ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) ΚΛΑ ΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΛΑ ΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) ΚΛΑ ΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΛΑ ΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) ΚΛΑ ΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΛΑ ΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕ 40 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 62 Ο ΕΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

2 1

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εφαρµογή της νέας διάταξης - Γενικά θέµατα Σελ Κύρια σύνταξη Σελ Βασική σύνταξη Σελ ιαδοχική Ασφάλιση Σελ. 6 4 α Ο Ο.Γ.Α. απονέµων φορέας Σελ. 6 4 β Ο Ο.Γ.Α. συµµετέχων φορέας Σελ ιεθνείς Ασφαλιστικές Σχέσεις Σελ Συνυπολογισµός Χρόνων Ασφάλισης σε χώρες Ε.Ε. Ε.Ο.Χ.-Ελβετίας Σελ. 8 Εφαρµογή της απόφασης Η Αναγνωριζόµενοι χρόνοι Σελ α Χώρες Ε.Ε. Ε.Ο.Χ. Ελβετία Σελ β ιµερείς Συµβάσεις Σελ ιαδοχική Ασφάλιση Σελ Πλασµατικοί χρόνοι Σελ Χρόνοι που αναγνωρίζονται - Προϋποθέσεις Σελ Κατηγορίες πλασµατικών χρόνων Σελ α Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας Σελ β Ο χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το αδίκηµα της ανυπακοής ή ανυποταξίας στρατεύσιµων λόγω θρησκευτικών ή Σελ. 13 ιδεολογικών πεποιθήσεων 6.2. γ Ο πλασµατικός χρόνος παιδιών Σελ δ Ο χρόνος σπουδών Σελ ε Ο χρόνος κενών διαστηµάτων ασφάλισης Σελ στ Ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας Σελ ζ Ο χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας Σελ η Ο χρόνος µαθητείας µέχρι δύο (2) έτη Σελ θ Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών µέχρι δύο (2) έτη Σελ ι 6.2. µ Υπόλοιπες κατηγορίες αναγνωριζόµενων χρόνων Σελ. 17 Αίτηση Υπεύθυνη δήλωση για αναγνώριση πλασµατικών χρονών ασφάλισης Σελ Πίνακας ιανοµής Παράρτηµα - Ν.4302/2014 (Άρθρο 18, παρ.3) Σελ.20 Σελ.22 2

4 3

5 Αθήνα 30/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΛΑ ΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΚΛΑ ΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Προς: Τους Αποδέκτες του Πίνακα ιανοµής. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 6/2015 ΘΕΜΑ : «ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΣΤΟ 62 Ο ΕΤΟΣ ΜΕ ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ» Σας ενηµερώνουµε ότι µε τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 18 του Ν.4302/2014 παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισµένους του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ο.Γ.Α. να συνταξιοδοτηθούν λόγω γήρατος µε την συµπλήρωση του 62 ου έτους της ηλικίας τους και σαράντα (40) τουλάχιστον ετών ασφάλισης, µε καταβολή εισφορών σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα. Από τις ίδιες διατάξεις, προβλέπεται η δυνατότητα αναγνώρισης πλασµατικών χρόνων για την συµπλήρωση των 40 ετών ασφάλισης. Ειδικότερα ορίζεται ότι στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν.2458/1997, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 2 και το άρθρο 5 διαµορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 5 : Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος 1. Οι ασφαλισµένοι δικαιούνται σύνταξη γήρατος, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) έχουν συµπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, β) έχουν πραγµατοποιήσει χρόνο ασφάλισης και καταβολή εισφορών για πέντε (5) έτη περιλαµβανοµένου και του χρόνου ασφάλισης της παρ.2 του παρόντος άρθρου. Από το έτος 2004, ο χρόνος των πέντε (5) ετών προσαυξάνεται, ανά ηµερολογιακό έτος, κατά ένα (1) έτος µέχρι τη συµπλήρωση τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης και αντίστοιχης καταβολής εισφορών. Χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας από τον Κλάδο ή τον ΟΓΑ συνυπολογίζεται στο χρόνο ασφάλισης µόνο για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος. 2. Σύνταξης γήρατος δικαιούνται και όσοι έχουν συµπληρώσει 40 έτη ασφάλισης µε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα και το 62ο έτος της ηλικίας τους. Για τη συµπλήρωση των 40 ετών ως χρόνος ασφάλισης λογίζονται οι αναφερόµενοι στην παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3029/2002 και του άρθρου 40 του Ν. 2084/1992 ως αυτά τροποποιήθηκαν µε το Ν. 3996/2011. Όταν ο ΟΓΑ είναι τελευταίος ασφαλιστικός φορέας, αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ ή αν ο ΟΓΑ δεν είναι αρµόδιος για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, η αίτηση συνταξιοδότησης δεν διαβιβάζεται σε προηγούµενο ασφαλιστικό φορέα, πριν τη συµπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας. 4

6 3. Ο χρόνος καταβολής εισφορών πρόσθετης ασφάλισης του Ν.1745/87 για όσους ασφαλιστούν στον Κλάδο που συνιστάται µε τον παρόντα νόµο, θεωρείται, ύστερα από αίτησή τους, ως χρόνος διαδροµών στον Κλάδο, για όλες τις κατηγορίες συντάξεων.» 1. Εφαρµογή της νέας διάταξης - Γενικά θέµατα Η σύνταξη γήρατος, κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 18 του Ν.4302/2014, θα χορηγείται από την 1 η του µήνα υποβολής της αίτησης, εφόσον έχει συµπληρωθεί το 62 ο έτος της ηλικίας του ασφαλισµένου και σαράντα (40) έτη ασφάλισης και καταβολής εισφορών. Η ηµεροµηνία έναρξης συνταξιοδότησης δεν µπορεί να είναι προγενέστερη της (η ηµεροµηνία δηµοσίευσης και ισχύος του Ν.4302/2014 είναι η ). Παράδειγµα: ασφαλισµένος, γεννηµένος στις 30/06/1953 υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης τον Νοέµβριο του 2015 και έχει ήδη συµπληρώσει 40 έτη ασφάλισης και καταβολής εισφορών. Η σύνταξη χορηγείται την Οι αιτήσεις για τη συγκεκριµένη παροχή πρέπει να υποβάλλεται το µήνα συµπλήρωσης του 62 ου έτους της ηλικίας και όχι νωρίτερα. Σε περίπτωση καθυστερηµένης υποβολής της αίτησης,δε χορηγείται αναδροµικά η σύνταξη. Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4302/2014, όπου για τη συµπλήρωση των σαράντα (40) ετών ασφάλισης είναι απαραίτητη η προσµέτρηση χρόνου ασφάλισης σε άλλους, εκτός του Ο.Γ.Α., ελληνικούς ασφαλιστικούς φορείς κύριας ασφάλισης, στα πλαίσια της διαδοχικής ασφάλισης όσο και χρόνων σε ασφαλιστικούς φορείς χωρών µελών της Ε.Ε. Ε.Ο.Χ. και Ελβετίας ή χωρών µε τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ιµερή Σύµβαση Κοινωνικής Ασφάλειας, θα πρέπει να γίνεται πρώτα η διαδικασία διαπίστωσης των ως άνω χρόνων. Στην συνέχεια, εάν µετά τη διαπίστωση των συνολικών χρόνων ασφάλισης δεν συµπληρώνονται 40 έτη, θα ενηµερώνεται ο ενδιαφερόµενος για τη δυνατότητα αναγνώρισης πλασµατικών χρόνων και ότι µπορούν να αναγνωρισθούν µόνο όσα έτη υπολείπονται για την συµπλήρωση των 40 ετών ασφάλισης. Αν ο ενδιαφερόµενος δηλώσει ότι δεν επιθυµεί ή δεν υπάρχει η δυνατότητα αναγνώρισης πλασµατικού χρόνου θα εκδίδεται απορριπτική απόφαση. Επισηµαίνεται επίσης ότι σε κάθε περίπτωση υποβολής αίτησης για χορήγηση σύνταξης γήρατος θα πρέπει να εξετάζεται αν ο ασφαλισµένος συµπληρώνει σαράντα (40) έτη ασφάλισης, διότι είναι ενδεχόµενο, ακόµη και αν η αίτηση υποβάλλεται µε την συµπλήρωση του 67 ου έτους της ηλικίας, η έναρξη του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος να είναι προγενέστερη της 1 ης Ιουλίου του έτους που συµπληρώνει το 67 ο έτος της ηλικίας. Παράδειγµα: Ασφαλισµένος του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης γεννηµένος το έτος 1949 υποβάλλει αίτηση για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος στον ΟΓΑ τον Ιανουάριο του ιαπιστώνεται ότι έχει 40 έτη ασφάλισης συνολικά. ικαιούται σύνταξη γήρατος από και όχι από Κύρια σύνταξη Η κύρια σύνταξη χορηγείται µε την συµπλήρωση του 62 ου έτους της ηλικίας και την συµπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και καταβολής εισφορών. Τα 40 έτη ασφάλισης µπορούν να συµπληρωθούν: Με χρόνους ασφάλισης σε άλλους, εκτός του Ο.Γ.Α., ελληνικούς ασφαλιστικούς φορείς κύριας ασφάλισης, στα πλαίσια εφαρµογής των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης. 5

7 Με χρόνους ασφάλισης ασφαλιστικών φορέων χωρών µελών της Ε.Ε., χωρών που εφαρµόζουν τους Κανονισµούς της Ε.Ε. 883/2004 & 987/2009 και χωρών µε τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ιµερείς Συµβάσεις Κοινωνικής Ασφάλειας. Με πλασµατικούς χρόνους ασφάλισης κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του Ν.3996/2011 (βλέπε κατωτέρω 6,ποιοι πλασµατικοί χρόνοι αναγνωρίζονται, προϋποθέσεις, εξαγορά κλπ.). 3. Βασική σύνταξη Όσοι συνταξιοδοτούνται από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του Ο.Γ.Α. µε την συµπλήρωση του 62 ου έτους της ηλικίας και µε 40 έτη ασφάλισης και καταβολής εισφορών, λαµβάνουν παράλληλα από την ίδια ηµεροµηνία και τη βασική σύνταξη του Ο.Γ.Α., εφόσον έχουν συµπληρώσει 15 έτη ασφάλισης και καταβολής εισφορών στον Κλάδο. Η 15ετία µπορεί να συµπληρώνεται και µε χρόνο ασφάλισης χωρών µελών της Ε.Ε. που εφαρµόζουν τους Κανονισµούς Ε.Ε. 883/2004 & 987/2009 και χωρών µε τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ιµερείς Συµβάσεις Κοινωνικής Ασφάλειας. Για την συµπλήρωση της απαραίτητης 15ετίας για τη χορήγηση της βασικής σύνταξης, δεν συνυπολογίζονται χρόνοι ασφάλισης άλλων ελληνικών ασφαλιστικών φορέων ή αναγνωριζόµενοι-πλασµατικοί χρόνοι ασφάλισης. Εάν δεν συµπληρώνονται 15 έτη ασφάλισης και καταβολής εισφορών στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του Ο.Γ.Α., η βασική σύνταξη µπορεί να χορηγηθεί, εφόσον διαπιστώνονται 25 τουλάχιστον έτη απασχόλησης µε εργασίες που καλύπτονται από την ασφάλιση του Ο.Γ.Α. µετά την συµπλήρωση του 21 ου έτους της ηλικίας. Η καταβαλλόµενη βασική σύνταξη ακολουθεί την ετήσια µείωση κατά 4%, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 του Ν.2458/1997, ανάλογα µε το έτος έναρξης της συνταξιοδότησης. 4. ιαδοχική Ασφάλιση. Όταν η αίτηση εξετάζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης (προσµέτρηση χρόνου ασφάλισης και σε άλλο/α ελληνικό/ά ταµείο/α), αν ο ΟΓΑ είναι ο τελευταίος φορέας ασφάλισης και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του (40 έτη ασφάλισης και συµπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας) ή αν ο ΟΓΑ δεν είναι αρµόδιος φορέας για την κρίση σε πρώτο στάδιο (1500 ηµέρες ασφάλισης συνολικά στον ΟΓΑ, εκ των οποίων οι 500 την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης ή τη διακοπή της ασφάλισης), τότε η αίτηση για σύνταξη δεν διαβιβάζεται στον προηγούµενο ασφαλιστικό φορέα. Στην περίπτωση αυτή, εκδίδεται απορριπτική απόφαση και η υπόθεση τίθεται στο αρχείο. Οι πλασµατικοί χρόνοι ασφάλισης που περιγράφονται παρακάτω, εκτός από την συµπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης (40 έτη) µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για την συµπλήρωση των απαραίτητων ηµερών, προκειµένου ο Ο.Γ.Α. να καταστεί αρµόδιος φορέας για την εξέταση του συνταξιοδοτικού αιτήµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. 4 α. Ο Ο.Γ.Α. απονέµων φορέας. Αν ο Ο.Γ.Α. είναι αρµόδιος και καταστεί και απονέµων φορέας, θα χορηγείται και η Βασική Σύνταξη εφόσον ο ασφαλισµένος έχει 15 έτη ασφάλισης και καταβολής εισφορών στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης (αναφέρεται παραπάνω). 4 β Ο Ο.Γ.Α. συµµετέχων φορέας. Όταν ο Ο.Γ.Α. είναι συµµετέχων φορέας, για αιτήσεις συνταξιοδότησης µετά τις , µαζί µε τις συντάξιµες αποδοχές, θα γνωστοποιείται και η χορήγηση της Βασικής Σύνταξης στο ποσό του Ο.Γ.Α. εφόσον 6

8 ο ασφαλισµένος έχει συµπληρώσει το 62 ο έτος της ηλικίας του, 40 έτη ασφάλισης συνολικά και 15 χρόνια ασφάλισης και καταβολής εισφορών στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης. Επίσης, θα πρέπει να γνωστοποιείται το νέο όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση από τον Ο.Γ.Α. (62 ο έτος). 5. ιεθνείς Ασφαλιστικές Σχέσεις 5.1. Συνυπολογισµός Χρόνων Ασφάλισης σε χώρες Ε.Ε. Ε.Ο.Χ.-Ελβετίας Εφαρµογή της απόφασης Η6. Με το άρθρο 6 του Ε.Κ.883/2004 ορίζεται η αρχή του συνυπολογισµού των περιόδων ασφάλισης και κατοικίας σε άλλα κράτη µέλη της Ε.Ε. Η αρχή του συνυπολογισµού απαιτεί να λαµβάνονται υπόψη όλες οι περίοδοι ασφάλισης ή κατοικίας που κοινοποιούνται από άλλα κράτη, χωρίς να αµφισβητείται η αξία τους, προκειµένου να µην υπάρχουν εµπόδια για τη θεµελίωση του δικαιώµατος. Σύµφωνα όµως µε το άρθρο 5 του Ε.Κ. 883/2004, το αρµόδιο κράτος µέλος διατηρεί το δικαίωµα να καθορίζει τους λοιπούς ειδικούς εθνικούς όρους ως προς τη χορήγηση των παροχών κοινωνικής ασφάλειας, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρµόζονται χωρίς διακρίσεις. Επίσης, στο άρθρο 51 του Ε.Κ.883/2004 προβλέπονται ειδικότερες διατάξεις περιορισµοί στον συνυπολογισµό περιόδων ασφάλισης για συγκεκριµένες παροχές. Στην απόφαση µε αριθµό Η6 της 16 ης εκεµβρίου 2010 της ιοικητικής Επιτροπής για τον Συντονισµό των Συστηµάτων Κοινωνικής Ασφάλειας σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 6 του Ευρωπαϊκού Κανονισµού 883/2004, ορίζεται ότι: ( «1. Όλες οι περίοδοι ασφάλισης -είτε είναι περίοδοι εισφοράς είτε περίοδοι που θεωρούνται ως ισοδύναµες µε περιόδους ασφάλισης δυνάµει της εθνικής νοµοθεσίας- πληρούν την έννοια «περίοδοι ασφάλισης» για τους σκοπούς εφαρµογής των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. 987/ Όλες οι περίοδοι για τον εκάστοτε σχετικό κίνδυνο, οι οποίες έχουν πραγµατοποιηθεί δυνάµει της νοµοθεσίας άλλου κράτους µέλους, λαµβάνονται υπόψη εφαρµόζοντας την αρχή του συνυπολογισµού περιόδων, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και στο άρθρο 12 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 987/2009. Η αρχή του συνυπολογισµού απαιτεί να συνυπολογίζονται οι περίοδοι που κοινοποιούνται από άλλα κράτη µέλη, χωρίς να αµφισβητείται η αξία τους. 3. Εντούτοις, τα κράτη µέλη -αφού εφαρµόσουν την αρχή του συνυπολογισµού που αναφέρεται στο σηµείο 2, διατηρούν τη δικαιοδοσία να καθορίζουν τους λοιπούς εθνικούς όρους ως προς τη χορήγηση παροχών κοινωνικής ασφάλειας, λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 -µε την προϋπόθεση, ότι οι εν λόγω όροι εφαρµόζονται χωρίς διακρίσεις-. Η αρχή αυτή δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 883/2004.» Από τα παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι ο αρµόδιος φορέας συνταξιοδότησης, για τον εκάστοτε ασφαλιστικό κίνδυνο (γήρας/αναπηρία/θάνατο) θα πρέπει να συνυπολογίσει όλες τις περιόδους ασφάλισης (πραγµατικές και εξοµοιούµενες) που γνωστοποιούνται από τους φορείς των κρατών µελών για τον αντίστοιχο ασφαλιστικό κίνδυνο, εκτός εάν προβλέπονται από τη νοµοθεσία ειδικοί εθνικοί όροι. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 1 και 2, ο Ο.Γ.Α. για κάθε ασφαλιστικό κίνδυνο θα πρέπει να συνυπολογίσει για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος κύριας σύνταξης το σύνολο των πραγµατικών και εξοµοιούµενων περιόδων ασφάλισης που γνωστοποιούνται από τους φορείς των κρατών µελών για τον αντίστοιχο ασφαλιστικό κίνδυνο (γήρας/αναπηρία/θάνατος) εφόσον δεν επικαλύπτονται. Ο περίοδοι ασφάλισης στο έντυπο Ε205 αποτυπώνονται συνήθως σε διαφορετικές στήλες ή σε διαφορετικές ενδείξεις (π.χ και στο Ε205/DE). Για παράδειγµα, για τη θεµελίωση του δικαιώµατος για σύνταξη 7

9 γήρατος, θα πρέπει να συνυπολογιστούν οι χρόνοι οι οποίοι γνωστοποιούνται από το άλλο κράτος για όλες τις συνταξιοδοτικές παροχές ή αποκλειστικά για σύνταξη γήρατος. Για σύνταξη αναπηρίας, θα πρέπει να συνυπολογιστούν οι χρόνοι οι οποίοι γνωστοποιούνται από το άλλο κράτος για όλες τις συνταξιοδοτικές παροχές ή αποκλειστικά για σύνταξη αναπηρίας. Για τον υπολογισµό του ποσού της κύριας σύνταξης θα λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος του άλλου κράτους µε την ένδειξη «για τον υπολογισµό των παροχών» και εφόσον υπάρχει τέτοια διάκριση (π.χ. σηµείο 8.2 στο Ε205/DE). Αντιθέτως, για τη βασική σύνταξη θα λαµβάνεται υπόψη και για τον υπολογισµό του ποσού, το σύνολο πραγµατικών και πλασµατικών εξοµοιούµενων χρόνων Εφιστούµε την προσοχή ότι τα οριζόµενα στην Η6 απόφαση ισχύουν για αιτήσεις υποβληθείσες µετά την και έναρξη συνταξιοδότησης µετά την Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 της ως άνω απόφασης, τα κράτη µέλη διατηρούν το δικαίωµα να καθορίζουν τους λοιπούς εθνικούς όρους, µε την προϋπόθεση ότι εφαρµόζονται χωρίς διακρίσεις. Σύµφωνα µε το αριθ.πρωτ.:φ60000/7267/608/ έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας προς όλους του Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης,σύµφωνα µε την ελληνική κοινωνικοασφαλιστική νοµοθεσία, η συµπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης των γονέων, συζύγων και αδελφών αναπήρων του άρθρου 37 του Ν.3996/2011 (20ετία ή 25ετία από για τον Ο.Γ.Α. υποθέσεις Ρ) αποτελεί ειδικό εθνικό όρο. Επειδή για τη χορήγηση της συγκεκριµένης παροχής απαιτείται πραγµατική ή προαιρετική ασφάλιση η οποία για τον Ο.Γ.Α. επιτρέπεται να συµπληρωθεί µόνο µε χρόνο στρατιωτικής θητείας (οι άλλες δυο προβλέψεις του Ν.3996/2011 για αναγνώριση χρόνων δεν εφαρµόζονται στον Ο.Γ.Α.), οι χρόνοι ασφάλισης άλλων κρατών της Ε.Ε. που θα λαµβάνονται υπόψη για την συγκεκριµένη παροχή, θα είναι µόνο οι χρόνοι υποχρεωτικής ή προαιρετικής ασφάλισης και όχι οι εξοµοιούµενοι χρόνοι ασφάλισης Αναγνωριζόµενοι χρόνοι Παραθέτουµε κατωτέρω επιπλέον διευκρινίσεις για τις συνταξιοδοτικές περιπτώσεις που το δικαίωµα δεν θεµελιώνεται αυτοτελώς µε ελληνικούς χρόνους και θα πρέπει να συνυπολογισθούν περίοδοι ασφάλισης που έχουν πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις νοµοθεσίες χωρών που εφαρµόζουν τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς κοινωνικής ασφάλειας 883/2004 & 987/2009 ή χωρών µε τις οποίες µας συνδέει ιµερής Συµφωνία κοινωνικής ασφάλειας. 5.2.α. Χώρες Ε.Ε. Ε.Ο.Χ. Ελβετία. Οι ασφαλισµένοι έχουν δικαίωµα αναγνώρισης έως 7 ετών πλασµατικής ασφάλισης για την συνταξιοδότησή τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4302/2014 (στο 62 ο έτος µε 40 έτη ασφάλισης). Για την συµπλήρωση του ανωτάτου ορίου των 7 πλασµατικών εξοµοιούµενων αναγνωριστέων ετών θα προσµετρούνται και τα πλασµατικά χρόνια εξοµοιούµενες περίοδοι των φορέων Χωρών Μελών της Ε.Ε. των χωρών του Ε.Ο.Χ. και της Ελβετίας, όπως αποτυπώνονται στα έντυπα Ε205. Π.χ. ασφαλισµένος µε 4 εξοµοιούµενα έτη στη Γερµανία έχει δικαίωµα µόνο για 3 έτη αναγνώρισης στην Ελλάδα. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διάκριση πραγµατικών ή εξοµοιούµενων χρόνων ασφάλισης στην άλλη χώρα, τότε δίνεται δικαίωµα στον ασφαλισµένο του Ο.Γ.Α., να αναγνωρίσει µέχρι 7 χρόνια ασφάλισης σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 39 & 40 του Ν.3996/2011. Σε περίπτωση που ο εξοµοιούµενος χρόνος της άλλης χώρας υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 7 ετών, θα λαµβάνεται υπόψη στο σύνολό του και θα είναι ασφαλιστικά ισχυρός, αλλά δεν θα δίνεται δυνατότητα αναγνώρισης επί πλέον πλασµατικών χρόνων του Ν.3996/

10 Ακόµη πρέπει να εξετάζεται και το είδος των εξοµοιούµενων χρόνων της άλλης χώρας, προκειµένου να µην αναγνωρίζεται χρόνος στην Ελλάδα για την ίδια αιτία την ίδια χρονική περίοδο ή ο συνολικός πλασµατικός χρόνος ασφάλισης στα δύο κράτη, για την ίδια αιτία, να µην υπερβαίνει το ανώτατο όριο του νόµου για την ίδια αιτία. Για παράδειγµα χρόνοι σπουδών στο Ελληνικό πανεπιστήµιο, αναγνωρισµένοι στο σύνολο τους στην Γερµανία, δεν µπορούν να αναγνωριστούν και στην Ελλάδα, ή εφόσον έχουν αναγνωριστεί χρόνοι ασφάλισης για ένα τέκνο σε ξένο κράτος υπάρχει η δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου για τα άλλα τέκνα στην Ελλάδα και µέχρι το όριο που ορίζει ο Ν.3996/2011. Σύµφωνα µε το αριθ.πρωτ.: Φ60000/7267/608/ έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας προς όλους του Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, κενά διαστήµατα ασφάλισης µεταξύ δύο κρατών της Ε.Ε. του Ε.Ο.Χ. ή της Ελβετίας ή ανάµεσα σε χώρα της Ε.Ε. του Ε.Ο.Χ. ή της Ελβετίας και χώρας µε την οποία έχει συναφθεί ιµερής Σύµβαση Κοινωνικής Ασφάλειας, θα µπορούν να αναγνωριστούν ως πλασµατικός χρόνος ασφάλισης κατ εφαρµογή του άρθρου 40 του Ν.3996/2011. Για την συµπλήρωση των απαραίτητων ηµερών πραγµατικής ή προαιρετικής ασφάλισης που απαιτούνται από τη νοµοθεσία για τις αναγνωρίσεις των άρθρων 39 & 40 του Ν.3996/2011 θα λαµβάνονται υπόψη µόνο οι περίοδοι πραγµατικής και προαιρετικής ασφάλισης στην Ε.Ε., Ε.Ο.Χ. και Ελβετία. Οι χρόνοι που αναγνωρίζονται µε τις διατάξεις των άρθρων 39 & 40 του Ν.3996/2011 θα καταχωρούνται στην στήλη των εξοµοιούµενων περιόδων του εντύπου Ε205/GR µε εξαίρεση τον χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας που θα εξακολουθήσει να καταχωρείται στην 1 η στήλη. Το είδος των χρόνων θα καταχωρείται στις παρατηρήσεις. 5.2.β. ιµερείς Συµβάσεις. Στα έντυπα συνδέσµου δεν υπάρχει διάκριση πραγµατικών ή εξοµοιούµενων χρόνων ασφάλισης. Ο χρόνος ασφάλισης, διαµονής ή το σύνολο των χρόνων ασφάλισης και διαµονής (εφόσον δεν επικαλύπτονται) θεωρείται, σύµφωνα µε τις ισχύουσες συµβάσεις, ως πραγµατικός χρόνος ασφάλισης και δεν θα λαµβάνεται υπόψη για την συµπλήρωση του ορίου των 7 ετών αναγνώρισης πλασµατικών χρόνων ασφάλισης των άρθρων 39 & 40 του Ν.3996/2011. Αυτό σηµαίνει, ότι οι ασφαλισµένοι του Ο.Γ.Α. που έχουν χρόνο ασφάλισης σε χώρες διµερών συµβάσεων, µπορούν, σε κάθε περίπτωση, να αναγνωρίσουν για την συνταξιοδότηση τους λόγω γήρατος κατά τις διατάξεις του Ν.4302/2014, επτά (7) έτη ασφάλισης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 39 & 40 του Ν.3996/2011. Για την συµπλήρωση των απαραίτητων ηµερών πραγµατικής ή προαιρετικής ασφάλισης που απαιτούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 39 & 40 του Ν.3996/2011 για τη δυνατότητα αναγνώρισης πλασµατικών χρόνων, θα συνυπολογίζονται και οι χρόνοι ασφάλισης και διαµονής σε χώρες ιµερών Συµβάσεων εφόσον δεν επικαλύπτονται. Επισηµαίνουµε ότι ο συνυπολογισµός των χρόνων ασφάλισης διµερών συµβάσεων για την συµπλήρωση των απαραίτητων ηµερών, που προβλέπεται από τα άρθρα 39 & 40 του Ν.3996/2011, προκειµένου οι αναγνωρισµένοι πλασµατικοί χρόνοι να ληφθούν υπόψη για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, ισχύει µόνο για την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος µε την συµπλήρωση του 62 ου έτους και 40 έτη ασφάλισης. Στις άλλες περιπτώσεις συνταξιοδότησης από τον Ο.Γ.Α., όπου προβλέπεται µόνο αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας σύµφωνα µε το Ν.1358/1983 όπως ισχύει, µόνο ο χρόνος ασφάλισης του Κεµπέκ µπορεί να συνυπολογιστεί για να συµπληρωθούν οι απαραίτητες ηµέρες (3.600 ηµέρες για σύνταξη γήρατος, 900 9

11 ηµέρες για σύνταξη αναπηρίας ή θανάτου) προκειµένου ο χρόνος ασφάλισης να είναι θεµελιωτικός. Σε καµία άλλη διµερή συµφωνία δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη ιαδοχική Ασφάλιση Για τις συνταξιοδοτικές υποθέσεις γήρατος του άρθρου 18 του Ν.4302/2014 του Κλάδου ιεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων σε συνδυασµό µε εφαρµογή διατάξεων της ιαδοχικής Ασφάλισης, ακολουθώντας τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τη Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε την εγκύκλιο αριθ.πρωτ. Φ.ΕΟΚ/οικ.306/ , το συνταξιοδοτικό αίτηµα διαβιβάζεται στον προηγούµενο ελληνικό ασφαλιστικό φορέα ακόµη και αν ο Ο.Γ.Α. δεν είναι αρµόδιος φορέας ή απονέµων φορέας, αντίθετα µε όσα ορίζονται στις σχετικές διατάξεις. Υπενθυµίζουµε ότι αυτή η πρακτική ακολουθείται από όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης για τις συνταξιοδοτικές υποθέσεις µε συνδυασµένη εφαρµογή των διατάξεων της ιαδοχικής Ασφάλισης και των διατάξεων Ευρωπαϊκών Κανονισµών ή των ιµερών Συµβάσεων. 6. Πλασµατικοί χρόνοι 6.1. Χρόνοι που αναγνωρίζονται - Προϋποθέσεις Με τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 18 του Ν. 4302/2014 δίδεται για πρώτη φορά στους ασφαλισµένους του Ο.Γ.Α. η δυνατότητα αναγνώρισης πλασµατικών χρόνων, πέραν της στρατιωτικής θητείας η οποία ίσχυε και στον Ο.Γ.Α. και µόνο για την συµπλήρωση των 40 ετών ασφάλισης που απαιτούνται για να συνταξιοδοτηθεί ο ασφαλισµένος λόγω γήρατος στο 62 ο έτος της ηλικίας. Οι χρόνοι ασφάλισης που αναγνωρίζονται είναι οι παρακάτω: 1. Ο χρόνος στρατιωτικής θητείας. 2. Ο χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το αδίκηµα της ανυπακοής ή ανυποταξίας στρατεύσιµων λόγω θρησκευτικών ή ιδεολογικών πεποιθήσεων. 3. Ο πλασµατικός χρόνος παιδιών. 4. Ο χρόνος σπουδών. 5. Ο χρόνος κενών διαστηµάτων ασφάλισης. 6. Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών µέχρι δύο (2) έτη. 7. Ο χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας, ο προβλεπόµενος από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 8. Ο χρόνος µαθητείας µέχρι δύο (2) έτη. 9. Ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας. 10. Ο χρόνος από την απόκτηση πτυχίου µέχρι και την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος ασφαλισµένων του Τοµέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Έργων (ΕΤΑΑ). 11. Ο χρόνος αποδεδειγµένης άσκησης επαγγέλµατος πριν την εγγραφή στα Μητρώα των πρώην Ταµείων ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ. 12. Ο χρόνος απεργίας. 13. Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθενείας µέχρι 300 ηµέρες και ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας µέχρι 300 ηµέρες. Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος που αναγνωρίζεται σύµφωνα µε τα άρθρα 39 & 40 του Ν.3996/2011 λαµβάνεται υπόψη τόσο για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, υπό την προϋπόθεση ότι οι ασφαλισµένοι έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον ηµέρες ή 12 έτη πραγµατικής ή προαιρετικής ασφάλισης. 10

12 Το ανώτατο όριο αναγνωριζοµένων ετών ανέρχεται σε επτά (7) έτη. Από τα ανωτέρω αναγνωριζόµενα έτη αφαιρείται κάθε άλλος πραγµατικός ή πλασµατικός χρόνος που τυχόν έχει αναγνωρισθεί ή πρόκειται να αναγνωρισθεί, µε βάση άλλες διατάξεις ή αποφάσεις.σ. Οργανισµών, εφόσον ο χρόνος αυτός δεν αφορά υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση και έχει αναγνωρισθεί µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου (π.χ. στρατιωτική υπηρεσία, αναγνώριση χρόνου προ εγγραφής ασφαλισµένων στον Ο.Α.Ε.Ε., κ.λπ.). Κατ εξαίρεση, ο χρόνος που έχει αναγνωριστεί από πολιτικό πρόσφυγα δεν θα αφαιρείται, διότι αφορά σε χρόνο υποχρεωτικής ασφάλισης στην αλλοδαπή. Από τα ανωτέρω πλασµατικά έτη ασφάλισης µπορούν να αναγνωρισθούν µόνο όσα έτη υπολείπονται για την συµπλήρωση 40 ετών ασφάλισης. Επίσης, αν υπάρχουν ήδη αναγνωρισµένοι πλασµατικοί χρόνοι πάνω από επτά (7) έτη, ο χρόνος αυτός είναι ασφαλιστικά ισχυρός, γίνεται δεκτός και για θεµελίωση του δικαιώµατος και για υπολογισµό του ποσού της σύνταξης, αλλά δεν είναι δυνατό να αναγνωρισθούν άλλοι πλασµατικοί χρόνοι. Ο χρόνος ασφάλισης στο ηµόσιο για τους διορισθέντες πριν το 1983 λογίζεται ως πραγµατικός χρόνος ασφάλισης (όχι πλασµατικός). Ο ασφαλισµένος έχει δικαίωµα να επιλέξει τον φορέα στον οποίο θα αναγνωρίσει τον πλασµατικό χρόνο ασφάλισης. Το δικαίωµα αναγνώρισης όµως ασκείται µόνο σε ένα φορέα κύριας ασφάλισης ή το ηµόσιο και σε ένα φορέα επικουρικής ασφάλισης. Είναι δυνατή η αναγνώριση µιας κατηγορίας πλασµατικού χρόνου (π.χ. σπουδών) σε ένα φορέα και άλλης κατηγορίας χρόνου (π.χ. στρατού) σε άλλο φορέα. εν είναι όµως δυνατή η αναγνώριση µέρους του χρόνου µιας κατηγορίας σε ένα φορέα και του υπόλοιπου όµοιου χρόνου σε άλλο φορέα. Ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, επιδότησης λόγω ασθένειας, επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας και ο χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας που προβλέπεται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., αναγνωρίζονται χωρίς εξαγορά µόνο από το φορέα που υπαγόταν ο ασφαλισµένος κατά το χρόνο αυτό (όπου και υποβάλλεται η σχετική αίτηση αναγνώρισης) και συνυπολογίζονται µόνο για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος και όχι για τον υπολογισµό του ποσού της σύνταξης. Η αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, του χρόνου προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το στρατιωτικό αδίκηµα της ανυπακοής ή ανυποταξίας στρατεύσιµων λόγω θρησκευτικών ή ιδεολογικών πεποιθήσεων ή ο χρόνος άοπλης στρατιωτικής θητείας και ο χρόνος εναλλακτικής πολιτικής κοινωνικής υπηρεσίας (Ν.2510/1997) γίνεται µε εξαγορά. Οι ασφαλισµένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών καταβάλλουν για κάθε µήνα αναγνώρισης εισφορά ίση µε το άθροισµα της µηνιαίας εισφοράς ασφαλισµένου και εργοδότη, όπως ισχύει κάθε φορά, υπολογιζόµενης επί του ποσού της 5ης ασφαλιστικής κατηγορίας του Κλάδου που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Για το έτος 2015 το ποσό εξαγοράς για ένα (1) χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας είναι 1.790,52 (µε έκπτωση 15% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής 1.521,94 ). Οι εκπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν. 3996/2011 όσον αφορά στην εξαγορά χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας δεν ισχύουν για τις συνταξιοδοτικές παροχές του Ο.Γ.Α. Ο αναγνωριζόµενος χρόνος στρατιωτικής θητείας, κράτησης ή φυλάκισης κλπ. κατά τα ανωτέρω, θεωρείται διανυθείς στην 5 η ασφαλιστική κατηγορία του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης, για τον υπολογισµό του ποσού της σύνταξης που αντιστοιχεί σε αυτόν. Για την αναγνώριση των λοιπών πλασµατικών χρόνων, το ποσό εξαγοράς υπολογίζεται, για κάθε µήνα αναγνώρισης, σε ποσοστό 20% για τους φορείς κύριας ασφάλισης και 6% για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης επί του 25πλάσιου του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε κατά την δηλ.33,57 (άρθρ. 138 του Ν.4052/2012). 11

13 Για το έτος 2015 το ποσό εξαγοράς για ένα έτος πλασµατικού χρόνου ασφάλισης ανέρχεται σε 2014,20 και το ποσό εξαγοράς για ένα (1) µήνα ανέρχεται σε 167,85. Οι αναγνωριζόµενοι πλασµατικοί χρόνοι παιδιών, σπουδών, κενών διαστηµάτων ασφάλισης, µαθητείας, εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών κλπ., θεωρούνται διανυθέντες στην ανώτατη υποχρεωτική κατηγορία ασφάλισης (5 η κατηγορία) του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης, για τον υπολογισµό του ποσού της σύνταξης που αντιστοιχεί σε αυτούς. Τα ποσά εξαγοράς πλασµατικών χρόνων καταβάλλονται εφάπαξ και παρέχεται έκπτωση 15%. Η εφάπαξ καταβολή γίνεται εντός τριµήνου από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης. Αν η συνολική οφειλή για εισφορές (ποσό αναγνώρισης & τυχόν ληξιπρόθεσµες εισφορές) στον Ο.Γ.Α. δεν υπερβαίνει τις 4.000, τότε µπορεί να γίνει συµψηφισµός µε το ποσό της σύνταξης (άρθρο 68 του Ν.4144/2013). Σηµειώνουµε ότι κάθε αναγνωριζόµενος µήνας στρατιωτικής υπηρεσίας ή προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το αδίκηµα της ανυπακοής ή ανυποταξίας στρατευσίµων λόγω θρησκευτικών ή ιδεολογικών πεποιθήσεων, αντιστοιχεί σε 30 ηµέρες ασφάλισης. Για όλους τους υπόλοιπους πλασµατικούς χρόνους, κάθε αναγνωριζόµενος µήνας αντιστοιχεί σε 25 ηµέρες ασφάλισης. Επισηµαίνεται, ότι σε περίπτωση που τελικά δεν θεµελιωθεί δικαίωµα συνταξιοδότησης, οι εισφορές που έχουν καταβληθεί για την αναγνώριση των πλασµατικών χρόνων δεν επιστρέφονται. Κατόπιν τούτου, θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ορθή ενηµέρωση των ασφαλισµένων. Η αίτηση αναγνώρισης θα υποβάλλεται από τον αιτούντα, αφού προηγουµένως έχει ενηµερωθεί από τον ΟΓΑ για όσα έτη απαιτείται να αναγνωρισθούν. Η αίτηση υποβάλλεται στο συνηµµένο ειδικό έντυπο µε ενσωµατωµένη την υπεύθυνη δήλωση, όπου ο ασφαλισµένος δηλώνει τον/τους χρόνο/ους που επιθυµεί να αναγνωρίσει, αν έχει ασφαλιστεί σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς (ελληνικούς ή αλλοδαπούς), ότι δεν αναγνώρισε ή δεν θα αναγνωρίσει τους χρόνους αυτούς σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης (ελληνικό ή αλλοδαπό) και τέλος ότι έλαβε γνώση ότι, σε περίπτωση που τελικά δεν θεµελιώσει δικαίωµα συνταξιοδότησης, οι εισφορές που έχουν καταβληθεί για αναγνώριση δεν επιστρέφονται. Επισηµαίνεται ότι η αίτηση αναγνώρισης θα αποστέλλεται στο αρµόδιο Τµήµα Συντάξεων όπου εκκρεµεί η αίτηση συνταξιοδότησης και όχι απευθείας προς το Τµήµα Ασφάλισης. Τα Τµήµατα Συντάξεων, αφού ελέγξουν και διαπιστώσουν ότι οι χρόνοι που ζητείται να αναγνωριστούν είναι αυτοί που απαιτούνται για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, θα διαβιβάζουν τη σχετική αίτηση στα αρµόδια Τµήµατα Ασφάλισης Κατηγορίες πλασµατικών χρόνων. 6.2.α. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας Με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 7 του Ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α ), όπως ισχύει, είχε δοθεί η δυνατότητα αναγνώρισης µε εξαγορά του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας από τους ασφαλισµένους και συνταξιούχους του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1358/1983 (ΦΕΚ 64 Α ), όπως ισχύουν, τόσο για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης όσο και για τη θεµελίωση, υπό προϋποθέσεις, του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου). Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας προσµετράται και για τη χορήγηση της νέας παροχής γήρατος του Ν.4302/

14 ικαιολογητικά 1. Αίτηση Υπεύθυνη ήλωση του ενδιαφερόµενου, στο ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α. 2. Πιστοποιητικό τύπου Α του στρατολογικού γραφείου που ανήκει ο ενδιαφερόµενος, από το οποίο πρέπει να προκύπτει όλος ο χρόνος που υπηρέτησε στο στράτευµα και η ιδιότητα µε την οποία υπηρέτησε (π.χ. κληρωτού, εφέδρου κ.λπ.). Αν ο ενδιαφερόµενος δεν υποβάλει το συγκεκριµένο δικαιολογητικό αυτό θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την αρµόδια υπηρεσία του Ο.Γ.Α. ιευκρινίζεται ότι όσον αφορά στην αναγνώριση της στρατιωτικής υπηρεσίας για τις λοιπές συνταξιοδοτικές παροχές του Ο.Γ.Α. (γήρατος στο 67 ο έτος, αναπηρίας, θανάτου), ισχύουν τα αναφερόµενα στην εγκύκλιο του Ο.Γ.Α. αριθ.11/ β. Ο χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το αδίκηµα της ανυπακοής ή ανυποταξίας στρατεύσιµων λόγω θρησκευτικών ή ιδεολογικών πεποιθήσεων Ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, λογίζεται και ο χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το στρατιωτικό αδίκηµα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, στο οποίο υπέπεσαν στρατεύσιµοι που αρνήθηκαν την εκπλήρωση της στρατιωτικής υπηρεσίας επικαλούµενοι τις θρησκευτικές ή ιδεολογικές τους πεποιθήσεις, ο χρόνος άοπλης στρατιωτικής θητείας και ο χρόνος εναλλακτικής πολιτικής κοινωνικής υπηρεσίας (Ν.2510/1997). ικαιολογητικά: Αίτηση Υπεύθυνη ήλωση του ενδιαφερόµενου, στο ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α. Το αποφυλακιστήριο που εκδίδεται από το σωφρονιστικό κατάστηµα κράτησης του αντιρρησία συνείδησης και στο οποίο βεβαιώνεται ο χρόνος έκτισης της ποινής της προσωρινής κράτησης ή της φυλάκισης ή βεβαίωση για το χρόνο άοπλης στρατιωτικής θητείας ή εναλλακτικής κοινωνικής υπηρεσίας. 6.2.γ. Ο πλασµατικός χρόνος παιδιών υνατότητα αναγνώρισης του πλασµατικού χρόνου παιδιών έχουν και οι δύο γονείς, µε τις ίδιες προϋποθέσεις και ανεξάρτητα από το χρόνο γέννησης των παιδιών. Ο ανώτατος προβλεπόµενος χρόνος που µπορεί να αναγνωριστεί, είναι πέντε (5) έτη και αναλύεται σε ένα (1) έτος για το πρώτο παιδί και δύο (2) έτη για κάθε επόµενο, µέχρι και το τρίτο. Για περισσότερα των τριών παιδιά, δεν προβλέπεται αναγνώριση επιπλέον χρόνου. ικαιολογητικά: Αίτηση Υπεύθυνη ήλωση του ενδιαφερόµενου, στο ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 6.2.δ. Ο χρόνος σπουδών Με τη διάταξη του εδ. ε της παρ. 1 του αρθρ. 40 Ν. 3996/2011 «ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης λογίζεται ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός µόνο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή διπλώµατος επαγγελµατικής κατάρτισης µεταδευτεροβάθµιου Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή διπλώµατος Σχολής Ξεναγών, καθώς και ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση πτυχίου, µετά την συµπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας, σε µέσες 13

15 τεχνικές και επαγγελµατικές σχολές ή σε µονάδες της δευτεροβάθµιας τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης από την έναρξη ισχύος του Ν. 576/1977 (Α 102) και µετά ή στο Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο, ο οποίος είναι ίσος µε τον κατά το χρόνο αποφοίτησης επίσηµο χρόνο σπουδών της οικείας σχολής». - Χρόνος σπουδών σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές Στη διάταξη εµπίπτουν πρόσωπα που αποφοίτησαν από ανώτερες ή ανώτατες σχολές της ηµεδαπής ή αλλοδαπής και απέκτησαν σχετικό πτυχίο ή δίπλωµα. Ως χρόνος φοίτησης, θεωρείται το χρονικό διάστηµα από την εγγραφή έως την ηµεροµηνία αποφοίτησης που αναγράφεται στο πτυχίο. Ο χρόνος όµως αναγνώρισης, δεν µπορεί να υπερβαίνει τα επίσηµα ακέραια έτη σπουδών της οικείας σχολής. Κατ εξαίρεση, για την αναγνώριση χρόνου σπουδών σε ΤΕΙ, αναγνωρίζεται ως χρόνος σπουδών και η εξάµηνη πρακτική άσκηση των σπουδαστών (στις σχολές που απαιτείται), η οποία είναι προαπαιτούµενη για την περάτωση των σπουδών και την απόκτηση πτυχίου. Ο χρόνος αναγνώρισης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα επίσηµα ακέραια έτη σπουδών, τα οποία προβλέπονται από τον κανονισµό που διέπει τη λειτουργία της κάθε σχολής κατά το χρόνο αποφοίτησης. Για τον υπολογισµό του χρόνου σπουδών, θεωρούµε ότι το σπουδαστικό έτος αρχίζει τον Οκτώβριο και λήγει τον Σεπτέµβριο. Στην περίπτωση που κάποιος κατέχει περισσότερα του ενός πτυχία ανώτερης ή ανώτατης σχολής, αναγνωρίζεται ο χρόνος σπουδών µιας µόνο σχολής µε επιλογή του ασφαλισµένου. εν δίνεται δυνατότητα αναγνώρισης µέρους του χρόνου σπουδών από κάθε µία σχολή. Αν κατά το χρόνο φοίτησης, έχει ασφαλιστεί σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό ή το ηµόσιο, δεν είναι δυνατή η αναγνώριση του συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος. - Χρόνος σπουδών σε µέσες τεχνικές ή επαγγελµατικές σχολές Στη διάταξη εµπίπτουν πρόσωπα που αποφοίτησαν από µέσες τεχνικές ή επαγγελµατικές σχολές της ηµεδαπής ή αλλοδαπής και απέκτησαν σχετικό πτυχίο ή δίπλωµα. Αναγνωρίζεται ο χρόνος σπουδών που πραγµατοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωση του 17 ου έτους της ηλικίας. Αν κατά το χρόνο φοίτησης, ο αιτών έχει ασφαλιστεί σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό ή το ηµόσιο, δεν είναι δυνατή η αναγνώριση του συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος. Μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 576/1977, όπου οργανώθηκε για πρώτη φορά η τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση σε Μέση και Ανώτερη, ως µέσες τεχνικές και επαγγελµατικές σχολές, θεωρούνται: Οι σχολές εργοδηγών (συµπεριλήφθηκαν στη µέση βαθµίδα το 1959). Οι µέσες τεχνικές και επαγγελµατικές ιδιωτικές σχολές. Μετά την ισχύ του Ν. 576/1977, ως µέσες τεχνικές και επαγγελµατικές σχολές, θεωρούνται: Οι διετείς απογευµατινές Τεχνικές και Επαγγελµατικές Σχολές (ΤΕΣ) νέου τύπου και τα τριετή Τεχνικά και Επαγγελµατικά Λύκεια (ΤΕΛ), που µε τον Ν.576/1977 συµπεριλήφθηκαν στη µέση βαθµίδα Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. Οι Τεχνικές και Επαγγελµατικές Σχολές του Ν. 1566/1985, που προήλθαν από µετατροπή των ΤΕΣ και ΤΕΛ του προηγούµενου εδαφίου. 14

16 Τα Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια (ΕΠΛ) που ιδρύθηκαν µε τον Ν.1566/1985, και τα οποία χορηγούσαν απολυτήριο Λυκείου ή Πτυχίο. Στις σχολές αυτές, αναγνωρίζεται µόνο το 4ο έτος ειδίκευσης (εφόσον έχει πραγµατοποιηθεί) µε την προϋπόθεση ότι ο σπουδαστής έλαβε το πτυχίο. Τα Τεχνικά-Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) α και β κύκλου σπουδών (Ν.2640/1998) τα πτυχία των οποίων είναι ισότιµα µε αυτά των ΤΕΣ και ΤΕΛ, αντίστοιχα. Οι Επαγγελµατικές Σχολές (ΕΠΑΣ) και τα Επαγγελµατικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) (Ν.3745/2006). Τα Μεταδευτεροβάθµια Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). Οι Σχολές Ξεναγών. ικαιολογητικά: Αίτηση Υπεύθυνη ήλωση του ενδιαφερόµενου, στο ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώµατος ή βεβαίωση απόκτησης πτυχίου ή διπλώµατος από την σχολή, στην οποία να αναφέρονται απαραίτητα ο προβλεπόµενος χρόνος φοίτησης σε αυτήν, καθώς και η συνολική χρονική περίοδος φοίτησης του σπουδαστή (η βεβαίωση αυτή θα ζητείται µόνο στην περίπτωση που τα στοιχεία αυτά δεν αναφέρονται στο πτυχίο ή το δίπλωµα) Ειδικότερα για τις µέσες τεχνικές και επαγγελµατικές ιδιωτικές σχολές που λειτούργησαν πριν την ισχύ του Ν. 576/77, δεν αρκεί η απόκτηση αποδεικτικού απόλυσης της σχολής, αλλά απαιτείται και το πτυχίο που έλαβαν οι σπουδαστές, µετά από συµµετοχή τους σε εξετάσεις στο Υπουργείο Παιδείας Σε περίπτωση ασφάλισης, κατά τη διάρκεια των σπουδών, βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα που ασφαλίσθηκε ο αιτών για το χρόνο ασφάλισης στο φορέα αυτό. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αναγνώριση χρόνου σπουδών σχολών της αλλοδαπής είναι: Αίτηση Υπεύθυνη ήλωση του ενδιαφερόµενου, στο ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώµατος. Για ανώτερες ή ανώτατες σχολές, Πράξη ή Βεβαίωση αναγνώρισης τίτλου σπουδών από την εκάστοτε αρµόδια κατά το χρόνο αναγνώρισης του πτυχίου αρχή (π.χ ΟΑΤΑΠ, ΙΚΑΤΣΑ, ΤΙΕ, κλπ). Για µέσες τεχνικές επαγγελµατικές σχολές, πράξη ισοτιµίας του τίτλου σπουδών από την εκάστοτε κατά το χρόνο αναγνώρισης του πτυχίου αρχή (π.χ. Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων, ΕΟΠΠ, κλπ) Βεβαίωση του Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος ή άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας σπουδών για την απαιτούµενη κατά τον χρόνο φοίτησης σε αυτό διάρκεια του προγράµµατος σπουδών και την χορήγηση τίτλου σπουδών, σε επίσηµη µετάφραση Σε περίπτωση ασφάλισης, κατά τη διάρκεια των σπουδών, βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα που ασφαλίστηκε ο ενδιαφερόµενος. 6.2.ε. Ο χρόνος κενών διαστηµάτων ασφάλισης Με τη διάταξη του εδ. στ παρ. 1 αρθρ. 40 Ν. 3996/2011 «ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, λογίζεται ο χρόνος για τον οποίο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση σε φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, µετά την υπαγωγή, για πρώτη φορά, στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή το ηµόσιο και ο οποίος δεν µπορεί να είναι λιγότερος από έναν πλήρη ηµερολογιακό µήνα σε κάθε περίπτωση κενού ασφάλισης µεταξύ περιόδων ασφάλισης». Κενός χρόνος ασφάλισης. µπορεί να θεωρηθεί οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα µετά την υπαγωγή για πρώτη φορά στην ασφάλιση, οποιουδήποτε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 15

17 χώρες της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., της Ελβετίας και των χωρών µε τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ιµερή Σύµβαση Κοινωνικής Ασφάλειας ή το ηµόσιο. Επίσης κενός χρόνος ασφάλισης µεταξύ της ασφάλισης δύο χωρών της Ε.Ε. ή χώρας ιµερούς Σύµβασης και της Ε.Ε., µπορεί να αναγνωριστεί ως πλασµατικός χρόνος ασφάλισης. Από τις συνταξιοδοτικές διατάξεις που αφορούν στο ηµόσιο, δεν προβλέπεται αναγνώριση του χρόνου αυτού στο ηµόσιο. ικαιολογητικά: Αίτηση Υπεύθυνη ήλωση του ενδιαφερόµενου, στο ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα της ηµεδαπής ή, προκειµένου περί αλλοδαπής του αντίστοιχου συστήµατος ασφάλισης, από την οποία να προκύπτει ο ακριβής χρόνος ασφάλισης σε αυτό. 6.2.στ. Ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας Ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας αναγνωρίζεται χωρίς εξαγορά και υπολογίζεται µόνο για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος και όχι για τον υπολογισµό του ποσού της σύνταξης. 6.2.ζ. Ο χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας, ο προβλεπόµενος από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Ο παραπάνω χρόνος αναγνωρίζεται χωρίς εξαγορά και υπολογίζεται µόνο για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος και όχι για τον υπολογισµό του ποσού της σύνταξης. 6.2.η. Ο χρόνος µαθητείας µέχρι δύο (2) έτη Ως χρόνος µαθητείας, θεωρείται ο χρόνος απασχόλησης σε προγράµµατα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας (stage). Στα πλαίσια των προγραµµάτων αυτών, ως µαθητεία θεωρείται και ο χρόνος απασχόλησης σχολικών φυλάκων. Επιπλέον, ως µαθητεία αναγνωρίζεται και ο χρόνος υπηρεσίας των Εθελοντών Νέων Προστρατιωτικής Ηλικίας (ΕΝΠΗ), οι οποίοι υπηρέτησαν στη ΜΟΜΑ (Μικτή Οµάδα Μηχανικής Ανασυγκρότησης). Συγκεκριµένα, από το συνολικό χρόνο υπηρεσίας στη ΜΟΜΑ, ως µαθητεία θεωρούνται οι πρώτοι έξι (6) µήνες και το ήµισυ του επιπλέον χρόνου υπηρεσίας των ΕΝΠΗ, δεδοµένου ότι το υπόλοιπο µισό του χρόνου αυτού λογίζεται ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας. ικαιολογητικά: Αίτηση Υπεύθυνη ήλωση του ενδιαφερόµενου, στο ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α. Βεβαίωση χρόνου απασχόλησης από την Υπηρεσία προγραµµάτων Stage του Ο.Α.Ε... Βεβαίωση για το χρόνο υπηρεσίας (ΕΝΠΗ-ΜΟΜΑ) από το ΓΕΣ/ ΥΠΠΕ (Τµήµα ΣΥΚΕΑ). Αναλυτικός κατάλογος των σχολών στην αρ. πρωτ.: Φ80000/οικ.9240/597 εγκύκλιο της Γενικής Γραµµατείας µε Α Α: 4ΑΜΩΛ-Ψ5Β θ. Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών µέχρι δύο (2) έτη Η αίτηση για την αναγνώριση του χρόνου αυτού, υποβάλλεται στον ασφαλιστικό φορέα κύριας ή/και επικουρικής ασφάλισης που υπαγόταν ο ασφαλισµένος κατά το χρόνο χορήγησης της εκπαιδευτικής άδειας και πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση του εργοδότη, από την οποία να προκύπτει ο λόγος χορήγησης και η διάρκειά της. 16

18 6.2.ι. Ο χρόνος από την απόκτηση πτυχίου µέχρι και την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος ασφαλισµένων του Τοµέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Έργων (ΕΤΑΑ) Αναγνωρίζεται στο φορέα που υπαγόταν ο ασφαλισµένος κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα. 6.2.κ. Ο χρόνος αποδεδειγµένης άσκησης επαγγέλµατος πριν την εγγραφή στα Μητρώα των πρώην Ταµείων ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ Αναγνωρίζεται από το φορέα που ασφαλίσθηκε εκ των υστέρων ο ενδιαφερόµενος. 6.2.λ. Ο χρόνος απεργίας Αναγνωρίζεται από το Φορέα που υπαγόταν ο ασφαλισµένος κατά το χρόνο της απεργίας. Οι ηµέρες ασφάλισης κατά µήνα ορίζονται κατ ανώτατο όριο, σε µ. Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθενείας µέχρι 300 ηµέρες και ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας µέχρι 300 ηµέρες Αναγνωρίζεται από το φορέα που υπαγόταν ο ασφαλισµένος κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα χωρίς εξαγορά και συνυπολογίζεται µόνο για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος και όχι για τον προσδιορισµό του ποσού της σύνταξης. Ο ιοικητής του Ο.Γ.Α. Αθανάσιος K. Μπακαλέξης Συνηµµένα :1 Έντυπο Αίτησης 17

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος στο 62 ο έτος µε 40 έτη ασφάλισης (άρθρο 18 του Ν.4302/2014) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ: Επώνυµο Όνοµα Πατρώνυµο Αριθµός Μητρώου Ασφάλισης Ο.Γ.Α. Α.Μ.Κ.Α. Α.Φ.Μ. 2. ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ (Συµπληρώστε µε Χ το / τα ανάλογο/α τετραγωνίδιο/α) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Πλήθος Μηνών.. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Ή ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ Ή ΑΟΠΛΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ Ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Πλήθος Μηνών.. ΠΑΙ ΙΩΝ Πλήθος Μηνών.. ΣΠΟΥ ΩΝ Σχολών Ηµεδαπής Σχολών Αλλοδαπής Πλήθος Μηνών.. ΚΕΝΩΝ ΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Πλήθος Μηνών.. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α * Αποφυλακιστήριο ή Βεβαίωση για το χρόνο άοπλης θητείας ή κοινωνικής υπηρεσίας Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης* Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώµατος Πτυχίο Υπουργείου Παιδείας (Μέσης Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής) Πράξη Αναγνώρισης / Ισοτιµίας Πτυχίου (εάν πρόκειται για πτυχίο σχολής αλλοδαπής) Βεβαίωση διάρκειας σπουδών Βεβαίωση ασφάλισης * (σε περίπτωση ασφάλισης κατά τη διάρκεια των σπουδών) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα * ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Πλήθος Μηνών.. ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ. Βεβαίωση από το ΓΕΣ / ΥΠΠΕ, Τµήµα ΣΥΚΕΑ. Βεβαίωση από την Υπηρεσία Προγραµµάτων Stage του Ο.Α.Ε.. * Τα δικαιολογητικά µε αστερίσκο εάν δεν κατατεθούν από τον ενδιαφερόµενο, αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τον ΟΓΑ. 18

20 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΑ Επιθυµώ να αναγνωρίσω....µήνες των πλασµατικών χρόνων ασφάλισης που αναφέρονται ανωτέρω µε εξαγορά εισφορών. Η καταβολή των εισφορών εξαγοράς, θα γίνει εφάπαξ. ηλώνω υπεύθυνα, γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, τα ακόλουθα: 1. ΕΡΩΤΗΣΗ: Είστε ασφαλισµένος/η σε άλλον Ελληνικό ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης ή το ηµόσιο ή Φορέα του εξωτερικού και αν ναι σε ποιόν; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΗ: Παίρνετε σύνταξη από άλλον Ελληνικό ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης ή φορέα του εξωτερικού και αν ναι από ποιόν ; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχετε αναγνωρίσει πλασµατικό χρόνο ασφάλισης, σε άλλο ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης ή το ηµόσιο, και αν ναι ποιον; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχετε υποβάλλει αίτηση για να πάρετε σύνταξη σε άλλον Ελληνικό ασφαλιστικό Φορέα κύριας ασφάλισης ή φορέα του εξωτερικού; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΗ: Τα χρονικά διαστήµατα που ζητάτε να αναγνωρίσετε υπήρξατε ασφαλισµένος/η σε Ελληνικό ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης ή φορέα του εξωτερικού; Αν ναι, σε ποιον; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ηλώνω ότι έχω λάβει γνώση πως σε περίπτωση µη θεµελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος γήρατος µε τις διατάξεις του αρθρ.18 Ν.4302/2014, οι εισφορές που θα καταβάλω για την αναγνώριση πλασµατικών χρόνων δεν επιστρέφονται. Ηµεροµηνία.. Ο/Η ηλ 19

21 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γραφείο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ Γραφείο κ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Γραφείο κ. ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Γενική ιεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης ιεύθυνση Αυτοαπασχολούµενων, Τµήµα Ασφάλισης Αγροτών και Ανασφαλίστων Οµάδων. ιεύθυνση ιαδοχικής Ασφάλισης ΣΤΑ ΙΟΥ 29, ΑΘΗΝΑ 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ιεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Κ.Ε.Π. Βασιλίσσης Σοφίας 15, ΑΘΗΝΑ (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλα τα Κ.Ε.Π.) 3. Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ι.Κ.Α.) ιοίκηση Αγίου Κωνσταντίνου 8, ΑΘΗΝΑ Κηφισίας 16, ΑΘΗΝΑ 11. ΓΕΣΑΣΕ Κηφισίας 16, ΑΘΗΝΑ 12. ΣΥ ΑΣΕ Κηφισίας 16, ΑΘΗΝΑ 13. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Χατζηγιάννη Μέξη 5, ΑΘΗΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραµµατεία ιοίκησης 2. Γραµµατεία κ. Υποδιοικητή 3. Γενική ιεύθυνση Ασφάλισης 4. Γενική ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης 5. Κλάδους και Υπηρεσίες 6. Όργανο Εκδίκασης Ενστάσεων 7. Περιφερειακά Υποκαταστήµατα Ο.Γ.Α. 8. Όλο το προσωπικό του Ο.Γ.Α. 4.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Σατωβριάνδου 18, ΑΘΗΝΑ 5. ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Εθνικής Αντιστάσεως 1, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 6. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ( Κ.Ε..Κ.Ε.) Ακαδηµίας 65, ΑΘΗΝΑ 7.ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Τ.Ε..Κ.) 8. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Τ.Α. (Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α.) Καρόλου 24, ΑΘΗΝΑ 9. ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Τ.Α. (Ο.Μ.Ε. Ο.Τ.Α.) Βερανζέρου 22, ΑΘΗΝΑ 10. ΠΑΣΕΓΕΣ 20

22 21

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν.4302/2014 «Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 225/ ) Άρθρο Α. Στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 5 του ν. 2458/1997 (Α 15), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 2 ως ακολούθως: «2. Σύνταξης γήρατος δικαιούνται και όσοι έχουν συµπληρώσει 40 έτη ασφάλισης µε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα και το 62ο έτος της ηλικίας τους. Για τη συµπλήρωση των 40 ετών ως χρόνος ασφάλισης λογίζονται οι αναφερόµενοι στην παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3029/2002 και του άρθρου 40 του ν. 2084/1992 ως αυτά τροποποιήθηκαν µε το ν. 3996/2011». Β. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 2458/1997 αναριθµείται σε παράγραφο 3. Γ. Όταν ο ΟΓΑ είναι τελευταίος ασφαλιστικός φορέας, αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ ή αν ο ΟΓΑ δεν είναι αρµόδιος για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, η αίτηση συνταξιοδότησης δεν διαβιβάζεται σε προηγούµενο ασφαλιστικό φορέα, πριν τη συµπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας.. 22

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση χρόνων ασφάλισης (Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1/1/2011 με τις διατάξεις του αρθρ. 10 Ν.

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση χρόνων ασφάλισης (Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1/1/2011 με τις διατάξεις του αρθρ. 10 Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 17/10/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ11/7/81235 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ προκειμένω να δικαιωθούν για πλήρη σύνταξη, εκτός από ορισμένα όρια ηλικίας θα πρέπει να έχουν, και ορισμένο χρόνο ασφάλισης,

Διαβάστε περισσότερα

: ΚΑΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΗΛ. : , ΦΑΞ. :

: ΚΑΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΗΛ. : , ΦΑΞ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ O.A.E.E. Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 1 /11 /2011 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 12 /84127 Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις αναφορικά με τους αναγνωριζόμενους χρόνους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.18 του άρθρου 10 του Ν.

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις αναφορικά με τους αναγνωριζόμενους χρόνους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.18 του άρθρου 10 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 4ΙΙ74691Ω3-5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 22/12/10 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ11/16/125992 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 2. Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης... 31. Χρόνος στράτευσης... 34. Χρόνος γονικής άδειας... 38. Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας...

Περιεχόμενα. 2. Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης... 31. Χρόνος στράτευσης... 34. Χρόνος γονικής άδειας... 38. Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας... Περιεχόμενα 2. Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης... 31 Χρόνος στράτευσης... 34 Χρόνος γονικής άδειας... 38 Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας... 42 Χρόνος φοίτησης... 45 Χρόνος για τον οποίο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

και επικουρική ασφάλιση αρμοδιότητα Δ/ΝΣΗ ΚΥΡ.ΑΣΦΑΛ.ΜΙΣΘΩΤΩΝ του Υπουργείου Εργασία και Κοινωνική ΤΜΗΜΑ Δ

και επικουρική ασφάλιση αρμοδιότητα Δ/ΝΣΗ ΚΥΡ.ΑΣΦΑΛ.ΜΙΣΘΩΤΩΝ του Υπουργείου Εργασία και Κοινωνική ΤΜΗΜΑ Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ :Φ 80000/οικ. 22458/1664 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ: Oλου του οργανισμού κύρια ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» υλοποιεί το έργο «Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 22+1 ερωτήσεις-απαντήσεις Πώς θα εξαγοράσετε χρόνο ασφάλισης ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 03/09/2010, 06:46 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 03/09/2010, 06:46 Απαντήσεις σε 23 γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011 ΑΔΑ: 4ΑΜΩΛ-Ψ5Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.9240/597 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011 ΑΔΑ: 4ΑΜΩΛ-Ψ5Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.9240/597 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ:

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-4-2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΙ: ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Γ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθ.: Πατησίων 30-10170 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο:2131519100

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

1. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 1.1 Εισαγωγή 10 1.2 Παλαιοί ασφαλισμένοι Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 11 1.2.1. Συνταξιοδότηση λόγω 35ετίας 11 1.2.2. Συνταξιοδότηση με 10.000 ημέρες ασφάλισης 12 1.2.3. Συνταξιοδότηση γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 /2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-4-2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων... 2 2. Πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίζονται... 4 3. Οι ισχύουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. - - Οι χήροι πατέρες ανίκανων για βιοποριστική εργασία τέκνων.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. - - Οι χήροι πατέρες ανίκανων για βιοποριστική εργασία τέκνων. ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Ενόψει των αλλαγών που επέρχονται με το νέο μνημόνιο στο ασφαλιστικό μας σύστημα, ο δημοσιογράφος των «ΝΕΩΝ» κ. Ηλίας Γεωργάκης, είχε την καλοσύνη να αποστείλει στην Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.18562/1230 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : Γ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 Άνδρες Γυναίκες: Στον νέο νόµο καθορίζεται µε µεταβατικές

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους.

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : Φ. 80000/24506/1853 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : /νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 / 12/ 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011 Α Α: 4ΑΜΩΛ-Ψ5Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.9240/597 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : Β

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 2 ΠΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΟΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : '

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : ' Αθήνα, 19 / 12 / 2016 Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.58770 / 1442 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 «Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 7 του, άρθρου 4 του Ν. 3029/2002 και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης µε αρ. Φ11321/οικ. 9584/483.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-12 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ. 54871 /1270 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΟΓΑ Αρ. Πρωτ.. Τοπ./Δημ. Kοιν.. Νομού Κωδ. Τοπ./Δημ. Κοιν. Ημ. Μην. Έτος 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση πλασµατικού χρόνου ασφαλισµένων µητέρων για τέκνα που αποκτούν από και εξής. Κοινοποίηση διατάξεων και παροχή οδηγιών.

ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση πλασµατικού χρόνου ασφαλισµένων µητέρων για τέκνα που αποκτούν από και εξής. Κοινοποίηση διατάξεων και παροχή οδηγιών. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 6.4. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ40/38 ΑΡ.:26

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση χρόνου γονικής άδειας για ανατροφή παιδιών

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση χρόνου γονικής άδειας για ανατροφή παιδιών ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ :... Το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.... Τμήμα Εσόδων ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ :... ΟΔΟΣ :... ΑΡΙΘΜΟΣ :... ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ :... ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ :... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :... ΑΜΚΑ :... Παρακαλώ όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔ24691ΩΔ-ΗΣΧ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 / 2013

ΑΔΑ: ΒΕΔ24691ΩΔ-ΗΣΧ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 / 2013 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 11-3-2013 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΙ: ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Γ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθ.: Πατησίων 30-10170 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο:2131519100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 11/12/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 11/12/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 11/12/2012 Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΙΠΣΥΝ/Φ1/12/982945 O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Τι σηµαίνει ότι θεµελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωµα; Θεµελιώνω σηµαίνει ότι κατοχυρώνω δικαίωµα για σύνταξη, αφού συµπληρώσω τα απαιτούµενα έτη ασφάλισης που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : "Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τοµείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) µετά την 1/1/2011"

ΘΕΜΑ : Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τοµείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) µετά την 1/1/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 / 9 / 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ.20854

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αθήνα, 22 /11/2011 ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡ. ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : ΣΤΑ ΙΟΥ 29 ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Στουρνάρη 73-75, Αθήνα 104 32 Τηλ.: 210-5230997, 210-5240168 Fax: 210-5240383 E-mail:edop.dei@gmail.com www.edopdei.gr To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Εισαγωγικό σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:20 (μέσω )

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:20 (μέσω  ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΤΜ. ΔΙΑΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 Ειρήνης Ελευθερίας Γαληνού Γ ΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ Σ ΗΜΕΙΩΜΑ Ερώτημα: Να διερευνηθεί αν, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς στην κοινωνική ασφάλιση, θεμελιώνεται για τον ερωτώντα συνταξιοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία.2 2. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αυτοαπασχολούνται. 3 3. Συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Σχέδιο Νόµου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Σχέδιο Νόµου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σχέδιο Νόµου Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Αθήνα, Ιούνιος 2010 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σχέδιο Νόµου ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Αθήνα, Ιούνιος 2010 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2005

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 5-10-2005 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση Πλασματικού Χρόνου Παιδιών

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση Πλασματικού Χρόνου Παιδιών Υπόδειγμα Νο 1 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ :... ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ :... ΟΔΟΣ :... ΑΡΙΘΜΟΣ :... ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ :... ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ :... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :... Το Υποκ/μα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ... Τμήμα Εσόδων Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου 13/2011 για την αναγνώριση χρόνου σπουδών»

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου 13/2011 για την αναγνώριση χρόνου σπουδών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: Αθήνα Αθήνα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: Αθήνα Αθήνα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-12 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ. 54871 /1270 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)).

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) Τμήμα Εσόδων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ6/1/8858/31-1-2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4 Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΜΜΕ

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΜΜΕ Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/09/2011 Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΜΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έπειτα από εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δίνεται η δυνατότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ... 4 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης. Πρακτικός οδηγός κοινωνικής ασφάλισης

Συμβουλευτική σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης. Πρακτικός οδηγός κοινωνικής ασφάλισης Συμβουλευτική σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης Πρακτικός οδηγός κοινωνικής ασφάλισης ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντί προλόγου... 2 Μέρος Α: Ασφαλιστικές εισφορές.. 3 Μέρος Β: Αναγνώριση πλασματικού χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.»

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.» ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.» ΣΧΕΤ.: Η 3/2001 εγκύκλιος. Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, με την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ»

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 7/2015 ΘΕΜΑ:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 7/2015 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-10-2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΙ: ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ Α ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Η ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 30

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της εταιρείας «ΕΛΛΕΝΙΤ Α.Ε.» ΣΧΕΤ: Η εγκύκλιος 96/07

ΘΕΜΑ:Συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της εταιρείας «ΕΛΛΕΝΙΤ Α.Ε.» ΣΧΕΤ: Η εγκύκλιος 96/07 Αθήνα 11/8/2008 Αριθµ. Πρωτ. Α23/266/24 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ για τον υπολογισμό του κόστους που προκύπτει από την υιοθέτηση της πρότασης της Ομάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΙΛΤΕ Νο 39. Άρχισαν οι "στοχευμένες" εθελούσιες - έξοδοι και είναι ιδιαιτέρως γενναιόδωρες!

ΣΥΙΛΤΕ Νο 39. Άρχισαν οι στοχευμένες εθελούσιες - έξοδοι και είναι ιδιαιτέρως γενναιόδωρες! ΣΥΙΛΤΕ Νο 39. Άρχισαν οι "στοχευμένες" εθελούσιες - έξοδοι και είναι ιδιαιτέρως γενναιόδωρες! Ακολουθεί η Ανακοίνωση Νο 39 του ΣΥΙΛΤΕ. Σημείωση: Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει τη δυνατότητα μέσω mail

Διαβάστε περισσότερα

Η καταβολή της σύνταξής ή των συντάξεών τους, Συνταξιούχοι που

Η καταβολή της σύνταξής ή των συντάξεών τους, Συνταξιούχοι που ΘΕΜΑ αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία αυτοαπασχολούνται Συνταξιούχοι αναπηρίας που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται Σχετική Νομοθεσία ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ Ν.4387/16) Έως 55 ετών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. e-mail : diefpar@ika.gr

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. e-mail : diefpar@ika.gr ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 13/09/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10.

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4/1/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: Φ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 80000/οικ.33384/2415 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: Γ ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΔΑ: Β4ΣΘ4691ΩΓ-7ΩΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ Περιεχόµενα

ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ Περιεχόµενα ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ Περιεχόµενα Eρωτήσεις- Aπαντήσεις για το νέο ασφαλιστικό Eρωτήσεις- Aπαντήσεις για τους αναγνωριζόµενους χρόνους (πλασµατικά χρόνια) Oλόκληρη η εγκύκλιος για τους αναγνωριζόµενους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ (3853/2010 και 3865/2010)

ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ (3853/2010 και 3865/2010) ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ (3853/2010 και 3865/2010) (οι αλλαγές που επέρχονται στη συνταξιοδότηση των απασχολούµενων στον Ιδιωτικό και ηµόσιο Τοµέα) ΑΘΗΝΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Εγκ. 33/08 της /νσης Ασφ/σης Εσόδων

Σχετ.: Εγκ. 33/08 της /νσης Ασφ/σης Εσόδων ΙΟΙΚΗΣΗ Aθήνα 29/5/2008 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & TOΟ/ΦΑ/2327 ΑΡ: 43 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. /νση: Αγ.Κων/νου 8 (102 41) ΠΡΟΣ: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ.

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 13/09/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΥΠ.ΕΡΓ.-ΚΑ Γ.Γ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ. ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης.

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. - Εισφορά 6,95% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Τους κ. κ. Ανταποκριτές του ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 3. ΘΕΜΑ: Επανακαθορισµός δικαιολογητικών για τη χορήγηση της παροχής των εξόδων κηδείας.

ΠΡΟΣ: 1. Τους κ. κ. Ανταποκριτές του ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 3. ΘΕΜΑ: Επανακαθορισµός δικαιολογητικών για τη χορήγηση της παροχής των εξόδων κηδείας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Ι ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ : Ι 2 ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ --------------- Ταχ. Δ/νση : Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή Σκοπός ΟΑΕΕ Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης στον ΟΑΕΕ Ασφάλιση στον ΟΑΕΕ βάσει ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

1. Το αρ. 9 ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69/τεύχος Α /2-7-2015) 2. Το αρ. Φ80000/οικ.32385/1077/17-7-2015 έγγραφο του Υπουργείου

1. Το αρ. 9 ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69/τεύχος Α /2-7-2015) 2. Το αρ. Φ80000/οικ.32385/1077/17-7-2015 έγγραφο του Υπουργείου ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση :ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 / 10 / Αριθ. Πρωτ. : Φ / / 792. ΠΡΟΣ : 1. ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ Παλαιών Πατρών Γερμανού Αθήνα

Αθήνα, 20 / 10 / Αριθ. Πρωτ. : Φ / / 792. ΠΡΟΣ : 1. ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ Παλαιών Πατρών Γερμανού Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς»

Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς» Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικές παρατηρήσεις. 4 Ισχύον σύστημα υπολογισμού συντάξεων...4 Νέο σύστημα υπολογισμού σύνταξης.....6 Συνδυαστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΑΜΚΛ-ΒΤΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18-8-2011. ΤΜΗΜΑ Δ Καλλιρρόης 5 & Περραιβού 20 Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 29 Αθήνα 117 43

ΑΔΑ : 4ΑΜΚΛ-ΒΤΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18-8-2011. ΤΜΗΜΑ Δ Καλλιρρόης 5 & Περραιβού 20 Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 29 Αθήνα 117 43 C:\Documents and Settings\user.D7HFGY3J\Local Settings\Temp\Εγκύκλιος άρθρου 41 ν.3996 (αναγνωρίσεις)-1.doc ΑΔΑ : 4ΑΜΚΛ-ΒΤΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18-8-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ.Φ 10070/οικ.18513/1229

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑΜ) 2012 --------------------------- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (2012) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Πέντε είναι οι παράμετροι που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

http://greekfirefighters.zago.gr

http://greekfirefighters.zago.gr http://greekfirefighters.zago.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ [Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.] Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΤΚ 37003 ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛ.: Γ. ΓΟΥΛΑΣ / Β. ΓΚΙΚΑ ΤΗΛΕΦ.ΕΠΙΚΟΙΝ.: 2424350131-103 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΤΚ 37003 ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛ.: Γ. ΓΟΥΛΑΣ / Β. ΓΚΙΚΑ ΤΗΛΕΦ.ΕΠΙΚΟΙΝ.: 2424350131-103 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκόπελος, 13/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: 5166 ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016»

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13) Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ /887 (ΦΕΚ Β 1605/2016)»

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ /887 (ΦΕΚ Β 1605/2016)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προαιρετική Ασφάλιση..4. Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4. Νέοι Ασφαλισμένοι..7. Μακροχρόνια Άνεργοι..8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προαιρετική Ασφάλιση..4. Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4. Νέοι Ασφαλισμένοι..7. Μακροχρόνια Άνεργοι..8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προαιρετική Ασφάλιση..4 Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4 Νέοι Ασφαλισμένοι..7 Μακροχρόνια Άνεργοι..8 Ασφαλισμένοι ενταχθέντων στο Ι.Κ.Α. Ασφαλιστικών Οργανισμών 10 Αυτασφάλιση..10 Αυτασφάλιση Απολυόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρ. ΓΕΝΔΙΠΑΡ/216/796711 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ O.A.E.E. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ Χρησιμοποιείται για πρόσωπα τα οποία έχουν χρόνο ασφάλισης σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει Διμερή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 28/07/2014 ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. 41589 Ταχ. Δ/νση: Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την. αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων

Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την. αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων του Μιχάλη Π. Φιλιππίδη Νομικού Συμβούλου της ΟΛΜΕ Η αίτηση αναγνω ρισης πλασματικω ν χρο νων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σχέδιο Νόμου ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Αθήνα, Ιούνιος 2010 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 6-6-2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.»

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» Κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 1-3 του άρθρου 10 του Ν. 2434/96 (ΦΕΚ 188/20-08-96, τ.α') σχετικά με τα "Μέτρα πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Περιεχόμενα ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ... 2 Εισαγωγή... 2 1. Συντάξεις γήρατος... 3 1.1 Γενικό πλαίσιο... 3 1.2 Σύνταξη με 15ετία (4.500 ημέρες ασφάλισης)... 4 1.3 Καθεστώς συνταξιοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20/09/2010 Α.Π.: Φ. 1500/οικ.20074/372. Προς: Όλους τους Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης

Αθήνα, 20/09/2010 Α.Π.: Φ. 1500/οικ.20074/372. Προς: Όλους τους Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης Αθήνα, 20/09/2010 Α.Π.: Φ. 1500/οικ.20074/372 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα