«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ & ΧΩΡΕΣ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ & ΧΩΡΕΣ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ»"

Transcript

1 «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ & ΧΩΡΕΣ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» Εισήγηση: Σταμάτης Μηλίγγος Εμπειρογνώμων, Πρεσβευτής Α, Δ/ντής ΥΔΑΣ - 3 Μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις του αιώνα που μόλις ξεκίνησε είναι αναμφίβολα η αντιμετώπιση των σημαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αναπτυσσόμενες, αλλά και πολλές από τις ευρισκόμενες σε μεταβατικό καθεστώς χώρες. Πρόκληση με πλανητική διάσταση που αφορά τόσο τον Βορρά, όσο και τον Νότο. Πρόκληση που αφορά επίσης όλους τους τομείς δράσης και συνεργασίας, αφού τα προβλήματα εκτείνονται από το κοινωνικό πεδίο (εξάπλωση της φτώχειας, επιδημίες κλπ.) στο οικονομικό (δυσβάσταχτο χρέος, αποδιάρθρωση των οικονομιών) και δυστυχώς και στο πολιτικό (κρίσεις, ένοπλες συγκρούσεις, πολιτική αστάθεια κλπ.) Οι προοπτικές βελτίωσης της κατάστασης στο άμεσο μέλλον είναι περιορισμένες, ενώ το χάσμα που χωρίζει τις χώρες αυτές από τις αναπτυγμένες χώρες φαίνεται να διευρύνεται. Οι εξαιρέσεις που υπάρχουν επιβεβαιώνουν απλώς τον κανόνα. Έτσι, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται τα τελευταία χρόνια πολυμερώς, αλλά και διμερώς, η κατάσταση παραμένει κρίσιμη και ο κίνδυνος γενικότερης αποσταθεροποίησης του διεθνούς συστήματος συνεργασίας άμεσος. Στο πλαίσιο αυτό, η διεθνής ανθρωπιστική και αναπτυξιακή συνεργασία έχει ως στόχο την άμβλυνση του χάσματος ανάμεσα στις αναπτυγμένες και στις αναπτυσσόμενες χώρες μέσω της ενίσχυσης της αναπτυξιακής προσπάθειας των αναπτυσσομένων χωρών. Αυτή η αναπτυξιακή προσπάθεια υλοποιείται κυρίως με την χορήγηση επισιτιστικής βοήθειας στους πληθυσμούς και επείγουσας βοήθειας σε έκτακτες καταστάσεις, με την ενίσχυση της κοινωνίας, της δημοκρατικής οργάνωσης του κράτους και της θεσμικής ικανότητας των αναπτυσσομένων χωρών και τέλος με την παροχή πόρων στους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης. Η πρόκληση της μείωσης της φτώχειας απαιτεί και θα συνεχίσει να απαιτεί συντονισμό των πολιτικών αναπτυξιακής βοήθειας, τόσο στο εσωτερικό των δωρητριών χωρών, όσο και μεταξύ τους. Θα απαιτηθεί συντονισμός, συνοχή και αλληλουχία σε όλες τις κυβερνητικές πολιτικές των αναπτυγμένων χωρών που επηρεάζουν την ανάπτυξη, όπως σε θέματα εμπορίου, επενδύσεων, περιβάλλοντος, υγείας, γεωργίας, μετανάστευσης και ασφάλειας. Θα απαιτηθεί, οι δωρήτριες χώρες να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να αναλάβουν κοινά έργα, να συνδυάσουν τους πόρους τους και να συνεργασθούν. Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια θα διαδραματίσει η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και τους Πολυμερείς Οργανισμούς για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των ευκαιριών της παγκοσμιοποίησης και της ψηφιακής εποχής. 1

2 Ελληνική πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας Η Ελλάδα αναγνωρίζει, ότι η συνεχής προσπάθεια για μείωση της φτώχειας θα πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας, καθώς το φαινόμενο της φτώχειας έχει αρνητικό αντίκτυπο στη διεθνή ασφάλεια, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ευημερία. Στην Ελλάδα, η αναπτυξιακή συνεργασία, δηλ. η χορήγηση αναπτυξιακής βοήθειας σε αναπτυσσόμενες χώρες και σε χώρες με οικονομία σε μετάβαση, αποτελεί ένα σχετικά νέο εργαλείο στα χέρια της πολιτείας που αναμφίβολα εντάσσεται στο πεδίο της εξωτερικής οικονομικής πολιτικής. Η χώρα μας έχοντας επιτύχει ένα σχετικά ικανοποιητικό επίπεδο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, όχι μόνο σταμάτησε από το μέσο περίπου της δεκαετίας του 80 να λαμβάνει αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά ήταν πλέον σε θέση να χορηγεί η ίδια κρατική αναπτυξιακή βοήθεια με σκοπό την ενίσχυση των υπαρχουσών σχέσεων φιλίας και εμπιστοσύνης με τις αποδέκτριες χώρες, αλλά και την ενδυνάμωση την διεθνούς της οικονομικής παρουσίας. Στην αρχή η Ελλάδα συμμετείχε κυρίως μέσω πολυμερών προγ/των βοήθειας, στη συνέχεια όμως με την απόκτηση εμπειρίας και την αύξηση των διαθεσίμων ποσών, άρχισαν να προωθούνται εκ παραλλήλου και διμερή αναπτυξιακά προγράμματα που αποκτούν συνεχώς και μεγαλύτερη σημασία. Έτσι, φθάσαμε στο 1996, έτος κατά το οποίο η Ελλάδα διέθετε ήδη το 0,15% του ΑΕΠ, δηλαδή περί τα 186 εκ. $ ως αναπτυξιακή βοήθεια. Από το ποσό αυτό το 84% αποτελούσε πολυμερή βοήθεια, δηλ. μέσω διεθνών οργανισμών, και το υπόλοιπο 16% διμερή αναπτυξιακή βοήθεια. Το έτος αυτό μπορεί να θεωρηθεί σταθμός στην ελληνική πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας με την έννοια, ότι αποφασίσθηκε να ακολουθηθεί μια πιο συστηματική και συντονισμένη πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας με την εκπόνηση ενός μεσοπρόθεσμου προγράμματος χορήγησης αναπτυξιακής βοήθειας για το διάστημα , με αναφορά σε συγκεκριμένες περιοχές στόχευσης και με συγκεκριμένο προϋπολογισμό, έστω και ενδεικτικό, κατά βασική κατηγορία παρέμβασης (τεχνική συνεργασία, χρηματοδοτική βοήθεια, ανθρωπιστική βοήθεια). Η χορηγούμενη ελληνική αναπτυξιακή βοήθεια ακολούθησε στα επόμενα χρόνια μια συνεχή αυξητική τάση φθάνοντας το 2004 στα 464,3 εκ. $ ή 0,23% του ΑΕΕ της χώρας. Από το συνολικό αυτό ποσό το 65,4% αποτελεί διμερή βοήθεια, ενώ το 34,6% πολυμερή. Από την εξέλιξη αυτή καταδεικνύεται η συνεχώς αυξανόμενη σημασία που διαδραματίζει η διμερής βοήθεια στην αναπτυξιακή πολιτική της χώρας μας. Σε ό,τι αφορά την συμμετοχή της χώρας μας σε εξειδικευμένα διεθνή όργανα που ασχολούνται με την διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία, αξίζει να σημειωθεί, ότι η Ελλάδα εντάχθηκε ως πλήρες μέλος στην DAC/ΟΟΣΑ το 1999, ενώ συνδιαμορφώνει στο πλαίσιο της Ε.Ε. μέσα από την συμμετοχή της στις διάφορες επιτροπές και συμβούλια την ευρωπαϊκή πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας, συγχρηματοδοτώντας ταυτόχρονα και τις σχετικές δράσεις, είτε μέσω του Γενικού Προϋπολογισμού της Ένωσης, είτε μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. Σε πολυμερές επίπεδο η χώρα μας συμμετέχει σε διάφορες πρωτοβουλίες διεθνών Οργανισμών, κυρίως του ΟΗΕ, αλλά και άλλων όπως της Παγκόσμιας Τράπεζας ή του Δ.Ν.Τ., είτε αυτές αφορούν 2

3 συγκεκριμένες χώρες, π.χ. Ιράκ, Αφγανιστάν, Νοτιοανατολική Ασία πρόσφατα, είτε συγκεκριμένες δράσεις, π.χ. κατά του AIDS, ή της ανακούφισης από το πρόβλημα της υπερχρέωσης. Προτεραιότητες της ελληνικής πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας Γεωγραφική κατανομή Σύμφωνα με το σχεδιασμό της γεωγραφικής κατανομής της διμερούς κρατικής αναπτυξιακής βοήθειας της Ελλάδος, έχουν καθοριστεί συγκεκριμένες προτεραιότητες με στόχο την ουσιαστική συμβολή στην αντιμετώπιση των πολύμορφων προβλημάτων που απασχολούν τις κοινωνίες των αναπτυσσομένων και υπό μετάβαση χωρών. Η χώρα μας ακολουθεί τις διεθνώς αποδεκτές στρατηγικές ανάπτυξης και υπό αυτήν την έννοια η παρεχόμενη αναπτυξιακή βοήθεια καλύπτει τις ανάγκες και τις επιθυμίες των αποδεκτριών βοήθειας χωρών. Προϋπόθεση για την επιλογή μιας χώρας ως αποδέκτριας είναι η εκφρασμένη από πλευράς της βούληση να αναπτυχθεί δίνοντας προτεραιότητα στη μείωση της φτώχειας, την ενδυνάμωση των δημοκρατικών θεσμών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της χρηστής διακυβέρνησης και της αειφορίας του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική και τις αρχές της DAC, καθώς και για την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης ελληνικής αναπτυξιακής βοήθειας, έχει ληφθεί μέριμνα, ώστε αυτή να επικεντρώνεται σε ένα περιορισμένο αριθμό χωρών προτεραιότητας. Έτσι, στο μέτρο που η αναπτυξιακή βοήθεια της Ελλάδος διασυνδέεται και με τους γεωπολιτικούς προσανατολισμούς της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, σε συνάρτηση με τους διεθνώς αποδεκτούς αναπτυξιακούς στόχους, η γεωγραφική κατανομή της διμερούς μας βοήθειας κατευθύνεται κατά προτεραιότητα στις ακόλουθες γεωγραφικές ζώνες, με βάση τις στρατηγικές ανά χώρα: Βαλκανική χερσόνησος Μαύρη Θάλασσα Μέση Ανατολή (συμπεριλαμβανομένων Ιράκ, Αφγανιστάν και Τουρκίας) Υποσαχαρική Αφρική Η διαδικασία των στρατηγικών κατά χώρα, αλλά και παράλληλα η συνολική προσέγγιση που ακολουθείται, δίνει τη δυνατότητα στη χώρα μας να προβαίνει σε ετήσιες κατανομές πιστώσεων σε χώρες προτεραιότητας και σε κύριους τομείς και να επιλέγει στη συνέχεια ανάλογα τα Υπουργεία, Ν.Π., ή ΜΚΟ που συμβάλλουν με τον καλύτερο τρόπο στους στόχους που έχουν τεθεί. Βαθμιαία, μεγαλύτερο τμήμα της παρεχόμενης βοήθειας μετακινείται προς τις ΛΑΑΧ της Ασίας και της Αφρικής, κάτι που αποτελεί και δέσμευση της Διεθνούς Κοινότητας. Τομεακή κατανομή Σε ό,τι αφορά την κατανομή της διμερούς βοήθειας κατά τομείς διαπιστώνεται, ότι η μερίδα του λέοντος, δηλ. ποσοστό 80,5% κατευθύνεται, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2004, σε δράσεις του τομέα «κοινωνική υποδομή και υπηρεσίες» και ειδικότερα στους υποτομείς εκπαίδευση, υγεία και διοίκηση 3

4 και αστική κοινωνία. Ποσοστό 3,8% αφορά τα λεγόμενα «πολυτομεακά προγράμματα» όπου περιλαμβάνοντα οι υποτομείς περιβάλλον, γυναίκες και ανάπτυξη και λοιπά πολυτομεακά προγράμματα, η «έκτακτη επείγουσα βοήθεια» καλύπτει το 4,9%, ενώ μικρότερα ποσοστά της βοήθειας αφορούν την «οικονομική υποδομή και υπηρεσίες» (2,8%) και τους «τομείς παραγωγής» (0,8%). Προσωπική μου άποψη είναι, ότι στα επόμενα χρόνια θα πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά η κατηγορία των «τομέων παραγωγής» που περιλαμβάνει παρεμβάσεις στη γεωργία, αλιεία, βιομηχανία, κατασκευές, εμπόριο, τουρισμό-πολιτισμό, ορυκτό πλούτο, ώστε να δοθεί μια ώθηση και να βοηθηθεί η οικονομία των αποδεκτριών χωρών να δημιουργήσει πρόσθετο εισόδημα και πλούτο. Διότι μόνο έτσι μπορεί να καταπολεμηθεί ουσιαστικά η φτώχεια, δημιουργώντας δηλαδή τις προϋποθέσεις ανάπτυξης και δημιουργίας πρόσθετου εισοδήματος για τους κατοίκους της αποδέκτριας χώρας. Η Ελληνική πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας στα Βαλκάνια και στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης Σημαντικός στόχος της Ελλάδας στα Βαλκάνια είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για ειρήνη, σταθερότητα, δημοκρατική ομαλότητα, λειτουργία των θεσμών, ανάπτυξη και ευημερία, καθώς και η εκπλήρωση των σχετικών πολιτικών κριτηρίων, ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη όλων ανεξαιρέτως των χωρών στην Ε.Ε. Η προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας αποτελεί βασική παράμετρο του υπόψη στόχου, καθώς ανοίγει τον δρόμο για περιφερειακή σταθερότητα και ευημερία. Μετά το τέλος των συρράξεων στη Βαλκανική ενεργοποιήθηκε αριθμός πρωτοβουλιών με σκοπό την προώθηση της σταθερότητας και της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της περιοχής, στις οποίες συμμετέχει ενεργώς και η Ελλάδα. Τέτοιες πρωτοβουλίες μεταξύ των άλλων είναι η South East Cooperation Process (SEECP), South East Europe Cooperation Initiative (SECI), Stability Pact, ή η Black Sea Economic Cooperation (BSEC). Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τα Βαλκάνια η ανοικοδόμησή τους, μετά τα γεγονότα που ακολούθησαν την διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας, αποτελούσε και αποτελεί μια διαδικασία ποιοτικού εκσυγχρονισμού του οικονομικού δυναμικού των συγκεκριμένων χωρών. Η αντίληψη που διέπει αυτό το πλαίσιο της πρωτοβουλίας για οικονομική ανασυγκρότηση των Βαλκανίων αναφέρεται στη μακροχρόνια ενσωμάτωση της περιοχής στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. Η υλοποίηση αυτής της προοπτικής είναι αναγκαία συνθήκη για την εδραίωση συνθηκών σταθερότητας και ασφάλειας. Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα έχει χρέος, ως η περισσότερο ανεπτυγμένη χώρα της περιοχής, αλλά και ως η μόνη χώρα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που είναι μέλος της Ε.Ε., του ΝΑΤΟ και άλλων διεθνών οργανισμών, να μετάσχει ενεργά και να συμβάλλει στη προσπάθεια ανασυγκρότησης των γειτονικών της χωρών. Με βάση τα προαναφερόμενα οι χώρες της Βαλκανικής αποτελούσαν και αποτελούν χώρες προτεραιότητας για την ελληνική πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας και στο πλαίσιο αυτό στο διάστημα απορρόφησαν 612,2 εκ. ή το 58,8 % της συνολικής διμερούς κρατικής βοήθειας. Από το συνολικό αυτό ποσό που κατευθύνθηκε στις βαλκανικές χώρες 283,3 εκ. ή 46,3% είχε την μορφή επείγουσας και ανθρωπιστικής 4

5 βοήθειας, ενώ το υπόλοιπο 53,7% ή 328,9 εκ. αφορούσε αμιγώς αναπτυξιακές δράσεις. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η Ρουμανία και η Βουλγαρία, χώρες που βρίσκονται ήδη σε προενταξιακό καθεστώς, εξαιρούνται πλέον της χορήγησης επίσημης κρατικής αναπτυξιακής βοήθειας, κάτι που δεν ισχύει όμως για το ΕΣΟΑΒ (Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης Βαλκανίων) που παρόλη την καθυστέρηση που παρουσιάζει αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία της Ελλάδας για τις χώρες της Βαλκανικής. Με το Σχέδιο αυτό επιβεβαιώνεται το ενδιαφέρον της Ελλάδας για την συγκεκριμένη περιοχή, τόσο στις ίδιες τις βαλκανικές χώρες, όσο και στους Ευρωπαίους εταίρους και δίνει στην Ελλάδα το δικαίωμα να διεκδικεί ρόλο στη διαμόρφωση των εξελίξεων. Το ότι δεν προχώρησε μέχρι σήμερα με ικανοποιητικούς ρυθμούς το ΕΣΟΑΒ οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις ίδιες τις λήπτριες χώρες που υπέβαλαν μεν προτάσεις έργων προς χρηματοδότηση, πλην όμως τα έργα αυτά δεν θεωρούνταν ώριμα. Ειδικότερα, ενώ οι υποβληθείσες προτάσεις αφορούν κυρίως μεγάλα έργα υποδομής που καλύπτουν το 79% του προϋπολογισμού του Προγράμματος, ελάχιστα από αυτά πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ενώ μέχρι πρόσφατα δεν είχε υποβληθεί καμία απολύτως ολοκληρωμένη μελέτη σκοπιμότητας και τεχνικο-οικονομικής βιωσιμότητας. Με πρωτοβουλία της ελληνικής πλευράς έχει ξεκινήσει από πέρυσι ενδελεχής έλεγχος και λεπτομερής τεχνικοοικονομική ανάλυση όλων των επιλέξιμων έργων ανά χώρα, ενώ παράλληλα τέθηκε και ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας με τις συγκεκριμένες χώρες στο πλαίσιο του ΕΣΟΑΒ, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις ένταξης, χρηματοδότησης και υλοποίησης των έργων. Θεωρείται βέβαιο, ότι οι ρυθμοί προόδου θα είναι πλέον ταχύτεροι. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι πέραν των έργων υποδομής που προβλέπει το ΕΣΟΑΒ, οι ιδιωτικές επενδύσεις παίζουν σημαντικό ρόλο, καλύπτουν το 20% του συνολικού προϋπολογισμού και η πρόοδος που έχει σημειωθεί είναι ικανοποιητική. Ήδη, σε ορισμένες χώρες (Βουλγαρία, Ρουμανία, Αλβανία) οι σχετικές εγκρίσεις και δεσμεύσεις που έχουν γίνει, καλύπτουν ήδη σχεδόν ολόκληρο το ποσό που έχει προβλεφθεί, με εξαίρεση τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη για την οποία δεν έχει υποβληθεί καμία αίτηση, ενώ και στη Σερβία-Μαυροβούνιο υπάρχει ακόμη περιθώριο για ένταξη επενδυτικών έργων. Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται μέχρι το 30% του κόστους της επένδυσης και καταβάλλεται με την αποπεράτωση της επένδυσης. Συνολικά, από τις επί μέρους βαλκανικές χώρες τα περισσότερα κονδύλια κατευθύνθηκαν προς την Αλβανία ( 234,89 εκ.), όπου ως γνωστόν υπάρχει και ειδικότερο ελληνικό ενδιαφέρον, ενώ στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Ο.Δ. της Γιουγκοσλαβίας ( 208,74 εκ.) η βοήθεια προς την οποία είχε κυρίως επείγοντα και ανθρωπιστικό χαρακτήρα και ακολούθησαν η Βοσνία- Ερζεγοβίνη ( 62,83 εκ.), η π.γ.δ.μ. ( 56,8 εκ.), η Βουλγαρία ( 31,43 εκ.) και τέλος η Ρουμανία ( 17,48 εκ.). Σε ό,τι αφορά τις χώρες της πρώην Σ.Ε. και κυρίως τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας, αυτές απορρόφησαν στο διάστημα συνολικά 78,7 εκ. ή το 7,55 % της συνολικής διμερούς κρατικής βοήθειας. Κύριοι αποδέκτες της ελληνικής βοήθειας ήταν η Γεωργία ( 19,36 εκ.), η Αρμενία ( 19,3εκ.), η Ουκρανία ( 16,94 εκ.), η Μολδαβία ( 6,21 εκ.), και η Ρωσία ( 9,32 5

6 εκ.), η βοήθεια προς την οποία πλέον περιορίζεται, διότι διεθνώς δεν θεωρείται χώρα πρώτης προτεραιότητας για χορήγηση κρατικής αναπτυξιακής βοήθειας. Με μικρότερα ποσά χρηματοδοτήθηκαν ακόμη το Αζερμπαϊτζάν, το Καζακστάν, η Λευκορωσία, το Ουζμπεκιστάν, καθώς και το Τατζικιστάν και το Τουρκμενιστάν. Η ελληνική αναπτυξιακή βοήθεια προς τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και ειδικότερα τις Παρευξείνιες χώρες δεν χρηματοδοτεί άμεσες επενδύσεις ή εξαγωγές. Χρηματοδοτεί έργα υποδομής και κτιριακές κατασκευές σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας εξοπλισμού, καθώς και σχέδια ή δράσεις που συμβάλλουν σε διαρθρωτικές αλλαγές με κατεύθυνση την οικονομική ανάπτυξη και τη διαμόρφωση οικονομίας της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό δίνεται έμφαση στη στήριξη των ΜΜΕ, κυρίως μέσω της παροχής αντίστοιχης τεχνογνωσίας. Η ελληνική πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας αποσκοπεί στο να συμβάλλει, ώστε οι χώρες της πρώην Σ.Ε., στις οποίες σημειωτέον διαβιεί ένα σημαντικό τμήμα της ελληνικής ομογένειας, να αποκτήσουν οι ίδιες τις ικανότητες και την τεχνογνωσία που απαιτούνται για την αποτελεσματική λειτουργία και διαχείριση μίας οικονομίας βασισμένης στην αγορά καθώς και των σχετικών θεσμικών δομών της. Αυτό με τη σειρά του θα επιταχύνει την ενσωμάτωση των χωρών αυτών στη διεθνή αγορά. Από την άλλη πλευρά η Ελλάδα επιδιώκει να συμβάλλει στην εγκαθίδρυση, οργάνωση ή αναδιοργάνωση θεσμικών οργάνων που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη μιας πλουραλιστικής κοινωνίας των πολιτών, έχοντας ως δεδομένο, ότι η επιτυχημένη εξέλιξη της οικονομίας της αγοράς πρέπει να συμβαδίζει με τη διαμόρφωση μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Φορείς υλοποίησης προγραμμάτων και δράσεων στο πλαίσιο της ελληνικής πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας Θα ήταν ίσως κουραστικό να αναφερθώ λεπτομερώς σε διαδικαστικά θέματα υλοποίησης των προγραμμάτων και δράσεων αναπτυξιακής συνεργασίας, όμως θα ήταν παράλειψη αν δεν γίνει σύντομη, έστω, αναφορά στο Όργανο/Υπηρεσία που σχεδιάζει, χρηματοδοτεί, συντονίζει, παρακολουθεί και καταγράφει την χορήγηση αναπτυξιακής βοήθειας, και που δεν είναι άλλο από την ΥΔΑΣ ή Hellenic Aid σύμφωνα με την διεθνή της ονομασία, την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας που ασκεί όλες τις προαναφερθείσες αρμοδιότητες. Αποτελείται από πέντε Διευθύνσεις και έχει την αρμοδιότητα του σχεδιασμού, της διεθνούς εκπροσώπησης της χώρας σε θέματα αναπτυξιακής συνεργασίας, της αξιολόγησης των προγραμμάτων αναπτυξιακής βοήθειας που υποβάλλονται για χρηματοδότηση από κρατικούς φορείς και ΜΚΟ, της χρηματοδότησης και της παρακολούθησης της πορείας τους καθώς και της στατιστικής παρακολούθησης. Ο πλήρης συντονισμός της πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας περιήλθε στο ΥΠΕΞ μετά την μεταφορά της σχετικής αρμοδιότητας από το Υπουργείο Οικονομίας τον Ιούνιο του Σε ό,τι αφορά τους φορείς που χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Εξωτερικών με σκοπό να προωθήσουν και να υλοποιήσουν αυτές τις αναπτυξιακές δράσεις διακρίνουμε ουσιαστικά δύο βασικές κατηγορίες φορέων υλοποίησης, αφενός 6

7 Υπουργεία και εποπτευόμενα από αυτά Νομικά Πρόσωπα και αφετέρου Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), ο ρόλος των οποίων αυξάνεται διεθνώς στο πλαίσιο της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας. Σε ό,τι αφορά τα Υπουργεία και τους εποπτευόμενους από αυτά φορείς, αυτά συνεχίζουν να ασκούν σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων αναπτυξιακής συνεργασίας λόγω κυρίως της ειδίκευσής τους στους επί μέρους τομείς και της μεγάλης εμπειρίας και του κύρους που διαθέτουν. Σε ό,τι αφορά τις ΜΚΟ, δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι τα τελευταία χρόνια έχει συντελεσθεί ουσιαστική αλλαγή στο ρόλο της κοινωνίας των πολιτών μέσα στο πλαίσιο της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας. Τόσο κράτη, όσο και Διεθνείς Οργανισμοί χρηματοδοτούν με ολοένα και μεγαλύτερα ποσά ΜΚΟ. Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία. Οι ΜΚΟ διαθέτουν κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα στη διαδικασία παροχής αναπτυξιακής βοήθειας που αποτελούν και τα κριτήρια επιλογής τους από τα κράτη για συγχρηματοδότηση προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας. Τέτοια πλεονεκτήματα είναι η ευελιξία τους, το κατά τεκμήριο μικρότερο λειτουργικό κόστος λόγω του εθελοντισμού στον οποίο στηρίζονται, η ευκολία προσαρμογής τους σε δύσκολες καταστάσεις και η διάθεση ανάληψης κινδύνων. Οι ελληνικές ανθρωπιστικές και αναπτυξιακές ΜΚΟ θα μπορούσαν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες: Στις αμιγώς ελληνικές που είναι και περισσότερες και Σε εκείνες που αποτελούν τα ελληνικά τμήματα ευρύτερων διεθνικών οργανώσεων Σημαντικός είναι ακόμη ο ρόλος που διαδραματίζουν οι ελληνικές πρεσβείες και γενικότερα οι ελληνικές διπλωματικές αρχές στις αποδέκτριες χώρες, οι οποίες, γνωρίζοντας άριστα την κατάσταση που επικρατεί στην εκάστοτε χώρα, είναι σε θέση να προτείνουν τις ενδεδειγμένες δράσεις, να παρακολουθούν στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, τα υλοποιούμενα προγράμματα, αλλά και να διευκολύνουν το έργο των ελληνικών φορέων υλοποίησης. Βούληση της Πολιτείας είναι να ενισχύσει και να στηρίξει ακόμη περισσότερο στο μέλλον την θέση και τον ρόλο των Πρεσβειών μας στα θέματα αναπτυξιακής συνεργασίας, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι ακόμη πιο θετικό. Τελειώνοντας την σύντομη αυτή αναφορά στην πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας και ειδικότερα σε ό,τι αφορά την χώρα μας και τις μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα αυτό, θα έλεγα, ότι πάνω από όλα απαιτείται να ληφθεί η πολιτική απόφαση για διάθεση μέσω του κρατικού προϋπολογισμού περισσοτέρων κονδυλίων για τις ανάγκες της αναπτυξιακής συνεργασίας. Η Ελλάδα έχει αναλάβει διεθνείς δεσμεύσεις να αυξήσει μέχρι το τέλος του 2006 την συνολική της αναπτυξιακή βοήθεια, πολυμερή και διμερή, στο 0,33% του ΑΕΕ της και στο 0,51% μέχρι το Εξυπακούεται, ότι η επίτευξη αυτών των στόχων προϋποθέτει την διάθεση πολύ περισσοτέρων κονδυλίων από αυτά που μέχρι σήμερα διατίθενται. Όμως, ο τελικός στόχος δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι απλώς ένας ποσοτικός στόχος. Όλες οι προσπάθειες που καταβάλλονται, τόσο στο εσωτερικό από την Κεντρική Υπηρεσία του 7

8 Υπουργείου Εξωτερικών, όσο και από τις κατά τόπους διπλωματικές μας αρχές αποσκοπούν στο να καταστήσουν την χορηγούμενη από τον κρατικό μας προϋπολογισμό αναπτυξιακή βοήθεια περισσότερο αποτελεσματική. Βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα βελτιώνεται και η εικόνα και η αξιοπιστία της χώρας μας στο εξωτερικό, ισχυροποιείται δε και η θέση της στη διεθνή πολιτική σκηνή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την προάσπιση, αλλά και προαγωγή των γενικότερων και ειδικότερων ελληνικών συμφερόντων. 8

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Υ..Α.Σ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Αθήνα Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Μ Ε Ρ Ο Σ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ 22 A-1 Πλαίσιο Βασικής Αναπτυξιακής Πολιτικής και Νέοι Προσανατολισµοί A-1.1 Γενικά Σήµερα η ανθρωπότητα αντιµετωπίζει σειρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16.5.2007 COM(2007) 247 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Επιμέλεια έκδοσης: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ΕΒΕΑ Δημοσιογραφική επιμέλεια: Μαρίνα Κουρμπέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η γνώση είναι ο κυριότερος παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΙΣΓΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΑΦΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΙΣΓΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΚΡΊΣΙΜΑ ΕΠΑΓΓΈΛΜΑΤΑ ΩΣ ΚΙΝΗΤΉΡΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗ ΝΈΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ. Θέσεις και Προτάσεις Πολιτικής

ΤΑ ΚΡΊΣΙΜΑ ΕΠΑΓΓΈΛΜΑΤΑ ΩΣ ΚΙΝΗΤΉΡΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗ ΝΈΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ. Θέσεις και Προτάσεις Πολιτικής ΤΑ ΚΡΊΣΙΜΑ ΕΠΑΓΓΈΛΜΑΤΑ ΩΣ ΚΙΝΗΤΉΡΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗ ΝΈΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ Θέσεις και Προτάσεις Πολιτικής Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Επιμέλεια έκδοσης: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ΕΒΕΑ Δημοσιογραφική επιμέλεια: Μαρίνα Κουρμπέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β 1 Αποτύπωση & Εξειδίκευση του οράµατος ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων για την περίοδο 2015-2019 2 Πίνακας περιεχομένων Β. Εισαγωγή... 7 Β.1. Γενικά... 7 Β.1.1. Πλαίσιο Στόχων & Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής...

Διαβάστε περισσότερα

<<Δραχμή ή Ευρώ Υπέρ και Κατά>>

<<Δραχμή ή Ευρώ Υπέρ και Κατά>> ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Εμπορίας και Διαφήμισης Πτυχιακή Εργασία με τίτλο: Υλοποίηση Εργασίας: Καλιμαγκίνα Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γ Κ.Π.Σ. (2000 2006) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την Ελλάδα 2000-2006 2. ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

Αμυντική Διπλωματία και Εξωτερική Πολιτική

Αμυντική Διπλωματία και Εξωτερική Πολιτική Αμυντική Διπλωματία και Εξωτερική Πολιτική Σμχου (Ι) Στεφ. Πανδή, Σπουδαστή 64 ης ΕΣ ΣΕΘΑ Μάρτιος 2012 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η άρση του διπολισμού σηματοδότησε μία σειρά από αλλαγές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Διπλωματική εργασία υποβληθείσα για

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο 2: α. Περιφερειακό Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης. Ιούνιος 2015. Φαρμακίδου 10, 34100, Χαλκίδα Τηλ. 22210 86050 Fax.

Παραδοτέο 2: α. Περιφερειακό Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης. Ιούνιος 2015. Φαρμακίδου 10, 34100, Χαλκίδα Τηλ. 22210 86050 Fax. Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειακή Στρατηγική Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης, Καταπολέμησης της Φτώχειας & κάθε μορφής Διακρίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Θέμα: Οι Πολιτικές Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει και της Διεύρυνσης Σεμινάριο: Διοίκηση και Οικονομική Ανάπτυξη Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 ΑΘΗΝΑ Νοέμβριος 2006 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019. Φάση Β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019. Φάση Β ξ 1 Πίνακας περιεχομένων Β.1. Εισαγωγή... 3 Β.1.1. Πλαίσιο Στόχων & Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής... 3 Β.2. Προκλήσεις & Φιλοδοξίες του Στρατηγικού Σχεδίου 2015 2109 Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +30-210-368-2252 fax: +30-210-368-2459 E-mail: hellenicaid@mfa.gr Website: www.mfa.gr, www.hellenicaid.gr

τηλ.: +30-210-368-2252 fax: +30-210-368-2459 E-mail: hellenicaid@mfa.gr Website: www.mfa.gr, www.hellenicaid.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Υ..Α.Σ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Αθήνα Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ e-government ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΑΡΑΚΥΚΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΡΑΚΥΚΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. Τ. Ε. Ι. Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Σ Χ Ο Λ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο Ι Κ Ο Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι χρηματοδοτήσεις των ελληνικών επιχειρήσεων από τα Κ.Π.Σ., η περίπτωση της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.7.2015 COM(2015) 400 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ LOREM LPSUM ΣΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2ης ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2014-2020 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα