Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καλαμάτας Τμήμα Χρηματοικονομικής & Ελεγκτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Χρηματοοικονομική ανάλυση της N estle Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καλαμάτας Τμήμα Χρηματοικονομικής & Ελεγκτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Χρηματοοικονομική ανάλυση της N estle Α."

Transcript

1 Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καλαμάτας Τμήμα Χρηματοικονομικής & Ελεγκτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χρηματοοικονομική ανάλυση της N estle Α.Ε Nestle Μελέτη Μηλιώτη Ζωή Επιβλέπων Καθηγητής Κουπουζός Δημήτρης Σεπτέμβριος 2013

2 Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗ Σ N E S T L E Α.Ε 2

3 Περιεχόμενα ΕΙΣΑ ΓΩ ΓΗ...6 i. Αντικείμενο Μελέτης... π. Μεθοδολογία... 6 ni. Περίγραμμα Μ ελέτης Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΣΤΛΕ Α.Ε... 8 Εισαγωγή Γενικές Πληροφορίες Θυγατρικές Εταιρείες & Προϊόντα Οι Αρχές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της Nestlé Εταιρική Διακυβέρνηση Οργανωτική δομή της εταιρείας Πολιτική Ποιότητας της Nestlé Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Nestlé (N Q M S) Ση μαντικά Στοιχεία Δίκτυο πωλήσεων της Nestlé Προμηθευτές της Εταιρίας Οι Άνθ ρωποι της Εταιρίας Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Nestlé ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ...24 Εισαγωγή

4 2.1 Οριζόντια Διάταξη Ισολογισμού Κάθετη Διάταξη Ισολογισμού Οριζόντια Διάταξη Αποτελεσμάτων Χ ρήσης Κάθετη Διάταξη Αποτελεσμάτων Χρήσης ΈΛ ΕΓΧΟ Σ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ Εισαγωγή Αριθμοόείκτες Ρευστότητας Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας Αριθμοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας Αριθμοδείκτης Ταμειακής ρευστότητας Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας Αριθμοδείκτης ταχύτητας είσπραξης των απαιτήσεων Αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων Κυκλοφοριακή ταχύτητα παγίων Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας Ενεργητικού Αριθμοδείκτης ταχύτητας εξοφλήσεως βραχυχρόνιων υποχρεώσεων Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας Αριθμοδείκτης απόδοσης Ενεργητικού Αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου Αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων

5 3.3.5 Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας συνολικών απασχολουμένων κεφαλαίων Αριθμοδείκτης οικονομικής μόχλευσης Αριθμοδείκτες Διαρθρώσεως Κεφαλαιών και Βιωσιμότητας Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς συνολικά κεφάλαια Αριθμοδείκτης ίδια προς ξένα κεφάλαια Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς πάγια Αριθμοδείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς συνολικές υποχρεώσεις Αριθμοδείκτης παγίων προς μακροχρόνιες υποχρεώσεις...76 ΒΙΒΛ ΙΟ ΓΡΑ Φ ΙΑ

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ολοκληρώνοντας τον κύκλο σπουδών του Ανώτατου Τεχνολογικού Ιδρύματος Καλαμάτας, του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ελεγτικής οι σπουδαστές του ιδρύματος καλούνται να συντάξουν μια πτυχιακή μελέτη. Μέσα από αυτό το πόνημα μας δίνεται η δυνατότητα να εμβαθύνουμε τις γνώσεις μας σχετικά με επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο της Οικονομίας. Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται την εταιρία Nestle Α.Ε. και συγκεκριμένα ασχολείται με την ανάλυση αυτής από την οικονομική της σκοπιά. i. Αντικείμενο Μελέτης Αντικείμενο μελέτης της παρούσας πτυχιακής εργασίας αποτελεί η παρουσίαση της εταιρίας Nestle Α.Ε. και κατόπιν η παρουσίαση της χρηματοοικονομικής ανάλυσης της εταιρίας και των αποτελεσμάτων αυτής της ανάλυσης. ii. Μεθοδολογία Αναφερόμενοι στη μεθοδολογία της παρούσης έρευνας, θα πρέπει να σημειωθεί πως σκοπός της έρευνας είναι η διευκόλυνση της κατανόησης των φαινομένων, η πρόβλεψή τους και η δυνατότητα για τον έλεγχό τους. Σύμφωνα με τον Mouly (1970), έρευνα είναι μια διαδικασία που οδηγεί μέσα από προγραμματισμένη συστηματική συλλογή, ανάλυση κι ερμηνεία δεδομένων, στην αξιόπιστη λύση προβλημάτων. Έτσι, το γενικό πλαίσιο μιας έρευνας περιλαμβάνει τη συλλογή δευτερογενών δεδομένων, ήτοι δεδομένων που έχουν «δημιουργηθεί» από κάποιον άλλον πλην του ερευνητή, χαρακτηριστικό παράδειγμα των οποίων είναι η βιβλιογραφία, καθώς και από τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων, ήτοι δεδομένων που έχουν «δημιουργηθεί» από τον ερευνητή. 6

7 ίϋ. Περίγραμμα Μελέτης Η εργασία θα αναπτυχτεί σε δύο κύριες ενότητες, στην θεωρητική και την ερευνητική. Στην πρώτη ενότητα θα πραγματοποιηθεί η θεωρητική έρευνα, μέσα από την παρουσίαση της εταιρίας κατά το παρελθόν και σήμερα, καθώς και μέσα από την παρουσίαση των τομέων δραστηριότητάς της και των προϊόντων της, τα στοιχεία της οποίας έρευνας θα αποτελέσουν το γνωστικό υπόβαθρο που απαιτείται για την υλοποίηση του ερευνητικού τμήματος της εργασίας. 7

8 1. Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΝΕΣΤΛΕ Α.Ε. Εισαγωγή Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζονται εισαγωγικές πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία Νεείίε. Το κεφάλαιο βασίζεται σε βιβλιογραφική έρευνα, όπου και στο τέλος κάθε παραγράφου παραθέτονται τα στοιχέια της πηγής από όπου αντλήθηκαν πληροφορίες. 1.1 Γενικές Πληροφορίες Στην οργανωτική δομή της Nestlé στην Ελλάδα ανήκουν οι εταιρείες: Nestlé Ελλάς Α.Ε., Όμιλος Δημητριακών Ελλάδος Α.Ε., Nestlé Waters Direct Hellas Ύδατα Α.Ε. και Nespresso Ελλάς. Τα βασικά προϊόντα της εταιρείας στην ελληνική αγορά είναι: προϊόντα βρεφικής διατροφής, καφέ, σοκολάτες, προϊόντα μαγειρικής, δημητριακά πρωινού, φυσικό μεταλλικό νερό, παγωτά, στιγμιαία σοκολατούχα ροφήματα, προϊόντα για επαγγελματική χρήση και προϊόντα διατροφής κατοικίδιων ζώων. Η Nestlé εξάγει δύο προϊόντα ελληνικής παραγωγής: τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος και το φυσικό μεταλλικό νερό Κορπή στις ελληνικές κοινότητας παγκοσμίως (κυρίως στις ΗΠΑ, τη Γερμανία, την Κύπρο, την Αλβανία, την Αυστραλία και την Αγγλία). Το 2011 ο κύκλος εργασιών για τη Nestlé Ελλάς Α.Ε. ανήλθε στα 425 εκατ. ευρώ. Το 2011 οι επενδύσεις της εταιρείας στην Ελλάδα ανήλθαν σε 8,5 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2012 προβλέπονται επενδύσεις ύψους 9 εκατ. ευρώ. Ο όμιλος διαθέτει 10 σημεία δραστηριότητας στην Ελλάδα και απασχολεί πάνω από 1000 άτομα ως μόνιμο προσωπικό. Η Nestlé εφαρμόζει το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001, και το Σύστημα Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία κατά το πρότυπο OHSAS 18001/2007, σε όλα τα εργοστάσιά της στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Το εργοστάσιο των Οινοφύτων είναι το πρώτο που απέκτησε το ανανεωμένο πιστοποιητικό OHSAS

9 H Nestle είναι σήμερα η μεγαλύτερη επιχείρηση στον κόσμο. Ο κύκλος εργασιών της το 2008 έφτασε τα 109,908 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα ενώ τα καθαρά κέρδη της τα 15,7 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα. Η εταιρία απασχολεί άτομα παγκοσμίως και διαθέτει 481 εργοστάσια τα οποία λειτουργούν σε 87 χώρες και 5 ηπείρους. Μ ε παγκόσμια παρουσία σε 5 ηπείρους (Αμερική 34% των πωλήσεων, Ευρώπη 30%, Αυστραλία, Ασία και Ωκεανία 17% και υπόλοιπο 9%) οι 8 κορυφαίες αγορές που συνεισφέρουν πάνω από το 60% των πωλήσεων το 2008 είναι: Αμερική (26%), Γαλλία (8%), Γερμανία (6%), Αγγλία (4%), Ιταλία (3%), Βραζιλία (2%), Ισπανία (1%) και Μεξικό (1%). Στον Όμιλο Nestle ανήκει και η Alcon, ο μεγαλύτερος όμιλος οφθαλμολογικών προϊόντων στον κόσμο, ενώ η Nestle είναι και κύριος μέτοχος της L Oreal, που ηγείται παγκοσμίως του κλάδου των καλλυντικών. Η Nestle έχει πάνω από 315 εταιρίες σε όλον τον κόσμο υπό τον πλήρη έλεγχό της, ενώ έχει παγκόσμιες κοινοπραξίες με κορυφαίες εταιρίες στον τομέα των δημητριακών, των αναψυκτικών και των καλλυντικών. Εικόνα 1 Πόστερ διαφήμισης του Nescafe 1.2 Θυγατρικές Εταιρείες & Προϊόντα Η Εταιρεία έχει συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις, δεν συντάσσει όμως ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις διότι ο όμιλος της N ESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ενοποιείται στην υπεράνω μητρική του Εταιρεία NESTLE S.A. με έδρα την Ελβετία, Cham και Vevey. Οι εν λόγω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται και μπορούν να ευρεθούν στον δικτυακό τόπο της ανωτέρω Εταιρείας Οι εν λόγω θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις είναι οι εξής: Nestlé Research Center 9

10 β Nestlé Nespresso Nestlé Professional * Nestlé Purina Petcare * Nestlé Waters Nestlé Health Science Nestlé Institute o f Health Sciences» Nestlé Nutrition Institute Όσον αφορά τα προϊόντα της Nestle, αυτά είναι τα εξής: Βρεφική διατροφή ΝΑΝ Neslac: Εμπλουτισμένο παιδικό γάλα Nestle N A N Neslac. Neslac: Επιδόρπια γάλακτος Βρεφικές κρέμες Nestlé FiKirto Lactée : Nestlé: Έτοιμα γεύματα και χυμοί σε βαζάκια Φρουτογευματάκια Nestlé Junior: Εμπλουτισμένο παιδικό γάλα 10

11 Δημητριακά Πρωινού Fitness Nëstfê Clusters Cheerios Cookie Crisp Καφές Nescafé Classic Nescafé Frappé Nescafé Select Nescafé Gold Blend Nescafé Green Blend Nescafé Espresso Nescafé Cappuccino 11

12 Nescafé Dolce Gusto Λουμίδης Παπαγάλος Παραδοσιακός Λουμίδης Σκούρος Λουμίδης Κουπάτος Λουμίδης Αρχοντικός Λουμίδης Decaf Nespresso ^ESPRESSO Νερό Κορπή Perrier Contrex ACQUA PANNA S. Pellegrino 'φζ S.PELLEGRINO Vittel Παγωτό 12

13 Boss Magnum Nirvana Aloma La Cremería Προϊόντα για τον επαγγελματία Nescafé Λουμίδης Buondi caffe c a ffé Buondi chocolate im a m s ChOCOlcfÎO Freddoccino P B B ' D D O C C I N O Nestea Plantage Pl a n t a g e Μαγειρικά προϊόντα 13

14 Maggi Maggi Ζωμοί & Καρυκεύματα Maggi Πουρές Maggi Σούπες Maggi Αγαπημένες Συνταγές Maggi Βάσεις Μαγειρικής Η ' Σοκολάτα Crunch Kit Kat Smarties Nesquik Nestle Dessert Baci 14

15 Στιγμιαία ροφήματα Nesquik Le Chocolat Nestea Τροφές κατοικίδιων ζώων Ρή8ΐάε8 Οηε Pro Plan Gourmet»SÖÖQB63Q ΟΝΕ Bunn ProPlan' GOURMET Tonus Felix Purina Veterinary Diets PURINA VETERINARY DIETS Όπως φαίνεται και παραπάνω, η εταιρεία πλέον έχει γίνει συνώνυμο με διάφορα προϊόντα, όπως συμπυκνωμένο γάλα, βρεφικές τροφές, προϊόντα διαίτης, παγωτά, σοκολάτες, στιγμιαίος καφές, αλεσμένος καφές, εμφιαλωμένα νερά, στιγμιαία 15

16 ροφήματα, δημητριακά, μαγειρικά προϊόντα, επιδόρπια, καταψυγμένα φαγητά, food services, οφθαλμολογικά προϊόντα και καλλυντικά. Ο βασικός βέβαια τομέας δραστηριοποίησης της Nestle είναι η διατροφή και για το λόγο αυτό επιδιώκει τη συνεχή διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμό της ποικιλίας των προϊόντων της με νέες γραμμές προϊόντων. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι 5 κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες η Nestle έχει κατηγοριοποιήσει τα προϊόντα της, καθώς και το ποσοστό επί των πωλήσεων για κάθε κατηγορία προϊόντων. Είδος Ποσοστό επί των πωλήσεων Ποτά (καφές, νερό) 28,4% Γαλακτοκομικά, Παγωτά, Παιδικές τροφές 27% Διάφορες δραστηριότητες 25,2% Σοκολάτες, Γλυκά 13.3% Φαρμακευτικά Προϊόντα 6,1% Πίνακας 1 Κατηγοριοποίηση προϊόντων από τη Νββΐΐβ και ποσοστό επί των πωλήσεων για κάθε κατηγορία προϊόντων 1.5. Οι Αρχές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της Nestlé Οι δέκα Αρχές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της Nestlé αφορούν σε πέντε τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρίας: Σχέσεις με τους καταναλωτές (Αρχές 1, 2, 3), Ανθρώπινα δικαιώματα και εργασιακές πρακτικές (Αρχή 4), την Πολιτική Ανθρωπίνου Δυναμικού (Αρχές 5 και 6), τις σχέσεις της εταιρίας με τους προμηθευτές και πελάτες της (Αρχές 7 και 8) και τέλος, τον τρόπο διαχείρισης του περιβάλλοντος (Αρχές 9 και 10). Στον πίνακα που ακολουθεί θα βρείτε τις Αρχές της εταιρίας, μία σύντομη περιγραφή, αλλά και τις σχετικές συμπληρωματικές πολιτικές, εσωτερικές ή 16

17 εξωτερικές, που είναι εξίσου υποχρεωτικές και συμπληρώνουν το κάθε πεδίο. Σε αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact), οι Συμβάσεις 87, 138 και 182 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, καθώς και το άρθρο 32 της Σύμβασης των Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Αρχή Δηιροφή, ΥγΒία κα Eusifo : ίοοοφάλυαη παάτηιας κα αοψάλαα npcstyittiv. βββηββηηβηηι. Σχεαχέςα υμπληρωματκες Γ^ργραχρή ί. Ί-..Χ. Pi. ''.i.,'c bse. 1μΕμ'. it?.. :f.p'j. υπαχρβυ ηχός παλιηχάς Βάκχος μας ακτχας είνα. ναενοχάχιμβ «ώημβκνά την ποιότητα φιής w καταναλωτών μας όπου κα αν f t p f a m v K i, ιτρασψέρσντάς τους γευαηκάτερες m \ π» υγιεινά; &ατροφ«άςεπιλογές κα «νθαρρμ- :\0wap'iwv.nM uyssvü tpüfia ζωής, ftutö κχψρόζκα t L x i από.- V ετπ τ>-η μις ιΐ'.ιτ,μπη «Καλή ΔχΓοοφη, Καλύτερη Ζωή«. Ο. Αρχές της Νβεΐέ γ.α τη Λατροφη, τη» Υγεία κα τη» Ευκί,ία s = j ~* ' T >V $ SR ^ * ; ) ί ϊ ιζ ψ 'χ'ρ? ί'', ί- MB 1 TV p ψ w H'f > ft f i i, rarew;*.-» TfeA-iWi Γίαά ΠΤος της West Παντού arc νκάιμο. τα όνομα Nfealfe αντικατόπτριζε* την υπόσχεση atav καταναλωτή όπ τα προϊόν β,να ασφαλές xcu υψηλής τχηάίητας. ί Β Β η ^ ^ Η ϋ Ι Η Β κ ΙΗ Η Η Η Η Η Η ΙΗ ΙΗ Η Η Η ΒΗ Ε Πολιτική ώεατραφβΐής Ποιότητας της Nesüi Ο. Αρχές της festig γ,ατην Β»αντΐ3ν«ι μεϊαύς Καταναλωτές Βικανωνία μβϊους mtaνα\ίύΐίς ΔΕαμκιάμαατε στην υπεύθυνη, αί^τυοιη κπιχανωνία με -ταυς -καταναλωτές m u νους ηαρέχκί τη, δυνατότητα να αοιαύν τα δ «ι,ωμά τους για svrjijsρωμένη επιλογή χα προωθεί μ:α rsa ισορροπημένη διατροφή. Σεβόμαστε τη» ώιωπ^ότηκι των καταναλωτών μας. Πολιτική της Nsslfö γ.α τη Διατροφή κα τους ^ατροφ ικούς Ιοχϋα.ομοάς Σύστημα Δημιουργίας ^ατροφικού Προφίλ, της Nasüö ΔπτρΟφάός Οδηγός της Νθίϋό ίίε3νήςκώ5«<ας ΕμτιααΙΰς Υποκατάστατων Μητοκοϋ Γάλακτος too Πα>'!ϊί!ομο j Οογάν,αμου Υγείας Παλπΐκή Ι&ωτκόιητας της feslk? 17

18 γ>μ5ομ» Σύμφωνα ιων Ηνωμένων

19

20 1.6. Εταιρική Διακυβέρνηση Οργανωτική δομή της εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο της Nestlé Ελλάς είναι τετραμελές και συγκαλείται μία φορά ετησίως. Αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Τεχνικό Διευθυντή και τον Οικονομικό Διευθυντή της Nestlé Ελλάς. Λαμβάνει αποφάσεις στρατηγικής, καθώς και επικυρώνει αποφάσεις που προκύπτουν από αλλαγές στην ελληνική νομοθεσία και απαιτούν τη σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου. Συνολικά για τη Nestlé στην Ελλάδα το κεντρικό όργανο διακυβέρνησης είναι το Συμβούλιο ManCom, που συνεδριάζει δύο φορές κάθε μήνα υπό την ηγεσία του Διευθύνοντα Συμβούλου της Nestlé Ελλάς, που για όλη τη διάρκεια του 2011 ήταν ο Laurent Dereux. Στο συμβούλιο εκπροσωπούνται οι κατηγορίες άμεσης ευθύνης για τη Nestlé Ελλάς, καθώς και οι υποστηρικτικές λειτουργίες της εταιρείας και εκεί συζητούνται και λαμβάνονται οι λειτουργικές αποφάσεις για την εταιρεία αλλά και για τις κατηγορίες άμεσης ευθύνης (καφές, μαγειρικά προϊόντα, σοκολάτες, στιγμιαία σοκολατούχα ροφήματα, παγωτό). Οι υπόλοιπες κατηγορίες διαθέτουν ξεχωριστή κεντρική διοίκηση, ωστόσο συμμετέχουν στη συνάντηση NiM (Nestlé in the Market), που γίνεται μία φορά το μήνα Πολιτική Ποιότητας της Nestlé Η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων της εταιρίας είναι για αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την εταιρία. Σχηματικά, η πολιτική ποιότητας της εταιρείας αντικατοπτρίζεται ως εξής: Εικόνα 2 Πολιτική ποιότητας της Nestle 19

21 Για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των προϊόντων της και την ολοκλήρωση της δέσμευσής της, η εταιρία εφαρμόζει μια σειρά από εργαλεία: Στο θέμα της ασφάλειας τροφίμων πραγματοποιεί ανάλυση Η Α(ΧΡ σε όλα της τα εργοστάσια. Σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση γίνονται συναντήσεις για θέματα ποιότητας, όπου αναφέρονται τυχόν ελαττώματα ή σχετικά ζητήματα, αποφασίζεται ο σχετικός έλεγχος και παρακολουθείται η εξέλιξη και το αποτέλεσμα. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας ελέγχονται σε μηνιαία βάση από τα αρμόδια στελέχη της Τεχνικής Διεύθυνσης των κεντρικών της γραφείων Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Nestlé (NQMS) Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Nestlé βασίζεται σε μία σειρά διαδικασιών που στόχο έχουν να επιτύχουν τους στόχους της Πολιτικής Ποιότητας, αξιολογώντας την απόδοση και βελτιώνοντας διαρκώς την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης. Η διαχείριση μέσω διαδικασιών χρησιμοποιείται για τον έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων της αλυσίδας αξίας που σχετίζονται με την ποιότητα. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Nestlé θέτει το πλαίσιο παρακολούθηση του Συστήματος Ποιότητας 7ΐου καλύπτει την Ασφάλεια Τροφίμων, καθώς και τις προδιαγραφέςγια την ποιότητα και τις πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα. Πρόκειται για τον εταιρικό οδηγό της εταιρίας στην ποιότητα, που εναρμονίζεται απόλυτα με τις Αρχές Επιχειρηματικής Λειτουργίας της εταιρείας και εφαρμόζεται στο σύνολο της εταιρείας και των επιχειρηματικών διαδικασιών: προϊόντα, υπηρεσίες και συστήματα για τρόφιμα, ποτά, βρεφική διατροφή, υγεία, ευεξία και τρόφιμα κατοικίδιων, που σχετίζονται με τους πελάτες και τους καταναλωτές της από την ανάπτυξη του προϊόντος μέχρι την κατανάλωσή του. Επιπλέον, το σύστημα αυτό συμμορφώνεται με τις διεθνείς προδιαγραφές ποιότητας ISO 9001:2000 και ISO 22000:2005 και η εφαρμογή του για Ασφάλεια Τροφίμοιν και Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία Τροφίμων στα εργοστάσιά της εταιρίας έχει πιστοποιηθεί με ISO 22000:2005. Το 2011 δεν καταγράφηκαν περιστατικά μη συμμόρφωσης αναφορικά με το σύστημα ποιότητας των προϊόντων της Nestlé. 20

22 1.8 Σημαντικά Στοιχεία Δίκτυο πωλήσεων της Nestlé Η ομάδα πωλήσεων της Nestlé στην Ελλάδα απαρτίζεται από 150 άτομα που καθημερινά πασχίζουν να κάνουν τα προϊόντα της διαθέσιμα σε κάθε μεγάλο ή μικρό σημείο πώλησης.τα σημεία πώλησης των προϊόντων της εταιρίας είναι περίπου Σε αυτόν τον αριθμό περιλαμβάνονται καταστήματα λιανικής, περίπτερα, βενζινάδικα, φαρμακεία, petshops, καφετερίες ξενοδοχεία, καθώς επίσης εταιρείες και καταναλωτές που προμηθεύονται τα προϊόντα Nespresso και Aqua Spring. Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφεται η πρόοδός της εταιρίας στον συγκεκριμένο τομέα. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται η «αποτυχία» στην εξυπηρέτηση μιας παραγγελίας με το ποσοστό των κιβωτίων που δεν παραδόθηκαν σε σχέση με το σύνολο αυτών που παραγγέλθηκαν, πετυχαίνοντας πολύ καλή επίδοση σε αυτόν τον τομέα κάθε χρονιά. Πίνακας 2 Μη παραδοθέντα κιβώτια/σύνολο παραγγελθέντων κιβωτίων 21

23 1.8.2 Προμηθευτές της Εταιρίας Το ποσοστό των τοπικών προμηθευτών στα εργοστάσια των Οινοφύτων, του Ταύρου και της Βόνιτσας αποτυπώνεται ως εξής: Εργοστάοιο Εργοστύοιο Εργοστάσιο Εργοοιά ο ιο Οινοφύτων Ταύρου Βόνιτσας Δ ω δ ώ ν η ς Ιωαννίνων (καφές) (παγωτό) (νερό)* (νερό)*... Χλικά. ουοκευαοίας 83% Υλικά '' ΰϋόκέυάόΐάς.. 76% Υλικά 1 Υλικά..., 1. αυακευααιας [ αυοκευααιας 69% 30% Πρώ τη ύλη (καφές) 100% εισαγω γή. " ' ' Π ρ ώ τε ς ύλες 24% Πρώτη ύλη 18% I ώ ~ Εικόνα 3 Ποσοστό των τοπικών προμηθευτών Οι Άνθρωποι της Εταιρίας Οι άνθρωποι της Nestle κατά το έτος 2011 κατανέμονταν ως εξής: Πίνακας 3 Κατανομή των ανθρώπων της εταιρίας κατά το έτος 2011 ανά σημείο δραστηριότητας Εργοσ[ύαια Οινοψύιων Εργοστάσιο Βόνιτσας Εργοστάσιο Τ αύρου Nespresso Nestle Waters Direct 61 1,!τ ; νν ' 62 Εργοστάσιο Δωδώνης Ιωαννίνων 9 *" '.»..ίλ.ολύύτ'ύι.'ί* ιι 3-ν ν.. νξ. "tv. τ,. '. ;. ; - 1;. _ ι -. /.Λ " 22

24 1.9 Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Nestlé Η Πολιτική της Nestlé για την Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα εφαρμόζεται μέσω του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Πρόκειται για ένα σύστημα συνολικής αξιολόγησης της περιβαλλοντικής της επίδοσης, που ενσωματώνει τις περιβαλλοντικές της αρχές, τα προγράμματα και τις πρακτικές της στα κομμάτια της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Nestlé περιλαμβάνει διαδικασίες διαρκούς βελτίωσης και συμμορφώνεται με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2004. Στόχος της Nestlé είναι να εφαρμόσει στο μέγιστο κάθε περιβαλλοντικό κανονισμό και νομοθεσία και να ενεργεί με περιβαλλοντική ευθύνη μέσω πρωτοβουλιών που περιορίζει το περιβαλλοντικό αντίκτυπο της δραστηριότητάς της. Η σχηματική του απεικόνιση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Nestlé είναι ως εξής: Διοικητικός έλεγχος ;ϋ ϋ Γενικές απαιτήσεις - Νομικό πλαίσια Ελεγχος Περιβαλλοντική πολιτική Εικόνα 4 Σχηματική του απεικόνιση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Nestlé 23

25 2. Α Ν Α Λ ΥΣΗ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν Εισαγωγή Στις σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας,όπωςπροκύπτουν από την ανάλυση των ισολογισμών για τα έτη 2010, 2011,2012. Πίνακας 4 Συγκριτικός πίνακας Ισολογισμών της Nestle για τα έτη 2010, 2011 & 2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Έτος 2010 Έτος Έτος Μ η κυ κλοφ ο ρ ο ύ ν ενεργητικό Ενσώματαπάγια Λοιπάαύλαπεριουσιακάστοιχεία Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες Επενδύσεις σε συγγενείς και λοιπές εταιρείες Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις Σ ύ νο λ ο μα κρο π ρόθ εσμ ο υ ενεργητικού Κ υ κλο φ ο ρ ο ύ ν Ενεργητικό Αποθέματα , Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις ' Παράγωγαχρηματοοικονομικάστοιχεία : Τρέχουσαφορολογικήαπαίτηση Ταμειακάδιαθέσιμακαι ισοδύναμααυτών Σύ νο λο κ υ κλο φ ο ρ ο ύ ντο ς ενεργητικού. λ ' '* Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ν Ε Ρ ΓΗ Τ ΙΚ Ο Υ έ :304 24

26 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ιδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Αποθεματικά εύλογης αξίας Λοιπά αποθεματικά Κέρδη είς νέο Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων Υποχρεώσεις ? ; Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Προβλέψεις \πα παροχές σε εργαζόμενους Μακροπρόθεσμες προβλέψεις Κρατικές επιχορηγήσεις Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμα δάνεια (συνδεδεμένα μέρη) Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία Τρέχουσα φορολογική υποχρέωση Λοιπές βραχυχρόνιες προβλέψεις Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

27 Πίνακας 5 Κατάσταση κοινού μεγέθους ισολογισμού (κάθετη) της Nestle ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Έτος 2010 Έτος 2011 Έτος 2012 Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ενσώματα πάγια % % % Λοιπά αύλα περιουσιακά στοιχεία % % % : Επενδύσεις σ ε θυγατρικές ετα ιρείες % % Επενδύσεις σ ε συγγενείς καιλσιπ ές ετα ιρείες % % % Α ναβαλλόμενες φ ορολογικές απαιτήσεις % % % Εμπορικές και λοιπ ές απαιτήσεις % % % Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικού % % % Κυκλοφορούν Ενεργητικό Α ποθέματα % % % Εμπορικές και λοιπ ές απαιτήσεις % % % Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία % % Τ ρ έχουσα φορολογική απαίτηση Ταμειακά δια θέσιμ α και ισοδύναμα αυτών % % % Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού % % % ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ % % C4 100% ΙΔΙΑ ΚΕΦ ΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ιδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο % % % Υπέρ το άρτιο % % % Α ποθεματικά εύλογη ς αξίας % % % Λοιπά αποθεματικά % % % Κέρδη εις νέο % % % Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων % : -4% % Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις : Π ροβλέψεις για π αροχές σε εργαζόμενους % % % Μ ακροπρόθεσμες π ροβλέψ εις Κρατικές επιχορηγήσεις % % % Σύνολο μακροπρόθεσμω ν υποχρεώσεων % % % βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις % % % Βραχυπρόθεσμα δάνεια (συνδεδεμ ένα μέρη) % % % Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία % % % Τρέχουσα φορολογική υποχρέωση % Λοιπές βραχυχρόνιες προβλέψ εις % 22, % % Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων % % % Σύνολο υποχρεώσεων % % % Σ Υ Ν Ο Λ Ο ΙΔ ΙΩ Ν Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΩ Ν Κ Α Ι Υ Π Ο Χ Ρ ΕΩ ΣΕΩ Ν % % % 26

28 Πίνακας 6 Κατάσταση κοινού μεγέθους ισολογισμού (οριζόντια) της Nestle ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Έ τ ο ς 2010 Έ τ ο ς 2011 Έ το ς 2012 Μη κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν ενεργητικό Ενσώματα πάγια Αρι&μοδείκτης Τάσης 100% -0,19% -9,28% Λοιπά αύλα περιουσιακά στοιχεία Αρι&μοδείκτης Τάσης 100% -3,79% -7% Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες Αρι&μοδείκτης Τάσης 100% 0 - Επενδύσεις σε συγγενείς και λοιπές εταιρείες Αρι&μοδείκτης Τάσης 100% 932% 932% Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Αρι&μοδείκτης Τάσης 100% -37% -36% Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις Αρι&μοδείκτης Τάσης 100% -22% -40% Σύ ν ο λ ο μακρ οπ ρόθεσμου ενεργητικού Αρι&μοδείκτης Τάσης 100% -3% -11% Κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν Ενεργητικό Αποθέματα Αρι&μοδείκτης Τάσης 100% 10% -10% Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις Αρι&μοδείκτης Τάσης 100% 12% 17% Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία Αρι&μοδείκτης Τάσης 100% 3% - Τρέχουσα φορολογική απαίτηση Αρι&μοδείκτης Τάσης 100% Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών Αρι&μοδείκτης Τάσης 100% -66% -33% Σύ νο λ ο κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν το ς ενεργητικού Αρι&μοδείκτης Τάσης 100% 10% 9% Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ν Ε Ρ ΓΗ Τ!Κ Ο Υ Αρι&μοδείκτης Τάσης 100% 2% -3% 27

29 'Δ ΙΑ Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΑ ΚΑΙ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε ΙΣ Ιδ ια Κεφ άλαια Μετοχικό κεφάλαιο Αριϋμοδείκτης Τάσης 100% 0% 110% Υπέρ το άρτιο Αριϋμοδείκτης Τάσης 100% 0% -80% Αποθεματικά εύλογης αξίας Αριϋμοδείκτης Τάσης 100% -201% -466% Λοιπά αποθεματικά Αριϋμοδείκτης Τάσης 100% 0% 0% Κέρδη είς νέο Αριϋμοδείκτης Τάσης 100% 4% -118% Σ ύ ν ο λ ο Ιδιώ ν Κεφ αλαίω ν " " Αριϋμοδείκτης Τάσης 100% 19% -525% Υπ οχρεώ σεις Μ α κροπρόθεσμες υποχρεώ σεις Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους Αριϋμοδείκτης Τάσης 100% 6% 8% Μακροπρόθεσμες προβλέψεις Κρατικές επιχορηγήσεις Αριϋμοδείκτης Τάσης 100% -7% -13% Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Αριϋμοδείκτης Τάσης 100% 6% 8% Βραχυπρόθεσμες υποχρεώ σεις Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις Αριϋμοδείκτης Τάσης 100% -12% -3% Βραχυπρόθεσμα δάνεια (συνδεδεμένα μέρη) Αριϋμοδείκτης Τάσης 100% 9% -22% Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία Αριϋμοδείκτης Τάσης 100% 694% 1227% Τρέχουσα φορολογική υποχρέωση ] - Αριϋμοδείκτης Τάσης 100% - - Λοιπές βραχυχρόνιες προβλέψεις ^ Αριϋμοδείκτης Τάσης 100%: 26% -50% Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Αριϋμοδείκτης Τάσης ιοο%: 3% -21% Σ ύ ν ο λ ο υπ οχρεώ σεω ν Αριϋμοδείκτης Τάσης 100% 3% -20% ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αριϋμοδείκτης Τάσης 100% 2% -3% 28

30 Πίνακας 7 Συγκριτική κατάσταση Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης για τα έτη της Nestle Κύκλος εργασιών Κόστος πωληθέντων Έ το ς 2010 Έ το ς 2011 Έ το ς Μ ικτό κέρδος Έξοδα διάθεσης Έξοδα διοίκησης Έσοδα από συμμετοχές Λοιπά κέρδη/ (Ζημιές) (καθαρά) Λ ειτο υ ρ γικό κέρδ ο ς Χρηματοοικονομικά έξοδα Κ έρδ ο ς προ φ όρω ν Φόρος εισοδήματος Κ έρδ ο ς π εριό δ ο υ Λ ο ιπ ά Συ νο λ ικ ά Εισοδήματα Αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες* Αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες** Αντισταθμίσεις ταμιακών ροών Φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία του συνολικού εισοδήματος ΣΥ ΓΚ ΕΝ ΤΡΩ ΤΙΚ Α ΣΥΝ Ο Λ ΙΚΑ Ε ΙΣ Ο Δ Ε * Αναλογιστικά κέρδη/ζημίες από προγράμματα καθορισμένων παροχών (αποζημίωση προσωπικού) **Αναλογιστικά κέρδη/ζημιές από τερματισμό προγράμματος καθορισμένων παροχών (συνταξιοδοτικό) 29

31 Πίνακας 8 Κατάσταση κοινού μεγέθους αποτελεσμάτων χρήσης (κάθετη) για τα έτη Έτος 2010 Έτος 2011 Έτος 2012 Κύκλος εργασιών ,00% ,00% ,00% Κόστος πωληθέντων ,13% ,84% ,78% Μικτό κέρδος ,87% ,16% ,22% Έξοδα διάθεσης ,36% ,08% ,36% Έξοδα διοίκησης ,04% ,58% ,35% Έσοδα από συμμετοχές ,75% ,02% - Λοιπά κέρδη/ (Ζημιές) (καθαρά) ,02% ,04% ,07% Λειτουργικό κέρδος ,20% ,57% ,45% Χρηματοοικονομικά έξοδα ,03% ,15% ,30% Κέρδος προ φόρων ,17% ,42% ,15% φόρος εισοδήματος ,77% ,21% ,74% Κέρδος περιόδου ,39% ,21% ,40% Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα Αναλογιστικά κέρδη και ζημίες από προγράμματα καθορισμένων παροχών (αποζημίωση προσκοπικού) ,87% ,04% ,08% Αναλογιστικά κέρδη και (ζημίες) προηγουμένων ετών από τερματισμό προγράμματος καθορισμένων παροχών (συνταξιοδοτικό) ,05% ,14% ,22% Αντισταθμίσεις ταμιακών ροών ,12% ,23% ,34% φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία του συνολικού εισοδήματος ,19% ,06% ,07% ,84% ,06% ,41% ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜ ΑΤΑ ,24% ,15% ,99%

32 Πίνακας 9 Κατάσταση κοινού μεγέθους αποτελεσμάτων χρήσης (οριζόντια) για τα έτη Έτος 2010 Έτος 2011 Έτος 2012 Κύκλος εργασιών Αρι&μοδείκτης Τάσης 100% 1% 3% Κόστος πωληθέντων Αρι&μοδείκτης Τάσης 100% 5% 5% Μ ικτό κέρδος Αρι&μοδείκτης Τάσης 100% -2% 2% Έξοδα διάθεσης Αρι&μοδείκτης Τάσης 100% -9% -7% Έξοδα διοίκησης Αρι&μοδείκτης Τάσης 100% 10% 26% Έσοδα από συμμετοχές Αρι&μοδείκτης Τάσης 100% -97% - Λοιπά κέρδη/ (Ζημιές) (καθαρά) Αρι&μοδείκτης Τάσης 100% -259% 4420% Λ ειτουργικό κέρδος Αρι&μοδείκτης Τάσης 16% 6% Χρηματοοικονομικά έξοδα Αρι&μοδείκτης Τάσης 100% 57% 68% Κέρδος προ φ όρων Αρι&μοδείκτης Τάσης 100% 5% -11% Φόρος εισοδήματος Αρι&μοδείκτης Τάσης 100% -44% -51% Κέρδος περιόδου Αρι&μοδείκτης Τάσης 100% 205% 152% Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα Αρι&μοδείκτης Τάσης Αναλογιστικά κέρδη και ζημίες από προγράμματα καθορισμένων παροχών (αποζημίωση προσωπικού) Αρι&μοδείκτης Τάσης 100% -104% -90% Αναλογιστικά κέρδη και (ζημίες) προηγουμένων ετών από τερματισμό προγράμματος καθορισμένων παροχών Αρι&μοδείκτης Τάσης 100% 183% -2567% Αντισταθμίσεις ταμιακών ροών Αρι&μοδείκτης Τάσης 100% -294% -394% Φ όρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία του συνολικού εισοδήματος Αρι&μοδείκτης Τάσης 100% Αρι&μοδείκτης Τάσης 100% -107% -273% ΣΥΓΚΕΝ ΤΡΩ ΤΙΚΑ ΣΥΝ Ο ΛΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜ ΑΤΑ [Αρι&μοδείκτης Τάσης 100% 87% -8%

33 2.1 Οριζόντια Διάταξη Ισολογισμού Αναφορικά με τα ενσώματα πάγια, δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές μεταβολές από το 2010 έως το 2011 στα Οικόπεδα και τα κτήρια της επιχείρησης. Το 2011, αγοράστηκαν μηχανήματα αξίας περίπου τριών εκατομμυρίων ευρώ, ενώ πουλήθηκαν ορισμένα μεταφορικά μέσα αξίας περίπου τριακοσίων χιλιάδων ευρώ. Η εταιρία κατά το 2011 προέβη σε αγορά επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, ενώ είχε έσοδα από την πώληση των συγκεκριμένων ακινήτων, τα οποία ανήλθαν περίπου στο μισό της αξίας των νέων. Συνολικά το κονδύλι αυτό παρουσίασε πτώση συγκριτικά με το έτος βάσης, δηλαδή το 2010, παρά τις αγορές, καθώς διενεργήθηκαν μικρότερες αποσβέσεις από ότι το 2010 ενδεχομένως λόγω του γεγονότος ότι οι πωλήσεις εξοπλισμού το 2010 ήταν μεγαλύτερες. Το 2012, την υψηλότερη αξία στα ενσώματα την είχαν τα μηχανήματα ενώ έγιναν σημαντικές προσθήκες και βελτιώσεις. Οι πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε ενσώματα πάγια από την πλευρά της επιχείρησης αναφερόταν περισσότερο σε έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό (περίπου έξι εκατομμύρια ευρώ) και λιγότερο σε μηχανήματα και μεταφορικά μέσα. Ωστόσο, το 2012, υπήρξαν και σημαντικές απομειώσεις οι οποίες οδήγησαν την αναπόσβεστη αξία των ενσώματων σε πτώση της τάξης το 9,28% σε σχέση με το έτος βάσης. Το υψηλότερο μέρος των άυλων παγίων αποτελούν τα λογισμικά προγράμματα και για τα δύο έτη ενώ από το 2012 η επιχείρηση διαθέτει ένα εσωτερικώς δημιουργηθέν λογισμικό, αξίας τριών εκατομμυρίων ευρώ. Επιπλέον, η εξαγορά κλάδου της εταιρείας Pfizer τον Ιανουάριο του 2012 αύξησε σημαντικά την υπεραξία της (άυλο περιουσιακό στοιχείο) κατά ευρώ. Ωστόσο, οι υψηλές σωρευμένες αποσβέσεις μείωσαν συνολικά το μέγεθος των άυλων σε ποσοστό περίπου 7%. Σχετικά με τις επενδύσεις σε θυγατρικές, η εταιρεία κατείχε κατά τη διάρκεια και των τριών ετών (2010,2011 και 2012) την εταιρία «Nestle Waters Direct Ελλάς Α.Ε.» και για το λόγο αυτό, το εν λόγω κονδύλι δεν παρουσίασε κάποια ουσιώδης μεταβολή. Ωστόσο, αναφορικά με επενδύσεις τις εταιρίας σε συγγενικές εταιρίες, η Nestle προέβη σε μια σημαντική επένδυση η οποία άγγιξε τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ στον «Όμιλο Δημητριακών Ελλάδος ΕΟΟΣ». Η επένδυση αυτή οδήγησε και στην σημαντική αύξηση των επενδύσεών της σε συγγενείς επιχειρήσεις της τάξης του 932% και για τα δύο επόμενα έτη. Οι άλλες επενδύσεις σε συγγενικές επιχειρήσεις (Αξιοποίηση υλικών συσκευασίας ΑΕ, CPW Ελλάς Δημητριακά Πρωινού και στο Συνεταιρισμό καφεκοπτών) παρέμειναν αμετάβλητες και για τα δύο επόμενα έτη από το έτος Βάσης. 32

34 Το 2011, η αναβαλλόμενη φορολογία μειώθηκε τόσο βραχυχρόνια όσο και μακροχρόνια. Η συνολική μείωση της τάξης του 37%,προέρχεται από τη μικρότερη διαφορά μεταξύ στις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις και στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις συγκριτικά με το Το 2012 δεν παρατηρείται σημαντική αλλαγή με το προηγούμενο έτος γι αυτό το λόγο και το ποσοστό μείωσης συγκριτικά με το έτος βάσης είναι το ίδιο με του 2011 και πιο συγκεκριμένα ανήλθα στο 36%. Το 2011 οι εμπορικές απαιτήσεις αυξήθηκαν λόγοι της σημαντικής αύξησης των μακροπρόθεσμων εμπορικών απαιτήσεων που ήταν περίπου δέκα εκατομμύρια ευρώ πιο υψηλές σε σχέση με το 2010, ενώ οι βραχυχρόνιες εμπορικές απαιτήσεις ήταν μικρότερες κατά 2 εκατομμύρια ευρώ. Το 2012,οι μακροχρόνιες εμπορικές απαιτήσεις ήταν μειωμένες σε σχέση με το 2011 κατά δύο εκατομμύρια ευρώ. Οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις ήταν πιο αυξημένες παρά το γεγονός ότι οι απαιτήσεις οι οποίες προέρχονται από το Ελληνικό Δημόσιο ήταν σημαντικά μικρότερες κατά πέντε εκατομμύρια ευρώ. Η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μειώσεων, δικαιολογεί το μεγάλο ποσοστό υποχώρησης το οποίο ανήλθε σε 40%, συγκριτικά πάντα με το έτος βάσης. Τα αποθέματα αυξήθηκαν κατά 10% για το 2011 συγκριτικά με το 2010 και η μεγαλύτερη αύξηση προέρχεται από τις α' ύλες και τα ανταλλακτικά, ενώ τα εμπορεύματα (τελικά) και τα καθ' οδόν αποθέματα ήταν στα ίδια επίπεδα με το 2010.Τα ποσά που αναφέρονται στις πρώτες ύλες και τα αποθέματα, ήταν αισθητά μικρότερο για το 2012 εν συγκρίσει με το έτος βάσης. Η μείωση ανήλθε στο 10%, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως για κανένα από τα υπό μελέτη έτη δεν υπήρχαν απαξιωμένα αποθέματα. Μία από τις σημαντικότερες μειώσεις για το 2011, ήταν στα ταμειακά διαθέσιμα καθώς αυτά μειώθηκαν κατά 66%. Τα διαθέσιμα σε τράπεζες αλλά και στο ταμείο μειώθηκαν περίπου στο μισό σε σχέση με το 2010, ενώ η σημαντικότερη μείωση ήταν στις βραχυπρόθεσμες ταμειακές καταθέσεις όπου από 9εκατομμύρια ευρώ μειώθηκαν στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχόμενη μείωση, παρατηρείται και για το επόμενο έτος (2012) τόσο στις τράπεζες όσο και στο ταμείο και η μείωση αυτή αντικατοπτρίζεται σε ποσοστό μείωσης της τάξης του 33%. Ο σημαντικότερος λογαριασμός της Καθαρής Θέσης της επιχείρησης, δηλαδή το Μετοχικό Κεφάλαιο, δεν παρουσίασε καμία μεταβολή από το 2010 στο 2011 και συνεπώς αμετάβλητη παρέμεινε και η σύνθεση του η οποία αποτελείται από μετοχές αξίας ενός ευρώ η κάθε μία. Η ίδια σταθερότητα παρατηρείται και στο λογαριασμό «Υπέρ το Άρτιο». Κατά το έτος 2012 όμως, η εταιρεία προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού και ο συγκεκριμένος λογαριασμός παρουσίαση αύξηση κατά 110% λόγο των εισροών από 33

35 εκδοθείσες μετοχές αξίας 60 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η σύνθεση του πλέον διαμορφώθηκε σε μετοχές του ενός ευρώ οι οποίες εξοφλήθηκαν ολοσχερώς και έχουν δικαίωμα ψήφου. Αναφορικά με το λογαριασμό «Υπέρ το Άρτιο», αυτός μειώθηκε σημαντικά και σε ποσοστό 80%, διότι επιβαρύνθηκε με το κόστος της παραπάνω αύξησης του κεφαλαίου (φόρος 1% για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παράβολα στην επιτροπή Ανταγωνισμού, κόστος για τη δημοσίευση του Φ.Ε.Κ. κ.ά). Στην προσπάθειά μας για την ερμηνεία των μεταβολών των Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων, διαπιστώθηκε πως ο λογαριασμός «Προβλέψεις για παροχές σε Εργαζόμενους» ήταν ελαφρώς πιο αυξημένες και σε ποσοστό 6%. Το αυξημένο αυτό ποσοστό των προβλέψεων ενδέχεται να προέκυψε από τη γενικότερη αβεβαιότητα και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε το επιχειρηματικό περιβάλλον τη χρονιά εκείνη, και συγκριτικά πάντα με το Αξίζει να σημειωθεί πως κατά το έτος 2011, το κόστος της τρέχουσας απασχόλησης, ήταν μειωμένο κατά , ενώ συνολικά οι προβλέψεις που σχηματίστηκαν, Τέλος, το 2011, 596 εργαζόμενοι της εταιρίας εντάχθηκαν σε Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα (προβλέψεις για κόστος αποζημιώσεων λόγω συνταξιοδότησης), έναντι 620 το Εια το 2012, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους ήταν αυξημένες ενώ κανένας εργαζόμενος δεν εντάχθηκε σε συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. Ακόμη ένας λογαριασμός των μακροχρόνιων υιιοχρεώσεων είναι και οι κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες διαπιστώθηκε πως διαχρονικά μειώθηκαν κατά 7% το 2011 και κατά 11% το Η μείωση αυτή δικαιολογείται από τις προσπάθειες που γινόταν εκείνη την περίοδο για την αναδιάρθρωση του Ελληνικού δημόσιου χρέους οι οποίες είχαν αρνητικό αντίκτυπο στην παροχή ρευστότητας προς της επιχειρήσεις, στο πλαίσιο των γενικότερων περικοπών. Βασικός λογαριασμός των Βραχυχρόνιων Υποχρεώσεων, αποτελούν τα βραχυπρόθεσμα δάνεια τα οποία κατά το 2011 σημείωσαν άνοδο της τάξης του 9% συγκριτικά με το έτος βάσης. Το 2010, φαίνεται πως 3 δάνεια της επιχείρησης αποπληρώθηκαν και δεν βαραίνουν την επόμενη χρήση. Ωστόσο, η άνοδος αυτή προέρχεται από τη λήψη ενός δανείου ύψους 235 εκατομμυρίων ευρώ και ενός δανείου ύψους 52 εκατομμυρίων ευρώ, δάνεια τα οποία ευθύνονται για τη συνολική αύξηση του συγκεκριμένου λογαριασμού για το Αντίστοιχα για το έτος 2012, και παρά τη σύναψη δανείου ύψους $ , ο λογαριασμός των δανείων μειώθηκε λόγο αποπληρωμής σημαντικών τμημάτων δανείων προηγούμενων χρήσεων. Σε γενικές γραμμές, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στα παρακάτω γενικευμένα συμπεράσματα: 34

36 1. Το 2010, η εταιρία παρουσίασε για συνεχόμενη χρονιά ζημίες η οποίες ήταν αυξημένες κατά 4%. Το πάγιο ενεργητικό της μειώθηκε κατά 3% ενώ το κυκλοφορούν ενεργητικό αυξήθηκε κατά 10%. Τα Ίδια Κεφάλαια, επηρεαζόμενα από τις ζημιές, παρουσίασαν πτώση ενώ οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 3%. Συνολικά, το ενεργητικό και το παθητικό παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 2%. 2. Το 2012, η εταιρία παρουσίασε κέρδη μετά από δύο συνεχόμενα χρόνια ζημιών, τα οποία οφείλονται και σε σημαντικό βαθμό και στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου το οποίο αναδιάρθρωσε τα Ίδια Κεφάλαια και τα αύξησε κατά 525%. Το πάγιο ενεργητικό μειώθηκε κατά 11% συγκριτικά με το 2010, το κυκλοφορούν ενεργητικό αυξήθηκε κατά 9%. Τέλος, οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 8%, ενώ οι βραχυχρόνιες μειώθηκαν κατά 21%. 2.2 Κάθετη Διάταξη Ισολογισμού Αναφορικά με τη σύνθεση του Ενεργητικού της επιχείρησης, διαχρονικά δεν παρουσιάζονται σημαντικές μεταβολές. Το 2010 το πάγιο ενεργητικό αποτελεί το 60% του Ενεργητικού, ενώ αντίστοιχα το 2011 το 57% και το 2012 το55%. Αυτό που παρατηρείται, είναι μια μικρή μείωση στο ποσοστό κατά το οποίο το Πάγιο ενεργητικό αποτελεί μέρος του συνολικού Ενεργητικού. Πιο συγκεκριμένα, τα ενσώματα πάγια αποτελούν για τις δύο πρώτες χρονιές το 21% του παγίου ενεργητικού, ενώ το 2012 το ποσοστό αυτό μειώνεται κατά μία μονάδα. Τα λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία αποτελούν το μεγαλύτερο τμήμα του μακροπρόθεσμου ενεργητικού(ή αλλιώς Πάγιο ενεργητικό) καθώς το 2010 αποτελούσαν το 32%, ενώ τα επόμενα χρόνια το 31%. Οι επενδύσεις σε θυγατρικές, αποτελούν μόλις το 1% για τα δύο πρώτα χρόνια, ενώ για το 2012 το κονδύλι αυτό δεν υπήρχε καθόλου. Η μεγάλη επένδυση σε συγγενή επιχείρηση ήταν αυτή που αύξησε το ποσοστό της συνολικής εισφοράς του λογαριασμού επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες στο μακροπρόθεσμο ενεργητικό από 0% το 2010 σε 1% για τα επόμενα χρόνια. Οι αναβαλλόμενες απαιτήσεις και για τα τρία χρόνια που εξετάζονται παρέμειναν στο ίδιο ποσοστό συνεισφοράς στο μακροπρόθεσμο ενεργητικό το οποίο ήταν το 1%. Τέλος, οι εμπορικές απαιτήσεις 35

37 συνεισφέρον κατά 3% το 2010 ενώ για τα επόμενα χρόνια το ποσοστό τους αυτό μειώθηκε στο 2%. Η μείωση του συνολικού μακροπρόθεσμου ενεργητικού που αναφέρθηκε παραπάνω, οδήγησε αυτόματα στην αύξηση του ποσοστού συνεισφοράς του κυκλοφορούντος ενεργητικού καθώς το ποσοστό συνεισφοράς του στο Ενεργητικό το 2010 ήταν 40% ενώ το % και το 2012 ήταν 45%. Πιο συγκεκριμένα τα αποθέματα αποτελούσαν το 8% του κυκλοφορούντος ενεργητικού το 2010 ενώ τα επόμενα χρόνια το 9% και το 7% αντίστοιχα. Οι εμπορικές απαιτήσεις σημείωσαν σημαντική αύξηση και από 30% το 2010 ανέβηκαν στο 33% και στο 36% για τα έτη 2011 και 2012 αντίστοιχα. Το ποσοστό των παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων ήταν πολύ χαμηλό και πιο συγκεκριμένα το 2010 και το 2011 το ποσοστό τους ήταν κάτω από το 1%, ενώ για το 2012 ο λογαριασμός αυτός δεν υπήρχε. Ακόμη, παρατηρείται πως για το 2010 δεν υπήρχε τρέχουσα φορολογική απαίτηση ενώ το 2011 το ποσοστό τους ήταν 1% και το 2012 αντίστοιχα 0,6%,ουσιαστικά παρατηρείται μια υστέρηση του κράτους στις υποχρεώσεις που έχουν απέναντι στις επιχειρήσεις καθυστέρηση η οποία μακροχρόνια ενδέχεται να τους δημιουργήσει και προβλήματα στη ρευστότητα. Τέλος, τα ταμειακά διαθέσιμα για το 2010 αποτελούσαν το 2% του κυκλοφορούντος ενεργητικού, ενώ για τα επόμενα δύο έτη το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 1 % και 1,6% αντίστοιχα. Στη συνέχεια της παραπάνω ανάλυσης και στην προσπάθεια μας να ερμηνεύσουμε το τιαθητικό του ισολογισμού, παρατηρούμε πως το Μετοχικό Κεφάλαιο αποτελούσε το 5% του συνολικού παθητικού για τα έτη 2010 και 2011 ενώ μετά την αύξησή του, το 2012 το Μετοχικό κεφάλαιο αποτελεί πλέον το 11% του συνολικού παθητικού. Ο λογαριασμός υπέρ το άρτιο αποτελούσε το 0,2% του συνολικού παθητικού για τα δύο πρώτα έτη, ενώ μετά την επιβάρυνση του από την αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου το ποσοστό αυτό τείνει περισσότερο προς το 0. Τα αποθεματικά εύλογης αξίας αποτελούσαν το 0,1% του συνολικού παθητικού για το 2010 ενώ για τα επόμενα δύο χρόνια, ήταν αρνητικά και αποτελούσαν με τρόπο αρνητικό το 0,1% και το 0,5% του παθητικού. Επιπλέον, τα λοιπά αποθεματικά, παρέμειναν σχεδόν σταθερά διαχρονικά και αποτελούν περίπου το 2% του παθητικού. Δεδομένων των ζημιών της επιχείρησης το 2010 τα κέρδη εις νέο, αποτελούσαν το 11% του συνολικού παθητικού αλλά με τρόπο αρνητικό καθώς πρόκειται για ζημιές και όχι κέρδος. Το ίδιο ισχύει και για το 2011, οι ζημιές αποτελούσαν το 11% του συνόλου του παθητικού αλλά με τρόπο αρνητικό, ενώ το 2012 που ο λογαριασμός αυτός παρουσίασε πραγματικά κέρδη αποτέλεσε το 2% του παθητικού. Οι μεγάλες ζημιές τις επιχείρησης οι οποίες αποτυπώνονται στο λογαριασμό κέρδη εις νέο, είχαν σημαντική επίδραση στο σύνολο των 36

38 Ιδίων κεφαλαίων, καθώς το 2010 αυτά αποτελούσαν το αρνητικό 3% του συνολικού παθητικού, ενώ το 2011 το ίδιο ποσοστό ήταν το ενεργητικό 4%. Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το 2012, τα Ίδια κεφάλαια αναδιαρθρώθηκαν και αποτελούν πλέον το υγιές 15% του συνολικού παθητικού. Αναφορικά με τις βραχυπρόθεσμες, οι εμπορικές απαιτήσεις αποτελούσαν διαχρονικά περίπου το 1/5 του παθητικού και πιο συγκεκριμένα τα ποσοστά για τα τρία έτη ήταν αντίστοιχα 20%, 18% και 20%. Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια, τα πρώτα έτη φαίνεται πως αποτελούσαν πολύ σημαντικό τμήμα του παθητικού καθώς τα ποσοστά συνεισφοράς τους για τα δύο πρώτα έτη ήταν 72% και 77% ενώ παρατηρείται σημαντική πτώση του ποσοστού για το 2012 το οποίο ανήλθε στο 58%. Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτελούσαν και τις τρεις χρονιές, πολύ μικρό ποσοστό του παθητικού και για τα τρία χρόνια, ενώ τρέχουσα φορολογικά υποχρέωση υπήρχε μόνο για το 2010 και το ποσοστό συνεισφοράς τους είναι 3%. Οι λοιπές βραχυχρόνιες υποχρεώσεις αποτελούσαν για τα έτη από το 2010 έως το 2012 τα αντίστοιχα ποσοστά 5%, 6% και 3%. Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων για το έτος 2010 φαίνεται πως αποτελεί το 100,3% του παθητικού, είναι διότι αθροιστικά λαμβάνεται υπόψη και το -3% των Ιδίων Κεφαλαίων. Το σύνολο των υποχρεώσεων είναι μεγαλύτερο από το σύνολο του Παθητικού γιατί υπάρχει η επίδραση από τα Ίδια κεφάλαια τα οποία αθροιστικά μειώνουν το σύνολο του παθητικού. Για το λόγο αυτό παρατηρούμε το 103% στο σύνολο των υποχρεώσεων. Το ίδιο ισχύει και για το έτος Τέλος, μετά την αναδιάρθρωση των ιδίων κεφαλαίων, παρατηρούμε πως το 2012 το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αποτελούν το 81% του ενεργητικού ενώ οι μακροχρόνιες απαιτήσεις αποτελούν το 4% του συνόλου των Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων. 2.3 Οριζόντια Διάταξη Αποτελεσμάτων Χρήσης Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) της επιχείρησης, διαχρονικά αυξήθηκε σημαντικά κατά 1% το 2011 και κατά 3,2% το 2012, λόγο της αύξησης των πωλήσεων, ήταν αναμενόμενο να αυξηθεί και το κόστος των πωληθέντων κατά 4,9% το 2011 και κατά 4,8% το Ωστόσο, το μικτό περιθώριο κέρδους για το 2011 μειώθηκε κατά 2% ενώ το 2012 το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 2%. Είναι άξιο αναφοράς το γεγονός ότι το 2012 οι επιχείρηση με μεγαλύτερες πωλήσεις είχε περίπου το ίδιο κόστος πωληθέντων με την προηγούμενη χρονιά, γεγονός το οποίο οδήγησε την αύξηση του μικτού κέρδους. 37

39 Τα έξοδα διάθεσης μειώθηκαν διαχρονικά, ενώ αντιθέτως τα έξοδα διοίκησης αυξήθηκαν σημαντικά σε 10% το 2010 και σε 26% το Τα έσοδα από συμμετοχές ήταν σημαντικά για το 2012, όμως το 2011 περιορίστηκαν αρκετά σε ποσοστό 97%, ενώ το 2012 δεν υπήρχαν καθόλου. Το 2010 η εταιρία είχε λοιπές ζημίες περίπου 100 χιλιάδες ευρώ,ενώ το 2011 είχε λοιπά κέρδη αξίας 160 χιλιάδων ευρώ περίπου. Το 2012, ο λογαριασμός λοιπές ζημιές αυξήθηκε σημαντικά κατά 4420% γεγονός το οποίο επηρέασε άμεσα το αποτέλεσμα της εταιρείας. Το λειτουργικό κέρδος το 2011 ήταν αυξημένο κατά 16% γεγονός το ποίο μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως η επιχείρηση εσωτερικά είναι υγιής και από τη λειτουργία της προέρχονται κέρδη. Η ίδια θετική πορεία συνεχίστηκε και το 2012 καθώς τα λειτουργικά κέρδη της επιχείρησης αυξήθηκαν κατά 6%. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα, αυξήθηκαν σημαντικά κατά 57% και 68% από το 2010 για το έτος 2011 και 2012 αντίστοιχα. Τα κέρδη προ φόρων ήταν σημαντικά αυξημένα το 2011 και κατά περίπου 5% ενώ για το επόμενο έτος παρουσίασαν μείωση της τάξης του 11%. Επιπλέον, ο φόρος εισοδήματος είναι σημαντικά μικρότερος για τα επόμενα έτη. Παρά την αύξηση των κερδών το 2011 ο φόρος εισοδήματος μειώθηκε σημαντικά κατά 44%, ενώ το 2012 κατά 51%. Συνολικά το κέρδος περιόδου αυξήθηκε πολύ σημαντικά κατά 205% το 2011 και κατά 152% το Τα λοιπά συνολικά εισοδήματα μειώθηκαν σημαντικά κατά 107% και η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στις ζημιές για αποζημιώσεις προσωπικού και στις αντισταθμίσεις των ταμειακών ροών. Η ίδια τάση συνεχίστηκε και το 2012 όπου τα λοιπά συνολικά εισοδήματα μειώθηκαν κατά 273% και η μείωση αυτή προέρχεται κατά κύριο λόγο από τις ζημιές που προέρχονται από τα συνταξιοδοτικά προγράμματα και από τις αντισταθμίσεις των ταμειακών ροών. Τέλος, τα συνολικά εισοδήματα της εταιρίας αυξήθηκαν κατά 87% το 2011, ενώ μειώθηκαν κατά 8% το Κάθετη Διάταξη Αποτελεσμάτων Χρήσης Σε αυτή την επιμέρους ανάλυση θα ερευνήσουμε τους λογαριασμούς που συνθέτουν την κατάσταση του λογαριασμού των αποτελεσμάτων χρήσης σε συνάρτηση με τον κύκλο εργασιών για κάθε μία από τις τρεις χρονιές. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε πως το κόστος πωληθέντων και για τις τρεις χρονιές βρισκόταν περίπου στο 45%. Σαν απόρροια του παραπάνω γεγονότος, το μικτό κέρδος 38

40 βρέθηκε το 2010 το 55,87% του κύκλου εργασιών αποτελούσε το μικτό κέρδος ενώ ελαφρώς πιο μικρά ήταν τα ποσοστά για τα δύο επόμενα έτη και συγκεκριμένα το 2011 το μικτό κέρδος ήταν το 54,16% των πωλήσεων και το 2012 το μικτό κέρδος ήταν το 55,22% των πωλήσεων. Ένα πολύ σημαντικό έξοδο για την επιχείρηση φαίνονται πως είναι τα έξοδα διάθεσης, τα οποία το 2010 αποτελούσαν το 41,36% των πωλήσεων ενώ τα επόμενα χρόνια το ποσοστό αυτό ήταν αρκετά πιο χαμηλά και συγκεκριμένα στο 37,08% το 2011 και στο 37,36% το Τα έξοδα διοίκησης αποτελούν περίπου το 6-7,5% του κύκλου εργασιών, ενώ πολύ μικρότερο είναι το ποσοστό των εξόδων από συμμετοχές το οποίο υπήρχε μόνο για τα δύο πρώτα έτη. Το 2010 οι επιχείρηση είχε κάποιες λοιπές ζημιές σε ποσοστό 0,02 %, ενώ την επόμενη χρονιά υπήρχαν κέρδη τα οποία αποτελούσαν το 0,04% του ετήσιου τζίρου. Η επιχείρηση το 2012 φαίνεται πως είχε σημαντικές απώλειες από λοιπές ζημιές οι οποίες ανήλθαν στο 1,07% επί του κύκλου εργασιών. Επιπλέον, τα χρηματοοικονομικά έξοδα αποτελούν το 2,03% των πωλήσεων για το 2010 ενώ τα επόμενα έτη τα ποσοστά των εξόδων αυτής της κατηγορίας ανήλθαν σε 3,15% και 3,30% αντίστοιχα. Το κέρδος προ φόρων βρέθηκε περίπου στο 7% για τα δύο πρώτα έτη, ενώ το ΐαρουσίαση πτώση και αποτέλεσε το 6,15% των πωλήσεων. Ο φόρος εισοδήματος, αποτελεί ένα εξίσου σημαντικό έξοδο για την επιχείρησης καθώς το 2010 αποτελούσε το 5,77% ενώ για τα επόμενα χρόνια μειώθηκε σημαντικά και τα ποσοστά του λογαριασμού ανήλθαν σε 3,21% και 2,74% αντίστοιχα, οι επιπτώσεις του φόρου εισοδήματος είχαν αρνητικό αντίκτυπο στο κέρδος περιόδου καθώς και για τις τρεις χρονιές το μείωσε σε σημαντικό βαθμό. Τα λοιπά συνολικά εισοδήματα για το έτος 2010 ανήλθαν στο 0,84% επί του συνόλου των πωλήσεων, ενώ το 2011 το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 0,06%. Για το έτος 2012 τα λοιπά συνολικά εισοδήματα παρουσίασαν αύξηση καθώς αποτελούσαν το 1,41% των πωλήσεων, ενώ στην αύξηση αυτή κυρίαρχο ρόλο φαίνεται πως διαδραμάτισε οι ζημιές από τα συνταξιοδοτικά προγράμματα. Εν κατακλείδι, τα συνολικά εισοδήματα, αυξήθηκαν σημαντικά κατά το 2011 και η αύξηση αυτή ποσοτικό ποιημένη αποτελεί το 4,15% των πωλήσεων, ενώ για το έτος 2012 το συνολικό ποσοστό επί των πωλήσεων ήταν αισθητά πιο μειωμένο, παρά τις αυξημένες πωλήσεις καθώς αποτελούσε το 1,99% του κύκλου εργασιών. 39

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ - Φ. ΚΟΧΡΗ Α.Ε.

Β. ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ - Φ. ΚΟΧΡΗ Α.Ε. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.2.1: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2015 2014 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΚΑΘΑΡΟΣ) 1,334,285.70 1,453,725.10 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 973,783.20 1,031,667.73

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού Αριθμοδείκτες δραστηριότητας Εισπράξεως απαιτήσεων μέσος όρος απαιτήσεων Αριθμοδείκτης προβλέψεως για Ζημίες προς απαιτήσεις 100χ προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1.

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1. ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ 0-37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ 094180111 - ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2015 2014 2015 2014 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.215 4 35 358 Πωλήσεις 312 287 283 298 3 25 EBITDA 23,5 25,8 3 25 2 15 1 213 19 2 15 1 1,9 13,3 17,1 16,1 7,9 5 5 21 211 212 (*) 213 214 9M 214 9M 215 21 211 212 (*) 213 214

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) Σύμφωνα με τον Νόμο 4308/ΦΕΚ Τ.Α.251/24.11.2014) «Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2012 Καθαρές πωλήσεις 512.715.785 448.742.632 Έσοδα από μεταφορές 26.241.033 25.177.588 Σύνολο πωλήσεων 538.956.818 473.920.220

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) ΚΟΣΙΑΒΑΣ - ΚΟΥΖΙΩΚΑΣ ΑΕΒΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΧΡΗΣΗ 01.01.2015-31.12.2015-22η

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Γ.E.ΜΗ /01/ /12/2015 : MAE:2441/62/B/91/155

Γ.E.ΜΗ /01/ /12/2015 : MAE:2441/62/B/91/155 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ εταιρείας ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΑΛΑ ΑΕΒΕ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ με ΑΦΜ. 094299994 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 Αρ. Γ.E.ΜΗ. : 057575304000 MAE:2441/62/B/91/155 Η ανωτέρω οικονομική οντότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46 CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282-15232 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ 999636820 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 5171301000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 53970/01/Β/03/19(2012) Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

AGROPROM IKE ΑΦΜ ΓΕΜΗ

AGROPROM IKE ΑΦΜ ΓΕΜΗ AGROPROM IKE ΑΦΜ998010886 ΓΕΜΗ 128315047000 ΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β6 (ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ Ή ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ 2016 2015 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 0,00 41.986,16 Λοιπά συνήθη έσοδα Μεταβολές αποθεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Α.Φ.Μ. : , περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015, Γ.Ε.ΜΗ.: ποσά σε

Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Α.Φ.Μ. : , περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015, Γ.Ε.ΜΗ.: ποσά σε ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΝΤΙ-ΕΜ-ΕΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡΙΑ με ΑΦΜ. 999124250 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 Αρ. Γ.E.ΜΗ. : 038794205000 1 Η ανωτέρω οικονομική οντότητα ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016

Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016 Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016 Αθήνα, 10 Ιουνίου 2016 Θετική δυναμική στον κύκλο εργασιών αλλά και στην λειτουργική κερδοφορία κατά 15% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Ο κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 278 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ROBERT MATRA ΕΝΔΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ROBERT MATRA ΕΝΔΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ROBERT MATRA ΕΝΔΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (27 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: Γ.Ε.Μ.Η.

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: Γ.Ε.Μ.Η. Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: 099036570 - Γ.Ε.Μ.Η.: 003507601000 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΜΠΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/08 έως 31/12/08

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ Το παρόν Δεύτερο Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο τροποποιεί τις συνοπτικές πληροφορίες που αποτελούν μέρος του Αρχικού Ενημερωτικού Δελτίου, όπως αυτό συμπληρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά:

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά: ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. Ο Όµιλος ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. (ή η Εταιρία) έχει µακρά ιστορία στο χώρο της Ελληνικής βιοµηχανίας γάλακτος. Με έδρα τις Σέρρες, µόλις 5 χλµ από το κέντρο των Σερρών, βρίσκεται το σύγχρονο εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010.

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010. Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/09 έως 31/12/09

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην 1 χρηματοοικονομική ανάλυση Ορισμός, οικονομική θέση, ενδιαφερόμενοι, λήψη αποφάσεων Τι είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση; Τι σχέση έχει με την λογιστική; Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Nestlé Ελλάς Βιωσιμότητα & Δημιουργία Αμοιβαίου Οφέλους Απολογισμός 2011

Nestlé Ελλάς Βιωσιμότητα & Δημιουργία Αμοιβαίου Οφέλους Απολογισμός 2011 Nestlé Ελλάς Βιωσιμότητα & Δημιουργία Αμοιβαίου Οφέλους Απολογισμός 2011 1 Στην σελίδα 79 θα βρείτε την Φόρμα Αξιολόγησης του Απολογισμού μας. Περιμένουμε τη γνώμη σας! 2 Nestlé Ελλάς / Bιωσιμότητα και

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Για την χρήση 01/01 31/12/2006 Σημαντική Επισήμανση: Οι παρούσες «Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού» έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση με σκοπό να

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 214 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο και τομέα του εμπορίου η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4308/2014 (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Αρ. Μ.Α.Ε. 36552/93/Β/96/05

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ)

Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) Αποτελέσματα περιόδου 1.1 3.9.213 Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) 45 4 35 3 25 2 Πωλήσεις 412 39 358 312 287 23 198 18 16 14 12 1 8 EBITDA 13,1 14,8 17,1 13,3 1,9 9,1 13,3 15 6

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #2: Ισολογισμός Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016 Αθήνα 30 Αυγούστου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ της εταιρείας

Προφίλ της εταιρείας Οκτώβριος 2013 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εμπόριο παιχνιδιών, ειδών bebe και βιβλιοχαρτοπωλείου στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνομα/ αξιοπιστία Διαφήμιση 2% των πωλήσεων Παρουσία σε τρείς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

DELTA MEDI-SERV Ε.Π.Ε. Λ. Μεσογείων 208 Χολαργός, Τ.Κ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

DELTA MEDI-SERV Ε.Π.Ε. Λ. Μεσογείων 208 Χολαργός, Τ.Κ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 DELTA MEDI-SERV Ε.Π.Ε. Λ. Μεσογείων 208 Χολαργός, Τ.Κ. 155 61 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 1972001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2015) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Βασικές Γνώσεις Διαχείρισης Μικρής Οικονομικής Μονάδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Βασικές Αρχές - Παραδοχές Οικονομικές Καταστάσεις Ταμιακή Διαχείριση Νεκρό Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής  Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/15 έως 31/12/15

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013 Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου 2013 29/11/2013 Σύνοψη οικονοµικών µεγεθών για το Εννιάµηνο 2013 Τα ενοποιηµένα έσοδατου οµίλου το εννιάµηνο 2013 ανήλθαν σε 884,5εκατ., σηµειώνοντας µια µικρή αύξηση (1,7%)

Διαβάστε περισσότερα

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2010 Βασικά Σημεία : Η1 2010 Ικανοποιητική ανάπτυξη σε επίπεδο πωλήσεων του Ομίλου κατά την διάρκεια του Α εξαμήνου του

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, 106 74 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4209901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα