµενο πληκτρολόγιο - ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες - για συστήµατα ελέγχου πρόσβασης και συστήµατα συναγερµού. DK 9827

Φωτιζόµενο πληκτρολόγιο - ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες - για συστήµατα ελέγχου πρόσβασης και συστήµατα συναγερµού. DK 9827 Φωτιζόµενο πληκτρολόγιο - ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες - για συστήµατα ελέγχου πρόσβασης και συστήµατα συναγερµού. DK 9827 Οδηγίες προγραµµατισµού και εγκατάστασης ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

HYDRA Inverter / charger

HYDRA Inverter / charger Η Λ ΠΡΑ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ε Σ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕ HYDRA Inverter / charger Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Προγραμματισμού ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2002 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΗΣ ΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

Πληκτρολόγιο (µε ενσωµατωµένο κύκλωµα ελέγχου) για συστήµατα ελέγχου πρόσβασης και συστήµατα συναγερµού.

Πληκτρολόγιο (µε ενσωµατωµένο κύκλωµα ελέγχου) για συστήµατα ελέγχου πρόσβασης και συστήµατα συναγερµού. Πληκτρολόγιο (µε ενσωµατωµένο κύκλωµα ελέγχου) για συστήµατα ελέγχου πρόσβασης και συστήµατα συναγερµού. DK 9523 Οδηγίες προγραµµατισµού και εγκατάστασης ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Matrix-6/816. έκδοση πίνακα: 1.34G. Οδηγίες Εγκατάστασης & Προγραμματισμού έκδοση εγχειριδίου 02/2006/1.1G

Matrix-6/816. έκδοση πίνακα: 1.34G. Οδηγίες Εγκατάστασης & Προγραμματισμού έκδοση εγχειριδίου 02/2006/1.1G Matrix-6/816 έκδοση πίνακα: 1.34G Οδηγίες Εγκατάστασης & Προγραμματισμού έκδοση εγχειριδίου 02/2006/1.1G Περιεχόμενα Θέμα Σελίδα Εγκατάσταση Συστήματος - Συναρμολόγηση - Διευθυνσιοδότηση & συνδεσμολογία

Διαβάστε περισσότερα

Networx Series. NX-8-EUR Control Panel Προγραμματισμός

Networx Series. NX-8-EUR Control Panel Προγραμματισμός Networx Series NX-8-EUR Control Panel Προγραμματισμός Γενική Περιγραφή Ο πίνακας NetworX NX-8 EUR της CADDX, αντιπροσωπεύει μια νέα προσέγγιση στο σχεδιασμό συστημάτων ασφαλείας. Δια μέσου της εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης 02955 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης 02955 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Χρονοθερμοστάτης 02955 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Χρονοθερμοστάτης 02955 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4 2.4 Εναλλακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ ΡΑΦ Η Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ω Ν ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ

Π Ε Ρ Ι Γ ΡΑΦ Η Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ω Ν ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ Ακολουθήστε μας Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην Μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας (> χρόνια) τρόποι λειτουργίας:

Διαβάστε περισσότερα

:αναμμενο κατά την οπλιση,σβηστο κατά την αφοπλιση. Αναβοσβηνει κατά τον συναγερμο.

:αναμμενο κατά την οπλιση,σβηστο κατά την αφοπλιση. Αναβοσβηνει κατά τον συναγερμο. Συνοπτικός πίνακας I n f i n i t e P r i m e Οδηγίες χρήστη Λειτουργια Πιεστέ Προσθετές πληροφορίες Όπλιση Αν εχει απενεργοποιηθει η λειτουργια η η «οπλιση ενός πληκτρου», τοτε χρησιμοποιειστε τον κωδικο

Διαβάστε περισσότερα

JA-63 PROFI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

JA-63 PROFI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ISNet Intelligent Systems Networks JA-63 PROFI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ISNet Intelligent Systems Networks ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Ενδείκτες 2 2 Έλεγχος Συστήματος 4 2.1 Οπλισμός Συναγερμού 4 2.2 Αφοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

INTD1001 Key lock. www.intelco.com.gr. Εγχειρίδιο χρήσης INTD1001. Πληκτρολόγιο έλεγχου πρόσβασης και επιλογής ορόφων

INTD1001 Key lock. www.intelco.com.gr. Εγχειρίδιο χρήσης INTD1001. Πληκτρολόγιο έλεγχου πρόσβασης και επιλογής ορόφων INTD1001 Key lock Εγχειρίδιο χρήσης INTD1001 Πληκτρολόγιο έλεγχου πρόσβασης και επιλογής ορόφων Σελ. 2 Γενική Περιγραφή - Δυνατότητες Σελ. 3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Συνδεσμολογία Σελ. 4, 5 Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 9751 9752 9853 ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Σελίδα 2 496930 Το Σύστηµα Συναγερµού Τα συστήµατα συναγερµού 9751/9752/9853 αποτελούνται από µια µονάδα ελέγχου, ένα ή περισσότερα πληκτρολόγια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Κεφάλαιο 1 Περίληψη εντολών Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι εντολές που συνήθως χρησιµοποιεί ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης της συσκευής προκειµένου να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

www.sat-alarm.gr www.shopalarm.net Τηλέφωνα 210 2515125

www.sat-alarm.gr www.shopalarm.net Τηλέφωνα 210 2515125 Runner Series 4-8 /8-16 Οδηγίες Εγκατάστασης και προγραμματισμού Συνοπτικός οδηγός Runner Series Οδηγίες Εγκατάστασης και προγραμματισμού Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις αυτού του πίνακα έχουν επιλεχτεί έτσι

Διαβάστε περισσότερα

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων Ακολουθήστε μας Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων BS-844/2

Διαβάστε περισσότερα

GSM2+2plus ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

GSM2+2plus ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ GSM2+2plus ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το GSM 2+2 -plus επιτρέπει τον ασύρματο έλεγχο συσκευών (τηλεειδοποίηση και τηλεχειρισμό), μέσω οποιουδήποτε κινητού τηλεφώνου. Ο έλεγχος γίνεται μέσω μηνυμάτων SMS

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήστη. Έκδοση 1.02 VISION-64. Σύγχρονο Σύστηµα Ασφάλειας

Οδηγίες Χρήστη. Έκδοση 1.02 VISION-64. Σύγχρονο Σύστηµα Ασφάλειας Οδηγίες Χρήστη VISION-64 Σύγχρονο Σύστηµα Ασφάλειας 2 Vision-64 - Οδηγίες Χρήστη VISION-64 Σύγχρονο Σύστηµα Ασφάλειας Αριθμός Εγγράφου MACC110U Ημερομηνία Έκδοσης 10 Νοεμβρίου 2004 Έκδοση Συστήματος Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Class III. Normal. (Οδηγίες R&TTE 1999/5/CE): EMC EN 301 489-3 και RADIO EN 300 220-3

Class III. Normal. (Οδηγίες R&TTE 1999/5/CE): EMC EN 301 489-3 και RADIO EN 300 220-3 ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 1TX CRTX03/ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Master Επίτοιχος εβδοµαδιαίος χρονοθερµοστάτης χειµώνα / θέρους, µε 2 επίπεδα θερµοκρασίας t1 και t2, καθώς και αντιπαγωτικό t, επίσης είσοδο για σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 9 Πλήκτρα... 9 Ενδεικτικά LED's... 10

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 9 Πλήκτρα... 9 Ενδεικτικά LED's... 10 Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 9 Πλήκτρα... 9 Ενδεικτικά LED's... 10 Επιλογή του τύπου απεικόνισης... 13 Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου... 15 Ρύθμιση έντασης ήχου του βομβητή... 16 Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ DK 2881 & 2851. Οδηγίες προγραμματισμού και εγκατάστασης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ DK 2881 & 2851. Οδηγίες προγραμματισμού και εγκατάστασης ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ DK 2881 & 2851 Οδηγίες προγραμματισμού και εγκατάστασης ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΥΧΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ. της

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ. της ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ JUNIOR MAX της Οδηγίες Χρήσης ΑΓΡΟΧΟΥΜ ΑΕ Εγκατάσταση: Λαμπάκια-οδηγοί προγραμματισμού Πλαστική μεμβράνη επικάλυψης οθόνης LCD Για την εγκατάσταση ή αντικατάστασή της δείτε οδηγίες. Θήκη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

TM40 Οδηγίες τελικού χρήστη

TM40 Οδηγίες τελικού χρήστη MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000 TM40 δηγίες τελικού χρήστη Ρυθμίσεις χρηστών Για λόγους ασφάλειας, γράψτε μόνο το όνομα του χρήστη και όχι τον κωδικό του. 4-ψηφίων κωδικός 6-ψηφίων κωδικός Χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Γενικά.... 1 Επεξήγηση τεχνικών όρων.....1 Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου...3 Ενδεικτικά LED s...4 Πλήκτρα......5 Έλεγχος του συστήματος....6 Έλεγχος ανοικτών ζωνών.......7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468 Περιεχόμενα 1. Περιγραφή... 3 2. Οδηγίες για τον χρήστη... 4 2.1. Βασικοί χειρισμοί... 4 Ενιαίο σύστημα.... 4 Διαχωρισμένο σύστημα.... 4 2.2. Ένδειξη Οπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσεως και εγκατάσταση

Οδηγίες χρήσεως και εγκατάσταση Οδηγίες χρήσεως και εγκατάσταση Σύστημα συναγερμού 8/16 ζωνών Τεχνικός Ασφαλείας από 08:30 μέχρι 23:00, στο τηλέφωνο 6948 278 268 365 ημέρες τον χρόνο στην διάθεση σας, να δώσει λύσεις τόσο σε εσάς όσο

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αυτόματης μεταγωγής πηγών ATS021. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Σύστημα αυτόματης μεταγωγής πηγών ATS021. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Σύστημα αυτόματης μεταγωγής πηγών ATS021 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 2 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ... 3 2.1 Γενικές πληροφορίες...3 2.2 Χρόνοι...3 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000. Οδηγίες τελικού χρήστη

MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000. Οδηγίες τελικού χρήστη MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000 Οδηγίες τελικού χρήστη Ρυθμίσεις χρήστών Για λόγους ασφάλειας, γράψτε μόνο το όνομα του χρήστη και όχι τον κωδικό του. 4-ψηφίων κωδικός 6-ψηφίων κωδικός Χρήστης # και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα