«Όλοι µαζί είναι το κλειδί»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Όλοι µαζί είναι το κλειδί»"

Transcript

1 «Όλοι µαζί είναι το κλειδί» ή «όταν το Εγώ συνάντησε το Εµείς» Δράσεις Συνεργασίαςκαι Επικοινωνίας

2 Αγαπητά Στελέχη, Οι δράσεις που προτείνονται έχουν σκοπό την αναγνώριση από τις Οµάδες µας, διαφορετικών οµάδων ανθρώπων µέσα στην κοινωνία και του περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργούν, ώστε να µπορούν να εξελίσσονται και να επιτυγχάνουν ουσιαστικές αλλαγές στο κοινωνικό σύνολο. Αυτές οι δράσεις απευθύνονται σε εσάς ως σηµείο εκκίνησης και αποτελούν παραδείγµατα που µπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα µε τις ανάγκες και τους στόχους της Οµάδας σας. Κάθε δράση περιέχει το στόχο και µια προτεινόµενη µέθοδο εφαρµογής της στα πλαίσια της ΟδηγικήςΟµάδας και στη συνέχεια υπάρχουν δυο ενότητες εξωτερίκευσης της δράσης στα πλαίσια της κοινωνίας: --Συνεργασία: προτείνονται τρόποι ένταξης και άλλων οργανώσεων σε αυτή τη δράση. --Επικοινωνία: προτείνονται τρόποι προώθησης της εικόνας µας µέσω των ΜΜΕ ή µοιραζόµενοι τις πληροφορίες που συλλέγουµε. Καλή επιτυχία! Πηγή: Our Rights Our Responsibilities: The right to work together Introductory Pack, WAGGGS

3 ράση 1: Τα χαρακτηριστικά µιας οµάδας Στόχος: Να ενθαρρύνουµε τα παιδιά και τους εφήβους να εντοπίζουν την διαφορετικότητα µεταξύ οµάδων ανθρώπων και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Συνεργασίες: Αυτή η δράση µπορεί να είναι σηµείο εκκίνησης για να εντοπίσετε τι κοινό έχει η οµάδα σας µε άλλες οµάδες. Επιλέξτε το χαρακτήρα της δικής σας οµάδας, και µετά βρείτε άλλες τοπικές οµάδες που θα µπορούσατε να δουλέψετε µαζί πάνω σε κοινά θέµατα ή µέσα από δράσεις που ενδιαφέρουν όλους. Επικοινωνία: Μπορείτε να παρουσιάσετε τη κοινή σας δράση µε άλλες οµάδες και τα συµπεράσµατά της συνεργασίας σας να τα δηµοσιοποιήσετε στην τοπική κοινωνία. Σηµείωση: Αυτή η δράση δίνει έµφαση στην ικανότητα διαφορετικών ανθρώπων να εργάζονται µαζί καθώς γίνονται σεβαστές οι διαφορετικότητές τους. Βεβαιωθείτε ότι αυτή η άσκηση δεν αποµονώνει κάποιο µέλος της οµάδας.

4 ράση 1: Τα χαρακτηριστικά µιας οµάδας Βήµατα δράσης: Καταγράφουµε µια λίστα µε διάφορα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους ανθρώπων (εµφάνιση, χόµπυ, οικογένεια,δουλειάκτλ). Στη συνέχεια ορίζουµε 3 γωνίες στο χώρο που βρισκόµαστε, διαλέγουµε ένα στοιχείο - χαρακτηριστικό από αυτά που καταγράψαµε π.χ. χρώµα µαλλιών, και ζητάµε από το κάθε µέλος της οµάδας ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του, να πάει στην αντίστοιχη γωνία. Έτσι δηµιουργούνται µικρότερες οµάδες µε τουλάχιστον ένα κοινό χαρακτηριστικό π.χ. οι ξανθοί, οι µελαχρινοί και οι κοκκινοµάλληδες. Μπορούµε να παίξουµε τη δράση µε όσα χαρακτηριστικά θέλουµε. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τη δράση ως παιχνίδι γνωριµίας ή να φτιάξουµε καρτέλες όπου θα συµπληρώνουν τα παιδιά από ποιους σταθµούς περάσανε και να δούµε στο τέλος ποιος έχει τα περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά µε τα άλλα µέλη της Οµάδας. Επίσης µπορεί κάθε οµάδα µόλις συγκεντρώνεται να πρέπει να ετοιµάσει µια µίνι παρουσίαση π.χ. κραυγή για την οµάδα της κτλ. Να τονίσετε ότι µερικά µέλη µπορεί και να ανήκουν σε περισσότερους κύκλους. Τα χαρακτηριστικά µπορούν να επιλεγούν ανάλογα µε την ηλικία από πιο προφανή ως πιο βαθιάς προσωπικής αναζήτησης. Ακόµη θα µπορούσε κάθε οµαδούλα να εντοπίσει ποια είναι τα δικαιώµατα τους µε βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και τι θα ένοιωθαν αν τους τα στερούσαν µε τον αποκλεισµό τους από την οµάδα. Τα µέλη της οµάδας συνειδητοποιούν ότι µια κοινότητα είναι οµάδα ανθρώπων µε πολλά κοινά αλλά και πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά που εµπλουτίζουν την οµάδα.

5 ράση 2: Τα δικαιώµατα της οµάδας µας Στόχος: Να ενθαρρύνουµε τα µέλη της οµάδας να σκεφτούν τα δικαιώµατα τους µέσα στην Οδηγική τους οµάδα και στη συνέχεια µέσα στην ευρύτερη κοινωνία. Συνεργασίες: Μπορούµε να οργανώσουµε µια δράση προσφοράς στην περιοχή µας σε σχέση µε κάποιο δικαίωµα που η Οµάδα µας κατέληξε ότι θεωρεί σηµαντικό για τη ζωή των συνανθρώπων του. Ακόµη µπορούµε να συνεργαστούµε µε φορείς που ασχολούνται µε δικαιώµατα των παιδιών και των ανθρώπων. Επικοινωνία: Επικοινωνήστε τη δράση προσφοράς ώστε να προσφέρουν και άνθρωποι που δεν συµµετέχουν στην Οµάδα σας. Οργανώστε µια καµπάνια πάνω σε θέµατα που αφορούν τα δικαιώµατα των συνανθρώπων µας π.χ. αντικαπνιστική κτλ. Οργανώστε ένα θεατρικό έργο για σχολεία ή οµάδες νεολαίας όπου θα διαπραγµατεύεται τα δικαιώµατα και την ελευθερία του καθενός. Για παράδειγµα: Ο Α λέει: Έχω το δικαίωµα στη διασκέδαση και την ξεκούραση να παίζω µουσική είναι µέρος αυτού Ο Β λέει: Έχω το δικαίωµα στην διασκέδαση και την ξεκούραση το να διαβάζω µε ησυχία είναι µέρος αυτού. Το θεατρικό µπορεί να καταλήγει σε πολλαπλές λύσεις: α) το άτοµο Α κερδίζει, β) το άτοµο Β κερδίζει, γ) και οι δύο έρχονται σε συµβιβασµό- και το κοινό µπορεί να ψηφίσει υπέρτηςµιαςήτης άλληςλύσης.

6 ράση 1: Τα χαρακτηριστικά µιας οµάδας Βήµατα δράσης: Στην ενότητα αυτή µπορούµε να ασχοληθούµε µε δικαιώµατα των παιδιών ή των ανθρώπων γενικότερα. Συζητώντας στην οµάδα, καταγράφουµε δικαιώµατα σε µία λίστα και µπορούµε να ζητήσουµε από τα παιδιά να διαλέξουν ποιο είναι το πιο σηµαντικό από αυτά για εκείνα προσωπικά ή για την οµάδα. Η επιλογή µπορεί να γίνεται µέσα από ένα παιχνίδι όπου κάθε παιδί ή µικρότερη οµάδα παίρνει από 3 κάρτες, οι οποίες «αγοράζουν» δικαιώµατα. Το κάθε παιδί ή οµάδα θα πρέπει να κρατήσει τις κάρτες της ώστε να «αγοράσει» στη δηµοπρασία το δικαίωµα που θεωρεί πιο σηµαντικό για αυτό/ή. Στη συνέχεια µπορούµε ανάλογα µε την ηλικία των παιδιών να ασχοληθούµε µε το δικαίωµα που έχει επιλέξει ο καθένας και να ζωγραφίσουµε πώς θα ήταν η ζωή µας αν δεν υπήρχε αυτό το δικαίωµα, µπορούµε να κάνουµε σκετς, κουκλοθέατρο, τραγούδια κτλ. Ακόµη µπορούµε στις µεγαλύτερες ηλικίες να κάνουµε ένα «debate» (αντιπαράθεση απόψεων) σχετικά µε αυτό το δικαίωµα. Επίσης µπορούµε να συγκρίνουµε τα δικαιώµατα αυτά µε τις αξίες του Οδηγικού Νόµου και της Οδηγικής Υπόσχεσης, µε τις οποίες τα µέλη του Οδηγισµού ενστερνίστηκαν όταν έδωσαν την υπόσχεσή τους. Τέλος είναι πολύ σηµαντικό να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά ότι τα δικαιώµατα συνάδουν µε κάποιους κανόνες. Μπορούµε να ζητήσουµε από τα παιδιά να φτιάξουν τους δικούς τους κανόνες για τη σωστή λειτουργία της Οµάδας, της Ενωµοτίας ή της Φωλιάς ώστε να µη καταπατώνται τα δικαιώµατα κάποιου µέλους µέσα στα πλαίσια της Οµάδας.

7 ράση 3: ιαφορετικοί τρόποι επί χάρτου Στόχος: Αυτή η δράση έχει σκοπό αφ ενός να κάνει τους Οδηγούς να σκεφτούν πόσο σηµαντικό είναι να υπάρχουν ακριβείς οδηγίες για την οµαλή λειτουργία της οµάδας, και αφετέρου ότι όλοι µπορεί να κάνουµε τα πράγµατα µε διαφορετικό τρόπο και ότι ο κάθε τρόπος δεν είναι απαραίτητα καλύτερος από τον άλλον, απλά είναι διαφορετικός! Συνεργασίες: Συνεργαστείτε µε κρατικούς φορείς και µάθετε τους κανόνες που διέπουν την κοινωνία µας π.χ. Κώδικας Οδηγικής Κυκλοφορίας. Πόσο σαφείς είναι οι κανόνες αυτοί; Επικοινωνία: Οργανώστε µια έκθεση µε συγκεκριµένο θέµα και εκθέστε τα δηµιουργήµατα της ελεύθερης έκφρασης σας. Καλέστε και άλλα παιδιά να συµµετέχουν µε δικά τους δηµιουργήµατα. Σηµείωση: ώστε σε όλους τον χρόνο που τους χρειάζεται, ακόµα και µε τις απλές οδηγίες, µπορεί να υπάρξει λάθος ερµηνεία, πόσο µάλλον όταν χρησιµοποιούνται ασαφείς λέξεις ή όταν δεν επιτρέπεται στον ενδιαφερόµενο να ζητήσει διευκρινίσεις.

8 ράση 3: ιαφορετικοί τρόποι επί χάρτου Βήµατα δράσης: Μοιράστε σε όλους από µια κόλλα χαρτί Α4. Επίσης µοιράστε (γραπτώς ή προφορικώς) τις παρακάτω οδηγίες. Όλοι πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες. εν επιτρέπονται οι ερωτήσεις και ο καθένας πρέπει να επικεντρώνεται µόνο στην δικιά του κόλλα χωρίς να κοιτάει τον διπλανό! - ιπλώστε στα δύο την κόλλα σας - ιπλώστε την διαγωνίως. - Κόψτε µια γωνία - ιπλώστε την ξανά στη µέση - ιπλώστε το ένα τρίτο - Κόψτε µια γωνία Ζητήστε σε όλους να ξεδιπλώσουν την κόλλα τους. Πώς φαίνονται; Είναι όλες διαφορετικές; Συζητήστε το γεγονός ότι ενώ όλοι είχαν µια ακριβώς ίδια κόλλα χαρτί, ότι ακολούθησαν τις ίδιες οδηγίες, και όµως κατέληξαν δε διαφορετικό αποτέλεσµα! Στη συνέχεια µπορούµε να ασχοληθούµε µε καλλιτεχνικά εργαστήρια ελεύθερης έκφρασης όπου κάθε παιδί µπορεί να δηµιουργήσει µε τα ίδια υλικά κάτι τελείως διαφορετικό π.χ. ζωγραφική, πηλός κτλ.

9 ράση 4: Τι βλέπεις; Στόχος: Να εξετάσουµε πώς µια εικόνα µπορεί να έχει αµφίσηµα µηνύµατα και πόσο σηµαντικό είναι να µην καταλήγουµε εύκολα σε συµπεράσµατα Συνεργασίες: Επισκεφθείτε µια τοπική εφηµερίδα, καλέστε ένα διαφηµιστή ή έναν ειδικό στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Οµάδα και µάθετε τρόπους θετικής διαφήµισης. Επικοινωνία: Φτιάξετε µια καµπάνια, φυλλάδιο, αφίσα, βίντεο, σελίδες κοινωνικής δικτύωσης ή ότι άλλο για να διαφηµίσετε την Οµάδα σας στην κοινωνία. Σηµείωση: Προσπαθήστε να βρείτε φωτογραφίες που επιδέχονται διαφορετικών ερµηνειών. Χρησιµοποιείστε φωτογραφίες κατάλληλες για τα νέα παιδιά που συµµετέχουν. Αποφύγετε φωτογραφίες διασηµοτήτων.

10 ράση 4: Τι βλέπεις; Βήµατα δράσης: ιαλέξετε έξι φωτογραφίες από εφηµερίδες και περιοδικά και επικολλήστε τις σε ξεχωριστά χαρτόνια. Αναρτήστε τις φωτογραφίες στον τοίχο. Μοιράστε στους συµµετέχοντες λωρίδες χαρτί και ζητήστε τους, αφού κοιτάξουν τις φωτογραφίες, να γράψουν πάνω στο κάθε χαρτί ξεχωριστά, µια λεζάντα θετική και µια αρνητική για την κάθε φωτογραφία. Όταν όλοι είναι έτοιµοι κολλήστε τις λεζάντες από πάνω και από κάτω από κάθε φωτογραφία. Συζητήστε πόσες διαφορετικές ερµηνείες δόθηκαν για την κάθε φωτογραφία και πόσο εύκολο είναι να καταλήγουµε σε λάθος συµπεράσµατα. Για µικρότερες ηλικίες µπορείτε αντί για λεζάντες να τους ζητήσετε να ζωγραφίσουν το τι αισθάνονται από αυτές τις φωτογραφίες. Εναλλακτικά µπορείτε να επιλέξετε εικόνες µε διπλό νόηµα (optical illusions), το πείραµα Stroop (https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tpge6c3ic4g) κ.α.

11 ράση 5: Τείχη και ετικέτες Στόχος: Να διερευνήσουµε τις διαχωριστικές γραµµές και τα στερεότυπα που υπάρχουν µέσα σε µια κοινωνία και τους τρόπους που αυτές υπερπηδούνται. Συνεργασίες: Οργανώστε µια κοινή δράση µε οργανώσεις που ασχολούνται µε άτοµα µε αναπηρία, µετανάστες και άλλες οµάδες που εµφανίζουν κάποιο σηµαντικό παράγοντα που τους αποτρέπει να συµµετέχουν στην κοινωνία. Επικοινωνία: Οργανώστε µια καµπάνια για ενηµέρωση της πόλης σας σχετικά µε την κοινωνική οµάδα που αφορά η οργάνωση µε την οποία επικοινωνήσατε. Αφούεντοπίσατετατείχηπουαποτρέπουνταυπόλοιπαπαιδιάναέρθουνστηνοµάδασας οργανώστε µιαδράσηπουναβοηθάνα υπερπηδήσουν τα εµπόδια και να έρθουν στην Οµάδα. Σηµείωση: Πρέπει να διασφαλίστε ότι κανείς δεν θα είναι προσβλητικός. Ο χειρισµός πρέπει να γίνεται µε ευαισθησία, χωρίς κριτική καθώς πολλοί άνθρωποι δεν βλέπουν αυτά τα αόρατα τείχη συχνά και λόγω της διαπαιδαγώγησης τους και της προϊστορίας τους. Να περιµένετε αλλαγές συµπεριφοράς και να είσαστε έτοιµοι να τις συζητήσετε.

12 ράση 5: Τείχη και ετικέτες Βήµατα δράσης: Τείχη: ιαλέξτε ένα παιχνίδι και παίξτε το στην οµάδα σας δυο φορές. Τι µια κανονικά και στη συνέχεια περιορίζοντας το χώρο του παιχνιδιού σε ένα πολύ στενό πλαίσιο και συζητήστε πως ένοιωσαν τα παιδιά στις δυο περιπτώσεις. Στη συνέχεια, χωρίστε την οµάδα σε δύο µικρότερες και ζητήστε από την πρώτη να συζητήσουν για όλα αυτά που οι άνθρωποι έχουν να κερδίσουν ζώντας πίσω από ένα τείχος, όπως η ασφάλειά τους ή η αίσθηση του ενιαίου συνόλου. Ζητήστε από τη δεύτερη οµάδα να συζητήσει τί χάνει έχοντας ένα τείχος, όπως καλοί γείτονες, φιλίες κτλ. Φέρετε πίσω τις δύο οµάδες και κάντε debate (αντιπαράθεση απόψεων). Κατόπιν σκεφτείτε ποια είναι τα εµπόδια στην δικιά σας κοινότητα που δεν αφήνουν τους ανθρώπους να έρχονται σε επαφή, όπως για παράδειγµα η έλλειψη πρόσβασης για αναπηρική καρέκλα. Πώς αυτά τα αόρατα τείχη στερούν στους ανθρώπους από τα δικαιώµατα τους και τι µπορεί να γίνει να για την απάλειψή τους; Σκεφτείτε αν υπάρχουν αόρατα τείχη που εµποδίζουν νέους ανθρώπους να έρχονται στην WAGGS και τι µπορεί εσύ να κάνεις για αυτό.

13 ράση 5: Τείχη και ετικέτες Βήµατα δράσης: Ετικέτες: Γράψτε χαρακτηριστικά γνωρίσµατα σε αυτοκόλλητες ετικέτες όπως τεµπέλης, έξυπνος, χαζός, µαταιόδοξος, άτσαλος κτλ. Μετά, αναθέστε διάφορες δουλειές στην οµάδα όπως να σχεδιάσουν µια αφίσα ή να µεταφέρουν έπιπλα ή και άλλες εργασίες ανάλογα µε τον διαθέσιµο χρόνο. Βάλτε από µια ετικέτα στην πλάτη του κάθε ατόµου χωρίς να του πείτε τι γράφει. Εξηγείστε τη δράση στην οµάδα. Ξεκαθαρίστε ότι όσο γίνονται οι εργασίες πρέπει να συµπεριφέρονται ο ένας στον άλλον αναλόγως µε την περιγραφή της ετικέτας. Ο κάθε συµµετέχων πρέπει να ολοκληρώσει την εργασία του ενώ όλοι οι άλλοι συνεχίζουν να του συµπεριφέρονται ανάλογα µε το στερεότυπο της ετικέτας του. Στο τέλος, από τη συµπεριφορά των άλλων, αυτός θα πρέπει να είναι σε θέση να µαντεύσει το γνώρισµα που αναγράφεται στην ετικέτα του. Κατόπιν συζητήστε πώς αισθάνθηκε το κάθε άτοµο ήταν δύσκολο να συµπεριφερθούµε προς τους άλλους ανάλογα µε την ετικέτα τους; Τι είδους ετικέτες κολλάµε στους ανθρώπους στην αληθινή µας ζωή; Πώς τους επηρεάζει αυτό και τι σκεφτόµαστε εµείς για αυτούς;

14 ράση 6: Τετράγωνα συνεργασίας Στόχος: Να βιώσουµε και να αναλύσουµε µερικά χαρακτηριστικά σε µια συνεργασία, ώστε τα άτοµα να δουν την ίδια τους τη συµπεριφορά όταν εργάζονται σε µια οµάδα Συνεργασίες: Συνεργαστείτε µε τις υπόλοιπες οµάδες του Τοπικού σας και οργανώστε µια µεγάλη δράση στην τοπική κοινωνία µε θέµα «Ολοι µαζί είναι το κλειδί». Επικοινωνία: Προωθήστε την δράση σας µέσω των ΜΜΕ Βήµατα δράσης: Ετοιµάστε σετ από καρτέλες πέντε καρτέλες σε κάθε σετ. Φτιάξετε οµάδες των πέντε ατόµων και ετοιµάστε τόσα σετ από καρτέλες όσα και οι οµάδες. Χρήσιµο θα είναι κάθε οµάδα να έχει διαφορετικό χρώµα καρτέλες. Για κάθε οµάδα κόψτε τα πέντε τους τετράγωνα (όπως απεικονίζονται στο φύλλο µετά τα βήµατα της δράσης) και βάλτε τα σε έναν φάκελο που να σηµειώνεται και το χρώµα π.χ. οµάδα ροζ. Είναι ουσιαστικής σηµασίας να υπολογίσετε και να κόψτε τα τετράγωνα µε ακρίβεια. Ζητήστε από τους συµµετέχοντες να φτιάξουν οµάδες των πέντε και να κάτσουν σε κύκλο ή γύρω από ένα τραπέζι. ίνουµε τις οδηγίες Ο καθένας από εσάς θα έχει έναν φάκελο που θα περιέχει κοµµάτια από χαρτόνι για τον σχηµατισµό τερατογόνων.

15 ράση 6: Τετράγωνα συνεργασίας Βήµατα δράσης: ίνοντας ένα «σύνθηµα», η κάθε οµάδα θα πρέπει να διαµορφώσει τετράγωνα ίσου µεγέθους. Όµως: Α) Κανείς δεν µπορεί να µιλάει ή να κάνει νοήµατα Β) Κανείς δεν µπορεί να πάρει ή να ζητήσει κοµµάτι από άλλον, µπορεί όµως καθένας να δώσει κοµµάτια σε άλλους εθελοντικά. Η άσκηση λήγει όταν κάθε άτοµο έχει µπροστά του το τέλειο τετράγωνο ιδίου µεγέθους µε των άλλων στην οµάδα Οι συµµετέχοντες αντιλαµβάνονται ότι η ατοµική τους επιθυµία να φτιάξουν ένα τετράγωνο είναι δευτερεύουσας σηµασίας µπροστά στην προσπάθεια της οµάδας να ολοκληρώσει τα τετράγωνα. Η προσωπική επιτυχία δεν ισούται πάντα µε την οµαδική επιτυχία, ενώ αντίθετα µπορεί να γίνεται εµπόδιο στον οµαδικό στόχο. Για µικρότερες ηλικίες µπορείτε να χρησιµοποιήσετε πάζλ ή φωτογραφίες. Μπορούµε να χωρίσουµε την Οµάδα στα δυο και να οργανώσουµε σκυταλοδροµία µεταξύ των δυο οµάδων όµως κάθε παίκτης της µιας οµάδας να είναι δεµένος µε ένα παίκτη της αντίπαλης οµάδας. Παρόλο το γεγονός ότι η κάθε µια οµάδα θα θέλει να νικήσει οι δυο αντίπαλες οµάδες πρέπει να συνεργαστούν για να καταφέρουν το καλύτερο αποτέλεσµα. Επίσης εναλλακτικά µπορούµε να παίξουµε άλλα παιχνίδια που επιτείνουν τη συνεργασία και την επικοινωνία µεταξύ των µελών της οµάδας όπως τρελή ιστορία, παράσιτα, σκυταλοδροµίες, παιχνίδια εµπιστοσύνης κ.α.

16 ράση 6: Τετράγωνα συνεργασίας Προσοχή! Όλα τα κοψίµατα γίνονται από κάποια γωνία του τετραγώνου ή από την µέση κάποιας πλευράς του.

17 ράση 7: ιεθνές Συνέδριο Στόχος: Να δώσουµε στους νέους µια ευκαιρία να παρουσιάσουν, σε ένα επίσηµο πλαίσιο, µια συγκεκριµένη άποψη, την οποία άλλοι υποστηρίζουν άλλοι όχι. Συνεργασίες: Συνεργαστείτε µε ανθρώπους που έχουν εµπειρία στις παρουσιάσεις για να κάνετε την παρουσίαση σας πιο ελκυστική. Επισκεφθείτε την πρεσβεία της χώρας που εκπροσωπείτε ή καλέστε έναν εκπρόσωπο της από την περιοχή σας για να σας µιλήσει για αυτή. Επικοινωνία: Καλέστε την τοπική κοινωνία να παρευρεθεί στο ιεθνές Συνέδριο Παιδιών. Σηµείωση: Να υπενθυµίζετε στους συµµετέχοντες ότι δεν εκπροσωπούν τις προσωπικές τους απόψεις αλλά αυτές των κρατών/ενδιαφεροµένων που εκπροσωπούν. Να θυµίσετε σε όλους ότι η διαπραγµάτευση και η συναίνεση είναι εξίσου σηµαντικά µε την ίδια την άποψη εφόσον το ζητούµενο είναι η λήψη µιας απόφασης. Να συγχαρείτε όλους για τη συµµετοχή τους!

18 ράση 7: ιεθνές συνέδριο Βήµατα δράσης: Εξηγήστε στην οµάδα ότι θα οργανώσει ένα Συνέδριο µε θέµα διεθνούς ενδιαφέροντος, και ότι ο κάθε σύνεδρος ή οµάδα(ενωµοτία, φωλιά) θα κληθεί να ερευνήσει και να παρουσιάσει τις απόψεις µιας συγκεκριµένης χώρας. Επιλέξτε θέµα για το διεθνές σας συνέδριο πχ. την υποχρέωση όλων των κρατών να παρέχουν πρωτοβάθµια παιδεία για όλα τα παιδιά, την υπερθέρµανση του πλανήτη, την καταπολέµηση του HIV/AIDS. Το θέµα µπορεί να επιλεγεί ανάλογα µε την ηλικία. Προσδιορίστε την ηµεροµηνία του συνεδρίου και εξηγήστε σε όλους ότι στο µεσοδιάστηµα όλοι θα πρέπει: -να µελετήσουν το θέµα τους, -να διερευνήσουν την άποψη της χώρας που εκπροσωπούν, -να εντοπίσουν τους συµµάχους και τους αντιπάλους τους όσο προετοιµάζονται για τη συζήτηση. Καθορίστε από ένα υπεύθυνο στέλεχος για κάθε οµάδα στις µικρότερες ηλικίες. Η διεξαγωγή του συνεδρίου θα πρέπει να γίνει µε την πλέον δυνατή επισηµότητα. Ενθαρρύνετε την προετοιµασία των τριών φάσεων: -Παρουσίαση -Συζήτηση -Κοινέςαποφάσεις

19 ράση 8: Προγραµµατισµός της κοινότητας Στόχος: Να δώσουµε την ευκαιρία στους νέους να σκεφτούν για την κοινότητά τους και τα µέλη της, να εργαστούν από κοινού για να φέρουν αλλαγές στην κοινότητά τους. Συνεργασίες: Τα µέλη µπορούν να πάρουν συνέντευξη από διάφορα µέλη της κοινότητας µε διαφορετικές ανάγκες µαγαζάτορες, άτοµα µε ειδικές ανάγκες, νέους ανθρώπους- και να συζητήσουν τις ανάγκες που έχουν στην κοινότητα. Μιας και η δράση έχει αποφασιστεί, η οµάδα µπορεί να εµπλέξει και άλλες οµάδες και άτοµα, είτε να για βοηθήσουν στην εκστρατεία είτε ως αντικείµενο της εκστρατείας. Επικοινωνία: Καλέστε την τοπική κοινωνία να συµµετέχει στην εκστρατεία σας. Σηµείωση: Να διασφαλίσετε ότι έχει ερωτηθεί ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα της κοινότητας ώστε να υπάρξει ευρύ φάσµα ιδεών αν και εφόσον οι συνεντεύξεις αποτελούν µέρος της διαδικασίας. Θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι το πρόγραµµα που επιλέγεται είναι ρεαλιστικό και ότι θα έχει την υποστήριξη της κοινότητας.

20 ράση 8: Προγραµµατισµός της κοινότητας Βήµατα δράσης: Μέρος 1: Ζητήστε από κάθε µέλος να σκεφτεί τον χώρο όπου ζει και να σχεδιάσει έναν χάρτη της κοινότητάς του ή του χωριούτου.καλόθαείναι ναξεκινήσουνµετοσπίτι τουςγύρωαπότοοποίοθαπροσθέσουνόλατασηµείααναφοράς, τους δρόµους της γύρω περιοχής και όλα τα άλλα σηµαντικά σηµεία όπως πάρκα, µαγαζιά κτλ. Θα πρέπει επίσης να συµπεριλάβουν όλα τα δυσάρεστα όπως είναι οι χωµατερές, ή άλλες επικίνδυνες περιοχές. Χωριστείτε σε µικρές οµάδες και ζητήστε από τα µέλη να συζητήσουν και να συγκρίνουν χάρτες και κοινότητες, εντοπίζοντας τα πιο σηµαντικά στοιχεία καθώς και αυτά που θεωρούν τα πιο θετικά ως προς τη ζωή στην κοινότητα τους. Να τους ζητήσετε να σκεφτούν για τις κοινές πηγές, πώς τις χρησιµοποιούν όλοι και πώς θα αισθάνονταν αν κάποιος τους τις στερούσε. Αυτή η άσκηση θα δώσει την ευκαιρία για συλλογή ιδεών που θα τους επιτρέψει να προετοιµαστούν για το δεύτερο µέρος της δράσης Μέρος 2: Ζητήστε από τα µέλη να εντοπίσουν ένα στοιχείο στην κοινότητα τους που νοµίζουν ότι θα µπορούσε να αλλάξει. Προετοιµάστε µια εκστρατεία για την αλλαγή. Η αλλαγή θα πρέπει να είναι µικρή π.χ. να περιοριστούν τα σκουπίδια στην αυλή τους σχολείου, ή και πιο φιλόδοξη όπως πχ η ενθάρρυνση νοικοκυριών να συµµετέχουν στο πρόγραµµα ανακύκλωσης. Για την εκστρατεία µπορεί να χρειαστούν διάφορα µέσα όπως πχ. η δηµιουργία αφίσας συζητήσεις, επισκέψεις σε άλλες οµάδες, δράσεις για την εξεύρεση πόρων.