ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013"

Transcript

1 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το Θεσμικό Πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης 1. Με τα άρθρα του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), θεσπίστηκε για πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. 2. Με το άρθρο 266 Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) επιβεβαιώνεται η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. α βαθμού. 3. Το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α) με σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους που εξέδωσε έδωσε κατευθύνσεις στους ΟΤΑ α βαθμού για την κατάρτιση των Ε.Π., όπως με: 4. την Υπουργική Απόφαση 18183, ΦΕΚ 534, Β, 13/4/2007 στην οποία καθορίστηκε η δομή και το περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. 5. την αρ. 45/58939/ Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών για το σκοπό, τη διάρθρωση και τους στόχους των Ε.Π. 6. την αρ. 66/50837/ Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών, σχετικά με τις διαδικασίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ α' βαθμού 7. το Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού» με το οποίο καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων. 8. την Υπουργική Απόφαση 5694/ σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η ΥΑ 18183/ το Προεδρικό Διάταγμα 89/ με το οποίο τροποποιείται το ΠΔ185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού». Οικονομικός Προγραμματισμός Το Επιχειρησιακό Σχέδιο και η εξειδίκευση του σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης εκπονείται για το νέο Δήμο Πρέβεζας, μετά την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης», για πρώτη φορά και αναμένεται να αποτελέσει το βασικό πλαίσιο για τον προγραμματισμό και παρακολούθηση της υλοποίησης σημαντικών έργων και δράσεων. Λόγω της περιορισμένης χρηματοδότησης, κρίσιμο ζήτημα, σε επίπεδο παρεμβάσεων και δράσεων, αποτελεί, η συντονισμένη αξιοποίηση της διαθέσιμης ή δυνητικά διεκδικούμενης χρηματοδότησης σε πέντε (5) επίπεδα: 1. Συνδυασμό με τις προτεραιότητες της Περιφέρειας (ΠΕΠ και Περιφερειακή Πολιτική και διαθέσιμες άλλες, πλην ΠΕΠ, Περιφερειακές Χρηματοδοτήσεις) 2. Αξιοποίηση της διαθέσιμης συγχρηματοδότησης από ΕΣΠΑ 3. Κάλυψη των άμεσων αναγκών του Δήμου που μπορούν να καλυφθούν από ίδιους πόρους και ΚΑΠ-ΣΑΤΑ 4. Αξιοποίηση ειδικών χρηματοδοτήσεων από Κοινοτικούς ή Εθνικούς Πόρους 5. Ανάδειξη προσέλκυση ιδιωτικής χρηματοδότησης και επενδύσεων Μεθοδολογία Η μεθοδολογία σύνταξης του ετήσιου προγράμματος δράσης ακολουθεί τις γενικές 1

2 κατευθύνσεις του ΥΠΕΣ. Βασίζεται στις αρχές της συλλογικότητας και συμμετοχικότητας, με εμπλεκόμενους αιρετά όργανα και υπηρεσιακούς παράγοντες. Συγκροτήθηκε ομάδα συντονισμού αποτελούμενη από τους προϊσταμένους διευθύνσεων και υπαλλήλους του Δήμου Πρέβεζας. Την γενική επίβλεψη της διαδικασίας ανέλαβε η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της η ομάδα προγραμμάτισε διευρυμένες συναντήσεις εργασίας με προϊσταμένους και στελέχη των υπηρεσιών των Διευθύνσεων. Διάρθρωση του ετήσιου προγράμματος δράσης Όσον αφορά τη διάρθρωση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, ενώ η διάρθρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος αντιστοιχεί στις προτεραιότητες (Άξονες και Μέτρα) του Δήμου, η διάρθρωση του ετήσιου αντιστοιχεί στην οργανωτική δομή των υπηρεσιών του Δήμου (Άρθρο 8 της Υ. Α 18183/07). Με βάση το οικονομικό πλαίσιο των Διευθύνσεων καταρτίστηκε το ετήσιο πρόγραμμα τους, σε ότι αφορά λειτουργίες, ενέργειες και επενδύσεις σύμφωνα με τον προϋπολογισμό δαπανών των Διευθύνσεων και τους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού. Το περιεχόμενο των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης προκύπτει από την κατ' έτος εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Προσδιορίζονται οι δράσεις ή τμήματα δράσεων, που θα υλοποιηθούν από τις Υπηρεσίες του Δήμου. Στις επόμενες σελίδες λοιπόν, παρουσιάζεται το Προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2013 του Δήμου Πρέβεζας όπως έχει προκύψει σύμφωνα με τον Ν.3852/2010, την απόφαση Υπουργού Εσωτερικών Α.Π. 5694/ (Φ.ΕΚ. Β'/ 382/ ) και το Π.Δ.89/2011 (Φ.Ε.Κ. Α' / 213/ ) με βάση το Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου για το έτος 2013 και στην συνέχεια οι ενέργειες των τμημάτων για το έτος ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΈΡΓΑ (σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο ) ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Α.Π. 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1: Κατοικία, χωροταξία, πολεοδόμηση και κοινόχρηστοι χώροι Ολοκλήρωση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού (προκήρυξη ανάθεσης πολεοδομικών μελετών) α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΛΑΧΙΚΑ ,00 ΣΑΤΑ Χ 2

3 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΛΑΧΙΚΑ ,00 ΣΑΤΑ Χ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΛΑΧΙΚΑ ,00 ΣΑΤΑ Χ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΣΑΛΔΑΡΗ ,00 ΣΑΤΑ Χ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΛΑΧΙΚΑ ,00 ΣΑΤΑ Χ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ- ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ-ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ,45 ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ- ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ-ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΛΩΝΑΚΙ- ΜΥΤΙΚΑ-ΝΕΟΧΩΡΙ-ΑΓΙΟ ΘΩΜΑ, ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ,31 ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ- ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ-ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕ 6 ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΡΑΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕ 6Β ΒΡΑΧΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΟΟΑΠ ,14 ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ- ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ-ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕ 1 ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΟΟΑΠ ,49 ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ- ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ-ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕ 1Β ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ,97 ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ Χ Χ Χ Χ Χ 3

4 ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΟΟΑΠ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ- ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ-ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕ 3Β ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΟΟΑΠ ,97 ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ- ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ-ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕ 8Β ΛΥΓΙΑ Β ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΟΟΑΠ ,24 ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ- ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ-ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕ 8Β ΚΑΤΩ ΛΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΟΟΑΠ ,15 ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ- ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ-ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕ 17Β ΡΙΖΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΟΟΑΠ ,44 ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ Χ Χ Χ Χ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ ,00 ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ Χ ΙΔΡΥΣΗ ΝΈΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ (σύμφωνα με το γενικό πολεοδ.σχεδιο) ,00 ΕΣΠΑ Χ Συντήρηση Κοιμητηρίου Δήμου ,00 ΣΑΤΑ Χ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ (από Δικαστήρια έως Μ.Μπότσαρη) ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ (Χάνια) ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ έμπροσθεν 4ου Δημοτικού Σχολείου ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χ 4

5 ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ Ανώνυμος κάθετος στην Λ.Ειρήνης (Αστυνομία- Ζαλόγγου- Κρόκου-Χαβίνη) ,00 ΣΑΤΑ / ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ Πάροδος Γρ.Λαμπράκη ,00 ΣΑΤΑ / ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ Κλεμανσώ (από Μανδηλαρά έως Αρκαδίου) ,00 ΣΑΤΑ / ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ Κλεμανσώ-Προφήτη Ηλία και Νικοπόλεως) ,00 ΣΑΤΑ / ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ Μανδηλαρά ,00 ΣΑΤΑ / ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ Προμηθέως ,00 ΣΑΤΑ / ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ Ελ.Βενιζέλου και Β.Μπάλκου ,00 ΣΑΤΑ / ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ Κ.Παλαμά (από Δωδώνης έως Νικοπόλεως) ,00 ΣΑΤΑ / ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ Χαονίας( από φόρο 1η πάροδος Μανοπούλου ,00 ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ Χαονίας(1Η πάροδος Μανοπούλου έως 2η πάροδος Νικ) ,00 ΣΑΤΑ / ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΑΤΑ / ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χ Χ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ Πάργης (Νικοπόλεως-Αρκαδίου ,00 ΣΑΤΑ / ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ Πάργης (Αρκαδίου- Πολυτεχνείου) ,00 ΣΑΤΑ / ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ Κάθετος στην Λ.Ειρήνης ,00 ΣΑΤΑ / ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ Πάροδος Μ.Μπότσαρη ,00 ΣΑΤΑ / ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χ 5

6 1.1.2 Οικιστική επέκταση σε νέες περιοχές γενικής κατοικίας και χαμηλής δόμησης για την αντιμετώπιση των πιέσεων στους οικισμούς του Δήμου της Πρέβεζας, την ισόρροπη ανάπτυξη των επιμέρους οικισμών και τη διαμόρφωση βέλτιστων συνθηκών διαβίωσης α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΣΤΟ ΟΤ 130α ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ,00 ΘΗΣΕΑΣ Χ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΣΤΟ ΟΤ 27 ΕΠΙ ΤΗΣ Θ. ΠΑΡΛΑ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ,00 ΘΗΣΕΑΣ Χ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ,00 ΣΑΤΑ Χ Ανάπλαση 21ης Οκτωβρίου- Καρυωτάκη-Εθνικής Αντιστάσης και κάθετων οδών ,00 ΕΣΠΑ Χ Ανάπλαση περιοχής Προφήτη Ηλία - Πυροβολικού (οδός Κ. ΣΑΤΑ / ΙΔΙΟΙ Παλαμά κλπ.) ,00 ΠΟΡΟΙ Χ Ασφαλτόστρωση- Ηλεκτροφωτισμός και κατασκευή δικτύων υποδομής στην περιοχή επέκτασης ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ,00 Ασφαλτόστρωση- Ηλεκτροφωτισμός και κατασκευή δικτύων υποδομής στην περιοχή επέκτασης ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΑ ,00 Ασφαλτόστρωση- Ηλεκτροφωτισμός και κατασκευή δικτύων υποδομής στην περιοχή επέκτασης ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ,00 Ασφαλτόστρωση- Ηλεκτροφωτισμός και κατασκευή δικτύων υποδομής στην περιοχή επέκτασης ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ,00 ΣΑΤΑ / ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΑΤΑ / ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΑΤΑ / ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΑΤΑ / ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χ Χ Χ Χ 6

7 Ασφαλτόστρωση- Ηλεκτροφωτισμός και κατασκευή δικτύων υποδομής στην περιοχή οικισμού ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ,00 ΣΑΤΑ / ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χ Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων & εγκαταλειμμένων οικοπέδων ,00 ΣΑΤΑ Χ Ανάπλαση διατηρητέων οικιστικών συνόλων στην πόλη της Πρέβεζας α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ Προμήθεια πλακών και υλικών συντήρησης πλακόστρωτων ,00 ΣΑΤΑ X Προμήθεια παραδοσιακών φωτιστικών ,00 ΣΑΤΑ Χ Επέκταση πεζόδρομων στην παλιά πόλη της Πρέβεζας και στους λοιπούς οικισμούς α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ Διαμόρφωση-συντήρηση πεζοδρομίων- πεζοδρόμων ΔΕ Πρέβεζας ,00 ΣΑΤΑ X Διαμόρφωση-συντήρηση πεζοδρομίων- πεζοδρόμων πόλεως ΔΕ Ζαλόγγου ,00 ΣΑΤΑ X Διαμόρφωση-συντήρηση πεζοδρομίων- πεζοδρόμων πόλεως ΔΕ Λούρου ,00 ΣΑΤΑ X Προμήθεια πλακών ,00 ΣΑΤΑ Χ 7

8 1.1.5 Αξιοποίηση περιοχών για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων και αύξηση του αστικού πρασίνου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙ ΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ 2013 α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και κοινωφελών χώρων στο Δ.Ε Πρέβεζας ,00 ΣΑΤΑ Χ Ανάπλαση πλατείας Δημοκρατίας ,00 ΕΣΠΑ Χ Τοπογραφικές αποτυπώσεις κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Πρέβεζας ,00 ΣΑΤΑ Χ Μελέτη αποκατάστασης παλαιών Λατομίων Λούρου και Στεφάνης 5.000,00 ΣΑΤΑ Χ Ανάπλαση περιοχής στην θέση <ΝΤΑΜΑΡΙ> Αγίου Θωμά ,00 ΕΣΠΑ Χ Ανάπλαση παιδικών χαρών Δήμου Πρέβεζας ,00 ΣΑΤΑ Χ Συντηρήσεις πλατειών ΔΕ Πρέβεζας ,00 ΣΑΤΑ Χ Αναπλάσεις πλατειών σε οικισμούς Δήμου Πρέβεζας ,00 ΕΣΠΑ Χ Διαμόρφωση χώρου Πευκάκια Σφαγεία ,00 ΣΑΤΑ Χ Καθαρισμοί κοινοχρήστων χώρων πόλεως ΔΕ Πρέβεζας ,00 ΣΑΤΑ Χ Αναπλάσεις χώρων-πλατειών Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου ,00 Αναπλάσεις χώρων-πλατειών Δημοτικής Ενότητας Λούρου ,00 ΣΑΤΑ/LEA DER/EΣΠΑ ΣΑΤΑ/LEA DER/EΣΠΑ Καθαρισμός - διαμόρφωση χώρου Άλσους Τ.Κ Ωρωπού 7.200,00 ΣΑΤΑ Χ Προμήθεια δενδρυλλίων για δενδροφύτευση δημοτικών χώρων ΔΕ Πρέβεζας ,00 ΣΑΤΑ Χ Προμήθεια δενδρυλλίων για δενδροφύτευση δημοτικών χώρων Δημοτικής Ενότητας Λούρου ,00 ΣΑΤΑ Χ Απαλ. ΚΧ στο Ο.Τ 63 επί της παρόδου Κασσώπης ,00 Απαλλοτρίωση ΚΧ στο Ο.Τ 51 επί της οδού Περδικάρη ,00 Απαλλοτρίωση ΚΧ στο Ο.Τ 74 επί της παρ.χ.κοντού ,00 Απαλλοτρίωση για ΚΧ στο Ο.Τ 130 επί της Αρκαδίου ,00 Απαλλοτρίωση για ΚΧ στο Ο.Τ 158 επί της Γρ.Λαμπράκη ,00 Απαλ. για ΚΧ στο Ο.Τ 159 επί της Γρ.Λαμπράκη ,00 ΕΤΕΡΠΣ/ΕΣ ΠΑ/ΣΑΤΑ ΕΤΕΡΠΣ/ΕΣ ΠΑ/ΣΑΤΑ ΕΤΕΡΠΣ/ΕΣ ΠΑ/ΣΑΤΑ ΕΤΕΡΠΣ/ΕΣ ΠΑ/ΣΑΤΑ ΕΤΕΡΠΣ/ΕΣ ΠΑ/ΣΑΤΑ ΕΤΕΡΠΣ/ΕΣ ΠΑ/ΣΑΤΑ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 8

9 Απαλ. για ΚΧ στο Ο.Τ 162α επί της Ελ.Βενιζέλου ,00 ΕΤΕΡΠΣ/ΕΣ ΠΑ/ΣΑΤΑ Χ Απαλ. για ΚΧ στο Ο.Τ 204α επί της οδού Χαονίας ,00 ΕΤΕΡΠΣ/ΕΣ ΠΑ/ΣΑΤΑ Χ Απαλ. για ΚΧ στο Ο.Τ 203α επί της οδού Χαονίας ,00 ΕΤΕΡΠΣ/ΕΣ ΠΑ/ΣΑΤΑ Χ Έλεγχος και περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης και της αυθαίρετης δόμησης α/α ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΗΓΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ Νομιμοποίηση αυθαιρέτωναυθαιρεσιών ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χ Μέτρο 1.2: Προστασία περιβάλλοντος Προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος από τις υφιστάμενες πηγές ρύπανσης / Εξυγίανση του Αμβρακικού κόλπου Λούρου ποταμού α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ Καθαρισμοί χαντακιών ,00 ΣΑΤΑ Χ Κόψιμο-κλάδεμα επικίνδυνων δένδρων ,00 ΣΑΤΑ Χ Μελέτη διευθέτησης ξηροποτάμων Λούρου και Ωρωπού ,00 ΣΑΤΑ Χ Μελέτη κι επισκευή κρηπιδωμάτων Πρέβεζας ,00 ΕΣΠΑ Χ 9

10 1.2.3 Ανάδειξη προστασία του Αισθητικού Δάσους Μύτικα-Αγίου Βαρνάβα Λούρου και δάσους Λεκατσά. α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ Μελέτη ανάπλασης αξιοποίησης παραλίας Μονολιθίου ,00 ΕΣΠΑ Χ Αξιοποίηση δάσους Αγ. Βαρνάβα κοίτης ποταμού Λούρου ,00 ΣΑΤΑ Χ Ανάδειξη ιστορικών χώρων και προστασίας δασικού περιβάλλοντος στην περιοχή Κάστρο - Θεογέφυρο - Ι.Μ. Αγ. Τριάδας Λεκατσά ,00 LEADER Χ Καθαρισμός χαντακιών ,00 ΣΑΤΑ Χ Πυροπροστασία Τ.Κ. Μύτικα 7.000,00 ΣΑΤΑ Χ Πυροπροστασία Τ.Κ.Μυρσίνης 7.200,00 ΣΑΤΑ Χ Συντήρη αγροτικού Δασικού δικτύου ,00 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Χ Δράσεις πυροπροστασίας α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ 2013 Δασοπονική μελέτη πυρόσβεσης Δάσους Καμαρίνας 4.000,00 ΣΑΤΑ Χ Καθαρισμός - Πυροπροστασία Δάσους Νεοχωρίου Αγίας Τριάδας ,00 ΣΑΤΑ Χ Πυροπροστασία ΔΕ Πρέβεζας ,00 ΣΑΤΑ Χ Πυροπροστασία Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου ,00 ΣΑΤΑ Χ Πυροπροστασία Δημοτικής Ενότητας Λούρου ,00 ΣΑΤΑ Χ Προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών ,00 ΣΑΤΑ Χ Δράσεις προγράμματος «ΑΝΑΣΑ» α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ Αποχέτευση Δήμου Πρέβεζας γ' φάση οικισμών Νεοχωρίου και Αγ. Θωμά ,00 ΑΝΑΣΑ Χ 10

11 Μελέτη κατασκευής δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις Τ.Κ. Φλάμπουρα, Μιχαλίτσι, Νικόπολη και Μυτικα ,00 ΑΝΑΣΑ Χ Μέτρο 1.3: Διαχείριση υγρών / στερεών αποβλήτων Δημιουργία σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ 2013 Προσωρινός σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων ,00 ΣΑΤΑ/ΕΣΠΑ Χ Προμήθεια απορριμματοκιβωτιων (container ,00 ΣΑΤΑ/ΕΣΠΑ Χ Προμήθεια οχήματος με μηχανισμό ανύψωσης container ,00 ΣΑΤΑ Χ Προμήθεια υπερκατασκευής με μηχανισμό ανύψωσης container ,00 ΣΑΤΑ Χ Προμήθεια απορριμματοφόρων(τρεις πρέσες) ,00 ΣΑΤΑ/ΕΣΠΑ Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ,00 ΣΑΤΑ Χ Προμήθεια κάδων καθαριότητας και μικρών επιστυλίων κάδων ΔΕ Πρέβεζας ,00 ΣΑΤΑ Χ Μελέτη εκσυγχρονισμού συλλογής μεταφοράς κι επεξεργασίας απορριμμάτων κι ογκωδών αντικειμένων Δήμου Πρέβεζας ,00 ΕΣΠΑ Χ Μεταφορά απορριμμάτων από ΣΜΑ στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χ Αποκατάσταση παλιών χωματερών Κούκου, Ωρωπού και Καναλίου α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ Μελέτη αποκατάστασης ΧΑΔΑ Δήμου Πρέβεζας ,00 ΣΑΤΑ Χ Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση «Κουκος» του Δήμου Πρέβεζας ,00 ΕΣΠΑ Χ 11

12 Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Ωρωπού - Ζαλόγγου ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΣΠΑ Χ Δημιουργία μονάδας διαχείρισης Ογκωδών αντικειμένων α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ Κατασκευή έργου διαχείρισης ογκωδών αντικειμένων ,00 ΕΣΠΑ Χ Δράσεις ανακύκλωσης απορριμμάτων και δημιουργίας περιβαλλοντικής συνείδησης για τ ους δημότες και τους επισκέπτες α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης ,00 ΣΑΤΑ Χ Προμήθεια εξοπλισμού για την Καθαριότητα της ΔΕ Πρέβεζας (Πρέσσα- μικρά αυτοκίνητα, πρέσσα για τις ανάγκες του Ιστορικού Κέντρου- τρίκυκλο μικρό κ.λ.π.) ,00 ΣΑΤΑ Χ ΚΔΑΥ(πρότυπο κέντρο) ,00 ΕΣΠΑ Χ Μέτρο 1.4: Μεταφορές & Συγκοινωνιακό δίκτυο Οδικά έργα (ασφαλτοστρώσεις, κατασκευή νέων δρόμων κλπ.) α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ 2013 Ανακατασκευή δημοτικού οδικού δικτύου ,00 ΣΑΤΑ Χ Ασφαλτοστρώσεις οδών ΔΕ Πρέβεζας ,00 ΣΑΤΑ Χ Διαπλάτυνση και υπερύψωση οδού στην θέση Ταράνα ,00 ΣΑΕΠ Χ Οριοθετήσεις οδών ΔΕ Πρέβεζας ,00 ΣΑΤΑ Χ Γεωτεχνική έρευνα - γνωμάτευση θεμελίωσης στο έργο Βελτίωση Δημοτικής Οδού Καναλίου - Ν. Σινώπης ,00 ΣΑΤΑ Χ Μελέτη κατασκευής δρόμου Τρικάστρου-Σκαφιδωτής ,00 ΣΑΤΑ Χ 12

13 Μελέτη κατασκευής γέφυρας στην θέση Κανάλες ΤΚ Στεφάνης ,00 ΣΑΤΑ Χ Διαμόρφωση οδού Ανακτορίου ,00 ΣΑΤΑ Χ Ασφαλτόστρωση και ηλεκτροφωτισμός οδού Νικοπόλεως ,00 ΣΑΤΑ Χ Κατασκευή εισόδου οικισμού ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ,00 ΕΣΠΑ Χ Διαμόρφωση οδού Ανεξαρτησίας στο Μύτικα ,00 ΕΣΠΑ Χ Ασφαλτόστρωση δρόμων Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου ,00 ΣΑΤΑ Χ Κατασκευή συνδετήριας οδού στα όρια των οικισμών παραλίας Βράχου πρώην ΔΗΜΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ και παραλίας Λούτσας ,00 ΕΣΠΑ Χ Ασφαλτόστρωση δρόμων Δημοτικής Ενότητας Λούρου ,00 ΣΑΤΑ Χ Βελτίωσης δρόμου Ωρωπού - Πολυβρύσου - Κρυοπηγής ,00 ΕΣΠΑ Χ Αποπεράτωση δρόμου που οδηγεί στον οικισμό του παλαιού Ωρωπού ,00 ΣΑΤΑ Χ Βελτίωση δρόμου Αλώνια - Κοντάτες ,00 ΕΣΠΑ Χ Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας ,00 ΣΑΤΑ Χ Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου ,00 ΣΑΤΑ Χ Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου Δημοτικής Ενότητας Λούρου ,00 ΣΑΤΑ Χ.Βελτίωση δρόμου σύνδεσης Λούρου με παλιά Εθνική οδό Αρχάγγελου Νεράιδας στην θέση Μαρκομάρα ,00 ΕΣΠΑ Χ Κατασκευή δρόμου Ν. Σαμψούντα - Ν. Σινώπη - Νικόπολη ,00 ΕΣΠΑ Χ Βελτίωσης οδού Καμαρίνας Ωρωπού ,00 ΕΣΠΑ Χ Κατασκευή δρόμου Χειμαδιό - Καναλάκι ,00 ΕΣΠΑ Χ Οργάνωση οδικής κυκλοφορίας, στάθμευσης και σήμανσης α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ Σύνδεση περιοχής Νοσοκομείου- Φόρος- Δ. Κρόκου- Γήπεδο- Νικοπόλεως- Ζεύξη ,00 ΕΣΠΑ Χ Αναβάθμιση δημοτικών οδών και ενίσχυση της προσπελασιμότητας στην περιοχή της Νεάπολης ,00 ΕΣΠΑ Χ 13

14 Δημιουργία κόμβων Α) Μονολίθι β)κεντρικός εισόδου γ) ΒΙΠΕ ,00 ΕΣΠΑ Χ Κατασκευή κόμβου στην είσοδο της ΤΚ Ωρωπού ,00 ΕΣΠΑ Χ Προμήθεια πινακίδων σήμανσης ,00 ΣΑΤΑ Χ Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων ΔΕ Πρέβεζας ,00 ΣΑΤΑ Χ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΣ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ-ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΥΚΑ ,00 ΣΑΤΑ Χ Κατασκευή αστικού οδικού δικτύου διασύνδεσης συνοικιών Δήμου Πρέβεζας Υδραγωγείο- Λευκαδίτικα- Παντοκράτορας ,00 ΕΣΠΑ Χ Τοπογραφικές και συγκοινωνιακές μελέτες οδών ΔΕ Πρέβεζας ,00 ΣΑΤΑ Χ Μελέτη βελτίωσης δρόμου από κόμβο Καμαρίνας με παραλιακή οδό στην θέση Καστροσυκιά ,00 ΣΑΤΑ Χ Γεωτεχνική έρευνα στους κόμβους επί της ΕΟ Πρέβεζας- Ηγουμενίτσας και ΕΟ Ζέφυρου- Φραξύλας ,00 ΣΑΤΑ Χ Μελέτη ανακατασκευής κόμβου Ε.Ο. Στεφάνης προς Θεσπρωτικό ,00 ΣΑΤΑ Χ Γεωτεχνική έρευνα - γνωμάτευση θεμελίωσης στο έργο Βελτίωση δρόμου σύνδεσης Λούρου με παλιά Εθνική οδό Αρχάγγελου Νεράιδας στην θέση Μαρκομάρα ,00 ΣΑΤΑ Χ Εφαρμογή προγράμματος ελεγχόμενης στάθμευσης πόλης Πρέβεζας ,00 ΣΑΤΑ Χ Δημιουργία Σταθμών Ποδηλάτων ,00 ΣΑΤΑ Χ Προμήθεια υλικών για οδική ασφάλεια ,00 ΣΑΤΑ Χ Συντήρηση Αξιοποίηση Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής ,00 ΣΑΤΑ Χ Διαπλάτυνση γέφυρας Αρέθοντα Κάτω Μυρσίνης ,00 ΣΑΤΑ Χ 14

15 1.4.3 Αναμόρφωση δικτύου αστικών και περιαστικών συγκοινωνιών για την κάλυψη περιοχών με υψηλές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις, τη σύνδεση βασικών πόλων έλξης μετακινήσεων (π.χ. νέα εγκατάσταση ΤΕΙ) και την πύκνωση δρομολογίων των γραμμών περιαστικής συγκοινωνίας α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ,00 ΣΑΤΑ Χ Δημιουργία ποδηλατοδρόμων α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ 2013 Δημιουργία ποδηλατοδρόμου Πρέβεζας- αρχαίας Νικόπολη ,00 ΕΣΠΑ Χ Ποδηλατόδρομοι πόλεως Πρέβεζας ,00 ΕΣΠΑ Χ Κατασκευή Ποδηλατοδρόμου Λυγιά - Καστροσυκιά - Κανάλι - Παντοκράτορα ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΣΠΑ Συντήρηση-σήμανση ποδηλατοδρόμων ,00 ΣΑΤΑ Χ Χ Δημιουργία πλατειών, πεζοδρόμων και παιδικών χαρών α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ 2013 Κατασκευή πεζοδρομίων στην Δ.Ε. Πρέβεζας ,00 ΣΑΤΑ/ΕΣΠΑ Χ Κατασκευή Παιδικών Χαρών Δ.Ε. Πρέβεζας ,00 ΣΑΤΑ Χ Κατασκευή πεζοδρομίωνπεζοδρόμων στην Δ.Ε. Ζαλόγγου ,00 ΣΑΤΑ/ΕΣΠΑ Χ Κατασκευή Παιδικών Χαρών Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου ,00 ΣΑΤΑ Χ Κατασκευή πεζοδρομίων - πεζοδρόμων στην Δ.Ε. Λούρου ,00 ΣΑΤΑ/ΕΣΠΑ Χ Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς ΔΕ Πρέβεζας ,00 ΣΑΤΑ Χ Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου ,00 ΣΑΤΑ Χ Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών ΔΕ. Λούρου ,00 ΣΑΤΑ Χ 15

16 1.4.6 Προώθηση ανάπτυξης υποδομών λιμένα και οδικών συνδέσεων για την εξυπηρέτηση της εμπορευματικής κίνησης α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ 2013 Μελέτη υλοποίησης έργων που περιλαμβάνονται στο MASTER PLAN του λιμανιού ,00 ΕΣΠΑ Χ Μέτρο 1.5: Υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης Εκπόνηση μελέτης εκσυγχρονισμού και επέκτασης δικτύου ύδρευσης α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ Μελέτη Ύδρευση Δήμου Πρέβεζας ,00 ΣΑΤΑ Χ Μελέτη Ύδρευσης ΔΔ Σκιαδά 5.000,00 ΣΑΤΑ Χ Μελέτη ύδρευσης Λούρου από πηγές Σκάλας ,00 ΣΑΤΑ Χ Έργα εκσυγχρονισμού υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης και επέκτασής του στις νέες περιοχές οικιστικής και τουριστικής ανάπτυξης α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ 2013 Ύδρευση Δήμου Πρέβεζας Α φάση ,00 ΕΣΠΑ/ΔΕΥΑΠ Χ Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων επέκταση σχεδίου πόλης (ΔΡΟΣΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ) ,00 ΕΣΠΑ/ΔΕΥΑΠ Χ0 Επεκτάσεις - αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου ,00 ΘΗΣΕΑΣ Χ Ύδρευση ΔΕ Ζαλόγγου ,00 ΣΑΤΑ Χ Γεωτρήσεις Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου ,00 ΣΑΤΑ Χ Αποπεράτωση αντλιοστασίου Ύδρευσης ,00 ΣΑΤΑ Χ Κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης ,00 ΣΑΤΑ Χ Καθαρισμός υδραγωγείου 8.000,00 ΣΑΤΑ Χ Καθάρισμα Δεξαμενών 7.000,00 ΣΑΤΑ Χ 16

17 Αντικατάσταση παραλιακού δικτύου ύδρευση Ριζών ,00 ΣΑΤΑ Χ Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Λούρου ,00 ΕΣΠΑ Χ Ύδρευση Λούρου από πηγές Σκάλας ,00 ΣΑΤΑ Χ Γεωτρήσεις Δημοτικής Ενότητας Λούρου ,00 ΣΑΤΑ Χ Ύδρευση ΔΕ Λούρου ,00 ΣΑΤΑ Χ Επεκτάσεις - αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης ,00 ΘΗΣΕΑΣ Χ Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και compact βιολογικού καθαρισμού Nικόπολης, Μιχαλιτσίου και Φλαμπούρων α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ 2013 Οριστική μελέτη αποχέτευσης οικισμού Δήμου Πρέβεζας ,00 ΕΣΠΑ Χ Μονάδα ξήρανσης στην ΕΠ.ΛΥΜ Πρέβεζας ,00 ΔΕΥΑ/ΕΣΠΑ Χ Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Νικόπολης ,00 ΕΣΠΑ Χ Αποχέτευση όμβριων υδάτων ΔΕ Πρέβεζας ,00 ΣΑΤΑ Χ Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης & compact βιολογικού ,00 ΕΣΠΑ Χ Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης Μύτικα α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ 2013 Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Μύτικα ,00 ΕΣΠΑ Χ Μελέτη αποχέτευσης ,00 ΣΑΤΑ Χ Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης & compact βιολογικού ,00 ΕΣΠΑ Χ 17

18 1.5.5 Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού Λούρου, Ωρωπού και Στεφάνης α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ 2013 Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και βιολογικού καθαρισμού λυμάτων Δήμων Λούρου και Θεσπρωτικού. Υποέργo1) Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στα Δ.Δ. Ωρωπού, Λούρου, Στεφάνης του Δήμου Λούρου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμων Λούρου και Θεσπρωτικού. Υποέργο 2) Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων ΔΔ. Θεσπρωτικού. Υποέργο 3) Τεχνικός σύμβουλος για το έργο " κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και βιολογικού καθαρισμού λυμάτων Δήμων Λούρου και Θεσπρωτικού ,00 Ε.Π.ΠΕΡ. ΧO Μονάδα ξήρανσης στον βιολογικό Λούρου ,00 ΕΣΠΑ X Αποχέτευση όμβριων υδάτων Δήμου Λούρου ,00 ΕΣΠΑ Χ Κατασκευή δικτύου αποχέτευση στα νέα οικόπεδα Ωρωπού ,00 ΣΑΤΑ Χ Επισκευή - συντήρηση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Κ. Ωρωπού 7.200,00 ΣΑΤΑ Χ Κατασκευή συνδέσεων με το νέο δίκτυο ακαθάρτων Δ.Ε. Λούρου ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χ Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Κ. Ωρωπού 7.200,00 ΣΑΤΑ Χ Αποχέτευση όμβριων υδάτων Τ.Κ Στεφάνης ,00 ΣΑΤΑ Χ Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού Σαμψούντας, Σινώπης, Καναλίου, Καστροσυκιάς και Λυγιάς α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ 2013 Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου ,00 ΕΣΠΑ Χ Αποχέτευση όμβριων υδάτων Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου ,00 ΕΣΠΑ Χ Κατασκευή έργων συλλογής μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου ,00 ΕΠΠΕΡΑΑ Χ 18

19 Α.Π. 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ,ΠΑΙΔΕΙΑ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Μέτρο 2.1: Κοινωνική πολιτική και πρόνοια -Εθελοντισμός -Δράσεις ισότητας των δύο φύλων Βελτίωση και επέκταση κοινωνικών υπηρεσιών για νήπια, νέους, ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ Πιλοτικό πρόγραμμα "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" Πρέβεζας Ζαλόγγου Λούρου ,00 Παιδικοί Σταθμοί στις περιοχές Μαργαρώνας, Νεάπολης & Σφαγεία και Ν.Σινώπης , ΚΗΦΗ Πρέβεζας , ΚΔΑΠ ,00 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ Η ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ 2013 ΕΕΤΑΑ/ ΕΣΠΑ/ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ /ΝΕΔΗΚΕΠ Χ ΕΕΤΑΑ/ ΕΣΠΑ/ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΝΕΔΗ ΚΕΠ Χ ΕΕΤΑΑ/ ΕΣΠΑ/ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ ΝΕΔΗΚΕΠ ΕΕΤΑΑ/ ΕΣΠΑ/ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ ΝΕΔΗΚΕΠ Χ Χ Δημιουργία νέων υποδομών κοινωνικής πρόνοιας και συντήρηση υφιστάμενων α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ 2013 Βρεφονηπιακός Σταθμός ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ ,00 ΕΣΠΑ Χ Παιδικός Σταθμός ΑΜΕΑ ,00 ΕΣΠΑ Χ Επισκευή-συντήρηση κτιρίου ΚΑΠΗ 2.100,00 ΣΑΤΑ Χ Επισκευή- συντήρηση Ιαματικών Λουτρών ,00 ΣΑΤΑ Χ Ανακαίνιση Βελτίωση κτιρίου Ιαματικών Λουτρών ,00 ΣΑΤΑ Χ Ανέγερση Πνευματικού Κέντρου Λούρου ,00 ΕΣΠΑ Χ Ανέγερση αίθουσας πολιτιστικών εκδηλώσεων Ωρωπού ,00 ΕΣΠΑ Χ Στατική μελέτη ελέγχου υφισταμένου - ενίσχυση για την αίθουσα ,00 ΣΑΤΑ Χ 19

20 Πολιτιστικών εκδηλώσεων Ωρωπού Δημιουργία νέων δομών στήριξης ευπαθών ομάδων πληθυσμού α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ 2013 Κέντρο Συμβουλευτικής ,00 ΕΣΠΑ Χ Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των εργαζομένων στο Δήμο σε θέματα και πολιτικές ισότητας των δύο φύλων Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ ) Δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης των δημοτών σε θέματα ισότητας των δύο φύλων Κέντρο δια βίου μάθησης Δημοτική Ραδιοφωνία Προώθηση αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων για κορίτσια και αγόρια χωρίς διακρίσεις φύλου Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής γονέων με στόχο την εξάλειψη στερεότυπων και διακρίσεων μέσα στην οικογένεια Κέντρο συμβουλευτικής Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, νομικής συμβουλευτικής, καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών, υποστήριξης της θέσης των γυναικών στην απασχόληση Κέντρο συμβουλευτικής 20

21 Μέτρο 2.2: Παιδεία / εκπαίδευση Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ Επισκευές σχολικών κτιρίων ,00 ΣΑΤΑ Χ Προμήθεια υλικών για συντήρηση σχολικών κτιρίων ,00 ΣΑΤΑ Χ Ανακατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου συγκροτήματος 2ου και 3ου Γυμνασίων Πρέβεζας ,01 ΕΣΠΑ Χ Δημιουργία νέων εκπαιδευτικών υποδομών στις υπό επέκταση οικιστικές περιοχές α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ 2013 Νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός ολοκληρωμένης φροντίδας ,00 ΕΣΠΑ ΧΟ Μελέτη κατασκευής σχολικού συγκροτήματος (Γυμνάσιο-Λύκειο ,00 ΕΣΠΑ Χ Ανέγερση νέου Μουσικού Γυμνασίου Πρέβεζας ,00 ΕΣΠΑ Χ Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου στο Μύτικα ,00 ΕΣΠΑ Χ Κατασκευή νέου δημοτικού σχολείου ΚΑΝΑΛΙΟΥ ,00 ΕΣΠΑ Χ Ανέγερση κλειστού Γυμναστηρίου Ζαλόγγου ,00 ΕΣΠΑ Χ Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ 2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ,00 ΕΣΠΑ Χ Μέτρο 2.3: Πολιτισμός, Αθλητισμός 21

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα 2011 2014 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Δεκέμβριος 2011 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλαίσιο Στόχων και Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής Μετά την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Περιεχόμενα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ... 1 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_01: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ... 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_02: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό κεφάλαιο... 4 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 4 Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΔΡΑ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας Στην Πρέβεζα σήμερα 4/3/2011 και ώρα 6.00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη, 30/01/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2012 Συνοπτική Απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης των τριών Δήμων που συνενώθηκαν: α)άμεσες Απαιτητές Υποχρεώσεις: 2.743.289,09, β) Βραχυχρόνιες Μακροπρόθεσμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 16.097.004,65 5.641.279,95

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 09/03/2015 Αριθ.Πρωτοκ.: 4935 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 1 Το παρόν αποτελεί προπαρασκευαστικό κείμενο και δημοσιεύεται αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/02/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 2093 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Εισαγωγή Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μεθοδολογία Εργασίας Ιστορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (Α ΦΑΣΗ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (Α ΦΑΣΗ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (Α ΦΑΣΗ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ... 14 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 7/2013 Θέμα : «Κατάρτιση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07 περιεχόμενα ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07 Διοικητικές παρεμβάσεις... 09 Α. Οργάνωση διοικητικών υποδομών - Εκσυγχρονισμός οργάνωσης...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128 Ενότητα 1: «Στρατηγικόςς Σχεδιασμός» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014» ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Ιούλιος 2012 Σελίδα 1 από 128 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Περιφέρεια: Δυτικής Μακεδονίας Νομός: Φλωρίνης

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Περιφέρεια: Δυτικής Μακεδονίας Νομός: Φλωρίνης ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Περιφέρεια: Δυτικής Μακεδονίας Νομός: Φλωρίνης Στοιχεία καταχωρισμένα στο ΟΠΣ μέχρι 8/1/2008 Ποσά σε ευρώ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΣ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Σ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΣ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Σ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΣ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Σ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η Ιδρυτική Διακήρυξη Συνδημότισσες- Συνδημότες, Οι δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014, πραγματοποιούνται σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους

Διαβάστε περισσότερα