Δρ. Παναγιώτης Λολώνης Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός - Γεωγράφος Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δρ. Παναγιώτης Λολώνης Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός - Γεωγράφος Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου"

Transcript

1 «Η Προοπτική Χρησιμοποίησης των Δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου και του Προγράμματος Copernicus στο Χωροταξικό, Πολεοδομικό και Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό της Χώρας» Δρ. Παναγιώτης Λολώνης Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός - Γεωγράφος Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. Μεσογείων Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210)

2 Χωροταξικός, Πολεοδομικός και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός της Χώρας Πολυκεντρική και ισόρροπη χωρική ανάπτυξη» Πηγή: Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ Α 128/ ) Ο Χωροταξικός, Πολεοδομικός και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός έχουν αποτελέσει κεντρικό αντικείμενο συζήτησης στην πολιτική και κοινωνική σκηνή της Χώρας ιδιαίτερα από την Μεταπολίτευση και μετά. Σε μία προσπάθεια εκσυγχρονισμού της Χώρας, αναβάθμισης του επιπέδου ζωής και προσαρμογής στα νέα δεδομένα, η Πολιτεία έχει αναλάβει μια σειρά πρωτοβουλιών που αποσκοπούσαν στο να μπει μία τάξη στη δόμηση του περιβάλλοντος, να καθοριστεί το γενικό πλαίσιο των χρήσεων και λειτουργιών στο χώρο και να προστατευτεί το περιβάλλον, κυρίως από τις ανθρωπογενείς διεργασίες. Οι πρωτοβουλίες αυτές, γενικώς, αποδείχθηκαν μικρότερες των προσδοκιών και δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

3 Χωροταξικός, Πολεοδομικός και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός της Χώρας Εταιρική σχέση πόλεων-υπαίθρου» Πηγή: Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ Α 128/ ) Βασικές αιτίες της περιορισμένης απόδοσης των πρωτοβουλιών Χωροταξικού, Πολεοδομικού και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού της Χώρας Εξαιρετικά μεγάλη ανομοιογένεια απόψεων μεταξύ των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων της Χώρας αναφορικά με το τι θα έπρεπε να γίνει και τι όχι στους ανωτέρω τομείς Αδυναμίες των υπαρχουσών επιστημονικών και τεχνολογικών προσεγγίσεων για την υποστήριξη της ανάπτυξης αποτελεσματικών σχεδίων Έλλειψη επαρκούς και σταθερής διοικητικής υποδομής για την ανάπτυξη, την έγκριση, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την των σχεδίων. Έλλειψη υποδομών δεδομένων που θα υποστήριζαν των χωροταξικό, πολεοδομικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό.

4 Υποδομές Χωρικών Δεδομένων Έγχρωμοι ορθοφωτοχάρτες υψηλής ακρίβειας για όλη τη Χώρα (Κλίμακα: ~1:5.000) Ορθοφωτοχάρτης περιοχής της Κρήτης το

5 Υποδομές Χωρικών Δεδομένων Έγχρωμοι ορθοφωτοχάρτες πολύ υψηλής ευκρίνειας (Κλίμακα ~1:1.000) Ορθοφωτοχάρτης περιοχής της Κρήτης το 2014

6 Υποδομές Χωρικών Δεδομένων Κτηματολογικοί Χάρτες (Κλίμακες 1:1.000 και 1:5.000) Κτηματολογικό διάγραμμα, Κουκουναριές, Σκιάθος

7 Υποδομές Χωρικών Δεδομένων Κτηματολογικοί Χάρτες (Κλίμακες 1:1.000 και 1:5.000) Κτηματολογικό διάγραμμα, Κουκουναριές, Σκιάθος

8 Υποδομές Χωρικών Δεδομένων Θεσμοθετημένες χρήσεις (Δάση και Δασικές Εκτάσεις) Απόσπασμα «δασικού» χάρτη Οι κόκκινες γραμμές απεικονίζουν το όριο του δάσους ή της δασικής έκτασης κατά το 1945 Οι πράσινες γραμμές απεικονίζουν το όριο του δάσους ή της δασικής έκτασης σε πρόσφατη περίοδο. Πηγή: ΕΚΧΑ Α.Ε.

9 Υποδομές Χωρικών Δεδομένων Θεσμοθετημένες χρήσεις (Αιγιαλός) Απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη που απεικονίζει την «Προκαταρκτική Οριογραμμή Αιγιαλού» Η κόκκινη γραμμή προσδιορίζει τη θέση της «Προκαταρκτικής Οριογραμμής Αιγιαλού» Η πράσινη γραμμή απεικονίζει την θέση της ακτογραμμής κατά τη χρονική στιγμή της λήψης. Πηγή: ΕΚΧΑ Α.Ε.

10 Υποδομές Χωρικών Δεδομένων Θεσμοθετημένες χρήσεις (Περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 προσδιορισμένες στα χαρτογραφικά υπόβαθρα του Εθνικού Κτηματολογίου) Χάρτης περιοχών Δικτύου NATURA 2000 Κουκουναριές, Σκιάθος, Ελλάδα Πηγή: Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. Όριο περιοχής NATURA 2000 με βάση το υπόβαθρο κλίμακας 1: Όριο περιοχής NATURA 2000 με βάση το υπόβαθρο του Εθνικού Κτηματολογίου (Κλίμακα 1:5.000

11 Υποδομές Χωρικών Δεδομένων Πρόγραμμα COPERNICUS (Εικόνες από δορυφόρο SENTINEL-1) Τυπική εικόνα από το δορυφόρο Sentinel-1 (SAR) Αττική, Ελλάδα Πηγή: ESA

12 Υποδομές Χωρικών Δεδομένων Πρόγραμμα COPERNICUS (Εικόνες από δορυφόρο SENTINEL-2) Τυπική εικόνα από το δορυφόρο Sentinel-2 (Ορατό τμήμα του φάσματος) Περιοχή: Μιλάνο (27 Ιουνίου 2015) Πηγή: ESA

13 Υποδομές Χωρικών Δεδομένων Πρόγραμμα COPERNICUS (Εικόνες από δορυφόρο SENTINEL-2) Τυπική εικόνα από το δορυφόρο Sentinel-2 (Υπέρυθρο τμήμα του φάσματος) Περιοχή: Po Valley, Ιταλία (27 Ιουνίου 2015), Πηγή: ESA

14 Πρωτοβουλίες ΕΚΧΑ Α.Ε. Αξιοποίηση Δεδομένων Συμμετοχή στο Έργο «Large Scale Demonstrator in Athens» («LDA in Athens») Ο σκοπός του έργου είναι η εφαρμογή σε μεγάλη κλίμακα και σε πραγματικές συνθήκες καινοτόμων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Αθήνας βασιζόμενων στη χρήση δεδομένων COPERNICUS και GNSS. Αντικειμενικοί στόχοι του έργου είναι: Να αναπτύξει μία σύνθετη πλατφόρμα για την επίδειξη μεγάλης κλίμακας Να αναπτύξει ένα θετικό επιχειρηματικό «οικοσύστημα» για την ανάπτυξη υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας Να τεστάρει τη χρήση της πλατφόρμας σε πραγματικές συνθήκες Να παρακολουθεί και να αξιολογήσει την λειτουργία της πλατφόρμας Να καταγράψει τα αποτελέσματα

15 Πρωτοβουλίες ΕΚΧΑ Α.Ε. Αξιοποίηση Δεδομένων Συμμετοχή στο Έργο «Large Scale Demonstrator in Athens» («LDA Athens») Συμπράττοντες στο έργο: Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. Σύνδεσμος Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Mobile and Mobility Industries Alliance

16 Πρωτοβουλίες ΕΚΧΑ Α.Ε. Αξιοποίηση Δεδομένων Συμμετοχή στο Έργο «Large Scale Demonstrator in Athens» («LDA Athens») Εφαρμογή: Estate4Real Πηγή: Mobics Ι. Υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου και διατίθενται: a) «Estate4Real» της Mobics για την υπόδειξη των καλύτερων περιπτώσεων σε χρήστες που ενδιαφέρονται να ενοικιάσουν ή να αγοράσουν ένα ακίνητο. (Website: b) «RealTraffic» της Geodynamis για την ενημέρωση των οδηγών αναφορικά με την εκάστοτε τρέχουσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (Website: www. geodynamis.com, c) «Rel8» (πλατφόρμα) της Cytech για την ανάπτυξη εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας με προσωποποιημένη παροχή πληροφορίας (Website: d) «sbclimate» της SBOING για την ενημέρωση οδηγών αναφορικά με διάφορους παράγοντες επικινδυνότητας σε μία περιοχή και πρόταση εναλλακτικών διαδρομών (Website: E- mail: e) «vidair» της VIDAVO για ενημέρωση ατόμων που υποφέρουν από άσθμα για ύπαρξη επικίνδυνων επιπέδων αλλεργιογόνων παραγόντων (Website: f) «WFM WorkForce Manager» της Telenavis για την αποτελεσματική οργάνωση κατανομής εργασίας και διαδρομών σε διανομείς (Website:

17 Πρωτοβουλίες ΕΚΧΑ Α.Ε. Αξιοποίηση Δεδομένων Συμμετοχή στο Έργο «Large Scale Demonstrator in Athens» («LDA Athens») ΙΙ. Συμμετοχή στη διοργάνωση διαγωνισμού Copernicus Masters 2015 με την αθλοθέτηση του επάθλου για την καλύτερη ιδέα ή πρωτότυπη εφαρμογή αναφορικά με την «Απεικόνιση χωροχρονικών δεδομένων» (Spatio-temporal Visualization Challenge) (http://www.copernicus-masters.com/) Συμμετοχές: 13 Βραβείο: (συν υποστήριξη για περαιτέρω προώθηση της ιδέας) Κεντρική ιστοσελίδα: Ανακοίνωση του νικητή στην Τελετή Βραβεύσεων που θα γίνει στο Βερολίνο στις

18 Πρωτοβουλίες ΕΚΧΑ Α.Ε. Αξιοποίηση Δεδομένων Συμμετοχή στο Έργο «Large Scale Demonstrator in Athens» («LDA Athens») ΙΙI. Διοργάνωση του διαγωνισμού LDA Appathon Αντικείμενο: ανάπτυξη εφαρμογών B2B με χρήση δορυφορικών δεδομένων παρατήρησης της Γης, γεωχωρικών δεδομένων και δεδομένων πλοήγησης. Εκπαίδευση: 14 Οκτ Διεξαγωγή: Οκτ Ανακήρυξη νικητή: 30 Οκτ Ιστοσελίδα: https://www.grnet.gr/el/lda-appathon Δήλωση συμμετοχής: https://www.eventbrite.com/e/th e-lda-appathon-tickets

19 Θέματα και Προοπτικές Χρησιμοποίησης των Δεδομένων Κτηματολογίου και του Προγράμματος Copernicus στον Χωροταξικό, Πολεοδομικό και Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Τα υπάρχοντα χωρο-χρονικά δεδομένα αποτελούν πλέον μία ισχυρή βάση για τον Χωροταξικό, Πολεοδομικό και Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Απαιτούν όμως εκτεταμένη επεξεργασία για να καταστούν χρήσιμα σε τέτοιου είδους σχεδιασμό Εικόνα από τον Sentinel-2 (Υπέρυθρο) Περιοχή: Γαλλική Ριβιέρα, Γαλλία (27 Ιουνίου 2015) Πηγή: ESA

20 Θέματα και Προοπτικές Χρησιμοποίησης των Δεδομένων Κτηματολογίου και του Προγράμματος Copernicus στον Χωροταξικό, Πολεοδομικό και Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Τα υπάρχοντα χωρο-χρονικά δεδομένα αποτελούν μία ισχυρή βάση για τον Χωροταξικό, Πολεοδομικό και Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Απαιτούν εκτεταμένη επεξεργασία για να καταστούν χρήσιμα σε τέτοιου είδους σχεδιασμό Δίνουν τη δυνατότητα για την ανάπτυξη εναλλακτικών προτάσεων που βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία και όχι σε υποκειμενικές θέσεις, αντιλήψεις ή απόψεις. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται ο δημόσιος διάλογος και η λήψη αποφάσεων. Κτηματολογικός χάρτης Κουκουναριές, Σκιάθος

21 Θέματα και Προοπτικές Χρησιμοποίησης των Δεδομένων Κτηματολογίου και του Προγράμματος Copernicus στον Χωροταξικό, Πολεοδομικό και Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Τα υπάρχοντα χωρο-χρονικά δεδομένα αποτελούν μία ισχυρή βάση για τον Χωροταξικό, Πολεοδομικό και Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Απαιτούν εκτεταμένη επεξεργασία για να καταστούν χρήσιμα σε τέτοιου είδους σχεδιασμό Δίνουν τη δυνατότητα για την ανάπτυξη εναλλακτικών προτάσεων που βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία και όχι σε αντιλήψεις ή απόψεις, διευκολύνοντας έτσι το δημόσιο διάλογο και τη λήψη αποφάσεων Δίνουν τη δυνατότητα για καλύτερη οπτικοποίηση και επικοινωνία της πληροφορίας, ιδιαίτερα κατά το στάδιο του σχεδιασμού. Σύνθεση δεδομένων από πολλαπλές πηγές και τρισδιάστατη απεικόνισή τους Πηγή: LUCIAD

22 Θέματα και Προοπτικές Χρησιμοποίησης των Δεδομένων Κτηματολογίου και του Προγράμματος Copernicus στον Χωροταξικό, Πολεοδομικό και Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Χάρτης ανάλυσης στατιστικής σημαντικότητας των εκτιμηθέντων γενετικών ανωμαλιών, Des Moines, IA. Οι ισοπληθείς περιοχές απεικονίζουν σημεία συγκεκριμένου επιπέδου στατιστικής σημαντικότητας (Υιοθετημένο από G. Rushton, 1996, Improving Public Health ) Τα υπάρχοντα χωρο-χρονικά δεδομένα αποτελούν μία ισχυρή βάση για τον Χωροταξικό, Πολεοδομικό και Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Απαιτούν εκτεταμένη επεξεργασία για να καταστούν χρήσιμα σε τέτοιου είδους σχεδιασμό Δίνουν τη δυνατότητα για την ανάπτυξη εναλλακτικών προτάσεων που βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία και όχι σε αντιλήψεις ή απόψεις, διευκολύνοντας έτσι το δημόσιο διάλογο και τη λήψη αποφάσεων Δίνουν τη δυνατότητα για καλύτερη οπτικοποίηση και επικοινωνία της πληροφορίας, ιδιαίτερα κατά το στάδιο του σχεδιασμού. Ανοίγουν προοπτικές για την ανάπτυξη νέων, πιο ευέλικτων μεθόδων, για την υποστήριξη του σχεδιασμού

23 Ανακεφαλαίωση - Συμπεράσματα Τα δεδομένα του Προγράμματος Copernicus και της Υποδομής του Εθνικού Κτηματολογίου αποτελούν μία σημαντική βάση για τον Χωροταξικό, Πολεοδομικό και Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό παρέχουν τη δυνατότητα για ενισχυμένη και ευέλικτη σύνταξη, αξιολόγηση και παρουσίαση εναλλακτικών επιλογών ανοίγουν νέες προοπτικές και δυνατότητες στην ανάπτυξη τεχνολογιών, μεθόδων και θεωριών στήριξης του εν λόγω Σχεδιασμού. Αποποιήσεις Η δραστηριότητα αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Μεγάλης Κλίμακας Φορείς Επίδειξης στην Αθήνα (LDA)», το οποίο συγχρηματοδοτείται από τη Γ.Δ. Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της ΕΕ και υποστηρίζεται από την ΕΔΕΤ, το ΕΑΑ, τον ΣΕΚΕΕ, και την Ατλαντίς Α.Ε. Η ΕΕ, καθώς και οι υποστηρίζοντες φορείς, δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και την ενδεχόμενη χρήση της πληροφορίας που περιλαμβάνεται σε αυτήν την παρουσίαση. Ευχαριστίες Θερμές ευχαριστίες στους συναδέλφους: Ευαγγελία Μπαλλά, Μέλος του Επιστημ. Συμβουλίου Ιωάννη Καββάδα, Προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχου Ποιότητας της ΕΚΧΑ Α.Ε. και Μανώλη Παπουτσάκη, Στέλεχος της Διεύθυνσης Δασικών Χαρτών και Φυσικού Περιβάλλοντος της ΕΚΧΑ Α.Ε. για την πολύτιμη βοήθειά τους στη δημιουργία μέρους του περιεχομένου της παρουσίασης.