«Όλοι µαζί είναι το κλειδί»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Όλοι µαζί είναι το κλειδί»"

Transcript

1 «Όλοι µαζί είναι το κλειδί» ή «όταν το Εγώ συνάντησε το Εµείς» Δράσεις Συνεργασίαςκαι Επικοινωνίας

2 Αγαπητά Στελέχη, Οι δράσεις που προτείνονται έχουν σκοπό την αναγνώριση από τις Οµάδες µας, διαφορετικών οµάδων ανθρώπων µέσα στην κοινωνία και του περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργούν, ώστε να µπορούν να εξελίσσονται και να επιτυγχάνουν ουσιαστικές αλλαγές στο κοινωνικό σύνολο. Αυτές οι δράσεις απευθύνονται σε εσάς ως σηµείο εκκίνησης και αποτελούν παραδείγµατα που µπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα µε τις ανάγκες και τους στόχους της Οµάδας σας. Κάθε δράση περιέχει το στόχο και µια προτεινόµενη µέθοδο εφαρµογής της στα πλαίσια της ΟδηγικήςΟµάδας και στη συνέχεια υπάρχουν δυο ενότητες εξωτερίκευσης της δράσης στα πλαίσια της κοινωνίας: --Συνεργασία: προτείνονται τρόποι ένταξης και άλλων οργανώσεων σε αυτή τη δράση. --Επικοινωνία: προτείνονται τρόποι προώθησης της εικόνας µας µέσω των ΜΜΕ ή µοιραζόµενοι τις πληροφορίες που συλλέγουµε. Καλή επιτυχία! Πηγή: Our Rights Our Responsibilities: The right to work together Introductory Pack, WAGGGS

3 ράση 1: Τα χαρακτηριστικά µιας οµάδας Στόχος: Να ενθαρρύνουµε τα παιδιά και τους εφήβους να εντοπίζουν την διαφορετικότητα µεταξύ οµάδων ανθρώπων και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Συνεργασίες: Αυτή η δράση µπορεί να είναι σηµείο εκκίνησης για να εντοπίσετε τι κοινό έχει η οµάδα σας µε άλλες οµάδες. Επιλέξτε το χαρακτήρα της δικής σας οµάδας, και µετά βρείτε άλλες τοπικές οµάδες που θα µπορούσατε να δουλέψετε µαζί πάνω σε κοινά θέµατα ή µέσα από δράσεις που ενδιαφέρουν όλους. Επικοινωνία: Μπορείτε να παρουσιάσετε τη κοινή σας δράση µε άλλες οµάδες και τα συµπεράσµατά της συνεργασίας σας να τα δηµοσιοποιήσετε στην τοπική κοινωνία. Σηµείωση: Αυτή η δράση δίνει έµφαση στην ικανότητα διαφορετικών ανθρώπων να εργάζονται µαζί καθώς γίνονται σεβαστές οι διαφορετικότητές τους. Βεβαιωθείτε ότι αυτή η άσκηση δεν αποµονώνει κάποιο µέλος της οµάδας.

4 ράση 1: Τα χαρακτηριστικά µιας οµάδας Βήµατα δράσης: Καταγράφουµε µια λίστα µε διάφορα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους ανθρώπων (εµφάνιση, χόµπυ, οικογένεια,δουλειάκτλ). Στη συνέχεια ορίζουµε 3 γωνίες στο χώρο που βρισκόµαστε, διαλέγουµε ένα στοιχείο - χαρακτηριστικό από αυτά που καταγράψαµε π.χ. χρώµα µαλλιών, και ζητάµε από το κάθε µέλος της οµάδας ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του, να πάει στην αντίστοιχη γωνία. Έτσι δηµιουργούνται µικρότερες οµάδες µε τουλάχιστον ένα κοινό χαρακτηριστικό π.χ. οι ξανθοί, οι µελαχρινοί και οι κοκκινοµάλληδες. Μπορούµε να παίξουµε τη δράση µε όσα χαρακτηριστικά θέλουµε. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τη δράση ως παιχνίδι γνωριµίας ή να φτιάξουµε καρτέλες όπου θα συµπληρώνουν τα παιδιά από ποιους σταθµούς περάσανε και να δούµε στο τέλος ποιος έχει τα περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά µε τα άλλα µέλη της Οµάδας. Επίσης µπορεί κάθε οµάδα µόλις συγκεντρώνεται να πρέπει να ετοιµάσει µια µίνι παρουσίαση π.χ. κραυγή για την οµάδα της κτλ. Να τονίσετε ότι µερικά µέλη µπορεί και να ανήκουν σε περισσότερους κύκλους. Τα χαρακτηριστικά µπορούν να επιλεγούν ανάλογα µε την ηλικία από πιο προφανή ως πιο βαθιάς προσωπικής αναζήτησης. Ακόµη θα µπορούσε κάθε οµαδούλα να εντοπίσει ποια είναι τα δικαιώµατα τους µε βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και τι θα ένοιωθαν αν τους τα στερούσαν µε τον αποκλεισµό τους από την οµάδα. Τα µέλη της οµάδας συνειδητοποιούν ότι µια κοινότητα είναι οµάδα ανθρώπων µε πολλά κοινά αλλά και πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά που εµπλουτίζουν την οµάδα.

5 ράση 2: Τα δικαιώµατα της οµάδας µας Στόχος: Να ενθαρρύνουµε τα µέλη της οµάδας να σκεφτούν τα δικαιώµατα τους µέσα στην Οδηγική τους οµάδα και στη συνέχεια µέσα στην ευρύτερη κοινωνία. Συνεργασίες: Μπορούµε να οργανώσουµε µια δράση προσφοράς στην περιοχή µας σε σχέση µε κάποιο δικαίωµα που η Οµάδα µας κατέληξε ότι θεωρεί σηµαντικό για τη ζωή των συνανθρώπων του. Ακόµη µπορούµε να συνεργαστούµε µε φορείς που ασχολούνται µε δικαιώµατα των παιδιών και των ανθρώπων. Επικοινωνία: Επικοινωνήστε τη δράση προσφοράς ώστε να προσφέρουν και άνθρωποι που δεν συµµετέχουν στην Οµάδα σας. Οργανώστε µια καµπάνια πάνω σε θέµατα που αφορούν τα δικαιώµατα των συνανθρώπων µας π.χ. αντικαπνιστική κτλ. Οργανώστε ένα θεατρικό έργο για σχολεία ή οµάδες νεολαίας όπου θα διαπραγµατεύεται τα δικαιώµατα και την ελευθερία του καθενός. Για παράδειγµα: Ο Α λέει: Έχω το δικαίωµα στη διασκέδαση και την ξεκούραση να παίζω µουσική είναι µέρος αυτού Ο Β λέει: Έχω το δικαίωµα στην διασκέδαση και την ξεκούραση το να διαβάζω µε ησυχία είναι µέρος αυτού. Το θεατρικό µπορεί να καταλήγει σε πολλαπλές λύσεις: α) το άτοµο Α κερδίζει, β) το άτοµο Β κερδίζει, γ) και οι δύο έρχονται σε συµβιβασµό- και το κοινό µπορεί να ψηφίσει υπέρτηςµιαςήτης άλληςλύσης.

6 ράση 1: Τα χαρακτηριστικά µιας οµάδας Βήµατα δράσης: Στην ενότητα αυτή µπορούµε να ασχοληθούµε µε δικαιώµατα των παιδιών ή των ανθρώπων γενικότερα. Συζητώντας στην οµάδα, καταγράφουµε δικαιώµατα σε µία λίστα και µπορούµε να ζητήσουµε από τα παιδιά να διαλέξουν ποιο είναι το πιο σηµαντικό από αυτά για εκείνα προσωπικά ή για την οµάδα. Η επιλογή µπορεί να γίνεται µέσα από ένα παιχνίδι όπου κάθε παιδί ή µικρότερη οµάδα παίρνει από 3 κάρτες, οι οποίες «αγοράζουν» δικαιώµατα. Το κάθε παιδί ή οµάδα θα πρέπει να κρατήσει τις κάρτες της ώστε να «αγοράσει» στη δηµοπρασία το δικαίωµα που θεωρεί πιο σηµαντικό για αυτό/ή. Στη συνέχεια µπορούµε ανάλογα µε την ηλικία των παιδιών να ασχοληθούµε µε το δικαίωµα που έχει επιλέξει ο καθένας και να ζωγραφίσουµε πώς θα ήταν η ζωή µας αν δεν υπήρχε αυτό το δικαίωµα, µπορούµε να κάνουµε σκετς, κουκλοθέατρο, τραγούδια κτλ. Ακόµη µπορούµε στις µεγαλύτερες ηλικίες να κάνουµε ένα «debate» (αντιπαράθεση απόψεων) σχετικά µε αυτό το δικαίωµα. Επίσης µπορούµε να συγκρίνουµε τα δικαιώµατα αυτά µε τις αξίες του Οδηγικού Νόµου και της Οδηγικής Υπόσχεσης, µε τις οποίες τα µέλη του Οδηγισµού ενστερνίστηκαν όταν έδωσαν την υπόσχεσή τους. Τέλος είναι πολύ σηµαντικό να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά ότι τα δικαιώµατα συνάδουν µε κάποιους κανόνες. Μπορούµε να ζητήσουµε από τα παιδιά να φτιάξουν τους δικούς τους κανόνες για τη σωστή λειτουργία της Οµάδας, της Ενωµοτίας ή της Φωλιάς ώστε να µη καταπατώνται τα δικαιώµατα κάποιου µέλους µέσα στα πλαίσια της Οµάδας.

7 ράση 3: ιαφορετικοί τρόποι επί χάρτου Στόχος: Αυτή η δράση έχει σκοπό αφ ενός να κάνει τους Οδηγούς να σκεφτούν πόσο σηµαντικό είναι να υπάρχουν ακριβείς οδηγίες για την οµαλή λειτουργία της οµάδας, και αφετέρου ότι όλοι µπορεί να κάνουµε τα πράγµατα µε διαφορετικό τρόπο και ότι ο κάθε τρόπος δεν είναι απαραίτητα καλύτερος από τον άλλον, απλά είναι διαφορετικός! Συνεργασίες: Συνεργαστείτε µε κρατικούς φορείς και µάθετε τους κανόνες που διέπουν την κοινωνία µας π.χ. Κώδικας Οδηγικής Κυκλοφορίας. Πόσο σαφείς είναι οι κανόνες αυτοί; Επικοινωνία: Οργανώστε µια έκθεση µε συγκεκριµένο θέµα και εκθέστε τα δηµιουργήµατα της ελεύθερης έκφρασης σας. Καλέστε και άλλα παιδιά να συµµετέχουν µε δικά τους δηµιουργήµατα. Σηµείωση: ώστε σε όλους τον χρόνο που τους χρειάζεται, ακόµα και µε τις απλές οδηγίες, µπορεί να υπάρξει λάθος ερµηνεία, πόσο µάλλον όταν χρησιµοποιούνται ασαφείς λέξεις ή όταν δεν επιτρέπεται στον ενδιαφερόµενο να ζητήσει διευκρινίσεις.

8 ράση 3: ιαφορετικοί τρόποι επί χάρτου Βήµατα δράσης: Μοιράστε σε όλους από µια κόλλα χαρτί Α4. Επίσης µοιράστε (γραπτώς ή προφορικώς) τις παρακάτω οδηγίες. Όλοι πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες. εν επιτρέπονται οι ερωτήσεις και ο καθένας πρέπει να επικεντρώνεται µόνο στην δικιά του κόλλα χωρίς να κοιτάει τον διπλανό! - ιπλώστε στα δύο την κόλλα σας - ιπλώστε την διαγωνίως. - Κόψτε µια γωνία - ιπλώστε την ξανά στη µέση - ιπλώστε το ένα τρίτο - Κόψτε µια γωνία Ζητήστε σε όλους να ξεδιπλώσουν την κόλλα τους. Πώς φαίνονται; Είναι όλες διαφορετικές; Συζητήστε το γεγονός ότι ενώ όλοι είχαν µια ακριβώς ίδια κόλλα χαρτί, ότι ακολούθησαν τις ίδιες οδηγίες, και όµως κατέληξαν δε διαφορετικό αποτέλεσµα! Στη συνέχεια µπορούµε να ασχοληθούµε µε καλλιτεχνικά εργαστήρια ελεύθερης έκφρασης όπου κάθε παιδί µπορεί να δηµιουργήσει µε τα ίδια υλικά κάτι τελείως διαφορετικό π.χ. ζωγραφική, πηλός κτλ.

9 ράση 4: Τι βλέπεις; Στόχος: Να εξετάσουµε πώς µια εικόνα µπορεί να έχει αµφίσηµα µηνύµατα και πόσο σηµαντικό είναι να µην καταλήγουµε εύκολα σε συµπεράσµατα Συνεργασίες: Επισκεφθείτε µια τοπική εφηµερίδα, καλέστε ένα διαφηµιστή ή έναν ειδικό στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Οµάδα και µάθετε τρόπους θετικής διαφήµισης. Επικοινωνία: Φτιάξετε µια καµπάνια, φυλλάδιο, αφίσα, βίντεο, σελίδες κοινωνικής δικτύωσης ή ότι άλλο για να διαφηµίσετε την Οµάδα σας στην κοινωνία. Σηµείωση: Προσπαθήστε να βρείτε φωτογραφίες που επιδέχονται διαφορετικών ερµηνειών. Χρησιµοποιείστε φωτογραφίες κατάλληλες για τα νέα παιδιά που συµµετέχουν. Αποφύγετε φωτογραφίες διασηµοτήτων.

10 ράση 4: Τι βλέπεις; Βήµατα δράσης: ιαλέξετε έξι φωτογραφίες από εφηµερίδες και περιοδικά και επικολλήστε τις σε ξεχωριστά χαρτόνια. Αναρτήστε τις φωτογραφίες στον τοίχο. Μοιράστε στους συµµετέχοντες λωρίδες χαρτί και ζητήστε τους, αφού κοιτάξουν τις φωτογραφίες, να γράψουν πάνω στο κάθε χαρτί ξεχωριστά, µια λεζάντα θετική και µια αρνητική για την κάθε φωτογραφία. Όταν όλοι είναι έτοιµοι κολλήστε τις λεζάντες από πάνω και από κάτω από κάθε φωτογραφία. Συζητήστε πόσες διαφορετικές ερµηνείες δόθηκαν για την κάθε φωτογραφία και πόσο εύκολο είναι να καταλήγουµε σε λάθος συµπεράσµατα. Για µικρότερες ηλικίες µπορείτε αντί για λεζάντες να τους ζητήσετε να ζωγραφίσουν το τι αισθάνονται από αυτές τις φωτογραφίες. Εναλλακτικά µπορείτε να επιλέξετε εικόνες µε διπλό νόηµα (optical illusions), το πείραµα Stroop (https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tpge6c3ic4g) κ.α.

11 ράση 5: Τείχη και ετικέτες Στόχος: Να διερευνήσουµε τις διαχωριστικές γραµµές και τα στερεότυπα που υπάρχουν µέσα σε µια κοινωνία και τους τρόπους που αυτές υπερπηδούνται. Συνεργασίες: Οργανώστε µια κοινή δράση µε οργανώσεις που ασχολούνται µε άτοµα µε αναπηρία, µετανάστες και άλλες οµάδες που εµφανίζουν κάποιο σηµαντικό παράγοντα που τους αποτρέπει να συµµετέχουν στην κοινωνία. Επικοινωνία: Οργανώστε µια καµπάνια για ενηµέρωση της πόλης σας σχετικά µε την κοινωνική οµάδα που αφορά η οργάνωση µε την οποία επικοινωνήσατε. Αφούεντοπίσατετατείχηπουαποτρέπουνταυπόλοιπαπαιδιάναέρθουνστηνοµάδασας οργανώστε µιαδράσηπουναβοηθάνα υπερπηδήσουν τα εµπόδια και να έρθουν στην Οµάδα. Σηµείωση: Πρέπει να διασφαλίστε ότι κανείς δεν θα είναι προσβλητικός. Ο χειρισµός πρέπει να γίνεται µε ευαισθησία, χωρίς κριτική καθώς πολλοί άνθρωποι δεν βλέπουν αυτά τα αόρατα τείχη συχνά και λόγω της διαπαιδαγώγησης τους και της προϊστορίας τους. Να περιµένετε αλλαγές συµπεριφοράς και να είσαστε έτοιµοι να τις συζητήσετε.

12 ράση 5: Τείχη και ετικέτες Βήµατα δράσης: Τείχη: ιαλέξτε ένα παιχνίδι και παίξτε το στην οµάδα σας δυο φορές. Τι µια κανονικά και στη συνέχεια περιορίζοντας το χώρο του παιχνιδιού σε ένα πολύ στενό πλαίσιο και συζητήστε πως ένοιωσαν τα παιδιά στις δυο περιπτώσεις. Στη συνέχεια, χωρίστε την οµάδα σε δύο µικρότερες και ζητήστε από την πρώτη να συζητήσουν για όλα αυτά που οι άνθρωποι έχουν να κερδίσουν ζώντας πίσω από ένα τείχος, όπως η ασφάλειά τους ή η αίσθηση του ενιαίου συνόλου. Ζητήστε από τη δεύτερη οµάδα να συζητήσει τί χάνει έχοντας ένα τείχος, όπως καλοί γείτονες, φιλίες κτλ. Φέρετε πίσω τις δύο οµάδες και κάντε debate (αντιπαράθεση απόψεων). Κατόπιν σκεφτείτε ποια είναι τα εµπόδια στην δικιά σας κοινότητα που δεν αφήνουν τους ανθρώπους να έρχονται σε επαφή, όπως για παράδειγµα η έλλειψη πρόσβασης για αναπηρική καρέκλα. Πώς αυτά τα αόρατα τείχη στερούν στους ανθρώπους από τα δικαιώµατα τους και τι µπορεί να γίνει να για την απάλειψή τους; Σκεφτείτε αν υπάρχουν αόρατα τείχη που εµποδίζουν νέους ανθρώπους να έρχονται στην WAGGS και τι µπορεί εσύ να κάνεις για αυτό.

13 ράση 5: Τείχη και ετικέτες Βήµατα δράσης: Ετικέτες: Γράψτε χαρακτηριστικά γνωρίσµατα σε αυτοκόλλητες ετικέτες όπως τεµπέλης, έξυπνος, χαζός, µαταιόδοξος, άτσαλος κτλ. Μετά, αναθέστε διάφορες δουλειές στην οµάδα όπως να σχεδιάσουν µια αφίσα ή να µεταφέρουν έπιπλα ή και άλλες εργασίες ανάλογα µε τον διαθέσιµο χρόνο. Βάλτε από µια ετικέτα στην πλάτη του κάθε ατόµου χωρίς να του πείτε τι γράφει. Εξηγείστε τη δράση στην οµάδα. Ξεκαθαρίστε ότι όσο γίνονται οι εργασίες πρέπει να συµπεριφέρονται ο ένας στον άλλον αναλόγως µε την περιγραφή της ετικέτας. Ο κάθε συµµετέχων πρέπει να ολοκληρώσει την εργασία του ενώ όλοι οι άλλοι συνεχίζουν να του συµπεριφέρονται ανάλογα µε το στερεότυπο της ετικέτας του. Στο τέλος, από τη συµπεριφορά των άλλων, αυτός θα πρέπει να είναι σε θέση να µαντεύσει το γνώρισµα που αναγράφεται στην ετικέτα του. Κατόπιν συζητήστε πώς αισθάνθηκε το κάθε άτοµο ήταν δύσκολο να συµπεριφερθούµε προς τους άλλους ανάλογα µε την ετικέτα τους; Τι είδους ετικέτες κολλάµε στους ανθρώπους στην αληθινή µας ζωή; Πώς τους επηρεάζει αυτό και τι σκεφτόµαστε εµείς για αυτούς;

14 ράση 6: Τετράγωνα συνεργασίας Στόχος: Να βιώσουµε και να αναλύσουµε µερικά χαρακτηριστικά σε µια συνεργασία, ώστε τα άτοµα να δουν την ίδια τους τη συµπεριφορά όταν εργάζονται σε µια οµάδα Συνεργασίες: Συνεργαστείτε µε τις υπόλοιπες οµάδες του Τοπικού σας και οργανώστε µια µεγάλη δράση στην τοπική κοινωνία µε θέµα «Ολοι µαζί είναι το κλειδί». Επικοινωνία: Προωθήστε την δράση σας µέσω των ΜΜΕ Βήµατα δράσης: Ετοιµάστε σετ από καρτέλες πέντε καρτέλες σε κάθε σετ. Φτιάξετε οµάδες των πέντε ατόµων και ετοιµάστε τόσα σετ από καρτέλες όσα και οι οµάδες. Χρήσιµο θα είναι κάθε οµάδα να έχει διαφορετικό χρώµα καρτέλες. Για κάθε οµάδα κόψτε τα πέντε τους τετράγωνα (όπως απεικονίζονται στο φύλλο µετά τα βήµατα της δράσης) και βάλτε τα σε έναν φάκελο που να σηµειώνεται και το χρώµα π.χ. οµάδα ροζ. Είναι ουσιαστικής σηµασίας να υπολογίσετε και να κόψτε τα τετράγωνα µε ακρίβεια. Ζητήστε από τους συµµετέχοντες να φτιάξουν οµάδες των πέντε και να κάτσουν σε κύκλο ή γύρω από ένα τραπέζι. ίνουµε τις οδηγίες Ο καθένας από εσάς θα έχει έναν φάκελο που θα περιέχει κοµµάτια από χαρτόνι για τον σχηµατισµό τερατογόνων.

15 ράση 6: Τετράγωνα συνεργασίας Βήµατα δράσης: ίνοντας ένα «σύνθηµα», η κάθε οµάδα θα πρέπει να διαµορφώσει τετράγωνα ίσου µεγέθους. Όµως: Α) Κανείς δεν µπορεί να µιλάει ή να κάνει νοήµατα Β) Κανείς δεν µπορεί να πάρει ή να ζητήσει κοµµάτι από άλλον, µπορεί όµως καθένας να δώσει κοµµάτια σε άλλους εθελοντικά. Η άσκηση λήγει όταν κάθε άτοµο έχει µπροστά του το τέλειο τετράγωνο ιδίου µεγέθους µε των άλλων στην οµάδα Οι συµµετέχοντες αντιλαµβάνονται ότι η ατοµική τους επιθυµία να φτιάξουν ένα τετράγωνο είναι δευτερεύουσας σηµασίας µπροστά στην προσπάθεια της οµάδας να ολοκληρώσει τα τετράγωνα. Η προσωπική επιτυχία δεν ισούται πάντα µε την οµαδική επιτυχία, ενώ αντίθετα µπορεί να γίνεται εµπόδιο στον οµαδικό στόχο. Για µικρότερες ηλικίες µπορείτε να χρησιµοποιήσετε πάζλ ή φωτογραφίες. Μπορούµε να χωρίσουµε την Οµάδα στα δυο και να οργανώσουµε σκυταλοδροµία µεταξύ των δυο οµάδων όµως κάθε παίκτης της µιας οµάδας να είναι δεµένος µε ένα παίκτη της αντίπαλης οµάδας. Παρόλο το γεγονός ότι η κάθε µια οµάδα θα θέλει να νικήσει οι δυο αντίπαλες οµάδες πρέπει να συνεργαστούν για να καταφέρουν το καλύτερο αποτέλεσµα. Επίσης εναλλακτικά µπορούµε να παίξουµε άλλα παιχνίδια που επιτείνουν τη συνεργασία και την επικοινωνία µεταξύ των µελών της οµάδας όπως τρελή ιστορία, παράσιτα, σκυταλοδροµίες, παιχνίδια εµπιστοσύνης κ.α.

16 ράση 6: Τετράγωνα συνεργασίας Προσοχή! Όλα τα κοψίµατα γίνονται από κάποια γωνία του τετραγώνου ή από την µέση κάποιας πλευράς του.

17 ράση 7: ιεθνές Συνέδριο Στόχος: Να δώσουµε στους νέους µια ευκαιρία να παρουσιάσουν, σε ένα επίσηµο πλαίσιο, µια συγκεκριµένη άποψη, την οποία άλλοι υποστηρίζουν άλλοι όχι. Συνεργασίες: Συνεργαστείτε µε ανθρώπους που έχουν εµπειρία στις παρουσιάσεις για να κάνετε την παρουσίαση σας πιο ελκυστική. Επισκεφθείτε την πρεσβεία της χώρας που εκπροσωπείτε ή καλέστε έναν εκπρόσωπο της από την περιοχή σας για να σας µιλήσει για αυτή. Επικοινωνία: Καλέστε την τοπική κοινωνία να παρευρεθεί στο ιεθνές Συνέδριο Παιδιών. Σηµείωση: Να υπενθυµίζετε στους συµµετέχοντες ότι δεν εκπροσωπούν τις προσωπικές τους απόψεις αλλά αυτές των κρατών/ενδιαφεροµένων που εκπροσωπούν. Να θυµίσετε σε όλους ότι η διαπραγµάτευση και η συναίνεση είναι εξίσου σηµαντικά µε την ίδια την άποψη εφόσον το ζητούµενο είναι η λήψη µιας απόφασης. Να συγχαρείτε όλους για τη συµµετοχή τους!

18 ράση 7: ιεθνές συνέδριο Βήµατα δράσης: Εξηγήστε στην οµάδα ότι θα οργανώσει ένα Συνέδριο µε θέµα διεθνούς ενδιαφέροντος, και ότι ο κάθε σύνεδρος ή οµάδα(ενωµοτία, φωλιά) θα κληθεί να ερευνήσει και να παρουσιάσει τις απόψεις µιας συγκεκριµένης χώρας. Επιλέξτε θέµα για το διεθνές σας συνέδριο πχ. την υποχρέωση όλων των κρατών να παρέχουν πρωτοβάθµια παιδεία για όλα τα παιδιά, την υπερθέρµανση του πλανήτη, την καταπολέµηση του HIV/AIDS. Το θέµα µπορεί να επιλεγεί ανάλογα µε την ηλικία. Προσδιορίστε την ηµεροµηνία του συνεδρίου και εξηγήστε σε όλους ότι στο µεσοδιάστηµα όλοι θα πρέπει: -να µελετήσουν το θέµα τους, -να διερευνήσουν την άποψη της χώρας που εκπροσωπούν, -να εντοπίσουν τους συµµάχους και τους αντιπάλους τους όσο προετοιµάζονται για τη συζήτηση. Καθορίστε από ένα υπεύθυνο στέλεχος για κάθε οµάδα στις µικρότερες ηλικίες. Η διεξαγωγή του συνεδρίου θα πρέπει να γίνει µε την πλέον δυνατή επισηµότητα. Ενθαρρύνετε την προετοιµασία των τριών φάσεων: -Παρουσίαση -Συζήτηση -Κοινέςαποφάσεις

19 ράση 8: Προγραµµατισµός της κοινότητας Στόχος: Να δώσουµε την ευκαιρία στους νέους να σκεφτούν για την κοινότητά τους και τα µέλη της, να εργαστούν από κοινού για να φέρουν αλλαγές στην κοινότητά τους. Συνεργασίες: Τα µέλη µπορούν να πάρουν συνέντευξη από διάφορα µέλη της κοινότητας µε διαφορετικές ανάγκες µαγαζάτορες, άτοµα µε ειδικές ανάγκες, νέους ανθρώπους- και να συζητήσουν τις ανάγκες που έχουν στην κοινότητα. Μιας και η δράση έχει αποφασιστεί, η οµάδα µπορεί να εµπλέξει και άλλες οµάδες και άτοµα, είτε να για βοηθήσουν στην εκστρατεία είτε ως αντικείµενο της εκστρατείας. Επικοινωνία: Καλέστε την τοπική κοινωνία να συµµετέχει στην εκστρατεία σας. Σηµείωση: Να διασφαλίσετε ότι έχει ερωτηθεί ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα της κοινότητας ώστε να υπάρξει ευρύ φάσµα ιδεών αν και εφόσον οι συνεντεύξεις αποτελούν µέρος της διαδικασίας. Θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι το πρόγραµµα που επιλέγεται είναι ρεαλιστικό και ότι θα έχει την υποστήριξη της κοινότητας.

20 ράση 8: Προγραµµατισµός της κοινότητας Βήµατα δράσης: Μέρος 1: Ζητήστε από κάθε µέλος να σκεφτεί τον χώρο όπου ζει και να σχεδιάσει έναν χάρτη της κοινότητάς του ή του χωριούτου.καλόθαείναι ναξεκινήσουνµετοσπίτι τουςγύρωαπότοοποίοθαπροσθέσουνόλατασηµείααναφοράς, τους δρόµους της γύρω περιοχής και όλα τα άλλα σηµαντικά σηµεία όπως πάρκα, µαγαζιά κτλ. Θα πρέπει επίσης να συµπεριλάβουν όλα τα δυσάρεστα όπως είναι οι χωµατερές, ή άλλες επικίνδυνες περιοχές. Χωριστείτε σε µικρές οµάδες και ζητήστε από τα µέλη να συζητήσουν και να συγκρίνουν χάρτες και κοινότητες, εντοπίζοντας τα πιο σηµαντικά στοιχεία καθώς και αυτά που θεωρούν τα πιο θετικά ως προς τη ζωή στην κοινότητα τους. Να τους ζητήσετε να σκεφτούν για τις κοινές πηγές, πώς τις χρησιµοποιούν όλοι και πώς θα αισθάνονταν αν κάποιος τους τις στερούσε. Αυτή η άσκηση θα δώσει την ευκαιρία για συλλογή ιδεών που θα τους επιτρέψει να προετοιµαστούν για το δεύτερο µέρος της δράσης Μέρος 2: Ζητήστε από τα µέλη να εντοπίσουν ένα στοιχείο στην κοινότητα τους που νοµίζουν ότι θα µπορούσε να αλλάξει. Προετοιµάστε µια εκστρατεία για την αλλαγή. Η αλλαγή θα πρέπει να είναι µικρή π.χ. να περιοριστούν τα σκουπίδια στην αυλή τους σχολείου, ή και πιο φιλόδοξη όπως πχ η ενθάρρυνση νοικοκυριών να συµµετέχουν στο πρόγραµµα ανακύκλωσης. Για την εκστρατεία µπορεί να χρειαστούν διάφορα µέσα όπως πχ. η δηµιουργία αφίσας συζητήσεις, επισκέψεις σε άλλες οµάδες, δράσεις για την εξεύρεση πόρων.

Εκπαίδευση Οµάδας Μεγάλων Οδηγών

Εκπαίδευση Οµάδας Μεγάλων Οδηγών Εκπαίδευση Οµάδας Μεγάλων Οδηγών Περιεχόµενα 1. Σκεπτικό εκπαίδευσης οµάδας ΜΟ 2. Περιγραφή 3. Ενδεικτικό ωρολόγιο πρόγραµµα 4. Εκπαιδευτική µεθοδολογία (µε βήµατα) 5. Θέµατα (στόχος, βήµατα) ΣΟ Υπευθυνότητες

Διαβάστε περισσότερα

.Σ. Ναυστάθµου Σούδα (XANIA) ΛΕΟΝΤΕΙΟ.Σ. Πατησίων

.Σ. Ναυστάθµου Σούδα (XANIA) ΛΕΟΝΤΕΙΟ.Σ. Πατησίων .Σ. Ναυστάθµου Σούδα (XANIA) ΛΕΟΝΤΕΙΟ.Σ. Πατησίων 1 η ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ 26/4/2007 Μέρος Α (α) Οι µαθητές του Ναυστάθµου παρουσιάζουν διάφορες εικόνες από τα Χανιά, αξιοθέατα, το κλίµα των Χανίων, παραδοσιακές

Διαβάστε περισσότερα

2. Κριτική Σκέψη και Έρευνα

2. Κριτική Σκέψη και Έρευνα 2. Κριτική Σκέψη και Έρευνα Η προώθηση της συμμετοχής των νέων μέσα από την παγκόσμια πολιτότητα μπορεί να έχει μια σειρά από θετικά αποτελέσματα για τους μαθητές. Οι ικανότητες που μπορούν να αναπτυχθούν

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο της Μ. Autism Resource CD v Resource Code RC115

Το βιβλίο της Μ. Autism Resource CD v Resource Code RC115 Το βιβλίο της Μ Γεια σας με λένε Μ. Είμαι 9 χρονών και μένω στο με τους γονείς μου και τα 2 αδέρφια μου, τον Γιάννη που είναι 10 και τον Βασίλη που είναι 3. Έχω κι ένα σκυλάκι που το λένε Κάντι και είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΘΡΟ ΟΝΤΑ 2007-2008 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΘΡΟ ΟΝΤΑ 2007-2008 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1) Γνωρίζω καλύτερα τον εαυτό μου ( ιαστάσεις της Αυτοαντίληψης, Αυτοεκτίμηση *) ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΘΡΟ ΟΝΤΑ 2007-2008 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ (α)

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδια για βελτίωση ικανοτήτων

Παιχνίδια για βελτίωση ικανοτήτων Παιχνίδια για βελτίωση ικανοτήτων Διασκεδαστικά παιχνίδια για να βελτιωθούν οι ικανότητες του παιδιού σας Βελτίωση της κριτικής σκέψης του παιδιού σας Όμορφο ανακάτεμα. Οι ικανότητες της κριτικής σκέψης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 435: ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ακαδηµαϊκό Έτος 2004 2005, Χειµερινό Εξάµηνο 2 Η ΟΜΑ ΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΧΙΚΗΣ Ι ΕΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Νεολαίας. Η μέρα έφθασε Τι να κάνετε;

Συνέδριο Νεολαίας. Η μέρα έφθασε Τι να κάνετε; 3 Συνέδριο Νεολαίας Η μέρα έφθασε Τι να κάνετε; Ποτέ μην αμφιβάλλετε ότι μια μικρή ομάδα σκεπτόμενων, αφοσιωμένων πολιτών μπορεί να αλλάξει τον κόσμο; πραγματικά, είναι οι μόνοι που το κατάφεραν ποτέ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων τα παιδιά θα διαπιστώσουν ότι άλλα παιδιά προχώρησαν µπροστά, άλλα έµειναν πίσω και άλλα είναι κάπου στη µέση. Στο σηµε

Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων τα παιδιά θα διαπιστώσουν ότι άλλα παιδιά προχώρησαν µπροστά, άλλα έµειναν πίσω και άλλα είναι κάπου στη µέση. Στο σηµε «Κοινότητα για το Ευρωπαϊκό Έτος Καταπολέµησης της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισµού» ραστηριότητα 1 η : «Ανακαλύπτοντας συµπεριφορές και στάσεις απέναντι στην Φτώχεια και τον Κοινωνικό αποκλεισµό»

Διαβάστε περισσότερα

3ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ 3ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΑΣ

3ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ 3ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΑΣ 3 Μπορούμε να κάνουμε αναπαράσταση των πραγματικών διαγενεακών δεσμών προετοιμάζοντας δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των οποίων παιδιά και ηλικιωμένοι θα μάθουν και θα ανταλλάξουν εμπειρίες μέσα στον

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε! Καλώς ήλθατε στο τρίτο και τελευταίο πακέτο δραστηριοτήτων για τον εορτασµό της Εκατονταετηρίδας! Είναι η τελευταία σας ευκαιρία να συµµ

Καλώς ήλθατε! Καλώς ήλθατε στο τρίτο και τελευταίο πακέτο δραστηριοτήτων για τον εορτασµό της Εκατονταετηρίδας! Είναι η τελευταία σας ευκαιρία να συµµ Ηµέρα Εορτασµού Εκατονταετηρίδας Πακέτο ραστηριοτήτων 10 Απριλίου 2012 Καλώς ήλθατε! Καλώς ήλθατε στο τρίτο και τελευταίο πακέτο δραστηριοτήτων για τον εορτασµό της Εκατονταετηρίδας! Είναι η τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

3. Πώς θα ήθελα να είναι / συμπεριφέρονται τα παιδιά για να είμαι ευχαριστημένος/η; Παράρτημα ΙΙ

3. Πώς θα ήθελα να είναι / συμπεριφέρονται τα παιδιά για να είμαι ευχαριστημένος/η; Παράρτημα ΙΙ Παράρτημα Ι Εργαλείο 1: Γνωριμία - Διερεύνηση προσωπικών θεωριών 1. Τα πιο σημαντικά πράγματα που θέλω να πετύχω στην τάξη μου είναι: Α. Β. Γ. Δ. 2. Είμαι ευχαριστημένος/η από τη δουλειά μου όταν: Α. Β.

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή Ζωντανά βιβλία, της Ιωάννας Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγου, MSc, µε ιστορίες που µάς δίνουν το έναυσµα να τις βιώσουµε, δραµατοποιήσουµε, συζητήσουµε, διαβάσουµε, ώστε να µάθουµε και

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια επιχειρήσαμε μία ιστορική αναδρομή της επικοινωνίας ξεκινώντας από τα πρώτα της στάδια όπως η κραυγή και φτάνοντας στην

Στη συνέχεια επιχειρήσαμε μία ιστορική αναδρομή της επικοινωνίας ξεκινώντας από τα πρώτα της στάδια όπως η κραυγή και φτάνοντας στην ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: Σε μία κοινωνία που κατακλύζεται από πληροφορίες, το παιδί, ανεξαρτήτου ηλικίας, είναι αδύνατο να μείνει ανεπηρέαστο. Καθημερινά γίνεται αποδέκτης πολυπληθών και πολυποίκιλων μηνυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ορολογία Αλγόριθμος, υπολογιστική σκέψη, αλγοριθμική σκέψη, αποδοτικότητα, δοκιμή.

Ορολογία Αλγόριθμος, υπολογιστική σκέψη, αλγοριθμική σκέψη, αποδοτικότητα, δοκιμή. Το παζλ ανταλλαγής Ηλικίες: 7 ενήλικες Προαπαιτούμενες δεξιότητες: Καμία Χρόνος: 50-60 λεπτά Μέγεθος ομάδας: 8 με 30 Εστίαση Τι είναι αλγόριθμος; Δοκιμή Αποδοτικότητα αλγορίθμων Υπολογιστική και αλγοριθμική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ Πληροφορίες για τον εκπαιδευτικό: Η Αυτοβιογραφία ιαπολιτισµικών Συναντήσεων, είναι ένα υλικό το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ευρύτερα από τους εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Οµαδικές Εργασίες Σπουδαστών και ιδακτικές Πρακτικές Βελτίωσης. Σοφία Ασωνίτου Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Οµαδικές Εργασίες Σπουδαστών και ιδακτικές Πρακτικές Βελτίωσης. Σοφία Ασωνίτου Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Οµαδικές Εργασίες Σπουδαστών και ιδακτικές Πρακτικές Βελτίωσης Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 20/2/2013 1 Περιγραφή της έρευνας Ερευνητικό υπόβαθρο Επιτυχηµένη Οµάδα Τι σηµαίνει; Ερευνητική στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Καταρχάς, βασική προϋπόθεση για το κλείσιμο μιας συνάντησης είναι να έχουμε εξακριβώσει και πιστοποιήσει ότι μιλάμε με τον υπεύθυνο που λαμβάνει μια απόφαση συνεργασίας ή επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Μελλοντικός Χάρτης («Αρχιτέκτονες και «Εκτιμητές» )

Τίτλος: Μελλοντικός Χάρτης («Αρχιτέκτονες και «Εκτιμητές» ) Τίτλος: Μελλοντικός Χάρτης («Αρχιτέκτονες και «Εκτιμητές» ) Θέμα: Περίπλοκος σχεδιασμός πρότασης για τη δημιουργία ενός παιχνιδότοπου που να λαμβάνει υπόψη την επιλογή των παιχνιδιών, την χωρική τους διάταξή

Διαβάστε περισσότερα

Β Ε τάξη ηµοτικού. ιαθεµατικότητα Μαθηµατικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Αγωγή Καταναλωτή, Αγωγή Υγείας.

Β Ε τάξη ηµοτικού. ιαθεµατικότητα Μαθηµατικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Αγωγή Καταναλωτή, Αγωγή Υγείας. Σχέδιο Μαθήµατος Το ικαίωµα στην Εκπαίδευση Β Ε τάξη ηµοτικού Σκοπιµότητα Να αναγνωρίζουν οι µαθητές το δικαίωµα του παιδιού στην εκπαίδευση ιαθεµατικότητα Μαθηµατικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Απρίλιος 2013 Χαρακτηριστικά που ζητούν οι εργοδότες αναπηρία Πως θα όριζες τη λέξη προσόν ή τη λέξη δεξιότητα ; Και τι εννοούν οι εργοδότες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN Module 5: Μαθησιακή Συµβουλευτική Monika Tröster / Adelgard Steindl German Institute for Adult Education

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στο έντυπο το οποίο θα συμπληρώσετε για τον προγραμματισμό της εργασίας σας πρέπει να φαίνονται οι συναντήσεις που θα κάνετε με τα παιδιά, καθώς και ποια στάδια του σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

5.2. PrivaSee. Miguela Fernandes, Πορτογαλία. Ιδιωτικότητα, το πολυτιμότερο από τα υπάρχοντά μου. Εύκολο Μέτριο Δύσκολο

5.2. PrivaSee. Miguela Fernandes, Πορτογαλία. Ιδιωτικότητα, το πολυτιμότερο από τα υπάρχοντά μου. Εύκολο Μέτριο Δύσκολο Σχέδια μαθημάτων 5.2. PrivaSee Τίτλος Σύντομης Δραστηριότητας Συγγραφέας Θέμα Ικανότητες Επίπεδο Ηλικιακή Ομάδα Διάρκεια Στόχος του μαθήματος Εισαγωγή Εργαλεία PrivaSee Miguela Fernandes, Πορτογαλία Κοινωνικές

Διαβάστε περισσότερα

Γίνε ανεξάρτητος, Μάθε να λες ΟΧΙ

Γίνε ανεξάρτητος, Μάθε να λες ΟΧΙ Β Τετράμηνο σχολικό έτος 2014-2015 Γίνε ανεξάρτητος, Μάθε να λες ΟΧΙ Ομάδα: Καψαλάκη Ειρήνη Κουρουθιανάκη Μελανθία Μαρακομηχελάκη Μαρία Τζαγκαράκη Αγγελική Β Τετράμηνο σχολικό έτος 2014-2015 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!»

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!» 26 σχεδιασε μια ΦωτογρΑΦιΑ τήσ προσκλήσήσ που ελαβεσ Απο τον ΔΑσκΑλο σου. παρουσιασε το λογοτυπο και το σλογκαν που χρήσιμοποιει το σχολειο σου για τήν εβδομαδα κατα τήσ παρενοχλήσήσ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ Κεφαλαίου Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου ΟΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ Κάθε Λυκόπουλο, αφού δώσει την Υπόσχεσή του και ανάλογα με τις προσωπικές του ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Αυτό το βιβλίο είναι γεμάτο με δραστηριότητες για δύο φίλους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Αυτό το βιβλίο είναι γεμάτο με δραστηριότητες για δύο φίλους. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Αυτό το βιβλίο είναι γεμάτο με δραστηριότητες για δύο φίλους. Σε μερικές από αυτές θα είστε και οι δύο στην ίδια ομάδα, ενώ σε άλλες θα είστε αντίπαλοι! Τόση ΠΟΛΛΗ διασκέδαση

Διαβάστε περισσότερα

Η. Διαδικασία διαμεσολάβησης

Η. Διαδικασία διαμεσολάβησης Η. Διαδικασία διαμεσολάβησης 1. Εισαγωγή στη διαμεσολάβηση (30 ) Στόχοι Να εντοπίσουν παρακολουθήσουν τη διαδικασία διαμεσολάβησης. Διαδικασία Έχουμε από πριν καλέσει δυο μέλη (ένα αγόρι Α και ένα κορίτσι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα συνεκπαίδευσης Αναστασία Κελίδου, εκπαιδευτικός ΠΕ ο Δημοτικό σχολείο Ευόσμου

Πρόγραμμα συνεκπαίδευσης Αναστασία Κελίδου, εκπαιδευτικός ΠΕ ο Δημοτικό σχολείο Ευόσμου Πρόγραμμα συνεκπαίδευσης 2015-2016 Αναστασία Κελίδου, εκπαιδευτικός ΠΕ 71 10 ο Δημοτικό σχολείο Ευόσμου Παράλληλη Στήριξη σε μαθητή με ΔΕΠ-Υ Συνδιδασκαλία σε 3 επίπεδα Συνεκπαίδευση με μαθητή της Α δημοτικού,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης Ψηφιακά μέσα - Εκμάθηση μέσα από video. σχολείο.

Μελέτη περίπτωσης Ψηφιακά μέσα - Εκμάθηση μέσα από video. σχολείο. Σελίδα 1 Μελέτη περίπτωσης Ψηφιακά μέσα - Εκμάθηση μέσα από video μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Όλοι οι μαθητές (αγόρια και κορίτσια) ηλικίας 17 και 18 Επίπεδο (ηλικία των μαθητών)

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Ανεύρεση Υποψηφίων: «Τεχνικές και Μέθοδοι για να έχουµε µία ανεξάντλητη ροή υποψηφίων»

Στόχοι. Ανεύρεση Υποψηφίων: «Τεχνικές και Μέθοδοι για να έχουµε µία ανεξάντλητη ροή υποψηφίων» : «Τεχνικές και Μέθοδοι για να έχουµε µία ανεξάντλητη ροή υποψηφίων» Βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν τα ηχεία σας (θα πρέπει να ακούγεται µουσική). Κλείστε όλα τα υπόλοιπα προγράµµατα για να µη συναντήσετε

Διαβάστε περισσότερα

6 έως 7 ετών Παιχνίδι 1: Εξάσκηση γραφής Παιχνίδι 2: Γεωμετρικά σχήματα: τα στερεά

6 έως 7 ετών Παιχνίδι 1: Εξάσκηση γραφής Παιχνίδι 2: Γεωμετρικά σχήματα: τα στερεά Αγαπητοί γονείς, Το παιχνίδι «Σχολείο Α Β Γ» ανήκει στη σειρά εκπαιδευτικών προϊόντων Εξυπνούλης και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 ετών και άνω. Είναι μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά παιχνίδια που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Β

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Β ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Β Ελένη ΚΑΜΠΕΡΗ - ΤΖΟΥΡΙΑΔΟΥ Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής Σταυρούλα ΠΑΝΤΑΖΗ Νηπιαγωγός ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2004 1 λίγα λόγια για τις δραστηριότητες Στο τεύχος αυτό περιλαμβάνονται:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός διαφοροποίησης για την πρωτοβάθµια

Οδηγός διαφοροποίησης για την πρωτοβάθµια Οδηγός διαφοροποίησης για την πρωτοβάθµια Γιατί χρειάζεται να κάνουµε τόσο ειδική διαφοροποίηση; Τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσµα του αυτισµού έχουν διαφορετικό τρόπο σκέψης και αντίληψης για τον κόσµο,

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώµατα Και Υποχρεώσεις Β - Ε τάξη του ηµοτικού

ικαιώµατα Και Υποχρεώσεις Β - Ε τάξη του ηµοτικού ικαιώµατα Και Υποχρεώσεις Β - Ε τάξη του ηµοτικού Περιεχόµενο Παιχνίδι µε τις καθηµερινές δραστηριότητες και συζήτηση γύρω από τα πρέπει και τα θέλω της κοινωνικής µας ζωής. Σκοπιµότητα Οι µαθητές εντοπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο

Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο A visit to the zoo (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 1, Think Teen! A Γυμνασίου Αρχαρίων) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Βασικά θέματα Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας. Αξιολόγηση Ικανοτήτων

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας. Αξιολόγηση Ικανοτήτων 3 Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας Αξιολόγηση Ικανοτήτων Αξιολόγηση Ικανοτήτων Γενική Περιγραφή της Ενότητας: Αυτή η ενότητα στοχεύει στην αξιολόγηση των ηγετικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ «ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ» Μάρτιος - Απρίλιος «ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1a» «Δημιουργώντας το πλαίσιο για την παρατήρηση

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ «ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ» Μάρτιος - Απρίλιος «ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1a» «Δημιουργώντας το πλαίσιο για την παρατήρηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ» 201 6-201 7 Μ.Εργαζάκη ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ «ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ» Μάρτιος - Απρίλιος 2017 «ΦΥΛΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α φ ά σ η. Φύλλα Εργασίας Α Φάσης. Α φάση: Εμείς και η γειτονιά μας ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου

Α φ ά σ η. Φύλλα Εργασίας Α Φάσης. Α φάση: Εμείς και η γειτονιά μας ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου Φύλλα Εργασίας Α Φάσης 33ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου Α φάση: Εμείς και η γειτονιά μας 61 Δραστηριότητα 1: Η γειτονιά μας! Αξιοποιήστε τις αισθήσεις, τις σκέψεις και τα συναισθήματα σας, για να αποτυπώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια... Περιεχόμενα

Λίγα λόγια... Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ Λίγα λόγια... Το επιτραπέζιο παιχνίδι «Μάντεψε Τι + Ποιος» περιλαμβάνει 6 συναρπαστικά παιχνίδια, που θα ξετρελάνουν μικρούς και μεγάλους. Εξάλλου, το ζητούμενο είναι η διασκέδαση και αυτό το παιχνίδι

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός- Αξιολόγηση του έργου «µια σταγόνα ταξιδεύει»

Απολογισµός- Αξιολόγηση του έργου «µια σταγόνα ταξιδεύει» Απολογισµός- Αξιολόγηση του έργου «µια σταγόνα ταξιδεύει» Η συνεργασία του ηµοτικού Σχολείου ηµητριτσίου και του A ηµοτικού Σχολείου Λατσιών της Κύπρου στα πλαίσια του etwinning ξεκίνησε στις αρχές εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008-2009 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ : ΙΑ ηµοτικό Σχολείο Πάφου Συντονιστική Οµάδα 1. Τώνια Ιωαννίδου (Συντονίστρια) 2. Μιχαλίνα Κωνσταντινίδου 3. Κάκια Ανδρονίκου

Διαβάστε περισσότερα

Τα βιβλία της σειράς «ΕΤΣΙ ΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΙΑΒΑΖΩ µε µικρά βήµατα µέσα από συγκεκριµένους στόχους» πρώτο, δεύτερο και τρίτο µέρος, αποτελούν πολύ καλό βοήθηµα για την πρώτη ανάγνωση και γραφή. Οι µαθητές της

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΩΜΟΤΙΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ

Ι ΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΩΜΟΤΙΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ιδέα ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2002 ΤΕΥΧΟΣ # 1 Ι ΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΩΜΟΤΙΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ Η ενωµοτία να έχει το κοντάρι µε το σηµαιάκι της και να γνωρίζει για τη ζωή του ζώου

Διαβάστε περισσότερα

Gmail: Η προσέγγιση της Google στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Gmail: Η προσέγγιση της Google στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Gmail: Η προσέγγιση της Google στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Από την ομάδα εργασίας του Gmail) Το Gmail κάνει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εύκολο και αποτελεσματικό.. Οι 10 κυριότεροι λόγοι για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του εκπαιδευτικού/ μαθησιακού υλικού (Teaching plan)

Περιγραφή του εκπαιδευτικού/ μαθησιακού υλικού (Teaching plan) On-the-fly feedback, Upper Secondary Περιγραφή του εκπαιδευτικού/ μαθησιακού υλικού (Teaching plan) Τάξη: Β Λυκείου Διάρκεια ενότητας Μάθημα: Φυσική Θέμα: Ταλαντώσεις (αριθμός Χ διάρκεια μαθήματος): 6X90

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Module 1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΑΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Module 1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΑΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Module 1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΑΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Helen Murphy Waterford Institute of Technology (WIT) ΑΝΑΛΥΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΙΔΕΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ. Από την Catherine Faherty. Μετάφραση: Ματίνα Παπαγεωργίου

ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΙΔΕΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ. Από την Catherine Faherty. Μετάφραση: Ματίνα Παπαγεωργίου ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΙΔΕΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Από την Catherine Faherty Μετάφραση: Ματίνα Παπαγεωργίου Ιδέες για ομάδες στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό που συμπεριλαμβάνουν μαθητές με αυτισμό: οργανώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

11 ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου Ελένη Κουντουρά Ελισάβετ Ταουφίκ

11 ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου Ελένη Κουντουρά Ελισάβετ Ταουφίκ 11 ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου Ελένη Κουντουρά Ελισάβετ Ταουφίκ Παιδαγωγικοί στόχοι του προγράμματος: Ευαισθητοποίηση των νηπίων απέναντι στα αδέσποτα Κατανόηση των δικαιωμάτων/αναγκών/συναισθημάτων των

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών

Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών Διάρκεια: Περιληπτική Περιγραφή: Δύο 45λεπτες διδακτικές περίοδοι Η πρώτη περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό ερώτημα: Η εξέλιξη της τεχνολογίας της φωτογραφίας μέσω διαδοχικών απεικονίσεων της Ακρόπολης.

Ερευνητικό ερώτημα: Η εξέλιξη της τεχνολογίας της φωτογραφίας μέσω διαδοχικών απεικονίσεων της Ακρόπολης. Περιγραφή της ερευνητικής εργασίας Βασικοί σκοποί της έρευνας: Η οικοδόμηση γνώσεων όσον αφορά στη λειτουργία των φωτογραφικών τεχνικών (αναλογικών ψηφιακών) διερευνώντας το θέμα κάτω από το πρίσμα των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Η ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Η ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Η συνοδευτική επιστολή αποτελεί απαραίτητο συνοδευτικό του βιογραφικού σας σημειώματος. Σας δίνει τη δυνατότητα να εμβαθύνετε στο βιογραφικό σας σημείωμα ή ακόμη να το παρουσιάσετε

Διαβάστε περισσότερα

Wee Game. Οδηγός για Γονείς

Wee Game. Οδηγός για Γονείς Wee Game Οδηγός για Γονείς Εισαγωγή Προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία κένωσης της κύστης θα πρέπει να λάβετε αναλυτικές οδηγίες από κάποιον επαγγελματία υγείας. Παίξε και μάθε Καθώς μεγαλώνει το παιδί σας,

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετωπίζω προκλήσεις

Αντιμετωπίζω προκλήσεις Αντιμετωπίζω προκλήσεις ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πιέσεις και επιρροές 45-60 λεπτά Δραστηριότητα έναρξης / Δραστηριότητα 1 Όλα τα παιδιά κινούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΔ 407 Χειµερινό Εξάµηνο 2016 http://eclass.duth.gr/eclass/tme274 Human Resource Management - Fall 2016 Διδάσκων: Επικ. Καθ. Σωτήρης Παπαντωνόπουλος Βασιλίσσης Σοφίας 12, Κτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία και Προώθηση. Η Επικοινωνία θα οδηγήσει σε ένα επιτυχημένο Συνέδριο

Επικοινωνία και Προώθηση. Η Επικοινωνία θα οδηγήσει σε ένα επιτυχημένο Συνέδριο 3 Επικοινωνία και Προώθηση Η Επικοινωνία θα οδηγήσει σε ένα επιτυχημένο Συνέδριο Το καλό περιεχόμενο πάντα έχει ένα στόχο δημιουργείται με μια πρόθεση. Ως εκ τούτου μεταφέρει ερεθίσματα για δράση. Ann

Διαβάστε περισσότερα

Φάση 2. Προβληματισμός. μεθόδους, που χρησιμοποιούνται. τάξεις Αναστοχασμός για συγκεκριμένα. προβλήματα

Φάση 2. Προβληματισμός. μεθόδους, που χρησιμοποιούνται. τάξεις Αναστοχασμός για συγκεκριμένα. προβλήματα Μαθήματα: Μέθοδοι Εισαγωγή Αυτή η υπό-ενότητα ενθαρρύνει και καλεί τους συμμετέχοντες να σκεφτούν διδακτικές μεθόδους που να είναι κατάλληλες για τη διδασκαλία τόσο της μοντελοποίησης, αλλά και του μαθηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς;

Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς; Ζωγραφιά: Β. Χατζηβαρσάνης 2014, ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς; 95 Οδηγίες για τις δραστηριότητες της Γ φάσης Έχοντας συζητήσει για την κατάσταση της γειτονιάς μας

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992.

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΙΑΒΑΣΕΙΣ Συνέντευξη από τη δηµοσιογράφο κα Τατιάνα Στεφανίδου ηµοσιογράφοι Χάρης Μιχαηλίδης ηµήτρης Μαρούδας Φένια Πάσσα Αµαλία Τζήµα Λυδία Τούµπη Συντονισµός -επιµέλεια κειµένου Όµιλος δηµοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας Η Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας, είναι ο συνδυασµός και η επέκταση δύο επιτυχηµένων πρωτοβουλιών της έ

Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας Η Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας, είναι ο συνδυασµός και η επέκταση δύο επιτυχηµένων πρωτοβουλιών της έ ΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΜΠΛΑΚΕΙΤΕ ΩΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 1 η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 17 23 Νοεµβρίου, 2008 Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας Η Παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία γραμμάτων-συλλαβών

Διδασκαλία γραμμάτων-συλλαβών Διδασκαλία γραμμάτων-συλλαβών Ο μαθητής αξιοποιεί τον Η/Υ και ακούει κάθε φορά την εκφώνηση της άσκησης αλλά και την εργασία που έχει να κάνει. Μπορεί να διακρίνει ακουστικά και οπτικά την πρώτη συλλαβή-γράμμα,

Διαβάστε περισσότερα

Η προβληματική κατάσταση Χρήστος Πανούτσος

Η προβληματική κατάσταση Χρήστος Πανούτσος Η προβληματική κατάσταση Χρήστος Πανούτσος Η Τζούλι και η μαμά της έχουν βγει για να αγοράσουν ένα τζιν για το σχολείο. Παρατηρούν έναν πάγκο με την εξής ταμπέλα πάνω: 40% έκπτωση των τιμών στις ετικέτες

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Κοντογιάννη Γεωργία Τάξη: Α Αριθμός παιδιών που συμμετείχαν: 23 Σχολείο: 5 ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας Σχολικό έτος:

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Κοντογιάννη Γεωργία Τάξη: Α Αριθμός παιδιών που συμμετείχαν: 23 Σχολείο: 5 ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας Σχολικό έτος: Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Κοντογιάννη Γεωργία Τάξη: Α Αριθμός παιδιών που συμμετείχαν: 23 Σχολείο: 5 ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας Σχολικό έτος: 2015-2016 Διάρκεια υλοποίησης: 5 μήνες ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT Η διεξαγωγή σχεδίων εργασίας στο σύγχρονο σχολείο, προβάλλει ως αναγκαιότητα, για την ανάπτυξη της κριτικής και δηµιουργικής σκέψης των µαθητών, καθώς και όλων εκείνων των ιδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας 1 2 Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας μας, διεξήγαγε έρευνα ανάμεσα στους συμμαθητές μας.

Διαβάστε περισσότερα

ενίσχυση δεσμών ομάδας, ομαδικό κινητικό παιχνίδι με διαλογική συζήτηση, δραστηριότητες δημιουργικής έκφρασης και βιωματικής μάθησης

ενίσχυση δεσμών ομάδας, ομαδικό κινητικό παιχνίδι με διαλογική συζήτηση, δραστηριότητες δημιουργικής έκφρασης και βιωματικής μάθησης Ενότητα: Σκοπός: Στόχοι: Βασικές Έννοιες: Μεθοδολογικές Επιλογές: ισότητα φύλων, έμφυλες ταυτότητες ανάπτυξη αυτογνωσίας και αυτοσυνείδησης σε σχέση με τις ταυτότητες φύλου 1) κατανόηση του τρόπου με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΡΟΔΙ ΠΗΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 14 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕΚΤΕΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ -ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΤΟ ΡΟΔΙ ΠΗΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 14 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕΚΤΕΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ -ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟ ΡΟΔΙ ΠΗΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 14 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕΚΤΕΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ -ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Το πρόγραμμα μας είχε ποικίλους γνωστικούς, συναισθηματικούς και ψυχοκινητικούς στόχους. Εμπλέξαμε όλους

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο»

Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο» Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο» * της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΘΡΙΑΣΊΑ- Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 1-4. Κατασκευάστε γράµµατα του αλφαβήτου.

Κεφ. 1-4. Κατασκευάστε γράµµατα του αλφαβήτου. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αρχική δραστηριότητα. Σε κάθε παιδί της οµάδας να δοθεί ο µεγεθυµένος ο χάρτης που υπάρχει στη αρχή του βιβλίου (βρίσκεται σε µορφή Α3 στο φάκελο pictures, στο υλικό που σας έχει δοθεί).

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός. Υπόσχεση. για. Κλάδος Οδηγών

Οδηγός. Υπόσχεση. για. Κλάδος Οδηγών Οδηγός για Υπόσχεση Κλάδος Οδηγών 1 Έκδοση 1.0 Δεκέµβριος 2014 Οδηγός για Υπόσχεση Προτάσεις προς το Αρχηγείο για να προετοιµάσει τους νέους Οδηγούς να δώσουν την Οδηγική τους Υπόσχεση. Πριν φτάσει η στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

Τσάπελη Φανή ΑΜ: 2004030113. Ενισχυτική Μάθηση για το παιχνίδι dots. Τελική Αναφορά

Τσάπελη Φανή ΑΜ: 2004030113. Ενισχυτική Μάθηση για το παιχνίδι dots. Τελική Αναφορά Τσάπελη Φανή ΑΜ: 243113 Ενισχυτική Μάθηση για το παιχνίδι dots Τελική Αναφορά Περιγραφή του παιχνιδιού Το παιχνίδι dots παίζεται με δύο παίχτες. Έχουμε έναν πίνακα 4x4 με τελείες, και σκοπός του κάθε παίχτη

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ΠΕ για το δάσος και την ανακύκλωση µε αφορµή µία έκθεση τέχνης για το περιβάλλον

Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ΠΕ για το δάσος και την ανακύκλωση µε αφορµή µία έκθεση τέχνης για το περιβάλλον Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ΠΕ για το δάσος και την ανακύκλωση µε αφορµή µία έκθεση τέχνης για το περιβάλλον Έρση Γιαννουλάτου Καλλιτέχνιδα Full Time BA(Ηοns) The Surrey Institute

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες. Θα το παίξεις... και θα πεις κι ένα τραγούδι!

Οδηγίες. Θα το παίξεις... και θα πεις κι ένα τραγούδι! Οδηγίες To Sing It! είναι ένα νέο παιχνίδι παρέας που δοκιμάζει τις γνώσεις σας στο ελληνικό τραγούδι! Μέσα από λέξεις που σας δίνονται, καλείστε να βρείτε τραγούδια που τις περιέχουν. Θα πείτε εσείς τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΑ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ.. ΠΑΝΤΟΥ. ώστε η πράξη τους. να δείχνει τη θέση τους!!!!

ΠΑΝΤΑ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ.. ΠΑΝΤΟΥ. ώστε η πράξη τους. να δείχνει τη θέση τους!!!! Κλάδος Αστεριών ΠΑΝΤΑ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ.. ΠΑΝΤΟΥ ώστε η πράξη τους. να δείχνει τη θέση τους!!!! Στόχος : Ένας από τους τρεις άξονες πάνω στους οποίους κινείται το Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα είναι ο Άξονας «Προσφορά».

Διαβάστε περισσότερα

Διαδρομών Μέρμηγκα Μερμηγκιών Τζίτζικα Τζίτζικα Επιλογής Επιλογής Φθινόπωρο Φθινόπωρο Προμηθειών Χειμώνα Δύναμης Χειμώνα Φθινόπωρο Χειμώ- νας

Διαδρομών Μέρμηγκα Μερμηγκιών Τζίτζικα Τζίτζικα Επιλογής Επιλογής Φθινόπωρο Φθινόπωρο Προμηθειών Χειμώνα Δύναμης Χειμώνα Φθινόπωρο Χειμώ- νας Για να προετοιμαστείτε καλύτερα για τον χειμώνα, παίξτε εναλλάξ τον Τζίτζικα και τον Μέρμηγκα, και μαζέψτε τις προμήθειες που θα σας φέρουν τη νίκη! Προσέξτε όμως τους ληστές! 48 στρόγγυλες κάρτες Διαδρομών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις στάσεων και. Θέµατα που θα αναπτυχθούν. Θεωρία στόχων. Θεωρία κοινωνικής µάθησης

Σχέσεις στάσεων και. Θέµατα που θα αναπτυχθούν. Θεωρία στόχων. Θεωρία κοινωνικής µάθησης Θέµατα που θα αναπτυχθούν Μοντέλο προαγωγής αγωγής υγείας µέσω της φυσικής αγωγής Γ. Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Σχετικές θεωρίες που βοηθούν στον σχεδιασµό προγραµµάτων αγωγής υγείας Θεωρίες στάσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Αναβλητικότητα. «Πώς να την ξεπεράσετε µια και καλή» Η εκπαίδευση θα ξεκινήσει στις 21:02 ακριβώς και θα διαρκέσει περίπου 60 λεπτά

Στόχοι. Αναβλητικότητα. «Πώς να την ξεπεράσετε µια και καλή» Η εκπαίδευση θα ξεκινήσει στις 21:02 ακριβώς και θα διαρκέσει περίπου 60 λεπτά Βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν τα ηχεία σας (θα πρέπει να ακούγεται µουσική). Αναβλητικότητα «Πώς να την ξεπεράσετε µια και καλή» Στόχοι Κλείστε όλα τα υπόλοιπα προγράµµατα για να µη συναντήσετε προβλήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας. Εποικοδομητική κριτική

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας. Εποικοδομητική κριτική 3 Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας Εποικοδομητική κριτική Εποικοδομητική κριτική Γενική περιγραφή της ενότητας: Όταν εργάζεστε με άλλους, πολλές φορές υπάρχουν καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Δεν πρέπει να λες τα πάντα σε όλους. Δεν πρέπει να λες τα πάντα σε όλους. Ευαγγελία Κοντοπίδη, Ελλάδα. Ιδιωτική ζωή: το πολυτιμότερο αγαθό μου

5.1 Δεν πρέπει να λες τα πάντα σε όλους. Δεν πρέπει να λες τα πάντα σε όλους. Ευαγγελία Κοντοπίδη, Ελλάδα. Ιδιωτική ζωή: το πολυτιμότερο αγαθό μου ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ιδιωτική ζωή: το πολυτιμότερο αγαθό μου 5.1 Δεν πρέπει να λες τα πάντα σε όλους Τίτλος σύντομης δραστηριότητας Συγγραφέας Δεν πρέπει να λες τα πάντα σε όλους Ευαγγελία Κοντοπίδη, Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τ4Ε

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τ4Ε ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τ4Ε 2016-2017 Ονοματεπώνυμο: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΣΙΑ Τίτλος Εργασίας Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Σχολείο του πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Γλώσσα Μαθηματικά Μουσική Φυσική Αγωγή

Ελληνική Γλώσσα Μαθηματικά Μουσική Φυσική Αγωγή Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Γιαννιτσών 2016 Στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ) Γιαννιτσών πραγματοποιούνται τα εξής μαθήματα και εργαστήρια: Μαθήματα Γενικής Παιδείας: Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο προαγωγής προγράµµατος αγωγής υγείας µέσω της φυσικής αγωγής

Μοντέλο προαγωγής προγράµµατος αγωγής υγείας µέσω της φυσικής αγωγής Μοντέλο προαγωγής προγράµµατος αγωγής υγείας µέσω της φυσικής αγωγής Γ. Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα αναπτυχθούν Σχετικές θεωρίες που βοηθούν στον σχεδιασµό προγραµµάτων αγωγής υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Pinterest

Οδηγός για το Pinterest Τεχνολογική Ενδυνάμωση Εκπαιδευτών της ΕΕΚ. Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι για την κατάρτιση εκπαιδευτών ΕΕΚ στο σχεδιασμό και τη χρήση εκπαιδευτικών μεθοδολογιών μεσώ κινητών συσκευών (m-learning) Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε πώς λειτουργούν στην πραγµατικότητα οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στο www.hellenicparliament.gr.

Μάθετε πώς λειτουργούν στην πραγµατικότητα οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στο www.hellenicparliament.gr. Η «Βουλή των Εφήβων»: πώς θα δουλέψουµε φέτος Η φετινή χρονιά για τη «Βουλή των Εφήβων» είναι πολύ σηµαντική: είναι χρονιά ανανέωσης σε όλα τα επίπεδα, µε στόχο να πετύχουµε βαθύτερο και ουσιαστικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός αριθµός εκδηλώσεων: 15

Συνολικός αριθµός εκδηλώσεων: 15 1 2 ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Καλοκαιρινή Εκστρατεία Δημοτικών Βιβλιοθηκών Ανάγνωσης, Δημιουργικότητας και Καινοτομίας με τίτλο Διαδρομές με Πυξίδα τη Βιβλιοθήκη Συνολικός αριθµός εκδηλώσεων:

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια, οι ειδικοί έδωσαν χρήσιμες συμβουλές σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των νέων, ενώ δεν παρέλειψαν να κάνουν εκτενή

Στη συνέχεια, οι ειδικοί έδωσαν χρήσιμες συμβουλές σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των νέων, ενώ δεν παρέλειψαν να κάνουν εκτενή Την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, 15 μαθήτριες από τη Β και Γ τάξη του Σχολείου μας παρευρέθηκαν στην εκδήλωση που πραγματοποίησε - με αφορμή την Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο - η Microsoft Hellas σε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία. Γενικό θέμα: Εκπαίδευση για την ανάπτυξη σκέψεων στο ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο πλαίσιο. Θεματικός άξονας: Μαθήματα:

Διαδικασία. Γενικό θέμα: Εκπαίδευση για την ανάπτυξη σκέψεων στο ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο πλαίσιο. Θεματικός άξονας: Μαθήματα: Παιχνίδι με χάντρες Στόχος: Οι μαθητές θα βιώσουν ανισότητα στον πλούτο και στις πληροφορίες, κάτι που ορίζει τις πιθανότητες για επιβίωση και τη μορφή των οικονομικών στόχων. Οι μαθητές θα διακρίνουν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σκοπός του παιχνιδιού. Ένα παιχνίδι του Dirk Henn για 2-6 παίκτες

Περιεχόμενα. Σκοπός του παιχνιδιού. Ένα παιχνίδι του Dirk Henn για 2-6 παίκτες Ένα παιχνίδι του Dirk Henn για 2-6 παίκτες Οι καλύτεροι αρχιτέκτονες της Ευρώπης και της Αραβίας θέλουν να επιδείξουν τις ικανότητές τους. Προσλάβετε τις καλύτερες ομάδες κτιστών και προσπαθήστε να έχετε

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση πελατών. Λίγα λόγια για Επιτυχημένες προωθήσεις

Αύξηση πελατών. Λίγα λόγια για Επιτυχημένες προωθήσεις Αύξηση πελατών Λίγα λόγια για Επιτυχημένες προωθήσεις Βελτίωση των προωθήσεων σας Εισαγωγή Συγκρίνετε τι σας συμφέρει Αποτέλεσμα και επανάληψη Υπάρχουν δυνατότητες για όλες τις επιχειρήσεις Εισαγωγή πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

EUPA_LO_024_M_027. Αριθμός Μεθοδολογικού Εργαλείου. Κώδικας και Τίτλος Ενότητας

EUPA_LO_024_M_027. Αριθμός Μεθοδολογικού Εργαλείου. Κώδικας και Τίτλος Ενότητας Αριθμός Μεθοδολογικού Εργαλείου Κώδικας και Τίτλος Τομέα Εργασίας Κώδικας και Τίτλος Ενότητας Αριθμός και Τίτλος Μαθησιακού Αποτελέσματος Τίτλος μεθοδολογικού εργαλείου Στόχος μεθοδολογικού εργαλείου EUPA_LO_024_M_027

Διαβάστε περισσότερα

«Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε»

«Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε» «Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε» της Άννας Κουππάνου Στις σελίδες που ακολουθούν υπάρχουν δραστηριότητες σχετικά με το βιβλίο: «Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε» Οι δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ευχάριστο διάβασμα στο σπίτι. Αναστασία Χ Γιαννακού Ειδική Παιδαγωγός Καθηγήτρια Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου

Ευχάριστο διάβασμα στο σπίτι. Αναστασία Χ Γιαννακού Ειδική Παιδαγωγός Καθηγήτρια Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Ευχάριστο διάβασμα στο σπίτι Αναστασία Χ Γιαννακού Ειδική Παιδαγωγός Καθηγήτρια Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Βασική Αρχή!!! Ο ενήλικας καθοδηγεί το παιδί κατά τη φοίτηση του στην Α τάξη του Δημοτικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Wee Game. Οδηγός για Γονείς

Wee Game. Οδηγός για Γονείς Wee Game Οδηγός για Γονείς Εισαγωγή Προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία κένωσης της κύστης θα πρέπει να λάβετε αναλυτικές οδηγίες από κάποιον επαγγελματία υγείας. Παίξε και μάθε Καθώς μεγαλώνει το παιδί σας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1 MASCIL

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1 MASCIL Αναστοχασμός ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1 MASCIL Αρχικά συζητήσαμε με τα παιδιά την ανάγκη σύνδεσης του τομέα Πληροφορικής με την καθημερινή πραγματικότητα και την αγορά εργασίας. Τους ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλικοί Παίδες. Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ΙΖ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΙΓΩΝ.

Βασιλικοί Παίδες. Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ΙΖ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΙΓΩΝ. Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ΙΖ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΙΓΩΝ Βασιλικοί Παίδες για Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα μαθη τές Δ -Στ Τάξης Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Εμπιστεύομαι τον εαυτό μου! Είμαι παρόν στη ζωή. Εμπιστεύομαι τη ζωή! Είμαι εγώ και είμαι καλά. Επιλέγω να κοιτάζω με όμορφο τρόπο τον εαυτό μου

Εμπιστεύομαι τον εαυτό μου! Είμαι παρόν στη ζωή. Εμπιστεύομαι τη ζωή! Είμαι εγώ και είμαι καλά. Επιλέγω να κοιτάζω με όμορφο τρόπο τον εαυτό μου Εμπιστεύομαι τον εαυτό μου! Είμαι παρόν στη ζωή Επιλέγω να κοιτάζω με όμορφο τρόπο τον εαυτό μου Εμπιστεύομαι τη ζωή! Έφτασα εδώ με το ένστικτό μου, κι αυτό ξέρει Είμαι εγώ και είμαι καλά Κάθε εμπόδιο

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού. Ν. Καστοριάς

Κέντρο Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού. Ν. Καστοριάς Κέντρο Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού Ν. Καστοριάς Τεύχος 8 Δεκέμβριος 2015 [1] Επίσκεψη στο γιατρό. Η επίσκεψη στο γραφείο ενός γιατρού ή άλλου ειδικού

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες LINC. Σχετικά με τη δραστηριότητα >>ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δραστηριότητες LINC. Σχετικά με τη δραστηριότητα >>ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δραστηριότητες LINC >>ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχετικά με τη δραστηριότητα Η δραστηριότητα αυτή, αφορά μαθητές ηλικίας από 6 εώς 10 ετών και έχει ως στόχο να βοηθήσει τους μαθητές στην επίλυση προβλημάτων λογικής

Διαβάστε περισσότερα

«DIGITAL STORY TELLING» PROJECT

«DIGITAL STORY TELLING» PROJECT «DIGITAL STORY TELLING» PROJECT ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στα πλαίσια της εξοικείωσής μας με τα «πολυμέσα» θα ασχοληθούμε με το project «digital story telling». Το project αυτό θα μας μάθει πώς να «αφηγούμαστε» ψηφιακά

Διαβάστε περισσότερα