ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013"

Transcript

1 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το Θεσμικό Πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης 1. Με τα άρθρα του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), θεσπίστηκε για πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. 2. Με το άρθρο 266 Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) επιβεβαιώνεται η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. α βαθμού. 3. Το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α) με σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους που εξέδωσε έδωσε κατευθύνσεις στους ΟΤΑ α βαθμού για την κατάρτιση των Ε.Π., όπως με: 4. την Υπουργική Απόφαση 18183, ΦΕΚ 534, Β, 13/4/2007 στην οποία καθορίστηκε η δομή και το περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. 5. την αρ. 45/58939/ Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών για το σκοπό, τη διάρθρωση και τους στόχους των Ε.Π. 6. την αρ. 66/50837/ Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών, σχετικά με τις διαδικασίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ α' βαθμού 7. το Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού» με το οποίο καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων. 8. την Υπουργική Απόφαση 5694/ σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η ΥΑ 18183/ το Προεδρικό Διάταγμα 89/ με το οποίο τροποποιείται το ΠΔ185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού». Οικονομικός Προγραμματισμός Το Επιχειρησιακό Σχέδιο και η εξειδίκευση του σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης εκπονείται για το νέο Δήμο Πρέβεζας, μετά την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης», για πρώτη φορά και αναμένεται να αποτελέσει το βασικό πλαίσιο για τον προγραμματισμό και παρακολούθηση της υλοποίησης σημαντικών έργων και δράσεων. Λόγω της περιορισμένης χρηματοδότησης, κρίσιμο ζήτημα, σε επίπεδο παρεμβάσεων και δράσεων, αποτελεί, η συντονισμένη αξιοποίηση της διαθέσιμης ή δυνητικά διεκδικούμενης χρηματοδότησης σε πέντε (5) επίπεδα: 1. Συνδυασμό με τις προτεραιότητες της Περιφέρειας (ΠΕΠ και Περιφερειακή Πολιτική και διαθέσιμες άλλες, πλην ΠΕΠ, Περιφερειακές Χρηματοδοτήσεις) 2. Αξιοποίηση της διαθέσιμης συγχρηματοδότησης από ΕΣΠΑ 3. Κάλυψη των άμεσων αναγκών του Δήμου που μπορούν να καλυφθούν από ίδιους πόρους και ΚΑΠ-ΣΑΤΑ 4. Αξιοποίηση ειδικών χρηματοδοτήσεων από Κοινοτικούς ή Εθνικούς Πόρους 5. Ανάδειξη προσέλκυση ιδιωτικής χρηματοδότησης και επενδύσεων Μεθοδολογία Η μεθοδολογία σύνταξης του ετήσιου προγράμματος δράσης ακολουθεί τις γενικές 1

2 κατευθύνσεις του ΥΠΕΣ. Βασίζεται στις αρχές της συλλογικότητας και συμμετοχικότητας, με εμπλεκόμενους αιρετά όργανα και υπηρεσιακούς παράγοντες. Συγκροτήθηκε ομάδα συντονισμού αποτελούμενη από τους προϊσταμένους διευθύνσεων και υπαλλήλους του Δήμου Πρέβεζας. Την γενική επίβλεψη της διαδικασίας ανέλαβε η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της η ομάδα προγραμμάτισε διευρυμένες συναντήσεις εργασίας με προϊσταμένους και στελέχη των υπηρεσιών των Διευθύνσεων. Διάρθρωση του ετήσιου προγράμματος δράσης Όσον αφορά τη διάρθρωση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, ενώ η διάρθρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος αντιστοιχεί στις προτεραιότητες (Άξονες και Μέτρα) του Δήμου, η διάρθρωση του ετήσιου αντιστοιχεί στην οργανωτική δομή των υπηρεσιών του Δήμου (Άρθρο 8 της Υ. Α 18183/07). Με βάση το οικονομικό πλαίσιο των Διευθύνσεων καταρτίστηκε το ετήσιο πρόγραμμα τους, σε ότι αφορά λειτουργίες, ενέργειες και επενδύσεις σύμφωνα με τον προϋπολογισμό δαπανών των Διευθύνσεων και τους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού. Το περιεχόμενο των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης προκύπτει από την κατ' έτος εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Προσδιορίζονται οι δράσεις ή τμήματα δράσεων, που θα υλοποιηθούν από τις Υπηρεσίες του Δήμου. Στις επόμενες σελίδες λοιπόν, παρουσιάζεται το Προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2013 του Δήμου Πρέβεζας όπως έχει προκύψει σύμφωνα με τον Ν.3852/2010, την απόφαση Υπουργού Εσωτερικών Α.Π. 5694/ (Φ.ΕΚ. Β'/ 382/ ) και το Π.Δ.89/2011 (Φ.Ε.Κ. Α' / 213/ ) με βάση το Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου για το έτος 2013 και στην συνέχεια οι ενέργειες των τμημάτων για το έτος ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΈΡΓΑ (σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο ) ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Α.Π. 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1: Κατοικία, χωροταξία, πολεοδόμηση και κοινόχρηστοι χώροι Ολοκλήρωση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού (προκήρυξη ανάθεσης πολεοδομικών μελετών) α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΛΑΧΙΚΑ ,00 ΣΑΤΑ Χ 2

3 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΛΑΧΙΚΑ ,00 ΣΑΤΑ Χ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΛΑΧΙΚΑ ,00 ΣΑΤΑ Χ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΣΑΛΔΑΡΗ ,00 ΣΑΤΑ Χ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΛΑΧΙΚΑ ,00 ΣΑΤΑ Χ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ- ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ-ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ,45 ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ- ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ-ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΛΩΝΑΚΙ- ΜΥΤΙΚΑ-ΝΕΟΧΩΡΙ-ΑΓΙΟ ΘΩΜΑ, ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ,31 ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ- ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ-ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕ 6 ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΡΑΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕ 6Β ΒΡΑΧΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΟΟΑΠ ,14 ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ- ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ-ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕ 1 ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΟΟΑΠ ,49 ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ- ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ-ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕ 1Β ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ,97 ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ Χ Χ Χ Χ Χ 3

4 ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΟΟΑΠ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ- ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ-ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕ 3Β ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΟΟΑΠ ,97 ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ- ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ-ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕ 8Β ΛΥΓΙΑ Β ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΟΟΑΠ ,24 ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ- ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ-ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕ 8Β ΚΑΤΩ ΛΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΟΟΑΠ ,15 ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ- ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ-ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕ 17Β ΡΙΖΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΟΟΑΠ ,44 ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ Χ Χ Χ Χ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ ,00 ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ Χ ΙΔΡΥΣΗ ΝΈΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ (σύμφωνα με το γενικό πολεοδ.σχεδιο) ,00 ΕΣΠΑ Χ Συντήρηση Κοιμητηρίου Δήμου ,00 ΣΑΤΑ Χ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ (από Δικαστήρια έως Μ.Μπότσαρη) ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ (Χάνια) ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ έμπροσθεν 4ου Δημοτικού Σχολείου ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χ 4

5 ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ Ανώνυμος κάθετος στην Λ.Ειρήνης (Αστυνομία- Ζαλόγγου- Κρόκου-Χαβίνη) ,00 ΣΑΤΑ / ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ Πάροδος Γρ.Λαμπράκη ,00 ΣΑΤΑ / ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ Κλεμανσώ (από Μανδηλαρά έως Αρκαδίου) ,00 ΣΑΤΑ / ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ Κλεμανσώ-Προφήτη Ηλία και Νικοπόλεως) ,00 ΣΑΤΑ / ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ Μανδηλαρά ,00 ΣΑΤΑ / ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ Προμηθέως ,00 ΣΑΤΑ / ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ Ελ.Βενιζέλου και Β.Μπάλκου ,00 ΣΑΤΑ / ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ Κ.Παλαμά (από Δωδώνης έως Νικοπόλεως) ,00 ΣΑΤΑ / ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ Χαονίας( από φόρο 1η πάροδος Μανοπούλου ,00 ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ Χαονίας(1Η πάροδος Μανοπούλου έως 2η πάροδος Νικ) ,00 ΣΑΤΑ / ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΑΤΑ / ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χ Χ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ Πάργης (Νικοπόλεως-Αρκαδίου ,00 ΣΑΤΑ / ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ Πάργης (Αρκαδίου- Πολυτεχνείου) ,00 ΣΑΤΑ / ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ Κάθετος στην Λ.Ειρήνης ,00 ΣΑΤΑ / ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ Πάροδος Μ.Μπότσαρη ,00 ΣΑΤΑ / ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χ 5

6 1.1.2 Οικιστική επέκταση σε νέες περιοχές γενικής κατοικίας και χαμηλής δόμησης για την αντιμετώπιση των πιέσεων στους οικισμούς του Δήμου της Πρέβεζας, την ισόρροπη ανάπτυξη των επιμέρους οικισμών και τη διαμόρφωση βέλτιστων συνθηκών διαβίωσης α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΣΤΟ ΟΤ 130α ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ,00 ΘΗΣΕΑΣ Χ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΣΤΟ ΟΤ 27 ΕΠΙ ΤΗΣ Θ. ΠΑΡΛΑ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ,00 ΘΗΣΕΑΣ Χ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ,00 ΣΑΤΑ Χ Ανάπλαση 21ης Οκτωβρίου- Καρυωτάκη-Εθνικής Αντιστάσης και κάθετων οδών ,00 ΕΣΠΑ Χ Ανάπλαση περιοχής Προφήτη Ηλία - Πυροβολικού (οδός Κ. ΣΑΤΑ / ΙΔΙΟΙ Παλαμά κλπ.) ,00 ΠΟΡΟΙ Χ Ασφαλτόστρωση- Ηλεκτροφωτισμός και κατασκευή δικτύων υποδομής στην περιοχή επέκτασης ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ,00 Ασφαλτόστρωση- Ηλεκτροφωτισμός και κατασκευή δικτύων υποδομής στην περιοχή επέκτασης ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΑ ,00 Ασφαλτόστρωση- Ηλεκτροφωτισμός και κατασκευή δικτύων υποδομής στην περιοχή επέκτασης ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ,00 Ασφαλτόστρωση- Ηλεκτροφωτισμός και κατασκευή δικτύων υποδομής στην περιοχή επέκτασης ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ,00 ΣΑΤΑ / ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΑΤΑ / ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΑΤΑ / ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΑΤΑ / ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χ Χ Χ Χ 6

7 Ασφαλτόστρωση- Ηλεκτροφωτισμός και κατασκευή δικτύων υποδομής στην περιοχή οικισμού ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ,00 ΣΑΤΑ / ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χ Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων & εγκαταλειμμένων οικοπέδων ,00 ΣΑΤΑ Χ Ανάπλαση διατηρητέων οικιστικών συνόλων στην πόλη της Πρέβεζας α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ Προμήθεια πλακών και υλικών συντήρησης πλακόστρωτων ,00 ΣΑΤΑ X Προμήθεια παραδοσιακών φωτιστικών ,00 ΣΑΤΑ Χ Επέκταση πεζόδρομων στην παλιά πόλη της Πρέβεζας και στους λοιπούς οικισμούς α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ Διαμόρφωση-συντήρηση πεζοδρομίων- πεζοδρόμων ΔΕ Πρέβεζας ,00 ΣΑΤΑ X Διαμόρφωση-συντήρηση πεζοδρομίων- πεζοδρόμων πόλεως ΔΕ Ζαλόγγου ,00 ΣΑΤΑ X Διαμόρφωση-συντήρηση πεζοδρομίων- πεζοδρόμων πόλεως ΔΕ Λούρου ,00 ΣΑΤΑ X Προμήθεια πλακών ,00 ΣΑΤΑ Χ 7

8 1.1.5 Αξιοποίηση περιοχών για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων και αύξηση του αστικού πρασίνου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙ ΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ 2013 α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και κοινωφελών χώρων στο Δ.Ε Πρέβεζας ,00 ΣΑΤΑ Χ Ανάπλαση πλατείας Δημοκρατίας ,00 ΕΣΠΑ Χ Τοπογραφικές αποτυπώσεις κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Πρέβεζας ,00 ΣΑΤΑ Χ Μελέτη αποκατάστασης παλαιών Λατομίων Λούρου και Στεφάνης 5.000,00 ΣΑΤΑ Χ Ανάπλαση περιοχής στην θέση <ΝΤΑΜΑΡΙ> Αγίου Θωμά ,00 ΕΣΠΑ Χ Ανάπλαση παιδικών χαρών Δήμου Πρέβεζας ,00 ΣΑΤΑ Χ Συντηρήσεις πλατειών ΔΕ Πρέβεζας ,00 ΣΑΤΑ Χ Αναπλάσεις πλατειών σε οικισμούς Δήμου Πρέβεζας ,00 ΕΣΠΑ Χ Διαμόρφωση χώρου Πευκάκια Σφαγεία ,00 ΣΑΤΑ Χ Καθαρισμοί κοινοχρήστων χώρων πόλεως ΔΕ Πρέβεζας ,00 ΣΑΤΑ Χ Αναπλάσεις χώρων-πλατειών Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου ,00 Αναπλάσεις χώρων-πλατειών Δημοτικής Ενότητας Λούρου ,00 ΣΑΤΑ/LEA DER/EΣΠΑ ΣΑΤΑ/LEA DER/EΣΠΑ Καθαρισμός - διαμόρφωση χώρου Άλσους Τ.Κ Ωρωπού 7.200,00 ΣΑΤΑ Χ Προμήθεια δενδρυλλίων για δενδροφύτευση δημοτικών χώρων ΔΕ Πρέβεζας ,00 ΣΑΤΑ Χ Προμήθεια δενδρυλλίων για δενδροφύτευση δημοτικών χώρων Δημοτικής Ενότητας Λούρου ,00 ΣΑΤΑ Χ Απαλ. ΚΧ στο Ο.Τ 63 επί της παρόδου Κασσώπης ,00 Απαλλοτρίωση ΚΧ στο Ο.Τ 51 επί της οδού Περδικάρη ,00 Απαλλοτρίωση ΚΧ στο Ο.Τ 74 επί της παρ.χ.κοντού ,00 Απαλλοτρίωση για ΚΧ στο Ο.Τ 130 επί της Αρκαδίου ,00 Απαλλοτρίωση για ΚΧ στο Ο.Τ 158 επί της Γρ.Λαμπράκη ,00 Απαλ. για ΚΧ στο Ο.Τ 159 επί της Γρ.Λαμπράκη ,00 ΕΤΕΡΠΣ/ΕΣ ΠΑ/ΣΑΤΑ ΕΤΕΡΠΣ/ΕΣ ΠΑ/ΣΑΤΑ ΕΤΕΡΠΣ/ΕΣ ΠΑ/ΣΑΤΑ ΕΤΕΡΠΣ/ΕΣ ΠΑ/ΣΑΤΑ ΕΤΕΡΠΣ/ΕΣ ΠΑ/ΣΑΤΑ ΕΤΕΡΠΣ/ΕΣ ΠΑ/ΣΑΤΑ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 8

9 Απαλ. για ΚΧ στο Ο.Τ 162α επί της Ελ.Βενιζέλου ,00 ΕΤΕΡΠΣ/ΕΣ ΠΑ/ΣΑΤΑ Χ Απαλ. για ΚΧ στο Ο.Τ 204α επί της οδού Χαονίας ,00 ΕΤΕΡΠΣ/ΕΣ ΠΑ/ΣΑΤΑ Χ Απαλ. για ΚΧ στο Ο.Τ 203α επί της οδού Χαονίας ,00 ΕΤΕΡΠΣ/ΕΣ ΠΑ/ΣΑΤΑ Χ Έλεγχος και περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης και της αυθαίρετης δόμησης α/α ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΗΓΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ Νομιμοποίηση αυθαιρέτωναυθαιρεσιών ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χ Μέτρο 1.2: Προστασία περιβάλλοντος Προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος από τις υφιστάμενες πηγές ρύπανσης / Εξυγίανση του Αμβρακικού κόλπου Λούρου ποταμού α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ Καθαρισμοί χαντακιών ,00 ΣΑΤΑ Χ Κόψιμο-κλάδεμα επικίνδυνων δένδρων ,00 ΣΑΤΑ Χ Μελέτη διευθέτησης ξηροποτάμων Λούρου και Ωρωπού ,00 ΣΑΤΑ Χ Μελέτη κι επισκευή κρηπιδωμάτων Πρέβεζας ,00 ΕΣΠΑ Χ 9

10 1.2.3 Ανάδειξη προστασία του Αισθητικού Δάσους Μύτικα-Αγίου Βαρνάβα Λούρου και δάσους Λεκατσά. α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ Μελέτη ανάπλασης αξιοποίησης παραλίας Μονολιθίου ,00 ΕΣΠΑ Χ Αξιοποίηση δάσους Αγ. Βαρνάβα κοίτης ποταμού Λούρου ,00 ΣΑΤΑ Χ Ανάδειξη ιστορικών χώρων και προστασίας δασικού περιβάλλοντος στην περιοχή Κάστρο - Θεογέφυρο - Ι.Μ. Αγ. Τριάδας Λεκατσά ,00 LEADER Χ Καθαρισμός χαντακιών ,00 ΣΑΤΑ Χ Πυροπροστασία Τ.Κ. Μύτικα 7.000,00 ΣΑΤΑ Χ Πυροπροστασία Τ.Κ.Μυρσίνης 7.200,00 ΣΑΤΑ Χ Συντήρη αγροτικού Δασικού δικτύου ,00 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Χ Δράσεις πυροπροστασίας α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ 2013 Δασοπονική μελέτη πυρόσβεσης Δάσους Καμαρίνας 4.000,00 ΣΑΤΑ Χ Καθαρισμός - Πυροπροστασία Δάσους Νεοχωρίου Αγίας Τριάδας ,00 ΣΑΤΑ Χ Πυροπροστασία ΔΕ Πρέβεζας ,00 ΣΑΤΑ Χ Πυροπροστασία Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου ,00 ΣΑΤΑ Χ Πυροπροστασία Δημοτικής Ενότητας Λούρου ,00 ΣΑΤΑ Χ Προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών ,00 ΣΑΤΑ Χ Δράσεις προγράμματος «ΑΝΑΣΑ» α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ Αποχέτευση Δήμου Πρέβεζας γ' φάση οικισμών Νεοχωρίου και Αγ. Θωμά ,00 ΑΝΑΣΑ Χ 10

11 Μελέτη κατασκευής δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις Τ.Κ. Φλάμπουρα, Μιχαλίτσι, Νικόπολη και Μυτικα ,00 ΑΝΑΣΑ Χ Μέτρο 1.3: Διαχείριση υγρών / στερεών αποβλήτων Δημιουργία σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ 2013 Προσωρινός σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων ,00 ΣΑΤΑ/ΕΣΠΑ Χ Προμήθεια απορριμματοκιβωτιων (container ,00 ΣΑΤΑ/ΕΣΠΑ Χ Προμήθεια οχήματος με μηχανισμό ανύψωσης container ,00 ΣΑΤΑ Χ Προμήθεια υπερκατασκευής με μηχανισμό ανύψωσης container ,00 ΣΑΤΑ Χ Προμήθεια απορριμματοφόρων(τρεις πρέσες) ,00 ΣΑΤΑ/ΕΣΠΑ Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ,00 ΣΑΤΑ Χ Προμήθεια κάδων καθαριότητας και μικρών επιστυλίων κάδων ΔΕ Πρέβεζας ,00 ΣΑΤΑ Χ Μελέτη εκσυγχρονισμού συλλογής μεταφοράς κι επεξεργασίας απορριμμάτων κι ογκωδών αντικειμένων Δήμου Πρέβεζας ,00 ΕΣΠΑ Χ Μεταφορά απορριμμάτων από ΣΜΑ στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χ Αποκατάσταση παλιών χωματερών Κούκου, Ωρωπού και Καναλίου α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ Μελέτη αποκατάστασης ΧΑΔΑ Δήμου Πρέβεζας ,00 ΣΑΤΑ Χ Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση «Κουκος» του Δήμου Πρέβεζας ,00 ΕΣΠΑ Χ 11

12 Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Ωρωπού - Ζαλόγγου ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΣΠΑ Χ Δημιουργία μονάδας διαχείρισης Ογκωδών αντικειμένων α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ Κατασκευή έργου διαχείρισης ογκωδών αντικειμένων ,00 ΕΣΠΑ Χ Δράσεις ανακύκλωσης απορριμμάτων και δημιουργίας περιβαλλοντικής συνείδησης για τ ους δημότες και τους επισκέπτες α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης ,00 ΣΑΤΑ Χ Προμήθεια εξοπλισμού για την Καθαριότητα της ΔΕ Πρέβεζας (Πρέσσα- μικρά αυτοκίνητα, πρέσσα για τις ανάγκες του Ιστορικού Κέντρου- τρίκυκλο μικρό κ.λ.π.) ,00 ΣΑΤΑ Χ ΚΔΑΥ(πρότυπο κέντρο) ,00 ΕΣΠΑ Χ Μέτρο 1.4: Μεταφορές & Συγκοινωνιακό δίκτυο Οδικά έργα (ασφαλτοστρώσεις, κατασκευή νέων δρόμων κλπ.) α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ 2013 Ανακατασκευή δημοτικού οδικού δικτύου ,00 ΣΑΤΑ Χ Ασφαλτοστρώσεις οδών ΔΕ Πρέβεζας ,00 ΣΑΤΑ Χ Διαπλάτυνση και υπερύψωση οδού στην θέση Ταράνα ,00 ΣΑΕΠ Χ Οριοθετήσεις οδών ΔΕ Πρέβεζας ,00 ΣΑΤΑ Χ Γεωτεχνική έρευνα - γνωμάτευση θεμελίωσης στο έργο Βελτίωση Δημοτικής Οδού Καναλίου - Ν. Σινώπης ,00 ΣΑΤΑ Χ Μελέτη κατασκευής δρόμου Τρικάστρου-Σκαφιδωτής ,00 ΣΑΤΑ Χ 12

13 Μελέτη κατασκευής γέφυρας στην θέση Κανάλες ΤΚ Στεφάνης ,00 ΣΑΤΑ Χ Διαμόρφωση οδού Ανακτορίου ,00 ΣΑΤΑ Χ Ασφαλτόστρωση και ηλεκτροφωτισμός οδού Νικοπόλεως ,00 ΣΑΤΑ Χ Κατασκευή εισόδου οικισμού ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ,00 ΕΣΠΑ Χ Διαμόρφωση οδού Ανεξαρτησίας στο Μύτικα ,00 ΕΣΠΑ Χ Ασφαλτόστρωση δρόμων Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου ,00 ΣΑΤΑ Χ Κατασκευή συνδετήριας οδού στα όρια των οικισμών παραλίας Βράχου πρώην ΔΗΜΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ και παραλίας Λούτσας ,00 ΕΣΠΑ Χ Ασφαλτόστρωση δρόμων Δημοτικής Ενότητας Λούρου ,00 ΣΑΤΑ Χ Βελτίωσης δρόμου Ωρωπού - Πολυβρύσου - Κρυοπηγής ,00 ΕΣΠΑ Χ Αποπεράτωση δρόμου που οδηγεί στον οικισμό του παλαιού Ωρωπού ,00 ΣΑΤΑ Χ Βελτίωση δρόμου Αλώνια - Κοντάτες ,00 ΕΣΠΑ Χ Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας ,00 ΣΑΤΑ Χ Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου ,00 ΣΑΤΑ Χ Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου Δημοτικής Ενότητας Λούρου ,00 ΣΑΤΑ Χ.Βελτίωση δρόμου σύνδεσης Λούρου με παλιά Εθνική οδό Αρχάγγελου Νεράιδας στην θέση Μαρκομάρα ,00 ΕΣΠΑ Χ Κατασκευή δρόμου Ν. Σαμψούντα - Ν. Σινώπη - Νικόπολη ,00 ΕΣΠΑ Χ Βελτίωσης οδού Καμαρίνας Ωρωπού ,00 ΕΣΠΑ Χ Κατασκευή δρόμου Χειμαδιό - Καναλάκι ,00 ΕΣΠΑ Χ Οργάνωση οδικής κυκλοφορίας, στάθμευσης και σήμανσης α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ Σύνδεση περιοχής Νοσοκομείου- Φόρος- Δ. Κρόκου- Γήπεδο- Νικοπόλεως- Ζεύξη ,00 ΕΣΠΑ Χ Αναβάθμιση δημοτικών οδών και ενίσχυση της προσπελασιμότητας στην περιοχή της Νεάπολης ,00 ΕΣΠΑ Χ 13

14 Δημιουργία κόμβων Α) Μονολίθι β)κεντρικός εισόδου γ) ΒΙΠΕ ,00 ΕΣΠΑ Χ Κατασκευή κόμβου στην είσοδο της ΤΚ Ωρωπού ,00 ΕΣΠΑ Χ Προμήθεια πινακίδων σήμανσης ,00 ΣΑΤΑ Χ Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων ΔΕ Πρέβεζας ,00 ΣΑΤΑ Χ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΣ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ-ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΥΚΑ ,00 ΣΑΤΑ Χ Κατασκευή αστικού οδικού δικτύου διασύνδεσης συνοικιών Δήμου Πρέβεζας Υδραγωγείο- Λευκαδίτικα- Παντοκράτορας ,00 ΕΣΠΑ Χ Τοπογραφικές και συγκοινωνιακές μελέτες οδών ΔΕ Πρέβεζας ,00 ΣΑΤΑ Χ Μελέτη βελτίωσης δρόμου από κόμβο Καμαρίνας με παραλιακή οδό στην θέση Καστροσυκιά ,00 ΣΑΤΑ Χ Γεωτεχνική έρευνα στους κόμβους επί της ΕΟ Πρέβεζας- Ηγουμενίτσας και ΕΟ Ζέφυρου- Φραξύλας ,00 ΣΑΤΑ Χ Μελέτη ανακατασκευής κόμβου Ε.Ο. Στεφάνης προς Θεσπρωτικό ,00 ΣΑΤΑ Χ Γεωτεχνική έρευνα - γνωμάτευση θεμελίωσης στο έργο Βελτίωση δρόμου σύνδεσης Λούρου με παλιά Εθνική οδό Αρχάγγελου Νεράιδας στην θέση Μαρκομάρα ,00 ΣΑΤΑ Χ Εφαρμογή προγράμματος ελεγχόμενης στάθμευσης πόλης Πρέβεζας ,00 ΣΑΤΑ Χ Δημιουργία Σταθμών Ποδηλάτων ,00 ΣΑΤΑ Χ Προμήθεια υλικών για οδική ασφάλεια ,00 ΣΑΤΑ Χ Συντήρηση Αξιοποίηση Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής ,00 ΣΑΤΑ Χ Διαπλάτυνση γέφυρας Αρέθοντα Κάτω Μυρσίνης ,00 ΣΑΤΑ Χ 14

15 1.4.3 Αναμόρφωση δικτύου αστικών και περιαστικών συγκοινωνιών για την κάλυψη περιοχών με υψηλές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις, τη σύνδεση βασικών πόλων έλξης μετακινήσεων (π.χ. νέα εγκατάσταση ΤΕΙ) και την πύκνωση δρομολογίων των γραμμών περιαστικής συγκοινωνίας α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ,00 ΣΑΤΑ Χ Δημιουργία ποδηλατοδρόμων α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ 2013 Δημιουργία ποδηλατοδρόμου Πρέβεζας- αρχαίας Νικόπολη ,00 ΕΣΠΑ Χ Ποδηλατόδρομοι πόλεως Πρέβεζας ,00 ΕΣΠΑ Χ Κατασκευή Ποδηλατοδρόμου Λυγιά - Καστροσυκιά - Κανάλι - Παντοκράτορα ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΣΠΑ Συντήρηση-σήμανση ποδηλατοδρόμων ,00 ΣΑΤΑ Χ Χ Δημιουργία πλατειών, πεζοδρόμων και παιδικών χαρών α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ 2013 Κατασκευή πεζοδρομίων στην Δ.Ε. Πρέβεζας ,00 ΣΑΤΑ/ΕΣΠΑ Χ Κατασκευή Παιδικών Χαρών Δ.Ε. Πρέβεζας ,00 ΣΑΤΑ Χ Κατασκευή πεζοδρομίωνπεζοδρόμων στην Δ.Ε. Ζαλόγγου ,00 ΣΑΤΑ/ΕΣΠΑ Χ Κατασκευή Παιδικών Χαρών Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου ,00 ΣΑΤΑ Χ Κατασκευή πεζοδρομίων - πεζοδρόμων στην Δ.Ε. Λούρου ,00 ΣΑΤΑ/ΕΣΠΑ Χ Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς ΔΕ Πρέβεζας ,00 ΣΑΤΑ Χ Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου ,00 ΣΑΤΑ Χ Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών ΔΕ. Λούρου ,00 ΣΑΤΑ Χ 15

16 1.4.6 Προώθηση ανάπτυξης υποδομών λιμένα και οδικών συνδέσεων για την εξυπηρέτηση της εμπορευματικής κίνησης α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ 2013 Μελέτη υλοποίησης έργων που περιλαμβάνονται στο MASTER PLAN του λιμανιού ,00 ΕΣΠΑ Χ Μέτρο 1.5: Υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης Εκπόνηση μελέτης εκσυγχρονισμού και επέκτασης δικτύου ύδρευσης α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ Μελέτη Ύδρευση Δήμου Πρέβεζας ,00 ΣΑΤΑ Χ Μελέτη Ύδρευσης ΔΔ Σκιαδά 5.000,00 ΣΑΤΑ Χ Μελέτη ύδρευσης Λούρου από πηγές Σκάλας ,00 ΣΑΤΑ Χ Έργα εκσυγχρονισμού υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης και επέκτασής του στις νέες περιοχές οικιστικής και τουριστικής ανάπτυξης α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ 2013 Ύδρευση Δήμου Πρέβεζας Α φάση ,00 ΕΣΠΑ/ΔΕΥΑΠ Χ Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων επέκταση σχεδίου πόλης (ΔΡΟΣΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ) ,00 ΕΣΠΑ/ΔΕΥΑΠ Χ0 Επεκτάσεις - αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου ,00 ΘΗΣΕΑΣ Χ Ύδρευση ΔΕ Ζαλόγγου ,00 ΣΑΤΑ Χ Γεωτρήσεις Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου ,00 ΣΑΤΑ Χ Αποπεράτωση αντλιοστασίου Ύδρευσης ,00 ΣΑΤΑ Χ Κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης ,00 ΣΑΤΑ Χ Καθαρισμός υδραγωγείου 8.000,00 ΣΑΤΑ Χ Καθάρισμα Δεξαμενών 7.000,00 ΣΑΤΑ Χ 16

17 Αντικατάσταση παραλιακού δικτύου ύδρευση Ριζών ,00 ΣΑΤΑ Χ Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Λούρου ,00 ΕΣΠΑ Χ Ύδρευση Λούρου από πηγές Σκάλας ,00 ΣΑΤΑ Χ Γεωτρήσεις Δημοτικής Ενότητας Λούρου ,00 ΣΑΤΑ Χ Ύδρευση ΔΕ Λούρου ,00 ΣΑΤΑ Χ Επεκτάσεις - αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης ,00 ΘΗΣΕΑΣ Χ Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και compact βιολογικού καθαρισμού Nικόπολης, Μιχαλιτσίου και Φλαμπούρων α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ 2013 Οριστική μελέτη αποχέτευσης οικισμού Δήμου Πρέβεζας ,00 ΕΣΠΑ Χ Μονάδα ξήρανσης στην ΕΠ.ΛΥΜ Πρέβεζας ,00 ΔΕΥΑ/ΕΣΠΑ Χ Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Νικόπολης ,00 ΕΣΠΑ Χ Αποχέτευση όμβριων υδάτων ΔΕ Πρέβεζας ,00 ΣΑΤΑ Χ Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης & compact βιολογικού ,00 ΕΣΠΑ Χ Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης Μύτικα α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ 2013 Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Μύτικα ,00 ΕΣΠΑ Χ Μελέτη αποχέτευσης ,00 ΣΑΤΑ Χ Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης & compact βιολογικού ,00 ΕΣΠΑ Χ 17

18 1.5.5 Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού Λούρου, Ωρωπού και Στεφάνης α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ 2013 Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και βιολογικού καθαρισμού λυμάτων Δήμων Λούρου και Θεσπρωτικού. Υποέργo1) Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στα Δ.Δ. Ωρωπού, Λούρου, Στεφάνης του Δήμου Λούρου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμων Λούρου και Θεσπρωτικού. Υποέργο 2) Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων ΔΔ. Θεσπρωτικού. Υποέργο 3) Τεχνικός σύμβουλος για το έργο " κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και βιολογικού καθαρισμού λυμάτων Δήμων Λούρου και Θεσπρωτικού ,00 Ε.Π.ΠΕΡ. ΧO Μονάδα ξήρανσης στον βιολογικό Λούρου ,00 ΕΣΠΑ X Αποχέτευση όμβριων υδάτων Δήμου Λούρου ,00 ΕΣΠΑ Χ Κατασκευή δικτύου αποχέτευση στα νέα οικόπεδα Ωρωπού ,00 ΣΑΤΑ Χ Επισκευή - συντήρηση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Κ. Ωρωπού 7.200,00 ΣΑΤΑ Χ Κατασκευή συνδέσεων με το νέο δίκτυο ακαθάρτων Δ.Ε. Λούρου ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χ Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Κ. Ωρωπού 7.200,00 ΣΑΤΑ Χ Αποχέτευση όμβριων υδάτων Τ.Κ Στεφάνης ,00 ΣΑΤΑ Χ Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού Σαμψούντας, Σινώπης, Καναλίου, Καστροσυκιάς και Λυγιάς α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ 2013 Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου ,00 ΕΣΠΑ Χ Αποχέτευση όμβριων υδάτων Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου ,00 ΕΣΠΑ Χ Κατασκευή έργων συλλογής μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου ,00 ΕΠΠΕΡΑΑ Χ 18

19 Α.Π. 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ,ΠΑΙΔΕΙΑ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Μέτρο 2.1: Κοινωνική πολιτική και πρόνοια -Εθελοντισμός -Δράσεις ισότητας των δύο φύλων Βελτίωση και επέκταση κοινωνικών υπηρεσιών για νήπια, νέους, ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ Πιλοτικό πρόγραμμα "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" Πρέβεζας Ζαλόγγου Λούρου ,00 Παιδικοί Σταθμοί στις περιοχές Μαργαρώνας, Νεάπολης & Σφαγεία και Ν.Σινώπης , ΚΗΦΗ Πρέβεζας , ΚΔΑΠ ,00 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ Η ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ 2013 ΕΕΤΑΑ/ ΕΣΠΑ/ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ /ΝΕΔΗΚΕΠ Χ ΕΕΤΑΑ/ ΕΣΠΑ/ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΝΕΔΗ ΚΕΠ Χ ΕΕΤΑΑ/ ΕΣΠΑ/ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ ΝΕΔΗΚΕΠ ΕΕΤΑΑ/ ΕΣΠΑ/ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ ΝΕΔΗΚΕΠ Χ Χ Δημιουργία νέων υποδομών κοινωνικής πρόνοιας και συντήρηση υφιστάμενων α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ 2013 Βρεφονηπιακός Σταθμός ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ ,00 ΕΣΠΑ Χ Παιδικός Σταθμός ΑΜΕΑ ,00 ΕΣΠΑ Χ Επισκευή-συντήρηση κτιρίου ΚΑΠΗ 2.100,00 ΣΑΤΑ Χ Επισκευή- συντήρηση Ιαματικών Λουτρών ,00 ΣΑΤΑ Χ Ανακαίνιση Βελτίωση κτιρίου Ιαματικών Λουτρών ,00 ΣΑΤΑ Χ Ανέγερση Πνευματικού Κέντρου Λούρου ,00 ΕΣΠΑ Χ Ανέγερση αίθουσας πολιτιστικών εκδηλώσεων Ωρωπού ,00 ΕΣΠΑ Χ Στατική μελέτη ελέγχου υφισταμένου - ενίσχυση για την αίθουσα ,00 ΣΑΤΑ Χ 19

20 Πολιτιστικών εκδηλώσεων Ωρωπού Δημιουργία νέων δομών στήριξης ευπαθών ομάδων πληθυσμού α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ 2013 Κέντρο Συμβουλευτικής ,00 ΕΣΠΑ Χ Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των εργαζομένων στο Δήμο σε θέματα και πολιτικές ισότητας των δύο φύλων Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ ) Δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης των δημοτών σε θέματα ισότητας των δύο φύλων Κέντρο δια βίου μάθησης Δημοτική Ραδιοφωνία Προώθηση αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων για κορίτσια και αγόρια χωρίς διακρίσεις φύλου Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής γονέων με στόχο την εξάλειψη στερεότυπων και διακρίσεων μέσα στην οικογένεια Κέντρο συμβουλευτικής Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, νομικής συμβουλευτικής, καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών, υποστήριξης της θέσης των γυναικών στην απασχόληση Κέντρο συμβουλευτικής 20

21 Μέτρο 2.2: Παιδεία / εκπαίδευση Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ Επισκευές σχολικών κτιρίων ,00 ΣΑΤΑ Χ Προμήθεια υλικών για συντήρηση σχολικών κτιρίων ,00 ΣΑΤΑ Χ Ανακατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου συγκροτήματος 2ου και 3ου Γυμνασίων Πρέβεζας ,01 ΕΣΠΑ Χ Δημιουργία νέων εκπαιδευτικών υποδομών στις υπό επέκταση οικιστικές περιοχές α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ 2013 Νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός ολοκληρωμένης φροντίδας ,00 ΕΣΠΑ ΧΟ Μελέτη κατασκευής σχολικού συγκροτήματος (Γυμνάσιο-Λύκειο ,00 ΕΣΠΑ Χ Ανέγερση νέου Μουσικού Γυμνασίου Πρέβεζας ,00 ΕΣΠΑ Χ Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου στο Μύτικα ,00 ΕΣΠΑ Χ Κατασκευή νέου δημοτικού σχολείου ΚΑΝΑΛΙΟΥ ,00 ΕΣΠΑ Χ Ανέγερση κλειστού Γυμναστηρίου Ζαλόγγου ,00 ΕΣΠΑ Χ Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΜΔ/ΣΗΣ 2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ,00 ΕΣΠΑ Χ Μέτρο 2.3: Πολιτισμός, Αθλητισμός 21

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 36/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Διάθεση πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας Στην Πρέβεζα σήμερα 4/3/2011 και ώρα 6.00

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 4/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 4/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 4/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 24/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε.Π. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συμπλήρωση των στοιχείων που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 7/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 7/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 7/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER META ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER META ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER META ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΔΡΑΣΗ L123.α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 15/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 2.453.746,79

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Α.Π.Η 31/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ 2011, για την εκτέλεση έργων συνολικού ποσού 709.225,00».

ΘΕΜΑ: «Έγκριση κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ 2011, για την εκτέλεση έργων συνολικού ποσού 709.225,00». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 03/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ 2011 ΚΑΙ ΠΟΕ 2012 2013

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ 2011 ΚΑΙ ΠΟΕ 2012 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΘΗΣΕΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΟΠΑΑΧ ΠΣΕΑ 10 6261.01 10 7311.01 15 7331.03 20 7424.01 20 7135.01 20 7135.02 20 7135.03 20 7135.04 20 7135.08 20

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το Πρακτικό Συνεδρίασης υπ αριθμ. 2/2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το Πρακτικό Συνεδρίασης υπ αριθμ. 2/2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μάκρη, 6 Σεπτεμβρίου 07 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Απόφασης: /07 Εκτελεστική Επιτροπή Πληροφορίες: Σαφρά Μαρία 9005, Νέα Μάκρη Τηλ.: 94 059 - Fax: 94 0808 e-mail: hr@marathon.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Έργα και μελέτες που εντάχθηκαν στο ΕΑΠ ΑΝΑΣΑ με απόφαση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Εξειδίκευσης

Έργα και μελέτες που εντάχθηκαν στο ΕΑΠ ΑΝΑΣΑ με απόφαση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Εξειδίκευσης Έργα και μελέτες που εντάχθηκαν στο ΕΑΠ ΑΝΑΣΑ με απόφαση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Εξειδίκευσης Εγκεκριμένο από την ΕΣΕ έργο ανά άξονα Φορέας Υλοποίησης Προϋπολογισμός σε Παρατηρήσεις Βελτίωση γενικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια κεντρική λεωφόρος οδηγεί στο νεκροταφείο Πρέβεζας; α. Λ. Ιωαννίνων Σ. β. Ελ. Βενιζέλου Λ. γ. Κύπρου Λ. δ. Ι. Μουστάκη Λ

1. Ποια κεντρική λεωφόρος οδηγεί στο νεκροταφείο Πρέβεζας; α. Λ. Ιωαννίνων Σ. β. Ελ. Βενιζέλου Λ. γ. Κύπρου Λ. δ. Ι. Μουστάκη Λ 1. Ποια κεντρική λεωφόρος οδηγεί στο νεκροταφείο Πρέβεζας; α. Λ. Ιωαννίνων Σ β. Ελ. Βενιζέλου Λ γ. Κύπρου Λ δ. Ι. Μουστάκη Λ 2. Πού βρίσκεται το 1 ο Δημοτικό Σχολείο Πρέβεζας; α. Στην οδό Π. Τσαλδάρη Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/15 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 2 ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κάσου Θέμα: «Εισήγηση 1 ης Τροποποίησης Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

εφαρμογή μέχρι το 2023

εφαρμογή μέχρι το 2023 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Το ΕΣΠΑ 21-22 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Το όραμα του Δήμου Καλαμάτας για την ταυτότητα της Καλαμάτας στη νέα εποχή

Το όραμα του Δήμου Καλαμάτας για την ταυτότητα της Καλαμάτας στη νέα εποχή Α ΦΑΣΗ Το όραμα του Δήμου Καλαμάτας για την ταυτότητα της Καλαμάτας στη νέα εποχή Η εκπόνηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Δήμων είναι μια νέα πρόταση υποχρέωση που απορρέει από τα άρθρα 203-207

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας, στις

ΠΡΟΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας, στις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ : 22-7-2016 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 18863 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Σταύρος Μπόμπορης Τηλ. 26823 60637 ΦΑΞ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ, ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ, ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ, 15-9-2011 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 25990 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ τους κ.κ. Δήμαρχο και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπλιέων και Προέδρους Δημοτικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Σκύδρα 28-02-2017 Αρ.πρωτ.: 2474 ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αρ. 67/2017 Η Δήμαρχος Σκύδρας Έχοντας υπόψη: 1. Το από 24/08/2014 Πρακτικό Ορκωμοσίας Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων,

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 4 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Εισήγηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Δήμος Τρίπολης Τρίπολη 8-3-2012 Εισήγηση προς την επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Τρίπολης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Γ : Οικονομικός Προγραμματισμός

Ενότητα Γ : Οικονομικός Προγραμματισμός ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΕΡΓΟ : «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης» ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : Δήμος Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : Ενότητα Γ : Οικονομικός Προγραμματισμός Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σκοπός: Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει σκοπό την μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες 2 2 26 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 25.795,64 25.795,64 25.

Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες 2 2 26 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 25.795,64 25.795,64 25. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ ΤΟ 2 1 1 Τ.. ΕΡΜΑΚΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ 160.308,42

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΚΠ. ΕΠΙΠΕΔΟ / ΕΡΓΟ ΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 Παρακολούθηση αιτημάτων πολιτών στο γραφείο Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2012 2013 2014 ΕΣΠΑ ΕΠΕΡΑ 1 Ανάπλαση - Ανακατασκευή Πλατείας Ηρώων 2.814.255,44 2 Καθαιρέσεις αυθαιρέτων 73.800,00 3 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ,ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ 08/7/2011.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ,ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ 08/7/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα: 12-7-2011 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αρμόδια: Άννα-Μαρία Σαρδελή Τηλ. 26823 60636 ΦΑΞ: 26820 27553 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α 01. Δήμαρχος Α 02. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Α 03. Γενικός Γραμματέας Α 04

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α 01. Δήμαρχος Α 02. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Α 03. Γενικός Γραμματέας Α 04 Α ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α 01 Δήμαρχος Α 02 Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Α 03 Γενικός Γραμματέας Α 04 Αντιδήμαρχοι Α 04 00 01 Αντιδήμαρχος Αστικού Περιβάλλοντος Κουράκης Ανδρέας Α 04 00 02 Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα (Άρθρα 72, 74 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Kalivia. α/α Tίτλος Ολοκλήρωση της μελέτης "Πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης Β' κατοικίας της περιοχής Παραλίας 1 Δήμου Καλυβίων" 17.

Kalivia. α/α Tίτλος Ολοκλήρωση της μελέτης Πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης Β' κατοικίας της περιοχής Παραλίας 1 Δήμου Καλυβίων 17. Α. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 05 ποσό Ολοκλήρωση της μελέτης "Πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης Β' κατοικίας της περιοχής Παραλίας Δήμου Καλυβίων" 7.98,74 Μελέτη Κτηματογράφησης - Πολεοδόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500 Σελίδα 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 12-09-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:29843 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /2010 ) «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού ΝΕΑ ΕΡΓΑ 2016 ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού 1 Αντικατάσταση φωτισμού (κολωνάκια και ιστοί φωτισμού) σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 100,000.00 20-7332.001 2 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900 ΧΟΛAΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 03.12.2012 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.637.342 3.152.399 8.484.943 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 3.432.609

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Δήμος Σοφάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ. Δήμος Σοφάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2019 Δήμος Σοφάδων ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 79 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_08: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2.1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ Ο Δήμος Σοφάδων, όπως διαμορφώθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 74 Ο Δήμαρχος Αγράφων

ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 74 Ο Δήμαρχος Αγράφων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κερασοχώρι 07 Μαρτίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1520 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 74 Ο Δήμαρχος Αγράφων 1. Το άρθρο 59 του Ν.3852/201 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 2 από 13 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ Συνολικά υλοποιούνται και προγραμματίζονται προϋπολογισμού περί τα 70.000.000 μεγάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 10/03/2017 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 3522 Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ. Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 10/03/2017 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 3522 Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ. Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 10/03/2017 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 3522 Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 35 / 2017 Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Aφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

Η Δ/ντρια Β/θμιας Εκπ/σης Πρέβεζας

Η Δ/ντρια Β/θμιας Εκπ/σης Πρέβεζας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ HΠΕΙΡΟΥ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Πρακτικό 10/2009 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Πρακτικό 10/2009 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ Περίληψη Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2010 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό 10/2009 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Σήμερα την 30 η του μηνός Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Π Ο Φ Α Σ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 32/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Π Ο Φ Α Σ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 32/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 10 ο Πρακτικό της συνεδρίασης την 30/09/2012 του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 33/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση Ανατροπής Α.Α.Υ.(ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο Μ Β Ρ Ι Α - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1 25-73 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 25.000,00 2 25-7312.040 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 1.920.000,92 3 25-7312.035

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κέρκυρας περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των Μεσοπρόθεσμων Γενικών Προτεραιοτήτων (άξονες-θεματικοί τομείς) και τις προκύπτουσες

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 Κάθε χρόνο, οι Δήμοι μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας, εκπληρώνοντας τα κριτήρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τις πόλεις μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ :1523. Ο Δήμαρχος Καισαριανής

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ :1523. Ο Δήμαρχος Καισαριανής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIA ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Καισαριανή: 22.08.2017 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 10079 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση:Βρυούλων 125 & Φιλαδέλφειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 20/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 20/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΓΞΩΞΧ-ΙΠ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 0/0 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013.

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραµµα Ανάπτυξης Δοµών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2016-2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - 18/11/2013 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.966.303 4.527.500 7.438.803 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκλήρωση αποκατάστασης κτηριακών μετώπων περιοχής Αγ. Σπυρίδωνος ,00 Ανακατασκευή καθέτων οδών στις Ι.Θεοτόκη και Γερ.Μαρκορά 100.

Ολοκλήρωση αποκατάστασης κτηριακών μετώπων περιοχής Αγ. Σπυρίδωνος ,00 Ανακατασκευή καθέτων οδών στις Ι.Θεοτόκη και Γερ.Μαρκορά 100. Α : ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΌ ΣΑΤΑ A1 Ανακατασκευή οδών Σπ. Ραθ και Σπ. Βασιλείου 180.000,00 A2 Ανάπλαση άλσους φυλακών 80.000,00 Διαμόρφωση χώρων για τη δημιουργία υπαίθριων χώρων στάθμευσης 150.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 6/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Για τον τομέα «Εξυπηρέτηση του Δημότη»

Για τον τομέα «Εξυπηρέτηση του Δημότη» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 03-03-2017 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθ. Πρωτ. 2683 ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 43/2017 Ο Δήμαρχος Λήμνου Έχοντας υπόψη : 1. Τα άρθρα 58 και 59 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σκοπός της Μελέτης... 3 2. Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΜΕΡΟΣ Ι...9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ... 9 Ενότητα 1...10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 1 / 8 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 4 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Κ. ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΟ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 10/3/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 Κωδικός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. 1. Επικύρωση των υπ αρ. 38, 39/2013 και 1/2014 πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παύλου Μελά. Εγκρίνεται ομόφωνα κατά πλειοψηφία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. 1. Επικύρωση των υπ αρ. 38, 39/2013 και 1/2014 πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παύλου Μελά. Εγκρίνεται ομόφωνα κατά πλειοψηφία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ/νση: Τ.Κ.: Τηλ.: Πληρ. e-mail Καραολή και Δημητρίου 1 56 430 2313 302847 Ε. Τοπούζη etopouzi@pavlosmelas.gr Σταυρούπολη 05/03/2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ειδικές Επιτελικές Υπηρεσίες 15.000,00 15.000,00 Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 15.000,00 15.000,00 Προγραμματισμού & Οργάνωσης 40.039.395,10 11.583.198,10 6.678.144,00 4.905.054,10 73,45% Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Αμύνταιο 1-9-2014 Αριθμός Πρωτ. : 18.485 Αριθμός Απόφ. : 1.073 Θέμα: Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθμ. 70/2016. Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθμ. 70/2016. Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κομνηνών 76 Τ.Κ. 57013 Τηλ. 2313304002 Fax: 2310697897 Email: dimarxos@oraiokastro.gr Ωραιόκαστρο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ Για τις απαιτούμενες δράσεις, που εξυπηρετούν και προωθούν τους ειδικούς στόχους για κάθε αναπτυξιακή προτεραιότητα του Δήμου Θηβαίων, εμπίπτουν στο πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ- ΤΗΤΑ (Α ή Β ή Γ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤ Α (ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜ Α) ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙ- ΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Α Αχαρνές Νέα 01.01.01

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Επιχειρησιακός Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Πρέβεζας 2012-2014 Γ ΦΑΣΗ»

ΘΕΜΑ: «Επιχειρησιακός Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Πρέβεζας 2012-2014 Γ ΦΑΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 16/ Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 5-11-, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 1. Δραστηριότητες Τεχνικών, Πολεοδομικών και Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών... 177

ΑΞΟΝΑΣ 1. Δραστηριότητες Τεχνικών, Πολεοδομικών και Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών... 177 ΜΕΡΟΣ ΙΙ...174 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ... 174 Ενότητα 6...175 6.1 Πίνακας συνοπτικής περιγραφής του αντικειμένου του Δήμου Λαρισαίων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ : 2016. Οργανική Μονάδα: Άνευ Οργανικής Μονάδας 30-7322.006 30-7333.010 64-7341.007 64-7341.009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ : 2016. Οργανική Μονάδα: Άνευ Οργανικής Μονάδας 30-7322.006 30-7333.010 64-7341.007 64-7341.009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Οργανική Μονάδα: Άνευ Οργανικής Μονάδας Αγορές ακινήτων 30-7112.001 15.00 Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι από τακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΩΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΩΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 00705 ΕΩΣ 30805 Τμήμα Κ.Ε.Π. Δ.Ε. Σπάτων (Κ.Ε.Π. 0873 Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος) Αρ. Υποθέσεων ανά διαδικασία από 0/07/05 έως 3/08/05 Κωδικός Περιγραφή Πλήθος 0000 Υπηρεσία Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΣΤ' Γενική Συνέλευση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου 22 Σεπτεμβρίου 2013 Ηαρχή 1 η συνάντηση: 17 Ιουλίου, ΔΙΑΖΩΜΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημ: Ακολουθεί ο αναλυτικός πίνακας ένταξης έργων ανά φορέα:

Σημ: Ακολουθεί ο αναλυτικός πίνακας ένταξης έργων ανά φορέα: Σημ: Ακολουθεί ο αναλυτικός πίνακας ένταξης έργων ανά φορέα: 1. Έργα Π.Ε. Κοζάνης για το ΕΑΠ 2012 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΣ 8 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΑΠ ΠΔΜ 2012 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 1 10

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας αριθ. 25 της 30 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας αριθ. 25 της 30 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα