ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ"

Transcript

1 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Σύνταξη πλήρους κατάλογου πρώτων υλών που χρησιµοποιούνται στη βιοµηχανία πολυµερών είναι εξαιρετικά δύσκολη, λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης που σηµειώνεται διαρκώς στον κλάδο των πολυµερών. Οι ειδικότερες πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται µπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: Πρώτες ύλες για την παραγωγή πολυµερών. Πρώτες ύλες για την τροποποίηση των πολυµερών. 2. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει τις ακόλουθες οµάδες: Βιολογικά πολυµερή. Μονοµερή. Πρώτες ύλες παραγωγής µονοµερών. Πρώτες ύλες για διευκόλυνση της διεξαγωγής (όδευσης) του πολυµερισµού. Πρώτες ύλες που προβλέπονται ειδικά από την εκάστοτε τεχνική πολυµερισµού. Α. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ Κυριότερα βιολογικά πολυµερή: Κυτταρίνη και ελαστικό. Επεξεργασίες που δέχονται για τη µετατροπή τους σε προϊόντα της βιοµηχανίας πολυµερών (οµοπολυµερή ή συµπολυµερή) είναι: Καθαρισµός. Ρύθµιση µεγέθους µορίου. Υποκατάσταση επί των δραστικών οµάδων του µορίου. Προσθήκη σε υφιστάµενους ακόρεστους δεσµούς. Μεταπολυµερισµός προς απόκτηση δοµής πλέγµατος. Ανάπτυξη δοµής πλέγµατος µε αντιδράσεις άλλες από τις αντιδράσεις πολυµερισµού. Αναγέννηση, που περιλαµβάνει την παραγωγή διαλύµατος (ή άλλου προϊόντος) του πολυµερούς και τη διαδικασία ανάκτησης του πολυµερούς από το διάλυµα αυτό. Β. ΜΟΝΟΜΕΡΗ Είναι ενώσεις µικρού µοριακού βάρους που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή πολυµερούς και συµµετέχουν στη δοµή του µορίου του. ιακρίνονται σε: Βιολογικά µονοµερή, που λαµβάνονται από βιολογικές πρώτες ύλες µε φυσικές διεργασίες (ακόρεστα έλαια, τερπενικοί υδρογονάνθρακες, ποδοκαρπικά οξέα ). Συνθετικά µονοµερή, που διακρίνονται περαιτέρω σε: (α) Μονοµερή σταδιακού πολυµερισµού. (β) Μονοµερή βινυλικού πολυµερισµού. (γ) Κυκλικά µονοµερή. (δ) Ανόργανα µονοµερή. (ε) Μέσα υποκατάστασης. Μονοµερή σταδιακού πολυµερισµού Ενώσεις µικρού ΜΒ που φέρουν δραστικές οµάδες, ελεύθερες ή υποκαταστηµένες, όµοιες ή ανόµοιες και έχουν βαθµό δραστικότητας 2. 1

2 Οι ανόµοιες δραστικές µονάδες πρέπει να είναι σε θέση να αντιδρούν µεταξύ τους (αµινοξέα). Οι όµοιες δραστικές µονάδες πρέπει να είναι σε θέση να αντιδρούν µε τις δραστικές οµάδες άλλου µονοµερούς που υπάρχει στο σύστηµα πολυµερισµού (αιθυλενογλυκόλη, γλυκερίνη, εξαµεθυλενοδιαµίνη, αδιπικό οξύ, φθαλικός ανυδρίτης, τερεφθαλικός µεθυλεστέρας). Μονοµερή βινυλικού πολυµερισµού Αφορούν την παραγωγή των ευρείας χρήσης βινυλικών πολυµερών. Φέρουν έναν ή περισσότερους διπλούς δεσµούς. Χρησιµοποιούνται σε αλυσωτό πολυµερισµό, όπου πρέπει να είναι δυνατή η αντίδραση του ενός τουλάχιστον διπλού δεσµού. Συνηθέστερα µονοµερή: Αιθυλένιο, προπυλένιο, στυρένιο, χλωριούχο βινύλιο, ακρυλονιτρίλιο, βουταδιένιο, Κυκλικά µονοµερή Φέρουν ετεροκυκλικούς δακτυλίους. Συµµετέχουν σε αντιδράσεις πολυµερισµού µε σχάση του δακτυλίου. Συνηθέστερα µονοµερή: Αιθυλενοξείδιο, ε-καπρολακτάµη, 3,3-δις (χλωροµεθυλο-) οξετάνη, Ανόργανα µονοµερή Είναι ανόργανες ενώσεις. Λαµβάνουν µέρος τόσο σε σταδιακό όσο και σε αλυσωτό πολυµερισµό. Συνηθέστερα µονοµερή: (α) Απλά στοιχεία (S), (β) ιδραστικές ή πολυδραστικές ενώσεις (CO, CO 2, SiCl 4, θειούχες ενώσεις, ). Μέσα υποκατάστασης Πρόκειται για οργανικές ή ανόργανες ενώσεις, µονοδραστικές ή πολυδραστικές. Εισάγονται στο µόριο του πολυµερούς µέσω αντιδράσεων προσθήκης ή υποκατάστασης και όχι µέσω των αντιδράσεων πολυµερισµού. Χρησιµοποιούνται για την τροποποίηση του µορίου έτοιµων βιολογικών ή συνθετικών πολυµερών. Τυπικά µέσα υποκατάστασης: οξικός ανυδρίτης, µονοχλωροαιθάνιο, διθειάνθρακας, υδροχλώριο, αιθυλενοχλωρυδρίνη, φορµαλδεΰδη. Γ. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ Η ανάπτυξη µεθόδων παραγωγής µονοµερών είναι βασικό µέληµα της τεχνολογίας των πολυµερών. Η µελέτη παραγωγής ενός νέου πολυµερούς πρέπει να συνοδεύεται από τη µελέτη παραγωγής του/των µονοµερούς/ών του και η ανάπτυξη του προχωρεί µέχρις ότου βρεθούν πρώτες ύλες σε µεγάλη διαθεσιµότητα, έστω και αν είναι πρώτες ύλες παραγωγής των πρώτων υλών της παραγωγής των µονοµερών. Συνήθως, µία βιοµηχανία πολυµερούς ασχολείται µόνο µε τις µεθόδους κάθαρσης του µονοµερούς, σε πολύ µεγάλες µονάδες όµως συνηθίζεται να υπάρχει και τµήµα παραγωγής µονοµερών. Φυσικοί πόροι που χρησιµοποιούνται ως πρώτες ύλες παραγωγής µονοµερών: αργό πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ορυκτός άνθρακας, χλώριο, άζωτο, αγροτικά υποπροϊόντα, ορυκτά,. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΓΙΑ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ (Ο ΕΥΣΗΣ) ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ Είναι χηµικές ουσίες που χρησιµοποιούνται σε µικρές ποσότητες για την έναρξη ή/και τη ρύθµιση της πορείας του πολυµερισµού. 2

3 Χωρίζονται στις εξής οµάδες: ιεγέρτες πολυµερισµού µε µηχανισµό ελεύθερων ριζών. Επιταχυντές του ρυθµού διάσπασης των διεγερτών. Μέσα αναστολής του πολυµερισµού. Καταλύτες πολυµερισµού. Μέσα µεταφοράς και τερµατισµού. Επιταχυντές και µέσα βουλκανισµού. Σκληρυντές, Ε. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΕΙ ΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ Είναι πρώτες ύλες που δεν είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή της αντίδρασης πολυµερισµού αλλά επιβάλλονται από την τεχνική που ακολουθείται. ιακρίνονται στις εξής οµάδες: ιαλύτες (στην τεχνική πολυµερισµού διαλύµατος). Μέσα διασποράς και σταθεροποίησης αιωρηµάτων (στην τεχνική πολυµερισµού αιωρήµατος). Μέσα διασποράς και σταθεροποίησης γαλακτωµάτων (στην τεχνική πολυµερισµού γαλακτώµατος) 3. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Χρησιµοποιούνται για την τροποποίηση ορισµένων ιδιοτήτων των πολυµερών. ιασπείρονται οµοιογενώς στη µάζα του πολυµερούς και δεν αντιδρούν χηµικά µε αυτό, ούτε συµµετέχουν στη δοµή του µορίου του. Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει τις εξής οµάδες: Μέσα διευκόλυνσης της επεξεργασίας. Μέσα τροποποίησης των µηχανικών ιδιοτήτων. Μέσα µείωσης του κόστους. Μέσα τροποποίησης των ιδιοτήτων επιφανείας. Μέσα τροποποίησης των οπτικών ιδιοτήτων. Μέσα αύξησης του χρόνου ζωής του πολυµερούς. Μέσα διόγκωσης. Μέσα µείωσης του ευφλέκτου. Α. ΜΕΣΑ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενσωµατώνονται στη µάζα του πολυµερούς και έχουν στόχο τη διευκόλυνση της επεξεργασίας του, η δε χρήση τους εξαρτάται από τη φύση του πολυµερούς και το είδος της επεξεργασίας του. ιακρίνονται στις ακόλουθες οµάδες: Μέσα σταθεροποίησης υπό συνθήκες επεξεργασίας. Λιπαντικά. Θιξοτροπικά. Μέσα σταθεροποίησης υπό συνθήκες επεξεργασίας Θέτουν υπό έλεγχο τις αντιδράσεις θερµικής διάσπασης στις επεξεργασίες υψηλών θερµοκρασιών. Τυπικοί αντιπρόσωποι: Αντιοξειδωτικά, µέσα διάσπασης υπεροξειδίων, µέσα δέσµευσης ελεύθερων ριζών και οξέων Λιπαντικά ιακρίνονται σε εξωτερικά και εσωτερικά. 3

4 Επιτυγχάνουν: (i) Μείωση των τριβών µεταξύ πολυµερικού τήγµατος και µεταλλικών µερών της εγκατάστασης. (ii) Μείωση της πρόσφυσης του στερεού πολυµερούς στα µεταλλικά µέρη της εγκατάστασης. (iii) Αύξηση της ρευστότητας του πολυµερικού τληγµατος σε συνθήκες υψηλών θερµοκρασιών. Συνήθη λιπαντικά: Στεατικό οξύ και άλατά του, παραφινικοί κηροί, εστερικοί κηροί Θιξοτροπικά Εξασφαλίζουν αύξηση του ιξώδους της κατεργαζόµενης µάζας πολυµερούς, όταν προβλέπονται µικροί χρόνοι επεξεργασίας. Συνήθη θιξοτροπικά µέσα: Ανόργανα υλικά µε πολύ µεγάλη επιφάνεια (~200m 2 /g), όπως κολλοειδές SiO 2, κολλοειδής αµίαντος, µπετονίτης. Β. ΜΕΣΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ιακρίνονται σε: Πλαστικοποιητές και µέσα ενίσχυσης µε τις ιδιότητες που περιγράφονται στον Πίν. 1. Πίνακας 1: Μέσα τροποποίησης των µηχανικών ιδιοτήτων πολυµερών ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ (PLASICIZERS) Υγρά µικρής πτητικότητας που ενσωµατώνονται στη µάζα των πολυµερών, αποδίδοντας οµοιογενή συστήµατα πολυµερούςπροσθέτου και επιτυγχάνοντας: - Αύξηση της κατεργασιµότητας. - Μεγαλύτερη ευκαµψία και αντοχή σε κρούση. ιακρίνονται σε δύο κατηγορίες: - Ενώσεις µικρού ΜΒ Εστέρες (φυτικά έλαια, συνθετικοί εστέρες φθαλικοί και φωσφορικοί εστέρες ), προϊόντα πετρελαίου (ορυκτέλαια, παραφινικοί κηροί, άσφαλτοι), διάφορα (καµφορά, χλωριωµένα προϊόντα, επόξυ έλαια ). - Πολυµερή µικρού βαθµού πολυµερισµού Ααλκυδικές ρητίνες, επόξυ ρητίνες, πολύαµίδια, πολυεστέρες, πολυ-αλκυλενογλυκόλες, ρητίνες τερπενικών υδρογονανθράκων, χλωριωµένες παραφίνες. ΜΕΣΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Οργανικά ή ανόργανα, ορυκτά, βιολογικά ή συνθετικά µε (συνήθως) ινώδη µορφή, τα οποία, σχηµατίζοντας ετερογενή συστήµατα πολυµερούς-προσθέτου επιτυγχανουν βελτίωση (αύξηση) των µηχανικών ιδιοτήτων των πολυµερών. Συναντώνται ως διακεκοµµένες ίνες µικρού µήκους, συνεχής ίνες µεγάλου µήκους, πλεγµατα/υφάσµατα ινών. Κυριότεροι εκπρόσωποι: Άνθρακας και γραφίτης, αµίαντος, κεραµικά, µέταλλα, γυαλί, κυτταρίνη και κυτταρινικά πολυµερή, ινοποιήσιµα πολυµερή Γ. ΜΕΣΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Χρησιµοποιούνται για αύξηση του όγκου ή του βάρους του πολυµερούς (ή ισοδύναµα για µείωση του κόστους). Όταν η ποιότητα του πολυµερούς δεν ενδιαφέρει, χρησιµοποιούνται σε µεγάλες ποσότητες. Είναι στερεά ή υγρά και διακρίνονται σε δύο οµάδες: Πληρωτικά υλικά (ανθρακικά άλατα Ca, Ba, Mg, άργιλοι, τάλκης, ξυλάλευρο) που είναι κονιοποιηµένα υλικά µικρού κόστους και σχηµατίζουν ετερογενές σύστηµα µε το πολυµερές. Αραιωτικά υλικά (προϊόντα πετρελαίου) που είναι υγρά υψηλού σ.ζ., χαµηλού κόστους και είναι πλήρως αναµίξιµα µε τα πολυµερή. 4

5 . ΜΕΣΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Εξασφαλίζουν στην επιφάνεια του πολυµερούς επιθυµητές ιδιότητες και διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 1. Μέσα τράχυνσης της επιφάνειας Εξασφαλίζουν επιθυµητό βαθµό τραχύτητας στην επιφάνεια (αύξηση τραχύτητας) όταν: Επιδιώκεται διευκόλυνση διαχωρισµού φύλλων πολυµερούς σε επαφή υπό συνθήκες στοιβασίας. Απαιτείται µείωση της στιλπνότητας της επιφάνειας. Συνηθέστερα µέσα: Πληρωτικά υλικά µε µικρό µέγεθος κόκκου, π.χ. SiO 2 µε ανάλογη κοκκοµετρία. 2. Μέσα αύξησης της αντοχής σε τριβή-φθορά Χαρακτηρίζονται και ως στερεά λιπαντικά. Συνηθέστερα µέσα: διθειούχο µολυβδαίνιο, γραφίτης, σκόνη πολυ-τετραφθορο-αιθυλενίου. 3. Μέσα αύξησης της αγωγιµότητας Χαρακτηρίζονται και ως αντιστατικά. Επιτυγχάνουν αύξηση της αγωγιµότητας της επιφάνειας για την αποτροπή συγκέντρωσης φορτίων στατικού ηλεκτρισµού. Συνηθέστερα µέσα: Ενώσεις αζώτου (αµίνες µακράς αλυσίδας, αµίδια, τεταρτοταγή αµµωνιακά άλατα), σουλφονικά οξέα και αλκυλ-αρυλ-σουλφονικά άλατα, πολυυδρικές αλκοόλες και παράγωγά τους, παράγωγα φωσφορικού οξέος (φωσφορικός δι-δωδεκυλεστέρας), παράγωγα πολυαιθυλενογλυκόλης). 4. Μέσα αύξησης της ικανότητας πρόσφυσης Χρησιµοποιούνται σε περιπτώσεις συνδέσεων µε υποστρώµατα (παραγωγή πολύστρωτων και σύνθετων υλικών). Επιδρούν κατά δύο τρόπους: (α) Μειώνουν την επιφανειακή τάση, (β) αυξάνουν τις δυνάµεις ή ενισχύουν τους δεσµούς που αναπτύσσονται µεταξύ των επιφανειών. Συνηθέστεροι εκπρόσωποι: Ενώσεις φωσφόρου (συγκολλήσεις πολυµερούς/µετάλλου), οξέα (στεατικό οξύ, π-χλωροσουλφονο-λιπαρά οξέα), αµίνες (παράγωγα της πιπεριδίνης), οργανικές ενώσεις τιτανίου (συνδέσεις πολυµερούς/υάλου, συνδέσεις πολυµερούς/µετάλλου). Ε. ΜΕΣΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ Επιδρούν στις κύριες οπτικές ιδιότητες του πολυµερούς που σχετίζονται µε την αισθητική τους ποιότητα (εξωτερική εµφάνιση), δηλ. τη διαφάνεια, τη στιλπνότητα και το χρώµα του πολυµερούς. Η διαφάνεια του πολυµερούς σχετίζεται µε την κρυσταλλικότητά του και βαίνει µειούµενη µε αύξηση της κρυσταλλικότητας. Μείωση της διαφάνειας επιτυγχάνεται µε: Τροποποίηση της επιφάνειας (βλ. ανωτέρω). Τροποποίηση της µάζας του πολυµερούς µε πρόσθετα διαφορετικού δείκτη διάθλασης ή αδιαφανή. Σύνηθες τέτοιο πρόσθετο είναι το διοξείδιο του τιτανίου. Αύξηση της διαφάνειας επιτυγχάνεται µε: Μείωση του βαθµού κρυσταλλικότητας. Μείωση της πυκνότητας κρυστάλλου. Μείωση του µεγέθους κρυστάλλου. Απορρόφηση του φωτός στη µη ορατή περιοχή και απόδοσή του στην ορατή περιοχή. Πρόσθετα χρησιµοποιούνται στις δύο τελευταίες περιπτώσεις. 5

6 Η µείωση του µεγέθους κρυστάλλου επιτυγχάνεται µε προσθήκη µέσων πυρήνωσης (νανοκόνεις µε διάµετρο <40 nm), όπως π.χ. άλατα Να, Κ και Li του βενζοϊκού οξέος, άργιλος, SiO 2. Στην τελευταία περίπτωση, χρησιµοποιούνται φθορίζουσες οργανικές ενώσεις (βινυλενο-διςβενζοξαζόλες, παράγωγα του βενζενοσουλφονικού οξέος, σουλφαναµίδια του 4- ναφθολοτριαζολυλο-στιλβενίου, 4-αλκυλο-7-διαλκυλο-αµινοκουµαρίνες) που απορροφούν φωτεινή ακτινοβολία στην περιοχή µήκους κύµατος των nm και την αποδίδουν στη περιοχή των nm. Η στιλπνότητα αναφέρεται στην ικανότητα ανάκλασης των φωτεινών ακτίνων από την επιφάνεια του πολυµερούς. Αύξηση της στιλπνότητας επιτυγχάνεται µε ενσωµάτωση στη µάζα του πολυµερούς πολύ λείων αδιαφανών στερεών (εξασφαλίζουν εσωτερικές ανακλάσεις). Το χρώµα επιτυγχάνεται µε χρήση κατάλληλης χρωστικής, οργανικής ή ανόργανης, διαλυτής ή αδιάλυτης στη µάζα του πολυµερούς. Οι ανόργανες χρωστικές είναι πιο ανθεκτικές έναντι οξείδωσης και προσβολής από υπεριώδη ακτινοβολία, αλλά έχουν πολύ περιορισµένη ποικιλία χρωµάτων και χρησιµοποιούνται µόνο σε αδιαφανή προϊόντα. Συνήθεις αδιάλυτες χρωστικές (ανόργανες): Χρώµα κόκκινο έως µωβ: Οξείδια σιδήρου, ερυθρές χρωστικές κάδου, θειοϊνδικό Χρώµα πορτοκαλί έως κίτρινο: Οξείδια σιδήρου, χρωµικός ψευδάργυρος,κίτρινο βενζιδίνης, αντίστοιχες χρωστικές κάδου Χρώµα πράσινο έως µπλε: Οξείδιο χρωµίου, υπεράλιο, κυανό κοβαλτίου, κυανό σιδήρου, ινδαθρόνη, φθαλοκυανίνη Χρώµα λευκό: ιοξείδιο του τιτανίου, οξείδιο ψευδαργύρου, λιθωπό Χρώµα µαύρο: Οξείδια σιδήρου, αιθάλη Συνήθεις διαλυτές χρωστικές (οργανικές): Ελαιοδιαλυτές αζωχρωστικές. Αλκοολοδιαλυτές (άλατα οργανικών βάσεων, σύµπλοκα µετάλλων των αζωχρωστικών, παράγωγα τουτριφαινυλοµεθανίου). ΣΤ. ΜΕΣΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΖΩΗΣ Ενσωµατώνονται στο πολυµερές για να το προστατεύσουν από την επίδραση του περιβάλλοντος (ακτινοβολία, θερµότητα, οξυγόνο, υγρασία, µικροοργανισµούς ). Κατατάσσονται στις εξής οµάδες: Αντιοξειδωτικά. - Αυξάνουν τη διάρκεια ζωής πλαστικών ευαίσθητων στην προσβολή από οξυγόνο (σε συνδυασµό µε µακροχρόνια έκθεση σε συνθήκες υψηλών θερµοκρασιών και ακρινοβολίας). - Συνηθέστερα µέσα: Αλκυλοφαινόλες, αλκυλοδιφαινόλες, αλκυλιδενο-πολυφαινόλες, θείοαλκυλο- φαινόλες, αµίνες, οργανικές ενώσεις φωσφορικού και φωσφορώδους οξέος Σταθεροποιητές έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας. - Απορροφούν την υπεριώδη ακτινοβολία. - ιακρίνονται σε διαλυτούς και µη διαλυτούς στο πολυµερές. Οι διαλυτοί χρησιµοποιούνται σε διαφανή και αδιαφανή πολυµερή. Συνήθη µέσα: βενζοφαινόνη, βενζοτριαζόλες, οργανικές ενώσεις Νi, υποκαταστηµένα ακρυλονιτρίλια, εστέρες βενζοϊκού, σαλικυλικού, τερεφθαλικού και ισοφθαλικού οξέος µε ρεζορκίνη και φαινόλες. Οι αδιάλυτοι χρησιµοποιούνται µόνο σε αδιαφανή πολυµερή. Συνήθη µέσα: αιθάλη, αδιάλυτες χρωστικές (οξείδια του Fe, TiO 2, ). Μυκητοκτόνα. 6

7 Ζ. ΜΕΣΑ ΙΟΓΚΩΣΗΣ ιακρίνονται σε φυσικά και χηµικά µέσα διόγκωσης (ανάλογα µε τον τρόπο δράσης τους) ή σε πορώδη και συµπαγή µέσα διόγκωσης (ανάλογα µε τη φυσική τους κατάσταση). Τα φυσικά µέσα διόγκωσης είναι υγρά χαµηλού σ.ζ. Συνήθη φυσικά µέσα: Πεντάνιο, 2,3-διµεθυλο-βουτάνιο, χλωρο-φθορο-αλκάνια, Τα χηµικά µέσα ή συστήµατα αντιδρούν ή διασπώνται σε ορισµένη θερµοκρασία και παράγονται αέρια. Συνήθη χηµικά µέσα: αζω-δις-ισοβουτυρονιτρίλιο, αζω-δι-καρβοναµίδη, διαζωαµινοβενζέβιο, Τα πορώδη µέσα διόγκωσης ενσωµατώνονται στο πολυµερές υπό τη µορφή τεµαχιδίων διογκωµένων πολυµερών, µικροσφαιρών, Τα συµπαγή µέσα ενσωµατώνονται στο πολυµερές και µετά αποµακρύνονται µε µια διαδικασία έκπλυσης και διάλυσης. Συνήθη µέσα: διαλυτά οργανικά άλατα, ανόργανα άλατα που διαλύονται µε όξινη προσβολή, Η. ΜΕΣΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΦΛΕΚΤΟΥ Ανάλογα µε τη συµπεριφορά τους έναντι φλόγας, τα πολυµερή διακρίνονται σε: εύφλεκτα, αυτοσβεννύµενα και µη αναφλέξιµα. Προφανώς, τα µέσα µείωσης ευφλέκτου έχουν στόχο τη µετατροπή των ευφλέκτων πολυµερών σε αυτοσβεννύµενα ή µη αναφλέξιµα. Χρησιµοποιούνται ανόργανα και οργανικά µέσα, µεµονωµένα ή ως συνδυασµός (σύστηµα) µέσων. Συνήθη ανόργανα µέσα: τριοξείδιο του αντιµονίου, υδροξείδιο του αργιλίου, βορικά και µεταβορικά άλατα, Συνήθη οργανικά µέσα: οργανικές ενώσεις του φωσφόρου, ειδικά αλογονωµένα παράγωγα, 7

ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Α. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2010 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η πτυχιακή αυτή εργασία εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 11. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Παραδόσεις του µαθήµατος Συσκευασία Τροφίµων

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 11. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Παραδόσεις του µαθήµατος Συσκευασία Τροφίµων ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 11 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Παραδόσεις του µαθήµατος Συσκευασία Τροφίµων ρ. ΣΠΥΡΙ ΩΝ Ε. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ Πολυµερή (polymers) = µακροµόρια, δηλαδή µόρια µεγάλου µοριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ HO 3 S Εφαρµογή της Ιοντοεναλλαγής SO 3 H SO 3 H στην Επεξεργασία Νερού & Υδατικών ιαλυµάτων HO 3 S SO 3 H Πτυχιακή SO 3 HΕργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων 1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων 1 Βασικές λειτουργίες συσκευασίας στο τρόφιµο: Προστασία σε προκαθορισµένο βαθµό για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΙΣΗΣ ΑΔΑΜΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΙΣΗΣ ΑΔΑΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΧIΤΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα τροφίμων. Σύγχρονα υλικά συσκευασίας 21/5/2015 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ποιότητα τροφίμων. Σύγχρονα υλικά συσκευασίας 21/5/2015 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Περίληψη ιαλέξεων Ε. Κατσανίδης Ποιότητα τροφίμων Η καταλληλότητα των τροφίμων για κατανάλωση Η καταλληλότητα των τροφίμων να ικανοποιούν τον καταναλωτή Το σύνολο των χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (COMPOSITES)

ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (COMPOSITES) ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (COMPOSITES) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ Για ένα σύστηµα ο όρος σύνθετο σηµαίνει ότι τούτο αποτελείται από δύο ή περισσότερα διακριτά µέρη. Από γενική άποψη, λοιπόν, ένα υλικό αποτελούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. διαθεσιµότητα πρωτογενούς ενέργειας, δηλαδή ενέργειας που αντλείται κατευθείαν από τη φύση (γαιάνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υδατοπτώ-

Πρόλογος. διαθεσιµότητα πρωτογενούς ενέργειας, δηλαδή ενέργειας που αντλείται κατευθείαν από τη φύση (γαιάνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υδατοπτώ- Πρόλογος διαθεσιµότητα πρωτογενούς ενέργειας, δηλαδή ενέργειας που αντλείται κατευθείαν από τη φύση (γαιάνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υδατοπτώ- Η σεις, κ.ά.) αποτελεί σήµερα ίσως το σηµαντικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετα υλικά με θερμοπλαστική μήτρα

Σύνθετα υλικά με θερμοπλαστική μήτρα ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σύνθετα υλικά με θερμοπλαστική μήτρα Χρήση καινούργιου και παλαιωμένου φύλλου κάλυψης θερμοκηπίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ ΜΙΚΡΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ ΜΙΚΡΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ ΜΙΚΡΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΒΟΥΤΣΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Yπάρχει ένας µεγάλος αριθµός φυσικών, συνθετικών και τεχνητών µεγαλοµορίων µε τεράστια σηµασία. Έτσι το άµυλο, η κυτταρίνη και οι πρωτεΐνες παίζουν

Yπάρχει ένας µεγάλος αριθµός φυσικών, συνθετικών και τεχνητών µεγαλοµορίων µε τεράστια σηµασία. Έτσι το άµυλο, η κυτταρίνη και οι πρωτεΐνες παίζουν Αν επρόκειτο να ονοµαστεί ή εποχή µας από τα υλικά που τη χαρακτηρίζουνόπως η εποχή του Λίθου ή η εποχή του Χαλκού και του Σιδήρου στο παρελθόν-θα έπρεπε ν αποκληθεί Aιώνας των Πλαστικών γ ιατί οι πλαστικές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12 Καταλυτική πυρόλυση βαρέων κλασμάτων πετρελαίου για την παραγωγή καυσίμων

Κεφάλαιο 12 Καταλυτική πυρόλυση βαρέων κλασμάτων πετρελαίου για την παραγωγή καυσίμων Κεφάλαιο 12 Καταλυτική πυρόλυση βαρέων κλασμάτων πετρελαίου για την παραγωγή καυσίμων 12.1 Γενικά για τα καύσιμα Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 τα καύσιμα και γενικότερα τα ενεργειακά θέματα βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας Καινοτομία και βιωσιμότητα Βρυξέλλες, 21.2.2014 Κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης σχετικά με τον κανονισμό (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος και υδρογόνου από τη φωτοκαταλυτική οξείδωση οργανικών ενώσεων σε µια φωτοηλεκτροχηµική κυψελίδα. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

12. Διεργασίες επεξεργασίας νερού

12. Διεργασίες επεξεργασίας νερού Γενικά Τα φυσικά νερά, κυρίως τα επιφανειακά, δεν πληρούν ποτέ τις προδιαγραφές ποιότητας που τίθενται από τη νομοθεσία για το «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης». Θα πρέπει συνεπώς να απομακρυνθούν κάποια ανεπιθύμητα

Διαβάστε περισσότερα

8. ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

8. ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 72 8. ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 8.1 Πολυμερή 8.1.1 Πολυμερή και πολυμερισμός Τα πολυμερή είναι γνωστά ευρέως και ως πλαστικά, επειδή πολλά από αυτά είναι εύπλαστα, δηλαδή παραμορφώνονται εύκολα. Οι χρήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Ανακύκλωσης Πλαστικών

Τεχνολογία Ανακύκλωσης Πλαστικών vi Τεχνολογία Ανακύκλωσης Πλαστικών Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα ISBN 978-960-456-282-4 Copyright, Μάϊος 2012, E. Μπόκαρης, Eκδόσεις Zήτη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΡΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟ ΝΑΝΤΙΜΑ Εξάµηνο: 5ο 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

MEΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΥ(ΣΤΥΡΕΝΙΟΥ-co-ΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΑ) ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΟΝΤΜΟΡΙΛΛΟΝΙΤΗ

MEΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΥ(ΣΤΥΡΕΝΙΟΥ-co-ΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΑ) ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΟΝΤΜΟΡΙΛΛΟΝΙΤΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ MEΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΥ(ΣΤΥΡΕΝΙΟΥ-co-ΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΑ) ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Η ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

3.1 Η ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 3. Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Καθηγητής Νικόλαος Α. Χουλιαράς Τµήµα Φυτικής Παραγωγής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Λάρισας 41110 Λάρισα. 3.1 Η ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 3.1.1 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ :ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΟΞΕΙ ΩΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΜΕΘΟ Ο ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΗ ΒΙΟΜΑΖΑ»

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΗ ΒΙΟΜΑΖΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Copyright, 2009, EÎ fiûâè ZHTH,.. K Ú ÁÈ ÓÓ Ë, EÈÚ.. È ÂÚ Ô,.. A ÈÏÈ,. N. MappleÈÎÈ ÚË

Copyright, 2009, EÎ fiûâè ZHTH,.. K Ú ÁÈ ÓÓ Ë, EÈÚ.. È ÂÚ Ô,.. A ÈÏÈ,. N. MappleÈÎÈ ÚË K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô Ê ÚÂÈ ÙËÓ appleôáú Ê ÙˆÓ Û ÁÁÚ Ê ˆÓ ISBN 978-960-456-145-2 Copyright, 2009, EÎ fiûâè ZHTH,.. K Ú ÁÈ ÓÓ Ë, EÈÚ.. È ÂÚ Ô,.. A ÈÏÈ,. N. MappleÈÎÈ ÚË TÔ apple ÚfiÓ ÚÁÔ appleóâ Ì ÙÈÎ

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Περιγραφή και λειτουργία µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Σητείας ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΠΑΖΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ευθύµιος Νταρακάς Θεσσαλονίκη 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας είναι η µελέτη του κύκλου ζωής των δοµικών υλικών µιας µονοκατοικίας 80 m 2 στη νησιωτική περιοχή της Κρήτης σε ελληνικές συνθήκες, καθώς και η αποτίµηση και σύγκριση των διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ .... ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΖΟΝ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΠΕΙΡΑΜΑ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ Οι σκοποί των πειραµάτων που ακολουθούν είναι να φανεί: 1) Η καταστροφική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ-ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΠΛΑ)

ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ-ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΠΛΑ) ΣΥΝΑΦΗ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ-ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΠΛΑ) ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Δρ. Κακάβας Β. Κων/νος νος Χημικός Email: kakavas@teilar.gr Εισαγωγή: Υλικά- Κατηγορίες Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα