ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο εκσυγχρονισμός του συστήματος φωτισμού σε ένα υφιστάμενο κτίριο έχει ως στόχο την αύξηση της ποιότητας του φωτεινού αποτελέσματος και την ενσωμάτωση καινοτόμων συστημάτων ελέγχου για τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας. Άρθρο του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΚΟΥΡΑΜΑΝΗ, δρ. ηλεκτρολόγου μηχ. & μηχανικού υπολογιστών Η γήρανση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ενός κτιρίου οδηγεί σε αυξημένα ποσοστά βλαβών και υψηλή κατανάλωση ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Η κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας ενός κτιρίου για το φωτισμό, ανάλογα με τη χρήση του, μπορεί να αντιστοιχεί μέχρι και στο 50% της συνολικής καταναλισκόμενης ενέργειας. Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με τη συνεχή επιβάρυνση της αποτελεσματικότητας ενός πεπαλαιωμένου συστήματος φωτισμού μπορεί να οδηγήσει στην ανάγκη εκσυγχρονισμού της εγκατάστασης. Βάσει της εμπειρίας και της διεθνούς βιβλιογραφίας, μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων, η εξοικονόμηση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ε- νέργειας για φωτισμό μπορεί να φτάσει έως και 0%. Η εξοικονόμηση επιτυγχάνεται μέσω της ενσωμάτωσης των δυνατοτήτων που παρέχουν τα καινούρια συστήματα φωτισμού, όπως είναι οι αποδοτικότεροι λαμπτήρες και τα εξελιγμένα συστήματα ελέγχου. Στο παρόν άρθρο αναλύονται οι καινούριες τεχνολογίες που είναι εμπορικά διαθέσιμες και βελτιώνουν σημαντικά τα συστήματα φωτισμού των κτιρίων. Ακόμη, γίνεται αναφορά στα ισχύοντα πρότυπα, στα προβλήματα που αντιμετωπίζονται κατά τις εργασίες ανακαίνισης, καθώς επίσης και στις δυνατότητες εξοικονόμησης 59

2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ Βασική στόχευση της φωτοτεχνικής μελέτης είναι η δημιουργία ενός συστήματος φωτισμού με βέλτιστα οπτικά χαρακτηριστικά και ταυτόχρονη εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας. Φωτιστικό φθορισμού χωρίς την ύπαρξη πλαστικού καλύμματος. Φωτιστικό φθορισμού με την ύπαρξη πλαστικού καλύμματος που έχει φθαρεί με την πάροδο των ετών. Ηλεκτρικός πίνακας που απαιτεί ριζική ανακαίνιση λόγω παλαιότητας. 5 Στάθμη φωτός που προέρχεται μόνο από την είσοδο φυσικού φωτός. 6 Υπερβολικός φωτισμός χώρου λόγω της ταυτόχρονης εισόδου φυσικού φωτός και πλήρους ενεργοποίησης τεχνητού φωτός. 7 Ορθός φωτισμός χώρου με ταυτόχρονη είσοδο φυσικού φωτός και έλεγχο της φωτεινής ροής των γειτονικών φωτιστικών. 8 Αποτέλεσμα ισοσταθμικών καμπυλών φωτεινότητας με τη χρήση λογισμικού φωτοτεχνίας. ενέργειας, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των υπό ανακαίνιση κτιρίων. Συνήθης κατάσταση πεπαλαιωμένων συστημάτων φωτισμού κτιρίων Με εξαίρεση το δευτερογενή τομέα, στον οποίο κατά κανόνα υπάρχουν μόνιμα συνεργεία συντήρησης των εγκαταστάσεων, στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις οι εργασίες στα συστήματα φωτισμού πραγματοποιούνται μόνο σε περιπτώσεις βλαβών. Η ελλιπής συντήρηση έχει ως αποτέλεσμα τη συχνή αντιμετώπιση σοβαρών λειτουργικών προβλημάτων. 60 ΤΕΥΧΟΣ 0/0 Η συνήθης εικόνα των συστημάτων φωτισμού σε παλαιά κτίρια είναι η ύπαρξη φωτιστικών σωμάτων χωρίς ανακλαστήρες, με λαμπτήρες Τ8 ή και παλαιότερους. Τα στραγγαλιστικά πηνία (ballasts) είναι κατά κανόνα ηλεκτρομαγνητικά και λόγω της παλαιότητάς τους είναι συνήθης ο συντονισμός τους σε χαμηλές συχνότητες με την παραγωγή θορύβου. Σύνηθες είναι επίσης το τρεμόπαιγμα της στάθμης φωτισμού φαινόμενο γνωστό με τον όρο flickering. Τα εγκατεστημένα φωτιστικά σώματα είτε δεν έχουν καθόλου πλαστικά καλύμματα, με αποτέλεσμα να προκαλούν θάμβωση στους χρήστες του χώρου, είτε αυτά είναι προβληματικά λόγω γήρανσης, με αποτέλεσμα να μειώνεται η φωτεινή στάθμη. Οι συσφίξεις στις ηλεκτρικές ενώσεις των φωτιστικών σωμάτων, των κυτίων σύνδεσης του ηλεκτρικού δικτύου και των ηλεκτρικών πινάκων με την πάροδο του χρόνου χαλαρώνουν λόγω των θερμικών καταπονήσεων. Στις περιπτώσεις που δεν γίνονται προγραμματισμένα οι εργασίες συντήρησης, το φαινόμενο των προβληματικών ε- νώσεων είναι σύνηθες, με αποτέλεσμα να αναπτύσσεται υψηλή θερμοκρασία σ αυτές και να μειώνεται η διάρκεια ζωής του εξοπλισμού.

3 Το τελικό αποτέλεσμα της γήρανσης του εξοπλισμού είναι συστήματα φωτισμού, τα οποία, ακόμη και αν βασίζονται σε ορθές φωτοτεχνικές μελέτες, δεν επιτυγχάνουν το απαιτούμενο φωτεινό αποτέλεσμα και καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια δύο και τρεις φορές περισσότερη από τα συστήματα ίδιας ισχύος αλλά νεότερης τεχνολογίας. Ισχύοντα πρότυπα και κατευθύνσεις εφαρμογής τους Τα δύο κύρια πρότυπα που καθορίζουν τις απαιτήσεις σχετικά με τη μελέτη και την εγκατάσταση συστημάτων φωτισμού αναλύονται στη συνέχεια: EN 6-, Light and lighting - Lighting of work places - Part : Indoor work places. Καθορίζονται οι βασικές έννοιες που προδιαγράφουν ένα σύστημα φωτισμού και οι ελάχιστες απαιτήσεις που θα πρέπει να ικανοποιούνται από τα συστήματα φωτισμού εντός κτιρίων, ανάλογα με τη χρήση τους. PrEN 59: Energy performance of buildings - Energy requirements for lighting. Δίνονται κατευθύνσεις σχετικά με την ενεργειακή κατανάλωση ενός κτιρίου, ανάλογα με τη χρήση του και το σύνολο των χαρακτηριστικών του παραμέτρων. Με τη θεώρηση αυτών των παραμέτρων και κάνοντας χρήση των προδιαγραφών του προτύπου μπορεί να γίνει εκτίμηση της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας από το σύστημα φωτισμού, ανάλογα με τη μέθοδο του ελέγχου που έχει επιλεχθεί. Καινοτόμα συστήματα φωτισμού με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας Η βασική στόχευση των εταιρειών κατασκευής είναι η δημιουργία φωτιστικών σωμάτων, τα ο- ποία, ταυτόχρονα με την παραγωγή φωτός με βέλτιστα χαρακτηριστικά, να επιτυγχάνουν και ε- ξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η στόχευση έχει επιτευχθεί σε σημαντικό βαθμό με την ανάπτυξη πλήθους νέων εφαρμογών, όπως είναι: Οι λαμπτήρες νέας τεχνολογίας, αρχικά τύπου φθορισμού Τ5 και κατόπιν τύπου φωτοδιόδων, προσαρμοσμένοι για κτιριακές εφαρμογές. Τα βελτιωμένα κάτοπτρα ανακλαστήρων, που επιτυγχάνουν μεγαλύτερη απόδοση και καλύτερα πολικά διαγράμματα. Η εγκατάσταση και βελτίωση των ηλεκτρονικών στραγγαλιστικών πηνίων είτε σταθερής είτε ρυθμιζόμενης φωτεινής ροής, τα οποία επιτυγχάνουν εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι και 0% σε σχέση με τα συμβατικά η- λεκτρομαγνητικά. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της αύξησης της φωτεινής ροής του λαμπτήρα κατά 5% και της μείωσης της ιδιοκατανάλωσης κατά 5%. Επιπροσθέτως, έχουν αναπτυχθεί καινοτόμα συστήματα ελέγχου, τα οποία μειώνουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της ελαχιστοποίησης των αναίτιων ωρών λειτουργίας των φωτιστικών σωμάτων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ενσωμάτωσης διαφόρων μεθοδολογιών, α- νάλογα με τα χαρακτηριστικά των χώρων: Σε χώρους με επαρκές μέγεθος ανοιγμάτων προτείνεται η εγκατάσταση αισθητήρων στάθμης φωτισμού, στόχος των οποίων είναι η αυξομείωση της φωτεινής ροής των φωτιστικών σωμάτων, ανάλογα με το διαθέσιμο φυσικό φωτισμό, έτσι ώστε να διατηρείται σταθερή η στάθμη φωτισμού στο επίπεδο εργασίας. Σε χώρους, στους οποίους δεν προβλέπεται η συνεχής παρουσία ατόμων (όπως σε αρχεία, διαδρόμους, κλιμακοστάσια, WC και χώρους στάθμευσης), προτείνεται η εγκατάσταση αισθητήρων κίνησης. Σε περίπτωση α- πουσίας ατόμων όλα τα φωτιστικά σώματα αυτού του χώρου απενεργοποιούνται. Το τελικό αποτέλεσμα της γήρανσης του εξοπλισμού είναι συστήματα φωτισμού, τα οποία, ακόμη και αν βασίζονται σε ορθές φωτοτεχνικές μελέτες, δεν επιτυγχάνουν το απαιτούμενο φωτεινό αποτέλεσμα και καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια δύο και τρεις φορές περισσότερη από τα συστήματα ίδιας ισχύος αλλά νεότερης τεχνολογίας. 6

4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ Η εξοικονόμηση ενέργειας στο φωτισμό επιτυγχάνεται μέσω της ενσωμάτωσης νέων συστημάτων, όπως είναι οι αποδοτικότεροι λαμπτήρες και τα συστήματα ελέγχου. Προβληματικά στραγγαλιστικά πηνία που απαιτούν αντικατάσταση. Παράδειγμα σχηματισμού υποζυγού με ανεξάρτητο μικροαυτόματο και διακόπτη διαφορικού ρεύματος για την τροφοδότηση επί μέρους κυκλωμάτων. Όργανο μέτρησης ισοδυναμικών συνδέσεων ηλεκτρικού δικτύου. 5 Ανακαινισμένο σύστημα φωτισμού με φωτιστικά υψηλής χρωματικής απόδοσης. 6 Η ανακαίνιση υφιστάμενων συστημάτων φωτισμού συνήθως επιφυλάσσει τεχνικές δυσκολίες και σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη αποξήλωση και στην εγκατάσταση συστήματος φωτισμού εξαρχής. 6 ΤΕΥΧΟΣ 0/0 Λογισμικά υπολογισμού Βασική προϋπόθεση για τη σχεδίαση και εγκατάσταση ενός συστήματος φωτισμού, το οποίο θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις των χρηστών του, είναι η εκπόνηση μελέτης φωτοτεχνίας. Οι μελέτες φωτοτεχνίας υλοποιούνται με τη χρήση λογισμικών φωτοτεχνίας, που κατά κανόνα παρέχονται δωρεάν μέσω του διαδικτύου. Η φωτοτεχνική μελέτη των χώρων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχετικού προτύπου ΕΛΟΤ EN 6-. Όσο πιο αναλυτική είναι η εισαγωγή των δεδομένων τού υπό μελέτη χώρου στο λογισμικό υπολογισμού, τόσο πιο α- κριβή είναι και τα αποτελέσματα των μελετών. Οι τελευταίες εκδόσεις των λογισμικών υπολογισμού έχουν ενσωματώσει τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 59:006. Εισάγοντας το προφίλ χρήσης του κτιρίου, τον προσανατολισμό του και τις μεθόδους ελέγχου των κυκλωμάτων φωτισμού, μπορεί να υπολογιστεί η εξοικονόμηση ε- νέργειας που επιτυγχάνεται σε ετήσια βάση, σε σχέση με ένα συμβατικό σύστημα. Η πλέον βασική παράμετρος υπολογισμού που λαμβάνεται υ- πόψη είναι η αξιοποίηση του φυσικού φωτός, που προέρχεται από τα ανοίγματα του κάθε χώρου. Οδηγίες ενσωμάτωσης νέων συστημάτων φωτισμού σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις και συνήθη κατασκευαστικά προβλήματα Η ανακαίνιση υφιστάμενων συστημάτων φωτισμού συνήθως επιφυλάσσει τεχνικές δυσκολίες και σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε χρόνους εγκατάστασης μεγαλύτερους σε σχέση με την εγκατάσταση καινούριων συστημάτων. Για την αποφυγή καθυστερήσεων θα πρέπει να ακολουθούνται συγκεκριμένα βήματα προετοιμασίας των εργασιών, τα οποία προλαμβάνουν τις καθυστερήσεις κατά το δυνατόν. Αρχικά θα πρέπει στα υπό ανακαίνιση συστήματα φωτισμού να αναζητηθούν τα κατασκευαστι-

5 κά σχέδια που περιγράφουν τον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε, τις οδεύσεις και το είδος των καλωδιώσεων που εγκαταστάθηκαν, καθώς επίσης και τα μονογραμμικά σχέδια των σχετικών ηλεκτρικών πινάκων. Δυστυχώς, σε περιπτώσεις παλαιών συστημάτων ο εντοπισμός τέτοιων στοιχείων είναι ιδιαίτερα δύσκολος. Σ αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εξεταστεί αν θα γίνει α- ποτύπωση των παραπάνω στοιχείων του συστήματος φωτισμού ή αν θα αποφασιστεί πλήρης α- ποξήλωση και εγκατάσταση συστήματος φωτισμού εξαρχής. Ταυτόχρονα, με την αποτύπωση των στοιχείων τού υπό ανακαίνιση συστήματος, θα πρέπει να γίνουν μετρήσεις / δοκιμές που να αξιολογούν την επάρκεια και αξιοπιστία των μερών του εξοπλισμού. Από τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα αξιολογηθούν τα μέρη του συστήματος που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο καινούριο σύστημα φωτισμού (π.χ. καλωδιώσεις τροφοδότησης, διακόπτες διαφορικού ρεύματος, μικροαυτοματισμοί, ρελέ, κτλ.). Οι μετρήσεις που απαιτούνται προδιαγράφονται στο κεφάλαιο 6 «Έλεγχος των εγκαταστάσεων» του προτύπου HD8 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» και αφορούν: Δοκιμή εξακρίβωσης της συνέχειας των αγωγών προστασίας και των αγωγών κύριας και συμπληρωματικής ισοδυναμικής σύνδεσης. Μέτρηση της αντίστασης μόνωσης των καλωδίων τροφοδότησης. Δοκιμή των διακοπτών διαφορικού ρεύματος (αντι-ηλεκτροπληξιακών), οι οποίοι ε- ντάσσονται στις δοκιμές εξακρίβωσης των συνθηκών προστασίας με αυτόματη διακοπή της τροφοδότησης. Κατόπιν, θα πρέπει να γίνει η σχεδίαση του νέου συστήματος με την ενσωμάτωση των νέων φωτιστικών σωμάτων και των συστημάτων ελέγχου. Στη σχεδίαση προτείνεται η πιθανή εκμετάλλευση δικτύων ή διακοπτικού υλικού που είναι υφιστάμενα και κατά το προηγούμενο στάδιο κρίθηκαν ως λειτουργικά και αξιόπιστα. Μ αυτό τον τρόπο μπορεί να εξοικονομηθεί κόστος και χρόνος, καθώς αποφεύγεται η αποξήλωση του παλαιού και η προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού. Μία διαφοροποίηση των νέων συστημάτων φωτισμού, σε σχέση με τα παλαιότερα, είναι ο σχηματισμός περισσότερων κυκλωμάτων ελέγχου, καθώς επίσης και ο πλήρης διαχωρισμός ρευματοδοτών και κυκλωμάτων φωτισμού. Αυτό οδηγεί σε διαφοροποίηση της δομής των η- λεκτρικών πινάκων τροφοδότησης. Στο πλαίσιο της ανακαίνισης του συστήματος φωτισμού σε ένα κτίριο, υπάρχει η δυνατότητα είτε μερικής είτε ριζικής ανακαίνισης του ηλεκτρικού πίνακα. Ο βαθμός της ανακαίνισης του πίνακα ε- ξαρτάται από την εφεδρεία ισχύος και χώρου, την κατάσταση των διακοπτικών μέσων προστασίας και την τήρηση των απαιτήσεων σήμανσης και ασφάλειας του ηλεκτρικού πίνακα 5 6 σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου HD8 και της Οδηγίας 006/95/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον εξοπλισμό χαμηλής τάσης, που είναι προαπαιτούμενη για την απόδοση σήματος CE. Στις περιπτώσεις που αποφασίζεται να διατηρηθούν μέρη του υφιστάμενου συστήματος φωτισμού (όπως είναι μέρος του ηλεκτρικού πίνακα, κυτία σύνδεσης, οδεύσεις καλωδιώσεων) θα πρέπει να γίνει επανέλεγχος όλων των συσφίξεων. Μέσω του ελέγχου θα εντοπιστούν ε- νώσεις εκτός προδιαγραφών, όπως είναι οι ε- νώσεις με στρίψιμο καλωδίων και ταινία, η αυτοσχέδιες ενώσεις εντός του ηλεκτρικού πίνακα ή επάνω στα φωτιστικά σώματα κτλ. Οι χαλαρές συσφίξεις είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, καθώς είναι σημεία α- νάπτυξης θερμότητας λόγω της υψηλής αντίστασης που εμφανίζουν. Στους καινούριους ή υπό ανακαίνιση ηλεκτρικούς πίνακες θα πρέπει να πραγματοποιείται διαχωρισμός των κυκλωμάτων φωτισμού από τις υπόλοιπες ηλεκτρικές παροχές. Επιπροσθέτως, προτείνεται η δημιουργία υποζυγών με κυκλώματα φωτισμού, δηλαδή η δημιουργία ομάδων παροχών εντός των πινάκων που τροφοδοτούνται μέσω κοινού μέσου προστασίας - χειρισμού και ενός κοινού διακόπτη διαφορικού ρεύματος. Ο διαχωρισμός των κυκλωμάτων Μία διαφοροποίηση των νέων συστημάτων φωτισμού, σε σχέση με τα παλαιότερα, είναι ο σχηματισμός περισσότερων κυκλωμάτων ελέγχου, καθώς επίσης και ο πλήρης διαχωρισμός ρευματοδοτών και κυκλωμάτων φωτισμού. 6

6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ Η φωτοτεχνική μελέτη λαμβάνει υπόψη τη δυνατότητα αξιοποίησης του φυσικού φωτός, που προέρχεται από τα ανοίγματα του κάθε χώρου. φωτισμού είτε αφορά σε παροχές τροφοδότησης από τον ηλεκτρικό πίνακα είτε αφορά σε κυκλώματα ελέγχου με επίτοιχους διακόπτες, θα πρέπει να πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη: τις τοπικές συνθήκες φυσικού φωτισμού με τον ενιαίο έλεγχο των φωτιστικών σωμάτων που βρίσκονται πλησίον των παραθύρων, τα οποία κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν απαιτείται να είναι αναμμένα, τη χρήση του εκάστοτε χώρου, εξετάζοντας τις θέσεις εργασίας, ώστε να υπάρχει επαρκής φωτισμός, ακόμη και αν δεν απαιτείται να φωτίζεται ολόκληρος ο χώρος, την επίτευξη συνθηκών οπτικής άνεσης, ακόμη και σε περιπτώσεις ενεργοποίησης μερικών κυκλωμάτων ενός χώρου. Προσοχή θα πρέπει να δοθεί κατά το σχεδιασμό των τροποποιήσεων και την επιλογή των φωτιστικών σωμάτων στις απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.), όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο.6. Η εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ε- νέργειας στο φωτισμό με την ανίχνευση παρουσίας ή τη μέτρηση του φυσικού φωτός για την αυξομείωση της φωτεινής ροής απαιτεί σε όλες τις περιπτώσεις επιπρόσθετο εξοπλισμό. Αυτός ο εξοπλισμός συνήθως είναι: Ανιχνευτές παρουσίας και στάθμης φωτός, που εγκαθίστανται σε επίκαιρες θέσεις κάθε χώρου. Μονάδες ελέγχου που λαμβάνουν ως δεδομένα τα αποτελέσματα των ανιχνευτών και δίνουν εντολή είτε σε ρελέ είτε στα στραγγαλιστικά πηνία των φωτιστικών σωμάτων. Αυτές οι μονάδες εγκαθίστανται είτε εντός των ψευδοροφών (εάν υπάρχουν) είτε εντός των ηλεκτρικών πινάκων τροφοδότησης. Ρελέ ισχύος που απαιτούνται για την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση των κυκλωμάτων φωτισμού. Ο παραπάνω εξοπλισμός απαιτεί την εγκατάσταση επιπρόσθετων καλωδιώσεων ελέγχου, τα οποία οδεύουν παράλληλα και σε σχετική απόσταση από τις καλωδιώσεις ισχύος για την αποφυγή παρεμβολών. g ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΟΤ HD 8:00 "Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις". ΕΛΟΤ EN Light and lighting - Lighting of work places. - Part : Indoor work places. ΕΝ59:006 "Energy performance of buildings. - Energy requirements for lighting". Dialux v.9, Manual, DIAL GmbH. Directive 006/95/EC of the European Parliament and the Council of December 006 on the harmonization of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits. N.A. Smith, Lighting for health and safety, Butterworth- Heinemann, Reed Educational and Professional Publishing Ltd, κεφάλαια 7, 8, 9,, 000. Π. Ντοκόπουλος, Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις καταναλωτών μέσης και χαμηλής τάσης, Β' έκδοση, εκδόσεις Ζήτη, σ.σ. - 0, 99. ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ ΣΤΑ ΤΕΥΧΗ ''ΚΤΙΡΙΟ'' Εγκαταστάσεις φωτισμού βιομηχανικών & επαγγελματικών χώρων. Τεύχος /0, σελ. 79. Εξοικονόμηση ενέργειας στον τεχνητό φωτισμό. Τεύχος 7/009, σελ.. Αφιέρωμα: Σύγχρονες τεχνολογίες στο φωτισμό. Τεύχος 8/008, σελ.. Συστήματα αυτοματισμού σε υφιστάμενες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Τεύχος 8, σελ. 69. Αφιέρωμα: Φωτισμός επαγγελματικών χώρων. Τεύχος 8, σελ. 8. ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Υ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 0 Επιλογές δομικών υλικών ή επισκεφθείτε το 6 ΤΕΥΧΟΣ 0/0

Τεχνικό Εγχειρίδιο για τον Φωτισμό

Τεχνικό Εγχειρίδιο για τον Φωτισμό ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING Τεχνικό Εγχειρίδιο για τον Φωτισμό Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... Error! Bookmark not defined. 2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ... Error! Bookmark not defined. 3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή μελέτη και πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα φωτισμού του κτιρίου Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. - Πτέρυγες Α, Ε, Η, Η1

Ενεργειακή μελέτη και πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα φωτισμού του κτιρίου Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. - Πτέρυγες Α, Ε, Η, Η1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ενεργειακή μελέτη και πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα φωτισμού του κτιρίου Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010 133 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δούλος Θ. Λάμπρος Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΠΙΣΙΝΑ ELECTRICAL DESIGN AND INSTALLATION OF TWO STOREY BUILDING WITH UNDERGROUND BASEMENT AND SWIMMING

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ενεργειακή εξοικονόμηση σε δημόσια κτίρια Μελέτη περίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Α. Σ. ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις επιτελούν σημαντικό και απαραίτητο λειτουργικό ρόλο και ο σχεδιασμός τους οφείλει να προσβλέπει στην εξυπηρέτηση τόσο της λειτουργίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΚΑΡΑΜΕΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝOΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝOΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝOΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ Επιβλέπων : ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ Β.ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκριτηριακή μέθοδος αξιολόγησης σεναρίων εγκαταστάσεων φωτισμού στο Νέο Κτίριο Ηλεκτρολόγων Ε.Μ. Πολυτεχνείου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πολυκριτηριακή μέθοδος αξιολόγησης σεναρίων εγκαταστάσεων φωτισμού στο Νέο Κτίριο Ηλεκτρολόγων Ε.Μ. Πολυτεχνείου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Πολυκριτηριακή μέθοδος αξιολόγησης σεναρίων εγκαταστάσεων φωτισμού στο Νέο Κτίριο Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

BUY SMART+ Έξυπνες αγορές: Υψηλή ενεργειακή απόδοση, εξοικονόμηση χρημάτων και προστασία του περιβάλλοντος. Πράσινες Συμβάσεις για Έξυπνες Αγορές

BUY SMART+ Έξυπνες αγορές: Υψηλή ενεργειακή απόδοση, εξοικονόμηση χρημάτων και προστασία του περιβάλλοντος. Πράσινες Συμβάσεις για Έξυπνες Αγορές BUY SMART+ Πράσινες Συμβάσεις για Έξυπνες Αγορές Έξυπνες αγορές: Υψηλή ενεργειακή απόδοση, εξοικονόμηση χρημάτων και προστασία του περιβάλλοντος Οδηγός για αποδοτικό φωτισμό Supported by Αυτός ο οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Εξοικονόμηση Ενέργειας Αξιοποιώντας στο μέγιστο την ενέργειά σας Εξοικονόμηση Ενέργειας Οδηγός Λύσεων Γίνετε ένας πραγματικός ειδικός στην εξοικονόμηση ενέργειας Επισκεφθείτε το web site μας και μάθετε περισσότερα! www.schneider-electric.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ Σπουδαστής: Γογόπουλος ΠαναγιώτηςΑΕΜ: 853/1042 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΠΛΑΚΟΥ ΓΚΕΛΝΤΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση Φ/Β Συστημάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις

Οδηγίες για την εγκατάσταση Φ/Β Συστημάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγίες για την εγκατάσταση Φ/Β Συστημάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 Τμήμα Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Διεσπαρμένης

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή μελέτη και πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα φωτισμού του κτηρίου Θεοχάρη Ε.Μ.Π.

Ενεργειακή μελέτη και πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα φωτισμού του κτηρίου Θεοχάρη Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ενεργειακή μελέτη και πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα φωτισμού του κτηρίου Θεοχάρη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φεβρουάριος 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΚΛIΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΚΛIΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΚΛIΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ Α.Μ.: 5931 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Αντικεραυνική προστασία φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.

Αντικεραυνική προστασία φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αντικεραυνική προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε ξενοδοχειακή μονάδα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε ξενοδοχειακή μονάδα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΟΥΡΗ Κ. ΖΩΗ Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. MSc Διαχείριση Τεχνικών Έργων

ΚΑΜΠΟΥΡΗ Κ. ΖΩΗ Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. MSc Διαχείριση Τεχνικών Έργων ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗ Κ. ΖΩΗ Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. MSc Διαχείριση Τεχνικών Έργων ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική διαχείριση στα νοσοκομεία: Εφαρμογή στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

Εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική διαχείριση στα νοσοκομεία: Εφαρμογή στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική διαχείριση στα νοσοκομεία: Εφαρμογή στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» E. Xλιοπάνου Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Ε. Γιαμά και Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας οδοφωτισμού. Προϋπολογισμός: 220.000 Κ.Α.: 30.7341.

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας οδοφωτισμού. Προϋπολογισμός: 220.000 Κ.Α.: 30.7341. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας οδοφωτισμού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα