ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Απολογισµός των ενεργειών εισαγωγής του ευρώ σε φυσική µορφή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Απολογισµός των ενεργειών εισαγωγής του ευρώ σε φυσική µορφή"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2) 124 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απολογισµός των ενεργειών εισαγωγής του ευρώ σε φυσική µορφή

2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απολογισµός των ενεργειών εισαγωγής του ευρώ σε φυσική µορφή ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Εισαγωγή. H µετάβαση στο ευρώ: µια µεγάλη επιτυχία Η διεξαγωγή των ενεργειών Απολογισµός των πράξεων προεφοδιασµού και υπο-προεφοδιασµού Ο προεφοδιασµός των τραπεζών Ο υπο-προεφοδιασµός των εµπορικών καταστηµάτων Ο προεφοδιασµός των πολιτών µε κέρµατα Συνολικός απολογισµός του προεφοδιασµού Η διανοµή χαρτονοµισµάτων και κερµάτων τον Ιανουάριο Ο εφοδιασµός µε χαρτονοµίσµατα µέσω των ΑΤΜ Οι αναλήψεις ή αλλαγές µετρητών στις θυρίδες των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών Η επιστροφή χρηµάτων από τους εµπόρους Η χρησιµοποίηση του ευρώ στις πληρωµές σε µετρητά Η ανάκτηση των παλαιών εθνικών νοµισµατικών µονάδων Άλλα θέµατα που σχετίζονται µε τη φυσική εισαγωγή του ευρώ Η σταθερότητα των τιµών κατά τη µετάβαση του ευρώ Η ασφάλεια του πράξεων εφοδιασµού Η ποιότητα της παραγωγής χαρτονοµισµάτων και κερµάτων Η παραχάραξη Η προσαρµογή των µηχανηµάτων αυτόµατης πώλησης Η φυσική εισαγωγή του ευρώ στις τρίτες χώρες Οι αντιδράσεις των πολιτών στην εισαγωγή του ευρώ Η εκτίµηση σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα της προετοιµασίας για την εισαγωγή του ευρώ Η εµπιστοσύνη των πολιτών στην καθηµερινή τους επαφή µε τα χαρτονοµίσµατα και τα κέρµατα ευρώ Η συνολική εκτίµηση των πολιτών για τη µετάβαση στο ευρώ

3 5 Η προσαρµογή των ΜΜΕ στο ευρώ Η πρόοδος της προετοιµασίας των ΜΜΕ την 1η Ιανουαρίου Οι πρακτικές δυσχέρειες που ανάκυψαν κατά τη µετάβαση στο ευρώ Η συνολική εκτίµηση των ΜΜΕ για τη µετάβασή τους στο ευρώ Παράρτηµα

4 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. H METABAΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩ: ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η φυσική εισαγωγή του ευρώ αποτέλεσε το σηµαντικότερο εγχείρηµα αλλαγής νοµίσµατος στην ιστορία. Η Ευρώπη στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και αντιµετώπισε επιτυχώς τη δύσκολη πρόκληση της οµαλής µετάβασης στο νέο νόµισµα. Τα συµµετέχοντα κράτη µέλη παρήγαγαν 15 δισ. χαρτονοµίσµατα και 51 δισ. κέρµατα, ενώ στη συνέχεια διένειµαν κατά τις πρώτες εβδοµάδες του 2 περίπου 8 δισ. χαρτονοµίσµατα και 38 δισ. κέρµατα σε 218. τραπεζικά ή ταχυδροµικά καταστήµατα, σε 2,8 εκατ. εµπορικά καταστήµατα και σε 32 εκατ. πολίτες εγκατεστηµένους σε 12 διαφορετικές χώρες. Επίσης, τα κράτη µέλη έπρεπε να αποσύρουν σε µερικές εβδοµάδες ένα µεγάλο µέρος των 9 δισ. εθνικών χαρτονοµισµάτων και 7 δισ. εθνικών κερµάτων που ήταν σε κυκλοφορία. Η µεγάλη αυτή επιτυχία οφείλεται στην ποιότητα και την εξαιρετική προσοχή µε την οποία έγιναν οι προετοιµασίες των κρατών µελών, των ευρωπαϊκών οργάνων (ΕΚΤ και Ευρωπαϊκή Επιτροπή), των εθνικών κεντρικών τραπεζών, των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, των εµπορικών επιχειρήσεων, των αστυνοµικών οργάνων και των χρηµαταποστολών, καθώς και στην ενεργό και ενθουσιώδη συµµετοχή των πολιτών, χωρίς τους οποίους η επιτυχία του εγχειρήµατος και τη η ταχεία διάδοση του ευρώ δεν θα ήταν δυνατή. Οι ευρωπαίοι πολίτες αποδέχθηκαν το νέο νόµισµά τους ταχύτατα και µε µεγάλο ενθουσιασµό, αγοράζοντας µαζικά τις συσκευασίες εξοικείωσης πριν από την 1η Ιανουαρίου ενώ παράλληλα πολυάριθµοι ήταν εκείνοι που εφοδιάστηκαν γρήγορα µε χαρτονοµίσµατα από τις αυτόµατες ταµειολογιστικές µηχανές (ΑΤΜ) και τις τράπεζες. Από την κατάρτιση του προσωπικού των ταµείων έως την εφαρµογή ειδικών προγραµµάτων υπέρ ευαίσθητων κατηγοριών του πληθυσµού, όλοι οι τοµείς αποτέλεσαν το αντικείµενο συστηµατικής προετοιµασίας. Τα εθνικά υπουργεία οικονοµικών διαδραµάτισαν καθοριστικό ρόλο στην πλαισίωση και την ενθάρρυνση των οικονοµικών φορέων. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συντόνισε αποτελεσµατικά την δράση των εθνικών κεντρικών τραπεζών. Η Επιτροπή διαδραµάτισε από την πλευρά της, καθ όλη αυτή τη διαδικασία, έναν µείζονα ρόλο ώθησης και συντονισµού της δράσης των συµµετεχόντων κρατών, καθοδηγώντας τις σχετικές προετοιµασίες µέσω των συστάσεων και των προτάσεών της (αυτό αφορά ιδίως τη σύσταση της 11ης Οκτωβρίου και τις ανακοινώσεις της 3ης Απριλίου και της ης Οκτωβρίου 1) 1 και οργανώνοντας τις εργασίες των δικτύων στα οποία συµµετείχαν οι επικεφαλείς των ειδικών οµάδων εργασίας των δηµοσίων διοικήσεων και οι διευθυντές επικοινωνίας των υπουργείων οικονοµικών. Η Επιτροπή αποτέλεσε επίσης ένα κεντρικό σηµείο πληροφόρησης καθ όλη τη φάση της µετάβασης µέσω του ευρωπαϊκού δικτύου έγκαιρης προειδοποίησης που η ίδια δηµιούργησε. Για την προετοιµασία και την υποστήριξη της ενέργειας αυτής σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν ενηµερωτικές εκστρατείες εξαιρετικής διάρκειας και εµβέλειας. Ο συνολικός σωρευτικός προϋπολογισµός των εθνικών εκστρατειών ενηµέρωσης, οι οποίοι συγχρηµατοδοτήθηκαν εν µέρει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται σε 321 εκατ. ευρώ. Το Ευρωσύστηµα πραγµατοποίησε επίσης µία ευρεία ενηµερωτική εκστρατεία, της οποίας ο προϋπολογισµός ανήλθε σε 8 εκατ. ευρώ. Προσθέτοντας στα παραπάνω ποσά εκείνα που κατέβαλαν οι τράπεζες και οι επαγγελµατικές ενώσεις για την υλοποίηση των προσπαθειών τους, το τελικό κόστος της εκστρατείας ενηµέρωσης των πολιτών και των οικονοµικών φορέων υπερβαίνει το,5 δισ. ευρώ. Οι σηµαντικές αυτές προσπάθειες του συνόλου των θεσµικών και οικονοµικών φορέων απέφεραν καρπούς: η µετάβαση στο ευρώ έγινε απρόσκοπτα. Η αλλαγή νοµίσµατος 1 Αντίστοιχα : C() 2985, COM (1) 19 και COM (1)

5 πραγµατοποιήθηκε έτσι µε ρυθµό ταχύτερο από τον αρχικά προβλεπόµενο (ο στόχος που είχε θέσει το 1999 το Συµβούλιο ήταν να πραγµατοποιούνται σε ευρώ οι περισσότερες πράξεις κατά τη λήξη του πρώτου δεκαπενθηµέρου κυκλοφορίας του), αλλά σύµφωνη µε τις προβλέψεις της Επιτροπής που περιλαµβάνονται στην ανακοίνωσή της του Οκτωβρίου 1: οι πληρωµές σε ευρώ αποτελούσαν την πλειοψηφία στο σύνολο των πληρωµών σε µετρητά ήδη από το τέλος της πρώτης εβδοµάδας του Ιανουαρίου στο τέλος της δεύτερης εβδοµάδας, οι ποσότητες εθνικών νοµισµάτων που κυκλοφορούσαν ακόµη ήταν αµελητέες. έκα χρόνια µετά την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ, το ευρώ εισήλθε επιτυχώς στην καθηµερινή ζωή των πολιτών. Η επιτυχία της µετάβασης στο ευρώ αντικατοπτρίζει την ικανότητα των θεσµικών οργάνων να αναλάβουν και να ολοκληρώσουν ένα πολυσύνθετο σχέδιο και απευθύνει σε όλους ένα µήνυµα αισιοδοξίας για τη συνέχιση της οικοδόµησης της Ευρώπης. Αποτελεί επίσης πολύτιµη πηγή διδαγµάτων για τα κράτη που θα υιοθετήσουν στο µέλλον το ευρώ, στα οποία δόθηκε έτσι νέα ώθηση στις συζητήσεις σχετικά µε τη συµµετοχή στο ευρώ. Στόχος της ανακοίνωσης αυτής είναι η κατάρτιση λεπτοµερούς απολογισµού των ενεργειών φυσικής εισαγωγής του ευρώ και η συνθετική παρουσίαση του αποτελέσµατος των ερευνών του ευρωβαρόµετρου για τον τρόπο µε τον οποίο αυτή η αλλαγή νοµίσµατος έγινε αντιληπτή από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Θα αναλυθούν διαδοχικά: η εξέλιξη των ενεργειών εισαγωγής των χαρτονοµισµάτων και κερµάτων τα ζητήµατα που αφορούν την εισαγωγή του ευρώ σε φυσική µορφή (σταθερότητα τιµών, παραχάραξη, ποιότητα της παραγωγής, ασφάλεια των ενεργειών εφοδιασµού και προσαρµογή των µηχανηµάτων αυτόµατης πώλησης) οι αντιδράσεις των πολιτών στα κέρµατα και χαρτονοµίσµατα ευρώ η εµπειρία που αποκόµισαν οι ΜΜΕ από τις προετοιµασίες τους για την µετάβαση. 2 Η ΙΕΞΑΓΩΓΉ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΏΝ Τέσσερα στοιχεία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής: οι πράξεις προεφοδιασµού και υπο-προεφοδιασµού ο ρυθµός και οι δίαυλοι διανοµής του νέου νοµίσµατος κατά τις πρώτες ηµέρες του 2 η εξέλιξη της χρησιµοποίησης του ευρώ στις πληρωµές σε µετρητά οι ενέργειες απόσυρσης των παλαιών εθνικών νοµισµάτων 2.1 Απολογισµός των πράξεων προεφοδιασµού και υπο-προεφοδιασµού Οι ισχύοντες σε ευρωπαϊκό επίπεδο κανόνες επέτρεπαν τον προεφοδιασµό των τραπεζών και τον υπο-προεφοδιασµό των εµπορικών καταστηµάτων από τον Σεπτέµβριο του 1 και τον προεφοδιασµό των ιδιωτών µε κέρµατα από τα µέσα εκεµβρίου. Ωστόσο, στο πλαίσιο αυτού του χρονοδιαγράµµατος, το κάθε κράτος µέλος ήταν ελεύθερο να επιλέξει την ηµεροµηνία εκκίνησης των δράσεων αυτών. 5

6 2.1.1 Ο προεφοδιασµός των τραπεζών Οι ενέργειες προεφοδιασµού των τραπεζών πραγµατοποιήθηκαν απρόσκοπτα. Ο όγκος προεφοδιασµού ανήλθε συνολικά στα προβλεπόµενα επίπεδα. Οι εµπορικές τράπεζες (και ορισµένες φορές τα ταχυδροµεία) παρέλαβαν ήδη από τον Σεπτέµβριο κέρµατα ευρώ στο Βέλγιο, στην Ιρλανδία, στη Γαλλία, στην Ιταλία και στην Πορτογαλία. Την ίδια αυτή ηµεροµηνία, οι τράπεζες και τα ταχυδροµεία στη Γερµανία, στην Ισπανία, στο Λουξεµβούργο, στην Αυστρία και στη Φινλανδία παρέλαβαν χαρτονοµίσµατα και κέρµατα ευρώ. Οι πορτογαλικές τράπεζες παρέλαβαν τα χαρτονοµίσµατα στη διάρκεια του Οκτωβρίου, ενώ την ίδια αυτή περίοδο επέλεξε η Ελλάδα για τη διανοµή των κερµάτων και χαρτονοµισµάτων. Οι τράπεζες στο Βέλγιο, την Ισπανία, την Ιρλανδία και την Ιταλία παρέλαβαν τα χαρτονοµίσµατα από τον Νοέµβριο οι γαλλικές και ολλανδικές 2 τράπεζες τον εκέµβριο. Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι τράπεζες είχαν παραλάβει συνολικά στις 31 εκεµβρίου 132,1 δισ. ευρώ σε χαρτονοµίσµατα, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 21% της συνολικής παραγωγής και το 67% της αξίας των κυκλοφορούντων χαρτονοµισµάτων 3. Αυτοί οι µέσοι όροι υποκρύπτουν ωστόσο µία πολύ διαφορετική κατάσταση: οι παραγγελίες των τραπεζών ήταν ιδιαίτερα σηµαντικές σε ορισµένες χώρες (π.χ.: Ελλάδα, Ιρλανδία, Αυστρία...) και πιο συγκρατηµένες σε άλλες (π.χ.: Γαλλία, Ισπανία, Κάτω Χώρες...), όπως αυτό απεικονίζεται στους δύο παρακάτω πίνακες. Οι παραδόσεις τραπεζογραµµατίων κάλυψαν όλες σχεδόν τις παραγγελίες B D EL E F IRL I L NL A P FIN Προεφοδιασµός των τραπεζών σε % των κυκλοφορούντων χαρτονοµισµάττων B D EL E F IRL IT L NL A P FIN Προεφοδιασµός των τραπεζών σε χαρτονοµίσµατα ως % της παραγωγής 2 3 Οι ολλανδικές τράπεζες µπορούσαν ωστόσο να προµηθευτούν χαρτονοµίσµατα νωρίτερα µετά από σχετική αίτησή τους. Και στη Γαλλία, οι τράπεζες και τα µεγάλα εµπορικά καταστήµατα µπορούσαν επίσης να ζητήσουν να εφοδιαστούν µε χαρτονοµίσµατα ευρώ νωρίτερα. Σε ποσοστό της αξίας των κυκλοφορούντων χαρτονοµισµάτων ευρώ στις 15 Ιανουαρίου 2. 6

7 Ο προεφοδιασµός των τραπεζών σε κέρµατα ήταν αναλογικά πολύ µεγαλύτερος από ό,τι για τα χαρτονοµίσµατα: οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί παρέλαβαν µεταξύ Σεπτεµβρίου και εκεµβρίου ποσό ισοδύναµο µε το 73% της συνολικής παραγωγής (σε όγκο) 4 ενώ στα µέσα Ιανουαρίου είχαν παραλάβει το 96,3% των κυκλοφορούντων κερµάτων. Οι διαφορές µεταξύ κρατών µελών είναι επίσης λιγότερο σηµαντικές στην περίπτωση των κερµάτων. Οι παραγγελίες των τραπεζών εξυπηρετήθηκαν γενικά χωρίς προβλήµατα Προεφοδιασµός των τραπεζών σε κέρµατα ως % των κυκλοφορούντων κερµάτων B D EL E F IRL I L NL A P FIN B D EL E F IRL I L NL A P FIN Προεφοδιασµός των τραπεζών σε κέρµατα ως % της παραγωγής Ο υπο-προεφοδιασµός των εµπορικών καταστηµάτων Υπο-προεφοδιασµός ως % των χαρτονοµισµάτων που παραλήφθηκαν από τις τράπεζες B D GR SP IRL IT L NL A PT FIN Ο υπο-προεφοδιασµός των εµπορικών καταστηµάτων µε χαρτονοµίσµατα άρχισε τον Σεπτέµβριο στη Γερµανία, το Λουξεµβούργο και την Αυστρία, τον Νοέµβριο στην Ιρλανδία και τον εκέµβριο στις υπόλοιπες χώρες (τα κέρµατα ήταν ωστόσο διαθέσιµα ήδη από τον 4 Πηγή : ΕΚΤ. 7

8 Σεπτέµβριο στην Ιρλανδία, από τον Οκτώβριο στην Ιταλία και από τον Νοέµβριο στην Ελλάδα). Η δυνατότητα που έδωσε η ΕΚΤ στις επιχειρήσεις να προεφοδιαστούν µε µικρές ποσότητες ήδη από τον Σεπτέµβριο µε σκοπό την εκπαίδευση των εργαζοµένων στα ταµεία είχε περιορισµένη επιτυχία, µάλλον λόγω της µικρής δηµοσιότητας που δόθηκε στο µέτρο. Όπως το είχε ήδη υπογραµµίσει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της στις Οκτωβρίου 1 5, η συµµετοχή των 2,8 εκατ. εµπορικών καταστηµάτων της ζώνης ευρώ στις ενέργειες υπόπροεφοδιασµού ήταν συνολικά ιδιαίτερα άνιση. Αυτό εξηγείται ιδίως από τη συχνή απουσία µέτρων παρακίνησης και την ύπαρξη, σε ορισµένες χώρες, δυσανάλογων κυρώσεων σε περίπτωση απώλειας ή πρόωρης θέσης σε κυκλοφορία των χαρτονοµισµάτων ευρώ. Κατά µέσο όρο, οι τράπεζες διένειµαν (σε όγκο) µόνο το 9% των παραληφθέντων χαρτονοµισµάτων 6. Εκτός από το Λουξεµβούργο, είναι ενδιαφέρον να διαπιστωθεί ότι τα κράτη µέλη µε τα καλύτερα αποτελέσµατα είναι εκείνα που εφάρµοσαν µέτρα παρακίνησης ή/και µείωσης των περιορισµών/υποχρεώσεων διοικητικού-οργανωτικού χαρακτήρα (π.χ.: Γερµανία, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες, Αυστρία) 7. Ο συνολικός αριθµός των προεφοδιασθέντων εµπορικών καταστηµάτων παρουσιάζει µεγάλες αποκλίσεις µεταξύ των κρατών : ενώ σχεδόν όλοι οι Ιρλανδοί έµποροι και περίπου το 9% των Ολλανδών εµπόρων προεφοδιάστηκαν, το ίδιο συνέβη µόνο για το % των ιταλικών εµπορικών καταστηµάτων Υπο-προεφοδιασµός σε % των παραληφθέντων από τις τράπεζες κερµάτων B D EL I L NL A FIN Συνολικά, τα αποτελέσµατα είναι ελαφρώς καλύτερα για τα κέρµατα, για τα οποία οι τράπεζες υποδιένειµαν κατά µέσο όρο ένα σηµαντικό τµήµα των κατεχόµενων όγκων, ενώ σηµαντικές παραµένουν και στην περίπτωση αυτή οι διαφορές µεταξύ των κρατών Ο προεφοδιασµός των πολιτών µε κέρµατα Όλα τα κράτη έθεσαν σε πώληση στα µέσα εκεµβρίου συσκευασίες εξοικείωσης που περιείχαν κέρµατα µέσης αξίας,71 ευρώ (οι αξίες κυµαίνονταν από 3,88 ευρώ στη Φινλανδία έως 15,25 ευρώ στη Γαλλία). Ως πρώτη φυσική επαφή του πολίτη µε το ευρώ, οι συσκευασίες αυτές προκάλεσαν µεγάλο ενθουσιασµό σε όλα τα συµµετέχοντα κράτη. Η σπουδή ήταν τέτοια κατά τις πρώτες ώρες ανοίγµατος των τραπεζών, ταχυδροµείων ή άλλων σηµείων πώλησης που τα δύο τρίτα των συσκευασιών πωλήθηκαν σε λιγότερο από µία COM (1) 561 τελικό. εύτερη έκθεση σχετικά µε την προετοιµασία για την εισαγωγή των χαρτονοµισµάτων και κερµάτων σε ευρώ. Πηγή : ΕΚΤ. Σηµείωση : ο εφοδιασµός ορισµένων µεγάλων καταστηµάτων διανοµής έγινε ορισµένες φορές απευθείας από την Εθνική Κεντρική Τράπεζα. Απουσιάζουν τα στοιχεία του Ευρωσυστήµατος για τη Γαλλία όσον αφορά τον υπο-προεφοδιασµό σε χαρτονοµίσµατα και τα στοιχεία για τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία όσον αφορά τον υπο-προεφοδιασµό σε κέρµατα. 8

9 εβδοµάδα ενώ σε ορισµένα κράτη εµφανίστηκαν ελλείψεις ήδη 48 ώρες αφότου οι συσκευασίες αυτές τέθηκαν προς πώληση Παραχθείσες συσκευασίες εξοικείωσης (εκατ.) Πωληθείσες συσκευασίες εξοικείωσης (εκατ.) B D EL E F IRL I L NL A P FIN Οι ευρωπαίοι πολίτες απέκτησαν συνολικά συσκευασίες εξοικείωσης, οι οποίες περιλάµβαναν κέρµατα (ήτοι, κατά µέσο όρο, 14 κέρµατα ανά άτοµο) συνολικής αξίας 1,65 δισ. ευρώ. Ο συνολικός όγκος των συσκευασιών που πωλήθηκαν αντιπροσωπεύει το 11% των κερµάτων ευρώ που κυκλοφορούσαν στα τέλη Ιανουαρίου. Σε πολλές χώρες (Γερµανία, Πορτογαλία, Φινλανδία, Λουξεµβούργο...), η ζήτηση ήταν τέτοια που δόθηκε στις τράπεζες η δυνατότητα να ετοιµάσουν δικές τους συσκευασίες, ακόµη και να πωλήσουν χύµα µέρος του αποθέµατός τους. Ο απολογισµός από τις πωλήσεις συσκευασιών εξοικείωσης είναι εποµένως ιδιαίτερα ικανοποιητικός στο σύνολό του. Από τα 192 εκατ. των συσκευασιών εξοικείωσης πωλήθηκαν τα 15, δηλαδή κατά µέσο όρο πωλήθηκε το 78%. Αντίθετα µε τους φόβους που είχαν εκφράσει ορισµένοι φορείς, είναι ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι πλην ορισµένων συγκεκριµένων περιπτώσεων χρησιµοποίησης σε µηχανήµατα αυτόµατης πώλησης, οι πολίτες τήρησαν απολύτως την απαγόρευση χρησιµοποίησης των κερµάτων πριν από την 1η Ιανουαρίου 2. Καταγράφηκαν 77 µόνο απόπειρες πρόωρης χρησιµοποίησης χαρτονοµισµάτων ή κερµάτων ευρώ πριν από την 1η Ιανουαρίου 2, αριθµός απειροελάχιστος σε σχέση µε τα διανεµηθέντα χαρτονοµίσµατα και κέρµατα Συνολικός απολογισµός του προεφοδιασµού Συνολικά, σύµφωνα µε την ΕΚΤ, οι ενέργειες προεφοδιασµού επέτρεψαν την προδιανοµή 6 δισ. χαρτονοµισµάτων (δηλαδή το 4% των παραχθέντων χαρτονοµισµάτων) συνολικής αξίας άνω των 132 δισ. ευρώ και 37,5 δισ. κερµάτων (δηλαδή το 73,5% των παραχθέντων κερµάτων) συνολικής αξίας 12,4 δισ. ευρώ. Τα αποτελέσµατα αυτά είναι ακόµη πιο εντυπωσιακά όταν συγκρίνονται µε την ποσότητα ευρώ που κυκλοφορούσαν στις αρχές Φεβρουαρίου 2: κατά µέσο όρο, το 8% των χαρτονοµισµάτων (σε όγκο) και το 97% των κερµάτων που χρησιµοποιούνταν την ηµεροµηνία αυτή είχαν προδιανεµηθεί πριν από τον Ιανουάριο. Η επιτυχία του προεφοδιασµού συνέβαλε αποφασιστικά στην ταχεία έναρξη πραγµατοποίησης πράξεων σε ευρώ στις αρχές του 2. 9

10 2.2 Η διανοµή χαρτονοµισµάτων και κερµάτων τον Ιανουάριο 2 Η διανοµή του νέου νοµίσµατος έγινε κυρίως µέσω τριών διαύλων 8 : αναλήψεις χαρτονοµισµάτων από τις αυτόµατες ταµειολογιστικές µηχανές (ΑΤΜ) αναλήψεις από τις θυρίδες των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών (τράπεζες και ταχυδροµικά γραφεία) επιστρεφόµενα χρήµατα (ρέστα) από τους εµπόρους Ο εφοδιασµός µε χαρτονοµίσµατα µέσω των ΑΤΜ Κατά µέσο όρο, το 8% των µηχανηµάτων αυτών είχαν προσαρµοστεί στο ευρώ ήδη από την 1η Ιανουαρίου. Από τεχνική άποψη, η ενέργεια αυτή ολοκληρώθηκε τελείως απρόσκοπτα 9. Η πρόοδος ήταν ταχεία σε ολόκληρη τη ζώνη ευρώ: το µέσο ποσοστό προσαρµογής ανήλθε στο 9% στις 2 Ιανουαρίου και στο 97% στις 3 Ιανουαρίου. Από τις 4 Ιανουαρίου, το σύνολο σχεδόν των ΑΤΜ διέθεταν µόνο ευρώ. Σε πολλές περιπτώσεις, τα µηχανήµατα που δεν είχαν µετατραπεί σε ευρώ συνέχισαν να διαθέτουν τα παλαιά εθνικά νοµίσµατα κατά τις πρώτες ηµέρες, ιδίως στη Γαλλία και τη Φινλανδία, δυσχεραίνοντας µε τον τρόπο αυτό την επιστροφή χρηµάτων (ρέστα) από τους εµπόρους B D EL E F IRL I L NL A P FIN Ποσοστό προσαρµογής των ΑΤΜ την 1η Ιανουαρίου Ποσοστό προσαρµογής των ΑΤΜ στις 2 Ιανουαρίου Ποσοστό προσαρµογής των ΑΤΜ στις 3 Ιανουαρίου Πηγή : Υπουργεία Οικονοµικών. Ο όγκος των αναλήψεων από τα ΑΤΜ ήταν ιδιαίτερα υψηλός κατά την πρώτη εβδοµάδα του Ιανουαρίου, λόγω του ενθουσιασµού και της περιέργειας των πολιτών για το νέο τους νόµισµα. Από τα διαθέσιµα αποτελέσµατα για 7 χώρες (Κάτω Χώρες, Ιταλία, Γαλλία, Γερµανία, Αυστρία, Πορτογαλία και Βέλγιο) προκύπτει ότι περισσότερες από 25 εκατ. αναλήψεις έγιναν σε 48 ώρες. Τα αποτελέσµατα είναι ιδιαίτερα θεαµατικά στις Κάτω Χώρες, όπου περισσότερες από 5 εκατ. αναλήψεις πραγµατοποιήθηκαν συνολικά στις 1 και 2 Ιανουαρίου (δηλαδή περίπου 1 ανάληψη από το ήµισυ του πληθυσµού ηλικίας µεγαλύτερης των 15 ετών). Οι όγκοι των αναλήψεων παρέµειναν υψηλοί στο σύνολο της ζώνης ευρώ µέχρι τα µέσα της δεύτερης εβδοµάδας του Ιανουαρίου, στιγµή κατά την οποία άρχισαν να 8 9 Μεταξύ των υπολοίπων πηγών περιλαµβάνονται π.χ. η εβδοµαδιαία πληρωµή σε µετρητά των κοινωνικών παροχών στην Ιρλανδία, ή οι πληρωµές σε µετρητά των συντάξεων γήρατος στην Ιταλία. Τα µόνα καταγραφέντα περιστατικά ήταν µία διακοπή λειτουργίας των ΑΤΜ επί 9 λεπτά στην Αυστρία στις 2 Ιανουαρίου και ορισµένες δυσχέρειες κατά τις πρώτες ηµέρες διανοµής των χαρτονοµισµάτων αξίας 5 ευρώ στο % των γερµανικών ΑΤΜ.

11 µειώνονται για να επανέλθουν τελικά στο φυσιολογικό τους επίπεδο. Χάρη στην ποιότητα της υλικοτεχνικής υποδοµής των τραπεζών, δεν διαπιστώθηκε κανένα σοβαρό πρόβληµα ανεφοδιασµού των ΑΤΜ Οι αναλήψεις ή αλλαγές µετρητών στις θυρίδες των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών Μέσω των ΑΤΜ διανέµεται συνήθως το 7% του όγκου των χαρτονοµισµάτων στους καταναλωτές, οι οποίοι µικρό µέρος µόνο των αναλήψεων πραγµατοποιούν συνήθως από τις θυρίδες των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. Αυτό δεν συνέβη κατά τις πρώτες ηµέρες του Ιανουαρίου: οι καταναλωτές προσήλθαν µαζικά στις θυρίδες των 218. τραπεζικών ή ταχυδροµικών καταστηµάτων για να πραγµατοποιήσουν αναλήψεις σε ευρώ ή να αλλάξουν τα παλαιά τους εθνικά νοµίσµατα, προκαλώντας έτσι ουρές στους προαναφερθέντες χώρους. Σε πολλές χώρες µάλιστα (π.χ. : Γερµανία, Ισπανία...), ο εφοδιασµός των ιδιωτών σε ευρώ από τις θυρίδες ήταν υψηλότερος σε όγκο από εκείνον µέσω των ΑΤΜ. Η προσέλευση άρχισε ήδη από την 1η Ιανουαρίου στις χώρες όπου οι τράπεζες ήταν ανοικτές για το κοινό (Γερµανία, Ισπανία, Λουξεµβούργο) και άρχισε να µειώνεται για να επανέλθει στα φυσιολογικά της επίπεδα µόνο προς το τέλος της δεύτερης εβδοµάδας. Πολυάριθµοι ήταν οι καταναλωτές που µετέβησαν στις θυρίδες για να ανταλλάξουν µικρά ποσά. Οι µεγάλες ουρές αναµονής οδήγησαν ορισµένες φορές τα τραπεζικά καταστήµατα στην απόφαση να πραγµατοποιούν την ανταλλαγή των νοµισµάτων µόνο για τους πελάτες τους Η επιστροφή χρηµάτων από τους εµπόρους Η επιστροφή χρηµάτων αποκλειστικά σε ευρώ συνεπαγόταν, κατά τις πρώτες ηµέρες του 2, µία ιδιαίτερα µεγάλη αύξηση των ταµειακών διαθεσίµων, δεδοµένου ότι ο έµπορος δεν µπορούσε να χρησιµοποιήσει για ρέστα τα εθνικά χαρτονοµίσµατα και κέρµατα που εισέπραττε από τους καταναλωτές. Τα εµπορικά καταστήµατα, ιδίως τα µεγάλα καταστήµατα διανοµής, συνολικά τήρησαν σε πολύ ικανοποιητικό βαθµό τις ευρωπαϊκές και εθνικές συστάσεις για επιστροφή χρηµάτων αποκλειστικά σε ευρώ, και αυτό παρότι στις πρώτες ηµέρες τα µικρά εµπορικά καταστήµατα είχαν ορισµένες φορές την τάση να δίνουν ρέστα στο ίδιο νόµισµα µε εκείνο που χρησιµοποίησε ο καταναλωτής για την πληρωµή των αγορών του. Οι συνθήκες εφοδιασµού των εµπορικών καταστηµάτων µε χαρτονοµίσµατα και κέρµατα ήταν τεταµένες την πρώτη εβδοµάδα λόγω του σηµαντικού αριθµού καταναλωτών που εξοφλούσαν αγορές µικρού ποσού µε χαρτονοµίσµατα µεγάλης αξίας, των περιορισµένων δυνατοτήτων µεταφοράς κεφαλαίων (για τα µεγάλα εµπορικά καταστήµατα) και των µεγάλων ουρών αναµονής στις θυρίδες των τραπεζών (για τα µικρά εµπορικά καταστήµατα). Τα φορτηγά χρηµαταποστολής στη ζώνη ευρώ χρησιµοποιήθηκαν πλήρως προκειµένου να αποφευχθεί τυχόν διακοπή εφοδιασµού σε ευρώ. Χάρη στις προσπάθειες των οργανισµών και του συνόλου των οικονοµικών φορέων, µόνο σε πολύ συγκεκριµένες περιπτώσεις σηµειώθηκε έλλειψη κερµάτων ή χαρτονοµισµάτων ορισµένης αξίας. Οι ελλείψεις αυτές δεν διατάραξαν ουσιαστικά την εµπορική δραστηριότητα και προσωρινά µόνο είχαν επίπτωση στη σύνθεση των επιστρεφόµενων χρηµάτων. Ορισµένα κράτη µέλη έθεσαν εξάλλου σε εφαρµογή µηχανισµούς που τους επέτρεπαν να αντισταθµίσουν τυχόν ελλείψεις ορισµένων χαρτονοµισµάτων ή κερµάτων. Η Τράπεζα της Πορτογαλίας ζήτησε έτσι και έλαβε 3 εκατ. χαρτονοµίσµατα αξίας ευρώ και 3 εκατ. χαρτονοµίσµατα αξίας 5 ευρώ από το κεντρικό απόθεµα του Ευρωσυστήµατος, ενώ η Τράπεζα της Ισπανίας ζήτησε επίσης και έλαβε 37 εκατ. χαρτονοµίσµατα αξίας ευρώ. Η Γαλλία ζήτησε και έλαβε στα µέσα εκεµβρίου από την Ισπανία εκατ. κέρµατα αξίας 5 λεπτών. 11

12 Ο συνδυασµός των τριών αυτών τρόπων διανοµής (ΑΤΜ, θυρίδες και ρέστα) επέτρεψε την ταχύτατη διανοµή κερµάτων και χαρτονοµισµάτων ευρώ σε όλο τον πληθυσµό: από το τέλος της πρώτης εβδοµάδας του Ιανουαρίου η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών είχαν στα χέρια τους χαρτονοµίσµατα και κέρµατα σε ευρώ. 2.3 Η χρησιµοποίηση του ευρώ στις πληρωµές σε µετρητά Κατά τις πρώτες ηµέρες του Ιανουαρίου σηµειώθηκε µία προσωρινή διακοπή µεταξύ του εφοδιασµού των καταναλωτών σε ευρώ και της χρησιµοποίησής του στις καθηµερινές συναλλαγές. Ως επί τω πλείστον, οι πολίτες επεδίωξαν κατά προτεραιότητα να ρευστοποιήσουν τις εθνικές νοµισµατικές µονάδες που κατείχαν πριν χρησιµοποιήσουν το ευρώ. Ευτυχώς, το φαινόµενο αυτό δεν µπορούσε παρά να είναι παροδικό, καθότι τα ΑΤΜ και οι θυρίδες προµήθευαν τους καταναλωτές µε ευρώ και οι έµποροι έδιναν ρέστα σε ευρώ. Έτσι, οι παλαιές εθνικές νοµισµατικές µονάδες γρήγορα εξαφανίστηκαν από το οικονοµικό κύκλωµα, καθώς οι έµποροι και οι θυρίδες των τραπεζών λειτούργησαν ως "απορροφητήρες". Το µερίδιο του ευρώ στις πληρωµές σε µετρητά ανερχόταν κατά µέσο όρο στο % στο τέλος της 2ας Ιανουαρίου, στο 4% στο τέλος της 3ης Ιανουαρίου, στο 55% στο τέλος της 4ης Ιανουαρίου, στο 66% στο τέλος της 5ης Ιανουαρίου, στο 75% στο τέλος της 7ης Ιανουαρίου, στο 85% στο τέλος της ης Ιανουαρίου, στο 92% στο τέλος της 12ης Ιανουαρίου και στο 95% στο τέλος της 16ης Ιανουαρίου. Η ταχύτατη αυτή αύξηση των πληρωµών σε ευρώ, σε συνδυασµό µε τα έκτακτα µέτρα που έλαβαν τα περισσότερα µεγάλα καταστήµατα (αύξηση του αριθµού των ανοικτών ταµείων, διάθεση πρόσθετου προσωπικού στα ταµεία...) επέτρεψαν να αποφευχθούν οι µεγάλες ουρές στα καταστήµατα. Από την άποψη αυτή, το Σάββατο 5 Ιανουαρίου ήταν µία ηµέρα-κλειδί: η δοκιµή επέτυχε σε όλα τα συµµετέχοντα κράτη, όπου οι ουρές διατηρήθηκαν σε κανονικό επίπεδο. Η διαπίστωση αυτή δεν άλλαξε µε την έναρξη των εκπτώσεων. Μερίδιο των πληρωµών σε ευρώ στο σύνολο των πληρωµών σε µετρητά B D EL E F IRL I L NL A P FIN 2-Ιαν. 3-Ιαν. 4-Ιαν. 5-Ιαν. 7-Ιαν. 8-Ιαν. -Ιαν. Πηγή : Υπουργεία Οικονοµικών και µεγάλα καταστήµατα. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να θεωρηθούν ως ενδεικτικά. Τα µερίδια των πληρωµών σε µετρητά ως προς τον συνολικό όγκο των πληρωµών αυξήθηκαν στα περισσότερα συµµετέχοντα κράτη κατά τις δύο πρώτες εβδοµάδες του Ιανουαρίου, δεδοµένου ότι οι καταναλωτές επεδίωκαν ταυτόχρονα να απαλλαγούν από τα παλαιά τους 12

13 εθνικά νοµίσµατα και να χρησιµοποιήσουν το ευρώ στην πράξη. Η κατάσταση άρχισε να γίνεται εκ νέου φυσιολογική κατά το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Ιανουαρίου. Τέλος, η µετάβαση στο λογιστικό ευρώ δεν έθεσε ιδιαίτερα προβλήµατα: η µετατροπή των λογαριασµών, των καρτών και των τερµατικών ηλεκτρονικών πληρωµών πραγµατοποιήθηκε συνολικά µε ικανοποιητικό τρόπο. 2.4 Η ανάκτηση των παλαιών εθνικών νοµισµατικών µονάδων Ενώ η διανοµή των κερµάτων και χαρτονοµισµάτων σε ευρώ πραγµατοποιήθηκε σταδιακά σε διάστηµα 3 µηνών, το µεγαλύτερο µέρος της επιστροφής των εθνικών κερµάτων και χαρτονοµισµάτων έγινε αντίθετα σε µερικές εβδοµάδες, προκαλώντας έτσι σοβαρά προβλήµατα συµφόρησης στους χώρους αποθήκευσης των τραπεζών και των εταιρειών χρηµαταποστολών καθώς και ιδιαίτερα σηµαντικές καθυστερήσεις στη διαλογή και το µέτρηµα ιδίως των κερµάτων και εποµένως στην πίστωση των εµπορικών καταστηµάτων από τις εµπορικές τράπεζες και των τελευταίων από τις κεντρικές τράπεζες. Περισσότερο από το ένα τρίτο των χαρτονοµισµάτων (σε αξία) που βρίσκονταν σε κυκλοφορία στις 31 εκεµβρίου 1 είχαν ανακτηθεί από τις κεντρικές τράπεζες στις 11 Ιανουαρίου. Στις 21 Ιανουαρίου είχε ανακτηθεί περισσότερο από το 5% των χαρτονοµισµάτων. Στις 8 Φεβρουαρίου, περίπου τα τρία τέταρτα των χαρτονοµισµάτων είχαν αποσυρθεί. Η πραγµατική κυκλοφορία των παλαιών εθνικών νοµισµάτων ήταν στην πραγµατικότητα πολύ πιο περιορισµένη από ό,τι φανερώνουν τα στοιχεία αυτά, καθότι η συµφόρηση στους χώρους ενδιάµεσης αποθήκευσης οδήγησε σε σηµαντικές καθυστερήσεις στο µέτρηµα των χαρτονοµισµάτων από τις κεντρικές τράπεζες. Επίσης, λόγω της διατήρησης εθνικών νοµισµάτων για "συναισθηµατικούς σκοπούς", των απωλειών ή της κατοχής εθνικών νοµισµάτων από τουρίστες στο εξωτερικό, ένα µέρος των χαρτονοµισµάτων και κυρίως των κερµάτων πιθανώς δεν θα ανακτηθούν ποτέ. Πρέπει εξάλλου να υπενθυµιστεί ότι η περίοδος ανάκτησης των παλαιών εθνικών νοµισµάτων είναι ιδιαίτερα µακρά η περίοδος αυτή είναι µάλιστα απεριόριστη όσον αφορά την ανταλλαγή χαρτονοµισµάτων στις θυρίδες των κεντρικών τραπεζών στα περισσότερα συµµετέχοντα κράτη (βλ. πίνακα στο παράρτηµα). Επιστροφή των εθνικών χαρτονοµισµάτων (σε αξία) ως % των κυκλοφορούντων την 31η εκεµβρίου Επιστροφές εθνικών χαρτονοµισµάτων ως % των κυκλοφορούντων στις Ιαν. 4-Ιαν. 8-Ιαν. -Ιαν. 14-Ιαν. 16-Ιαν. 18-Ιαν. 22-Ιαν. 25-Ιαν. 31-Ιαν. 15-Φεβ. Πηγή : ΕΚΤ. 13

14 B D EL E F IRL I L NL A P FIN 2-Ιαν. 3-Ιαν. 7-Ιαν. -Ιαν. 14-Ιαν. 18-Ιαν. 22-Ιαν. 29-Ιαν. 8-Φεβ. -Φεβ. Η απόσυρση των κερµάτων γίνεται γενικά µε βραδύτερο ρυθµό: στις 22 Φεβρουαρίου 2, µόνο το 27,9% της αξίας των εθνικών κερµάτων (13,5% του όγκου) είχαν ανακτηθεί από την Κεντρική Τράπεζα 11. Την ηµεροµηνία αυτή, ένα µεγάλο µέρος των κερµάτων αποσύρθηκαν από την πραγµατική κυκλοφορία, αλλά παραµένουν αποθηκευµένα εν αναµονή της διαλογής και του µετρήµατος. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι ενέργειες ανάκτησης των αποταµιευµένων κερµάτων που πραγµατοποιήθηκαν το 1 σε πολλά συµµετέχοντα κράτη επέτρεψαν να ανακτηθεί το 9% των κυκλοφορούντων κερµάτων (σε αξία). Αξία εθνικών κερµάτων σε κυκλοφορία (σε εκατ. ευρώ) B D EL E IRL I L NL A P FIN F 31- εκ. 31-Ιαν. 22-Φεβ Ένα σηµαντικό τµήµα των κερµάτων δεν θα ανακτηθεί ποτέ. Πηγή: ΕΚΤ 14

15 Ποσοστό ανάκτησης των εθνικών κερµάτων (σε αξία, %) Φεβ. 22-Φεβ. B D EL E F IRL I L NL A P FIN Για να διευκολυνθούν οι πράξεις απόσυρσης, πολλές κεντρικές τράπεζες διεύρυναν τα ωράρια λειτουργίας τους προκειµένου να επιτρέψουν στις εταιρείες χρηµαταποστολής να εντατικοποιήσουν τα δροµολόγιά τους. 3 ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Τα θέµατα αυτά περιλαµβάνουν τη σταθερότητα των τιµών, την ασφάλεια των πράξεων εφοδιασµού, την ποιότητα της παραγωγής χαρτονοµισµάτων και κερµάτων, την παραχάραξη και την προσαρµογή των µηχανηµάτων αυτόµατης πώλησης. 3.1 Η σταθερότητα των τιµών κατά τη µετάβαση του ευρώ Η Επιτροπή είχε εκφράσει την ανησυχία της για τις ενδεχόµενες συνέπειες της έλλειψης µηχανισµού άµεσης παρακολούθησης της εξέλιξης των τιµών, η οποία θα µπορούσε να δώσει στον πολίτη µια εσφαλµένη εντύπωση γενικής διολίσθησης ως αποτέλεσµα της εισαγωγής του ευρώ. Η ανησυχία αυτή επιβεβαιώνεται σε µεγάλο βαθµό από τις έρευνες σε ενώσεις καταναλωτών και σε µη κυβερνητικούς οργανισµούς του δικτύου «το ευρώ χωρίς δυσκολία», καθώς και από την έρευνα για το ευρωβαρόµετρο στα τέλη Ιανουαρίου 13 : το 67% των πολιτών εκτιµούν ότι η στρογγυλοποίηση των τιµών έγινε στις περισσότερες περιπτώσεις προς τα πάνω, το 28 ότι οι αυξήσεις και οι µειώσεις αντισταθµίστηκαν µεταξύ τους και το 1,9% ότι η στρογγυλοποίηση έγινε συχνότερα προς τα κάτω. Οι πλέον απαισιόδοξοι όσον αφορά την αύξηση των τιµών είναι οι Γερµανοί και οι Γάλλοι (76%), ακολουθούµενοι από τους Ολλανδούς (72%) και τους Ιρλανδούς (71%). Οι Πορτογάλοι (49%) είναι οι µόνοι που δεν έχουν στην πλειοψηφία τους πεισθεί ότι υπήρξε πράγµατι διολίσθηση των τιµών σχετιζόµενη µε τη φυσική εισαγωγή του ευρώ. Τα στοιχεία που δηµοσίευσε η Eurostat στις 28 Φεβρουαρίου επιβεβαιώνουν την έλλειψη γενικής διολίσθησης των τιµών λόγω της αλλαγής νοµίσµατος: εκτιµάται ότι η επίπτωση στη µηνιαία µεταβολή των τιµών από τη µετάβαση στο ευρώ κυµάνθηκε µεταξύ και,16%. Οι λίγες αυξήσεις τιµών που σχετίζονται άµεσα µε το ευρώ αφορούν γενικά τον τοµέα των υπηρεσιών Ο ετήσιος πληθωρισµός επιταχύνθηκε βέβαια από 2% σε 2,7% µεταξύ εκεµβρίου και Ιανουαρίου, αλλά η εξέλιξη αυτή αποδίδεται αποκλειστικά σχεδόν στη 13 Ευρωβαρόµετρο 121, «Ευρω-συµπεριφορές στη ζώνη του ευρώ». Ιανουάριος 2. 15

16 συνδυασµένη επίδραση αυξήσεων στις τιµές πετρελαϊκών προϊόντων και οπωροκηπευτικών (λόγω κακών καιρικών συνθηκών) και σε ορισµένους φόρους ή τέλη. Στις απαντήσεις τους στα µέσα Φεβρουαρίου στην έρευνα για το ευρωβαρόµετρο, το 61% των ΜΜΕ δηλώνουν ότι µετέτρεψαν τις τιµές τους σε ευρώ χωρίς αυξοµειώσεις, ενώ το 24% αύξησαν ορισµένες τιµές και µείωσαν άλλες. Ο αριθµός των επιχειρήσεων που δηλώνουν ότι στρογγυλοποίησαν τις τιµές τους προς τα κάτω (6%) είναι περίπου ο ίδιος µε τον αριθµό των επιχειρήσεων που δηλώνουν ότι τις στρογγυλοποίησαν προς τα πάνω (8%). Η συµµόρφωση µε τις οικειοθελείς συµφωνίες για τη σταθερότητα των τιµών, και ιδίως µε την ευρωπαϊκή συµφωνία που συνάφθηκε υπό την αιγίδα της Επιτροπής τον Απρίλιο του 1, ήταν συνολικά ικανοποιητική. 3.2 Η ασφάλεια του πράξεων εφοδιασµού Η ασφάλεια των πράξεων εφοδιασµού ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας µετάβασης. Παρά τον άνευ προηγουµένου αριθµό χρηµαταποστολών και το διπλασιασµό σχεδόν του αριθµού των χαρτονοµισµάτων και κερµάτων που διατέθηκαν στους οικονοµικούς φορείς, ο αριθµός των περιστατικών ήταν αισθητά χαµηλότερος από τον κανονικό, γεγονός που καταδεικνύει την αποτελεσµατικότητα των µέτρων ασφαλείας που λήφθηκαν (συνοδεία αστυνοµικών...). Μόνο 27 κλοπές χαρτονοµισµάτων ευρώ και 17 κλοπές κερµάτων ευρώ διαπιστώθηκαν µεταξύ Σεπτεµβρίου και εκεµβρίου 1 (το ένα τρίτο των οποίων στη Γερµανία, όπου ο προεφοδιασµός άρχισε από τις αρχές Σεπτεµβρίου). Συγκριτικά, το στη ζώνη του ευρώ σηµειώθηκαν συνολικά 5184 επιθέσεις σε τράπεζες 14. Μπορεί εποµένως να θεωρηθεί ότι τα αποτελέσµατα όσον αφορά την προστασία του ευρώ ήταν εξαιρετικά. 3.3 Η ποιότητα της παραγωγής χαρτονοµισµάτων και κερµάτων Οι κανόνες για τον έλεγχο της ποιότητας των χαρτονοµισµάτων και κερµάτων αποδείχθηκαν πολύ αποτελεσµατικοί. Μόνο µερικές σπάνιες περιπτώσεις ελαττωµατικής παραγωγής εντοπίστηκαν και αφορούσαν χαρτονοµίσµατα των 5 ευρώ στη Γαλλία, των, και 5 ευρώ στη Φινλανδία, των ευρώ στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία (τα οποία παράχθηκαν στις Κάτω Χώρες) και µερικά κέρµατα του 1 λεπτού στην Ιταλία, των λεπτών στη Γαλλία και των 2 ευρώ στην Αυστρία. Η πιθανότητα ελαττωµατικών ευρώ είναι µικρότερη από µία στα πεντακόσια εκατοµµύρια για τα κέρµατα και από µία στα διακόσια εκατοµµύρια για τα χαρτονοµίσµατα. Μια γερµανική µελέτη έθεσε το θέµα της ενδεχόµενης τοξικότητας των χρωστικών υλών που χρησιµοποιήθηκαν για την παραγωγή του χαρτονοµίσµατος των ευρώ. Οι δοκιµές που πραγµατοποιήθηκαν µετά από αίτηµα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι υπάρχει κίνδυνος για την υγεία µόνο σε περίπτωση απορρόφησης περισσοτέρων από 4 χαρτονοµισµάτων. ιάφορες µελέτες επέκριναν την παρουσία νικελίου στα κέρµατα του 1 και των 2 ευρώ, επικαλούµενες τον κίνδυνο αλλεργίας που θα µπορούσε, σύµφωνα µε τις µελέτες αυτές, να προκύψει. Οι επιστηµονικές έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν πριν από µερικά χρόνια για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 14 Πηγή: Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Τραπεζών. 16

17 κατέδειξαν σαφώς την έλλειψη αλλεργιογόνου αποτελέσµατος συνδεόµενου µε τη χρησιµοποίηση νικελίου στα κέρµατα Η παραχάραξη Τα χαρτονοµίσµατα και κέρµατα ευρώ προστατεύονται κατά της παραχάραξης καλύτερα από κάθε άλλη σειρά παλαιού εθνικού νοµίσµατος. Ενώ πολλοί ειδικοί προέβλεπαν την εµφάνιση παραχαραγµένων ευρώ ήδη από την 1η Ιανουαρίου, διαπιστώνεται ότι καµία περίπτωση παραχάραξης δεν εντοπίστηκε σε όλη τη διάρκεια του Ιανουαρίου. Μόνο πενήντα περίπου πρόχειρες απάτες (χρησιµοποίηση φωτοαντίγραφων, εκτυπώσεων µετά από σάρωση, ντεκουπάζ αφισών...) εντοπίστηκαν τον Ιανουάριο, δηλαδή ένας εξαιρετικά χαµηλός αριθµός (το 1 ανακαλύφθηκαν σε µέσο όρο πλαστά εθνικά χαρτονοµίσµατα κάθε µέρα). Τα αποτελέσµατα είναι πολύ ικανοποιητικά και για τα κέρµατα: µόνο δύο αντίγραφα κακής ποιότητας ανακαλύφθηκαν τον Ιανουάριο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτά τα εµφανώς πλαστά χαρτονοµίσµατα και κέρµατα εντοπίστηκαν προτού τεθούν σε κυκλοφορία. 3.5 Η προσαρµογή των µηχανηµάτων αυτόµατης πώλησης Παρά τις επανειληµµένες προειδοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πολλοί φορείς εκµετάλλευσης µηχανηµάτων αυτόµατης πώλησης υποεκτίµησαν την ταχύτητα διάδοσης του νέου νοµίσµατος και ανέµεναν ιδίως ότι η υπέρβαση του ορίου του 5% των πληρωµών τοις µετρητοίς σε ευρώ θα σηµειωθεί την τρίτη εβδοµάδα του Ιανουαρίου (στην πραγµατικότητα το επίπεδο αυτό επιτεύχθηκε ήδη στα τέλη της πρώτης εβδοµάδας). Αυτό είχε ως αποτέλεσµα συχνές απώλειες κύκλου εργασιών και καθυστερήσεις στην προσαρµογή των εξοπλισµών, η ταχεία κάλυψη των οποίων αποδείχθηκε δυσχερής λόγω της ανεπάρκειας ειδικευµένου προσωπικού. 15 Πρέπει να υπενθυµιστεί ότι η σύνθεση των κερµάτων ευρώ καθορίστηκε µε κανονισµό του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου το 1998 µετά από ευρεία διαβούλευση. Η χρησιµοποίηση του νικελίου για την παραγωγή εθνικών κερµάτων ήταν συνήθης στην Ευρώπη. Για τεχνικούς λόγους, η χρησιµοποίηση του νικελίου ήταν απαραίτητη στα κέρµατα του 1 και των 2 ευρώ, δεδοµένου ότι µε τα άλλα µέταλλα δεν ήταν δυνατό να επιτευχθεί αποτέλεσµα εφάµιλλης ποιότητας. Το 92% των κερµάτων ευρώ σε κυκλοφορία δεν περιέχουν νικέλιο, ενώ αντίθετα το 75% των εθνικών κερµάτων περιείχαν το µέταλλο αυτό. 17

18 % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% % % % 2/1/2 4/1/2 6/1/2 8/1/2 /1/2 12/1/2 14/1/2 16/1/2 18/1/2 /1/2 22/1/2 24/1/2 26/1/2 28/1/2 3/1/2 Πηγή: Υπουργείο Οικονοµικών. Τα στοιχεία πρέπει να θεωρηθούν ενδεικτικά. Ποσοστό στο ευρώ µηχανηµάτων αυτόµατης πώλησης Επισηµάνθηκαν µερικές περιπτώσεις απόρριψης από µηχανήµατα αυτόµατης πώλησης κερµάτων που έχουν παραχθεί σε άλλες χώρες της ευρωζώνης. Τα προβλήµατα αυτά οφείλονται σε εσφαλµένη ρύθµιση των εξοπλισµών που δοκιµάστηκαν µόνο για την εθνική σειρά κερµάτων και όχι βάσει του περιθωρίου ανοχής που καλύπτει όλες τις σειρές κερµάτων της ευρωζώνης. 3.6 Η φυσική εισαγωγή του ευρώ στις τρίτες χώρες Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το εκέµβριο του 1 οι κεντρικές τράπεζες του Eυρωσυστήµατος προτροφοδότησαν 26 κεντρικές τράπεζες ή ειδικούς οργανισµούς 16 εκτός της ευρωζώνης µε χαρτονοµίσµατα και κέρµατα αξίας 4 δισεκατ. ευρώ περίπου. εν είναι διαθέσιµα στοιχεία για την προτροφοδότηση από εµπορικές τράπεζες, οι οποίες αποτέλεσαν κατά πάσα πιθανότητα την κύρια πηγή τροφοδότησης των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων στις τρίτες χώρες. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που λήφθηκαν από τις αντιπροσωπείες της Επιτροπής σε σαράντα περίπου χώρες, τα χαρτονοµίσµατα ευρώ ήταν διαθέσιµα στις χώρες αυτές ήδη από τις πρώτες ηµέρες του Ιανουαρίου. Πολλοί καταναλωτές, ιδίως στις υποψήφιες χώρες, επεδίωξαν να τα προµηθευτούν από περιέργεια. Πολλά χαρτονοµίσµατα χωρών της ευρωζώνης, κυρίως γερµανικά µάρκα, αποταµιεύονταν ή χρησιµοποιούνταν στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Η µαζική τους επιστροφή άρχισε το 1, ιδίως µέσω καταθέσεων σε λογαριασµούς συναλλάγµατος 17. Οι πράξεις ανταλλαγής ή κατάθεσης σε λογαριασµό ήταν επίσης ιδιαίτερα σηµαντικές τις πρώτες εβδοµάδες του 2. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που συγκέντρωσε η ευρωπαϊκή ένωση Οι τράπεζες που δραστηριοποιούνται στη χονδρική αγορά χαρτονοµισµάτων προτροφοδοτήθηκαν απευθείας. Για παράδειγµα, οι καταθέσεις σε λογαριασµούς συναλλάγµατος ανήλθαν το δεύτερο τρίµηνο του 1 στο ισόποσο των 4 εκατ. ευρώ στο Κοσσυφοπέδιο (δηλαδή στο 25% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος του Κοσσυφοπεδίου), και σε 3 δισεκατ. ευρώ στην Κροατία (δηλαδή στο 15% του ονοµαστικού ΑΕΠ της χώρας), σύµφωνα µε τις κεντρικές τράπεζες των ενδιαφερόµενων χωρών. 18

19 ταµιευτηρίων, οι επιστροφές εθνικών χαρτονοµισµάτων χωρών της ευρωζώνης σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που είναι µέλη της ένωσης στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη ανέρχονται συνολικά στο ισόποσο των 333 εκατ. ευρώ. Πρέπει να σηµειωθεί ότι στην Τσεχική ηµοκρατία, την Ουγγαρία, την Λετονία και τη Λιθουανία αποκτήθηκαν περισσότερα ευρώ από εκείνα που αντιστοιχούν στην αξία των εθνικών νοµισµάτων που είχαν µεταφερθεί στις χώρες αυτές. Το αντίθετο συνέβη στην Πολωνία, την Αλβανία, τη Βουλγαρία και τη Σλοβακία, χωρίς να είναι δυνατό να προσδιοριστεί εάν η ανταλλαγή έγινε προς όφελος του εθνικού νοµίσµατος ή του δολαρίου. 4 ΟΙ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Η έρευνα της Επιτροπής για το έκτακτο ευρωβαρόµετρο (οι ερωτήσεις τέθηκαν µεταξύ 21ης και 31ης Ιανουαρίου 2) καταγράφει τις αντιδράσεις των πολιτών στην εισαγωγή του ευρώ και αναδεικνύει τις διαφορές ανάµεσα στα κράτη µέλη. Τα αποτελέσµατα µπορούν να οµαδοποιηθούν σε τέσσερις κατηγορίες: 4.1 Η εκτίµηση σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα της προετοιµασίας για την εισαγωγή του ευρώ πολύ καλά προετοιµασµένοι αρκετά καλά προετοιµασµένοι B D EL E F IRL I L NL A P FIN Σε µέσο όρο, τα τρία τέταρτα των πολιτών εκτιµούν ότι ήταν καλά ή πολύ καλά προετοιµασµένοι την 1η Ιανουαρίου 2 (26% πολύ καλά, 48% καλά). Οι πλέον αισιόδοξοι είναι οι Ολλανδοί (9%), οι Βέλγοι (85%) και οι Γάλλοι (8%) οι λιγότερο αισιόδοξοι είναι οι Πορτογάλοι (62%), οι Ισπανοί (67%), οι Ιταλοί (67%) και οι Έλληνες (67%). Οι καλύτερα προετοιµασµένοι είναι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και οι υπάλληλοι (81%) και ακολουθούν οι εργάτες (76%) και οι µη εργαζόµενοι (66%). Η εκτίµηση για τις ενεργητικές πολιτικές ευαισθητοποίησης στο ευρώ είναι πολύ θετική. Το 58% περίπου των πολιτών εκτιµούν ότι η εκ των προτέρων µετάπτωση των τραπεζικών λογαριασµών στο ευρώ συνέβαλε στην εξοικείωση µε το νέο νόµισµα, το 59% εκφράζουν την ίδια εκτίµηση για την εκ των προτέρων µετάπτωση των τιµολογίων δηµόσιων υπηρεσιών και το 77% για τη διπλή αναγραφή των τιµών. 19

20 4.2 Η εµπιστοσύνη των πολιτών στην καθηµερινή τους επαφή µε τα χαρτονοµίσµατα και τα κέρµατα ευρώ Στα τέλη Ιανουαρίου, η µετάβαση στο ευρώ δηµιουργεί ακόµα µερικές δυσχέρειες σε έναν πολίτη στους πέντε και πολλές δυσχέρειες σε έναν πολίτη στους τριάντα πέντε (2,8%). Σε οκτώ χώρες (D, SP, IT, L, NL, A, P και FIN), η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι δεν αντιµετωπίζουν καµία δυσχέρεια. Οι δύο χώρες στις οποίες ο πληθυσµός δηλώνει ότι αντιµετωπίζει συνολικά περισσότερες δυσχέρειες είναι η Γαλλία (38%) και η Ισπανία (25%). Οι Κάτω Χώρες διακρίνονται από πλήρη σχεδόν έλλειψη δυσχερειών (3,2%), αποτέλεσµα που κατά πάσα πιθανότητα οφείλεται στη σηµασία των επικοινωνιακών προσπαθειών 18. Οι γυναίκες αντιµετωπίζουν σε µέσο όρο περισσότερες δυσχέρειες από τους άνδρες (25% έναντι 18%). Συνολικά, τα αποτελέσµατα µπορούν να θεωρηθούν εξαιρετικά σε όλες τις χώρες. Ερώτηση: η µετάβαση στο ευρώ σας δηµιουργεί ακόµα πολλές δυσχέρειες, µερικές δυσχέρειες, ελάχιστες δυσχέρειες ή καµία δυσχέρεια; µερικές δυσχέρειες πολλές δυσχέρειες 5 B D EL E F IRL I L NL A P FIN Η πλειοψηφία των πολιτών (57%) αναγνωρίζουν ή χρησιµοποιούν εύκολα τα διάφορα κέρµατα ευρώ (66%). Μόνο οι Ιρλανδοί δηλώνουν κατά πλειοψηφία (55%) ότι αντιµετωπίζουν δυσχέρειες στη χρήση των κερµάτων. Η αναγνώριση των κερµάτων είναι πιο δυσχερής για τα άτοµα άνω των 55 ετών (44%) από ό,τι για τους νέους κάτω των 24 ετών (3%). Οι δυσχέρειες στη χρησιµοποίηση των χαρτονοµισµάτων είναι συνολικά πολύ λιγότερες σε σχέση µε τα κέρµατα: το 93% των πολιτών τα διακρίνουν εύκολα και το 91% τα χρησιµοποιούν χωρίς δυσχέρειες. Πάνω από τα τρία τέταρτα των πολιτών (77%) δεν έχουν την εντύπωση ότι η µετάβαση στο ευρώ µετέβαλε την αγοραστική τους συµπεριφορά, ένας στους επτά (15%) πιστεύει ότι αγόρασε λιγότερο και ένας στους δεκατέσσερις πιστεύει ότι αγόρασε περισσότερο. Η Ιρλανδία διακρίνεται από την υψηλή αναλογία καταναλωτών (37%) που δηλώνουν ότι 18 Ο προϋπολογισµός της ολλανδικής κυβέρνησης για την επικοινωνία ανήλθε σε 67,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου 4,4 ευρώ ανά κάτοικο. Συγκριτικά, ο µέσος προϋπολογισµός των εκστρατειών επικοινωνίας στην ευρωζώνη αντιστοιχεί σε 1,5 ευρώ ανά κάτοικο.

21 µετέβαλαν τον όγκο των αγορών τους. Σε µέσο όρο, περισσότερες γυναίκες (24%, έναντι 19% για τους άνδρες) επισηµαίνουν µια µεταβολή στην αγοραστική τους συµπεριφορά, η οποία έγινε κυρίως πιο επιφυλακτική (17,5% δηλώνουν ότι αγόρασαν λιγότερο). εν υπάρχει ουσιαστική διαφορά σε συνάρτηση µε την ηλικία ή µε το µορφωτικό επίπεδο. Οι καταναλωτές αντιµετωπίζουν ακόµα συχνά κάποιες δυσχέρειες όσον αφορά τη µνηµόνευση των τιµών σε ευρώ και την εκτίµηση της νέας κλίµακας αξιών. Έτσι, όταν πραγµατοποιούν τις αγορές τους, οι περισσότεροι καταναλωτές (45%) συνεχίζουν να µετρούν νοερά σε εθνικό νόµισµα, ενώ 35% µετρούν είτε στο ένα είτε στο άλλο νόµισµα και 18% σε ευρώ. Η Ιρλανδία και η Πορτογαλία είναι οι µόνες χώρες στις οποίες περισσότεροι πολίτες δηλώνουν ότι µετρούν σε ευρώ και όχι σε εθνικό νόµισµα. Οι άνδρες τείνουν να µετρούν νοερά σε ευρώ συχνότερα από τις γυναίκες (21% έναντι 15%) και οι άνω των 55 ετών (23%) συχνότερα από τους κάτω των 24 ετών (16%) µετρούν γενικά σε ευρώ µετρούν γενικά σε εθνικό νόµισµα B D EL E F IR L I L NL A P FI N Οι πολίτες προσφεύγουν σε περιορισµένο βαθµό σε υπολογιστές τσέπης και σε µετατροπείς ευρώ: το 41% δεν τους χρησιµοποιούν ποτέ, το 34% σε µερικές περιπτώσεις, το 15% συχνά και το % σε όλες τις περιπτώσεις. Ο αριθµός των Γάλλων (41%), Ελλήνων (35%) και Ιρλανδών (34%) που τα χρησιµοποιούν συχνά ή συστηµατικά είναι µεγαλύτερος, γεγονός που κατά πάσα πιθανότητα οφείλεται στην πολυπλοκότητα της τιµής µετατροπής. Στο ερώτηµα για τις επιθυµίες τους σχετικά µε τη διπλή αναγραφή των τιµών, η πλειοψηφία των πολιτών (54%) επιθυµεί τη διακοπή της στα εµπορικά καταστήµατα στο τέλος της περιόδου παράλληλης κυκλοφορίας, καθώς και την κατάργηση της αναγραφής του ισόποσου σε ευρώ από τις τράπεζες (59%) και στα τιµολόγια (58%). Ωστόσο, τα αποτελέσµατα διαφέρουν αισθητά ανάλογα µε τη χώρα. Οι περισσότεροι Γάλλοι (64%), Ιρλανδοί (56%), Φινλανδοί (56%) και Ισπανοί (5%) επιθυµούν για παράδειγµα τη συνέχιση της διπλής αναγραφής στα εµπορικά καταστήµατα, ενώ η µεγάλη πλειοψηφία των Γερµανών (65%), Ολλανδών (64%), Ιρλανδών (56%), Λουξεµβουργιανών (64%) και Ιταλών (6%) επιθυµούν τη διακοπή της. εν υπάρχει ουσιαστική διαφορά στις απαντήσεις σε συνάρτηση µε την ηλικία ή το επίπεδο επιµόρφωσης. 4.3 Η συνολική εκτίµηση των πολιτών για τη µετάβαση στο ευρώ Το 6% περίπου των πολιτών εκτιµούν ότι γι αυτούς τα πλεονεκτήµατα της µετάβασης στο ευρώ είναι περισσότερα από τα µειονεκτήµατα. Η αναλογία είναι ιδιαίτερα υψηλή στο Λουξεµβούργο (79%), την Ιρλανδία (75,8%) και την Πορτογαλία (71,1%). Είναι πολύ χαµηλότερη από το µέσο όρο σε δύο χώρες, τη Γερµανία (49%) και την Αυστρία (45%). Οι άνω των 55 ετών (52%) είναι πολύ λιγότερο αισιόδοξοι από τους κάτω των 24 ετών (71%). 21

22 Τα δύο τρίτα σχεδόν των πολιτών (64%) δηλώνουν ότι αισθάνονται περισσότερο Ευρωπαίοι χάρη στο ευρώ. Όσον αφορά τις πράξεις φυσικής εισαγωγής του ευρώ, η εκτίµηση είναι εξαιρετικά θετική: πάνω από το 8% των πολιτών εκτιµούν ότι εκτελέστηκαν µε ικανοποιητικό ή πολύ ικανοποιητικό τρόπο. Ερώτηση: έχετε την εντύπωση ότι στη χώρα σας οι πράξεις φυσικής εισαγωγής του ευρώ εκτελέστηκαν πολύ καλά, µάλλον καλά, µάλλον όχι καλά ή καθόλου καλά; B D EL E F IRL I L NL A P FIN πολύ καλά καλά Τέλος, πάνω από τα δύο τρίτα των πολιτών της ευρωζώνης δηλώνουν ότι είναι προσωπικά ικανοποιηµένοι ή πάρα πολύ ικανοποιηµένοι για το γεγονός ότι το ευρώ κατέστη πλέον το νόµισµά τους. Το ποσοστό αυτό είναι εξαιρετικά υψηλό και επιβεβαιώνει την ενθουσιώδη αποδοχή του νέου νοµίσµατος από τους Ευρωπαίους. Στη Γερµανία, την Ελλάδα και την Αυστρία, η αναλογία των δυσαρεστηµένων είναι µεγαλύτερη από το µέσο όρο, ενώ η ικανοποίηση είναι ιδιαίτερα υψηλή στην Ιρλανδία (85%), το Βέλγιο (83%), την Ιταλία (82%) και το Λουξεµβούργο (81%). Οι άνδρες (73%) είναι σε µέσο όρο πιο ικανοποιηµένοι για την αλλαγή νοµίσµατος από τις γυναίκες (61%) και οι κάτω των 24 ετών (78%) πιο ικανοποιηµένοι από τους άνω των 55 ετών (61%). Ερώτηση: εκτιµάτε ότι είστε προσωπικά πολύ ικανοποιηµένος, µάλλον ικανοποιηµένος, µάλλον δυσαρεστηµένος ή πολύ δυσαρεστηµένος για το ότι το ευρώ αποτελεί πλέον το νόµισµά µας; πολύ ευχαριστηµένος µάλλον ευχαριστηµένος B D EL E F IRL I L NL A P FIN 22

23 Οι εκστρατείες ενηµέρωσης των συµµετεχόντων κρατών, οι οποίες συγχρηµατοδοτούνται από την Επιτροπή, θα συνεχιστούν για µερικούς ακόµα µήνες για να στηρίξουν τις προσπάθειες εξοικείωσης των πολιτών. 5 Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΟ ΕΥΡΩ Συνολικά, οι ανησυχίες για το ενδεχόµενο ανεπαρκούς προετοιµασίας των ΜΜΕ δεν επαληθεύτηκαν. Οι σηµαντικές προσπάθειες που καταβλήθηκαν από τις εθνικές διοικήσεις, τις τράπεζες και τις επαγγελµατικές ενώσεις για την ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων αποδείχθηκαν αποτελεσµατικές. Η εικόνα που προκύπτει στα µέσα Φεβρουαρίου 2 από την έρευνα για το ευρωβαρόµετρο είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, σε αντίθεση µε τις προηγούµενες έρευνες: φαίνεται ότι πολλές ΜΜΕ πέτυχαν τη µετάβασή τους στο ευρώ "την τελευταία στιγµή". Οι απαντήσεις που λήφθηκαν µπορούν να καταταγούν σε τρεις κατηγορίες: - η πρόοδος της προετοιµασίας των ΜΜΕ την 1η Ιανουαρίου - οι δυσχέρειες που ανέκυψαν - η συνολική εκτίµηση των επιχειρήσεων για τη µετάβασή τους στο ευρώ. 5.1 Η πρόοδος της προετοιµασίας των ΜΜΕ την 1η Ιανουαρίου 2 Τα αποτελέσµατα είναι συνολικά πολύ ικανοποιητικά: το 95% των ΜΜΕ τηρούν τη λογιστική τους σε ευρώ, το 96% καθορίζουν τις τιµές τους σε ευρώ και το 97% εκδίδουν τα τιµολόγιά τους σε ευρώ. Οι διαφορές µεταξύ συµµετεχόντων κρατών µελών είναι ελάχιστες. Τα αποτελέσµατα τείνουν να είναι ελαφρώς καλύτερα σε συνάρτηση µε το µέγεθος της επιχείρησης. Το 84% περίπου των λίγων επιχειρήσεων που δεν καταρτίζουν ακόµα τη λογιστική τους σε ευρώ προτίθενται να το κάνουν πριν από το τέλος του Φεβρουαρίου. Το ίδιο ισχύει για τον καθορισµό των τιµών (81%) και για την τιµολόγηση (87%) B D EL E F IRL I L NL A P FI λογιστική σε ευρώ τιµές σε ευρώ τιµολόγια σε ευρώ Λιγότερο από το 9% των επιχειρήσεων έλαβαν το 2 έγγραφα (τιµοκαταλόγους, τιµολόγια...) που δεν περιέχουν ένδειξη της αξίας σε ευρώ. Η έλλειψη ένδειξης της αξίας σε ευρώ είναι ιδιαίτερα σπανία στην Πορτογαλία (4,2%) και στο Βέλγιο (5,3%). Είναι πολύ πιο συχνή στην 23

24 Ιρλανδία (12,7%) και ιδίως στις Κάτω Χώρες (,8%). Πρόκειται γενικά για τιµολόγια (68% των περιπτώσεων), εµπορικές προσφορές (35%), πληρωµές (18%) και πολύ πιο σπάνια για έγγραφα φορολογικών (6%) ή κοινωνικών (6%) υπηρεσιών. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα µη συµβατά µε το ευρώ έγγραφα αποστέλλονται από προµηθευτές. 5.2 Οι πρακτικές δυσχέρειες που ανάκυψαν κατά τη µετάβαση στο ευρώ Πάνω από το 85% των ΜΜΕ δηλώνουν ότι δεν αντιµετώπισαν πρακτικές δυσχέρειες κατά τη µετάπτωσή τους στο ευρώ. Τα αποτελέσµατα είναι σχετικά ικανοποιητικά στο σύνολο των συµµετεχόντων κρατών µελών. Οι επιχειρήσεις µε λιγότερο από εργαζόµενους αντιµετώπισαν συνολικά λιγότερες δυσχέρειες (14%) από εκείνες µε περισσότερους από 5 εργαζοµένους (21%) Αντιµετώπισε πρακτικές δυσχέρειες 5 B D EL E F IRL I L NL A P FI Τα σπάνια προβλήµατα που ανέκυψαν σχετίζονται γενικά µε το σύστηµα µηχανογράφησης (36%), τον καθορισµό ή την αναγραφή των τιµών (25%) ή την έκδοση τιµολογίων (19%). Στο ερώτηµα ποιος τις βοήθησε περισσότερο στην προετοιµασία τους, οι ΜΜΕ αναφέρουν πρώτα τις τράπεζες (31%), τα λογιστικά γραφεία και τα κέντρα διαχείρισης (29%) και τα εµπορικά ή επαγγελµατικά επιµελητήρια (9%). Το κράτος αναφέρεται µόνο από το 4% των επιχειρήσεων, µε την αξιοσηµείωτη εξαίρεση της Ιρλανδίας (26%). Ερώτηµα: ποιος σας βοήθησε περισσότερο στην προετοιµασία για τη µετάβαση στο ευρώ; B D EL E F IRL I L NL A P FI Τράπεζες Λογιστικά γραφεία / κέντρα διαχείρισης Εµπορικά/επαγγελµατικά επιµελητήρια Κράτος 24

25 5.3 Η συνολική εκτίµηση των ΜΜΕ για τη µετάβασή τους στο ευρώ Οι ΜΜΕ δεν είχαν "δυσάρεστες εκπλήξεις" κατά τη µετάβασή τους στο ευρώ: το 6% περίπου των επιχειρήσεων εκτιµούν ότι η µετάβασή τους στο ευρώ πραγµατοποιήθηκε όπως αναµενόταν, ενώ το 35% εκτιµούν ότι ήταν ευκολότερη σε σχέση µε τις προβλέψεις τους. Τα 2/3 περίπου των επιχειρήσεων εκτιµούν ότι η µετάβαση στο ευρώ δεν θα έχει επιπτώσεις στις δραστηριότητές τους και µία επιχείρηση στις 5 αναµένει θετικές επιπτώσεις. 25

26 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κυριότερες προβλέψεις για το τέλος της παράλληλης κυκλοφορίας και την ανταλλαγή των εθνικών νοµισµάτων Ανταλλαγή εθνικού νοµίσµατος στις τράπεζες µετά τη λήξη ισχύος του ως νόµιµου χρήµατος Εξαγορά εθνικού νοµίσµατος µετά τη λήξη ισχύος του ως νόµιµου χρήµατος 19 Ανταλλαγή χωρίς επιβάρυνση για πελάτες Ανταλλαγή χωρίς επιβάρυνση για µη πελάτες Βέλγιο 31/12/2 Χαρτ/τα: επ' αόριστο Κέρµατα: τέλη-4 Καταθέσεις BEF: χωρίς επιβάρυνση για απεριόριστο ποσό µέχρι 31 εκεµβρίου 2 Ανταλλαγές BEF: χωρίς επιβάρυνση για τα χαρτονοµίσµατα και για απεριόριστο ποσό µέχρι , µε προειδοποίηση για µεγάλα ποσά Οι περισσότερες τράπεζες θα ανταλλάσσουν το εθνικό νόµισµα χωρίς επιβάρυνση µέχρις ορισµένου ποσού. Γερµανία Τουλάχιστον µέχρι τις 28/2/2. Προσπάθεια για ευελιξία µετά την ηµεροµηνία αυτή. Επ' αόριστο Με απόφαση κάθε τράπεζας. Ορισµένες δήλωσαν ήδη ότι δεν θα εισπράττουν έξοδα για την ανταλλαγή του παλαιού εθνικού νοµίσµατος. Πολλές τράπεζες θα ανταλλάσσουν το εθνικό νόµισµα χωρίς επιβάρυνση µέχρις ορισµένου ποσού (5 DEM). Ελλάδα Ναι µε απόφαση κάθε τράπεζας Χαρτ/τα: µέχρι 1/3//12 Κέρµατα: µέχρι 1/3/4 Απεριόριστο ποσό. Πολλές τράπεζες θα ανταλλάσσουν το εθνικό νόµισµα χωρίς επιβάρυνση για απεριόριστο ποσό. Απαιτείται προειδοποίηση για µεγάλα ποσά. Ισπανία 3/6/2 Χαρτ/τα και κέρµατα: επ' αόριστο Απεριόριστο ποσό µέχρι 3 Ιουνίου 2 στις τράπεζες για πελάτες και για µη πελάτες. Ανταλλαγή χωρίς όρια στην Τράπεζα της Ισπανίας. Γαλλία 3/6/2 Χαρτ/τα: µέχρι 17/2/12 Κέρµατα: µέχρι 17/2/5 Ιρλανδία Απεριόριστο ποσό Η περίοδος δεν έχει ακόµη καθοριστεί Επ' αόριστο Για τα νοικοκυριά µέχρι συνολικού ποσού που αντιστοιχεί σε 5 IEP τουλάχιστον κατ' άτοµο Πολλές τράπεζες θα ανταλλάσσουν το εθνικό νόµισµα χωρίς επιβάρυνση µέχρις ορισµένου ποσού Οι περισσότερες τράπεζες θα ανταλλάσσουν το εθνικό νόµισµα χωρίς επιβάρυνση µέχρις ορισµένου ποσού Πολλές τράπεζες θα ανταλλάσσουν το εθνικό νόµισµα χωρίς επιβάρυνση µέχρις ορισµένου ποσού 19 Στις εθνικές κεντρικές τράπεζες 26

Παράλληλη κυκλοφορία του ευρώ: Εμπειρίες και αντιλήψεις

Παράλληλη κυκλοφορία του ευρώ: Εμπειρίες και αντιλήψεις Παράλληλη κυκλοφορία του ευρώ: Εμπειρίες και αντιλήψεις Τα κυριότερα ευρήµατα της έρευνας Η έρευνα αυτή έγινε την τρίτη βδοµάδα της παράλληλης εισαγωγής του ευρώ στην Κύπρο. Τα κυριότερα ευρήµατά της ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ.

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Ετοιµάστηκε ειδικά από την ICAP για την Τράπεζα της Ελλάδος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ :ICAP A.E. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Η δύναμη της Ενιαίας Αγοράς

Η δύναμη της Ενιαίας Αγοράς Η δύναμη της Ενιαίας Αγοράς Ηδύναμη της Ενιαίας Αγοράς 457 εκατομμύρια κάτοικοι 10,26 τρισεκατομμύρια Ευρώ συνολικό Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων, προϊόντων και κεφαλαίων μεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.4.2008 COM(2008) 204 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Κύρια στατιστικά στοιχεία Ποσοστά απασχόλησης κατά φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο Το 2014, στις χώρες της ΕΕ (EU-28) το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα ηλικίας 15 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εισήχθη την 1η Ιανουαρίου 1999 και έγινε το νόμισμα περισσότερων από 300 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 19.12.2002 COM(2002) 747 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/10 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1613 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 για έκτακτη ενίσχυση προσαρμογής στους παραγωγούς γάλακτος και σε κτηνοτρόφους σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 297 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 487 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 5-7/2016 EL

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.9.2013 COM(2013) 655 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ EL EL ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. σχετικά με τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. σχετικά με τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.4.2016 COM(2016) 240 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με τις δαπάνες του ΕΓΤΕ Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 1-4/2016

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο εισαγωγής τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ Cash Changeover Plan

Σχέδιο εισαγωγής τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ Cash Changeover Plan ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σχέδιο εισαγωγής τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ Cash Changeover Plan Έκδοση 6 η Μάιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΜΕΡΟΣ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΜΕΡΟΣ 2: ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΤ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΤ ΟΡΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣη ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΤ ΕΠΑΓΓΕλΜΑ ΣΤΗ ΙΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. «Τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και η ενίσχυση των φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα» 1

Δελτίο Τύπου. «Τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και η ενίσχυση των φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα» 1 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2016 COM(2016) 519 final Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την επιβολή προστίμου στην Πορτογαλία λόγω μη ανάληψης αποτελεσματικής δράσης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.4.2014 COM(2014) 217 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Ανεξάρτητη Αρχή. Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας. 3 συμβουλές για τις χειμερινές εκπτώσεις

Συνήγορος του Καταναλωτή Ανεξάρτητη Αρχή. Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας. 3 συμβουλές για τις χειμερινές εκπτώσεις Συνήγορος του Καταναλωτή Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας 3 συμβουλές για τις χειμερινές εκπτώσεις 3 συμβουλές για τις χειμερινές εκπτώσεις Τη Δευτέρα 11.1.2016 αρχίζει η περίοδος των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Ιανουαρίου 2007

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Ιανουαρίου 2007 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Ιανουαρίου 2007 κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών Κύπρου σχετικά µε νοµοσχέδιο που ρυθµίζει την υιοθέτηση του ευρώ και τη µετάβαση από το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΙΙ. ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α. ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΜΕ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΙΙ. ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.1999-31.12.2001 Στα κράτη-μέλη τα οποία δεν θα συμμετάσχουν από την αρχή στη Νομισματική Ένωση (παρακάτω "κράτη-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Πλαίσιο και στόχοι της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης: Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Με βάση το Nόµο 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2012), "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2014** 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2016 COM(2016) 618 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έκθεση για να διευκολυνθεί ο υπολογισμός της καταλογισθείσας ποσότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και έκθεση προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 31.10.2003 L 283/81 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά µε τις συναλλαγές των συµµετεχόντων κρατών µελών που διενεργούνται

Διαβάστε περισσότερα

Τιµές των αυτοκινήτων: παρά τη σύγκλιση των τιµών, η αγορά αυτοκινήτου στο εξωτερικό είναι συχνά φθηνότερη

Τιµές των αυτοκινήτων: παρά τη σύγκλιση των τιµών, η αγορά αυτοκινήτου στο εξωτερικό είναι συχνά φθηνότερη IP/04/285 Βρυξέλλες, 2 η Μαρτίου 2004 Τιµές των αυτοκινήτων: παρά τη σύγκλιση των τιµών, η αγορά αυτοκινήτου στο εξωτερικό είναι συχνά φθηνότερη Η τελευταία έκθεση σχετικά µε τις τιµές των αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Ιανουάριος - Απρίλιος Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Αύγουστος 2 Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και η ενίσχυση των φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα

Τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και η ενίσχυση των φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassousou Str.,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το Ευρώ

Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το Ευρώ Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το Ευρώ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 1. Πότε θα γίνει η εισαγωγή του ευρώ; Το ευρώ αναμένεται να εισαχθεί και να αποτελέσει επίσημο νόμισμα της χώρας την 1 η Ιανουαρίου 2008. 2. Πότε θα καταργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2015 COM(2015) 117 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Eξαιρέσεις χορηγούμενες από τα κράτη μέλη δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Άνιση η ανάκαμψη της απασχόλησης στην Ευρώπη

Άνιση η ανάκαμψη της απασχόλησης στην Ευρώπη ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Άνιση η ανάκαμψη της απασχόλησης στην Ευρώπη Μέχρι το 2025 προβλέπονται σημαντικές διαφορές στην προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων μεταξύ κρατών μελών Το 2020 η απασχόληση στην ΕΕ εκτιμάται

Διαβάστε περισσότερα

ΙV. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩ

ΙV. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩ ΙV. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩ Α. Οι Δράσεις επικοινωνίας για το ευρώ: Στόχοι και ρόλοι Το ξεκίνημα της οικονομικής και νομισματικής ένωσης την 1η Ιανουαρίου 1999 και η απρόσκοπτη εισαγωγή του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2009 (15.06) (OR. en) 10772/09 ECOFIN 429 UEM 158 EF 89 RC 9

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2009 (15.06) (OR. en) 10772/09 ECOFIN 429 UEM 158 EF 89 RC 9 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2009 (15.06) (OR. en) 10772/09 ECOFIN 429 UEM 158 EF 89 RC 9 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : προς : Θέμα : Συμβουλίου (Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων) το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης περιοχή της Μεσογείου Σεπτέμβριος Δεκέμβριος 2011 Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Φεβρουάριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2013 ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2010* 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- "Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" Για σκοπούς:- (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο 2000/383/ ΕΥ του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερότητα των τιμών: γιατί είναι σημαντική για σένα; Ενημερωτικό φυλλάδιο για το μαθητή

Σταθερότητα των τιμών: γιατί είναι σημαντική για σένα; Ενημερωτικό φυλλάδιο για το μαθητή Σταθερότητα των τιμών: γιατί είναι σημαντική για σένα; Ενημερωτικό φυλλάδιο για το μαθητή Τι μπορείς να αγοράσεις με δέκα ευρώ; Ας πούμε δύο CD singles ή ίσως το εβδομαδιαίο τεύχος του αγαπημένου σου περιοδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Τηλ. : 2310 539817, Fax : 2310 541933 URL www.sbbe.gr Με την παράκληση να δηµοσιευθεί Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009 Θέµα: Έρευνα ΣΒΒΕ σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006 To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε µε γρήγορους ρυθµούς ανάπτυξης και κατά το 2006, τη µετατροπή του σε Τράπεζα, µε προσανατολισµό στη Λιανική Τραπεζική. Η χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2013* 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Διαβάστε περισσότερα

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :! " # ε % " & # ( ) " ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., )

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :!  # ε %  & # ( )  ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., ) To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε και κατά το Α! Τρίµηνο του 2007 την επιτυχή πορεία αύξησης, τόσο των βασικών µεγεθών του ισολογισµού του, όσο και της περαιτέρω διεύρυνσης του µεριδίου της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Σεπτεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2012 σχετικά με τη δεύτερη δέσμη κοινών στόχων ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 243 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία EL EL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2011* 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ετήσια Μελέτη Ελληνικής Ταχυδρομικής Αγοράς Η διεύθυνση ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ διεξήγαγε την ετήσια μελέτη της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Αποχή και εκλογική συµπεριφορά κατά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009

ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Αποχή και εκλογική συµπεριφορά κατά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009 Γενική ιεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα παρακολούθησης της κοινής γνώµης Βρυξέλλες, 13 Νοεµβρίου 2012 ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Αποχή και εκλογική συµπεριφορά κατά τις ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.7.2016 COM(2016) 438 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχετικά με την εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2012* 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB/PE 82.4) Δημοσκόπηση Parlemeter 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB/PE 82.4) Δημοσκόπηση Parlemeter 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2015 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB/PE 82.4) Δημοσκόπηση Parlemeter 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Κάλυψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΑΔΑ Τακτικό Ευρωβαρόµετρο 84 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2015 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΑΔΑ Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Τακτικό Ευρωβαρόµετρο 84 Φθινόπωρο 2015 TNS opinion & social

Διαβάστε περισσότερα

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση Εγγύηση κατασκευαστή Η KACO new energy E παρέχει για τη σειρά μετατροπέων Powador xi εγγύηση διάρκειας επτά ετών από την ημερομηνία εγκατάστασης, με μέγιστη διάρκεια 90 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN Σχεδιασµός συστηµάτων: Κοστολόγηση κατά έργο ή κατά παραγγελία Άσκηση 1. Η εταιρεία ΛΑΜΑΠΛΑΣΤ Α.Ε. αντιµετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον

Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον Βασίλης Θ. Ράπανος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αθηνών 28-11-2012 1 Μέτρα ή μεταρρύθμιση Στην περίοδο της μεταπολίτευσης έγινε μια ουσιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί από την ΙΣΠΑΝΙΑ, τη ΓΑΛΛΙΑ, τη ΜΑΛΤΑ, τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί από την ΙΣΠΑΝΙΑ, τη ΓΑΛΛΙΑ, τη ΜΑΛΤΑ, τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 901 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί από την ΙΣΠΑΝΙΑ, τη ΓΑΛΛΙΑ, τη ΜΑΛΤΑ, τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της PSD στις επιχειρήσεις και τις τράπεζες. Κώστας Ταβλαρίδης Διευθυντής Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Οι επιπτώσεις της PSD στις επιχειρήσεις και τις τράπεζες. Κώστας Ταβλαρίδης Διευθυντής Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών Ελληνική Ένωση Τραπεζών Οι επιπτώσεις της PSD στις επιχειρήσεις και τις τράπεζες Κώστας Ταβλαρίδης Διευθυντής Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών Ελληνική Ένωση Τραπεζών Εισαγωγή Λίγοι μόνο μήνες έχουν απομείνει μέχρι το Νοέμβριο του

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες.

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Προσφορά Χρήµατος Η Προσφορά Χρήµατος Μ1 αντιστοιχεί στην Πρωτογενή Ρευστότητα στην εθνική ορολογία.

Διαβάστε περισσότερα

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση 3.2 Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε συνολικά στα παραγόμενα αποτελέσματα (εκροές) μέσα από την επεξεργασία συγκεκριμένων δεικτών εκροών. Οι δείκτες διακρίνονται σε τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών Οι διαδικασίες που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μεταξύ των στόχων που τίθενται στο προοίµιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαµβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα