Πρόσβαση και ανάπτυξη ανταγωνισµού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόσβαση και ανάπτυξη ανταγωνισµού"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Πρόσβαση και ανάπτυξη ανταγωνισµού ρ. Σπύρος Πολυκαλάς Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 1/50

2 Περιεχόµενα Σπουδαιότητα απόκτησης πρόσβασης Ευρωπαϊκό πλαίσιο για πρόσβαση Εθνικό πλαίσιο για πρόσβαση Ειδικές περιπτώσεις πρόσβασης ιασύνδεση Φωνητική τηλεφωνία Local Loop Unbundling (LLU) Ευρυζωνικές υπηρεσίες µέσω xdsl Bitsream Ευρυζωνικές υπηρεσίες xdsl Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 2/50

3 Απελευθέρωση Αγοράς (1) Μη απελευθερωµένες αγορές Κρατικό µονοπώλιο, Incumbent O incumbent παρέχει κατά αποκλειστικότητα τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε τελικούς χρήστες Απελευθέρωση αγοράς Είσοδος νέων παρόχων Πρόβληµα : όλοι οι συνδροµητές ανήκουν στον incumbent (ιδίως σε υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας) Πώς οι νεοεισερχόµενοι θα αποκτήσουν συνδροµητές; Θα πρέπει να παρέχουν παρόµοιες ή και καλύτερες ποιοτικά υπηρεσίες µε αυτές του incumbent σε ανταγωνιστικές τιµές Να παρέχουν την δυνατότητα στους συνδροµητές τους να επικοινωνούν µε συνδροµητές του incumbent οι οποίοι αποτελούν και την κύρια µάζα συνδροµητών Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 3/50

4 Απελευθέρωση Αγοράς (2) Οι νεοεισερχόµενοι για να παρέχουν υπηρεσίες θα πρέπει: Να αναπτύξουν άµεσα δικτυακή υποδοµή παρόµοια µε του incumbent -> ανέφικτο είτε, Να χρησιµοποιήσουν µερικώς την υποδοµή του Incumbent αναπτύσσοντας παράλληλα δική τους υποδοµή Σταδιακή ανάπτυξη υποδοµών: Ανάπτυξη δικτύων κορµού, συνήθως οπτικών ινών Ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης: Οπτικών ινών (FTTx) Ασύρµατα (LMDS, MMDS, WiFi, WiMAX, ) Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 4/50

5 Απελευθέρωση Αγοράς (3) Απόκτηση πρόσβασης σε υποδοµές Incumbent: Μισθωµένες γραµµές (Leased Lines ) ανάπτυξη δικτύων κορµού µε την ενοικίαση χωρητικότητας υψηλών ταχυτήτων απόκτηση πρόσβασης σε τελικούς χρήστες, ιδίως σε µεγάλους εταιρικούς πελάτες ιασύνδεση µε το δίκτυο του incumbent (Interconnection) δυνατότητα άµεσης παροχής υπηρεσιών σε συνδροµητές του incumbent Αδεσµοποίηση Τοπικού Βρόχου (Local Loop Unbundling LLU) χρήση τοπικού βρόχου (last mile) incumbent για παροχή κυρίως ευρυζωνικών υπηρεσιών µέσω xdsl τεχνολογιών Υποχρέωση παροχής Bitstream χρήση xdsl δικτύου incumbent για παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 5/50

6 Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά µε την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και µε τη διασύνδεσή τους (οδηγία για την πρόσβαση) Οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την αδειοδότηση) Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά µε κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο) Oδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώµατα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία καθολικής υπηρεσίας) Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 6/50

7 Οδηγία Πρόσβασης Ορισµοί (1) "Πρόσβαση": η διάθεση ευκολιών (facilities) ή/και υπηρεσιών σε άλλη επιχείρηση, βάσει καθορισµένων όρων, για τον σκοπό παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Καλύπτει, µεταξύ άλλων: την πρόσβαση σε στοιχεία του δικτύου και συναφείς ευκολίες, που µπορούν να αφορούν και τη σύνδεση εξοπλισµού δια σταθερών ή µη σταθερών µέσων (περιλαµβάνει LLU), την πρόσβαση σε υλική υποδοµή, που περιλαµβάνει κτίρια, σωλήνες και ιστούς, (πχ συνεγκατάστση) την πρόσβαση σε συναφή συστήµατα λογισµικού, που περιλαµβάνουν συστήµατα λειτουργικής υποστήριξης, την πρόσβαση σε µετάφραση αριθµών ή σε συστήµατα που παρέχουν παρόµοιες λειτουργικές δυνατότητες, την πρόσβαση σε σταθερά και κινητά δίκτυα, ιδίως για περιαγωγή την πρόσβαση σε συστήµατα υπό όρους πρόσβασης για υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης, και την πρόσβαση σε υπηρεσίες εικονικού δικτύου (virtual network services) Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 7/50

8 Οδηγία Πρόσβασης Ορισµοί (2) " ιασύνδεση": η φυσική και λογική ζεύξη δηµόσιων δικτύων επικοινωνιών που χρησιµοποιούνται από την ίδια ή διαφορετική επιχείρηση προκειµένου να παρέχεται στους χρήστες µιας επιχείρησης η δυνατότητα να επικοινωνούν µε χρήστες της ίδιας ή άλλης επιχείρησης ή να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχονται από άλλη επιχείρηση. Οι υπηρεσίες µπορούν να παρέχονται από τα εµπλεκόµενα µέρη ή από άλλα µέρη που έχουν πρόσβαση στο δίκτυο. Η διασύνδεση είναι ειδικός τύπος πρόσβασης που εφαρµόζεται µεταξύ φορέων εκµετάλλευσης δηµόσιων δικτύων. Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 8/50

9 Οδηγία Πρόσβασης Στόχοι Εναρµονίζει τον τρόπο µε τον οποίο τα κράτη µέλη ρυθµίζουν την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και σε συναφείς ευκολίες, καθώς και τη διασύνδεσή τους Θεσπίζει δικαιώµατα και υποχρεώσεις για φορείς εκµετάλλευσης, καθώς και για επιχειρήσεις που επιδιώκουν διασύνδεση και/ή πρόσβαση στα δικά τους δίκτυα ή συναφείς ευκολίες Ορίζει τους στόχους των ΕΡΑ όσον αφορά την πρόσβαση και τη διασύνδεση και θεσπίζει διαδικασίες για να διασφαλίσει ότι, οι υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι ΕΡΑ αναθεωρούνται και, κατά περίπτωση, αίρονται, µόλις επιτυγχάνονται οι επιθυµητοί στόχοι. Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 9/50

10 Οδηγία Πρόσβασης - Πλαίσιο Γενικό πλαίσιο για την πρόσβαση και τη διασύνδεση Tα Κράτη Μέλη διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχουν περιορισµοί που να εµποδίζουν τις επιχειρήσεις στο ίδιο κράτος µέλος ή σε διαφορετικά κράτη µέλη να διαπραγµατεύονται µεταξύ τους συµφωνίες για τεχνικές και εµπορικές ρυθµίσεις πρόσβασης ή/και διασύνδεσης, σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο. Η επιχείρηση που ζητά πρόσβαση ή διασύνδεση δεν απαιτείται να έχει άδεια λειτουργίας στο Κράτος Μέλος όπου ζητείται η πρόσβαση ή η διασύνδεση, όταν δεν παρέχει υπηρεσίες και δεν εκµεταλλεύεται δίκτυο στο εν λόγω κράτος µέλος. Οι φορείς εκµετάλλευσης δηµοσίων δικτύων επικοινωνιών έχουν το δικαίωµα και, όταν ζητείται από άλλες επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια, την υποχρέωση, να διαπραγµατεύονται τη µεταξύ τους διασύνδεση. Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 10/50

11 Περιεχόµενα Σπουδαιότητα απόκτησης πρόσβασης Ευρωπαϊκό πλαίσιο για πρόσβαση Εθνικό πλαίσιο για πρόσβαση Ειδικές περιπτώσεις πρόσβασης ιασύνδεση Φωνητική τηλεφωνία Local Loop Unbundling (LLU) Ευρυζωνικές υπηρεσίες µέσω xdsl Bitsream Ευρυζωνικές υπηρεσίες xdsl Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 11/50

12 ιασύνδεση Τηλεπικοινωνιακών ικτύων H φυσική / λογική διασύνδεση µεταξύ δύο τηλεπικοινωνιακών δικτύων η οποία επιτρέπει: την επικοινωνία µεταξύ των χρηστών των διασυνδεόµενων δικτύων την πρόσβαση των χρηστών σε όλες τις παρεχόµενες υπηρεσίες από τα εν λόγω δίκτυα την πρόσβαση σε υπηρεσίες και την επικοινωνία µε χρήστες τρίτου τηλεπικοινωνιακού δικτύου Σπουδαιότητα ιασύνδεσης (ιδίως µε δίκτυο incumbent) Οι νεοεισερχόµενοι µπορούν άµεσα να παρέχουν υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας στους συνδροµητές του incumbent Οι συνδροµητές των νεοεισερχοµένων µπορούν να επικοινωνούν µε τους συνδροµητές του incumbent Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 12/50

13 ιασύνδεση Σταθερών Τηλεπικοινωνιακών ικτύων στην Ελλάδα Νοµικό πλαίσιο που διέπει τη ιασύνδεση στην Ελλάδα Νόµος 2867/2000 Οδηγία 97/33/ΕΕ του Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προεδρικό ιάταγµα 165/1999 Σχετικές Αποφάσεις ΕΕΤΤ ( έγκρισης ΥΠ, έκρισης τιµολογίων, κανονισµών φορητότητας ) Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 13/50

14 ιασύνδεση - Υποχρεώσεις ΟΤΕ ΟΟΤΕ κατέχει Σηµαντική Ισχύ στην Εθνική Αγορά ιασύνδεσης Ο ΟΤΕ έχει υποχρέωση δηµοσίευσης Υποδείγµατος Προσφοράς ιασύνδεσης ΥΠ (Reference Interconnection Offer), το οποίο περιέχει τους όρους, τις διαδικασίες και τα σχετικά τιµολόγια διασύνδεσης Η ΕΕΤΤ πριν από τη δηµοσίευση εγκρίνει τα σχετικά ΥΠ H EETT ελέγχει σε ετήσια βάση τα τιµολόγια διασύνδεσης Ο ΟΤΕ δηµοσιεύει σχετικά ΥΠ από το 1999 Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 14/50

15 Βασικές υποχρεώσεις ΟΤΕ (1) Βασικές υπoχρεώσεις ΟΤΕ σχετικές µε τη διασύνδεση: Επιλογή Φορέα ( Carrier Selection): Η υπηρεσία µέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα στο συνδροµητή του ΟΤΕ, µέσω της πληκτρολόγησης ενός Κωδικού Επιλογής Φορέα, να επιλέξει άλλον Τ.Π. για την διεκπεραίωση µιας ξεχωριστής κλήσης (επιλογή ανά κλήση) Προεπιλογή Φορέα( Carrier Pre selection): Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδροµητές του ΟΤΕ να πραγµατοποιούν σε σταθερή βάση µια ή περισσότερες κατηγορίες κλήσεων (αστικές, υπεραστικές, διεθνείς κλήσεις και κλήσεις προς κινητά) µέσω άλλου προεπιλεγµένου παρόχου, χωρίς να απαιτείται η πληκτρολόγηση του κωδικού επιλογής φορέα του συγκεκριµένου παρόχου υνατότητα 1: ιεθνείς Κλήσεις υνατότητα 2: Υπεραστικές Κλήσεις και Κλήσεις προς Κινητά υνατότητα 3: ιεθνείς, Αστικές, Υπεραστικές Κλήσεις και Κλήσεις προς Κινητά Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 15/50

16 Βασικές υποχρεώσεις ΟΤΕ (2) Φορητότητα αριθµών (Fixed Number Portability): Η δυνατότητα των τελικών χρηστών να διατηρούν τον ή τους γεωγραφικούς ή µη γεωγραφικούς αριθµούς κλήσης τους όταν αλλάζουν φορέα παροχής υπηρεσίας, τοποθεσία ή τύπο υπηρεσίας Συνεγκατάσταση: Πρόβλεψη παροχής στον διασυνδεόµενο Τ.Π. συνεγκατάστασης, δηλαδή πρόσβασης σε υλική υποδοµή του (ιδίως κτίρια, σωλήνες, ιστούς κεραιών, κ.λ.π.), συµπεριλαµβανοµένης της σύνδεσης εξοπλισµού δια σταθερών ή µη σταθερών µέσων, για την εξυπηρέτηση αναγκών διασύνδεσης Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 16/50

17 Βασικές υπηρεσίες ΥΠ ΟΤΕ Βασικές υπηρεσίες διασύνδεσης Call origination: Συλλογή κλήσεων από το δίκτυο ΟΤΕ (µέσω Κωδικού Επιλογής Φορέα, Κωδικού Προεπιλογής Φορέα ή µέσω καρτών προπληρωµένου χρόνου) Call termination: Τερµατισµός κλήσεων στο δίκτυο ΟΤΕ Call transit: ιαβίβαση κλήσεων µέσω δικτύου ΟΤΕ Υπόλοιπες υπηρεσίες διασύνδεσης ιεθνείς κλήσεις µέσω δικτύου ΟΤΕ (international calls) Πρόσβαση σε υπηρεσίες Νοήµοντος ικτύου ΟΤΕ (freephone, onephone) Πρόσβαση στις υπηρεσίες Premium rate services ΟΤΕ, Audiotex, Televoting -IN Πρόσβαση στις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης Τερµατισµό κλήσεων στο δίκτυο του εναλλακτικού παρόχου Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 17/50

18 Βασικές αρχές ΥΠ ΟΤΕ (1) Το εθνικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο του ΟΤΕ είναι διαιρεµένο σε 11 βασικές περιοχές διασύνδεσης Κάθε εναλλακτικός πάροχος διασυνδέεται σε τουλάχιστον µια βασική περιοχή διασύνδεσης Οι ζεύξεις διασύνδεσης είναι χωρητικότητας 2Mbps ύο παρεχόµενα επίπεδα διασύνδεσης βάσει της ιεραρχικής δοµής του δικτύου του ΟΤΕ: πρώτο επίπεδο (Tandem, AYK, Πρωτεύοντα κέντρα): αντιστοιχεί στις 11 βασικές περιοχές διασύνδεσης δεύτερο επίπεδο, τοπικό /local (περίπου 203 τοπικά ψηφιακά κέντρα ΟΤΕ διαθέσιµα για διασύνδεση) Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 18/50

19 Βασικές αρχές ΥΠ ΟΤΕ (2) Ητιµολόγηση για κάθε κλήση εξαρτάται από την περιοχή εκκίνησης της κλήσης, την περιοχή τερµατισµού της κλήσης και τα σηµεία διασύνδεσης του εναλλακτικού Απλή χρέωση (single) : όταν η κλήση εκκινεί / τερµατίζεται στην ίδια βασική περιοχή στην οποία υπάρχει σηµείο διασύνδεσης µεταξύ ΟΤΕ και εναλλακτικού και από το οποίο παραδίδεται η κλήση ιπλή χρέωση (double) : όταν η κλήση εκκινεί / τερµατίζεται σε διαφορετική βασική περιοχή από την βασική περιοχή όπου παραδόθηκε η κλήση Τοπική χρέωση (local) : όταν η κλήση εκκινεί / τερµατίζεται στο τοπικό κέντρο στο οποίο παραδόθηκε η κλήση Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 19/50

20 Σενάρια Υπηρεσίας Συλλογής Κλήσεων 11 9 AYK 10 AYK 4 LOCAL AYK LOCAL 3 ίκτυο εναλλακτικού Υπηρεσία συλλογής κλήσεων Απλή συλλογή κλήσεων (single call origination tariff) ιπλή συλλογή κλήσεων (double call origination tariff) Τοπική συλλογή κλήσεων (local call origination tariff) 7 Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 20/50

21 Στατιστικά στοιχεία ιασύνδεσης (1) (million minutes) Interconnection traffic through OTE's network call termination call origination 0 Α' sem 2002 B' sem 2002 Α' sem 2003 B' sem 2003 Α' sem 2004 B' sem 2004 Πηγή: Πεπραγµένα ΕΕΤΤ 2004 Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 21/50

22 Στατιστικά στοιχεία ιασύνδεσης (2) OTE's market shares 20 0 H H H H H H H Dialup internet Local calls National calls Fixed to Mobile International Πηγή: Πεπραγµένα ΕΕΤΤ 2004 Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 22/50

23 Στατιστικά στοιχεία ιασύνδεσης (3) 90,0% EU15 average incumbents' market share on the voice telephony market(based on revenues) 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% Local calls Long-distance calls Calls to mobile International calls Dec Dec Dec Dec Πηγή: 10 th Implementation report of EU Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 23/50

24 Περιεχόµενα Σπουδαιότητα απόκτησης πρόσβασης Ευρωπαϊκό πλαίσιο για πρόσβαση Εθνικό πλαίσιο για πρόσβαση Ειδικές περιπτώσεις πρόσβασης ιασύνδεση Φωνητική τηλεφωνία Local Loop Unbundling (LLU) Ευρυζωνικές υπηρεσίες µέσω xdsl Bitsream Ευρυζωνικές υπηρεσίες xdsl Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 24/50

25 Αναγκαιότητα ρύθµισης δικτύου πρόσβασης ίκτυο πρόσβασης αναγκαίο για την παροχή υπηρεσιών σε τελικούς χρήστες Ανάπτυξη δικτύου πρόσβασης εθνικής κάλυψης χρονοβόρα διαδικασία οικονοµικά ασύµφορη να δηµιουργηθεί εκ νέου σε εθνικό επίπεδο µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα, ακόµα και για τους σηµαντικότερους ανταγωνιστές των incumbents (ιδίως για εγκατάσταση δικτύου χαλκού) Οι Incumbents σε πλεονεκτική θέση διότι: ανέπτυξαν ένα εθνικό δίκτυο πρόσβασης βασιζόµενο σε χαλκό (προοδευτικά το αντικαθιστούν ή το εµπλουτίζουν µε δίκτυα οπτικών ινών ή και µε ασύρµατες ζεύξεις) ήταν προστατευµένοι από πιθανές ανταγωνιστικές πιέσεις λόγω των αποκλειστικών δικαιωµάτων που απολάµβαναν (νοµικό µονοπώλιο), ενώ κατ αυτόν τον τρόπο ήταν σε θέση να χρηµατοδοτούν το ιδιαίτερα υψηλό επενδυτικό κόστος µέσω µονοπωλιακών µισθωµάτων. Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 25/50

26 Ρυθµιστικά µέτρα από ΕΕ για τα δίκτυα πρόσβασης Η δεδοµένη ύπαρξη ενός ισχυρού µονοπωλίου στο δίκτυο πρόσβασης αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη του ανταγωνισµού στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, καθώς οι νεοεισερχόµενοι πάροχοι αδυνατούν να αποκτήσουν πρόσβαση στον τελικό χρήστη προκειµένου να παρέχουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. εδοµένου των ανωτέρω η ΕΕ προχώρησε σε µια σειρά από µέτρα µε στόχο την εντατικοποίηση του ανταγωνισµού στο δίκτυο πρόσβασης. Ενδεικτικά αναφέρονται: Η Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Commission Recommendation on Leased Lines interconnection pricing in a liberalised telecommunications market, C (1999) 3863, 24/11/1999 Ο Ευρωπαϊκός Κανονισµός 2887/2000/ΕΚ ο οποίος ορίζει το γενικό πλαίσιο παροχής Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο από τους Incumbents operators Η Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την παροχή bitstream Το νέο ρυθµιστικό πλαίσιο το οποίο προβλέπει µεταξύ άλλων και την ex ande ρύθµιση των αγορών LLU και wholesale broadband access οι οποίες είναι βασικές αγορές για την ανάπτυξη και την προώθηση της ευρυζωνικότας. Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 26/50

27 Κανονισµός 2887/2000/ΕΚ (1) Υποχρεώνει τους Κοινοποιηµένους Φορείς Εκµµετάλευσης (incumbents) να παρέχουν Αδεσµοποίητη Πρόσβασης στο Τοπικό Βρόχο και Υποβρόχο σε ικαιούχους οργανισµούς Σκοπός και πεδίο εφαρµογής να εντείνει τον ανταγωνισµό και να τονώσει την τεχνολογική καινοτοµία στην αγορά της τοπικής πρόσβασης, µέσω της θέσπισης εναρµονισµένων όρων για την αδεσµοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστική παροχή ευρέος φάσµατος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. εφαρµόζεται στην αδεσµοποίητη πρόσβαση στους τοπικούς βρόχους και στις συναφείς εγκαταστάσεις των κοινοποιηµένων φορέων Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 27/50

28 Υποχρεώσεις incumbents O Κανονισµός 2887/2000/ΕΚ υποχρεώνει τους incumbents να: ηµοσιεύουν από τις 31 εκεµβρίου 2000, και τηρούν ενήµερη, προσφορά αναφοράς για αδεσµοποίητη πρόσβαση στους τοπικούς τους βρόχους και στις συναφείς εγκαταστάσεις, (υπάρχει σχετικό παράρτηµα µε ενδεικτικά περιεχόµενα). Από τις 31 εκεµβρίου 2000, οι κοινοποιηµένοι φορείς εκµετάλλευσης ικανοποιούν, υπό διαφανείς, δίκαιους και ισότιµους όρους, τις εύλογες αιτήσεις των δικαιούχων για αδεσµοποίητη πρόσβαση στους τοπικούς τους βρόχους και στις συναφείς εγκαταστάσεις. Οι αιτήσεις απορρίπτονται µόνον βάσει αντικειµενικών κριτηρίων σχετικών µε το τεχνικώς εφικτό ή την ανάγκη διατήρησης της ακεραιότητας του δικτύου. Οι κοινοποιηµένοι φορείς εκµετάλλευσης θέτουν στη διάθεση των δικαιούχων εγκαταστάσεις ισοδύναµες µε εκείνες που παρέχουν για τις δικές τους υπηρεσίες ή τις συνδεδεµένες µε αυτούς εταιρίες, µε τους ίδιους όρους και τα ίδια χρονικά πλαίσια (ιδίως αναφορικά µε αιτήµατα συνεγκατάστασης) Οι κοινοποιηµένοι φορείς εκµετάλλευσης χρεώνουν την αδεσµοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και στις συναφείς εγκαταστάσεις, µε βάση το κόστος. Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 28/50

29 Ρόλος Εθνικών Ρυθµιστικών Αρχών Εποπτεία από την ΕΡΑ: Η ΕΡΑ µεριµνά ώστε η τιµολόγηση της αδεσµοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο να ευνοεί την ύπαρξη δίκαιων και βιώσιµων συνθηκών ανταγωνισµού. Η ΕΡΑ διαθέτει την εξουσία: να επιβάλλει αλλαγές στην προσφορά αναφοράς για αδεσµοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και για συναφείς εγκαταστάσεις, συµπεριλαµβανοµένων των τιµών, να απαιτεί από τους κοινοποιηµένους φορείς εκµετάλλευσης την παροχή πληροφοριών σχετικών µε την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. Η ΕΡΑ διασφαλίζει την αποφυγή διακρίσεων, τον ισότιµο ανταγωνισµό, την οικονοµική αποτελεσµατικότητα και το µέγιστο όφελος για τους χρήστες Όταν η ΕΡΑκρίνει ότι η αγορά τοπικής πρόσβασης είναι επαρκώς ανταγωνιστική, απαλλάσσει τους κοινοποιηµένους φορείς εκµετάλλευσης από την υποχρέωση περί καθορισµού των τιµών µε βάση το κόστος. Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 29/50

30 Βασικοί ορισµοί ΕΚ 2887/2000 (1) Τι σηµαίνει Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο; Η δυνατότητα των νόµιµα δικαιούχων τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων να χρησιµοποιούν τον τοπικό βρόχο του incumbent για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στον πελάτη Πώς ορίζεται ο τοπικός βρόχος; Το φυσικό κύκλωµα συνεστραµµένου ζεύγους µεταλλικών καλωδίων που συνδέει το τερµατικό σηµείο του δικτύου στις εγκαταστάσεις του συνδροµητή µε το κύριο κατανεµητή ή µε αντίστοιχη εγκατάσταση στο σταθερό δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο του incumbent Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 30/50

31 Βασικοί ορισµοί ΕΚ 2887/2000 (2) Μορφές Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο: Πλήρως Αδεσµοποίητη Πρόσβαση (Full Unbundling):Tα ζεύγη µεταλλικών καλωδίων εκµισθώνονται σε τρίτα µέρη για αποκλειστική χρήση. Ο µισθωτής (νεοεισερχόµενος τηλεπικοινωνιακός πάροχος) έχει τον πλήρη έλεγχο του τοπικού βρόχου και της σχέσης του µε τον πελάτη του για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών µέσω του αποδεσµοποιηµένου τοπικού βρόχου Η δυνατότητα των νόµιµα δικαιούχων τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων να χρησιµοποιούν τον τοπικό βρόχο του incumbent για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιώνστονπελάτη Μεριζόµενη Αδεσµοποίητη Πρόσβαση (Shared Unbundling). Ο τοπικός βρόχος χρησιµοποιείταιτόσοαπότονκφεόσοκαιαπότον νεοεισερχόµενο τηλεπικοινωνιακό πάροχο.. Ο incumbent εξακολουθεί να παρέχει τηλεφωνική υπηρεσία, ενώ ο νεοεισερχόµενος παρέχει υπηρεσίες µετάδοσης δεδοµένων υψηλής ταχύτητας στον ίδιο τοπικό βρόχο. Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 31/50

32 Αδεσµοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο Incumbent Network OLOs Network Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 32/50

33 * 8 # Πλήρως Αδεσµοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο Κατάργηση ζεύξης Incumbent network Incumbent equipment Outdoor cabinet MDF OLOs network OLOs equipment Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 33/50

34 Mo dem Ba nk * 8 # Μεριζόµενη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο Incumbent network Switch incumbent Splitter Modem Outdoor cabinet MDF Splitter OLOs network PC DSLAM OLOs Switch Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 34/50

35 Προσφορά OTE για LLU (RUO - Reference Unbundling Offer) Προσφορά για Πλήρη Αδεσµοποίητη Πρόσβαση Προσφορά για Μεριζόµενη Πρόσβαση Περιεχόµενα Προσφορών: ιαδικασίες και χρονοδιαγράµµατα παροχής τοπικών βρόχων (υποβρόχων) ιαδικασίες και χρονοδιαγράµµατα παροχής συνεγκατάστασης (Φυσική Εικονική Αποµακρυσµένη) ιαδικασίες δοκιµαστικών µετρήσεων Τιµολόγια παροχής υπηρεσιών LLU εφάπαξ τέλη, µηνιαίο πάγιο, τέλη συνεγκατάστασης κ.α Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 35/50

36 Κατάσταση Ελληνικής Αγοράς Full LLU lines Shared lines Πορεία LLU Πηγή: Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 36/50

37 Σύγκριση µε ΕΕ Full LLU Shared Access N. of lines n. of Ag. N. of lines n. of Ag. Belgium Czech Republic Denmark Germany Estonia Greece Spain France Ireland Italy Luxembourg Netherlands Austria Portugal Finland n.a n.a. Sweden United Kingdom EU EU Πηγή COCOM ( on ) Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 37/50

38 LLU και ανάπτυξη ανταγωνισµού Η ανάπτυξη του LLU ιδιαίτερη σηµαντική για την προώθηση και εδραίωση του ανταγωνισµού H ανάπτυξη του LLU βοηθά στην εισαγωγή καινοτόµων ευρυζωνικών υπηρεσιών (VoIP, IPTV,) Οι νεοεισερχόµενοι µπορούν να δραστηριοποιηθούν ανεξάρτητα από τα εµπορικά πλάνα του incumbent: Μπορούν να παρέχουν προσβάσεις xdsl της επιλογής τους (ADSL, ADSL2+, SDSL, VDSL ) υνατότητα διαφοροποίησης αναφορικά µε την παρεχόµενη ποιότητα υπηρεσιών ιαφοροποίηση ταχύτητας πρόσβασης ιαφοροποίηση ποιοτικών χαρακτηριστικών backbone δικτύων υνατότητα παροχής υπηρεσιών σε ιδιαίτερα ελκυστικές τιµές Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 38/50

39 Περιεχόµενα Σπουδαιότητα απόκτησης πρόσβασης Ευρωπαϊκό πλαίσιο για πρόσβαση Εθνικό πλαίσιο για πρόσβαση Ειδικές περιπτώσεις πρόσβασης ιασύνδεση Φωνητική τηλεφωνία Local Loop Unbundling (LLU) Ευρυζωνικές υπηρεσίες µέσω xdsl Bitsream Ευρυζωνικές υπηρεσίες xdsl Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 39/50

40 Παροχή bitstream Τι είναι Bitstream; Όταν ο incumbent εγκαθιστά εξοπλισµό (xdsl) για την παροχή υπηρεσιών σε τελικούς χρήστες υπηρεσιών υψηλής µετάδοσης δεδοµένων τότε υποχρεούται να διαθέτει τον ανωτέρω εξοπλισµό και σε άλλους τηλεπικοινωνιακούς οργανισµούς προκειµένου να µπορούν και αυτοί να προσφέρουν σε τελικούς χρήστες υπηρεσίες υψηλής µετάδοσης δεδοµένων (πχ ευρυζώνια πρόσβαση στο διαδίκτυο) Ευρωπαϊκό Νοµικό Πλαίσιο Σύµφωνα µε το «νέο» Ευρωπαϊκό Πλαίσιο µία από τις αγορές για τις οποίες απαιτείται ex ande ρύθµιση είναι η Χονδρική Παροχή Ευρυζωνικών Υπηρεσιών (αγορά υπ. αριθ. 12 της σχετικής Σύστασης της ΕΕ) η οποία περιλαµβάνει το Bitstream Απαιτείται ανάλυση του επιπέδου του ατναγωνισµού Εθνικό Πλαίσιο Προεδρικό ιάταγµα 181/1999 Οδηγία 98/10/ΕΚ Νόµος 2867/2000 Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 40/50

41 Bay Networks 3Com 3Com Telephony - Bitsream LLU Incumbent Local Exchange OLO DSLAM OLO s network Switch POTS Outdoor Cabinet LLU line Telephony line Bitstream line MDF Incumbent DSLAM Incumbent s network Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 41/50

42 Μορφές παροχής Bitsream DSLAM Node Node Incumbent's backbone Node Backbone node Backbone concetrator BRAS IP of Incumbent DSLAM to OLOs network (B2) Node Node to OLOs network (B4) to OLOs network (B5) to OLOs network (B1) to OLOs network (B3) Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 42/50

43 Παροχή Bitstream από ΟΤΕ ARIS OKSIA / OKSIA 2 PC ADSL Modem CPE OTE's ATM BBRAS OTE's backbone OLO / ISP s network PC Ethernet ADSL Modem DSLAM / Local Exchange of OTE BBRAS IP handover to OLO/ISP PC CPE Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 43/50

44 Bitstream και ανάπτυξη ανταγωνισµού Η παροχή Bitstream διασφαλίζει τον ανταγωνισµό τουλάχιστον σε επίπεδο υπηρεσιών προς όφελος των τελικών καταναλωτών ( ανταγωνισµός σε τιµές και σε γκάµα υπηρεσιών) Επιτρέπει ιδίως σε µικρούς παρόχους / ISPs να παρέχουν ευρυζωνικές υπηρεσίες σε τελικούς χρήστες Αξιοποιείται σε µέγιστο βαθµό το χάλκινο δίκτυο πρόσβασης των incumbent operators µε την παροχή xdsl υπηρεσιών ( κυρίως ADSL) Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 44/50

45 Σύγκριση µορφών Bitstream (1) Από Bitstream_5 προς Βitstream_1 επιτυγχάνονται : Κίνητρα για την ανάπτυξη ιδιόκτητων δικτύων κορµού από τους νέους παρόχους Φθηνότερο bitstream (τιµολόγιο incumbent προς παρόχους) και άρα πιθανώς φθηνότερο ADSL προς καταναλωτές Μικρότερος βαθµός εξάρτησης από τον Incumbent Το bitstream γίνεται περισσότερο ανταγωνιστικό στο LLU (το bitstream_1 µοιάζει πάρα πολύ µε το shared access) Από Bitstream_1 προς Βitstream_5 επιτυγχάνονται : Γρήγορη και εγγυηµένη εισαγωγή νέων τεχνολογιών (ADSL) και υπηρεσιών (fast internet) Ακόµη και οι µικροί πάροχοι οι οποίοι δεν διαθέτουν ιδιόκτητο δίκτυο κορµού υψηλών δυνατοτήτων (και δεν σκοπεύουν να αποκτήσουν) µπορούν να παρέχουν µέσω Bitstream ADSL υπηρεσίες Υπάρχει µεγάλος ανταγωνισµός στους ISP παρόχους καθώς δεν απαιτούνται µεγάλες επενδύσεις για να παρέχουν ADSL και εποµένως σχεδόν όλοι οι ISPs µπορούν να παρέχουν ADSL. Αυτό ίσως επιφέρει ανταγωνιστικές τιµές (πάντοτε όµως θα τις ελέγχει ο incumbent) Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 45/50

46 Σύγκριση µορφών Bitstream (2) infrastructure based competition service based competition high incentitives to develop no new developments low er bitstream prices, low er retail prices higher bitstream prices, higher retail prices B1 B2 B3 B4 B5 Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 46/50

47 Σύγκριση µορφών Bistream LLU Ιδιόκτητη υποδοµή Own infr. entry points for big OLOs Own infr. LLU B1 B2 B3 B4 B5 entry points for small ISPs B1 B2 B3 B4 Economies of Scale B5 LLU Ladder of investments Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 47/50

48 Στατιστικά στοιχεία εθνικής αγοράς Bitstream Lines by OTE εκ-03 Μαρ-04 Ιουν-04 Σεπ-04 εκ-04 Πηγή: Πεπραγµένα ΕΕΤΤ 2004 Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 48/50

49 Στατιστικά στοιχεία ΕΕ Πηγή COCOM Wholesale DSL lines Number of Num. of lines Agreements Resale Number of Num. of lines Agreements Belgium Denmark Germany Greece Spain France Ireland n.a. Italy Cyprus n.a. n.a. n.a. Latvia Lithuania Luxembourg Hungary Malta Austria Portugal Slovenia Finland 492 n.a. n.a. n.a. Sweden n.a. United Kingdom EU EU Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 49/50

50 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ευχαριστώ για την προσοχή σας! Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 50/50

Μάρτιος, 2007 Μαρούσι

Μάρτιος, 2007 Μαρούσι ηµόσια ιαβούλευση για τον καθορισµό των χρεώσεων χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης µε προσέγγιση retail minus και επί τη βάσει µοντέλου DCF (Discounted Cash Flow) Μάρτιος, 2007 Μαρούσι Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα

Εναλλακτικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα Μάθημα Εναλλακτικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα Ενότητα 1η Ευρυζωνικά δίκτυα προσβασης Ευρυζωνικότητα και LLU Μάθημα 1ο ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP)

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP) 1 Πρόλογος Το παρόν Κείµενο ηµόσιας ιαβούλευσης έχει ετοιµαστεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Α. Προϋποθέσεις αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Α. Προϋποθέσεις αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Κριτήρια προς χρήση από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές κατά την εκτίμηση της κοινής δεσπόζουσας θέσης, σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 2. Δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Αγορών ΑΑ3-4-5-6: Έγγραφο Κοινοποίησης

Ανάλυση Αγορών ΑΑ3-4-5-6: Έγγραφο Κοινοποίησης ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 22-5-2014 ΑΠ.:719/01 ΑΠΟΦΑΣΗ Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2014 (με απολογιστικά στοιχεία 2012) για τις υπό ρύθμιση αγορές

Διαβάστε περισσότερα

Λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω γραμμών πρόσβασης ISDN PRA στην Ελλάδα (3 ος κύκλος ανάλυσης αγορών)

Λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω γραμμών πρόσβασης ISDN PRA στην Ελλάδα (3 ος κύκλος ανάλυσης αγορών) Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ [σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), και το άρθρο 6 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ, όπως τροποποιηθείσα, ισχύει], αναφορικά με την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ 2011 573/017/22.07.2010 Απόφαση ΕΕΤΤ ΦΕΚ 1353/Β/01.9.2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 3 2. ΣΥΜΒΑΣΗ...7 3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...7 4. ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ...7 5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΣΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Δρ. Λιωνής Νικόλαος ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Δρ. Λιωνής Νικόλαος ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Θεωρία και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2002/21/ΕΚ. Ηµεροµηνία: 31 Αυγούστου 2006. Ελάχιστη έσµη Λιανικών Μισθωµένων Γραµµών Έγγραφο Κοινοποίησης Ε.Ε.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2002/21/ΕΚ. Ηµεροµηνία: 31 Αυγούστου 2006. Ελάχιστη έσµη Λιανικών Μισθωµένων Γραµµών Έγγραφο Κοινοποίησης Ε.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τη «Λειτουργία και Χρήση των GSM-Gateways στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών»

Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τη «Λειτουργία και Χρήση των GSM-Gateways στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών» Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τη «Λειτουργία και Χρήση των GSM-Gateways στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών» Μαρούσι, 23 Ιανουαρίου 2004 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 2 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Πίνακας Περιεχομένων Μέρος 1

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 19-07-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 661/009 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 19-07-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 661/009 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 19-07-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 661/009 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «OTE Business Double Play Static 2» και «OTE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, 11-07-2013 ΑΠ: 696/119 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, 11-07-2013 ΑΠ: 696/119 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Μαρούσι, 11-07-2013 ΑΠ: 696/119 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικών προγραμμάτων με τις ονομασίες «ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή (2 η Έκδοση) Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών o Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Ιούλιος 2009 Περιεχόμενα \ Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Σ Ο Τ Ε

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Σ Ο Τ Ε Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 406/034/11.10.06 ΑΠ της ΕΕΤΤ Φεβρουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ...... 4 1.1 Αντικείμενο... 4 1.2 Ορισμοί... 4 2. ΣΥΜΒΑΣΗ.... 7 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΘΕΜΑΤΑ...3 3. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 3.1 Ερωτήσεις σχετικές µε

Διαβάστε περισσότερα

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΘΕΙΣΑΣ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΤΕ 2007» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 30/01/2007 ΜΕΧΡΙ 30/03/2007 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ενότητα # 2: Βασικά στοιχεία ευρυζωνικών επικοινωνιών Μέρος 2 Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, 18-06-2013 Αριθ. Πρωτ.:694/022 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, 18-06-2013 Αριθ. Πρωτ.:694/022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Μαρούσι, 18-06-2013 Αριθ. Πρωτ.:694/022 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση της υποβληθείσας προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ κατηγορίας οικονομικών προγραμμάτων με

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ν. ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Σ.Ν. ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κεφάλαιο Α...5 Γενικές ιατάξεις...5 Άρθρο 1...5 Πεδίο εφαρµογής...5 Άρθρο 2...5 Ορισµοί...5 Άρθρο 3...10 Γενικές Αρχές...10 Κεφάλαιο Β...13 ιοίκηση του τοµέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών...13 Άρθρο 4...13

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης για τον Ορισμό, Ανάλυση και τις Ρυθμιστικές Υποχρεώσεις στη Λιανική αγορά των Μισθωμένων Γραμμών (αγορά υπ αρ.

Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης για τον Ορισμό, Ανάλυση και τις Ρυθμιστικές Υποχρεώσεις στη Λιανική αγορά των Μισθωμένων Γραμμών (αγορά υπ αρ. Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης για τον Ορισμό, Ανάλυση και τις Ρυθμιστικές Υποχρεώσεις στη Λιανική αγορά των Μισθωμένων Γραμμών (αγορά υπ αρ. 7 της Σύστασης ) Μαρούσι, Αύγουστος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 620 25 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 429/015 Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2007 για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Στάση Χρηστών ADSL Υψηλού Φορτίου απέναντι στις Εταιρίες Παρόχους και τη Δικτυακή Τηλεόραση

Στάση Χρηστών ADSL Υψηλού Φορτίου απέναντι στις Εταιρίες Παρόχους και τη Δικτυακή Τηλεόραση Στάση Χρηστών ADSL Υψηλού Φορτίου απέναντι στις Εταιρίες Παρόχους και τη Δικτυακή Τηλεόραση ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη - Executive ΜΒΑ ΚΑΛΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 172/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2012

L 172/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2012 L 172/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 531/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουνίου 2012 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΤΕ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΤΕ 2011 573/017/22.07.2010 Απόφαση ΕΕΤΤ ΦΕΚ 1353/Β/01.9.2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ...3 2. ΣΥΜΒΑΣΗ...7...7 3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...7 4. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ...7 5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα

Εναλλακτικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα Μάθημα Εναλλακτικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα Ευρυζωνικά δίκτυα πρόσβασης Τεχνολογίες xdsl Μάθημα 3ο ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Νοέμβριος 2012. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Νοέμβριος 2012. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΑΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα