ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Απολογισµός των ενεργειών εισαγωγής του ευρώ σε φυσική µορφή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Απολογισµός των ενεργειών εισαγωγής του ευρώ σε φυσική µορφή"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2) 124 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απολογισµός των ενεργειών εισαγωγής του ευρώ σε φυσική µορφή

2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απολογισµός των ενεργειών εισαγωγής του ευρώ σε φυσική µορφή ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Εισαγωγή. H µετάβαση στο ευρώ: µια µεγάλη επιτυχία Η διεξαγωγή των ενεργειών Απολογισµός των πράξεων προεφοδιασµού και υπο-προεφοδιασµού Ο προεφοδιασµός των τραπεζών Ο υπο-προεφοδιασµός των εµπορικών καταστηµάτων Ο προεφοδιασµός των πολιτών µε κέρµατα Συνολικός απολογισµός του προεφοδιασµού Η διανοµή χαρτονοµισµάτων και κερµάτων τον Ιανουάριο Ο εφοδιασµός µε χαρτονοµίσµατα µέσω των ΑΤΜ Οι αναλήψεις ή αλλαγές µετρητών στις θυρίδες των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών Η επιστροφή χρηµάτων από τους εµπόρους Η χρησιµοποίηση του ευρώ στις πληρωµές σε µετρητά Η ανάκτηση των παλαιών εθνικών νοµισµατικών µονάδων Άλλα θέµατα που σχετίζονται µε τη φυσική εισαγωγή του ευρώ Η σταθερότητα των τιµών κατά τη µετάβαση του ευρώ Η ασφάλεια του πράξεων εφοδιασµού Η ποιότητα της παραγωγής χαρτονοµισµάτων και κερµάτων Η παραχάραξη Η προσαρµογή των µηχανηµάτων αυτόµατης πώλησης Η φυσική εισαγωγή του ευρώ στις τρίτες χώρες Οι αντιδράσεις των πολιτών στην εισαγωγή του ευρώ Η εκτίµηση σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα της προετοιµασίας για την εισαγωγή του ευρώ Η εµπιστοσύνη των πολιτών στην καθηµερινή τους επαφή µε τα χαρτονοµίσµατα και τα κέρµατα ευρώ Η συνολική εκτίµηση των πολιτών για τη µετάβαση στο ευρώ

3 5 Η προσαρµογή των ΜΜΕ στο ευρώ Η πρόοδος της προετοιµασίας των ΜΜΕ την 1η Ιανουαρίου Οι πρακτικές δυσχέρειες που ανάκυψαν κατά τη µετάβαση στο ευρώ Η συνολική εκτίµηση των ΜΜΕ για τη µετάβασή τους στο ευρώ Παράρτηµα

4 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. H METABAΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩ: ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η φυσική εισαγωγή του ευρώ αποτέλεσε το σηµαντικότερο εγχείρηµα αλλαγής νοµίσµατος στην ιστορία. Η Ευρώπη στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και αντιµετώπισε επιτυχώς τη δύσκολη πρόκληση της οµαλής µετάβασης στο νέο νόµισµα. Τα συµµετέχοντα κράτη µέλη παρήγαγαν 15 δισ. χαρτονοµίσµατα και 51 δισ. κέρµατα, ενώ στη συνέχεια διένειµαν κατά τις πρώτες εβδοµάδες του 2 περίπου 8 δισ. χαρτονοµίσµατα και 38 δισ. κέρµατα σε 218. τραπεζικά ή ταχυδροµικά καταστήµατα, σε 2,8 εκατ. εµπορικά καταστήµατα και σε 32 εκατ. πολίτες εγκατεστηµένους σε 12 διαφορετικές χώρες. Επίσης, τα κράτη µέλη έπρεπε να αποσύρουν σε µερικές εβδοµάδες ένα µεγάλο µέρος των 9 δισ. εθνικών χαρτονοµισµάτων και 7 δισ. εθνικών κερµάτων που ήταν σε κυκλοφορία. Η µεγάλη αυτή επιτυχία οφείλεται στην ποιότητα και την εξαιρετική προσοχή µε την οποία έγιναν οι προετοιµασίες των κρατών µελών, των ευρωπαϊκών οργάνων (ΕΚΤ και Ευρωπαϊκή Επιτροπή), των εθνικών κεντρικών τραπεζών, των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, των εµπορικών επιχειρήσεων, των αστυνοµικών οργάνων και των χρηµαταποστολών, καθώς και στην ενεργό και ενθουσιώδη συµµετοχή των πολιτών, χωρίς τους οποίους η επιτυχία του εγχειρήµατος και τη η ταχεία διάδοση του ευρώ δεν θα ήταν δυνατή. Οι ευρωπαίοι πολίτες αποδέχθηκαν το νέο νόµισµά τους ταχύτατα και µε µεγάλο ενθουσιασµό, αγοράζοντας µαζικά τις συσκευασίες εξοικείωσης πριν από την 1η Ιανουαρίου ενώ παράλληλα πολυάριθµοι ήταν εκείνοι που εφοδιάστηκαν γρήγορα µε χαρτονοµίσµατα από τις αυτόµατες ταµειολογιστικές µηχανές (ΑΤΜ) και τις τράπεζες. Από την κατάρτιση του προσωπικού των ταµείων έως την εφαρµογή ειδικών προγραµµάτων υπέρ ευαίσθητων κατηγοριών του πληθυσµού, όλοι οι τοµείς αποτέλεσαν το αντικείµενο συστηµατικής προετοιµασίας. Τα εθνικά υπουργεία οικονοµικών διαδραµάτισαν καθοριστικό ρόλο στην πλαισίωση και την ενθάρρυνση των οικονοµικών φορέων. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συντόνισε αποτελεσµατικά την δράση των εθνικών κεντρικών τραπεζών. Η Επιτροπή διαδραµάτισε από την πλευρά της, καθ όλη αυτή τη διαδικασία, έναν µείζονα ρόλο ώθησης και συντονισµού της δράσης των συµµετεχόντων κρατών, καθοδηγώντας τις σχετικές προετοιµασίες µέσω των συστάσεων και των προτάσεών της (αυτό αφορά ιδίως τη σύσταση της 11ης Οκτωβρίου και τις ανακοινώσεις της 3ης Απριλίου και της ης Οκτωβρίου 1) 1 και οργανώνοντας τις εργασίες των δικτύων στα οποία συµµετείχαν οι επικεφαλείς των ειδικών οµάδων εργασίας των δηµοσίων διοικήσεων και οι διευθυντές επικοινωνίας των υπουργείων οικονοµικών. Η Επιτροπή αποτέλεσε επίσης ένα κεντρικό σηµείο πληροφόρησης καθ όλη τη φάση της µετάβασης µέσω του ευρωπαϊκού δικτύου έγκαιρης προειδοποίησης που η ίδια δηµιούργησε. Για την προετοιµασία και την υποστήριξη της ενέργειας αυτής σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν ενηµερωτικές εκστρατείες εξαιρετικής διάρκειας και εµβέλειας. Ο συνολικός σωρευτικός προϋπολογισµός των εθνικών εκστρατειών ενηµέρωσης, οι οποίοι συγχρηµατοδοτήθηκαν εν µέρει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται σε 321 εκατ. ευρώ. Το Ευρωσύστηµα πραγµατοποίησε επίσης µία ευρεία ενηµερωτική εκστρατεία, της οποίας ο προϋπολογισµός ανήλθε σε 8 εκατ. ευρώ. Προσθέτοντας στα παραπάνω ποσά εκείνα που κατέβαλαν οι τράπεζες και οι επαγγελµατικές ενώσεις για την υλοποίηση των προσπαθειών τους, το τελικό κόστος της εκστρατείας ενηµέρωσης των πολιτών και των οικονοµικών φορέων υπερβαίνει το,5 δισ. ευρώ. Οι σηµαντικές αυτές προσπάθειες του συνόλου των θεσµικών και οικονοµικών φορέων απέφεραν καρπούς: η µετάβαση στο ευρώ έγινε απρόσκοπτα. Η αλλαγή νοµίσµατος 1 Αντίστοιχα : C() 2985, COM (1) 19 και COM (1)

5 πραγµατοποιήθηκε έτσι µε ρυθµό ταχύτερο από τον αρχικά προβλεπόµενο (ο στόχος που είχε θέσει το 1999 το Συµβούλιο ήταν να πραγµατοποιούνται σε ευρώ οι περισσότερες πράξεις κατά τη λήξη του πρώτου δεκαπενθηµέρου κυκλοφορίας του), αλλά σύµφωνη µε τις προβλέψεις της Επιτροπής που περιλαµβάνονται στην ανακοίνωσή της του Οκτωβρίου 1: οι πληρωµές σε ευρώ αποτελούσαν την πλειοψηφία στο σύνολο των πληρωµών σε µετρητά ήδη από το τέλος της πρώτης εβδοµάδας του Ιανουαρίου στο τέλος της δεύτερης εβδοµάδας, οι ποσότητες εθνικών νοµισµάτων που κυκλοφορούσαν ακόµη ήταν αµελητέες. έκα χρόνια µετά την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ, το ευρώ εισήλθε επιτυχώς στην καθηµερινή ζωή των πολιτών. Η επιτυχία της µετάβασης στο ευρώ αντικατοπτρίζει την ικανότητα των θεσµικών οργάνων να αναλάβουν και να ολοκληρώσουν ένα πολυσύνθετο σχέδιο και απευθύνει σε όλους ένα µήνυµα αισιοδοξίας για τη συνέχιση της οικοδόµησης της Ευρώπης. Αποτελεί επίσης πολύτιµη πηγή διδαγµάτων για τα κράτη που θα υιοθετήσουν στο µέλλον το ευρώ, στα οποία δόθηκε έτσι νέα ώθηση στις συζητήσεις σχετικά µε τη συµµετοχή στο ευρώ. Στόχος της ανακοίνωσης αυτής είναι η κατάρτιση λεπτοµερούς απολογισµού των ενεργειών φυσικής εισαγωγής του ευρώ και η συνθετική παρουσίαση του αποτελέσµατος των ερευνών του ευρωβαρόµετρου για τον τρόπο µε τον οποίο αυτή η αλλαγή νοµίσµατος έγινε αντιληπτή από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Θα αναλυθούν διαδοχικά: η εξέλιξη των ενεργειών εισαγωγής των χαρτονοµισµάτων και κερµάτων τα ζητήµατα που αφορούν την εισαγωγή του ευρώ σε φυσική µορφή (σταθερότητα τιµών, παραχάραξη, ποιότητα της παραγωγής, ασφάλεια των ενεργειών εφοδιασµού και προσαρµογή των µηχανηµάτων αυτόµατης πώλησης) οι αντιδράσεις των πολιτών στα κέρµατα και χαρτονοµίσµατα ευρώ η εµπειρία που αποκόµισαν οι ΜΜΕ από τις προετοιµασίες τους για την µετάβαση. 2 Η ΙΕΞΑΓΩΓΉ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΏΝ Τέσσερα στοιχεία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής: οι πράξεις προεφοδιασµού και υπο-προεφοδιασµού ο ρυθµός και οι δίαυλοι διανοµής του νέου νοµίσµατος κατά τις πρώτες ηµέρες του 2 η εξέλιξη της χρησιµοποίησης του ευρώ στις πληρωµές σε µετρητά οι ενέργειες απόσυρσης των παλαιών εθνικών νοµισµάτων 2.1 Απολογισµός των πράξεων προεφοδιασµού και υπο-προεφοδιασµού Οι ισχύοντες σε ευρωπαϊκό επίπεδο κανόνες επέτρεπαν τον προεφοδιασµό των τραπεζών και τον υπο-προεφοδιασµό των εµπορικών καταστηµάτων από τον Σεπτέµβριο του 1 και τον προεφοδιασµό των ιδιωτών µε κέρµατα από τα µέσα εκεµβρίου. Ωστόσο, στο πλαίσιο αυτού του χρονοδιαγράµµατος, το κάθε κράτος µέλος ήταν ελεύθερο να επιλέξει την ηµεροµηνία εκκίνησης των δράσεων αυτών. 5

6 2.1.1 Ο προεφοδιασµός των τραπεζών Οι ενέργειες προεφοδιασµού των τραπεζών πραγµατοποιήθηκαν απρόσκοπτα. Ο όγκος προεφοδιασµού ανήλθε συνολικά στα προβλεπόµενα επίπεδα. Οι εµπορικές τράπεζες (και ορισµένες φορές τα ταχυδροµεία) παρέλαβαν ήδη από τον Σεπτέµβριο κέρµατα ευρώ στο Βέλγιο, στην Ιρλανδία, στη Γαλλία, στην Ιταλία και στην Πορτογαλία. Την ίδια αυτή ηµεροµηνία, οι τράπεζες και τα ταχυδροµεία στη Γερµανία, στην Ισπανία, στο Λουξεµβούργο, στην Αυστρία και στη Φινλανδία παρέλαβαν χαρτονοµίσµατα και κέρµατα ευρώ. Οι πορτογαλικές τράπεζες παρέλαβαν τα χαρτονοµίσµατα στη διάρκεια του Οκτωβρίου, ενώ την ίδια αυτή περίοδο επέλεξε η Ελλάδα για τη διανοµή των κερµάτων και χαρτονοµισµάτων. Οι τράπεζες στο Βέλγιο, την Ισπανία, την Ιρλανδία και την Ιταλία παρέλαβαν τα χαρτονοµίσµατα από τον Νοέµβριο οι γαλλικές και ολλανδικές 2 τράπεζες τον εκέµβριο. Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι τράπεζες είχαν παραλάβει συνολικά στις 31 εκεµβρίου 132,1 δισ. ευρώ σε χαρτονοµίσµατα, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 21% της συνολικής παραγωγής και το 67% της αξίας των κυκλοφορούντων χαρτονοµισµάτων 3. Αυτοί οι µέσοι όροι υποκρύπτουν ωστόσο µία πολύ διαφορετική κατάσταση: οι παραγγελίες των τραπεζών ήταν ιδιαίτερα σηµαντικές σε ορισµένες χώρες (π.χ.: Ελλάδα, Ιρλανδία, Αυστρία...) και πιο συγκρατηµένες σε άλλες (π.χ.: Γαλλία, Ισπανία, Κάτω Χώρες...), όπως αυτό απεικονίζεται στους δύο παρακάτω πίνακες. Οι παραδόσεις τραπεζογραµµατίων κάλυψαν όλες σχεδόν τις παραγγελίες B D EL E F IRL I L NL A P FIN Προεφοδιασµός των τραπεζών σε % των κυκλοφορούντων χαρτονοµισµάττων B D EL E F IRL IT L NL A P FIN Προεφοδιασµός των τραπεζών σε χαρτονοµίσµατα ως % της παραγωγής 2 3 Οι ολλανδικές τράπεζες µπορούσαν ωστόσο να προµηθευτούν χαρτονοµίσµατα νωρίτερα µετά από σχετική αίτησή τους. Και στη Γαλλία, οι τράπεζες και τα µεγάλα εµπορικά καταστήµατα µπορούσαν επίσης να ζητήσουν να εφοδιαστούν µε χαρτονοµίσµατα ευρώ νωρίτερα. Σε ποσοστό της αξίας των κυκλοφορούντων χαρτονοµισµάτων ευρώ στις 15 Ιανουαρίου 2. 6

7 Ο προεφοδιασµός των τραπεζών σε κέρµατα ήταν αναλογικά πολύ µεγαλύτερος από ό,τι για τα χαρτονοµίσµατα: οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί παρέλαβαν µεταξύ Σεπτεµβρίου και εκεµβρίου ποσό ισοδύναµο µε το 73% της συνολικής παραγωγής (σε όγκο) 4 ενώ στα µέσα Ιανουαρίου είχαν παραλάβει το 96,3% των κυκλοφορούντων κερµάτων. Οι διαφορές µεταξύ κρατών µελών είναι επίσης λιγότερο σηµαντικές στην περίπτωση των κερµάτων. Οι παραγγελίες των τραπεζών εξυπηρετήθηκαν γενικά χωρίς προβλήµατα Προεφοδιασµός των τραπεζών σε κέρµατα ως % των κυκλοφορούντων κερµάτων B D EL E F IRL I L NL A P FIN B D EL E F IRL I L NL A P FIN Προεφοδιασµός των τραπεζών σε κέρµατα ως % της παραγωγής Ο υπο-προεφοδιασµός των εµπορικών καταστηµάτων Υπο-προεφοδιασµός ως % των χαρτονοµισµάτων που παραλήφθηκαν από τις τράπεζες B D GR SP IRL IT L NL A PT FIN Ο υπο-προεφοδιασµός των εµπορικών καταστηµάτων µε χαρτονοµίσµατα άρχισε τον Σεπτέµβριο στη Γερµανία, το Λουξεµβούργο και την Αυστρία, τον Νοέµβριο στην Ιρλανδία και τον εκέµβριο στις υπόλοιπες χώρες (τα κέρµατα ήταν ωστόσο διαθέσιµα ήδη από τον 4 Πηγή : ΕΚΤ. 7

8 Σεπτέµβριο στην Ιρλανδία, από τον Οκτώβριο στην Ιταλία και από τον Νοέµβριο στην Ελλάδα). Η δυνατότητα που έδωσε η ΕΚΤ στις επιχειρήσεις να προεφοδιαστούν µε µικρές ποσότητες ήδη από τον Σεπτέµβριο µε σκοπό την εκπαίδευση των εργαζοµένων στα ταµεία είχε περιορισµένη επιτυχία, µάλλον λόγω της µικρής δηµοσιότητας που δόθηκε στο µέτρο. Όπως το είχε ήδη υπογραµµίσει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της στις Οκτωβρίου 1 5, η συµµετοχή των 2,8 εκατ. εµπορικών καταστηµάτων της ζώνης ευρώ στις ενέργειες υπόπροεφοδιασµού ήταν συνολικά ιδιαίτερα άνιση. Αυτό εξηγείται ιδίως από τη συχνή απουσία µέτρων παρακίνησης και την ύπαρξη, σε ορισµένες χώρες, δυσανάλογων κυρώσεων σε περίπτωση απώλειας ή πρόωρης θέσης σε κυκλοφορία των χαρτονοµισµάτων ευρώ. Κατά µέσο όρο, οι τράπεζες διένειµαν (σε όγκο) µόνο το 9% των παραληφθέντων χαρτονοµισµάτων 6. Εκτός από το Λουξεµβούργο, είναι ενδιαφέρον να διαπιστωθεί ότι τα κράτη µέλη µε τα καλύτερα αποτελέσµατα είναι εκείνα που εφάρµοσαν µέτρα παρακίνησης ή/και µείωσης των περιορισµών/υποχρεώσεων διοικητικού-οργανωτικού χαρακτήρα (π.χ.: Γερµανία, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες, Αυστρία) 7. Ο συνολικός αριθµός των προεφοδιασθέντων εµπορικών καταστηµάτων παρουσιάζει µεγάλες αποκλίσεις µεταξύ των κρατών : ενώ σχεδόν όλοι οι Ιρλανδοί έµποροι και περίπου το 9% των Ολλανδών εµπόρων προεφοδιάστηκαν, το ίδιο συνέβη µόνο για το % των ιταλικών εµπορικών καταστηµάτων Υπο-προεφοδιασµός σε % των παραληφθέντων από τις τράπεζες κερµάτων B D EL I L NL A FIN Συνολικά, τα αποτελέσµατα είναι ελαφρώς καλύτερα για τα κέρµατα, για τα οποία οι τράπεζες υποδιένειµαν κατά µέσο όρο ένα σηµαντικό τµήµα των κατεχόµενων όγκων, ενώ σηµαντικές παραµένουν και στην περίπτωση αυτή οι διαφορές µεταξύ των κρατών Ο προεφοδιασµός των πολιτών µε κέρµατα Όλα τα κράτη έθεσαν σε πώληση στα µέσα εκεµβρίου συσκευασίες εξοικείωσης που περιείχαν κέρµατα µέσης αξίας,71 ευρώ (οι αξίες κυµαίνονταν από 3,88 ευρώ στη Φινλανδία έως 15,25 ευρώ στη Γαλλία). Ως πρώτη φυσική επαφή του πολίτη µε το ευρώ, οι συσκευασίες αυτές προκάλεσαν µεγάλο ενθουσιασµό σε όλα τα συµµετέχοντα κράτη. Η σπουδή ήταν τέτοια κατά τις πρώτες ώρες ανοίγµατος των τραπεζών, ταχυδροµείων ή άλλων σηµείων πώλησης που τα δύο τρίτα των συσκευασιών πωλήθηκαν σε λιγότερο από µία COM (1) 561 τελικό. εύτερη έκθεση σχετικά µε την προετοιµασία για την εισαγωγή των χαρτονοµισµάτων και κερµάτων σε ευρώ. Πηγή : ΕΚΤ. Σηµείωση : ο εφοδιασµός ορισµένων µεγάλων καταστηµάτων διανοµής έγινε ορισµένες φορές απευθείας από την Εθνική Κεντρική Τράπεζα. Απουσιάζουν τα στοιχεία του Ευρωσυστήµατος για τη Γαλλία όσον αφορά τον υπο-προεφοδιασµό σε χαρτονοµίσµατα και τα στοιχεία για τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία όσον αφορά τον υπο-προεφοδιασµό σε κέρµατα. 8

9 εβδοµάδα ενώ σε ορισµένα κράτη εµφανίστηκαν ελλείψεις ήδη 48 ώρες αφότου οι συσκευασίες αυτές τέθηκαν προς πώληση Παραχθείσες συσκευασίες εξοικείωσης (εκατ.) Πωληθείσες συσκευασίες εξοικείωσης (εκατ.) B D EL E F IRL I L NL A P FIN Οι ευρωπαίοι πολίτες απέκτησαν συνολικά συσκευασίες εξοικείωσης, οι οποίες περιλάµβαναν κέρµατα (ήτοι, κατά µέσο όρο, 14 κέρµατα ανά άτοµο) συνολικής αξίας 1,65 δισ. ευρώ. Ο συνολικός όγκος των συσκευασιών που πωλήθηκαν αντιπροσωπεύει το 11% των κερµάτων ευρώ που κυκλοφορούσαν στα τέλη Ιανουαρίου. Σε πολλές χώρες (Γερµανία, Πορτογαλία, Φινλανδία, Λουξεµβούργο...), η ζήτηση ήταν τέτοια που δόθηκε στις τράπεζες η δυνατότητα να ετοιµάσουν δικές τους συσκευασίες, ακόµη και να πωλήσουν χύµα µέρος του αποθέµατός τους. Ο απολογισµός από τις πωλήσεις συσκευασιών εξοικείωσης είναι εποµένως ιδιαίτερα ικανοποιητικός στο σύνολό του. Από τα 192 εκατ. των συσκευασιών εξοικείωσης πωλήθηκαν τα 15, δηλαδή κατά µέσο όρο πωλήθηκε το 78%. Αντίθετα µε τους φόβους που είχαν εκφράσει ορισµένοι φορείς, είναι ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι πλην ορισµένων συγκεκριµένων περιπτώσεων χρησιµοποίησης σε µηχανήµατα αυτόµατης πώλησης, οι πολίτες τήρησαν απολύτως την απαγόρευση χρησιµοποίησης των κερµάτων πριν από την 1η Ιανουαρίου 2. Καταγράφηκαν 77 µόνο απόπειρες πρόωρης χρησιµοποίησης χαρτονοµισµάτων ή κερµάτων ευρώ πριν από την 1η Ιανουαρίου 2, αριθµός απειροελάχιστος σε σχέση µε τα διανεµηθέντα χαρτονοµίσµατα και κέρµατα Συνολικός απολογισµός του προεφοδιασµού Συνολικά, σύµφωνα µε την ΕΚΤ, οι ενέργειες προεφοδιασµού επέτρεψαν την προδιανοµή 6 δισ. χαρτονοµισµάτων (δηλαδή το 4% των παραχθέντων χαρτονοµισµάτων) συνολικής αξίας άνω των 132 δισ. ευρώ και 37,5 δισ. κερµάτων (δηλαδή το 73,5% των παραχθέντων κερµάτων) συνολικής αξίας 12,4 δισ. ευρώ. Τα αποτελέσµατα αυτά είναι ακόµη πιο εντυπωσιακά όταν συγκρίνονται µε την ποσότητα ευρώ που κυκλοφορούσαν στις αρχές Φεβρουαρίου 2: κατά µέσο όρο, το 8% των χαρτονοµισµάτων (σε όγκο) και το 97% των κερµάτων που χρησιµοποιούνταν την ηµεροµηνία αυτή είχαν προδιανεµηθεί πριν από τον Ιανουάριο. Η επιτυχία του προεφοδιασµού συνέβαλε αποφασιστικά στην ταχεία έναρξη πραγµατοποίησης πράξεων σε ευρώ στις αρχές του 2. 9

10 2.2 Η διανοµή χαρτονοµισµάτων και κερµάτων τον Ιανουάριο 2 Η διανοµή του νέου νοµίσµατος έγινε κυρίως µέσω τριών διαύλων 8 : αναλήψεις χαρτονοµισµάτων από τις αυτόµατες ταµειολογιστικές µηχανές (ΑΤΜ) αναλήψεις από τις θυρίδες των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών (τράπεζες και ταχυδροµικά γραφεία) επιστρεφόµενα χρήµατα (ρέστα) από τους εµπόρους Ο εφοδιασµός µε χαρτονοµίσµατα µέσω των ΑΤΜ Κατά µέσο όρο, το 8% των µηχανηµάτων αυτών είχαν προσαρµοστεί στο ευρώ ήδη από την 1η Ιανουαρίου. Από τεχνική άποψη, η ενέργεια αυτή ολοκληρώθηκε τελείως απρόσκοπτα 9. Η πρόοδος ήταν ταχεία σε ολόκληρη τη ζώνη ευρώ: το µέσο ποσοστό προσαρµογής ανήλθε στο 9% στις 2 Ιανουαρίου και στο 97% στις 3 Ιανουαρίου. Από τις 4 Ιανουαρίου, το σύνολο σχεδόν των ΑΤΜ διέθεταν µόνο ευρώ. Σε πολλές περιπτώσεις, τα µηχανήµατα που δεν είχαν µετατραπεί σε ευρώ συνέχισαν να διαθέτουν τα παλαιά εθνικά νοµίσµατα κατά τις πρώτες ηµέρες, ιδίως στη Γαλλία και τη Φινλανδία, δυσχεραίνοντας µε τον τρόπο αυτό την επιστροφή χρηµάτων (ρέστα) από τους εµπόρους B D EL E F IRL I L NL A P FIN Ποσοστό προσαρµογής των ΑΤΜ την 1η Ιανουαρίου Ποσοστό προσαρµογής των ΑΤΜ στις 2 Ιανουαρίου Ποσοστό προσαρµογής των ΑΤΜ στις 3 Ιανουαρίου Πηγή : Υπουργεία Οικονοµικών. Ο όγκος των αναλήψεων από τα ΑΤΜ ήταν ιδιαίτερα υψηλός κατά την πρώτη εβδοµάδα του Ιανουαρίου, λόγω του ενθουσιασµού και της περιέργειας των πολιτών για το νέο τους νόµισµα. Από τα διαθέσιµα αποτελέσµατα για 7 χώρες (Κάτω Χώρες, Ιταλία, Γαλλία, Γερµανία, Αυστρία, Πορτογαλία και Βέλγιο) προκύπτει ότι περισσότερες από 25 εκατ. αναλήψεις έγιναν σε 48 ώρες. Τα αποτελέσµατα είναι ιδιαίτερα θεαµατικά στις Κάτω Χώρες, όπου περισσότερες από 5 εκατ. αναλήψεις πραγµατοποιήθηκαν συνολικά στις 1 και 2 Ιανουαρίου (δηλαδή περίπου 1 ανάληψη από το ήµισυ του πληθυσµού ηλικίας µεγαλύτερης των 15 ετών). Οι όγκοι των αναλήψεων παρέµειναν υψηλοί στο σύνολο της ζώνης ευρώ µέχρι τα µέσα της δεύτερης εβδοµάδας του Ιανουαρίου, στιγµή κατά την οποία άρχισαν να 8 9 Μεταξύ των υπολοίπων πηγών περιλαµβάνονται π.χ. η εβδοµαδιαία πληρωµή σε µετρητά των κοινωνικών παροχών στην Ιρλανδία, ή οι πληρωµές σε µετρητά των συντάξεων γήρατος στην Ιταλία. Τα µόνα καταγραφέντα περιστατικά ήταν µία διακοπή λειτουργίας των ΑΤΜ επί 9 λεπτά στην Αυστρία στις 2 Ιανουαρίου και ορισµένες δυσχέρειες κατά τις πρώτες ηµέρες διανοµής των χαρτονοµισµάτων αξίας 5 ευρώ στο % των γερµανικών ΑΤΜ.

11 µειώνονται για να επανέλθουν τελικά στο φυσιολογικό τους επίπεδο. Χάρη στην ποιότητα της υλικοτεχνικής υποδοµής των τραπεζών, δεν διαπιστώθηκε κανένα σοβαρό πρόβληµα ανεφοδιασµού των ΑΤΜ Οι αναλήψεις ή αλλαγές µετρητών στις θυρίδες των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών Μέσω των ΑΤΜ διανέµεται συνήθως το 7% του όγκου των χαρτονοµισµάτων στους καταναλωτές, οι οποίοι µικρό µέρος µόνο των αναλήψεων πραγµατοποιούν συνήθως από τις θυρίδες των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. Αυτό δεν συνέβη κατά τις πρώτες ηµέρες του Ιανουαρίου: οι καταναλωτές προσήλθαν µαζικά στις θυρίδες των 218. τραπεζικών ή ταχυδροµικών καταστηµάτων για να πραγµατοποιήσουν αναλήψεις σε ευρώ ή να αλλάξουν τα παλαιά τους εθνικά νοµίσµατα, προκαλώντας έτσι ουρές στους προαναφερθέντες χώρους. Σε πολλές χώρες µάλιστα (π.χ. : Γερµανία, Ισπανία...), ο εφοδιασµός των ιδιωτών σε ευρώ από τις θυρίδες ήταν υψηλότερος σε όγκο από εκείνον µέσω των ΑΤΜ. Η προσέλευση άρχισε ήδη από την 1η Ιανουαρίου στις χώρες όπου οι τράπεζες ήταν ανοικτές για το κοινό (Γερµανία, Ισπανία, Λουξεµβούργο) και άρχισε να µειώνεται για να επανέλθει στα φυσιολογικά της επίπεδα µόνο προς το τέλος της δεύτερης εβδοµάδας. Πολυάριθµοι ήταν οι καταναλωτές που µετέβησαν στις θυρίδες για να ανταλλάξουν µικρά ποσά. Οι µεγάλες ουρές αναµονής οδήγησαν ορισµένες φορές τα τραπεζικά καταστήµατα στην απόφαση να πραγµατοποιούν την ανταλλαγή των νοµισµάτων µόνο για τους πελάτες τους Η επιστροφή χρηµάτων από τους εµπόρους Η επιστροφή χρηµάτων αποκλειστικά σε ευρώ συνεπαγόταν, κατά τις πρώτες ηµέρες του 2, µία ιδιαίτερα µεγάλη αύξηση των ταµειακών διαθεσίµων, δεδοµένου ότι ο έµπορος δεν µπορούσε να χρησιµοποιήσει για ρέστα τα εθνικά χαρτονοµίσµατα και κέρµατα που εισέπραττε από τους καταναλωτές. Τα εµπορικά καταστήµατα, ιδίως τα µεγάλα καταστήµατα διανοµής, συνολικά τήρησαν σε πολύ ικανοποιητικό βαθµό τις ευρωπαϊκές και εθνικές συστάσεις για επιστροφή χρηµάτων αποκλειστικά σε ευρώ, και αυτό παρότι στις πρώτες ηµέρες τα µικρά εµπορικά καταστήµατα είχαν ορισµένες φορές την τάση να δίνουν ρέστα στο ίδιο νόµισµα µε εκείνο που χρησιµοποίησε ο καταναλωτής για την πληρωµή των αγορών του. Οι συνθήκες εφοδιασµού των εµπορικών καταστηµάτων µε χαρτονοµίσµατα και κέρµατα ήταν τεταµένες την πρώτη εβδοµάδα λόγω του σηµαντικού αριθµού καταναλωτών που εξοφλούσαν αγορές µικρού ποσού µε χαρτονοµίσµατα µεγάλης αξίας, των περιορισµένων δυνατοτήτων µεταφοράς κεφαλαίων (για τα µεγάλα εµπορικά καταστήµατα) και των µεγάλων ουρών αναµονής στις θυρίδες των τραπεζών (για τα µικρά εµπορικά καταστήµατα). Τα φορτηγά χρηµαταποστολής στη ζώνη ευρώ χρησιµοποιήθηκαν πλήρως προκειµένου να αποφευχθεί τυχόν διακοπή εφοδιασµού σε ευρώ. Χάρη στις προσπάθειες των οργανισµών και του συνόλου των οικονοµικών φορέων, µόνο σε πολύ συγκεκριµένες περιπτώσεις σηµειώθηκε έλλειψη κερµάτων ή χαρτονοµισµάτων ορισµένης αξίας. Οι ελλείψεις αυτές δεν διατάραξαν ουσιαστικά την εµπορική δραστηριότητα και προσωρινά µόνο είχαν επίπτωση στη σύνθεση των επιστρεφόµενων χρηµάτων. Ορισµένα κράτη µέλη έθεσαν εξάλλου σε εφαρµογή µηχανισµούς που τους επέτρεπαν να αντισταθµίσουν τυχόν ελλείψεις ορισµένων χαρτονοµισµάτων ή κερµάτων. Η Τράπεζα της Πορτογαλίας ζήτησε έτσι και έλαβε 3 εκατ. χαρτονοµίσµατα αξίας ευρώ και 3 εκατ. χαρτονοµίσµατα αξίας 5 ευρώ από το κεντρικό απόθεµα του Ευρωσυστήµατος, ενώ η Τράπεζα της Ισπανίας ζήτησε επίσης και έλαβε 37 εκατ. χαρτονοµίσµατα αξίας ευρώ. Η Γαλλία ζήτησε και έλαβε στα µέσα εκεµβρίου από την Ισπανία εκατ. κέρµατα αξίας 5 λεπτών. 11

12 Ο συνδυασµός των τριών αυτών τρόπων διανοµής (ΑΤΜ, θυρίδες και ρέστα) επέτρεψε την ταχύτατη διανοµή κερµάτων και χαρτονοµισµάτων ευρώ σε όλο τον πληθυσµό: από το τέλος της πρώτης εβδοµάδας του Ιανουαρίου η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών είχαν στα χέρια τους χαρτονοµίσµατα και κέρµατα σε ευρώ. 2.3 Η χρησιµοποίηση του ευρώ στις πληρωµές σε µετρητά Κατά τις πρώτες ηµέρες του Ιανουαρίου σηµειώθηκε µία προσωρινή διακοπή µεταξύ του εφοδιασµού των καταναλωτών σε ευρώ και της χρησιµοποίησής του στις καθηµερινές συναλλαγές. Ως επί τω πλείστον, οι πολίτες επεδίωξαν κατά προτεραιότητα να ρευστοποιήσουν τις εθνικές νοµισµατικές µονάδες που κατείχαν πριν χρησιµοποιήσουν το ευρώ. Ευτυχώς, το φαινόµενο αυτό δεν µπορούσε παρά να είναι παροδικό, καθότι τα ΑΤΜ και οι θυρίδες προµήθευαν τους καταναλωτές µε ευρώ και οι έµποροι έδιναν ρέστα σε ευρώ. Έτσι, οι παλαιές εθνικές νοµισµατικές µονάδες γρήγορα εξαφανίστηκαν από το οικονοµικό κύκλωµα, καθώς οι έµποροι και οι θυρίδες των τραπεζών λειτούργησαν ως "απορροφητήρες". Το µερίδιο του ευρώ στις πληρωµές σε µετρητά ανερχόταν κατά µέσο όρο στο % στο τέλος της 2ας Ιανουαρίου, στο 4% στο τέλος της 3ης Ιανουαρίου, στο 55% στο τέλος της 4ης Ιανουαρίου, στο 66% στο τέλος της 5ης Ιανουαρίου, στο 75% στο τέλος της 7ης Ιανουαρίου, στο 85% στο τέλος της ης Ιανουαρίου, στο 92% στο τέλος της 12ης Ιανουαρίου και στο 95% στο τέλος της 16ης Ιανουαρίου. Η ταχύτατη αυτή αύξηση των πληρωµών σε ευρώ, σε συνδυασµό µε τα έκτακτα µέτρα που έλαβαν τα περισσότερα µεγάλα καταστήµατα (αύξηση του αριθµού των ανοικτών ταµείων, διάθεση πρόσθετου προσωπικού στα ταµεία...) επέτρεψαν να αποφευχθούν οι µεγάλες ουρές στα καταστήµατα. Από την άποψη αυτή, το Σάββατο 5 Ιανουαρίου ήταν µία ηµέρα-κλειδί: η δοκιµή επέτυχε σε όλα τα συµµετέχοντα κράτη, όπου οι ουρές διατηρήθηκαν σε κανονικό επίπεδο. Η διαπίστωση αυτή δεν άλλαξε µε την έναρξη των εκπτώσεων. Μερίδιο των πληρωµών σε ευρώ στο σύνολο των πληρωµών σε µετρητά B D EL E F IRL I L NL A P FIN 2-Ιαν. 3-Ιαν. 4-Ιαν. 5-Ιαν. 7-Ιαν. 8-Ιαν. -Ιαν. Πηγή : Υπουργεία Οικονοµικών και µεγάλα καταστήµατα. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να θεωρηθούν ως ενδεικτικά. Τα µερίδια των πληρωµών σε µετρητά ως προς τον συνολικό όγκο των πληρωµών αυξήθηκαν στα περισσότερα συµµετέχοντα κράτη κατά τις δύο πρώτες εβδοµάδες του Ιανουαρίου, δεδοµένου ότι οι καταναλωτές επεδίωκαν ταυτόχρονα να απαλλαγούν από τα παλαιά τους 12

13 εθνικά νοµίσµατα και να χρησιµοποιήσουν το ευρώ στην πράξη. Η κατάσταση άρχισε να γίνεται εκ νέου φυσιολογική κατά το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Ιανουαρίου. Τέλος, η µετάβαση στο λογιστικό ευρώ δεν έθεσε ιδιαίτερα προβλήµατα: η µετατροπή των λογαριασµών, των καρτών και των τερµατικών ηλεκτρονικών πληρωµών πραγµατοποιήθηκε συνολικά µε ικανοποιητικό τρόπο. 2.4 Η ανάκτηση των παλαιών εθνικών νοµισµατικών µονάδων Ενώ η διανοµή των κερµάτων και χαρτονοµισµάτων σε ευρώ πραγµατοποιήθηκε σταδιακά σε διάστηµα 3 µηνών, το µεγαλύτερο µέρος της επιστροφής των εθνικών κερµάτων και χαρτονοµισµάτων έγινε αντίθετα σε µερικές εβδοµάδες, προκαλώντας έτσι σοβαρά προβλήµατα συµφόρησης στους χώρους αποθήκευσης των τραπεζών και των εταιρειών χρηµαταποστολών καθώς και ιδιαίτερα σηµαντικές καθυστερήσεις στη διαλογή και το µέτρηµα ιδίως των κερµάτων και εποµένως στην πίστωση των εµπορικών καταστηµάτων από τις εµπορικές τράπεζες και των τελευταίων από τις κεντρικές τράπεζες. Περισσότερο από το ένα τρίτο των χαρτονοµισµάτων (σε αξία) που βρίσκονταν σε κυκλοφορία στις 31 εκεµβρίου 1 είχαν ανακτηθεί από τις κεντρικές τράπεζες στις 11 Ιανουαρίου. Στις 21 Ιανουαρίου είχε ανακτηθεί περισσότερο από το 5% των χαρτονοµισµάτων. Στις 8 Φεβρουαρίου, περίπου τα τρία τέταρτα των χαρτονοµισµάτων είχαν αποσυρθεί. Η πραγµατική κυκλοφορία των παλαιών εθνικών νοµισµάτων ήταν στην πραγµατικότητα πολύ πιο περιορισµένη από ό,τι φανερώνουν τα στοιχεία αυτά, καθότι η συµφόρηση στους χώρους ενδιάµεσης αποθήκευσης οδήγησε σε σηµαντικές καθυστερήσεις στο µέτρηµα των χαρτονοµισµάτων από τις κεντρικές τράπεζες. Επίσης, λόγω της διατήρησης εθνικών νοµισµάτων για "συναισθηµατικούς σκοπούς", των απωλειών ή της κατοχής εθνικών νοµισµάτων από τουρίστες στο εξωτερικό, ένα µέρος των χαρτονοµισµάτων και κυρίως των κερµάτων πιθανώς δεν θα ανακτηθούν ποτέ. Πρέπει εξάλλου να υπενθυµιστεί ότι η περίοδος ανάκτησης των παλαιών εθνικών νοµισµάτων είναι ιδιαίτερα µακρά η περίοδος αυτή είναι µάλιστα απεριόριστη όσον αφορά την ανταλλαγή χαρτονοµισµάτων στις θυρίδες των κεντρικών τραπεζών στα περισσότερα συµµετέχοντα κράτη (βλ. πίνακα στο παράρτηµα). Επιστροφή των εθνικών χαρτονοµισµάτων (σε αξία) ως % των κυκλοφορούντων την 31η εκεµβρίου Επιστροφές εθνικών χαρτονοµισµάτων ως % των κυκλοφορούντων στις Ιαν. 4-Ιαν. 8-Ιαν. -Ιαν. 14-Ιαν. 16-Ιαν. 18-Ιαν. 22-Ιαν. 25-Ιαν. 31-Ιαν. 15-Φεβ. Πηγή : ΕΚΤ. 13

14 B D EL E F IRL I L NL A P FIN 2-Ιαν. 3-Ιαν. 7-Ιαν. -Ιαν. 14-Ιαν. 18-Ιαν. 22-Ιαν. 29-Ιαν. 8-Φεβ. -Φεβ. Η απόσυρση των κερµάτων γίνεται γενικά µε βραδύτερο ρυθµό: στις 22 Φεβρουαρίου 2, µόνο το 27,9% της αξίας των εθνικών κερµάτων (13,5% του όγκου) είχαν ανακτηθεί από την Κεντρική Τράπεζα 11. Την ηµεροµηνία αυτή, ένα µεγάλο µέρος των κερµάτων αποσύρθηκαν από την πραγµατική κυκλοφορία, αλλά παραµένουν αποθηκευµένα εν αναµονή της διαλογής και του µετρήµατος. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι ενέργειες ανάκτησης των αποταµιευµένων κερµάτων που πραγµατοποιήθηκαν το 1 σε πολλά συµµετέχοντα κράτη επέτρεψαν να ανακτηθεί το 9% των κυκλοφορούντων κερµάτων (σε αξία). Αξία εθνικών κερµάτων σε κυκλοφορία (σε εκατ. ευρώ) B D EL E IRL I L NL A P FIN F 31- εκ. 31-Ιαν. 22-Φεβ Ένα σηµαντικό τµήµα των κερµάτων δεν θα ανακτηθεί ποτέ. Πηγή: ΕΚΤ 14

15 Ποσοστό ανάκτησης των εθνικών κερµάτων (σε αξία, %) Φεβ. 22-Φεβ. B D EL E F IRL I L NL A P FIN Για να διευκολυνθούν οι πράξεις απόσυρσης, πολλές κεντρικές τράπεζες διεύρυναν τα ωράρια λειτουργίας τους προκειµένου να επιτρέψουν στις εταιρείες χρηµαταποστολής να εντατικοποιήσουν τα δροµολόγιά τους. 3 ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Τα θέµατα αυτά περιλαµβάνουν τη σταθερότητα των τιµών, την ασφάλεια των πράξεων εφοδιασµού, την ποιότητα της παραγωγής χαρτονοµισµάτων και κερµάτων, την παραχάραξη και την προσαρµογή των µηχανηµάτων αυτόµατης πώλησης. 3.1 Η σταθερότητα των τιµών κατά τη µετάβαση του ευρώ Η Επιτροπή είχε εκφράσει την ανησυχία της για τις ενδεχόµενες συνέπειες της έλλειψης µηχανισµού άµεσης παρακολούθησης της εξέλιξης των τιµών, η οποία θα µπορούσε να δώσει στον πολίτη µια εσφαλµένη εντύπωση γενικής διολίσθησης ως αποτέλεσµα της εισαγωγής του ευρώ. Η ανησυχία αυτή επιβεβαιώνεται σε µεγάλο βαθµό από τις έρευνες σε ενώσεις καταναλωτών και σε µη κυβερνητικούς οργανισµούς του δικτύου «το ευρώ χωρίς δυσκολία», καθώς και από την έρευνα για το ευρωβαρόµετρο στα τέλη Ιανουαρίου 13 : το 67% των πολιτών εκτιµούν ότι η στρογγυλοποίηση των τιµών έγινε στις περισσότερες περιπτώσεις προς τα πάνω, το 28 ότι οι αυξήσεις και οι µειώσεις αντισταθµίστηκαν µεταξύ τους και το 1,9% ότι η στρογγυλοποίηση έγινε συχνότερα προς τα κάτω. Οι πλέον απαισιόδοξοι όσον αφορά την αύξηση των τιµών είναι οι Γερµανοί και οι Γάλλοι (76%), ακολουθούµενοι από τους Ολλανδούς (72%) και τους Ιρλανδούς (71%). Οι Πορτογάλοι (49%) είναι οι µόνοι που δεν έχουν στην πλειοψηφία τους πεισθεί ότι υπήρξε πράγµατι διολίσθηση των τιµών σχετιζόµενη µε τη φυσική εισαγωγή του ευρώ. Τα στοιχεία που δηµοσίευσε η Eurostat στις 28 Φεβρουαρίου επιβεβαιώνουν την έλλειψη γενικής διολίσθησης των τιµών λόγω της αλλαγής νοµίσµατος: εκτιµάται ότι η επίπτωση στη µηνιαία µεταβολή των τιµών από τη µετάβαση στο ευρώ κυµάνθηκε µεταξύ και,16%. Οι λίγες αυξήσεις τιµών που σχετίζονται άµεσα µε το ευρώ αφορούν γενικά τον τοµέα των υπηρεσιών Ο ετήσιος πληθωρισµός επιταχύνθηκε βέβαια από 2% σε 2,7% µεταξύ εκεµβρίου και Ιανουαρίου, αλλά η εξέλιξη αυτή αποδίδεται αποκλειστικά σχεδόν στη 13 Ευρωβαρόµετρο 121, «Ευρω-συµπεριφορές στη ζώνη του ευρώ». Ιανουάριος 2. 15

16 συνδυασµένη επίδραση αυξήσεων στις τιµές πετρελαϊκών προϊόντων και οπωροκηπευτικών (λόγω κακών καιρικών συνθηκών) και σε ορισµένους φόρους ή τέλη. Στις απαντήσεις τους στα µέσα Φεβρουαρίου στην έρευνα για το ευρωβαρόµετρο, το 61% των ΜΜΕ δηλώνουν ότι µετέτρεψαν τις τιµές τους σε ευρώ χωρίς αυξοµειώσεις, ενώ το 24% αύξησαν ορισµένες τιµές και µείωσαν άλλες. Ο αριθµός των επιχειρήσεων που δηλώνουν ότι στρογγυλοποίησαν τις τιµές τους προς τα κάτω (6%) είναι περίπου ο ίδιος µε τον αριθµό των επιχειρήσεων που δηλώνουν ότι τις στρογγυλοποίησαν προς τα πάνω (8%). Η συµµόρφωση µε τις οικειοθελείς συµφωνίες για τη σταθερότητα των τιµών, και ιδίως µε την ευρωπαϊκή συµφωνία που συνάφθηκε υπό την αιγίδα της Επιτροπής τον Απρίλιο του 1, ήταν συνολικά ικανοποιητική. 3.2 Η ασφάλεια του πράξεων εφοδιασµού Η ασφάλεια των πράξεων εφοδιασµού ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας µετάβασης. Παρά τον άνευ προηγουµένου αριθµό χρηµαταποστολών και το διπλασιασµό σχεδόν του αριθµού των χαρτονοµισµάτων και κερµάτων που διατέθηκαν στους οικονοµικούς φορείς, ο αριθµός των περιστατικών ήταν αισθητά χαµηλότερος από τον κανονικό, γεγονός που καταδεικνύει την αποτελεσµατικότητα των µέτρων ασφαλείας που λήφθηκαν (συνοδεία αστυνοµικών...). Μόνο 27 κλοπές χαρτονοµισµάτων ευρώ και 17 κλοπές κερµάτων ευρώ διαπιστώθηκαν µεταξύ Σεπτεµβρίου και εκεµβρίου 1 (το ένα τρίτο των οποίων στη Γερµανία, όπου ο προεφοδιασµός άρχισε από τις αρχές Σεπτεµβρίου). Συγκριτικά, το στη ζώνη του ευρώ σηµειώθηκαν συνολικά 5184 επιθέσεις σε τράπεζες 14. Μπορεί εποµένως να θεωρηθεί ότι τα αποτελέσµατα όσον αφορά την προστασία του ευρώ ήταν εξαιρετικά. 3.3 Η ποιότητα της παραγωγής χαρτονοµισµάτων και κερµάτων Οι κανόνες για τον έλεγχο της ποιότητας των χαρτονοµισµάτων και κερµάτων αποδείχθηκαν πολύ αποτελεσµατικοί. Μόνο µερικές σπάνιες περιπτώσεις ελαττωµατικής παραγωγής εντοπίστηκαν και αφορούσαν χαρτονοµίσµατα των 5 ευρώ στη Γαλλία, των, και 5 ευρώ στη Φινλανδία, των ευρώ στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία (τα οποία παράχθηκαν στις Κάτω Χώρες) και µερικά κέρµατα του 1 λεπτού στην Ιταλία, των λεπτών στη Γαλλία και των 2 ευρώ στην Αυστρία. Η πιθανότητα ελαττωµατικών ευρώ είναι µικρότερη από µία στα πεντακόσια εκατοµµύρια για τα κέρµατα και από µία στα διακόσια εκατοµµύρια για τα χαρτονοµίσµατα. Μια γερµανική µελέτη έθεσε το θέµα της ενδεχόµενης τοξικότητας των χρωστικών υλών που χρησιµοποιήθηκαν για την παραγωγή του χαρτονοµίσµατος των ευρώ. Οι δοκιµές που πραγµατοποιήθηκαν µετά από αίτηµα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι υπάρχει κίνδυνος για την υγεία µόνο σε περίπτωση απορρόφησης περισσοτέρων από 4 χαρτονοµισµάτων. ιάφορες µελέτες επέκριναν την παρουσία νικελίου στα κέρµατα του 1 και των 2 ευρώ, επικαλούµενες τον κίνδυνο αλλεργίας που θα µπορούσε, σύµφωνα µε τις µελέτες αυτές, να προκύψει. Οι επιστηµονικές έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν πριν από µερικά χρόνια για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 14 Πηγή: Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Τραπεζών. 16

17 κατέδειξαν σαφώς την έλλειψη αλλεργιογόνου αποτελέσµατος συνδεόµενου µε τη χρησιµοποίηση νικελίου στα κέρµατα Η παραχάραξη Τα χαρτονοµίσµατα και κέρµατα ευρώ προστατεύονται κατά της παραχάραξης καλύτερα από κάθε άλλη σειρά παλαιού εθνικού νοµίσµατος. Ενώ πολλοί ειδικοί προέβλεπαν την εµφάνιση παραχαραγµένων ευρώ ήδη από την 1η Ιανουαρίου, διαπιστώνεται ότι καµία περίπτωση παραχάραξης δεν εντοπίστηκε σε όλη τη διάρκεια του Ιανουαρίου. Μόνο πενήντα περίπου πρόχειρες απάτες (χρησιµοποίηση φωτοαντίγραφων, εκτυπώσεων µετά από σάρωση, ντεκουπάζ αφισών...) εντοπίστηκαν τον Ιανουάριο, δηλαδή ένας εξαιρετικά χαµηλός αριθµός (το 1 ανακαλύφθηκαν σε µέσο όρο πλαστά εθνικά χαρτονοµίσµατα κάθε µέρα). Τα αποτελέσµατα είναι πολύ ικανοποιητικά και για τα κέρµατα: µόνο δύο αντίγραφα κακής ποιότητας ανακαλύφθηκαν τον Ιανουάριο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτά τα εµφανώς πλαστά χαρτονοµίσµατα και κέρµατα εντοπίστηκαν προτού τεθούν σε κυκλοφορία. 3.5 Η προσαρµογή των µηχανηµάτων αυτόµατης πώλησης Παρά τις επανειληµµένες προειδοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πολλοί φορείς εκµετάλλευσης µηχανηµάτων αυτόµατης πώλησης υποεκτίµησαν την ταχύτητα διάδοσης του νέου νοµίσµατος και ανέµεναν ιδίως ότι η υπέρβαση του ορίου του 5% των πληρωµών τοις µετρητοίς σε ευρώ θα σηµειωθεί την τρίτη εβδοµάδα του Ιανουαρίου (στην πραγµατικότητα το επίπεδο αυτό επιτεύχθηκε ήδη στα τέλη της πρώτης εβδοµάδας). Αυτό είχε ως αποτέλεσµα συχνές απώλειες κύκλου εργασιών και καθυστερήσεις στην προσαρµογή των εξοπλισµών, η ταχεία κάλυψη των οποίων αποδείχθηκε δυσχερής λόγω της ανεπάρκειας ειδικευµένου προσωπικού. 15 Πρέπει να υπενθυµιστεί ότι η σύνθεση των κερµάτων ευρώ καθορίστηκε µε κανονισµό του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου το 1998 µετά από ευρεία διαβούλευση. Η χρησιµοποίηση του νικελίου για την παραγωγή εθνικών κερµάτων ήταν συνήθης στην Ευρώπη. Για τεχνικούς λόγους, η χρησιµοποίηση του νικελίου ήταν απαραίτητη στα κέρµατα του 1 και των 2 ευρώ, δεδοµένου ότι µε τα άλλα µέταλλα δεν ήταν δυνατό να επιτευχθεί αποτέλεσµα εφάµιλλης ποιότητας. Το 92% των κερµάτων ευρώ σε κυκλοφορία δεν περιέχουν νικέλιο, ενώ αντίθετα το 75% των εθνικών κερµάτων περιείχαν το µέταλλο αυτό. 17

18 % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% % % % 2/1/2 4/1/2 6/1/2 8/1/2 /1/2 12/1/2 14/1/2 16/1/2 18/1/2 /1/2 22/1/2 24/1/2 26/1/2 28/1/2 3/1/2 Πηγή: Υπουργείο Οικονοµικών. Τα στοιχεία πρέπει να θεωρηθούν ενδεικτικά. Ποσοστό στο ευρώ µηχανηµάτων αυτόµατης πώλησης Επισηµάνθηκαν µερικές περιπτώσεις απόρριψης από µηχανήµατα αυτόµατης πώλησης κερµάτων που έχουν παραχθεί σε άλλες χώρες της ευρωζώνης. Τα προβλήµατα αυτά οφείλονται σε εσφαλµένη ρύθµιση των εξοπλισµών που δοκιµάστηκαν µόνο για την εθνική σειρά κερµάτων και όχι βάσει του περιθωρίου ανοχής που καλύπτει όλες τις σειρές κερµάτων της ευρωζώνης. 3.6 Η φυσική εισαγωγή του ευρώ στις τρίτες χώρες Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το εκέµβριο του 1 οι κεντρικές τράπεζες του Eυρωσυστήµατος προτροφοδότησαν 26 κεντρικές τράπεζες ή ειδικούς οργανισµούς 16 εκτός της ευρωζώνης µε χαρτονοµίσµατα και κέρµατα αξίας 4 δισεκατ. ευρώ περίπου. εν είναι διαθέσιµα στοιχεία για την προτροφοδότηση από εµπορικές τράπεζες, οι οποίες αποτέλεσαν κατά πάσα πιθανότητα την κύρια πηγή τροφοδότησης των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων στις τρίτες χώρες. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που λήφθηκαν από τις αντιπροσωπείες της Επιτροπής σε σαράντα περίπου χώρες, τα χαρτονοµίσµατα ευρώ ήταν διαθέσιµα στις χώρες αυτές ήδη από τις πρώτες ηµέρες του Ιανουαρίου. Πολλοί καταναλωτές, ιδίως στις υποψήφιες χώρες, επεδίωξαν να τα προµηθευτούν από περιέργεια. Πολλά χαρτονοµίσµατα χωρών της ευρωζώνης, κυρίως γερµανικά µάρκα, αποταµιεύονταν ή χρησιµοποιούνταν στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Η µαζική τους επιστροφή άρχισε το 1, ιδίως µέσω καταθέσεων σε λογαριασµούς συναλλάγµατος 17. Οι πράξεις ανταλλαγής ή κατάθεσης σε λογαριασµό ήταν επίσης ιδιαίτερα σηµαντικές τις πρώτες εβδοµάδες του 2. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που συγκέντρωσε η ευρωπαϊκή ένωση Οι τράπεζες που δραστηριοποιούνται στη χονδρική αγορά χαρτονοµισµάτων προτροφοδοτήθηκαν απευθείας. Για παράδειγµα, οι καταθέσεις σε λογαριασµούς συναλλάγµατος ανήλθαν το δεύτερο τρίµηνο του 1 στο ισόποσο των 4 εκατ. ευρώ στο Κοσσυφοπέδιο (δηλαδή στο 25% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος του Κοσσυφοπεδίου), και σε 3 δισεκατ. ευρώ στην Κροατία (δηλαδή στο 15% του ονοµαστικού ΑΕΠ της χώρας), σύµφωνα µε τις κεντρικές τράπεζες των ενδιαφερόµενων χωρών. 18

19 ταµιευτηρίων, οι επιστροφές εθνικών χαρτονοµισµάτων χωρών της ευρωζώνης σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που είναι µέλη της ένωσης στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη ανέρχονται συνολικά στο ισόποσο των 333 εκατ. ευρώ. Πρέπει να σηµειωθεί ότι στην Τσεχική ηµοκρατία, την Ουγγαρία, την Λετονία και τη Λιθουανία αποκτήθηκαν περισσότερα ευρώ από εκείνα που αντιστοιχούν στην αξία των εθνικών νοµισµάτων που είχαν µεταφερθεί στις χώρες αυτές. Το αντίθετο συνέβη στην Πολωνία, την Αλβανία, τη Βουλγαρία και τη Σλοβακία, χωρίς να είναι δυνατό να προσδιοριστεί εάν η ανταλλαγή έγινε προς όφελος του εθνικού νοµίσµατος ή του δολαρίου. 4 ΟΙ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Η έρευνα της Επιτροπής για το έκτακτο ευρωβαρόµετρο (οι ερωτήσεις τέθηκαν µεταξύ 21ης και 31ης Ιανουαρίου 2) καταγράφει τις αντιδράσεις των πολιτών στην εισαγωγή του ευρώ και αναδεικνύει τις διαφορές ανάµεσα στα κράτη µέλη. Τα αποτελέσµατα µπορούν να οµαδοποιηθούν σε τέσσερις κατηγορίες: 4.1 Η εκτίµηση σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα της προετοιµασίας για την εισαγωγή του ευρώ πολύ καλά προετοιµασµένοι αρκετά καλά προετοιµασµένοι B D EL E F IRL I L NL A P FIN Σε µέσο όρο, τα τρία τέταρτα των πολιτών εκτιµούν ότι ήταν καλά ή πολύ καλά προετοιµασµένοι την 1η Ιανουαρίου 2 (26% πολύ καλά, 48% καλά). Οι πλέον αισιόδοξοι είναι οι Ολλανδοί (9%), οι Βέλγοι (85%) και οι Γάλλοι (8%) οι λιγότερο αισιόδοξοι είναι οι Πορτογάλοι (62%), οι Ισπανοί (67%), οι Ιταλοί (67%) και οι Έλληνες (67%). Οι καλύτερα προετοιµασµένοι είναι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και οι υπάλληλοι (81%) και ακολουθούν οι εργάτες (76%) και οι µη εργαζόµενοι (66%). Η εκτίµηση για τις ενεργητικές πολιτικές ευαισθητοποίησης στο ευρώ είναι πολύ θετική. Το 58% περίπου των πολιτών εκτιµούν ότι η εκ των προτέρων µετάπτωση των τραπεζικών λογαριασµών στο ευρώ συνέβαλε στην εξοικείωση µε το νέο νόµισµα, το 59% εκφράζουν την ίδια εκτίµηση για την εκ των προτέρων µετάπτωση των τιµολογίων δηµόσιων υπηρεσιών και το 77% για τη διπλή αναγραφή των τιµών. 19

20 4.2 Η εµπιστοσύνη των πολιτών στην καθηµερινή τους επαφή µε τα χαρτονοµίσµατα και τα κέρµατα ευρώ Στα τέλη Ιανουαρίου, η µετάβαση στο ευρώ δηµιουργεί ακόµα µερικές δυσχέρειες σε έναν πολίτη στους πέντε και πολλές δυσχέρειες σε έναν πολίτη στους τριάντα πέντε (2,8%). Σε οκτώ χώρες (D, SP, IT, L, NL, A, P και FIN), η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι δεν αντιµετωπίζουν καµία δυσχέρεια. Οι δύο χώρες στις οποίες ο πληθυσµός δηλώνει ότι αντιµετωπίζει συνολικά περισσότερες δυσχέρειες είναι η Γαλλία (38%) και η Ισπανία (25%). Οι Κάτω Χώρες διακρίνονται από πλήρη σχεδόν έλλειψη δυσχερειών (3,2%), αποτέλεσµα που κατά πάσα πιθανότητα οφείλεται στη σηµασία των επικοινωνιακών προσπαθειών 18. Οι γυναίκες αντιµετωπίζουν σε µέσο όρο περισσότερες δυσχέρειες από τους άνδρες (25% έναντι 18%). Συνολικά, τα αποτελέσµατα µπορούν να θεωρηθούν εξαιρετικά σε όλες τις χώρες. Ερώτηση: η µετάβαση στο ευρώ σας δηµιουργεί ακόµα πολλές δυσχέρειες, µερικές δυσχέρειες, ελάχιστες δυσχέρειες ή καµία δυσχέρεια; µερικές δυσχέρειες πολλές δυσχέρειες 5 B D EL E F IRL I L NL A P FIN Η πλειοψηφία των πολιτών (57%) αναγνωρίζουν ή χρησιµοποιούν εύκολα τα διάφορα κέρµατα ευρώ (66%). Μόνο οι Ιρλανδοί δηλώνουν κατά πλειοψηφία (55%) ότι αντιµετωπίζουν δυσχέρειες στη χρήση των κερµάτων. Η αναγνώριση των κερµάτων είναι πιο δυσχερής για τα άτοµα άνω των 55 ετών (44%) από ό,τι για τους νέους κάτω των 24 ετών (3%). Οι δυσχέρειες στη χρησιµοποίηση των χαρτονοµισµάτων είναι συνολικά πολύ λιγότερες σε σχέση µε τα κέρµατα: το 93% των πολιτών τα διακρίνουν εύκολα και το 91% τα χρησιµοποιούν χωρίς δυσχέρειες. Πάνω από τα τρία τέταρτα των πολιτών (77%) δεν έχουν την εντύπωση ότι η µετάβαση στο ευρώ µετέβαλε την αγοραστική τους συµπεριφορά, ένας στους επτά (15%) πιστεύει ότι αγόρασε λιγότερο και ένας στους δεκατέσσερις πιστεύει ότι αγόρασε περισσότερο. Η Ιρλανδία διακρίνεται από την υψηλή αναλογία καταναλωτών (37%) που δηλώνουν ότι 18 Ο προϋπολογισµός της ολλανδικής κυβέρνησης για την επικοινωνία ανήλθε σε 67,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου 4,4 ευρώ ανά κάτοικο. Συγκριτικά, ο µέσος προϋπολογισµός των εκστρατειών επικοινωνίας στην ευρωζώνη αντιστοιχεί σε 1,5 ευρώ ανά κάτοικο.

21 µετέβαλαν τον όγκο των αγορών τους. Σε µέσο όρο, περισσότερες γυναίκες (24%, έναντι 19% για τους άνδρες) επισηµαίνουν µια µεταβολή στην αγοραστική τους συµπεριφορά, η οποία έγινε κυρίως πιο επιφυλακτική (17,5% δηλώνουν ότι αγόρασαν λιγότερο). εν υπάρχει ουσιαστική διαφορά σε συνάρτηση µε την ηλικία ή µε το µορφωτικό επίπεδο. Οι καταναλωτές αντιµετωπίζουν ακόµα συχνά κάποιες δυσχέρειες όσον αφορά τη µνηµόνευση των τιµών σε ευρώ και την εκτίµηση της νέας κλίµακας αξιών. Έτσι, όταν πραγµατοποιούν τις αγορές τους, οι περισσότεροι καταναλωτές (45%) συνεχίζουν να µετρούν νοερά σε εθνικό νόµισµα, ενώ 35% µετρούν είτε στο ένα είτε στο άλλο νόµισµα και 18% σε ευρώ. Η Ιρλανδία και η Πορτογαλία είναι οι µόνες χώρες στις οποίες περισσότεροι πολίτες δηλώνουν ότι µετρούν σε ευρώ και όχι σε εθνικό νόµισµα. Οι άνδρες τείνουν να µετρούν νοερά σε ευρώ συχνότερα από τις γυναίκες (21% έναντι 15%) και οι άνω των 55 ετών (23%) συχνότερα από τους κάτω των 24 ετών (16%) µετρούν γενικά σε ευρώ µετρούν γενικά σε εθνικό νόµισµα B D EL E F IR L I L NL A P FI N Οι πολίτες προσφεύγουν σε περιορισµένο βαθµό σε υπολογιστές τσέπης και σε µετατροπείς ευρώ: το 41% δεν τους χρησιµοποιούν ποτέ, το 34% σε µερικές περιπτώσεις, το 15% συχνά και το % σε όλες τις περιπτώσεις. Ο αριθµός των Γάλλων (41%), Ελλήνων (35%) και Ιρλανδών (34%) που τα χρησιµοποιούν συχνά ή συστηµατικά είναι µεγαλύτερος, γεγονός που κατά πάσα πιθανότητα οφείλεται στην πολυπλοκότητα της τιµής µετατροπής. Στο ερώτηµα για τις επιθυµίες τους σχετικά µε τη διπλή αναγραφή των τιµών, η πλειοψηφία των πολιτών (54%) επιθυµεί τη διακοπή της στα εµπορικά καταστήµατα στο τέλος της περιόδου παράλληλης κυκλοφορίας, καθώς και την κατάργηση της αναγραφής του ισόποσου σε ευρώ από τις τράπεζες (59%) και στα τιµολόγια (58%). Ωστόσο, τα αποτελέσµατα διαφέρουν αισθητά ανάλογα µε τη χώρα. Οι περισσότεροι Γάλλοι (64%), Ιρλανδοί (56%), Φινλανδοί (56%) και Ισπανοί (5%) επιθυµούν για παράδειγµα τη συνέχιση της διπλής αναγραφής στα εµπορικά καταστήµατα, ενώ η µεγάλη πλειοψηφία των Γερµανών (65%), Ολλανδών (64%), Ιρλανδών (56%), Λουξεµβουργιανών (64%) και Ιταλών (6%) επιθυµούν τη διακοπή της. εν υπάρχει ουσιαστική διαφορά στις απαντήσεις σε συνάρτηση µε την ηλικία ή το επίπεδο επιµόρφωσης. 4.3 Η συνολική εκτίµηση των πολιτών για τη µετάβαση στο ευρώ Το 6% περίπου των πολιτών εκτιµούν ότι γι αυτούς τα πλεονεκτήµατα της µετάβασης στο ευρώ είναι περισσότερα από τα µειονεκτήµατα. Η αναλογία είναι ιδιαίτερα υψηλή στο Λουξεµβούργο (79%), την Ιρλανδία (75,8%) και την Πορτογαλία (71,1%). Είναι πολύ χαµηλότερη από το µέσο όρο σε δύο χώρες, τη Γερµανία (49%) και την Αυστρία (45%). Οι άνω των 55 ετών (52%) είναι πολύ λιγότερο αισιόδοξοι από τους κάτω των 24 ετών (71%). 21

22 Τα δύο τρίτα σχεδόν των πολιτών (64%) δηλώνουν ότι αισθάνονται περισσότερο Ευρωπαίοι χάρη στο ευρώ. Όσον αφορά τις πράξεις φυσικής εισαγωγής του ευρώ, η εκτίµηση είναι εξαιρετικά θετική: πάνω από το 8% των πολιτών εκτιµούν ότι εκτελέστηκαν µε ικανοποιητικό ή πολύ ικανοποιητικό τρόπο. Ερώτηση: έχετε την εντύπωση ότι στη χώρα σας οι πράξεις φυσικής εισαγωγής του ευρώ εκτελέστηκαν πολύ καλά, µάλλον καλά, µάλλον όχι καλά ή καθόλου καλά; B D EL E F IRL I L NL A P FIN πολύ καλά καλά Τέλος, πάνω από τα δύο τρίτα των πολιτών της ευρωζώνης δηλώνουν ότι είναι προσωπικά ικανοποιηµένοι ή πάρα πολύ ικανοποιηµένοι για το γεγονός ότι το ευρώ κατέστη πλέον το νόµισµά τους. Το ποσοστό αυτό είναι εξαιρετικά υψηλό και επιβεβαιώνει την ενθουσιώδη αποδοχή του νέου νοµίσµατος από τους Ευρωπαίους. Στη Γερµανία, την Ελλάδα και την Αυστρία, η αναλογία των δυσαρεστηµένων είναι µεγαλύτερη από το µέσο όρο, ενώ η ικανοποίηση είναι ιδιαίτερα υψηλή στην Ιρλανδία (85%), το Βέλγιο (83%), την Ιταλία (82%) και το Λουξεµβούργο (81%). Οι άνδρες (73%) είναι σε µέσο όρο πιο ικανοποιηµένοι για την αλλαγή νοµίσµατος από τις γυναίκες (61%) και οι κάτω των 24 ετών (78%) πιο ικανοποιηµένοι από τους άνω των 55 ετών (61%). Ερώτηση: εκτιµάτε ότι είστε προσωπικά πολύ ικανοποιηµένος, µάλλον ικανοποιηµένος, µάλλον δυσαρεστηµένος ή πολύ δυσαρεστηµένος για το ότι το ευρώ αποτελεί πλέον το νόµισµά µας; πολύ ευχαριστηµένος µάλλον ευχαριστηµένος B D EL E F IRL I L NL A P FIN 22

23 Οι εκστρατείες ενηµέρωσης των συµµετεχόντων κρατών, οι οποίες συγχρηµατοδοτούνται από την Επιτροπή, θα συνεχιστούν για µερικούς ακόµα µήνες για να στηρίξουν τις προσπάθειες εξοικείωσης των πολιτών. 5 Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΟ ΕΥΡΩ Συνολικά, οι ανησυχίες για το ενδεχόµενο ανεπαρκούς προετοιµασίας των ΜΜΕ δεν επαληθεύτηκαν. Οι σηµαντικές προσπάθειες που καταβλήθηκαν από τις εθνικές διοικήσεις, τις τράπεζες και τις επαγγελµατικές ενώσεις για την ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων αποδείχθηκαν αποτελεσµατικές. Η εικόνα που προκύπτει στα µέσα Φεβρουαρίου 2 από την έρευνα για το ευρωβαρόµετρο είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, σε αντίθεση µε τις προηγούµενες έρευνες: φαίνεται ότι πολλές ΜΜΕ πέτυχαν τη µετάβασή τους στο ευρώ "την τελευταία στιγµή". Οι απαντήσεις που λήφθηκαν µπορούν να καταταγούν σε τρεις κατηγορίες: - η πρόοδος της προετοιµασίας των ΜΜΕ την 1η Ιανουαρίου - οι δυσχέρειες που ανέκυψαν - η συνολική εκτίµηση των επιχειρήσεων για τη µετάβασή τους στο ευρώ. 5.1 Η πρόοδος της προετοιµασίας των ΜΜΕ την 1η Ιανουαρίου 2 Τα αποτελέσµατα είναι συνολικά πολύ ικανοποιητικά: το 95% των ΜΜΕ τηρούν τη λογιστική τους σε ευρώ, το 96% καθορίζουν τις τιµές τους σε ευρώ και το 97% εκδίδουν τα τιµολόγιά τους σε ευρώ. Οι διαφορές µεταξύ συµµετεχόντων κρατών µελών είναι ελάχιστες. Τα αποτελέσµατα τείνουν να είναι ελαφρώς καλύτερα σε συνάρτηση µε το µέγεθος της επιχείρησης. Το 84% περίπου των λίγων επιχειρήσεων που δεν καταρτίζουν ακόµα τη λογιστική τους σε ευρώ προτίθενται να το κάνουν πριν από το τέλος του Φεβρουαρίου. Το ίδιο ισχύει για τον καθορισµό των τιµών (81%) και για την τιµολόγηση (87%) B D EL E F IRL I L NL A P FI λογιστική σε ευρώ τιµές σε ευρώ τιµολόγια σε ευρώ Λιγότερο από το 9% των επιχειρήσεων έλαβαν το 2 έγγραφα (τιµοκαταλόγους, τιµολόγια...) που δεν περιέχουν ένδειξη της αξίας σε ευρώ. Η έλλειψη ένδειξης της αξίας σε ευρώ είναι ιδιαίτερα σπανία στην Πορτογαλία (4,2%) και στο Βέλγιο (5,3%). Είναι πολύ πιο συχνή στην 23

24 Ιρλανδία (12,7%) και ιδίως στις Κάτω Χώρες (,8%). Πρόκειται γενικά για τιµολόγια (68% των περιπτώσεων), εµπορικές προσφορές (35%), πληρωµές (18%) και πολύ πιο σπάνια για έγγραφα φορολογικών (6%) ή κοινωνικών (6%) υπηρεσιών. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα µη συµβατά µε το ευρώ έγγραφα αποστέλλονται από προµηθευτές. 5.2 Οι πρακτικές δυσχέρειες που ανάκυψαν κατά τη µετάβαση στο ευρώ Πάνω από το 85% των ΜΜΕ δηλώνουν ότι δεν αντιµετώπισαν πρακτικές δυσχέρειες κατά τη µετάπτωσή τους στο ευρώ. Τα αποτελέσµατα είναι σχετικά ικανοποιητικά στο σύνολο των συµµετεχόντων κρατών µελών. Οι επιχειρήσεις µε λιγότερο από εργαζόµενους αντιµετώπισαν συνολικά λιγότερες δυσχέρειες (14%) από εκείνες µε περισσότερους από 5 εργαζοµένους (21%) Αντιµετώπισε πρακτικές δυσχέρειες 5 B D EL E F IRL I L NL A P FI Τα σπάνια προβλήµατα που ανέκυψαν σχετίζονται γενικά µε το σύστηµα µηχανογράφησης (36%), τον καθορισµό ή την αναγραφή των τιµών (25%) ή την έκδοση τιµολογίων (19%). Στο ερώτηµα ποιος τις βοήθησε περισσότερο στην προετοιµασία τους, οι ΜΜΕ αναφέρουν πρώτα τις τράπεζες (31%), τα λογιστικά γραφεία και τα κέντρα διαχείρισης (29%) και τα εµπορικά ή επαγγελµατικά επιµελητήρια (9%). Το κράτος αναφέρεται µόνο από το 4% των επιχειρήσεων, µε την αξιοσηµείωτη εξαίρεση της Ιρλανδίας (26%). Ερώτηµα: ποιος σας βοήθησε περισσότερο στην προετοιµασία για τη µετάβαση στο ευρώ; B D EL E F IRL I L NL A P FI Τράπεζες Λογιστικά γραφεία / κέντρα διαχείρισης Εµπορικά/επαγγελµατικά επιµελητήρια Κράτος 24

25 5.3 Η συνολική εκτίµηση των ΜΜΕ για τη µετάβασή τους στο ευρώ Οι ΜΜΕ δεν είχαν "δυσάρεστες εκπλήξεις" κατά τη µετάβασή τους στο ευρώ: το 6% περίπου των επιχειρήσεων εκτιµούν ότι η µετάβασή τους στο ευρώ πραγµατοποιήθηκε όπως αναµενόταν, ενώ το 35% εκτιµούν ότι ήταν ευκολότερη σε σχέση µε τις προβλέψεις τους. Τα 2/3 περίπου των επιχειρήσεων εκτιµούν ότι η µετάβαση στο ευρώ δεν θα έχει επιπτώσεις στις δραστηριότητές τους και µία επιχείρηση στις 5 αναµένει θετικές επιπτώσεις. 25

26 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κυριότερες προβλέψεις για το τέλος της παράλληλης κυκλοφορίας και την ανταλλαγή των εθνικών νοµισµάτων Ανταλλαγή εθνικού νοµίσµατος στις τράπεζες µετά τη λήξη ισχύος του ως νόµιµου χρήµατος Εξαγορά εθνικού νοµίσµατος µετά τη λήξη ισχύος του ως νόµιµου χρήµατος 19 Ανταλλαγή χωρίς επιβάρυνση για πελάτες Ανταλλαγή χωρίς επιβάρυνση για µη πελάτες Βέλγιο 31/12/2 Χαρτ/τα: επ' αόριστο Κέρµατα: τέλη-4 Καταθέσεις BEF: χωρίς επιβάρυνση για απεριόριστο ποσό µέχρι 31 εκεµβρίου 2 Ανταλλαγές BEF: χωρίς επιβάρυνση για τα χαρτονοµίσµατα και για απεριόριστο ποσό µέχρι , µε προειδοποίηση για µεγάλα ποσά Οι περισσότερες τράπεζες θα ανταλλάσσουν το εθνικό νόµισµα χωρίς επιβάρυνση µέχρις ορισµένου ποσού. Γερµανία Τουλάχιστον µέχρι τις 28/2/2. Προσπάθεια για ευελιξία µετά την ηµεροµηνία αυτή. Επ' αόριστο Με απόφαση κάθε τράπεζας. Ορισµένες δήλωσαν ήδη ότι δεν θα εισπράττουν έξοδα για την ανταλλαγή του παλαιού εθνικού νοµίσµατος. Πολλές τράπεζες θα ανταλλάσσουν το εθνικό νόµισµα χωρίς επιβάρυνση µέχρις ορισµένου ποσού (5 DEM). Ελλάδα Ναι µε απόφαση κάθε τράπεζας Χαρτ/τα: µέχρι 1/3//12 Κέρµατα: µέχρι 1/3/4 Απεριόριστο ποσό. Πολλές τράπεζες θα ανταλλάσσουν το εθνικό νόµισµα χωρίς επιβάρυνση για απεριόριστο ποσό. Απαιτείται προειδοποίηση για µεγάλα ποσά. Ισπανία 3/6/2 Χαρτ/τα και κέρµατα: επ' αόριστο Απεριόριστο ποσό µέχρι 3 Ιουνίου 2 στις τράπεζες για πελάτες και για µη πελάτες. Ανταλλαγή χωρίς όρια στην Τράπεζα της Ισπανίας. Γαλλία 3/6/2 Χαρτ/τα: µέχρι 17/2/12 Κέρµατα: µέχρι 17/2/5 Ιρλανδία Απεριόριστο ποσό Η περίοδος δεν έχει ακόµη καθοριστεί Επ' αόριστο Για τα νοικοκυριά µέχρι συνολικού ποσού που αντιστοιχεί σε 5 IEP τουλάχιστον κατ' άτοµο Πολλές τράπεζες θα ανταλλάσσουν το εθνικό νόµισµα χωρίς επιβάρυνση µέχρις ορισµένου ποσού Οι περισσότερες τράπεζες θα ανταλλάσσουν το εθνικό νόµισµα χωρίς επιβάρυνση µέχρις ορισµένου ποσού Πολλές τράπεζες θα ανταλλάσσουν το εθνικό νόµισµα χωρίς επιβάρυνση µέχρις ορισµένου ποσού 19 Στις εθνικές κεντρικές τράπεζες 26

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ.

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Ετοιµάστηκε ειδικά από την ICAP για την Τράπεζα της Ελλάδος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ :ICAP A.E. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλη κυκλοφορία του ευρώ: Εμπειρίες και αντιλήψεις

Παράλληλη κυκλοφορία του ευρώ: Εμπειρίες και αντιλήψεις Παράλληλη κυκλοφορία του ευρώ: Εμπειρίες και αντιλήψεις Τα κυριότερα ευρήµατα της έρευνας Η έρευνα αυτή έγινε την τρίτη βδοµάδα της παράλληλης εισαγωγής του ευρώ στην Κύπρο. Τα κυριότερα ευρήµατά της ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο εισαγωγής τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ Cash Changeover Plan

Σχέδιο εισαγωγής τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ Cash Changeover Plan ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σχέδιο εισαγωγής τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ Cash Changeover Plan Έκδοση 6 η Μάιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΜΕΡΟΣ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΜΕΡΟΣ 2: ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2013 ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Απρίλιος 2015 Νο 5 Είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες υπερφορολογούνται; της Γεωργίας Καπλάνογλου Επίκου ρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Ιανουάριος - Απρίλιος Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Αύγουστος 2 Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN Σχεδιασµός συστηµάτων: Κοστολόγηση κατά έργο ή κατά παραγγελία Άσκηση 1. Η εταιρεία ΛΑΜΑΠΛΑΣΤ Α.Ε. αντιµετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το Ευρώ

Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το Ευρώ Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το Ευρώ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 1. Πότε θα γίνει η εισαγωγή του ευρώ; Το ευρώ αναμένεται να εισαχθεί και να αποτελέσει επίσημο νόμισμα της χώρας την 1 η Ιανουαρίου 2008. 2. Πότε θα καταργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ευτέρα, 26 Μαρτίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Νέας ημοκρατίας, βουλευτής Β Αθηνών κ. Κωστής Χατζηδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 LEGAL INSIGHT ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΗΤΩΝ) ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γιώργος Ψαράκης Βάσει κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας κάθε εξερχόμενο ή εισερχόμενο στην Ε.Ε. φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

«Ένα χρόνο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014» Θεσμικό μέρος

«Ένα χρόνο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014» Θεσμικό μέρος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα «Παρακολούθηση της κοινής γνώμης» Βρυξέλλες, 21 Αυγούστου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «Ένα χρόνο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια για το γάλα

Η αλήθεια για το γάλα Η αλήθεια για το γάλα Υφιστάµενο πλαίσιο Σύµφωνα µε το υφιστάµενο πλαίσιο στην Ελλάδα υπάρχει γάλα χαµηλής παστερίωσης διάρκειας µέχρι 5 ηµερών, που µπορεί να ονοµάζεται και «φρέσκο» και γάλα υψηλής παστερίωσης-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση Εγγύηση κατασκευαστή Η KACO new energy E παρέχει για τη σειρά μετατροπέων Powador xi εγγύηση διάρκειας επτά ετών από την ημερομηνία εγκατάστασης, με μέγιστη διάρκεια 90 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες.

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Προσφορά Χρήµατος Η Προσφορά Χρήµατος Μ1 αντιστοιχεί στην Πρωτογενή Ρευστότητα στην εθνική ορολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1 10 εκεµβρίου 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εγκαινιάζει σήµερα µια νέα σειρά εναρµονισµένων στατιστικών στοιχείων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 655 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Παρακολούθηση των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς:

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB/PE 79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Τμήμα Parlemètre ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB/PE 79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Τμήμα Parlemètre ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, Δεκέμβριος 2013. Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB/PE 79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι κανόνες σχετικά µε την πώληση, και την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων

Νέοι κανόνες σχετικά µε την πώληση, και την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων IP/03/1318 Βρυξέλες, 30 Σεπτεµβρίου 2003 Νέοι κανόνες σχετικά µε την πώληση, και την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων Από αύριο, αρχίζει να εφαρµόζεται σηµαντικό µέρος της νέας νοµοθεσίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές

ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές 1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Άνοδος των επιχειρηµατικών προσδοκιών Ο είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία καταγράφει αξιοσηµείωτη άνοδο πέντε µονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.10.2014 COM(2014) 632 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση σχετικά με τη διαθεσιμότητα στοιχείων-κουμπιών χωρίς υδράργυρο για

Διαβάστε περισσότερα

Michael Kalochristianakis. Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP/CRM), 2012, χειμερινό εξάμηνο

Michael Kalochristianakis. Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP/CRM), 2012, χειμερινό εξάμηνο Michael Kalochristianakis Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP/CRM), 2012, χειμερινό εξάμηνο Εργαστήριο 2: αρχική προσαρμογή του MS Nav σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον περιεχόμενα προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα.

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα. Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα. Σεπτέμβριος 2008 Ιστορικό Αύγουστος 2001: Ψήφιση του Νόμου 2939/01 Φεβρ. 2003: Έγκριση του Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης «ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιανουάριος 2015 Στα πλαίσια της κατάρτισης του Εν ΤΚ µε τη µέθοδο της αλυσωτής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τιµολόγηση φυσικού αερίου και ο ρόλος της ΡΑΕ

1. Τιµολόγηση φυσικού αερίου και ο ρόλος της ΡΑΕ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 03/05/2004 Προς: Θέµα: Τιµολόγια Φυσικού Αερίου ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. Κοινοποίηση: Σχετικά:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Κώδικας Καλής Πρακτικής των τραπεζών-μελών της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για την τυποποίηση της διακίνησης μετρητών μεταξύ υποκαταστημάτων τραπεζών Α. Εισαγωγή Σκοπός Πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό έγγραφο στην. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό έγγραφο στην. Πρόταση EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, xxx SEC(2010) xxx ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό έγγραφο στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας)

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας) 1. Εισαγωγή Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες - το σύνολο των 34 χωρών - όλων των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α) Προσδιορισµός ύψους υποτροφίας Β) Δικαιολογητικά για την κινητικότητα προσωπικού (διοικητικό ή διδακτικό προσωπικό) για επιµόρφωση Γ) Χρονοδιάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 Ο ΗΓΟΙ Αυστρία 4 Βέλγιο 6 Κύπρος 8 ηµοκρατία της Τσεχίας 10 ανία 12 Εσθονία 14 Φιλανδία 16 Γαλλία 18 Γερµανία 20 Ελλάδα 22 Ουγγαρία 24 Ιρλανδία

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά των στεγαστικών δανείων καιοιεξελίξειςτης

Η αγορά των στεγαστικών δανείων καιοιεξελίξειςτης ΗΜΕΡΙ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ και τις προοπτικές της Η αγορά των στεγαστικών δανείων καιοιεξελίξειςτης Ν. Κολιού και Κ. Ακαντζιλιώτου Τµήµα Νοµισµατικής και Τραπεζικής Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης ιεθνές Συνέδριο CPRM Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης 12 Ιουνίου 2015 Ν ί κ ο ς Μ υ ρ τ ά κ η ς Η µεγαλύτερη πρωτοβάθµια συνεταιριστική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου Αθήνα, 2 Ιουλίου 2010 Δελτίο Τύπου Παρουσιάστηκε, σήμερα στις 2 Ιουλίου 2010 στο ξενοδοχείο St.George Lycabettus, το τέταρτο τεύχος της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων με τις προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Η υλοποίηση αυτών των στόχων ζήτηση» (σ. 195) Ήδη σήµερα 500 περίπου Ευρωσύµβουλοι βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 1 2015 2

Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 1 2015 2 Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 1 2015 2 Προφίλ χώρας Η έχει συνολική 3 0,36 και κατατάσσεται στην 26η θέση μεταξύ των 28 κρατών μελών της. Σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η έχει σημειώσει πρόοδο

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους όρους των τίτλων έκδοσης ή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου (CON/2012/12) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 2

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Έρευνα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Έρευνα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα Κ Ο Ι Ν Η Γ Ν Ω Μ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Νοµικό πλαίσιο Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ιδρύθηκε το 1963, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά την ανακήρυξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Health at a Glance: Europe 2010

Health at a Glance: Europe 2010 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Greek Περίληψη στα ελληνικά HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Περίληψη Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν επιτύχει σημαντική πρόοδο όσον

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου &

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & η συμβολή τους στην αντιμετώπιση του Ελληνικού χρέους» Στο ετήσιο 19 th Government Roundtable του Economist

Διαβάστε περισσότερα

Οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις στις χώρες της Ε.Ε Γιώργος Σταθάκης Το θέµα το όποιο θα ήθελα να θίξω στην σύντοµη αυτή παρέµβαση αφορά στην εικόνα που παρουσιάζουν οι προϋπολογισµοί των άλλων χωρών της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 3/ 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 3/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 3/ 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ µεταφοράς, διατροφής, διαµονής στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ηµοκρατική ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Ε/ΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Ε/ΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Ε/ΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις 23 Απριλίου 2003 το κατοχικό καθεστώς επέτρεψε για πρώτη φορά τη µαζική είσοδο Ε/Κυπρίων στις κατεχόµενες

Διαβάστε περισσότερα

Η Λογιστική της Συμμετοχικής Εταιρείας

Η Λογιστική της Συμμετοχικής Εταιρείας 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η Λογιστική της Συμμετοχικής Εταιρείας 3.1 Η «Συμμετοχική» ή «Αφανής» εταιρεία. Έννοια - Χαρακτηριστικά 3.2 Η λογιστική της Συμμετοχικής Εταιρείας 3.2.1 Η μέθοδος του τελικού μερισμού 3.2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2002

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2002 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2003 ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2002 Από τη Γ.Γ. ΕΣΥΕ ανακοινώνονται τα προσωρινά

Διαβάστε περισσότερα