ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΜΟΣ 4

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΜΟΣ 4"

Transcript

1 ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. Γ. Ι. ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΜΟΣ 4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 2006

2 ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. Γ. Ι. ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΜΟΣ 4 Εικόνα εξώφυλλου: Φωτογραφία από το εργοτάξιο του έργου «Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου» Το τεύχος είναι διαθέσιµο από τη διεύθυνση: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 2006

3 5 1 ΦΥΣΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι φυσικοί λίθοι προέρχονται από τα πετρώµατα των επιφανειακών στρωµάτων του στερεού φλοιού της γης και λαµβάνονται στα λατοµεία µε εξόρυξη. Οι φυσικοί λίθοι χρησιµοποιούνται κυρίως στη δόµηση τοιχοποιίας. Η χρήση τους, όµως, είναι περιορισµένη επειδή έχουν µεγάλο ειδικό βάρος και παρουσιάζουν σχετικά υψηλή θερµοαγωγιµότητα. Χρησιµοποιούνται ευρύτατα στην ανωδοµή ως επένδυση διάφορων στοιχείων των κατασκευών, όπως και στην κατασκευή µνηµείων, αφού υποστούν κατάλληλη κατεργασία. 1.2 ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Τα πετρώµατα είναι συµπαγή υλικά, τα οποία αποτελούνται από ένα ή περισσότερα ορυκτά που είναι συνδεδεµένα µεταξύ τους. Ανάλογα µε τον τρόπο σχηµατισµού τους διακρίνονται σε εκρηξιγενή, ιζηµατογενή και µεταµορφωσιγενή ΕΚΡΗΞΙΓΕΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Τα εκρηξιγενή ή πυριγενή πετρώµατα σχηµατίστηκαν από τη στερεοποίηση µαγµατικής ύλης, η οποία ανέρχεται µε διάφορους τρόπους στην επιφάνεια ή κοντά σ αυτήν. Γενικά είναι οµοιογενή πετρώµατα πολύ σκληρά. Τα κυριότερα εκρηξιγενή πετρώµατα, από τα οποία προέρχονται φυσικοί δοµικοί λίθοι, είναι ο γρανίτης και η κίσσηρη ή ελαφρόπετρα. α. Γρανίτης Αποτελείται κυρίως από άστριο και χαλαζία µε χρώµα τεφρό µέχρι µαύρο. Είναι πέτρωµα όξινο, κρυσταλλικό, κοκκώδες, πολύ σκληρό, αδιαπέραστο από την υγρασία, δύσκολο στην κατεργασία και καλής στίλβωσης. Ο γρανίτης είναι ανθεκτικός στις καιρικές επιδράσεις και έχει µεγάλη διάρκεια ζωής. β. Κίσσηρη ή ελαφρόπετρα : Αποτελείται κυρίως από άστριο µε χρώµα φαίολευκο. Είναι πέτρωµα όξινο, πορώδες, πιο ελαφρύ από το νερό και εύθραυστο. Η κίσσηρη είναι εξαιρετικά λειαντικό µέσο, καθώς και θερµοµονωτικό υλικό ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Τα ιζηµατογενή ή στρωσιγενή πετρώµατα σχηµατίστηκαν από την καθίζηση διαλυµένου υλικού και συνήθως εµφανίζονται διατεταγµένα σε στρώσεις διάφορου πάχους. Τα κυριότερα ιζηµατογενή πετρώµατα, από τα οποία προέρχονται φυσικοί δοµικοί λίθοι, είναι ο ασβεστόλιθος, ο δολοµίτης, ο τραβερτίνης και οι ψαµµίτες. α. Ασβεστόλιθος. Αποτελείται κυρίως από ασβεστίτη µε ποικίλο χρώµα και σύσταση. Είναι πέτρωµα συµπαγές µέχρι πορώδες µε καλή λείανση και κατεργάζεται εύκολα. Ο ασβεστόλιθος παρουσιάζει µικρή ανθεκτικότητα στη φωτιά, στα οξέα και στις καιρικές επιδράσεις. β. ολοµίτης. Είναι πέτρωµα όµοιο µε τον ασβεστόλιθο. Ο δολοµίτης, όµως, είναι βαρύτερος, σκληρότερος και περισσότερο εύθρυπτος από τον ασβεστόλιθο. γ. Τραβερτίνης. Αποτελείται από ασβεστίτη, ο οποίος περιέχει φυτικά απολιθώµατα, µε χρώµα κίτρινο µέχρι καστανό. Είναι πέτρωµα πορώδες και εύκολο στην

4 6 κατεργασία. Ο τραβερτίνης παρουσιάζει µικρή ανθεκτικότητα στις καιρικές επιδράσεις. δ. Ψαµµίτες. Είναι πετρώµατα, τα οποία προέρχονται από τη συγκόλληση αµµωδών ιζηµάτων ασβεστολιθικών, αργιλικών ή πυριτικών µε ποικίλο χρώµα. Οι ψαµµίτες παρουσιάζουν µεγάλη σκληρότητα και ανθεκτικότητα στις καιρικές επιδράσεις, ανάλογα µε τη σύστασή τους ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΓΕΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Τα µεταµορφωσιγενή ή κρυσταλλοσχιστώδη πετρώµατα σχηµατίστηκαν από τη µερική ή ολική µεταµόρφωση εκριξηγενών ή ιζηµατογενών πετρωµάτων υπό την επίδραση διάφορων εξωτερικών παραγόντων, όπως η θερµότητα, η πίεση, το νερό κ.ά. Τα πετρώµατα αυτά εµφανίζουν στρωµατογραφία ανάλογη των ιζηµατογενών και µεταλλοφορία ανάλογη των εκρηξιγενών πετρωµάτων. Τα κυριότερα µεταµορφωσιγενή πετρώµατα, από τα οποία προέρχονται φυσικοί δοµικοί λίθοι, είναι το µάρµαρο, ο σερπεντίνης ή οφίτης και οι κρυσταλλικοί σχιστόλιθοι. α. Μάρµαρο. Σχηµατίστηκε από τη µεταµόρφωση ασβεστόλιθου και δολοµίτη και έχει χρώµα, το οποίο ποικίλει από λευκό µέχρι µαύρο. Είναι πέτρωµα κρυσταλλοκοκκώδες, µε καλή λείανση και λαξεύεται εύκολα. Το µάρµαρο δεν είναι ανθεκτικό στη φωτιά, ενώ η ανθεκτικότητά του στις καιρικές επιδράσεις ποικίλει ανάλογα µε τη σύστασή του. β. Σερπεντίνης ή οφίτης. Είναι πέτρωµα όµοιο µε το µάρµαρο, το οποίο αποτελείται από ασβεστίτη και µαγνησίτη µε χρώµα πράσινο.είναι λεπτόκοκκο, µαλακό, µε καλή λείανση και παρουσιάζει στη µάζα του πολλούς αρµούς. Ο σερπεντίνης είναι ανθεκτικός στη φωτιά, αλλά παρουσιάζει µικρή ανθεκτικότητα στις καιρικές επιδράσεις. γ. Σχιστόλιθοι κρυσταλλικοί. Είναι κρυσταλλικά πετρώµατα, τα οποία προέρχονται από τη µεταµόρφωση αργιλικών σχιστολίθων και αποτελούνται από χαλαζία µαρµαρυγία, χλωρίτη κ.ά. Έχουν ποικίλο χρώµα και είναι ανθεκτικοί στη φωτιά και στις καιρικές επιδράσεις. 1.3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Οι φυσικοί δοµικοί λίθοι υποβάλλονται, µετά την εξόρυξή τους, σε ορισµένες ειδικές κατεργασίες µε σκοπό να αποκτήσουν το κατάλληλο σχήµα και διαστάσεις, ώστε να παρουσιάζουν την επιθυµητή εµφάνιση στις ορατές επιφάνειες των κατασκευών. Ανάλογα µε το βαθµό κατεργασίας τους κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες. α. Αργοί. Είναι ακατέργαστοι λίθοι από τα λατοµεία, οι οποίοι επεξεργάζονται πρόχειρα από τον τεχνίτη στο εργοτάξιο για την καλύτερη προσαρµογή τους στις κατασκευές. Οι αργοί είναι κοινοί λίθοι δόµησης. β. Τυκτοί. Είναι λίθοι µε χονδροειδή επεξεργασία στα λατοµεία για την απόκτηση κανονικού σχήµατος. Στη συνέχεια, κατεργάζονται από τον τεχνίτη στο εργοτάξιο, ώστε να παρουσιάζουν επίπεδες έδρες στην ορατή επιφάνειά τους στις κατασκευές (γωνιόλιθοι). γ.ηµιλάξευτοι. Είναι λίθοι οι οποίοι λαξεύονται στο εργοτάξιο, ώστε οι επιφάνειες που θα είναι ορατές στις κατασκευές να είναι επίπεδες.

5 7 δ. Λαξευτοί. Είναι λίθοι µε πολύ επιµεληµένη λάξευση στο εργοτάξιο, ώστε να οµαλοποιηθούν τελείως οι επίπεδες επιφάνειες. Χρησιµοποιούνται σε κατασκευές µνηµείων και σε κατασκευές όπου οι επιφάνειες δεν επιχρίονται για αισθητικούς λόγους. ε. Μηχανικά κατεργασµένοι φυσικοί δοµικοί λίθοι. Είναι λίθοι, οι οποίοι κατεργάζονται στο λατοµείο σε κανονικές τυποποιηµένες διαστάσεις µε τη βοήθεια κοπτικών µηχανηµάτων και χρησιµοποιούνται για την επένδυση στοιχείων των κατασκευών. Η κατεργασία γίνεται σε µάρµαρα και µαλακούς ασβεστόλιθους ή πωρόλιθους, όπως π.χ. λευκοί λίθοι µε φλέβες και χρωµατιστοί, ψευδοµάρµαρα κ.λ.π. στ. Πλάκες. Είναι λίθοι από σχιστολιθικά πετρώµατα µε φυσικές επιφάνειες σχισµού ή σχισµού µε µηχανικά µέσα. Οι δύο διαστάσεις των πλακών είναι πολύ µεγαλύτερες από το πάχος τους. Συνήθως, έχουν πάχος 2 5 cm ή και µικρότερο από 2 cm. Πλάκες λαµβάνονται και από τα µάρµαρα µε πάχος µέχρι και 8 mm. Οι λεπτές αυτές πλάκες χρησιµοποιούνται σε πολυτελείς επενδύσεις. Για την αύξηση των µηχανικών αντοχών τους επικολλώνται σε πλάκες από υλικά ξύλου, όπως π.χ. στο Heraklith και φέρονται στο εµπόριο σε τυποποιηµένες διαστάσεις. Οι πλάκες ανάλογα µε τη χρήση τους διακρίνονται σε πλάκες επένδυσης, πλάκες επίστρωσης, πλάκες στέγασης και πλάκες διακόσµησης. 1.4 ΓΕΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ Οι φυσικοί δοµικοί λίθοι παρουσιάζουν µεγάλη πυκνότητα, µικρό πορώδες και υδροαπορρόφηση, µεγάλο συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας και µικρή διαπίδυση υδρατµών. Επίσης, έχουν µεγάλες µηχανικές αντοχές και παρουσιάζουν µεγάλη αντοχή στον παγετό, στην υψηλή θερµοκρασία και στα διαβρωτικά αέρια, καθώς και υψηλές τιµές σκληρότητας και δυναµικών ελαστικών σταθερών. Οι περισσότεροι, εκτός από τους πορώδεις, είναι δυνατόν να κοπούν, να λαξευτούν και να λειανθούν εύκολα. Οι βασικές φυσικές και µηχανικές ιδιότητες των πιο συνηθισµένων φυσικών λίθων δίνονται στον Πίνακα 1. Πίνακας 1 Βασικές φυσικές ιδιότητες φυσικών λίθων Φυσικός λίθος Γρανίτης ιορίτης Πορφυρίτης Ηφαιστειακός τόφφος Αργιλικός σχιστόλιθος ολοµίτης Μάρµαρο Τραβερτίνης Σερπεντίνης Φαινόµενη πυκνότητα, ρ 10 3 Kg/m 3 2,60 2,82 2,50 3,03 2,50 2,80 1,80 2,11 1,60 2,90 2,40 2,87 2,64 3,02 2,40 2,54 2,61 2,80 Πορώδες,n %, κ.ό. 0,4 1,5 0,5 1,2 0,4 1,8 20,0 30,0 1,0 3,5 0,3 4,0 0,2 3,0 4,0 13,0 0,3 2,1 Υδροαπορρόφηση, W ν, Kg/m

6 8 Πίνακας 1 (Συνέχεια) Βασικές µηχανικές ιδιότητες φυσικών λίθων Φυσικός λίθος Γρανίτης ιορίτης Πορφυρίτης Ηφαιστειακός τόφφος Αργιλικός σχιστόλιθος ολοµίτης Μάρµαρο Τραβερτίνης Σερπεντίνης Αντοχή σε θλίψη, σ D, MPα Αντοχή σε εφελκυσµό, σ Ζ,MPα , Μέτρο ελαστικότητας, Ε, GPα Αντοχή σε τριβή από φθορά,σ τ, 10 4 m 3 /m 2 *στροφ Η πυκνότητα και το πορώδες των φυσικών λίθων επηρεάζουν τις µηχανικές ιδιότητές τους. Ειδικότερα, η αντοχή σε θλίψη αυξάνεται µε την αύξηση της πυκνότητάς τους, ενώ µειώνεται µε την αύξηση του πορώδους τους. Η σχέση µεταξύ της πυκνότητας και της αντοχής σε θλίψη για µια οµάδα ανθρακικών φυσικών λίθων απεικονίζεται στο Σχήµα 1, ενώ στο Σχήµα 2 απεικονίζεται η σχέση µεταξύ του πορώδους και της αντοχής σε θλίψη για µια οµάδα χαλαζιακών φυσικών λίθων. Σχήµα 1 Η αντοχή σε θλίψη σε συνάρτηση µε την πυκνότητα για µια οµάδα ανθρακικών φυσικών λίθων

7 9 Σχήµα 2 Η αντοχή σε θλίψη σε συνάρτηση µε το πορώδες για µια οµάδα χαλαζιακών φυσικών λίθων 1.5 ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ Οι φυσικοί δοµικοί λίθοι χρησιµοποιούνται : α. Στην κατασκευή τοίχων. Χρησιµοποιούνται αργοί συµπαγείς λίθοι για τη δόµηση εξωτερικών τοίχων. β. Στην επένδυση τοίχων.χρησιµοποιούνται µάρµαρα, σερπεντίνης και φυσικές πλάκες. Οι πλάκες επένδυσης, οι οποίες χρησιµοποιούνται συνήθως, έχουν πάχος 3 4 cm και επιφάνεια µικρότερη από 1 m 2. Η στερέωσή τους πρέπει να είναι σταθερή και µόνιµη χωρίς κενά από πίσω, γιατί η πιθανή πλήρωση των κενών µεταξύ πλακών και τοίχου µε νερό είναι δυνατόν να προκαλέσει αποκόλληση των πλακών επένδυσης. Το κονίαµα στερέωσης πρέπει να φέρει κατακόρυφες νευρώσεις για να µη συγκρατείται νερό. Καλύτερη λύση αποτελεί η ανάρτηση πετασµάτων. Η ανάρτηση και η αγκύρωση γίνεται µε ανοξείδωτα µεταλλικά στηρίγµατα. Για την πάκτωση χρησιµοποιείται τσιµεντοκονιάµα µε αναλογία κατ όγκο 1:3 τσιµέντο : άµµος. Όλη η επιφάνεια χωρίζεται σε τµήµατα µε αρµούς διαστολής, οι οποίοι πληρούνται µε πλαστικό υλικό αρµών, υδατοστεγές, µε καλή πρόσφυση και ανθεκτικό στη θερµότητα και στο ψύχος. γ. Στην επικάλυψη στεγών. Χρησιµοποιούνται φυσικές πλάκες. δ. Στην κατασκευή ή επένδυση κλιµάκων. Χρησιµοποιούνται γρανίτης, πορφυρίτης κ.λ.π., καθώς και µάρµαρα, σερπεντίνης και φυσικές πλάκες. ε. Στη διακόσµηση. Χρησιµοποιούνται γρανίτης, διορίτης, σερπεντίνης κ.ά.

8 ΑΙΤΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ Η καταστροφή των φυσικών δοµικών λίθων µε την πάροδο του χρόνου είναι δυνατόν να οφείλεται : α. Στις τριχοειδείς ρωγµές. β. Στις καιρικές επιδράσεις. γ. Στις περιβαλλοντικές επιδράσεις. δ. Στους µύκητες, στις λειχήνες και στις φυτικές ρίζες. ε. Στην υψηλή θερµοκρασία (πυρκαγιά). στ. Στην οξείδωση των µεταλλικών στηριγµάτων. ζ. Στο κονίαµα στήριξης ή πάκτωσης των στηριγµάτων. 1.7 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ Τα µέτρα προστασίας των φυσικών δοµικών λίθων είναι : α. Προσεκτική εξόρυξη, λάξευση και κατεργασία. β. Ορθολογιστική χρήση των φυσικών λίθων. γ. Λείανση και στίλβωση. δ. Καθαρισµός από την παιπάλη, την αιθάλη, τους µύκητες κ.λ.π. Ο καθαρισµός γίνεται µε µαλακές βούρτσες και µε νερό, ατµό και ουδέτερα σαπούνια. ε. Χρησιµοποίηση προστατευτικών επιχρισµάτων, τα οποία εφαρµόζονται κυρίως σε αποσαθρωµένους φυσικούς λίθους και είναι : Ι. ιάλυµα σαπουνιού και στη συνέχεια επάλειψη µε ψυχρό διάλυµα θειικού αργιλίου ή στυπτηρίας σε δύο ή τρεις στρώσεις. ΙΙ. Αποχρωµατισµένο θερµό λινέλαιο στους C. III. Χηµικά υλικά, όπως διάλυµα υδρυάλου του καλίου ή νατρίου, διάλυµα φθοριοπυριτικών ενώσεων µαγνησίου, καλίου, αργιλίου και διάλυµα υδροξειδίου του βαρίου. ΙV. Υλικά απόφραξης των πόρων, όπως κερί σε κατάσταση τήξης, παραφινούχα ορυκτέλαια, καουτσούκ, πολυµερή, σιλικόνες κ.λ.π. 1.8 ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΜΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΑ Στην Ελλάδα υπάρχει αφθονία φυσικών δοµικών λίθων, τόσο από µάρµαρα, όσο και από πωρόλιθους και πλάκες. Ιδιαίτερα στην κατηγορία των µαρµάρων υπάρχουν περισσότερες από ογδόντα παραλλαγές, οι οποίες διαφέρουν µεταξύ τους ως προς τον ιστό και το χρωµατισµό ΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ Στον Πίνακα 2 αναγράφονται τα είδη των ελληνικών µαρµάρων, τα οποία έχουν τη µεγαλύτερη χρήση στις κατασκευές, όπως επίσης το χρώµα και οι εφαρµογές τους. Στον ίδιο πίνακα αναγράφονται οι πωρόλιθοι και οι φυσικές πλάκες.

9 11 Πίνακας 2 Μάρµαρα, πωρόλιθοι και φυσικές πλάκες της Ελλάδας Είδος Χρώµα Εφαρµογές Άνω Πεντέλης (Μ 1 ) χιονόλευκο επένδυση κατασκευών,µνηµεία, διακόσµηση Κάτω Πεντέλης (Μ 2 ) λευκό κυανόλευκο επένδυση κατασκευών, µνηµεία διακόσµηση Αγ.Μαρίνας, Αττικής (Μ 5 ) υπόλευκο επένδυση κατασκευών,µνηµεία,διακόσµηση Θηβών ερυθροκάστανο διακόσµηση Καρύστου λευκοπράσινο διακόσµηση Αλιβερίου (Μ 6 ) τεφρό επένδυση κατασκευών Ερέτριας (Μ 8 ) ερυθροϊώδες επένδυση κατασκευών Σκύρου (Μ 7 ) ροδόχρωµο επένδυση κατασκευών, διακόσµηση Πάρου (Μ 3 ) λευκό µνηµεία Τήνου (Μ 9 ) πράσινο επένδυση κατασκευών, µνηµεία Χίου καστανότεφρο επένδυση κατασκευών, διακόσµηση Βυτίνας µαύρο διακόσµηση Μάνης ερυθρό διακόσµηση Λάρισας πράσινο επένδυση κατασκευών, µνηµεία Φαρσάλων (Μ 10 ) µαύρο διακόσµηση Βόλου (Μ 4 ) κυανόλευκο επένδυση κατασκευών Κοζάνης καστανέρυθρο διακόσµηση Βέροιας (Μ 11 ) λευκό επένδυση κατασκευών, µνηµεία Νάουσας (Ν 12 ) πράσινο επένδυση κατασκευών διακόσµηση Φωτιάς Βερµίου (Μ 13 ) λευκό επένδυση κατασκευών διακόσµηση Ιωαννίνων σαρκόχρωµο επένδυση κατασκευών διακόσµηση Πωρόλιθοι Μεγάρων Αττικής γκριζοκίτρινο λιθοδοµή, γωνιόλιθοι Βάρης Αττικής γκρίζο λιθοδοµή, πρέκια Αρκίτσας Φθιώτιδας υπόλευκο λιθοδοµή Ηρακλείου Κρήτης τεφρό πλάκες επικάλυψης, λιθοδοµή Κέρκυρας υπόλευκο υποδοµή, λιθοδοµή Φυσικές πλάκες Καρύστου (S 2 ) φαιοκύανο επικάλυψη στέγων,εξωτερικά δάπεδα Καρύστου (S 2 ) φαιοπράσινο επικάλυψη στέγων,εξωτερικά δάπεδα Σητείας Κρήτης γκριζόλευκο εξωτερικά δάπεδα πλατείες Ιωαννίνων σακχαρώδες εξωτερικά δάπεδα, πλατείες Τήνου (S 5 ) λευκό πεζοδρόµια Τήνου (S 6 ) τεφρό πεζοδρόµια Ικαρίας (S 7 ) καστανότεφρο εξωτερικά δάπεδα Πηλίου (S 4 ) λευκοπράσινο επικάλυψη στεγών,δάπεδα Καβάλας (S 4 ) τεφροπράσινο εξωτερικά δάπεδα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΕΤΟΥ Ο βαθµός επίδρασης του παγετού στους φυσικούς δοµικούς λίθους προκύπτει έµµεσα από τον έλεγχο για την αντοχή τους σε κάµψη. Στο Σχήµα 3 δίνονται µε τη µορφή ιστογράµµατος οι τιµές της αντοχής σε κάµψη ελληνικών µαρµάρων µετά τον έλεγχο της αντοχής τους σε παγετό. Η δοκιµασία περιελάµβανε 1000 κύκλους παγετού για θερµοκρασίες C. Η καµπύλη πάνω από το ιστόγραµµα δίνει τις τιµές της αντοχής τους σε κάµψη, προτού υποβληθούν στη δοκιµασία του παγετού.

10 12 Σχήµα 3 Η αντοχή σε κάµψη ελληνικών µαρµάρων πριν και µετά τον έλεγχο σε παγετό Η µεγάλη έκθεση σε παγετό επηρεάζει αρνητικά τη συµπεριφορά τους και ειδικότερα τις ελαστικές σταθερές τους. Στα διαγράµµατα των Σχηµάτων 4 και 5 δίνεται η µεταβολή του δυναµικού µέτρου ελαστικότητας σε σχέση µε τους «κύκλους παγετού» διαφόρων τύπων µαρµάρων και φυσικών πλακών, αντιστοίχως. Σχήµα 4 Το δυναµικό µέτρο ελαστικότητας διαφόρων µαρµάρων σε σχέση µε τους «κύκλους παγετού»

11 13 Σχήµα 5 Το δυναµικό µέτρο ελαστικότητας διαφόρων πλακών σε σχέση µε τους «κύκλους παγετού» ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ Η θερµοκρασία επηρεάζει αρνητικά τους φυσικούς δοµικούς λίθους σε σχέση µε το χρόνο και µάλιστα η αρνητική επίδραση αυξάνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας. Σχήµα 6 Η επίδραση στα µάρµαρα και στις φυσικές πλάκες από τη διάβρωση µε διοξείδιο του άνθρακα

12 ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Η απώλεια όγκου ανά µονάδα επιφάνειας των ελληνικών µαρµάρων Μ 1 Μ 13 και των φυσικών πλακών S 1 S 7, κατά τον έλεγχο της αντοχής σε διάβρωση από το διοξείδιο του άνθρακα, του θείου και του αζώτου δίνεται στα Σχήµατα 6,7 και 8, αντιστοίχως. Σχήµα 7 Η επίδραση στα µάρµαρα και στις φυσικές πλάκες από τη διάβρωση µε το διοξείδιο του θείου Σχήµα 8 Η επίδραση στα µάρµαρα και στις φυσικές πλάκες από τη διάβρωση µε το διοξείδιο του αζώτου

13 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ Η αξιολόγηση των φυσικών δοµικών λίθων, κατά τοµέα εφαρµογής, προκύπτει από τη µελέτη των φυσικοµηχανικών και δυναµικών ιδιοτήτων τους, καθώς και της τεχνολογικής συµπεριφοράς τους. Η επιλογή για τη χρησιµοποίηση ενός φυσικού λίθου γίνεται µε τη συνεκτίµηση διαφόρων ιδιοτήτων ανάλογα µε το ρόλο του για την ένταξή του στην κατασκευή. Στους πίνακες, οι οποίοι δίνονται παρακάτω, οι φυσικοί λίθοι κατατάσσονται µε βάση τη βαθµολογία των ιδιοτήτων τους που ενδιαφέρουν σε µερικούς τοµείς εφαρµογής. Για τη βαθµολογία κάθε ιδιότητας χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα Τα σχετικά αθροίσµατα των βαθµών δίνουν το µέτρο της συµπεριφοράς και την κατάταξη κάθε φυσικού λίθου στη συγκεκριµένη χρήση ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ Πίνακας 3 Αξιολόγηση και κατάταξη των ελληνικών µαρµάρων Μ 1 Μ 13 για την εξωτερική επένδυση τοίχων Συµβολισµός Τύπος φυσικού λίθου Χρώµα Πορώδες Υδροαπορρόφηση Υδατοπερατότητα Θερµική αγωγιµότητα υναµικό µέτρο ελαστικότητας Μ 1 Μ 2 Μ 3 Μ 4 Μ 5 Μ 6 Μ 7 Μ 8 Μ 9 Μ 10 Μ 11 Μ 12 Μ 13 Άνω Πεντέλη Κάτω Πεντέλη Πάρος Βόλος Αγ.Μαρίνα(Μαρ) Αλιβέρι Σκύρος Ερέτρια Τήνος Φάρσαλα Βέροια Νάουσα Φωτιά Πίνακας 3 (Συνέχεια) Συµβολισµός Τύπος φυσικού λίθου Αντοχή σε παγετό Αντοχή στο διοξείδιο του άνθρακα Αντοχή στο διοξείδιο του θείου Αντοχή στο διοξείδιο του αζώτου Άθροισµα Κατάταξη Μ 1 Μ 2 Μ 3 Μ 4 Μ 5 Μ 6 Μ 7 Μ 8 Μ 9 Μ 10 Μ 11 Μ 12 Μ 13 Άνω Πεντέλη Κάτω Πεντέλη Πάρος Βόλος Αγ.Μαρίνα(Μαρ.) Αλιβέρι Σκύρος Ερέτρια Τήνος Φάρσαλα Βέροια Νάουσα Φωτιά VI IX X VIII VII XI XIII I XII II VI III IV

14 16 Η αξιολόγηση των ελληνικών µαρµάρων Μ 1 Μ 13 και των φυσικών πλακών S 1 S 7 και η κατάταξή τους για την εξωτερική επένδυση τοίχων δίνεται στους Πίνακες 3 και 4, αντιστοίχως. Πίνακας 4 Αξιολόγηση και κατάταξη των ελληνικών φυσικών πλακών S 1 S 7 για την επένδυση εξωτερικών τοίχων Συµβολισµός S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 Τύπος φυσικού λίθου Πήλιο Κάρυστος (φαιοκύανη) Κάρυστος (φαιοπράσινη) Καβάλα Τήνος (λευκή) Τήνος (τεφρά) Ικαρία Χρώµα Πορώδες Υδροαπορρόφηση Υδατοπερατότητα Θερµική αγωγιµότητα υναµικό µέτρο ελαστικότητας Πίνακας 4 (Συνέχεια) Συµβολισµός S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 Τύπος φυσικού λίθου Πήλιο Κάρυστος (φαιοκύανη) Κάρυστος (φαιοπράσινη) Καβάλα Τήνος (λευκή) Τήνος (τεφρά) Ικαρία Αντοχή σε παγετό Αντοχή στο διοξείδιο του άνθρακα Αντοχή στο διοξείδιο του θείου Αντοχή στο διοξείδιο του αζώτου Άθροισµα Κατάταξη I IV III VI V VII II ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΕ ΩΝ Η αξιολόγηση των ελληνικών φυσικών πλακών S 1 S 7 και η κατάταξή τους για την κατασκευή εξωτερικών δαπέδων δίνεται στον Πίνακα 5.

15 17 Πίνακας 5 Αξιολόγηση και κατάταξη των ελληνικών φυσικών πλακών S 1 S 7 για την κατασκευή εξωτερικών δαπέδων Συµβολισµός Τύπος φυσικού λίθου Χρώµα Πορώδες Υδροαπορρόφηση Υδατοπερατότητα Αντοχή σε θλίψη Αντοχή σε εφελκυσµό Αντοχή σε κρούση Αντοχή σε τριβή S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 Πήλιο Κάρυστος (φαιοκύανη) Κάρυστος (φαιοπράσινη Καβάλα Τήνος (λευκή) Τήνος (τεφρά) Ικαρία Πίνακας 5 (Συνέχεια) Συµβολισµός S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 Τύπος φυσικού λίθου Πήλιο Κάρυστος (φαιοκύανη) Κάρυστος (φαιοπράσινη) Καβάλα Τήνος (λευκή) Τήνος (τεφρά) Ικαρία Αντοχή σε παγετό Αντοχή στο διοξείδιο του άνθρακα Αντοχή στο διοξείδιο του θείου Αντοχή στο διοξείδιο του αζώτου Άθροισµα Κατάταξη ΙV III II VII V VI I ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΕ ΩΝ Η αξιολόγηση των ελληνικών µαρµάρων Μ 1 Μ 13 και των φυσικών πλακών S 1 S 7 και η κατάταξή τους για την κατασκευή εσωτερικών δαπέδων δίνεται στους Πίνακες 6 και 7, αντιστοίχως.

16 18 Πίνακας 6 Αξιολόγηση και κατάταξη των ελληνικών µαρµάρων Μ 1 Μ 13 για την κατασκευή εσωτερικών δαπέδων Συµβολισµός Τύπος φυσικού λίθου Χρώµα Θερµική αγωγιµότητα Αντοχή σε θλίψη Αντοχή σε εφελκυσµό Αντοχή σε κρούση Μ 1 Μ 2 Μ 3 Μ 4 Μ 5 Μ 6 Μ 7 Μ 8 Μ 9 Μ 0 Μ 1 Μ 2 Μ 13 ΆνωΠεντέλη ΚάτωΠεντέλη Πάρος Βόλος Αγ.Μαρίνα(Μαρ.) Αλιβέρι Σκύρος Ερέτρια Τήνος Φάρσαλα Βέροια Νάουσα Φωτιά Πίνακας 6 ( Συνέχεια) Συµβολισµός Τύπος φυσικού λίθου Αντοχή σε τριβή υναµικό µέτρο ελαστικότητας Άθροισµα Κατάταξη Μ 1 Μ 2 Μ 3 Μ 4 Μ 5 Μ 6 Μ 7 Μ 8 Μ 9 Μ 0 Μ 1 Μ 2 Μ 13 ΆνωΠεντέλη ΚάτωΠεντέλη Πάρος Βόλος Αγ.Μαρίνα(Μαρ.) Αλιβέρι Σκύρος Ερέτρια Τήνος Φάρσαλα Βέροια Νάουσα Φωτιά VII X XIII XI XII VIII VI V IV IX III I II

17 19 Πίνακας 7 Αξιολόγηση και κατάταξη των ελληνικών φυσικών πλακών S 1 S 3 για την κατασκευή εσωτερικών δαπέδων Συµβολισµός Τύπος φυσικού λίθου Χρώµα Θερµική αγωγιµότητα Αντοχή σε θλίψη Αντοχή σε εφελκυσµό Αντοχή σε κρούση S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 Πήλιο Κάρυστος (φαιοκυάνη) Κάρυστος (φαιοπράσινη) Καβάλα Τήνος (λευκή) Τήνος (τεφρά) Ικαρία Πίνακας 7 (Συνέχεια) Συµβολισµός Τύπος φυσικού λίθου Αντοχή σε τριβή υναµικό µέτρο ελαστικότητας Άθροισµα Κατάταξη S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 Πήλιο Κάρυστος (φαιοκυάνη) Κάρυστος (φαιοπράσινη) Καβάλα Τήνος (λευκή) Τήνος (τεφρά) Ικαρία IV III II V VI VII I

18 20 2 ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΟΜΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τεχνητοί λίθοι, λόγω των πλεονεκτηµάτων που παρουσιάζουν σε σχέση µε τους φυσικούς λίθους, χρησιµοποιούνται ευρέως στις κατασκευές. Μερικά από τα πλεονεκτήµατά τους είναι η δυνατότητα στην επιλογή πρώτων υλών, η παραγωγή δοµικών στοιχείων µε προκαθορισµένες διαστάσεις και ιδιότητες, η οµοιοµορφία της δοµής τους, όπως και η οικονοµική κατασκευή τους λόγω της δυνατότητας κατασκευής τους κοντά στο εργοτάξιο. Οι πλίνθοι ή τούβλα οπτοί και άνοπτοι, τα κεραµίδια και τα κεραµικά πλακίδια επένδυσης τοίχων και επίστρωσης δαπέδων, ήταν γνωστά από αρχαιοτάτων χρόνων και εξακολουθούν να χρησιµοποιούνται ως βασικά υλικά δόµησης και στις σύγχρονες κατασκευές. Στις νεότερες, όµως, ελαφρές κατασκευές χρησιµοποιούνται διάτρητοι αντί των συµπαγών οπτόπλινθων και ασβεστοπυριτικών πλίνθων, µε κατακόρυφες ή οριζόντιες οπές, καθώς και πορώδεις πλίνθοι, οι οποίοι συµβάλλουν στη θερµοµόνωση των κατασκευών. Άλλοι τεχνητοί δοµικοί λίθοι είναι τα εµφανή τούβλα, οι πυρίµαχοι πλίνθοι, οι πλίνθοι πατωµάτων και οροφής, οι πλίνθοι καπνοδόχων και επένδυσης σηράγγων, τα υπέρθυρα τούβλα και οι πλάκες πεζοδροµίων και δρόµων. Στην ίδια κατηγορία περιλαµβάνονται και οι πηλοσωλήνες, τα κεραµικά πλακίδια, τα προϊόντα πορσελάνης, τα κεραµικά προηγµένης τεχνολογίας και τα κεραµικά σύνθετα. Περιλαµβάνονται ακόµα οι τσιµεντόλιθοι, οι οποίοι χρησιµοποιούνται στην τοιχοποιία. Επίσης, χρησιµοποιούνται σε διάφορα έργα υλικά από σκυρόδεµα, όπως πλίνθοι και πλάκες πεζοδροµίου, πλάκες δαπέδου, κρασπεδόρειθρα, σωλήνες και άοπλα και οπλισµένα προκατασκευασµένα δοµικά στοιχεία τοίχου και οροφής. Στους τεχνητούς δοµικούς λίθους περιλαµβάνονται τα υαλότουβλα, διάφορα προϊόντα γύψου, όπως γυψότουβλα, πλάκες τοίχου και γυψοσανίδες καθώς και προϊόντα αµιαντοτσιµέντου και ελαφροσκυροδέµατος. 2.2 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ Οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή των τεχνητών δοµικών λίθων είναι : άργιλοι για αργιλικά ή κεραµικά δοµικά στοιχεία, καυλίνης για προϊόντα πορσελάνης, άσβεστος και χαλαζιακά αδρανή για άνοπτους πλίνθους ή ασβεστοαµµόλιθους και πλάκες, τσιµέντο και αδρανή για τσιµεντόπλινθους, πλάκες και άλλα προϊόντα τσιµέντου, γύψος για γυψόπλινθους ή γυψότουβλα, πλάκες τοίχου και γυψοσανίδες οροφής και γυαλί για υαλόπλινθους ή υαλότουβλα 2.3 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οι τεχνητοί δοµικοί πλίνθοι έχουν γενικά σχήµα πρισµατικό και διακρίνονται σε συµπαγείς και σε διάτρητους, οι οποίοι φέρουν οπές κατακόρυφες ή οριζόντιες (Σχήµα 9).

19 21 Τα διάφορα γεωµετρικά στοιχεία των διάτρητων τεχνητών δοµικών πλίνθων δίνονται στο Σχήµα 10, όπου είναι : Σχήµα 9 Τυπικές µορφές τεχνητών δοµικών πλίνθων (1) Οριζόντιες όψεις : Είναι οι επάνω και οι κάτω όψεις του πλίνθου, όπως τοποθετείται στην τοιχοποιία. (2) Κενό: Είναι οι οπές του πλίνθου, οι οποίες είναι δυνατόν να είναι διαµπερείς ή τυφλές. (3) Εγκοπή: Είναι η εσοχή του πλίνθου. (4) Τοίχωµα : Ονοµάζεται το υλικό µεταξύ δύο κενών του πλίνθου. (5) Κέλυφος : Ονοµάζεται το περιµετρικό υλικό του πλίνθου. (6) Μικτή διατοµή : Είναι η επιφάνεια της διατοµής χωρίς την αφαίρεση των κενών και των εσοχών του πλίνθου. Σχήµα 10 Γεωµετρικά στοιχεία διάτρητων τεχνητών πλίνθων

20 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Η κατάταξη των τεχνητών δοµικών πλίνθων γίνεται µε δύο τρόπους. Στον πρώτο τρόπο κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες µε βάση τον ποιοτικό έλεγχο κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει πλίνθους µε προκαθορισµένη αντοχή σε θλίψη, οι οποίοι ικανοποιούν και τις απαιτήσεις του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού Κανονισµού, ενώ η δεύτερη περιλαµβάνει πλίνθους, οι οποίοι ικανοποιούν µόνο την απαίτηση ως προς την αντοχή σε θλίψη, που προβλέπει ο κανονισµός. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται και οι φυσικοί λίθοι. Στο δεύτερο τρόπο κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες µε βάση τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά τους και τις απαιτήσεις του Πίνακα 8. Πίνακας 8 Κατάταξη των τεχνητών δοµικών λίθων µε βάση τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά τους Κατηγορία Ι Όγκος κενών % του µικτού όγκου 25 Όγκος ενός κενού % του µικτού όγκου 12,5 Επιφάνεια ενός κενού Υπόψη ο περιορισµός όγκου Πάχος τοιχωµάτων και κελύφους % του συνολικού οριζόντιου πλάτους 37,5 ΙΙ 25< 45 οπτόπλινθοι 25< 50 οπτόπλινθοι 12,5 οπτόπλινθοι 25 τσιµεντόλιθοι Υπόψη ο περιορισµός όγκου 37,5 ΙΙΙ 45< 55 οπτόπλινθοι 50< 60 τσιµεντόλιθοι 12,5 οπτόπλινθοι 25 τσιµεντόλιθοι Υπόψη ο περιορισµός όγκου 37,5 IV 70 Υπόψη ο περιορισµός µέγιστου εµβαδού 2800 mm 2 εκτός αυτών µε ένα κενό που πρέπει 1800 mm 2 Χωρίς περιορισµό 2.5 ΓΕΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ Για τη σωστή χρήση των τεχνητών δοµικών λίθων πρέπει να είναι γνωστές οι χαρακτηριστικές ιδιότητές τους, όπως είναι η φαινόµενη πυκνότητά τους. Αυτή υπολογίζεται από το βάρος τους, το οποίο προσδιορίζεται σε ξηρά κατάσταση και

21 23 από τον όγκο τους, ο οποίος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο της εµβάπτισης στο νερό σύµφωνα µε τον αντίστοιχο κανονισµό. Η υδροαπορρόφηση προσδιορίζεται από τη διαφορά του βάρους του πλίνθου µετά τον κορεσµό του και του βάρους του σε ξηρά κατάσταση και δίνεται σε ποσοστό % κατά βάρος. Σηµαντικός παράγοντας για τους πλίνθους, οι οποίοι χρησιµοποιούνται στην κατασκευή τοιχοποιίας, είναι και η ταχύτητα απορρόφησης της υγρασίας. Η µικρή ταχύτητα απορρόφησης της υγρασίας συνεπάγεται µικρή συνάφεια µεταξύ του πλίνθου και του νωπού κονιάµατος, ενώ η µεγάλη ταχύτητα συνεπάγεται γρήγορη ξήρανση του νωπού κονιάµατος, οπότε απαιτείται η διαβροχή των πλίνθων. Επίσης, είναι απαραίτητο να προσδιορίζονται το πορώδες, η θερµική αγωγιµότητα, η θερµική διαστολή, η αντοχή στη φωτιά και στον παγετό, η ηχοµονωτική ικανότητα και η ανθεκτικότητα στο χρόνο και στις καταπονήσεις των τεχνητών δοµικών πλίνθων ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ Η αντοχή σε θλίψη των τεχνητών δοµικών πλίνθων είναι βασική ιδιότητά τους και χαρακτηρίζει την ποιότητά τους. Προσδιορίζεται σύµφωνα µε τον αντίστοιχο κανονισµό και στη συνέχεια ανάγεται σε αντοχή σε θλίψη ξηρού πλίνθου µε πλάτος 100 mm και µε ύψος 100 mm και πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή δ, ο οποίος δίνεται στον Πίνακα 9. Η τιµή η οποία προκύπτει ονοµάζεται ανοιγµένη αντοχή σε θλίψη, f b, σύµφωνα µε τον αντίστοιχο κανονισµό. Πίνακας 9 Τιµές του συντελεστή δ Πλάτος πλίνθου mm Ύψος πλίνθου mm δ Η αντοχή σε θλίψη των πλίνθων εξαρτάται από τη διεύθυνση φόρτισης. Για φόρτιση παράλληλη προς τα κενά η αντοχή σε θλίψη είναι αντιστρόφως ανάλογη του ποσοστού των κενών και για φόρτιση κάθετη προκύπτει µείωση της αντοχής σε θλίψη λόγω ανάπτυξης πρόσθετων τάσεων από την κάµψη των τοιχωµάτων. Η αντοχή σε εφελκυσµό θεωρείται απαραίτητη για τον προσδιορισµό της αντοχής σε κάµψη της τοιχοποιίας. Ο έλεγχος της αντοχής σε εφελκυσµό γίνεται, είτε µε τον προσδιορισµό καθαρού εφελκυσµού, είτε µε τον προσδιορισµό της αντοχής σε εφελκυσµό από κάµψη ή διάρρηξη, σύµφωνα µε τους αντίστοιχους κανονισµούς. Επίσης, αναφέρεται ότι οι πλίνθοι από άργιλο παρουσιάζουν γραµµική ελαστική συµπεριφορά µέχρι του σηµείου θραύσης τους.

22 ΑΡΓΙΛΙΚΑ Ή ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΑ Τα αργιλικά δοµικά στοιχεία παράγονται από τον πηλό µετά από προεργασία, µόρφωση µε τα χέρια ή µε µηχανικά µέσα, σε κατάλληλα καλούπια, ξήρανση του υλικού στον αέρα ή σε ρεύµατα θερµού αέρα, όπτηση σε δακτυλοειδή καµίνια ή καµίνια συνεχούς καύσης και ψύξη. Η προεργασία του πηλού ανάλογα µε τις ιδιότητές του, περιλαµβάνει απίσχναση ή εµπλουτισµό ισχνών αργίλων, ανάµιξη µε νερό, φύραση, έλαση και κοπή. Η απίσχναση εφαρµόζεται όταν ο πηλός είναι παχύς, δηλαδή όταν περιέχει πολύ άργιλο. Όταν περιέχει πολύ άµµο ονοµάζεται ισχνός. Οι ισχνοί πηλοί έχουν µειωµένη πλαστικότητα και συνεκτικότητα. Η απίσχναση επιτυγχάνεται µε την προσθήκη χαλαζιακής άµµου, αλεύρων πετρωµάτων, τέφρας, λιγνίτη, πριονιδίων ξύλου κ.λ.π. Όταν η απίσχναση γίνεται µε οργανικά υλικά, π.χ. πριονίδι, τότε τα προϊόντα της όπτησης µετατρέπονται σε πορώδη υλικά, λόγω της πλήρους καύσης του οργανικού υλικού. Ο εµπλουτισµός των ισχνών πηλών γίνεται µε την αποµάκρυνση των απισχναντικών συστατικών, µε πλύσιµο µέσα σε δεξαµενές ανάδευσης µε πτερυγιοφόρο αναδευτήρα. Για την παραγωγή θερµοµονωτικών αργιλικών προϊόντων και κυρίως οπτόπλινθων δόµησης ή επένδυσης χρησιµοποιούνται κατά την πρόσµιξη διογκωµένη πολυστερίνη ή άλλα υλικά, τα οποία όταν καίονται κατά την όπτηση, δίνουν πορώδεις οπτόπλινθους µε µικρή φαινόµενη πυκνότητα. Η µόρφωση των προϊόντων, ώστε να αποκτήσουν το επιθυµητό σχήµα, γίνεται µε την εφαρµογή πίεσης χειρωνακτικά ή µε κατάλληλες συσκευές. Υπάρχουν δύο µέθοδοι µόρφωσης, η υγρή και η ξηρή. Η επιλογή της µεθόδου που θα χρησιµοποιηθεί εξαρτάται από την ποιότητα του πηλού και από το προϊόν που θα κατασκευαστεί. Η ξήρανση γίνεται µε φυσικό ή τεχνητό τρόπο. Η φυσική ξήρανση πλεονεκτεί της τεχνητής ως προς την οµοιοµορφία και την οµαλότητα ξήρανσης. Παρουσιάζει, όµως, τα µειονεκτήµατα ότι χρειάζεται µεγάλους χώρους και σηµαντικό χρόνο για την ολοκλήρωσή της. Η όπτηση δίνει στα προϊόντα σταθερή µορφή και ικανές µηχανικές αντοχές. Πραγµατοποιείται σε καµίνους και καθώς αυξάνεται η θερµοκρασία παρατηρείται στους C εξάτµιση του νερού, στους C αποµάκρυνση του κρυσταλλικού νερού και στους C εξαΰλωση, όπου τήγµα προσµίξεων στην περιοχή αυτή συγκολλά τους κόκκους του υλικού, µε αποτέλεσµα το προϊόν να αποκτά µηχανικές αντοχές. Η τελευταία φάση της παραγωγής είναι η ψύξη του προϊόντος που πρέπει να γίνεται µε βραδύ ρυθµό, ώστε να αποφευχθούν µικρορηγµατώσεις. Η χηµική σύσταση του πηλού και η θερµοκρασία όπτησης καθορίζουν το χρώµα του προϊόντος. Η παρουσία επιβλαβών προσµίξεων στα προϊόντα αργίλου, όπως και η κακή όπτηση δηµιουργούν προβλήµατα στα προϊόντα που παρασκευάζονται, όπως εξανθήµατα, τριχοειδείς ρωγµές, κηλίδες, διαρρήξεις, κ.ά. Τα προϊόντα αργίλου, τούβλα, κεραµίδια κ.λ.π., τα οποία είναι καλής ποιότητας παρουσιάζουν ανθεκτικότητα στη θλίψη, στις καιρικές συνθήκες, στη φωτιά και στις χηµικές επιδράσεις.

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ο εμπλουτισμός των ισχνών πηλών γίνεται με την απομάκρυνση των απισχναντικών συστατικών, με πλύσιμο μέσα σε δεξαμενές ανάδευσης.

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ο εμπλουτισμός των ισχνών πηλών γίνεται με την απομάκρυνση των απισχναντικών συστατικών, με πλύσιμο μέσα σε δεξαμενές ανάδευσης. ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1. Θεωρητικό μέρος 2. Προϊόντα 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Τα αργιλικά δομικά στοιχεία παράγονται από τον πηλό μετά από προεργασία, μόρφωση με τα χέρια ή με μηχανικά μέσα, σε κατάλληλα καλούπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ. Στερεά σώματα, ποικίλων σχημάτων και

ΔΟΜΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ. Στερεά σώματα, ποικίλων σχημάτων και ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α. Δομικοί λίθοι Β. Αδρανή υλικά Γ. Συνδετικά υλικά - Κονιάματα ΔΟΜΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ Στερεά σώματα, ποικίλων σχημάτων και διαστάσεων. Κανονικού ή ακανόνιστου σχήματος, αλλά γενικά επιδιώκεται μια

Διαβάστε περισσότερα

EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Το υλικό µε την εµπορική ονοµασία EXPANDEX είναι ένα µη εκρηκτικό χηµικό µέσο εξόρυξης σκληρών και συµπαγών υλικών, όπως τα διάφορα πετρώµατα, το σκυρόδεµα κλπ. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ακρόπολη 447 π.χ. Παλάτι του Μίνωα (Κνωσός) Πύλη των λεόντων (Μυκήνες) Κατασκευασμένη από πεντελικό μάρμαρο και ασβεστόλιθο.

Ακρόπολη 447 π.χ. Παλάτι του Μίνωα (Κνωσός) Πύλη των λεόντων (Μυκήνες) Κατασκευασμένη από πεντελικό μάρμαρο και ασβεστόλιθο. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ το αρχαιότερο δομικό υλικό 1) Σύγχρονα υλικά (σκυρόδεμα και χάλυβας) περιόρισαν τη χρήση της. 2) Η τρωτότητα της υπό σεισμικές δυνάμεις κατέστησαν ακατάλληλη ως δομικό σύστημα. την Σήμερα η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ 1 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ, W Ως απόλυτη υγρασία του αέρα ορίζεται η ποσότητα των υδρατμών σε γραμμάρια, ηοποία περιέχεται σε 1 m 3 αέρα. Μονάδα μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Τα θερμομονωτικά τούβλα είναι τούβλα που διαθέτουν πορώδη μάζα με αποτέλεσμα να έχουν αυξημένα θερμομονωτικά χαρακτηριστικά. Αυτό επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ Άσκηση 3 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ 3.1. Εισαγωγή 3.2. Σκυρόδεμα 3.3. Κονιάματα 3.4. Κεραμικά προϊόντα 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τεχνικές ή τεχνολογικές ιδιότητες αναφέρονται στην ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

Για την παραγωγή του γίνεται ανάμειξη τηγμένης πρώτης ύλης με

Για την παραγωγή του γίνεται ανάμειξη τηγμένης πρώτης ύλης με Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ ΦΑΙΝΟΛΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ Ο φαινολικός αφρός γνωστός και σαν ισοκυανουρίνη είναι σκληροποιημένος αφρός ο οποίος όπως και οι πολυστερίνες ανήκει στα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1. Γενικά 2. Φυσικές ιδιότητες 3. Μηχανικές ιδιότητες 4. Χημικές ιδιότητες 5. Τεχνολογικές ιδιότητες 1. ΓΕΝΙΚΑ Τα υλικά που χρησιμοποιούνται, για να κατασκευασθεί

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση λατομείων μαρμάρου και αδρανών υλικών Υπολείμματα Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Διαχείριση λατομείων μαρμάρου και αδρανών υλικών Υπολείμματα Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Διαχείριση λατομείων μαρμάρου και αδρανών υλικών Υπολείμματα Περιβαλλοντικές επιπτώσεις ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ Dr. Γεωλόγος - Ορυκτολόγος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Τμήμα Μηχανικων Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική Χώρων & Δομικά Υλικά. Μάθημα Νο 1

Ακουστική Χώρων & Δομικά Υλικά. Μάθημα Νο 1 Ακουστική Χώρων & Δομικά Υλικά Μάθημα Νο 1 Καταστάσεις της ΎΎλης (Φυσικές Ιδιότητες) Στερεά Υγρή Αέρια Στερεά Συγκεκριμένο Σχήμα Συγκεκριμένο ΌΌγκο Μεγάλη πυκνότητα Δεν συμπιέζονται εύκολα Σωματίδια με

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι 2 Κατηγορίες Υλικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Παραδείγματα Το πεντάγωνο των υλικών Κατηγορίες υλικών 1 Ορυκτά Μέταλλα Φυσικές πηγές Υλικάπουβγαίνουναπότηγημεεξόρυξηήσκάψιμοή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟ. 1. Θεωρητικό μέρος 2. Είδη τσιμέντου 3. Έλεγχος ποιότητας του τσιμέντου

ΤΣΙΜΕΝΤΟ. 1. Θεωρητικό μέρος 2. Είδη τσιμέντου 3. Έλεγχος ποιότητας του τσιμέντου ΤΣΙΜΕΝΤΟ 1. Θεωρητικό μέρος 2. Είδη τσιμέντου 3. Έλεγχος ποιότητας του τσιμέντου 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Το τσιμέντο είναι τεχνητή λεπτόκοκκη κονία, η οποία παρασκευάζεται με λεπτή άλεση του κλίνκερ. Κλίνκερ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΙΑΣΤΟΛΗ - ΣΥΣΤΟΛΗ Όταν θερµαίνεται το ξύλο αυξάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Σύστημα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Σύστημα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων Πεδία εφαρμογών Tσιμεντοειδές σύστημα πολλαπλών χρήσεων κατάλληλο για εργασίες υγρομόνωσης σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, τοιχοποιία, κάτω από πλακίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ. Χ. Κορδούλης

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ. Χ. Κορδούλης ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Χ. Κορδούλης ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Τα κεραμικά υλικά είναι ανόργανα µη μεταλλικά υλικά (ενώσεις μεταλλικών και μη μεταλλικών στοιχείων), τα οποία έχουν υποστεί θερμική κατεργασία

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ

4 ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ Τ.Ε.Ι. Λάρισας - Παράρτημα Καρδίτσας Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Εργαστήριο Τεχνολογίας & Συντήρησης Ξυλοκατασκευών 4 ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ του Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης

Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης 1. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Hidrozol & Hidrozol Elastik: Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης Αδιάβροχο Ελαστικό Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΥΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘ. Α. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΧΥΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘ. Α. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΧΥΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘ. Α. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. Γ.-ΦΟΙΒΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials, Third Edition, Pearson Education, 2007 1 Κεραµικάκαιγυαλιά Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ δάπεδα εσωτερικού χώρου δάπεδα εξωτερικού χώρου κριτήρια επιλογής επίστρωσης δαπέδου σε σχέση και με τη θέση του στην οικοδομή συμπεριφορά σε σχέση με τον ήχο, το νερό και την υγρασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ δάπεδα εσωτερικού χώρου δάπεδα εξωτερικού χώρου κριτήρια επιλογής επίστρωσης δαπέδου σε σχέση και με τη θέση του στην οικοδομή συμπεριφορά σε σχέση με τον ήχο, το νερό και την υγρασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙAΒΡΟΧΟΙ ΑΡΜOΣΤΟΚΟΙ ASTARTE ΓΙΑ ΕYΚΟΛΗ ΑΡΜΟΛOΓΗΣΗ

ΑΔΙAΒΡΟΧΟΙ ΑΡΜOΣΤΟΚΟΙ ASTARTE ΓΙΑ ΕYΚΟΛΗ ΑΡΜΟΛOΓΗΣΗ ΑΔΙAΒΡΟΧΟΙ ΑΡΜOΣΤΟΚΟΙ ASTARTE ΓΙΑ ΕYΚΟΛΗ ΑΡΜΟΛOΓΗΣΗ ΕΥΚΟΛΗ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΥΣ ΑΡΜΟΥΣ ΑSTARTE ASTARTE Armos 0-2 mm ASTARTE Armos 2-5 mm ASTARTE Armos 6-20 mm ASTARTE Armos epoxy A+B 2-12 mm ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Το υλικό-διαθεσιμότητα

Το υλικό-διαθεσιμότητα τοιχοποιίες Το υλικό-διαθεσιμότητα Διαθεσιμότητα Περιοχή Κορεστείων Ν. Καστοριάς Δισπηλιό, Φλώρινα-λημναίοι οικισμοί Δισπηλιό, Φλώρινα-λημναίοι οικισμοί Μονεμβασιά παραδόσεις, πολιτισμός Το κλίμα το κέλυφος

Διαβάστε περισσότερα

Κεραμικό υλικό. Είναι : Οξείδια, καρβίδια, νιτρίδια, βορίδια, αργιλοπυριτικά ορυκτά. π.χ. Αλουμίνα Al 2 O 3. Ζιρκονία ZrO 2. Σπινέλιος MgO.

Κεραμικό υλικό. Είναι : Οξείδια, καρβίδια, νιτρίδια, βορίδια, αργιλοπυριτικά ορυκτά. π.χ. Αλουμίνα Al 2 O 3. Ζιρκονία ZrO 2. Σπινέλιος MgO. Κεραμικό υλικό = κάθε ανόργανο μη μεταλλικό υλικό, το οποίο έχει υποστεί θερμική κατεργασία σε υψηλές θερμοκρασίες (Θ >1000 ο C) είτε κατά το στάδιο της επεξεργασίας του είτε κατά το στάδιο της εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε τοιχοποιία. το σωστό. ελαφρύ σοβά

Για κάθε τοιχοποιία. το σωστό. ελαφρύ σοβά Συστήµατα επίχρισης µε ελαφροβαρή κονιάµατα Για κάθε τοιχοποιία το σωστό σύστηµα µε ελαφρύ σοβά Για βέλτιστη εφαρµογή µε µηχανή Αξιοπιστία χάρη στην πολύ καλή διασπορά των τάσεων οκιµασµένα, υψηλής διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Τεκμηρίωση Βλαβών περιλαμβάνει : Αποτύπωση φερόντων στοιχείων κατασκευής. Πιθανές επεμβάσεις λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής κτιρίων από τοιχοποιία την καθιστούν δύσκολη. Αναζήτηση αρχικών

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ

Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΘΟΣ (ΙΓΜΕ) Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ Ι.Γ.Μ.Ε., Διεύθυνση Κοιτασματολογίας, Τμήμα Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών,

Διαβάστε περισσότερα

ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÅÓ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÐÕÑÉÔÉÊÇ ÁÌÌÏ ÊÏÉÍÇ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÈÑÁÕÓÔÇ ÁÌÌÏ ËÁÔÏÌÅÉÏÕ

ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÅÓ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÐÕÑÉÔÉÊÇ ÁÌÌÏ ÊÏÉÍÇ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÈÑÁÕÓÔÇ ÁÌÌÏ ËÁÔÏÌÅÉÏÕ ÕÐÏÓÔÑÙÌÁÔÁ ÄÁÐÅÄÙÍ Η εταιρεία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος από το 1985, έχοντας συνδέσει το όνομά της με την ποιότητα και τη συνέπεια. Σήμερα, με πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TD 13 C Κονίαμα δομικής ενίσχυσης ιστορικής τοιχοποιίας Περιγραφή Το TD13C είναι ένα έτοιμο κονίαμα δομικής ενίσχυσης, βασισμένο σε φυσικό υδραυλικό ασβέστη και επιλεγμένα αδρανή. Είναι ιδανικό για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Dow - Λύσεις δόμησης. Θερμομόνωση αγροτικών εγκαταστάσεων 100% HCFC-free

Dow - Λύσεις δόμησης. Θερμομόνωση αγροτικών εγκαταστάσεων 100% HCFC-free Dow - Λύσεις δόμησης Θερμομόνωση αγροτικών εγκαταστάσεων 100% HCFC-free 67 Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τη θερμομόνωση αποθηκών φρούτων και λαχανικών καθώς και των εγκαταστάσεων εκτροφής ζώων με χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Σο πυρίτιο Φημεία Γ Γυμνασίου

Σο πυρίτιο Φημεία Γ Γυμνασίου Σο πυρίτιο Φημεία Γ Γυμνασίου Επιμέλεια: Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΟ ΠΤΡΙΣΙΟ 1. ΣΟ ΠΤΡΙΣΙΟ ΣΗ ΥΤΗ Το πυρίτιο (Si) ανήκει στη 14 η ομάδα του περιοδικού πίνακα και στη τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αφύγρανσης και εξυγίανσης τοίχων. MACROPORE Επίχρισμα RASTUCCO Τριπτό

Σύστημα αφύγρανσης και εξυγίανσης τοίχων. MACROPORE Επίχρισμα RASTUCCO Τριπτό SINTECNO Από το 1978 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (προϊόν TECNOCHEM) Σύστημα αφύγρανσης και εξυγίανσης τοίχων ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το αποτελεί ένα "σύστημα αφύγρανσης και εξυγίανσης" για διαβρωμένες από την ΥΓΡΑΣΙΑ τοιχοποιίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΟΤ EN 12667 ΕΛΟΤ ΕΝ 1606 ΕΛΟΤ ΕΝ -- -- 2500 600 ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΟΤ EN 12667 ΕΛΟΤ ΕΝ 1606 ΕΛΟΤ ΕΝ -- -- 2500 600 ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ SHAPEMATE GREC-A ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ SHAPEMATE GREC-A ΔΗΛΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤ. ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ λ 90 ΗΜΕΡ. ΣΤΟΥΣ 10 C ΕΛΟΤ EN 12667 W/mkKcal/mh C 0,035 0,030 ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ (τιμή στο όριο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ιστορικά στοιχεία Η πορεία της θερμομόνωσης στη χώρα: 1979 1990 ΚΘΚ Καμία θερμομόνωση - θερμοπροστασία

Διαβάστε περισσότερα

www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Σελίδα 1 από8 Περισσότερο από 19 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ τετραγωνικά µέτρα και 25 χρόνια πείρας στην Ευρώπη!

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΝΙΕΣ. Υλικά που όταν αναμιχθούν και. (συνήθως νερό) γίνονται εύπλαστος πολτός με συγκολητικές ιδιότητες.

ΚΟΝΙΕΣ. Υλικά που όταν αναμιχθούν και. (συνήθως νερό) γίνονται εύπλαστος πολτός με συγκολητικές ιδιότητες. ΚΟΝΙΕΣ Υλικά που όταν αναμιχθούν και υποστούν κατεργασία με ρευστό (συνήθως νερό) γίνονται εύπλαστος πολτός με συγκολητικές ιδιότητες. ΔΙΑΚΡΙΣΗ (α) Αερικές -Πήξη και σκλήρυνση σε ατμοσφαιρικό αέρα - Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PDF created with pdffactory trial versi on www.softwarelabs.com

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PDF created with pdffactory trial versi on www.softwarelabs.com ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Κάλυμμα φρεατίου μη τυποποιημένων διαστάσεων 5 Κιγκλίδωμα ασφαλείας τύπος Α 7 Κιγκλίδωμα ασφαλείας τύπος Β 9 Κλίμακα (ανεμόσκαλα) ασφαλείας 11 Σχάρα (γραδελάδα) τύπος 40x40x25mm

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων ΕΝ 10080 Χάλυβας οπλισμού Νοέμ. 2013 Χ. Ζέρης 2 ΕΚΩΣ, ΕΝ1992:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S Α.1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ Ο μεταλλικός σκελετός των τοιχοποιιών καλύπτεται από συστήματα ξηράς δόμησης όπως γυψοσανίδες. Εξτρά μονώσεις τοποθετούνται στους εξωτερικούς τοίχους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΕΔΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ PIANO ZERO ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Ή ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ,

ΔΑΠΕΔΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ PIANO ZERO ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Ή ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΔΑΠΕΔΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ PIANO ZERO ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Ή ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΞΥΛΟΥ, LINOLEUM, ΜΟΚΕΤΑ, ΠΑΡΚΕ Η ΓΡΑΝΙΤΗ ΚΛΠ., ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΞΟΜΑΛΥΝΤΙΚΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δημήτρης Αραβαντινός αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια έργων αυτεπιστασίας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Τεχνική Έκθεση

Προμήθεια έργων αυτεπιστασίας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Τεχνική Έκθεση Ελληνική Δημοκρατία Δήμος Χίου Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας Αριθμός μελέτης: 68 Έτος:205 Χρήση ετών:205 Προμήθεια έργων αυτεπιστασίας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τεχνική Έκθεση Με την μελέτη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Κυβολίθων Πεζοδρόµησης µε χρήση Ιπτάµενης Τέφρας Πτολεµαϊδας

Παραγωγή Κυβολίθων Πεζοδρόµησης µε χρήση Ιπτάµενης Τέφρας Πτολεµαϊδας Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων Ηµερίδα: «K-clusters / Ανάπτυξη νέων προϊόντων µε τη χρήση Ιπτάµενης Τέφρας στη. Μακεδονία» Πέµπτη 28 Σεπτεµβρίου 2006, ΤΕΕ. Μακεδονίας Παραγωγή Κυβολίθων

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ.

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. 1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ο σίδηρος πολύ σπάνια χρησιμοποιείται στη χημικά καθαρή του μορφή. Συνήθως είναι αναμεμειγμένος με άλλα στοιχεία, όπως άνθρακα μαγγάνιο, νικέλιο, χρώμιο, πυρίτιο, κ.α.

Διαβάστε περισσότερα

κάτω από επιστρώσεις πλακιδίων

κάτω από επιστρώσεις πλακιδίων Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα Ιδιότητες Το WATERBLOCK είναι ένα ανόργανο, επαλειφόμενο, στεγανωτικό κονίαμα σε μορφή σκόνης, που για την εφαρμογή του αναμιγνύεται απλά με νερό. Περιέχει τσιμέντο, πυριτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Ελέγχος και προκαταρκτική επεξεργασία του υποστρώματος. Έλεγχος

Οδηγίες εγκατάστασης. Ελέγχος και προκαταρκτική επεξεργασία του υποστρώματος. Έλεγχος Οδηγίες εγκατάστασης Ελέγχος και προκαταρκτική επεξεργασία του υποστρώματος Έλεγχος Όταν ελέγχετε το υπόστρωμα, δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω σημεία και, στη συνέχεια, υποβάλλετε το υπόστρωμα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Προϋπολογισμός: ,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση: ΕΤΠΑ 80% και Εθνική Συμμετοχή 20%

ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Προϋπολογισμός: ,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση: ΕΤΠΑ 80% και Εθνική Συμμετοχή 20% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Προϋπολογισμός: 1.915.000,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση: ΕΤΠΑ 80% και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Η αποσάθρωση ορίζεται σαν η διάσπαση και η εξαλλοίωση των υλικών κοντά στην επιφάνεια της Γης, µε τοσχηµατισµό προιόντων που είναι σχεδόν σε ισορροπία µε τηνατµόσφαιρα, την υδρόσφαιρα και τη

Διαβάστε περισσότερα

5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να εντοπίζουμε τη θέση του πυριτίου στον περιοδικό πίνακα Να αναφέρουμε τη χρήση του πυριτίου σε υλικά όπως

Διαβάστε περισσότερα

(προϊόν SINMAST) Γαλάκτωμα τσιμεντοκονιαμάτων επιχρισμάτων κλπ.

(προϊόν SINMAST) Γαλάκτωμα τσιμεντοκονιαμάτων επιχρισμάτων κλπ. SINTECNO Από το 1978 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Έκδοση: 07/2010 SINTOPLAST (προϊόν SINMAST) Γαλάκτωμα τσιμεντοκονιαμάτων επιχρισμάτων κλπ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το Sintoplast είναι ένα υγρό γαλάκτωμα πολύ λεπτών σωματιδίων

Διαβάστε περισσότερα

4. ΑΝΘΡΑΚΑΣ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

4. ΑΝΘΡΑΚΑΣ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 4. ΑΝΘΡΑΚΑΣ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να εντοπίζουμε τη θέση του άνθρακα στον περιοδικό πίνακα. Να ταξινομούμε τα διάφορα είδη άνθρακα σε φυσικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. Μεσογείων 45, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 534 CIVILTECH A.E. Μελετητής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 04 ΥΛΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Διδάσκων Δρ Κατσιρόπουλος Χρήστος Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών 2014-15 1 Ταξινόμηση ΣΥ 2 Διάφοροι Τύποι ινών 3 Ίνες Άνθρακα -υψηλές ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ MADE IN GERMANY

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ H πολυετής εμπειρία και τεχνογνωσία σε συνδυασμό με το πάθος για καινοτομία έχουν καταστήσει την εταιρία Sonneflex ως ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα σε παγκόσμιο επίπεδο στον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΟΗ- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΟΗ- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΟΗ- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ τρόποι μετάδοσης της θερμότητας αγωγιμότητα μεταφορά ακτινοβολία Θερμικές απώλειες (ή πρόσοδοι) Το κτίριο χάνει θερμότητα: Μέσω του κελύφους, ανάλογα με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑTΟΣ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑTΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΟΙΧΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ PENETRON ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

S t y r o p a n E P S P r o d u c t s EPS. Building Insulation Products

S t y r o p a n E P S P r o d u c t s EPS. Building Insulation Products EPS Building Insulation Products Θ ε ρ μ ο μ ό ν ω σ η μ ε π ρ ο ϊ ό ν τ α Δ ι ο γ κ ω μ έ ν η Π ο λ υ σ τ ε ρ ί ν η P r o d u c t s o f E x p a n d e d P o l y s t y r e n e S t y r o p a n E P S EPS

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανωτικές Ασφαλτικές Μεµβράνες Index Argo (Ελαστικότητα σε χαµηλή θερµοκρασία (ΕΝ 1109) 0 C)

Στεγανωτικές Ασφαλτικές Μεµβράνες Index Argo (Ελαστικότητα σε χαµηλή θερµοκρασία (ΕΝ 1109) 0 C) Ασφαλτόπανα INDEX Τα ασφαλτόπανα Index χρησιµοποιούνται για τη στεγανοποίηση δωµάτων, υπογείων, δεξαµενών, σηράγγων, θεµελίων, γεφυρών και άλλων κατασκευών. Είναι οπλισµένα µε «µη υφασµένο» πολυεστερικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση

Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση 1 Λείανση Είναι η κατεργασία διαμόρφωσης ακριβείας των μεταλλικών υλικών με μηχανική κοπή που επιτυγχάνεται σε εργαλειομηχανές λείανσης, με τη βοήθεια κοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙ ΙΑ. Ο ρ ι σ µ ο ί

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙ ΙΑ. Ο ρ ι σ µ ο ί 59 ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙ ΙΑ Ο ρ ι σ µ ο ί Κεραµικά πλακίδια και πλάκες ονοµάζονται οι λεπτές πλάκες που κατασκευάζονται από αργίλους, πυριτικά εύτηκτα υλικά, χρώµατα και άλλες ορυκτές πρώτες ύλες.

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όρια εδάφους και βράχου όλα τα υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για την μακροσκοπική αναγνώριση των ορυκτών

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για την μακροσκοπική αναγνώριση των ορυκτών ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ : Γ : 2015-2016 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για την μακροσκοπική αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Συνοπτική περιγραφή Η οικογένεια ινοπλισμένων πολυμερών MBrace, αποτελείται από: 1) Υφάσματα από ίνες άνθρακα,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. 1.1 Ο κόσμος των υλικών

Εισαγωγή. 1.1 Ο κόσμος των υλικών Εισαγωγή 1 1 Εισαγωγή Βατάλης Αργύρης 1.1 Ο κόσμος των υλικών Tα υλικά αποτελούν μέρος της βάσης όλων των τεχνολογικών εξελίξεων. Όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες και το επίπεδο ζωής επηρεάζονται σε μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ESHADIEN ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ (SBS 20 C) ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η µεµβράνη ESHADIEN είναι ελαστοµερής στεγανωτική µεµβράνη, η οποία παράγεται από ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Epoxy Aqua Paint. Epoxy Aqua Primer. Ειδικά Χρώματα. Εποξειδικό χρώμα νερού 2 συστατικών

Epoxy Aqua Paint. Epoxy Aqua Primer. Ειδικά Χρώματα. Εποξειδικό χρώμα νερού 2 συστατικών Ειδικά Χρώματα Epoxy Aqua Paint Εποξειδικό χρώμα νερού 2 συστατικών Εποξειδικό τελικό χρώμα νερού δύο συστατικών, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, κατάλληλο για την προστασία τσιμεντένιων, μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Το γυαλί παρασκευάζεται με σύντηξη χαλαζιακής άμμου, η οποία αποτελεί το βασικό συστατικό του (διαμορφωτή), ενός ή περισσότερων συλλιπασμάτων και

Το γυαλί παρασκευάζεται με σύντηξη χαλαζιακής άμμου, η οποία αποτελεί το βασικό συστατικό του (διαμορφωτή), ενός ή περισσότερων συλλιπασμάτων και Το γυαλί παρασκευάζεται με σύντηξη χαλαζιακής άμμου, η οποία αποτελεί το βασικό συστατικό του (διαμορφωτή), ενός ή περισσότερων συλλιπασμάτων και ενός (ή περισσότερων) σταθεροποιητών. Αν δεν χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΕΡΟΥΣΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΕΡΟΥΣΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΕΡΟΥΣΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ Μ. Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός Μ. ιασάκου Χηµικός Μηχανικός Γ. Παναγιώκας Γεωλόγος ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η φέρουσα οπλισµένη τοιχοποιία µε λιθοσώµατα σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Τεχνικής Μηχανικής Διαγράμματα Ελευθέρου Σώματος (Δ.Ε.Σ.) Υπολογισμός Αντιδράσεων Διαγράμματα Φορτίσεων Διατομών (MNQ) Αντοχή Φορέα? Αντικείμενο Τεχνικής Μηχανικής Σχήμα 2 F Y A Γ B A Y B Y 1000N

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Εδαφολογία. Εδαφογένεση

Δασική Εδαφολογία. Εδαφογένεση Δασική Εδαφολογία Εδαφογένεση Σχηματισμός της στερεάς φάσης του εδάφους Η στερεά φάση του εδάφους σχηματίζεται από τα προϊόντα της αποσύνθεσης των φυτικών και ζωικών υπολειμμάτων μαζί με τα προϊόντα της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Κράµατα. Χάλυβας. Ανοξείδωτος χάλυβας. Χάλυβες κατασκευών. Χάλυβας σκυροδέµατος. Χυτοσίδηρος. Ορείχαλκος.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Κράµατα. Χάλυβας. Ανοξείδωτος χάλυβας. Χάλυβες κατασκευών. Χάλυβας σκυροδέµατος. Χυτοσίδηρος. Ορείχαλκος. 47 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Χηµικές ενώσεις χαρακτηριστικό των οποίων είναι ο µεταλλικός δεσµός. Είναι καλοί αγωγοί της θερµότητας και του ηλεκτρισµού και όταν στιλβωθούν αντανακλούν το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ. Η μοντέρνα πρόταση για κάθε ανάγκη τοποθέτησης κεραμικών πλακιδίων.

ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ. Η μοντέρνα πρόταση για κάθε ανάγκη τοποθέτησης κεραμικών πλακιδίων. Η μοντέρνα πρόταση για κάθε ανάγκη τοποθέτησης κεραμικών πλακιδίων. Nero ASTARTE NERO QUARTZ SUPER ACRYLIC ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΚΟΛΛΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Η ASTARTE Nero, είναι μια εύκαμπτη ισχυρή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΡΩΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΙΑΒΡΩΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΑΒΡΩΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΘΟΡΑΣ ΤΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ Eνδογενείς και εξωγενείς. Eνδογενείς: Η σύσταση του γυαλιού. Υλικά που σχηµατίζουν το δίκτυο του γυάλινου υλικού. ιοξείδιο του πυριτίου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC).

Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). To PVC είναι το τρίτο πιο

Διαβάστε περισσότερα

ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C)

ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C) ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ελαστοµερής ασφαλτική µεµβράνη κεραµοσκεπής EshaRoof Reflect ανήκει στις µεµβράνες κεραµοσκεπής νέας γενιάς

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλών χρήσεων εποξειδικό σύστημα χωρίς διαλύτες για δημιουργία αυτoεπιπεδούμενων δαπέδων IR4

Πολλαπλών χρήσεων εποξειδικό σύστημα χωρίς διαλύτες για δημιουργία αυτoεπιπεδούμενων δαπέδων IR4 Πολλαπλών χρήσεων εποξειδικό σύστημα χωρίς διαλύτες για δημιουργία αυτoεπιπεδούμενων δαπέδων Χρήσεις To Epoxol Floor S είναι κατάλληλη επίστρωση για δάπεδα εργοστασίων, βιοτεχνιών, πολυκαταστημάτων, αποθηκών,

Διαβάστε περισσότερα

NEA ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μάιος 2015

NEA ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μάιος 2015 NEA ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μάιος 2015 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ταινία κάλυψης από κορεσμένο ημιρυτιδωμένο (κρεπ) χαρτί, επικαλυμμένη με ειδικά ανεπτυγμένη συγκολλητική ουσία από φυσικό καουτσούκ με βάση διαλύτη. Συνιστάται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: ΑΠΕ Α ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ άπεδο καλείται η ανώτατη στρώση του πατώµατος, η διαµόρφωση της οποίας αποβλέπει στην εξασφάλιση µίας τελικής βατής επιφάνειας. Πιο συγκεκριµένα, ως

Διαβάστε περισσότερα

Baumit Συστήµατα επίχρισης για εσωτερικούς χώρους

Baumit Συστήµατα επίχρισης για εσωτερικούς χώρους Baumit Συστήµατα επίχρισης για εσωτερικούς χώρους Σοβάδες για εσωτερικούς χώρους Για όλους τους χώρους Οικονοµικοί Εύκολοι στη χρήση Για όλες τις περιοχές εφαρµογής Άνεση σε όλους τους χώρους H Baumit

Διαβάστε περισσότερα

Πετροβάµβακας Geolan

Πετροβάµβακας Geolan Πετροβάµβακας Geolan Στη σύγχρονη τεχνολογία των κατασκευών και των εγκαταστάσεων η σωστή θερµοµόνωση, ηχοµόνωση και πυροπροστασία δεν αποτελούν πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα. Είναι σηµαντικό το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων)

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) 6 η Εργαστηριακή Άσκηση Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) Εργαστήριο Τριβολογίας Μάιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς Λιπαντικό λίπος (γράσσο) Το λιπαντικό λίπος ή γράσσο είναι ένα στερεό

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline

Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline Η εταιρεία µας διαθέτει τα προϊόντα της ελληνικής βιοµηχανίας ασφαλτικών και στεγανωτικών υλικών Bituline A.B.E.E. Η Bituline αποτελεί µία σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΥΛΙΚΩΝ-ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ-ΔΑΠΕΔΑ-ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΥΛΙΚΩΝ-ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ-ΔΑΠΕΔΑ-ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΥΛΙΚΩΝ-ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ-ΔΑΠΕΔΑ-ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ Πρόκειται για στοιχεία συμπλήρωσης των σχεδίων, που σκοπό έχουν να μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες όπως για παράδειγμα από τι υλικά είναι φτιαγμένες κάποιες

Διαβάστε περισσότερα