ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ EISENMENGER

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ EISENMENGER"

Transcript

1 ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ EISENMENGER Ειδική κατηγορία ασθενών µε ειδικά προβλήµατα και διλήµµατα στην αντιµετώπισή τους ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΦΥΛΑΚΤΟΥ ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2 Atlanta Down Syndrome Project ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Το σύνδροµο Down (DS) είναι η πιο συχνή αυτόσωµη χρωµοσωµική ανωµαλία µε συχνότητα ~1.1 στις 1000 γεννήσεις Ο επιπολασµός των συγγενών καρδιοπαθειών στον πληθυσµό µε DS 40-60% - Κοινό κολποκοιλιακό κανάλι 45% - Έλλειµµα µεσοκοιλιακού διαφράγµατος 35% - Μεµονωµένο δευτερογενές µεσοκολπικό έλλειµµα 8% - Μεµονωµένος ανοικτός βοτάλειος πόρος 7% - Τετραλογία Fallot 4% - Άλλες βλάβες 1% - Πρόπτωση µιτροειδούς βαλβίδας 46% - Ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδας 17%

3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN Εκτίµηση Καρδιολογική Οφθαλµολογική Ακουολογική Πρόληψη Παχυσαρκίας Περιοδοντικών παθήσεων Παρακολούθηση Κοιλιοκάκης Θυρεοειδικής λειτουργίας Επαγρύπνιση Αρθρίτιδα Ατλαντοαξονική αστάθεια Σακχαρώδη διαβήτη Λευχαιµία Αποφρακτική άπνοια ύπνου Σπασµοί Άλλα θέµατα υγείας Σεξουαλικότητα & αναπαραγωγική ικανότητα Δερµατολογικά προβλήµατα Προβλήµατα συµπεριφοράς Νευρολογικές διαταραχές American Academy of Pediatrics Down s Syndrome Medical Interest Group

4 DS ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ 1 Οι µηχανισµοί που συµβάλλουν στην ανάπτυξη ΠΥ είναι πολυπαραγοντικοί Φυσιολογικές και ανατοµικές µεταβολές στην πνευµονική κυκλοφορία: Μειωµένος αριθµός αναπνευστικών κυψελίδων Λεπτός µέσος χιτώνας πνευµονικών αρτηριολίων Επανειληµµένες λοιµώξεις αναπνευστικού (κυψελιδικός υποαερισµός) Χρόνια απόφραξη ανώτερων αναπνευστικών οδών Αποφρακτική άπνοια ύπνου % (vs 3% γενικό παιδιατρικό πληθυσµό) - Υποτονία ανώτερων αναπνευστικών µυών - Υπερτροφία αδενοειδών εκβλαστήσεων κ φαρυγγικών αµυγδαλών - Μακρογλωσσία - Λαρυγγοµαλακία Γαστροοισοφαγική παλινδρόµηση Συγγενής διαφραγµατοκήλη

5 DS ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ 2 Επιπλέον, η εµφάνιση εµµένουσας πνευµονικής υπέρτασης είναι υψηλότερη στο DS κατά 5.2% συγκριτικά µε τα νεογνά χωρίς DS. Μπορεί να σχετίζεται µε την πιθανή υποπλασία των πνευµόνων στο DS ΠΥ αναπτύσσεται γρηγορότερα σε παιδιά µε DS και συγγενή καρδιοπάθεια (ΣΚ) 90% παιδιών µε DS και ΣΚ έχει ΠΥ vs 40% παιδιών χωρίς DS µε ΣΚ Θεωρητικά, η αυξηµένη συχνότητα AVCD στο DS, µπορεί να παίζει ρόλο στην ανάπτυξη ΠΥ, µερικώς λόγω µειωµένης λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας ή υψηλής τελοδιαστολικής πίεσης στην αριστερή κοιλία από ανεπάρκεια της κοινής κολποκοιλιακής βαλβίδας [vs µελέτη M. D Alto et al, Int J Card 2011: 12 pts µε AVCD (7 DS, 5 non- DS), 38 ± 13 y, PWP < 15 mmhg]

6 Πρωτόκολλο διαχείρισης ΠΥ σε παιδιά µε DS Hawkins et al., Eur J Pediatr 2011;170:

7 DS ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ EISENMENGER Οι ασθενείς µε DS και ΣΚ που έχουν γεννηθεί τη δεκαετία 70 συνήθως δεν έχουν χειρουργηθεί. Σύνδροµο Eisenmenger (ES): συµπεριλαµβάνει όλες τις αναστοµώσεις συστηµατικής και πνευµονικής κυκλοφορίας οφειλόµενες σε µεγάλα ελλείµµατα που οδηγούν σε σοβαρή αύξηση των πνευµονικών αγγειακών αντιστάσεων και έχουν ως αποτέλεσµα ανάστροφη (πνευµονική προς συστηµατική) ή αµφίδροµη διαφυγή. Συνυπάρχουν κυάνωση, ερυθροκυττάρωση και συµµετοχή πολλών οργάνων. Συχνότητα ES: 1% των ασθενών µε ΣΚ

8 ΓΕΝΙΚΑ Προσδόκιµο επιβίωσης για DS στις ΗΠΑ µέση ηλικία θανάτου: 25 έτη έτη 1997 Τα παιδιά µε SD/ΣΚ έχουν 10 φορές περισσότερη ιατρική φροντίδα από τα παιδιά µε SD Υπάρχουν ελάχιστες µελέτες για τη φροντίδα των ενήλικων µε DS/ΣΚ

9 ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΚΑΙ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ DS ΚΑΙ ΣΚ 1 Παρά - τον υψηλό επιπολασµό ΣΚ σε DS, - το σταθερό αριθµό γεννήσεων µε DS - το υψηλότερο ποσοστό νοσηλείας ενηλίκων µε DS, το ποσοστό των εισαγωγών στο νοσ/µείο ασθενών µε DS/ΣΚ µειώθηκε από 15.2 % σε 8.5 % (~44 %) Αριθµός εισαγωγών στο νοσ/µείο ενηλίκων ασθενών µε ΣΚ, ηλικίας ετών, µε και χωρίς SD, από το Baraona et al., Am J Cardiol 2013; article in press

10 Καρδιολογικοί παράγοντες νοσηρότητας σε DS/ΣΚ & non-ds/σκ Μη καρδιολογικοί παράγοντες νοσηρότητας σε DS/ΣΚ & non-ds/σκ 2 - Οι λοιµώξεις αναπνευστικού συνδέονται µε υψηλή θνητότητα σε DS/ΣΚ. - Η λευχαιµία, η άνοια, ο υποθυρεοειδισµός και η κυάνωση δεν σχετίζονται µε ενδονοσοκοµειακή θνητότητα σε DS/ΣΚ. - Η λευχαιµία σχετίζεται µε ενδονοσοκοµειακή θνητότητα σε non-ds/σκ.

11 Ενδονοσοκοµειακή θνητότητα σε DS/ΣΚ & non-ds/σκ Συχνότητα καρδιολογικών επεµβάσεων κατά τη διάρκεια της νοσηλείας σε DS/ ΣΚ & non-ds/σκ 3 - Η θνητότητα κατά τη διάρκεια της νοσηλείας ήταν πιο συχνή σε DS/ΣΚ, νεαρής ηλικίας, τόσο στους άντρες, όσο και στις γυναίκες. - Οι γυναίκες µε DS είχαν υψηλότερο κίνδυνο θανάτου συγκριτικά µε τις non-ds. - Αν και οι DS ήταν λιγότερο πιθανό να υποβληθούν σε καρδιολογική επέµβαση, ο κίνδυνος θνητότητας ήταν ο ίδιος σε DS/ΣΚ & non-ds/σκ.

12 Παρά το γεγονός ότι οι καρδιολογικές & καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις είναι λιγότερες σε DS/ΣΚ (~ 70%), οι ασθενείς αυτοί έχουν σχεδόν 2/πλάσια πιθανότητα θανάτου κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους. Αν αυτό οφείλεται στην ανοµοιότητα της διαχείρισης & αντιµετώπισης των ασθενών µε DS/ΣΚ, στις ειδικές ανάγκες ιατρικής περίθαλψης & στις ψυχοκοινωνικές προοπτικές αυτών των ασθενών ή αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα του DS στη φυσική πορεία της ΣΚ, µένει να διευκρινιστεί. Η πεποίθηση ότι ο περιεγχειρητικός κίνδυνος είναι αυξηµένος σε DS/SK, δεν βασίζεται σε µελέτες. 4

13 Αξιοπιστία δοκιµασίας βαδίσµατος για 6 λεπτά (6MWT) σε DS 1 4 δοκιµασίες (t), σε χρονικό διάστηµα 2 εβδ., 2 δοκιµαστικές στα πλαίσια εκµάθησης από τα άτοµα µε DS. Σηµαντική διαφορά στη συνολική απόσταση µεταξύ των t1/t2 & t3/t4 (p<0.001). Το επίπεδο της διανοητικής ανικανότητας (ID) δεν επηρέασε την αξιοπιστία της δοκιµασίας µετά τις πρώτες 2 εκπαιδευτικές. Casey et al., Arch Phys Med Rehabil 2012 Ο βαθµός της ID, όπως και ο δείκτης µάζας σώµατος (BMI) ήταν αντιστρόφως ανάλογα της απόστασης που διανύθηκε.

14 2 Μέση απόσταση σε DS: 304m- 465m (t3 & t4) σε non-ds: 350m-700m Η διαφορά αυτή ίσως να οφείλεται στο ότι τα άτοµα µε DS έχουν ελαττωµένη φυσική δραστηριότητα και µειωµένη σταθερότητα σώµατος κατά το βάδισµα, πιθανόν λόγω χαλαρότητας των αρθρώσεων, µυϊκής υποτονίας και ελλειµµάτων στην παρεγκεφαλίδα. Οι ερευνητές αυτής της µελέτης συνιστούν τουλάχιστον 2 εκπαιδευτικές δοκιµασίες, ώστε να θεωρηθεί το 6MWT αξιόπιστο µέτρο για τη λειτουργική ικανότητα άσκησης των ατόµων µε DS. Σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αµερικάνικης Εταιρείας Θώρακα για την εκτέλεση του 6MWT δεν προβλέπονται εκπαιδευτικές δοκιµασίες. (American Thoracic Society statement. Guidelines for the six-minute walk test. Am J Respir Crit Care Med 2002;166:111-7)

15 Αξιοπιστία 6MWT σε DS & ΣΚ/ES Σε ασθενείς µε DS & ΣΚ/ES, η δοκιµασία έχει σχέση µε τη διανοητική ικανότητα, παρά µε τη σοβαρότητα της καρδιακής νόσου. Η επανάληψη της δοκιµασίας την ίδια ηµέρα σε 14 ασθενείς µε ES έδειξε, είτε ή στην απόσταση που διανύθηκε. Δεν αποτελεί έγκυρη δοκιµασία για τη λειτουργική ικανότητα άσκησης των ατόµων µε DS. Χρειάζονται µελέτες για να ερευνηθούν άλλοι παράµετροι που θα µπορούσαν να αξιολογήσουν τη λειτουργική κατάσταση των ασθενών µε DS ή τροποποιήσεις στο 6MWT, ώστε να ισχύει και για τον πληθυσµό αυτό. Vis et al., Arch Phys Med Rehabil 2009;90:1423-7

16 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ BOSENTAN ΣΕ DS/ES Οι κατευθυντήριες συστάσεις της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας/Ευρωπαϊκής Πνευµονολογικής Εταιρείας το 2009 για τη θεραπεία της ΠΑΥ/ES µε τη χορήγηση bosentan ισχύουν για τους ασθενείς χωρίς DS. Γνωρίζοντας τους περιορισµούς που υπάρχουν στη διενέργεια του 6MWT και στη χρήση του ερωτηµατολογίου για την ποιότητα ζωής των ασθενών µε DS, χρειάζεται επιφύλαξη για τα τελικά συµπεράσµατα στη θεραπεία των DS/ES µε bosentan. Μελέτες έχουν αναδείξει παρόµοια θεραπευτικά αποτελέσµατα του bosentan, σε ασθενείς µε ή χωρίς DS.

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΑΝΑΣΚΟΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ Διονυσία Νούση 1 Ελένη Μπερούκα 1 1. ΤΕ, Μsc, Νοσηλεύτρια Μsc, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Αθήνα Περίληψη Οι συγγενείς καρδιοπάθειες αποτελούν τη 2η κύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ Γεώργιος Μπαλτόπουλος 1,Αλεξάνδρα Γαβαλά 1,2 1 Κλινική Εντατικής Νοσηλείας και Πνευμονικών Νόσων Τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ, στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς

Διαβάστε περισσότερα

Συννοσηρότητα και θεραπεία Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας. Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και καρδιαγγειακή νόσος

Συννοσηρότητα και θεραπεία Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας. Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και καρδιαγγειακή νόσος Συννοσηρότητα και θεραπεία Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Σύσταση 24: Συστήνεται να γίνεται εκτίμηση της συννοσηρότητας ατόμων με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και εξατομίκευση της θεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

ESC POCKET GUIDELINES

ESC POCKET GUIDELINES Ελληνική Μετάφραση 2009 ES POKET GUIDELINES ommitee for Practice Guidelines To improve the quality of clinical practice and patient care in Europe Πνευμονική Υπέρταση Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία 12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0 Στρογγυλό Τραπέζι: Συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων- πνευµονική υπέρταση ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία Κωνσταντίνος Θωµαϊδης, Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Tracleer 62,5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυμμένο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για την διάγνωση και παρακολούθηση ασθενών µε Σακχαρώδη ιαβήτη τύπου 2

Κατευθυντήριες οδηγίες για την διάγνωση και παρακολούθηση ασθενών µε Σακχαρώδη ιαβήτη τύπου 2 Κατευθυντήριες οδηγίες για την διάγνωση και παρακολούθηση ασθενών µε Σακχαρώδη ιαβήτη τύπου 2 Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία Τµήµα Σακχαρώδη ιαβήτη Αθήνα 2003 Εισαγωγικά Στοιχεία Ο ορισµός του Σακχαρώδη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία

Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία 60 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΆΊΊΚΗΣ ΙΑ'ΓΡΙΚΗΣ Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ- ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΥΡΑΗΛΟΓΛΟΥ Η νοσογόνος παχυσαρκία (ΝΠ) είναι μια πάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΩΣ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΙΑΤΡΟΓΕΝΗ ΝΟΣΟ

ΠΡΟΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΩΣ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΙΑΤΡΟΓΕΝΗ ΝΟΣΟ 1 ΠΡΟΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΩΣ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΙΑΤΡΟΓΕΝΗ ΝΟΣΟ Χ.ΝΤΕΛΛΟΣ Αν. Διευθυντής Υπεύθυνος Παιδοκαρδιολογικού και Κέντρου Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων. Καρδιολογικό Τμήμα, Τζάνειο

Διαβάστε περισσότερα

Συγγενείς καρδιοπάθειες

Συγγενείς καρδιοπάθειες Συγγενείς καρδιοπάθειες 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Συγγενείς καρδιοπάθειες Οι συγγενείς καρδιοπάθειες συμβαίνουν σε 8 ανά 1000 γεννήσεις. Παρόλο που διαχωρίζονται σε κυανωτικές και μη κυανωτικές, υπάρχουν αρκετές που

Διαβάστε περισσότερα

102 103 104 105 106 107 Περιεχόμενα Φυσιολογία του ύπνου...2 Εισαγωγή ορισμοί...3 Σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο...6 - επιδημιολογικά στοιχεία...7 - προδιαθεσικοί παράγοντες...8 - κλινική εικόνα...9

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καρδιολογικός Ασθενής

Ο Καρδιολογικός Ασθενής ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 265 Ο Καρδιολογικός Ασθενής ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΟΥΣΗ, ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κάθε χρόνο περίπου 30 εκατομμύρια ασθενείς στις ΗΠΑ υποβάλλονται σε μη καρδιοχειρουργικές

Διαβάστε περισσότερα

Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τον καθηγητή µας κο Γαλάνη Χρήστο, για την πολύτιµη υποστήριξή του κατά τη διάρκεια συγγραφής της πτυχιακής µας µελέτης,

Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τον καθηγητή µας κο Γαλάνη Χρήστο, για την πολύτιµη υποστήριξή του κατά τη διάρκεια συγγραφής της πτυχιακής µας µελέτης, ΘΕΜΑ: ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΓΑΣΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ. ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΟΥΚΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΡΟΜΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Greek Young Cardiologists

Greek Young Cardiologists Greek Young Cardiologists Newsletter Ιούλιος 2014 Email: younggreekcardiologists@gmail.com http://gy-cardio.gr Long-Term Follow-Up of Heart Failure Patients With Recovered LVEF After β-blocker [Pascal

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Χειρουργική Κλινική Διευθυντής : Καθηγητής Φώτιος Καλφαρέντζος «Συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΧΑΛΗΤΟ : ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ Ή ΣΟΒΑΡΗ ΝΟΣΟΣ ;

ΡΟΧΑΛΗΤΟ : ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ Ή ΣΟΒΑΡΗ ΝΟΣΟΣ ; ΡΟΧΑΛΗΤΟ : ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ Ή ΣΟΒΑΡΗ ΝΟΣΟΣ ; Όλοι μας έχουμε κατηγορηθεί ότι ροχαλίζουμε, έστω περιστασιακά, σε κάποια φάση της ζωής μας. Όταν είμαστε αρκετά κουρασμένοι ή έχουμε φάει αργά το βράδυ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΙΣΤΙΚΟ DOPPLER ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΙΣΤΙΚΟ DOPPLER ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2009-2010 Αριθμ.2651 Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΧΑΠ): ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΧΑΠ): ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης (Τ.Ε.Ι.) Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) Τµήµα ιατροφής και ιαιτολογίας, Παράρτηµα Σητείας ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΧΑΠ): ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διουρητικά (Πίνακας 21)

Διουρητικά (Πίνακας 21) Διουρητικά (Πίνακας 21) Τα διουρητικά συνιστώνται σε ασθενείς µε ΚΑ και κλινικά σηµεία ή συµπτώµατα συµφόρησης. Κλάση Ι, επίπεδο απόδειξης Β Κύρια σηµεία Τα διουρητικά ανακουφίζουν από τα συµπτώµατα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Σύνοψη των Συστάσεων της εύτερης Κοινής Συµβουλευτικής Οµάδας Ευρωπαϊκών και άλλων Εταιρειών* για την Πρόληψη της Στεφανιαίας Νόσου * Ευρωπαϊκή Καρδιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΑ01 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗΣ ΣΤΗΝ ΣΤΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΑΡΡΕΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗ Α. Σαμέντζας 1, Χ. Βλαχόπουλος 2, Ν. Ιωακειμίδης 2, Α. Συνοδινός 2, Β. Τσουκάκη

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση της συχνότητας των νοσηλειών των ασθενών με σοβαρή χαπ με τις μεταβλητές που εκφράζουν τη βαρύτητα της νόσου

Συσχέτιση της συχνότητας των νοσηλειών των ασθενών με σοβαρή χαπ με τις μεταβλητές που εκφράζουν τη βαρύτητα της νόσου Πρωτότυπη Εργασία Συσχέτιση της συχνότητας των νοσηλειών των ασθενών με σοβαρή χαπ με τις μεταβλητές που εκφράζουν τη βαρύτητα της νόσου Ελένη Γάκη 1, MD, Γεώργιος Παπαθεοδώρου 2, PhD, Ιόλη Παπά 3, MD,

Διαβάστε περισσότερα

Προαναισθητική Εκτίμηση και Ετοιμασία για Επέμβαση των Παιδιατρικών Ασθενών

Προαναισθητική Εκτίμηση και Ετοιμασία για Επέμβαση των Παιδιατρικών Ασθενών ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 11 Προαναισθητική Εκτίμηση και Ετοιμασία για Επέμβαση των Παιδιατρικών Ασθενών ΑΘΗΝΑ ΖΑΜΠΟΥΡΗ -ΕΥΆΓΓΕΛΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου

Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου Προστάτεψε την καρδία σου Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου Καρδιοαγγειακές παθήσεις και γυναικείο φύλο Εισαγωγή Οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν σε παγκόσμιο επίπεδο την κυριότερη αιτία θανάτου στο γυναικείο

Διαβάστε περισσότερα

Ôüìïò à Ôåý ïò 13 ÉáíïõÜñéïò - ÌÜñôéïò 2012. ÁöéÝñùìá óôçí KïëðéêÞ ÌáñìáñõãÞ ÌÝñïò Á

Ôüìïò à Ôåý ïò 13 ÉáíïõÜñéïò - ÌÜñôéïò 2012. ÁöéÝñùìá óôçí KïëðéêÞ ÌáñìáñõãÞ ÌÝñïò Á éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 13 ÉáíïõÜñéïò - ÌÜñôéïò 2012 ÁöéÝñùìá óôçí KïëðéêÞ ÌáñìáñõãÞ ÌÝñïò Á ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí ÕÃÅÉÁ, ÌÇÔÅÑÁ & ËÇÔÙ ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται δωρεάν Άρθρα Τριμηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ. Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ. Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ Βασίλειος Π. Βασιλικός, Αναπληρωτής καθηγητής Καρδιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

KΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ

KΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ KΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ Βασιλική Δ. Μιχαλίτση Μαιευτήρας Γυναικολόγος, MD, MSC RCR/RCOG in Maternal Medicine Heart Disease and Pregnancy Specialist Υπότροφος ΕΚΠΑ Γ Μαιευτικής-Γυναικολογική Κλινικής,Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2009 2009-2010 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΥΠΝΟΥ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Από τις φοιτήτριες: ΜΟΤΑΚΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΤΑΚΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΡΙΑΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

Υπερηχοκαρδιογραφικό πρωτόκολλο σε πνευμονική υπέρταση. Πρωτόκολλο υποστηριζόμενο από τη Βρετανική Εταιρεία Υπερηχοκαρδιογραφίας

Υπερηχοκαρδιογραφικό πρωτόκολλο σε πνευμονική υπέρταση. Πρωτόκολλο υποστηριζόμενο από τη Βρετανική Εταιρεία Υπερηχοκαρδιογραφίας Υπερηχοκαρδιογραφικό πρωτόκολλο σε πνευμονική υπέρταση Πρωτόκολλο υποστηριζόμενο από τη Βρετανική Εταιρεία Υπερηχοκαρδιογραφίας The development, printing and production of the Echocardiographic Assessment

Διαβάστε περισσότερα