2ο Εθνικό Συνέδριο: Η Εφαρµογή των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας - Προτεραιότητες σε Συνθήκες Απελευθερωµένης Αγοράς " Αθήνα, Μαρτίου 2001

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2ο Εθνικό Συνέδριο: Η Εφαρµογή των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας - Προτεραιότητες σε Συνθήκες Απελευθερωµένης Αγοράς " Αθήνα, 19 21 Μαρτίου 2001"

Transcript

1 Τεχνολογίες Παραγωγής Φωτοβολταϊκών Γεννητριών Κρυσταλλικού Πυριτίου και Λεπτών Υµενίων και η τρέχουσα κατάσταση στην αγορά Φωτοβολταϊκών Σ. Τσελεπής ΚΑΠΕ 19ο χλµ. Λ. Μαραθώνα, 19009, Πικέρµι, Αττική Τηλ , Fax , ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: Τα Φ/Β συστήµατα αποτελούν µακροπρόθεσµα µια από τις σηµαντικότερες ανανεώσιµες ενεργειακές τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, γιατί έχει την δυνατότητα να ενταχθεί σε όλους τους χώρους. Αυτήν την εποχή βρισκόµαστε σ ένα σηµείο καµπής όσον αφορά την επιλογή της Φ/Β τεχνολογίας που θα οδηγήσει σε χαµηλότερο κόστος παραγωγής ανά Wp, εξασφαλίζοντας συγχρόνως την διαθεσιµότητα πρώτων υλών καθώς θα αυξάνεται η ζήτηση. Η ενδιαφερόµενη Ελληνική επιχείρηση λοιπόν, θα χρειασθεί να επιλέξει την κατάλληλη για εκείνη τεχνολογία φωτοβολταϊκών που θα την βοηθήσει να αναπτυχθεί σε αυτό τον τοµέα της ενέργειας. Το παρόν άρθρο προσπαθεί να ρίξει φως στις τάσεις που παρουσιάζονται τα τελευταία χρόνια για την επιλογή φωτοβολταϊκής (Φ/Β) τεχνολογίας για παραγωγή Φ/Β γεννητριών αλλά και στην αγορά που τις οδηγεί. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα Φ/Β συστήµατα αποτελούν µακροπρόθεσµα µια από τις σηµαντικότερες ανανεώσιµες ενεργειακές τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, γιατί έχει την δυνατότητα να ενταχθεί σε όλους τους χώρους (αυτόνοµα συστήµατα, κεντρικά συστήµατα, Φ/Β ενσωµατωµένα στα κτίρια παράγοντας ενέργεια που θα διοχετεύεται στο δίκτυο, κλπ.). Σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα αποτελούν : η δυνατότητα εξεύρεσης αισθητικών λύσεων που δεν επιβαρύνουν ιδιαίτερα το περιβάλλον και η επεκτασιµότητα των Φ/Β συστηµάτων. Οι δεσµεύσεις των κρατών µετά το Κυότο για τον περιορισµό των αερίων εκποµπών που προκαλούν την αλλαγή του κλίµατος, αλλά και η ανάπτυξη της αγοράς των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), λόγω κινήτρων µέσω των Ευρωπαϊκών και Ελληνικών προγραµµάτων καθώς και οι πρωτοβουλίες των πολυεθνικών που δραστηριοποιούνται στις ΑΠΕ, έχουν στόχο να αυξήσουν την ζήτηση µε αντίστοιχη µαζικότερη παραγωγή που θα οδηγήσει σε οικονοµικότερα προϊόντα λόγω της οικονοµίας κλίµακας που θα πετύχουν. την προοπτική παραγωγής φωτοβολταϊκών γεννητριών στην χώρα µας. Στο 1ο Εθνικό Συνέδριο για τις ΑΠΕ (1998) οι εκτιµήσεις για την εγκατεστηµένη ισχύ Φ/Β συστηµάτων στον Ελληνικό χώρο, ανέρχονταν σε MWp µέχρι το 2005 και σε MWp µέχρι το 2010 [1]. Η ανάπτυξη αυτή εκτιµάται ότι θα έχει σαν αποτέλεσµα την δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας µέχρι το 2005 και 2500 θέσεις µέχρι το Εντούτοις, οι αγορές που δηµιουργούνται µε πολιτικές αποφάσεις δεν µπορούν να διατηρηθούν αν δεν υπάρχει αναγνώριση των πλεονεκτηµάτων της τεχνολογίας από το κοινό και µια συνεχής µείωση των τιµών. Οι περισσότεροι που γνωρίζουν ή χρησιµοποιούν τα φωτοβολταϊκά συστήµατα έχουν καλή εντύπωση για την αξιοπιστία τους, αλλά γενικά υπάρχει έλλειµµα ενηµέρωσης του κοινού στην χώρα µας. Επιπλέον, αυτήν την εποχή βρισκόµαστε σ ένα σηµείο καµπής όσον αφορά την επιλογή της Φ/Β τεχνολογίας που θα οδηγήσει σε χαµηλότερο κόστος παραγωγής ανά Wp, εξασφαλίζοντας συγχρόνως την διαθεσιµότητα πρώτων υλών καθώς θα αυξάνεται η ζήτηση. Η ενδιαφερόµενη Ελληνική επιχείρηση λοιπόν, θα χρειασθεί να επιλέξει την κατάλληλη για εκείνη τεχνολογία φωτοβολταϊκών που θα την βοηθήσει να αναπτυχθεί σε αυτό τον τοµέα της ενέργειας. Το παρόν άρθρο προσπαθεί να ρίξει φως στις τάσεις που παρουσιάζονται τα τελευταία χρόνια για την επιλογή φωτοβολταϊκής (Φ/Β) τεχνολογίας για παραγωγή Φ/Β γεννητριών [2,3] αλλά και στην αγορά που τις οδηγεί. Φωτό 1: Φ/Β συστήµατα τοποθετηµένα σε όψεις και οροφές κτιρίων. Αυτές οι δράσεις κάνουν ορατά τα Φ/Β συστήµατα σε περισσότερους χρήστες και έχουν φέρει στο προσκήνιο και 2. Φ/Β ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ Μια πρώτη διάκριση στις τεχνολογίες Φ/Β γεννητριών διακρίνεται ανάµεσα στο κρυσταλλικό Πυρίτιο και τα νέα υλικά λεπτών υµενίων (διάταξη ηµιαγωγών λεπτών στρωµάτων Thin films). Η µικρότερη ενεργειακή µονάδα της ηλιακής γεννήτριας ονοµάζεται (φωτοβολταϊκό) ηλιακό στοιχείο. Κάθε φωτοβολταϊκή γεννήτρια κρυσταλλικού Πυριτίου αποτελείται συνήθως από 30 µε 36 ηλιακά στοιχεία, τα οποία είναι εν σειρά συνδεδεµένα µεταξύ τους. Τα ηλιακά στοιχεία εγκλείονται µε θερµική διεργασία µέσα σε διαφανή ερµητικά σφραγισµένη πολυµερή µεµβράνη και στην εµπρός

2 πλευρά προσαρµόζεται ανθεκτικό γυαλί ειδικών προδιαγραφών. Φωτο 2: Τυπική Φ/Β γεννήτρια Κρυσταλλικού Πυριτίου Το πάχος της όλης κατασκευής µαζί µε το γυαλί δεν ξεπερνά τα 5 χιλιοστά και συνήθως τοποθετείται σε πλαίσιο αλουµινίου για εύκολη τοποθέτηση και για να αποκτήσει µηχανική αντοχή. Η διαδικασία παραγωγής του κρυσταλλικού Πυριτίου έχει πολλά και ενεργοβόρα βήµατα, στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα βήµατα παραγωγής Φ/Β κρυσταλλικού Πυριτίου. Βήµα Περιγραφή διεργασίας 1 Η παρασκευή της πρώτης ύλης που πρέπει να είναι υψηλής καθαρότητας και τώρα προέρχεται από τα υπολείµµατα της βιοµηχανίας ολοκληρωµένων κυκλωµάτων, ενώ στο µέλλον θα πρέπει να παράγεται µε διεργασία από µεταλλουργικό Πυρίτιο 2 Η κρυστάλλωση µε θερµική διεργασία του Πυριτίου σε κυλινδρικούς µονοκρύσταλλους ή πολυ-κρυσταλλικές χελώνες ή κατευθείαν σε πολυκρυσταλλικά δισκία Πυριτίου (µέθοδος EFG) 3 Η διαδικασία κοπής των µονοκρυσταλλικών κυλίνδρων και πολυκρυσταλλικών χελωνών σε λεπτά δισκία (φέτες) Πυριτίου. Για την µέθοδο EFG δεν χρειάζεται να γίνει το βήµα αυτό 4 ιαδικασία µετατροπής των δισκίων Πυριτίου σε ηλιακά στοιχεία κατάλληλα για να παράγουν ενέργεια 5 ιαδικασία συναρµολόγησης των φωτοβολταϊκών γεννητριών από τα ηλιακά στοιχεία Πίνακας 1: Τα βήµατα παραγωγής Φ/Β γεννητριών Κρυσταλλικού Πυριτίου. Η διαδικασία παραγωγής των φωτοβολταϊκών γεννητριών λεπτών υµενίων χαρακτηρίζεται από µεγαλύτερη δυνατότητα αυτοµατισµού της παραγωγής και οικονοµία πρώτων υλών λόγω του µικρού πάχους των ενεργών υλικών. Οµοίως τα ηλιακά στοιχεία λεπτών υµενίων εγκλείονται σε ερµητικά σφραγισµένη συσκευασία για προστασία από την υγρασία. Βασική διαφορά αποτελεί το γεγονός ότι η επίστρωση των υλικών γίνεται καταρχήν σε ολόκληρη την επιφάνεια της ηλιακής γεννήτριας (συνήθως σε κατάλληλα προετοιµασµένη γυάλινη επιφάνεια) και κατόπιν µε ακτίνες λέιζερ, αφαιρούνται λεπτές λωρίδες υλικού και δηµιουργούνται τα ηλιακά στοιχεία που ύστερα συνδέονται ηλεκτρικά µεταξύ τους και συνθέτουν την Φ/Β γεννήτρια. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται συνοπτικά χαρακτηριστικά των τεχνολογιών Φ/Β κρυσταλλικού Πυριτίου και Φ/Β λεπτών υµενίων : Πάχος ηλιακών στοιχείων Χρήση πρώτων υλών για τα ηλιακά στοιχεία ιαδικασία παραγωγής Αρχική επένδυση εξοπλισµού ολοκληρωµένης γραµµής παραγωγής (>10MWp/έτος) Απόδοση Φ/Β γεννητριών Συνήθης εγγύηση από τους κατασκευαστές για την ισχύ των Φ/Β γεννητριών Κρυσταλλικό Πυρίτιο Λεπτά Υµένια µm 2-10 µm Υψηλή Πολλών ξεχωριστών βηµάτων. υνατότητα βιοµηχανικής δραστηριότητας ξεκινώντας κατευθείαν και από τα βήµατα 1, 3 ή και 5 (Πίνακας 1) Χαµηλή Ολοκληρω- µένη διαδικασία παραγωγής (συνήθως) 3-8 Euro/Wp 0,5-3Euro/Wp 12-16% 4-10% χρόνια 5-10 χρόνια Πίνακας 2 : Συγκριτικά στοιχεία ανάµεσα στις Φ/Β γεννήτριες κρυσταλλικού Πυριτίου και λεπτών υµενίων. Ένα σηµαντικό στοιχείο που αφορά όλες τις τεχνολογίες Φ/Β είναι το γεγονός ότι υπάρχει η δυνατότητα αύξησης της δυναµικότητας παραγωγής χωρίς ο προηγούµενος εξοπλισµός να αχρηστεύεται. 3. Η ΑΓΟΡΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΏΝ Τα τελευταία χρόνια η ετήσια αύξηση των πωλήσεων Φ/Β παγκοσµίως, ήταν εντυπωσιακή και έφθασε το 38% το 1997 και το 25% το 2000 (Πίνακας 3). Τα τρία τελευταία χρόνια είχαµε διπλασιασµό των πωλήσεων και όλα δείχνουν ότι η τεχνολογία φωτοβολταϊκών εισέρχεται στη φάση της εµπορικής εκµετάλλευσης. Από την άλλη πλευρά, στην Ελλάδα οι πωλήσεις φωτοβολταϊκών, αν εξαιρέσουµε τα επιδεικτικά και ερευνητικά προγράµµατα, δεν ξεπερνούν τα 100 kw ετησίως. Τα τελευταία 3 χρόνια, µετά από τρείς διαδοχικές προκηρύξεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ενέργειας (ΚΠΣ-2), και ιδιαίτερα µε την 3η προκήρυξη που αφορούσε επενδύσεις επιχειρήσεων σε Φ/Β συστήµατα στην Κρήτη, µε επιδότηση 70%, το ενδιαφέρον ήταν ζωηρότερο καθώς κατατέθηκαν 45 περίπου αιτήσεις και εγκρίθηκαν 25 µε συνολική εγκατεστηµένη ισχύ 2 MWp και συνολικό

3 προϋπολογισµό περίπου 5.2 δις ρχ. Από αυτά αναµένεται να µην υλοποιηθούν περίπου τα µισά έργα καθώς αντιµετώπισαν προβλήµατα στην αδειοδότηση, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οι επενδυτές θεώρησαν ότι δεν ήταν πλέον συµφέρουσα η επένδυση καθώς µετά την σύνταξη του προϋπολογισµού των έργων, οι τιµές των Φ/Β γεννητριών αυξήθηκαν περίπου 20-25%, κυρίως λόγω της σηµαντικής αύξησης της τιµής του δολαρίου. Στις εµπορικά βιώσιµες εφαρµογές των Φ/Β συστηµάτων συγκαταλέγονται οι αυτόνοµες εφαρµογές σε αποµακρυσµένες από το δίκτυο ηλεκτρισµού περιοχές, όπως σε αποµονωµένες κατοικίες, εγκαταστάσεις αναµεταδοτών του ΟΤΕ, εταιριών κινητής τηλεφωνίας και ραδιοφωνικών σταθµών. Σηµαντική εξάπλωση γνωρίζουν στην Ελλάδα τα Φ/Β στην ηλεκτροδότηση φάρων και σηµαντήρων στα λιµάνια όλης της χώρας. Η Υπηρεσία Φάρων του Πολεµικού Ναυτικού έχει εγκαταστήσει πάνω από 890 Φ/Β συστήµατα σε όλη την Ελλάδα συνολικής ισχύος 64 kwp έχοντας ηλεκτροδοτήσει µε Φ/Β σχεδόν όλους τους φάρους. Ευρώ πη ,6 21, ,5 35,8 60,7 ΗΠΑ 17, ,6 32, ,5 58, Ιαπω νία Υπόλ οιποι Σύνο λο Αύξη ση % 18, ,5 19,5 21, ,5 126, , , , , , , ,6 7,8 4,8 15,9 14,5 9,2 37,8 29,3 26,5 42,8 Πίνακας 3 : Η εξέλιξη των πωλήσεων φωτοβολταϊκών παγκοσµίως σε MW [4] Από στοιχεία του 1998 [4] προκύπτει ότι από τα MWp των διακινηθέντων Φ/Β γεννητριών ανά τον κόσµο, το 85.5% αυτών ήταν κρυσταλλικού Πυριτίου (µόνο ή πόλυκρυσταλλικό). Ένα ποσοστό 13% αφορούσε Φ/Β γεννήτριες Άµορφου-Πυριτίου, 0.14% CdTe (Τελλουριούχου Καδµίου) και 0.01% CIS ( ισελινιούχου Ινδικού Χαλκού) κλπ. Όπως παρατηρήσαµε στην εισαγωγή, η αγορά στο µεγαλύτερό της µέρος κινείται από προγράµµατα που προσφέρουν κίνητρα για την αγορά και εγκατάσταση των Φ/Β συστηµάτων. Τα πλέον γνωστά προγράµµατα που πρόκειται να ξεκινήσουν σε µικρό χρονικό διάστηµα ή ήδη υλοποιούνται είναι : οι οροφές και προσόψεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Φ/Β συστήµατα για τον Τρίτο Κόσµο (Λευκή Βίβλος της Ε.Ε.), οι οροφές στην Γερµανία, µεγάλα έργα ένταξης φωτοβολταϊκών σε οικισµούς στην Ολλανδία, οι οροφές στην Ιταλία, οι οροφές στις ΗΠΑ και οι οροφές στην Ιαπωνία (έληξε το 2000). Οι µεγάλες επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την παραγωγή Φ/Β γεννητριών, ενώ διατηρούν και επεκτείνουν το δυναµικό παραγωγής τους σε κρυσταλλικό Πυρίτιο, έχουν ήδη επενδύσει σε µια τουλάχιστον από τις τεχνολογίες των λεπτών υµενίων. Η ωριµότερη τεχνολογία από αυτές είναι του Άµορφου Πυριτίου, η οποία είναι εµπορικό προϊόν εδώ και 10 χρόνια. Οι επόµενες τεχνολογίες Φ/Β που βρίσκονται στα πρώτα βήµατα της εµπορικής εκµετάλλευσης των είναι το CdTe και το CIS/CIGS. Τα τελευταία υλικά βρίσκονται στο στάδιο της πιλοτικής γραµµής παραγωγής. Η πρόοδος όσον αφορά την απόδοση του άµορφου πυριτίου (a-si) είναι στάσιµη, αλλά έχει αποκτηθεί εµπειρία στην κατασκευή γεννητριών µεγάλης επιφάνειας, οι οποίες είναι συγχρόνως κατάλληλες για ενσωµάτωση σε κτίρια. Το 1997, παρουσιάστηκαν επίσης Φ/Β γεννήτριες Άµορφου Πυριτίου µε τρείς επάλληλες επιστρώσεις (United Solar Systems Corp.) που έχουν φθάσει σε σταθεροποιηµένη απόδοση το 7.5%. Η ίδια εταιρία αλλά και µερικές ακόµη παράγουν εύκαµπτες Φ/Β γεννήτριες καθώς και πλάκες γεννητριών χωρίς µεταλλικό πλαίσιο έτοιµες για τοποθέτηση στις σκεπές των κτιρίων στην θέση των κεραµιδιών. Για πρώτη φορά, το 1997, η εταιρία Energy Photovoltaics, παρουσίασε Φ/Β γεννήτρια CIS, διαστάσεων 127 Χ 53 εκ., µε ισχύ αιχµής 50 Βατ. Επίσης, το 1998 η Siemens ανακοίνωσε την εµπορική κυκλοφορία Φ/Β γεννητριών CIGS, ισελινιούχου Ινδικού Χαλκού µε προσµίξεις, Γαλλίου και Θείου στην θέση του Ινδίου και Σεληνίου αντίστοιχα µε απόδοση 9% Μέση Απόδοση Φ/Β - Απόδοση Παραγωγής/Τεχνολογία -Κόστος CZ Silicon Cast Silicon a-si CdTe CIS Μέση απόδοση Φ/Β γεννήτριας % Απόδοση Παραγωγής %, (πολλαπλασιάστε µε 10) Κόστος Συναρµολόγησης σε $/Wp, (διαιρέστε µε 10) ιάγραµµα 1: Παρουσίαση της µέσης απόδοσης των Φ/Β γεννητριών, της απόδοσης της γραµµής παραγωγής και το κόστος συναρµολόγησης ανά τεχνολογία Φ/Β. Το ιάγραµµα 1 παρουσιάζει τη µέση απόδοσης των Φ/Β γεννητριών, την απόδοση της γραµµής παραγωγής και το κόστος συναρµολόγησης Φ/Β γεννητριών ανά τεχνολογία. Η στροφή των µεγάλων εταιριών πετρελαιοειδών (SHELL, BP-Amoco) στα Φ/Β συστήµατα εκτός από την διάθεση παρουσίασης τους σαν οικολογικά ευαίσθητες επιχειρήσεις, υποδηλώνει µε τις συνεχόµενες επενδύσεις στο χώρο ότι έχουν κατανοήσει ότι σε λίγες δεκαετίες η εποχή του πετρελαίου τελειώνει. Συνεπώς, αρχίζουν προοδευτικά να επενδύουν στον χώρο των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Φ/Β, Αιολικά, Βιοµάζα, κλπ.) καθώς και σε νέα καύσιµα, όπως το υδρογόνο. Η SHELL ανακοίνωσε ότι µέχρι το έτος 2050 τουλάχιστον οι µισές επενδύσεις του χαρτοφυλακίου της θα αφορούν τις ΑΠΕ, ενώ προβλέπει ότι µέχρι το 2050 το 50% των παγκόσµιων ενεργειακών απαιτήσεων θα καλύπτονται από ΑΠΕ. Η BP Solar ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα επενδύσει 600 εκατ. USD σε µεγάλο εργοστάσιο παραγωγής Φ/Β γεννητριών ώστε να µειωθεί η τιµή των Φ/Β κατά τέσσερις φορές.

4 4. ΤΟ ΥΝΑΜΙΚΌ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ Φ/Β Τα τελευταία δύο χρόνια, πολλές εταιρίες που κατασκευάζουν Φ/Β ανακοίνωσαν αύξηση δυναµικότητας παραγωγής δεκάδων MWp. Μέχρι και το 1997, το εγκατεστηµένο ετήσιο δυναµικό παραγωγής κρυσταλλικού Πυριτίου ήταν 163 MWp. Συγκριτικά, για την τεχνολογία λεπτών υµενίων, σχεδόν όλο το δυναµικό παραγωγής Φ/Β αφορούσε το Άµορφο Πυρίτιο και ανέρχετο σε 33.7 MWp και 3 MWp για τα υπόλοιπα (CdTe, CIS και CIGS) [4]. Για το έτος 2000, από τις ανακοινώσεις των εταιριών εκτιµάται ότι το ετήσιο δυναµικό παραγωγής για το κρυσταλλικό Πυρίτιο θα είναι 337 MWp, για το Άµορφο Πυρίτιο θα ανέλθει σε 89 MWp, ενώ συνολικά για τα υπόλοιπα (CdTe, CIS και CIGS) 64 MWp. Παγκόσµιο υναµικό Παραγωγής Φ/Β το 1997 σε MW Παγκόσµιο υναµικό Παραγωγής Φ/Β το 2000 σε MW (εκτίµηση) Κρυσταλλικό Πυρίτιο Λεπτά Υµένια Άµορφο Πυρίτιο CdTe, CIS,CIGS 33, Σύνολο : 199,7 490 Πίνακας 4 : Παγκοσµίως εγκατεστηµένο δυναµικό ετήσιας παραγωγής Φ/Β γεννητριών [4]. Από τα στοιχεία του Πίνακα 4 είναι προφανές ότι οι Φ/Β γεννήτριες κρυσταλλικού Πυριτίου κατέχουν ηγετική θέση στην αγορά Φ/Β και τα τελευταία δυο χρόνια προσετέθη νέα δυναµικότητα παραγωγής 80 MWp και το ίδιο αναµένεται για τα επόµενα χρόνια, σύµφωνα µε τις εξαγγελίες των εταιριών, µια αύξηση που επιβάλλεται λόγω της ζήτησης που θα προκύψει από τα νέα προγράµµατα ανά τον κόσµο. αυτή την περίπτωση είναι αναγκαία η λήψη µέτρων, όπως η ανακύκλωση των υλικών των φωτοβολταϊκών γεννητριών. Αυτή η πρακτική ενδείκνυται και για λόγους περιβαλλοντικούς καθώς ορισµένα από τα στοιχεία είναι τοξικά (Cd, Te, Se, As). εδοµένου ότι η παγκόσµια ετήσια αγορά φωτοβολταϊκών αναµένεται να ξεπεράσει πριν το 2005 τα 500MWp είναι κατανοητό ότι τα παραπάνω προβλήµατα για τα Φ/Β λεπτών υµενίων θα παρουσιαστούν σ ένα χρονικό ορίζοντα περίπου των 10 ετών. Όσον αφορά το Άµορφο Πυρίτιο δεν υπάρχουν περιορισµοί διαθεσιµότητας των υλικών για την παραγωγή του. 6. ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Τα φωτο-ηλεκτροχηµικά ηλιακά στοιχεία (dye doped Titania solar cell), αποτελούνται από µια υγρή χρωστική ουσία που απορροφά το φως και ενα νανοκρυσταλλικό υµένιο TiO 2 που µεταφέρει τα ηλεκτρικά φορτία στα ηλεκτρόδια. Στο µεταξύ, νέες µελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη για την αντικατάσταση του υγρού ηλεκτρολύτη, ο οποίος προκαλεί ανησυχίες ως προς την σταθερότητα της δοµής του. Η εταιρεία Toshiba πρόσφατα ανακοίνωσε την αντικατάσταση του υγρού ηλεκτρολύτη µε στερεό πετυχαίνοντας απόδοση 7.3%. Η πρόοδος συνεχίζεται και αναµένεται να γίνει επίσης δυνατή η κατασκευή και ηµι-διαφανών φωτοβολταϊκών υαλοπινάκων για ενσωµάτωση σε κτίρια. Επίσης, σε ανάπτυξη βρίσκεται η διαδικασία εναπόθεσης λεπτών υµενίων µικρο και πολυ-κρυσταλλικού Πυριτίου σε κεραµικά υποστρώµατα, σε µεταλλικό φύλλο, σε γυαλί, και σε γραφίτη, επιχειρώντας την εξεύρεση µεταβατικής λύσης στο µεσοπρόθεσµο πρόβληµα επάρκειας πρώτης ύλης από την βιοµηχανία ολοκληρωµένων κυκλωµάτων. 5. ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Ένα από άµεσα προβλήµατα για την τεχνολογία του κρυσταλλικού Πυριτίου είναι η διαθεσιµότητα υψηλής καθαρότητας Πυριτίου σε λογική τιµή (<15 Euro/kg) για την παραγωγή ηλιακών στοιχείων. Τώρα η πρώτη ύλη για την κατασκευή των ηλιακών στοιχείων κρυσταλλικού Πυριτίου προέρχεται από τους απορριπτόµενους δίσκους και τις άκρες των κυλίνδρων µονο-κρυσταλλικού Πυριτίου από την βιοµηχανία ολοκληρωµένων κυκλωµάτων. Για να ικανοποιηθεί η ολοένα αυξανόµενη ζήτηση καθαρού Πυριτίου για φωτοβολταϊκά στοιχεία, αναπτύσσονται διαδικασίες παραγωγής καθαρού Πυριτίου ειδικά για τα φωτοβολταϊκά, όπου οι απαιτήσεις καθαρότητας του Πυριτίου είναι λιγότερο αυστηρές από αυτές για ολοκληρωµένα κυκλώµατα. Όσον αφορά την επάρκεια υλικών για τις τεχνολογίες λεπτών υµενίων, εδώ υπάρχει το πλεονέκτηµα της χρήσης ελάχιστου υλικού σε σχέση µε το κρυσταλλικό Πυρίτιο, αλλά συχνά τα γνωστά αποθέµατα των χηµικών στοιχείων που χρησιµοποιούνται στο ηµιαγώγιµο υλικό και η ετήσια παγκόσµια παραγωγή είναι τέτοια, που όταν η παραγωγή φωτοβολταϊκών γεννητριών φθάσει τα 500MWp τον χρόνο ανά τεχνολογία, η ζήτηση των πρώτων υλών θα είναι τέτοια που είναι πιθανόν να αυξηθούν οι τιµές των. Συνεπώς, σε Φωτό 3: Ηµι-διαφανής Φ/Β γεννήτρια κατασκευασµένη από λεπτό στρώµα Κρυσταλλικού Πυριτίου πάνω σε γυαλί (UNSW). Στην κατεύθυνση εξοικονόµησης πρώτης ύλης, αλλά ενδιάµεσα λεπτών υµενίων και κοινού κρυσταλλικού Πυριτίου, βρίσκεται η προσπάθεια της Astropower, που παρουσίασε το 1998 Φ/Β γεννήτρια λεπτού πολυκρυσταλλικού Πυριτίου απόδοσης 8.5%. Το υλικό αυτό εναποτίθεται σε φθηνό µεταλλικό υπόστρωµα, έχει πάχος 50 µε 100µm, και συνεπώς χρειάζεται λιγότερο υλικό από τα κοινά στοιχεία κρυσταλλικού Πυριτίου, ενώ κατασκευάζεται µε τις τεχνικές των Φ/Β λεπτών υµενίων, όπου η αυτοµατοποίηση και η µεγάλη ποσότητα υπόσχονται

5 µικρότερο κόστος παραγωγής. Ήδη η Astropower πουλάει τα Φ/Β λεπτού πολυ-κρυσταλλικού Si κατά 15% φθηνότερο ανά Wp από τις κοινές γεννήτριες Si που η ίδια διαθέτει. Η προσπάθεια για την αύξηση της απόδοσης της συγκεκριµένης τεχνολογίας συνεχίζεται και αυτή την στιγµή η απόδοση σε πειραµατικό επίπεδο βρίσκεται στα 14.5%. Οι τεχνολογίες Φ/Β λεπτών υµενίων αναπτύσσονται και υπόσχονται Φ/Β γεννήτριες µε κόστος κάτω από 1USD/Wp, αλλά µεσοπρόθεσµα το κρυσταλλικό Πυρίτιο θα παραµείνει η πλέον αξιόπιστη τεχνολογία Φ/Β. Ενδεικτικό της αξιοπιστίας είναι το γεγονός ότι η εγγύηση απόδοσης για Φ/Β γεννήτριες κρυσταλλικού Πυριτίου κυµαίνεται γύρω στα 25 έτη ενώ για τις Φ/Β γεννήτριες λεπτών υµενίων κυµαίνεται στα 10 έτη. Η βελτίωση και ανάπτυξη νέων διαδικασιών παραγωγής λεπτότερων Φ/Β γεννητριών κρυσταλλικού Πυριτίου και η επάρκεια της πρώτης ύλης δείχνουν ότι θα µείνουν για πολλά χρόνια ακόµη στο προσκήνιο. 6. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΑΠΕ (Η-ΑΠΕ) ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Με την εισαγωγή µιας νέας οδηγίας (Directive of the European Parliament and of the Council οn the promotion of electricity from renewable energy sources in the internal electricity market, 2000) στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η δηµιουργία ενός πλαισίου που θα διευκολύνει σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα την σηµαντική αύξηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ (RES-E ή Η- ΑΠΕ) στην Ευρώπη. Αυτή η προσπάθεια αποτελεί σηµαντικό µέρος των µέτρων που στοχεύουν στην µείωση των αερίων που προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου όπως έχει δεχθεί η Ε.Ε. στο Κυότο. Κάθε µια από τις χώρες µέλη της Ε.Ε. είναι υποχρεωµένες να λάβουν τα απαραίτητα µέσα ώστε η Η-ΑΠΕ να αναπτυχθεί σύµφωνα µε τους ενεργειακούς και περιβαλλοντικούς στόχους που έχει αναλάβει σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι χώρες µέλη, για τα επόµενα 10 χρόνια, θα πρέπει σε ετήσια βάση να θέτουν και να επιτυγχάνουν τον στόχο για την εσωτερική τους κατανάλωση Η-ΑΠΕ. Οι στόχοι πρέπει να είναι συµβατοί µε αυτούς που περιγράφονται στην Λευκή Βίβλο για τις ΑΠΕ και ιδιαίτερα µε τον Ευρωπαϊκό στόχο του 22.1% Η-ΑΠΕ σαν ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης των χωρών της Ε.Ε. το Οσον αφορά την Ελλάδα το ποσοστό αυτό είναι 20.1% για το Σε σύγκριση µε τα στοιχεία της EUROSTAT για το 1997, η Ελλάδα καταναλώνει Η-ΑΠΕ σε ποσοστό 8.6% (περιλαµβανοµένων και των µεγάλων υδροηλεκτρικών σταθµών [ΜΥΗΣ]) ενώ χωρίς τους ΜΥΗΣ το ποσοστό είναι 0.4%. εδοµένου ότι το εκµεταλλεύσιµο δυναµικό για ΜΗΥΣ είναι περιορισµένο, υπάρχει η ανάγκη για την ανάπτυξη άλλων ΑΠΕ στην Ελλάδα και µάλιστα οι νέες µονάδες θα πρέπει να παράγουν µέχρι το 2010 περίπου το 15% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Σε σχέση µε τα τρέχοντα µέτρα υποστήριξης της Η-ΑΠΕ που λειτουργούν αυτόνοµα στις χώρες µέλη, η Ε.Ε. αποφάσισε ότι δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να υιοθετηθεί ένα εναρµονισµένο πλαίσιο υποστήριξης Η-ΑΠΕ στην Ε.Ε. που θα ορίζει την τιµή για Η-ΑΠΕ µέσω πανευρωπαϊκών διαγωνισµών ανάµεσα σε παραγωγούς Η-ΑΠΕ. Εντούτοις, η Ε.Ε. πιστεύει ότι αυτός πρέπει να είναι ο στόχος, εφόσον η εφαρµογή του πλαισίου υποστήριξης των τιµών της Η-ΑΠΕ, σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα, θα µειώσει τις τιµές της Η-ΑΠΕ και θα αυξήσει την διείσδυση της Η-ΑΠΕ στην ευρωπαϊκή αγορά. Επιπλέον, µε προοπτική να δηµιουργηθεί θεµιτός ανταγωνισµός στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρισµού είναι απαραίτητο η Ε.Ε. µε κάθε επιφύλαξη όσον αφορά τις υποχρεώσεις της στο άρθρο 88(1) της Ευρωπαϊκής Συνθήκης, πρέπει να αξιολογήσει τα σχέδια υποστήριξης όλων των πηγών παραγωγής ηλεκτρισµού. Η οδηγία θέτει την υποχρέωση στην Ε.Ε. να παρακολουθεί την εφαρµογή πλαισίων υποστήριξης για Η-ΑΠΕ αλλά και για συµβατικές ενεργειακές πηγές σε χώρες µέλη, ώστε µέσα σε 5 χρόνια από την εφαρµογή της οδηγίας αυτής να παρουσιάσει µια έκθεση µε τις εµπειρίες πάνω στα θέµατα αυτά. Τότε, εάν είναι απαραίτητο και υπό το φως των συµπερασµάτων η Ε.Ε. θα προτείνει ένα Ευρωπαϊκό πλαίσιο για την υποστήριξη της Η-ΑΠΕ βασισµένο σε αρχές ήδη προσδιορισµένες σ αυτή την οδηγία. Για να εξασφαλισθεί ότι η συναλλαγή Η-ΑΠΕ θα γίνει αξιόπιστη και πρακτικά δυνατή, η οδηγία απαιτεί οι χώρες µέλη να εισάγουν ένα σύστηµα για την πιστοποίηση της προέλευσης της Η-ΑΠΕ. Η οδηγία επίσης προβλέπει µια σειρά συνοδευτικών µέτρων µε σκοπό να εξισώσει τον ανταγωνισµό και να διευκολύνει την διείσδυση της Η-ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρισµού και ιδιαίτερα όσον αφορά διοικητικές διαδικασίες και θέµατα σύνδεσης µε το ηλεκτρικό δίκτυο. Ενας από τους µηχανισµούς που προτείνεται για την άµεση υποστήριξη του Η-ΑΠΕ είναι τα Πράσινα Πιστοποιητικά. Αυτά αποτελούνται από δυο ξεχωριστές συνιστώσες που συνθέτουν την συνολική τους αξία. Πρώτον, την ηλεκτρική ενέργεια, που η τιµή της εξαρτάται από την απελευθερωµένη αγορά. εύτερον, το γεγονός ότι η ηλεκτρική ενέργεια προέρχεται από ΑΠΕ, συνεπώς το περιβαλλοντικό όφελος που αντιστοιχεί. Η δεύτερη συνιστώσα έχει µια τελείως ξεχωριστή τιµή στην αγορά. Ετσι, χειρίζεται κανείς το περιβαλλοντικό όφελος χωρίς να επεµβαίνει στην αγορά ηλεκτρισµού. Για να χρηµατοδοτηθεί το επιπλέον κόστος (περιβαλλοντικό) για την παραγωγή του Η-ΑΠΕ και να εξασφαλισθεί η παραγωγή ικανοποιητικών ποσοτήτων Η-ΑΠΕ, υποχρεώνονται όλοι οι καταναλωτές να αγοράζουν ένα αριθµό πράσινων πιστοποιητικών από ηλεκτρική ενέργεια που παρήχθη από ΑΠΕ, σύµφωνα µε προκαθορισµένο ποσοστό της συνολικής τους κατανάλωσης/παραγωγής. Εφόσον οι καταναλωτές/παραγωγοί επιθυµούν να αγοράσουν όσον το δυνατόν φθηνότερα, θα αναπτυχθεί µια δευτερεύουσα αγορά Πρασίνων Πιστοποιητικών, όπου οι παραγωγοί Η-ΑΠΕ θα ανταγωνίζονται µεταξύ τους (ανά τεχνολογία ΑΠΕ) για την πώλησή των. Οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας θα έχουν την επιλογή να παράγουν ένα ποσοστό Η-ΑΠΕ ή να το αγοράζουν υπό την µορφή Πράσινων Πιστοποιητικών από παραγωγούς Η-ΑΠΕ µε υπερπαραγωγή. Το πλεονέκτηµα απέναντι στους µειοδοτικούς διαγωνισµούς είναι ότι πετυχαίνει µια συνεχή πίεση στους παραγωγούς για µείωση των τιµών. 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 2, το κόστος αρχικής επένδυσης σε γραµµή παραγωγής Φ/Β είναι σηµαντικό. Για να προχωρήσει λοιπόν µια επιχείρηση σε επένδυση, ακόµη και µε την βοήθεια της επιχορήγησης κάποιου προγράµµατος, θα πρέπει να διαγράφεται κάποια αγορά Φ/Β, η οποία θα απορροφήσει τα προϊόντα της τουλάχιστον για 10 χρόνια, ώστε να αποσβεσθεί η επένδυση και να υπάρχει κέρδος. Οι Ευρωπαϊκοί στόχοι για την προώθηση των φωτοβολταϊκών (Λευκή Βίβλος) έχουν ανακοινωθεί ( Φ/Β συστήµατα κλπ.) και έχουν ένα χρονικό ορίζοντα εφαρµογής 10 ετών.

6 Από µια πρώτη προσέγγιση, σύµφωνα µε τον πληθυσµό της Ελλάδας, µπορούµε να πούµε ότι στην χώρα µας αναλογούν περίπου συστήµατα. Αν υποθέσουµε ότι η µέση εγκατεστηµένη ισχύς θα είναι 2 kwp, τότε στα επόµενα 10 χρόνια είναι πιθανόν να τοποθετηθούν στην χώρα µας 30 MWp φωτοβολταϊκών από ένα τέτοιο πρόγραµµα. Ένα µεγάλο κεφάλαιο για την βελτίωση της διείσδυσης των Φ/Β συστηµάτων, και γενικώς των ΑΠΕ, είναι το νοµικό πλαίσιο. ηλαδή, οι διαδικασίες αδειοδότησης των Φ/Β συστηµάτων, η συµφωνία αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας από την ΕΗ (στα µη-διασυνδεδεµένα νησιά) ή πλέον από τον ιαχειριστή του συστήµατος µεταφοράς στο ηπειρωτικό σύστηµα. Το υπάρχον νοµικό πλαίσιο καθορίζεται από τον Νόµο 2244/94 και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις [5]. Πρόσφατα, ψηφίστηκε ο νόµος για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (2773/99, 22 εκ. 1999) µε διατάξεις που τροποποιούν το καθεστώς της τιµολόγησης της απορροφόµενης στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση µε τον 2244/94 καθώς και διατάξεις που αφορούν την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισµού και την κατά προτεραιότητα απορρόφηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ. Οι τροποποιήσεις στο καθεστώς τιµολόγησης της απορροφόµενης ηλεκτρικής ενέργειας δεν προσφέρουν κανένα άλλο κίνητρο για επένδυση. Η εµπειρία που αποκτήθηκε τα τελευταία χρόνια από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ενέργειας έδειξε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης του νοµικού πλαισίου, ιδιαίτερα όσον αφορά την γραφειοκρατία και τα εµπόδια λόγω αµφιλεγόµενων και µη ορθολογικών διαδικασιών. Τα προβλήµατα έχουν καταγραφεί και υπάρχουν συγκεκριµένες προτάσεις [6] για την βελτίωση του νοµικού πλαισίου. εδοµένου ότι οι Ελληνικές επιχειρήσεις ξεκινούν µε καθυστέρηση την κούρσα της φωτοβολταϊκής αγοράς και χωρίς προηγούµενη γνώση πάνω στις τεχνολογίες, θα ήταν προτιµότερο να συνάψουν κοινή επιχείρηση ή να αγοράσουν ετοιµοπαράδοτη γραµµή παραγωγής µιας τεχνολογίας φωτοβολταϊκών που θα έχει τον ευρύτερο δυνατό ορίζοντα εκµετάλλευσης, ενώ θα πρέπει να συνοδεύεται µε την ευχέρεια αναβάθµισης της µονάδας παραγωγής, καθώς µε το χρόνο συνήθως βελτιώνεται η διαδικασία παραγωγής από τους κατόχους της τεχνολογίας. Το δυναµικό παραγωγής της µονάδας εξαρτάται από το µέγεθος της αγοράς που στοχεύει η επιχείρηση, αλλά θα πρέπει να είναι τέτοιο που να εξασφαλίζει ένα ανταγωνιστικό κόστος παραγωγής των Φ/Β γεννητριών, το οποίο έχει επίσης σχέση µε την επιλεγόµενη τεχνολογία και υλικά. Επίσης δεν πρέπει να παραµεληθεί η ανάγκη για πιστοποίηση των προϊόντων και της διαδικασίας παραγωγής. Η πιστοποίηση σύµφωνα µε διεθνώς αποδεκτά πρότυπα θα αποδειχθεί ευεργετική για τον επενδυτή, την βιοµηχανία Φ/Β αλλά και για τον πελάτη, γιατί είναι το εργαλείο που θωρακίζει την ποιότητα και επιτρέπει το άνοιγµα της αγοράς χωρίς περιπέτειες. 2. Πρακτικά του 2ου Παγκόσµιου Συνεδρίου Φωτοβολταϊκής Μετατροπής της Ηλιακής Ενέργειας, 6-10 Ιουλίου 1998, Βιέννη Αυστρία. 3. Πρακτικά του 14ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Ηλιακών Φωτοβολταϊκών, Βαρκελώνη, Ισπανία, 30 Ιουνίου 4 Ιουλίου Photovoltaic Insider s Report, Φεβρουάριος 1999, σελίδες 1 και Σ. Τσελεπής, PV support and promotion mechanisms in Greece, Πρακτικά 2ου Παγκόσµιου Συνεδρίου Φωτοβολταϊκών, Βιέννη, Ιούλιος 1998, σελ Συµπεράσµατα του Συνεδρίου, Πρακτικά Συνεδρίου : «Η εφαρµογή των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Εθνικές Προτεραιότητες και Ευρωπαϊκή Στρατηγική», 30 Νοεµ. 2 εκ. 1998, Αθήνα, σελ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1. Α. Ζερβός, «Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα», Πρακτικά Συνεδρίου : «Η εφαρµογή των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Εθνικές Προτεραιότητες και Ευρωπαϊκή Στρατηγική», 30 Νοεµ. 2 εκ. 1998, Αθήνα, σελ. 2-8.

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Βασικότερα τμήματα ενός Φ/Β συστήματος Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας

Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας Επιστηµονικό Τριήµερο Α.Π.Ε από το Τ.Ε.Ε.Λάρισας.Λάρισας 29-30Νοεµβρίου,1 εκεµβρίου 2007 Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας Θεόδωρος Καρυώτης Ενεργειακός Τεχνικός Copyright 2007

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών στα κτήρια

Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών στα κτήρια Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών στα κτήρια ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΠΕ-ΟΕΚ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» 4 Δεκεμβρίου 2007 Ξενοδοχείο Athens Imperial Δρ. Ευστάθιος Τσελεπής, ΚΑΠΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Φ/Β ΗΑΓΟΡΑΦ/ΒΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H τρέχουσα κατάσταση στην αγορά και οι τεχνολογίες Φωτοβολταϊκών και ιασπαρµένη παραγωγή µέσω εγκαταστάσεων σε κτίρια

H τρέχουσα κατάσταση στην αγορά και οι τεχνολογίες Φωτοβολταϊκών και ιασπαρµένη παραγωγή µέσω εγκαταστάσεων σε κτίρια H τρέχουσα κατάσταση στην αγορά και οι τεχνολογίες Φωτοβολταϊκών και ιασπαρµένη παραγωγή µέσω εγκαταστάσεων σε κτίρια Σ. Τσελεπής ΚΑΠΕ 19ο χλµ. Λ. Μαραθώνα, 19009, Πικέρµι, Αττική Τηλ. 210 6603369, Fax

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Έµπνευσή µας ο Ήλιος

Έµπνευσή µας ο Ήλιος Έµπνευσή µας ο Ήλιος Η ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Φ ΤΟΒΟΛΤΑΪΚ Ν (Φ/Β) Η παγκόσµια αγορά Φ/Β συνεχίζει να αναπτύσσεται ραγδαία και το 2011. Παρά τη διεθνή οικονοµική κρίση της περιόδου 2009-2011, το 2011 υπήρξε

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές των Laser στην Φ/Β τεχνολογία: πιο φτηνό ρεύμα από τον ήλιο

Εφαρμογές των Laser στην Φ/Β τεχνολογία: πιο φτηνό ρεύμα από τον ήλιο Εφαρμογές των Laser στην Φ/Β τεχνολογία: πιο φτηνό ρεύμα από τον ήλιο Μιχάλης Κομπίτσας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Θεωρ./Φυσικής Χημείας (www.laser-applications.eu) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανία Φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα

Βιομηχανία Φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα Βιομηχανία Φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα κι ο Ρόλος τους στο Ενεργειακό Ισοζύγιο Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου Solar Cells Hellas Group Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008 Εισαγωγή Οι ανάγκες σε ενέργεια συνεχώς αυξάνουν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς Βρ. Ζάβρας Μονάδα Περιβάλλοντος Τράπεζας Πειραιώς greenbanking@piraeusbank.gr EnergyRes - Αθήνα, 11 Απριλίου 2008 Τεχνολογικές και

Διαβάστε περισσότερα

Μια ματιά στο πρώτο εργοστάσιο παραγωγής φωτοβολταϊκών πάνελ λεπτών υμενίων στην Ελλάδα. Ilias Garidis COO

Μια ματιά στο πρώτο εργοστάσιο παραγωγής φωτοβολταϊκών πάνελ λεπτών υμενίων στην Ελλάδα. Ilias Garidis COO Μια ματιά στο πρώτο εργοστάσιο παραγωγής φωτοβολταϊκών πάνελ λεπτών υμενίων στην Ελλάδα Ilias Garidis COO 0 Παγκόσμια ενεργειακή κάλυψη έως το 2100 1 Η εταιρεία μας 2 Κεντρικά γραφεία στην Αθήνα Εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές στην ηλεκτροπαραγωγή Νίκος Μπουλαξής, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ιονύσης Παπαχρήστου, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εργασία στο μάθημα Οικολογία για μηχανικούς Παπαλού Ελευθερία Α.Μ. 7483 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Α εξάμηνο έτος 2009-2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ηλιακή ενέργεια και φωτοβολταϊκά 2.

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011 Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 καιτο Υποστηρικτικό του Θεσµικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ Μάρτιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Ηχώραµαςπαρουσίασετοκαλοκαίριτου

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε δώµατα και στέγες κτιρίων

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε δώµατα και στέγες κτιρίων ΤΕΕ ΤΑΚ & ΑΛΦΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΚΕΝΑΚ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε δώµατα και στέγες κτιρίων Ι. Φραγκιαδάκης Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Φωτοβολταϊκές εφαρµογές Τύποι ΦΒ στοιχείων ΦΒ

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα

Η αγορά φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα Η αγορά φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα Πρακτικά προβλήματα επένδυσης και τρόποι αντιμετώπισης Γιώργος Ανεμοδουράς Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΕΒΕΑ Αθήνα 18.4.2007 Από τη στασιμότητα στην

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύοντας στην Καινοτομία: οι Προοπτικές μιας Ελληνικής Βιομηχανίας Φωτοβολταϊκών

Επενδύοντας στην Καινοτομία: οι Προοπτικές μιας Ελληνικής Βιομηχανίας Φωτοβολταϊκών Επενδύοντας στην Καινοτομία: οι Προοπτικές μιας Ελληνικής Βιομηχανίας Φωτοβολταϊκών Πιταροκοίλης Σοφοκλής, Γενικός Διευθυντής Solar Cells Hellas 1 Χαρακτηριστικά κλάδου ΦΒ Είναι η καθαρότερη ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα

Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Business Unit: CON No of Pages: 6 Authors: AR Use: External Info Date: 01/03/2007 Τηλ.: 210 6545340, Fax: 210 6545342 email: info@abele.gr - www.abele.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ερωτήσεις Απαντήσεις σχετικά µε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων 1. Που µπορεί να εγκατασταθεί ΦΒ σύστηµα; Το Πρόγραµµα αφορά συστήµατα µέχρι 10 kw p, στο δώµα ή τη στέγη (συµπεριλαµβανόµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. 1. Ηλιακή ακτινοβολία

ΗΛΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. 1. Ηλιακή ακτινοβολία ΗΛΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1. Ηλιακή ακτινοβολία Ο ήλιος ενεργεί σχεδόν, ως μια τέλεια πηγή ακτινοβολίας σε μια θερμοκρασία κοντά στους 5.800 Κ Το ΑΜ=1,5 είναι το τυπικό ηλιακό φάσμα πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Η Ενεργειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) www.helapco.gr ΤΕΕ Χανιά, 22 Μαΐου 2009 Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών ΣΕΦ 6 ιδρυτικά µέλη το 2002 49 µέλη σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά. Πλάτων Μπαλτάς Enfinity Hellas

Φωτοβολταϊκά. Πλάτων Μπαλτάς Enfinity Hellas Φωτοβολταϊκά Πλάτων Μπαλτάς Enfinity Hellas Φ/Β στην Ελλάδα την τελευταία τριετία Ε.Π.Αν. 2005 100 αιτήσεις για χρηματοδότηση «κάτι καλό προβλέπεται» Ν.3468 / 2006 Δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας

Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας Ομιλία στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών Όλα δείχνουν

Διαβάστε περισσότερα

2ο Εθνικό Συνέδριο: Σχέδιο ράσης Σηµαντικής ιείσδυσης των ΑΠΕ σε Νησιωτικά ίκτυα

2ο Εθνικό Συνέδριο: Σχέδιο ράσης Σηµαντικής ιείσδυσης των ΑΠΕ σε Νησιωτικά ίκτυα Σχέδιο ράσης Σηµαντικής ιείσδυσης των ΑΠΕ σε Νησιωτικά ίκτυα Στάθης Τσελεπής ΚΑΠΕ, Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 19ο χλµ. Λ. Μαραθώνα, 19009, Πικέρµι, Αττική Τηλ. 6039900, Fax 6039905 e-mail stslep@cres.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η συμμετοχή των Φωτοβολταϊκών συστημάτων στην επίτευξη του εθνικού στόχου ηλεκτροπαραγωγής το 2020

Η συμμετοχή των Φωτοβολταϊκών συστημάτων στην επίτευξη του εθνικού στόχου ηλεκτροπαραγωγής το 2020 4ο Εθνικό Συνέδριο: Η Εφαρμογή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας προς ένα Φιλόδοξο και Αξιόπιστο Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης, 1-12 Μαΐου 21, Αθήνα Η συμμετοχή των Φωτοβολταϊκών συστημάτων στην επίτευξη του εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Δομή παρουσίασης Νέα ενεργειακά δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Το Ενεργειακό δίλημμα της χώρας Αναπτυξιακό και Γεωπολιτικό

Το Ενεργειακό δίλημμα της χώρας Αναπτυξιακό και Γεωπολιτικό Το Ενεργειακό δίλημμα της χώρας Αναπτυξιακό και Γεωπολιτικό Μεταρρυθμίσεις με το Βλέμμα στο Μέλλον - Κύκλος ανοιχτών συζητήσεων στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Δημήτρης Παπακανέλλου, Επικεφαλής Συμβουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014

Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014 Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014 2 2 2015 Το 2014 ήταν μια πολύ κακή χρονιά για την αγορά φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα. Εγκαταστάθηκαν ελάχιστα συστήματα (το μέγεθος της αγοράς ήταν μόλις

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ EXOIKONOMHΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ράσης και το σενάριο αναφοράς, αναµένεται για το 2030 αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις ΦωτοβολταΙκών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας Απευθείας κατανάλωση Εφεδρική λειτουργία Αυτόνομο Σύστημα 10ΚWp, Αίγινα

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ 23 Ιουνίου 21 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Χωρίς όραμα για το μέλλον Χωρίς όραμα και σοβαρή αναπτυξιακή προοπτική για τα φωτοβολταϊκά, αλλά και για άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ, είναι δυστυχώς το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ

Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ Κωνσταντίνος Ξήχειλος Αν. Διευθυντής Υπηρεσίας Ενέργειας Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015 Γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας.

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας. Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Τι έιναι η Βιοµάζα Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις του τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα Επενδύσεις σε ΑΠΕ Τραπεζικά Εργαλεία Project Financing Οµιλητής : κ. Κωνσταντίνος Σταυρίδης ιευθυντής Μεγάλων Έργων ΕΤΕ 2 Για την επίτευξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΙΑΚΗ Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο ραγδαίων εξελίξεων προσελκύοντας επενδυτές από όλο τον κόσμο. Επένδυση στην Ηλιακή Ενέργεια Ένα Μέλλον Φωτεινό Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Συµπαραγωγή Η/Θ στη νήσο Ρεβυθούσα ηµήτριος Καρδοµατέας Γεν. ιευθυντήςεργων, Ρυθµιστικών Θεµάτων & Στρατηγικού Σχεδιασµού ΕΣΦΑ Α.Ε. FORUM ΑΠΕ/ΣΗΘ «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα σήµερα», Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ

ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ Χ. Κορωναίος, Κ. Νερούτσος,. Σαββόπουλος, Ν. Μουσιόπουλος Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμες Τεχνολογικές Εφαρμογές στονέοπάρκοενεργειακήςαγωγήςτουκαπε

Καινοτόμες Τεχνολογικές Εφαρμογές στονέοπάρκοενεργειακήςαγωγήςτουκαπε ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Καινοτόμες Τεχνολογικές Εφαρμογές στονέοπάρκοενεργειακήςαγωγήςτουκαπε Δρ. Γρηγόρης Οικονομίδης Υπεύθυνος Τεχνικής Yποστήριξης ΚΑΠΕ Η χρηματοδότηση Το ΠΕΝΑ υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών EcoBuilding Conference, EXPO ATHENS Ανθούσα 10 Δεκεμβρίου 2010 Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών () Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών Μαρκογιαννάκης Γιώργος Μηχανολόγος Μηχανικός MSc. Τμήμα Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά 1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1.1 Γενικά Ο τοµέας της ενέργειας συνιστά σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας. Η σηµερινή περίοδος αποτελεί τµήµα µίας µακράς µεταβατικής φάσης προς την «οικονοµία χαµηλού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΟΧ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΟΧ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR) Ταχ. /νση: 19ο χλµ Λεωφόρου Μαραθώνος Ταχ. Κώδικας:19009 Πληροφορίες: ρ Κ. Πατλιτζιάνας Τηλέφωνο: 2106603300 Fax: 2106603303 Email: xm-eox@cres.gr Ηµεροµηνία 11/08/2015 Α.Π.: ΥΠ. 348 Προς: ήµο Καρπενησίου

Διαβάστε περισσότερα

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών Σοφοκλής Πιταροκοίλης Μέλος ΔΣ ΣΕΦ 1 Ιουλίου 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εμπόδια Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) www.helapco.gr Workshop Φωτοβολταϊκών ΙΕΝΕ Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008 Ήλιος: η τελική λύση Φωτοβολταϊκά Ο ταχύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Γιάννης Βουρδουμπάς ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα κτίρια των ξενοδοχείων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 1 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης

Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc Τµήµα Κτιρίων Ενεργειακή ιαχείριση Η διαχείριση ενέργειας δεν είναι µόνο ένα τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όµιλος OPDE δέχτηκε την επίσκεψη αντιπροσωπείας της κυβέρνησης και επιχειρήσεων της Ταϊλάνδης Μία οµάδα 25 εκπροσώπων της κυβέρνησης και του ενεργειακού τοµέα της Ταϊλάνδης επισκέφτηκε τις ηλιακές φωτοβολταϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα

Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα ιεθνής Συνάντηση για την Πράσινη Ανάπτυξη στην Πράξη Οργανισµός Ανάπτυξης Σητείας Σητεία 21-22/9/2010 Η Ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Κρήτη: Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα ρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Κίνητρα για επενδύσεις υψηλών αποδόσεων σε κτιριακές εγκαταστάσεις Παράδειγμα διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ονομαστικής ισχύος 10 kwp Βριλήσσια, Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αδειοδοτική ιαδικασία ΦΒ Άδεια Παραγωγής ή Εξαίρεση ή Απαλλαγή Απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

DIDSOLIT-PB: E-NEWSLETTER

DIDSOLIT-PB: E-NEWSLETTER 8 Ος / 2 01 3 Τεύχος 1 ΜΑΙΧ, Μακεδονίας 1, 73100. Χανιά www.maich.gr info@maich.gr +30 28210 35000 Συντάκτες: Μπαουράκης Γεώργιος Βουρδουμπάς Ιωάννης Αγγελάκης Γεώργιος Μπορέτος Νικόλαος Μανθούλης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Δρ. Λίτος Χαράλαμπος Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΕ/ΤΔΚ Ενεργειακά προβλήματα στους νησιωτικούς

Διαβάστε περισσότερα

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής Κάραλης Γιώργος, Δρ Περιβολάρης Γιάννης, Δρ Ράδος Κώστας, Αν. Καθ. Εισηγητής: Κάραλης

Διαβάστε περισσότερα

Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις

Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις European Sustainable Energy Week, 15-19 June 2015 Δρ. Χρίστος Ε. Χριστοδουλίδης Διευθυντής Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας BiogasIN ΚΑΠΕ Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2011 Ανάπτυξη της Βιοµάζας στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ Αθήνα 07.10.2011 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Ποιος υποσκάπτει την ανάπτυξη; Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών 19 Δεκεμβρίου 2012 ΣΕΦ: το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα, αποτελούν µια κλασική εφαρµογή ΑΠΕ µε πρωτογενή µορφή ενέργειας την ηλιακή, που µέσω των

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων

Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων ρ Νικόλαος Καραπαναγιώτης ΚΑΠΕ /νση Τεκµηρίωσης, ιάδοσης και Ανάπτυξης - Marketing nkaras@cres.gr Επικρατέστερες εφαρµογές βιοµάζας-προς-ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανόλογος Μηχανικός, Τεχνικός Υπεύθυνος Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου Κ. Μακεδονίας. Επιμέλεια σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT ENERGY SUMMIT GREECE, CYPRUS, ISRAEL

INVESTMENT ENERGY SUMMIT GREECE, CYPRUS, ISRAEL INVESTMENT ENERGY SUMMIT GREECE, CYPRUS, ISRAEL Market structure Impact of increased penetration of renewable energy sources Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου Γιώργος Σιαμμάς Πρόεδρος Email:info@cera.org.cy

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακλαστικότητα των φωτοβολταϊκών πλαισίων

Η ανακλαστικότητα των φωτοβολταϊκών πλαισίων Η ανακλαστικότητα των φωτοβολταϊκών πλαισίων Γ Έκδοση Ιανουάριος 2009 Το παρόν κείμενο αποτελεί αναδημοσίευση των βασικών σημείων από τη Μελέτη για την Αντανακλαστικότητα Φωτοβολταϊκών Πλαισίων Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Προς : Αντικείµενο : Παράδειγµα (Demo) υπολογισµού αυτόνοµου και συνδεδεµένου Φ/Β συστήµατος εξοχικής κατοικίας Έργο : Εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος στη Σάµο (Ελλάδα, Γεωγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

(550C, 150bar) MWh/MW

(550C, 150bar) MWh/MW Κανόνες Λειτουργίας Ηλιοθερµικών Σταθµών στη Νησιωτική Ελλάδα Αλέξης Φωκάς-Κοσµετάτος 4 ο Εθνικό Συνέδριο RENES 11 Μαϊου 2010 Πίνακας Περιεχοµένων Συνοπτική παρουσίαση της ηλιοθερµικής τεχνολογίας Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. /2007 Έγκριση Μεθοδολογίας για τον Προσδιορισµό του Περιθωρίων Ανάπτυξης Σταθµών ΑΠΕ σε Κορεσµένα ίκτυα, Σύµφωνα µε τις

Διαβάστε περισσότερα

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας 1 Ο Διεθνές Συνέδριο «BIOSOL 2011» Εσπερίδα: «ΑΠΕ: Συνεργασία Έρευνας και Βιομηχανίας» Χανιά 16/9/2011 Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας Δρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

DIDSOLIT-PB: E-NEWSLETTER

DIDSOLIT-PB: E-NEWSLETTER 1 Ος / 2 01 4 Τεύχος 2 ΜΑΙΧ, Μακεδονίας 1, 73100. Χανιά www.maich.gr info@maich.gr +30 28210 35000 Συντάκτες: Μπαουράκης Γεώργιος Βουρδουμπάς Ιωάννης Αγγελάκης Γεώργιος Μπορέτος Νικόλαος Μανθούλης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµός Βιοµάζας & υδροπονία

Σταθµός Βιοµάζας & υδροπονία Σταθµός Βιοµάζας & υδροπονία Συµπαραγωγό επένδυση Συµπαραγωγό επιχείρηση : Σταθµό Βιοµάζας µε Θερµοκήπιο Υδροπονίας & Φ/Β Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

15 Ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας-Ενέργεια & Ανάπτυξη 2010 22-23 Νοεμβρίου 2010

15 Ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας-Ενέργεια & Ανάπτυξη 2010 22-23 Νοεμβρίου 2010 Solar Technologies 15 Ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας-Ενέργεια & Ανάπτυξη 2010 22-23 Νοεμβρίου 2010 Διαφανείς Ηλιακές Κυψελίδες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως Φωτοβολταϊκά παράθυρα ενταγμένα στην αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές «Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές Παπαμικρούλη Λουΐζα Οικονομολόγος, ΜΑ ΤμήμαςΑνάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Πράσινη επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Συμβατικές πηγές ενέργειας Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε ενεργειακές πηγές, όπως ο λιγνίτης (Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπολη). Βρίσκεται στη 2η θέση στα λιγνιτικά

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά Εφαρµογές στα κτίρια

Φωτοβολταϊκά Εφαρµογές στα κτίρια ΙΗΜΕΡΙ Α ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ, 29 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 Φωτοβολταϊκά Εφαρµογές στα κτίρια Γ. Τσιλιγκιρίδης ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Λέκτορας ΑΠΘ tsil@eng.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1

Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1 Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1. Γιατί να επιλέξετε τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα; Προσφέρουν υψηλή και εγγυημένη απόδοση Απαιτούν ελάχιστη συντήρηση και εν γένει ενασχόληση μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για τοπικές αρχές και νοικοκυριά

Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για τοπικές αρχές και νοικοκυριά Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για τοπικές αρχές και νοικοκυριά Ανδρέας Λιζίδης Υπηρεσία Ενέργειας Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Φ/Β πάνελ για μέγιστη απόδοση THE SUN ON YOUR SIDE

Φ/Β πάνελ για μέγιστη απόδοση THE SUN ON YOUR SIDE Φ/Β πάνελ για μέγιστη απόδοση THE SUN ON YOUR SIDE ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 2 ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Η MAGE SOLAR AG, σαν τμήμα μίας παγκοσμίως δραστηριοποιούμενης

Διαβάστε περισσότερα

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ και διαθέτει επιστημονικό προσωπικό καταρτισμένο πάνω σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής. Είναι σε θέση να αναλάβει ενεργειακά έργα όλων των τεχνολογιών,

Διαβάστε περισσότερα

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Δυνατότητες Αξιοποίησης Ηλιακής Ενέργειας Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (Φ/Β).

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλα τα οικονομικά οφέλη από τα φωτοβολταϊκά στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με νέα μελέτη του ΑΠΘ

Μεγάλα τα οικονομικά οφέλη από τα φωτοβολταϊκά στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με νέα μελέτη του ΑΠΘ 23/7/212 Μεγάλα τα οικονομικά οφέλη από τα φωτοβολταϊκά στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με νέα μελέτη του ΑΠΘ Οφέλη πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ετησίως για τη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ιευρυμένη εφαρμογή των Συστημάτων Net-Metering σε οικίες και κτίρια Τοπικών Αρχών & καταναλωτές

ιευρυμένη εφαρμογή των Συστημάτων Net-Metering σε οικίες και κτίρια Τοπικών Αρχών & καταναλωτές ιευρυμένη εφαρμογή των Συστημάτων Net-Metering σε οικίες και κτίρια Τοπικών Αρχών & Αυτοπαραγωγής σε εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές ιασφάλιση ουσιαστικού και υγιούς ανταγωνισμού Προστασία Συμφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και απόδοση TOP QUALITY. www.solarworld-hellas.com

Ποιότητα και απόδοση TOP QUALITY. www.solarworld-hellas.com Ποιότητα και απόδοση SOLARWORLD TOP QUALITY www.solarworld-hellas.com ΝΕΟ! 25 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣE 5 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ* Κορυφαία προϊόντα για κάθε εφαρμογή Στις

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 96/2007 Καθορισµός περιοχών µε κορεσµένα δίκτυα, προσδιορισµός περιθωρίων

Διαβάστε περισσότερα