Πρόσβαση και ανάπτυξη ανταγωνισµού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόσβαση και ανάπτυξη ανταγωνισµού"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Πρόσβαση και ανάπτυξη ανταγωνισµού ρ. Σπύρος Πολυκαλάς Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 1/50

2 Περιεχόµενα Σπουδαιότητα απόκτησης πρόσβασης Ευρωπαϊκό πλαίσιο για πρόσβαση Εθνικό πλαίσιο για πρόσβαση Ειδικές περιπτώσεις πρόσβασης ιασύνδεση Φωνητική τηλεφωνία Local Loop Unbundling (LLU) Ευρυζωνικές υπηρεσίες µέσω xdsl Bitsream Ευρυζωνικές υπηρεσίες xdsl Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 2/50

3 Απελευθέρωση Αγοράς (1) Μη απελευθερωµένες αγορές Κρατικό µονοπώλιο, Incumbent O incumbent παρέχει κατά αποκλειστικότητα τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε τελικούς χρήστες Απελευθέρωση αγοράς Είσοδος νέων παρόχων Πρόβληµα : όλοι οι συνδροµητές ανήκουν στον incumbent (ιδίως σε υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας) Πώς οι νεοεισερχόµενοι θα αποκτήσουν συνδροµητές; Θα πρέπει να παρέχουν παρόµοιες ή και καλύτερες ποιοτικά υπηρεσίες µε αυτές του incumbent σε ανταγωνιστικές τιµές Να παρέχουν την δυνατότητα στους συνδροµητές τους να επικοινωνούν µε συνδροµητές του incumbent οι οποίοι αποτελούν και την κύρια µάζα συνδροµητών Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 3/50

4 Απελευθέρωση Αγοράς (2) Οι νεοεισερχόµενοι για να παρέχουν υπηρεσίες θα πρέπει: Να αναπτύξουν άµεσα δικτυακή υποδοµή παρόµοια µε του incumbent -> ανέφικτο είτε, Να χρησιµοποιήσουν µερικώς την υποδοµή του Incumbent αναπτύσσοντας παράλληλα δική τους υποδοµή Σταδιακή ανάπτυξη υποδοµών: Ανάπτυξη δικτύων κορµού, συνήθως οπτικών ινών Ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης: Οπτικών ινών (FTTx) Ασύρµατα (LMDS, MMDS, WiFi, WiMAX, ) Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 4/50

5 Απελευθέρωση Αγοράς (3) Απόκτηση πρόσβασης σε υποδοµές Incumbent: Μισθωµένες γραµµές (Leased Lines ) ανάπτυξη δικτύων κορµού µε την ενοικίαση χωρητικότητας υψηλών ταχυτήτων απόκτηση πρόσβασης σε τελικούς χρήστες, ιδίως σε µεγάλους εταιρικούς πελάτες ιασύνδεση µε το δίκτυο του incumbent (Interconnection) δυνατότητα άµεσης παροχής υπηρεσιών σε συνδροµητές του incumbent Αδεσµοποίηση Τοπικού Βρόχου (Local Loop Unbundling LLU) χρήση τοπικού βρόχου (last mile) incumbent για παροχή κυρίως ευρυζωνικών υπηρεσιών µέσω xdsl τεχνολογιών Υποχρέωση παροχής Bitstream χρήση xdsl δικτύου incumbent για παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 5/50

6 Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά µε την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και µε τη διασύνδεσή τους (οδηγία για την πρόσβαση) Οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την αδειοδότηση) Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά µε κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο) Oδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώµατα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία καθολικής υπηρεσίας) Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 6/50

7 Οδηγία Πρόσβασης Ορισµοί (1) "Πρόσβαση": η διάθεση ευκολιών (facilities) ή/και υπηρεσιών σε άλλη επιχείρηση, βάσει καθορισµένων όρων, για τον σκοπό παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Καλύπτει, µεταξύ άλλων: την πρόσβαση σε στοιχεία του δικτύου και συναφείς ευκολίες, που µπορούν να αφορούν και τη σύνδεση εξοπλισµού δια σταθερών ή µη σταθερών µέσων (περιλαµβάνει LLU), την πρόσβαση σε υλική υποδοµή, που περιλαµβάνει κτίρια, σωλήνες και ιστούς, (πχ συνεγκατάστση) την πρόσβαση σε συναφή συστήµατα λογισµικού, που περιλαµβάνουν συστήµατα λειτουργικής υποστήριξης, την πρόσβαση σε µετάφραση αριθµών ή σε συστήµατα που παρέχουν παρόµοιες λειτουργικές δυνατότητες, την πρόσβαση σε σταθερά και κινητά δίκτυα, ιδίως για περιαγωγή την πρόσβαση σε συστήµατα υπό όρους πρόσβασης για υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης, και την πρόσβαση σε υπηρεσίες εικονικού δικτύου (virtual network services) Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 7/50

8 Οδηγία Πρόσβασης Ορισµοί (2) " ιασύνδεση": η φυσική και λογική ζεύξη δηµόσιων δικτύων επικοινωνιών που χρησιµοποιούνται από την ίδια ή διαφορετική επιχείρηση προκειµένου να παρέχεται στους χρήστες µιας επιχείρησης η δυνατότητα να επικοινωνούν µε χρήστες της ίδιας ή άλλης επιχείρησης ή να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχονται από άλλη επιχείρηση. Οι υπηρεσίες µπορούν να παρέχονται από τα εµπλεκόµενα µέρη ή από άλλα µέρη που έχουν πρόσβαση στο δίκτυο. Η διασύνδεση είναι ειδικός τύπος πρόσβασης που εφαρµόζεται µεταξύ φορέων εκµετάλλευσης δηµόσιων δικτύων. Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 8/50

9 Οδηγία Πρόσβασης Στόχοι Εναρµονίζει τον τρόπο µε τον οποίο τα κράτη µέλη ρυθµίζουν την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και σε συναφείς ευκολίες, καθώς και τη διασύνδεσή τους Θεσπίζει δικαιώµατα και υποχρεώσεις για φορείς εκµετάλλευσης, καθώς και για επιχειρήσεις που επιδιώκουν διασύνδεση και/ή πρόσβαση στα δικά τους δίκτυα ή συναφείς ευκολίες Ορίζει τους στόχους των ΕΡΑ όσον αφορά την πρόσβαση και τη διασύνδεση και θεσπίζει διαδικασίες για να διασφαλίσει ότι, οι υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι ΕΡΑ αναθεωρούνται και, κατά περίπτωση, αίρονται, µόλις επιτυγχάνονται οι επιθυµητοί στόχοι. Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 9/50

10 Οδηγία Πρόσβασης - Πλαίσιο Γενικό πλαίσιο για την πρόσβαση και τη διασύνδεση Tα Κράτη Μέλη διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχουν περιορισµοί που να εµποδίζουν τις επιχειρήσεις στο ίδιο κράτος µέλος ή σε διαφορετικά κράτη µέλη να διαπραγµατεύονται µεταξύ τους συµφωνίες για τεχνικές και εµπορικές ρυθµίσεις πρόσβασης ή/και διασύνδεσης, σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο. Η επιχείρηση που ζητά πρόσβαση ή διασύνδεση δεν απαιτείται να έχει άδεια λειτουργίας στο Κράτος Μέλος όπου ζητείται η πρόσβαση ή η διασύνδεση, όταν δεν παρέχει υπηρεσίες και δεν εκµεταλλεύεται δίκτυο στο εν λόγω κράτος µέλος. Οι φορείς εκµετάλλευσης δηµοσίων δικτύων επικοινωνιών έχουν το δικαίωµα και, όταν ζητείται από άλλες επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια, την υποχρέωση, να διαπραγµατεύονται τη µεταξύ τους διασύνδεση. Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 10/50

11 Περιεχόµενα Σπουδαιότητα απόκτησης πρόσβασης Ευρωπαϊκό πλαίσιο για πρόσβαση Εθνικό πλαίσιο για πρόσβαση Ειδικές περιπτώσεις πρόσβασης ιασύνδεση Φωνητική τηλεφωνία Local Loop Unbundling (LLU) Ευρυζωνικές υπηρεσίες µέσω xdsl Bitsream Ευρυζωνικές υπηρεσίες xdsl Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 11/50

12 ιασύνδεση Τηλεπικοινωνιακών ικτύων H φυσική / λογική διασύνδεση µεταξύ δύο τηλεπικοινωνιακών δικτύων η οποία επιτρέπει: την επικοινωνία µεταξύ των χρηστών των διασυνδεόµενων δικτύων την πρόσβαση των χρηστών σε όλες τις παρεχόµενες υπηρεσίες από τα εν λόγω δίκτυα την πρόσβαση σε υπηρεσίες και την επικοινωνία µε χρήστες τρίτου τηλεπικοινωνιακού δικτύου Σπουδαιότητα ιασύνδεσης (ιδίως µε δίκτυο incumbent) Οι νεοεισερχόµενοι µπορούν άµεσα να παρέχουν υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας στους συνδροµητές του incumbent Οι συνδροµητές των νεοεισερχοµένων µπορούν να επικοινωνούν µε τους συνδροµητές του incumbent Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 12/50

13 ιασύνδεση Σταθερών Τηλεπικοινωνιακών ικτύων στην Ελλάδα Νοµικό πλαίσιο που διέπει τη ιασύνδεση στην Ελλάδα Νόµος 2867/2000 Οδηγία 97/33/ΕΕ του Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προεδρικό ιάταγµα 165/1999 Σχετικές Αποφάσεις ΕΕΤΤ ( έγκρισης ΥΠ, έκρισης τιµολογίων, κανονισµών φορητότητας ) Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 13/50

14 ιασύνδεση - Υποχρεώσεις ΟΤΕ ΟΟΤΕ κατέχει Σηµαντική Ισχύ στην Εθνική Αγορά ιασύνδεσης Ο ΟΤΕ έχει υποχρέωση δηµοσίευσης Υποδείγµατος Προσφοράς ιασύνδεσης ΥΠ (Reference Interconnection Offer), το οποίο περιέχει τους όρους, τις διαδικασίες και τα σχετικά τιµολόγια διασύνδεσης Η ΕΕΤΤ πριν από τη δηµοσίευση εγκρίνει τα σχετικά ΥΠ H EETT ελέγχει σε ετήσια βάση τα τιµολόγια διασύνδεσης Ο ΟΤΕ δηµοσιεύει σχετικά ΥΠ από το 1999 Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 14/50

15 Βασικές υποχρεώσεις ΟΤΕ (1) Βασικές υπoχρεώσεις ΟΤΕ σχετικές µε τη διασύνδεση: Επιλογή Φορέα ( Carrier Selection): Η υπηρεσία µέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα στο συνδροµητή του ΟΤΕ, µέσω της πληκτρολόγησης ενός Κωδικού Επιλογής Φορέα, να επιλέξει άλλον Τ.Π. για την διεκπεραίωση µιας ξεχωριστής κλήσης (επιλογή ανά κλήση) Προεπιλογή Φορέα( Carrier Pre selection): Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδροµητές του ΟΤΕ να πραγµατοποιούν σε σταθερή βάση µια ή περισσότερες κατηγορίες κλήσεων (αστικές, υπεραστικές, διεθνείς κλήσεις και κλήσεις προς κινητά) µέσω άλλου προεπιλεγµένου παρόχου, χωρίς να απαιτείται η πληκτρολόγηση του κωδικού επιλογής φορέα του συγκεκριµένου παρόχου υνατότητα 1: ιεθνείς Κλήσεις υνατότητα 2: Υπεραστικές Κλήσεις και Κλήσεις προς Κινητά υνατότητα 3: ιεθνείς, Αστικές, Υπεραστικές Κλήσεις και Κλήσεις προς Κινητά Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 15/50

16 Βασικές υποχρεώσεις ΟΤΕ (2) Φορητότητα αριθµών (Fixed Number Portability): Η δυνατότητα των τελικών χρηστών να διατηρούν τον ή τους γεωγραφικούς ή µη γεωγραφικούς αριθµούς κλήσης τους όταν αλλάζουν φορέα παροχής υπηρεσίας, τοποθεσία ή τύπο υπηρεσίας Συνεγκατάσταση: Πρόβλεψη παροχής στον διασυνδεόµενο Τ.Π. συνεγκατάστασης, δηλαδή πρόσβασης σε υλική υποδοµή του (ιδίως κτίρια, σωλήνες, ιστούς κεραιών, κ.λ.π.), συµπεριλαµβανοµένης της σύνδεσης εξοπλισµού δια σταθερών ή µη σταθερών µέσων, για την εξυπηρέτηση αναγκών διασύνδεσης Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 16/50

17 Βασικές υπηρεσίες ΥΠ ΟΤΕ Βασικές υπηρεσίες διασύνδεσης Call origination: Συλλογή κλήσεων από το δίκτυο ΟΤΕ (µέσω Κωδικού Επιλογής Φορέα, Κωδικού Προεπιλογής Φορέα ή µέσω καρτών προπληρωµένου χρόνου) Call termination: Τερµατισµός κλήσεων στο δίκτυο ΟΤΕ Call transit: ιαβίβαση κλήσεων µέσω δικτύου ΟΤΕ Υπόλοιπες υπηρεσίες διασύνδεσης ιεθνείς κλήσεις µέσω δικτύου ΟΤΕ (international calls) Πρόσβαση σε υπηρεσίες Νοήµοντος ικτύου ΟΤΕ (freephone, onephone) Πρόσβαση στις υπηρεσίες Premium rate services ΟΤΕ, Audiotex, Televoting -IN Πρόσβαση στις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης Τερµατισµό κλήσεων στο δίκτυο του εναλλακτικού παρόχου Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 17/50

18 Βασικές αρχές ΥΠ ΟΤΕ (1) Το εθνικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο του ΟΤΕ είναι διαιρεµένο σε 11 βασικές περιοχές διασύνδεσης Κάθε εναλλακτικός πάροχος διασυνδέεται σε τουλάχιστον µια βασική περιοχή διασύνδεσης Οι ζεύξεις διασύνδεσης είναι χωρητικότητας 2Mbps ύο παρεχόµενα επίπεδα διασύνδεσης βάσει της ιεραρχικής δοµής του δικτύου του ΟΤΕ: πρώτο επίπεδο (Tandem, AYK, Πρωτεύοντα κέντρα): αντιστοιχεί στις 11 βασικές περιοχές διασύνδεσης δεύτερο επίπεδο, τοπικό /local (περίπου 203 τοπικά ψηφιακά κέντρα ΟΤΕ διαθέσιµα για διασύνδεση) Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 18/50

19 Βασικές αρχές ΥΠ ΟΤΕ (2) Ητιµολόγηση για κάθε κλήση εξαρτάται από την περιοχή εκκίνησης της κλήσης, την περιοχή τερµατισµού της κλήσης και τα σηµεία διασύνδεσης του εναλλακτικού Απλή χρέωση (single) : όταν η κλήση εκκινεί / τερµατίζεται στην ίδια βασική περιοχή στην οποία υπάρχει σηµείο διασύνδεσης µεταξύ ΟΤΕ και εναλλακτικού και από το οποίο παραδίδεται η κλήση ιπλή χρέωση (double) : όταν η κλήση εκκινεί / τερµατίζεται σε διαφορετική βασική περιοχή από την βασική περιοχή όπου παραδόθηκε η κλήση Τοπική χρέωση (local) : όταν η κλήση εκκινεί / τερµατίζεται στο τοπικό κέντρο στο οποίο παραδόθηκε η κλήση Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 19/50

20 Σενάρια Υπηρεσίας Συλλογής Κλήσεων 11 9 AYK 10 AYK 4 LOCAL AYK LOCAL 3 ίκτυο εναλλακτικού Υπηρεσία συλλογής κλήσεων Απλή συλλογή κλήσεων (single call origination tariff) ιπλή συλλογή κλήσεων (double call origination tariff) Τοπική συλλογή κλήσεων (local call origination tariff) 7 Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 20/50

21 Στατιστικά στοιχεία ιασύνδεσης (1) (million minutes) Interconnection traffic through OTE's network call termination call origination 0 Α' sem 2002 B' sem 2002 Α' sem 2003 B' sem 2003 Α' sem 2004 B' sem 2004 Πηγή: Πεπραγµένα ΕΕΤΤ 2004 Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 21/50

22 Στατιστικά στοιχεία ιασύνδεσης (2) OTE's market shares 20 0 H H H H H H H Dialup internet Local calls National calls Fixed to Mobile International Πηγή: Πεπραγµένα ΕΕΤΤ 2004 Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 22/50

23 Στατιστικά στοιχεία ιασύνδεσης (3) 90,0% EU15 average incumbents' market share on the voice telephony market(based on revenues) 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% Local calls Long-distance calls Calls to mobile International calls Dec Dec Dec Dec Πηγή: 10 th Implementation report of EU Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 23/50

24 Περιεχόµενα Σπουδαιότητα απόκτησης πρόσβασης Ευρωπαϊκό πλαίσιο για πρόσβαση Εθνικό πλαίσιο για πρόσβαση Ειδικές περιπτώσεις πρόσβασης ιασύνδεση Φωνητική τηλεφωνία Local Loop Unbundling (LLU) Ευρυζωνικές υπηρεσίες µέσω xdsl Bitsream Ευρυζωνικές υπηρεσίες xdsl Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 24/50

25 Αναγκαιότητα ρύθµισης δικτύου πρόσβασης ίκτυο πρόσβασης αναγκαίο για την παροχή υπηρεσιών σε τελικούς χρήστες Ανάπτυξη δικτύου πρόσβασης εθνικής κάλυψης χρονοβόρα διαδικασία οικονοµικά ασύµφορη να δηµιουργηθεί εκ νέου σε εθνικό επίπεδο µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα, ακόµα και για τους σηµαντικότερους ανταγωνιστές των incumbents (ιδίως για εγκατάσταση δικτύου χαλκού) Οι Incumbents σε πλεονεκτική θέση διότι: ανέπτυξαν ένα εθνικό δίκτυο πρόσβασης βασιζόµενο σε χαλκό (προοδευτικά το αντικαθιστούν ή το εµπλουτίζουν µε δίκτυα οπτικών ινών ή και µε ασύρµατες ζεύξεις) ήταν προστατευµένοι από πιθανές ανταγωνιστικές πιέσεις λόγω των αποκλειστικών δικαιωµάτων που απολάµβαναν (νοµικό µονοπώλιο), ενώ κατ αυτόν τον τρόπο ήταν σε θέση να χρηµατοδοτούν το ιδιαίτερα υψηλό επενδυτικό κόστος µέσω µονοπωλιακών µισθωµάτων. Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 25/50

26 Ρυθµιστικά µέτρα από ΕΕ για τα δίκτυα πρόσβασης Η δεδοµένη ύπαρξη ενός ισχυρού µονοπωλίου στο δίκτυο πρόσβασης αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη του ανταγωνισµού στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, καθώς οι νεοεισερχόµενοι πάροχοι αδυνατούν να αποκτήσουν πρόσβαση στον τελικό χρήστη προκειµένου να παρέχουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. εδοµένου των ανωτέρω η ΕΕ προχώρησε σε µια σειρά από µέτρα µε στόχο την εντατικοποίηση του ανταγωνισµού στο δίκτυο πρόσβασης. Ενδεικτικά αναφέρονται: Η Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Commission Recommendation on Leased Lines interconnection pricing in a liberalised telecommunications market, C (1999) 3863, 24/11/1999 Ο Ευρωπαϊκός Κανονισµός 2887/2000/ΕΚ ο οποίος ορίζει το γενικό πλαίσιο παροχής Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο από τους Incumbents operators Η Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την παροχή bitstream Το νέο ρυθµιστικό πλαίσιο το οποίο προβλέπει µεταξύ άλλων και την ex ande ρύθµιση των αγορών LLU και wholesale broadband access οι οποίες είναι βασικές αγορές για την ανάπτυξη και την προώθηση της ευρυζωνικότας. Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 26/50

27 Κανονισµός 2887/2000/ΕΚ (1) Υποχρεώνει τους Κοινοποιηµένους Φορείς Εκµµετάλευσης (incumbents) να παρέχουν Αδεσµοποίητη Πρόσβασης στο Τοπικό Βρόχο και Υποβρόχο σε ικαιούχους οργανισµούς Σκοπός και πεδίο εφαρµογής να εντείνει τον ανταγωνισµό και να τονώσει την τεχνολογική καινοτοµία στην αγορά της τοπικής πρόσβασης, µέσω της θέσπισης εναρµονισµένων όρων για την αδεσµοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστική παροχή ευρέος φάσµατος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. εφαρµόζεται στην αδεσµοποίητη πρόσβαση στους τοπικούς βρόχους και στις συναφείς εγκαταστάσεις των κοινοποιηµένων φορέων Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 27/50

28 Υποχρεώσεις incumbents O Κανονισµός 2887/2000/ΕΚ υποχρεώνει τους incumbents να: ηµοσιεύουν από τις 31 εκεµβρίου 2000, και τηρούν ενήµερη, προσφορά αναφοράς για αδεσµοποίητη πρόσβαση στους τοπικούς τους βρόχους και στις συναφείς εγκαταστάσεις, (υπάρχει σχετικό παράρτηµα µε ενδεικτικά περιεχόµενα). Από τις 31 εκεµβρίου 2000, οι κοινοποιηµένοι φορείς εκµετάλλευσης ικανοποιούν, υπό διαφανείς, δίκαιους και ισότιµους όρους, τις εύλογες αιτήσεις των δικαιούχων για αδεσµοποίητη πρόσβαση στους τοπικούς τους βρόχους και στις συναφείς εγκαταστάσεις. Οι αιτήσεις απορρίπτονται µόνον βάσει αντικειµενικών κριτηρίων σχετικών µε το τεχνικώς εφικτό ή την ανάγκη διατήρησης της ακεραιότητας του δικτύου. Οι κοινοποιηµένοι φορείς εκµετάλλευσης θέτουν στη διάθεση των δικαιούχων εγκαταστάσεις ισοδύναµες µε εκείνες που παρέχουν για τις δικές τους υπηρεσίες ή τις συνδεδεµένες µε αυτούς εταιρίες, µε τους ίδιους όρους και τα ίδια χρονικά πλαίσια (ιδίως αναφορικά µε αιτήµατα συνεγκατάστασης) Οι κοινοποιηµένοι φορείς εκµετάλλευσης χρεώνουν την αδεσµοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και στις συναφείς εγκαταστάσεις, µε βάση το κόστος. Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 28/50

29 Ρόλος Εθνικών Ρυθµιστικών Αρχών Εποπτεία από την ΕΡΑ: Η ΕΡΑ µεριµνά ώστε η τιµολόγηση της αδεσµοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο να ευνοεί την ύπαρξη δίκαιων και βιώσιµων συνθηκών ανταγωνισµού. Η ΕΡΑ διαθέτει την εξουσία: να επιβάλλει αλλαγές στην προσφορά αναφοράς για αδεσµοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και για συναφείς εγκαταστάσεις, συµπεριλαµβανοµένων των τιµών, να απαιτεί από τους κοινοποιηµένους φορείς εκµετάλλευσης την παροχή πληροφοριών σχετικών µε την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. Η ΕΡΑ διασφαλίζει την αποφυγή διακρίσεων, τον ισότιµο ανταγωνισµό, την οικονοµική αποτελεσµατικότητα και το µέγιστο όφελος για τους χρήστες Όταν η ΕΡΑκρίνει ότι η αγορά τοπικής πρόσβασης είναι επαρκώς ανταγωνιστική, απαλλάσσει τους κοινοποιηµένους φορείς εκµετάλλευσης από την υποχρέωση περί καθορισµού των τιµών µε βάση το κόστος. Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 29/50

30 Βασικοί ορισµοί ΕΚ 2887/2000 (1) Τι σηµαίνει Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο; Η δυνατότητα των νόµιµα δικαιούχων τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων να χρησιµοποιούν τον τοπικό βρόχο του incumbent για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στον πελάτη Πώς ορίζεται ο τοπικός βρόχος; Το φυσικό κύκλωµα συνεστραµµένου ζεύγους µεταλλικών καλωδίων που συνδέει το τερµατικό σηµείο του δικτύου στις εγκαταστάσεις του συνδροµητή µε το κύριο κατανεµητή ή µε αντίστοιχη εγκατάσταση στο σταθερό δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο του incumbent Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 30/50

31 Βασικοί ορισµοί ΕΚ 2887/2000 (2) Μορφές Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο: Πλήρως Αδεσµοποίητη Πρόσβαση (Full Unbundling):Tα ζεύγη µεταλλικών καλωδίων εκµισθώνονται σε τρίτα µέρη για αποκλειστική χρήση. Ο µισθωτής (νεοεισερχόµενος τηλεπικοινωνιακός πάροχος) έχει τον πλήρη έλεγχο του τοπικού βρόχου και της σχέσης του µε τον πελάτη του για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών µέσω του αποδεσµοποιηµένου τοπικού βρόχου Η δυνατότητα των νόµιµα δικαιούχων τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων να χρησιµοποιούν τον τοπικό βρόχο του incumbent για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιώνστονπελάτη Μεριζόµενη Αδεσµοποίητη Πρόσβαση (Shared Unbundling). Ο τοπικός βρόχος χρησιµοποιείταιτόσοαπότονκφεόσοκαιαπότον νεοεισερχόµενο τηλεπικοινωνιακό πάροχο.. Ο incumbent εξακολουθεί να παρέχει τηλεφωνική υπηρεσία, ενώ ο νεοεισερχόµενος παρέχει υπηρεσίες µετάδοσης δεδοµένων υψηλής ταχύτητας στον ίδιο τοπικό βρόχο. Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 31/50

32 Αδεσµοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο Incumbent Network OLOs Network Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 32/50

33 * 8 # Πλήρως Αδεσµοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο Κατάργηση ζεύξης Incumbent network Incumbent equipment Outdoor cabinet MDF OLOs network OLOs equipment Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 33/50

34 Mo dem Ba nk * 8 # Μεριζόµενη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο Incumbent network Switch incumbent Splitter Modem Outdoor cabinet MDF Splitter OLOs network PC DSLAM OLOs Switch Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 34/50

35 Προσφορά OTE για LLU (RUO - Reference Unbundling Offer) Προσφορά για Πλήρη Αδεσµοποίητη Πρόσβαση Προσφορά για Μεριζόµενη Πρόσβαση Περιεχόµενα Προσφορών: ιαδικασίες και χρονοδιαγράµµατα παροχής τοπικών βρόχων (υποβρόχων) ιαδικασίες και χρονοδιαγράµµατα παροχής συνεγκατάστασης (Φυσική Εικονική Αποµακρυσµένη) ιαδικασίες δοκιµαστικών µετρήσεων Τιµολόγια παροχής υπηρεσιών LLU εφάπαξ τέλη, µηνιαίο πάγιο, τέλη συνεγκατάστασης κ.α Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 35/50

36 Κατάσταση Ελληνικής Αγοράς Full LLU lines Shared lines Πορεία LLU Πηγή: Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 36/50

37 Σύγκριση µε ΕΕ Full LLU Shared Access N. of lines n. of Ag. N. of lines n. of Ag. Belgium Czech Republic Denmark Germany Estonia Greece Spain France Ireland Italy Luxembourg Netherlands Austria Portugal Finland n.a n.a. Sweden United Kingdom EU EU Πηγή COCOM ( on ) Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 37/50

38 LLU και ανάπτυξη ανταγωνισµού Η ανάπτυξη του LLU ιδιαίτερη σηµαντική για την προώθηση και εδραίωση του ανταγωνισµού H ανάπτυξη του LLU βοηθά στην εισαγωγή καινοτόµων ευρυζωνικών υπηρεσιών (VoIP, IPTV,) Οι νεοεισερχόµενοι µπορούν να δραστηριοποιηθούν ανεξάρτητα από τα εµπορικά πλάνα του incumbent: Μπορούν να παρέχουν προσβάσεις xdsl της επιλογής τους (ADSL, ADSL2+, SDSL, VDSL ) υνατότητα διαφοροποίησης αναφορικά µε την παρεχόµενη ποιότητα υπηρεσιών ιαφοροποίηση ταχύτητας πρόσβασης ιαφοροποίηση ποιοτικών χαρακτηριστικών backbone δικτύων υνατότητα παροχής υπηρεσιών σε ιδιαίτερα ελκυστικές τιµές Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 38/50

39 Περιεχόµενα Σπουδαιότητα απόκτησης πρόσβασης Ευρωπαϊκό πλαίσιο για πρόσβαση Εθνικό πλαίσιο για πρόσβαση Ειδικές περιπτώσεις πρόσβασης ιασύνδεση Φωνητική τηλεφωνία Local Loop Unbundling (LLU) Ευρυζωνικές υπηρεσίες µέσω xdsl Bitsream Ευρυζωνικές υπηρεσίες xdsl Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 39/50

40 Παροχή bitstream Τι είναι Bitstream; Όταν ο incumbent εγκαθιστά εξοπλισµό (xdsl) για την παροχή υπηρεσιών σε τελικούς χρήστες υπηρεσιών υψηλής µετάδοσης δεδοµένων τότε υποχρεούται να διαθέτει τον ανωτέρω εξοπλισµό και σε άλλους τηλεπικοινωνιακούς οργανισµούς προκειµένου να µπορούν και αυτοί να προσφέρουν σε τελικούς χρήστες υπηρεσίες υψηλής µετάδοσης δεδοµένων (πχ ευρυζώνια πρόσβαση στο διαδίκτυο) Ευρωπαϊκό Νοµικό Πλαίσιο Σύµφωνα µε το «νέο» Ευρωπαϊκό Πλαίσιο µία από τις αγορές για τις οποίες απαιτείται ex ande ρύθµιση είναι η Χονδρική Παροχή Ευρυζωνικών Υπηρεσιών (αγορά υπ. αριθ. 12 της σχετικής Σύστασης της ΕΕ) η οποία περιλαµβάνει το Bitstream Απαιτείται ανάλυση του επιπέδου του ατναγωνισµού Εθνικό Πλαίσιο Προεδρικό ιάταγµα 181/1999 Οδηγία 98/10/ΕΚ Νόµος 2867/2000 Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 40/50

41 Bay Networks 3Com 3Com Telephony - Bitsream LLU Incumbent Local Exchange OLO DSLAM OLO s network Switch POTS Outdoor Cabinet LLU line Telephony line Bitstream line MDF Incumbent DSLAM Incumbent s network Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 41/50

42 Μορφές παροχής Bitsream DSLAM Node Node Incumbent's backbone Node Backbone node Backbone concetrator BRAS IP of Incumbent DSLAM to OLOs network (B2) Node Node to OLOs network (B4) to OLOs network (B5) to OLOs network (B1) to OLOs network (B3) Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 42/50

43 Παροχή Bitstream από ΟΤΕ ARIS OKSIA / OKSIA 2 PC ADSL Modem CPE OTE's ATM BBRAS OTE's backbone OLO / ISP s network PC Ethernet ADSL Modem DSLAM / Local Exchange of OTE BBRAS IP handover to OLO/ISP PC CPE Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 43/50

44 Bitstream και ανάπτυξη ανταγωνισµού Η παροχή Bitstream διασφαλίζει τον ανταγωνισµό τουλάχιστον σε επίπεδο υπηρεσιών προς όφελος των τελικών καταναλωτών ( ανταγωνισµός σε τιµές και σε γκάµα υπηρεσιών) Επιτρέπει ιδίως σε µικρούς παρόχους / ISPs να παρέχουν ευρυζωνικές υπηρεσίες σε τελικούς χρήστες Αξιοποιείται σε µέγιστο βαθµό το χάλκινο δίκτυο πρόσβασης των incumbent operators µε την παροχή xdsl υπηρεσιών ( κυρίως ADSL) Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 44/50

45 Σύγκριση µορφών Bitstream (1) Από Bitstream_5 προς Βitstream_1 επιτυγχάνονται : Κίνητρα για την ανάπτυξη ιδιόκτητων δικτύων κορµού από τους νέους παρόχους Φθηνότερο bitstream (τιµολόγιο incumbent προς παρόχους) και άρα πιθανώς φθηνότερο ADSL προς καταναλωτές Μικρότερος βαθµός εξάρτησης από τον Incumbent Το bitstream γίνεται περισσότερο ανταγωνιστικό στο LLU (το bitstream_1 µοιάζει πάρα πολύ µε το shared access) Από Bitstream_1 προς Βitstream_5 επιτυγχάνονται : Γρήγορη και εγγυηµένη εισαγωγή νέων τεχνολογιών (ADSL) και υπηρεσιών (fast internet) Ακόµη και οι µικροί πάροχοι οι οποίοι δεν διαθέτουν ιδιόκτητο δίκτυο κορµού υψηλών δυνατοτήτων (και δεν σκοπεύουν να αποκτήσουν) µπορούν να παρέχουν µέσω Bitstream ADSL υπηρεσίες Υπάρχει µεγάλος ανταγωνισµός στους ISP παρόχους καθώς δεν απαιτούνται µεγάλες επενδύσεις για να παρέχουν ADSL και εποµένως σχεδόν όλοι οι ISPs µπορούν να παρέχουν ADSL. Αυτό ίσως επιφέρει ανταγωνιστικές τιµές (πάντοτε όµως θα τις ελέγχει ο incumbent) Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 45/50

46 Σύγκριση µορφών Bitstream (2) infrastructure based competition service based competition high incentitives to develop no new developments low er bitstream prices, low er retail prices higher bitstream prices, higher retail prices B1 B2 B3 B4 B5 Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 46/50

47 Σύγκριση µορφών Bistream LLU Ιδιόκτητη υποδοµή Own infr. entry points for big OLOs Own infr. LLU B1 B2 B3 B4 B5 entry points for small ISPs B1 B2 B3 B4 Economies of Scale B5 LLU Ladder of investments Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 47/50

48 Στατιστικά στοιχεία εθνικής αγοράς Bitstream Lines by OTE εκ-03 Μαρ-04 Ιουν-04 Σεπ-04 εκ-04 Πηγή: Πεπραγµένα ΕΕΤΤ 2004 Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 48/50

49 Στατιστικά στοιχεία ΕΕ Πηγή COCOM Wholesale DSL lines Number of Num. of lines Agreements Resale Number of Num. of lines Agreements Belgium Denmark Germany Greece Spain France Ireland n.a. Italy Cyprus n.a. n.a. n.a. Latvia Lithuania Luxembourg Hungary Malta Austria Portugal Slovenia Finland 492 n.a. n.a. n.a. Sweden n.a. United Kingdom EU EU Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 49/50

50 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ευχαριστώ για την προσοχή σας! Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 50/50

ηµοσιογραφική ιάσκεψη Επιτρόπου Ρύθµισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων

ηµοσιογραφική ιάσκεψη Επιτρόπου Ρύθµισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων ηµοσιογραφική ιάσκεψη Επιτρόπου Ρύθµισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων Απολογισµός Έργου & Προοπτική Αγοράς Θεµατικές Ενότητες Αρµοδιότητες & Εθνικές/ ιεθνείς Σχέσεις Έργο περιόδου 2002-2005

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΘΕΜΑΤΑ...3 3. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 3.1 Ερωτήσεις σχετικές µε

Διαβάστε περισσότερα

Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο

Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο στον Τοπικό Βρόχο Γ..Ε.Π. 1 Τοπικός Βρόχος (ΤοΒ) είναι το χάλκινο καλώδιο, που εκτείνεται από το σηµείο τερµατισµού του ακραίου δικτύου του ΟΤΕ(escalit ή χαλύβδινο) µέχρι το σηµείο σύνδεσης του κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 7: Digital Subscriber Line/DSL(Θ) Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή (Digital Subscriber Line, DSL) Χρήση απλού τηλεφωνικού καλωδίου (χαλκός, CAT3) Έως 2,3

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas

Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas 1 CYTA Προσφορά πλήρους γκάμας ηλεκτρονικών υπηρεσιών Έσοδα το

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU)

Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU) Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU) Περιεχόµενα Περιγραφή Υπηρεσίας... 3 Σχηµατική απεικόνιση υπηρεσίας VPU- (ΚV)... 3 Υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_BRAS KV... 5 Υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_DSLAM KV... 7 Παράρτηµα... 11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ενότητα # 2: Βασικά στοιχεία ευρυζωνικών επικοινωνιών Μέρος 2 Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras

Διαβάστε περισσότερα

Ο Pόλος στην Ευρυζωνικότητα

Ο Pόλος στην Ευρυζωνικότητα Ο Pόλος των ηµοσίων και Ιδιωτικών Επενδύσεων στην Ευρυζωνικότητα Αρχιτεκτονική Υλοποίησης Υπηρεσιών Πάνω Απο xdsl Πλεονεκτήµατα του DSL Ελεύθερη γραµµή για να αναπτυχθούν τεχνολογίες Video λύσεων µε IP

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο. Γενική ιεύθυνση Εγχώριων Παρόχων

Υπηρεσία Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο. Γενική ιεύθυνση Εγχώριων Παρόχων Υπηρεσία Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο Περιγραφή Υπηρεσίας Τοπικός Βρόχος είναι το χάλκινο καλώδιο, που συνδέει το τερµατικό σηµείο του δικτύου του ΟΤΕ προς την πλευρά του συνδροµητή (escalit

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ητεχνολογία xdsl (χ Digital Subscriber Line) κάνει δυνατή την επίτευξη πολύ υψηλών ταχυτήτωνµεταφοράς δεδοµένων µέσα από την υπάρχουσα τηλεφωνική καλωδιακή υποδοµή και συγκεκριµένα µέσα από τα χάλκινα

Διαβάστε περισσότερα

Μητροπολιτικά ίκτυα Οπτικών Ινών: Τεχνολογίες και Επιχειρηµατικά Μοντέλα

Μητροπολιτικά ίκτυα Οπτικών Ινών: Τεχνολογίες και Επιχειρηµατικά Μοντέλα Μητροπολιτικά ίκτυα Οπτικών Ινών: Τεχνολογίες και Επιχειρηµατικά Μοντέλα Χρήστος Μπούρας Αναπληρωτής Καθηγητής, Παν. Πατρών Επιστηµονικός Υπεύθυνος Ερευνητικής Μονάδας 6, ΕΑΙΤΥ e-mail: bouras@cti.gr URL:

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Mobility Everywhere: The Touch n Go era! 26 Φεβρουαρίου 2015 Agenda Σύντομο προφίλ Η αγορά κινητής ευρυζωνικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕΤΤ: 2005-2009. Συνέντευξη τύπου του Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη Προέδρου της ΕΕΤΤ. Μαρούσι 15 Ιουλίου 2009

ΕΕΤΤ: 2005-2009. Συνέντευξη τύπου του Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη Προέδρου της ΕΕΤΤ. Μαρούσι 15 Ιουλίου 2009 ΕΕΤΤ: 2005-2009 Συνέντευξη τύπου του Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη Προέδρου της ΕΕΤΤ Μαρούσι 15 Ιουλίου 2009 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες: Εισαγωγή & Όραµα 2005-2009: Θεµελίωση της Ευρυζωνικότητας Άνοιγµα Α/Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Πληροφορίες. Παρουσίαση Προϊόντος. Σχηµατική Απεικόνιση ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Τελευταία Αναθεώρηση: Νοέµβριος 2011

Βασικές Πληροφορίες. Παρουσίαση Προϊόντος. Σχηµατική Απεικόνιση ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Τελευταία Αναθεώρηση: Νοέµβριος 2011 Παρουσίαση Προϊόντος Βασικές Πληροφορίες Σχηµατική Απεικόνιση ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ Τελευταία Αναθεώρηση: Νοέµβριος 2011 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Ορισµός Οφέλη Ηδιασύνδεσηαποτελείτηφυσικήκαιλογική σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.)

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.) Δίκτυα Πρόσβασης Τί είναι δίκτυο πρόσβασης Αποτελεί το τελευταίο τμήμα του δικτύου Ενώνει τον τελικό χρήστη με τα σημεία απόληξης του βασικού δικτύου Χρησιμοποιεί διαφορετικές τεχνολογίες Υπηρεσία πρόσβασης:

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Οκτώβριος 2014. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ. Σελίδα 1 από 8

Μαρούσι, Οκτώβριος 2014. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ. Σελίδα 1 από 8 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ EMA LIGHT (VIRTUALLY PARTIALLY UNBUNDLED LIGHT- VPU LIGHT) ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΕ/Γενική ιεύθυνση Εγχώριων Παρόχων

ΟΤΕ/Γενική ιεύθυνση Εγχώριων Παρόχων Υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ. Aσύµµετρου ΡΥθµού Συνδέσεις Υψηλών Ταχυτήτων Υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ. Η Υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ. βασίζεται στην τεχνολογία VDSL2 (Very-High-Bitrate Digital Subscriber Line ασύµµετρη ψηφιακή συνδροµητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μανιαδάκης Δημήτριος Κούντριας Θωμάς Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Αθήνα, 5 Ιουνίου 2006

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 07 Νοεμβρίου 2013 Οδηγίες Τα θέματα ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html )

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) Γενικά Για πολλά χρόνια, τα χάλκινα καλώδια (συνεστραµµένα ζεύγη - twisted pairs)

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απαντήσεις και σχόλια στις ερωτήσεις Ε1. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ 2011 573/017/22.07.2010 Απόφαση ΕΕΤΤ ΦΕΚ 1353/Β/01.9.2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 3 2. ΣΥΜΒΑΣΗ...7 3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...7 4. ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ...7 5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΣΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε.,

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε., Προς: Ε.Ε.Τ.Τ. Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι, Αττική E-mail: vpu@eett.gr Φαξ: 2106105049 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την πρόταση του ΟΤΕ σχετικά με την τροποποίηση της Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Α. Προϋποθέσεις αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Α. Προϋποθέσεις αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Κριτήρια προς χρήση από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές κατά την εκτίμηση της κοινής δεσπόζουσας θέσης, σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 2. Δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP)

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP) 1 Πρόλογος Το παρόν Κείµενο ηµόσιας ιαβούλευσης έχει ετοιµαστεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ Παράταση της περιόδου διάθεσης των οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με τις ονομασίες «ΣΤΑΘΕΡΑ & ΚΙΝΗΤΑ 165 (4+8)», «ΣΤΑΘΕΡΑ & ΚΙΝΗΤΑ 300 (4+8)»,

Διαβάστε περισσότερα

Digital Subscriber Line (DSL) 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ

Digital Subscriber Line (DSL) 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ Ενότητα 7 η Digital Subscriber Line (DSL) Πηγέές - Βιβλιογραφίία 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ 2. Επικοινωνίες Δεδοµένων και Τεχνολογίες Internet I, Διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικότητα και ευρυζωνικές συνδέσεις (Πηγή: http://www.broadband.gr)

Ευρυζωνικότητα και ευρυζωνικές συνδέσεις (Πηγή: http://www.broadband.gr) Ευρυζωνικότητα και ευρυζωνικές συνδέσεις (Πηγή: http://www.broadband.gr) Ο όρος "ευρυζωνικός" πρωτοεμφανίστηκε σε ερευνητικά εργαστήρια τηλεπικοινωνιών και χαρακτήριζε τηλεπικοινωνιακές γραμμές υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 22-5-2014 ΑΠ.:719/01 ΑΠΟΦΑΣΗ Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2014 (με απολογιστικά στοιχεία 2012) για τις υπό ρύθμιση αγορές

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Μεταγωγής και Πρόσβαση στο ίκτυο Ενότητα Η

ίκτυα Μεταγωγής και Πρόσβαση στο ίκτυο Ενότητα Η Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ ίκτυα Μεταγωγής και Πρόσβαση στο ίκτυο Ενότητα Η ρ. Ε. Μάγκος Τι είναι το ιαδίκτυο (Internet); 1. Πρώτη προσέγγιση («εσωτερικά»): Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

από την Ψήφιση του Νέου Τηλεπικοινωνιακού Νόμου

από την Ψήφιση του Νέου Τηλεπικοινωνιακού Νόμου 2χρόνια από την Ψήφιση του Νέου Τηλεπικοινωνιακού Νόμου Εισαγωγή Προέδρου Δύο χρόνια μετά την ψήφιση του νέου νόμου περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα αποτελέσματα της ρυθμιστικής πολιτικής είναι ορατά

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Αλέξης Σπυρόπουλος Προϊστάμενος Νομικού Τμήματος Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Σε απάντηση των ερωτήσεων που τίθενται στην δημόσια διαβούλευση «ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική Ιδιοκτησία

Πνευματική Ιδιοκτησία Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακήή A.E. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΠΑΦΩΝ Αθήνα, 19/04/ /2013 Πνευματική Ιδιοκτησία Cyta CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.: CYTA (ΕΛΛΑΣ) Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 18 & ΓΚΥΖΗ,

Διαβάστε περισσότερα

IP/08/618. Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2008

IP/08/618. Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2008 IP/08/618 Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2008 Βιντεοπαιχνίδια: η Επιτροπή χαιρετίζει την πρόοδο που σηµειώθηκε ως προς την προστασία των ανηλίκων σε 23 κράτη µέλη της ΕΕ, καλεί όµως τον κλάδο να βελτιώσει τους

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος, 2007 Μαρούσι

Μάρτιος, 2007 Μαρούσι ηµόσια ιαβούλευση για τον καθορισµό των χρεώσεων χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης µε προσέγγιση retail minus και επί τη βάσει µοντέλου DCF (Discounted Cash Flow) Μάρτιος, 2007 Μαρούσι Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΙΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΙΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΙΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Πως επιτυγχάνεται; ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ GREEK Γ. Γ. ΕΜΗΕΤ ΟΤΕ ICT FORUM Τι είναι η ευρυζωνικότητα; (Επισήμως) ως ευρυζωνικότητα ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

OTE. Αποτελέσµατα Τριµήνου και Έτους 2005. Επιχειρησιακό Σχέδιο OTE 2006-2008: ηµιουργώντας έναν Όµιλο µε Ισχυρές Βάσεις. 27 Φεβρουαρίου 2006 OTE

OTE. Αποτελέσµατα Τριµήνου και Έτους 2005. Επιχειρησιακό Σχέδιο OTE 2006-2008: ηµιουργώντας έναν Όµιλο µε Ισχυρές Βάσεις. 27 Φεβρουαρίου 2006 OTE OTE Αποτελέσµατα Τριµήνου και Έτους 2005 Επιχειρησιακό Σχέδιο OTE 2006-2008: ηµιουργώντας έναν Όµιλο µε Ισχυρές Βάσεις 27 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ & ΕΤΟΥΣ 2005 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Νομικό πλαίσιο διασύνδεσης ασύρματων δικτύων. Κ. Πλούμπης Γεν. /ντης Ρυθμιστικών Θεμάτων ΟΤΕ ΑΕ

Νομικό πλαίσιο διασύνδεσης ασύρματων δικτύων. Κ. Πλούμπης Γεν. /ντης Ρυθμιστικών Θεμάτων ΟΤΕ ΑΕ Νομικό πλαίσιο διασύνδεσης ασύρματων δικτύων Κ. Πλούμπης Γεν. /ντης Ρυθμιστικών Θεμάτων ΟΤΕ ΑΕ Ασύρματη Κοινότητα (Community Network) Κοινότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που βασίζονται στην εθελοντική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικότητα πάνω από δίκτυα χαλκού βασισµένη στις τεχνολογίες xdsl (το παρόν και το µέλλον)

Ευρυζωνικότητα πάνω από δίκτυα χαλκού βασισµένη στις τεχνολογίες xdsl (το παρόν και το µέλλον) Ευρυζωνικότητα πάνω από δίκτυα χαλκού βασισµένη στις τεχνολογίες xdsl (το παρόν και το µέλλον) Τηλέµαχος ούκογλου, PhD Μέλος Τ.Ε.Ε. Γεώργιος Αγαπίου, PhD Μέλος Τ.Ε.Ε., Μέλος Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Νοέμβριος 2012. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Νοέμβριος 2012. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΑΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Προώθησης της Ευρυζωνικότητας στην Ελληνική Περιφέρεια από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Πολιτικές Προώθησης της Ευρυζωνικότητας στην Ελληνική Περιφέρεια από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πολιτικές Προώθησης της Ευρυζωνικότητας στην Ελληνική Περιφέρεια από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κ. Τρούλος, Β. Μερεκούλιας, Β. Μάγκλαρης { ktroulos, merek, maglaris } @ netmode.ntua.gr «Forum

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit

Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό Διαδίκτυο στην Ελλάδα: Μύθος ή Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit Ένας Πάροχος έφερε το Internet στην Ελλάδα o ΗιστορίατηςForthnet ξεκινά, το 1984, στο

Διαβάστε περισσότερα

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Σημείωση: Με δύο αποσπώμενες κεραίες. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ OECD Communications Outlook 2005 Summary in Greek Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά ΣΥΝΟΨΗ Μετά τη χρηµατιστηριακή κατάρρευση (φούσκα) των εταιρειών του ιαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17

2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17 2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17 ΑΠΟΦΑΣΗ «Παροχή από την εταιρεία «Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.)» νέων ταχυτήτων για τις υπηρεσίες χονδρικής Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή Εικονικά Μερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ)

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ) Μαρούσι, Μάιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνία. Υπηρεσίες

Τηλεφωνία. Υπηρεσίες Τηλεφωνία Υπηρεσίες Κοινωνία της Πληροφορίας Πληροφόρηση και Επικοινωνία, Οποτεδήποτε, Οπουδήποτε και σε Οποιαδήποτε μορφή (ΟΟΟ) Anytime, Anywhere, and in Any Form (AAA) Για την κατανόηση των εξελίξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 24-7-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-1963 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 26-03-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1136 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ. Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΜΓΧ)

Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ. Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΜΓΧ) Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΜΓΧ) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 1. Γενικά 7 1.1. Αντικείμενο 7 1.2. Ορισμοί 7 2. Σύμβαση 8 3. Τροποποίηση Προσφοράς 8 4. Δίκτυο Κόμβων ΟΤΕ για την χονδρική

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Αγροτική Πολιτική 2015 2020, εστιάζοντας στην ανάπτυξη ΥΠΑΑΤ

Κοινή Αγροτική Πολιτική 2015 2020, εστιάζοντας στην ανάπτυξη ΥΠΑΑΤ Κοινή Αγροτική Πολιτική 2015 2020, εστιάζοντας στην ανάπτυξη ΥΠΑΑΤ 1 Η ανάγκη της πολιτικής Οι πολίτες επιθυμούν Ασφαλή, υγιεινή επιλογή τροφής σε ανεκτές και διαφανείς τιμές, Επάρκεια τροφίμων Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

VDSL & Νέες Υπηρεσίες ή NGA(Next-Generation Access) & Νέες Υπηρεσίες. Τηλέμαχος ούκογλου, Ph.D. Project Leader FTTx OTE ΟΤΕ Α.Ε.

VDSL & Νέες Υπηρεσίες ή NGA(Next-Generation Access) & Νέες Υπηρεσίες. Τηλέμαχος ούκογλου, Ph.D. Project Leader FTTx OTE ΟΤΕ Α.Ε. VDSL & Νέες Υπηρεσίες ή NGA(Next-Generation Access) & Νέες Υπηρεσίες Τηλέμαχος ούκογλου, Ph.D. Project Leader FTTx OTE ΟΤΕ Α.Ε. Γιατί NGA(Next Generation Access)? Μεγαλύτερο Νέες Υπηρεσίες ARPU Μεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 16-10-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-2639 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Αναβάθμισης Δικτύου Τηλεφωνίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Πρόταση Αναβάθμισης Δικτύου Τηλεφωνίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Πρόταση Αναβάθμισης Δικτύου Τηλεφωνίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Εκδοση: Οκτώβριος 2008 Εισαγωγή Το δίκτυο τηλεφωνίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ξεκίνησε το 1997 µε τη δηµιουργία υποδοµών στα κτίρια που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κεφάλαιο 6 KTYA EYPEAΣ ΠEPOXHΣ 6.5SDN Τατελευταία χρόνια εµφανίστηκε µεγάλη ζήτηση για παροχή υπηρεσιώνήχου, εικόνας, video, δεδοµένων. Οι διάφοροι τηλεπικοινωνιακοί φορείς προσπαθώντας να ικανοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστική Πολιτική και το Φαινόµενο του «Στρώµατος Νερού» στην Τηλεφωνία

Ρυθµιστική Πολιτική και το Φαινόµενο του «Στρώµατος Νερού» στην Τηλεφωνία Ρυθµιστική Πολιτική και το Φαινόµενο του «Στρώµατος Νερού» στην Τηλεφωνία Χρήστος Γκενάκος Ο.Π.Α & CEP, LSE Ρύθµιση Τελών Τερµατισµού Κλήσεων Οι χρεώσεις των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας προς άλλα δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Killer Application in Telecoms the killer application of the future will be Organizational Excellence Do not

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012 Αθήνα, 2-1-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-2 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικότητα στην Περιφέρεια: Παρούσα κατάσταση, Προοπτική και Προβλήµατα

Ευρυζωνικότητα στην Περιφέρεια: Παρούσα κατάσταση, Προοπτική και Προβλήµατα Ευρυζωνικότητα στην Περιφέρεια: Παρούσα κατάσταση, Προοπτική και Προβλήµατα ρ. Αλέξανδρος Κ. Παπασπυρίδης Director, Corporate Solutions & Carrier Services Vivodi Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. apapaspyridis@vivodi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ATM FRAUD Χρ. Τόπακας Group IT Security & Control Manager Μέλος European ATM Security Team e-mail : topakas@piraeusbank.gr Τράπεζα Πειραιώς AGENDA ΕΙΔΗ FRAUD ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εξέλιξη του Mobile Commerce στην Ευρώπη: Τα Κρίσιµα Ερωτήµατα

Η Εξέλιξη του Mobile Commerce στην Ευρώπη: Τα Κρίσιµα Ερωτήµατα Η Εξέλιξη του Mobile Commerce στην Ευρώπη: Τα Κρίσιµα Ερωτήµατα ρ. Νικόλαος Μυλωνόπουλος Asst Prof of Info Sys, ALBA MobiCom Project, ELTRUN Θέµατα Ορισµένες από τις τάσεις Η συµπεριφορά των χρηστών στην

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Διαλέξεις μαθήματος: http://medisp.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 04-06-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-1399 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 31

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση Νο /2012 της από / / Σύµβασης RBO Νο.../... µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και...

Τροποποίηση Νο /2012 της από / / Σύµβασης RBO Νο.../... µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και... Τροποποίηση Νο /2012 της από / / Σύµβασης RBO Νο.../... µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και... Σήµερα στην Αθήνα, την τα κάτωθι συµβαλλόµενα µέρη 1) η Εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.» και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS)

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Δίκτυα Πληροφοριών 2. Πελάτης/Διακομιστής 3. Διαδίκτυο 4. Ενδοδίκτυο Και Ενδοδίκτυο Εξωτερικής Πρόσβασης 5. Μεταφορά Δεδομένων 6. Υπηρεσίες Σύνδεσης Με Το Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Το σχέδιο Ο.Σ.Α.Π.Υ. του ήµου Σητείας το οποίο εντάσσεται Ε,Π.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα»

Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Μάρτιος 2007 «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Μάρτιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ταυτότητα Έρευνας...4 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΦΥΛΟ...8 2.1. Χρήση Η/Υ και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟ 2013 Τοποθέτηση Δρ. Λ. Κανέλλου, Προέδρου ΕΕΤΤ & BEREC 18 Φεβρουαρίου 2013

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟ 2013 Τοποθέτηση Δρ. Λ. Κανέλλου, Προέδρου ΕΕΤΤ & BEREC 18 Φεβρουαρίου 2013 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟ 2013 Τοποθέτηση Δρ. Λ. Κανέλλου, Προέδρου ΕΕΤΤ & BEREC 18 Φεβρουαρίου 2013 Κυρίες & Κύριοι, Σας καλωσορίζουμε στην παρουσίαση της Ρυθμιστικής Στρατηγικής της ΕΕΤΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ Ευρυζωνική πρόσβαση και ευρυζωνικές υπηρεσίες (χάριν συντομίας Ευρυζωνικότητα ή ευρυζωνικό περιβάλλον) ορίζεται σε ευρεία έννοια το προηγμένο, εφικτό και καινοτόμο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Κεφάλαιο 6 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής 6.6 Frame Relay 6.7 ATM 6.8 xdsl 6.9 Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα 6.10 Κριτήρια Επιλογής τεχνολογιών WAN Σελ. 205-216 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 2.12.2014 Αρ. Πρωτ.: 65879 οικ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Δικτύωσης και Διαδικτύου. Ροδούλα Δαμιανού

Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Δικτύωσης και Διαδικτύου. Ροδούλα Δαμιανού Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Δικτύωσης και Διαδικτύου Ροδούλα Δαμιανού Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Δικτύωσης και Διαδικτύου Περιεχόμενα Υπηρεσίες Δικτύωσης Ethernet E-Line EVPN Υπηρεσία Cytanet Wireless Zone

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα

Εναλλακτικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα Μάθημα Εναλλακτικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα Ευρυζωνικά δίκτυα πρόσβασης Τεχνολογίες xdsl Μάθημα 3ο ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 18-11-2014 Αρ. Πρωτ.: 60321 οικ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 9-12-2014 Αρ. Πρωτ.: 69108οικ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά. Πλάτων Μπαλτάς Enfinity Hellas

Φωτοβολταϊκά. Πλάτων Μπαλτάς Enfinity Hellas Φωτοβολταϊκά Πλάτων Μπαλτάς Enfinity Hellas Φ/Β στην Ελλάδα την τελευταία τριετία Ε.Π.Αν. 2005 100 αιτήσεις για χρηματοδότηση «κάτι καλό προβλέπεται» Ν.3468 / 2006 Δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών

Διαβάστε περισσότερα

OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46809/01ΑΤ/Β/00/365 Ζήνωνος Ελεάτου & Αγησιλάου 6-8 Μαρούσι 151 23

OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46809/01ΑΤ/Β/00/365 Ζήνωνος Ελεάτου & Αγησιλάου 6-8 Μαρούσι 151 23 OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΤΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ THΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 25-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 20984 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΙΝ ΥΝΟΣ από τις συνδυασµένες απειλές

Ο ΚΙΝ ΥΝΟΣ από τις συνδυασµένες απειλές Ο ΚΙΝ ΥΝΟΣ από τις συνδυασµένες απειλές Μιχαήλ ΜΑΒΗΣ mmavis@ote.gr Αντιπρόεδρος Ελληνικού Φορέα πρόληψης Τηλεπ. Απάτης (ΕΦΤΑ) Προϊστάµενος Υποδ/νσης Ασφάλειας Συστηµάτων και πρόληψης διακινδύνευσης ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου)

Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου) Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου) Αγαπητοί προς αποφοίτηση φοιτητές, Στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, και κάτω από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 17-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 18226 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή (2 η Έκδοση) Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών o Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Ιούλιος 2009 Περιεχόμενα \ Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 11-06-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1847 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, 18-06-2013 Αριθ. Πρωτ.:694/022 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, 18-06-2013 Αριθ. Πρωτ.:694/022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Μαρούσι, 18-06-2013 Αριθ. Πρωτ.:694/022 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση της υποβληθείσας προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ κατηγορίας οικονομικών προγραμμάτων με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 08-04-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1229 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση και Προκλήσεις του Κλάδου της ΚινητήςΤηλεφωνίαςστηνΕλλάδα

Αποτίμηση και Προκλήσεις του Κλάδου της ΚινητήςΤηλεφωνίαςστηνΕλλάδα Αποτίμηση και Προκλήσεις του Κλάδου της ΚινητήςΤηλεφωνίαςστηνΕλλάδα Γιώργος Στεφανόπουλος Γενικός Διευθυντής www.eekt.gr Ιούνιος 2010 1 Συνεισφορά του κλάδου στην Εθνική Οικονομία Η Κινητή Τηλεφωνία συνεισφέρει

Διαβάστε περισσότερα