Ισχύς (KW) Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής Αριθ. πρωτοκόλλου θεώρησης... (Άρθρο 2 παραγ. 2 του Ν.4483/1965, όπως ισχύει) (Σφραγίδα, υπογραφή)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ισχύς (KW) Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής Αριθ. πρωτοκόλλου θεώρησης... (Άρθρο 2 παραγ. 2 του Ν.4483/1965, όπως ισχύει) (Σφραγίδα, υπογραφή)"

Transcript

1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (Ν. 4483/1965 αρ. 2, Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/ , ΚΥΑ Φ Α 50/12081/642/ , Υ.Α. Φ.50/503/168/ , όπως ισχύουν ) Αφορά: Νέα εγκατάσταση Τροποποίηση Επέκταση Επανέλεγχο Προς τη...δεδηε...περιοχή/πρακτορείο...κυψελη/αθηνα... Ο υπογράφων αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης...κασο ΕΛΜΙΡΑΝ... δηλώνω υπεύθυνα, με γνώση των συνεπειών των νόμων για ψευδή δήλωση, ότι: 1. Διαθέτω άδεια ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, δεν έχει ανασταλεί η ισχύς της και δεν υπόκειμαι στους περιορισμούς της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Β.Δ. της 4/25 Νοεμβρίου Η περιγραφόμενη ηλεκτρική εγκατάσταση, παραδίδεται από εμένα σήμερα, σε ασφαλή λειτουργία όπως αναλύεται στο(α) ηλεκτρολογικό(ά) σχέδιο(α), στο πρωτόκολλο ελέγχου και περιγράφεται στην έκθεση παράδοσης. 3. Δίνω την εγγύηση σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4483/ 1965, όπως ισχύει κάθε φορά, ότι αυτή η ηλεκτρική εγκατάσταση θα λειτουργήσει με ασφάλεια και απρόσκοπτα. 4. Έχει(ουν) τοποθετηθεί διάταξη(εις) διαφορικού ρεύματος σε εφαρμογή της ΚΥΑ Φ Α 50/12081/642/ Έχουν εκτελεστεί οι ηλεκτρικές εργασίες που περιγράφονται στη δήλωση αυτή με βάση την υφιστάμενη Νομοθεσία, έχω ελέγξει την ηλεκτρική εγκατάσταση με βάση την υφιστάμενη Νομοθεσία και την κρίνω ασφαλή και κατάλληλη για χρήση. Τα αποτελέσματα του ελέγχου και των μετρήσεων είναι σύμφωνα με την υφιστάμενη Νομοθεσία και αναλύονται στο(α) αντίστοιχο(α) πρωτόκολλο(α) ελέγχου. 6. Έχω ενημερώσει τον ιδιοκτήτη ή χρήστη της εγκατάστασης για την υποχρέωση επανελέγχου αυτής της ηλεκτρικής εγκατάστασης με βάση τις ισχύουσες σήμερα Υπουργικές Αποφάσεις 7. Ένα ακριβές αντίγραφο της δήλωσης αυτής μαζί με το(α) ηλεκτρολογικό(ά) σχέδιο(α), το(α) πρωτόκολλο(α) ελέγχου και την έκθεση παράδοσης παραδίδονται στον παραπάνω ιδιοκτήτη ή χρήστη, καθώς και τα πρωτότυπα αυτών για τη... τα οποία πρέπει να κατατεθούν εντός ενός έτους από την έκδοσή τους και αναλαμβάνω την ευθύνη της φύλαξης ενός αντιγράφου των παραπάνω έως την ημερομηνία του επόμενου επανέλεγχου. Έγγραφα που συνοδεύουν την ΥΔΕ 1. Μονογραμμικό(ά) εγκατάστασης 2. Μονογραμμικό(ά) πίνακα(ων) 3. Πρωτόκολλο(α) ελέγχου (σελίδ....) 4. Έκθεση παράδοσης (σελίδ.....) Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής Αριθ. πρωτοκόλλου θεώρησης.... (Άρθρο 2 παραγ. 2 του Ν.4483/1965, όπως ισχύει) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ... ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ: Αριθ. παροχής εγκατάστασης:... ΝΕΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ονοματ. ιδιοκτήτη εγκατάστασης: Ονοματ. χρήστη εγκατάστασης: ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Δήμος ή Κοινότ.: ΑΘΗΝΑ... Περιοχή/Διαμέρισμα:....ΚΥΨΕΛΗ... Οδός Αριθ.:...Μ.ΠΑΤΖΙΝΗ 4... Τ.Κ.: Όροφος:. ΙΣΟΓΕΙΟ. Αρ. διαμερίσμ.:... Κατηγορία χώρου: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ Επόμενος επανέλεγχος έως: 10/05/ Άρθρο 5 της Υ.Α Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ Β 470/2004) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ: Αριθμός άδειας:...*****... Ειδικότητα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Κατηγορία:..Β ΤΑΞΗ... Ημερομηνία έκδοσης: 10/05/2014 Ημερομηνία λήξης ισχύος:... Όριο ισχύος άδειας σε KW:.. Β ΤΑΞΗ... Τύπος & Αριθ. Φορολ. στοιχείου (ΤΙΠΥΠ ή ΑΠΥ) ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τάση /Φάσεις(η)/Συχνότ. (Hz)/dc ή ac. 400/3/.50./AC. Συν. εγκατ. ενεργός/φαινόμενη ισχύς:8 7, 45KW/8 9,57KVA Εγκατεστημένη ισχύς (KW): Φωτισμού. 2 9, 25 Συσκευών 51,2 Κίνησης 7 Συνολ. εγκατεσ/νη ισχύs παραγωγικής διαδικασίας:....kw (μόνο για Ε.Η.Ε που υπόκεινται στο Ν. 3325/2005) Ισχύς μεγαλύτερου κινητήρα:.... KW (εάν υπάρχει) Ηλεκτροδότηση πίνακα ανελκυστήρα: ΝΑΙ ΟΧΙ Γραμ. γενικ. πίν. Μετρητή(πλήθος x διατ.αγωγών):. 5 x 120..mm 2 Γεν. ασφάλεια ή Αυτόμ. διακόπτης ισχύος γεν. πίνακα:. 160Α Σύστ. σύνδεσης γείωσης : (Άμεση)ΤΤ (Ουδετ/ση)ΤΝ ΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ (Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχει) ΕΙΔΟΣ Τάση Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (εφεδρική χρήση) Μεταγωγικός διακόπτης : ΝΑΙ ΟΧΙ Φωτοβολταϊκή μονάδα Προστ. έναντι νησιδοποίησης : ΝΑΙ ΟΧΙ Κατά... Άλλος τύπος Προστασία απόζευξης : ΝΑΙ ΟΧΙ Ο δηλών αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης (Σφραγίδα, υπογραφή) Ισχύς (KW) Τόπος.... Ημερ/νία.... Τόπος. ΑΘΗΝΑ.. Ημερ/νία.. 10/05/2014

2 Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης Σελίδα 2 από 7 Έκθεση παράδοσης Nο 001 Πρωτόκολλο ελέγχου Nο.001 Κατηγ. Εγκατ/σης: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ Ιδιοκτήτης Χρήστης... Αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης ΚΑΣΟ ΕΛΜΙΡΑΝ Αρ. παροχής: ΝΕΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διεύθυνση: ΚΥΨΕΛΗ Αριθ. άδειας:... Κατηγορία: Ειδικότητα:... Χώρος/τμήμα εγκατάστασης Αριθμός ηλεκτ. συσκευών & υλικών Γραφείο Ισογείου Γραφείο Ορόφου Αποθήκη Υπογείου Σύνολο Βαθμός Προστασίας ΙΡ Εγκατεστημένη Ισχύς (KW) Πίνακας διανομής Διακόπτης απλός Διακόπτης διπλός Ηλεκτρολογικό υλικό Διακόπτης αλλε - ρετούρ ακραίος Διακόπτης κομμυτατέρ Ρυθμιστής έντασης φωτισμού Μπουτόν Ανιχνευτής κίνησης Πρίζα σούκο μονή διπλή Θερμοστάτης χώρου τριπλή Γραμμές σταθερών ηλεκτρικών συσκευών & κινητήρων Φωτιστικό σημείο Κουζίνα Θερμοσίφωνο ,8 Κλιματιστικό Ανελκυστήρας Πίνακας Πυρανίχνευσης Κατανεμητής DATA 1 1 1, ,5 Πίνακας CCTV 1 1 1,5 Απλό ,8 Πολλαπλό >0,5 KW Συνολική εγκατεστημένη ισχύς (KW) 33,68 Η ηλεκτρική εγκατάσταση παραλήφθηκε έτοιμη προς χρήση σύμφωνα με την παρούσα έκθεση παράδοσης Παράδοση πρόσθετης τεκμηρίωσης (π.χ. σχέδια) Ο αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης O παραλαμβάνων την έκθεση παράδοσης ιδιοκτήτης ή χρήστης (Σφραγίδα, Υπογραφή) Τόπος...ΑΘΗΝΑ... Ημερ/νία..10/05/ (Όνομα, Υπογραφή) Τόπος... Ημερ/νία...

3 Σελίδα 3 από 7 Χώρος/τμήμα εγκατάστασης Αριθμός ηλεκτ. συσκευών & υλικών Αποθήκη Α Αποθήκη Β Σύνολο Βαθμός Προστασίας ΙΡ Εγκατεστημένη Ισχύς (KW) Πίνακας διανομής Διακόπτης απλός Διακόπτης διπλός Διακόπτης αλλε - ρετούρ ακραίος Διακόπτης κομμυτατέρ Ρυθμιστής έντασης φωτισμού Μπουτόν Ανιχνευτής κίνησης Ηλεκτρολογικό υλικό Τριφασική Πρίζα Πρίζα σούκο μονή διπλή τριπλή Γραμμές σταθερών ηλεκτρικών συσκευών & κινητήρων Ρολά Φωτιστικό σημείο Απλό ,1 Πολλαπλό >0,5 KW Συνολική εγκατεστημένη ισχύς (KW) 40,08

4 Σελίδα 4 από 7 Χώρος/τμήμα εγκατάστασης Αριθμός ηλεκτ. συσκευών & υλικών Εξωτερικός Φωτισμός Σύνολο Βαθμός Προστασίας ΙΡ Εγκατεστημένη Ισχύς (KW) Πίνακας διανομής Ηλεκτρολογικό υλικό Πρίζα σούκο μονή διπλή τριπλή Γραμμές σταθερών ηλεκτρικών συσκευών & κινητήρων Φωτιστικό σημείο Απλό ,5 Πολλαπλό >0,5 KW Συνολική εγκατεστημένη ισχύς (KW) 2,5

5 Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 Σελίδα 5 από 7 Πρωτόκολλο ελέγχου Nο 001 με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 & την Κ.Υ.Α. Φ Α 50/12081/642/ Αρχικός έλεγχος Επανέλεγχος Ιδιοκτήτης Χρήστης Αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης Αρ. παροχής:... Διεύθυνση: Αρ. άδειας:... Κατηγορία:.... Ειδικότητα:... ΚΑΣΟ ΕΛΜΙΡΑΝ..... Κατηγορία Εγκατάστασης ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ. Αιτία ελέγχου: Τροποποίηση Επέκταση Αλλαγή κατηγορίας Ονομαστική τάση:. Δίκτυο τροφοδοσίας: TT-Σύστημα TN-Σύστημα IT-Σύστημα 1. Οπτικός έλεγχος: καλά όχι καλά όχι καλά όχι 1.1. Μέτρα προστασίας από ηλεκτροπληξία 1.2. Μέτρα προστασίας από πυρκαγιά 1.5. Όργανα διακοπής & απομόνωσης 1.6. Επιλογή υλικού βάσει εξωτερικών επιδράσεων 1.9. Κύρια & συμπληρ. ισοδυναμικές συνδέσεις Σχέδια, διαγράμματα, πινακίδα δοκιμής RCD 1.3. Επιλογή διατομών αγωγών 1.7. Αναγνώριση αγωγών Ν & ΡΕ Επάρκεια συνδέσεων αγωγών 1.4. Επιλογή & ρύθμιση των διατάξεων προστασίας 1.8. Δυνατότητα αναγνώρισης. κυκλωμάτων Παρατηρήσεις: Δυνατότητα πρόσβασης & χειρισμών 2. Δοκιμές: καλά όχι καλά όχι καλά όχι 2.1. Έλεγχοι, δοκιμές πολικότητας 2.3.Κατεύθυνση φοράς των 3φ κινητήρων 2.5. Δοκιμές λειτουργίας 2.2. Δοκιμές λειτουργίας διατάξεων διαφορικού ρεύματος 2.4. Κατεύθυνση πεδίου φοράς 3φ πριζών 2.6. Δοκιμές διακοπής & απομόνωσης Παρατηρήσεις: Μετρήσεις: καλά όχι Παρατηρήσεις:.. Παρατηρήσεις: 3.5. Αντίσταση γείωσης.. Ω Είδος γείωσης: θεμελιακή ράβδος ηλεκτρόδιο (άλλο)... Παρατηρήσεις : Αρ. Ηλεκτρικού Κυκλώματος Χώρος /Τμήμα εγκατάστασης, Χρήση Γραμμή τροφοδοσίας/ καλώδιο Τύπος καλωδίου Αριθ. Αγωγών Διατομή αγωγού mm Αντίστα-ση μόνωσης R iso(mω) Με καταναλώσεις Χωρίς καταναλώσεις Διάταξη προστασίας από υπερένταση Είδος/ Χαρακτηριστική Α.Π ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ J1VV-R Α.Δ.Ι 3x160 Α.0 Αλεξικερ. γραμμής H07V-U 3 2,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 10 A.A1 Ενσωματωμένη J1VV-R 3 10 Δ.Φ 3x40 Υπομπάρα Α.1.1 Πίνακας πυρανίχνευση H07V-U 3 1,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 10 Α.1.2 Κατανεμητής H07V-U 3 2,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 16 Α.1.3 Φωτ. Κλημακοστασίου H07V-U 3 1,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 10 I n (A) 3.3 Διάταξη διαφορικού ρεύματος (RCD) Ονομα στι-κό ρεύμα I n (A) & τύπος Α.1.4 Φωτισμός H07V-U 3 1,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 10 4x Α.1.5 Ρευματοδότες H07V-U 3 2,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 16 Α.1.6 Ρευματοδότες H07V-U 3 2,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 16 Α.1.7 Ρευματοδότης πίνακα H07V-U 3 2,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 16 Α.1.8 Πίνακας CCTV H07V-U 3 1,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 10 Α.1.9 Εξωτερικός Φωτισμός H07V-U 3 6 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 10 Α.1.10 Εξωτερικός Φωτισμός H07V-U 3 6 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 10 I N I mess U mess 3.4 Βρόγχος σφάλμ. Χρησιμοποιηθέντα Όργανο Τύπος Σειριακός αριθμός Όργανο Τύπος Σειριακός αριθμός όργανα μετρήσεων Αποτελέσματα: Ημερομηνία επικόλλησης ετικέτας ελέγχου Επόμενος επανέλεγχος έως Δεν διαπιστώθηκαν ελλείψεις /σφάλματα στον κεντρικό πίνακα διανομής Διαπιστώθηκαν ελλείψεις/ σφάλματα Η ηλεκτρική εγκατάσταση αυτή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 & της Κ.Υ.Α. Φ Α 50/12081/642/ κατά τον χρόνο ελέγχου ναι όχι Ο ελεγκτής αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης O παραλαμβάνων το πρωτόκολλο ελέγχου ιδιοκτήτης ή χρήστης Z s (Ω) ή I k (Α) Απόκλιση (Σφραγίδα,Υπογραφή) (Όνομα,Υπογραφή) Τόπος...ΑΘΗΝΑ... Ημερ/νία...10/04/ Τόπος... Ημερ/νία...

6 Αρ. Ηλεκτρικού Κυκλώματος Χώρος /Τμήμα εγκατάστασης, Χρήση Γραμμή τροφοδοσίας/ καλώδιο Τύπος καλωδίου Αριθ. Αγωγών Διατομή αγωγού mm Αντίσταση μόνωσης Με καταναλώσεις Χωρίς καταναλώσεις Διάταξη προστασίας από υπερένταση Είδος/ Χαρακτηριστική Α.1.11 Εφεδρική γραμμή H07V-U 3 1,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 10 Α.1.12 Εφεδρική γραμμή H07V-U 3 1,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 10 Α.ΜΗΧ Υπο. Μηχανοστασίου J1VV-R 5 6 Α.Δ.Ι 25 Α.ΥΓΙ Υπο. Γραφείων Ισογείου J1VV-R 5 10 Α.Δ.Ι 32 Α.ΥΓΟ Υπο. Γραφείων Ορόφου J1VV-R 5 6 Α.Δ.Ι 25 Α.ΑΥΑ Υπο. Α Αποθήκης J1VV-R 5 16 Α.Δ.Ι 50 Α.ΒΥΑ Υπο. Β Αποθήκης J1VV-R 5 16 Α.Δ.Ι 50 I n (A) 3.3 Διάταξη διαφορικού ρεύματος (RCD) Ονομαστ ι-κό ρεύμα I n (A) & τύπος I N (ma ) I mess U mess Σελίδα 6 από Βρόγχος σφάλμ. Z s (Ω) ή I k (Α) Απόκλιση ΥΓΙ.Π Υπο. Γραφείων Ισογείου J1VV-R 5 10 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 3x32 ΥΓΙ.1 Αλεξικερ. γραμμής H07V-U 3 2,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 10 ΥΓΙ.2 Ρευματοδότες H07V-U 3 2,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 16 ΥΓΙ.3 Ρευματοδότες H07V-U 3 2,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 16 ΥΓΙ.4 Ρευματοδότες H07V-U 3 2,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 16 ΥΓΙ.5 Ρευματοδότες H07V-U 3 2,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 16 ΥΓΙ.6 Ρευματοδότες H07V-U 3 2,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 16 4x ΥΓΙ.7 Φωτισμός H07V-U 3 1,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 10 ΥΓΙ.8 Φωτισμός H07V-U 3 1,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 10 ΥΓΙ.9 Φωτισμός -Ρολά H07V-U 3 1,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 10 ΥΓΙ.10 Θερμοσίφωνας H07V-U 3 4 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 20 ΥΓΙ.11 A/C H07V-U 3 2,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 16 ΥΓΙ.12 Εφεδρική γραμμή H07V-U 3 1,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 10 ΥΓΙ.13 Εφεδρική γραμμή H07V-U 3 1,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 10 ΥΓΟ.Π Υπο. Γραφείων Ορόφου J1VV-R 5 6 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 25 ΥΓΟ.1 Αλεξικερ. γραμμής H07V-U 3 2,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 10 ΥΓΟ.2 A/C H07V-U 3 2,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 16 ΥΓΟ.3 Ρευματοδότες H07V-U 3 2,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 16 ΥΓΟ.4 Ρευματοδότες H07V-U 3 2,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 16 ΥΓΟ.5 Ρευματοδότες H07V-U 3 2,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 16 ΥΓΟ.6 Ρευματοδότες H07V-U 3 2,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 16 4x ΥΓΟ.7 Θερμοσίφωνας H07V-U 3 4 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 20 ΥΓΟ.8 Ρολά H07V-U 3 2,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 16 ΥΓΟ.9 Φωτισμός H07V-U 3 1,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 10 ΥΓΟ.10 Φωτισμός H07V-U 3 1,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 10 ΥΓΟ.11 Εφεδρική γραμμή H07V-U 3 1,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 10 ΥΓΟ.12 Εφεδρική γραμμή H07V-U 3 1,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 10

7 Αρ. Ηλεκτρικού Κυκλώματος Χώρος /Τμήμα εγκατάστασης, Χρήση Γραμμή τροφοδοσίας/ καλώδιο Τύπος καλωδίου Αριθ. Αγωγών Διατομή αγωγού mm Αντίσταση μόνωσης Με καταναλώσεις Χωρίς καταναλώσεις Διάταξη προστασίας από υπερένταση Είδος/ Χαρακτηριστική ΑΥΑ.Π Υπο. Α Αποθήκης J1VV-R 5 16 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 50 ΑΥΑ.1 Αλεξικερ. γραμμής H07V-U 3 2,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 10 ΑΥΑ.2 Φωτισμός A05VV-R 3 1,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 10 ΑΥΑ.3 Φωτισμός A05VV-R 3 1,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 10 ΑΥΑ.4 Φωτισμός A05VV-R 3 1,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 10 ΑΥΑ.5 Φωτισμός A05VV-R 3 2,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 10 ΑΥΑ.6 Φωτισμός A05VV-R 3 2,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 10 ΑΥΑ.7 Φωτισμός A05VV-R 3 2,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 10 ΑΥΑ.8 Φωτισμός A05VV-R 3 1,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 10 I n (A) 3.3 Διάταξη διαφορικού ρεύματος (RCD) Ονομαστ ι-κό ρεύμα I n (A) & τύπος ΑΥΑ.9 Τριφασική πρίζα A05VV-R 5 2,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 16 4x ΑΥΑ.10 Τριφασική πρίζα A05VV-R 5 2,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 16 ΑΥΑ.11 Τριφασική πρίζα A05VV-R 5 2,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 16 ΑΥΑ.12 Τριφασική πρίζα A05VV-R 5 2,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 16 ΑΥΑ.13 Ρευματοδότες A05VV-R 3 2,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 16 ΑΥΑ.14 Ρευματοδότες A05VV-R 3 2,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 16 ΑΥΑ.15 Ρολά A05VV-R 3 4 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 16 ΑΥΑ.16 Εφεδρική γραμμή A05VV-R 3 1,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 10 ΑΥΑ.17 Εφεδρική γραμμή A05VV-R 3 1,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 10 I N (ma ) I mess U mess Σελίδα 7 από Βρόγχος σφάλμ. Z s (Ω) ή I k (Α) Απόκλιση ΒΥΑ.Π Υπο. Α Αποθήκης J1VV-R 5 16 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 50 ΒΥΑ.1 Αλεξικερ. γραμμής H07V-U 3 2,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 10 ΒΥΑ.2 Φωτισμός A05VV-R 3 1,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 10 ΒΥΑ.3 Φωτισμός A05VV-R 3 1,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 10 ΒΥΑ.4 Φωτισμός A05VV-R 3 1,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 10 ΒΥΑ.5 Φωτισμός A05VV-R 3 2,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 10 ΒΥΑ.6 Φωτισμός A05VV-R 3 2,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 10 ΒΥΑ.7 Φωτισμός A05VV-R 3 2,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 10 ΒΥΑ.8 Φωτισμός A05VV-R 3 1,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 10 4x ΒΥΑ.9 Φωτισμός A05VV-R 3 1,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 10 ΒΥΑ.10 Τριφασική πρίζα A05VV-R 5 2,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 16 ΒΥΑ.11 Τριφασική πρίζα A05VV-R 5 2,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 16 ΒΥΑ.12 Τριφασική πρίζα A05VV-R 5 2,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 16 ΒΥΑ.13 Τριφασική πρίζα A05VV-R 5 2,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 16 ΒΥΑ.14 Ρευματοδότες A05VV-R 3 2,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 16 ΒΥΑ.15 Ρευματοδότες A05VV-R 3 2,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 16 ΒΥΑ.16 Ρολά Φορτ. Εκφοορτ. A05VV-R 3 1,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 10 ΒΥΑ.17 Εφεδρική γραμμή A05VV-R 3 1,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 10 ΒΥΑ.18 Εφεδρική γραμμή A05VV-R 3 1,5 ΜΙΚΡ/ΤΟΣ 10

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α ΕΙΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α ΕΙΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α ΕΙΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (Ν. 4483/1965 αρ. 2, Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004, ΚΥΑ Φ Α 50/12081/642/26.7.2006, Υ.Α. Φ.50/503/168/19.4.2011, όπως ισχύουν ) Αφορά: Νέα εγκατάσταση Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3ΠΦ-Κ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, 19-4 - 2011 Αρ.Πρωτ.: Φ.50/503/168

ΑΔΑ: 4Α3ΠΦ-Κ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, 19-4 - 2011 Αρ.Πρωτ.: Φ.50/503/168 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, 19-4 - 2011 Αρ.Πρωτ.: Φ.50/503/168 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙI ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ιεύθυνση Υποστήριξης Βιοµηχανιών Τµήµα Α Λειτουργίας Βιοµηχανιών Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ ΧΩΛ X5 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΘΩ ΜΑΣ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ Θ100 ΚΩ Σ ΤΑΣ ΚΩ Σ ΤΟΠ ΟΥ ΛΟΣ ΩΜΑΤ Ι Ο X4 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 1 1 H05VVU 3 x 4 K2 1 x 4 0 A 1 x 4 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μελέτη ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κατοικίας συνδεδεμένη με Φωτοβολταϊκό σύστημα και τροφοδότηση της Δ.Ε.Η. Study in

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΟΥΡΗ Κ. ΖΩΗ Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. MSc Διαχείριση Τεχνικών Έργων

ΚΑΜΠΟΥΡΗ Κ. ΖΩΗ Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. MSc Διαχείριση Τεχνικών Έργων ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗ Κ. ΖΩΗ Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. MSc Διαχείριση Τεχνικών Έργων ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΡΓΑΣΙΑ : Παροχή υπηρεσιών για τη «Εκπόνηση ελέγχου, επανελέγχου και πιστοποίησης των

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΡΓΑΣΙΑ : Παροχή υπηρεσιών για τη «Εκπόνηση ελέγχου, επανελέγχου και πιστοποίησης των ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝ. /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αγγελάκη 13, 546 21 Πληροφορίες: Ε. Μάµµος Τηλέφωνο:2310296847 Fax: 2310233532 E-mail: e.mammos@thessaloniki.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επισημάνσεις σημείων στα οποία εντοπίζονται συχνά λάθη κατά την συμπλήρωση της νέας ΥΔΕ

Επισημάνσεις σημείων στα οποία εντοπίζονται συχνά λάθη κατά την συμπλήρωση της νέας ΥΔΕ Επισημάνσεις σημείων στα οποία εντοπίζονται συχνά λάθη κατά την συμπλήρωση της νέας ΥΔΕ Μια μικρή προσπάθεια ενημέρωσης, πρόληψης λαθών και καλύτερης αξιοποίησης της νέας ΥΔΕ Διευκρινίσεις: -Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς σας βρήκα. Ηνέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη

Καλώς σας βρήκα. Ηνέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Καλώς σας βρήκα Ηνέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Ένα από τα βασικά εργαλεία για την ασφάλεια των Ελληνικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων επικαιροποιείται μετά από 46 (!!) χρόνια Να παρουσιαστώ:

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθός ηλεκτρολόγου για την νέα ΥΔΕ

Βοηθός ηλεκτρολόγου για την νέα ΥΔΕ Βοηθός ηλεκτρολόγου για την νέα ΥΔΕ Μια μικρή προσπάθεια ενημέρωσης, πρόληψης λαθών και καλύτερης αξιοποίησης της νέας ΥΔΕ Διευκρινίσεις & επισημάνσεις για αυτά που περιγράφονται στις επόμενες σελίδες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιλαµβάνει όλα τα µέτρα µε τα οποία διαπιστώνεται ότι η ολόκληρη η εγκατάσταση που ελέγχεται, πληροί τις απαιτήσεις. Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΛΟΤ HD 384

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΛΟΤ HD 384 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΛΟΤ HD 384 INSPECTION & TESTING

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Μετρήσεις και δοκιμές

Έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Μετρήσεις και δοκιμές Έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Μετρήσεις και δοκιμές ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Οι απαιτούμενες δοκιμές και μετρήσεις τηςνέαςυδε Είναι τα μέτρα με τα οποία αποδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ-384 ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Μιχάλης Π. Παπαδόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. 12 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

ΑΡΙΘ. 12 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΑΡΙΘ. 12 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ Στο Μαρούσι σήμερα 16-04-2015, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.2 Θέμα: «Μελέτη Σχεδίαση ΕΗΕ Κτηρίων» Διδάσκων Δρ. Γ. Περαντζάκης Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ Σπουδαστής: Γογόπουλος ΠαναγιώτηςΑΕΜ: 853/1042 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ /...1 1 Γενικά...2 1.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...2 2 Τεχνική Έκθεση...3 2.1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 2.1.1 Γενικά...3 2.1.2 Τροφοδοσία Δ.Ε.Η. - Μετρητές...3 2.1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Πρώτα νομοθετήματα για την κατάταξη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

1.1. Πρώτα νομοθετήματα για την κατάταξη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.1. Πρώτα νομοθετήματα για την κατάταξη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Από πολύ παλιά υπήρχε έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Από το ΠΔ της 12-9-35 (ΦΕΚ421Α/24-9-35)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W10/062012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W10/062012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W10/062012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Μελέτη και Κατασκευή Εσωτερικού Δικτυού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 17 ΑΔΑ: ΒΙΚΜΟΞ7Μ-ΔΣ2

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 17 ΑΔΑ: ΒΙΚΜΟΞ7Μ-ΔΣ2 ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 17 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 2014 Στο Μαρούσι σήμερα την 7/03/2014, ημέρα Παρασκευή, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ στο μάθημα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

------------------------------------------------ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ----------------------------------------------- Τεύχος Υπολογισμών

------------------------------------------------ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ----------------------------------------------- Τεύχος Υπολογισμών ------------------------------------------------ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ----------------------------------------------- Τεύχος Υπολογισμών Εργοδότης ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ Έργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΧΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002665432 2015-03-26

15PROC002665432 2015-03-26 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ: 23 /03/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΑΙΖ/Φ306/4 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ν. Γουβέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Γ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα