ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑ 1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑ 1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ"

Transcript

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Β ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑ 1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 1

2 Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή: γενική επισκόπηση της διαδικασίας εξέτασης Έρευνα Κοινοτική έρευνα Εθνική έρευνα Γενικές αρχές που διέπουν τη διαδικασία εξέτασης Διαδικαστικές πτυχές που αφορούν τις παρατηρήσεις τρίτων και την επανεξέταση των απόλυτων λόγων Αποφάσεις Προσφυγές Διεθνείς καταχωρίσεις με επέκταση προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοσίευση Τροποποιήσεις στην αίτηση κοινοτικού σήματος Ανάκληση της αίτησης κοινοτικού σήματος Δήλωση ανάκλησης Ανεπιφύλακτος και δεσμευτικός χαρακτήρας της δήλωσης Ενέργειες που αναλαμβάνονται Περιορισμός του καταλόγου προϊόντων και υπηρεσιών σε μια αίτηση κοινοτικού σήματος Το τυπικώς παραδεκτό ενός περιορισμού Άλλες τροποποιήσεις Όνομα, διεύθυνση και εθνικότητα του καταθέτη ή του αντιπροσώπου Λοιπά στοιχεία μιας αίτησης κοινοτικού σήματος Εγγραφή και δημοσίευση των τροποποιήσεων Διαίρεση της αίτησης κοινοτικού σήματος Προϋποθέσεις Αποδοχή Νέος φάκελος και δημοσίευσή του Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 2

3 1 Εισαγωγή: γενική επισκόπηση της διαδικασίας εξέτασης Το παρόν τμήμα των κατευθυντήριων γραμμών περιγράφει τη διαδικασία εξέτασης από την κατάθεση έως τη δημοσίευση της αίτησης κοινοτικού σήματος. Μόλις κατατεθεί η αίτηση κοινοτικού σήματος, χορηγείται προσωρινή ημερομηνία κατάθεσης και το Γραφείο εκδίδει βεβαίωση παραλαβής. Σε αυτό το πρώιμο στάδιο, το Γραφείο ελέγχει μόνο εάν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις του κανονισμού ως προς την ημερομηνία κατάθεσης. Η ημερομηνία κατάθεσης καθίσταται οριστική μετά την καταβολή του τέλους αίτησης. Ο καταθέτης πρέπει να ελέγχει προσεκτικά τη βεβαίωση παραλαβής και το Γραφείο πρέπει να ενημερώνεται το συντομότερο δυνατόν σχετικά με τυχόν λανθασμένα στοιχεία. Ο καταθέτης μπορεί να διορθώσει μόνο τα στοιχεία που έχουν αντίκτυπο στην ημερομηνία κατάθεσης, όπως το όνομα του καταθέτη, η αναπαράσταση του σήματος και ο κατάλογος προϊόντων και υπηρεσιών, εφόσον ενημερώσει το Γραφείο αυθημερόν, δηλαδή κατά την ημερομηνία υποβολής των λανθασμένων στοιχείων. Μετά την ημερομηνία αυτή, οποιαδήποτε τροποποίηση υπόκειται στις διατάξεις του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα και του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, και ειδικότερα στο άρθρο 17 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα και στο άρθρο 43 του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού κανονισμού για το κοινοτικό σήμα. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Τμήμα 5 κατωτέρω και Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Β, Εξέταση, Τμήμα 2, Διατυπώσεις. Μετά την έκδοση της βεβαίωσης παραλαβής, το Γραφείο πραγματοποιεί γλωσσικό έλεγχο των λεκτικών στοιχείων του σήματος σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, ο οποίος ακολουθείται από κοινοτική έρευνα. Η καταβολή του τέλους αίτησης και του τέλους εθνικής έρευνας (εάν υπάρχει) επικυρώνεται το αργότερο ένα μήνα μετά την κατάθεση της αίτησης κοινοτικού σήματος. Εάν ο καταθέτης ζητήσει εθνική έρευνα και καταβάλει το σχετικό τέλος, το Γραφείο προωθεί τη σχετική αίτηση στα γραφεία των κρατών μελών που διενεργούν εθνικές έρευνες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τέλη, βλ. Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Α, Γενικοί Κανόνες, Τμήμα 3, Καταβολή τελών, εξόδων και χρεώσεων. Κατά τη διαδικασία εξέτασης, το Γραφείο εξετάζει τα ακόλουθα: την ημερομηνία κατάθεσης, τις διατυπώσεις, την ταξινόμηση, την προτεραιότητα και/ή την αρχαιότητα εφόσον συντρέχει λόγος, τους κανονισμούς που διέπουν τη χρήση του σήματος για τα συλλογικά σήματα, και τους απόλυτους λόγους απαραδέκτου. Όλα αυτά τα στάδια εξέτασης μπορούν να πραγματοποιηθούν παράλληλα δεδομένου ότι δεν υπάρχει αυστηρή ακολουθία στη διαδικασία εξέτασης. Τυχόν έλλειψη κοινοποιείται στον καταθέτη, ο οποίος έχει στη διάθεσή του δίμηνη προθεσμία για να διορθώσει την έλλειψη και/ή να υποβάλει παρατηρήσεις. Κάθε απόφαση που απορρίπτει, εν μέρει ή εν όλω, την αίτηση κοινοτικού σήματος πρέπει να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους η αίτηση κοινοτικού σήματος δεν γίνεται δεκτή, και να ενημερώνει τον καταθέτη σχετικά με τη δυνατότητα άσκησης προσφυγής. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. παραγράφους 3.2. και κατωτέρω. Οι αιτήσεις που πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού γίνονται δεκτές για δημοσίευση και αποστέλλονται για μετάφραση σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 3

4 Το τελευταίο στάδιο στη διαδικασία εξέτασης είναι η δημοσίευση της αίτησης στο τμήμα Α του δελτίου κοινοτικών σημάτων. Η δημοσίευση λαμβάνει χώρα ένα μήνα μετά την κοινοποίηση των εκθέσεων έρευνας (κοινοτική έρευνα και εθνική έρευνα εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση), δίνοντας στον καταθέτη την ευκαιρία, εάν το επιθυμεί, να ανακαλέσει την αίτησή του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημοσίευση, βλ. παράγραφο 4 κατωτέρω. 2 Έρευνα Άρθρο 38 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Κανόνας 5α και κανόνας 10 του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Ανακοινώσεις 4/99, 5/00 και 4/01 του προέδρου του Γραφείου Η έκθεση έρευνας αναφέρει τα προγενέστερα δικαιώματα τα οποία μπορεί να συγκρούονται με την αίτηση κοινοτικού σήματος. Ωστόσο, ακόμη και αν η έκθεση έρευνας δεν επισημαίνει παρόμοια προγενέστερα δικαιώματα, μπορεί και πάλι να ασκηθεί ανακοπή κατά της αίτησης κοινοτικού σήματος μετά τη δημοσίευσή της. Τα αποτελέσματα της έκθεσης έρευνας έχουν αποκλειστικά ενημερωτικούς σκοπούς και δίνουν στον καταθέτη την επιλογή ανάκλησης της αίτησης κοινοτικού σήματος πριν από τη δημοσίευσή της. Οι επιστολές παρακολούθησης ενημερώνουν τους δικαιούχους προγενέστερων εμπορικών σημάτων σχετικά με νέες αιτήσεις καταχώρισης παρόμοιων σημάτων. Τα εικονιστικά στοιχεία ταξινομούνται σύμφωνα με την ταξινόμηση της Βιέννης. 2.1 Κοινοτική έρευνα Μετά την έκδοση της βεβαίωσης παραλαβής, το Γραφείο καταρτίζει έκθεση κοινοτικής έρευνας που καλύπτει τα εξής: 1. αιτήσεις κοινοτικού σήματος με ημερομηνία κατάθεσης ή ημερομηνία προτεραιότητας προγενέστερες της ημερομηνίας κατάθεσης ή της ημερομηνίας προτεραιότητας της εν λόγω αίτησης, 2. κοινοτικά σήματα που έχουν ήδη καταχωρισθεί, και 3. προηγούμενες διεθνείς καταχωρίσεις με επέκταση προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κοινοτική έρευνα λαμβάνει υπόψη την ημερομηνία κατάθεσης, τα λεκτικά στοιχεία του σήματος, τα εικονιστικά στοιχεία του σήματος (αν υπάρχουν) και τις κλάσεις προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με την ταξινόμηση της Νίκαιας. Στόχος της έρευνας είναι να εντοπιστούν παρόμοια προγενέστερα σήματα για τα οποία έχουν κατατεθεί αιτήσεις καταχώρισης είτε για τις ίδιες κλάσεις είτε για κλάσεις που το Γραφείο θεωρεί ότι περιλαμβάνουν παρόμοια προϊόντα και/ή παρόμοιες υπηρεσίες. Η έκθεση κοινοτικής έρευνας διαβιβάζεται με κοινή επιστολή στον καταθέτη. Μετά τη δημοσίευση της νέας αίτησης, το Γραφείο διαβιβάζει επιστολή παρακολούθησης στους δικαιούχους προγενέστερων κοινοτικών σημάτων ή αιτήσεων κοινοτικού σήματος που αναφέρονται στην έκθεση έρευνας. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 4

5 2.2 Εθνική έρευνα Οι αιτήσεις κοινοτικού σήματος που περιλαμβάνουν έγκυρη αίτηση για εθνική έρευνα διαβιβάζονται στα συμμετέχοντα εθνικά γραφεία μετά τη χορήγηση ημερομηνίας κατάθεσης και την επικύρωση της ταξινόμησης. Μια αίτηση για εθνική έρευνα θεωρείται έγκυρη εφόσον υποβάλλεται κατά το χρόνο της κατάθεσης και καταβάλλεται το σχετικό τέλος. Οι εκθέσεις εθνικής έρευνας καταρτίζονται από τα γραφεία που συμμετέχουν στο σύστημα έρευνας. Μια αίτηση για εθνική έρευνα συνεπάγεται ότι όλα τα συμμετέχοντα εθνικά γραφεία πραγματοποιούν την έρευνα εντός δύο μηνών, σύμφωνα με τον κανόνα 5α του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού κανονισμού για το κοινοτικό σήμα. Αυτή η πολιτική του «όλα ή τίποτα» σημαίνει ότι ο καταθέτης δεν μπορεί να επιλέξει ποια συμμετέχοντα γραφεία πραγματοποιούν την έρευνα. Οι δικαιούχοι διεθνών καταχωρίσεων με επέκταση προστασίας στην ΕΕ οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για εθνικές έρευνες πρέπει να διαβιβάσουν την αίτηση και να καταβάλουν το σχετικό τέλος στο ΓΕΕΑ εντός ενός μηνός από την ημερομηνία κοινοποίησης της διεθνούς καταχώρισης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ). Η ευθύνη για τη μορφή και το περιεχόμενο της έκθεσης εθνικής έρευνας εναπόκειται στα εθνικά γραφεία. Ο ρόλος του Γραφείου περιορίζεται στην παραλαβή των εθνικών εκθέσεων και στην αποστολή τους από κοινού με την έκθεση κοινοτικής έρευνας. Ο καταθέτης μπορεί να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες απευθείας από τα εθνικά γραφεία. 3 Γενικές αρχές που διέπουν τη διαδικασία εξέτασης Η παρούσα ενότητα αναφέρει μόνο τις διαδικαστικές πτυχές της εξέτασης των απόλυτων λόγων απαραδέκτου. Για τις ουσιαστικές πτυχές της εξέτασης των απόλυτων λόγων απαραδέκτου, βλ. Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Β, Εξέταση, Τμήμα 4, Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου και Συλλογικά σήματα. Σκοπός του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα είναι να διευκολύνει τους δικαιούχους στην καταχώριση ενός δικαιώματος που είναι έγκυρο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέτρο που δεν θίγει τα δικαιώματα τρίτων. Μολονότι τα δικαιώματα χορηγούνται μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, ο ρόλος του Γραφείου δεν είναι να παρεμποδίζει αλλά να διευκολύνει τις αιτήσεις. Κατά την εξέταση κάθε αίτησης, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη το σήμα και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες της αίτησης. Το Γραφείο πρέπει να συνεκτιμά τη φύση του συγκεκριμένου εμπορικού κλάδου, τον τρόπο παροχής αγαθών ή υπηρεσιών και το σχετικό κοινό, για παράδειγμα εάν πρόκειται για ειδικό ή γενικό κοινό. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 5

6 3.1 Διαδικαστικές πτυχές που αφορούν τις παρατηρήσεις τρίτων και την επανεξέταση των απόλυτων λόγων Άρθρο 40 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Ανακοίνωση 2/09 του προέδρου του Γραφείου Οι παρατηρήσεις που αφορούν την ύπαρξη ενός απόλυτου λόγου απαραδέκτου μπορούν να υποβληθούν από τρίτους αμέσως μετά τη δημοσίευση μιας αίτησης. Οι παρατηρήσεις τρίτων που λαμβάνονται πριν από τη δημοσίευση μιας αίτησης κοινοτικού σήματος εξετάζονται κατά τη διάρκεια εξέτασης των απόλυτων λόγων απαραδέκτου. Το Γραφείο κάνει δεκτές τις παρατηρήσεις που λαμβάνει εντός της προθεσμίας ανακοπής (τρεις μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης) ή τις παρατηρήσεις που υποβάλλονται πριν από το κλείσιμο εκκρεμών ανακοπών. Οι παρατηρήσεις πρέπει να υποβάλλονται σε μια από τις γλώσσες του Γραφείου, ήτοι ισπανικά, γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά ή ιταλικά. Το Γραφείο χορηγεί βεβαίωση παραλαβής στον υποβάλλοντα τις παρατηρήσεις με την οποία επιβεβαιώνει ότι οι παρατηρήσεις έχουν παραληφθεί και διαβιβαστεί στον καταθέτη. Ο παρατηρητής δεν καθίσταται μέρος στη διαδικασία ενώπιον του Γραφείου, ωστόσο μπορεί να συμβουλεύεται τα διαδικτυακά εργαλεία αναζήτησης προκειμένου να ελέγχει το καθεστώς της σχετικής αίτησης κοινοτικού σήματος. Το Γραφείο δεν ενημερώνει τον υποβάλλοντα τις παρατηρήσεις σχετικά με τις ενέργειες που αναλαμβάνονται, δηλαδή κατά πόσον οι παρατηρήσεις οδηγούν σε διατύπωση αντίρρησης. Όλες οι παρατηρήσεις προωθούνται στον καταθέτη, ο οποίος καλείται να υποβάλει, ενδεχομένως, σχόλια. Το Γραφείο εξετάζει κατά πόσον οι παρατηρήσεις είναι βάσιμες, δηλαδή εάν υφίσταται απόλυτος λόγος απαραδέκτου. Εάν ναι, το Γραφείο διατυπώνει αντίρρηση και μπορεί να απορρίψει την αίτηση κοινοτικού σήματος εάν η σχετική αντίρρηση δεν θεραπευθεί με τα σχόλια του καταθέτη ή τον περιορισμό του καταλόγου προϊόντων και υπηρεσιών. Εάν ένα ζήτημα που θίγεται στις παρατηρήσεις έχει ήδη ληφθεί υπόψη κατά την εξέταση μιας αίτησης, είναι απίθανο να οδηγήσει σε σοβαρές αμφιβολίες μετά τη δημοσίευση. Το Γραφείο μπορεί επίσης να κινήσει εκ νέου τη διαδικασία εξέτασης των απόλυτων λόγων ή οποιουδήποτε άλλου λόγου, και ανά πάσα στιγμή πριν από την καταχώριση, π.χ. όταν οι παρατηρήσεις τρίτων υποβάλλονται πριν από τη δημοσίευση της αίτησης ή όταν το ίδιο το Γραφείο διαπιστώνει ότι έχει παραβλεφθεί κάποιος λόγος απαραδέκτου. Μετά τη δημοσίευση της αίτησης, αυτή η επιλογή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε σαφείς υποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Β, Εξέταση, Τμήμα 4, Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου. 3.2 Αποφάσεις Σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες εκδίδει αποφάσεις κατά καταθετών, το Γραφείο πρέπει να αναφέρει τους λόγους της εκάστοτε απόφασης. Οι λόγοι θα πρέπει να αντικρούουν τα επιχειρήματα που προβάλλει ο καταθέτης στις παρατηρήσεις του στο Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 6

7 μέτρο που αυτές είναι λυσιτελείς. Οι αποφάσεις πρέπει να αναφέρουν όχι μόνο τα κατάλληλα μέρη του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα και του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, αλλά και να παρέχουν σαφή αιτιολόγηση, με εξαίρεση τις πλέον αυτονόητες περιπτώσεις (π.χ. εάν λείπει κάποιο έγγραφο ή δεν έχει καταβληθεί ένα τέλος). Εάν, για παράδειγμα, μια απόφαση εκδίδεται βάσει αναζητήσεων στο διαδίκτυο, το Γραφείο πρέπει να προσκομίζει στον καταθέτη αποδείξεις για αυτές τις έρευνες Προσφυγές Άρθρα 58 και 65 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Απόφαση της 16/06/2009 του προεδρείου των τμημάτων προσφυγών Οι καταθέτες έχουν δικαίωμα άσκησης προσφυγής κατά απόφασης που περατώνει τη διαδικασία και δεν τους δικαιώνει. Για πρακτικούς λόγους, κάθε απόφαση που εκδίδεται από το Γραφείο, περατώνει τη διαδικασία και δεν γίνεται δεκτή από τον καταθέτη, εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία. Κάθε γραπτή κοινοποίηση μιας τέτοιας απόφασης πρέπει επίσης να ενημερώνει τον καταθέτη ότι μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης εντός δίμηνης προθεσμίας. Οι προσφυγές έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα. Εντός της προθεσμίας κατά την οποία μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, το Γραφείο δεν πρέπει να λαμβάνει μέτρα που δύσκολα ακυρώνονται (π.χ. δημοσίευση ή εγγραφή στο μητρώο). Το ίδιο ισχύει για το χρονικό διάστημα έως τη λήψη τελεσίδικης απόφασης σε περίπτωση που η υπόθεση παραπέμπεται ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου ή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατόπιν άσκησης προσφυγής δυνάμει του άρθρου Διεθνείς καταχωρίσεις με επέκταση προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Λεπτομέρειες σχετικά με την εξέταση αίτησης κοινοτικού σήματος που προκύπτει από τη μετατροπή μιας διεθνούς καταχώρισης με επέκταση προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχονται στις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Μ, Διεθνή σήματα. 4 Δημοσίευση Άρθρο 39 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Κανόνες 12, 14 και 46 του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού κοινοτικού σήματος Η δημοσίευση πραγματοποιείται μετά τη διαβίβαση των εκθέσεων έρευνας στον καταθέτη, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να γίνει δεκτή. Οι αιτήσεις δημοσιεύονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 7

8 Ο εξεταστής πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα ακόλουθα στοιχεία είναι, κατά περίπτωση, διαθέσιμα: α) αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης β) ημερομηνία κατάθεσης γ) αναπαράσταση του σήματος δ) μνεία ότι πρόκειται για συλλογικό σήμα ε) μνεία της κατηγορίας του σήματος εκτός των λεκτικών σημάτων, π.χ. εικονιστικά σήματα, τρισδιάστατα σήματα, ολογράμματα, ηχητικά σήματα, χρώματα καθ εαυτού, άλλα σήματα στ) περιγραφή του σήματος ζ) μνεία χρώματος η) εικονιστικά στοιχεία σύμφωνα με την ταξινόμηση της Βιέννης θ) δήλωση περί μη επικλήσεως αποκλειστικού δικαιώματος ι) απόκτηση διακριτικού χαρακτήρα μέσω χρήσης ια) όνομα, διεύθυνση και εθνικότητα του καταθέτη ιβ) όνομα και διεύθυνση του αντιπροσώπου ιγ) πρώτη και δεύτερη γλώσσα ιδ) προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με την ταξινόμηση της Νίκαιας ιε) στοιχεία προτεραιότητας, εάν υπάρχουν ιστ) στοιχεία προτεραιότητας έκθεσης ιζ) στοιχεία αρχαιότητας ιη) στοιχεία μετατροπής (transformation). Εφόσον όλα αυτά τα στοιχεία έχουν περιληφθεί ορθώς και η μετάφραση σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ έχει παραληφθεί, η αίτηση διαβιβάζεται στο τμήμα δημοσιεύσεων. 5 Τροποποιήσεις στην αίτηση κοινοτικού σήματος Το παρόν τμήμα των κατευθυντήριων γραμμών καλύπτει μόνο τα σχετικά θέματα που αφορούν τις τροποποιήσεις σε μια αίτηση κοινοτικού σήματος. Σχετικά με τις τροποποιήσεις στα καταχωρισμένα κοινοτικά σήματα, βλ. Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Ε, Εργασίες μητρώου, Τμήμα 1, Αλλαγές σε καταχώριση. 5.1 Ανάκληση της αίτησης κοινοτικού σήματος Άρθρο 43, άρθρο 58 παράγραφος 1, άρθρο 64 παράγραφος 3 και άρθρο 119 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Δήλωση ανάκλησης Μια αίτηση κοινοτικού σήματος δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή έως ότου ληφθεί οριστική απόφαση σχετικά με το αντικείμενό της. Μετά την πρωτοβάθμια απόφαση του Γραφείου, σε επίπεδο προσφυγής, μια αίτηση μπορεί να ανακληθεί εντός της δίμηνης προθεσμίας άσκησης προσφυγής ακόμη και αν στην πραγματικότητα δεν έχει ασκηθεί προσφυγή ή μέχρι το τμήμα προσφυγών να αποφανθεί επί της προσφυγής. Αυτό ισχύει τόσο για τις διαδικασίες ex parte όσο και Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 8

9 για τις κατ αντιμωλία διαδικασίες (απόφαση της 27/09/2006, R 0331/2006-G «Optima»). Σε επίπεδο Γενικού Δικαστηρίου (ΓΔ), μια αίτηση μπορεί να ανακληθεί εντός της δίμηνης προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσφυγής ενώπιον του ΓΔ. Σε επίπεδο Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), μια αίτηση μπορεί να ανακληθεί εντός της δίμηνης προθεσμίας άσκησης προσφυγής ενώπιον του ΔΕΕ ή προτού το ΔΕΕ εκδώσει τελεσίδικη και δεσμευτική απόφαση (διάταξη της 18/09/2012, C-588/11, «OMNICARE»). Όταν η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον του ΓΔ ή του ΔΕΕ, η ανάκληση πρέπει να ζητηθεί ενώπιον του Γραφείου (όχι του ΓΔ ή το ΔΕΕ). Το Γραφείο ενημερώνει στη συνέχεια το ΓΔ ή το ΔΕΕ κατά πόσον θεωρεί την ανάκληση αποδεκτή και έγκυρη, ωστόσο η ανάκληση δεν πραγματοποιείται έως ότου το ΓΔ ή το ΔΕΕ εκδώσει τελεσίδικη απόφαση επί του θέματος (κατ αναλογία, βλ. απόφαση της 16/05/2013, T-104/12, «VORTEX»). Οποιαδήποτε δήλωση ανάκλησης υποβάλλεται μετά τη λήξη της προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής είναι απαράδεκτη. Η δήλωση ανάκλησης πρέπει να κατατίθεται εγγράφως. Το Γραφείο δεν προβλέπει ειδικό έντυπο. Η δήλωση δεν υπόκειται σε τέλος. Η δήλωση ανάκλησης μπορεί να κατατεθεί είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη γλώσσα που υποδεικνύει ο καταθέτης στην αίτηση κοινοτικού σήματός του. Τα ως άνω εφαρμόζονται ομοίως κατά τις διαδικασίες ανακοπής. Ωστόσο, σχετικά με τις λεπτομέρειες της διαδικασίας στην περίπτωση που κατατίθεται περιορισμός σε γλώσσα άλλη από τη γλώσσα της διαδικασίας ανακοπής, βλ. Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Γ, Ανακοπή, Τμήμα 1, Διαδικαστικά θέματα. Για λεπτομέρειες σχετικά με τους περιορισμούς, βλ. παράγραφο 5.2 κατωτέρω Ανεπιφύλακτος και δεσμευτικός χαρακτήρας της δήλωσης Μια δήλωση ανάκλησης τίθεται σε ισχύ με την παραλαβή της από το Γραφείο, υπό την προϋπόθεση ότι το Γραφείο δεν λαμβάνει αυθημερόν ανάκληση της δήλωσης. Αυτό σημαίνει ότι εάν μια δήλωση ανάκλησης και μια επιστολή που ανακαλεί τη δήλωση ανάκλησης φτάσουν στο Γραφείο την ίδια ημέρα (ανεξαρτήτως της πραγματικής ώρας παραλαβής), η δεύτερη ακυρώνει την πρώτη. Αφού τεθεί σε ισχύ, η δήλωση δεν δύναται να ανακληθεί. Η δήλωση ανάκλησης είναι άκυρη εφόσον περιλαμβάνει αιρέσεις ή χρονικούς περιορισμούς. Για παράδειγμα, δεν δύναται να απαιτεί από το Γραφείο να λάβει μια συγκεκριμένη απόφαση ή, σε διαδικασίες ανακοπής, να απαιτεί από το έτερο μέρος να προβεί σε διαδικαστική δήλωση. Αντιθέτως, μια ανάλογη απαίτηση θεωρείται απλώς πρόταση για την επίλυση της υπόθεσης. Το Γραφείο ενημερώνει σχετικά τον ανακόπτοντα και μπορεί να καλέσει τα μέρη να προχωρήσουν σε φιλικό διακανονισμό. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 9

10 Επιπλέον, μια δήλωση δεν τίθεται σε ισχύ εάν αφορά ορισμένα προϊόντα και/ή υπηρεσίες (μερική ανάκληση) υπό την προϋπόθεση ότι το Γραφείο αποδέχεται την αίτηση για τα υπόλοιπα προϊόντα και/ή τις υπόλοιπες υπηρεσίες. Αντ αυτού, μια ανάλογη δήλωση θεωρείται ως πρόταση προκειμένου το Γραφείο να καταλήξει σε έναν αποδεκτό κατάλογο προϊόντων και υπηρεσιών. Σε περίπτωση που ο ανακόπτων αντιδρά σε μια επίσημη ενέργεια υποβάλλοντας έναν περιορισμένο κατάλογο προϊόντων και υπηρεσιών (μερική ανάκληση), το Γραφείο επιβεβαιώνει εάν ο ανακόπτων δηλώνει την αναμφισβήτητη ανάκληση των υπόλοιπων προϊόντων και υπηρεσιών ή εάν ο τροποποιημένος κατάλογος προϊόντων και υπηρεσιών αποτελεί πρόταση ή αντιπρόταση από τον ανακόπτοντα με την επιφύλαξη της συμφωνίας του Γραφείου Ενέργειες που αναλαμβάνονται Το Γραφείο επεξεργάζεται μια δήλωση ανάκλησης, εξασφαλίζει τη δημοσίευση της πλήρους ή της μερικής ανάκλησης στο δελτίο κοινοτικών σημάτων εφόσον η αίτηση κοινοτικού σήματος έχει ήδη δημοσιευθεί, και κλείνει τον φάκελο της αίτησης κοινοτικού σήματος σε περίπτωση πλήρους ανάκλησης. Σχετικά με τις επιπτώσεις της πλήρους ή μερικής ανάκλησης στη διαδικασία ανακοπής, βλ. Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Γ, Ανακοπή, Τμήμα 1, Διαδικαστικά θέματα. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή των τελών αίτησης, βλ. Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Α, Γενικοί Κανόνες, Τμήμα 3, Καταβολή τελών, εξόδων και χρεώσεων. 5.2 Περιορισμός του καταλόγου προϊόντων και υπηρεσιών σε μια αίτηση κοινοτικού σήματος Άρθρα 43 και 119 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Ο ανακόπτων μπορεί να περιορίσει τον κατάλογο προϊόντων και υπηρεσιών στην αίτηση κοινοτικού σήματός του ανά πάσα στιγμή, είτε αυτοβούλως είτε ως απάντηση σε αντίρρηση του Γραφείου όσον αφορά την ταξινόμηση ή τους απόλυτους λόγους, ή κατά τη διάρκεια διαδικασίας ανακοπής. Καταρχήν, οι δηλώσεις περιορισμού ακολουθούν τους ίδιους κανόνες με τις δηλώσεις ανάκλησης (βλ. παράγραφο 5.1 ανωτέρω). Σε περίπτωση που η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον του ΓΔ ή του ΔΕΕ, ο περιορισμός πρέπει να κατατεθεί ενώπιον του Γραφείου (όχι του ΓΔ ή του ΔΕΕ). Στη συνέχεια, το Γραφείο ενημερώνει το ΓΔ ή το ΔΕΕ εάν θεωρεί τον περιορισμό αποδεκτό και έγκυρο, ωστόσο ο περιορισμός δεν εφαρμόζεται μέχρι την έκδοση της σχετικής τελεσίδικης απόφασης από το ΓΔ ή το ΔΕΕ (κατ αναλογία, βλ. απόφαση της 16/05/2013, T-104/12, «VORTEX»). Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 10

11 5.2.1 Το τυπικώς παραδεκτό ενός περιορισμού Ο περιορισμός πρέπει να είναι παραδεκτός σε διαδικαστικό επίπεδο, βλ. παράγραφο ανωτέρω. Κατά γενικό κανόνα, ένας περιορισμός τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής του από το Γραφείο. Ο περιορισμός μπορεί να ανακληθεί εφόσον η ανάκληση παραληφθεί την ίδια μέρα με τον περιορισμό. Για να γίνει αποδεκτός ένας περιορισμός πρέπει να πληρούνται δύο προϋποθέσεις: 1. Η νέα διατύπωση δεν πρέπει να συνιστά επέκταση του καταλόγου προϊόντων και υπηρεσιών. 2. Ο περιορισμός πρέπει να αποτελεί έγκυρη περιγραφή των προϊόντων και των υπηρεσιών και να εφαρμόζεται μόνο σε αποδεκτά προϊόντα ή υπηρεσίες που εμφανίζονται στην αρχική αίτηση κοινοτικού σήματος. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Β, Εξέταση, Τμήμα 3, Ταξινόμηση. Άλλως, το Γραφείο πρέπει να απορρίψει τον προτεινόμενο περιορισμό και ο κατάλογος προϊόντων και υπηρεσιών παραμένει ίδιος. 5.3 Άλλες τροποποιήσεις Άρθρο 43 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Κανόνες 13 και 26 του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Η παρούσα παράγραφος και οι προαναφερθείσες νομικές διατάξεις αφορούν αποκλειστικά τροποποιήσεις της αίτησης κοινοτικού σήματος που ζητά ο ανακόπτων με δική του πρωτοβουλία, και όχι τροποποιήσεις ή περιορισμούς που πραγματοποιούνται ως αποτέλεσμα μιας διαδικασίας εξέτασης, ανακοπής ή προσφυγής δυνάμει της απόφασης ενός εξεταστή, του τμήματος ανακοπών ή του τμήματος προσφυγών. Ομοίως, η παρούσα παράγραφος δεν αφορά τη διόρθωση σφαλμάτων στις δημοσιεύσεις του Γραφείου, η οποία πραγματοποιείται αυτεπαγγέλτως δυνάμει του κανόνα 14 του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού κανονισμού για το κοινοτικό σήμα. Οι τροποποιήσεις προϋποθέτουν γραπτό αίτημα στην πρώτη ή στη δεύτερη γλώσσα που υποδεικνύει ο καταθέτης στην αίτηση κοινοτικού σήματός του. Οι τροποποιήσεις δεν υπόκεινται σε τέλη. Τροποποίηση επιδέχονται τα ακόλουθα στοιχεία μιας αίτησης κοινοτικού σήματος: το όνομα και η διεύθυνση του καταθέτη ή του αντιπροσώπου (βλ. παράγραφο κατωτέρω) Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 11

12 τα σφάλματα διατύπωσης ή αντιγραφής ή τα προφανή λάθη, υπό την προϋπόθεση ότι η διόρθωση δεν επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στο σήμα (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις τροποποιήσεις, βλ. Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Β, Εξέταση, Τμήμα 2, Διατυπώσεις) ο κατάλογος προϊόντων και υπηρεσιών (βλ. παράγραφο 5.2 ανωτέρω) Όνομα, διεύθυνση και εθνικότητα του καταθέτη ή του αντιπροσώπου Κανόνας 1 παράγραφος 1 στοιχεία β και ε, κανόνες 26 και 84 του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού κοινοτικού σήματος Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β, άρθρο 19 παράγραφος 7 και άρθρο 69 παράγραφος 2 στοιχείο δ του κανονισμού σχετικά με την εφαρμογή του βασικού κανονισμού για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα Το όνομα και η διεύθυνση ενός καταθέτη ή αντιπροσώπου μπορούν να τροποποιηθούν ελεύθερα υπό την προϋπόθεση ότι όσον αφορά το όνομα του καταθέτη, η αλλαγή δεν είναι αποτέλεσμα μεταβίβασης, και όσον αφορά το όνομα του αντιπροσώπου, ο αντιπρόσωπος δεν έχει αντικατασταθεί από άλλο αντιπρόσωπο. Η μνεία της εθνικότητας ενός νομικού προσώπου μπορεί επίσης να τροποποιηθεί ελεύθερα, υπό την προϋπόθεση ότι η αλλαγή δεν είναι αποτέλεσμα μεταβίβασης. Μια αλλαγή στο όνομα ενός καταθέτη που δεν επηρεάζει την ταυτότητα του καταθέτη είναι αποδεκτή αλλαγή. Αντιθέτως, μια αλλαγή στην ταυτότητα του καταθέτη συνιστά μεταβίβαση. Για λεπτομέρειες και σχετικά με την εφαρμοστέα διαδικασία σε περίπτωση αμφιβολιών περί του ζητήματος εάν η αλλαγή θεωρείται μεταβίβαση, βλ. Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Ε, Εργασίες Μητρώου, Τμήμα 3, Κοινοτικά σήματα ως αντικείμενα κυριότητας, Κεφάλαιο 1, Μεταβίβαση. Οι αλλαγές στο όνομα ενός αντιπροσώπου περιλαμβάνουν μόνο τις αλλαγές που δεν επηρεάζουν την ταυτότητα του διορισμένου αντιπροσώπου, π.χ. όταν υπάρχει αλλαγή στο όνομα (λόγω γάμου/διαζυγίου) ενός αντιπροσώπου ή στην επωνυμία μιας ένωσης αντιπροσώπων. Τέτοιες αλλαγές στο όνομα πρέπει να διακρίνονται από την αντικατάσταση ενός αντιπροσώπου από άλλο, η οποία υπόκειται στους κανόνες που διέπουν το διορισμό αντιπροσώπων. Για λεπτομέρειες σχετικά με τους αντιπροσώπους, βλ. Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Α, Γενικοί Κανόνες, Τμήμα 5, Επαγγελματική εκπροσώπηση. Αλλαγές στο όνομα, στη διεύθυνση ή στην εθνικότητα μπορεί να είναι αποτέλεσμα αλλαγών των περιστάσεων ή σφάλματος κατά την υποβολή της αίτησης. Η αλλαγή στο όνομα και στη διεύθυνση πρέπει να ζητηθεί από τον καταθέτη ή τον αντιπρόσωπό του και πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό της αίτησης κοινοτικού σήματος, καθώς και το όνομα και τη διεύθυνση του καταθέτη ή του αντιπροσώπου, όπως καταχωρίσθηκαν στο φάκελο και τροποποιήθηκαν. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 12

13 Δεν χρειάζεται απόδειξη ή κάποιο στοιχείο αποδεικτικό της αλλαγής. Οι αιτήσεις για αλλαγή ονόματος ή διεύθυνσης δεν υπόκεινται σε τέλη. Ο καταθέτης πρέπει να αναφέρει το όνομα και την επίσημη διεύθυνσή του σε μια αίτηση με συγκεκριμένη μορφή σύμφωνα με τις ανωτέρω νομικές διατάξεις, και αργότερα μπορεί να προβεί σε αλλαγές χρησιμοποιώντας την ίδια μορφή. Τόσο το όνομα όσο και η διεύθυνση καταχωρίζονται. Τα νομικά πρόσωπα μπορούν να έχουν μόνο μία επίσημη διεύθυνση. Σε περίπτωση αμφιβολιών, το Γραφείο μπορεί να ζητήσει αποδεικτικά στοιχεία της νομικής μορφής, το κράτος μέλος συστάσεως και/ή τη διεύθυνση. Η επίσημη ονομασία και η διεύθυνση πρέπει να αντιγράφονται ως τόπος επίδοσης εξ ορισμού. Ιδανικά, ο καταθέτης πρέπει να έχει ορίσει μόνο μία διεύθυνση επίδοσης. Οι αλλαγές στην επίσημη επωνυμία του καταθέτη ή στην επίσημη διεύθυνση καταχωρίζονται για όλες τις αιτήσεις κοινοτικού σήματος, τα καταχωρισμένα κοινοτικά σήματα και τα καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα και, σε αντίθεση με τη διεύθυνση επίδοσης, δεν μπορούν να καταχωρισθούν μόνο για συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια δικαιωμάτων. Καταρχήν, αυτοί οι κανόνες ισχύουν κατ αναλογία για τους αντιπροσώπους Λοιπά στοιχεία μιας αίτησης κοινοτικού σήματος Αλλαγή μπορεί επίσης να γίνει σε άλλα στοιχεία μιας αίτησης κοινοτικού σήματος, όπως η αναπαράσταση, η κατηγορία του σήματος, η περιγραφή του σήματος και οι δηλώσεις περί μη επικλήσεως αποκλειστικού δικαιώματος. Για παράδειγμα, στις αξιώσεις προτεραιότητας, τα προφανή λάθη στη μνεία της χώρας στην οποία υποβλήθηκε το προγενέστερο σήμα και της ημερομηνίας κατά την οποία υποβλήθηκε μπορούν να διορθωθούν, δεδομένου ότι το έγγραφο προτεραιότητας θα αναφέρει προφανώς τα ορθά στοιχεία. Για περισσότερες πληροφορίες για τις εν λόγω αλλαγές. Βλ. Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Β, Εξέταση, Τμήμα 2, Διατυπώσεις Εγγραφή και δημοσίευση των τροποποιήσεων Άρθρο 41 παράγραφος 2 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Εάν επιτρέπεται μια τροποποίηση, αυτή εγγράφεται στο φάκελο. Σε περίπτωση που η αίτηση κοινοτικού σήματος δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί, η εν λόγω αίτηση δημοσιεύεται στο δελτίο κοινοτικών σημάτων με την τροποποιημένη μορφή. Σε περίπτωση που η αίτηση κοινοτικού σήματος έχει ήδη δημοσιευθεί και (μόνο) εάν η τροποποίηση αφορά τον κατάλογο προϊόντων και υπηρεσιών ή την αναπαράσταση του σήματος, η αίτηση κοινοτικού σήματος δημοσιεύεται στην τροποποιημένη μορφή της στο δελτίο κοινοτικών σημάτων. Με τη δημοσίευση της τροποποιημένης αίτησης χορηγείται νέα τρίμηνη προθεσμία ανακοπής. Κάθε άλλη τροποποίηση δεν δημοσιεύεται ξεχωριστά αλλά εμφανίζεται στη δημοσίευση της καταχώρισης. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 13

14 5.4 Διαίρεση της αίτησης κοινοτικού σήματος Άρθρο 44 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Κανόνας 13 στοιχείο α) του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Μια αίτηση κοινοτικού σήματος μπορεί να διαιρεθεί σε διαφορετικά μέρη όχι μόνο ως αποτέλεσμα μερικής μεταβίβασης (βλ. Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Ε, Εργασίες μητρώου, Τμήμα 3, Τα κοινοτικά σήματα ως αντικείμενα κυριότητας, Κεφάλαιο 1, Μεταβίβαση), αλλά και με πρωτοβουλία του καταθέτη. Η διαίρεση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την απομόνωση μιας προσβαλλόμενης αίτησης κοινοτικού σήματος για ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ διατηρείται η αρχική αίτηση για τα υπόλοιπα. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαίρεση των κοινοτικών σημάτων, βλ. Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Ε, Εργασίες μητρώου, Τμήμα 1, Αλλαγές σε καταχώριση. Ενώ η μερική μεταβίβαση είναι δωρεάν και συνδέεται με την αλλαγή κυριότητας, η υποβολή αίτησης για διαίρεση μιας αίτησης κοινοτικού σήματος υπόκειται σε τέλος και η αίτηση κοινοτικού σήματος παραμένει στην κυριότητα του ίδιου καταθέτη. Εάν το τέλος δεν καταβληθεί, η αίτηση διαίρεσης λογίζεται ως μη κατατεθείσα. Η αίτηση διαίρεσης μπορεί να υποβληθεί στην πρώτη ή στη δεύτερη γλώσσα που ο καταθέτης αναφέρει στην αίτηση κοινοτικού σήματος. Η διαίρεση δεν αποτελεί επιλογή για τις διεθνείς καταχωρίσεις με επέκταση προστασίας στην ΕΕ δυνάμει του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης. Το διεθνές μητρώο τηρείται στον ΠΟΔΙ, και το ΓΕΕΑ δεν έχει την αρμοδιότητα να προβεί σε διαίρεση μιας διεθνούς καταχώρισης με επέκταση προστασίας στην ΕΕ Προϋποθέσεις Σε μια αίτηση διαίρεσης πρέπει να περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες: ο αριθμός φακέλου της αίτησης κοινοτικού σήματος που πρόκειται να διαιρεθεί το όνομα και η διεύθυνση ή το όνομα και ο αριθμός αναγνώρισης του καταθέτη ο κατάλογος προϊόντων και υπηρεσιών για την τμηματική αίτηση, ή, εάν πρόκειται να δημιουργηθούν περισσότερες από μία αιτήσεις, για κάθε τμηματική αίτηση ο κατάλογος προϊόντων και υπηρεσιών που θα παραμείνουν στην αρχική αίτηση κοινοτικού σήματος. Επιπλέον, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της τμηματικής αίτησης δεν πρέπει να αλληλεπικαλύπτονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της αρχικής αίτησης. Ο καταθέτης ενημερώνεται για τυχόν ελλείψεις ως προς το θέμα αυτό και έχει στη διάθεσή του δύο μήνες για να τις διορθώσει. Εάν οι ελλείψεις δεν διορθωθούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η αίτηση διαίρεσης απορρίπτεται. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 14

15 Υπάρχουν ορισμένες περίοδοι κατά τις οποίες, για λόγους διαδικαστικής οικονομίας ή για λόγους διασφάλισης των δικαιωμάτων τρίτων, η διαίρεση είναι απαράδεκτη. Αυτές οι περίοδοι αναφέρονται κατωτέρω. 1. Εάν εκκρεμεί ανακοπή, μόνο τα μη αμφισβητούμενα προϊόντα και οι υπηρεσίες μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαίρεσης. Το ίδιο ισχύει εάν η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον του τμήματος προσφυγών ή ενώπιον των ενωσιακών δικαστηρίων. Το Γραφείο ερμηνεύει τις ανωτέρω νομικές διατάξεις υπό την έννοια ότι εμποδίζουν τον καταθέτη να διαιρέσει μέρος ή το σύνολο των αμφισβητούμενων προϊόντων με σκοπό τη δημιουργία νέας αίτησης, όπερ συνεπάγεται ότι οι διαδικασίες ανακοπής πρέπει να χωρίζονται. Εάν υποβληθεί αίτηση διαίρεσης, ο καταθέτης έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει την αίτηση διαχωρίζοντας τα μη αμφισβητούμενα προϊόντα και τις υπηρεσίες. 2. Η διαίρεση είναι απαράδεκτη κατά την τρίμηνη προθεσμία ανακοπής που ακολουθεί τη δημοσίευση της αίτησης. Ενδεχόμενη διαίρεση κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα ερχόταν σε αντίθεση με τον σκοπό του μη διαχωρισμού μιας διαδικασίας ανακοπής και θα δημιουργούσε σύγχυση στους τρίτους, οι οποίοι υποχρεούνται να βασίζονται στο δελτίο κοινοτικών σημάτων προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά με το αντικείμενο της ανακοπής τους. 3. Η διαίρεση είναι επίσης απαράδεκτη κατά την περίοδο πριν από τη χορήγηση ημερομηνίας κατάθεσης. Η εν λόγω ημερομηνία δεν συμπίπτει απαραιτήτως με τον πρώτο μήνα που έπεται της κατάθεσης. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ημερομηνία κατάθεσης, βλ. Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Β, Εξέταση, Τμήμα 2, Διατυπώσεις. Πρακτικά, κατά την περίοδο που ακολουθεί τη δημοσίευση της αίτησης, η διαίρεση είναι παραδεκτή μόνο εάν έχει ασκηθεί ανακοπή κατά της αίτησης και μόνο ως προς το μη αμφισβητούμενο μέρος της. Σκοπός των ανωτέρω διατάξεων είναι ο καταθέτης να μπορεί να καταχωρίζει ταχέως το σήμα του για τα μη αμφισβητούμενα προϊόντα χωρίς να είναι υποχρεωμένος να περιμένει το αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας ανακοπής Αποδοχή Άρθρο 44 παράγραφος 6 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Εάν το Γραφείο κάνει δεκτή την αίτηση διαίρεσης, δημιουργείται νέα αίτηση, με ισχύ από την ημερομηνία αποδοχής και όχι αναδρομικά από την ημερομηνία της δήλωσης. Η νέα αίτηση διατηρεί την ημερομηνία κατάθεσης καθώς και κάθε ημερομηνία προτεραιότητας και αρχαιότητας της αρχικής αίτησης. Το αποτέλεσμα της αρχαιότητας καθίσταται στην περίπτωση αυτή μερικό. Κάθε αίτηση που υποβάλλεται και κάθε τέλος που καταβάλλεται πριν από την ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης διαίρεσης από το Γραφείο θεωρείται ότι έχει υποβληθεί ή καταβληθεί επίσης για την τμηματική αίτηση. Ωστόσο, τα τέλη που έχουν δεόντως καταβληθεί για την αρχική αίτηση δεν επιστρέφονται. Στην πράξη, τα αποτελέσματα αυτής της διάταξης καταδεικνύονται ως εξής: Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 15

16 Στην περίπτωση που έχει κατατεθεί μια αίτηση καταχώρισης άδειας χρήσης και το τέλος καταχώρισης έχει παραληφθεί από το Γραφείο πριν από τη δήλωση διαίρεσης, η άδεια χρήσης καταχωρίζεται έναντι της αρχικής καταχώρισης και καταγράφεται στο φάκελο της νέας καταχώρισης. Δεν απαιτείται καταβολή περαιτέρω τελών. Στην περίπτωση που μια αίτηση κοινοτικού σήματος που διεκδικεί έξι κλάσεις πρόκειται να διαιρεθεί σε δύο αιτήσεις τριών κλάσεων έκαστη, δεν καταβάλλονται τέλη ανά κλάση από την ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης διαίρεσης από το Γραφείο. Ωστόσο, τα τέλη που έχουν καταβληθεί πριν από την εν λόγω ημερομηνία δεν επιστρέφονται. Σε περίπτωση που η διαίρεση δεν γίνει αποδεκτή, η παλαιά αίτηση παραμένει η ίδια. Δεν έχει σημασία εάν: η δήλωση διαίρεσης λογίζεται μη κατατεθείσα επειδή δεν έχει καταβληθεί το σχετικό τέλος η δήλωση απορρίφθηκε επειδή δεν συμμορφώθηκε με τις τυπικές προϋποθέσεις η δήλωση κρίθηκε απαράδεκτη επειδή κατατέθηκε κατά τη διάρκεια μίας εκ των περιόδων κατά τις οποίες η διαίρεση είναι απαράδεκτη. Στην πλέον δυσμενή περίπτωση για τον καταθέτη, η δήλωση διαίρεσης απορρίπτεται, ωστόσο αυτό δεν επηρεάζει ποτέ την αρχική αίτηση. Ο καταθέτης μπορεί να υποβάλει εκ νέου τη δήλωση διαίρεσης αργότερα, με την επιφύλαξη καταβολής νέου τέλους Νέος φάκελος και δημοσίευσή του Για την τμηματική αίτηση, πρέπει να δημιουργείται νέος φάκελος, ο οποίος περιέχει όλα τα έγγραφα που υπήρχαν στο φάκελο της αρχικής αίτησης, ολόκληρη την αλληλογραφία που σχετίζεται με τη δήλωση διαίρεσης και ολόκληρη τη μελλοντική αλληλογραφία για τη νέα αίτηση. Η έρευνα αυτού του φακέλου δεν υπόκειται σε περιορισμούς με βάση τους γενικούς κανόνες. Εάν η δήλωση διαίρεσης αφορά μια αίτηση κοινοτικού σήματος που δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί, τόσο η τμηματική όσο και η αρχική δήλωση δημοσιεύονται ξεχωριστά και κατά τον συνήθη τρόπο, χωρίς η μία να κάνει σαφή αναφορά στην άλλη. Εάν η δήλωση διαίρεσης αφορά αίτηση κοινοτικού σήματος που έχει ήδη δημοσιευθεί, το γεγονός ότι υπήρξε διαίρεση δημοσιεύεται με αναφορά στην αρχική αίτηση. Η νέα αίτηση πρέπει επίσης να δημοσιεύεται με όλα τα συνήθη στοιχεία. Ωστόσο, δεν χορηγείται νέα προθεσμία ανακοπής. Η διαίρεση είναι παραδεκτή μόνο για τα προϊόντα για τα οποία έχει ήδη χορηγηθεί προθεσμία ανακοπής η οποία εντούτοις δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 16

MBA Ι.Κ. ΡΟΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

MBA Ι.Κ. ΡΟΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΗΜΑΤΑ Θεοφανώ Δ. Σοφού Δικηγόρος, MBA Ι.Κ. ΡΟΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Βουκουρεστίου 25Α τ.κ. 10671 Αθήνα 1. ΕΝΝΟΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΥΤΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 4 ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης μετατροπής

Παρατηρήσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης μετατροπής ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα Παρατηρήσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης μετατροπής Γενικά σχόλια Το έντυπο της αίτησης μετατροπής διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 5024 /2013

Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 5024 /2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Αθήνα 4 Νοεμβρίου 2013 Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 5024 /2013 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012),

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για μελέτη φακέλων 1

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για μελέτη φακέλων 1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) (σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για μελέτη φακέλων 1 1. Γενικές σχόλια 1.1 Χρήση του εντύπου Το έντυπο διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα ιακανονισμός της Χάγης Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα 1 Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10 ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10 Θανάσης Κυριακόπουλος, Δικηγόρος, MBA, Εταίρος στη Δικηγορική Εταιρεία Κελεμένης & Συνεργάτες Άσκηση προσφυγής σε φορολογικές διαφορές μετά τους Ν 4152/2013 και Ν 4174/2013 Θανάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 543/10-02-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 543/10-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 543/10-02-2015 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6698 /11-12-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6698 /11-12-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6698 /11-12-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988. "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986".

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988. Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988 "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986". Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 127 /2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 127 /2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 127 /2014 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012), όπως τροποποιήθηκε και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 1521/19-03-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 1521/19-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 1521/19-03-2015 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά σχόλια 1.1 Χρήση του εντύπου Το έντυπο διατίθεται δωρεάν από το ΓΕΕΑ και μπορεί να τηλεφορτωθεί από την ιστοθέση του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 468/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 468/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 468/2014 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4824/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4824/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4824/2013 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6462 /07-12-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6462 /07-12-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6462 /07-12-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991 "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για την συνθήκη συνεργασίας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1883/1990" Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6951 /23-12-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6951 /23-12-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6951 /23-12-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Θεματική μονάδα 2 Διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως σε διαδικασίες οικογενειακού δικαίου περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για κοινοτικό σήμα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για κοινοτικό σήμα ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Σήματα, σχέδια και υποδείγματα Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για κοινοτικό σήμα Γενικές παρατηρήσεις Χρήση του εντύπου Το έντυπο διατίθεται (ταχυδρομικώς,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΞ 2045/17-4-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΞ 2045/17-4-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Σύμφωνα με : ΑΘΗΝΑ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΞ 2045/17-4-2015 1. Τις διατάξεις των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 114/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 114/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 114/2014 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 124 /2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 124 /2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 124 /2014 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012), όπως τροποποιήθηκε και

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης εγγραφής Τροπ.008

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης εγγραφής Τροπ.008 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΓΕΕΑ) (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης εγγραφής Τροπ.008 1. Γενικά σχόλια Για την αίτηση καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5716 /03-11-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5716 /03-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5716 /03-11-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6991 /29-12-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6991 /29-12-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6991 /29-12-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Β ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑ 2 ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ V.12 (23.03.2016) ΟΔΗΓΟΣ Εισαγωγή Μέρος A - Αιτήσεις ΣΕΕ Μέρος B - Καταχωρίσεις ΣΕΕ Μέρος Γ - Μεταγενέστερες εγγραφές στο μητρώο ΣΕΕ Μέρος Δ - Ανανεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2016 COM(2016) 172 final ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ V.10 ( )

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ V.10 ( ) ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ V.10 (12.12.2011) ΟΔΗΓΟΣ Εισαγωγή Μέρος A - Αιτήσεις κοινοτικού σήματος Μέρος B - Καταχωρίσεις κοινοτικού σήματος Μέρος Γ - Μεταγενέστερες εγγραφές στο Μητρώο κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4832 /2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4832 /2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4832 /2013 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012), όπως τροποποιήθηκε και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ4760/30-09-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ4760/30-09-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ4760/30-09-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 207/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Φεβρουαρίου 2009. για το κοινοτικό σήμα. (Κωδικοποιημένη έκδοση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 207/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Φεβρουαρίου 2009. για το κοινοτικό σήμα. (Κωδικοποιημένη έκδοση) 24.3.2009 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 78/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 207/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4704/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4704/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4704/2013 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012), όπως τροποποιήθηκε και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6996 /29-12-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6996 /29-12-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6996 /29-12-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) (σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Το έντυπο διατίθεται δωρεάν από το ΓΕΕΑ και μπορεί να τηλεφορτωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 6.11.15 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4359 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/47 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 14ης Απριλίου 2014 σχετικά με την ίδρυση διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης και τον κανονισμό λειτουργίας του (ΕΚΤ/2014/16) (2014/360/EE)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 153(Ι) του 2000

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_9_ V2_10_

Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_9_ V2_10_ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_9_ V2_10_01-2012 ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1. Στο έντυπο πληρωµής, έχει συµπληρωθεί λανθασµένος Κωδικός Πληρωµής 402

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 21.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 254/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 5235/5-9-2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 5235/5-9-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 5235/5-9-2014 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012), όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4260/2013 Αθήνα 1/10/2013 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012), όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6722/14-12-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6722/14-12-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6722/14-12-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4702/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4702/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4702/2013 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012), όπως τροποποιήθηκε και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 927/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 927/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 927/2014 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και...

Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και... Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Όλη η απόφαση για τις κατασχέσεις σε βάρος οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6193/24-11-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6193/24-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6193/24-11-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6775/16-12-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6775/16-12-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6775/16-12-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Καλλιθέα, 15/06/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Καλλιθέα, 15/06/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 15/06/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 146 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4039/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4039/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4039/2013 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012), όπως τροποποιήθηκε και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινοποιήσεις διαβατηρίου για μεσίτες πιστώσεων βάσει της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6346 /01-12-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6346 /01-12-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6346 /01-12-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) (σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Το έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 10-02-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 79 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σχετ:13930,14023 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 21/12/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4786 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011)

Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011) Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011) Σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 2 του Ν.3556/2007, η CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. παραθέτει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ Τα μέρη επιβεβαιώνουν πως αμφότερα αντιλαμβάνονται ότι: 1. Μια απαλλοτρίωση μπορεί να είναι άμεση ή έμμεση: α) περίπτωση άμεσης απαλλοτρίωσης συντρέχει όταν ορισμένη επένδυση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6463 /07-12-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6463 /07-12-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6463 /07-12-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Ν.4329/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Ν.4329/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Ν.4329/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ *********************** Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β' 53/02-06-2015) ο Νόμος 4329/2015 με τίτλο «Έκδοση διαταγής πληρωμής Α Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α4 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για σήμα της ΕΕ

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για σήμα της ΕΕ EUIPO NOTES-EL APP.CTM - 03/2016 Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για σήμα της ΕΕ Γενικές παρατηρήσεις Χρήση του εντύπου Το έντυπο διατίθεται δωρεάν από το EUIPO και μπορεί να τηλεφορτωθεί από την

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους. Αθήνα, 8.7.2013 ΠΟΛ: 1170 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002,

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2245/2002 της Επιτροπής της 21 ης Οκτωβρίου 2002 σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/1001 του Συµβουλίου για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγµατα Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5177 /07-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5177 /07-10-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5177 /07-10-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013)

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) LEGAL INSIGHTS Η ΕΝ ΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4022 Κ.Δ.Π. 748/2003 Αρ. 3758, 3.10.2003 Αριθμός 748 Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Αδεια Εμπορίας Μολυβδούχου Βενζίνης) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΥΝ-Ρ3Φ. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012 Α.Π.: οικ /12

ΑΔΑ: Β4ΛΥΝ-Ρ3Φ. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012 Α.Π.: οικ /12 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 17.09.2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2805 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 323/9

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 323/9 31.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 323/9 Ανακοίνωση της Επιτροπής κατευθυντήρια γραμμή σχετικά με την εφαρμογή των διαδικασιών που καθορίζονται στα κεφάλαια ΙΙ, ΙΙΙ και IV του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 310, 25.11.2005, σ.1. «Οδηγία 2005/56/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΞ 4114/5-8-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΞ 4114/5-8-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Σύμφωνα με : ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΞ 4114/5-8-2015 1. Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2.9.2016 L 236/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1448 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 874/2009 για τις

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ 15ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Κεφάλαια:

Διαβάστε περισσότερα