ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) ΚΛΑ ΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΛΑ ΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) ΚΛΑ ΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΛΑ ΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) ΚΛΑ ΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΛΑ ΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕ 40 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 62 Ο ΕΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

2 1

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εφαρµογή της νέας διάταξης - Γενικά θέµατα Σελ Κύρια σύνταξη Σελ Βασική σύνταξη Σελ ιαδοχική Ασφάλιση Σελ. 6 4 α Ο Ο.Γ.Α. απονέµων φορέας Σελ. 6 4 β Ο Ο.Γ.Α. συµµετέχων φορέας Σελ ιεθνείς Ασφαλιστικές Σχέσεις Σελ Συνυπολογισµός Χρόνων Ασφάλισης σε χώρες Ε.Ε. Ε.Ο.Χ.-Ελβετίας Σελ. 8 Εφαρµογή της απόφασης Η Αναγνωριζόµενοι χρόνοι Σελ α Χώρες Ε.Ε. Ε.Ο.Χ. Ελβετία Σελ β ιµερείς Συµβάσεις Σελ ιαδοχική Ασφάλιση Σελ Πλασµατικοί χρόνοι Σελ Χρόνοι που αναγνωρίζονται - Προϋποθέσεις Σελ Κατηγορίες πλασµατικών χρόνων Σελ α Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας Σελ β Ο χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το αδίκηµα της ανυπακοής ή ανυποταξίας στρατεύσιµων λόγω θρησκευτικών ή Σελ. 13 ιδεολογικών πεποιθήσεων 6.2. γ Ο πλασµατικός χρόνος παιδιών Σελ δ Ο χρόνος σπουδών Σελ ε Ο χρόνος κενών διαστηµάτων ασφάλισης Σελ στ Ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας Σελ ζ Ο χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας Σελ η Ο χρόνος µαθητείας µέχρι δύο (2) έτη Σελ θ Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών µέχρι δύο (2) έτη Σελ ι 6.2. µ Υπόλοιπες κατηγορίες αναγνωριζόµενων χρόνων Σελ. 17 Αίτηση Υπεύθυνη δήλωση για αναγνώριση πλασµατικών χρονών ασφάλισης Σελ Πίνακας ιανοµής Παράρτηµα - Ν.4302/2014 (Άρθρο 18, παρ.3) Σελ.20 Σελ.22 2

4 3

5 Αθήνα 30/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΛΑ ΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΚΛΑ ΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Προς: Τους Αποδέκτες του Πίνακα ιανοµής. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 6/2015 ΘΕΜΑ : «ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΣΤΟ 62 Ο ΕΤΟΣ ΜΕ ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ» Σας ενηµερώνουµε ότι µε τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 18 του Ν.4302/2014 παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισµένους του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ο.Γ.Α. να συνταξιοδοτηθούν λόγω γήρατος µε την συµπλήρωση του 62 ου έτους της ηλικίας τους και σαράντα (40) τουλάχιστον ετών ασφάλισης, µε καταβολή εισφορών σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα. Από τις ίδιες διατάξεις, προβλέπεται η δυνατότητα αναγνώρισης πλασµατικών χρόνων για την συµπλήρωση των 40 ετών ασφάλισης. Ειδικότερα ορίζεται ότι στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν.2458/1997, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 2 και το άρθρο 5 διαµορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 5 : Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος 1. Οι ασφαλισµένοι δικαιούνται σύνταξη γήρατος, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) έχουν συµπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, β) έχουν πραγµατοποιήσει χρόνο ασφάλισης και καταβολή εισφορών για πέντε (5) έτη περιλαµβανοµένου και του χρόνου ασφάλισης της παρ.2 του παρόντος άρθρου. Από το έτος 2004, ο χρόνος των πέντε (5) ετών προσαυξάνεται, ανά ηµερολογιακό έτος, κατά ένα (1) έτος µέχρι τη συµπλήρωση τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης και αντίστοιχης καταβολής εισφορών. Χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας από τον Κλάδο ή τον ΟΓΑ συνυπολογίζεται στο χρόνο ασφάλισης µόνο για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος. 2. Σύνταξης γήρατος δικαιούνται και όσοι έχουν συµπληρώσει 40 έτη ασφάλισης µε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα και το 62ο έτος της ηλικίας τους. Για τη συµπλήρωση των 40 ετών ως χρόνος ασφάλισης λογίζονται οι αναφερόµενοι στην παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3029/2002 και του άρθρου 40 του Ν. 2084/1992 ως αυτά τροποποιήθηκαν µε το Ν. 3996/2011. Όταν ο ΟΓΑ είναι τελευταίος ασφαλιστικός φορέας, αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ ή αν ο ΟΓΑ δεν είναι αρµόδιος για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, η αίτηση συνταξιοδότησης δεν διαβιβάζεται σε προηγούµενο ασφαλιστικό φορέα, πριν τη συµπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας. 4

6 3. Ο χρόνος καταβολής εισφορών πρόσθετης ασφάλισης του Ν.1745/87 για όσους ασφαλιστούν στον Κλάδο που συνιστάται µε τον παρόντα νόµο, θεωρείται, ύστερα από αίτησή τους, ως χρόνος διαδροµών στον Κλάδο, για όλες τις κατηγορίες συντάξεων.» 1. Εφαρµογή της νέας διάταξης - Γενικά θέµατα Η σύνταξη γήρατος, κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 18 του Ν.4302/2014, θα χορηγείται από την 1 η του µήνα υποβολής της αίτησης, εφόσον έχει συµπληρωθεί το 62 ο έτος της ηλικίας του ασφαλισµένου και σαράντα (40) έτη ασφάλισης και καταβολής εισφορών. Η ηµεροµηνία έναρξης συνταξιοδότησης δεν µπορεί να είναι προγενέστερη της (η ηµεροµηνία δηµοσίευσης και ισχύος του Ν.4302/2014 είναι η ). Παράδειγµα: ασφαλισµένος, γεννηµένος στις 30/06/1953 υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης τον Νοέµβριο του 2015 και έχει ήδη συµπληρώσει 40 έτη ασφάλισης και καταβολής εισφορών. Η σύνταξη χορηγείται την Οι αιτήσεις για τη συγκεκριµένη παροχή πρέπει να υποβάλλεται το µήνα συµπλήρωσης του 62 ου έτους της ηλικίας και όχι νωρίτερα. Σε περίπτωση καθυστερηµένης υποβολής της αίτησης,δε χορηγείται αναδροµικά η σύνταξη. Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4302/2014, όπου για τη συµπλήρωση των σαράντα (40) ετών ασφάλισης είναι απαραίτητη η προσµέτρηση χρόνου ασφάλισης σε άλλους, εκτός του Ο.Γ.Α., ελληνικούς ασφαλιστικούς φορείς κύριας ασφάλισης, στα πλαίσια της διαδοχικής ασφάλισης όσο και χρόνων σε ασφαλιστικούς φορείς χωρών µελών της Ε.Ε. Ε.Ο.Χ. και Ελβετίας ή χωρών µε τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ιµερή Σύµβαση Κοινωνικής Ασφάλειας, θα πρέπει να γίνεται πρώτα η διαδικασία διαπίστωσης των ως άνω χρόνων. Στην συνέχεια, εάν µετά τη διαπίστωση των συνολικών χρόνων ασφάλισης δεν συµπληρώνονται 40 έτη, θα ενηµερώνεται ο ενδιαφερόµενος για τη δυνατότητα αναγνώρισης πλασµατικών χρόνων και ότι µπορούν να αναγνωρισθούν µόνο όσα έτη υπολείπονται για την συµπλήρωση των 40 ετών ασφάλισης. Αν ο ενδιαφερόµενος δηλώσει ότι δεν επιθυµεί ή δεν υπάρχει η δυνατότητα αναγνώρισης πλασµατικού χρόνου θα εκδίδεται απορριπτική απόφαση. Επισηµαίνεται επίσης ότι σε κάθε περίπτωση υποβολής αίτησης για χορήγηση σύνταξης γήρατος θα πρέπει να εξετάζεται αν ο ασφαλισµένος συµπληρώνει σαράντα (40) έτη ασφάλισης, διότι είναι ενδεχόµενο, ακόµη και αν η αίτηση υποβάλλεται µε την συµπλήρωση του 67 ου έτους της ηλικίας, η έναρξη του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος να είναι προγενέστερη της 1 ης Ιουλίου του έτους που συµπληρώνει το 67 ο έτος της ηλικίας. Παράδειγµα: Ασφαλισµένος του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης γεννηµένος το έτος 1949 υποβάλλει αίτηση για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος στον ΟΓΑ τον Ιανουάριο του ιαπιστώνεται ότι έχει 40 έτη ασφάλισης συνολικά. ικαιούται σύνταξη γήρατος από και όχι από Κύρια σύνταξη Η κύρια σύνταξη χορηγείται µε την συµπλήρωση του 62 ου έτους της ηλικίας και την συµπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και καταβολής εισφορών. Τα 40 έτη ασφάλισης µπορούν να συµπληρωθούν: Με χρόνους ασφάλισης σε άλλους, εκτός του Ο.Γ.Α., ελληνικούς ασφαλιστικούς φορείς κύριας ασφάλισης, στα πλαίσια εφαρµογής των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης. 5

7 Με χρόνους ασφάλισης ασφαλιστικών φορέων χωρών µελών της Ε.Ε., χωρών που εφαρµόζουν τους Κανονισµούς της Ε.Ε. 883/2004 & 987/2009 και χωρών µε τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ιµερείς Συµβάσεις Κοινωνικής Ασφάλειας. Με πλασµατικούς χρόνους ασφάλισης κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του Ν.3996/2011 (βλέπε κατωτέρω 6,ποιοι πλασµατικοί χρόνοι αναγνωρίζονται, προϋποθέσεις, εξαγορά κλπ.). 3. Βασική σύνταξη Όσοι συνταξιοδοτούνται από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του Ο.Γ.Α. µε την συµπλήρωση του 62 ου έτους της ηλικίας και µε 40 έτη ασφάλισης και καταβολής εισφορών, λαµβάνουν παράλληλα από την ίδια ηµεροµηνία και τη βασική σύνταξη του Ο.Γ.Α., εφόσον έχουν συµπληρώσει 15 έτη ασφάλισης και καταβολής εισφορών στον Κλάδο. Η 15ετία µπορεί να συµπληρώνεται και µε χρόνο ασφάλισης χωρών µελών της Ε.Ε. που εφαρµόζουν τους Κανονισµούς Ε.Ε. 883/2004 & 987/2009 και χωρών µε τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ιµερείς Συµβάσεις Κοινωνικής Ασφάλειας. Για την συµπλήρωση της απαραίτητης 15ετίας για τη χορήγηση της βασικής σύνταξης, δεν συνυπολογίζονται χρόνοι ασφάλισης άλλων ελληνικών ασφαλιστικών φορέων ή αναγνωριζόµενοι-πλασµατικοί χρόνοι ασφάλισης. Εάν δεν συµπληρώνονται 15 έτη ασφάλισης και καταβολής εισφορών στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του Ο.Γ.Α., η βασική σύνταξη µπορεί να χορηγηθεί, εφόσον διαπιστώνονται 25 τουλάχιστον έτη απασχόλησης µε εργασίες που καλύπτονται από την ασφάλιση του Ο.Γ.Α. µετά την συµπλήρωση του 21 ου έτους της ηλικίας. Η καταβαλλόµενη βασική σύνταξη ακολουθεί την ετήσια µείωση κατά 4%, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 του Ν.2458/1997, ανάλογα µε το έτος έναρξης της συνταξιοδότησης. 4. ιαδοχική Ασφάλιση. Όταν η αίτηση εξετάζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης (προσµέτρηση χρόνου ασφάλισης και σε άλλο/α ελληνικό/ά ταµείο/α), αν ο ΟΓΑ είναι ο τελευταίος φορέας ασφάλισης και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του (40 έτη ασφάλισης και συµπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας) ή αν ο ΟΓΑ δεν είναι αρµόδιος φορέας για την κρίση σε πρώτο στάδιο (1500 ηµέρες ασφάλισης συνολικά στον ΟΓΑ, εκ των οποίων οι 500 την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης ή τη διακοπή της ασφάλισης), τότε η αίτηση για σύνταξη δεν διαβιβάζεται στον προηγούµενο ασφαλιστικό φορέα. Στην περίπτωση αυτή, εκδίδεται απορριπτική απόφαση και η υπόθεση τίθεται στο αρχείο. Οι πλασµατικοί χρόνοι ασφάλισης που περιγράφονται παρακάτω, εκτός από την συµπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης (40 έτη) µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για την συµπλήρωση των απαραίτητων ηµερών, προκειµένου ο Ο.Γ.Α. να καταστεί αρµόδιος φορέας για την εξέταση του συνταξιοδοτικού αιτήµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. 4 α. Ο Ο.Γ.Α. απονέµων φορέας. Αν ο Ο.Γ.Α. είναι αρµόδιος και καταστεί και απονέµων φορέας, θα χορηγείται και η Βασική Σύνταξη εφόσον ο ασφαλισµένος έχει 15 έτη ασφάλισης και καταβολής εισφορών στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης (αναφέρεται παραπάνω). 4 β Ο Ο.Γ.Α. συµµετέχων φορέας. Όταν ο Ο.Γ.Α. είναι συµµετέχων φορέας, για αιτήσεις συνταξιοδότησης µετά τις , µαζί µε τις συντάξιµες αποδοχές, θα γνωστοποιείται και η χορήγηση της Βασικής Σύνταξης στο ποσό του Ο.Γ.Α. εφόσον 6

8 ο ασφαλισµένος έχει συµπληρώσει το 62 ο έτος της ηλικίας του, 40 έτη ασφάλισης συνολικά και 15 χρόνια ασφάλισης και καταβολής εισφορών στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης. Επίσης, θα πρέπει να γνωστοποιείται το νέο όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση από τον Ο.Γ.Α. (62 ο έτος). 5. ιεθνείς Ασφαλιστικές Σχέσεις 5.1. Συνυπολογισµός Χρόνων Ασφάλισης σε χώρες Ε.Ε. Ε.Ο.Χ.-Ελβετίας Εφαρµογή της απόφασης Η6. Με το άρθρο 6 του Ε.Κ.883/2004 ορίζεται η αρχή του συνυπολογισµού των περιόδων ασφάλισης και κατοικίας σε άλλα κράτη µέλη της Ε.Ε. Η αρχή του συνυπολογισµού απαιτεί να λαµβάνονται υπόψη όλες οι περίοδοι ασφάλισης ή κατοικίας που κοινοποιούνται από άλλα κράτη, χωρίς να αµφισβητείται η αξία τους, προκειµένου να µην υπάρχουν εµπόδια για τη θεµελίωση του δικαιώµατος. Σύµφωνα όµως µε το άρθρο 5 του Ε.Κ. 883/2004, το αρµόδιο κράτος µέλος διατηρεί το δικαίωµα να καθορίζει τους λοιπούς ειδικούς εθνικούς όρους ως προς τη χορήγηση των παροχών κοινωνικής ασφάλειας, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρµόζονται χωρίς διακρίσεις. Επίσης, στο άρθρο 51 του Ε.Κ.883/2004 προβλέπονται ειδικότερες διατάξεις περιορισµοί στον συνυπολογισµό περιόδων ασφάλισης για συγκεκριµένες παροχές. Στην απόφαση µε αριθµό Η6 της 16 ης εκεµβρίου 2010 της ιοικητικής Επιτροπής για τον Συντονισµό των Συστηµάτων Κοινωνικής Ασφάλειας σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 6 του Ευρωπαϊκού Κανονισµού 883/2004, ορίζεται ότι: (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/txt/pdf/?uri=celex:32011d0212(01)&from=en) «1. Όλες οι περίοδοι ασφάλισης -είτε είναι περίοδοι εισφοράς είτε περίοδοι που θεωρούνται ως ισοδύναµες µε περιόδους ασφάλισης δυνάµει της εθνικής νοµοθεσίας- πληρούν την έννοια «περίοδοι ασφάλισης» για τους σκοπούς εφαρµογής των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. 987/ Όλες οι περίοδοι για τον εκάστοτε σχετικό κίνδυνο, οι οποίες έχουν πραγµατοποιηθεί δυνάµει της νοµοθεσίας άλλου κράτους µέλους, λαµβάνονται υπόψη εφαρµόζοντας την αρχή του συνυπολογισµού περιόδων, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και στο άρθρο 12 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 987/2009. Η αρχή του συνυπολογισµού απαιτεί να συνυπολογίζονται οι περίοδοι που κοινοποιούνται από άλλα κράτη µέλη, χωρίς να αµφισβητείται η αξία τους. 3. Εντούτοις, τα κράτη µέλη -αφού εφαρµόσουν την αρχή του συνυπολογισµού που αναφέρεται στο σηµείο 2, διατηρούν τη δικαιοδοσία να καθορίζουν τους λοιπούς εθνικούς όρους ως προς τη χορήγηση παροχών κοινωνικής ασφάλειας, λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 -µε την προϋπόθεση, ότι οι εν λόγω όροι εφαρµόζονται χωρίς διακρίσεις-. Η αρχή αυτή δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 883/2004.» Από τα παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι ο αρµόδιος φορέας συνταξιοδότησης, για τον εκάστοτε ασφαλιστικό κίνδυνο (γήρας/αναπηρία/θάνατο) θα πρέπει να συνυπολογίσει όλες τις περιόδους ασφάλισης (πραγµατικές και εξοµοιούµενες) που γνωστοποιούνται από τους φορείς των κρατών µελών για τον αντίστοιχο ασφαλιστικό κίνδυνο, εκτός εάν προβλέπονται από τη νοµοθεσία ειδικοί εθνικοί όροι. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 1 και 2, ο Ο.Γ.Α. για κάθε ασφαλιστικό κίνδυνο θα πρέπει να συνυπολογίσει για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος κύριας σύνταξης το σύνολο των πραγµατικών και εξοµοιούµενων περιόδων ασφάλισης που γνωστοποιούνται από τους φορείς των κρατών µελών για τον αντίστοιχο ασφαλιστικό κίνδυνο (γήρας/αναπηρία/θάνατος) εφόσον δεν επικαλύπτονται. Ο περίοδοι ασφάλισης στο έντυπο Ε205 αποτυπώνονται συνήθως σε διαφορετικές στήλες ή σε διαφορετικές ενδείξεις (π.χ και στο Ε205/DE). Για παράδειγµα, για τη θεµελίωση του δικαιώµατος για σύνταξη 7

9 γήρατος, θα πρέπει να συνυπολογιστούν οι χρόνοι οι οποίοι γνωστοποιούνται από το άλλο κράτος για όλες τις συνταξιοδοτικές παροχές ή αποκλειστικά για σύνταξη γήρατος. Για σύνταξη αναπηρίας, θα πρέπει να συνυπολογιστούν οι χρόνοι οι οποίοι γνωστοποιούνται από το άλλο κράτος για όλες τις συνταξιοδοτικές παροχές ή αποκλειστικά για σύνταξη αναπηρίας. Για τον υπολογισµό του ποσού της κύριας σύνταξης θα λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος του άλλου κράτους µε την ένδειξη «για τον υπολογισµό των παροχών» και εφόσον υπάρχει τέτοια διάκριση (π.χ. σηµείο 8.2 στο Ε205/DE). Αντιθέτως, για τη βασική σύνταξη θα λαµβάνεται υπόψη και για τον υπολογισµό του ποσού, το σύνολο πραγµατικών και πλασµατικών εξοµοιούµενων χρόνων Εφιστούµε την προσοχή ότι τα οριζόµενα στην Η6 απόφαση ισχύουν για αιτήσεις υποβληθείσες µετά την και έναρξη συνταξιοδότησης µετά την Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 της ως άνω απόφασης, τα κράτη µέλη διατηρούν το δικαίωµα να καθορίζουν τους λοιπούς εθνικούς όρους, µε την προϋπόθεση ότι εφαρµόζονται χωρίς διακρίσεις. Σύµφωνα µε το αριθ.πρωτ.:φ60000/7267/608/ έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας προς όλους του Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης,σύµφωνα µε την ελληνική κοινωνικοασφαλιστική νοµοθεσία, η συµπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης των γονέων, συζύγων και αδελφών αναπήρων του άρθρου 37 του Ν.3996/2011 (20ετία ή 25ετία από για τον Ο.Γ.Α. υποθέσεις Ρ) αποτελεί ειδικό εθνικό όρο. Επειδή για τη χορήγηση της συγκεκριµένης παροχής απαιτείται πραγµατική ή προαιρετική ασφάλιση η οποία για τον Ο.Γ.Α. επιτρέπεται να συµπληρωθεί µόνο µε χρόνο στρατιωτικής θητείας (οι άλλες δυο προβλέψεις του Ν.3996/2011 για αναγνώριση χρόνων δεν εφαρµόζονται στον Ο.Γ.Α.), οι χρόνοι ασφάλισης άλλων κρατών της Ε.Ε. που θα λαµβάνονται υπόψη για την συγκεκριµένη παροχή, θα είναι µόνο οι χρόνοι υποχρεωτικής ή προαιρετικής ασφάλισης και όχι οι εξοµοιούµενοι χρόνοι ασφάλισης Αναγνωριζόµενοι χρόνοι Παραθέτουµε κατωτέρω επιπλέον διευκρινίσεις για τις συνταξιοδοτικές περιπτώσεις που το δικαίωµα δεν θεµελιώνεται αυτοτελώς µε ελληνικούς χρόνους και θα πρέπει να συνυπολογισθούν περίοδοι ασφάλισης που έχουν πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις νοµοθεσίες χωρών που εφαρµόζουν τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς κοινωνικής ασφάλειας 883/2004 & 987/2009 ή χωρών µε τις οποίες µας συνδέει ιµερής Συµφωνία κοινωνικής ασφάλειας. 5.2.α. Χώρες Ε.Ε. Ε.Ο.Χ. Ελβετία. Οι ασφαλισµένοι έχουν δικαίωµα αναγνώρισης έως 7 ετών πλασµατικής ασφάλισης για την συνταξιοδότησή τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4302/2014 (στο 62 ο έτος µε 40 έτη ασφάλισης). Για την συµπλήρωση του ανωτάτου ορίου των 7 πλασµατικών εξοµοιούµενων αναγνωριστέων ετών θα προσµετρούνται και τα πλασµατικά χρόνια εξοµοιούµενες περίοδοι των φορέων Χωρών Μελών της Ε.Ε. των χωρών του Ε.Ο.Χ. και της Ελβετίας, όπως αποτυπώνονται στα έντυπα Ε205. Π.χ. ασφαλισµένος µε 4 εξοµοιούµενα έτη στη Γερµανία έχει δικαίωµα µόνο για 3 έτη αναγνώρισης στην Ελλάδα. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διάκριση πραγµατικών ή εξοµοιούµενων χρόνων ασφάλισης στην άλλη χώρα, τότε δίνεται δικαίωµα στον ασφαλισµένο του Ο.Γ.Α., να αναγνωρίσει µέχρι 7 χρόνια ασφάλισης σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 39 & 40 του Ν.3996/2011. Σε περίπτωση που ο εξοµοιούµενος χρόνος της άλλης χώρας υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 7 ετών, θα λαµβάνεται υπόψη στο σύνολό του και θα είναι ασφαλιστικά ισχυρός, αλλά δεν θα δίνεται δυνατότητα αναγνώρισης επί πλέον πλασµατικών χρόνων του Ν.3996/

10 Ακόµη πρέπει να εξετάζεται και το είδος των εξοµοιούµενων χρόνων της άλλης χώρας, προκειµένου να µην αναγνωρίζεται χρόνος στην Ελλάδα για την ίδια αιτία την ίδια χρονική περίοδο ή ο συνολικός πλασµατικός χρόνος ασφάλισης στα δύο κράτη, για την ίδια αιτία, να µην υπερβαίνει το ανώτατο όριο του νόµου για την ίδια αιτία. Για παράδειγµα χρόνοι σπουδών στο Ελληνικό πανεπιστήµιο, αναγνωρισµένοι στο σύνολο τους στην Γερµανία, δεν µπορούν να αναγνωριστούν και στην Ελλάδα, ή εφόσον έχουν αναγνωριστεί χρόνοι ασφάλισης για ένα τέκνο σε ξένο κράτος υπάρχει η δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου για τα άλλα τέκνα στην Ελλάδα και µέχρι το όριο που ορίζει ο Ν.3996/2011. Σύµφωνα µε το αριθ.πρωτ.: Φ60000/7267/608/ έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας προς όλους του Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, κενά διαστήµατα ασφάλισης µεταξύ δύο κρατών της Ε.Ε. του Ε.Ο.Χ. ή της Ελβετίας ή ανάµεσα σε χώρα της Ε.Ε. του Ε.Ο.Χ. ή της Ελβετίας και χώρας µε την οποία έχει συναφθεί ιµερής Σύµβαση Κοινωνικής Ασφάλειας, θα µπορούν να αναγνωριστούν ως πλασµατικός χρόνος ασφάλισης κατ εφαρµογή του άρθρου 40 του Ν.3996/2011. Για την συµπλήρωση των απαραίτητων ηµερών πραγµατικής ή προαιρετικής ασφάλισης που απαιτούνται από τη νοµοθεσία για τις αναγνωρίσεις των άρθρων 39 & 40 του Ν.3996/2011 θα λαµβάνονται υπόψη µόνο οι περίοδοι πραγµατικής και προαιρετικής ασφάλισης στην Ε.Ε., Ε.Ο.Χ. και Ελβετία. Οι χρόνοι που αναγνωρίζονται µε τις διατάξεις των άρθρων 39 & 40 του Ν.3996/2011 θα καταχωρούνται στην στήλη των εξοµοιούµενων περιόδων του εντύπου Ε205/GR µε εξαίρεση τον χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας που θα εξακολουθήσει να καταχωρείται στην 1 η στήλη. Το είδος των χρόνων θα καταχωρείται στις παρατηρήσεις. 5.2.β. ιµερείς Συµβάσεις. Στα έντυπα συνδέσµου δεν υπάρχει διάκριση πραγµατικών ή εξοµοιούµενων χρόνων ασφάλισης. Ο χρόνος ασφάλισης, διαµονής ή το σύνολο των χρόνων ασφάλισης και διαµονής (εφόσον δεν επικαλύπτονται) θεωρείται, σύµφωνα µε τις ισχύουσες συµβάσεις, ως πραγµατικός χρόνος ασφάλισης και δεν θα λαµβάνεται υπόψη για την συµπλήρωση του ορίου των 7 ετών αναγνώρισης πλασµατικών χρόνων ασφάλισης των άρθρων 39 & 40 του Ν.3996/2011. Αυτό σηµαίνει, ότι οι ασφαλισµένοι του Ο.Γ.Α. που έχουν χρόνο ασφάλισης σε χώρες διµερών συµβάσεων, µπορούν, σε κάθε περίπτωση, να αναγνωρίσουν για την συνταξιοδότηση τους λόγω γήρατος κατά τις διατάξεις του Ν.4302/2014, επτά (7) έτη ασφάλισης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 39 & 40 του Ν.3996/2011. Για την συµπλήρωση των απαραίτητων ηµερών πραγµατικής ή προαιρετικής ασφάλισης που απαιτούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 39 & 40 του Ν.3996/2011 για τη δυνατότητα αναγνώρισης πλασµατικών χρόνων, θα συνυπολογίζονται και οι χρόνοι ασφάλισης και διαµονής σε χώρες ιµερών Συµβάσεων εφόσον δεν επικαλύπτονται. Επισηµαίνουµε ότι ο συνυπολογισµός των χρόνων ασφάλισης διµερών συµβάσεων για την συµπλήρωση των απαραίτητων ηµερών, που προβλέπεται από τα άρθρα 39 & 40 του Ν.3996/2011, προκειµένου οι αναγνωρισµένοι πλασµατικοί χρόνοι να ληφθούν υπόψη για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, ισχύει µόνο για την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος µε την συµπλήρωση του 62 ου έτους και 40 έτη ασφάλισης. Στις άλλες περιπτώσεις συνταξιοδότησης από τον Ο.Γ.Α., όπου προβλέπεται µόνο αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας σύµφωνα µε το Ν.1358/1983 όπως ισχύει, µόνο ο χρόνος ασφάλισης του Κεµπέκ µπορεί να συνυπολογιστεί για να συµπληρωθούν οι απαραίτητες ηµέρες (3.600 ηµέρες για σύνταξη γήρατος, 900 9

11 ηµέρες για σύνταξη αναπηρίας ή θανάτου) προκειµένου ο χρόνος ασφάλισης να είναι θεµελιωτικός. Σε καµία άλλη διµερή συµφωνία δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη ιαδοχική Ασφάλιση Για τις συνταξιοδοτικές υποθέσεις γήρατος του άρθρου 18 του Ν.4302/2014 του Κλάδου ιεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων σε συνδυασµό µε εφαρµογή διατάξεων της ιαδοχικής Ασφάλισης, ακολουθώντας τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τη Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε την εγκύκλιο αριθ.πρωτ. Φ.ΕΟΚ/οικ.306/ , το συνταξιοδοτικό αίτηµα διαβιβάζεται στον προηγούµενο ελληνικό ασφαλιστικό φορέα ακόµη και αν ο Ο.Γ.Α. δεν είναι αρµόδιος φορέας ή απονέµων φορέας, αντίθετα µε όσα ορίζονται στις σχετικές διατάξεις. Υπενθυµίζουµε ότι αυτή η πρακτική ακολουθείται από όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης για τις συνταξιοδοτικές υποθέσεις µε συνδυασµένη εφαρµογή των διατάξεων της ιαδοχικής Ασφάλισης και των διατάξεων Ευρωπαϊκών Κανονισµών ή των ιµερών Συµβάσεων. 6. Πλασµατικοί χρόνοι 6.1. Χρόνοι που αναγνωρίζονται - Προϋποθέσεις Με τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 18 του Ν. 4302/2014 δίδεται για πρώτη φορά στους ασφαλισµένους του Ο.Γ.Α. η δυνατότητα αναγνώρισης πλασµατικών χρόνων, πέραν της στρατιωτικής θητείας η οποία ίσχυε και στον Ο.Γ.Α. και µόνο για την συµπλήρωση των 40 ετών ασφάλισης που απαιτούνται για να συνταξιοδοτηθεί ο ασφαλισµένος λόγω γήρατος στο 62 ο έτος της ηλικίας. Οι χρόνοι ασφάλισης που αναγνωρίζονται είναι οι παρακάτω: 1. Ο χρόνος στρατιωτικής θητείας. 2. Ο χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το αδίκηµα της ανυπακοής ή ανυποταξίας στρατεύσιµων λόγω θρησκευτικών ή ιδεολογικών πεποιθήσεων. 3. Ο πλασµατικός χρόνος παιδιών. 4. Ο χρόνος σπουδών. 5. Ο χρόνος κενών διαστηµάτων ασφάλισης. 6. Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών µέχρι δύο (2) έτη. 7. Ο χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας, ο προβλεπόµενος από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 8. Ο χρόνος µαθητείας µέχρι δύο (2) έτη. 9. Ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας. 10. Ο χρόνος από την απόκτηση πτυχίου µέχρι και την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος ασφαλισµένων του Τοµέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Έργων (ΕΤΑΑ). 11. Ο χρόνος αποδεδειγµένης άσκησης επαγγέλµατος πριν την εγγραφή στα Μητρώα των πρώην Ταµείων ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ. 12. Ο χρόνος απεργίας. 13. Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθενείας µέχρι 300 ηµέρες και ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας µέχρι 300 ηµέρες. Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος που αναγνωρίζεται σύµφωνα µε τα άρθρα 39 & 40 του Ν.3996/2011 λαµβάνεται υπόψη τόσο για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, υπό την προϋπόθεση ότι οι ασφαλισµένοι έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον ηµέρες ή 12 έτη πραγµατικής ή προαιρετικής ασφάλισης. 10

12 Το ανώτατο όριο αναγνωριζοµένων ετών ανέρχεται σε επτά (7) έτη. Από τα ανωτέρω αναγνωριζόµενα έτη αφαιρείται κάθε άλλος πραγµατικός ή πλασµατικός χρόνος που τυχόν έχει αναγνωρισθεί ή πρόκειται να αναγνωρισθεί, µε βάση άλλες διατάξεις ή αποφάσεις.σ. Οργανισµών, εφόσον ο χρόνος αυτός δεν αφορά υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση και έχει αναγνωρισθεί µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου (π.χ. στρατιωτική υπηρεσία, αναγνώριση χρόνου προ εγγραφής ασφαλισµένων στον Ο.Α.Ε.Ε., κ.λπ.). Κατ εξαίρεση, ο χρόνος που έχει αναγνωριστεί από πολιτικό πρόσφυγα δεν θα αφαιρείται, διότι αφορά σε χρόνο υποχρεωτικής ασφάλισης στην αλλοδαπή. Από τα ανωτέρω πλασµατικά έτη ασφάλισης µπορούν να αναγνωρισθούν µόνο όσα έτη υπολείπονται για την συµπλήρωση 40 ετών ασφάλισης. Επίσης, αν υπάρχουν ήδη αναγνωρισµένοι πλασµατικοί χρόνοι πάνω από επτά (7) έτη, ο χρόνος αυτός είναι ασφαλιστικά ισχυρός, γίνεται δεκτός και για θεµελίωση του δικαιώµατος και για υπολογισµό του ποσού της σύνταξης, αλλά δεν είναι δυνατό να αναγνωρισθούν άλλοι πλασµατικοί χρόνοι. Ο χρόνος ασφάλισης στο ηµόσιο για τους διορισθέντες πριν το 1983 λογίζεται ως πραγµατικός χρόνος ασφάλισης (όχι πλασµατικός). Ο ασφαλισµένος έχει δικαίωµα να επιλέξει τον φορέα στον οποίο θα αναγνωρίσει τον πλασµατικό χρόνο ασφάλισης. Το δικαίωµα αναγνώρισης όµως ασκείται µόνο σε ένα φορέα κύριας ασφάλισης ή το ηµόσιο και σε ένα φορέα επικουρικής ασφάλισης. Είναι δυνατή η αναγνώριση µιας κατηγορίας πλασµατικού χρόνου (π.χ. σπουδών) σε ένα φορέα και άλλης κατηγορίας χρόνου (π.χ. στρατού) σε άλλο φορέα. εν είναι όµως δυνατή η αναγνώριση µέρους του χρόνου µιας κατηγορίας σε ένα φορέα και του υπόλοιπου όµοιου χρόνου σε άλλο φορέα. Ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, επιδότησης λόγω ασθένειας, επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας και ο χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας που προβλέπεται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., αναγνωρίζονται χωρίς εξαγορά µόνο από το φορέα που υπαγόταν ο ασφαλισµένος κατά το χρόνο αυτό (όπου και υποβάλλεται η σχετική αίτηση αναγνώρισης) και συνυπολογίζονται µόνο για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος και όχι για τον υπολογισµό του ποσού της σύνταξης. Η αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, του χρόνου προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το στρατιωτικό αδίκηµα της ανυπακοής ή ανυποταξίας στρατεύσιµων λόγω θρησκευτικών ή ιδεολογικών πεποιθήσεων ή ο χρόνος άοπλης στρατιωτικής θητείας και ο χρόνος εναλλακτικής πολιτικής κοινωνικής υπηρεσίας (Ν.2510/1997) γίνεται µε εξαγορά. Οι ασφαλισµένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών καταβάλλουν για κάθε µήνα αναγνώρισης εισφορά ίση µε το άθροισµα της µηνιαίας εισφοράς ασφαλισµένου και εργοδότη, όπως ισχύει κάθε φορά, υπολογιζόµενης επί του ποσού της 5ης ασφαλιστικής κατηγορίας του Κλάδου που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Για το έτος 2015 το ποσό εξαγοράς για ένα (1) χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας είναι 1.790,52 (µε έκπτωση 15% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής 1.521,94 ). Οι εκπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν. 3996/2011 όσον αφορά στην εξαγορά χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας δεν ισχύουν για τις συνταξιοδοτικές παροχές του Ο.Γ.Α. Ο αναγνωριζόµενος χρόνος στρατιωτικής θητείας, κράτησης ή φυλάκισης κλπ. κατά τα ανωτέρω, θεωρείται διανυθείς στην 5 η ασφαλιστική κατηγορία του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης, για τον υπολογισµό του ποσού της σύνταξης που αντιστοιχεί σε αυτόν. Για την αναγνώριση των λοιπών πλασµατικών χρόνων, το ποσό εξαγοράς υπολογίζεται, για κάθε µήνα αναγνώρισης, σε ποσοστό 20% για τους φορείς κύριας ασφάλισης και 6% για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης επί του 25πλάσιου του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε κατά την δηλ.33,57 (άρθρ. 138 του Ν.4052/2012). 11

13 Για το έτος 2015 το ποσό εξαγοράς για ένα έτος πλασµατικού χρόνου ασφάλισης ανέρχεται σε 2014,20 και το ποσό εξαγοράς για ένα (1) µήνα ανέρχεται σε 167,85. Οι αναγνωριζόµενοι πλασµατικοί χρόνοι παιδιών, σπουδών, κενών διαστηµάτων ασφάλισης, µαθητείας, εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών κλπ., θεωρούνται διανυθέντες στην ανώτατη υποχρεωτική κατηγορία ασφάλισης (5 η κατηγορία) του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης, για τον υπολογισµό του ποσού της σύνταξης που αντιστοιχεί σε αυτούς. Τα ποσά εξαγοράς πλασµατικών χρόνων καταβάλλονται εφάπαξ και παρέχεται έκπτωση 15%. Η εφάπαξ καταβολή γίνεται εντός τριµήνου από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης. Αν η συνολική οφειλή για εισφορές (ποσό αναγνώρισης & τυχόν ληξιπρόθεσµες εισφορές) στον Ο.Γ.Α. δεν υπερβαίνει τις 4.000, τότε µπορεί να γίνει συµψηφισµός µε το ποσό της σύνταξης (άρθρο 68 του Ν.4144/2013). Σηµειώνουµε ότι κάθε αναγνωριζόµενος µήνας στρατιωτικής υπηρεσίας ή προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το αδίκηµα της ανυπακοής ή ανυποταξίας στρατευσίµων λόγω θρησκευτικών ή ιδεολογικών πεποιθήσεων, αντιστοιχεί σε 30 ηµέρες ασφάλισης. Για όλους τους υπόλοιπους πλασµατικούς χρόνους, κάθε αναγνωριζόµενος µήνας αντιστοιχεί σε 25 ηµέρες ασφάλισης. Επισηµαίνεται, ότι σε περίπτωση που τελικά δεν θεµελιωθεί δικαίωµα συνταξιοδότησης, οι εισφορές που έχουν καταβληθεί για την αναγνώριση των πλασµατικών χρόνων δεν επιστρέφονται. Κατόπιν τούτου, θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ορθή ενηµέρωση των ασφαλισµένων. Η αίτηση αναγνώρισης θα υποβάλλεται από τον αιτούντα, αφού προηγουµένως έχει ενηµερωθεί από τον ΟΓΑ για όσα έτη απαιτείται να αναγνωρισθούν. Η αίτηση υποβάλλεται στο συνηµµένο ειδικό έντυπο µε ενσωµατωµένη την υπεύθυνη δήλωση, όπου ο ασφαλισµένος δηλώνει τον/τους χρόνο/ους που επιθυµεί να αναγνωρίσει, αν έχει ασφαλιστεί σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς (ελληνικούς ή αλλοδαπούς), ότι δεν αναγνώρισε ή δεν θα αναγνωρίσει τους χρόνους αυτούς σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης (ελληνικό ή αλλοδαπό) και τέλος ότι έλαβε γνώση ότι, σε περίπτωση που τελικά δεν θεµελιώσει δικαίωµα συνταξιοδότησης, οι εισφορές που έχουν καταβληθεί για αναγνώριση δεν επιστρέφονται. Επισηµαίνεται ότι η αίτηση αναγνώρισης θα αποστέλλεται στο αρµόδιο Τµήµα Συντάξεων όπου εκκρεµεί η αίτηση συνταξιοδότησης και όχι απευθείας προς το Τµήµα Ασφάλισης. Τα Τµήµατα Συντάξεων, αφού ελέγξουν και διαπιστώσουν ότι οι χρόνοι που ζητείται να αναγνωριστούν είναι αυτοί που απαιτούνται για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, θα διαβιβάζουν τη σχετική αίτηση στα αρµόδια Τµήµατα Ασφάλισης Κατηγορίες πλασµατικών χρόνων. 6.2.α. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας Με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 7 του Ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α ), όπως ισχύει, είχε δοθεί η δυνατότητα αναγνώρισης µε εξαγορά του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας από τους ασφαλισµένους και συνταξιούχους του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1358/1983 (ΦΕΚ 64 Α ), όπως ισχύουν, τόσο για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης όσο και για τη θεµελίωση, υπό προϋποθέσεις, του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου). Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας προσµετράται και για τη χορήγηση της νέας παροχής γήρατος του Ν.4302/

14 ικαιολογητικά 1. Αίτηση Υπεύθυνη ήλωση του ενδιαφερόµενου, στο ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α. 2. Πιστοποιητικό τύπου Α του στρατολογικού γραφείου που ανήκει ο ενδιαφερόµενος, από το οποίο πρέπει να προκύπτει όλος ο χρόνος που υπηρέτησε στο στράτευµα και η ιδιότητα µε την οποία υπηρέτησε (π.χ. κληρωτού, εφέδρου κ.λπ.). Αν ο ενδιαφερόµενος δεν υποβάλει το συγκεκριµένο δικαιολογητικό αυτό θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την αρµόδια υπηρεσία του Ο.Γ.Α. ιευκρινίζεται ότι όσον αφορά στην αναγνώριση της στρατιωτικής υπηρεσίας για τις λοιπές συνταξιοδοτικές παροχές του Ο.Γ.Α. (γήρατος στο 67 ο έτος, αναπηρίας, θανάτου), ισχύουν τα αναφερόµενα στην εγκύκλιο του Ο.Γ.Α. αριθ.11/ β. Ο χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το αδίκηµα της ανυπακοής ή ανυποταξίας στρατεύσιµων λόγω θρησκευτικών ή ιδεολογικών πεποιθήσεων Ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, λογίζεται και ο χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το στρατιωτικό αδίκηµα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, στο οποίο υπέπεσαν στρατεύσιµοι που αρνήθηκαν την εκπλήρωση της στρατιωτικής υπηρεσίας επικαλούµενοι τις θρησκευτικές ή ιδεολογικές τους πεποιθήσεις, ο χρόνος άοπλης στρατιωτικής θητείας και ο χρόνος εναλλακτικής πολιτικής κοινωνικής υπηρεσίας (Ν.2510/1997). ικαιολογητικά: Αίτηση Υπεύθυνη ήλωση του ενδιαφερόµενου, στο ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α. Το αποφυλακιστήριο που εκδίδεται από το σωφρονιστικό κατάστηµα κράτησης του αντιρρησία συνείδησης και στο οποίο βεβαιώνεται ο χρόνος έκτισης της ποινής της προσωρινής κράτησης ή της φυλάκισης ή βεβαίωση για το χρόνο άοπλης στρατιωτικής θητείας ή εναλλακτικής κοινωνικής υπηρεσίας. 6.2.γ. Ο πλασµατικός χρόνος παιδιών υνατότητα αναγνώρισης του πλασµατικού χρόνου παιδιών έχουν και οι δύο γονείς, µε τις ίδιες προϋποθέσεις και ανεξάρτητα από το χρόνο γέννησης των παιδιών. Ο ανώτατος προβλεπόµενος χρόνος που µπορεί να αναγνωριστεί, είναι πέντε (5) έτη και αναλύεται σε ένα (1) έτος για το πρώτο παιδί και δύο (2) έτη για κάθε επόµενο, µέχρι και το τρίτο. Για περισσότερα των τριών παιδιά, δεν προβλέπεται αναγνώριση επιπλέον χρόνου. ικαιολογητικά: Αίτηση Υπεύθυνη ήλωση του ενδιαφερόµενου, στο ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 6.2.δ. Ο χρόνος σπουδών Με τη διάταξη του εδ. ε της παρ. 1 του αρθρ. 40 Ν. 3996/2011 «ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης λογίζεται ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός µόνο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή διπλώµατος επαγγελµατικής κατάρτισης µεταδευτεροβάθµιου Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή διπλώµατος Σχολής Ξεναγών, καθώς και ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση πτυχίου, µετά την συµπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας, σε µέσες 13

15 τεχνικές και επαγγελµατικές σχολές ή σε µονάδες της δευτεροβάθµιας τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης από την έναρξη ισχύος του Ν. 576/1977 (Α 102) και µετά ή στο Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο, ο οποίος είναι ίσος µε τον κατά το χρόνο αποφοίτησης επίσηµο χρόνο σπουδών της οικείας σχολής». - Χρόνος σπουδών σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές Στη διάταξη εµπίπτουν πρόσωπα που αποφοίτησαν από ανώτερες ή ανώτατες σχολές της ηµεδαπής ή αλλοδαπής και απέκτησαν σχετικό πτυχίο ή δίπλωµα. Ως χρόνος φοίτησης, θεωρείται το χρονικό διάστηµα από την εγγραφή έως την ηµεροµηνία αποφοίτησης που αναγράφεται στο πτυχίο. Ο χρόνος όµως αναγνώρισης, δεν µπορεί να υπερβαίνει τα επίσηµα ακέραια έτη σπουδών της οικείας σχολής. Κατ εξαίρεση, για την αναγνώριση χρόνου σπουδών σε ΤΕΙ, αναγνωρίζεται ως χρόνος σπουδών και η εξάµηνη πρακτική άσκηση των σπουδαστών (στις σχολές που απαιτείται), η οποία είναι προαπαιτούµενη για την περάτωση των σπουδών και την απόκτηση πτυχίου. Ο χρόνος αναγνώρισης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα επίσηµα ακέραια έτη σπουδών, τα οποία προβλέπονται από τον κανονισµό που διέπει τη λειτουργία της κάθε σχολής κατά το χρόνο αποφοίτησης. Για τον υπολογισµό του χρόνου σπουδών, θεωρούµε ότι το σπουδαστικό έτος αρχίζει τον Οκτώβριο και λήγει τον Σεπτέµβριο. Στην περίπτωση που κάποιος κατέχει περισσότερα του ενός πτυχία ανώτερης ή ανώτατης σχολής, αναγνωρίζεται ο χρόνος σπουδών µιας µόνο σχολής µε επιλογή του ασφαλισµένου. εν δίνεται δυνατότητα αναγνώρισης µέρους του χρόνου σπουδών από κάθε µία σχολή. Αν κατά το χρόνο φοίτησης, έχει ασφαλιστεί σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό ή το ηµόσιο, δεν είναι δυνατή η αναγνώριση του συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος. - Χρόνος σπουδών σε µέσες τεχνικές ή επαγγελµατικές σχολές Στη διάταξη εµπίπτουν πρόσωπα που αποφοίτησαν από µέσες τεχνικές ή επαγγελµατικές σχολές της ηµεδαπής ή αλλοδαπής και απέκτησαν σχετικό πτυχίο ή δίπλωµα. Αναγνωρίζεται ο χρόνος σπουδών που πραγµατοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωση του 17 ου έτους της ηλικίας. Αν κατά το χρόνο φοίτησης, ο αιτών έχει ασφαλιστεί σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό ή το ηµόσιο, δεν είναι δυνατή η αναγνώριση του συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος. Μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 576/1977, όπου οργανώθηκε για πρώτη φορά η τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση σε Μέση και Ανώτερη, ως µέσες τεχνικές και επαγγελµατικές σχολές, θεωρούνται: Οι σχολές εργοδηγών (συµπεριλήφθηκαν στη µέση βαθµίδα το 1959). Οι µέσες τεχνικές και επαγγελµατικές ιδιωτικές σχολές. Μετά την ισχύ του Ν. 576/1977, ως µέσες τεχνικές και επαγγελµατικές σχολές, θεωρούνται: Οι διετείς απογευµατινές Τεχνικές και Επαγγελµατικές Σχολές (ΤΕΣ) νέου τύπου και τα τριετή Τεχνικά και Επαγγελµατικά Λύκεια (ΤΕΛ), που µε τον Ν.576/1977 συµπεριλήφθηκαν στη µέση βαθµίδα Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. Οι Τεχνικές και Επαγγελµατικές Σχολές του Ν. 1566/1985, που προήλθαν από µετατροπή των ΤΕΣ και ΤΕΛ του προηγούµενου εδαφίου. 14

16 Τα Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια (ΕΠΛ) που ιδρύθηκαν µε τον Ν.1566/1985, και τα οποία χορηγούσαν απολυτήριο Λυκείου ή Πτυχίο. Στις σχολές αυτές, αναγνωρίζεται µόνο το 4ο έτος ειδίκευσης (εφόσον έχει πραγµατοποιηθεί) µε την προϋπόθεση ότι ο σπουδαστής έλαβε το πτυχίο. Τα Τεχνικά-Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) α και β κύκλου σπουδών (Ν.2640/1998) τα πτυχία των οποίων είναι ισότιµα µε αυτά των ΤΕΣ και ΤΕΛ, αντίστοιχα. Οι Επαγγελµατικές Σχολές (ΕΠΑΣ) και τα Επαγγελµατικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) (Ν.3745/2006). Τα Μεταδευτεροβάθµια Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). Οι Σχολές Ξεναγών. ικαιολογητικά: Αίτηση Υπεύθυνη ήλωση του ενδιαφερόµενου, στο ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώµατος ή βεβαίωση απόκτησης πτυχίου ή διπλώµατος από την σχολή, στην οποία να αναφέρονται απαραίτητα ο προβλεπόµενος χρόνος φοίτησης σε αυτήν, καθώς και η συνολική χρονική περίοδος φοίτησης του σπουδαστή (η βεβαίωση αυτή θα ζητείται µόνο στην περίπτωση που τα στοιχεία αυτά δεν αναφέρονται στο πτυχίο ή το δίπλωµα) Ειδικότερα για τις µέσες τεχνικές και επαγγελµατικές ιδιωτικές σχολές που λειτούργησαν πριν την ισχύ του Ν. 576/77, δεν αρκεί η απόκτηση αποδεικτικού απόλυσης της σχολής, αλλά απαιτείται και το πτυχίο που έλαβαν οι σπουδαστές, µετά από συµµετοχή τους σε εξετάσεις στο Υπουργείο Παιδείας Σε περίπτωση ασφάλισης, κατά τη διάρκεια των σπουδών, βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα που ασφαλίσθηκε ο αιτών για το χρόνο ασφάλισης στο φορέα αυτό. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αναγνώριση χρόνου σπουδών σχολών της αλλοδαπής είναι: Αίτηση Υπεύθυνη ήλωση του ενδιαφερόµενου, στο ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώµατος. Για ανώτερες ή ανώτατες σχολές, Πράξη ή Βεβαίωση αναγνώρισης τίτλου σπουδών από την εκάστοτε αρµόδια κατά το χρόνο αναγνώρισης του πτυχίου αρχή (π.χ ΟΑΤΑΠ, ΙΚΑΤΣΑ, ΤΙΕ, κλπ). Για µέσες τεχνικές επαγγελµατικές σχολές, πράξη ισοτιµίας του τίτλου σπουδών από την εκάστοτε κατά το χρόνο αναγνώρισης του πτυχίου αρχή (π.χ. Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων, ΕΟΠΠ, κλπ) Βεβαίωση του Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος ή άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας σπουδών για την απαιτούµενη κατά τον χρόνο φοίτησης σε αυτό διάρκεια του προγράµµατος σπουδών και την χορήγηση τίτλου σπουδών, σε επίσηµη µετάφραση Σε περίπτωση ασφάλισης, κατά τη διάρκεια των σπουδών, βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα που ασφαλίστηκε ο ενδιαφερόµενος. 6.2.ε. Ο χρόνος κενών διαστηµάτων ασφάλισης Με τη διάταξη του εδ. στ παρ. 1 αρθρ. 40 Ν. 3996/2011 «ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, λογίζεται ο χρόνος για τον οποίο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση σε φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, µετά την υπαγωγή, για πρώτη φορά, στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή το ηµόσιο και ο οποίος δεν µπορεί να είναι λιγότερος από έναν πλήρη ηµερολογιακό µήνα σε κάθε περίπτωση κενού ασφάλισης µεταξύ περιόδων ασφάλισης». Κενός χρόνος ασφάλισης. µπορεί να θεωρηθεί οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα µετά την υπαγωγή για πρώτη φορά στην ασφάλιση, οποιουδήποτε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 15

17 χώρες της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., της Ελβετίας και των χωρών µε τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ιµερή Σύµβαση Κοινωνικής Ασφάλειας ή το ηµόσιο. Επίσης κενός χρόνος ασφάλισης µεταξύ της ασφάλισης δύο χωρών της Ε.Ε. ή χώρας ιµερούς Σύµβασης και της Ε.Ε., µπορεί να αναγνωριστεί ως πλασµατικός χρόνος ασφάλισης. Από τις συνταξιοδοτικές διατάξεις που αφορούν στο ηµόσιο, δεν προβλέπεται αναγνώριση του χρόνου αυτού στο ηµόσιο. ικαιολογητικά: Αίτηση Υπεύθυνη ήλωση του ενδιαφερόµενου, στο ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα της ηµεδαπής ή, προκειµένου περί αλλοδαπής του αντίστοιχου συστήµατος ασφάλισης, από την οποία να προκύπτει ο ακριβής χρόνος ασφάλισης σε αυτό. 6.2.στ. Ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας Ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας αναγνωρίζεται χωρίς εξαγορά και υπολογίζεται µόνο για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος και όχι για τον υπολογισµό του ποσού της σύνταξης. 6.2.ζ. Ο χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας, ο προβλεπόµενος από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Ο παραπάνω χρόνος αναγνωρίζεται χωρίς εξαγορά και υπολογίζεται µόνο για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος και όχι για τον υπολογισµό του ποσού της σύνταξης. 6.2.η. Ο χρόνος µαθητείας µέχρι δύο (2) έτη Ως χρόνος µαθητείας, θεωρείται ο χρόνος απασχόλησης σε προγράµµατα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας (stage). Στα πλαίσια των προγραµµάτων αυτών, ως µαθητεία θεωρείται και ο χρόνος απασχόλησης σχολικών φυλάκων. Επιπλέον, ως µαθητεία αναγνωρίζεται και ο χρόνος υπηρεσίας των Εθελοντών Νέων Προστρατιωτικής Ηλικίας (ΕΝΠΗ), οι οποίοι υπηρέτησαν στη ΜΟΜΑ (Μικτή Οµάδα Μηχανικής Ανασυγκρότησης). Συγκεκριµένα, από το συνολικό χρόνο υπηρεσίας στη ΜΟΜΑ, ως µαθητεία θεωρούνται οι πρώτοι έξι (6) µήνες και το ήµισυ του επιπλέον χρόνου υπηρεσίας των ΕΝΠΗ, δεδοµένου ότι το υπόλοιπο µισό του χρόνου αυτού λογίζεται ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας. ικαιολογητικά: Αίτηση Υπεύθυνη ήλωση του ενδιαφερόµενου, στο ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α. Βεβαίωση χρόνου απασχόλησης από την Υπηρεσία προγραµµάτων Stage του Ο.Α.Ε... Βεβαίωση για το χρόνο υπηρεσίας (ΕΝΠΗ-ΜΟΜΑ) από το ΓΕΣ/ ΥΠΠΕ (Τµήµα ΣΥΚΕΑ). Αναλυτικός κατάλογος των σχολών στην αρ. πρωτ.: Φ80000/οικ.9240/597 εγκύκλιο της Γενικής Γραµµατείας µε Α Α: 4ΑΜΩΛ-Ψ5Β. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/4%ce%91%ce%9c%ce%a9%ce%9b-%ce%a85%ce% θ. Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών µέχρι δύο (2) έτη Η αίτηση για την αναγνώριση του χρόνου αυτού, υποβάλλεται στον ασφαλιστικό φορέα κύριας ή/και επικουρικής ασφάλισης που υπαγόταν ο ασφαλισµένος κατά το χρόνο χορήγησης της εκπαιδευτικής άδειας και πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση του εργοδότη, από την οποία να προκύπτει ο λόγος χορήγησης και η διάρκειά της. 16

18 6.2.ι. Ο χρόνος από την απόκτηση πτυχίου µέχρι και την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος ασφαλισµένων του Τοµέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Έργων (ΕΤΑΑ) Αναγνωρίζεται στο φορέα που υπαγόταν ο ασφαλισµένος κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα. 6.2.κ. Ο χρόνος αποδεδειγµένης άσκησης επαγγέλµατος πριν την εγγραφή στα Μητρώα των πρώην Ταµείων ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ Αναγνωρίζεται από το φορέα που ασφαλίσθηκε εκ των υστέρων ο ενδιαφερόµενος. 6.2.λ. Ο χρόνος απεργίας Αναγνωρίζεται από το Φορέα που υπαγόταν ο ασφαλισµένος κατά το χρόνο της απεργίας. Οι ηµέρες ασφάλισης κατά µήνα ορίζονται κατ ανώτατο όριο, σε µ. Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθενείας µέχρι 300 ηµέρες και ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας µέχρι 300 ηµέρες Αναγνωρίζεται από το φορέα που υπαγόταν ο ασφαλισµένος κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα χωρίς εξαγορά και συνυπολογίζεται µόνο για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος και όχι για τον προσδιορισµό του ποσού της σύνταξης. Ο ιοικητής του Ο.Γ.Α. Αθανάσιος K. Μπακαλέξης Συνηµµένα :1 Έντυπο Αίτησης 17

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος στο 62 ο έτος µε 40 έτη ασφάλισης (άρθρο 18 του Ν.4302/2014) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ: Επώνυµο Όνοµα Πατρώνυµο Αριθµός Μητρώου Ασφάλισης Ο.Γ.Α. Α.Μ.Κ.Α. Α.Φ.Μ. 2. ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ (Συµπληρώστε µε Χ το / τα ανάλογο/α τετραγωνίδιο/α) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Πλήθος Μηνών.. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Ή ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ Ή ΑΟΠΛΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ Ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Πλήθος Μηνών.. ΠΑΙ ΙΩΝ Πλήθος Μηνών.. ΣΠΟΥ ΩΝ Σχολών Ηµεδαπής Σχολών Αλλοδαπής Πλήθος Μηνών.. ΚΕΝΩΝ ΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Πλήθος Μηνών.. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α * Αποφυλακιστήριο ή Βεβαίωση για το χρόνο άοπλης θητείας ή κοινωνικής υπηρεσίας Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης* Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώµατος Πτυχίο Υπουργείου Παιδείας (Μέσης Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής) Πράξη Αναγνώρισης / Ισοτιµίας Πτυχίου (εάν πρόκειται για πτυχίο σχολής αλλοδαπής) Βεβαίωση διάρκειας σπουδών Βεβαίωση ασφάλισης * (σε περίπτωση ασφάλισης κατά τη διάρκεια των σπουδών) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα * ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Πλήθος Μηνών.. ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ. Βεβαίωση από το ΓΕΣ / ΥΠΠΕ, Τµήµα ΣΥΚΕΑ. Βεβαίωση από την Υπηρεσία Προγραµµάτων Stage του Ο.Α.Ε.. * Τα δικαιολογητικά µε αστερίσκο εάν δεν κατατεθούν από τον ενδιαφερόµενο, αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τον ΟΓΑ. 18

20 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΑ Επιθυµώ να αναγνωρίσω....µήνες των πλασµατικών χρόνων ασφάλισης που αναφέρονται ανωτέρω µε εξαγορά εισφορών. Η καταβολή των εισφορών εξαγοράς, θα γίνει εφάπαξ. ηλώνω υπεύθυνα, γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, τα ακόλουθα: 1. ΕΡΩΤΗΣΗ: Είστε ασφαλισµένος/η σε άλλον Ελληνικό ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης ή το ηµόσιο ή Φορέα του εξωτερικού και αν ναι σε ποιόν; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΗ: Παίρνετε σύνταξη από άλλον Ελληνικό ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης ή φορέα του εξωτερικού και αν ναι από ποιόν ; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχετε αναγνωρίσει πλασµατικό χρόνο ασφάλισης, σε άλλο ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης ή το ηµόσιο, και αν ναι ποιον; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχετε υποβάλλει αίτηση για να πάρετε σύνταξη σε άλλον Ελληνικό ασφαλιστικό Φορέα κύριας ασφάλισης ή φορέα του εξωτερικού; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΗ: Τα χρονικά διαστήµατα που ζητάτε να αναγνωρίσετε υπήρξατε ασφαλισµένος/η σε Ελληνικό ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης ή φορέα του εξωτερικού; Αν ναι, σε ποιον; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ηλώνω ότι έχω λάβει γνώση πως σε περίπτωση µη θεµελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος γήρατος µε τις διατάξεις του αρθρ.18 Ν.4302/2014, οι εισφορές που θα καταβάλω για την αναγνώριση πλασµατικών χρόνων δεν επιστρέφονται. Ηµεροµηνία.. Ο/Η ηλ 19

21 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γραφείο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ Γραφείο κ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Γραφείο κ. ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Γενική ιεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης ιεύθυνση Αυτοαπασχολούµενων, Τµήµα Ασφάλισης Αγροτών και Ανασφαλίστων Οµάδων. ιεύθυνση ιαδοχικής Ασφάλισης ΣΤΑ ΙΟΥ 29, ΑΘΗΝΑ 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ιεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Κ.Ε.Π. Βασιλίσσης Σοφίας 15, ΑΘΗΝΑ (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλα τα Κ.Ε.Π.) 3. Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ι.Κ.Α.) ιοίκηση Αγίου Κωνσταντίνου 8, ΑΘΗΝΑ Κηφισίας 16, ΑΘΗΝΑ 11. ΓΕΣΑΣΕ Κηφισίας 16, ΑΘΗΝΑ 12. ΣΥ ΑΣΕ Κηφισίας 16, ΑΘΗΝΑ 13. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Χατζηγιάννη Μέξη 5, ΑΘΗΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραµµατεία ιοίκησης 2. Γραµµατεία κ. Υποδιοικητή 3. Γενική ιεύθυνση Ασφάλισης 4. Γενική ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης 5. Κλάδους και Υπηρεσίες 6. Όργανο Εκδίκασης Ενστάσεων 7. Περιφερειακά Υποκαταστήµατα Ο.Γ.Α. 8. Όλο το προσωπικό του Ο.Γ.Α. 4.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Σατωβριάνδου 18, ΑΘΗΝΑ 5. ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Εθνικής Αντιστάσεως 1, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 6. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ( Κ.Ε..Κ.Ε.) Ακαδηµίας 65, ΑΘΗΝΑ 7.ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Τ.Ε..Κ.) 8. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Τ.Α. (Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α.) Καρόλου 24, ΑΘΗΝΑ 9. ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Τ.Α. (Ο.Μ.Ε. Ο.Τ.Α.) Βερανζέρου 22, ΑΘΗΝΑ 10. ΠΑΣΕΓΕΣ 20

22 21

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν.4302/2014 «Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 225/ ) Άρθρο Α. Στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 5 του ν. 2458/1997 (Α 15), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 2 ως ακολούθως: «2. Σύνταξης γήρατος δικαιούνται και όσοι έχουν συµπληρώσει 40 έτη ασφάλισης µε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα και το 62ο έτος της ηλικίας τους. Για τη συµπλήρωση των 40 ετών ως χρόνος ασφάλισης λογίζονται οι αναφερόµενοι στην παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3029/2002 και του άρθρου 40 του ν. 2084/1992 ως αυτά τροποποιήθηκαν µε το ν. 3996/2011». Β. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 2458/1997 αναριθµείται σε παράγραφο 3. Γ. Όταν ο ΟΓΑ είναι τελευταίος ασφαλιστικός φορέας, αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ ή αν ο ΟΓΑ δεν είναι αρµόδιος για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, η αίτηση συνταξιοδότησης δεν διαβιβάζεται σε προηγούµενο ασφαλιστικό φορέα, πριν τη συµπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας.. 22

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση χρόνων ασφάλισης (Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1/1/2011 με τις διατάξεις του αρθρ. 10 Ν.

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση χρόνων ασφάλισης (Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1/1/2011 με τις διατάξεις του αρθρ. 10 Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 17/10/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ11/7/81235 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ προκειμένω να δικαιωθούν για πλήρη σύνταξη, εκτός από ορισμένα όρια ηλικίας θα πρέπει να έχουν, και ορισμένο χρόνο ασφάλισης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις αναφορικά με τους αναγνωριζόμενους χρόνους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.18 του άρθρου 10 του Ν.

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις αναφορικά με τους αναγνωριζόμενους χρόνους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.18 του άρθρου 10 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 4ΙΙ74691Ω3-5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 22/12/10 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ11/16/125992 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 2. Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης... 31. Χρόνος στράτευσης... 34. Χρόνος γονικής άδειας... 38. Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας...

Περιεχόμενα. 2. Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης... 31. Χρόνος στράτευσης... 34. Χρόνος γονικής άδειας... 38. Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας... Περιεχόμενα 2. Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης... 31 Χρόνος στράτευσης... 34 Χρόνος γονικής άδειας... 38 Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας... 42 Χρόνος φοίτησης... 45 Χρόνος για τον οποίο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

και επικουρική ασφάλιση αρμοδιότητα Δ/ΝΣΗ ΚΥΡ.ΑΣΦΑΛ.ΜΙΣΘΩΤΩΝ του Υπουργείου Εργασία και Κοινωνική ΤΜΗΜΑ Δ

και επικουρική ασφάλιση αρμοδιότητα Δ/ΝΣΗ ΚΥΡ.ΑΣΦΑΛ.ΜΙΣΘΩΤΩΝ του Υπουργείου Εργασία και Κοινωνική ΤΜΗΜΑ Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ :Φ 80000/οικ. 22458/1664 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ: Oλου του οργανισμού κύρια ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 22+1 ερωτήσεις-απαντήσεις Πώς θα εξαγοράσετε χρόνο ασφάλισης ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 03/09/2010, 06:46 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 03/09/2010, 06:46 Απαντήσεις σε 23 γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-4-2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΙ: ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Γ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθ.: Πατησίων 30-10170 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο:2131519100

Διαβάστε περισσότερα

1. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 1.1 Εισαγωγή 10 1.2 Παλαιοί ασφαλισμένοι Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 11 1.2.1. Συνταξιοδότηση λόγω 35ετίας 11 1.2.2. Συνταξιοδότηση με 10.000 ημέρες ασφάλισης 12 1.2.3. Συνταξιοδότηση γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων... 2 2. Πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίζονται... 4 3. Οι ισχύουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011 Α Α: 4ΑΜΩΛ-Ψ5Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.9240/597 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους.

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : Φ. 80000/24506/1853 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : /νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση χρόνου γονικής άδειας για ανατροφή παιδιών

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση χρόνου γονικής άδειας για ανατροφή παιδιών ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ :... Το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.... Τμήμα Εσόδων ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ :... ΟΔΟΣ :... ΑΡΙΘΜΟΣ :... ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ :... ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ :... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :... ΑΜΚΑ :... Παρακαλώ όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 / 12/ 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Στουρνάρη 73-75, Αθήνα 104 32 Τηλ.: 210-5230997, 210-5240168 Fax: 210-5240383 E-mail:edop.dei@gmail.com www.edopdei.gr To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Εισαγωγικό σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση Πλασματικού Χρόνου Παιδιών

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση Πλασματικού Χρόνου Παιδιών Υπόδειγμα Νο 1 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ :... ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ :... ΟΔΟΣ :... ΑΡΙΘΜΟΣ :... ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ :... ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ :... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :... Το Υποκ/μα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ... Τμήμα Εσόδων Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2005

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 5-10-2005 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αθήνα, 22 /11/2011 ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡ. ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : ΣΤΑ ΙΟΥ 29 ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης. Πρακτικός οδηγός κοινωνικής ασφάλισης

Συμβουλευτική σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης. Πρακτικός οδηγός κοινωνικής ασφάλισης Συμβουλευτική σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης Πρακτικός οδηγός κοινωνικής ασφάλισης ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντί προλόγου... 2 Μέρος Α: Ασφαλιστικές εισφορές.. 3 Μέρος Β: Αναγνώριση πλασματικού χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία.2 2. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αυτοαπασχολούνται. 3 3. Συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Τι σηµαίνει ότι θεµελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωµα; Θεµελιώνω σηµαίνει ότι κατοχυρώνω δικαίωµα για σύνταξη, αφού συµπληρώσω τα απαιτούµενα έτη ασφάλισης που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ... 4 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)).

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) Τμήμα Εσόδων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ6/1/8858/31-1-2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4 Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

http://greekfirefighters.zago.gr

http://greekfirefighters.zago.gr http://greekfirefighters.zago.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ [Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.] Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σχέδιο Νόμου ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Αθήνα, Ιούνιος 2010 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αθήνα 1 Φεβρουαρίου 2008 ΚΛΑ ΟΣ: ΣΤ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ «1.Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης πολυτεκνικού επιδόµατος στις τρίτεκνες οικογένειες. 2.Χορήγηση επιδόµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. e-mail : diefpar@ika.gr

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. e-mail : diefpar@ika.gr ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 13/09/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10.

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4/1/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: Φ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 80000/οικ.33384/2415 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: Γ ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προαιρετική Ασφάλιση..4. Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4. Νέοι Ασφαλισμένοι..7. Μακροχρόνια Άνεργοι..8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προαιρετική Ασφάλιση..4. Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4. Νέοι Ασφαλισμένοι..7. Μακροχρόνια Άνεργοι..8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προαιρετική Ασφάλιση..4 Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4 Νέοι Ασφαλισμένοι..7 Μακροχρόνια Άνεργοι..8 Ασφαλισμένοι ενταχθέντων στο Ι.Κ.Α. Ασφαλιστικών Οργανισμών 10 Αυτασφάλιση..10 Αυτασφάλιση Απολυόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή Σκοπός ΟΑΕΕ Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης στον ΟΑΕΕ Ασφάλιση στον ΟΑΕΕ βάσει ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21-03-2015)

Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21-03-2015) Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21-03-2015) Άρθρο 28 Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών 1. Το σύνολο των ασφαλιστικών οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΝΑΤ, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες στις 2.3.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 6-6-2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20/09/2010 Α.Π.: Φ. 1500/οικ.20074/372. Προς: Όλους τους Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης

Αθήνα, 20/09/2010 Α.Π.: Φ. 1500/οικ.20074/372. Προς: Όλους τους Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης Αθήνα, 20/09/2010 Α.Π.: Φ. 1500/οικ.20074/372 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. κώδικας : 10110 Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑΜ) 2012 --------------------------- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (2012) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Πέντε είναι οι παράμετροι που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ για τον υπολογισμό του κόστους που προκύπτει από την υιοθέτηση της πρότασης της Ομάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ».

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ IΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµάτα, 07-01-2011 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. πρωτ: 479 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αριστοµένους 28 Τ.Κ. : 241 00, Καλαµάτα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.»

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» Κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 1-3 του άρθρου 10 του Ν. 2434/96 (ΦΕΚ 188/20-08-96, τ.α') σχετικά με τα "Μέτρα πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 Ν.2690/1999) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη προσωπικού εβδοµήντα (70) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11/01/2013 Αριθµ. Πρωτ: 3272 Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500244 /fax :2410 250 372 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων;

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων; Ποιος θεωρείται παλαιός και ποιος νέος ασφαλισμένος; Παλαιός ασφαλισμένος νοείται ο υπάλληλος ο οποίος, ανεξάρτητα από το χρόνο διορισμού του στο Δημόσιο, έχει ασφαλισθεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς»

Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς» Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικές παρατηρήσεις. 4 Ισχύον σύστημα υπολογισμού συντάξεων...4 Νέο σύστημα υπολογισμού σύνταξης.....6 Συνδυαστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τομείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) μετά την 1/1/2011»

ΘΕΜΑ : «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τομείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) μετά την 1/1/2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 10110

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 10/6/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 10/6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 10/6/2014 ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ14/5/825151 Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων ΠΡΟΣ: Αποδέκτες του Πίνακα Α Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στο ΦΕΚ 222 τεύχος Α δηµοσιεύτηκε ο ν. 4093/2012, στο άρθρο πρώτο,

Σας γνωρίζουµε ότι στο ΦΕΚ 222 τεύχος Α δηµοσιεύτηκε ο ν. 4093/2012, στο άρθρο πρώτο, 2012-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΟΡΙΑ_ειδικα ταµεια Αθήνα,. 11. 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΠ4691ΩΓ-4ΚΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45ΟΠ4691ΩΓ-4ΚΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 10/10/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.

ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος. ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2874/00 (ΦΕΚ 286/29.12.00 τ.α') με θέμα «Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ: Η αρ.11/2013 εγκύκλιος και το αρ.διασφ/φ24/22/1040423/27-6-2013 έγγραφο της Διοίκησης

ΣΧΕΤ: Η αρ.11/2013 εγκύκλιος και το αρ.διασφ/φ24/22/1040423/27-6-2013 έγγραφο της Διοίκησης Αθήνα, 25/2/2014 Αρ. πρωτ.:διασφ/φ24/1/306380 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ Αθήνα 28/4/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :. Παπαθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 / 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 / 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 01-07-2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΓ1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. Το έντυπο «ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΟΑΕ ΛΑΕΚ» (εκτυπώνεται η σελίδα 11 του παρόντος αρχείου) 2. Έντυπη αίτηση (εκτυπώνεται η σελίδα 12 του παρόντος αρχείου) 3. Φωτοτυπία

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Στουρνάρη -, Αθήνα 10 2 Τηλ.: 210-12000 Fax: 210-208 E-mail: edop@ppc.gr, www.edopdei.gr Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Εισαγωγικό σημείωμα Η ΕΔΟΠ-ΔΕΗ παρακολουθώντας τις εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011).

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΑΘΗΝΑ, 3 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 4 / 77265 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ειδικότητα Αριθµός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική ιάρκεια Οδηγοί απορ/ρων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ειδικότητα Αριθµός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική ιάρκεια Οδηγοί απορ/ρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 15/06/2009 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : Αριστοµένους 28 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ Πληροφορίες: Αλεβίζου Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Άρθρο 1 Πρόσωπα που υπάγονται στην Ασφάλιση Στην ασφάλιση του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης ΕΤΕΑ υπάγονται υποχρεωτικά: α.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 29 / 5 / 2012. Αριθμ. Πρωτ.Α23/269/11

Αθήνα 29 / 5 / 2012. Αριθμ. Πρωτ.Α23/269/11 ΑΔΑ: Β4ΛΞ4691ΩΓ-8ΒΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 29 / 5 / 2012 Αριθμ. Πρωτ.Α23/269/11 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ:ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας:10110 Πληροφορίες: Ιλ.Μαλισιώβα Τηλέφωνα:210-3368121

ΤΜΗΜΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας:10110 Πληροφορίες: Ιλ.Μαλισιώβα Τηλέφωνα:210-3368121 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc ιατηρητέο µέχρι 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, - 11-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθ.Πρ.Φ 10070/οικ. 27093 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI) Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1ο 4 ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 4 Άρθρο 2 Ο 4 ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 4 Άρθρο 3 ο 5 ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 5 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16-11-2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ: Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Ο ήµος Καλαµάτας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 3 / 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 3 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 06-04-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΚΛΑΔΟΣ ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΓ1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( ίµηνη απασχόληση)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( ίµηνη απασχόληση) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµπάκα 21 / 4/2014 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αρ. πρωτ.: 4559 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ IOIKHΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. νση : Ευθ. Βλαχάβα 1 Ταχ. Κώδικας : 42200-Καλαµπάκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Πανόραµα, 27/4/2015 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13453 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφορίες: Γ. Ζγουρής Ταχ. ιεύθυνση: Απ. Σαµανίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ.

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ. ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΙΤΩΝ Δ..ΙΙ..Ε.Κ.--..ΙΙ..ΙΙ..Ε.Κ.. ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΙΖΕΤΑΙΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικά στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο της υπηρεσίας μας, παραθέτουμε επιπλέον τις εξής διευκρινήσεις: Α)

Συμπληρωματικά στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο της υπηρεσίας μας, παραθέτουμε επιπλέον τις εξής διευκρινήσεις: Α) . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης O.A.E.E. Ελευθέρων Επαγγελματιών Αθήνα 17/1/2013 Αριθ. πρωτ.διπσυν/φ1/4/125101 ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ A ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ4691ΩΓ-ΒΓ6. Αθήνα 26/2/2014. Αριθμ. Πρωτ. Α23/596/32. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ4691ΩΓ-ΒΓ6. Αθήνα 26/2/2014. Αριθμ. Πρωτ. Α23/596/32. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΕΠΑΓ/ΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ : ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ίασµος, 17.10.2013 Αριθ. Πρωτ: 15266 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει Την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3863/2010, που αφορά θέµατα ιαδοχικής Ασφάλισης.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3863/2010, που αφορά θέµατα ιαδοχικής Ασφάλισης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/3/2011 Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ.: Σ22/1 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 21 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑ ΟΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αρ. πρωτ: 1551/ 29-3-2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2011. Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αρ. πρωτ: 1551/ 29-3-2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2011. Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σητεία : 21-06- 2011 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:Π.Βαρθολοµαίου 9 72300 ΣΗΤΕΙΑ Αριθµ. Πρωτ.: 3038 Τηλ.:283340543,501 FAX : 2843024584 E-mail : info@sitia.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23. 11.2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/ 37 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 17/ 04/ 2012 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/ 4 /28201

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 17/ 04/ 2012 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/ 4 /28201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 17/ 04/ 2012 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/ 4 /28201 O.A.E.E. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου - Λειτουργού ( ΑΥΚ)

Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου - Λειτουργού ( ΑΥΚ) Τίτλος Υπηρεσίας Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου - Λειτουργού ( ΑΥΚ) Από τον ατοµικό υπηρεσιακό φάκελο του/της πιστοποιούνται τα παρακάτω: (Π.. 102/2004, ΦΕΚ 70Α ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δηµοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δηµοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αθήνα, 4/8/2010 ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Π. Φ80000/ οικ.19160/1420 /ΝΣΗ ΚΥΡ. ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ- ιοίκηση ΤΑΧ. /ΝΣΗ : ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων»

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» ΑΔΑ :Β4344691ΩΓ-ΖΗΨ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 13-01-2011 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ήµος Αµαρουσίου Νοµού

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Κάνιγγος 29 ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 101 10 Αθήνα Τηλ : 213-212 6701-702-703-704 Fax : 213-212 6778 E-mail : D47@glk.

Ταχ.Δ/νση : Κάνιγγος 29 ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 101 10 Αθήνα Τηλ : 213-212 6701-702-703-704 Fax : 213-212 6778 E-mail : D47@glk. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 3 / 2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 3 / 2012 ΑΔΑ: Β4ΛΜ4691ΩΔ-46Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/06/2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.tnomik.gr ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ

www.tnomik.gr ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α ) ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 24.03.2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 24.03.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για τη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών του Ν.4321/2015 Σας γνωρίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4. 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4. 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4 2. Τρόπος υπολογισμού της σύνταξης... 8 Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού εξήντα επτά (67) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου

Ανακοίνωση για Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού εξήντα επτά (67) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 25-4-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 7 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21.11.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ.26538/840 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21.11.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ.26538/840 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21.11.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ.26538/840 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική /νση Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Βιολογικός Μαλίων, Περιοχή Λούτρες 70007 Μάλια (28970) 32407 Fax (28970) 34005 e-mail: info@malia-deyam.gr Πληρ. Αρ. Πρωτ.: 1705 Ηµερ.: 13/05/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Συντάξεις Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού (Ειρηνικής Περιόδου) Ανάλυση νέου Συνταξιοδοτικού Νόμου

ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Συντάξεις Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού (Ειρηνικής Περιόδου) Ανάλυση νέου Συνταξιοδοτικού Νόμου ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. : ΣΧΗΜ/ΔΟΙ ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ ΓΕΕΘΑ/ΔΟΙ, ΓΕΣ/EΓΑ ΓΕΣ/ΔΟΙ/1ο-2ο-3ο-4α-5ο ΓΕΣ/ΕΓ - ΔΝΣΕΙΣ Γρ. ΓΕΠΣ Β Υ/ΓΕΣ ΕΛΔΑΠ, ΟΛΚΕΣ, ΣΧΟ ΚΤΣ ΚΤΕΘ,ΕΥΣΑ, ΕΥΣΘ Μονάδες με ΑΔΧ, ΝΠΔΔ/ΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/36/484559 ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα